Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji oraz uaktualniania"

Transkrypt

1 For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web

2 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją odpowiedniej dokumentacji użytkownika, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Trend Micro, logo Trend Micro t-ball, OfficeScan, Control Manager, usługi Damage Cleanup Services, ScanMail, ServerProtect i TrendLabs są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trend Micro, Incorporated. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Część dokumentu nr: OSEM104849/ Data wydania: sierpień 2011 Chronione patentami USA nr ; ; ;

3 Niniejsza dokumentacja użytkownika programu OfficeScan firmy Trend Micro ma za zadanie przedstawić główne funkcje oprogramowania oraz instrukcje dotyczące instalacji w określonym środowisku produkcyjnym. Należy ją przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oprogramowania znajdują się w pomocy online oraz internetowej Bazie wiedzy, dostępnej na stronie internetowej firmy Trend Micro. Firma Trend Micro stara się zawsze ulepszać swoją dokumentację. W przypadku pytań, komentarzy lub sugestii na temat tego lub dowolnego dokumentu firmy Trend Micro prosimy o kontakt pod adresem Prosimy o ocenę tego dokumentu w witrynie:

4 Spis treści Spis treści Wstęp Dokumentacja programu OfficeScan...vi Odbiorcy...vii Konwencje przyjęte w dokumentacji...vii Terminologia...viii Rozdział 1: Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Wersje i klucze produktów Wersja pełna i wersja próbna Klucz rejestracyjny i kody aktywacyjne Uwagi dotyczące nowej instalacji Obsługa IPv Lokalizacja serwera OfficeScan Instalacja zdalna Wydajność serwera Serwer dedykowany Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji Ruch sieciowy Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Active Directory Serwer Web Uwagi dotyczące aktualizacji Obsługa IPV Nieobsługiwane systemy operacyjne Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan Wdrożenie metody skanowania podczas aktualizacji i

5 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Lista kontrolna instalacji i aktualizacji Planowanie instalacji próbnej Znane problemy ze zgodnością Rozdział 2: Instalacja i aktualizacja programu OfficeScan Przeprowadzanie nowej instalacji serwera OfficeScan Aktualizacja serwera i klientów OfficeScan metoda aktualizacji: Wyłączenie automatycznej aktualizacji klienta Wyniki aktualizacji (Klienci online) Wyniki aktualizacji (Klienci offline) Wyniki aktualizacji (Klienci mobilni) metoda aktualizacji: Ulepszenie agentów aktualizacji Wyniki aktualizacji (Klienci online) Wyniki aktualizacji (Klienci offline) Wyniki aktualizacji (Klienci mobilni) metoda aktualizacji: Przeniesienie klientów na serwer OfficeScan Aktualizuj wyniki metoda aktualizacji: Włączenie automatycznej aktualizacji klienta Aktualizuj wyniki Przeprowadzanie cichej instalacji/aktualizacji Uaktualnianie z wersji próbnej Ekrany Programu instalacyjnego Umowa licencyjna Instalacja klientów Ustawienia serwera OfficeScan Miejsce docelowe instalacji Skanowanie wstępne Ścieżka instalacji Ustawienia proxy Ustawienia serwera sieci Web Identyfikacja komputera serwera ii

6 Spis treści Rejestracja i aktywacja Instalacja zintegrowanego serwera Smart Protection Server Włącz usługi Web Reputation Services Miejsce docelowe instalacji zdalnej Analiza komputera docelowego Programy OfficeScan Instalacja/aktualizacja pakietu Cisco Trust Agent Licencja pakietu Cisco Trust Agent Trend Micro Smart Protection Network Hasło konta administratora Ścieżka instalacji klienta Funkcje antywirusowe Funkcja anty-spyware Reguła Web Reputation Skrót do folderu programu Informacje o instalacji Instalacja programu Policy Server Zakończenie instalacji serwera OfficeScan Czynności wykonywane po zainstalowaniu Weryfikowanie instalacji lub uaktualnienia serwera Weryfikacja instalacji zintegrowanego serwera Smart Protection Server Aktualizowanie składników programu OfficeScan Sprawdzanie ustawień domyślnych Korzystanie z narzędzia Client Mover w przypadku starszych platform Rejestrowanie serwera OfficeScan w programie Control Manager Dezinstalacja i wycofywanie Odinstalowywanie serwera OfficeScan Przed odinstalowaniem serwera OfficeScan Odinstalowywanie serwera OfficeScan Przywracanie wcześniejszych wersji OfficeScan iii

7 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Rozdział 3: Uzyskiwanie pomocy Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów Inteligentny system wspierający Narzędzie Case Diagnostic Tool Narzędzie optymalizacji wydajności firmy Trend Micro Dzienniki instalacji Dzienniki diagnostyczne serwera Dzienniki diagnostyczne klienta Kontakt z firmą Trend Micro Pomoc techniczna Baza wiedzy firmy Trend Micro TrendLabs Centrum informacji o bezpieczeństwie Przesyłanie podejrzanych plików do firmy Trend Micro Opinie o dokumentacji Dodatek A: Przykładowa instalacja Sieć podstawowa...a-2 Sieć o wielu lokalizacjach...a-3 Instalacja w biurze głównym...a-5 Instalacja w lokalizacji zdalnej 1...A-5 Instalacja w lokalizacji zdalnej 2...A-6 Dodatek B: Starsze funkcje programu OfficeScan Indeks iv

8 Wstęp Wstęp Witamy w Podręczniku instalacji i aktualizacji programu Trend Micro OfficeScan. Niniejszy dokument omawia wymagania i procedury instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizację serwera i klientów. Uwaga: Informacje na temat instalowania klientów, patrz Podręcznik administratora. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Dokumentacja programu OfficeScan na str. vi Odbiorcy na str. vii Konwencje przyjęte w dokumentacji na str. vii Terminologia na str. viii v

9 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Dokumentacja programu OfficeScan Dokumentacja programu OfficeScan zawiera następujące elementy: TABELA P-1. Dokumentacja programu OfficeScan DOKUMENTACJA Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Podręcznik administratora Pomoc Plik Readme Baza wiedzy OPIS Dokument PDF zawierający omówienie wymogów i procedur dotyczących instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizacji serwera i klientów. Dokument PDF obejmujący wprowadzenie, procedury instalacji klienta oraz zarządzanie klientami i serwerem OfficeScan. Pliki HTML skompilowane w formacie WebHelp lub CHM, zawierające instrukcje korzystania, porady i informacje dotyczące określonych zastosowań programu. Pomoc jest dostępna z poziomu interfejsu użytkownika serwera OfficeScan, klienta, konsoli Policy Server oraz z głównego okna konfiguracji programu OfficeScan. Zawiera listę znanych problemów i podstawowych czynności instalacyjnych. Plik ten może również zawierać najnowsze informacje o produkcie, które nie znajdują się w systemie pomocy ani w dokumentacji drukowanej. Baza danych online zawierająca informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Zawiera najnowsze informacje o znanych problemach dotyczących produktu. Aby uzyskać dostęp do Bazy wiedzy, odwiedź następującą witrynę internetową: Pobierz najnowsze wersje dokumentów w formacie PDF i plików tekstowych ze strony: vi

10 Wstęp Odbiorcy Dokumentacja oprogramowania OfficeScan jest przeznaczona dla następujących użytkowników: Administratorzy OfficeScan: osoby odpowiedzialne za zarządzanie oprogramowaniem OfficeScan, w tym również za instalację i zarządzanie serwerami i klientami. Od użytkowników tego typu oczekuje się zaawansowanej wiedzy na temat zarządzania serwerem i siecią. Administratorzy Cisco NAC: odpowiadają za zaprojektowanie i utrzymywanie systemów bezpieczeństwa wykorzystujących serwery NAC Cisco oraz osprzęt sieciowy firmy Cisco. Oczekuje się od nich doświadczenia w obsłudze sprzętu tego typu. Użytkownicy końcowi: użytkownicy, którzy mają na komputerze zainstalowanego klienta OfficeScan. Poziom umiejętności takich osób jest różny - od początkujących po zaawansowanych. Konwencje przyjęte w dokumentacji Aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie informacji, w dokumentacji programu OfficeScan przyjęto poniższe konwencje: TABELA P-2. Konwencje przyjęte w dokumentacji KONWENCJA WIELKIE LITERY Pogrubienie Kursywa NARZĘDZIA > NARZĘDZIA KLIENCKIE OPIS Akronimy, skróty, nazwy poszczególnych poleceń oraz klawisze klawiatury Nazwy i polecenia menu, przyciski poleceń, karty, opcje oraz nazwy czynności Odwołania do innych publikacji lub nowych technologii Krótkie informacje znajdujące się na początku procedur umożliwiają użytkownikom nawigację do istotnych ekranów konsoli internetowej. Wyświetlenie wielu informacji oznacza, że istnieje kilka sposobów przejścia do tego samego ekranu vii

11 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji TABELA P-2. Konwencje przyjęte w dokumentacji (ciąg dalszy) <Tekst> KONWENCJA Uwaga: tekst OPIS Oznacza, że tekst wewnątrz nawiasów ostrych należy zastąpić rzeczywistymi informacjami. Na przykład C:\Program Files\<nazwa_pliku> można zastąpić ścieżką C:\Program Files\sample.jpg Uwagi lub zalecenia dotyczące konfiguracji Wskazówka: tekst Informacje o sprawdzonych metodach oraz zaleceniach firmy Trend Micro OSTRZEŻENIE! tekst Ostrzeżenia dotyczące czynności, które mogą stwarzać zagrożenie w sieci Terminologia W poniższej tabeli przedstawiono oficjalną terminologię stosowaną w dokumentacji programu OfficeScan: TABELA P-3. Terminologia OfficeScan Klient TERMINOLOGIA Komputer kliencki lub punkt końcowy Użytkownik komputera klienckiego (lub użytkownik) Serwer OPIS Program kliencki OfficeScan. Komputer, na którym jest zainstalowany klient OfficeScan. Osoba zarządzająca klientem OfficeScan na komputerze klienckim. Program serwera OfficeScan. viii

12 Wstęp TABELA P-3. Terminologia OfficeScan (ciąg dalszy) Serwer Administrator (lub administrator programu OfficeScan) Konsola TERMINOLOGIA Zagrożenie bezpieczeństwa Usługa produktu Usługa OfficeScan Service Program Składniki OPIS Komputer, na którym jest zainstalowany serwer OfficeScan. Osoba zarządzająca serwerem OfficeScan. Interfejs użytkownika umożliwiający konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami serwera i klienta OfficeScan. Konsola programu serwera OfficeScan jest nazywana konsolą internetową, a konsola programu klienta konsolą klienta. Zbiorczy termin, określający wirusy/złośliwe oprogramowanie, spyware/grayware oraz zagrożenia z sieci Web. Dotyczy usługi ochrony przed wirusami, usługi Damage Cleanup Services, usługi Web Reputation oraz usługi ochrony przed oprogramowaniem spyware - wszystkie usługi są aktywowane podczas instalacji serwera OfficeScan. Usługi dostępne z poziomu konsoli Microsoft Management Console (MMC). Na przykład usługa ofcservice.exe - główna usługa OfficeScan. Zawiera klienta OfficeScan, program Cisco Trust Agent oraz program Plug-in Manager. Odpowiedzialne za skanowanie, wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz za wykonywanie operacji w przypadku ich wykrycia. ix

13 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji TABELA P-3. Terminologia OfficeScan (ciąg dalszy) TERMINOLOGIA Folder instalacji klienta Folder instalacji serwera Klient Smart Scan Klient skanowania standardowego OPIS Folder na komputerze, który zawiera pliki klienta OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client C:\Program Files (x86)\trend Micro\OfficeScan Client Folder na komputerze, który zawiera pliki serwera OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan C:\Program Files (x86)\trend Micro\OfficeScan Jeśli na przykład plik znajduje się w folderze \PCCSRV w folderze instalacji serwera, pełna ścieżka dostęp do pliku to: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan\PCCSRV\ <file_name>. Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania Smart Scan. Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania standardowego. x

14 Wstęp TABELA P-3. Terminologia OfficeScan (ciąg dalszy) TERMINOLOGIA Dwa stosy Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv4 Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 Rozwiązania dodatków OPIS Obiekt, który ma zarówno adres IPv4, jak i adres IPv6. Na przykład: Punkt końcowy z dwoma stosami to komputera z adresem IPv4 i adresem IPv6. Klient z dwoma stosami oznacza klienta zainstalowanego na punkcie końcowym z dwoma stosami. Agent aktualizacji z dwoma stosami rozsyła aktualizacje do klientów. Serwer proxy z dwoma stosami, taki jak DeleGate, może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6. Obiekt, który ma tylko adres IPv4. Obiekt, który ma tylko adres IPv6. Natywne funkcje programu OfficeScan i programy dodatków dostarczane za pomocą programu Plug-in Manager. xi

15 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji xii

16 Rozdział 1 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Niniejszy rozdział opisuje przygotowanie oraz informacje przedinstalacyjne dotyczące instalacji i uaktualnienia programu Trend Micro OfficeScan. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na str.1-2 Wersje i klucze produktów na str.1-2 Uwagi dotyczące nowej instalacji na str.1-4 Uwagi dotyczące aktualizacji na str.1-11 Lista kontrolna instalacji i aktualizacji na str.1-18 Planowanie instalacji próbnej na str.1-25 Znane problemy ze zgodnością na str

17 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Można wykonać nową instalację serwera OfficeScan i klientów na obsługiwanych platformach serwerowych Windows. Ponadto ta wersja programu OfficeScan obsługuje aktualizacje z następujących wersji: OfficeScan 10.x Wersja 10.5, poprawka z dodatkiem Service Pack OfficeScan 8.0 z dodatkiem Service Pack 1 Odwiedź poniższą witrynę, aby uzyskać pełną listę nowych instalacji i wymagania aktualizacji: Wersje i klucze produktów Wersja pełna i wersja próbna Zainstaluj pełną lub próbną wersję programu OfficeScan. Obie wersje wymagają podania kodu aktywacyjnego innego typu. W przypadku braku kodu aktywacyjnego należy zarejestrować produkt. Pełna wersja Wersja pełna zawiera pełen zakres funkcji i pomocy technicznej dla produktu. Okres wstępny po wygaśnięciu licencji wynosi zwykle 30 dni. W przypadku nieodnowienia licencji po zakończeniu tego okresu nie ma możliwości korzystania z pomocy technicznej i dokonywania aktualizacji składników. Silniki skanowana będą jednak skanować komputery, używając nieaktualnych składników. Te nieaktualne składniki mogą nie zapewniać komputerom pełnej ochrony przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Okres ważności licencji można przedłużyć przed lub po jej wygaśnięciu, wykupując odnowienie usługi. 1-2

18 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Wersja próbna Wersja próbna zawiera wszystkie funkcje produktu. Wersję próbną można w dowolnym momencie uaktualnić do wersji pełnej. W przypadku niedokonania uaktualnienia pod koniec okresu próbnego, program OfficeScan wyłączy funkcje aktualizacji składników, skanowania oraz wszystkie funkcje klienta. Klucz rejestracyjny i kody aktywacyjne Podczas instalacji, program instalacyjny prosi o podaniu kodów aktywacyjnych dla następujących usług: Antywirus Usługi Damage Cleanup Services (opcjonalne) Usługi Web Reputation i Anti-spyware W przypadku braku kodów aktywacyjnych należy użyć dostarczonego z produktem klucza rejestracyjnego. Program instalacyjny dokonuje automatycznego przekierowania do witryny firmy Trend Micro, gdzie można zarejestrować produkt. https://olr.trendmicro.com/registration/eu/en-eu/ Po zarejestrowaniu produktu firma Trend Micro wysyła kody aktywacyjne. W przypadku braku kodów aktywacyjnych bądź klucza rejestracyjnego należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Trend Micro. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Kontakt z firmą Trend Micro na str.3-8. Uwaga: Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji, zobacz stronę 1-3

19 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Uwagi dotyczące nowej instalacji Przed przeprowadzeniem nowej instalacji serwera OfficeScan należy rozważyć następujące kwestie: Obsługa IPv6 na str.1-4 Lokalizacja serwera OfficeScan na str.1-5 Instalacja zdalna na str.1-6 Wydajność serwera na str.1-6 Serwer dedykowany na str.1-7 Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji na str.1-7 Ruch sieciowy na str.1-8 Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy na str.1-10 Active Directory na str.1-10 Serwer Web na str.1-10 Obsługa IPv6 Poniżej przedstawiono wymagania protokołu IPv6 dotyczące nowej instalacji serwera OfficeScan: Serwer OfficeScan musi być zainstalowany w systemie Windows Server Serwera nie można zainstalować w systemie Windows Server 2003, ponieważ ten system operacyjny zapewnia tylko częściową obsługę adresowania IPv6. Serwer musi używać serwera sieci Web programu IIS. Serwer Web Apache nie obsługuje adresowania IPv6. Jeśli serwer ma zarządzać klientami IPv4 i IPv6, musi on mieć zarówno adres IPv4, jak i IPv6, i być identyfikowany nazwą hosta. Jeśli serwer jest identyfikowany adresem IPv4, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia między nim i klientami IPv6. Taka sama sytuacja zachodzi między klientami z protokołem IPv4 i serwerem identyfikowanym adresem IPv6. 1-4

20 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Jeśli serwer ma zarządzać tylko klientami IPv6, minimalnym wymaganiem jest posiadanie adresu IPv6. Serwer może być identyfikowany nazwą hosta lub adresem IPv6. Gdy serwer jest identyfikowany nazwą hosta, zalecane jest wprowadzenie pełnej nazwy (FQDN, Fully Qualified Domain Name). Wynika to z faktu, że w środowisku z samym protokołem IPv6 serwer WINS nie może wykonać translacji nazwy hosta na odpowiedni adres IPv6. Uwaga: Nazwa FQDN może być podana tylko podczas wykonywania lokalnej instalacji na serwerze. W przypadku instalacji zdalnych podanie nazwy FQDN nie jest możliwe. Upewnij się, że adres IPv6 lub IPv4 hosta można uzyskać na przykład przy użyciu polecenia ping lub nslookup. Jeśli serwer OfficeScan jest instalowany na komputerze wykorzystującym wyłącznie protokół IPv6: Skonfiguruj serwer proxy z dwoma stosami, który może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6 (taki jak DeleGate). Umieść serwer proxy między serwerem OfficeScan a Internetem, aby umożliwić serwerowi nawiązanie połączenia z usługami obsługiwanymi przez firmę Trend Micro, takimi jak serwer ActiveUpdate, witryna Online Registration i sieć Smart Protection Network. Nie instaluj programów Policy Server for Cisco NAC ani Cisco Trust Agent. Nie obsługują one adresowania IPv6. Lokalizacja serwera OfficeScan Program OfficeScan może obejmować wiele środowisk sieciowych. Na przykład można umieścić zaporę pomiędzy serwerem i klientami OfiiceScan lub umieścić klientów i serwer za pojedynczą zaporą sieciową. Jeśli pomiędzy serwerem a jego klientami znajduje się zapora, należy ją skonfigurować tak, aby zezwalać na ruch pomiędzy portami nasłuchiwania klienta i serwera. Uwaga: Informacje dotyczące rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z zarządzaniem klientami OfficeScan w sieci korzystającej z translacji adresów sieciowych zawiera Podręcznik administratora. 1-5

21 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Instalacja zdalna Instalacja zdalna umożliwia uruchomienie procesu instalacji na jednym komputerze, instalując program OfficeScan na innym komputerze. Jeżeli przeprowadzana jest instalacja zdalna, wówczas program instalacyjny sprawdza, czy komputer docelowy spełnia wymagania dla instalacji serwera. Aby upewnić się, że można przeprowadzić instalację: Na każdym komputerze docelowym rejestr zdalny należy uruchamiać z konta administratora, a nie lokalnego konta systemowego. Usługa Rejestr zdalny jest zarządzana w konsoli Microsoft Management Console (należy kliknąć kolejno Start > Uruchom, a następnie wpisać services.msc). Zanotuj nazwę komputera głównego i poświadczenia logowania (nazwę użytkownika i hasło). Zweryfikuj, czy komputer spełnia wymagania systemowe serwera OfficeScan. Patrz Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na str.1-2, aby uzyskać więcej informacji. Wydajność serwera Sieci korporacyjne wymagają serwerów o wyższych specyfikacjach niż w przypadku serwerów dla małych i średnich firm. Wskazówka: Firma Trend Micro zaleca dla serwera OfficeScan przynajmniej dwurdzeniowy procesor 2 GHz oraz ponad 2 GB pamięci RAM. Liczba komputerów klienckich w sieci, która może być obsługiwana przez jeden serwer OfficeScan zależy od kilku czynników, takich jak dostępne zasoby serwera czy topologia sieci. Aby określić liczbę klientów, które mogą być obsługiwane przez jeden serwer, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Trend Micro. Zazwyczaj liczba klientów, którymi może zarządzać serwer OfficeScan jest następująca: do klientów dla serwera OfficeScan z dwurdzeniowym procesorem 2 GHz i 2 GB pamięci RAM do klientów dla serwera OfficeScan z procesorem 2,13 GHz Core2Duo i 4 GB pamięci RAM 1-6

22 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Serwer dedykowany Przy wyborze komputera, na którym będzie znajdować się serwer OfficeScan, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Obciążenie procesora, jakie obsługuje komputer Jeżeli komputer pełni inne funkcje Jeżeli komputer docelowy pełni inne funkcje, wybierz komputer, który nie obsługuje aplikacji krytycznych lub pochłaniających dużych ilości zasobów. Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji Ta wersja OfficeScan umożliwia skonfigurowanie klientów do użytku Smart Scan lub skanowania standardowego. Skanowanie standardowe Skanowanie standardowe to metoda używana we wszystkich wcześniejszych wersjach programu OfficeScan. Podczas skanowania klient skanowania standardowego zapisuje wszystkie składniki OfficeScan na komputerze klienckim i skanuje wszystkie pliki lokalnie. Smart Scan Skanowanie smart scan wykorzystuje sygnatury zagrożeń, które są przechowywane w chmurze. Gdy program OfficeScan działa w trybie Smart Scan, klient OfficeScan najpierw lokalnie skanuje zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli klient nie może podczas skanowania ustalić zagrożenia, łączy się z serwerem Smart Protection Server. Metoda Smart Scan zawiera następujące funkcje i zapewnia następujące korzyści: Szybkie sprawdzanie stanu zabezpieczeń w chmurze w czasie rzeczywistym. Zmniejszenie łącznego czasu wymaganego do zapewniania ochrony przed nowymi zagrożeniami. Zmniejszenie zużycia sieci w ciągu aktualizacji sygnatury. Większość aktualizacji definicji sygnatur wystarczy dostarczyć do chmury, a nie do wielu komputerów końcowych. 1-7

23 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Zmniejszenie kosztów i dodatkowych nakładów związanych z wdrażaniem sygnatur w całej firmie. Zmniejszenie zużycia pamięci przez jądro systemu na komputerach końcowych. Wraz z upływem czasu poziom zużycia rośnie tylko minimalnie. Wdrożenie metody skanowania Podczas nowych instalacji domyślną metodą skanowania dla klientów jest metoda Smart Scan. Po zainstalowaniu serwera program OfficeScan umożliwia także dostosowanie metody skanowania dla każdej domeny. Poniżej opisana została właściwa procedura: Jeśli po zainstalowaniu serwera nie zmieniono metody skanowania, wszyscy zainstalowani klienci będą korzystać z funkcji smart scan. Jeśli wszyscy klienci mają korzystać ze skanowania standardowego, należy zmienić metodę skanowania na poziomie administratora na skanowanie standardowe. Jeśli jednocześnie używane mają być skanowanie standardowe i smart scan, zalecane jest ustawienie skanowania smart scan jako metody skanowania na poziomie admnistratora i zmianę metody skanowania na standardową dla wybranych domen. Ruch sieciowy Przy planowaniu instalacji należy wziąć pod uwagę natężenie ruchu sieciowego generowanego przez program OfficeScan. Serwer generuje ruch przy wykonywaniu następujących czynności: Łączenie z serwerem Trend Micro ActiveUpdate Server w celu sprawdzania i pobierania aktualizacji składników Powiadamianie klientów o aktualizacjach składników do pobrania Powiadamianie klientów o zmianach w konfiguracji Klient generuje ruch sieciowy przy wykonywaniu następujących czynności: Uruchamianie Aktualizacja składników Aktualizowanie ustawień oraz instalowanie poprawki Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa Przełączanie między trybem mobilnym i zwykłym Przełączanie między skanowaniem standardowym oraz smart scan 1-8

24 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Ruch sieciowy podczas aktualizowania składników Program OfficeScan w czasie aktualizowania składników generuje znaczny ruch sieciowy. Aby zmniejszyć ruch sieciowy generowany podczas aktualizowania składników, program OfficeScan wykonuje duplikację składników. Zamiast pobierać pełny zaktualizowany plik sygnatur program OfficeScan pobiera tylko przyrostowe wzorce sygnatur (mniejsze wersje pełnego pliku sygnatur), a następnie scala je ze starszym plikiem sygnatur. Regularnie aktualizowany klient pobiera wyłącznie sygnatury przyrostowe. W innym przypadku pobiera pełny plik sygnatury. Firma Trend Micro regularnie publikuje nowe pliki sygnatur. Trend Micro wydaje także nowy plik sygnatur wkrótce po odkryciu szczególnie szkodliwego i aktywnie krążącego wirusa/złośliwego oprogramowania. Agenci aktualizacji i ruch sieciowy Jeśli w sieci pomiędzy klientami a serwerem OfficeScan występują obszary o obniżonej przepustowości lub zwiększonym ruchu, można wyznaczyć komputery klientów OfficeScan jako agentów aktualizacji lub źródła aktualizacji dla innych klientów. Ułatwia to rozłożenie ciężaru wdrażania składników na wszystkie komputery klienckie. Na przykład, jeśli w biurze zdalnym znajduje się 20 lub więcej komputerów, należy wyznaczyć agenta aktualizacji, który będzie dokonywał replikacji aktualizacji znajdujących się na serwerze OfficeScan i stanowił punkt dystrybucji dla innych komputerów klienckich w sieci lokalnej. Więcej informacji na temat agentów aktualizacji zawiera Podręcznik administratora. Program Trend Micro Control Manager i ruch sieciowy Program Trend Micro Control Manager zarządza produktami i usługami firmy Trend Micro na poziomach bramy, serwera pocztowego, serwera plików oraz komputerów w firmie. Oparta na sieci Web konsola zarządzania Control Manager stanowi pojedynczy punkt monitorowania produktów i usług w całej sieci. Za pomocą programu Control Manager można zarządzać kilkoma serwerami OfficeScan z jednego miejsca. Serwer Control Manager z szybkim, niezawodnym połączeniem internetowym może pobierać składniki z serwera Trend Micro ActiveUpdate Server. Następnie program Control Manager wdraża składniki na jednym lub wielu serwerach OfficeScan o ograniczonym dostępie do takiego połączenia lub jego braku. Więcej informacji na temat programu Control Manager zawiera dokumentacja programu Control Manager. 1-9

25 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Usuń oprogramowanie zabezpieczające dla punktów końcowych innych firmy z komputerów, na których chcesz zainstalować serwer OfficeScan. Aplikacje te mogą uniemożliwić pomyślną instalację serwera OfficeScan lub zmniejszać jego wydajność. Zainstaluj serwer i klienta OfficeScan natychmiast po usunięciu oprogramowania zabezpieczającego innej firmy, aby chronić komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Uwaga: Program OfficeScan nie może automatycznie odinstalowywać składników serwerowych produktów antywirusowych innych firm, ale może odinstalowywać ich składniki klienckie. Więcej informacji zawiera Podręcznik administratora. Active Directory Wszystkie serwery OfficeScan muszą stanowić część domeny Active Directory, aby skorzystać z funkcji Role-based Administration oraz zgodności z zabezpieczeniami. Serwer Web Serwer Web OfficeScan ma następujące funkcje: Umożliwia użytkownikom dostęp do konsoli Web Przyjmuje polecenia od klientów Umożliwia klientom reagowanie na powiadomienia serwera Można używać serwera Web programu IIS lub serwera Web Apache. W przypadku stosowania serwera Web IIS należy upewnić się, że na komputerze nie działają aplikacje blokujące serwer IIS. Program instalacyjny automatycznie zatrzymuje usługę IIS i ponownie uruchamia ją. W przypadku stosowania serwera Web Apache konto administratora jest jedynym kontem tworzonym na serwerze Web Apache. Utwórz inne konto do uruchamiania serwera Web, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa serwera OfficeScan, jeśli haker przejmie kontrolę nad serwerem Web Apache. Należy zapoznać się z najnowszymi informacjami w witrynie na temat uaktualnień, poprawek i problemów związanych z bezpieczeństwem serwera Web Apache. 1-10

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1 Podręcznik instalacji oraz uaktualniania SP1 Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Podręcznik instalacji i uaktualniania. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Podręcznik instalacji i uaktualniania Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-Free. p c. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji i uaktualniania. Securing Your Journey to the Cloud Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Podręcznik instalacji i uaktualniania Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej

Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Rozwiązanie Trend Micro Worry-Free Business Security 8.0 Porady i wskazówki dotyczące konfiguracji początkowej Ochrona przed spyware Antyspam Ochrona antywiruso wa Antyphishing Filtrowanie zawartości i

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web Podręcznik administratora Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business

TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business TM TREND MICRO Client Server Security 3 for Small and Medium Business Wprowadzenie www.trendmicro-europe.com CMEM32784/60803 Client Server Security3 for Small and Medium Business Wprowadzenie Firma Trend

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i wdrożenia

Podręcznik instalacji i wdrożenia dla korporacji i średnich firm dla systemu Windows Vista Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83307/70727 Ochrona punktów końcowych Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

ERP CONNECTOR V1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI. Wersja dokumentu 1.4

ERP CONNECTOR V1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI. Wersja dokumentu 1.4 ERP CONNECTOR INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIURACJI V1.0 Wersja dokumentu 1.4 Spis treści I. Instalacja serwera... 3 1. Pobranie instalatora... 3 2. Rozpoczęcie instalacji... 3 3. Instalacja... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo