Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2012 nr 1 styczeń-czerwiec 2012 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) 004(0.034) Informatyka 005(0.034) Zarządzanie. Biurowość 1(0.034) FILOZOFIA 159.9(0.034) Psychologia 2(0.034) RELIGIA. TEOLOGIA 27(0.034) Chrześcijaństwo 3(0.034) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30(0.034) Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia 31(0.034) Statystyka. Demografia 316(0.034) Socjologia 32(0.034) Nauki polityczne. Polityka 33(0.034) Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Turystyka 34(0.034) Nauki prawne. Prawo 35(0.034) Administracja publiczna. Wojskowość 36(0.034) Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37(0.034) Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39(0.034) Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5(0.034) MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504(0.034) Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51(0.034) Matematyka 52(0.034) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(0.034) Fizyka 54(0.034) Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55(0.034) Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59(0.034) Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6(0.034) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECH- NICZNE. ROLNICTWO 60(0.034) Biotechnologia 61(0.034) Medycyna 62(0.034) Technika 63(0.034) Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria 64(0.034) Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo (0.034) Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta (0.034) Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657/658(0.034) Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68(0.034) Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69(0.034) Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7(0.034) SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71/72(0.034) Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura 73/76(0.034) Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77(0.034) Fotografia i procesy pokrewne 78(0.034) Muzyka 791/792(0.034) Film. Teatr 793/794(0.034) Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799(0.034) Sport 8(0.034) JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81(0.034) Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(0.034) Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9(0.034) Literatura piękna 9(0.034) GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904(0.034) Archeologia 91(0.034) Geografia. Opisy krajów. Mapy 929(0.034) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(0.034) Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438)(0.034) Historia Polski

2 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) Bibliografia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich [Dokument elektroniczny] : za lata / [oprac. Elżbieta Herich, Katarzyna Majchrowska, Mirosława Mazur] ; Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich. - Dane tesktowe. - Siemianowice Śląskie : Miejska Biblioteka Publiczna, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; MS Word; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Miejska Biblioteka Publiczna (Siemianowice Śląskie) 2. Biblioteki publiczne - Polska w. 3. Siemianowice Śląskie (woj. śląskie) - bibliotekarstwo w. 4. Bibliografia 5. Dokumenty elektroniczne b /2012 Biblioteka, edukacja, dydaktyka [Dokument elektroniczny] / [pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej] ; Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; Microsoft czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z konferencji Wrocław, 9 grudnia 2011 r. ISBN Biblioteki pedagogiczne - Polska - od 2001 r. 2. Biblioteki akademickie - Polska - od 2001 r. 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne b x 2/2012 Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois D Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego [Dokument elektroniczny] / [Muzeum Śląska Cieszyńskiego]. - Dane. - Jaworze : Urząd Gminy Jaworze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + Broszura : 12 s. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Peracyjnego Województwa Ślaskiego na lata Saint Genois (rodzina) - zbiory 2. Muzeum Śląska Cieszyńskiego - zbiory 3. Zbiory muzealne - digitalizacja - Polska 4. Cieszyn (woj. śląskie) - muzealnictwo - zbiory 5. Stare druki - zbiory - Polska 6. Dokumenty elektroniczne b /2012 Jak komercjalizować wiedzę powstającą we wrocławskim środowisku naukowym [Dokument elektroniczny] / [Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na etykiecie dysku dod. inf.: Przedsiębiorczość akademicka. 1. Przedsiębiorczość akademicka - Polska 2. Nauka - a gospodarka - Polska - od 2001 r. 3. Gospodarka - a nauka - Polska - od 2001 r. 4. Wrocław (woj. dolnośląskie) - gospodarka - od 2001 r. 5. Dokumenty elektroniczne b /2012 Koniniana [Dokument elektroniczny] : numerów / Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie. - Dane tekstowe. - Konin : Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, dyski optyczne (CD-ROM) : kolor; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z opakowania. - Na etykiecie dysku 1. Koniniana 50 numerów (1-50). Na etykiecie dysku 2. Koniniana 50 numerów (51-100). ISBN Konin (woj. wielkopolskie) 2. Czasopisma regionalne i lokalne 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kultura lokalnie [Dokument elektroniczny] : między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu / Wojciech Kowalik [et al.]. - Dane tekstowe. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Instytucje kultury - organizacja 2. Instytucje kultury - zarządzanie 3. Dokumenty elektroniczne Kowalik, Wojciech. b /2012 NOWAKOWSKI, Witold ( ). Oblicza Japonii [Dokument elektroniczny] : bibliografia japoników opublikowanych na terenie Polski do 1945 roku / Witold Nowakowski ; wstęp i oprac. Tomasz Szubiakiewicz. - Dane tekstowe. - Warszawa : Stowarzyszenie EBIB, Japonica - Polska 2. Bibliografia 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 WYGLĄDAŁA, Ewa. Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata [Dokument elektroniczny] / [oprac. Ewa Wyglądała]. Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata / oprac. Anna Radwańska. Kobiety na na współczesnym rynku pracy : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. Praca i życie ludzi starszych i starych : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska. Dialog społeczny : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Alina Kulesza. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 2

3 122). - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123). - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 124). - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 125). - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 126) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. Indeks. ISBN ISBN ISBN ISBN ISBN Kabaj, Mieczysław (1933- ) 2. Borkowska, Stanisława (1939- ) 3. Polityka społeczna 4. Bibliografia osobowa 5. Bibliografia 6. Dokumenty elektroniczne b /2012 Wykorzystanie funduszy europejskich w Bibliotece Ossolineum i w Książnicy Cieszyńskiej - konserwacja i digitalizacja zbiorów [Dokument elektroniczny] : materiały z konferencji Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu zorganizowanej w Ossolineum 15 grudnia 2009 roku / Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. - Dane tekstowe. - Wrocław ; Toruń : Stowarzyszenie EBIB, Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław) - zbiory 2. Książnica Cieszyńska - zbiory 3. Zbiory biblioteczne - digitalizacja 4. Polska - kultura - programy i fundusze wspólnotowe 5. Polska - kultura - finanse - od 2001 r. 6. Materiały konferencyjne 7. Dokumenty elektroniczne b x 9/2012 GOSPODARKA zob. poz. 97 HERICH, Elżbieta.: Bibliografia Siemianowic Śląskich zob. poz. 416 MEDIA a wartości. zob. poz. 250 MEŽDUNARODNAÂ Naučno-Tehničeskaâ Konferenciâ Innovacii w sistemah kontrolâ, upravleniâ, zaŝit i monitoringa bezopasnosti w gornoj promyšlennosti zob. poz (0.034) Informatyka Konferencja Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa września 2011 r. [Dokument elektroniczny] / [Instytut Technik Innowacyjnych EMAG]. - Dane tekstowe. - [Katowice] : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Mat. konf września 2011 r., Katowice. ISBN Systemy informatyczne - ochrona 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Access 2010 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 24 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Access 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs After Effects SC5 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN After Effects 2. Programy graficzne 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs AutoCAD zaawansowany [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podrcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN AutoCAD 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs AutoCAD 2012 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podrcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN AutoCAD 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 3

4 Kurs AutoCAD [Dokument elektroniczny] : modelowanie 3D. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN AutoCAD 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs AutoCAD [Dokument elektroniczny] : techniki efektywnej pracy. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd CD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN AutoCAD 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Avid Studio [Dokument elektroniczny] : edycja i montaż. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Programy komputerowe 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs bazy danych MySQL [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranut yt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN MySQL 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b x 18/2012 Kurs budowa stron w HTML5 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN HTML 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs CorelDRAW [Dokument elektroniczny] : materiały reklamowe. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows XPMac/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; np. napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN CorelDRAW 2. Programy graficzne 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b x 20/2012 Kurs CorelDrRAW X5 [Dokument elektroniczny] : + kurs Corel Photo-Paint X5 : esencja. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 24 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN CorelDRAW 2. Corel Photo-Paint 3. Programy graficzne 4. Podręczniki 5. Dokumenty elektroniczne b x 21/2012 Kurs Cubase 6 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Cubase 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Dreamweaver CS5 esencja [Dokument elektroniczny] ; bonus Kurs Fireworks CS5. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów] dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. - Na płycie także Kurs Fireworks CS5. ISBN Dreamweaver 2. Fireworks 3. Programy graficzne 4. Podręczniki 5. Dokumenty elektroniczne b /2012 4

5 Kurs Edius 6 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs efektowne strony z CSS3 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 16 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Strony WWW - projekty 2. Kaskadowe arkusze stylów 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Encore CS5 esencja [Dokument elektroniczny] ; bonus Kurs Soundbooth CS5. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na płycie także Kurs Soundbooth CS5. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Programy komputerowe 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Excel 2010 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mc OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd CD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Excel 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Excel [Dokument elektroniczny] : programowanie w VBA - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Excel 2. Visual Basic 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Final Cut Studio [Dokument elektroniczny]. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Programy graficzne 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b x 29/2012 Kurs Flash Catalyst CS5 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Flash (program komputerowy) 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Flash Pro CS5 esencja [Dokument elektroniczny] ; bonus Kurs Flash Catalyst CS5. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na płycie także Kurs Flash Catalyst CS5. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Flash (program komputerowy) 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Fruity Loops 10 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, [2012]. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s., 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac/Linux; rozdzielczość ekranu 1024x768; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Programy komputerowe 2. Przetworniki 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 5

6 Kurs Illustrator CS5 esencja [Dokument elektroniczny] ; bonus Kurs Bridge CS5. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM P-C; Windiows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na płycie także Kurs Bridge CS5. - Na ekranie: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Illustrator 2. Programy graficzne 3. Creative Suite 4. Przeglądarki internetowe 5. Podręczniki 6. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs InDesign CS5 esencja [Dokument elektroniczny] ; bonus Kurs Acrobat Pro 9. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na płycie także Kurs Acrobat Pro 9. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN InDesign 2. Acrobat 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Joomla! zaawansowany [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows/Mac/Linux; karta graficzna; karta dźwiękowa; Adobe Acrobat Reader; przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome); DVD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Joomla! 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Lightroom 3 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/ Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Przetwarzanie obrazów - oprogramowanie 2. Grafika komputerowa 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Photoshop CS5 [Dokument elektroniczny] : esencja ; bonus Kurs Bridge CS5. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe:windows/mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; DVD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Photoshop 2. Programy graficzne 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Photoshop Elements 8 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Procesor Intel/AMD 1000 MHz; pamięć RAM 256 MB; Windows XP/Vista oraz kodek wideo TechSmith Screen Capture Codec; rozdzielczość ekranu 1024x768; karta dźwiękowa; DVD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Photoshop 2. Programy graficzne 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Photoshop zaawansowany [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/MacOS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome); napęd DVD. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Photoshop 2. Programy graficzne 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Pinnacle 15 [Dokument elektroniczny] : edycja i montaż. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Power Point 2010 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN PowerPoint 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 6

7 Kurs Premiere Elements 8 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Procesor Intel[111]/AMD[111] 1000 MHz; pamięć RAM 256 MB; Windows XP/Vista oraz kodek wideo TechSmith Screen Capture Codec; rozdzielczość ekranu 1024x768; karta dźwiękowa; DVD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Premiere 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs Premiere ProCS5 esencja [Dokument elektroniczny] ; bonus Kurs OnLocation CS5. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Premiere 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs programowania w Ajax [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 16 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN AJAX (informat.) 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs programowania w C++ [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN C++ 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs programowania w C# [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, [2012]. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 18 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN C# 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs programowania w JavaScript [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 16 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Java (język programowania) 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs programowania w Java [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Java (język programowania) 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs programowania w jquery [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 17 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Java (język programowania) 2. Języki programowania 3. Programowanie (informat.) 4. Podręczniki 5. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs programowania w PHP 5 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN PHP 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 7

8 Kurs programowania w PHP 5 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; przeglądarka internetowa; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN PHP 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 Kurs tworzenie stron Joomla 2.5 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Joomla! 2. Programy graficzne 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b x 52/2012 Kurs Vegas Pro 11 [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Podręcznik : 20 s. ; 19 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd DVD. - Tyt. z ekranu tyt. - Na opakowaniu: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory wideo 2. Podręczniki 3. Dokumenty elektroniczne b x 53/2012 Kurs Word 2010 esencja [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Tarnów : Wydawnictwo Strefa Kursów], dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: Windows/Mac OS/Linux; Adobe Flash Player; napęd CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Strefa kursów : praktyczne filmy instruktażowe. ISBN Edytory tekstu 2. Word 3. Podręczniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2012 Najlepsze programy i poradniki dla specjalistów IT [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2011]. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM ): kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows/Linux/Mac OS X; Acrobat Reader; czytnik DVD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Na płycie programy admin. związane z bezpieczeństwem oraz wybrane artykuły z poradnika Bezpieczeństwo informacji od A do Z. ISBN Administracja elektroniczna 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 RODAN, Andrzej (1945- ). Świat według fejsbuka czyli mokre pyski atakują! [Dokument elektroniczny] / Andrzej Rodan. - Dane tekstowe. - Poznań : Wydawnictwo RW2010, ISBN Facebook 2. Portal społecznościowy 3. Dokumenty elektroniczne b /2012 KOZIK, Jarosław.: Diagnostyka maszyny synchronizacji z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji zob. poz (0.034) Zarządzanie. Biurowość Strategies for culture, culture for development [Dokument elektroniczny] : strategic management of a cultural institution / ed. Martyna Śliwa. - Dane tekstowe. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Instytucje kultury - zarządzanie - Polska - od 2001 r. 2. Zarządzanie strategiczne - Polska - od 2001 r. b /2012 BIGOSIŃSKI, Piotr.: Dokumentacja systemu HACCP opracowana na potrzeby wdrożenia w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia zbiorowego i przemysłu gastronomicznego zob. poz. 254 DZIEDZIC, Michał.: Budowa zyskownych systemów transakcyjnych zob. poz. 95 JAWORSKI, Rafał.: Elementy zarządzania na rynkach finansowych - czyli manager na giełdzie zob. poz. 99 ZARZĄDZANIE zmianą w organizacjach publicznych zob. poz

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 1 styczeń-czerwiec 2009 poz. 1-250 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50

R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 R. 70(82) Warszawa, 7-13 grudnia 2014 r. Nr 50 Poz. 33705-34353 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22

R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 R. 69(81) Warszawa, 26 maja - 1 czerwca 2013 r. Nr 22 Poz. 14610-15281 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4

R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 R. 67(79) Warszawa, 23-29 stycznia 2011 r. Nr 4 Poz. 1414-2096 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a Poz. 28411-29055 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42

R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 R. 70(82) Warszawa, 12-18 października 2014 r. Nr 42 Poz. 28336-28916 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a

R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a R. 66(78) Warszawa, listopad 2010 r. Nr 45a Poz. 27117-27565 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo