Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Dokumentów Elektronicznych"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 2 lipiec-grudzień 2011 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) 004(0.034) Informatyka 005(0.034) Zarządzanie. Biurowość 1(0.034) FILOZOFIA 159.9(0.034) Psychologia 2(0.034) RELIGIA. TEOLOGIA 27(0.034) Chrześcijaństwo 3(0.034) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30(0.034) Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia 31(0.034) Statystyka. Demografia 316(0.034) Socjologia 32(0.034) Nauki polityczne. Polityka 33(0.034) Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia. Turystyka 34(0.034) Nauki prawne. Prawo 35(0.034) Administracja publiczna. Wojskowość 36(0.034) Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Mieszkania. Ubezpieczenia. Konsumeryzm 37(0.034) Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo 39(0.034) Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5(0.034) MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504(0.034) Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51(0.034) Matematyka 52(0.034) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(0.034) Fizyka 54(0.034) Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55(0.034) Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59(0.034) Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6(0.034) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECH- NICZNE. ROLICTWO 60(0.034) Biotechnologia 61(0.034) Medycyna 62(0.034) Technika 63(0.034) Rolnictwo. Leśnictwo. Zootechnika. Weterynaria 64(0.034) Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo (0.034) Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta (0.034) Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu 657/658(0.034) Rachunkowość. Księgowość. Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu 66/68(0.034) Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69(0.034) Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7(0.034) SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 71/72(0.034) Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura 73/76(0.034) Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne 77(0.034) Fotografia i procesy pokrewne 78(0.034) Muzyka 791/792(0.034) Film. Teatr 793/794(0.034) Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799(0.034) Sport 8(0.034) JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LI- TERATURA PIĘKNA 80/81(0.034) Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(0.034) Historia literatury. Nauka o literaturze 82-1/-9(0.034) Literatura piękna 9(0.034) GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904(0.034) Archeologia 91(0.034) Geografia. Opisy krajów. Mapy 929(0.034) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(0.034) Historia. Historiografia. Archiwistyka 94(438)(0.034) Historia Polski

2 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Muzea. Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej) HENEL VON HENNENFELD, Nicolaus ( ). Silesiographia [Dokument elektroniczny] ; Breslo-Graphia / von Nicolaus Henel von Hennenfeld ; [red. i wstęp Detlef Haberland ; tł. wstępu Arkadiusz Cencora, Diana Codogni-Łańcucka]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (E-Biblioteka Historyczna 3) Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny również w wersji online. - Tekst łac. ; wstęp pol., niem. - Streszcz. ang., czes., niem., pol. - Spis treści również niem. Indeksy. ISBN Źródła historyczne 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Komercjalizacja wyników badań naukowych [Dokument elektroniczny] : poradnik dla pracowników sfery B+R / [Marcin Żuraw et al.]. - Dane tekstowe. - Lublin : Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN : bezpł. 1. Nauka - Polska 2. Prawo autorskie - Polska 3. Instytuty naukowe - zarządzanie - Polska 4. Nauka - finanse - prawo - Polska 5. Dokumenty elektroniczne 6. Poradniki Żuraw, Marcin. b /2011 WYGLĄDAŁA, Ewa.: Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata zob. poz. 390 WYGLĄDAŁA, Ewa.: Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata zob. poz (0.034) Informatyka Elementy informatyki sądowej [Dokument elektroniczny] / [Adam Baworowski et al. ; red. Maciej Szmit et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. przy rozdz. ISBN Dowód elektroniczny 2. Informatyka - stosowanie - prawo 3. Prawo autorskie 4. Prawo komputerowe - Polska 5. Sądownictwo - komputeryzacja 6. Dokumenty elektroniczne Baworowski, Adam. b /2011 GURDAŁA, Sławomir. Z komputerem za pan brat [Dokument elektroniczny] / Sławomir Gurdała. - Dane tesktowe. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Biliogr. ISBN Komputery 2. Internet 3. Arkusze kalkulacyjne 4. Edytory tekstu 5. Systemy operacyjne 6. Podręczniki 7. Dokumenty elektroniczne b /2011 INFOBAZY 2011 (6 ; 2011 ; Gdańsk / Sopot). Infobazy 2011 [Dokument elektroniczny] : nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej, Gdańsk - Sopot 5-7 września 2011 roku / Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dostępny także w wersji drukowanej. - Streszcz. ang. ISBN Społeczeństwo informacyjne 2. Baza danych 3. Informacja naukowa - komputeryzacja 4. Materiały konferencyjne 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 Information system and software for quality control of radiation processing [Dokument elektroniczny] / [V. T. Lazurik et al.]. - Dane i program. - Warszawa : [Institute of Nuclear Chemistry and Technology], dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM - Tyt. z etykiety na dysku. 1. Fizyka - komputeryzacja 2. Promieniowanie - badanie - automatyzacja 3. Programy komputerowe 4. Dokumenty elektroniczne 2

3 Lazurik, V. T. b /2011 Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2011 [Dokument elektroniczny] : September 18-21, 2011 Szczecin, Poland / [Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki (editors)]. - Dane tesktowe. - [Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2011]. - 1 pendrive : kolor. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; port USB. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Indeks. ISBN Informatyka 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b x 367/2011 RUTKOWSKA, Beata. Informatyka [Dokument elektroniczny] : interaktywne testy dla gimnazjum / Beata Rutkowska. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; karta graficzna; karta dźwiękowa; Macromedia Flash Player; Adobe Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Informatyka - gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów 3. Materiały pomocnicze dla gimnazjów 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 RZEPKA, Tomasz pytań do technika informatyka [Dokument elektroniczny] : przykładowe pytania egzaminacyjne z odpowiedziami / Toamsz Rzepka. - Dane tekstowe. - [Bielsko-Biała : Tomasz Rzepka], cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Dokument dostępny także online. ISBN : bezpł. 1. Informatyka 2. Komputery 3. Programy komputerowe 4. Ćwiczenia i zadania 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 SMC 2011 (14 ; 2011 ; Łódź). XIV International Conference on System Modelling and Control [Dokument elektroniczny] : SMC June 2011, Łódź / [Institute of Information Technology, Technical University of Lodz, Institute of Mechatronics and Information Systems, Technical University of Lodz in cooperation with the College of Computer Science, Polish Cybernetics Society, Polish Society of Medical Informatics]. - Dane tekstowe. - Łódź : Institute of Mechatronics and Information Systems, Technical University of Lodz, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Inteligencja sztuczna 2. Modele matematyczne 3. Teoria systemów 4. Materiały konferencyjne 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 GRA W kolory 3 zob. poz. 457 KLIENT - jak go zdobyć i zatrzymać zob. poz. 399 OD A do Z zob. poz (0.034) Zarządzanie. Biurowość Dotacje na założenie firmy - wpływ na rynek pracy w Małopolsce [Dokument elektroniczny] : badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja skrócona / Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. - Dane tekstowe. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN : bezpł. 1. Przedsiębiorstwa małe i średnie - organizacja - Polska - od 2001 r. 2. Dotacja - zarządzanie 3. Małopolskie, województwo - gospodarka 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 RADWAŃSKA, Anna. Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata [Dokument elektroniczny] / oprac. Anna Radwańska. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Indeks. 1. Borkowska, Stanisława (1939- ) 2. Bibliografia osobowa 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 3

4 SZUMNARSKA, Katarzyna. 5S zrób to sam [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Szumnarska. - Dane tekstowe. - Poznań : etena.pl Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Zarządzanie jakością 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 PERSONEL w oświacie zob. poz. 474 PISMA, wzory i formularze dla przedszkoli zob. poz. 475 SZUMNARSKA, Katarzyna.: Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością? zob. poz (0.034) FILOZOFIA WARZYŃSKI, A. J. (1933- ). Wolność i istnienie. Cz. 1 [Dokument elektroniczny] / Aleksander Jerzy Ciećwierz (Jerzy Warzyński). - Wyd Dane tekstowe. - Olsztyn : Wydawnictwo Tęcza, dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Microsoft Word; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na publikacji wyłącznie błędny ISBN. 1. Wolność - chrześcijaństwo 2. Bóg - filozofia 3. Wydawnictwa popularne 4. Dokumenty elektroniczne b / (0.034) Psychologia HILL, Napoleon ( ). 16 praw sukcesu [Dokument elektroniczny] / Napoleon Hill. - Limitowana edycja specjalna. - Dane. - Gliwice : Wydawnictwo Złote Myśli, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Media Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Na płycie także audiobook. - Inf. o wydaniu z etykiety na dysku. ISBN Sukces 2. Prakseologia 3. Samowychowanie 4. Książki mówione 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 KRAWCZYK, Krystyna (1935- ). Człowieku sam poznaj siebie [Dokument elektroniczny] / Krystyna Alagor [pseud.]. - Dane tekstowe. - Radom : Wydawnictwo Autorskie Alagor, cop dysk optyczny(cd-rom) : kolor ; 12 cm. - (O Medycynie Inaczej) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Nazwa aut.: Krystyna Krawczyk. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Samopoznanie 2. Samorealizacja 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 KUPŚ, Adam. Poznaj mowę swojego niemowlęcia, czyli sposoby na zrozumienie dziecka [Dokument elektroniczny] / Adam Kupś. - Dane tekstowe. - [Żodyń] : Adam Kupś, 2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Niemowlę - psychologia 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 2(0.034) RELIGIA. TEOLOGIA DZIEWIECKI, Marek (1954- ). Cele i metody wychowania w duchu Ewangelii [Dokument elektroniczny] / Marek Dziewiecki. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Publikacja ukazała się w Klubie Libenter.pl, którego właścicielem jest firma Editorial Paweł Pomianek. ISBN Wychowanie religijne - katolicyzm 2. Powołanie (rel.) - katolicyzm 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 4

5 Mała księga zen [Dokument elektroniczny] / wybór i tł. Wojciech P. P. Zieliński. - Dane tekstowe. - Poznań : Wojciech P. P. Zieliński, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na drugim ekranie dod. do tyt.: opowieści i koany. ISBN Zen 2. Dokumenty elektroniczne b / (0.034) Chrześcijaństwo JAN PAWEŁ, Jan Paweł II (papież ; ). Christifideles laici [Dokument elektroniczny] ; Redemptoris Custos ; Ecclesia in Europa / [Jan Paweł II]. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Publikacja ukazała się w Klubie Libenter.pl, którego właścicielem jest firma Editorial Paweł Pomianek. ISBN Adhortacje apostolskie - od 1965 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 JAN PAWEŁ, Jan Paweł II (papież ; ). Familiaris consortio [Dokument elektroniczny] ; Reconciliatio et paenitentia / [Jan Paweł II]. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Publikacja ukazała się w Klubie Libenter.pl, którego właścicielem jest firma Editorial Paweł Pomianek. ISBN Adhortacje apostolskie - od 1965 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Obiekty kalwaryjskie metropolii wrocławskiej [Dokument elektroniczny]. - Dane. - [Wrocław] : Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Microsoft PowerPoint; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Kalwarie - Polska 2. Wrocławska, diecezja (katol.) - turystyka 3. Przewodniki turystyczne 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 SALIJ, Jacek (1942- ). Listy szóste [Dokument elektroniczny] / Jacek Salij. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Publikacja ukazała się w Klubie Libenter.pl, którego właścicielem jest firma Editorial Paweł Pomianek. ISBN Etyka chrześcijańska - katolicyzm 2. Teologia moralna - katolicyzm 3. Wiara 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 SALIJ, Jacek (1942- ). Nadzieja poddawana próbom [Dokument elektroniczny] / Jacek Salij. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Publikacja ukazała się w Klubie Libenter.pl, którego właścicielem jest firma Editorial Paweł Pomianek. ISBN Etyka chrześcijańska - katolicyzm 2. Teologia moralna - katolicyzm 3. Wiara 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 STRADOWSKI, Marcin A. (1972- ). Wyznania na blogu [Dokument elektroniczny] / Marcin Adam Stradowski. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Biblia - analiza i interpretacja 2. Blogi - Polska 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Umacniać słowem, homilie na rok A [Dokument elektroniczny] / [oprac. Leszek Szewczyk]. - Dane tekstowe. - Katowice : Wydawnictwo Emmanuel, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; system operacyjny MS Windows; monitor z rozdzielczością minimum 1024x768; przeglądarka plików.pdf np. Adobe Acrobat Reader; edytor tekstu obsługujący pliki.doc np. MS Word; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Pomoce liturgiczno-duszpasterskie - katolicyzm 2. Kazania - katolicyzm - 21 w. 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 5

6 Umacniać słowem, homilie pogrzebowe [Dokument elektroniczny] / [oprac. Leszek Szewczyk]. - Dane tekstowe. - Katowice : Wydawnictwo Emmanuel, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; system operacyjny MS Windows; monitor z rozdzielczością minimum 1024x768; przeglądarka plików.pdf np. Adobe Acrobat Reader; edytor tekstu obsługujący pliki.doc np. MS Word; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Mowy pogrzebowe polskie - 21 w. 2. Pomoce liturgiczno-duszpasterskie - katolicyzm 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 WARZYŃSKI, A. J.: Wolność i istnienie. zob. poz (0.034) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30(0.034) Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia Humanistyka XXI wieku [Dokument elektroniczny] : badania doktorantów Wydziału Polonistyki UW / [pod red. Anity Pieńkowskiej i Agaty Wdowik]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windos 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Materiały konferencyjne, Warszawa, grudzień Tom pokonferencyjny powstał w ramach projektu Humanistyka XXI wieku. 1. Nauki społeczne - metody 2. Metodologia 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 Niezapisane [Dokument elektroniczny] / [zespół red. Agata Wdowik, Anita Pieńkowska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Na ekranie tyt. dod.: Humanistyka XXI wieku : publikacja pokonferencyjna. - Na etykiecie dysku i ekranie tyt.: Nr 1(2) Publikacja pokonferencyjna powstała w ramach projektu Humanistyka XXI wieku. Dokument dostępny także online. Indeks. 1. Nauki społeczne - metody 2. Metodologia 3. Materiały konferencyjne 4. Dokumenty elektroniczne b x 389/2011 WYGLĄDAŁA, Ewa. Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata [Dokument elektroniczny] / oprac. Ewa Wyglądała, przy współpr. Marcina Wujczyka. Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza za lata / oprac. Anna Radwańska. Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne : (literatura polska w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 118). - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 119). - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 120). - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 121) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. Indeks. 1. Świątkowski, Andrzej (1944- ) 2. Rajkiewicz, Antoni (1922- ) 3. Polityka społeczna 4. Bibliografia osobowa 5. Bibliografia 6. Dokumenty elektroniczne Wujczyk, Marcin. b /2011 WYGLĄDAŁA, Ewa. Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata [Dokument elektroniczny] / [oprac. Ewa Wyglądała]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 122) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Kabaj, Mieczysław (1933- ) 2. Bibliografia osobowa 3. Dokumenty elektroniczne b / (0.034) Statystyka. Demografia ABSOLWENTKI kierunków technicznych dla rozwoju regionów zob. poz. 450 BADANIE potrzeb informacyjnych 2010 zob. poz. 394 INFOBAZY 2011 : Infobazy 2011 zob. poz. 365 KOCH, Paweł.: Vademecum radnego zob. poz

7 OD A do Z zob. poz. 406 PRACODAWCA, rynek, pracownik zob. poz. 409 SPRZEDAWAJ więcej - sprawdzone techniki zob. poz (0.034) Socjologia KAZIOR, Barbara. Partnerstwo, współpraca, dialog [Dokument elektroniczny] / [Barbara Kazior, Anna Jarzębska, Mariusz Andrukiewicz]. - Dane tekstowe. - Cieszyn : Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Partnerstwo lokalne - Polska 2. Instytucje nonprofit - Polska 3. Przedsiębiorstwo społeczne - Polska 4. Społeczności lokalne - Polska - od 2001 r. 5. Dokumenty elektroniczne Jarzębska, Anna. ; Andrukiewicz, Mariusz. b / (0.034) Nauki polityczne. Polityka MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (1959- ). Bezpieczeństwo międzynarodowe [Dokument elektroniczny] : wybrane problemy : e-skrypt dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, politologia i stosunki międzynarodowe / Donat Jerzy Mierzejewski. - Dane tekstowe. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na drugim ekranie: 113. publikacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. ISBN Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa - od 1945 r. 2. Globalizacja 3. Polityka międzynarodowa - od 1945 r. 4. Podręczniki akademickie 5. Dokumenty elektroniczne b / (0.034) Nauki ekonomiczne Badanie potrzeb informacyjnych 2010 [Dokument elektroniczny] : raport z części ilościowej i jakościowej / [Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie]. - Dane tekstowe. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Redaer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostęepny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Raport powstał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. ISBN : bezpł. 1. Małopolskie, województwo - zatrudnienie 2. Małopolskie, województwo - rynek pracy 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2009 [Dokument elektroniczny] / [pod red. Tadeusza Smakowskiego, Romana Neya i Krzysztofa Galosa ; Anna Burkowicz et al.] ; Ministerstwo Środowiska. - Dane tekstowe. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Polityki Surowcowej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Minerały - gospodarka - od 2001 r. 2. Minerały - gospodarka - Polska - od 2001 r. 3. Dane statystyczne 4. Dokumenty elektroniczne Burkowicz, Anna. b /2011 CEŃKAR, Anna. Obraz Lubuszan 50+ [Dokument elektroniczny] : raport z badań. Cz. 1-2 / [Anna Ceńkar, Mariusz Onufer]. - Dane tekstowe. - Namysłów : H-consulting Wojciech Hołowacz, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostęepny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN : bezpł. 1. Ludzie w wieku średnim - praca - Polska - od 2001 r. 2. Lubuskie, województwo - ludność 3. Lubuskie, województwo - bezrobocie 4. Lubuskie, województwo - rynek pracy 5. Lubuskie, województwo - zatrudnienie 6. Dane statystyczne 7. Dokumenty elektroniczne Onufer, Mariusz. b /2011 7

8 Fundusze Ogólne Counterpart Funds wsparciem Polski na drodze do Unii Europejskiej [Dokument elektroniczny] / [zespół red. w składzie Tadeusz Kozek et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicnzych BN. ISBN PHARE - Polska 2. Fundusze strukturalne UE - Polska 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Innowacyjny informator lubelski [Dokument elektroniczny] / [Grzegorz Woźniak et al.]. - Dane tekstowe. - Lublin : Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; cytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Innowacje - Polska - od 2001 r. 2. Lubelskie, województwo (od 1999) - gospodarka 3. Informatory 4. Dokumenty elektroniczne Woźniak, Grzegorz. b /2011 Klient - jak go zdobyć i zatrzymać [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; MS Office; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Marketing partnerski 2. Satysfakcja konsumentów 3. Techniki sprzedaży 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 KOCH, Paweł. Vademecum radnego [Dokument elektroniczny] : wystąpienia publiczne / [Paweł Koch]. - Multimedia interakcyjne. - [Poznań] : ProLex Wydawnictwo Prawnicze, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor; 12 cm. Wymagania systemowe: Intel Pentium 300 MHz, AMD K6 300 MHz albo lepszy ; 64 MB RAM; 200 MB wolnego miejsca; Windows 95/98/2000/Windows NT 4.0/Windows XP/Windows Vista; karta grafiki 3D wyposażona w 4MB pamięci; Internet Explorer 5.0; CD-ROM lub DVD-ROM o podwójnej prędkości odczytu lub szybszy. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Radni - Polska - od 2001 r. 2. Prezentacje i wystąpienia 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 KOWALCZYK, Marlena Mirosława. Innowacyjność [Dokument elektroniczny] : studia, badania, egzemplifikacje / Marlena Mirosława Kowalczyk, Sławomir Cudak. - Dane tekstowe. - Łódź : Leader-Great Publishers. Wydawnictwo Fundacji Emanuel, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Innowacje - stosowanie - gospodarka 2. Innowacje - stosowanie - wychowanie 3. Innowacje - stosowanie - szkolnictwo 4. Dokumenty elektroniczne Cudak, Sławomir. b /2011 Lubuskie naturally modern [Dokument elektroniczny] : [the economic presentation / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego]. - Multimedia interakcyjne. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw, kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Multimedia Player; karta graficzna, czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. Do wyboru wersja pol., fr., ros., ang., niem. chiń. 1. Lubuskie, województwo - gospodarka 2. Lubuskie, województwo - infrastruktura 3. Informatory 4. Dokumenty elektroniczne b x 402/2011 ŁYSZCZARZ, Michał. Vademecum radnego [Dokument elektroniczny] : rozwiązania prawne / [Michał Łyszczarz, Mariusz Pacak]. - Dane tekstowe. - [Poznań] : ProLex Wydawnictwo Prawnicze, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Radni - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Samorząd terytorialny - prawo - Polska - stan na 2011 r. 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne Pacak, Mariusz. b /2011 Monitoring strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 [Dokument elektroniczny] : [synteza raportu / oprac. pod kier. Zbigniewa Strzeleckiego i Bartłomieja Kolipińskiego ; aut. oprac. Krzysztof Kacperski et al. ; oprac map Danuta Aleksandrowicz et al.]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Mazowiecke Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Na ekranie tyt. i etykiecie dysku: Mazowsze. Serce Polski. ISBN Mazowieckie, województwo (od 1999) - strategia rozwoju 2. Dokumenty elektroniczne 8

9 Kacperski, Krzysztof. b /2011 Obszar Metropolitalny Warszawy w 2009 r. [Dokument elektroniczny] / [publ. przygotował zespół pod kier. Agnieszki Ajdyn ; red. gł. Barbara Czerwińska-Jędrusiak] ; Urząd Statystyczny w Warszawie. Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych. - Dane tekstowe. - Warszawa : Urząd Statystyczny w Warszawie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Przedm. i spis treści także ang. ISBN Warszawa (okręg) - gospodarka - od 2001 r. 2. Dane statystyczne 3. Dokumenty elektroniczne Ajdyn, Agnieszka. b /2011 Od A do Z [Dokument elektroniczny] : 5 lat Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji / [oprac. Agata Chrześcijanek, Ewa Guzik]. - Dane tekstowe. - Kraków : Małopolski Urząd Pracy w Krakowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN : bezpł. 1. Małopolskie, województwo - rynek pracy 2. Małopolskie, województwo - programy i fundusze wspólnotowe 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 OHIRKO, Mirosława. BHP w praktyce. CD 1-3 [Dokument elektroniczny] / Mirosława Ohirko, Zenon Ohirko. - Dane tekstowe. - Katowice : Igom Profilaktyka Zdrowia i Bezpieczeństwa, dyski optyczne (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z opakowania. Zawiera: CD 1, Poradnik dla pracowników nadzorujących. CD 2, Wzory pism i druków. CD 3, Od zatrudnienia do zwolnienia. ISBN (całość) ISBN (CD 1) ISBN (CD 2) ISBN (CD 3) 1. Bhp 2. Praca 3. Zatrudnienie 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne Ohirko, Zenon. b /2011 Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku [Dokument elektroniczny] / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak. Kreatywna i innowacyjna Europa wobez wyzwań XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak. - Dane tekstowe. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; T. 1). - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; T. 2) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Materiały z ogólnopolskiej konferencji Kreatywność i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Kraków, 5-6 czerwca 2008 roku. - Materiały z Drugiej Konferencji Krakowskiej Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Kraków, czerwca 2009 roku. ISBN : bezpł. ISBN : bezpł. 1. Unia Europejska - gospodarka - polityka 2. Innowacje - stosowanie - gospodarka 3. Polska - gospodarka - polityka 4. Materiały konferencyjne 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 Pracodawca, rynek, pracownik [Dokument elektroniczny] : raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2011 / [oprac. Antonina Michalska, Marcin Węgrzyn]. - Dane tekstowe. - Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny także w wersji online. ISBN : bezpł. 1. Rynek pracy - badanie - Polska - od 2001 r. 2. Małopolskie, województwo - rynek pracy 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Raport z badania jakościowego na temat ocen i postaw pracodawców pomorskich względem outplacementu [Dokument elektroniczny] : badanie zrealizowane przez PBS DGA. - Dane tekstowe. - Gdańsk : 2Pi Group, dysk optyczny (CD- -ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostęepny w Repzoytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Outplacement 2. Pomorskie, województwo (od 1999) - rynek pracy 3. Pomorskie, województwo (od 1999) - zatrudnienie 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 9

10 Skuteczne zarządzanie działem handlowym [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; MS Office; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Handel - zarządzanie 2. Handel - organizacja 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 Sprzedawaj więcej - sprawdzone techniki [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; MS Office; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Handel 2. Techniki sprzedaży 3. Negocjacje 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne b x 412/2011 SZWED, Dariusz (1967- ). Zrównoważony rozwój metropolii Silesia [Dokument elektroniczny] / Dariusz Szwed, Beata Maciejewska ; [część pierwsza współpraca Dariusz Szwed, Małgorzata Tkacz-Janik, Bartłomiej Kozek]. - Dane tekstowe. - Gdańsk : Fundacja Przestrzenie Dialogu, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Miejsce siedziby współwydawcy: Warszawa. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Górnośląski Związek Metropolitalny 2. Metropolie (urban.) - gospodarka - Polska - od 2001 r. 3. Ekorozwój - Polska 4. Dokumenty elektroniczne Maciejewska, Beata. ; Tkacz-Janik, Małgorzata. ; Kozek, Bartłomiej. b /2011 Turystyka szansą dla rozwoju regionu Kotliny Kłodzkiej - diagnoza kierunków kształcenia kadr dla branży turystycznej w regionie Kotliny Kłodzkiej [Dokument elektroniczny] : raporty z badań / [koordynatorzy badań Krzysztof Kida, Mariusz Liczbiński, Bartłomiej Jefmański ; red. nauk. Bartłomiej Jefmański ; oprac. raportu końcowego Danuta Strahl et al.]. - Dane tekstowe. - [Wałbrzych : Biznes Partner ; Pracownia Badań i Analiz Statystycznych], dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe w rejonie Kotliny Kłodzkiej a popyt i podaż na regionalnym rynku pracy : raport cząstkowy / oprac. Danuta Strahl et al. 1. Turystyka - Polska - od 2001 r. 2. Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okręg) - strategia rozwoju 3. Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okręg) - gospodarka - od 2001 r. 4. Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okręg) - turystyka - od 2001 r. 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 WOJCISZKE, Elżbieta. Poradnik poszukiwania pracy [Dokument elektroniczny] / Elżbieta Wojciszke, Katarzyna Roszman. - Dane tekstowe. - Gdańsk : 2Pi Group, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranut yt. - Dokument offline dostęepny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Poszukiwanie pracy 2. Poradniki 3. Dokumenty elektroniczne Roszman, Katarzyna. b /2011 WOJTASIK, Bożena. Podstawy poradnictwa kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Dane tekstowe. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Kariera 2. Kształcenie 3. Poradniki dla nauczycieli 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 Zatrudnienie w Polsce 2010 [Dokument elektroniczny] : integracja i globalizacja / pod red. Macieja Bukowskiego. - Dane tekstowe. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN Rynek pracy - kraje Unii Europejskiej 2. Rynek pracy - Polska - od 2001 r. 3. Zatrudnienie - kraje Unii Europejskiej 4. Zatrudnienie - Polska - od 2001 r. 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 KAZIOR, Barbara.: Partnerstwo, współpraca, dialog zob. poz

11 34(0.034) Nauki prawne. Prawo Aktualne umowy gospodarcze [Dokument elektroniczny] : [wzory umów, komentarze, orzecznictwo / Katarzyna Bitner-Przybylska et. al. ; red. Artur Budziszewski]. - Wersja 3.0, stan prawny wrzesień Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 7/Vista/XP z Service Pack 2; Adobe Reader; Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Informacje o wersji i stanie prawnym na etykiecie dysku. ISBN Umowa - gospodarka - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne Bitner-Przybylska, Katarzyna b /2011 Aktualne umowy gospodarcze [Dokument elektroniczny] : [wzory umów, komentarze, orzecznictwo / Katarzyna Bitner- -Przybylska et. al. ; red. Artur Budziszewski]. - Wersja 4.0, stan prawny styczeń Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 7(32 bit i 64 bit); Windows Vista (32 bit i 64 bit); windows XP z Service Pack 2; Adobe Reader; Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Informacje o wersji i stanie prawnym na etykiecie dysku. ISBN Umowa - gospodarka - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne Bitner-Przybylska, Katarzyna. b /2011 Aktualne umowy gospodarcze [Dokument elektroniczny] : wzory umów, komentarze, orzecznictwo / [red. Artur Budziszewski]. - Wersja 2.0, stan prawny czerwiec Dane tesktowe. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 7/Vista/XP z Service Pack 2; Adobe Reader; Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0; napęd CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Inf. o wersji i stanie prawnym na etykiecie dysku. ISBN Umowa - gospodarka - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Bezpieczeństwo i higiena pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 24 listopada 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Bhp - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b x 421/2011 Bezpieczeństwo i higiena pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 17 października 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Bhp - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Bezpieczeństwo i higiena pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 31 maja 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Bhp - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Bezpieczeństwo i higiena pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Bhp - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Bezpieczeństwo i higiena pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 12 lipca 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Bhp - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /

12 Energetyka [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją i orzecznictwem / [Jan Górski et al.]. - Stan prawny na 10 października 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [cop. 2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Energetyka - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne Górski, Jan (nauki techniczne). b /2011 Energetyka [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją i orzecznictwem / [Jan Górski et al.]. - Stan prawny na 2 grudnia 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [cop. 2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Energetyka - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne Górski, Jan (nauki techniczne). b /2011 Energetyka [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją / [Jan Górski et al.]. - Stan prawny na dzień 9 sierpnia 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Energetyka - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne Górski, Jan (nauki techniczne). b /2011 Energetyka [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją / [Jan Górski et al.]. - Stan prawny na dzień 10 czerwca 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Energetyka - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne Górski, Jan (nauki techniczne). b x 429/2011 GRUDZIŃSKA, Izabela. Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko [Dokument elektroniczny] / Izabela Grudzińska, Joanna Zarzecka. - Stan prawny na dzień 18 marca Dane tekstowe. - Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, dysk optyczny (DVD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 2. Postępowanie administracyjne - Polska - stan na 2011 r. 3. Dokumenty elektroniczne Zarzecka, Joanna. b /2011 MAKOWSKI, Marcin. Analiza prawna orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w powiązaniu z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. - zasięg oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, udział społeczeństwa, podanie informacji do publicznej wiadomości [Dokument elektroniczny] / Marcin Makowski. - Dane tekstowe. - Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Orzecznictwo administracyjne - Polska - od 2001 r. 2. Naczelny Sąd Administracyjny - orzecznictwo - od 2001 r. 3. Prawo ochrony środowiska - Polska 4. Dokumenty elektroniczne b x 431/2011 Ochrona przeciwpożarowa [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 12 września 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; system Windows 95 lub wyższy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Pożarnictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /

13 Ochrona przeciwpożarowa [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 8 listopada 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; system Windows 95 lub wyższy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Pożarnictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Ochrona przeciwpożarowa [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 8 lipca 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Pożarnictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Ochrona środowiska i budownictwo [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 14 listopada 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 2. Budownictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Ochrona środowiska i budownictwo [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 16 sierpnia 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 2. Budownictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Ochrona środowiska i budownictwo [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 16 maja 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 2. Budownictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Ochrona środowiska i budownictwo [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 30 czerwca 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 2. Budownictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Ochrona środowiska i budownictwo [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Bolesław Kurzępa]. - Stan prawny na dzień 30 września 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub wyższyszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 2. Budownictwo - prawo - Polska - stan na 2011 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Prawo pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 8 grudnia 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub wyższy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo pracy - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Prawo pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo pracy - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /

14 Prawo pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 2 listopada 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub wyższy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo pracy - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b x 442/2011 Prawo pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 16 września 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 95 lub wyższy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo pracy - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Prawo pracy [Dokument elektroniczny] : z bieżącą aktualizacją, komentarzem i orzecznictwem / [aut. koment. Tadeusz Nycz]. - Stan prawny na dzień 15 czerwca 2011 r. - Dane tekstowe. - Kraków : Tarbonus, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Prawo pracy - Polska - stan na 2011 r. 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 RÓŻYCKI, Stefan. Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi [Dokument elektroniczny] : informator dla administracji samorządowej / Stefan Różycki. - Dane tekstowe. - Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, dysk optyczny (DVD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 2. Pole elektromagnetyczne - wpływ na środowisko 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 RZADKOWOLSKA, Elżbieta. Wypadki i choroby zawodowe [Dokument elektroniczny] : ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz analiza tych wypadków i chorób / Elżbieta Rzadkowolska. - Stan prawny na r. - Dane tekstowe. - Kruszyn : BHP Specjalista Elżbieta Rzadkowolska, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Wypadki przy pracy - prawo - Polska - stan na 2011 r. 2. Choroby zawodowe - prawo - Polska - stan na 2011 r. 3. Tablice i wzory 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 STRYJECKI, Maciej. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych [Dokument elektroniczny] / Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk. - Dane tekstowe. - Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, dysk optyczny (DVD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Elektrownie wiatrowe - wpływ na środowisko 2. Energetyka odnawialna - planowanie - Polska - od 1989 r. 3. Inwestycje - a ochrona środowiska 4. Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 5. Dokumenty elektroniczne Mielniczuk, Krzysztof. b x 447/2011 SUCHAR, Marek. Outplacement jako instrument zarządzania personelem [Dokument elektroniczny] / Marek Suchar. Prawne aspekty zwalniania pracowników przez pracodawcę i działań typu Outplacement / Anna Nowak. - Dane tesktowe. - Gdańsk : 2Pi Group, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repzoytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Kadry - polityka - metody 2. Outplacement 3. Zatrudnienie 4. Dokumenty elektroniczne b /

15 WILŻAK, Tomasz. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów [Dokument elektroniczny] / Tomasz Wilżak. - Dane tekstowe. - Warszawa : Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, dysk optyczny (DVD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Prawo ochrony środowiska międzynarodowe - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2011 r. 2. Prawo ochrony środowiska - Polska - stan na 2011 r. 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 DOTACJE na założenie firmy - wpływ na rynek pracy w Małopolsce zob. poz. 371 ELEMENTY informatyki sądowej zob. poz. 363 FUNDUSZE Ogólne Counterpart Funds wsparciem Polski na drodze do Unii Europejskiej zob. poz. 397 KOMERCJALIZACJA wyników badań naukowych zob. poz. 362 NIEZBĘDNIK dyrektora placówki niepublicznej zob. poz. 469 WPŁYW Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności zob. poz (0.034) Administracja publiczna. Wojskowość WĄCHAŁA, Maria.: Urząd Bezpieczeństwa w działaniu zob. poz (0.034) Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo Absolwentki kierunków technicznych dla rozwoju regionów [Dokument elektroniczny] / pr. zbior. pod red. Agnieszki Krzętowskiej ; [Lidia Jabłonowska et al.]. - Dane tesktowe. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Materiały z konferencji naukowej pt. Absolwentki kierunków technicznych dla rozwoju regionów zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku w dniu 8 marca 2011 roku. Dostępny także w wersji drukowanej. przy referatach. ISBN Politechnika Warszawska - absolwenci - socjologia - od 2001 r. 2. Absolwenci szkół wyższych - socjologia - Polska - od 2001 r. 3. Absolwenci szkół wyższych - przydatność zawodowa - socjologia - Polska - od 2001 r. 4. Dokumenty elektroniczne Jabłonowska, Lidia. b /2011 Co robią nasi koledzy 55 lat później [Dokument elektroniczny] : informacje o niektórych absolwentach z roku 1956 Liceum Męskiego im. ks. Stanisława Konarskiego / [red. Jan Forowicz]. - Dane tekstowe. - [Warszawa : Jan Forowicz], dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na ekranie tyt.: Rzeszów- -Warszawa Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego (Rzeszów) 2. Absolwenci szkół średnich - Polska r. 3. Rzeszów (woj. podkarpackie) - szkolnictwo i oświata - od 1944 r. 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej [Dokument elektroniczny] : [karty wyrównawcze / Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak-Sarao ; red. merytor. Joanna Dziejowska]. - Wersja Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Procesor Pentium 133 MHz; 64 MB RAM; 5 MB wolnego miejsca na dysku; MS Windows Me/2000/XP/Vista/7; grafika High Color 1024x768; karta dźwiękowa; Adobe Reader; CD-ROMx24. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wersji z zakładki O programie. ISBN Dojrzałość szkolna - badanie 2. Dziecko w wieku przedszkolnym - rozwój psychofizyczny - badanie 3. Dokumenty elektroniczne Okraska-Ćwiek, Beata. ; Walczak-Sarao, Małgorzata. b /2011 DZIEWIECKI, Marek (1954- ). Empatia i asertywność w komunikacji wychowawczej [Dokument elektroniczny] / Marek Dziewiecki. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Publikacja ukazała się w Klubie Libenter.pl, którego właścicielem jest firma Editorial Paweł Pomianek. ISBN

16 1. Empatia 2. Asertywność 3. Wychowanie 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 GODZIMIRSKA, Bożena. Razem w przedszkolu czterolatka [Dokument elektroniczny] : niezbędnik nauczyciela / [Bożena Godzimirska]. - Wersja Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. Wymagania systemowe: Procesor Pentium; 128 MB RAM; MS Windows 2000/XP/Vista/Windows 7; rozdzielczość ekranu 1024x768; karta dźwiękowa; czytnik plików PDF np. Adobe Reader; CD-ROMx Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wersji z etykiety na dysku. ISBN Wychowanie przedszkolne - metody 2. Scenariusze zajęć dla przedszkoli 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 GODZIMIRSKA, Bożena. Razem w przedszkolu [Dokument elektroniczny] : niezbędnik nauczyciela / Bożena Godzimirska ; [red. merytor. Joanna Dziejowska] - Wersja Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD- -ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Procesor Pentium; 128 MB RAM; Windows 2000/XP/Vista/7; rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa; Adobe Reader; CD-ROMx24. - Tyt. z ekranu tyt. - Inf. o wersji z etykiety dysku. ISBN Wychowanie przedszkolne - metody 2. Scenariusze zajęć dla przedszkoli 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 GODZIMIRSKA, Bożena. Zanim zostaniesz pierwszakiem [Dokument elektroniczny] : materiały dodatkowe dla nauczyciela / Bożena Godzimirska, [Patrycja Siewiera-Kozłowska ; red. merytor. Joanna Dziejowska]. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Procesor Pentium; 128 MB RAM, MS Windows 2000/XP/Vista/Win7; rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa; Adobe Reader; CD-ROMx24. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Wychowanie przedszkolne - metody 2. Scenariusze zajęć dla przedszkoli 3. Dokumenty elektroniczne Siewiera-Kozłowska, Patrycja. b /2011 Gra w kolory 3 [Dokument elektroniczny] / scen i konsult. merytor. Ewelina Sęk, Kazimierz Kosmaciński]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Juka-91, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw, kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; procesor Intel Pentium IV 600 MHz; Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP, Vista oraz Windows 7; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na etykiecie dysku: Płyta wspomagająca zajęcia komputerowe. Dla klasy Gry edukacyjne - szkoły podstawowe 2. Informatyka - nauczanie - szkoły podstawowe 3. Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 itwister 1 [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dod. do tyt. z etykiety na dysku: Materiały na tablicę interaktywną dla nauczyciela. Tekst i głos. pol., ang. ISBN Język angielski - szkoły podstawowe 2. Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Junior w Warszawie [Dokument elektroniczny] : miejski informator rodzinny / [red. Marta Widz koord. projektu]. - Stan prawny na dzień 30 września 2011r. - Dane tekstowe. - Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Zakochaj się w Warszawie) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o stanie prawnym z drugiego ekranu. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN ; bezpł. 1. Dziecko 2. Warszawa 3. Informatory 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 KORZENIECKA, Grażyna. Saulutės [Dokument elektroniczny] : mokytojo vadovas 1 klasei / Gražina Karaneckienė, Irena Vaicekauskienė, Irena Balulienė. - Dane tekstowe. - Puńsk : Wydawnictwo Aušra, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm + 1 dysk optyczny (DVD-ROM). Wymagania systemowe: procesor Intel Core; (min.) 2 GB na dysku; Windows XP, Windows Vista, Windows 7; karta graficzna NVIDIA GeForce 7600 GT, 256 MB lub NVIDIA GeForce GTS 250, 1024 MB; Microsoft Word 2007; Windows Media Player; Adobe Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Pol. dod. do tyt.: Przewodnik metodyczny do nauczania zintegrowanego w kl. I. ISBN Język litewski - nauczanie początkowe 2. Nauczanie zintegrowane 3. Podręczniki do nauczania początkowego 4. Dokumenty elektroniczne Wojciechowska, Irena (pedagog). ; Bałulis, Irena. b /

17 KOZUBSKA, Marta. deutsch -3- [Dokument elektroniczny] : [poradnik dla nauczyciela : kurs kontynuacyjny] / [Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło]. - Dane. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop dyski optyczne (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: komputer PC z procesorem Pentium 166 MHz; 32 MB RAM; Windows 95 lub wyżej; Adobe Reader 6.0 CE; napęd CD-ROM. - Tyt. z opakowania. - Na opakowaniu dod. do tyt.: Poradnik dla nauczyciela : kurs kontynuacyjny. - Na płycie z nagraniami, na etykiecie dysku dod. do tyt.: Testy. Poradnik dla nauczyciela (CD-ROM + płyta CD audio z tekstami na rozumienie ze słuchu). ISBN ISBN Język niemiecki - nauczanie - gimnazja 2. Podręczniki 3. Ćwiczenia i zadania 4. Dokumenty elektroniczne Kozubska, Marta. ; Krawczyk, Ewa. ; Zastąpiło, Lucyna. b /2011 KRZESICKI, Piotr. Wiedza o społeczeństwie [Dokument elektroniczny] : gimnazjum : materiały dla nauczyciela / [Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba ; red. merytor. Elżbieta Zarzycka]. - Wersja Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Broszura : 32 s. ; 24 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Procesor Pentium; 128 MB RAM; MS Windows XP/Vista, Windows 7; rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa; Adobe Reader; CD-ROMx24. - Tyt. z etykiety na dysku. - Inf. o wersji z etykiety na dysku. ISBN Wychowanie obywatelskie - metody - szkoły ponadgimnazjalne 2. Podstawa programowa 3. Programy nauczania dla gimnazjów 4. Dokumenty elektroniczne Kur, Piotr. ; Poręba, Małgorzata. b /2011 Kultura bezpieczeństwa [Dokument elektroniczny] : materiały pomocnicze dla gimnazjum / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Dane. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, cop dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: PC klasy Pentium III; Windows 98 lub nowszy; monitor o rozdzielczości min 800x600x256; karta graficzna; karta dźwiękowa; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Edukacja zdrowotna 2. Poradniki dla nauczycieli 3. Materiały pomocnicze dla gimnazjów 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 Kultura bezpieczeństwa [Dokument elektroniczny] : materiały pomocnicze dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Dane. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: PC klasy Pentium III; Windows 98 lub nowszy; monitor o rozdzielczości min 800x600x256; karta graficzna; karta dźwiękowa; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Wychowanie komunikacyjne - metody - szkoły podstawowe 2. Poradniki dla nauczycieli 3. Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 Kultura bezpieczeństwa [Dokument elektroniczny] : materiały pomocnicze dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Dane. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: PC klasy Pentium III, z monitorem o rozdzielczości monitorowej minimum 800x600x256; Adobe Acrobat Reader; przeglądarka multimedialna; czytnik DVD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. ISBN Bhp - nauczanie - szkoły podstawowe 2. Edukacja zdrowotna - metody - szkoły podstawowe 3. Poradniki dla nauczycieli 4. Materiały pomocnicze dla szkół podstawowych 5. Dokumenty elektroniczne b /2011 Kultura bezpieczeństwa [Dokument elektroniczny] : materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych / Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. - Dane. - Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, dysk optyczny (DVD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: PC klasy Pentium III; Windows 98 lub nowszy; monitor o rozdzielczości min 800x600x256; karta graficzna; karta dźwiękowa; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Bhp - nauczanie - szkoły ponadgimnazjalne 2. Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych 3. Poradniki dla nauczycieli 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 LIKKE, Anna. Jak się dostać na ASP? [Dokument elektroniczny] : 101 porad absolwentkki grafiki / Anna Likke. - Dane tekstowe. - Zbąszyń : Maciej Podloch, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Szkolnictwo artystyczne - nauczanie 2. Egzaminy do szkół średnich 3. Sztuka - nauczanie 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne b x 467/

18 Nauka dla gospodarki - łódzkie 2020 [Dokument elektroniczny]. - Dane i program. - Łódź : [Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński], dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. : 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. Zawiera: Zapotrzebowanie przemysłu na absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim / [oprac. Michał Mackiewicz et al.]. Zapotrzebowanie rolnictwa na absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim / [oprac. Michał Mackiewicz et al.]. Zapotrzebowanie sektora usług rynkowych na absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim / [oprac. Michał Mackiewicz et al.]. Zapotrzebowanie sektora usług nierynkowych na absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim / [oprac. Michał Mackiewicz et al.]. Wojewódzki Program Rozwoju dla Szkół Zawodowych / Rafał Jaros, Monika Owczarek, Radosław Piwowarski. ISBN : bezpł. ISBN : bezpł. ISBN : bezpł. ISBN : bezpł. ISBN : bezpł. 1. Szkolnictwo zawodowe - Polska - od 2001 r. 2. Szkolnictwo zawodowe - a rynek pracy - Polska - od 2001 r. 3. Rynek pracy - a szkolnictwo zawodowe - Polska - od 2001 r. 4. Łódzkie, województwo (od 1999) - szkolnictwo i oświata 5. Łódzkie, województwo (od 1999) - rynek pracy 6. Dokumenty elektroniczne b /2011 Niezbędnik dyrektora placówki niepublicznej [Dokument elektroniczny] : przedszkole i żłobek. - Dane i program. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor 733 MHz (lub szybszy); 256 MB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej); 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym; system operacyjny Windoww 98/Me/2000/XP/Vista/7; rozdzielczość ekranu 800x600 (lub wyższa); pakiet biurowy np. MS Office; przeglądarka plików pdf np. Acrobat Reader. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Przedszkola - Polska - od 2001 r. 2. Żłobki - Polska - od 2001 r. 3. Przedszkola - finanse - Polska 4. Żłobki - finanse - Polska 5. Poradniki 6. Dokumenty elektroniczne b /2011 Niezbędnik dyrektora przedszkola [Dokument elektroniczny]. - Dane i program. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor 733 MHz (lub szybszy); 256 MB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej); 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym; system operacyjny Windoww 98/Me/2000/XP/Vista/7; rozdzielczość ekranu 800x600 (lub wyższa); pakiet biurowy np. MS Office; przeglądarka plików pdf np. Acrobat Reader. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Przedszkola - dokumentacja - Polska 2. Przedszkola - zarządzanie - Polska 3. Przedszkola - finanse - Polska 4. Przedszkola - Polska - od 2001 r. 5. Poradniki 6. Dokumenty elektroniczne b /2011 Niezbędnik dyrektora szkoły [Dokument elektroniczny]. - Dane i program. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor 733 MHz (lub szybszy); 256 MB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej); 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym; system operacyjny Windoww 98/Me/2000/XP/Vista/7; rozdzielczość ekranu 800x600 (lub wyższa); pakiet biurowy np. MS Office; przeglądarka plików pdf np. Acrobat Reader. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Dyrektor - szkolnictwo 2. Szkolnictwo - zarządzanie 3. Szkolnictwo - organizacja 4. Szkolnictwo - prawo - Polska 5. Poradniki 6. Dokumenty elektroniczne b /2011 Nowe już w szkole 1 [Dokument elektroniczny] / [red. prowadz. Paulina Majewska ; red. merytor. Monika Kubik]. - Dane. - Warszawa : Nowa Era, [2011]. - 1 pendrive : dźw., kolor ; w pojemniku 23x15x4 cm. - (Szkoła na Miarę) Wymagania systemowe: procesor 1 GHz lub szybszy; 512 MB pamięci operacyjnej; 30 MB wolnego miejsca na dysku; Windows 7/Vista/XP/2000; karta graficzna pracująca w rodzielczości co najmniej 1024x768; karta dźwiękowa; Adobe Flash Player; napęd USB Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. ISBN Nauczanie początkowe 2. Materiały pomocnicze do nauczania początkowego 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Od A do Z [Dokument elektroniczny] / [Joanna Białobrzeska ; oprac. graf. i inform. Maciej Białobrzeski]. - Dane. - Warszawa : Didasko, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; system Windows 98, ME, 2000, XP, Vista; MAC: Intel & Power PC, system os.x; przeglądarka internetowa; Flash 9; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Na płycie Cz. 1 i 2 podręcznika Od A do Z - odkrywanie świata oraz materiały na lekcje informatyki. Do klasy Nauczanie początkowe 2. Dokumenty elektroniczne Białobrzeska, Joanna. b /2011 Personel w oświacie [Dokument elektroniczny]. - Dane i program. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor 733 MHz (lub szybszy); 256 MB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej); 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym; system operacyjny Windoww 98/Me/2000/XP/Vista/7; rozdzielczość ekranu 800x600 (lub wyższa); pakiet biurowy np. MS Office; przeglądarka plików pdf np. Acrobat Reader. - Tyt. z ekranu tyt. 1. Oświata - prawo - Polska 2. Prawo pracy - Polska 3. Oświata - zarządzanie 4. Poradniki 5. Dokumenty elektroniczne b /

19 Pisma, wzory i formularze dla przedszkoli [Dokument elektroniczny]. - Wersja 2011: Dane i program. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor 733 MHz (lub szybszy); 256 MB RAM (lub więcej); 200 MB wolnej przestrzeni na dysku; system operacyjny Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7; rozdzielczość ekranu 800x600 (lub wyższa); pakiet biurowy np. MS Office; przeglądarka plików Adobe Reader. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wersji z zakładki O programie. 1. Przedszkola - dokumentacja 2. Przedszkola - zarządzanie 3. Tablice i wzory 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 Pisma, wzory i formularze dla szkół [Dokument elektroniczny]. - Wersja 2011: Dane i program. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: procesor 733 MHz (lub szybszy); 256 MB RAM (lub więcej); 200 MB wolnej przestrzeni na dysku; system operacyjny Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7; rozdzielczość ekranu 800x600 (lub wyższa); pakiet biurowy np. MS Office; przeglądarka plików Adobe Reader. - Tyt. z ekranu tyt. - Informacje o wersji z zakładki O programie. 1. Oświata - dokumentacja 2. Tablice i wzory 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 PTAK, Kazimierz. Metody oddziaływań resocjalizacyjnych [Dokument elektroniczny] / Kazimierz Ptak. - Dane tekstowe. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, cop dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Pedagogika resocjalizacyjna - metody 2. Dokumenty elektroniczne b /2011 Publikacja konferencyjna projektu Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość [Dokument elektroniczny]. - Dane. - Rybnik : Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 95 lub nowszy; Acrobat Reader; Media Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - - Na płycie także film z konferencji Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN : bezpł. 1. Kształcenie ustawiczne - Polska - od 2001 r. 2. Materiały konferencyjne 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 Raz dwa trzy teraz my! 1 [Dokument elektroniczny] / [red. prowadz. Paulina Majewska ; red. merytor. Monika Kubik]. - Dane. - Warszawa : Nowa Era, [2011]. - 1 pendrive : kolor ; w pojemniku 23x15x4 cm. - (Szkoła na Miarę) Wymagania systemowe: procesor 1 GHz lub szybszy; 512 MB pamięci operacyjnej; 30 MB wolnego miejsca na dysku; Windows 7/Vista/XP/2000; karta graficzna pracująca w rodzielczości co najmniej 1024x768; karta dźwiękowa; Adobe Flash Player; napęd USB Tyt. z ekranu tyt. Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. ISBN Nauczanie początkowe 2. Materiały pomocnicze do nauczania początkowego 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 SARZAŁA, Katarzyna. Jak prowadzić lekcje...i nie zwariować [Dokument elektroniczny] : [multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum / Katarzyna Sarzała, Joanna Gonia-Sikora]. - Multimedia interakcyjne. - [Gdynia] : JGS Media, cop. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. - (Superszkoła) Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dod. do tyt. z etykiety na dysku. ISBN Dziecko trudne - nauczanie 2. Dziecko trudne - psychologia 3. Konflikt - zapobieganie i zwalczanie 4. Uczniowie - wychowanie 5. Poradniki 6. Dokumenty elektroniczne Gonia-Sikora, Joanna. b /2011 Swoi - obcy [Dokument elektroniczny] / red. Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga. - Multimedia interakcyjne. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Pentium; Windows 98 lub nowszy; Macromedia Flash Player; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dod. do tyt. z drugiego ekranu: Edukacja międzykulturowa w Polsce : materiały. ISBN Edukacja międzykulturowa - Polska 2. Pluralizm społeczny - Polska 3. Tolerancja 4. Dokumenty elektroniczne b /2011 SZUMNARSKA, Katarzyna. Jak napisać pracę dyplomową z zakresu zarządzania jakością? [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Szumnarska. - Dane tekstowe. - Poznań : etena.pl Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, [2011]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. ISBN Zarządzanie jakością 2. Prace dyplomowe 3. Poradniki 4. Dokumenty elektroniczne b x 482/

20 Wesoła szkoła i przyjaciele. Cz. 1-5 [Dokument elektroniczny] / [aut. scen. Mariola Frymus ; red. merytor. Teresa Nowak]. - Dane i program. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop pendrive : dźw., kolor + Podręcznik : 31 s. ; 18 cm. Wymagania systemowe: procesor Pentium III 1,4 GHz; 1 GB RAM (dla Win XP min. 512 MB); 300 MB wolnego miejsca na dysku; system operacyjny Windows XP/Vista/7; karta graficzna rozdzielczość 1024x768; karta dźwiękowa; port USB; głośniki. - Tyt. z ekranu tyt. - Poza pełną treścią wyd. papierowego zawiera także filmy, fotografie, animacje, interaktywne. Dla klas pierwszych. ISBN Nauczanie początkowe 2. Gry edukacyjne - szkoły podstawowe 3. Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 4. Podręczniki dla dzieci 5. Dokumenty elektroniczne b x 483/2011 ZALEWSKI, Dariusz (1966- ). Antypedagogika i inne herezje [Dokument elektroniczny] / Dariusz Zalewski. - Dane tekstowe. - Matysówka : Editorial Paweł Pomianek, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Acrobat Reader; czytnik CD-ROM. - Tyt. z ekranu tyt. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. - Publikacja ukazała się w Klubie Libenter.pl, którego właścicielem jest firma Editorial Paweł Pomianek. ISBN Antypedagogika 2. Wychowanie - metody 3. Dokumenty elektroniczne b /2011 DAS IST Deutsch! zob. poz. 563 FOLIOGRAMY multimedialne zob. poz. 590 FOLIOGRAMY multimedialne zob. poz. 591 KOWALCZYK, Marlena Mirosława.: Innowacyjność zob. poz. 401 RUTKOWSKA, Beata.: Informatyka zob. poz. 368 WOJTASIK, Bożena.: Podstawy poradnictwa kariery zob. poz. 416 WYJAZDOWA Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej: I Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej, kwiecień 17-19, 2011; Rogów - Polska zob. poz (0.034) MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504(0.034) Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska Program ochrony środowiska dla województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 [Dokument elektroniczny] ; Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 / [zespół aut. Ksenia Jechna et al.]. - Dane tekstowe. - Opole : Atmoterm ; Białystok : Instytut Zrównoważonego Rozwoju, dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat Reader; Internet Explorer; czytnik CD-ROM. - Tyt. z etykiety na dysku. - Dokument offline dostępny w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych BN. Dokument dostępny także w wersji drukowanej. ISBN (Program ochrony środowiska (...)) 1. Ochrona środowiska - Polska - od 2001 r. 2. Katowice (woj. śląskie ; okręg) - środowisko - ochrona 3. Dokumenty elektroniczne Jechna, Ksenia. b /2011 2ND INTERNATIONAL Exhaust Emissions Symposium and Opening of New Engine Test Cells zob. poz (0.034) Matematyka BRZOZOWSKA, Joanna. Matematyka [Dokument elektroniczny] : plansze interaktywne 2.0 : gimnazjum / [aut. tekstów i komentarzy i koncepcji ilustracji Joanna Brzozowska, Janusz Kaja ; konsult. merytor Zdzisław Pogoda et al.]. - Dane i program. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Informator : 24 s.; 18 cm. Wymagania systemowe: procesor Pentium III 1,4 GHz lub lepszy; 512 MB RAM (zalecane 1 GB); 300 MB wolnego miejsca na dysku;system operacyjny Win 2000/XP/Vista/Windows 7; w wersji on-line system operacyjny Win/XP/Vista/Windows 7/Linux/MacOS; karta graficzna, minimalna rozdzielczość 800x600; karta dźwiękowa zgodna z Sound Blaster; CD-ROMx32. - Tyt. z ekranu tyt. ISBN Matematyka - gimnazja 2. Ćwiczenia i zadania dla gimnazjów 3. Dokumenty elektroniczne Kaja, Janusz. b /

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2011 nr 1 styczeń-czerwiec 2011 poz. 1-360 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2012 nr 1 styczeń-czerwiec 2012 poz. 1-424 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 1 styczeń-czerwiec 2010 poz. 1-252 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 1 styczeń-czerwiec 2009 poz. 1-250 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2013 nr 1/2 styczeń-grudzień 2013 poz. 1-1390 WYKAZ DZIAŁÓW 0(0.034) DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47

R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 R. 70(82) Warszawa, 16-22 listopada 2014 r. Nr 47 Poz. 32057-32559 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 71(83) Warszawa, 5-11 lipca 2015 r. Nr 28

R. 71(83) Warszawa, 5-11 lipca 2015 r. Nr 28 R. 71(83) Warszawa, 5-11 lipca 2015 r. Nr 28 Poz. 17832-18343 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1

R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1 R. 66(78) Warszawa, 1-2 stycznia 2010 r. Nr 1 Poz. 1-382 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35

R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 R. 66(78) Warszawa, 22-28 sierpnia 2010 r. Nr 35 Poz. 19735-20388 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29

R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 R. 66(78) Warszawa, 11-17 lipca 2010 r. Nr 29 Poz. 16660-16989 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32

R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 R. 70(82) Warszawa, 3-9 sierpnia 2014 r. Nr 32 Poz. 22181-22813 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5

R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 R. 69(81) Warszawa, 27 stycznia -2 lutego 2013 r. Nr 5 Poz. 3276-3981 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4

R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 R. 65(77) Warszawa, 18-24 stycznia 2009 r. Nr 4 Poz. 1408-1963 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27

R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 R. 70(82) Warszawa, 29 czerwca - 5 lipca 2014 r. Nr 27 Poz. 18287-18862 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo