WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU. TELEFON odpłatność połączeń RODZINNE. tel ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU. TELEFON odpłatność połączeń RODZINNE. tel ,"

Transkrypt

1 WYKAZ JEDNOSTEK DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RODZINNE Powiatowe Centrum Rodzinie w Rzeszowie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie Powiatowe Centrum Rodzinie w Rzeszowie. Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ) Powiatowe Centrum Rodzinie w Rzeszowie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie Konsultacje z mediatorem dotyczące spraw rozwodowych, rodzinnych i małżeńskich, konsultacje ze specjalistą pracy z rodziną w zakresie poradnictwa rodzinnego, udzielania wsparcia w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny, udzielania wsparcia w sprawach opiekuńczowychowawczych, wsparcia dla małoletnich rodziców, samotnych matek, Konsultacje prawne w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze Konsultacje psychologiczne w zakresie: przemocy, myśli samobójczych, żałoby, problemów psychicznych, problemów emocjonalnych, trudności wychowawczych, problemów oraz konfliktów małżeńskich, Ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7), Górno Ul. Batorego Rzeszów Fundacja ITAKA skr. pocztowa Warszawa 66. Ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7), Górno tel , OIK lub PCPR w Rzeszowie PSYCHOLOGICZNE bezpłatna infolinia tel , telefon interwencyjny: razy w miesiącu w OIK w Górnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w poniedziałki w godzinach oraz w środy w godzinach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 24 godz. przez 7 dni w tygodniu w każda środę w godzinach 13:00 18:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem OIK SRODEK_INTERWENCJI_K RYZYSOWEJ_W_GORNIE Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego Dla osób będących w kryzysie psychicznym Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego

2 PEDAGOGICZNE 5. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr. 1 w Rzeszowie Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Współpraca ze szkołami z Powiatu Rzeszowskiego. Ul. Batorego Rzeszów Sekretariat: poniedziałek wtorek-piątek Diagnoza i terapia: poniedziałek-piątek Dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oraz placówek-oświatowo wychowawczych mających siedzibę na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz dzieci i młodzież nie uczęszczające do przedszkoli i szkół, a zamieszkujące na terenie Powiatu. Z U POMOCY SPOŁECZNEJ Miejsko-Gminny Ośrodek w Błażowej Miejski Ośrodek w Boguchwale w Chmielniku Miejski Ośrodek w Dynowie w Dynowie ul. 3-go Maja BŁAŻOWA pl. Rynek 2 BOGUCHWAŁA ul. Suszyckich BOGUCHWAŁA Chmielnik CHMIELNIK ul. Rynek DYNÓW ul. Ks. J. Ożoga DYNÓW piątek 7:15 15:15 Poniedziałek 8:00-16:00 wtorek - piątek 7:00-15:00 piątek 7:00 15:00 m.pl Mieszkańcy gminy Błażowa Mieszkańcy gminy Boguchwała Mieszkańcy gminy Chmielnik Mieszkańcy miasta Dynowa Mieszkańcy gminy Dynów

3 Miejsko-Gminny Ośrodek w Głogowie Młp. w Hyżnem w Kamieniu w Krasnem w Lubeni Miejsko-Gminny Ośrodek w Sokołowie Młp w Świlczy ul. Fabryczna GŁOGÓW MŁP. Hyżne HYŻNE Kamień KAMIEŃ Krasne KRASNE Lubenia LUBENIA ul. Rynek SOKOŁÓW MŁP Świlcza ŚWILCZA Poniedziałek 07:30 16:30 Wtorek-Czwartek 07:30 15:30 Piątek 07:30 14: piątek 7:30 15: poniedziałek: 8:00-18:00 wtorek - piątek: 7:30-15:00 Mieszkańcy gminy Głogów Młp. Mieszkańcy gminy Hyżne Mieszkańcy gminy Kamień Mieszkańcy gminy Krasne Mieszkańcy gminy Lubenia Mieszkańcy gminy Sokołów Młp. Mieszkańcy gminy Świlcza

4 w Trzebownisku Miejsko-Gminny Ośrodek w Tyczynie Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Sokołowie Młp. Porady prawne, porady psychologiczne Trzebownisko TRZEBOWNISKO ul. Rynek TYCZYN , piątek 8:30 16:30 W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 Sokołów Młp Pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godz Mieszkańcy gminy Trzebownisko Mieszkańcy gminy Tyczyn Ogólnodostępny w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. 21. Gmina Chmielnik Usługi profilaktycznoterapeutyczne dla osób zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Urząd Gminy Chmielnik Chmielnik Wyznaczony 1 dzień w miesiącu w godz Mieszkańcy Gminy skierowani przez GKRPA lub GOPS. W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ 22. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska linia wsparcie pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie Warszawa Bezpłatna infolinia pn. sob. godz ndz. i święta godz W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Dla osób doświadczających przemocy domowej 23. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Rakowiecka 2A Warszawa Całodobowy dyżur: (22) (22) : 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

5 24. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie Poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, psychologiczne, socjalne i rodzinne Ośrodek Interwencji Kryzysowej Górno, ul. Rzeszowska 5 (pawilon nr 7) tel. (17) w. 6 tel tel (interwencyjny) Osoby lub rodzinom (bez względu na ich dochód), które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w radzeniu sobie z przeżyciami traumatycznymi; DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia Powiatowy Urząd Pracy Gminne Centrum Pracy w Dynowie Gminne Centrum Pracy w Sokołowie Małopolskim Pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy. Realizacja zadań w zakresie poradnictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz rejestracji osób bezrobotnych Realizacja zadań w zakresie poradnictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz rejestracji osób bezrobotnych Realizacja zadań w zakresie poradnictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz rejestracji osób bezrobotnych Urząd Pracy. Ciepła Białystok Rzeszów ul. Partyzantów 1A Urząd Miasta Dynowa ul. Rynek Dynów Budynek Miejskiej Gminnej Biblioteki ul. Rynek Sokołów Małopolski (z Polski) (z zagranicy) Koszt zgodnie z taryfą operatora / /416 pn.- pt. godz Poniedziałek Wtorek-Piątek: Obsługa osób bezrobotnych odbywa się do godz Poniedziałek- piątek Poniedziałek-piątek Mogą korzystać: - zarejestrowani -poszukujący pracy - pracodawcy Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego Mieszkańcy Miasta i Gminy Dynów Mieszkańcy Gmin: Sokołów Młp. i Kamień DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM 29. Okręgowy Ośrodek Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie Wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe Rzeszów Fredry 4/57-58 TEL: dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota gov.pl Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie

6 Z U PRAW KONSUMENTÓW Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ochrona praw konsumenckich Bezpłatne poradnictwo w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. UOKiK Pl. Powstańców Warszawy Warszawa ul. Grunwaldzka 15, pokój Rzeszów Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora pn.- pt. godz wtorki, środy, czwartki w godzinach od :00 rzecznik.konsument w.pl at.rzeszow.pl Prawo konsumenckie Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych w swojej siedzibie po uprzednim umówieniu telefonicznym. 32. Oddział Federacji Konsumentów Bezpłatne poradnictwo w sprawach konsumen+ckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Ul. Jagiellońska 4 Rzeszów Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa oddział do odwołania realizuje nieodpłatnie porady konsumenckie drogą mailową pod adresem oraz acjakonsumentow.org.plie pod nr oraz wtorek od 10:00 do 16:00 środa od 10:00 do 16:00 czwartek od 09:00 do 14:00 Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego Z U PRAW DZIECKA 33. Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki. ul. Przemysłowa 30/ Warszawa Telefon: Fax: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: fax: (22) (całodobowo) od poniedziałku do piątku w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-20:00

7 Z U PRAW PACJENTA Rzecznik Praw Pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawny ch Ochrona praw pacjenta Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: - prawa pacjenta -leczenie w kraju i poza granicami -kolejki do Ochrona praw osób niepełnosprawnych Biuro RPP ul. Młynarska Warszawa Narodowy Fundusz Zdrowia Siedziba: ul. Rakowiecka 26/ Warszawa SIEDZIBA ul. Żurawia 4 A, Warszawa Telefon (22) KORESPONDENCJ A Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Bezpłatna infolinia zapisy na poradę osobistą: lub (22) Biuro Rzecznika Praw Pacjęta tel: (22) fax: (22) Infolinia Centralna dla osób dzwoniących z zagranicy (+48) Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora pn. - pt. godz pn.- pt. godz pn.-pt. godz skrzynka e-puap /NFZ-Centrala/SkrytkaESP ov.pl l Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 37. Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakres informacji: - pomoc techniczna - składki - renty - emerytury Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej. Nr centrali : (22) (22) Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Numery specjalne : (obsługa w sprawie z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły ) ; (obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców) pn. pt. godz pn. pt. godz Adresaci porad: - ubezpieczeni - płatnicy - lekarze

8 PRAWO PRACY Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Porady z zakresu prawa pracy. Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Informacja dotycząca przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/ Warszawa. tel fax ul. Gen. St. Maczka 4, Rzeszów (dla tel. stacj.) (dla tel. kom.) (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie Fax: rejestracja Interesantów zainteresowanych skorzystaniem z osobistej porady prawnej w siedzibie OIP w Rzeszowie oraz zgłoszenia placówek handlowych naruszających przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta pn.-pt. godz pn.- pt. godz w godzinach pracy OIP w ramach dyżurów porad prawnych od 8:00-15:00 w poniedziałek, środa, czwartek i piątek oraz od 8:00-17:30 we wtorki l PRAWO PODATKOWE 40. Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. ul. Teodora Sixta 17, Bielsko-Biała (z tel. stacjonarnych). (22) (z tel. komórkowych) (22) (z tel. zagranicznych). Koszt zgodnie z taryfą operatora od 4 maja 2020 do odwołania infolinia KIS jest czynna od pn.-pt. w godzinach więcej: PUAPna adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski Z porad może skorzystać każdy podatnik

9 DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO 41. Rzecznik Finansowy. (Ubezpieczonych ) Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie Warszawa. Ubezpieczenia gospodarcze (22) Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego (22) W związku z koronawirusem COVID- 19 zostały uruchomione specjalne numery telefonów i adres. sprawy ubezpieczeniowoemerytalne sprawy bankowokapitałowe pn.-pt. godz Infolinia czynna w godzinach Porady : (czas oczekiwania na odpowiedz ową ok.2 tygodni) Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń INNE 42.. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji 43. Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO Al. Solidarności Warszawa Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych pon. godz wt.- pt. godz Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone 44. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawny ch Ochrona praw osób niepełnosprawnych Adres siedziby: ul. Żurawia 4 A, Warszawa (22) pn.-pt. godz l Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

10 45. Ogólnopolskie Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawny ch ul. Dzielna Warszawa tel tel INFOLINIA pn.-pt. godz cja.org Z porad może skorzystać każda osoba w celu zwiększenia wiedzy i świadomości osób z niepełnosprawnością, a także osób z otoczenia, pracodawców, instytucji i organizacji oraz wszystkich zainteresowanych tematem niepełnosprawności. Informacje telefoniczne 46. Urząd do spraw Nieodpłatna pomoc cudzoziemców prawna dla cudzoziemców. ul. Taborowa Warszawa Tel.: (22) dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych w UdSC można uzyskać wyłącznie pod numerem: , w dni robocze w godz latna-pomoc-prawna/listaadwokatow-i-radcowprawnych/ Z porad mogą skorzystać cudzoziemcy

TELEFON odpłatność połączeń ADRES RODZINNE PSYCHOLOGICZNE

TELEFON odpłatność połączeń ADRES RODZINNE PSYCHOLOGICZNE Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: RODZINNE NAZWA JEDNOSTKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ZAKRES PORADNICTWA prawne PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE ADRES Ul. Piłsudskiego 5 TELEFON odpłatność połączeń

Bardziej szczegółowo

TELEFON odpłatność połączeń

TELEFON odpłatność połączeń NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poradnictwo prawne i psychologiczne.

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających

Bardziej szczegółowo

ul. 11-go Listopada Kolbuszowa pokój 309, II piętro Niwiska Cmolas 237 B pokój nr 13

ul. 11-go Listopada Kolbuszowa pokój 309, II piętro Niwiska Cmolas 237 B pokój nr 13 Lp. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POROZUMIENIA / UMOWA ADRESY DYŻURÓW DNI I GODZINY DANE KONTAKTOWE KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI ZAKRES PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1. Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla mieszkańców Powiatu:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla mieszkańców Powiatu: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla mieszkańców Powiatu: Dane podmiotu (nazwa i adres Numer telefonu Zakres (tematyka) poradnictwa Harmonogram udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1. 2. NAZWA JEDNOSTKI Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZAKRES PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SZAMOTULSKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SZAMOTULSKIEGO LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SZAMOTULSKIEGO CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej Nazwa jednostki Adres jednostki,

Bardziej szczegółowo

TELEFON odpłatność połączeń PORADNICTWO RODZINNE, PRAW DZIECKA, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

TELEFON odpłatność połączeń PORADNICTWO RODZINNE, PRAW DZIECKA, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNCITWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ UDZIELAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 405/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31grudnia 2018r.

Zarządzenie Nr 405/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31grudnia 2018r. Zarządzenie Nr 405/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31grudnia 2018r. w sprawie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1. 2. NAZWA JEDNOSTKI Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO i EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO i EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO i EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON /FAX DOSTĘPNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWATU PŁOŃSKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWATU PŁOŃSKIEGO Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres i dane kontaktowe, w tym adres strony internetowej i nr telefonu Dni i godziny działalności Kryteria dostępu do usługi Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta.. Na poniższym wykazie ujęto dane jednostek nieodpłatnego

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta.. Na poniższym wykazie ujęto dane jednostek nieodpłatnego

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRZYKŁADOWA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny E-MAIL, WWW KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, Z ZAKRESU POMOCY

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT SOCHACZEWSKI

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT SOCHACZEWSKI LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT SOCHACZEWSKI CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 1. 2. NAZWA JEDNOSTKI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Służby Rodzinie 3. Poradnia Pedagogiczna nr 1 4. Poradnia Pedagogiczna nr 2 5. Poradnia Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT SOCHACZEWSKI

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT SOCHACZEWSKI LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT SOCHACZEWSKI CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: TELEFON DOSTĘPNOŚĆ NAZWA ZAKRES WWW KRYTERIA ADRES odpłatność dni i godziny JEDNOSTKI PORADNICTWA e-mail

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE LESZCZYŃSKIM

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE LESZCZYŃSKIM bezpłatne poradnictwo specjalistyczne 1. Powiatowe Centrum w ramach programu Edukacyjno- Korekcyjnego, poradnictwo psychologiczne 2. 3. Zespół Interdyscyplinarny 4. Punkt konsultacyjny 5. 6. 7. 8. Punkt

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRZYKŁADOWA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

TELEFON odpłatność połączeń RODZINNE Faks: wew PSYCHOLOGICZNE bezpłatna infolinia

TELEFON odpłatność połączeń RODZINNE Faks: wew PSYCHOLOGICZNE bezpłatna infolinia NAZWA JEDNOSTKI 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2. Diecezjalna Poradnia Życia Rodzinnego 3. Zespół Do Spraw Asysty Rodzinnej 4. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZAKRES PORADNICTWA Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą 2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 3. Komenda Powiatowa Policji w Opolu 4. Komenda Powiatowa Policji w Opolu Komisariat

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚREMSKIEGO (lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy )

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚREMSKIEGO (lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy ) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚREMSKIEGO (lista wg art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy ) Część 1 lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres jednostki Dane kontowe

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA ŁOMŻA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA ŁOMŻA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA ŁOMŻA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa utworzona zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE GÓROWSKIM

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE GÓROWSKIM LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE GÓROWSKIM CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: aktualizacja na dzień 6 września 2019 r. NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT JANOWSKI

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT JANOWSKI LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT JANOWSKI NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź Centrum

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

RODZINNE PSYCHOLOGICZNE PEDAGOGICZNE

RODZINNE PSYCHOLOGICZNE PEDAGOGICZNE RODZINNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie pedagogiczne specjalne problematyki niepełnosprawności Polskiego 69 (86) 278-13-34 PSYCHOLOGICZNE www.pcprkolno.pl pcpr@powiatkolno.pl kolneńskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT JANOWSKI

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT JANOWSKI LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO POWIAT JANOWSKI RODZINNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza Nr 29 23-300 Janów Lubelski tel. 15 8723-345 fax 15 8723-678

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE GÓROWSKIM

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE GÓROWSKIM LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE GÓROWSKIM CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRZYKŁADOWA List Starosta Łańcucki zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego Lista jednostek nieodpłatnego dostępnego dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje - poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach, - wskazanie

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO Ogólnokrajowe infolinie tematyczne i inne formy darmowego poradnictwa specjalistycznego - w ramach działań instytucji

Bardziej szczegółowo

Europejski Numer Alarmowy 112 Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Europejski Numer Alarmowy 112 Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Europejski Numer Alarmowy 112 Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA LESZNA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA LESZNA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA LESZNA Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OSTROŁĘCKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OSTROŁĘCKIEGO LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OSTROŁĘCKIEGO CZĘŚĆ I NAZWA JEDNOSTKI 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w tym Poradnia Rodzinna 2. Poradnia Psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚD I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatnośd połączeo DOSTĘPNOŚD dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres Kontakt Dni i godziny działalności Kryteria dostępu

Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres Kontakt Dni i godziny działalności Kryteria dostępu I. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres Kontakt Dni i godziny działalności Kryteria dostępu 1 Centrum Zdrowia Psychicznego Poradnictwo z zakresu uzależnień

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa Urząd Gminy Jaświły Biuletyn Urzędu Gminy w Jaś wiłach Lista Jednostek nieodpłatnego poradnictwa LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń

Bardziej szczegółowo

POWIATU ŚWIDNICKIEGO

POWIATU ŚWIDNICKIEGO LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: 1 2 3 NAZWA JEDNOSTKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ZAKRES PORADNICTWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA ZAKRES PORADNICTWA Centrum realizuje zadania z zakresu: - pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA

CZĘŚĆ I: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA Załącznik do zarządzenia Nr 101/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 kwietnia 2019r. CZĘŚĆ I: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego Lp 1. 2. 3. Nazwa podmiotu prowadzącego Gmina Nowy Kawęczyn Gmina Godzianów Gmina Lipce Reymontowskie 4. Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres i dane kontaktowe (numer telefonu, adres strony internetowej) Dni i godziny

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA. TELEFON odpłatność połączeń. tel./fax tel

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA. TELEFON odpłatność połączeń. tel./fax tel LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1 2 3 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

I. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego

I. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego I. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II Zespół

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE ( , TELEFON, STRONA INTERNETOWA) PORADNICTWO RODZINNE, PRAW DZIECKA, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

DANE KONTAKTOWE ( , TELEFON, STRONA INTERNETOWA) PORADNICTWO RODZINNE, PRAW DZIECKA, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. NAZWA ORGANIZACJI 1. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we ZAKRES PORADNICTWA ADRES DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA) DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI PORADNICTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT ZWOLEŃSKI LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Sporządzona zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Socjalna dla każdego mieszkańca powiatu tel Fax : tel./fax (91)

Socjalna dla każdego mieszkańca powiatu tel Fax : tel./fax (91) Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Starostwo Powiatowe w Stargardzie L.p. Nazwa adres Godziny przyjęć kontakt Strona www Zakres i kryteria dostępu Pomoc społeczna 1. MOPS Stargard ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy

Bardziej szczegółowo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Sporządzona zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA OBSZARZE POWIATU STARGARDZKIEGO L.p. Nazwa adres Godziny przyjęć kontakt Strona www Zakres i kryteria dostępu Pomoc społeczna Socjalna dla każdego mieszkańca

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - POWIAT TARNOGÓRSKI

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - POWIAT TARNOGÓRSKI LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - POWIAT TARNOGÓRSKI NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU RODZINNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Kolskiego KOŁO 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Kolskiego KOŁO 2019 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Kolskiego KOŁO 2019 Lp NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny www / e-mail KRYTERIA DOSTĘPU PORADNICTWO RODZINNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu

Zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu Zmiany w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, która obecnie będzie nosić tytuł:

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Przykładowa lista jednostek odpłatnego poradnictwa, którą zgod z art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o odpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU KUTNOWSKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU KUTNOWSKIEGO LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU KUTNOWSKIEGO NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ dni i godziny WWW e-mail KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO

JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO (lista sporządzona na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO Lp. Jednostka publiczna/niepubliczna Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres, dane kontaktowe Godziny pracy Kryteria

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO RODZINNE

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO I. Lista podmiotów świadczących darmowe specjalistyczne poradnictwo dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego. RODZINNE 1. Gminny Ośrodek w Biskupcu rodzinne i indywidualne ul.

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ UDZIELAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZLECKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZLECKIEGO LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZLECKIEGO CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES TELEFON odpłatność połączeń DOSTĘPNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TELEFON odpłatność połączeń RODZINNE. tel fax godz środa godz PSYCHOLOGICZNE

TELEFON odpłatność połączeń RODZINNE. tel fax godz środa godz PSYCHOLOGICZNE CZĘŚĆ I LP. LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Głogowskiego uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych,

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) 1. Sokólski Fundusz Lokalny 2. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO JEDNOSTKI NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I. PODMIOTY ŚWIADCZĄCE NIEODPŁATNE PORADNICTWO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ: POMOC SPOŁECZNA, PORADNICTWO PRAWNE,

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA POWIATU MYŚLENICKIEGO ADRES TELEFON odpłatność połączeń RODZINNE

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy listę jednostek. Lp. Nazwa jednostki. Dane teleadresowe jednostki

Przedstawiamy listę jednostek. Lp. Nazwa jednostki. Dane teleadresowe jednostki Przedstawiamy listę jednostek Lp. Nazwa jednostki Dane teleadresowe jednostki 1 / 113 Charakterystyka Zakres poradnictwa Kryteria dostępu do usługi Sposób dokonywania zgłoszeń 2 / 113 Dni i godziny przyjęć

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na obszarze Powiatu Puckiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na obszarze Powiatu Puckiego Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa działających na obszarze Powiatu Puckiego Charakterystyka Lp. Nazwa jednostki Dane teleadresowe jednostki Zakres poradnictwa Kryteria dostępu do usługi Sposób

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO LISTA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 1. PORADNICTWO RODZINNE 1. Powiatowe Centrum 54 231-22-38 Pomocy Rodzinie 54 231-02-84 Specjalistyczne poradnictwo prawne,

Bardziej szczegółowo

Dni udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dni udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego INFORMACJA O LOKALIZACJI PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO Adres punktu Dni udzielania nieodpłatnej pomocy

Bardziej szczegółowo