4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych..."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 grudnia 2005 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4021 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia cen skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia ceny sprzedaży 1 m³ drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Treść: 4037 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/24/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. dotyczącej opłat targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 rok Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego UCHWAŁY RAD GMIN: 4055 Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej na 2006 rok Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki w podatku od posiadania psów w 2006 roku

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej Rady Gminy Marcinowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/142/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 8O, poz. 872 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania: 1. materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu dymu lub kombinacji tych efektów, 2. wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych; w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia łudzi, mienia oraz środowiska. 2 Osoby naruszające zakaz opisany w 1 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. 3 Przepis 1 nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w pkt 1 2 przedmiotów następuje na zasadach i warunkach wynikających z wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909). 4 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 29 stycznia 2006 r. 5 Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI STANISŁAW ŁOPATOWSKI

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 r.) uchwala się, co następuje: Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 1 Lp. Stawki na 2006 r. 1. od 1 m 2 pow. użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,56zł 2. A od 1 m 2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 16,10 zł gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze- nie działalności gospodarczej B od 1 m 2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowo-szkoleniowych i kwaterach prywatnych. 15,68 zł C od 1 m 2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł 3. D od 1 m 2 pow. użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych budynki pozostałe 3,71 zł A od 1 m 2 pow. użytkowej budynków letniskowych 6,17 zł B od 1 m 2 pow. użytkowej od 1 m 2 garaży, z wyjątkiem powierzchni związanej z działalnością gospodarczą 6,01 zł C od 1 m 2 pow. użytkowej budynków gospodarczych 4,55 zł D od 1 m 2 pow. budynków pozostałych 6,17 zł E od 1 m 2 pow. budynków nowo wybudowanych niespełniających warunków prawa budowlanego o budynku mieszkalnym 1,59 zł F od 1 m 2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej 6,17 zł statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4. od wartości budowli 2% 5. Od gruntów: A B C D związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od ha powierzchni pozostałych od 1 m 2 powierzchni od 1 m 2 powierzchni zajętej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,67 zł 3,61 zł 0,24 zł 0,33 zł

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 3 Traci moc uchwała Nr XXVIII/316//04 Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ LESZEK PAZDYK 4022 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz.84 z 2002 r. ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956 z dn. 14 listopada 2005 r.) uchwala się, co następuje: 1 Podatek od posiadania psa wynosi Lp. Stawka w 2006 r. 1. Stawka roczna od 41,00 zł każdego psa 2 Podatek od posiadania psa jest płatny bez wezwania do 31 marca roku podatkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (od dnia wejścia w posiadanie psa). 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 4 Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr XXVIII/325/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobów jej poboru. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ LESZEK PAZDYK

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 14 listopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski z 26 października 2005 r. Nr 62, poz. 859) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 1 Ustala się stawki podatku od środków transportowych. 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równoważnego przez pojazd wynoszą: Dopuszczalna masa całkowita (w kilogramach) Od Do Pojazd bez katalizatora spalin lub urządzenia uznanego za równoważne Stawka podatku ( w złotych) Rok produkcji pojazdu do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie Pojazd Pojazd bez Pojazd Pojazd bez z katalizatorem katalizatora z katalizatorem katalizatora spalin lub spalin lub spalin lub spalin lub urządzeniem urządzenia urządzeniem urządzenia uznanym za uznanego za uznanym za uznanego za równoważne równoważne równoważne równoważne Pojazd z katalizatorem spalin lub urządzeniem uznanym za równoważne ) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku z złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz cd. tabeli Cztery osie i więcej a) od ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło, roku produkcji, oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równoważnego przez pojazd wynoszą: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kilogramach) Od Do Pojazd bez katalizatora spalin lub urządzenia uznanego za równoważne Stawka podatku (w złotych) Rok produkcji pojazdu silnikowego Do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie Pojazd Pojazd bez Pojazd Pojazd bez z katalizatorem katalizatora z katalizatorem katalizatora spalin lub spalin lub spalin lub spalin lub urządzeniem urządzenia urządzeniem urządzenia uznanym za uznanego za uznanym za uznanego za równoważne równoważne równoważne równoważne Pojazd z katalizatorem spalin lub urządzeniem uznanym za równoważne Nacisk na siodło do 130 kn włącznie Nacisk na siodło powyżej 130 kn b) od ciągnika balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji, oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równoważnego przez pojazd wynoszą: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kilogramach) Od Do Pojazd bez katalizatora spalin lub urządzenia uznanego za równoważne Stawka podatku (w złotych) Rok produkcji pojazdu silnikowego Do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie Pojazd Pojazd bez Pojazd Pojazd bez z katalizatorem katalizatora z katalizatorem katalizatora spalin lub spalin lub spalin lub spalin lub urządzeniem urządzenia urządzeniem urządzenia uznanym za uznanego za uznanym za uznanego za równoważne równoważne równoważne równoważne Pojazd z katalizatorem spalin lub urządzeniem uznanym za równoważne ) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą:

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku z złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie i więcej ) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji wynoszą: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kilogramach) Stawka podatku (w złotych) od do rok produkcji pojazdu silnikowego do 1994 włącznie od ) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku z złotych Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych Jedna oś Dwie osie Trzy osie i więcej ) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, roku produkcji oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równoważnego przez pojazd wynoszą: Stawka podatku (w złotych) Rok produkcji pojazdu silnikowego do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie Liczba miejsc do siedzenia łącznie z kierowcą Pojazd bez katalizatora spalin lub urządzenia uznanego za równoważne Pojazd z katalizatorem spalin lub urządzeniem uznanym za równoważne Pojazd bez katalizatora spalin lub urządzenia uznanego za równoważne Pojazd z katalizatorem spalin lub urządzeniem uznanym za równoważne Pojazd bez katalizatora spalin lub urządzenia uznanego za równoważne Pojazd z katalizatorem spalin lub urządzeniem uznanym za równoważne Do 15 włącznie Powyżej 15 do 29 włącznie Od

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr XXVIII/326/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój oraz uchwała nr XXIX/340/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXVIII/326/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ LESZEK PAZDYK 4024 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 1 Uchwala się następujący wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, który stanowi załącznik do uchwały. 2 Traci moc uchwała nr XXVIII/318/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZACVY RADY MIEJSKIEJ LESZEK PAZDYK

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4024

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4024

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4024

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 1 Uchwala się następujący wzór deklaracji na podatek leśny, który stanowi załącznik do uchwały. 2 Traci moc uchwała nr XXVIII/319/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY LESZEK PAZDYK

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4025

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4025

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 1 Uchwala się następujący wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, który stanowi załącznik do uchwały. 2 Traci moc uchwała nr XXVIII/317/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ LESZEK PAZDYK

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4026

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4026

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4026

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 1 Uchwala się następujący wzór deklaracji na podatek rolny, który stanowi załącznik do uchwały. 2 Traci moc uchwała nr XXVIII/321/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ LESZEK PAZDYK

21 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4027

22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4027

23 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4027

24 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4027

25 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.) oraz art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: 1 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/12/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i podatku leśnym Deklaracja w sprawie podatku rolnego otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 do uchwały nr III/12/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i podatku leśnym Deklaracja w sprawie podatku leśnego otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/107/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ WIESŁAW MĄKA

26 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

27 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

28 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

29 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

30 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

31 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

33 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

34 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4028

35 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz z 2002 r. ze zm.) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: 1 Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6 Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronią Śląskiego. 8 Traci moc uchwała nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 10 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ RYSZARD SULIŃSKI

36 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

37 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

38 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

39 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

40 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

41 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

42 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

43 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

44 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

45 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

46 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

47 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

48 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

49 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

50 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

51 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

52 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4029

53 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) 1 Uchwala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,33 zł od 1 m 2 powierzchni; 2. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,56 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,98 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 6,17 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, 6,17 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej zajętej na garaże wolno stojące i domki letniskowe od osób fizycznych, 3,09 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej od wszystkich pozostałych budynków lub ich części od osób fizycznych; 3. od budowli 2% ich wartości. 2 Zwalnia się z podatku od nieruchomości, budynki lub ich części mieszkalne, w których w 2006 r. zainstalowano ogrzewanie ekologiczne. Zwolnienie przysługuje począwszy od 2006 r. i obowiązuje do końca 2007 r. Podatnik jest zobowiązany: złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia, w pierwszym roku jego obowiązywania, udokumentować fakt zainstalowania ogrzewania ekologicznego. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój. 4 Traci moc uchwała nr XXV/190/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZBIGNIEW PUCHNIAK Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

54 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się do stosowania w Gminie Polanica Zdrój następujące wzory deklaracji składanych przez podatników: 1) na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 3. 2 Przyjmuje się do stosowania w Gminie Polanicy Zdrój następujące wzory informacji składanych przez podatników: 1) na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 6. 3 Traci moc uchwała nr XXV/199/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZBIGNIEW PUCHNIAK Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania. przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

55 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

56 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

57 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

58 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

59 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

60 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

61 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

62 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

63 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

64 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

65 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

66 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

67 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

68 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 4031

69 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. ( Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, poz. 867) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala: 1 Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 27,88 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 88/100). 2 Kwota wymieniona w 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2006 roku. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój. 4 Traci moc uchwała nr XXV/192/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZBIGNIEW PUCHNIAK 4033 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia ceny sprzedaży 1 m 3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz ze zm.), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, poz. 868) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

70 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i Ustala się cenę sprzedaży 1 m 3 drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na kwotę 131,35 zł (słownie: sto trzydzieści jeden złotych 35/100). 2 Kwota wymieniona w 1 obowiązuje do naliczenia podatku leśnego w 2006 roku. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój. 4 Traci moc uchwała nr XXV/191/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie określenia ceny sprzedaży 1 m 3 drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZBIGNIEW PUCHNIAK 4034 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 27 października 2005 r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 1 Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psa na kwotę 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych). 2 1.Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego. 2. Podatek jest płatny z góry (bez wezwania) do końca marca każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa. 3 Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa na następujących warunkach: 1. Na inkasentów podatku od posiadania psów zobowiązanych do jego poboru wyznacza się osoby fizyczne pracowników referatu finansowego Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju, administracji budynków, Straży Miejskiej. 2. Poboru podatku od posiadania psów dokonuje się na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze K-103 wydawane i ewidencjonowane przez Kasę Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju lub bezpośrednio w kasie. 3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się z budżetem miasta co najmniej raz w miesiącu. 4. Za pobór podatku od posiadania psów przyznaje się inkasentom prowizję w wys. 10% od zainkasowanej kwoty z wyłączeniem pracowników Straży Miejskiej i pracowników referatu finansowego Urzędu Miejskiego. 5. Prowizja będzie wypłacana po zakończeniu każdego kwartału w kasie Urzędu.

71 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój. 5 Traci moc uchwała nr XXV/194/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZBIGNIEW PUCHNIAK Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.) i obwieszczenia ministra finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 27 października 2005 r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów na targowisku miejskim w Polanicy Zdroju: a) za zajęcie stanowiska handlowego (zadaszonego stołu) 8,50 zł b) za zajęcie metra kwadratowego powierzchni targowej 3,20 zł c) przy sprzedaży z samochodu płodów rolnych (przez rolników i ogrodników) w wyznaczonym na ten cel miejscu 12,70 zł d) przy sprzedaży runa leśnego (jagody, maliny, grzyby itp.) oraz warzyw i owoców z kosza, wiadra itp. 3,20 zł 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu sprzedaży towarów poza targowiskiem miejskim za 1 metr kwadratowy zajmowanej powierzchni: w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w wysokości 8,00 zł, w pozostałych miesiącach w wysokości 5,30 zł. 2 Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na następujących warunkach: 1. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się Panią Teresę Niedźwiedź oraz pracowników Straży Miejskiej. 2. Pobór opłaty targowej będzie dokonywany na druki ścisłego zarachowania wydawane i ewidencjonowane przez Kasę Urzędu Miejskiego. 3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się co najmniej dwa razy w miesiącu w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego. 4. Za pobór opłaty targowej inkasentom przyznaje się prowizję w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty z wyłączeniem pracowników Straży Miejskiej. 5. Prowizja będzie wypłacana 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego.

72 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz i Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica Zdrój. 4 Traci moc uchwała nr XXV/193/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZBIGNIEW PUCHNIAK Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, poz. 859) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 1 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: I. Samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 496,00 zł 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 827,00 zł 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 993,00 zł II. Samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton załącznik nr 1 III. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 741,00 zł 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 927,00 zł 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.158,00 zł IV. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton załącznik nr 2 V. Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 993,00 zł

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok na terenie Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 4219 UCHWAŁA NR XV/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r. Projekt Numer druku LII/4/13 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 grudnia 2006 r. Nr 272 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4147 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: UCHWAŁA Nr XXX/196/13 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku

Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 2652 UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. Uchwała Nr XII-71/07 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1, art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 16 grudnia 2015 r. Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR XII/ 145 /2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie U C H W A Ł A... Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia... roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 9 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117 Dziennik Urzędowy - 8188 - poz. 1682, 1683 e) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wody wykorzystywane do zadań własnych gminy. 3. 1. Zarządza się pobór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr... z dnia.. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 69 / 2015 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 69 / 2015 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 69 / 2015 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 176/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 176/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7288 UCHWAŁA NR 92/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. ust.2 pkt 8 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/294/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR L/294/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR L/294/2009 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258. TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4439 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Projekt numer druku XXXVIII/1/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 139/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 139/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4898 UCHWAŁA NR XII/53/15 RADY GMINY GODZIANÓW w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 5981 UCHWAŁA NR XV/191/15 RADY MIASTA KNURÓW w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.63.2015 Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 2434 UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 15 grudnia 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 15 grudnia 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 grudnia 2004 r. Nr 251 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4154 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I

R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A N r 218/XXXV/05 R A D Y G M I N Y P AW Ł O W I C Z K I z dnia 01 grudnia 2005 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 5199 UCHWAŁA NR XX/145/2016 RADY GMINY WIERZCHLAS w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo