DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/193/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/194/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/195/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XII/90/11 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XII/91/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty targowej na 2012 rok Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr XII/92/11 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Komprachcice nr IX/49/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok Rady Gminy Komprachcice nr IX/50/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok Rady Gminy Komprachcice nr IX/51/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok Rady Gminy Komprachcice nr IX/52/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości Rady Gminy Komprachcice nr IX/53/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego Rady Miejskiej w Korfantowie nr XV/104/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Korfantowie nr XV/111/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/75/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/76/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XV/86/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów Rady Gminy Popielów nr XII/80/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 8350

2 1765 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Rady Gminy Tarnów Opolski nr XIII/81/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski Rady Gminy Tarnów Opolski nr XIII/82/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Rady Gminy Tarnów Opolski nr XIII/83/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Tarnów Opolski nr XIII/84/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XV/116/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XV/117/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XV/118/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XV/119/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XV/192/11 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta Kędzierzyn Koźle uchwala, co następuje: 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m 2 powierzchni - 0,75 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni - 4,05 zł, c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni - 0,23 zł; 2) od budynków mieszkalnych lub ich części, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,51 zł; 3) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 18,45 zł; 4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 9,54 zł; 5) od budynków lub ich części, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,32 zł; 6) od pozostałych budynków lub ich części: a) od budynków gospodarczych wykorzystywanych na potrzeby bytowe mieszkańców (przechowywanie opału, narzędzi domowych lub ogrodniczych, płodów rolnych, stodoły, kurniki, chlewy, stajnie, obory) od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 5,15 zł, b) od budynków lub ich części wykorzystywanych na inne cele niż wymienione pod lit. a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 6,88 zł; 7) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). 2. Traci moc uchwała Nr II/2/10 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 151, poz. 1809). 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Elżbieta Czeczot 1766 UCHWAŁA NR XV/193/11 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta Kędzierzyn Koźle uchwala, co następuje: 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) od autobusu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

4 Województwa Opolskiego Nr Poz Traci moc uchwała II/3/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 grudzień 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 151, poz. 1810). 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Elżbieta Czeczot

5 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1766

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XV/194/11 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,

7 Województwa Opolskiego Nr Poz poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) - Rada Miasta Kędzierzyn Koźle uchwala, co następuje: 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr XLI/516/05 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 8 grudzień 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 84, poz. 2825, z 2010 r. Nr 151, poz. 1811). 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Elżbieta Czeczot

8 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

9 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

10 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

11 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

12 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

13 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

14 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

15 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

16 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

17 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

18 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

19 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

20 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

21 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

22 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

23 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

24 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

25 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

26 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

27 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

28 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

29 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

30 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

31 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

32 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1767

33 Województwa Opolskiego Nr Poz

34 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XV/195/11 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje: 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Elżbieta Czeczot 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

35 1769 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XII/90/11 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz z późn. zm.), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Klimas 1. Wprowadza się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Wzór ten stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości. Wzór ten stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 4. W zakresie unormowanym niniejszą uchwałą tracą moc załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

36 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1769

37 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1769

38 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1769

39 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1769

40 Województwa Opolskiego Nr Poz

41 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XII/91/11 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty targowej na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 1. Uchwala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 6,00 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni handlowej przy dokonywaniu przez handlujących sprzedaży. 2. Traci moc uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Klimas 1771 UCHWAŁA NR XII/92/11 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,23 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Klimas

42 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR IX/49/11 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) i w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2012: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,81 zł od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32 zł od 1 m 2 powierzchni z wyłączeniem gruntów zajętych pod tereny mieszkaniowe (oznaczone symbolem B), dla których określa się stawkę 0,28 zł od 1 m 2 powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,69 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,01 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,27 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej z wyłączeniem budynków gospodarczych, dla których określa się stawkę 3,86 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej; 3) od budowli 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 2. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr XXXIII/252/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel

43 1773 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR IX/50/11 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) i w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) i z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, w następujących wysokościach: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ Stawka podatku w złotych powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 744 powyżej 5,5 do 9 włącznie powyżej 9 i poniżej ) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ nie mniej niż mniej niż 1 2 Stawka podatku w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4 Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej ) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zł; 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

44 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/ Stawka podatku w złotych oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie od 12 ton do 36 ton włącznie powyżej 36 ton Trzy osie od 12 ton do 36 ton włącznie powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton od 40 ton ) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zł; 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/ Stawka podatku w złotych oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Jedna oś nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie powyżej 36 ton Dwie osie nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie powyżej 36 ton Trzy osie nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie powyżej 36 ton ) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych mniejsza niż 30 miejsc równa lub wyższa niż 30 miejsc Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr XXXIII/253/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel 1774 UCHWAŁA NR IX/51/11 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

45 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 969) będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Komprachcice z kwoty 74,18 zł za 1 dt żyta do kwoty 60,00 zł za 1 dt żyta. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel 1775 UCHWAŁA NR IX/52/11 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1.1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Określa się wzór załączników do deklaracji i informacji stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały: a) dane o nieruchomościach ZN-1/A, b) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B. 2. Traci moc uchwała Nr XIX/138/04 r. Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel

46 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

47 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

48 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

49 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

50 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

51 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

52 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

53 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

54 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1775

55 Województwa Opolskiego Nr Poz

56 1776 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR IX/53/11 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 2. Traci moc uchwała Nr XIX/136/04 r. Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel 1.1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór informacji na podatek rolny (IR-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Określa się wzór załączników do deklaracji i informacji stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały: a) dane o nieruchomościach ZR-1/A, b) dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B.

57 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

58 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

59 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

60 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

61 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

62 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

63 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

64 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

65 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

66 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1776

67 Województwa Opolskiego Nr Poz

68 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XV/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami: zm. przen. z 2009 r. Nr 215, poz. 1675, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz oraz zm. wyn. z Mon. Pol. z 2010 r. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 oraz Nr 171 poz. 1016), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ 96/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: pkt 1 lit. a wyraz: od zastępuje się wyrazem: powyżej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Kazimierz Didyk 1778 UCHWAŁA NR XV/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), Rada Miejska uchwala, co następuje:

69 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95 poz. 969) jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Korfantów w 2012 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 70 zł za 1 dt. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Kazimierz Didyk 1779 UCHWAŁA NR XIV/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142, poz. 1591, z 2002 roku: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, z 2003 roku: Dz. U. nr 214, poz. 1806, Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, Dz. U. nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Dz. U. nr 172, poz. 1441, z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 175, poz. 1457, Dz. U. nr 181, poz. 1337, z 2007 roku: Dz. U. nr 48, poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, z 2009 r.: Dz. U. nr 223, poz. 1458, Dz. U. nr 52, poz. 420, z 2010 r.: Dz. U. nr 157, poz. 1241, Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 106, poz. 675, z 2011 r.: Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz. U. nr 134, poz. 777, Dz. U. nr 21, poz. 113), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. nr 95, poz. 613, z 2010 r. Dz. U. nr 96, poz. 620, z 2011 r.: Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, Dz. U. nr 215, poz. 1674, Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m 2 powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,46 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej; 3) od budowli - 2% wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Traci moc Uchwała Nr XL/322/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

70 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Zaczyk 1780 UCHWAŁA NR XIV/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591, z 2002 roku: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, z 2003 roku: Dz. U. nr 214, poz. 1806, Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, Dz. U. nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Dz. U. nr 172, poz. 1441, z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 175, poz. 1457, Dz. U. nr 181, poz. 1337, z 2007 roku: Dz. U. nr 48, poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, z 2009 r.: Dz. U. nr 223, poz. 1458, Dz. U. nr 52, poz. 420, z 2010 r.: Dz. U. nr 157, poz. 1241, Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 106, poz. 675, z 2011 r.: Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz. U. nr 134, poz. 777, Dz. U. nr 21, poz. 113), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 95, poz. 613, z 2010 r. Dz. U. nr 96, poz. 620, z 2011 r.: Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz. U. nr 226, poz. 1475, Dz. U. nr 215, poz. 1674, Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz. U. nr 171, poz. 1016), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXI/193/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku nr 2 w kolumnie 4 inne systemy zawieszenia osi jezdnych : a) liczbę 1581,00 zastępuje się liczbą 1644,95, b) liczbę 1622,00 zastępuje się liczbą 1644,95, c) liczbę 2479,97 zastępuje się liczbą 2559,60 ; 2) w załączniku nr 4 w kolumnie 3 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne : a) liczbę 1427,98 zastępuje się liczbą 1473,83, b) liczbę 1259,85 zastępuje się liczbą 1300,31, c) liczbę 1742,06 zastępuje się liczbą 1798,00 ; 3) w załączniku nr 4 w kolumnie 4 inne systemy zawieszenia osi jezdnych : a) liczbę 1959,23 zastępuje się liczbą 2022,13, b) liczbę 1742,06 zastępuje się liczbą 1798,00, c) liczbę 2576,88 zastępuje się liczbą 2659,61 ; 4) w załączniku nr 6 w kolumnie 3 oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne liczbę 1161,77 zastępuje się liczbą 1199,08 ; 5) w załączniku nr 6 w kolumnie 4 inne systemy zawieszenia osi jezdnych : a) liczbę 1305,39 zastępuje się liczbą 1347,30, b) liczbę 1718,71 zastępuje się liczbą 1773,90, c) liczbę 1331,00 zastępuje się liczbą 1336,46.

71 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Zaczyk 1781 UCHWAŁA NR XV/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142, poz. 1591, z 2002 roku: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, z 2003 roku: Dz. U. nr 214, poz. 1806, Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, Dz. U. nr 214, poz. 1806, z 2005 roku: Dz. U. nr 172, poz. 1441, z 2006 roku: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 175, poz. 1457, Dz. U. nr 181, poz. 1337, z 2007 roku: Dz. U. nr 48, poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz. 1218, z 2008 roku: Dz. U. nr 180, poz. 1111, z 2009 roku: Dz. U. nr 223, poz. 1458, Dz. U. nr 52, poz. 420, z 2010 roku: Dz. U. nr 157, poz. 1241, Dz. U. nr 28, poz. 142, Dz. U. nr 28, poz. 146, Dz. U. nr 106, poz. 675, z 2011 roku: Dz. U. nr 40, poz. 230, Dz. U. nr 117, poz. 679, Dz. U. nr 134, poz. 777, Dz. U. nr 21, poz. 113, Dz. U. nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 136, poz. 969, Dz. U. nr 143, poz. 1199, Dz. U. nr 191, poz. 1412, Dz. U. nr 249, poz. 1825, Dz. U. nr 245, poz. 1775, z 2007 roku: Dz. U. nr 109, poz. 747, z 2008 roku: Dz. U. nr 116, poz. 730, z 2009 roku: Dz. U. nr 237, poz. 1655, Dz. U. nr 56, poz. 458, z 2010 roku: Dz. U. nr 96, poz. 620, z 2011 roku: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 226, poz. 1475), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (Monitor Polski nr 95, poz. 969) będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Otmuchów z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Zaczyk

72 1782 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XII/80/2011 RADY GMINY POPIELÓW z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz oraz Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości: 1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,84 zł od 1 m 2 powierzchni 4,33 zł od 1 ha powierzchni 0,30 zł od 1 m 2 powierzchni 2. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,70 zł od 1 m 2 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń powierzchni użytkowej 19,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: - do 25 m 2 powierzchni włącznie 6,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej - powyżej 25 m 2 powierzchni 4,50 zł od 1 m 2 3. Od budowli powierzchni użytkowej 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle: 1. przeznaczone na prowadzenie opieki paliatywnej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2. wykorzystywane na cele związane z kulturą fizyczną i sportem oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym a nie objęte ustawowymi zwolnieniami 3. przeznaczone na cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego.

73 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/312/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk 1783 UCHWAŁA NR XIII/81/2011 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1 m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,14 zł od 1 m² powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznie 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr III/9/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. Rady Gminy w Tarnowie Opolskim w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski.

74 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1784 UCHWAŁA NR XIII/82/2011 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 lit. a - e nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle: a) wykorzystywane na działalność kulturalną, b) służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, c) zajęte na potrzeby pomocy społecznej, d) wykorzystywane na cele związane z kultura fizyczną i sportem oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym, a nie objęte ustawowymi zwolnieniami, e) zajęte na potrzeby działalności opiekuńczo wychowawczej.

75 1785 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/83/2011 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą: Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie 724,00 b) powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie 1023,00 c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1231,00 2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych Nie mniej niż Mniej niż DWIE OSIE 12 ton 13 ton 1305, ,00 13 ton 14 ton 1431, ,00 14 ton 15 ton 1560, ,00 15 ton 1685, ,00 TRZY OSIE 12 ton 17 ton 1320, ,00 17 ton 19 ton 1446, ,00 19 ton 21 ton 1574, ,00 21 ton 23 ton 1700, ,00 23 ton 25 ton 1827, ,00 25 ton 1955, ,00 CZTERY OSIEI WIĘCEJ 12 ton 25 ton 1695, ,00 25 ton 27 ton 1822, ,00 27 ton 29 ton 1948, ,00 29 ton 31 ton 2023, ,53 31 ton 2145, ,53 3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton: Stawka podatku 1138,00

76 1785 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz b) równej lub wyższej niż 12 ton: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych DWIE OSIE 12 ton 18 ton 1058, ,00 18 ton 25 ton 1185, ,00 25 ton 31 ton 1312, ,00 31 ton 1791, ,20 TRZY OSIE 12 ton 40 ton 1583, ,00 40 ton 2178, ,53 4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynoszą: a) od 7 ton i poniżej 12 ton: b) równej lub wyższej niż 12 ton: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku 916,00 Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych JEDNA OŚ 12 ton 18 ton 902, ,00 18 ton 25 ton 1027, ,00 25 ton 1155, ,00 DWIE OSIE 12 ton 28 ton 906, ,00 28 ton 33 tony 1279, ,00 33 tony 38 ton 1212, ,00 38 ton 1561, ,00 TRZY OSIE 12 ton 38 ton 1170, ,00 38 ton 1192, ,00 5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku Mniej niż 30 miejsc 840,00 Równa lub wyższa niż 30 miejsc 1293,00 2. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie Gminy Tarnów Opolski. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban

77 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), uchwala się, co następuje: 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 55,91 zł za 1 dt. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 1787 UCHWAŁA NR XV/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

78 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,95 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m² powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwała Nr II/8/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/392/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Monika Wąsik-Kudla 1788 UCHWAŁA NR XV/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 1.1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie: 432,00 zł, b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie: 720,00 zł, c) powyżej 9 t i poniżej 12 t: 792,00 zł;

79 Województwa Opolskiego Nr Poz ) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w złotych) całkowita (w tonach) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie , , , ,00 Trzy osie , , , ,00 Cztery osie i więcej , , , ,00 3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 t do 8 t włącznie: 1.152,00 zł, b) powyżej 8 t i poniżej 12 t: 1.368,00 zł; 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w poniższej tabeli: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej mniej niż niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie , , , ,00 Trzy osie i więcej , , , ,00 5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 720,00 zł; 6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone są w poniższej tabeli: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Jedna oś ,00 624,00 Dwie osie , , , ,00 Trzy osie i więcej , , , ,00

80 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz ) od autobusów o liczbie miejsc: a) mniejszej niż 30 miejsc: 924,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.596,00 zł. 2. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Monika Wąsik-Kudla 1789 UCHWAŁA NR XV/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2011 r. z kwoty: 74,18 zł za 1 dt na kwotę: 35,60 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zdzieszowice. 2. Wykonanie ww. uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 3. Uchwała ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na rok Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Monika Wąsik-Kudla

81 1790 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XV/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 1. Określa się następujące wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 1) informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach) (INRL) stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN) stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZA) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 4) deklaracja na podatek rolny (DR) stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) deklaracja na podatek leśny (DL) stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 3. Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Monika Wąsik-Kudla

82 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

83 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

84 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

85 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

86 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

87 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

88 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

89 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

90 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

91 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

92 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

93 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

94 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

95 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

96 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

97 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

98 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1790

99 Województwa Opolskiego Nr Poz

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 57 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 9 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 listopada 2017 r. Poz. 4955 UCHWAŁA NR LIV/263/17 RADY GMINY GRABÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 2434 UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 49/XXI/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki

UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.63.2015 Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 6975 UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII/140/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0007.60.2015 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 5199 UCHWAŁA NR XX/145/2016 RADY GMINY WIERZCHLAS w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 5115 UCHWAŁA NR XXXVII/963/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 29 października 2013 r.

UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 29 października 2013 r. UCHW ALA NR XL/218/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Lubartów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. Uchwała Nr XII-71/07 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4898 UCHWAŁA NR XII/53/15 RADY GMINY GODZIANÓW w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. UCHWAŁA Nr... z dnia.. Projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXII/186/13 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2

0,76 zł./m 2. 4,11 zł./ha. 0,17 zł./m 2. 0,57 zł./m 2. 19,66 zł./m 2. 9,41 zł./m 2. 3,95 zł./m 2. 4,49 zł./m 2 STAWKI PODATKOWE NA 2015 ROK Podatek od nieruchomości (na podstawie Uchwały Nr XXIX/224/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r.

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r. Uchwała nr X/ 77 / 2015 w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/123/2017 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/123/2017 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz. 11313 UCHWAŁA NR XXII/123/2017 RADY GMINY PACYNA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7288 UCHWAŁA NR 92/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY SZASTARKA. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY SZASTARKA. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 5047 UCHWAŁA NR XXXII/198/17 RADY GMINY CIELĄDZ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR XVII/67/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR XVII/67/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5114 UCHWAŁA NR XVII/67/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/358/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/358/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/358/2012 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 5049 UCHWAŁA NR XXXII/183/17 RADY GMINY W GALEWICACH w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku Uchwała Nr 9/II/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień w tym podatku na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2053 UCHWAŁA NR XLIII.230.2014 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 roku Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku

Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina w 2010 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/554/2013 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/138/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 27 października 2016 roku

Kraków, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/138/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 27 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 6363 UCHWAŁA NR XIII/138/2016 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokosci stawek

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 7 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 27 października 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 7 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 27 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 7 listopada 2017 r. Poz. 2288 UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY GMINY SIEDLISKO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1, art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/344/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.71.2014 UchwałaNr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 10186 UCHWAŁA Nr XX/95/2012 RADY GMINY LUTOCIN w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 4689 UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/103/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/103/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9880 UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo