INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA. v2.04"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA v2.04 Strzegom, maj 2011

2 Spis treści Rozdział Temat Strona 1. Wstęp 5 2. Dane właściciela 6 3. Konfiguracja Zakładka Położenie plików Zakładka Parametry programu Zakładka Parametry programu Zakładka Ustawienia faktur Zakładka HTML/FTP Zakładka Winbox/SMTP Zakładka Kalibracja wydruków Zakładka Wzorce wydruków Zakładka INTRUX Zakładka ibok Zakładka Etherwerx Zakładka Poczta Zakładka Sieci Zakładka MikroTik Zakładka SMS Zakładka Inne Logowanie się do programu Uprawnienia do baz Zmiana hasła Definicje Baza użytkowników Dodawanie nowego użytkownika Edycja użytkownika Deaktywacja użytkownika Usuwanie użytkownika Wystawianie faktury Wystawianie faktury korygującej Lista umów Pokazanie stanu terminarza Otwieranie zlecenia serwisowego Lista zalegających Sortowanie według pola Grupy użytkowników Szukanie Szukanie ciągu znaków Drukowanie listy Drukowanie listy zalegających Baza użytkowników oczekujących Karta użytkownika Dane podstawowe Przyciski funkcyjne Urządzenia przypisane do klienta Zakładka Dane podstawowe Zakładka INTRUX Zakładka EtherWerX Zakładka MikroTik Tabela opłat i drukowanie dokumentu KP Szablon faktury abonamentowej Lista faktur użytkownika Rozliczanie faktur

3 Drukowanie wezwań do zapłaty Wysyłanie dokumentów na uzytkownika Dane rozszerzone Dodawanie nowej umowy lub aneksu Zlecenia serwisowe użytkownika Tabela główna Baza urządzeń infrastruktury Dodawanie urządzenia Edycja urządzenia Usuwanie urządzenia Sortowanie Grupy urządzeń infrastruktury Wyszukiwanie w bazie urządzeń Łączenie się z adresem IP urządzenia Monitoring za pomocą SNMP przepływności urządzenia on line Narzędzia Zestawienie opłat Statystyki Operacje masowe Automatyczne FV Drukuj FV z zakresu Wydruk w formie papierowej Wydruk do PDF i automatyczna wysyłka na adres Drukuj FV za dany okres dla użytkowników Drukuj książeczki opłat dla użytkowników Druk FV korygujących z zakresu Edytowanie bazy użytkowników Szukanie ciągu znaków i automatyczne operacje na wyniku 51 wyszukiwania Dodawanie pozycji do szablonu faktury VAT abonamentowej Edytuj pozycje szablonu FV abonamentowej Zmiana adresów IP na podstawie pliku Formatowanie adresów MAC IBOK wydruk haseł dostępu Faktury VAT - lista Zestawienie okresowe faktur Zestawienie okresowe wpłat Faktury VAT korekta - lista Ewidencja sprzedaży ibok Raporty UKE Kopia elektroniczna (EJ) Urządzenia lista Zlecenia serwisowe lista Wysyłanie wiadomości (korespondencja seryjna) Wysyłanie SMSów Wysyłanie SMSów dowolny adresat Nadruk na koperty Generowanie strony HTML Płatności masowe Baza płatności Import płatności z pliku Rozliczanie płatności Lista importów Generowanie numerów rachunku (IBAN) Sprawdź numer rachunku (IBAN) Automatyczne generowanie numerów kont

4 8.20. Archiwizacja Dearchiwizacja Notatnik Kalendarz Opcje pozostałe funkcje Funkcje pomocnicze Odnów sortowanie według IP Przebuduj bazę faktur dla rozliczeń częściowych Uaktualnij indeks zaległości Czyszczenie bazy faktur Import danych klientów z pliku Eksport bazy klientów do pliku Eksport EDI++ (biuro rachunkowe) Budowanie skryptów Eksport bazy urządzeń do pliku INTRUX wyślij konfigurację na router INTRUX lista urządzeń INTRUX taryfy EtherWerX uaktualnij konfigurację urządzeń EtherWerX lista urządzeń (STM i PT) MikroTik wyślij konfigurację MikroTik lista urządzeń Konfiguracja do pracy w sieci Współpraca z INTRUX FiQs Współpraca z Etherwerxem Współpraca z MikroTik iem Współpraca z bramką SMS Moduł do naprawy i higieny baz danych Sprawdzanie dostępności aktualizacji Aktywacja wersji pełnej oprogramowania Strona internetowa programu i FAQ Zakończenie 80 Dodatek 1. Przykładowe wydruki generowane przez program

5 1. Wstęp Program PYXIS to oprogramowanie dla ISP (aplikacja bazodanowa) pracujące w systemie Windows, oparte o Borland Database Engine, służące do zbierania i przetwarzania informacji potrzebnych do zarządzania rozliczeniami z klientami i sprzętem w małej i średniej firmie świadczącej dostęp do internetu. Bazy danych zapisane są w formacie Paradox'a. Pracę programu przetestowano w systemach: Windows98 SP2, WindowsXP, Windows Vista oraz Windows7 (32 i 64 bity). Aplikacja zawiera wszystkie potrzebne mechanizmy dla sprawnej i automatycznej obsługi klientów, infrastruktury i serwisu w firmie świadczącej usługi dostępu do internetu. Program pomyślany jest jako baza danych zawierająca informację o użytkownikach sieci, jak i o wszelkich urządzeniach pracujących w naszej sieci, zarówno tych biorących udział w dosłaniu sygnału do klientów jak i jego dalszej dystrybucji u samych klientów. Jedna tabela widoczna w głównym oknie programu, to dane naszych klientów wraz z przypisanymi do nich urządzeniami, adresami IP, umowami i wszelkimi innymi danymi dotyczącymi danego użytkownika, a druga to wszelkie dane urządzeń stanowiących główny szkielet naszej sieci, czyli urządzenia infrastruktury. Do każdego użytkownika możemy przypisać dowolną ilość adresów IP przydzielanych jego komputerom, bądź innym dowolnym urządzeniom użytym do zbudowania jego sieci. Dotyczy to np. access point ów podłączonych do bazy WiFi w trybie client, czy routerów służących do rozdzielenia sygnału. Dla tak stworzonej pozycji przypisujemy spośród bazy urządzeń infrastruktury jedno urządzenie, z którego sygnał jest dostarczany do danego klienta urządzenie, do którego klient jest podłączony. Pozwala to w łatwy sposób określić jakie jest obciążenie poszczególnych segmentów sieci czy punktów dostępowych. Każdego klienta i urządzenie infrastruktury można też niezależnie przyporządkować do dowolnej grupy, a następnie przefiltrować tabele tak, aby widoczna była tylko wybrana grupa klientów lub urządzeń. Istnieje też możliwość wyświetlenia listy wszystkich IP przydzielonych klientom w naszej sieci, co ułatwia znacznie koordynowanie przydziału nowych adresów. Poniżej lista najważniejszych tabel przechowujących dane: - użytkownicy - urządzenia infrastruktury - urządzenia przypisane do użytkowników wraz z miejscem ich podłączenia - faktury - faktury korygujące - opłaty uiszczane przez użytkowników - płatności masowe - 5 -

6 - zlecenia serwisowe - umowy i aneksy - użytkownicy oczekujący na podłączenie - routery Intruxa - urządzenia EtherWerXa (STM i PT) - routery MikroTika - grupy użytkowników - grupy infrastruktury W niniejszej instrukcji zostanie przedstawione w miarę czytelny sposób działanie poszczególnych funkcji programu i znaczenie pól konfiguracyjnych. Proszę o zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem używania programu do celów produkcyjnych. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i znacznie przyśpieszy wykonywane czynności. 2. Dane właściciela Formatka Dane właściciela zawiera pole identyfikujące firmę, która jest użytkownikiem oprogramowania. Dane z tych pól pobierane są jako stałe do generowania nagłówka wydruków i do wypełniania domyślnych pól formularzy (np. miejscowość czy oznaczenie kodowe). Również takie pola jak nazwa banku i numer rachunku pobierane są do wydruków przelewów i dokumentów sprzedaży. W przypadku wersji pełnej pola nagłówkowe (Linia1 i Linia2) mają zablokowaną możliwość edycji. W ten sposób licencja jest na stałe przypisana do danej firmy. W przypadku niewypełnienia pola Miejsce wystawiania faktur zostanie pobrana wartość z pola Miasto. Dane w tej formatce należy wypełnić przed wysłaniem maila z danymi do wygenerowania kodu aktywacyjnego. Należy zwłaszcza dokładnie wpisać nazwę firmy, gdyż późniejsza samodzielna jej edycja nie będzie możliwa i odbywa się poprzez wygenerowanie nowego kodu aktywacyjnego

7 3. Konfiguracja W oknie tym określa się parametry jakie program stosuje w swoich algorytmach. Większość zmiennych przechowywana jest w pliku app.ini w katalogu aplikacji (domyślnie: C:\Program Files\Pyxis\). Jest to plik tekstowy i można go edytować np. otwierając w notatniku. Przegranie plików ini do nowo zainstalowanej wersji programu umożliwia łatwe przeniesienie swoich ustawień na nową instalację (lub reinstalację) programu. Okno konfiguracyjne może nie zawierać niektórych zakładek jeśli w programie nie są uaktywnione któreś moduły dodatkowe Zakładka Położenie plików Zakładka ta zawiera informacje na temat położenia katalogów z plikami oraz ustawienia dotyczące odświeżania baz w pracy sieciowej. (A1) - Katalog z bazami programu to katalog, z którego ładowane są bazy programu. Jeśli nie podamy tam żadnej ścieżki, bazy zostaną załadowane z podkatalogu /DB w katalogu programu (konfiguracja do pracy sieciowej zostanie opisana w dalszej części instrukcji). (A2) - Katalog archiwizacji to katalog, w którym tworzone będą podkatalogi z kolejnymi archiwizacjami baz danych. Każda archiwizacja zapisywana jest do osobnego katalogu, którego nazwa tworzona jest na podstawie daty i czasu wykonania archiwizacji. Jeśli pole to pozostawimy puste, to w katalogu programu zostanie utworzony podkatalog /KatalogArchiwum i do niego będzie kierowana archiwizacja. (A3) - Katalog z plikami eksportu to katalog, w którym będą umieszczane wszelkie pliki z danymi tworzonymi przez program. Dotyczy to zarówno generowanych plików eksportu, jak i plików tymczasowych do wysyłki na serwer FTP, Intruxa czy Mikrotika. Do tego katalogu należy też kierować wydruki dokumentów PDF z drukarki systemowej, aby program mógł je dołączać do tworzonych automatycznie wiadomości oraz wysyłał na ibok. Algorytm programu będzie szukał ich w tym właśnie katalogu. Temat automatycznej wysyłki na maila zostanie omówiony w dalszej części przy okazji automatycznego wydruku faktur z zakresu numerów. (A4) - Przyciski na dole zakładki służą do wywołania Eksploratora Windows i okienka mapowania dysku sieciowego (A5). Po prawej znajduje się okienko z podglądem elementu graficznego (A6), który pojawiać się będzie na wydrukach faktur. Aby logo firmy pojawiało się na wydrukach, proszę umieścić w katalogu z bazami plik "mojelogo.jpg" o maksymalnych wymiarach 170x65 pixeli. (A7) - Sekcja dotyczy ustawień automatycznego odświeżania baz programu podczas pracy w sieci z wielodostępem. Możemy tutaj określić interwał czasowy co który program będzie sprawdzał czy stan - 7 -

8 baz nie został zmieniony przez inną kopie programu korzystającą z tego samego zestawu baz danych. Jeśli zmiany będą dokonane i zatwierdzone, zostaną pokazane na naszym stanowisku. (A8) - Pokazane są tutaj zmienne środowiskowe używane aktualnie przez silnik baz danych i ustawione w BDEADMIN ie lu programie PxNET Zakładka Parametry programu (B1) - Automatyczny wydruk KP po ręcznym dodaniu wpłaty na karcie użytkownika. Wydruk można też wykonać ręcznie dla każdej z wpłat. Wybieramy też opcje dotyczące samego wydruku KP i czy ma nam zostać wyświetlony jego podgląd przed wydrukiem czy wydruk ma się odbyć od razu na drukarkę. (B2) - Przy zamknięciu programu pojawi się pytanie o wykonanie archiwizacji baz. (B3) - Program będzie po starcie sprawdzał czy dostępna jest jego aktualizacja na www. Program ściąga na dysk plik txt z numerem aktualnej wersji programu i porównuje ją z wersją programu uruchomioną. Informacja wyświetlana jest na pasku tytułowym aplikacji. (B4) - Identycznie jak B3 z dodatkową informacją w postaci zapytania o ściągnięcie pliku aktualizacji z www. Aktualizacja jest darmowa i zalecana dla każdej wersji licencji. (B5) - Na liście urządzeń pojawią się też wyświetlone szarą czcionką urządzenia klientów, którzy są deaktywowani lub urządzenia, których aktywność jest zawieszona. (B6) - Wydruk list (użytkowników, urządzeń, faktur) odbywa się w formie zagęszczonej, mniejszą czcionką z większą ilością pozycji na stronie kosztem nieco mniejszej ich czytelności. (B7) - Użytkownicy zalegający zaznaczani są kolorowym tłem na liście okna głównego (domyślnie na żółto). (B8) - Wskazuje przy jakiej ilości zaległych okresów rozliczeniowych użytkownik będzie zaznaczany jak w B8. Wartość zaległości widoczna jest w tabeli głównej w kolumnie Z. (B9) - Wskazuje od jakiego dnia miesiąca program ma uznać, że niezaliczenie płatności abonamentowej ma zostać uznane za przeterminowanie i zwiększona zostaje wartość w kolumnie Z. Wartość ta jest niezależna od terminu płatności umieszczanego na FV. Dobrze jest tutaj zostawić jakąś rezerwe na spłynięcie należności na konto bankowe. (B10) - Program przy starcie uaktualnia index zaległości (kolumna Z). Wartości tej kolumny jest obliczana dynamicznie i aby możliwe było indeksowanie po jej zawartości, obliczona dynamicznie wartość musi zostać przepisana do odpowiedniego pola w bazie danych. (B11) Zanzczenie tej opcji spowoduje, że index zaległości będzie uaktualniany tylko 1x w ciagu dnia przy pierwszym uruchomieniu programu. (B12) Program będzie drukował monit na fakturach klientów zalegających (wg ustawienia pola B9)

9 (B13) Treść monitu wyświetlanego na fakturach drukowanych dla klientów zalegających z opłatami. (B14) - Sumaryczny koszt utrzymania łącza internetowego, do obliczenia przybliżonego bilansu naszej sieci, wyświetlanego na dolnym pasku aplikacji. Kwota poza nawiasem, to suma abonamentów aktywnych użytkowników. Suma w nawiasie, to różnica tej sumy i kosztów z pola B14. Można wyłączyć pokazywanie tych informacji w oknie głównym. (B15) - Tekst poprzedzający temat automatycznie generowanych wiadomości , wysyłanych do użytkowników (np. z fakturami) Zakładka Parametry programu 2 (C1) - Tekst pojawiający się na wydruku pod nagłówkiem UMOWA. (C2) - Ilość wydruków kopii umowy. (C3) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlania kolumny "Notatka" w głównej tabeli programu. (C4) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Nr rachunku" w głównej tabeli programu. (C5) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Adres " w głównej tabeli programu. (C6) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "DownUp" z przydzielonym pasmem dla użytkownika w głównej tabeli programu. (C7) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Nr GG" w głównej tabeli programu. (C8) - Włączanie lub wyłączanie wyświetlanie kolumny "Abonament" z sumą kwotową pozycji szablonu faktury abonamentowej użytkownika w głównej tabeli programu. (C9) Możliwość wyłączenia wydruku logo i adresu nadawcy na kopertach (dla niestandardowych rozmiarów kopert) (C10) Włączenie opcji automatycznego generowania rachunków IBAN (subkont) przy dodawaniu nowego użytkownika do bazy (dane sa pobierane z formatki automatycznego generowania rachunków z opcji płatności masowych). (C11) Włączenie opcji konfiguracyjnych dla współpracy z Intruxem. (C12) Włączenie opcji konfiguracyjnych dla współpracy z Etherwerxem. (C13) Włączenie opcji badania odpowiedzi ICMP przy wyświetleni karty urządzenia infrastruktury. (C14) Włączenie wyświetlania okna przy starcie programu z zadaniami wpisanymi do terminarza dla których data jest starsza lub równa dacie dzisiejszej. (C15) Włączenie sprawdzania poprawności wpisywanych adresów MAC i IP. (C16) Opcja automatycznego formatowania adresów MAC (możemy wpisywać bez separatorów lub z dowolnym separatorem. Domyślny używany przez nas separator wprowadzamy do pola C17. (C18) Format wielkości liter w przeformatowywanych adresach MAC - 9 -

10 (C19) - Liczba dni przed końcem umowy terminowej użytkownika, przy której użytkownik będzie standardowo oznaczany w tabeli z listą umów (domyślnie zielonym tłem). (C20) - Kolory oznaczania różnych opcji w tabelach programu Zakładka Ustawienia faktur (D1) - Łamanie numeru faktury przez rok wystawienia danego dokumentu. Rok ma postać czterocyfrową. (D2) - Łamanie numeru faktury przez miesiąc wystawienia danego dokumentu. Miesiąc ma postać dwucyfrową. Poprzedza łamanie przez rok. (D3) Włączenie numeracji miesięcznej dokumentów. Każda pierwsza FV w nowym miesiacu będzie miała ustawiany numer na 1. (D4) - Maska dla numeru faktury na wydrukach. Maska używana jest jedynie do wyświetlanie numeru faktury na wydrukach. W bazach numer jest nadal w postaci cyfrowej. Jeśli nie wymaga tego wcześniejsza numeracja faktur, to nie należy jej stosować. Zwiększa to przejrzystość numeracji w programie. (D5) - Maska dla numeru faktury korygujacej na wydrukach. (D6) - Ilość kopii faktury podczas jej wydruku. Jest to ilość wraz z oryginałem (liczba 2 oznacza 1 oryginał + 1 kopia). (D7) - Po zaznaczeniu tej opcji zamiast faktur drukowane są rachunki. Opcja dla osób nie będących płatnikami VAT. (D8) - Na dole oryginału faktury drukowane jest polecenie przelewu wraz z grafiką w kolorze czerwonym. (D9) - Jako polecenie przelewu drukowane są tylko same napisy do nadruku na kartkach z nadrukowanym poleceniem przelewu. Nie jest drukowana grafika. (D10) - Polecenie przelewu drukowane jest przez program za pomocą linii w formie tabelek. Bardziej czytelne i bez kolorów. W takim przypadku do drukarki ładujemy czystą kartkę. (D11) - Drukuje tylko polecenie przelewu dla faktur płatnych przelewem. Faktury gotówkowe drukowane są w formie bez druku przelewu. (D12) - Na fakturze po prawej stronie podsumowania VAT pojawia się adnotacja o możliwości nie podpisywania faktur wraz z prawnym uzasadnieniem. (D13) Na fakturze nad polem na podpis użytkownika wyświetlana jest informacja o ostatniej zarejestrowanej wpłacie abonamentowej z tabeli opłat klienta

11 (D14) - Na drukach przelewu pojawia się kwota do zapłaty słownie (druku używa się wtedy jako druku wpłaty a nie przelewu bankowego). (D15) - Książeczki opłat drukowane przez program rysowane są za mocą linii. W przeciwnym razie wymagane są druki do nadrukowania odpowiednich danych. (D16) - Tekst drukowany na oryginale i kopiach faktur. (D17) - W miejscu na podpis osoby wystawiającej fakturę drukowane są dane osoby z pola D18. (D18) - Dane osoby wystawiającej fakturę drukowane w polu z wystawcą faktury. (D19) Włączenie drukowania informacji na dole faktury. Informacja z pola D20 drukowana jest wyraźną wytłuszczoną czcionką (Jeśli klient zalega z opłatami zamiast tej informacji zostanie wyświetlona prośba o uregulowanie zaległości w opłatach). (D21) Po zaznaczeniu tej opcji na fakturach zostaną w podsumowaniu VAT wyszczególnione tylko stawki użyte w pozycjach znajdujących się na drukowanej fakturze Zakładka HTML/FTP (E1) - Nazwa pliku, do którego będą eksportowane bazy jako strona www. (E2) - Nazwa pliku, do którego będą eksportowane bazy jako tekst. (E3) - Zaznaczenie powoduje generowanie eksportu baz, jako zwykłego tekstu bez tagów HTML. (E4) - Program będzie wysyłał wygenerowany plik na serwer FTP. (E5) - Adres serwera FTP. (E6) - Login do konta na serwerze. (E7) - Hasło do konta na serwerze. (E8) - Podkatalog, do którego ma być eksportowany plik. Możliwość ustawienia głębokości do 3 podkatalogów. (E9) - Nazwa pliku pod jakim eksport ma być zapisany na serwerze FTP. (E10) - Automatyczne generowanie pliku z eksportem i wysyłanie na serwer przy wychodzeniu z programu. (E11) - Usunięcie lokalnie wygenerowanego pliku z dysku komputera. Opcja ma uniemożliwić przeglądanie tego pliku przez osoby niepowołane

12 3.6. Zakładka Winbox/SMTP (F1) - Ścieżka do katalogu z plikiem winbox.exe (do komunikacji z systemem MikroTik). Jeśli nie wskazano, Winbox uruchamiany będzie z katalogu, w którym znajduje się plik Pyxis.exe. Jest tam domyślnie instalowany wraz z programem i aktualizowany, jeśli pojawi się nowa jego wersja wraz z instalacją upgrade u programu. (F2) - Nazwa użytkownika do zalogowania się w systemie MikroTik. (F3) - Hasło do zalogowania się w systemie MikroTik. (F4) Włączenie zakładki z monitoringiem SMTP na karcie urządzenia infrastruktury. (F5) Domyślne hasło dostepu do danych SMTP. (F6) Domyślny numer monitorowanego interface u urządzenia. (F7) Domyślny czas oczekiwania na dane przed wywołaniem błedu odczytu. (F8) Domyślna przepływność monitorowanego interface u dla downloadu. (F9) Domyślna przepływność monitorowanego interface u dla uploadu. (F10) Pokazanie linii srednich przepływności dla interafe u. (F11) Pokazanie linii maksymalnych przepływności dla interafe u. (F10) Autoskalowanie wykresu w zależności od zarejestrowanej maksymalnej wartości. Dane odnośnie komunikacji z wybranym urządzeniem infrastruktury ustala się na karcie danego urządzenia. Wpisane w powyższym oknie konfiguracji wartości są przyjmowane jako wartości domyślne. Dla wybranego urządzenia można je dowolnie modyfikować

13 3.7. Zakładka Kalibracja wydruków (G1) Drukarka na którą domyślnie będą wysyłane wydruki papierowe. (G2) Drukarka na którą domyślnie będą wysyłane wydruki PDF. (G3) Ustawienie wyboru drukarek jako domyślne syeymowe. (G4), (G5) - Przesunięcie w milimetrach tekstu nadrukowywanego na druki przelewu na fakturach. (G6), (G7) - Przesunięcie w milimetrach adresu użytkownika nadrukowywanego na koperty

14 3.8. Zakładka Wzorce wydruków (H1) Po zaznaczeniu tego pola program nie będzie generował na umowie tabelek z danymi usługodawcy i usługobiorcy. Przy takiej formie wydruku należy użyć w wybranych miejscach umowy zmiennych tekstowych. Umożliwia to stworzenie zupełnie niezależnego formatu wydruku umowy. (H2) Wzorce umów. Naciśniecie przycisku otwiera okienko z tekstem, jaki ma być drukowany podczas wydruku umowy dla użytkownika. Możemy stworzyć 6 niezależnych wzorców. Podczas wydruku umowy możemy wybrać, według którego wzorca ma zostać wygenerowana umowa dla danego użytkownika. Pole przyjmuje tekst formatowany (RTF). Najprościej jest stworzyć odpowiedni szablon z odpowiednią czcionką i wielkością poszczególnych znaków w zewnętrznym edytorze tekstu (np. Word) i wkleić go w okienko. Formatowanie tekstu zostanie zapamiętane. (H3) - Program oferuje zmienne pobierane z bazy użytkowników do "wplatania" ich w treść drukowanej umowy. Przy wydruku dana zmienna zastępowana jest odpowiednim ciągiem znaków lub liczbą, odpowiednią dla zapisanych w bazie pól danego użytkownika. Oto lista rozpoznawanych zmiennych: Numer umowy - <#NUMERUMOWY> Data początku umowy - <#DATAPOCZATKU> Data końca umowy - <#DATAKONCA> Tytuł umowy - <#TYTULUMOWY> Nazwa użytkownika - <#NAZWA> Adres - <#ADRES> Adres korespondencyjny - <#ADRESKORESP> Adres instalacji - <#ADRESINSTAL> Numery telefonów - <#TELEFONY> Numer dowodu - <#NRDOWODU> Nr PESEL - <#PESEL> Nr NIP - <#NIP> Adres - <# > Rachunek bankowy - <#RACHUNEK> Nazwa banku - <#BANK>

15 Login - <#LOGIN> Hasło - <#HASLO> Pasmo downloadu - <#PASMODOWN> Pasmo uploadu - <#PASMOUP> Kwota abonamentu - <#ABONAMENT> Nazwa usługodawcy - <#FIRMANAZWA> Adres usługodawcy - <#FIRMAADRES> Adres usługodawcy (podstawowy) - <#FIRMA 1> Adres usługodawcy (drugi) - <#FIRMA 2> Strona firmowa - <#FIRMAWWW> NIP usługodawcy - <#FIRMANIP> REGON usługodawcy - <#FIRMAREGON> Telefon kontaktowy usługodawcy - <#FIRMATELEFON> Aktualna data - <#AKTUALNADATA> Aktualny czas - <#AKTUALNYCZAS> Ilość okresów zaległości w opłatach - <#ZALEGA> Nr klienta - <#NRKLIENTA> (H4) Wzorce wezwań do zapłaty (Wezwanie do zapłaty i Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty). Jeśli nie wstawimy tam żadnego tekstu zostanie na wezwaniach wydrukowany tekst domyślny wygenerowany przez program Zakładka INTRUX (I1) Lista serwerów (routerów) INTRUX. (I2) Nazwa serwera. (I3) Adres IP serwera (lub nazwa domenowa). (I4) Login do konta systemowego FTP (domyślnie: pyxis). (I5) Hasło do konta systemowego FTP. (I6) Wersja Intruxa. (I7) Opis serwera

16 (I8) Włączenie zapisu do pliku intrux.log procesów uploadu konfiguracji na serwery. Plik położony jest w katalogu eksportów Pyxis a w podkatalogu \INTRUX. (I9) Data i czas ostatniej synchronizacji konfiguracji dla danego serwera. (I10) Zaznaczenie opcji powoduje generowanie pliku mserv_px.cfg z przekierowaniami i blokadami użytkowników zalegających. (I11) Zaznaczenie opcji powoduje całkowite zablokowanie dostępu do internetu użytkownikom oznaczonym jako zalegający. (I12) Ilość dni wyświetlania komunikatu o zaległościach przed całkowitym zablokowaniem użytkownika (przed zaznaczeniem użytkownika jako zalegającego). (I12) Zaznaczenie opcji powoduje dołączenie do pliku z użytkownikami urządzeń infrastruktury z ustawionym automatycznym pasmem. (I14) Sposób synchronizacji konfiguracji serwerów. Jest to ustawienie globalne dotyczące wszystkich serwerów. (I15) Czas w minutach pomiędzy kolejnymi automatycznymi synchronizacjami konfiguracji. (I16) Przyciski nawigacyjne bazy serwerów Zakładka ibok (J1) Adres serwera na którym został zainstalowany ibok. (J2) Port usługi FTP. (J3) Połączenie FTP w trybie pasywnym. (J4) Nazwa użytkownika dla konta FTP na które wysyłane będą dane dla iboka. (J5) Ponawianie autoryzacji do serwera FTP co 150 wysłanych plików (tylko w przypadku przedwczesnego zakończenia sesji przez serwer). (J6) Hasło do konta FTP. (J7) Podkatalog na koncie FTP do którego mają być wysyłane dane dla iboka. Jest możliwość ustawienie do głębokości 3 podkatalogów. (J8) Drukowanie na FV informacji o adresie strony iboka oraz danych do logowania dla danego klienta. (J9) Automatyczne generowanie loginu i hasła podaczas dodawania nowego użytkownika do bazy. (J10) Przedrostek automatycznie generowanego hasła dla iboka. Hasło budowane jest na zasadzie dodania do przedrostka numeru klienta. (J11) ilość cyfr w automatycznie generowanym cyfrowym haśle do iboka

17 (J12) Adres strony iboka drukowany na fakturach (J13) Hasło admina do panelu administracyjnego FTP. (J14) Loginy i hasła serwisantów do panelu administracyjnego FTP. (J15) Rozszerzenie pliku z cyfrowo podpisana fakturą wysyłana na ibok. (J16) Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapytanie o aktualizacje iboka przy zamykaniu programu Zakładka Etherwerx (K1) Opcja powoduje, że program podczas zapisu danych urządzenia klientowskiego będzie próbował on-line zaaplikować zmiany w konfiguracji managera pasma (STM) (K2) Lista urządzeń STM (K3) Nazwa urządzenia STM (K4) Adres IP urządzenia STM (K5) Hasło odczytu urządzenia STM (K6) Hasło zapisu urządzenia STM (K7) Opis urządzenia STM (K8) Pasek nawigacyjny bazy urządzeń STM (K9) Opcja powoduje, że program podczas zapisu danych urządzenia klientowskiego będzie próbował on-line zaaplikować zmiany w konfiguracji Koncentratora PPPoE (PT) (K10) Lista urządzeń PT (K11) Nazwa urządzenia PT (K12) Adres IP urządzenia PT (K13) Hasło odczytu urządzenia PT (K14) Hasło zapisu urządzenia PT (K15) Opis urządzenia PT (K16) Pasek nawigacyjny bazy urządzeń PT

18 3.12. Zakładka Poczta (L1) Wybór pomiędzy opcją korzystania z mechanizmów windowsowego wysyłania poczty za pomocą domyślnego programu pocztowego a używania Pyxisa jako klienta poczty. W przypadku wyboru systemowego klienta poczty Pyxis będzie wysyłał standardową komendę API na podstawie której będzie w domyślnym kliencie poczty tworzona wiadomość mailową. Wymaga to konfiguracji klienta poczty na komputerze na którym pracuje aplikacja. W przypadku bezpośredniej wysyłki z Pyxisa program będzie samodzielnie budował i wysyłał wiadomości . Konfiguracja poniżej dotyczy właśnie tego przypadku. (L2) Adres serwera SMTP. (L3) Port serwera. (L4) Nazwa użytkownika konta pocztowego. (L5) Hasło do konta. (L6) Nazwa nadawcy wiadomości . (L7) Adres zwrotny. (L8) Adres na który będzie wysyłana kopia wiadomości wysyłanej przez Pyxisa. Pomocne gdy chcemy mieć podgląd na kopie wiadomości wysyłanych do klientów. (L9) Podpis umieszczany na końcu wysyłanej wiadomości. (L10) Wysłanie do siebie testowej wiadomości w celu sprawdzenia poprawności konfiguracji Zakładka Sieci (M1) Nazwa zakresu adresów (sieci). (M2) Adres sieci. (M3) Maska sieci. (M4) Opis. (M5) Pasek nawigacyjny bazy sieci. (M6) Szczegółowe informacje na temat wybranej adresacji sieci

19 3.14. Zakładka MikroTik (N1) - Lista routerów MikroTik. (N2) - Adres IP serwera skryptów który ma programować routery MT. Na tym serwerze instalujemy skrypty pośredniczące z wymianie informacji pomiędzy Pyxisem a MT. (N3) Port usługi FTP na serwerze skryptów. (N4) Login do konta FTP na serwerze skryptów. (N5) Hasło do konta FTP na serwerze skryptów. (N6) Podkatalog konta FTP do którego będą uploadowane pliki konfiguracyjne dla skryptów

20 (N7) Opcja połączenia FTP w trybie pasywnym. (N8) Możliwość wyświetlenia logów serwera skryptów. (N9) Nazwa routera MT. (N10) Adres IP routera MT. (N11) Login do konta SSH routera MT. (N12) Hasło do konta SSH routera MT. (N13) Opis routera MT. (N14) Lista interface ów routera MT. (N15) Lista profili. (N16) Zakładka nawigacyjna bazy routerów MT Zakładka SMS (O1) Link do serwisu oferującego bramki SMS z którymi współpracuje Pyxis. Aby skorzystać z usługi należy tam założyć konto. Istnieje możliwość założenia kota testowego. (O2) Nazwa subdomeny skonfigurowanej przy bramce SMS (O3) Hasło bramki SMS (O4) Nazwa nadawcy. Informacja będzie istotna tylko wtedy gdy wybierzemy rodzaj bramki obsługujący wysyłanie do klienta tego typu informacji. (O5) Opcja wysyłania SMSów jako wiadomości flash (pojawi się na wyświetlaczu telefonu a nie na liście otrzymanych wiadomości). Proszę przetestować tą opcję przed masowym zastosowaniem do powiadomień klientów. Nie każdemu ona odpowiada. (O6) Podpis umieszczany na końcu wiadomości SMS. Jego długość jest zaliczana od całkowitej dostępnej długości pojedynczej wiadomości. (O7) Opcja usuwa polskie znaki z treści wysyłanej wiadomości SMS. Wysyłanie polskich znaków wydatnie zmniejsza dostępną ilość wysyłanych znaków w jednej wiadomości SMS. (O8) Lista prefiksów numerów telefonów które będą przez algorytm traktowane obligatoryjnie jako numery niedostępne dla wysyłania wiadomości SMS (np. numery telefonii stacjonarnej). (O9) numery GSM serwisantów dostępne z listy numerów w wiadomości SMS bez konieczności ich wpisywania. W polach tych można wpisywać numer wraz z opisem tekstowym. Algorytm

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 4 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 4 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 5 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 6 2.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA KLIENT SERWER.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo