Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji oraz uaktualniania"

Transkrypt

1 For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web

2 Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać się z plikami readme, uwagami do wydania oraz najnowszą wersją odpowiedniej dokumentacji użytkownika, które są dostępne w witrynie internetowej firmy Trend Micro pod adresem: Trend Micro, logo Trend Micro t-ball, OfficeScan, Control Manager, usługi Damage Cleanup Services, ScanMail, ServerProtect i TrendLabs są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Trend Micro, Incorporated. Pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Część dokumentu nr: OSEM104849/ Data wydania: sierpień 2011 Chronione patentami USA nr ; ; ;

3 Niniejsza dokumentacja użytkownika programu OfficeScan firmy Trend Micro ma za zadanie przedstawić główne funkcje oprogramowania oraz instrukcje dotyczące instalacji w określonym środowisku produkcyjnym. Należy ją przeczytać przed zainstalowaniem lub rozpoczęciem użytkowania oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcji oprogramowania znajdują się w pomocy online oraz internetowej Bazie wiedzy, dostępnej na stronie internetowej firmy Trend Micro. Firma Trend Micro stara się zawsze ulepszać swoją dokumentację. W przypadku pytań, komentarzy lub sugestii na temat tego lub dowolnego dokumentu firmy Trend Micro prosimy o kontakt pod adresem Prosimy o ocenę tego dokumentu w witrynie:

4 Spis treści Spis treści Wstęp Dokumentacja programu OfficeScan...vi Odbiorcy...vii Konwencje przyjęte w dokumentacji...vii Terminologia...viii Rozdział 1: Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Wersje i klucze produktów Wersja pełna i wersja próbna Klucz rejestracyjny i kody aktywacyjne Uwagi dotyczące nowej instalacji Obsługa IPv Lokalizacja serwera OfficeScan Instalacja zdalna Wydajność serwera Serwer dedykowany Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji Ruch sieciowy Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Active Directory Serwer Web Uwagi dotyczące aktualizacji Obsługa IPV Nieobsługiwane systemy operacyjne Ustawienia i konfiguracja programu OfficeScan Wdrożenie metody skanowania podczas aktualizacji i

5 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Lista kontrolna instalacji i aktualizacji Planowanie instalacji próbnej Znane problemy ze zgodnością Rozdział 2: Instalacja i aktualizacja programu OfficeScan Przeprowadzanie nowej instalacji serwera OfficeScan Aktualizacja serwera i klientów OfficeScan metoda aktualizacji: Wyłączenie automatycznej aktualizacji klienta Wyniki aktualizacji (Klienci online) Wyniki aktualizacji (Klienci offline) Wyniki aktualizacji (Klienci mobilni) metoda aktualizacji: Ulepszenie agentów aktualizacji Wyniki aktualizacji (Klienci online) Wyniki aktualizacji (Klienci offline) Wyniki aktualizacji (Klienci mobilni) metoda aktualizacji: Przeniesienie klientów na serwer OfficeScan Aktualizuj wyniki metoda aktualizacji: Włączenie automatycznej aktualizacji klienta Aktualizuj wyniki Przeprowadzanie cichej instalacji/aktualizacji Uaktualnianie z wersji próbnej Ekrany Programu instalacyjnego Umowa licencyjna Instalacja klientów Ustawienia serwera OfficeScan Miejsce docelowe instalacji Skanowanie wstępne Ścieżka instalacji Ustawienia proxy Ustawienia serwera sieci Web Identyfikacja komputera serwera ii

6 Spis treści Rejestracja i aktywacja Instalacja zintegrowanego serwera Smart Protection Server Włącz usługi Web Reputation Services Miejsce docelowe instalacji zdalnej Analiza komputera docelowego Programy OfficeScan Instalacja/aktualizacja pakietu Cisco Trust Agent Licencja pakietu Cisco Trust Agent Trend Micro Smart Protection Network Hasło konta administratora Ścieżka instalacji klienta Funkcje antywirusowe Funkcja anty-spyware Reguła Web Reputation Skrót do folderu programu Informacje o instalacji Instalacja programu Policy Server Zakończenie instalacji serwera OfficeScan Czynności wykonywane po zainstalowaniu Weryfikowanie instalacji lub uaktualnienia serwera Weryfikacja instalacji zintegrowanego serwera Smart Protection Server Aktualizowanie składników programu OfficeScan Sprawdzanie ustawień domyślnych Korzystanie z narzędzia Client Mover w przypadku starszych platform Rejestrowanie serwera OfficeScan w programie Control Manager Dezinstalacja i wycofywanie Odinstalowywanie serwera OfficeScan Przed odinstalowaniem serwera OfficeScan Odinstalowywanie serwera OfficeScan Przywracanie wcześniejszych wersji OfficeScan iii

7 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Rozdział 3: Uzyskiwanie pomocy Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów Inteligentny system wspierający Narzędzie Case Diagnostic Tool Narzędzie optymalizacji wydajności firmy Trend Micro Dzienniki instalacji Dzienniki diagnostyczne serwera Dzienniki diagnostyczne klienta Kontakt z firmą Trend Micro Pomoc techniczna Baza wiedzy firmy Trend Micro TrendLabs Centrum informacji o bezpieczeństwie Przesyłanie podejrzanych plików do firmy Trend Micro Opinie o dokumentacji Dodatek A: Przykładowa instalacja Sieć podstawowa...a-2 Sieć o wielu lokalizacjach...a-3 Instalacja w biurze głównym...a-5 Instalacja w lokalizacji zdalnej 1...A-5 Instalacja w lokalizacji zdalnej 2...A-6 Dodatek B: Starsze funkcje programu OfficeScan Indeks iv

8 Wstęp Wstęp Witamy w Podręczniku instalacji i aktualizacji programu Trend Micro OfficeScan. Niniejszy dokument omawia wymagania i procedury instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizację serwera i klientów. Uwaga: Informacje na temat instalowania klientów, patrz Podręcznik administratora. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Dokumentacja programu OfficeScan na str. vi Odbiorcy na str. vii Konwencje przyjęte w dokumentacji na str. vii Terminologia na str. viii v

9 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Dokumentacja programu OfficeScan Dokumentacja programu OfficeScan zawiera następujące elementy: TABELA P-1. Dokumentacja programu OfficeScan DOKUMENTACJA Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Podręcznik administratora Pomoc Plik Readme Baza wiedzy OPIS Dokument PDF zawierający omówienie wymogów i procedur dotyczących instalacji serwera OfficeScan oraz aktualizacji serwera i klientów. Dokument PDF obejmujący wprowadzenie, procedury instalacji klienta oraz zarządzanie klientami i serwerem OfficeScan. Pliki HTML skompilowane w formacie WebHelp lub CHM, zawierające instrukcje korzystania, porady i informacje dotyczące określonych zastosowań programu. Pomoc jest dostępna z poziomu interfejsu użytkownika serwera OfficeScan, klienta, konsoli Policy Server oraz z głównego okna konfiguracji programu OfficeScan. Zawiera listę znanych problemów i podstawowych czynności instalacyjnych. Plik ten może również zawierać najnowsze informacje o produkcie, które nie znajdują się w systemie pomocy ani w dokumentacji drukowanej. Baza danych online zawierająca informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Zawiera najnowsze informacje o znanych problemach dotyczących produktu. Aby uzyskać dostęp do Bazy wiedzy, odwiedź następującą witrynę internetową: Pobierz najnowsze wersje dokumentów w formacie PDF i plików tekstowych ze strony: vi

10 Wstęp Odbiorcy Dokumentacja oprogramowania OfficeScan jest przeznaczona dla następujących użytkowników: Administratorzy OfficeScan: osoby odpowiedzialne za zarządzanie oprogramowaniem OfficeScan, w tym również za instalację i zarządzanie serwerami i klientami. Od użytkowników tego typu oczekuje się zaawansowanej wiedzy na temat zarządzania serwerem i siecią. Administratorzy Cisco NAC: odpowiadają za zaprojektowanie i utrzymywanie systemów bezpieczeństwa wykorzystujących serwery NAC Cisco oraz osprzęt sieciowy firmy Cisco. Oczekuje się od nich doświadczenia w obsłudze sprzętu tego typu. Użytkownicy końcowi: użytkownicy, którzy mają na komputerze zainstalowanego klienta OfficeScan. Poziom umiejętności takich osób jest różny - od początkujących po zaawansowanych. Konwencje przyjęte w dokumentacji Aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie informacji, w dokumentacji programu OfficeScan przyjęto poniższe konwencje: TABELA P-2. Konwencje przyjęte w dokumentacji KONWENCJA WIELKIE LITERY Pogrubienie Kursywa NARZĘDZIA > NARZĘDZIA KLIENCKIE OPIS Akronimy, skróty, nazwy poszczególnych poleceń oraz klawisze klawiatury Nazwy i polecenia menu, przyciski poleceń, karty, opcje oraz nazwy czynności Odwołania do innych publikacji lub nowych technologii Krótkie informacje znajdujące się na początku procedur umożliwiają użytkownikom nawigację do istotnych ekranów konsoli internetowej. Wyświetlenie wielu informacji oznacza, że istnieje kilka sposobów przejścia do tego samego ekranu vii

11 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji TABELA P-2. Konwencje przyjęte w dokumentacji (ciąg dalszy) <Tekst> KONWENCJA Uwaga: tekst OPIS Oznacza, że tekst wewnątrz nawiasów ostrych należy zastąpić rzeczywistymi informacjami. Na przykład C:\Program Files\<nazwa_pliku> można zastąpić ścieżką C:\Program Files\sample.jpg Uwagi lub zalecenia dotyczące konfiguracji Wskazówka: tekst Informacje o sprawdzonych metodach oraz zaleceniach firmy Trend Micro OSTRZEŻENIE! tekst Ostrzeżenia dotyczące czynności, które mogą stwarzać zagrożenie w sieci Terminologia W poniższej tabeli przedstawiono oficjalną terminologię stosowaną w dokumentacji programu OfficeScan: TABELA P-3. Terminologia OfficeScan Klient TERMINOLOGIA Komputer kliencki lub punkt końcowy Użytkownik komputera klienckiego (lub użytkownik) Serwer OPIS Program kliencki OfficeScan. Komputer, na którym jest zainstalowany klient OfficeScan. Osoba zarządzająca klientem OfficeScan na komputerze klienckim. Program serwera OfficeScan. viii

12 Wstęp TABELA P-3. Terminologia OfficeScan (ciąg dalszy) Serwer Administrator (lub administrator programu OfficeScan) Konsola TERMINOLOGIA Zagrożenie bezpieczeństwa Usługa produktu Usługa OfficeScan Service Program Składniki OPIS Komputer, na którym jest zainstalowany serwer OfficeScan. Osoba zarządzająca serwerem OfficeScan. Interfejs użytkownika umożliwiający konfigurowanie i zarządzanie ustawieniami serwera i klienta OfficeScan. Konsola programu serwera OfficeScan jest nazywana konsolą internetową, a konsola programu klienta konsolą klienta. Zbiorczy termin, określający wirusy/złośliwe oprogramowanie, spyware/grayware oraz zagrożenia z sieci Web. Dotyczy usługi ochrony przed wirusami, usługi Damage Cleanup Services, usługi Web Reputation oraz usługi ochrony przed oprogramowaniem spyware - wszystkie usługi są aktywowane podczas instalacji serwera OfficeScan. Usługi dostępne z poziomu konsoli Microsoft Management Console (MMC). Na przykład usługa ofcservice.exe - główna usługa OfficeScan. Zawiera klienta OfficeScan, program Cisco Trust Agent oraz program Plug-in Manager. Odpowiedzialne za skanowanie, wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa oraz za wykonywanie operacji w przypadku ich wykrycia. ix

13 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji TABELA P-3. Terminologia OfficeScan (ciąg dalszy) TERMINOLOGIA Folder instalacji klienta Folder instalacji serwera Klient Smart Scan Klient skanowania standardowego OPIS Folder na komputerze, który zawiera pliki klienta OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client C:\Program Files (x86)\trend Micro\OfficeScan Client Folder na komputerze, który zawiera pliki serwera OfficeScan. W przypadku zaakceptowania domyślnych ustawień podczas instalacji folder instalacji znajduje się w jednej z następujących lokalizacji: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan C:\Program Files (x86)\trend Micro\OfficeScan Jeśli na przykład plik znajduje się w folderze \PCCSRV w folderze instalacji serwera, pełna ścieżka dostęp do pliku to: C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan\PCCSRV\ <file_name>. Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania Smart Scan. Klient OfficeScan skonfigurowany do skanowania standardowego. x

14 Wstęp TABELA P-3. Terminologia OfficeScan (ciąg dalszy) TERMINOLOGIA Dwa stosy Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv4 Obiekt wykorzystujący wyłącznie protokół IPv6 Rozwiązania dodatków OPIS Obiekt, który ma zarówno adres IPv4, jak i adres IPv6. Na przykład: Punkt końcowy z dwoma stosami to komputera z adresem IPv4 i adresem IPv6. Klient z dwoma stosami oznacza klienta zainstalowanego na punkcie końcowym z dwoma stosami. Agent aktualizacji z dwoma stosami rozsyła aktualizacje do klientów. Serwer proxy z dwoma stosami, taki jak DeleGate, może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6. Obiekt, który ma tylko adres IPv4. Obiekt, który ma tylko adres IPv6. Natywne funkcje programu OfficeScan i programy dodatków dostarczane za pomocą programu Plug-in Manager. xi

15 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji xii

16 Rozdział 1 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Niniejszy rozdział opisuje przygotowanie oraz informacje przedinstalacyjne dotyczące instalacji i uaktualnienia programu Trend Micro OfficeScan. Zagadnienia omówione w niniejszym rozdziale: Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na str.1-2 Wersje i klucze produktów na str.1-2 Uwagi dotyczące nowej instalacji na str.1-4 Uwagi dotyczące aktualizacji na str.1-11 Lista kontrolna instalacji i aktualizacji na str.1-18 Planowanie instalacji próbnej na str.1-25 Znane problemy ze zgodnością na str

17 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia Można wykonać nową instalację serwera OfficeScan i klientów na obsługiwanych platformach serwerowych Windows. Ponadto ta wersja programu OfficeScan obsługuje aktualizacje z następujących wersji: OfficeScan 10.x Wersja 10.5, poprawka z dodatkiem Service Pack OfficeScan 8.0 z dodatkiem Service Pack 1 Odwiedź poniższą witrynę, aby uzyskać pełną listę nowych instalacji i wymagania aktualizacji: Wersje i klucze produktów Wersja pełna i wersja próbna Zainstaluj pełną lub próbną wersję programu OfficeScan. Obie wersje wymagają podania kodu aktywacyjnego innego typu. W przypadku braku kodu aktywacyjnego należy zarejestrować produkt. Pełna wersja Wersja pełna zawiera pełen zakres funkcji i pomocy technicznej dla produktu. Okres wstępny po wygaśnięciu licencji wynosi zwykle 30 dni. W przypadku nieodnowienia licencji po zakończeniu tego okresu nie ma możliwości korzystania z pomocy technicznej i dokonywania aktualizacji składników. Silniki skanowana będą jednak skanować komputery, używając nieaktualnych składników. Te nieaktualne składniki mogą nie zapewniać komputerom pełnej ochrony przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Okres ważności licencji można przedłużyć przed lub po jej wygaśnięciu, wykupując odnowienie usługi. 1-2

18 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Wersja próbna Wersja próbna zawiera wszystkie funkcje produktu. Wersję próbną można w dowolnym momencie uaktualnić do wersji pełnej. W przypadku niedokonania uaktualnienia pod koniec okresu próbnego, program OfficeScan wyłączy funkcje aktualizacji składników, skanowania oraz wszystkie funkcje klienta. Klucz rejestracyjny i kody aktywacyjne Podczas instalacji, program instalacyjny prosi o podaniu kodów aktywacyjnych dla następujących usług: Antywirus Usługi Damage Cleanup Services (opcjonalne) Usługi Web Reputation i Anti-spyware W przypadku braku kodów aktywacyjnych należy użyć dostarczonego z produktem klucza rejestracyjnego. Program instalacyjny dokonuje automatycznego przekierowania do witryny firmy Trend Micro, gdzie można zarejestrować produkt. https://olr.trendmicro.com/registration/eu/en-eu/ Po zarejestrowaniu produktu firma Trend Micro wysyła kody aktywacyjne. W przypadku braku kodów aktywacyjnych bądź klucza rejestracyjnego należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Trend Micro. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Kontakt z firmą Trend Micro na str.3-8. Uwaga: Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji, zobacz stronę 1-3

19 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Uwagi dotyczące nowej instalacji Przed przeprowadzeniem nowej instalacji serwera OfficeScan należy rozważyć następujące kwestie: Obsługa IPv6 na str.1-4 Lokalizacja serwera OfficeScan na str.1-5 Instalacja zdalna na str.1-6 Wydajność serwera na str.1-6 Serwer dedykowany na str.1-7 Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji na str.1-7 Ruch sieciowy na str.1-8 Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy na str.1-10 Active Directory na str.1-10 Serwer Web na str.1-10 Obsługa IPv6 Poniżej przedstawiono wymagania protokołu IPv6 dotyczące nowej instalacji serwera OfficeScan: Serwer OfficeScan musi być zainstalowany w systemie Windows Server Serwera nie można zainstalować w systemie Windows Server 2003, ponieważ ten system operacyjny zapewnia tylko częściową obsługę adresowania IPv6. Serwer musi używać serwera sieci Web programu IIS. Serwer Web Apache nie obsługuje adresowania IPv6. Jeśli serwer ma zarządzać klientami IPv4 i IPv6, musi on mieć zarówno adres IPv4, jak i IPv6, i być identyfikowany nazwą hosta. Jeśli serwer jest identyfikowany adresem IPv4, nie będzie możliwe nawiązanie połączenia między nim i klientami IPv6. Taka sama sytuacja zachodzi między klientami z protokołem IPv4 i serwerem identyfikowanym adresem IPv6. 1-4

20 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Jeśli serwer ma zarządzać tylko klientami IPv6, minimalnym wymaganiem jest posiadanie adresu IPv6. Serwer może być identyfikowany nazwą hosta lub adresem IPv6. Gdy serwer jest identyfikowany nazwą hosta, zalecane jest wprowadzenie pełnej nazwy (FQDN, Fully Qualified Domain Name). Wynika to z faktu, że w środowisku z samym protokołem IPv6 serwer WINS nie może wykonać translacji nazwy hosta na odpowiedni adres IPv6. Uwaga: Nazwa FQDN może być podana tylko podczas wykonywania lokalnej instalacji na serwerze. W przypadku instalacji zdalnych podanie nazwy FQDN nie jest możliwe. Upewnij się, że adres IPv6 lub IPv4 hosta można uzyskać na przykład przy użyciu polecenia ping lub nslookup. Jeśli serwer OfficeScan jest instalowany na komputerze wykorzystującym wyłącznie protokół IPv6: Skonfiguruj serwer proxy z dwoma stosami, który może wykonywać konwersję między adresami IPv4 i IPv6 (taki jak DeleGate). Umieść serwer proxy między serwerem OfficeScan a Internetem, aby umożliwić serwerowi nawiązanie połączenia z usługami obsługiwanymi przez firmę Trend Micro, takimi jak serwer ActiveUpdate, witryna Online Registration i sieć Smart Protection Network. Nie instaluj programów Policy Server for Cisco NAC ani Cisco Trust Agent. Nie obsługują one adresowania IPv6. Lokalizacja serwera OfficeScan Program OfficeScan może obejmować wiele środowisk sieciowych. Na przykład można umieścić zaporę pomiędzy serwerem i klientami OfiiceScan lub umieścić klientów i serwer za pojedynczą zaporą sieciową. Jeśli pomiędzy serwerem a jego klientami znajduje się zapora, należy ją skonfigurować tak, aby zezwalać na ruch pomiędzy portami nasłuchiwania klienta i serwera. Uwaga: Informacje dotyczące rozwiązywania potencjalnych problemów związanych z zarządzaniem klientami OfficeScan w sieci korzystającej z translacji adresów sieciowych zawiera Podręcznik administratora. 1-5

21 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Instalacja zdalna Instalacja zdalna umożliwia uruchomienie procesu instalacji na jednym komputerze, instalując program OfficeScan na innym komputerze. Jeżeli przeprowadzana jest instalacja zdalna, wówczas program instalacyjny sprawdza, czy komputer docelowy spełnia wymagania dla instalacji serwera. Aby upewnić się, że można przeprowadzić instalację: Na każdym komputerze docelowym rejestr zdalny należy uruchamiać z konta administratora, a nie lokalnego konta systemowego. Usługa Rejestr zdalny jest zarządzana w konsoli Microsoft Management Console (należy kliknąć kolejno Start > Uruchom, a następnie wpisać services.msc). Zanotuj nazwę komputera głównego i poświadczenia logowania (nazwę użytkownika i hasło). Zweryfikuj, czy komputer spełnia wymagania systemowe serwera OfficeScan. Patrz Nowa instalacja i wymagania uaktualnienia na str.1-2, aby uzyskać więcej informacji. Wydajność serwera Sieci korporacyjne wymagają serwerów o wyższych specyfikacjach niż w przypadku serwerów dla małych i średnich firm. Wskazówka: Firma Trend Micro zaleca dla serwera OfficeScan przynajmniej dwurdzeniowy procesor 2 GHz oraz ponad 2 GB pamięci RAM. Liczba komputerów klienckich w sieci, która może być obsługiwana przez jeden serwer OfficeScan zależy od kilku czynników, takich jak dostępne zasoby serwera czy topologia sieci. Aby określić liczbę klientów, które mogą być obsługiwane przez jeden serwer, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Trend Micro. Zazwyczaj liczba klientów, którymi może zarządzać serwer OfficeScan jest następująca: do klientów dla serwera OfficeScan z dwurdzeniowym procesorem 2 GHz i 2 GB pamięci RAM do klientów dla serwera OfficeScan z procesorem 2,13 GHz Core2Duo i 4 GB pamięci RAM 1-6

22 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Serwer dedykowany Przy wyborze komputera, na którym będzie znajdować się serwer OfficeScan, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Obciążenie procesora, jakie obsługuje komputer Jeżeli komputer pełni inne funkcje Jeżeli komputer docelowy pełni inne funkcje, wybierz komputer, który nie obsługuje aplikacji krytycznych lub pochłaniających dużych ilości zasobów. Wdrożenie metody skanowania podczas instalacji Ta wersja OfficeScan umożliwia skonfigurowanie klientów do użytku Smart Scan lub skanowania standardowego. Skanowanie standardowe Skanowanie standardowe to metoda używana we wszystkich wcześniejszych wersjach programu OfficeScan. Podczas skanowania klient skanowania standardowego zapisuje wszystkie składniki OfficeScan na komputerze klienckim i skanuje wszystkie pliki lokalnie. Smart Scan Skanowanie smart scan wykorzystuje sygnatury zagrożeń, które są przechowywane w chmurze. Gdy program OfficeScan działa w trybie Smart Scan, klient OfficeScan najpierw lokalnie skanuje zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli klient nie może podczas skanowania ustalić zagrożenia, łączy się z serwerem Smart Protection Server. Metoda Smart Scan zawiera następujące funkcje i zapewnia następujące korzyści: Szybkie sprawdzanie stanu zabezpieczeń w chmurze w czasie rzeczywistym. Zmniejszenie łącznego czasu wymaganego do zapewniania ochrony przed nowymi zagrożeniami. Zmniejszenie zużycia sieci w ciągu aktualizacji sygnatury. Większość aktualizacji definicji sygnatur wystarczy dostarczyć do chmury, a nie do wielu komputerów końcowych. 1-7

23 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Zmniejszenie kosztów i dodatkowych nakładów związanych z wdrażaniem sygnatur w całej firmie. Zmniejszenie zużycia pamięci przez jądro systemu na komputerach końcowych. Wraz z upływem czasu poziom zużycia rośnie tylko minimalnie. Wdrożenie metody skanowania Podczas nowych instalacji domyślną metodą skanowania dla klientów jest metoda Smart Scan. Po zainstalowaniu serwera program OfficeScan umożliwia także dostosowanie metody skanowania dla każdej domeny. Poniżej opisana została właściwa procedura: Jeśli po zainstalowaniu serwera nie zmieniono metody skanowania, wszyscy zainstalowani klienci będą korzystać z funkcji smart scan. Jeśli wszyscy klienci mają korzystać ze skanowania standardowego, należy zmienić metodę skanowania na poziomie administratora na skanowanie standardowe. Jeśli jednocześnie używane mają być skanowanie standardowe i smart scan, zalecane jest ustawienie skanowania smart scan jako metody skanowania na poziomie admnistratora i zmianę metody skanowania na standardową dla wybranych domen. Ruch sieciowy Przy planowaniu instalacji należy wziąć pod uwagę natężenie ruchu sieciowego generowanego przez program OfficeScan. Serwer generuje ruch przy wykonywaniu następujących czynności: Łączenie z serwerem Trend Micro ActiveUpdate Server w celu sprawdzania i pobierania aktualizacji składników Powiadamianie klientów o aktualizacjach składników do pobrania Powiadamianie klientów o zmianach w konfiguracji Klient generuje ruch sieciowy przy wykonywaniu następujących czynności: Uruchamianie Aktualizacja składników Aktualizowanie ustawień oraz instalowanie poprawki Skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa Przełączanie między trybem mobilnym i zwykłym Przełączanie między skanowaniem standardowym oraz smart scan 1-8

24 Planowanie instalacji i uaktualnienia programu OfficeScan Ruch sieciowy podczas aktualizowania składników Program OfficeScan w czasie aktualizowania składników generuje znaczny ruch sieciowy. Aby zmniejszyć ruch sieciowy generowany podczas aktualizowania składników, program OfficeScan wykonuje duplikację składników. Zamiast pobierać pełny zaktualizowany plik sygnatur program OfficeScan pobiera tylko przyrostowe wzorce sygnatur (mniejsze wersje pełnego pliku sygnatur), a następnie scala je ze starszym plikiem sygnatur. Regularnie aktualizowany klient pobiera wyłącznie sygnatury przyrostowe. W innym przypadku pobiera pełny plik sygnatury. Firma Trend Micro regularnie publikuje nowe pliki sygnatur. Trend Micro wydaje także nowy plik sygnatur wkrótce po odkryciu szczególnie szkodliwego i aktywnie krążącego wirusa/złośliwego oprogramowania. Agenci aktualizacji i ruch sieciowy Jeśli w sieci pomiędzy klientami a serwerem OfficeScan występują obszary o obniżonej przepustowości lub zwiększonym ruchu, można wyznaczyć komputery klientów OfficeScan jako agentów aktualizacji lub źródła aktualizacji dla innych klientów. Ułatwia to rozłożenie ciężaru wdrażania składników na wszystkie komputery klienckie. Na przykład, jeśli w biurze zdalnym znajduje się 20 lub więcej komputerów, należy wyznaczyć agenta aktualizacji, który będzie dokonywał replikacji aktualizacji znajdujących się na serwerze OfficeScan i stanowił punkt dystrybucji dla innych komputerów klienckich w sieci lokalnej. Więcej informacji na temat agentów aktualizacji zawiera Podręcznik administratora. Program Trend Micro Control Manager i ruch sieciowy Program Trend Micro Control Manager zarządza produktami i usługami firmy Trend Micro na poziomach bramy, serwera pocztowego, serwera plików oraz komputerów w firmie. Oparta na sieci Web konsola zarządzania Control Manager stanowi pojedynczy punkt monitorowania produktów i usług w całej sieci. Za pomocą programu Control Manager można zarządzać kilkoma serwerami OfficeScan z jednego miejsca. Serwer Control Manager z szybkim, niezawodnym połączeniem internetowym może pobierać składniki z serwera Trend Micro ActiveUpdate Server. Następnie program Control Manager wdraża składniki na jednym lub wielu serwerach OfficeScan o ograniczonym dostępie do takiego połączenia lub jego braku. Więcej informacji na temat programu Control Manager zawiera dokumentacja programu Control Manager. 1-9

25 Trend Micro OfficeScan 10.6 Podręcznik instalacji oraz aktualizacji Oprogramowanie zabezpieczające innych firmy Usuń oprogramowanie zabezpieczające dla punktów końcowych innych firmy z komputerów, na których chcesz zainstalować serwer OfficeScan. Aplikacje te mogą uniemożliwić pomyślną instalację serwera OfficeScan lub zmniejszać jego wydajność. Zainstaluj serwer i klienta OfficeScan natychmiast po usunięciu oprogramowania zabezpieczającego innej firmy, aby chronić komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Uwaga: Program OfficeScan nie może automatycznie odinstalowywać składników serwerowych produktów antywirusowych innych firm, ale może odinstalowywać ich składniki klienckie. Więcej informacji zawiera Podręcznik administratora. Active Directory Wszystkie serwery OfficeScan muszą stanowić część domeny Active Directory, aby skorzystać z funkcji Role-based Administration oraz zgodności z zabezpieczeniami. Serwer Web Serwer Web OfficeScan ma następujące funkcje: Umożliwia użytkownikom dostęp do konsoli Web Przyjmuje polecenia od klientów Umożliwia klientom reagowanie na powiadomienia serwera Można używać serwera Web programu IIS lub serwera Web Apache. W przypadku stosowania serwera Web IIS należy upewnić się, że na komputerze nie działają aplikacje blokujące serwer IIS. Program instalacyjny automatycznie zatrzymuje usługę IIS i ponownie uruchamia ją. W przypadku stosowania serwera Web Apache konto administratora jest jedynym kontem tworzonym na serwerze Web Apache. Utwórz inne konto do uruchamiania serwera Web, aby zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa serwera OfficeScan, jeśli haker przejmie kontrolę nad serwerem Web Apache. Należy zapoznać się z najnowszymi informacjami w witrynie na temat uaktualnień, poprawek i problemów związanych z bezpieczeństwem serwera Web Apache. 1-10

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik administratora Podręcznik administratora www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83305/70727 Ochrona punktów

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced5

Worry-Free Business Security Advanced5 TM Worry-Free Business Security Advanced5 for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji

Worry-FreeTM. Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie. Podr cznik instalacji 7 Worry-FreeTM Business Security Wersje Standard i Advanced Nr 1 w eliminowaniu zagro e, zanim zaszkodz twojej firmie Administrator s Guide Podr cznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Podręcznik instalacji. Administrator s Guide Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Najlepsze rozwiązanie powstrzymujące zagrożenia, zanim dotrą Administrator s Guide Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Advanced6

Worry-Free Business Security Advanced6 Worry-Free Business Security Advanced6 TM for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podr cznik administratora

Podr cznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Podr cznik administratora Bezpiecze stwo punktu ko cowego Bezpiecze stwo wiadomo ci b yskawicznych Chmura chroniona Bezpiecze stwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r.

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection 12.1, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 i Symantec Network Access Control 12.1 Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia

Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer. Podręcznik wdrożenia Intrusion Defense Firewall 1.1 for OfficeScan wersja klient/serwer Podręcznik wdrożenia Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie oraz w produktach

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo