Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1 Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web

2 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją odpowiedniej dokumentacji użytkownika, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Nazwy Trend Micro, OfficeScan i logo t-ball są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trend Micro Incorporated. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer katalogowy dokumentu: OSEM105376_ Data wydania: czerwiec 2012 Chronione patentami USA nr ; ; ; 6,119,165. Niniejsza dokumentacja użytkownika programu OfficeScan firmy Trend Micro ma za zadanie przedstawić główne funkcje oprogramowania oraz instrukcje dotyczące instalacji w określonym środowisku produkcyjnym. Należy ją przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oprogramowania znajdują się w pomocy online oraz internetowej Bazie wiedzy, dostępnej na stronie internetowej firmy Trend Micro. Firma Trend Micro stara się zawsze ulepszać swoją dokumentację. W przypadku pytań, komentarzy lub sugestii na temat tego lub dowolnego dokumentu firmy Trend Micro prosimy o kontakt pod adresem Prosimy o ocenę tego dokumentu w witrynie:

3 Spis treści Wstęp Wstęp... 1 Dokumentacja programu OfficeScan... 2 Odbiorcy... 2 Konwencje przyjęte w dokumentacji... 3 Terminologia... 4 Rozdział 1: Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Wersje produktów Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych Uwagi dotyczące nowej instalacji Obsługa IPV Lokalizacja serwera OfficeScan Instalacja zdalna Wydajność serwera Serwer dedykowany Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji Ruch sieciowy Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Active Directory Serwer Web Uwagi dotyczące uaktualnienia Obsługa IPv Nieobsługiwane systemy operacyjne Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan Wdrożenie metody skanowania podczas uaktualnienia Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania i

4 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Planowanie instalacji próbnej Wybieranie lokalizacji instalacji próbnej Tworzenie planu wycofywania Ocena instalacji próbnej Znane problemy ze zgodnością Narzędzia Microsoft Lockdown Tool i URLScan Microsoft Exchange Server SQL Server Zapora połączenia internetowego (ICF) Rozdział 2: Instalacja i aktualizacja programu OfficeScan Przeprowadzanie nowej instalacji serwera OfficeScan Aktualizacja serwera i klientów OfficeScan Przed aktualizacją serwera i klientów OfficeScan metoda aktualizacji: Wyłączenie automatycznej aktualizacji klienta metoda aktualizacji: Ulepszenie agentów aktualizacji metoda aktualizacji: Przeniesienie klientów na serwer OfficeScan 10.6 SP metoda aktualizacji: Włączenie automatycznej aktualizacji klienta Instalacja cicha Przygotowywanie instalacji cichej Zapisywanie konfiguracji instalacji w pliku odpowiedzi Uruchamianie instalacji cichej Ekrany programu instalacyjnego Umowa licencyjna Instalacja klientów Ustawienia serwera OfficeScan Miejsce docelowe instalacji Wstępne skanowanie komputera Ścieżka instalacji Serwer proxy Serwer Web Identyfikacja komputera ii

5 Spis treści Rejestracja i aktywacja Zainstaluj zintegrowany serwer Smart Protection Server Włącz usługi Web Reputation Services Miejsce docelowe (instalacje zdalne) Analiza komputera docelowego Zainstaluj inne programy OfficeScan Uaktualnienie pakietu Cisco Trust Agent Umowa licencyjna pakietu Cisco Trust Agent Smart Protection Network Hasło konta administratora Instalacja klienta OfficeScan Funkcje antywirusowe Funkcja anty-spyware Funkcja usługi Web Reputation Skrót do folderu programu Informacje o instalacji Program instalacyjny Policy Server for Cisco NAC Praca Kreatora InstallShield została zakończona Czynności wykonywane po zainstalowaniu Weryfikowanie instalacji lub uaktualnienia serwera Aktualizowanie składników programu OfficeScan Sprawdzanie ustawień domyślnych Korzystanie z narzędzia Client Mover w przypadku starszych platform Rejestrowanie serwera OfficeScan w programie Control Manager Dezinstalacja i wycofywanie Przed odinstalowaniem serwera OfficeScan Odinstalowywanie serwera OfficeScan Przywracanie wcześniejszych wersji OfficeScan Rozdział 3: Uzyskiwanie pomocy Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów z programem OfficeScan Inteligentny system wspierający Narzędzie Case Diagnostic Tool iii

6 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Narzędzie optymalizacji wydajności firmy Trend Micro Dzienniki instalacji Dzienniki diagnostyczne serwera Dzienniki diagnostyczne klienta Kontakt z firmą Trend Micro Pomoc techniczna Baza wiedzy firmy Trend Micro TrendLabs Centrum informacji o bezpieczeństwie Przesyłanie podejrzanych plików do firmy Trend Micro Opinie o dokumentacji Dodatek A: Przykładowa instalacja Sieć podstawowa... A-2 Sieć o wielu lokalizacjach... A-3 Przygotowanie sieci o wielu lokalizacjach... A-5 Instalacja w biurze głównym... A-6 Instalacja w lokalizacji zdalnej 1... A-6 Instalacja w lokalizacji zdalnej 2... A-7 Indeks Indeks... IN-1 iv

7 Wstęp Wstęp Witamy w Podręczniku instalacji oraz uaktualniania programu Trend Micro OfficeScan. Niniejszy dokument omawia wymagania i procedury instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizację serwera i klientów. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Dokumentacja programu OfficeScan na stronie 2 Odbiorcy na stronie 2 Konwencje przyjęte w dokumentacji na stronie 3 Terminologia na stronie 4 Uwaga Informacje na temat instalowania klientów, patrz Podręcznik administratora. 1

8 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Dokumentacja programu OfficeScan Dokumentacja programu OfficeScan zawiera następujące elementy: TABELA 1. Dokumentacja programu OfficeScan DOKUMENTACJA Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Podręcznik administratora Pomoc Plik Readme Baza wiedzy OPIS Dokument PDF zawierający omówienie wymogów i procedur dotyczących instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizacji serwera i klientów. Dokument PDF obejmujący wprowadzenie, procedury instalacji klienta oraz zarządzanie klientami i serwerem OfficeScan Pliki HTML skompilowane w formacie WebHelp lub CHM, zawierające instrukcje korzystania, porady i informacje dotyczące określonych zastosowań programu. Pomoc jest dostępna z poziomu interfejsu użytkownika serwera OfficeScan, klienta, konsoli Policy Server oraz z głównego okna konfiguracji programu OfficeScan. Zawiera listę znanych problemów i podstawowych czynności instalacyjnych. Plik ten może również zawierać najnowsze informacje o produkcie, które nie znajdują się w systemie pomocy ani w dokumentacji drukowanej. Baza danych online zawierająca informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Zawiera najnowsze informacje o znanych problemach dotyczących produktu. Aby uzyskać dostęp do Bazy wiedzy, odwiedź następującą witrynę internetową: Najnowsze wersje dokumentów PDF i plików Readme znajdują się pod adresem: Odbiorcy Dokumentacja oprogramowania OfficeScan jest przeznaczona dla następujących użytkowników: 2

9 Konwencje przyjęte w dokumentacji Administratorzy programuofficescan: osoby odpowiedzialne za zarządzanie programem OfficeScan, w tym również za instalację i zarządzanie serwerami OfficeScan i klientami OfficeScan. Od użytkowników tego typu oczekuje się zaawansowanej wiedzy na temat zarządzania serwerem i siecią. Administratorzy Cisco NAC: osoby odpowiedzialne za projektowanie systemów zabezpieczeń oraz za ich obsługę z wykorzystaniem serwerów Cisco NAC oraz urządzeń sieciowych Cisco. Oczekuje się od nich doświadczenia w obsłudze sprzętu tego typu. Użytkownicy końcowi: użytkownicy, którzy mają na komputerze zainstalowanego klienta OfficeScan. Poziom umiejętności takich osób jest różny od początkujących po zaawansowanych. Konwencje przyjęte w dokumentacji Aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie informacji, w dokumentacji programu OfficeScan przyjęto poniższe konwencje: TABELA 2. Konwencje przyjęte w dokumentacji KONWENCJA WIELKIE LITERY Pogrubienie Kursywa Komputery w sieci > Zarządzanie klientem <Tekst> OPIS Akronimy, skróty, nazwy poleceń oraz klawisze klawiatury Nazwy i polecenia menu, przyciski poleceń, karty, opcje oraz nazwy usług i procesów Odniesienia do innych dokumentacji oraz nowych rozwiązań technologicznych Krótkie informacje znajdujące się na początku procedur umożliwiają użytkownikom nawigację do istotnych ekranów konsoli Web. Wyświetlenie wielu informacji oznacza, że istnieje kilka sposobów przejścia do tego samego ekranu. Oznacza, że tekst wewnątrz nawiasów ostrych należy zastąpić rzeczywistymi informacjami. Na przykład ścieżkę C: \Program Files\<nazwa_pliku> można zmienić na C: \Program Files\sample.jpg. 3

10 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 KONWENCJA Uwaga OPIS Uwagi lub zalecenia dotyczące konfiguracji Porada Informacje o sprawdzonych metodach oraz zaleceniach firmy Trend Micro OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące czynności, które mogą stwarzać zagrożenie w sieci Terminologia W poniższej tabeli przedstawiono oficjalną terminologię stosowaną w dokumentacji programu OfficeScan: TABELA 3. Terminologia OfficeScan TERMINOLOGIA Klient OfficeScan Komputer kliencki Użytkownik komputera klienckiego (lub użytkownik) Serwer Serwer Administrator (lub administrator programu OfficeScan) Program kliencki OfficeScan OPIS Komputer, na którym jest zainstalowany klient OfficeScan. Osoba zarządzająca klientem OfficeScan na komputerze klienckim. Program serwera OfficeScan Komputer, na którym jest zainstalowany serwer OfficeScan. Osoba zarządzająca serwerem OfficeScan. 4

11 Terminologia Konsola TERMINOLOGIA Zagrożenie bezpieczeństwa Usługa produktu Usługa OfficeScan Service Program Składniki Folder instalacji klienta OPIS Interfejs użytkownika umożliwiający konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami serwera i klienta OfficeScan. Konsola programu serwera OfficeScan jest nazywana konsolą sieci Web, a konsola programu klienta OfficeScan konsolą kliencką. Zbiorczy termin, określający wirusy/złośliwe oprogramowanie, spyware/grayware oraz zagrożenia z sieci Web. Dotyczy usługi ochrony przed wirusami, usługi Damage Cleanup Services, usługi Web Reputation oraz usługi ochrony przed oprogramowaniem spyware wszystkie usługi są aktywowane podczas instalacji serwera OfficeScan. Usługi dostępne z poziomu konsoli Microsoft Management Console (MMC). Na przykład ofcservice.exe główna usługa OfficeScan. Zawiera klienta OfficeScan, program Cisco Trust Agent oraz program Plug-In Manager Odpowiedzialne za skanowanie, wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz za wykonywanie operacji w przypadku ich wykrycia. Folder na komputerze, który zawiera pliki klienta OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client C:\Program Files\Trend Micro (x86)\officescan Client 5

12 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 TERMINOLOGIA Folder instalacji serwera OPIS Folder na komputerze, który zawiera pliki serwera OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan C:\Program Files\Trend Micro (x86)\officescan Jeśli na przykład plik znajduje się w folderze \PCCSRV umieszczonym w folderze instalacji serwera, pełna ścieżka dostępu do pliku to: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan\PCCSRV \<nazwa_pliku>. Klient Smart Scan Klient skanowania standardowego Dwa stosy Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv4 Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania Smart Scan. Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania standardowego. Obiekt, który ma zarówno adres IPv4, jak i adres IPv6. Na przykład: Punkt końcowy z dwoma stosami to komputera z adresem IPv4 i adresem IPv6. Klient z dwoma stosami oznacza klienta zainstalowanego na punkcie końcowym z dwoma stosami. Agent aktualizacji z dwoma stosami rozsyła aktualizacje do klientów. Serwer proxy z dwoma stosami, taki jak DeleGate, może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6. Obiekt, który ma tylko adres IPv4 Obiekt, który ma tylko adres IPv6 6

13 Terminologia TERMINOLOGIA Rozwiązania dodatków OPIS Natywne funkcje programu OfficeScan i programy dodatków dostarczane za pośrednictwem programu Plug- In Manager 7

14

15 Rozdział 1 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Niniejszy rozdział opisuje przygotowanie oraz informacje przedinstalacyjne dotyczące instalacji i aktualizacji programu Trend Micro OfficeScan. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na stronie 1-2 Wersje produktów na stronie 1-2 Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych na stronie 1-3 Uwagi dotyczące nowej instalacji na stronie 1-4 Uwagi dotyczące uaktualnienia na stronie 1-12 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania na stronie 1-19 Planowanie instalacji próbnej na stronie 1-27 Znane problemy ze zgodnością na stronie

16 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Wykonaj nową instalację serwera OfficeScan i klientów na obsługiwanych platformach serwerowych Windows. Ponadto ta wersja programu OfficeScan Support obsługuje aktualizacje z następujących wersji: OfficeScan 10.x Wersja 10.5, poprawka z dodatkiem Service Pack OfficeScan 8.0 z dodatkiem Service Pack 1 Pełna lista wymagań dotyczących nowych instalacji systemowych jest dostępna pod adresem: Wersje produktów Zainstaluj pełną lub próbną wersję programu OfficeScan. Obie wersje wymagają podania kodu aktywacyjnego innego typu. Aby uzyskać kod aktywacyjny, zarejestruj produkt w firmie Trend Micro. 1-2

17 Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych TABELA 1-1. Porównanie wersji WERSJA Wersja pełna Wersja próbna OPIS Wersja pełna zawiera pełen zakres funkcji i pomocy technicznej dla produktu. Okres wstępny po wygaśnięciu licencji wynosi zwykle 30 dni. Po wygaśnięciu okresu wstępnego nie jest dostępne wsparcie techniczne i aktualizacje składników. Silniki skanowana będą jednak skanować komputery, używając nieaktualnych składników. Te nieaktualne składniki mogą nie zapewniać komputerom pełnej ochrony przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Okres ważności licencji można przedłużyć przed lub po jej wygaśnięciu, wykupując odnowienie usługi. Wersja próbna zawiera wszystkie funkcje produktu. Wersję próbną można w dowolnym momencie uaktualnić do wersji pełnej. W przypadku niedokonania uaktualnienia pod koniec okresu próbnego, program OfficeScan wyłączy funkcje aktualizacji składników, skanowania oraz wszystkie funkcje klienta. Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych Podczas instalacji podaj kody aktywacyjne dla następujących usług: Antywirus Usługi Damage Cleanup Services (opcjonalne) Usługi Web Reputation i Anti-spyware Aby uzyskać kody aktywacyjne (jeśli nie zostały jeszcze uzyskane), należy zarejestrować produkt w trybie online, korzystając z dołączonego do produktu klucza rejestracyjnego. Program instalacyjny skieruje użytkownika do witryny rejestracyjnej firmy Trend Micro. https://olr.trendmicro.com/registration/eu/en-eu/ Po zarejestrowaniu produktu firma Trend Micro wysyła kody aktywacyjne. 1-3

18 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Trend Micro, aby uzyskać klucz rejestracyjny lub kody aktywacyjne, jeśli nie były one dostępne w trakcie instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Kontakt z firmą Trend Micro na stronie 3-8. Uwaga Odpowiedzi na pytania związane z rejestracją znajdują się na stronie: Uwagi dotyczące nowej instalacji Przed przeprowadzeniem nowej instalacji serwera OfficeScan należy rozważyć następujące kwestie: Obsługa IPV6 na stronie 1-4 Lokalizacja serwera OfficeScan na stronie 1-6 Instalacja zdalna na stronie 1-6 Wydajność serwera na stronie 1-6 Serwer dedykowany na stronie 1-7 Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji na stronie 1-7 Ruch sieciowy na stronie 1-9 Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy na stronie 1-10 Active Directory na stronie 1-11 Serwer Web na stronie 1-11 Obsługa IPV6 Poniżej przedstawiono wymagania protokołu IPv6 dotyczące nowej instalacji serwera OfficeScan: 1-4

19 Uwagi dotyczące nowej instalacji Serwer OfficeScan musi być zainstalowany w systemie Windows Server Serwera nie można zainstalować w systemie Windows Server 2003, ponieważ ten system operacyjny zapewnia tylko częściową obsługę adresowania IPv6. Serwer musi używać serwera sieci Web programu IIS. Serwer Web Apache nie obsługuje adresowania IPv6. Jeśli serwer ma zarządzać klientami IPv4 i IPv6, musi on mieć zarówno adres IPv4, jak i IPv6, i być identyfikowany nazwą hosta. Jeśli serwer jest identyfikowany adresem IPv4, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia między nim i klientami IPv6. Taka sama sytuacja zachodzi między klientami z protokołem IPv4 i serwerem identyfikowanym adresem IPv6. Jeśli serwer ma zarządzać tylko klientami IPv6, minimalnym wymaganiem jest posiadanie adresu IPv6. Serwer może być identyfikowany nazwą hosta lub adresem IPv6. Gdy serwer jest identyfikowany nazwą hosta, zalecane jest wprowadzenie pełnej nazwy (FQDN, Fully Qualified Domain Name). Wynika to z faktu, że w środowisku z samym protokołem IPv6 serwer WINS nie może wykonać translacji nazwy hosta na odpowiedni adres IPv6. Uwaga Nazwa FQDN może być podana tylko podczas wykonywania lokalnej instalacji na serwerze. W przypadku instalacji zdalnych podanie nazwy FQDN nie jest możliwe. Upewnij się, że adres IPv6 lub IPv4 hosta można uzyskać na przykład przy użyciu polecenia ping lub nslookup. Jeśli serwer OfficeScan jest instalowany na komputerze wykorzystującym wyłącznie protokół IPv6: Skonfiguruj serwer proxy z dwoma stosami, który może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6 (taki jak DeleGate). Umieść serwer proxy między serwerem OfficeScan a Internetem, aby umożliwić serwerowi nawiązanie połączenia z usługami obsługiwanymi przez firmę Trend Micro, takimi jak serwer ActiveUpdate, witryna Online Registration i sieć Smart Protection Network. Nie instaluj programów Policy Server for Cisco NAC ani Cisco Trust Agent. Nie obsługują one adresowania IPv6. 1-5

20 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Lokalizacja serwera OfficeScan Program OfficeScan może obejmować wiele środowisk sieciowych. Na przykład można umieścić zaporę pomiędzy serwerem i klientami OfiiceScan lub umieścić klientów i serwer za pojedynczą zaporą sieciową. Jeśli pomiędzy serwerem a jego klientami znajduje się zapora, należy ją skonfigurować tak, aby zezwalać na ruch pomiędzy portami nasłuchiwania klienta i serwera. Uwaga Informacje dotyczące rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z zarządzaniem klientami OfficeScan w sieci korzystającej z translacji adresów sieciowych zawiera Podręcznik administratora. Instalacja zdalna Instalacja zdalna umożliwia uruchomienie procesu instalacji na jednym komputerze oraz zainstalowanie programu OfficeScan na innym komputerze. Jeżeli przeprowadzana jest instalacja zdalna, wówczas program instalacyjny sprawdza, czy komputer docelowy spełnia wymagania dla instalacji serwera. Aby upewnić się, że można przeprowadzić instalację: Na każdym komputerze docelowym rejestr zdalny należy uruchamiać z konta administratora, a nie lokalnego konta systemowego. Usługa Rejestr zdalny jest zarządzana w konsoli Microsoft Management Console (należy kliknąć kolejno Start > Uruchom, a następnie wpisać services.msc). Zanotuj nazwę komputera głównego i poświadczenia logowania (nazwę użytkownika i hasło). Zweryfikuj, czy komputer spełnia wymagania systemowe serwera OfficeScan. Patrz Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na stronie 1-2, aby uzyskać więcej informacji. Wydajność serwera Sieci korporacyjne wymagają serwerów o wyższych specyfikacjach niż w przypadku serwerów dla małych i średnich firm. 1-6

21 Uwagi dotyczące nowej instalacji Porada Firma Trend Micro zaleca dla serwera OfficeScan przynajmniej dwurdzeniowy procesor 2 GHz oraz ponad 2 GB pamięci RAM. Liczba komputerów klienckich w sieci, która może być obsługiwana przez jeden serwer OfficeScan, zależy od kilku czynników, takich jak dostępne zasoby serwera czy topologia sieci. Aby określić liczbę klientów, które mogą być obsługiwane przez jeden serwer, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Trend Micro. Zazwyczaj liczba klientów, którymi może zarządzać serwer OfficeScan jest następująca: do klientów dla serwera OfficeScan z dwurdzeniowym procesorem 2 GHz i 2 GB pamięci RAM do 20,000 klientów dla serwera OfficeScan z procesorem 2,13 GHz Core2Duo i 4 GB pamięci RAM Serwer dedykowany Przy wyborze komputera, na którym będzie znajdować się serwer OfficeScan, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Obciążenie procesora, jakie obsługuje komputer Czy komputer pełni inne funkcje Jeżeli komputer docelowy pełni inne funkcje, wybierz komputer, który nie obsługuje aplikacji krytycznych lub pochłaniających dużych ilości zasobów. Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji W tej wersji programu OfficeScan można skonfigurować klientów do użytku Smart Scan lub skanowania standardowego. Skanowanie standardowe Skanowanie standardowe to metoda używana we wszystkich wcześniejszych wersjach programu OfficeScan. Podczas skanowania klient skanowania standardowego zapisuje 1-7

22 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 wszystkie składniki OfficeScan na komputerze klienckim i skanuje wszystkie pliki lokalnie. Smart Scan Skanowanie smart scan wykorzystuje sygnatury zagrożeń, które są przechowywane w chmurze. Gdy program OfficeScan działa w trybie Smart Scan, klient OfficeScan najpierw lokalnie skanuje zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli klient nie może podczas skanowania ustalić zagrożenia, łączy się z serwerem Smart Protection Server. Metoda Smart Scan zawiera następujące funkcje i zapewnia następujące korzyści: Szybkie sprawdzanie stanu zabezpieczeń w chmurze w czasie rzeczywistym Zmniejszenie łącznego czasu wymaganego do zapewniania ochrony przed nowymi zagrożeniami Zmniejszenie zużycia sieci w ciągu aktualizacji sygnatury. Większość aktualizacji definicji sygnatur wystarczy dostarczyć do chmury, a nie do wielu klientów. Zmniejszenie kosztów i dodatkowych nakładów związanych z wdrażaniem sygnatur w całej firmie. Zmniejszenie zużycia pamięci przez jądro systemu na komputerach końcowych. Wraz z upływem czasu poziom zużycia rośnie tylko minimalnie. Wdrożenie metody skanowania Podczas nowych instalacji domyślną metodą skanowania dla klientów jest metoda Smart Scan. Po zainstalowaniu serwera program OfficeScan umożliwia także dostosowanie metody skanowania dla każdej domeny. Poniżej opisana została właściwa procedura: Jeśli po zainstalowaniu serwera nie zmieniono metody skanowania, wszyscy zainstalowani klienci będą korzystać z funkcji smart scan. Jeśli wszyscy klienci mają korzystać ze skanowania standardowego, należy zmienić metodę skanowania na poziomie administratora na skanowanie standardowe. Jeśli jednocześnie używane mają być skanowanie standardowe i smart scan, zalecane jest ustawienie skanowania smart scan jako metody skanowania na 1-8

23 Uwagi dotyczące nowej instalacji poziomie admnistratora i zmianę metody skanowania na standardową dla wybranych domen. Ruch sieciowy Przy planowaniu instalacji należy wziąć pod uwagę natężenie ruchu sieciowego generowanego przez program OfficeScan. Serwer generuje ruch przy wykonywaniu następujących czynności: Łączenie z serwerem Trend Micro ActiveUpdate Server w celu sprawdzania i pobierania aktualizacji składników Powiadamianie klientów o aktualizacjach składników do pobrania Powiadamianie klientów o zmianach w konfiguracji Klient generuje ruch sieciowy przy wykonywaniu następujących czynności: Uruchamianie Aktualizacja składników Aktualizowanie ustawień oraz instalowanie poprawki Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa Przełączanie między trybem mobilnym i zwykłym Przełączanie między skanowaniem standardowym oraz smart scan Ruch sieciowy podczas aktualizowania składników Program OfficeScan w czasie aktualizowania składników generuje znaczny ruch sieciowy. Aby zmniejszyć ruch sieciowy generowany podczas aktualizowania składników, program OfficeScan wykonuje duplikację składników. Zamiast pobierać pełny zaktualizowany plik sygnatur program OfficeScan pobiera tylko przyrostowe wzorce sygnatur (mniejsze wersje pełnego pliku sygnatur), a następnie scala je ze starszym plikiem sygnatur. Regularnie aktualizowany klient pobiera wyłącznie sygnatury przyrostowe. W innym przypadku pobiera pełny plik sygnatury. 1-9

24 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Firma Trend Micro regularnie publikuje nowe pliki sygnatur. Trend Micro wydaje także nowy plik sygnatur wkrótce po odkryciu szczególnie szkodliwego i aktywnie krążącego wirusa/złośliwego oprogramowania. Agenci aktualizacji i ruch sieciowy Jeśli w sieci pomiędzy klientami a serwerem OfficeScan występują obszary o obniżonej przepustowości lub zwiększonym ruchu, można wyznaczyć komputery klientów OfficeScan jako agentów aktualizacji lub źródła aktualizacji dla innych klientów. Ułatwia to rozłożenie ciężaru wdrażania składników na wszystkie komputery klienckie. Na przykład, jeśli w biurze zdalnym znajduje się 20 lub więcej komputerów, należy wyznaczyć agenta aktualizacji, który będzie dokonywał replikacji aktualizacji znajdujących się na serwerze OfficeScan i stanowił punkt dystrybucji dla innych komputerów klienckich w sieci lokalnej. Więcej informacji na temat agentów aktualizacji zawiera Podręcznik administratora. Program Trend Micro Control Manager i ruch sieciowy Program Trend Micro Control Manager zarządza produktami i usługami firmy Trend Micro na poziomach bramy, serwera pocztowego, serwera plików oraz komputerów w firmie. Oparta na sieci Web konsola zarządzania Control Manager stanowi pojedynczy punkt monitorowania produktów i usług w całej sieci. Za pomocą programu Control Manager można zarządzać kilkoma serwerami OfficeScan z jednego miejsca. Serwer Control Manager z szybkim, niezawodnym połączeniem internetowym może pobierać składniki z serwera Trend Micro ActiveUpdate Server. Następnie program Control Manager wdraża składniki na jednym lub wielu serwerach OfficeScan o ograniczonym dostępie do takiego połączenia lub jego braku. Więcej informacji na temat programu Control Manager zawiera dokumentacja programu Control Manager. Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Usuń oprogramowanie bezpieczeństwa punktu końcowego innych firmy z komputerów, na których ma być zainstalowany serwer OfficeScan. Aplikacje te mogą uniemożliwić pomyślną instalację serwera OfficeScan lub zmniejszać jego wydajność. Zainstaluj serwer 1-10

25 Uwagi dotyczące nowej instalacji OfficeScan i klienta OfficeScan natychmiast po usunięciu oprogramowania zabezpieczającego innej firmy, aby chronić komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Uwaga Program OfficeScan nie może automatycznie odinstalowywać składników serwerowych produktów antywirusowych innych firm, ale może odinstalowywać ich składniki klienckie. Więcej informacji zawiera Podręcznik administratora. Active Directory Wszystkie serwery OfficeScan muszą stanowić część domeny Active Directory, aby skorzystać z funkcji Role-based Administration oraz zgodności z zabezpieczeniami. Serwer Web Serwer Web OfficeScan ma następujące funkcje: Umożliwia użytkownikom dostęp do konsoli Web Przyjmuje polecenia od klientów Umożliwia klientom reagowanie na powiadomienia serwera Można używać serwera Web programu IIS lub serwera Web Apache. W przypadku stosowania serwera Web IIS należy upewnić się, że na komputerze nie działają aplikacje blokujące serwer IIS. Program instalacyjny automatycznie zatrzymuje usługę IIS i ponownie uruchamia ją. W przypadku stosowania serwera Web Apache konto administratora jest jedynym kontem tworzonym na serwerze Web Apache. Utwórz inne konto do uruchamiania serwera Web, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa serwera OfficeScan, jeśli haker przejmie kontrolę nad serwerem Web Apache. Należy zapoznać się z najnowszymi informacjami w witrynie na temat uaktualnień, poprawek i problemów związanych z bezpieczeństwem serwera Web Apache. 1-11

26 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Uwagi dotyczące uaktualnienia Przed aktualizacją serwera i klientów OfficeScan należy rozważyć następujące kwestie: Obsługa IPv6 na stronie 1-12 Nieobsługiwane systemy operacyjne na stronie 1-13 Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan na stronie 1-13 Wdrożenie metody skanowania podczas uaktualnienia na stronie 1-15 Obsługa IPv6 Poniżej przedstawiono wymagania protokołu IPv6 dotyczące aktualizacji serwera i klienta OfficeScan: Serwer OfficeScan, który ma zostać zaktualizowany, musi być zainstalowany w systemie Windows Server Nie można zaktualizować serwerów OfficeScan w systemie Windows Server 2003, ponieważ ten system operacyjny zapewnia tylko częściową obsługę adresowania IPv6. Serwer OfficeScan, który ma zostać zaktualizowany, musi być w wersji 10.x lub 8.0 SP1. Serwer musi już używać serwera Web programu IIS. Serwer Web Apache nie obsługuje adresowania IPv6. Przypisz do serwera adres IPv6. Ponadto serwer musi zostać zidentyfikowany nazwą hosta; zalecane jest wprowadzenie pełnej nazwy (FQDN, Fully Qualified Domain Name). Jeśli serwer jest identyfikowany przy użyciu adresu IPv6, wszystkie klienty zarządzane obecnie przez ten serwer utracą z nim połączenie. Jeśli serwer jest identyfikowany przy użyciu adresu IPv4, nie będzie możliwe zainstalowanie klienta na komputerach wykorzystujących wyłącznie protokół IPv6. Upewnij się, że adres IPv6 lub IPv4 hosta można uzyskać na przykład przy użyciu polecenia ping lub nslookup. 1-12

27 Uwagi dotyczące uaktualnienia Nieobsługiwane systemy operacyjne Program OfficeScan nie współpracuje już z systemami Windows 95, 98, Me, NT, 2000 ani architekturą Itanium. Jeśli planowana jest aktualizacja z wersji OfficeScan 10.x/8.0 SP1 do tej wersji, a klienty OfficeScan 10.x/8.0 SP1 wciąż działają na tych systemach: Nie należy aktualizować wszystkich serwerów OfficeScan 10.x/8.0 SP1 do tej wersji OfficeScan. Zalecane jest wyznaczenie przynajmniej jednego serwera OfficeScan 10.x lub OfficeScan 8.0 SP1 (serwer macierzysty) do zarządzania klientami pracującymi pod nieobsługiwanymi platformami systemowymi. Przed aktualizacją innych serwerów: Otwórz konsolę Web i w menu głównym kliknij kolejno opcje Komputery w sieci > Zarządzanie klientami. W drzewie klientów wybierz klientów do zaktualizowania, a następnie kliknij Zarządzaj drzewem klientów > Przenoszenie klienta. Określ nazwę komputera i adres IP oraz port nasłuchiwania serwera macierzystego w opcji Przenieś wybranych klientów na inny serwer OfficeScan. Kliknij opcję Przenieś. Jeśli serwer OfficeScan został zaktualizowany, ale nieobsługiwani klienci nie zostali przeniesieni, należy użyć narzędzia Client Mover dla starszych platform i przenieść klienty do serwera nadrzędnego, który umożliwia zarządzanie nimi. Szczegółowe informacje na temat tego narzędzia zawiera sekcja Korzystanie z narzędzia Client Mover w przypadku starszych platform na stronie Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan Przed uaktualnieniem serwera OfficeScan wykonaj kopię zapasową bazy danych i ważnych plików konfiguracyjnych serwera OfficeScan. Utwórz kopię zapasową bazy 1-13

28 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 danych serwera OfficeScan w lokalizacji znajdującej się poza katalogiem programu OfficeScan. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie bazy danych programu OfficeScan oraz plików konfiguracyjnych Zadanie 1. Utwórz kopię zapasową bazy danych w konsoli Web programu OfficeScan 10.x/8.0 SP1 na ekranie Administracja > Kopia zapasowa bazy danych. Szczegółowe instrukcje dotyczące tych wersji produktu, patrz Podręcznik administratora lub Pomoc serwera. OSTRZEŻENIE! Nie używaj innych typów narzędzi lub aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. 2. Zatrzymaj główną usługę programu OfficeScan z konsoli Microsoft Management Console. 3. Ręcznie utwórz kopię zapasową następujących plików i folderów znajdujących się w lokalizacji <Serwer instalacji folderu>\pccsrv: Uwaga Wykonaj kopie zapasowe następujących plików i folderów, aby przywrócić program OfficeScan wyłącznie w przypadku napotkania problemów związanych z uaktualnieniem. ofcscan.ini: Zawiera globalne ustawienia klienta ous.ini: Zawiera tabelę źródeł aktualizacji dla instalacji składników antywirusowych. Folder Private: Zawiera ustawienia zapory i źródła aktualizacji. Folder Web\tmOPP: Zawiera ustawienia ochrony przed epidemią. Pccnt\Common\OfcPfw*.dat: Zawiera ustawienia zapory 1-14

29 Uwagi dotyczące uaktualnienia Download\OfcPfw*.dat: Zawiera ustawienia instalacji zapory Folder dzienników: Zawiera dzienniki zdarzeń systemowych i weryfikacji połączeń. Folder Virus: Zawiera pliki poddane kwarantannie. Folder HTTPDB: Zawiera bazę danych OfficeScan 4. Uaktualnij serwer OfficeScan. Uwaga W przypadku napotkania problemów związanych z uaktualnieniem, skopiuj pliki kopii zapasowej z kroku 3 do <folderu instalacyjnego serwera>\pccsrv na komputerze docelowym i ponownie uruchom główną usługę OfficeScan. Wdrożenie metody skanowania podczas uaktualnienia W tej wersji programu OfficeScan administratorzy mogą skonfigurować klientów do użytku Smart Scan lub skanowania standardowego. Podczas aktualizowania serwera OfficeScan jest możliwe zachowanie lub ustawienie metody skanowania dla każdej domeny w zależności od wybranej metody aktualizacji. Poniżej opisana została właściwa procedura: Aktualizacja z wersji OfficeScan 10.x: Jeśli planowane jest uaktualnienie serwera OfficeScan 10.x bezpośrednio na komputerze serwera, zmiany metody skanowania z poziomu konsoli Web nie są wymagane, ponieważ klienty zachowają własne ustawienia metody skanowania po ich uaktualnieniu. Jeśli planowane jest uaktualnienie klientów OfficeScan 10.x przez przeniesienie ich na serwer OfficeScan 10.6 Sp1: W ustawieniach serwera OfficeScan 10.6 SP1 wybierz ręczne grupowanie klientów. Ta metoda grupowania klientów umożliwia tworzenie nowych domen. 1-15

30 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Uwaga Jeśli jest używana funkcja automatycznego grupowania klientów, ważne jest, aby uruchomić ją dopiero po zaktualizowaniu wszystkich klientów, ponieważ umożliwi to zachowanie ustawień metod skanowania podczas aktualizacji. Należy powielić strukturę domen i ustawienia metody skanowania z serwera OfficeScan 10.x do serwera OfficeScan 10.6 SP1. Jeśli struktura domen i ustawienia metody skanowania nie są identyczne na dwóch serwerach, niektóre klienty, które są przenoszone na serwer OfficeScan 10.6 SP1 mogą nie stosować swoich oryginalnych ustawień metody skanowania. Uaktualnianie z wersji OfficeScan 8.0 SP1: Jeśli planowane jest uaktualnienie klienta OfficeScan 8.0 SP1 bezpośrednio na komputerze serwera: Wszystkie klienty korzystają z metody Smart Scan: 1. Wyłącz automatyczne aktualizacje i uaktualnienia na klientach. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 1: Konfiguracja aktualizacji ustawień na serwerze OfficeScan 10.x lub 8.0 SP1 na stronie Uaktualnij serwer OfficeScan. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie Zmień metodę skanowania w ustawieniach na poziomie administratora na Smart Scan. 4. Uaktualnianie klientów. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 3: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie 2-6. Wszystkie klienty korzystają z skanowania standardowego: 1. Uaktualnij serwer OfficeScan. Więcej informacji na temat aktualizacji wyłącznie serwera oraz odłożenia w czasie aktualizacji klientów znajduje się w części Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie

31 Uwagi dotyczące uaktualnienia Szczegółowe informacje dotyczące automatycznej aktualizacji serwera i klientów zawarte zostały w części Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie Zaktualizuj klientów Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 3: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie 2-6. Większość klientów korzysta z metody Smart Scan: Zalecane jest wykonanie następujących czynności: 1. Wyłącz automatyczne aktualizacje i uaktualnienia na klientach. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 1: Konfiguracja aktualizacji ustawień na serwerze OfficeScan 10.x lub 8.0 SP1 na stronie Uaktualnij serwer OfficeScan. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie Zmień metodę skanowania w ustawieniach na poziomie administratora na Smart Scan. 4. Zaktualizuj klientów (wszyscy klienci będą korzystać ze skanowania smart scan). Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 3: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie Zmień metodę skanowania na klientach ze skanowaniem standardowym. Jeśli planowane jest uaktualnienie klientów przez przeniesienie ich na serwer OfficeScan 10.6 SP1: Wszystkie klienty korzystają z metody Smart Scan: 1. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1 przenieś klienty na serwer OfficeScan 10.6 SP1. Szczegółowe informacje zawiera sekcja 3. metoda aktualizacji: Przeniesienie klientów na serwer OfficeScan 10.6 SP1 na stronie

32 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Wszystkie klienty korzystają z skanowania standardowego: 1. Na serwerze OfficeScan 10.6 SP1 zmień metodę skanowania na skanowanie standardowe w ustawieniach na poziomie administratora. 2. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1 przenieś klienty na serwer OfficeScan 10.6 SP1. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie Większość klientów korzysta z metody Smart Scan: 1. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1: Określ domeny, które mają wykorzystywać skanowanie standardowe oraz te, które mają korzystać ze skanowania smart scan. Na przykład domeny A1, A2 i A3 będą korzystać ze skanowania smart scan, natomiast domeny A4, A5 i A6 ze skanowania standardowego. Sprawdź, czy klienty OfficeScan 8.0 SP1, które mają korzystać z metody Smart Scan, są pogrupowane w domenach A1, A2 lub A3. Sprawdź, czy klienty OfficeScan 8.0 SP1, które mają korzystać ze skanowania standardowego, są pogrupowane w domenach A4, A5 lub A6. 2. Na serwerze OfficeScan 10.6 SP1: Wybierz ręczne grupowanie klientów. Ta metoda grupowania klientów umożliwia tworzenie nowych domen. Utwórz domeny A1, A2, A3, A4, A5 i A6. Użyj proponowanych nazw domen. Dla domen A4, A5 i A6 wybierz skanowanie standardowe. 3. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1: Przenieś klienty na serwer OfficeScan 10.6 SP1. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie

33 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu serwera OfficeScan program instalacyjny wyświetla monit zawierający następujące informacje. TABELA 1-2. Lista kontrolna instalacji INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ścieżka instalacji programu OfficeScan Tak Tak Nie Tak Domyślna ścieżka instalacji serwera to: C:\Program Files\Trend Micro \OfficeScan C:\Program Files (x86)\trend Micro\OfficeScan (dla platform typu x64) Należy określić ścieżkę instalacji lub użyć ścieżki domyślnej. Jeżeli ścieżka nie istnieje, program instalacyjny utworzy ją. 1-19

34 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ustawienia serwera proxy Jeżeli serwer OfficeScan łączy się z Internetem przez serwer proxy, należy podać następujące dane: Typ proxy (HTTP lub SOCKS 4) Tak Tak Nie Tak Nazwa lub adres IP serwera Port Poświadczenia uwierzytelniania serwera proxy 1-20

35 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ustawienia serwera sieci Web Serwer Web (Apache lub IIS) obsługuje interfejs CGI konsoli Web i akceptuje polecenia od klientów. Określ następujące elementy: Port HTTP: Domyślny port to W przypadku stosowania domyślnej witryny serwera Web IIS, sprawdź port TCP serwera HTTP. Tak Tak Nie Tak OSTRZEŻENIE! Duża liczba ataków hakerskich, wirusów/złośliwego oprogramowania odbywających się za pośrednictwem protokołu HTTP używa portów 80 i/lub Większość organizacji używa ich jako domyślnych portów TCP, służących do komunikacji za pośrednictwem protokołu HTTP. Zalecane jest korzystanie z innych numerów portów, jeśli aktualnie są używane porty domyślne. W przypadku włączenia bezpiecznych połączeń: Okres ważności certyfikatu SSL Port SSL (domyślnie: 4343) 1-21

36 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Rejestracja Należy zarejestrować produkt, aby otrzymać kody aktywacyjne. Poniższe informacje są wymagane do zarejestrowania produktu: Użytkownicy dotychczasowi: Tak Tak Tak Tak Konto rejestracji online (nazwa użytkownika i hasło logowania) Użytkownicy bez konta: Klucz rejestracyjny Aktywacja Tak Tak Tak Tak Uzyskaj kody aktywacji dla następujących usług produktów: Antywirus Usługi Damage Cleanup Services Usługi Web Reputation i Antispyware Instalacja zintegrowanego serwera Smart Protection Server Tak Tak Tak Tak Podczas instalowania serwera zintegrowanego należy określić następujące dane: Okres ważności certyfikatu SSL port SSL 1-22

37 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Miejsce docelowe instalacji zdalnej Określ komputery, na których ma być wykonana instalacja/aktualizacja serwera OfficeScan. Przygotuj następujące dane: Lista nazw lub adresów IP komputerów (opcjonalnie) Plik tekstowy z listą komputerów docelowych lub adresów IP Zawartość przykładowego pliku tekstowego: Nie Tak Nie Tak us-user_01 us-admin_ Analiza komputera podczas instalacji zdalnej Nie Tak Nie Tak Program instalacyjny przed przeprowadzeniem analizy komputera docelowego monituje o następujące informacje: Nazwa użytkownika i hasło konta administratora z uprawnieniami logowanie jako usługa" na komputerze docelowym 1-23

38 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Zainstaluj inne programy OfficeScan W przypadku instalowania programu Cisco Trust Agent, przygotuj następujące dane: Plik certyfikatu programu Cisco Trust Agent Hasło konta administratora Program instalacyjny tworzy konto root do logowania się do konsoli Web. Określ następujące elementy: Hasło konta głównego Tak Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie Należy zapobiec nieautoryzowanemu odinstalowaniu lub wyładowaniu klienta OfficeScan określając następujące dane: Hasło odinstalowywania/ wyładowania klienta 1-24

39 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ścieżka instalacji klienta Określ katalog na komputerze klienta, gdzie ma zostać zainstalowany klient OfficeScan. Określ następujące elementy: Ścieżka instalacji: Domyślna ścieżka instalacji klienta to $ProgramFiles\Trend Micro \OfficeScan Client. Należy określić ścieżkę instalacji lub użyć ścieżki domyślnej. Jeżeli ścieżka nie istnieje, program instalacyjny utworzy ją podczas instalacji klienta. Numer portu komunikacyjnego klienta: Program OfficeScan generuje losowo numer portu. Zaakceptuj wygenerowany numer portu lub określ nowy. Skrót do folderu programu Skrót do folderu instalacyjnego serwera OfficeScan jest wyświetlany z menu Start systemu Windows. Domyślna nazwa skrótu to Trend Micro OfficeScan Server-<nazwa_serwera>. Należy podać inną nazwę lub użyć nazwy domyślnej. Tak Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie 1-25

40 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Instalacja programu Policy Server W przypadku instalowania programu Policy Server for Cisco NAC należy przygotować następujące informacje: Ścieżka instalacji: Zaakceptuj domyślną ścieżkę instalacji lub określ lokalizację na komputerze lokalnym, w której zostanie zainstalowany program Policy Server. Konfiguracja serwera Web: Określ następujące ustawienia dla wybranego serwera Web: Port HTTP (domyślnie: 8081) Tak Nie Nie Nie W przypadku włączenia bezpiecznych połączeń: Okres ważności certyfikatu SSL Port SSL (domyślnie: 4344) Hasło konsoli sieci Web: Określ hasło logowania do konsoli serwera Policy Server. Uwierzytelnianie na serwerze ACS: Serwer ACS odbiera dane antywirusowe od klienta OfficeScan za pomocą urządzenia dostępu do sieci i przekazuje je do bazy danych użytkownika zewnętrznego do oceny. Określ poświadczenia logowania (nazwa użytkownika i hasło). 1-26

41 Planowanie instalacji próbnej Planowanie instalacji próbnej Przed instalacją na pełną skalę zalecana jest instalacja próbna w środowisku kontrolowanym. Instalacja próbna stwarza okazję określenia, w jaki sposób działają funkcje programu oraz jaki poziom wsparcia będzie potrzebny po pełnej instalacji. Dzięki niej zespół instalacyjny może przećwiczyć i udoskonalić proces instalacji. Umożliwia także sprawdzenie administratorom, czy plan wdrożenia jest zgodny z rozwiązaniami bezpieczeństwa organizacji. Przykład wdrożenia programu OfficeScan znajduje się w części Dodatek A na stronie A-1. Wybieranie lokalizacji instalacji próbnej Miejsce instalacji próbnej powinno odpowiadać środowisku produkcyjnemu. Symulowana topologia sieci powinna w odpowiedni sposób odwzorowywać środowisko produkcyjne. Tworzenie planu wycofywania Utwórz plan przywrócenia lub wycofania w przypadku zaistnienia problemów podczas instalacji lub aktualizacji. Ocena instalacji próbnej Należy utworzyć listę sukcesów i niepowodzeń napotkanych w procesie instalacji próbnej, a także określić potencjalne pułapki i odpowiednio dostosować plan. Plan oceny instalacji próbnej można włączyć do ogólnego planu instalacji. 1-27

42 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Znane problemy ze zgodnością W tej części omówiono problemy ze zgodnością, które mogą wystąpić w przypadku instalowania serwera OfficeScan na komputerze, na którym zainstalowano określone aplikacje innych firm. Szczegóły, patrz dokumentacja aplikacji innych firm. Narzędzia Microsoft Lockdown Tool i URLScan W przypadku stosowania narzędzia Microsoft IIS Lockdown Tool lub URLScan zablokowanie następujących plików programu OfficeScan może zablokować komunikację między klientem i serwerem programu OfficeScan: Pliki konfiguracyjne (.ini) Pliki danych (.dat) Pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll) Pliki wykonywalne (.exe) Zapobieganie zakłócaniu komunikacji klient-serwer przez program URLScan Zadanie 1. Zatrzymaj usługę Publikowanie w sieci Web komputera serwera OfficeScan. 2. Zmodyfikuj plik konfiguracji programu URLScan, aby zezwolić na używanie powyższych typów plików. 3. Ponownie uruchom usługę Publikowanie w sieci Web. Microsoft Exchange Server Jeśli w czasie instalowania serwera zostanie wybrana opcja instalacji klienta OfficeScan, program OfficeScan będzie wymagać uzyskania dostępu do wszystkich plików, które będą skanowane przez klienta. Program Microsoft Exchange Server kolejkuje 1-28

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Podręcznik instalacji i uaktualniania Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Podręcznik instalacji i uaktualniania Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik instalacji i uaktualniania Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik instalacji i uaktualniania Securing Your Journey to the Cloud Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web Podręcznik administratora Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu Smart Protection Server

Wprowadzenie do programu Smart Protection Server Wprowadzenie do programu Smart Protection Server Bezpiecze stwo punktu ko cowego Chmura chroniona Bezpiecze stwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business TM TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business Wprowadzenie www.trendmicro-europe.com CMEM32784/60803 Client Server Security3 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo