Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1 Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web

2 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją odpowiedniej dokumentacji użytkownika, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Nazwy Trend Micro, OfficeScan i logo t-ball są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trend Micro Incorporated. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer katalogowy dokumentu: OSEM105376_ Data wydania: czerwiec 2012 Chronione patentami USA nr ; ; ; 6,119,165. Niniejsza dokumentacja użytkownika programu OfficeScan firmy Trend Micro ma za zadanie przedstawić główne funkcje oprogramowania oraz instrukcje dotyczące instalacji w określonym środowisku produkcyjnym. Należy ją przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oprogramowania znajdują się w pomocy online oraz internetowej Bazie wiedzy, dostępnej na stronie internetowej firmy Trend Micro. Firma Trend Micro stara się zawsze ulepszać swoją dokumentację. W przypadku pytań, komentarzy lub sugestii na temat tego lub dowolnego dokumentu firmy Trend Micro prosimy o kontakt pod adresem Prosimy o ocenę tego dokumentu w witrynie:

3 Spis treści Wstęp Wstęp... 1 Dokumentacja programu OfficeScan... 2 Odbiorcy... 2 Konwencje przyjęte w dokumentacji... 3 Terminologia... 4 Rozdział 1: Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Wersje produktów Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych Uwagi dotyczące nowej instalacji Obsługa IPV Lokalizacja serwera OfficeScan Instalacja zdalna Wydajność serwera Serwer dedykowany Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji Ruch sieciowy Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Active Directory Serwer Web Uwagi dotyczące uaktualnienia Obsługa IPv Nieobsługiwane systemy operacyjne Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan Wdrożenie metody skanowania podczas uaktualnienia Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania i

4 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Planowanie instalacji próbnej Wybieranie lokalizacji instalacji próbnej Tworzenie planu wycofywania Ocena instalacji próbnej Znane problemy ze zgodnością Narzędzia Microsoft Lockdown Tool i URLScan Microsoft Exchange Server SQL Server Zapora połączenia internetowego (ICF) Rozdział 2: Instalacja i aktualizacja programu OfficeScan Przeprowadzanie nowej instalacji serwera OfficeScan Aktualizacja serwera i klientów OfficeScan Przed aktualizacją serwera i klientów OfficeScan metoda aktualizacji: Wyłączenie automatycznej aktualizacji klienta metoda aktualizacji: Ulepszenie agentów aktualizacji metoda aktualizacji: Przeniesienie klientów na serwer OfficeScan 10.6 SP metoda aktualizacji: Włączenie automatycznej aktualizacji klienta Instalacja cicha Przygotowywanie instalacji cichej Zapisywanie konfiguracji instalacji w pliku odpowiedzi Uruchamianie instalacji cichej Ekrany programu instalacyjnego Umowa licencyjna Instalacja klientów Ustawienia serwera OfficeScan Miejsce docelowe instalacji Wstępne skanowanie komputera Ścieżka instalacji Serwer proxy Serwer Web Identyfikacja komputera ii

5 Spis treści Rejestracja i aktywacja Zainstaluj zintegrowany serwer Smart Protection Server Włącz usługi Web Reputation Services Miejsce docelowe (instalacje zdalne) Analiza komputera docelowego Zainstaluj inne programy OfficeScan Uaktualnienie pakietu Cisco Trust Agent Umowa licencyjna pakietu Cisco Trust Agent Smart Protection Network Hasło konta administratora Instalacja klienta OfficeScan Funkcje antywirusowe Funkcja anty-spyware Funkcja usługi Web Reputation Skrót do folderu programu Informacje o instalacji Program instalacyjny Policy Server for Cisco NAC Praca Kreatora InstallShield została zakończona Czynności wykonywane po zainstalowaniu Weryfikowanie instalacji lub uaktualnienia serwera Aktualizowanie składników programu OfficeScan Sprawdzanie ustawień domyślnych Korzystanie z narzędzia Client Mover w przypadku starszych platform Rejestrowanie serwera OfficeScan w programie Control Manager Dezinstalacja i wycofywanie Przed odinstalowaniem serwera OfficeScan Odinstalowywanie serwera OfficeScan Przywracanie wcześniejszych wersji OfficeScan Rozdział 3: Uzyskiwanie pomocy Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów z programem OfficeScan Inteligentny system wspierający Narzędzie Case Diagnostic Tool iii

6 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Narzędzie optymalizacji wydajności firmy Trend Micro Dzienniki instalacji Dzienniki diagnostyczne serwera Dzienniki diagnostyczne klienta Kontakt z firmą Trend Micro Pomoc techniczna Baza wiedzy firmy Trend Micro TrendLabs Centrum informacji o bezpieczeństwie Przesyłanie podejrzanych plików do firmy Trend Micro Opinie o dokumentacji Dodatek A: Przykładowa instalacja Sieć podstawowa... A-2 Sieć o wielu lokalizacjach... A-3 Przygotowanie sieci o wielu lokalizacjach... A-5 Instalacja w biurze głównym... A-6 Instalacja w lokalizacji zdalnej 1... A-6 Instalacja w lokalizacji zdalnej 2... A-7 Indeks Indeks... IN-1 iv

7 Wstęp Wstęp Witamy w Podręczniku instalacji oraz uaktualniania programu Trend Micro OfficeScan. Niniejszy dokument omawia wymagania i procedury instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizację serwera i klientów. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Dokumentacja programu OfficeScan na stronie 2 Odbiorcy na stronie 2 Konwencje przyjęte w dokumentacji na stronie 3 Terminologia na stronie 4 Uwaga Informacje na temat instalowania klientów, patrz Podręcznik administratora. 1

8 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Dokumentacja programu OfficeScan Dokumentacja programu OfficeScan zawiera następujące elementy: TABELA 1. Dokumentacja programu OfficeScan DOKUMENTACJA Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Podręcznik administratora Pomoc Plik Readme Baza wiedzy OPIS Dokument PDF zawierający omówienie wymogów i procedur dotyczących instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizacji serwera i klientów. Dokument PDF obejmujący wprowadzenie, procedury instalacji klienta oraz zarządzanie klientami i serwerem OfficeScan Pliki HTML skompilowane w formacie WebHelp lub CHM, zawierające instrukcje korzystania, porady i informacje dotyczące określonych zastosowań programu. Pomoc jest dostępna z poziomu interfejsu użytkownika serwera OfficeScan, klienta, konsoli Policy Server oraz z głównego okna konfiguracji programu OfficeScan. Zawiera listę znanych problemów i podstawowych czynności instalacyjnych. Plik ten może również zawierać najnowsze informacje o produkcie, które nie znajdują się w systemie pomocy ani w dokumentacji drukowanej. Baza danych online zawierająca informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Zawiera najnowsze informacje o znanych problemach dotyczących produktu. Aby uzyskać dostęp do Bazy wiedzy, odwiedź następującą witrynę internetową: Najnowsze wersje dokumentów PDF i plików Readme znajdują się pod adresem: Odbiorcy Dokumentacja oprogramowania OfficeScan jest przeznaczona dla następujących użytkowników: 2

9 Konwencje przyjęte w dokumentacji Administratorzy programuofficescan: osoby odpowiedzialne za zarządzanie programem OfficeScan, w tym również za instalację i zarządzanie serwerami OfficeScan i klientami OfficeScan. Od użytkowników tego typu oczekuje się zaawansowanej wiedzy na temat zarządzania serwerem i siecią. Administratorzy Cisco NAC: osoby odpowiedzialne za projektowanie systemów zabezpieczeń oraz za ich obsługę z wykorzystaniem serwerów Cisco NAC oraz urządzeń sieciowych Cisco. Oczekuje się od nich doświadczenia w obsłudze sprzętu tego typu. Użytkownicy końcowi: użytkownicy, którzy mają na komputerze zainstalowanego klienta OfficeScan. Poziom umiejętności takich osób jest różny od początkujących po zaawansowanych. Konwencje przyjęte w dokumentacji Aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie informacji, w dokumentacji programu OfficeScan przyjęto poniższe konwencje: TABELA 2. Konwencje przyjęte w dokumentacji KONWENCJA WIELKIE LITERY Pogrubienie Kursywa Komputery w sieci > Zarządzanie klientem <Tekst> OPIS Akronimy, skróty, nazwy poleceń oraz klawisze klawiatury Nazwy i polecenia menu, przyciski poleceń, karty, opcje oraz nazwy usług i procesów Odniesienia do innych dokumentacji oraz nowych rozwiązań technologicznych Krótkie informacje znajdujące się na początku procedur umożliwiają użytkownikom nawigację do istotnych ekranów konsoli Web. Wyświetlenie wielu informacji oznacza, że istnieje kilka sposobów przejścia do tego samego ekranu. Oznacza, że tekst wewnątrz nawiasów ostrych należy zastąpić rzeczywistymi informacjami. Na przykład ścieżkę C: \Program Files\<nazwa_pliku> można zmienić na C: \Program Files\sample.jpg. 3

10 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 KONWENCJA Uwaga OPIS Uwagi lub zalecenia dotyczące konfiguracji Porada Informacje o sprawdzonych metodach oraz zaleceniach firmy Trend Micro OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące czynności, które mogą stwarzać zagrożenie w sieci Terminologia W poniższej tabeli przedstawiono oficjalną terminologię stosowaną w dokumentacji programu OfficeScan: TABELA 3. Terminologia OfficeScan TERMINOLOGIA Klient OfficeScan Komputer kliencki Użytkownik komputera klienckiego (lub użytkownik) Serwer Serwer Administrator (lub administrator programu OfficeScan) Program kliencki OfficeScan OPIS Komputer, na którym jest zainstalowany klient OfficeScan. Osoba zarządzająca klientem OfficeScan na komputerze klienckim. Program serwera OfficeScan Komputer, na którym jest zainstalowany serwer OfficeScan. Osoba zarządzająca serwerem OfficeScan. 4

11 Terminologia Konsola TERMINOLOGIA Zagrożenie bezpieczeństwa Usługa produktu Usługa OfficeScan Service Program Składniki Folder instalacji klienta OPIS Interfejs użytkownika umożliwiający konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami serwera i klienta OfficeScan. Konsola programu serwera OfficeScan jest nazywana konsolą sieci Web, a konsola programu klienta OfficeScan konsolą kliencką. Zbiorczy termin, określający wirusy/złośliwe oprogramowanie, spyware/grayware oraz zagrożenia z sieci Web. Dotyczy usługi ochrony przed wirusami, usługi Damage Cleanup Services, usługi Web Reputation oraz usługi ochrony przed oprogramowaniem spyware wszystkie usługi są aktywowane podczas instalacji serwera OfficeScan. Usługi dostępne z poziomu konsoli Microsoft Management Console (MMC). Na przykład ofcservice.exe główna usługa OfficeScan. Zawiera klienta OfficeScan, program Cisco Trust Agent oraz program Plug-In Manager Odpowiedzialne za skanowanie, wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz za wykonywanie operacji w przypadku ich wykrycia. Folder na komputerze, który zawiera pliki klienta OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client C:\Program Files\Trend Micro (x86)\officescan Client 5

12 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 TERMINOLOGIA Folder instalacji serwera OPIS Folder na komputerze, który zawiera pliki serwera OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan C:\Program Files\Trend Micro (x86)\officescan Jeśli na przykład plik znajduje się w folderze \PCCSRV umieszczonym w folderze instalacji serwera, pełna ścieżka dostępu do pliku to: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan\PCCSRV \<nazwa_pliku>. Klient Smart Scan Klient skanowania standardowego Dwa stosy Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv4 Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania Smart Scan. Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania standardowego. Obiekt, który ma zarówno adres IPv4, jak i adres IPv6. Na przykład: Punkt końcowy z dwoma stosami to komputera z adresem IPv4 i adresem IPv6. Klient z dwoma stosami oznacza klienta zainstalowanego na punkcie końcowym z dwoma stosami. Agent aktualizacji z dwoma stosami rozsyła aktualizacje do klientów. Serwer proxy z dwoma stosami, taki jak DeleGate, może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6. Obiekt, który ma tylko adres IPv4 Obiekt, który ma tylko adres IPv6 6

13 Terminologia TERMINOLOGIA Rozwiązania dodatków OPIS Natywne funkcje programu OfficeScan i programy dodatków dostarczane za pośrednictwem programu Plug- In Manager 7

14

15 Rozdział 1 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Niniejszy rozdział opisuje przygotowanie oraz informacje przedinstalacyjne dotyczące instalacji i aktualizacji programu Trend Micro OfficeScan. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na stronie 1-2 Wersje produktów na stronie 1-2 Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych na stronie 1-3 Uwagi dotyczące nowej instalacji na stronie 1-4 Uwagi dotyczące uaktualnienia na stronie 1-12 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania na stronie 1-19 Planowanie instalacji próbnej na stronie 1-27 Znane problemy ze zgodnością na stronie

16 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Wykonaj nową instalację serwera OfficeScan i klientów na obsługiwanych platformach serwerowych Windows. Ponadto ta wersja programu OfficeScan Support obsługuje aktualizacje z następujących wersji: OfficeScan 10.x Wersja 10.5, poprawka z dodatkiem Service Pack OfficeScan 8.0 z dodatkiem Service Pack 1 Pełna lista wymagań dotyczących nowych instalacji systemowych jest dostępna pod adresem: Wersje produktów Zainstaluj pełną lub próbną wersję programu OfficeScan. Obie wersje wymagają podania kodu aktywacyjnego innego typu. Aby uzyskać kod aktywacyjny, zarejestruj produkt w firmie Trend Micro. 1-2

17 Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych TABELA 1-1. Porównanie wersji WERSJA Wersja pełna Wersja próbna OPIS Wersja pełna zawiera pełen zakres funkcji i pomocy technicznej dla produktu. Okres wstępny po wygaśnięciu licencji wynosi zwykle 30 dni. Po wygaśnięciu okresu wstępnego nie jest dostępne wsparcie techniczne i aktualizacje składników. Silniki skanowana będą jednak skanować komputery, używając nieaktualnych składników. Te nieaktualne składniki mogą nie zapewniać komputerom pełnej ochrony przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Okres ważności licencji można przedłużyć przed lub po jej wygaśnięciu, wykupując odnowienie usługi. Wersja próbna zawiera wszystkie funkcje produktu. Wersję próbną można w dowolnym momencie uaktualnić do wersji pełnej. W przypadku niedokonania uaktualnienia pod koniec okresu próbnego, program OfficeScan wyłączy funkcje aktualizacji składników, skanowania oraz wszystkie funkcje klienta. Wprowadzenie klucza rejestracyjnego i kodów aktywacyjnych Podczas instalacji podaj kody aktywacyjne dla następujących usług: Antywirus Usługi Damage Cleanup Services (opcjonalne) Usługi Web Reputation i Anti-spyware Aby uzyskać kody aktywacyjne (jeśli nie zostały jeszcze uzyskane), należy zarejestrować produkt w trybie online, korzystając z dołączonego do produktu klucza rejestracyjnego. Program instalacyjny skieruje użytkownika do witryny rejestracyjnej firmy Trend Micro. https://olr.trendmicro.com/registration/eu/en-eu/ Po zarejestrowaniu produktu firma Trend Micro wysyła kody aktywacyjne. 1-3

18 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Trend Micro, aby uzyskać klucz rejestracyjny lub kody aktywacyjne, jeśli nie były one dostępne w trakcie instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Kontakt z firmą Trend Micro na stronie 3-8. Uwaga Odpowiedzi na pytania związane z rejestracją znajdują się na stronie: Uwagi dotyczące nowej instalacji Przed przeprowadzeniem nowej instalacji serwera OfficeScan należy rozważyć następujące kwestie: Obsługa IPV6 na stronie 1-4 Lokalizacja serwera OfficeScan na stronie 1-6 Instalacja zdalna na stronie 1-6 Wydajność serwera na stronie 1-6 Serwer dedykowany na stronie 1-7 Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji na stronie 1-7 Ruch sieciowy na stronie 1-9 Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy na stronie 1-10 Active Directory na stronie 1-11 Serwer Web na stronie 1-11 Obsługa IPV6 Poniżej przedstawiono wymagania protokołu IPv6 dotyczące nowej instalacji serwera OfficeScan: 1-4

19 Uwagi dotyczące nowej instalacji Serwer OfficeScan musi być zainstalowany w systemie Windows Server Serwera nie można zainstalować w systemie Windows Server 2003, ponieważ ten system operacyjny zapewnia tylko częściową obsługę adresowania IPv6. Serwer musi używać serwera sieci Web programu IIS. Serwer Web Apache nie obsługuje adresowania IPv6. Jeśli serwer ma zarządzać klientami IPv4 i IPv6, musi on mieć zarówno adres IPv4, jak i IPv6, i być identyfikowany nazwą hosta. Jeśli serwer jest identyfikowany adresem IPv4, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia między nim i klientami IPv6. Taka sama sytuacja zachodzi między klientami z protokołem IPv4 i serwerem identyfikowanym adresem IPv6. Jeśli serwer ma zarządzać tylko klientami IPv6, minimalnym wymaganiem jest posiadanie adresu IPv6. Serwer może być identyfikowany nazwą hosta lub adresem IPv6. Gdy serwer jest identyfikowany nazwą hosta, zalecane jest wprowadzenie pełnej nazwy (FQDN, Fully Qualified Domain Name). Wynika to z faktu, że w środowisku z samym protokołem IPv6 serwer WINS nie może wykonać translacji nazwy hosta na odpowiedni adres IPv6. Uwaga Nazwa FQDN może być podana tylko podczas wykonywania lokalnej instalacji na serwerze. W przypadku instalacji zdalnych podanie nazwy FQDN nie jest możliwe. Upewnij się, że adres IPv6 lub IPv4 hosta można uzyskać na przykład przy użyciu polecenia ping lub nslookup. Jeśli serwer OfficeScan jest instalowany na komputerze wykorzystującym wyłącznie protokół IPv6: Skonfiguruj serwer proxy z dwoma stosami, który może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6 (taki jak DeleGate). Umieść serwer proxy między serwerem OfficeScan a Internetem, aby umożliwić serwerowi nawiązanie połączenia z usługami obsługiwanymi przez firmę Trend Micro, takimi jak serwer ActiveUpdate, witryna Online Registration i sieć Smart Protection Network. Nie instaluj programów Policy Server for Cisco NAC ani Cisco Trust Agent. Nie obsługują one adresowania IPv6. 1-5

20 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Lokalizacja serwera OfficeScan Program OfficeScan może obejmować wiele środowisk sieciowych. Na przykład można umieścić zaporę pomiędzy serwerem i klientami OfiiceScan lub umieścić klientów i serwer za pojedynczą zaporą sieciową. Jeśli pomiędzy serwerem a jego klientami znajduje się zapora, należy ją skonfigurować tak, aby zezwalać na ruch pomiędzy portami nasłuchiwania klienta i serwera. Uwaga Informacje dotyczące rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z zarządzaniem klientami OfficeScan w sieci korzystającej z translacji adresów sieciowych zawiera Podręcznik administratora. Instalacja zdalna Instalacja zdalna umożliwia uruchomienie procesu instalacji na jednym komputerze oraz zainstalowanie programu OfficeScan na innym komputerze. Jeżeli przeprowadzana jest instalacja zdalna, wówczas program instalacyjny sprawdza, czy komputer docelowy spełnia wymagania dla instalacji serwera. Aby upewnić się, że można przeprowadzić instalację: Na każdym komputerze docelowym rejestr zdalny należy uruchamiać z konta administratora, a nie lokalnego konta systemowego. Usługa Rejestr zdalny jest zarządzana w konsoli Microsoft Management Console (należy kliknąć kolejno Start > Uruchom, a następnie wpisać services.msc). Zanotuj nazwę komputera głównego i poświadczenia logowania (nazwę użytkownika i hasło). Zweryfikuj, czy komputer spełnia wymagania systemowe serwera OfficeScan. Patrz Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na stronie 1-2, aby uzyskać więcej informacji. Wydajność serwera Sieci korporacyjne wymagają serwerów o wyższych specyfikacjach niż w przypadku serwerów dla małych i średnich firm. 1-6

21 Uwagi dotyczące nowej instalacji Porada Firma Trend Micro zaleca dla serwera OfficeScan przynajmniej dwurdzeniowy procesor 2 GHz oraz ponad 2 GB pamięci RAM. Liczba komputerów klienckich w sieci, która może być obsługiwana przez jeden serwer OfficeScan, zależy od kilku czynników, takich jak dostępne zasoby serwera czy topologia sieci. Aby określić liczbę klientów, które mogą być obsługiwane przez jeden serwer, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Trend Micro. Zazwyczaj liczba klientów, którymi może zarządzać serwer OfficeScan jest następująca: do klientów dla serwera OfficeScan z dwurdzeniowym procesorem 2 GHz i 2 GB pamięci RAM do 20,000 klientów dla serwera OfficeScan z procesorem 2,13 GHz Core2Duo i 4 GB pamięci RAM Serwer dedykowany Przy wyborze komputera, na którym będzie znajdować się serwer OfficeScan, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Obciążenie procesora, jakie obsługuje komputer Czy komputer pełni inne funkcje Jeżeli komputer docelowy pełni inne funkcje, wybierz komputer, który nie obsługuje aplikacji krytycznych lub pochłaniających dużych ilości zasobów. Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji W tej wersji programu OfficeScan można skonfigurować klientów do użytku Smart Scan lub skanowania standardowego. Skanowanie standardowe Skanowanie standardowe to metoda używana we wszystkich wcześniejszych wersjach programu OfficeScan. Podczas skanowania klient skanowania standardowego zapisuje 1-7

22 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 wszystkie składniki OfficeScan na komputerze klienckim i skanuje wszystkie pliki lokalnie. Smart Scan Skanowanie smart scan wykorzystuje sygnatury zagrożeń, które są przechowywane w chmurze. Gdy program OfficeScan działa w trybie Smart Scan, klient OfficeScan najpierw lokalnie skanuje zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli klient nie może podczas skanowania ustalić zagrożenia, łączy się z serwerem Smart Protection Server. Metoda Smart Scan zawiera następujące funkcje i zapewnia następujące korzyści: Szybkie sprawdzanie stanu zabezpieczeń w chmurze w czasie rzeczywistym Zmniejszenie łącznego czasu wymaganego do zapewniania ochrony przed nowymi zagrożeniami Zmniejszenie zużycia sieci w ciągu aktualizacji sygnatury. Większość aktualizacji definicji sygnatur wystarczy dostarczyć do chmury, a nie do wielu klientów. Zmniejszenie kosztów i dodatkowych nakładów związanych z wdrażaniem sygnatur w całej firmie. Zmniejszenie zużycia pamięci przez jądro systemu na komputerach końcowych. Wraz z upływem czasu poziom zużycia rośnie tylko minimalnie. Wdrożenie metody skanowania Podczas nowych instalacji domyślną metodą skanowania dla klientów jest metoda Smart Scan. Po zainstalowaniu serwera program OfficeScan umożliwia także dostosowanie metody skanowania dla każdej domeny. Poniżej opisana została właściwa procedura: Jeśli po zainstalowaniu serwera nie zmieniono metody skanowania, wszyscy zainstalowani klienci będą korzystać z funkcji smart scan. Jeśli wszyscy klienci mają korzystać ze skanowania standardowego, należy zmienić metodę skanowania na poziomie administratora na skanowanie standardowe. Jeśli jednocześnie używane mają być skanowanie standardowe i smart scan, zalecane jest ustawienie skanowania smart scan jako metody skanowania na 1-8

23 Uwagi dotyczące nowej instalacji poziomie admnistratora i zmianę metody skanowania na standardową dla wybranych domen. Ruch sieciowy Przy planowaniu instalacji należy wziąć pod uwagę natężenie ruchu sieciowego generowanego przez program OfficeScan. Serwer generuje ruch przy wykonywaniu następujących czynności: Łączenie z serwerem Trend Micro ActiveUpdate Server w celu sprawdzania i pobierania aktualizacji składników Powiadamianie klientów o aktualizacjach składników do pobrania Powiadamianie klientów o zmianach w konfiguracji Klient generuje ruch sieciowy przy wykonywaniu następujących czynności: Uruchamianie Aktualizacja składników Aktualizowanie ustawień oraz instalowanie poprawki Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa Przełączanie między trybem mobilnym i zwykłym Przełączanie między skanowaniem standardowym oraz smart scan Ruch sieciowy podczas aktualizowania składników Program OfficeScan w czasie aktualizowania składników generuje znaczny ruch sieciowy. Aby zmniejszyć ruch sieciowy generowany podczas aktualizowania składników, program OfficeScan wykonuje duplikację składników. Zamiast pobierać pełny zaktualizowany plik sygnatur program OfficeScan pobiera tylko przyrostowe wzorce sygnatur (mniejsze wersje pełnego pliku sygnatur), a następnie scala je ze starszym plikiem sygnatur. Regularnie aktualizowany klient pobiera wyłącznie sygnatury przyrostowe. W innym przypadku pobiera pełny plik sygnatury. 1-9

24 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Firma Trend Micro regularnie publikuje nowe pliki sygnatur. Trend Micro wydaje także nowy plik sygnatur wkrótce po odkryciu szczególnie szkodliwego i aktywnie krążącego wirusa/złośliwego oprogramowania. Agenci aktualizacji i ruch sieciowy Jeśli w sieci pomiędzy klientami a serwerem OfficeScan występują obszary o obniżonej przepustowości lub zwiększonym ruchu, można wyznaczyć komputery klientów OfficeScan jako agentów aktualizacji lub źródła aktualizacji dla innych klientów. Ułatwia to rozłożenie ciężaru wdrażania składników na wszystkie komputery klienckie. Na przykład, jeśli w biurze zdalnym znajduje się 20 lub więcej komputerów, należy wyznaczyć agenta aktualizacji, który będzie dokonywał replikacji aktualizacji znajdujących się na serwerze OfficeScan i stanowił punkt dystrybucji dla innych komputerów klienckich w sieci lokalnej. Więcej informacji na temat agentów aktualizacji zawiera Podręcznik administratora. Program Trend Micro Control Manager i ruch sieciowy Program Trend Micro Control Manager zarządza produktami i usługami firmy Trend Micro na poziomach bramy, serwera pocztowego, serwera plików oraz komputerów w firmie. Oparta na sieci Web konsola zarządzania Control Manager stanowi pojedynczy punkt monitorowania produktów i usług w całej sieci. Za pomocą programu Control Manager można zarządzać kilkoma serwerami OfficeScan z jednego miejsca. Serwer Control Manager z szybkim, niezawodnym połączeniem internetowym może pobierać składniki z serwera Trend Micro ActiveUpdate Server. Następnie program Control Manager wdraża składniki na jednym lub wielu serwerach OfficeScan o ograniczonym dostępie do takiego połączenia lub jego braku. Więcej informacji na temat programu Control Manager zawiera dokumentacja programu Control Manager. Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Usuń oprogramowanie bezpieczeństwa punktu końcowego innych firmy z komputerów, na których ma być zainstalowany serwer OfficeScan. Aplikacje te mogą uniemożliwić pomyślną instalację serwera OfficeScan lub zmniejszać jego wydajność. Zainstaluj serwer 1-10

25 Uwagi dotyczące nowej instalacji OfficeScan i klienta OfficeScan natychmiast po usunięciu oprogramowania zabezpieczającego innej firmy, aby chronić komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Uwaga Program OfficeScan nie może automatycznie odinstalowywać składników serwerowych produktów antywirusowych innych firm, ale może odinstalowywać ich składniki klienckie. Więcej informacji zawiera Podręcznik administratora. Active Directory Wszystkie serwery OfficeScan muszą stanowić część domeny Active Directory, aby skorzystać z funkcji Role-based Administration oraz zgodności z zabezpieczeniami. Serwer Web Serwer Web OfficeScan ma następujące funkcje: Umożliwia użytkownikom dostęp do konsoli Web Przyjmuje polecenia od klientów Umożliwia klientom reagowanie na powiadomienia serwera Można używać serwera Web programu IIS lub serwera Web Apache. W przypadku stosowania serwera Web IIS należy upewnić się, że na komputerze nie działają aplikacje blokujące serwer IIS. Program instalacyjny automatycznie zatrzymuje usługę IIS i ponownie uruchamia ją. W przypadku stosowania serwera Web Apache konto administratora jest jedynym kontem tworzonym na serwerze Web Apache. Utwórz inne konto do uruchamiania serwera Web, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa serwera OfficeScan, jeśli haker przejmie kontrolę nad serwerem Web Apache. Należy zapoznać się z najnowszymi informacjami w witrynie na temat uaktualnień, poprawek i problemów związanych z bezpieczeństwem serwera Web Apache. 1-11

26 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Uwagi dotyczące uaktualnienia Przed aktualizacją serwera i klientów OfficeScan należy rozważyć następujące kwestie: Obsługa IPv6 na stronie 1-12 Nieobsługiwane systemy operacyjne na stronie 1-13 Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan na stronie 1-13 Wdrożenie metody skanowania podczas uaktualnienia na stronie 1-15 Obsługa IPv6 Poniżej przedstawiono wymagania protokołu IPv6 dotyczące aktualizacji serwera i klienta OfficeScan: Serwer OfficeScan, który ma zostać zaktualizowany, musi być zainstalowany w systemie Windows Server Nie można zaktualizować serwerów OfficeScan w systemie Windows Server 2003, ponieważ ten system operacyjny zapewnia tylko częściową obsługę adresowania IPv6. Serwer OfficeScan, który ma zostać zaktualizowany, musi być w wersji 10.x lub 8.0 SP1. Serwer musi już używać serwera Web programu IIS. Serwer Web Apache nie obsługuje adresowania IPv6. Przypisz do serwera adres IPv6. Ponadto serwer musi zostać zidentyfikowany nazwą hosta; zalecane jest wprowadzenie pełnej nazwy (FQDN, Fully Qualified Domain Name). Jeśli serwer jest identyfikowany przy użyciu adresu IPv6, wszystkie klienty zarządzane obecnie przez ten serwer utracą z nim połączenie. Jeśli serwer jest identyfikowany przy użyciu adresu IPv4, nie będzie możliwe zainstalowanie klienta na komputerach wykorzystujących wyłącznie protokół IPv6. Upewnij się, że adres IPv6 lub IPv4 hosta można uzyskać na przykład przy użyciu polecenia ping lub nslookup. 1-12

27 Uwagi dotyczące uaktualnienia Nieobsługiwane systemy operacyjne Program OfficeScan nie współpracuje już z systemami Windows 95, 98, Me, NT, 2000 ani architekturą Itanium. Jeśli planowana jest aktualizacja z wersji OfficeScan 10.x/8.0 SP1 do tej wersji, a klienty OfficeScan 10.x/8.0 SP1 wciąż działają na tych systemach: Nie należy aktualizować wszystkich serwerów OfficeScan 10.x/8.0 SP1 do tej wersji OfficeScan. Zalecane jest wyznaczenie przynajmniej jednego serwera OfficeScan 10.x lub OfficeScan 8.0 SP1 (serwer macierzysty) do zarządzania klientami pracującymi pod nieobsługiwanymi platformami systemowymi. Przed aktualizacją innych serwerów: Otwórz konsolę Web i w menu głównym kliknij kolejno opcje Komputery w sieci > Zarządzanie klientami. W drzewie klientów wybierz klientów do zaktualizowania, a następnie kliknij Zarządzaj drzewem klientów > Przenoszenie klienta. Określ nazwę komputera i adres IP oraz port nasłuchiwania serwera macierzystego w opcji Przenieś wybranych klientów na inny serwer OfficeScan. Kliknij opcję Przenieś. Jeśli serwer OfficeScan został zaktualizowany, ale nieobsługiwani klienci nie zostali przeniesieni, należy użyć narzędzia Client Mover dla starszych platform i przenieść klienty do serwera nadrzędnego, który umożliwia zarządzanie nimi. Szczegółowe informacje na temat tego narzędzia zawiera sekcja Korzystanie z narzędzia Client Mover w przypadku starszych platform na stronie Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan Przed uaktualnieniem serwera OfficeScan wykonaj kopię zapasową bazy danych i ważnych plików konfiguracyjnych serwera OfficeScan. Utwórz kopię zapasową bazy 1-13

28 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 danych serwera OfficeScan w lokalizacji znajdującej się poza katalogiem programu OfficeScan. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie bazy danych programu OfficeScan oraz plików konfiguracyjnych Zadanie 1. Utwórz kopię zapasową bazy danych w konsoli Web programu OfficeScan 10.x/8.0 SP1 na ekranie Administracja > Kopia zapasowa bazy danych. Szczegółowe instrukcje dotyczące tych wersji produktu, patrz Podręcznik administratora lub Pomoc serwera. OSTRZEŻENIE! Nie używaj innych typów narzędzi lub aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. 2. Zatrzymaj główną usługę programu OfficeScan z konsoli Microsoft Management Console. 3. Ręcznie utwórz kopię zapasową następujących plików i folderów znajdujących się w lokalizacji <Serwer instalacji folderu>\pccsrv: Uwaga Wykonaj kopie zapasowe następujących plików i folderów, aby przywrócić program OfficeScan wyłącznie w przypadku napotkania problemów związanych z uaktualnieniem. ofcscan.ini: Zawiera globalne ustawienia klienta ous.ini: Zawiera tabelę źródeł aktualizacji dla instalacji składników antywirusowych. Folder Private: Zawiera ustawienia zapory i źródła aktualizacji. Folder Web\tmOPP: Zawiera ustawienia ochrony przed epidemią. Pccnt\Common\OfcPfw*.dat: Zawiera ustawienia zapory 1-14

29 Uwagi dotyczące uaktualnienia Download\OfcPfw*.dat: Zawiera ustawienia instalacji zapory Folder dzienników: Zawiera dzienniki zdarzeń systemowych i weryfikacji połączeń. Folder Virus: Zawiera pliki poddane kwarantannie. Folder HTTPDB: Zawiera bazę danych OfficeScan 4. Uaktualnij serwer OfficeScan. Uwaga W przypadku napotkania problemów związanych z uaktualnieniem, skopiuj pliki kopii zapasowej z kroku 3 do <folderu instalacyjnego serwera>\pccsrv na komputerze docelowym i ponownie uruchom główną usługę OfficeScan. Wdrożenie metody skanowania podczas uaktualnienia W tej wersji programu OfficeScan administratorzy mogą skonfigurować klientów do użytku Smart Scan lub skanowania standardowego. Podczas aktualizowania serwera OfficeScan jest możliwe zachowanie lub ustawienie metody skanowania dla każdej domeny w zależności od wybranej metody aktualizacji. Poniżej opisana została właściwa procedura: Aktualizacja z wersji OfficeScan 10.x: Jeśli planowane jest uaktualnienie serwera OfficeScan 10.x bezpośrednio na komputerze serwera, zmiany metody skanowania z poziomu konsoli Web nie są wymagane, ponieważ klienty zachowają własne ustawienia metody skanowania po ich uaktualnieniu. Jeśli planowane jest uaktualnienie klientów OfficeScan 10.x przez przeniesienie ich na serwer OfficeScan 10.6 Sp1: W ustawieniach serwera OfficeScan 10.6 SP1 wybierz ręczne grupowanie klientów. Ta metoda grupowania klientów umożliwia tworzenie nowych domen. 1-15

30 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Uwaga Jeśli jest używana funkcja automatycznego grupowania klientów, ważne jest, aby uruchomić ją dopiero po zaktualizowaniu wszystkich klientów, ponieważ umożliwi to zachowanie ustawień metod skanowania podczas aktualizacji. Należy powielić strukturę domen i ustawienia metody skanowania z serwera OfficeScan 10.x do serwera OfficeScan 10.6 SP1. Jeśli struktura domen i ustawienia metody skanowania nie są identyczne na dwóch serwerach, niektóre klienty, które są przenoszone na serwer OfficeScan 10.6 SP1 mogą nie stosować swoich oryginalnych ustawień metody skanowania. Uaktualnianie z wersji OfficeScan 8.0 SP1: Jeśli planowane jest uaktualnienie klienta OfficeScan 8.0 SP1 bezpośrednio na komputerze serwera: Wszystkie klienty korzystają z metody Smart Scan: 1. Wyłącz automatyczne aktualizacje i uaktualnienia na klientach. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 1: Konfiguracja aktualizacji ustawień na serwerze OfficeScan 10.x lub 8.0 SP1 na stronie Uaktualnij serwer OfficeScan. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie Zmień metodę skanowania w ustawieniach na poziomie administratora na Smart Scan. 4. Uaktualnianie klientów. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 3: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie 2-6. Wszystkie klienty korzystają z skanowania standardowego: 1. Uaktualnij serwer OfficeScan. Więcej informacji na temat aktualizacji wyłącznie serwera oraz odłożenia w czasie aktualizacji klientów znajduje się w części Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie

31 Uwagi dotyczące uaktualnienia Szczegółowe informacje dotyczące automatycznej aktualizacji serwera i klientów zawarte zostały w części Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie Zaktualizuj klientów Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 3: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie 2-6. Większość klientów korzysta z metody Smart Scan: Zalecane jest wykonanie następujących czynności: 1. Wyłącz automatyczne aktualizacje i uaktualnienia na klientach. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 1: Konfiguracja aktualizacji ustawień na serwerze OfficeScan 10.x lub 8.0 SP1 na stronie Uaktualnij serwer OfficeScan. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Uaktualnienie serwera OfficeScan na stronie Zmień metodę skanowania w ustawieniach na poziomie administratora na Smart Scan. 4. Zaktualizuj klientów (wszyscy klienci będą korzystać ze skanowania smart scan). Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 3: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie Zmień metodę skanowania na klientach ze skanowaniem standardowym. Jeśli planowane jest uaktualnienie klientów przez przeniesienie ich na serwer OfficeScan 10.6 SP1: Wszystkie klienty korzystają z metody Smart Scan: 1. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1 przenieś klienty na serwer OfficeScan 10.6 SP1. Szczegółowe informacje zawiera sekcja 3. metoda aktualizacji: Przeniesienie klientów na serwer OfficeScan 10.6 SP1 na stronie

32 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Wszystkie klienty korzystają z skanowania standardowego: 1. Na serwerze OfficeScan 10.6 SP1 zmień metodę skanowania na skanowanie standardowe w ustawieniach na poziomie administratora. 2. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1 przenieś klienty na serwer OfficeScan 10.6 SP1. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie Większość klientów korzysta z metody Smart Scan: 1. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1: Określ domeny, które mają wykorzystywać skanowanie standardowe oraz te, które mają korzystać ze skanowania smart scan. Na przykład domeny A1, A2 i A3 będą korzystać ze skanowania smart scan, natomiast domeny A4, A5 i A6 ze skanowania standardowego. Sprawdź, czy klienty OfficeScan 8.0 SP1, które mają korzystać z metody Smart Scan, są pogrupowane w domenach A1, A2 lub A3. Sprawdź, czy klienty OfficeScan 8.0 SP1, które mają korzystać ze skanowania standardowego, są pogrupowane w domenach A4, A5 lub A6. 2. Na serwerze OfficeScan 10.6 SP1: Wybierz ręczne grupowanie klientów. Ta metoda grupowania klientów umożliwia tworzenie nowych domen. Utwórz domeny A1, A2, A3, A4, A5 i A6. Użyj proponowanych nazw domen. Dla domen A4, A5 i A6 wybierz skanowanie standardowe. 3. Na serwerze OfficeScan 8.0 SP1: Przenieś klienty na serwer OfficeScan 10.6 SP1. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Część 2: Aktualizacja klientów OfficeScan na stronie

33 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu serwera OfficeScan program instalacyjny wyświetla monit zawierający następujące informacje. TABELA 1-2. Lista kontrolna instalacji INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ścieżka instalacji programu OfficeScan Tak Tak Nie Tak Domyślna ścieżka instalacji serwera to: C:\Program Files\Trend Micro \OfficeScan C:\Program Files (x86)\trend Micro\OfficeScan (dla platform typu x64) Należy określić ścieżkę instalacji lub użyć ścieżki domyślnej. Jeżeli ścieżka nie istnieje, program instalacyjny utworzy ją. 1-19

34 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ustawienia serwera proxy Jeżeli serwer OfficeScan łączy się z Internetem przez serwer proxy, należy podać następujące dane: Typ proxy (HTTP lub SOCKS 4) Tak Tak Nie Tak Nazwa lub adres IP serwera Port Poświadczenia uwierzytelniania serwera proxy 1-20

35 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ustawienia serwera sieci Web Serwer Web (Apache lub IIS) obsługuje interfejs CGI konsoli Web i akceptuje polecenia od klientów. Określ następujące elementy: Port HTTP: Domyślny port to W przypadku stosowania domyślnej witryny serwera Web IIS, sprawdź port TCP serwera HTTP. Tak Tak Nie Tak OSTRZEŻENIE! Duża liczba ataków hakerskich, wirusów/złośliwego oprogramowania odbywających się za pośrednictwem protokołu HTTP używa portów 80 i/lub Większość organizacji używa ich jako domyślnych portów TCP, służących do komunikacji za pośrednictwem protokołu HTTP. Zalecane jest korzystanie z innych numerów portów, jeśli aktualnie są używane porty domyślne. W przypadku włączenia bezpiecznych połączeń: Okres ważności certyfikatu SSL Port SSL (domyślnie: 4343) 1-21

36 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Rejestracja Należy zarejestrować produkt, aby otrzymać kody aktywacyjne. Poniższe informacje są wymagane do zarejestrowania produktu: Użytkownicy dotychczasowi: Tak Tak Tak Tak Konto rejestracji online (nazwa użytkownika i hasło logowania) Użytkownicy bez konta: Klucz rejestracyjny Aktywacja Tak Tak Tak Tak Uzyskaj kody aktywacji dla następujących usług produktów: Antywirus Usługi Damage Cleanup Services Usługi Web Reputation i Antispyware Instalacja zintegrowanego serwera Smart Protection Server Tak Tak Tak Tak Podczas instalowania serwera zintegrowanego należy określić następujące dane: Okres ważności certyfikatu SSL port SSL 1-22

37 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Miejsce docelowe instalacji zdalnej Określ komputery, na których ma być wykonana instalacja/aktualizacja serwera OfficeScan. Przygotuj następujące dane: Lista nazw lub adresów IP komputerów (opcjonalnie) Plik tekstowy z listą komputerów docelowych lub adresów IP Zawartość przykładowego pliku tekstowego: Nie Tak Nie Tak us-user_01 us-admin_ Analiza komputera podczas instalacji zdalnej Nie Tak Nie Tak Program instalacyjny przed przeprowadzeniem analizy komputera docelowego monituje o następujące informacje: Nazwa użytkownika i hasło konta administratora z uprawnieniami logowanie jako usługa" na komputerze docelowym 1-23

38 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Zainstaluj inne programy OfficeScan W przypadku instalowania programu Cisco Trust Agent, przygotuj następujące dane: Plik certyfikatu programu Cisco Trust Agent Hasło konta administratora Program instalacyjny tworzy konto root do logowania się do konsoli Web. Określ następujące elementy: Hasło konta głównego Tak Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie Należy zapobiec nieautoryzowanemu odinstalowaniu lub wyładowaniu klienta OfficeScan określając następujące dane: Hasło odinstalowywania/ wyładowania klienta 1-24

39 Lista kontrolna instalacji oraz uaktualniania INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Ścieżka instalacji klienta Określ katalog na komputerze klienta, gdzie ma zostać zainstalowany klient OfficeScan. Określ następujące elementy: Ścieżka instalacji: Domyślna ścieżka instalacji klienta to $ProgramFiles\Trend Micro \OfficeScan Client. Należy określić ścieżkę instalacji lub użyć ścieżki domyślnej. Jeżeli ścieżka nie istnieje, program instalacyjny utworzy ją podczas instalacji klienta. Numer portu komunikacyjnego klienta: Program OfficeScan generuje losowo numer portu. Zaakceptuj wygenerowany numer portu lub określ nowy. Skrót do folderu programu Skrót do folderu instalacyjnego serwera OfficeScan jest wyświetlany z menu Start systemu Windows. Domyślna nazwa skrótu to Trend Micro OfficeScan Server-<nazwa_serwera>. Należy podać inną nazwę lub użyć nazwy domyślnej. Tak Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie 1-25

40 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 INFORMACJE WYMAGANE PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI INFORMACJE O INSTALACJI LOKALNA/ CICHA NOWA INSTALACJ A NOWA INSTALACJ A ZDALNA LOKALNA/ CICHA AKTUALIZA CJA AKTUALIZ ACJA ZDALNA Instalacja programu Policy Server W przypadku instalowania programu Policy Server for Cisco NAC należy przygotować następujące informacje: Ścieżka instalacji: Zaakceptuj domyślną ścieżkę instalacji lub określ lokalizację na komputerze lokalnym, w której zostanie zainstalowany program Policy Server. Konfiguracja serwera Web: Określ następujące ustawienia dla wybranego serwera Web: Port HTTP (domyślnie: 8081) Tak Nie Nie Nie W przypadku włączenia bezpiecznych połączeń: Okres ważności certyfikatu SSL Port SSL (domyślnie: 4344) Hasło konsoli sieci Web: Określ hasło logowania do konsoli serwera Policy Server. Uwierzytelnianie na serwerze ACS: Serwer ACS odbiera dane antywirusowe od klienta OfficeScan za pomocą urządzenia dostępu do sieci i przekazuje je do bazy danych użytkownika zewnętrznego do oceny. Określ poświadczenia logowania (nazwa użytkownika i hasło). 1-26

41 Planowanie instalacji próbnej Planowanie instalacji próbnej Przed instalacją na pełną skalę zalecana jest instalacja próbna w środowisku kontrolowanym. Instalacja próbna stwarza okazję określenia, w jaki sposób działają funkcje programu oraz jaki poziom wsparcia będzie potrzebny po pełnej instalacji. Dzięki niej zespół instalacyjny może przećwiczyć i udoskonalić proces instalacji. Umożliwia także sprawdzenie administratorom, czy plan wdrożenia jest zgodny z rozwiązaniami bezpieczeństwa organizacji. Przykład wdrożenia programu OfficeScan znajduje się w części Dodatek A na stronie A-1. Wybieranie lokalizacji instalacji próbnej Miejsce instalacji próbnej powinno odpowiadać środowisku produkcyjnemu. Symulowana topologia sieci powinna w odpowiedni sposób odwzorowywać środowisko produkcyjne. Tworzenie planu wycofywania Utwórz plan przywrócenia lub wycofania w przypadku zaistnienia problemów podczas instalacji lub aktualizacji. Ocena instalacji próbnej Należy utworzyć listę sukcesów i niepowodzeń napotkanych w procesie instalacji próbnej, a także określić potencjalne pułapki i odpowiednio dostosować plan. Plan oceny instalacji próbnej można włączyć do ogólnego planu instalacji. 1-27

42 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania programu OfficeScan 10.6 SP1 Znane problemy ze zgodnością W tej części omówiono problemy ze zgodnością, które mogą wystąpić w przypadku instalowania serwera OfficeScan na komputerze, na którym zainstalowano określone aplikacje innych firm. Szczegóły, patrz dokumentacja aplikacji innych firm. Narzędzia Microsoft Lockdown Tool i URLScan W przypadku stosowania narzędzia Microsoft IIS Lockdown Tool lub URLScan zablokowanie następujących plików programu OfficeScan może zablokować komunikację między klientem i serwerem programu OfficeScan: Pliki konfiguracyjne (.ini) Pliki danych (.dat) Pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll) Pliki wykonywalne (.exe) Zapobieganie zakłócaniu komunikacji klient-serwer przez program URLScan Zadanie 1. Zatrzymaj usługę Publikowanie w sieci Web komputera serwera OfficeScan. 2. Zmodyfikuj plik konfiguracji programu URLScan, aby zezwolić na używanie powyższych typów plików. 3. Ponownie uruchom usługę Publikowanie w sieci Web. Microsoft Exchange Server Jeśli w czasie instalowania serwera zostanie wybrana opcja instalacji klienta OfficeScan, program OfficeScan będzie wymagać uzyskania dostępu do wszystkich plików, które będą skanowane przez klienta. Program Microsoft Exchange Server kolejkuje 1-28

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Podręcznik instalacji i uaktualniania Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik instalacji i uaktualniania Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business TM TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business Wprowadzenie www.trendmicro-europe.com CMEM32784/60803 Client Server Security3 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 2 Podręcznik administratora

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 2 Podręcznik administratora Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 2 Podręcznik administratora Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i wdrożenia

Podręcznik instalacji i wdrożenia dla korporacji i średnich firm dla systemu Windows Vista Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83307/70727 Ochrona punktów końcowych Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security5

Worry-Free TM Business Security5 Worry-Free TM Business Security5 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security5

Worry-Free TM Business Security5 Worry-Free TM Business Security5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard5

Worry-Free Business Security Standard5 TM Worry-Free Business Security Standard5 for Small Business Wprowadzenie Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik administratora Podręcznik administratora www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83305/70727 Ochrona punktów

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 Worry-Free Business Security Advanced6 TM for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji 7 Worry-FreeTM Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie Administrator s Guide Podr cznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Najlepsze rozwiązanie powstrzymujące zagrożenia, zanim dotrą Administrator s Guide Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 TM Worry-Free Business Security Advanced6 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro

Bardziej szczegółowo

Podr cznik administratora

Podr cznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Podr cznik administratora Bezpiecze stwo punktu ko cowego Bezpiecze stwo wiadomo ci b yskawicznych Chmura chroniona Bezpiecze stwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Podr cznik instalacji oraz uaktualniania

Podr cznik instalacji oraz uaktualniania Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Podr cznik instalacji oraz uaktualniania Bezpiecze stwo punktu ko cowego Bezpiecze stwo wiadomo ci b yskawicznych Chmura chroniona Bezpiecze stwo Web Firma

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Wersja 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 7.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo