INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA v2.04 Strzegom, maj 2011

2 Spis treści Rozdział Temat Strona 1. Wstęp 5 2. Dane właściciela 6 3. Konfiguracja Zakładka Położenie plików Zakładka Parametry programu Zakładka Parametry programu Zakładka Ustawienia faktur Zakładka HTML/FTP Zakładka Winbox/SMTP Zakładka Kalibracja wydruków Zakładka Wzorce wydruków Zakładka INTRUX Zakładka ibok Zakładka Etherwerx Zakładka Poczta Zakładka Sieci Zakładka MikroTik Zakładka SMS Zakładka Inne Logowanie się do programu Uprawnienia do baz Zmiana hasła Definicje Baza użytkowników Dodawanie nowego użytkownika Edycja użytkownika Deaktywacja użytkownika Usuwanie użytkownika Wystawianie faktury Wystawianie faktury korygującej Lista umów Pokazanie stanu terminarza Otwieranie zlecenia serwisowego Lista zalegających Sortowanie według pola Grupy użytkowników Szukanie Szukanie ciągu znaków Drukowanie listy Drukowanie listy zalegających Baza użytkowników oczekujących Karta użytkownika Dane podstawowe Przyciski funkcyjne Urządzenia przypisane do klienta Zakładka Dane podstawowe Zakładka INTRUX Zakładka EtherWerX Zakładka MikroTik Tabela opłat i drukowanie dokumentu KP Szablon faktury abonamentowej Lista faktur użytkownika Rozliczanie faktur

3 Drukowanie wezwań do zapłaty Wysyłanie dokumentów na uzytkownika Dane rozszerzone Dodawanie nowej umowy lub aneksu Zlecenia serwisowe użytkownika Tabela główna Baza urządzeń infrastruktury Dodawanie urządzenia Edycja urządzenia Usuwanie urządzenia Sortowanie Grupy urządzeń infrastruktury Wyszukiwanie w bazie urządzeń Łączenie się z adresem IP urządzenia Monitoring za pomocą SNMP przepływności urządzenia on line Narzędzia Zestawienie opłat Statystyki Operacje masowe Automatyczne FV Drukuj FV z zakresu Wydruk w formie papierowej Wydruk do PDF i automatyczna wysyłka na adres Drukuj FV za dany okres dla użytkowników Drukuj książeczki opłat dla użytkowników Druk FV korygujących z zakresu Edytowanie bazy użytkowników Szukanie ciągu znaków i automatyczne operacje na wyniku 51 wyszukiwania Dodawanie pozycji do szablonu faktury VAT abonamentowej Edytuj pozycje szablonu FV abonamentowej Zmiana adresów IP na podstawie pliku Formatowanie adresów MAC IBOK wydruk haseł dostępu Faktury VAT - lista Zestawienie okresowe faktur Zestawienie okresowe wpłat Faktury VAT korekta - lista Ewidencja sprzedaży ibok Raporty UKE Kopia elektroniczna (EJ) Urządzenia lista Zlecenia serwisowe lista Wysyłanie wiadomości (korespondencja seryjna) Wysyłanie SMSów Wysyłanie SMSów dowolny adresat Nadruk na koperty Generowanie strony HTML Płatności masowe Baza płatności Import płatności z pliku Rozliczanie płatności Lista importów Generowanie numerów rachunku (IBAN) Sprawdź numer rachunku (IBAN) Automatyczne generowanie numerów kont

4 8.20. Archiwizacja Dearchiwizacja Notatnik Kalendarz Opcje pozostałe funkcje Funkcje pomocnicze Odnów sortowanie według IP Przebuduj bazę faktur dla rozliczeń częściowych Uaktualnij indeks zaległości Czyszczenie bazy faktur Import danych klientów z pliku Eksport bazy klientów do pliku Eksport EDI++ (biuro rachunkowe) Budowanie skryptów Eksport bazy urządzeń do pliku INTRUX wyślij konfigurację na router INTRUX lista urządzeń INTRUX taryfy EtherWerX uaktualnij konfigurację urządzeń EtherWerX lista urządzeń (STM i PT) MikroTik wyślij konfigurację MikroTik lista urządzeń Konfiguracja do pracy w sieci Współpraca z INTRUX FiQs Współpraca z Etherwerxem Współpraca z MikroTik iem Współpraca z bramką SMS Moduł do naprawy i higieny baz danych Sprawdzanie dostępności aktualizacji Aktywacja wersji pełnej oprogramowania Strona internetowa programu i FAQ Zakończenie 80 Dodatek 1. Przykładowe wydruki generowane przez program

5 1. Wstęp Program PYXIS to oprogramowanie dla ISP (aplikacja bazodanowa) pracujące w systemie Windows, oparte o Borland Database Engine, służące do zbierania i przetwarzania informacji potrzebnych do zarządzania rozliczeniami z klientami i sprzętem w małej i średniej firmie świadczącej dostęp do internetu. Bazy danych zapisane są w formacie Paradox'a. Pracę programu przetestowano w systemach: Windows98 SP2, WindowsXP, Windows Vista oraz Windows7 (32 i 64 bity). Aplikacja zawiera wszystkie potrzebne mechanizmy dla sprawnej i automatycznej obsługi klientów, infrastruktury i serwisu w firmie świadczącej usługi dostępu do internetu. Program pomyślany jest jako baza danych zawierająca informację o użytkownikach sieci, jak i o wszelkich urządzeniach pracujących w naszej sieci, zarówno tych biorących udział w dosłaniu sygnału do klientów jak i jego dalszej dystrybucji u samych klientów. Jedna tabela widoczna w głównym oknie programu, to dane naszych klientów wraz z przypisanymi do nich urządzeniami, adresami IP, umowami i wszelkimi innymi danymi dotyczącymi danego użytkownika, a druga to wszelkie dane urządzeń stanowiących główny szkielet naszej sieci, czyli urządzenia infrastruktury. Do każdego użytkownika możemy przypisać dowolną ilość adresów IP przydzielanych jego komputerom, bądź innym dowolnym urządzeniom użytym do zbudowania jego sieci. Dotyczy to np. access point ów podłączonych do bazy WiFi w trybie client, czy routerów służących do rozdzielenia sygnału. Dla tak stworzonej pozycji przypisujemy spośród bazy urządzeń infrastruktury jedno urządzenie, z którego sygnał jest dostarczany do danego klienta urządzenie, do którego klient jest podłączony. Pozwala to w łatwy sposób określić jakie jest obciążenie poszczególnych segmentów sieci czy punktów dostępowych. Każdego klienta i urządzenie infrastruktury można też niezależnie przyporządkować do dowolnej grupy, a następnie przefiltrować tabele tak, aby widoczna była tylko wybrana grupa klientów lub urządzeń. Istnieje też możliwość wyświetlenia listy wszystkich IP przydzielonych klientom w naszej sieci, co ułatwia znacznie koordynowanie przydziału nowych adresów. Poniżej lista najważniejszych tabel przechowujących dane: - użytkownicy - urządzenia infrastruktury - urządzenia przypisane do użytkowników wraz z miejscem ich podłączenia - faktury - faktury korygujące - opłaty uiszczane przez użytkowników - płatności masowe - 5 -

6 - zlecenia serwisowe - umowy i aneksy - użytkownicy oczekujący na podłączenie - routery Intruxa - urządzenia EtherWerXa (STM i PT) - routery MikroTika - grupy użytkowników - grupy infrastruktury W niniejszej instrukcji zostanie przedstawione w miarę czytelny sposób działanie poszczególnych funkcji programu i znaczenie pól konfiguracyjnych. Proszę o zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem używania programu do celów produkcyjnych. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i znacznie przyśpieszy wykonywane czynności. 2. Dane właściciela Formatka Dane właściciela zawiera pole identyfikujące firmę, która jest użytkownikiem oprogramowania. Dane z tych pól pobierane są jako stałe do generowania nagłówka wydruków i do wypełniania domyślnych pól formularzy (np. miejscowość czy oznaczenie kodowe). Również takie pola jak nazwa banku i numer rachunku pobierane są do wydruków przelewów i dokumentów sprzedaży. W przypadku wersji pełnej pola nagłówkowe (Linia1 i Linia2) mają zablokowaną możliwość edycji. W ten sposób licencja jest na stałe przypisana do danej firmy. W przypadku niewypełnienia pola Miejsce wystawiania faktur zostanie pobrana wartość z pola Miasto. Dane w tej formatce należy wypełnić przed wysłaniem maila z danymi do wygenerowania kodu aktywacyjnego. Należy zwłaszcza dokładnie wpisać nazwę firmy, gdyż późniejsza samodzielna jej edycja nie będzie możliwa i odbywa się poprzez wygenerowanie nowego kodu aktywacyjnego

7 3. Konfiguracja W oknie tym określa się parametry jakie program stosuje w swoich algorytmach. Większość zmiennych przechowywana jest w pliku app.ini w katalogu aplikacji (domyślnie: C:\Program Files\Pyxis\). Jest to plik tekstowy i można go edytować np. otwierając w notatniku. Przegranie plików ini do nowo zainstalowanej wersji programu umożliwia łatwe przeniesienie swoich ustawień na nową instalację (lub reinstalację) programu. Okno konfiguracyjne może nie zawierać niektórych zakładek jeśli w programie nie są uaktywnione któreś moduły dodatkowe Zakładka Położenie plików Zakładka ta zawiera informacje na temat położenia katalogów z plikami oraz ustawienia dotyczące odświeżania baz w pracy sieciowej. (A1) - Katalog z bazami programu to katalog, z którego ładowane są bazy programu. Jeśli nie podamy tam żadnej ścieżki, bazy zostaną załadowane z podkatalogu /DB w katalogu programu (konfiguracja do pracy sieciowej zostanie opisana w dalszej części instrukcji). (A2) - Katalog archiwizacji to katalog, w którym tworzone będą podkatalogi z kolejnymi archiwizacjami baz danych. Każda archiwizacja zapisywana jest do osobnego katalogu, którego nazwa tworzona jest na podstawie daty i czasu wykonania archiwizacji. Jeśli pole to pozostawimy puste, to w katalogu programu zostanie utworzony podkatalog /KatalogArchiwum i do niego będzie kierowana archiwizacja. (A3) - Katalog z plikami eksportu to katalog, w którym będą umieszczane wszelkie pliki z danymi tworzonymi przez program. Dotyczy to zarówno generowanych plików eksportu, jak i plików tymczasowych do wysyłki na serwer FTP, Intruxa czy Mikrotika. Do tego katalogu należy też kierować wydruki dokumentów PDF z drukarki systemowej, aby program mógł je dołączać do tworzonych automatycznie wiadomości oraz wysyłał na ibok. Algorytm programu będzie szukał ich w tym właśnie katalogu. Temat automatycznej wysyłki na maila zostanie omówiony w dalszej części przy okazji automatycznego wydruku faktur z zakresu numerów. (A4) - Przyciski na dole zakładki służą do wywołania Eksploratora Windows i okienka mapowania dysku sieciowego (A5). Po prawej znajduje się okienko z podglądem elementu graficznego (A6), który pojawiać się będzie na wydrukach faktur. Aby logo firmy pojawiało się na wydrukach, proszę umieścić w katalogu z bazami plik "mojelogo.jpg" o maksymalnych wymiarach 170x65 pixeli. (A7) - Sekcja dotyczy ustawień automatycznego odświeżania baz programu podczas pracy w sieci z wielodostępem. Możemy tutaj określić interwał czasowy co który program będzie sprawdzał czy stan - 7 -

8 baz nie został zmieniony przez inną kopie programu korzystającą z tego samego zestawu baz danych. Jeśli zmiany będą dokonane i zatwierdzone, zostaną pokazane na naszym stanowisku. (A8) - Pokazane są tutaj zmienne środowiskowe używane aktualnie przez silnik baz danych i ustawione w BDEADMIN ie lu programie PxNET Zakładka Parametry programu (B1) - Automatyczny wydruk KP po ręcznym dodaniu wpłaty na karcie użytkownika. Wydruk można też wykonać ręcznie dla każdej z wpłat. Wybieramy też opcje dotyczące samego wydruku KP i czy ma nam zostać wyświetlony jego podgląd przed wydrukiem czy wydruk ma się odbyć od razu na drukarkę. (B2) - Przy zamknięciu programu pojawi się pytanie o wykonanie archiwizacji baz. (B3) - Program będzie po starcie sprawdzał czy dostępna jest jego aktualizacja na www. Program ściąga na dysk plik txt z numerem aktualnej wersji programu i porównuje ją z wersją programu uruchomioną. Informacja wyświetlana jest na pasku tytułowym aplikacji. (B4) - Identycznie jak B3 z dodatkową informacją w postaci zapytania o ściągnięcie pliku aktualizacji z www. Aktualizacja jest darmowa i zalecana dla każdej wersji licencji. (B5) - Na liście urządzeń pojawią się też wyświetlone szarą czcionką urządzenia klientów, którzy są deaktywowani lub urządzenia, których aktywność jest zawieszona. (B6) - Wydruk list (użytkowników, urządzeń, faktur) odbywa się w formie zagęszczonej, mniejszą czcionką z większą ilością pozycji na stronie kosztem nieco mniejszej ich czytelności. (B7) - Użytkownicy zalegający zaznaczani są kolorowym tłem na liście okna głównego (domyślnie na żółto). (B8) - Wskazuje przy jakiej ilości zaległych okresów rozliczeniowych użytkownik będzie zaznaczany jak w B8. Wartość zaległości widoczna jest w tabeli głównej w kolumnie Z. (B9) - Wskazuje od jakiego dnia miesiąca program ma uznać, że niezaliczenie płatności abonamentowej ma zostać uznane za przeterminowanie i zwiększona zostaje wartość w kolumnie Z. Wartość ta jest niezależna od terminu płatności umieszczanego na FV. Dobrze jest tutaj zostawić jakąś rezerwe na spłynięcie należności na konto bankowe. (B10) - Program przy starcie uaktualnia index zaległości (kolumna Z). Wartości tej kolumny jest obliczana dynamicznie i aby możliwe było indeksowanie po jej zawartości, obliczona dynamicznie wartość musi zostać przepisana do odpowiedniego pola w bazie danych. (B11) Zanzczenie tej opcji spowoduje, że index zaległości będzie uaktualniany tylko 1x w ciagu dnia przy pierwszym uruchomieniu programu. (B12) Program będzie drukował monit na fakturach klientów zalegających (wg ustawienia pola B9)

9 (B13) Treść monitu wyświetlanego na fakturach drukowanych dla klientów zalegających z opłatami. (B14) - Sumaryczny koszt utrzymania łącza internetowego, do obliczenia przybliżonego bilansu naszej sieci, wyświetlanego na dolnym pasku aplikacji. Kwota poza nawiasem, to suma abonamentów aktywnych użytkowników. Suma w nawiasie, to różnica tej sumy i kosztów z pola B14. Można wyłączyć pokazywanie tych informacji w oknie głównym. (B15) - Tekst poprzedzający temat automatycznie generowanych wiadomości , wysyłanych do użytkowników (np. z fakturami) Zakładka Parametry programu 2 (C1) - Tekst pojawiający się na wydruku pod nagłówkiem UMOWA. (C2) - Ilość wydruków kopii umowy. (C3) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlania kolumny "Notatka" w głównej tabeli programu. (C4) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Nr rachunku" w głównej tabeli programu. (C5) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Adres " w głównej tabeli programu. (C6) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "DownUp" z przydzielonym pasmem dla użytkownika w głównej tabeli programu. (C7) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Nr GG" w głównej tabeli programu. (C8) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Abonament" z sumą kwotową pozycji szablonu faktury abonamentowej użytkownika w głównej tabeli programu. (C9) Możliwość wyłączenia wydruku logo i adresu nadawcy na kopertach (dla niestandardowych rozmiarów kopert) (C10) Włączenie opcji automatycznego generowania rachunków IBAN (subkont) przy dodawaniu nowego użytkownika do bazy (dane sa pobierane z formatki automatycznego generowania rachunków z opcji płatności masowych). (C11) Włączenie opcji konfiguracyjnych dla współpracy z Intruxem. (C12) Włączenie opcji konfiguracyjnych dla współpracy z Etherwerxem. (C13) Włączenie opcji badania odpowiedzi ICMP przy wyświetleni karty urządzenia infrastruktury. (C14) Włączenie wyświetlania okna przy starcie programu z zadaniami wpisanymi do terminarza dla których data jest starsza lub równa dacie dzisiejszej. (C15) Włączenie sprawdzania poprawności wpisywanych adresów MAC i IP. (C16) Opcja automatycznego formatowania adresów MAC (możemy wpisywać bez separatorów lub z dowolnym separatorem. Domyślny używany przez nas separator wprowadzamy do pola C17. (C18) Format wielkości liter w przeformatowywanych adresach MAC - 9 -

10 (C19) - Liczba dni przed końcem umowy terminowej użytkownika, przy której użytkownik będzie standardowo oznaczany w tabeli z listą umów (domyślnie zielonym tłem). (C20) - Kolory oznaczania różnych opcji w tabelach programu Zakładka Ustawienia faktur (D1) - Łamanie numeru faktury przez rok wystawienia danego dokumentu. Rok ma postać czterocyfrową. (D2) - Łamanie numeru faktury przez miesiąc wystawienia danego dokumentu. Miesiąc ma postać dwucyfrową. Poprzedza łamanie przez rok. (D3) Włączenie numeracji miesięcznej dokumentów. Każda pierwsza FV w nowym miesiacu będzie miała ustawiany numer na 1. (D4) - Maska dla numeru faktury na wydrukach. Maska używana jest jedynie do wyświetlanie numeru faktury na wydrukach. W bazach numer jest nadal w postaci cyfrowej. Jeśli nie wymaga tego wcześniejsza numeracja faktur, to nie należy jej stosować. Zwiększa to przejrzystość numeracji w programie. (D5) - Maska dla numeru faktury korygujacej na wydrukach. (D6) - Ilość kopii faktury podczas jej wydruku. Jest to ilość wraz z oryginałem (liczba 2 oznacza 1 oryginał + 1 kopia). (D7) - Po zaznaczeniu tej opcji zamiast faktur drukowane są rachunki. Opcja dla osób nie będących płatnikami VAT. (D8) - Na dole oryginału faktury drukowane jest polecenie przelewu wraz z grafiką w kolorze czerwonym. (D9) - Jako polecenie przelewu drukowane są tylko same napisy do nadruku na kartkach z nadrukowanym poleceniem przelewu. Nie jest drukowana grafika. (D10) - Polecenie przelewu drukowane jest przez program za pomocą linii w formie tabelek. Bardziej czytelne i bez kolorów. W takim przypadku do drukarki ładujemy czystą kartkę. (D11) - Drukuje tylko polecenie przelewu dla faktur płatnych przelewem. Faktury gotówkowe drukowane są w formie bez druku przelewu. (D12) - Na fakturze po prawej stronie podsumowania VAT pojawia się adnotacja o możliwości nie podpisywania faktur wraz z prawnym uzasadnieniem. (D13) Na fakturze nad polem na podpis użytkownika wyświetlana jest informacja o ostatniej zarejestrowanej wpłacie abonamentowej z tabeli opłat klienta

11 (D14) - Na drukach przelewu pojawia się kwota do zapłaty słownie (druku używa się wtedy jako druku wpłaty a nie przelewu bankowego). (D15) - Książeczki opłat drukowane przez program rysowane są za mocą linii. W przeciwnym razie wymagane są druki do nadrukowania odpowiednich danych. (D16) - Tekst drukowany na oryginale i kopiach faktur. (D17) - W miejscu na podpis osoby wystawiającej fakturę drukowane są dane osoby z pola D18. (D18) - Dane osoby wystawiającej fakturę drukowane w polu z wystawcą faktury. (D19) Włączenie drukowania informacji na dole faktury. Informacja z pola D20 drukowana jest wyraźną wytłuszczoną czcionką (Jeśli klient zalega z opłatami zamiast tej informacji zostanie wyświetlona prośba o uregulowanie zaległości w opłatach). (D21) Po zaznaczeniu tej opcji na fakturach zostaną w podsumowaniu VAT wyszczególnione tylko stawki użyte w pozycjach znajdujących się na drukowanej fakturze Zakładka HTML/FTP (E1) - Nazwa pliku, do którego będą eksportowane bazy jako strona www. (E2) - Nazwa pliku, do którego będą eksportowane bazy jako tekst. (E3) - Zaznaczenie powoduje generowanie eksportu baz, jako zwykłego tekstu bez tagów HTML. (E4) - Program będzie wysyłał wygenerowany plik na serwer FTP. (E5) - Adres serwera FTP. (E6) - Login do konta na serwerze. (E7) - Hasło do konta na serwerze. (E8) - Podkatalog, do którego ma być eksportowany plik. Możliwość ustawienia głębokości do 3 podkatalogów. (E9) - Nazwa pliku pod jakim eksport ma być zapisany na serwerze FTP. (E10) - Automatyczne generowanie pliku z eksportem i wysyłanie na serwer przy wychodzeniu z programu. (E11) - Usunięcie lokalnie wygenerowanego pliku z dysku komputera. Opcja ma uniemożliwić przeglądanie tego pliku przez osoby niepowołane

12 3.6. Zakładka Winbox/SMTP (F1) - Ścieżka do katalogu z plikiem winbox.exe (do komunikacji z systemem MikroTik). Jeśli nie wskazano, Winbox uruchamiany będzie z katalogu, w którym znajduje się plik Pyxis.exe. Jest tam domyślnie instalowany wraz z programem i aktualizowany, jeśli pojawi się nowa jego wersja wraz z instalacją upgrade u programu. (F2) - Nazwa użytkownika do zalogowania się w systemie MikroTik. (F3) - Hasło do zalogowania się w systemie MikroTik. (F4) Włączenie zakładki z monitoringiem SMTP na karcie urządzenia infrastruktury. (F5) Domyślne hasło dostepu do danych SMTP. (F6) Domyślny numer monitorowanego interface u urządzenia. (F7) Domyślny czas oczekiwania na dane przed wywołaniem błedu odczytu. (F8) Domyślna przepływność monitorowanego interface u dla downloadu. (F9) Domyślna przepływność monitorowanego interface u dla uploadu. (F10) Pokazanie linii srednich przepływności dla interafe u. (F11) Pokazanie linii maksymalnych przepływności dla interafe u. (F10) Autoskalowanie wykresu w zależności od zarejestrowanej maksymalnej wartości. Dane odnośnie komunikacji z wybranym urządzeniem infrastruktury ustala się na karcie danego urządzenia. Wpisane w powyższym oknie konfiguracji wartości są przyjmowane jako wartości domyślne. Dla wybranego urządzenia można je dowolnie modyfikować

13 3.7. Zakładka Kalibracja wydruków (G1) Drukarka na którą domyślnie będą wysyłane wydruki papierowe. (G2) Drukarka na którą domyślnie będą wysyłane wydruki PDF. (G3) Ustawienie wyboru drukarek jako domyślne syeymowe. (G4), (G5) - Przesunięcie w milimetrach tekstu nadrukowywanego na druki przelewu na fakturach. (G6), (G7) - Przesunięcie w milimetrach adresu użytkownika nadrukowywanego na koperty

14 3.8. Zakładka Wzorce wydruków (H1) Po zaznaczeniu tego pola program nie będzie generował na umowie tabelek z danymi usługodawcy i usługobiorcy. Przy takiej formie wydruku należy użyć w wybranych miejscach umowy zmiennych tekstowych. Umożliwia to stworzenie zupełnie niezależnego formatu wydruku umowy. (H2) Wzorce umów. Naciśniecie przycisku otwiera okienko z tekstem, jaki ma być drukowany podczas wydruku umowy dla użytkownika. Możemy stworzyć 6 niezależnych wzorców. Podczas wydruku umowy możemy wybrać, według którego wzorca ma zostać wygenerowana umowa dla danego użytkownika. Pole przyjmuje tekst formatowany (RTF). Najprościej jest stworzyć odpowiedni szablon z odpowiednią czcionką i wielkością poszczególnych znaków w zewnętrznym edytorze tekstu (np. Word) i wkleić go w okienko. Formatowanie tekstu zostanie zapamiętane. (H3) - Program oferuje zmienne pobierane z bazy użytkowników do "wplatania" ich w treść drukowanej umowy. Przy wydruku dana zmienna zastępowana jest odpowiednim ciągiem znaków lub liczbą, odpowiednią dla zapisanych w bazie pól danego użytkownika. Oto lista rozpoznawanych zmiennych: Numer umowy - <#NUMERUMOWY> Data początku umowy - <#DATAPOCZATKU> Data końca umowy - <#DATAKONCA> Tytuł umowy - <#TYTULUMOWY> Nazwa użytkownika - <#NAZWA> Adres - <#ADRES> Adres korespondencyjny - <#ADRESKORESP> Adres instalacji - <#ADRESINSTAL> Numery telefonów - <#TELEFONY> Numer dowodu - <#NRDOWODU> Nr PESEL - <#PESEL> Nr NIP - <#NIP> Adres - <# > Rachunek bankowy - <#RACHUNEK> Nazwa banku - <#BANK>

15 Login - <#LOGIN> Hasło - <#HASLO> Pasmo downloadu - <#PASMODOWN> Pasmo uploadu - <#PASMOUP> Kwota abonamentu - <#ABONAMENT> Nazwa usługodawcy - <#FIRMANAZWA> Adres usługodawcy - <#FIRMAADRES> Adres usługodawcy (podstawowy) - <#FIRMA 1> Adres usługodawcy (drugi) - <#FIRMA 2> Strona firmowa - <#FIRMAWWW> NIP usługodawcy - <#FIRMANIP> REGON usługodawcy - <#FIRMAREGON> Telefon kontaktowy usługodawcy - <#FIRMATELEFON> Aktualna data - <#AKTUALNADATA> Aktualny czas - <#AKTUALNYCZAS> Ilość okresów zaległości w opłatach - <#ZALEGA> Nr klienta - <#NRKLIENTA> (H4) Wzorce wezwań do zapłaty (Wezwanie do zapłaty i Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty). Jeśli nie wstawimy tam żadnego tekstu zostanie na wezwaniach wydrukowany tekst domyślny wygenerowany przez program Zakładka INTRUX (I1) Lista serwerów (routerów) INTRUX. (I2) Nazwa serwera. (I3) Adres IP serwera (lub nazwa domenowa). (I4) Login do konta systemowego FTP (domyślnie: pyxis). (I5) Hasło do konta systemowego FTP. (I6) Wersja Intruxa. (I7) Opis serwera

16 (I8) Włączenie zapisu do pliku intrux.log procesów uploadu konfiguracji na serwery. Plik położony jest w katalogu eksportów Pyxis a w podkatalogu \INTRUX. (I9) Data i czas ostatniej synchronizacji konfiguracji dla danego serwera. (I10) Zaznaczenie opcji powoduje generowanie pliku mserv_px.cfg z przekierowaniami i blokadami użytkowników zalegających. (I11) Zaznaczenie opcji powoduje całkowite zablokowanie dostępu do internetu użytkownikom oznaczonym jako zalegający. (I12) Ilość dni wyświetlania komunikatu o zaległościach przed całkowitym zablokowaniem użytkownika (przed zaznaczeniem użytkownika jako zalegającego). (I12) Zaznaczenie opcji powoduje dołączenie do pliku z użytkownikami urządzeń infrastruktury z ustawionym automatycznym pasmem. (I14) Sposób synchronizacji konfiguracji serwerów. Jest to ustawienie globalne dotyczące wszystkich serwerów. (I15) Czas w minutach pomiędzy kolejnymi automatycznymi synchronizacjami konfiguracji. (I16) Przyciski nawigacyjne bazy serwerów Zakładka ibok (J1) Adres serwera na którym został zainstalowany ibok. (J2) Port usługi FTP. (J3) Połączenie FTP w trybie pasywnym. (J4) Nazwa użytkownika dla konta FTP na które wysyłane będą dane dla iboka. (J5) Ponawianie autoryzacji do serwera FTP co 150 wysłanych plików (tylko w przypadku przedwczesnego zakończenia sesji przez serwer). (J6) Hasło do konta FTP. (J7) Podkatalog na koncie FTP do którego mają być wysyłane dane dla iboka. Jest możliwość ustawienie do głębokości 3 podkatalogów. (J8) Drukowanie na FV informacji o adresie strony iboka oraz danych do logowania dla danego klienta. (J9) Automatyczne generowanie loginu i hasła podaczas dodawania nowego użytkownika do bazy. (J10) Przedrostek automatycznie generowanego hasła dla iboka. Hasło budowane jest na zasadzie dodania do przedrostka numeru klienta. (J11) ilość cyfr w automatycznie generowanym cyfrowym haśle do iboka

17 (J12) Adres strony iboka drukowany na fakturach (J13) Hasło admina do panelu administracyjnego FTP. (J14) Loginy i hasła serwisantów do panelu administracyjnego FTP. (J15) Rozszerzenie pliku z cyfrowo podpisana fakturą wysyłana na ibok. (J16) Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapytanie o aktualizacje iboka przy zamykaniu programu Zakładka Etherwerx (K1) Opcja powoduje, że program podczas zapisu danych urządzenia klientowskiego będzie próbował on-line zaaplikować zmiany w konfiguracji managera pasma (STM) (K2) Lista urządzeń STM (K3) Nazwa urządzenia STM (K4) Adres IP urządzenia STM (K5) Hasło odczytu urządzenia STM (K6) Hasło zapisu urządzenia STM (K7) Opis urządzenia STM (K8) Pasek nawigacyjny bazy urządzeń STM (K9) Opcja powoduje, że program podczas zapisu danych urządzenia klientowskiego będzie próbował on-line zaaplikować zmiany w konfiguracji Koncentratora PPPoE (PT) (K10) Lista urządzeń PT (K11) Nazwa urządzenia PT (K12) Adres IP urządzenia PT (K13) Hasło odczytu urządzenia PT (K14) Hasło zapisu urządzenia PT (K15) Opis urządzenia PT (K16) Pasek nawigacyjny bazy urządzeń PT

18 3.12. Zakładka Poczta (L1) Wybór pomiędzy opcją korzystania z mechanizmów windowsowego wysyłania poczty za pomocą domyślnego programu pocztowego a używania Pyxisa jako klienta poczty. W przypadku wyboru systemowego klienta poczty Pyxis będzie wysyłał standardową komendę API na podstawie której będzie w domyślnym kliencie poczty tworzona wiadomość mailową. Wymaga to konfiguracji klienta poczty na komputerze na którym pracuje aplikacja. W przypadku bezpośredniej wysyłki z Pyxisa program będzie samodzielnie budował i wysyłał wiadomości . Konfiguracja poniżej dotyczy właśnie tego przypadku. (L2) Adres serwera SMTP. (L3) Port serwera. (L4) Nazwa użytkownika konta pocztowego. (L5) Hasło do konta. (L6) Nazwa nadawcy wiadomości . (L7) Adres zwrotny. (L8) Adres na który będzie wysyłana kopia wiadomości wysyłanej przez Pyxisa. Pomocne gdy chcemy mieć podgląd na kopie wiadomości wysyłanych do klientów. (L9) Podpis umieszczany na końcu wysyłanej wiadomości. (L10) Wysłanie do siebie testowej wiadomości w celu sprawdzenia poprawności konfiguracji Zakładka Sieci (M1) Nazwa zakresu adresów (sieci). (M2) Adres sieci. (M3) Maska sieci. (M4) Opis. (M5) Pasek nawigacyjny bazy sieci. (M6) Szczegółowe informacje na temat wybranej adresacji sieci

19 3.14. Zakładka MikroTik (N1) - Lista routerów MikroTik. (N2) - Adres IP serwera skryptów który ma programować routery MT. Na tym serwerze instalujemy skrypty pośredniczące z wymianie informacji pomiędzy Pyxisem a MT. (N3) Port usługi FTP na serwerze skryptów. (N4) Login do konta FTP na serwerze skryptów. (N5) Hasło do konta FTP na serwerze skryptów. (N6) Podkatalog konta FTP do którego będą uploadowane pliki konfiguracyjne dla skryptów

20 (N7) Opcja połączenia FTP w trybie pasywnym. (N8) Możliwość wyświetlenia logów serwera skryptów. (N9) Nazwa routera MT. (N10) Adres IP routera MT. (N11) Login do konta SSH routera MT. (N12) Hasło do konta SSH routera MT. (N13) Opis routera MT. (N14) Lista interface ów routera MT. (N15) Lista profili. (N16) Zakładka nawigacyjna bazy routerów MT Zakładka SMS (O1) Link do serwisu oferującego bramki SMS z którymi współpracuje Pyxis. Aby skorzystać z usługi należy tam założyć konto. Istnieje możliwość założenia kota testowego. (O2) Nazwa subdomeny skonfigurowanej przy bramce SMS (O3) Hasło bramki SMS (O4) Nazwa nadawcy. Informacja będzie istotna tylko wtedy gdy wybierzemy rodzaj bramki obsługujący wysyłanie do klienta tego typu informacji. (O5) Opcja wysyłania SMSów jako wiadomości flash (pojawi się na wyświetlaczu telefonu a nie na liście otrzymanych wiadomości). Proszę przetestować tą opcję przed masowym zastosowaniem do powiadomień klientów. Nie każdemu ona odpowiada. (O6) Podpis umieszczany na końcu wiadomości SMS. Jego długość jest zaliczana od całkowitej dostępnej długości pojedynczej wiadomości. (O7) Opcja usuwa polskie znaki z treści wysyłanej wiadomości SMS. Wysyłanie polskich znaków wydatnie zmniejsza dostępną ilość wysyłanych znaków w jednej wiadomości SMS. (O8) Lista prefiksów numerów telefonów które będą przez algorytm traktowane obligatoryjnie jako numery niedostępne dla wysyłania wiadomości SMS (np. numery telefonii stacjonarnej). (O9) numery GSM serwisantów dostępne z listy numerów w wiadomości SMS bez konieczności ich wpisywania. W polach tych można wpisywać numer wraz z opisem tekstowym. Algorytm

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta to niezależnie działający panel dostępowy, umożliwiający klientom naszej sieci podgląd danych zawartych w bazach programu Pyxis

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet System zarządzania dostępem do sieci Internet przeznaczony jest dla firm, administratorów którzy komercyjnie zajmują się organizowaniem dostępu do

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo