WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3823 nr XIV/150/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniająca uchwałę Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów nr XIV/152/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniająca Uchwałę Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych nr XIV/153/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniająca Uchwałę Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru nr XIV/273/11 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Miasta Gdyni w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni nr XIX/136/11 z dnia 9 listopada 2011 r. Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania nr XIX/137/11 z dnia 9 listopada 2011 r. Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r.w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna nr 86/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na 2012 rok nr 87/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok nr 88/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok nr 89/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok nr 128/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze gminy Nowy Staw nr XII/92/11 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok nr XII/93/11 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pelplinie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych

2 Województwa Pomorskiego Nr nr XII/94/11 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012 r nr XII/95/11 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2007 roku dotyczącej zwolnień od podatku nowo wybudowanych budynków nr XV/194/11 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku nr XIV/125/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Skarszewach dotycząca zmiany uchwały nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie podatku od nieruchomościpodatku rolnego i podatku leśnego nr XV/196/11 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska nr XVI/204/11 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie stawek podatku od nieruchomości nr XVI/205/11 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości nr XVI/206/11 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie stawek podatku od środków transportowych nr XIII/131/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2012 roku nr XIII/132/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze miasta Sopotu na 2012 rok nr XIII/133/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu nr XIII/134/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Miasta Sopotu określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Sopotu nr XIII/135/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Miasta Sopotu ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na obszarze miasta Sopotu zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru nr XIII/136/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Rady Miasta Sopotu określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i leśny obowiązujących na terenie miasta Sopotu nr XVIII/132/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Władysławowo nr XV / 135 / 2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Żukowo na 2012 rok nr XV / 144 / 2011 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

3 Województwa Pomorskiego Nr UCHWAŁY RAD GMIN 3853 nr X/82/11 z dnia 7 listopada 2011 r. Rady Gminy Bobowo zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Publicznym w Bobowie nr XVI/175/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości nr XVI/176/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego nr XVI/177/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych nr XVI/178/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice nr XVIII/125/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewino nr XVIII/126/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie: określenia stawki opłaty targowej nr XVIII/127/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok nr XVIII/128/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewino nr XVIII/129/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny nr XVIII/130/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie kreślenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego nr XVIII/132/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości nr XVIII/133/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego nr XVIII/134/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny nr XVIII/135/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Gminy Gniewino w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Gniewino nr XI/56/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. Rady Gminy Liniewo w sprawie stawek podatku od środków transportowych nr XV/89/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Łęczyce w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q na obszarze Gminy Łęczyce za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok nr XV/90/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok nr XV/91/2011r z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok nr XV/92/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Gminy Łęczyce w sprawie okre-

4 Województwa Pomorskiego Nr ślenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny nr IX/43/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Rady Gminy Osiek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok nr IX/44/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Rady Gminy Osiek w sprawie ustalenia miejscowości w której pobiera się opłatę miejscową nr IX/45/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Rady Gminy Osiek w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok nr IX/46/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. Rady Gminy Osiek w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Osiek nr XII/85/11 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Rzeczenica w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych nr IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy Sadlinki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego nr IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy Sadlinki w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy Sadlinki w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej nr IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Rady Gminy Sadlinki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych nr XVIII/154/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy Smołdzino w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego podatku od nieruchomości i podatku rolnego nr XVIII/155/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy Smołdzino w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Smołdzino oraz zwolnień w tym podatku na 2012 rok nr XVIII/156/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy Smołdzino w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na placach i ulicach na terenie gminy Smołdzino nr XI/71/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. Rady Gminy Somonino w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości opłaty od posiadania psów opłaty targowej i opłaty miejscowej oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Somonino nr XI/72/11 z dnia 16 listopada 2011 r. Rady Gminy Somonino w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino na rok nr X/102/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Stężyca zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty nr X/103/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Stężyca zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca nr X/104/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Stężyca w sprawie

5 Województwa Pomorskiego Nr określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości nr XI/63/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Rady Gminy Studzienice w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2012 rok nr XI/84/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy Subkowy w sprawie stawek podatku od środków transportowych nr XI/85/11 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy Subkowy w sprawie stawek podatku od nieruchomości nr XI/86/11 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy Subkowy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego nr XI/87/11 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Gminy Subkowy w sprawie określenia wysokości opłaty targowej nr 0007.XIV z dnia 16 listopada 2011 r. Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na terenie gminy Suchy Dąb w 2012 roku nr 0007.XIV z dnia 16 listopada 2011 r. Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb w 2012 roku nr 0007.XIV z dnia 16 listopada 2011 r. Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb na rok nr 0007.XIV z dnia 16 listopada 2011 r. Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników na podatek rolny podatek od nieruchomości i podatek leśny obowiązujących na terenie gminy Suchy Dąb nr 58/XI/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Trzebielino w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku nr 59/XI/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Trzebielino w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok nr XIII/147/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego nr XIII/148/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wejherowo w roku nr XIII/149/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo na 2012 rok nr XIII/150/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo na 2012 rok nr XIII/151/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w Gminie Wejherowo nr XIII z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Ustka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka nr XIII z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Ustka w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka terminu płatności oraz sposobu jej poboru

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz nr XIII z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Gminy Ustka w sprawie zmiany Uchwały Nr XII Rady Gminy Ustka z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka terminu płatności oraz sposobu jej poboru ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO 3909 nr WI.I IZ z dnia 2 grudnia 2011 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIII/246/11 z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły Obłuże i Oksywie w Gdyni rejon ulic Zielonej i Dikmana nr NK.III EZ. z dnia 2 grudnia 2011 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/67/2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 3911 nr 55/2011 z dnia 23 marca 2011 r. Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok ZARZĄDZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO 3912 nr 348/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym Nr nr 349/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. powołania komisji lekarskich do jej przeprowadzenia określenia terytorialnych zasięgów działania tych komisji oraz ich siedzib UCHWAŁA Nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz Nr 153 poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz Nr 116 poz i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 Nr 96 poz. 620 Nr 225 poz i Nr 226 poz oraz z 2011r. Nr 102 poz. 584 Nr 112 poz. 654 i Nr 171 poz. 1016) uchwala się co następuje: 1 W uchwale Nr XIII/151/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 164 poz z 2008r. Nr 137 poz. 3480; 2009r. Nr 14 poz. 338; z 2010r. Nr 5 poz. 106 oraz z 2011r. Nr 13 poz. 344) w 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Do poboru opłaty o której mowa w ust. 1 wyznacza się inkasentów:

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz ) Krystyna Tuszkiewicz na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 1; 2) Bożena Witos na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 3; 3) Stanisław Ryckowski na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 4; 4) Jacek Klaina na terenie Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 7. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski 3824 UCHWAŁA Nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz Nr 153 poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz Nr 116 poz i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 Nr 96 poz. 620 Nr 225 poz i Nr 226 poz oraz z 2011r. Nr 102 poz. 584 Nr 112 poz. 654 i Nr 171 poz. 1016) uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Załącznik do Uchwały Nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton dopuszczalna masa całkowita w tonach nie mniej niż mniej niż stawka podatku w zł oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne dwie osie inne systemy zawieszenia osi jezdnych

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz trzy osie cztery osie i więcej UCHWAŁA Nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 214 poz Nr 153 poz. 1271; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz Nr 116 poz i Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146 Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 Nr 96 poz. 620 Nr 225 poz i Nr 226 poz oraz z 2011r. Nr 102 poz. 584 Nr 112 poz. 654 i Nr 171 poz. 1016) uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 3 otrzymuje brzmienie: Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie miasta Chojnice określa załącznik do niniejszej uchwały. 2. Stawki o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć dziennie kwoty określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski 3826 UCHWAŁA Nr XIV/273/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni Działając na podstawie art 5b ust. 3 i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01 poz z późn. zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje: 1 Zmienia się treść 40 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta stanowiącego załącznik do uchwały rady Miasta Gdyni nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz jej statutu który otrzymuje brzmienie: 40. Pierwsze wybory odbywają się w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Szwabski 3827 UCHWAŁA Nr XIX/136/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) art 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje: 1 Z Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania wykreśla się w paragrafie 2 ust Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński 3828 UCHWAŁA Nr XIX/137/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2011 r.w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz z 2001 roku z późniejszymi zmianami/i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kościerskiego Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XVI/115/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Miasta Kościerzyna dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Kościerzyna wprowadza się następujące zmiany: 1) z 1 wykreśla się ppkt k) i 1). 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr 86/XI/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na 2012 rok Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 ze zm;) uchwala się co następuje: 1 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowisku w następującej wysokości: 1) przy sprzedaży artykułów ze stołu namiotu i innych miejsc: a) przy zajmowanej powierzchni do 16 m21700 zł b) za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni 500 zł 2) przy sprzedaży z samochodu osobowego z samochodu dostawczego 1500 zł 3) przy sprzedaży z ręki z zajęciem placu- od powierzchni zajmowanego m2 500 zł 4) przy sprzedaży obnośnej małych ilości - warzyw owoców oraz kwiatów z działek pracowniczych oraz ogródków przydomowych na części działki nr 487/10 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera przy kładce pieszej 200 zł 2 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku. 2. Stawka opłaty targowej określona w 1 nie może przekroczyć zł. dziennie Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów którymi są zarządzający targowiskami Pani Irla Alina Pan Zbigniew Sas Pani Katarzyna Zdziłowska 2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie do wysokości 1300% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 3. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dokonującej sprzedaży w sposób wyznaczony w Szczegółowe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inkasentów określa każdorazowo umowa zawarta między Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego a inkasentem 4 Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie 3 dni od dnia pobrania do kasy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego. 6 Traci moc uchwała Nr 364/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej sposobu jej poboru inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański. 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz 3830 UCHWAŁA Nr 87/XI/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późn.zm.) uchwala się co następuje: 1 Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego w 2012 roku podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku (M.P. Nr 95 poz. 969) z kwoty 7418 złotych za 1q do kwoty 67 złotych za 1 q. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr 88/XI/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: 1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 35 tony do 55 ton zł b) powyżej 55 tony do 9 ton zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł 2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł c) równej lub wyższej niż 26 ton: - o liczbie osi dwie i więcej zł 3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł c) równej lub wyższej niż 26 ton a mniejszej niż 29 ton: - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł d) równej lub wyższej niż 29 ton: - o liczbie osi dwie i trzy zł - o liczbie osi cztery i więcej zł 4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony do 55 ton zł b) powyżej 55 tony do 9 ton włącznie zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł 5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi dwie i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 31 ton: - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton: - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł d) powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł e) równej lub wyższej niż 40 ton - o liczbie osi dwie zł - liczbie osi trzy i więcej zł 6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi dwie i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 31 ton: - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton: - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł d) powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł e) równej lub wyższej niż 40 ton - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł 7) Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zł 8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi jedna zł - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton: - o liczbie osi jedna zł - o liczbie osi dwie i więcej zł c) powyżej 36 ton: - o liczbie osi jedna zł - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł 9) Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton - o liczbie osi jedna zł - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton: - o liczbie osi jedna zł - o liczbie osi dwie i więcej zł c) powyżej 36 ton: - o liczbie osi jedna zł - o liczbie osi dwie zł - o liczbie osi trzy i więcej zł 10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) do 15 miejsc zł b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc zł c) powyżej 30 miejsc zł 2 Dla pojazdów określonych w 1 pkt i 10 wyprodukowanych w 2007r. i nowszych stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości: a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu - powyżej 35 tony do 55 ton zł - powyżej 55 tony do 9 ton zł - powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł b) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 35 tony do 55 ton zł - powyżej 55 tony do 9 ton włącznie zł - powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł c) Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 280 zł d) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - do 15 miejsc zł - powyżej 15 miejsc do 30 miejsc zł - powyżej 30 miejsc zł 3 Pomoc publiczna udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis. 4 Traci moc uchwała Nr 365/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd. z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz 3832 UCHWAŁA Nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Na podstawie art. 5 ust. 1-4 oraz art. 20 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613 ze zm;) uchwala się co następuje: 1 Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1) Od budynków lub ich części: a) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 070 zł b) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 1850 zł c) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 445 zł d) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 950 zł e) od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 410 zł 2) Od budowli: a) od budowli lub ich części ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2% b) od budowli lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1% 3) Od gruntów: a) od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 084 zł b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 433 zł c) od 1m 2 powierzchni gruntów oznaczonych w ewi-

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz dencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe o symbolu B 024 zł d) od 1m 2 powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 034 zł 2 Pomoc publiczna udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis. 3 Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 366/XLV/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz 3833 UCHWAŁA Nr 128/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze gminy Nowy Staw Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95 poz. 969) - Rada Miejska w Nowym Stawie u c h w a l a co następuje: 1 Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 19 pażdziernika 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nowy Staw w 2012 roku do kwoty 70 zł za jeden kwintal. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kalinowski 3834 UCHWAŁA Nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz ze zm) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm. Rada Miejska w Pelplinie uchwala co następuje: 1 Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości 1) od gruntów: a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni zł b) zajętych na składowanie odpadów komunalnych od 1m2 powierzchni zł c) zajętych na oczyszczalnię ścieków komunalnych lub związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę od 1m2 powierzchni zł d) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni zł e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni zł 2) od budynków lub ich części:

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej zł c) związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych lub zbiorowym zaopatrzeniem w wodę od 1m2 powierzchni użytkowej zł d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej zł e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej zł f) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej zł 3) od wartości budowli: a) związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę - 002% b) wiązanych ze zbiorowym odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków - 002% c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wymieniona w lit. a i b - 2% 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin. 3 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła 3835 UCHWAŁA Nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 r. określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2006r. N 121 poz. 844 Dz. U. Nr 220 poz Nr 225 poz poz poz i Nr 251 poz 1847) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. z dnia 20 października 2011r. nr 95 poz. 962) Rada Miejska w Pelplinie uchwala co następuje: 1 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w złotych: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 35 tony do 55 tony włącznie b) powyżej 55 tony do 9 ton włącznie c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton ) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważnym o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy o liczbie osi cztery i więcej b) równej lub wyższe niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy o liczbie osi cztery i więcej c) równej lub wyższej niż 26 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy o liczbie osi cztery i więcej ) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy o liczbie osi cztery i więcej b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy o liczbie osi cztery i więcej c) równej lub wyższej niż 26 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy o liczbie osi cztery i więcej ) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony i poniżej 55 ton b) od 55 tony i poniżej 9 ton c) od 9 ton i poniżej 12 ton ) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneo dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy c) wyższej niż 36 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy ) od ciągników siodłowych i balastowych

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy c) wyższej niż 36 ton: - o liczbie osi - dwie o liczbie osi trzy ) od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 tonz wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi jedna o liczbie osi dwie o liczbie osi - trzy b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi jedna o liczbie osi dwie o liczbie osi trz c) wyższej niż 36 ton - o liczbie osi - jedna o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy ) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówz wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: - o liczbie osi jedna o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: - o liczbie osi jedna o liczbie osi dwie o liczbie osi trzy c) wyższe niż 36 ton: - o liczbie osi jedna o liczbie osi dwie o liczbie osi trz ) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia a) mniej niż 30 miejsc b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ) Dla pojazdów określonych w 1 pkt i 10 wyprodukowanych przed 1990r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości w złotych: a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: - powyżej 35 tony do 55 tony włącznie powyżej 55 ton do 9 ton włącznie powyżej 9 ton do poniżej 12 ton b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 35 tony i poniżej 12 ton - od 35 tony i poniżej 55 tony od 55 tony i poniżej 9 ton od 9 ton i poniżej 12 ton c) od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 tonz wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - mniej niż 30 miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc ) Dla pojazdów określonych w 1 pkt i 10 wyprodukowanych po 1989 r. a posiadających katalizatory lub spełniających wymogi norm w zakresie ochrony środowiska EURO 1 lub EURO 2 udokumentowane świadectwem homologacji producenta stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości w złotych: a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: - powyżej 35 tony do 55 tony włącznie powyżej 55 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton a poniżej 12 ton b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 35 tony i poniżej 12 ton: - od 35 tony i poniżej 55 ton od 55 tony i poniżej 9 ton od 9 ton i poniżej 12 ton c) od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 tonz wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - mniej niż 30 miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/284/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz ze zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala co następuje: 1 Obniża się cenę 1 q żyta dla celów podatku rolnego do kwoty 60 zł. 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła 3837 UCHWAŁA Nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2007 roku dotyczącej zwolnień od podatku nowo wybudowanych budynków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków zmienia się 2 który otrzymuje następujące brzmienie Zwolnienie o którym mowa w 1 obowiązuje w latach a jego wartość w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty: zł 2 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła 3838 UCHWAŁA Nr XV/194/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz. 1475; z 2006r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz z 2008r. Nr 180 poz Nr 223 poz z 2009r. Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679 Nr 134 poz. 777 Nr 149poz. 887) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 Nr 23 poz. 136 Nr 192 poz z 2008 r. Nr 54 poz. 326 Nr 218 poz Nr 227 poz z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101 Nr 86 poz. 720 Nr 168 poz z 2010 r. Nr 106 poz. 675 Nr 152 poz Nr 225 poz z 2011 r. Nr 5 poz. 13 Nr 159 poz. 945) Rada Miejska w Słupsku uchwala co następuje 1 Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 21 obręb ewidencyjny 8 Miasta Słupska której przebieg został oznaczonynumerem 1 na załączniku do niniejszej uchwały nadaje się nazwę: ulica Jacka Kaczmarskiego. 2 Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 49 obręb ewidencyjny 8 Miasta Słupska której przebieg został oznaczony numerem 2 na załączniku do niniejszej uchwały nadaje się nazwę: ulica Czesława Niemena.

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 132 obręb ewidencyjny 8 Miasta Słupska której przebieg został oznaczony numerem 3 na załączniku do niniejszej uchwały nadaje się nazwę: ulica Marka Grechuty. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. ale nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 listopada 2011 r. dotycząca zmiany uchwały nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie podatku od nieruchomościpodatku rolnego i podatku leśnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz z późniejszymi zmianami/ art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/jednolity tekst Dz. U. z 2010 nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami/ art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. nr 232 poz. 1378/uchwala się co następuje: 1 W załączniku nr 2 zmienionej uchwały stanowiącym wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) pozycja termin składania otrzymuje następujące brzmienie: Do 31 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Józef Kamiński

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3839

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 3839

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2008 r. Nr 297 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 3335 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 1349 nr XXXVI/429/2010 z dnia 5 marca 2010 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie uchwalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo