Instrukcja obsługi Urządzenie sterujące UNIT Oczyszczalnia Micro-Step Compact

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Urządzenie sterujące UNIT Oczyszczalnia Micro-Step Compact"

Transkrypt

1 Urządzenie sterujące UNIT Oczyszczalnia Micro-Step Compact gro dy strybucja ad zenie wy twa a m rz energia e ni woda

2 Spis treści strona 1 Właściwości urządzenia 3 2 Podłączenie elektryczne 3 3 Ochrona hasłem 3 4 Sterownik 4 5 Struktura menu 6 6 Obsługa sterownika 7 7 Menu Status ekranu 7.2 Licznik pracy godzin 7.3 Menu 7.4 Okienko informacyjne Wyświetlanie zakłóceń i archiwum zakłóceń 9 9 Ustawienia systemowe Napowietrzanie 9.2 Parametr Sterowanie ciśnieniem 9.4 Denitryfikacja 9.5 Ustawienia 9.6 Test systemu 9.7 Tryb pracy ręcznej 9.8 Kasowanie licznika 9.9 Wprowadzanie nowych danych 9.10 Wyświetalnie firmy i wersji oprogramowania 10 Płytka elektryczna Cykle czasu pracy Dane techniczne Deklaracja zgodności

3 1 Właściwości urządzenia zawiera istotne informacje dotyczące parametrów dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Przestrzeganie jej wytycznych gwarantuje niezawodność i trwałość urządzenia. Sterownik posiada złącze USB, 52-tygodniowy rejestr godzin roboczych, samoczynną kalibrację, pamięć błędów, optyczny sygnał ostrzegawczy na wyświetlaczu i poprzez diodę LED oraz akustyczny sygnał ostrzegawczy, w tym niezależny sieciowo moduł zgłaszania nieprawidłowości. Sterownik jest wyposażony w samoczynną identyfikację stanu i samoczynne przełączanie między trybem standardowym i normalnym (tj. w przypadku obecności lub nieobecności domowników). Sterownik jest ustawiony fabrycznie! 2 Podłączenie elektryczne Podczas prac na komponentach lub sterowniku należy odłączyć urządzenie od zasilania! Podłączenie elektryczne należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. Napięcie zasilające i częstotliwość muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenia. Zasilanie musi być chronione przed przepięciami w instalacji. 3 Ochrona hasłem Sterownik w momencie dostawy nie jest chroniony hasłem. UWAGA: Aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym do sterownika należy wprowadzić hasło do systemu. Sterownik w momencie dostawy nie jest chroniony hasłem. 3

4 4 Sterownik Widok z przodu KST 5/5.2: czerwony LED - błąd (error) pomaranczowy LED - praca (running) zielony LED - tryb pracy oszczędnej (eco) Akku USB przyłączenie podnośnika ciśnieniowego do osadu (czerwony) przyłączenie podnośnika ciśnieniowego do oczyszczonej wody (pomarańczowy) przyłączenie podnośnika ciśnieniowego do ścieków ze wstępnego do SBR (niebieski) przyłączenie napowietrzania (zielony) przyłączenie dmuchawy/kompresora Widok z boku KST 5/5.2: nie wyrzucać etykiety gwarancyjnej 4

5 Widok z tyłu KST 5/5.2 z adapterem mocującym: Po usunięciu blokady można zdjąć z urządzenia adapter mocujący. Wskazówki montażowe: Odkręcić adapter od urządzenia i zamocować go na ścianie. Umieścić ponownie sterownik w adapterze mocującym poprzez kliknięcie. Widok z tyłu KST 5/5.2 bez adaptera mocującego: 5

6 5 Struktura menu 6

7 6 Obsługa sterownika przyciski funkcje przewijanie menu / zwiększanie wartości / zmiana stanu wybór pozycji menu / wprowadzanie funkcji lub zakończenie wprowadzania danych wyłączenie alarmu akustycznego przewijanie menu / zmniejszanie wartości / zmiana stanu Zmiana parametrów Gdy ekran menu został wybrany poprzez przycisk - lub -, można zmieniać wartości parametrów poprzez przycisk OK. Gdy np. chcemy przejść do pozycji sterowania systemem (Systemsteuerung), należy 2x wcisnąć przycisk i zatwierdzić OK. Po zatwierdzeniu pozycja menu przewija się do początku, poprzez przycisk przyciskiem OK. Schemat nawigacji odnosi się do całego menu. można wybrać inny wiersz i ponownie zatwierdzić Menu Status ekranu Na wyświetlaczu ogólnym mamy wszystkie najważniejsze informacje o oczyszczalni. 1. wiersz: data i czas 2. wiersz: rodzaj i wielkość oczyszczalni 3. tryb pracy (praca normalna/ praca oszczędna) 4. wiersz: faza oczyszczania 5. wiersz: ciśnienie i czas pzostały w danym kroku pracy 7

8 7.2 Licznik godzin pracy dmuchawa: godziny pracy dmuchawy / kompresora napełnianie: godziny pracy podnośnika ciśn. przerzucającego ścieki z osadnika wstępnego do SBR napowietrzanie: godziny pracy napowietrzacza oczyszczona woda: godziny pracy podnośnika ciśn. oczyszczonej wody recyrkulacja osadu: godziny pracy podnośnika do recyrkulacji osadu z osadnika SBR do wstępnego prąd: godziny pracy sterownika Za pomocą przycisku OK można przejść do protokołu tygodniowego. Poprzez przycisk można przewijać dziennik tygodniowy. Aby wyświetlić więcej szczegółów należy nacisnąć przycisk OK. Poprzez przycisk można ponownie przejść do łącznych godzin pracy. 7.3 Menu Można zmieniać funkcje pokazane na wyświetlaczu. 1. ustawianie czasu 2. archiwum zakłóceń 3. wybór języka 4. ustawiania systemowe 5. wprowadzanie nowych danych 8

9 7.4 Okienko informacyjne Tutaj można wprowadzać właściwości oczyszczalni. Zastrzegamy jednak, że wprowadzanie zmian jest zabronione. 8 Wyświetlanie zakłóceń i archiwum zakłóceń W przypadku zakłóceń świeci się czerwona dioda LED, rozbrzmiewa ton akustyczny, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Poprzez przycisk OK następuju zatwierdzenie błędu, ale bie zostanie on usunięty. Dioda czerwona LED świeci się do czasu usunięcia przyczyny błędu. Możliwe są następujące komunikaty zakłóceń: - Ciśnienie za niskie - Brak prądu - Wysoki poziom wody - Druck zu niedrig - Stromausfall-Al. - Hochwasser Komunikaty błędów są archiwizowane w protokole usterek. Poprzez naciśnięcie przycisku OK w archiwum usterek, podświetla się wiersz na kolor czarny. Ponowne naciśnięcie OK - do odpowiedniej pozycji pozwala uzyskać więcej informacji na temat błędu. Dodatkowe informacje dotyczą daty, czasu i fazy cyklu, w której wystąpił błąd. Naciskając ponownie przycisk można opuścić dziennik błędów. 9

10 9 9.1 Ustawienia systemowe Napowietrzanie Tutaj zostały ustawione czasy napowietrzania i budowy biologii. Wartości dla fazy napowietrzania są wprowadzone fabrycznie w zależności od wielkości oczyszczalni. Faza budowy biologii deaktywuje fazę recyrkulacji osadu. Faza budowy biologii deaktywuje fazę recyrkulacji osadu. Jeśli sterownik właśnie rozpoczął pracę z oczyszczalnią, czas budowy biologii powinien być ustawiony na 180 dni. 9.2 Parametr 1 faza dozowania: recyrkulacja osadu: osadzanie: faza czystej wody: wartość wyświetla się tak długo, jak długo musi pracować mamut, który dozuje ścieki do SBR czas trwania usuwania osadu z SBR do osadnika wstępnego. Mamut osadu zaczyna pracować dopiero wtedy, gdy budowa biologii (Biologieaufbau) wskaże wartość 0. faza osadzania powinna byc ustawiona na 2 godziny, by dobrze wykształciła się strefa czystej wody w reaktorze biologicznym to jest max czas, podczas którego woda odprowadzana jest syfonem poprzez mamut do układu rozsączania. 9.3 Sterowanie ciśnieniem Pozycja menu umożliwia zmianę wartości ciśnienia. Zwracamy uwagę, że wartości ciśnienia zostały już wprowadzone fabrycznie. 10

11 9.4 Denitryfikacja Funkcja zostaje aktywowana tylko wtedy, gdy zajdzie w oczyszczalni konieczność denitryfikacji procesu oczyszczania ścieków. Aktywacja D-Modułu (modułu denitryfikacji) jest możliwe w każdym czasie podczas aktualizacji oprogramowania. Nie ma przy tym konieczności wymiany mechanicznych i elektrycznych komponentó oczyszczalni. włącz.: to jest czas włączenia napowietrzania. Napowietrzanie nie może być długo włączone, ponieważ proces denitryfikacji zachodzi przy udziale bakterii anaerobowych (beztlenowych). wyłącz.: faza spoczynku oczyszczalni trwanie: długość fazy denitryfikacji 9.5 Ustawienia suma alarmów: Sumowanie alarmów może zostać dekatywowane gdy zajdzie taka potrzeba. Dekatywacja spowoduje jednak, że kolejne zakłócenia mogą nie być już wykrywane na czas. UWAGA: Brak akustycznego tonu ostrzegawczego. zmiana hasła: Tutaj można zmienić standardowe hasło 0000, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do parametrów ustawień sterownika. test systemu: Podczas testowania sprawdzana jest każda sekwencja sterownika i poprawność zaprogramowanych funkcji. Bardziej szczegółówy opis znajdą Państwo na następnejh stronie instrukcji. tryb pracy ręcznej: W trybie pracy ręcznej istnieje możliwość aktywacji każdego przekażnika indywidualnie. Patrz menu Tryb pracy ręcznej. 11

12 9.6 Test systemu Przy aktywacji Systemu testowania zostają kolejne testowane zawory oczyszczalni. Standardowy test przebiega w kolejności napowietrzania, odprowadzenie czystej wody i recyrkulacja osadu. Po jednym przebiegi testu ekran powróci automatycznie do statusu wyświetlania. 9.7 Tryb pracy ręcznej W trybie pracy ręcznej wyświtany jest aktualny stan zaworów włączony/wyłączony. Aby zmienić stan, należy przejść przyciskami lub do wybranego zaworu i przycisnąć OK. Przy włączeniu zaworu, dmuchawa zostanie auomatycznie przełączona. 9.8 Kasowanie licznika Licznik godzin pracy może zostać usunięty tylko przez serwis. 9.9 Wprowadzanie nowych danych Przy pierwszym uruchomieniu sterownika, np. po montażu, urządzenie kalibruje się samodzielnie. Nie ma konieczności manualnego kalibrowania instalacji. Instalacja musi zostać ponownie skalibrowana - menu Nowe wprowadzania, gdy samodzielna kalibracja zawierałą błędy. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy podczas pierwszego uruchomienia ilość wody w isntalacji nie była wystarczająca. 12

13 9.10 Wyświetlanie firmy i wersji oprogramowania Aby wyświetlić wersję zainstalowanego oprogramowania należy przycisnąć OK. Po krótkim czasie sterownik automatycznie powróci do statusu ekranu Płytka elektryczna bezpiecznik prąd dmuchawa elektryczna pompa czystej wody pompa dozująca archiwum zakłóceń 13

14 11 Cykle czasu pracy Sterowanie ciśnieniem Offset Alarm ciśnienia SPAR HW za wysokie za niskie EW Odprowadzenie czystej wody Faza osadzania Recyrkulacja osadu Dozowanie ścieków do SBR praca/trwanie Denitryfikacja Tryb oszczędny praca/trwanie włączenie wyłączenie Napowietrzanie Tryb normalny Tryb oszczędny Informacja na wyświetlaczu Tryb normalny min włączenie wyłączenie włączenie wyłączenie min włączenie wyłączenie liczba mieszkańców 4 LKT-BIOair 4 00:12:00 00:13:00 00:06:00 00:08:00 00:13:00 00:04:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:10:00 00:00:30 02:00:00 01:00: LKT-BIOair 8 00:20:00 00:13:00 00:10:00 00:12:00 00:13:00 00:06:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:10:00 00:00:30 02:00:00 01:00: LKT-BIOair 12 00:28:00 00:13:00 00:14:00 00:12:00 00:13:00 00:06:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:15:00 00:00:45 02:00:00 01:30: LKT-BIOair 16 00:32:00 00:13:00 00:16:00 00:16:00 00:13:00 00:08:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:00:20 00:05:00 00:45:00 00:15:00 00:00:45 02:00:00 01:30:

15 12 Dane techniczne Napięcie robocze: Max zabezpieczenie: Bezpiecznik: Temperatura otoczenia: Wyjścia: Zaciski przyłączenia: Wymiary obudowy: Materiał obudowy: Klasa ochrony: 230 V / 50 Hz ± 10% B 16A, zalecane 10A 1 x (20 x 5 mm, 3,15AT, 250V) -20 C do + 50 C 1 x 230 V / 3,0 A (kompresor) 1 x 230 V / 1,5 A (pompa czystej wody) 1 x 230 V / 1,5 A (pompa dozowania) 1 x 230 V / 1,5 A (zbieranie usterek) ochrona 3,15A 2 1,5 mm drut cienki T x B x H = 118 mm x 241 mm x 181 mm ABS, PC-ABS, PC-ABS-FR IP 54 15

16 13 Deklaracja zgodności KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY Dokument-Nr./ Document No.: Hersteller/ Manufacturer: Anschrift / Address: Produktbezeichnung/ Product name: BONNEL Technologie s.r.o. Pražská 25A CZ Cheb, Czech Republic Universelle Ablaufsteuerung für kleine Kläranlagen Universal control unit for sewage cleaners Typ / Type: KST 5/5.2 Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen: The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards: Nr. / No. 89/336/EWG 89/336/EEC EMV / EMC Störaußendung / Emission Störfestigkeit / Immunity Nr. / No. 73/23/EWG 73/23/EEC EN/Norm/Standard EN EN EN Richtlinie / Directive Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV - Richtlinie Electromagnetic compatibility -EMC directive Fachgrundnorm / Generic Standard EN Messverfahren / Measurement methods EN / B EN IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC Richtlinie / Directive Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen- Niederspannungsrichtlinie - CE-Kennzeichnung Electrical equipment for use within certain voltage limits - Low Voltage Directive - Attachment of CE mark IEC/Norm/Standard IEC IEC IEC Ort, Datum / Cheb, Place, date: Unterschrift / Signature: Georg Bonn Geschäftsführer / Managing Director Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten. This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not include a property assurance. The safety notes given in the product documentations, which are must be observed. 16

17 17

18 wytwarzanie e n e w o r g d i a d y s t r y b u c j a a gromadzenie Roth Eko-Obieg z energii i wody Wytwarzanie Systemy solarne Gromadzenie Systemy magazynowania > oleju opałowego > wody deszczowej Dystrybucja Systemy ogrzewania podłogowego Systemy rurowe > podłączenia grzejników > rozprowadzenia ciepłej i zimnej wody użytkowej ROTH POLSKA Sp. z o.o. ul. Osadnicza Zielona Góra tel. / fax tel. / fax

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przyrząd do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Zalety produktu Pomiar, wskazywanie i kontrola wysokości wastwy tłuszczu Ultradźwiękowy czujnik do

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo

Wilo-CC-System. Instrukcja montażu i obsługi. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Wilo-CC-System PL Instrukcja montażu i obsługi 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Fig. 1.1: Fig. 1.2: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4: Instrukcja 1 Informacje montażu ogólne i obsługi Montaż i uruchomienie tylko przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi SECTION-Control Box Stan: V2.20120213 30302670-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Na linii telefonicznej Netii lub TP SA 5 Krok 1. Podłączenie modemu 6 Krok 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Technik, die dem Menschen dient. Instrukcja montażu i obsługi WRS zdalny system obsługi Wolf Technika Grzewcza Sp.z o.o. 04-028 Warszawa ul. Stanów Zjednoczonych 61 A Tel 22/5162060. Art.-Nr.: 30 62 133

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo