Zbuduj swój trzeci filar emerytalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbuduj swój trzeci filar emerytalny"

Transkrypt

1 28/2014 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Zbuduj swój trzeci filar emerytalny W tym numerze polecamy Szanowni Czytelnicy, w poprzednim numerze Skokowicza w artykule Ważny wybór - ZUS czy OFE? poddałem pod Państwa rozwagę możliwość gromadzenia dodatkowych środków pieniężnych pod przyszłą emeryturę w ramach tzw. trzeciego filara emerytalnego. W niniejszym artykule chciałbym powrócić do tematu, bliżej omówić podstawowe różnice pomiędzy produktami oszczędnościowymi o charakterze indywidualnym - IKE oraz IKZE, a także przedstawić przykładowy program oszczędnościowy dla osób w różnym wieku. W ostatnim czasie w mediach coraz częściej możemy usłyszeć głosy, że przyszłe świadczenia wypłacane z obowiązkowych filarów emerytalnych mogą nie wystarczyć do prowadzenia godnego życia po zakończeniu okresu aktywności zawodowej. Niezależni eksperci wieszczą konieczność dalszego wydłużania wieku emerytalnego, a skrajne opinie mówią nawet o konieczności pracy zarobkowej przez całe życie. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy wskazuje się m.in.: niekorzystną strukturę demograficzną polskiego społeczeństwa (społeczeństwo starzejące się) oraz ogólną złą kondycję polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, którego funkcjonowanie w znacznej mierze uzależnione jest od dopłat z budżetu państwa. Biorąc pod uwagę powyższe, należy zastanowić się czy warto swoją przyszłość uzależniać wyłącznie od świadczeń finansowych otrzymywanych ze strony państwa. Dobrowolne odkładanie dodatkowych środków w ramach III filara emerytalnego może pomóc uniknąć przykrego rozczarowania w chwili przejścia na emeryturę oraz pozwolić na utrzymanie standardu życia na dotychczasowym poziomie. IKE oraz IKZE - podobieństwa i różnice Jak ważnym problemem może okazać się dla przyszłych emerytów wysokość otrzymywanych świadczeń zdaje się dostrzegać także rząd, który wprowadzając dwa produkty pozwalające na dobrowolne gromadzenie środków na przyszłą emeryturę, IKE oraz IKZE, zdecydował, że prawo do ich założenia będzie przysługiwać osobie, która ukończyła 16 lat. Przyszły emeryt może odkładać dodatkowe środki na dowolnym z wymienionych produktów, a także dokonywać wpłat na obydwa konta równolegle. Podstawowe różnice pomiędzy IKE oraz IKZE dotyczą przede wszystkim płynących z posiadania tych produktów korzyści podatkowych, rocznych limitów wpłat na rachunki poszczególnych produktów, wieku, po osiągnięciu którego można dokonać wypłaty zgromadzonych środków, a także wysokości podatku, który zapłacimy przy ich wypłacie. Już w poprzednim artykule napisałem, że oszczędności gromadzone w ramach III filara emerytalnego są zwolnione z opodatkowania 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Przywilej ten dotyczy zarówno rachunków prowadzonych w ramach IKE, jak i IKZE. Dodatkowo wpłaty dokonywane w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania uzyskując w ten sposób dodatkowe korzyści finansowe. Należy w tym miejscu podkreślić, iż wypłaty oszczędności zgromadzonych na IKZE zostaną opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%, podczas gdy wypłaty z IKE są w całości zwolnione z podatku dochodowego. Różnice pomiędzy omawianymi produktami dotyczą także wysokości rocznych limitów wpłat na poszczególne konta. Łączna roczna wysokość wpłat dokonywanych na IKE została określona jako trzykrotność przeciętnego prognozowanego w gospodarce narodowej na dany rok wynagrodzenia miesięcznego i w roku 2014 wynosi ona zł. Limit wpłat na IKZE jest niższy i nie może przekroczyć wysokości odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego w gospodarce narodowej na dany rok wynagrodzenia. W roku 2014 łączna suma wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty 4 495,20 zł. Dodatkową zachętę do dobrowolnego gromadzenia dodatkowych środków pod przyszłą emeryturę może stanowić fakt, że wypłat środków z IKE oraz IKZE można dokonać jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wypłata oszczędności z każdego z programów odbywa się każdorazowo na wniosek oszczędzającego. W przypadku IKE oszczędzający może wnioskować o wypłatę zgromadzonych środków po ukończeniu 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych, ukończeniu 55. lat oraz spełnieniu dodatkowych warunków: dokonaniu wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, dokonaniu ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Dokończenie na str. 5 Konkurs Orzeł na wakacjach Najmłodszych zapraszamy do udziału w konkursie rysunkowym. Dokąd Orzeł mógł się wybrać na wakacje? Redakcja czeka na Wasze prace. Do wygrania nagrodyniespodzianki. Czytaj całość str. 11 Zmiany w prawie Czekają nas zmiany zasad zawierania umów na odległość oraz obowiązki informacyjne wobec konsumentów. Ustawa budzi wśród sprzedawców wiele emocji. Dlaczego? Czytaj całość str. 4 Rata balonowa Składając wniosek o kredyt, możemy wybrać raty równe, malejące, a czasem tzw. raty balonowe. Czym się różnią? Czytaj całość str. 7 reklama

2 2 Komentarz zadzwoń Od redakcji Szanowny Czytelniku Lubisz wygrywać? To pytanie retoryczne, nie znam osoby, która tego nie lubi. Nie ma przy tym znaczenia gra - czy jest to strategiczna planszówka, czy rozgrywka w kręgielni, misja w grze komputerowej, olimpiada wiedzy czy konkursowa krzyżówka zwycięzca doświadcza wielu pozytywnych emocji, których nic nie zastąpi. Całkiem niedawno mogliśmy zobaczyć, jak Niemcy płaczą ze szczęścia, a Argentyńczycy z rozpaczy po meczu finałowym tegorocznego mundialu. Były to skrajne emocje. Były to skrajne emocje, których nie doświadcza przeciętny krzyżówkowicz, widząc swoje nazwisko w gazecie. Wiem coś o tym, gdyż całkiem niedawno wygrałam pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym w lokalnej prasie. Ze szczęścia nie płakałam, lecz uśmiech nie schodził z mojej twarzy przez cały dzień. Nagroda nie miała przy tym znaczenia - cieszyłam się, że ktoś docenił moją inwencję twórczą i pracę włożoną w przygotowanie odpowiedzi na konkursowe pytanie. Przy tej okazji dziękuję wszystkim Czytelnikom, którzy poświęcają swój czas, pisząc do nas oraz wysyłając pocztówki z rozwiązaniami krzyżówki. Niektóre są naprawdę pomysłowe, a wszystkie sprawiają ogromną radość. Mam nadzieję, że taką samą radość przynoszą upominki, jakie wysyłamy laureatom naszych krzyżówek. W tym Skokowiczu również czeka krzyżówka i upominki. Przygotowaliśmy też konkurs dla najmłodszych liczymy na ich inwencję i wierzymy, że praca włożona w przygotowanie do konkursu zaowocuje w postaci publikacji imienia i pracy laureata w następnym wydaniu Skokowicza. Oczywiście nagrody też będą. Po szczegóły zapraszam na przedostatnią stronę. Poza tym w Skokowiczu dużo porad i informacji z zakresu osobistych finansów, opis zmian w prawie, kilka przepisów dla miłośników dobrego jedzenia i jak zwykle szczypta historii. Życzę przyjemnej lektury. Marta Nowakowicz-Jankowiak Redaktor naczelna r. 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej Każdy z nas w szkole na lekcjach historii słyszał o II Wojnie Światowej, a wielu Czytelników może przytoczyć liczne historie przekazane przez ojców czy dziadków związane z tym niechlubnym dla ludzkości okresem. 1 września 2014 r. mija 75 lat od wybuchu wojny w tym momencie można postawić sobie pytanie: Czy ja jako Polak, słysząc słowa: Kampania Wrześniowa, Westerplatte, Powstanie Warszawskie mogę czuć się dumny z tego, iż jestem wolny i mieszkam właśnie tutaj? Czy historia ludzi, którzy dla swoich przyszłych pokoleń walczyli w obronie naszych granic powinna wielkimi literami wpisać się w karty historii naszego narodu i czy my jako naród powinniśmy upamiętniać bohaterów i w jaki sposób można to zrobić? Zatem zachęcam, abyś i Ty Czytelniku zadał sobie to pytanie. Wybuch II Wojny Światowej r. wojska III Rzeszy o godzinie 4:40 rozpoczęły nalot na Wieluń. Chwilę później rozpoczął się ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Wzdłuż całej granicy zachodniej wojska niemieckie wkraczały na terytorium Polski. Mimo bohaterskiej postawy Polaków naziści coraz głębiej posuwali się w głąb kraju. Polska posiadała układ sojuszniczy z Wielka Brytanią i Francją, które 3 września wypowiedziały wojnę III Rzeszy, co faktycznie zapoczątkowało konflikt na skale światową. Agresja sowiecka ZSRR i III Rzesza tuż przed wybuchem wojny podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow który dzielił strefę wpływów obu państw w środkowej Europie, toteż ZSRR łamiąc porozumienie polskosowieckie o nieagresji z 1932 r., dnia 17 września 1939 r. przekracza wschodnią granice Rzeczypospolitej i toczy walki z Korpusem Ochrony Pogranicza. W początkowej fazie agresji wojsko polskie, nie posiadając jednoznacznego rozkazu walki z sowietami, było zdezorientowane i nie stawiało oporu, w efekcie czego do niewoli radzieckiej bez walki dostało się 250 tysięcy żołnierzy i oficerów. Taki splot wydarzeń doprowadził do szybkiego przełamania oporu wojska polskiego i nieuniknionej porażki w starciu z wrogiem. Ewakuacja Rządu RP do Rumunii W dniu agresji ZSRR na Polskę, rząd polski w ramach sojuszu polsko-rumuńskiego ewakuował się na terytorium naszego sąsiada. Niestety za sprawą nacisków niemieckich oraz ZSRR przedstawiciele władzy Rzeczypospolitej zostali internowani do Francji, gdzie od 30 września 1939 r. utworzono Rząd RP na uchodźstwie. 6 października na terytorium Polski miała miejsce ostatnia bitwa pod Kockiem, a następnie rozpoczęła się na terenie naszego kraju okupacja przez III Rzeszę i ZSRR. Przez kolejne lata wojny Polacy rozsiani po całej Europie i innych kontynentach z nadzieją na odzyskanie państwowości walczyli przy boku sojuszniczych armii Francji, Wielkiej Brytanii czy USA. W tym momencie, Ty Czytelniku, możesz przypomnieć sobie historie z czasów II Wojny, które przeżyłeś lub znasz z opowieści, a jeśli nie, odnajdź odpowiednią osobę, podejdź i zapytaj. Z pewnością w zgiełku wojny można odnaleźć także momenty miłe, wzniosłe, ale zarazem pouczające, toteż zachęcam Cię do rozmowy z bliskimi na temat czasów wojny. Następnie powiedz czy znalazłeś odpowiedzi na pytania, które zadałeś sobie przed przeczytaniem tego artykułu? Jakub Homan Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Pora na pokój Wydanie 28/2014 Numer zamknięto: Nakład: egzemplarzy Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu redakcyjnego i opracowania tekstów przyjętych do druku. Skład redakcyjny: Redaktor naczelna: Marta Nowakowicz-Jankowiak Zespół redakcyjny: Alicja Nagi, Anna Janosz, Anna Pawlus, Anna Turek, Barbara Pawlik, Ewelina Markowska, Jakub Homan, Martyna Dryja, Michał Siewior, Michał Staniek, Paweł Bartela Wsparcie: Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej z Brzeszcz Adres redakcji: Skokowicz, ul. Nowokościelna 35, Tychy Adres Skład i produkcja: ARF design, Międzynarodowy Dzień Pokoju to święto obchodzone corocznie 21 września. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 7 września 2001 roku. Wolą ONZ jest by 21 września był obchodzony jako dzień globalnego przestrzegania pokoju, zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy. Obchody Dnia powinny stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości. Zgromadzenie Ogólne zaprosiło państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do uczczenia obchodów Dnia Pokoju. Świat pilnie potrzebuje pokoju. Wojny i konflikty, niepokoje społeczne i strukturalne ubóstwo nadal wprowadzają podziały między jednostkami i narodami. Pokój niekiedy wydaje się nieosiągalny, dlatego idąc za wytycznymi zawartymi w rezolucji, ONZ zaprasza wszystkie kraje członkowskie, organizacje funkcjonujące w ramach ONZ, a także organizacje regionalne i pozarządowe oraz osoby prywatne do współpracy w celu prowadzenia społecznej edukacji działania na rzecz światowego pokoju. Pora na pokój - pod takim hasłem ONZ proponuje włączyć się w obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju. Dzień ten to wyjątkowa sposobność do skupienia się na pokoju, do świętowania i przestrzegania pokoju, a także do ruchów na rzecz globalnego zawieszenia broni i zaprzestania przemocy. Niech ten dzień stanie się dniem czynów, dniem świętowania i poszerzania globalnej świadomości pokojowej. Anna Janosz

3 Zasada MW mniej wydawać Edukacja finansowa 3 Minęły zaledwie dwa tygodnie od wpływu wynagrodzenia a nasze konto już świeci pustkami? Co zrobić, aby taka sytuacja nie powtarzała się każdego miesiąca? Warto zadać sobie pytanie: Jak wydawać mniej pieniędzy? To proste! Istnieje kilka możliwości, aby zaoszczędzić w codziennym życiu. Przygotuj listę zakupów Ze sporządzoną listą zakupów nie będziesz wybierać z półek niepotrzebnych produktów. Dodatkowo, jeśli lista zakupów będzie podzielona według działów np: warzywa, nabiał, chemia gospodarcza czy słodycze, nie będziesz wracać do tego samego działu kilka razy co pozwoli Ci zaoszczędzić na czasie, nie będziesz też brać produktów, których nie miałeś w planie kupić. Przed wyjściem na zakupy zjedz posiłek Wychodząc na zakupy z pustym żołądkiem, pakujesz do wózka niepotrzebne produkty, które kuszą zapachem i wyglądem i na które masz ochotę w danym momencie. Gdy jesteś głodny, wydajesz więcej pieniędzy na przekąski, których i tak w danej chwili nie jesteś w stanie zjeść. Zwróć uwagę na termin przydatności do spożycia Zakup produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia zwiększa prawdopodobieństwo, że towary te wylądują w koszu na śmieci. Produkty takie jak ser czy wędliny warto kupować częściej, lecz w mniejszych ilościach. Korzystaj z promocji W dzisiejszych czasach zalewa nas morze gazetek promocyjnych, można je znaleźć na wycieraczce, w skrzynce pocztowej czy też w internecie. Warto je przejrzeć oraz skorzystać z obniżek cenowych. Takie produkty jak pasta do zębów czy papier toaletowy można kupić na zapas, akurat wtedy, gdy jest na nie przecena. Sporo sklepów oferuje karty stałego klienta dobrze jest taką kartę posiadać. Za regularne robienie zakupów, okazując przy tym kartę, możesz zyskać na przykład stałą zniżkę na produkty oferowane przez dany sklep. Płać zawsze gotówką Na zakupy warto zabierać ze sobą zawsze odliczoną kwotę najlepiej tyle, ile zamierzasz wydać. Unikniesz w ten sposób zbędnych wydatków. Taką praktyką możesz łatwo zapanować nad swoim budżetem tak, aby gotówki wystarczyło Ci na cały miesiąc. Sprawdzaj poprawność cen Przy kasie zawsze sprawdzaj czy cena z półki zgadza się z ceną, która widnieje na rachunku. W przypadku gdy cena została zawyżona jako klient masz pełne prawo, aby upomnieć się o zwrot nadpłaconej kwoty. Płać rachunki w terminie Często zapominasz o terminowych płatnościach? Należy pamiętać o tym, że każde opóźnienie powoduje wzrost odsetek za zwłokę. Dobrym sposobem jest zapisywanie terminów płatności w specjalnym zeszycie lub założenie w swoim banku czy też SKOK-u zlecenia stałego. Płacąc zobowiązania terminowo, unikniesz dodatkowych kosztów. Staraj się oszczędzać Postaw sobie cel. Na przykład na początku roku zacznij oszczędzać na wakacyjny wyjazd. Zastanów się, jaką kwotę możesz odłożyć miesięcznie tak, aby nie obciążyć swojego domowego budżetu. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wykorzystasz na wymarzony wypoczynek bez konieczności zadłużania się i spłacania kredytu wraz z odsetkami. Podsumowując, jeżeli postarasz się zastosować do wyżej wymienionych rad na pewno dobrze zorganizujesz swoje codzienne wydatki. Co będzie skutkowało zwiększeniem oszczędności i zmniejszeniem wydatków na rzeczy zbędne. Dobrą praktyką może być prowadzenie zeszytu, gdzie przez cały miesiąc będą zapisywane wszystkie wydatki. Pod koniec miesiąca będziesz mógł je przeanalizować i wyeliminować te zbędne. Oszczędzanie to nic trudnego. Ewelina Markowska Chroń swój PIN Kartę płatniczą w dzisiejszych czasach ma już chyba każdy. Śmiało można stwierdzić, że posiadanie karty bardzo nam ułatwia codzienne płatności i jest na pewno przywilejem. Wyobraźmy sobie taką sytuację: sklep, koszyk pełen produktów, sięgamy do portfela... karty nie ma tam, gdzie zazwyczaj. Nerwowo przeszukujemy przegródki portfela. Wstyd i zażenowanie to teraz najmniejsze nasze zmartwienie. Zagubiona karta płatnicza to może spotkać każdego z nas. Co zrobić w takiej sytuacji? Zastrzeżenie karty płatniczej Pierwszym krokiem powinno być ponowne, dokładne przeszukanie portfela, kieszeni płaszcza czy też w przypadku pań torebki. Jeśli mimo intensywnych poszukiwań karty nadal nie ma wtedy należy podjąć kolejne kroki. Nie warto zbyt długo zwlekać i tym samym dawać więcej czasu do działania potencjalnemu złodziejowi. Krok drugi to zastrzeżenie karty w banku. Najszybciej można to zrobić, wykonując telefon do Infolinii naszego banku czy też SKOK-u. Pracownik działu telefonicznej obsługi klienta podczas rozmowy może poprosić o podanie kilku danych, które pozwolą nas zweryfikować. Można także udać się wraz z dokumentem tożsamości bezpośrednio do najbliższej placówki banku i zastrzec kartę osobiście. Jeśli wraz z kartą zgubiliśmy wszystkie dokumenty tożsamości należy udać się na Komisariat Policji i zgłosić ten fakt. Policja w takiej sytuacji wyda nam dokument, który tymczasowo zastąpi dowód osobisty. Kiedy karta zostanie zastrzeżona nikt już nie będzie mógł wykonać nią żadnych operacji. Za zastrzeżenie karty instytucja finansowa może pobrać opłatę. Szczegółowy cennik należnych prowizji znajdziesz na przykład na stronie internetowej danej instytucji. Jak się chronić? Numer PIN pozwala na uwierzytelnienie osoby posługującej się kartą płatniczą. Bez podania prawidłowego numeru PIN nie wykonamy żadnej transakcji kartą. Podczas codziennego użytkowania karty płatniczej możemy po prostu zachowywać się przezornie tak, aby w sytuacji gdy ją zgubimy lub zostanie nam ukradziona nie ułatwić dostępu osobom trzecim do naszych środków na koncie. Zapamiętaj PIN Zdarzają się osoby, które swój PIN do karty zapisują na kartce i noszą ją w portfelu razem z nią. Są też osoby które zapisują PIN na samej karcie płatniczej. Takie praktyki są niemalże zaproszeniem dla potencjalnego złodzieja. Najlepiej nigdzie nie zapisywać swojego numeru PIN. Postarajmy się go zapamiętać takie rozwiązanie będzie najbezpieczniejsze. Korzystając często ze swojej karty, na pewno nie zapomnimy 4-cyfrowego numeru. Przy bankomacie Korzystając z bankomatu, należy zwrócić uwagę na wszystkie dodatkowe elementy nie będące integralną częścią samego bankomatu, gdyż może być w nich ukryta kamera, która podejrzy nasz kod PIN. Podczas wpisywania PIN-u należy wolną ręką zasłonić klawiaturę tak, aby było niemożliwe podejrzenie wpisywanego numeru. Podczas korzystania z bankomatu nie pozwólmy, by osoba trzecia stała bezpośrednio za naszymi plecami. Ubezpiecz się Wiele banków oferuje swoim klientom ubezpieczenie karty kredytowej. Wykupienie takiego ubezpieczenia nie daje jednak gwarancji, że odzyskamy wszystkie utracone środki. Jednak warto z taką propozycją szczegółowo się zapoznać. Karta płatnicza to nie tylko przywilej oraz tani i szybki sposób na dokonanie bezgotówkowej płatności, ale także zbiór informacji o nas i naszych transakcjach. Należy zatem pamiętać, że jako posiadacze karty musimy starać się ją chronić przed dostępem osób trzecich. Ewelina Markowska

4 4 Porady SKOK PIAST zadzwoń Co się zmieniło po 13 czerwca 2014 r.? Więcej praw dla konsumenta Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r.) w sprawie praw konsumentów 13 czerwca 2014 roku wszystkie kraje wchodzące w skład Wspólnoty powinny wprowadzić jednolite prawa konsumenckie. Obowiązek dostosowania norm krajowych do unijnych spoczywał na organach legislacyjnych każdego z państw członkowskich. Przypomnijmy jak w Polsce wygląda cały proces legislacyjny (w uproszczeniu): 1. Ustawę uchwala Sejm. 2. Ustawa trafia do Senatu, który ma 30 dni na wniesienie poprawek, jej odrzucenie lub przyjęcie w całości. 3. Jeśli Senat odrzuci lub zaproponuje poprawki w ustawie trafia ona ponownie do Sejmu. 4. Po zaakceptowaniu ustawy przez Senat trafia ona do podpisu do Prezydenta RP, który na jego złożenie ma 21 dni. Prezydent może: zawetować ustawę, odesłać ją do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny lub przyjąć ustawę w całości. 5. W przypadku weta ustawa wraca do Sejmu, który może je odrzucić w przypadku uzyskania 3/5 głosów. 6. W przypadku podpisania ustawy (lub odrzucenia weta) Prezydent ogłasza ją w Dzienniku Ustaw (ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, chyba że z jej treści wynika przyjęcie wydłużonego vacatio legis). W Sejmie na przełomie 2013/2014 roku rozpoczęły się intensywne prace nad projektem ustawy. Wobec tego: 17 stycznia 2014 r. projekt ustawy wpłynął do Sejmu. 9 maja 2014 r. tekst ustawy przekazano Marszałkowi Senatu. 30 maja 2014 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. 17 czerwca 2014 r. Prezydent podpisał ustawę. 24 czerwca 2014 r. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z ustalonym 6 miesięcznym vacatio legis. 24 grudnia 2014 r. ustawa wchodzi w życie. Uchwalone normy wejdą w życie w drugiej połowie grudnia 2014 roku, a półroczny okres przystosowawczy ma zagwarantować możliwość wprowadzenia wszystkich zmian przez polskich przedsiębiorców. Na czym zyska konsument? Zmianie ulegną przede wszystkim obowiązki informacyjne wobec konsumenta oraz zasady zawierania umów na odległość. Z dniem wejścia w życie ustawy przedsiębiorcy zobowiązani będą do udzielania jasnych i zrozumiałych dla konsumentów informacji o głównych cechach produktu, swoich danych identyfikacyjnych, łącznej cenie produktu wraz z podatkami, sposobie obliczania ceny oraz czasie trwania umowy (pełny katalog informacji znajduje się w rozdziale 2 ustawy o prawach konsumenta). W przypadku zawierania umowy na odległość ujednolicono i w precyzyjny sposób wskazano jak konsument może odstąpić od takiej umowy bez podania konkretnej przyczyny. Schemat wygląda następująco: 1. Zawarcie umowy sprzedaży (przedsiębiorca wysyła zamówiony towar wybranym przez konsumenta sposobem, konsument płaci za zamówienie i odbiera towar). 2. Konsument postanawia odstąpić od umowy nie ma obowiązku wskazywania przyczyny zwrotu towaru. Ustawa nie narzuca formy oświadczenia, może mieć ono formę pisemną, mailową lub telefoniczną. 3. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od momentu odebrania towaru. 14 dni konsument wysyłając oświadczenie do przedsiębiorcy odstępuje od umowy 12 miesięcy - w przypadku nie poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy konsument (wysyłając oświadczenie) ma do tego prawo maksymalnie w ciągu 12 miesięcy i 14 dni. Po otrzymaniu przez sprzedawcę odstąpienia od umowy strony mają 14 dni na zwrot wzajemnych świadczeń. Konsument zwraca na swój koszt zakupiony towar do przedsiębiorcy, natomiast sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej od konsumenta płatności (za towar oraz przesyłkę zakupionego produktu z zastrzeżeniem zasady najtańszej formy dostawy). Oznacza to, że jeśli zamówiliśmy towar z najdroższą opcją dostawy, przedsiębiorca zwróci nam koszty dostawy towaru po najtańszej oferowanej przez siebie opcji. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do zwrotu pieniędzy w takiej samej formie w jakiej je otrzymał. Od strony sprzedawców nowa ustawa budzi wiele emocji, przede wszystkim w kwestiach spełniania wymogów formalnych (tworzenia odpowiednich regulaminów w dwóch wersjach dla umów zawartych przed i po zmianach). Nowy przepis zastąpi obowiązujące dotychczas ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ina Źródła: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). dostęp: lipiec 2014 r. Brzeszczański Rajd Rowerowy 21 czerwca 2014 r trzynasty już raz mieszkańcy gminy Brzeszcze mimo pochmurnego poranka licznie stawili się na starcie Gminnego Rajdu Rowerowego. Nad imprezą patronat tradycyjnie już objął burmistrz Brzeszcz. Rozpiętość wiekowa uczestników była naprawdę imponująca. Swoje jednoślady na starcie ustawili zarówno reprezentanci szkolnej młodzieży, ich rodzice, dziadkowie, a także maluszki, które trasę rajdu pokonały, dumnie siedząc w swoich fotelikach. Z roku na rok pojawiają się nowi uczestnicy rajdu, co bardzo cieszy organizatorów. Słońce dzielnie walczyło z ciężkimi, deszczowymi chmurami. Zapał uczestników skutecznie mu w tym wtórował i dzięki temu punktualnie o godzinie 10 ze Stadionu KS Górnik peleton wyruszył. Rajd z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjną imprezą, która świetnie promuje zdrowy tryb życia wśród mieszkańców gminy. Uczestnikom nie zabrakło sił na pokonanie 25 km, a dobry humor nie opuszczał nikogo. Podczas jazdy było co podziwiać, ponieważ trasa prowadziła przez najbardziej malownicze miejsca Brzeszcz. Na trasie kilkakrotnie odpoczywano, był to czas na nawiązanie nowych znajomości i podzielenie się wrażeniami. Na mecie rajdu na wszystkich uczestników czekały napoje i poczęstunek. Po krótkim odpoczynku rozpoczęły się liczne konkursy, podczas których można było wygrać atrakcyjne nagrody i upominki. Organizatorzy postarali się, aby każdy niezależnie od wieku mógł wziąć udział w zabawach, był więc zwycięzca w kategorii na najmłod- szego uczestnika, który samodzielnie pokonał całą trasę rajdu, natomiast małżeństwo, które łącznie liczyło najwięcej lat spędzi miło urlop podczas wczasów ufundowanych przez organizatorów. Oczywiście impreza ta nie mogłaby się odbyć, gdyby nie sponsorzy, wśród których jak co roku znajduje się SKOK PIAST. Nasza obecność na imprezie była dodatkowo zauważalna, koleżanki z Punktu Kasowego w Jawiszowicach cierpliwie i kompetentnie informowały zainteresowanych o idei Kasy, odpowiadały na liczne pytania dotyczące SKOK i zachęcały do skorzystania z naszych usług. Kolejny raz impreza organizowana na terenie naszej gminy odniosła sukces. Cieszymy się, że zrodziła się taka mała tradycja rowerowa, która z roku na rok organizowana jest z większym rozmachem. Do zobaczenia za rok i już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tej imprezie. Anna Pawlus

5 Porady SKOK PIAST 5 Zmiany w ubezpieczeniach: Rekomendacja U Bancassurance jest stosunkowo nowym zjawiskiem na polskim rynku usług finansowych. Polega na współpracy banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie oferowania klientom zarówno produktów bankowych, jak i ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Wskazana współpraca bankowo-ubezpieczeniowa z jednej strony to ułatwienie dla klientów, którzy przy udziale banku zyskują łatwiejszy dostęp do ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej strony, z uwagi na brak wystarczającej regulacji prawnej, zapewniającej należytą ochronę konsumentów na rynku usług w ramach bancassurance, może być sprzeczna z interesami konsumentów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej przy udziale banku. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego, choć pozytywnie oceniająca zjawisko dystrybucji ubezpieczeń poprzez banki, podkreśla jednak szczególną rolę zarówno banków, jak i zakładów ubezpieczeń, warunkującą konieczność zachowania przez te podmioty wysokich standardów w ramach prowadzonej działalności. Już w 2012 r. KNF przystąpiła do opracowania Rekomendacji U, dotyczącej współpracy banków i zakładów ubezpieczeń. Tekst Rekomendacji ostatecznie przyjęty przez KNF w dniu r., uwzględnia komentarze i uwagi rynku, w tym Narodowego Banku Polskiego, banków, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, firm audytorskich, jak również instytucji występujących po klientowskiej stronie rynku Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja przyjęła kompromisowe brzmienie Rekomendacji U, ukierunkowane na uporządkowanie rynku bancassurance, w szczególności na niezbędne wzmocnienie pozycji uczestnika tego rynku, którym jest klient banku. Poszczególne Rekomendacje są wskazaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego pożądanego sposobu prowadzenia przez bank działalności w tych przypadkach, gdy przepisy prawa nie regulują tego lub czynią to w sposób niewystarczająco dookreślony, a istnieją przesłanki dla ukształtowania dobrej praktyki rynkowej w obszarze działalności, polegającej na oferowaniu ubezpieczeń przez banki. Organ nadzoru oczekuje, że Rekomendacja U wraz z wytycznymi dotyczącymi dystrybucji ubezpieczeń, zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. Jednocześnie kierując się zasadą dobra ogólnego Komisja oczekuje, że oddziały instytucji kredytowych w Polsce będą w odpowiednim zakresie przestrzegać postanowień Rekomendacji U. Barbara Pawlik Zbuduj swój trzeci filar emerytalny Dokończenie ze str. 1 O wypłatę środków z IKZE może wnioskować oszczędzający, który ukończył 65. rok życia, pod warunkiem jednak, że wpłat na IKZE dokonywał co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Warto zauważyć, że możliwe jest także wcześniejsze wycofanie środków przekazanych na IKE czy IKZE, należy jednak mieć na uwadze, że wypłata taka wiąże się z utratą wszelkich przywilejów podatkowych, które są przecież zasadniczym argumentem przemawiającym za gromadzeniem oszczędności w ramach III filara. Jeden produkt - kilka wariantów Same określenia Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego nie wskazują jeszcze na konkretny produkt finansowy, a jedynie na powiązaną z określonymi ulgami podatkowymi formę indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filara. Podejmując decyzję o założeniu IKE lub IKZE, należy zdecydować się na konkretny rodzaj produktu finansowego (depozytowego lub inwestycyjnego), w ramach którego lokowane będą nasze oszczędności. Zarówno w przypadku IKE, jak i IKZE umowę o prowadzenie rachunku możemy podpisać z: funduszem inwestycyjnym, podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, zakładem ubezpieczeń - w formie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, bankiem - w formie prowadzenia rachunku oszczędnościowego, dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania powinna być uzależniona m.in. od wieku, w jakim rozpoczynamy oszczędzanie, naszej skłonności do ryzyka oraz oczekiwanych przyszłych zwrotów z inwestycji. Ludzie młodzi, którzy dopiero wstępują na rynek pracy mogą cechować się wyższą akceptacją ryzyka, kierując się tym samym ku bardziej agresywnym produktom inwestycyjnym, ludzie starsi powinni raczej wybierać bardziej bezpieczne rachunki oszczędnościowe lub mniej agresywne fundusze inwestycyjne. Należy pamiętać, że produkty inwestycyjne pozwalają na osiągnięcie wyższych zysków, jednak każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, a nierozważnie prowadzone działania inwestycyjne mogą zakończyć się nawet stratą. Produkty o cha- Aktualny wiek oszczędzającego 26 lat 30 lat 40 lat Wiek, w którym zgromadzone środki zostaną wypłacone rakterze oszczędnościowym nie są obarczone takim ryzykiem, jednak uzyskiwane z nich przychody są na ogół niższe od tych, które można osiągnąć dzięki produktom bardziej agresywnym. Najważniejszy jest dobry plan Starałem się Państwa zachęcić do pochylenia się nad tematem dodatkowych oszczędności na przyszłą emeryturę. Bez względu na przytoczone w treści argumenty, zdaję sobie sprawę z tego, że decyzja o założeniu IKE lub IKZE nie jest decyzją łatwą. Jak podkreślają niezależni eksperci, przy lokowaniu wolnych środków w III filarze, najważniejsza jest systematyczność, co niejednokrotnie może oznaczać konieczność przeorganizowania domowego budżetu i znalezienia w nim dodatkowych środków, które będzie można przeznaczyć na ten cel. Biorąc pod uwagę powyższe, w tabeli przedstawiam wyniki przeprowadzonych symulacji dla przykładowych sce- 60 lat Okres oszczędzania 34 lata 30 lat 20 lat Wysokość miesięcznej wpłaty 200 zł 282 zł 715 zł Oczekiwana roczna stopa zwrotu 8% Łączna wartość wpłat zł zł zł Szacowany zysk z inwestycji zł zł zł Wartość inwestycji po jej zakończeniu zł nariuszy programów oszczędnościowych. Dla uproszczenia wyliczeń przyjęto, iż oszczędności lokowane są w ramach IKE, przeciętna roczna stopa zwrotu z inwestycji wynosi 8%, oszczędności wypłacane są w całości po zakończeniu okresu oszczędzania w wieku ukończenia 60 lat. Scenariusz dla osoby w wieku 26 lat jest scenariuszem bazowym. W scenariuszach dla osób w wieku 30 oraz 40 lat za punkt odniesienia przyjęta została całkowita wartość inwestycji po jej zakończeniu, która ma być równa wynikowi uzyskanemu w scenariuszu bazowym. Wartości w tabeli zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych. Z przedstawionej symulacji jasno wynika, że wcześniejsze podjęcie decyzji o rozpoczęciu oszczędzania wiąże się z niższymi miesięcznymi obciążeniami finansowymi. Przedstawiona w niniejszym artykule symulacja ma wyłącznie charakter poglądowy, a przy jej przeprowadzeniu przyjęto szereg uproszczeń, które w praktyce rynkowej nie muszą mieć miejsca. Czytelnik pragnący rozpocząć oszczędzanie w ramach III filara emerytalnego, raczy przeprowadzić stosowne obliczenia we własnym zakresie uwzględniając założenia zgodne z własną polityką inwestycyjną. Gromadzenie w okresie aktywności zawodowej oszczędności pod przyszłe wydatki jest niewątpliwie ważnym problem z punktu widzenia przyszłych emerytów. Często jednak o wiele silniej odczuwalne są przez nas te potrzeby konsumpcyjne, których zaspokojenie musi nastąpić w mniej odległej perspektywie czasowej. Oszczędzaniu na wydatki krótko- i średnioterminowe dedykowane są odrębne produkty finansowe, takie jak np. Rachunek Systematycznego Oszczędzania MAX, dostępny w ofercie SKOK PIAST. Systematyczne oszczędzanie jest jednak tematem do odrębnego artykułu, który niebawem pojawi się na łamach Skokowicza. Paweł Bartela

1% - prosty gest, wiele możliwości

1% - prosty gest, wiele możliwości 31/2015 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej 1% - prosty gest, wiele możliwości Czy warto wspierać szczytne cele i działania? Na tak postawione pytanie zapewne nie jeden

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej. Cała prawda. czytaj str. 2. 4. Rób zakupy przez Internet

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej. Cała prawda. czytaj str. 2. 4. Rób zakupy przez Internet 30/2014 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Nie tylko od święta. Dobre zwyczaje finansowe Świąteczna muzyka, zapach piernika, pomarańczy, cynamonu, otaczające nas ozdoby,

Bardziej szczegółowo

PIAST. Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Ekonomia dla początkujących Światowa Rada Unii Kredytowych. Służymy Tobie

PIAST. Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Ekonomia dla początkujących Światowa Rada Unii Kredytowych. Służymy Tobie 23/2013 PIAST Zjednoczenie dla wspólnego dobra Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych W tym numerze polecamy Spółdzielcze kasy kredytowe, zwane też związkami lub uniami kredytowymi, na pamiątkę swojej historii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej

Bezpieczniej w SKOK. ustawy. Jego wyniki mają zostać przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej 17/2012 PIAST W tym numerze polecamy Bezpieczniej w SKOK pod państwowym nadzorem Reklama Ryzyko inwestycji Zanim powierzymy komuś swoje oszczędności w celu ich szybkiego i łatwego pomnożenia, sprawdźmy,

Bardziej szczegółowo

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy.

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy. 19/2013 PIAST Początek to tylko ciąg dalszy, czyli o jubileuszu SKOK PIAST W tym numerze polecamy Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Nieprzypadkowo

Bardziej szczegółowo

1 2/2011. 2012 Światowy Rok Spółdzielczości. polecamy. W tym numerze. Najstarszy i najmłodszy oddział

1 2/2011. 2012 Światowy Rok Spółdzielczości. polecamy. W tym numerze. Najstarszy i najmłodszy oddział 1 2/2011 2012 Światowy Rok Spółdzielczości W tym numerze polecamy Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012 Światowym Rokiem Spółdzielczości. Wiąże się to z cyklem wydarzeń, konferencji i

Bardziej szczegółowo

11/2011. Światowy Dzień Kas Kredytowych. polecamy. W tym numerze. Bankowość elektroniczna. Światowy Dzień Oszczędzania. Prawo pracy w pigułce

11/2011. Światowy Dzień Kas Kredytowych. polecamy. W tym numerze. Bankowość elektroniczna. Światowy Dzień Oszczędzania. Prawo pracy w pigułce 11/2011 Światowy Dzień Kas Kredytowych W tym numerze polecamy Unie Kredytowe Budują Lepszy Świat pod tym hasłem 21 października 2011 roku SKOK-i na całym świecie będą obchodzić swoje święto. Krótka historia

Bardziej szczegółowo

TWÓJ SKOK WOLNA GŁOWA NA URLOPIE FRONTEM DO LUDZI PŁATNICZYCH SKOK JAWORZNO RODZAJE KART. CZYTAJ NA Str.5. nr 2 2015. str. 7. str. 3.

TWÓJ SKOK WOLNA GŁOWA NA URLOPIE FRONTEM DO LUDZI PŁATNICZYCH SKOK JAWORZNO RODZAJE KART. CZYTAJ NA Str.5. nr 2 2015. str. 7. str. 3. TWÓJ SKOK nr 2 2015 ISSN 1734-9893 Egzemplarz bezpłatny kwartalnik 2015 SKOK JAWORZNO FRONTEM DO LUDZI str. 3 RODZAJE KART PŁATNICZYCH str. 7 WOLNA GŁOWA NA URLOPIE CZYTAJ NA Str.5 MISJA 3 skok jaworzno

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej. Festyn TSM OSKARD w Tychach

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej. Festyn TSM OSKARD w Tychach 33/2015 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Razem z Wami! Członkowie SKOK PIAST to jej najważniejszy kapitał. Dlatego z przyjemnością spotykamy się z Wami nie tylko w

Bardziej szczegółowo

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE?

Do Mrożka trzeba dorosnąć. Bogdan mówi(ł) Bankowy. Czas pożegnań. Mistrza wspomina Paweł Chara. Co wybrać ZUS czy OFE? + magazyn klientów GBS Bank 03/2013 (08) Do Mrożka trzeba dorosnąć Mistrza wspomina Paweł Chara Bogdan mówi(ł) Bankowy Co wybrać ZUS czy OFE? Czas pożegnań 2 + wstępniak redakcyjny + przedmowa Polska złota

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Siła spółdzielczości

Siła spółdzielczości 21/2013 PIAST Siła spółdzielczości w czasach kryzysu W tym numerze polecamy Każdego roku w pierwszą sobotę lipca ruch spółdzielczy na całym świecie obchodzi swoje święto Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (74) 2012 ISSN 1506 0977. Internetowa rewolucja w SKO

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (74) 2012 ISSN 1506 0977. Internetowa rewolucja w SKO MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (74) 2012 ISSN 1506 0977 Internetowa rewolucja w SKO Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci R Poradnik bankowy 3 spis treści 4 Nagrody banku Sukcesy

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Dorota Bęben Piotr Nowak POROZMAWIAJMY O FINANSACH PORĘCZNE ABC

Dorota Bęben Piotr Nowak POROZMAWIAJMY O FINANSACH PORĘCZNE ABC Dorota Bęben Piotr Nowak POROZMAWIAJMY O FINANSACH PORĘCZNE ABC DLA Janka i hani Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej

Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej 32/2015 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej Mamy powody do dumy SKOK PIAST jest jedną z 50 kas funkcjonujących na rynku i jest całkowicie niezależna finansowo i organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk

Autor: Marcin Polak. Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka. Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Autor: Marcin Polak Redakcja i korekta: Urszula Małek, Daria Dziewięcka Koordynator projektu: Iga Kazimierczyk Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać + magazyn klientów GBS Bank 02/2012 (05) Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak bezpiecznie oszczędzać Banki spółdzielcze stabilizatorem rynku finansowego Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach k w a r t a l n i k Ustawa wciąż zła Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w prawie. Zmieni się niewiele i na gorsze, a założenia projektu są nieadekwatne do oczekiwań Młodzi a pożyczki Jak zadłużają

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo