ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R."

Transkrypt

1 ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R. L.P Wyszczególnienie Ilość osób l. Instruktaż ogólny 2. Szkolenie okresowe pracodawców 3. Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami 4. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno - technicznych 5. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 6. Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 7. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych 8. Szkolenie z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu (szkolenia w formie internetowej) 9. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynistów maszyn wyciągowych w zakładach górniczych Kursy na stanowiska specjalistyczne 10. Podstawowe szkolenie specjalistyczne techniki strzałowej w zakresie metod strzelania dla górnika strzałowego w pzg. 11. Podstawowe szkolenie specjalistyczne dla wydawców środków strzałowych w pzg. 12. Podstawowe szkolenie specjalistyczne instruktora strzałowego w pzg. 13. Szkolenie specjalistyczne dla maszynisty maszyn wyciągowych. 14. Szkolenie specjalistyczne dla sygnalisty szybowego. Operator samojezdnych maszyn przodkowych 15. Szkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - kombajnów chodnikowych. 16. Szkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - kombajnów ścianowych. 17. Szkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - ładowarek samojezdnych. 18. Szkolenie specjalistyczne operatora samojezdnych przodkowych do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwiącej- wozów wiertniczych, wozów kotwiących 19. Wozów odstawczych urobku w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Operator samojezdnych maszyn pozaprzodkowych (i samojezdnych ) maszyn pomocniczych 20 Operator pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych kurs określonej specjalności. Maszynista lokomotyw pod ziemią: 21. Szkolenie specjalistyczne dla maszynisty lokomotyw pod ziemią. 22. Szkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych. 24. Szkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych linowych. 25. Szkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek spągowych pod ziemią. 26. Szkolenie specjalistyczne dla rewidentów urządzeń wyciągowych. 27. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w pzg. 28. Szkolenie specjalistyczne z zakresu eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla rewidentów systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa. 29. Szkolenie specjalistyczne z zakresu zagrożeń : wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego dla osób wykonujących czynności spawacza. Elektromonter Sprzętu Elektrycznego 30. Szkolenie specjalistyczne eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv. 31. Szkolenie specjalistyczne eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kv. Kursy Specjalistyczne (górnicze) 32. Kurs dla górników przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika 33. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego górnik eksploatacji podziemnej oraz uzyskania kwalifikacji górnika z egzaminem państwowym 34. Kurs kwalifikacyjny robotnika górniczego pod ziemią Młodszy Górnik. 1

2 35. Kurs dla górników przodowych 36. Kurs cieśla górniczy 37. Kurs dla zatrudnionych na stanowisku górnik rabunkarz 38. Kurs górnik kotwiarz 39. Kurs górnik podsadzkarz 40. Kurs górnik wiertacz dołowy 41. Kurs górnik klejarz 42. Szkolenie cykliczne (powtarzane co 5 lat- 17) dla zatrudnionych na stanowisku górnika 43. Szkolenie cykliczne (powtarzane co 5 lat- 17) dla zatrudnionych na stanowisku górnika-rabunkarza 44. Szkolenie cykliczne (powtarzane co 5 lat- 17) dla zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego 45. Szkolenie cykliczne (co 5 lat) dotyczące robót strzałowych dla górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wyd.mw; wwywydawców MW; NMW 46. Szkolenie cykliczne (co 5 lat) dotyczące robót strzałowych dla osób dozoru technicznego eksploatacji złóż. 47. Kurs dla osób dozoru wierceń dołowych 48. Kurs dysponentów kolei podziemnej 49. Kurs- manewrowy konwojent kolei podziemnej 50. Kurs metaniarzy pomiarowców wentylacji i odmetanowania 51. Kurs dla dyspozytorów metanometrii w kopalniach metanowych. 52. Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i wydawaniu metanomierzy indywidualnych 53. Obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych 54. Obsługa kołowrotów 55. Obsługa podnośników pod ziemią 56. Obsługa ładowarki ZPP (ładowarka zgarniakowa z pomostem przesypowym na przenośnik) 57. Kurs w zakresie obsługi rabowarki hydraulicznej z ciągnikiem WSH Obsługa i konserwacja prasy hydraulicznej 59. Kurs w zakresie obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych 60. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze stacji załadowczych na dole kopalń 61. Obsługa urządzeń wywrotu wozów kopalnianych 62. Obsługa górniczych urządzeń przetokowych (z wyjątkiem urządzeń przy szybowych) 63. Obsługa podajników do mieszanki betonowej 64. Kurs dla osób zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze wy sok o wydajnych kompleksów ścianowych zasilanych napięciem 6 kv 65. Seminarium w zakresie pomiar natężenia prądów błądzących w Kopalniach i Zakładach Górniczych 66. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (sanitariusz) 67. Seminarium dla sanitariuszy 68. Kurs dla osób zatrudnionych przy łączeniu taśm przenośnikowych metodami klejenia, zgrzewania i wulkanizacji 69. Kurs zaplataczy lin stalowych zaploty krótkie 70. Kurs zaplataczy lin stalowych zaploty długie 71. Weryfikacja zaplataczy lin stalowych zaplotem długim Kursy specjalistyczne energomaszynowe 72. Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji pomp w zakresie obsługi i konserwacji 73. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp głównego odwadniania kopalń 74. Naprawa pomp głównego odwadniania 75. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp, wentylatorów i sprężarek 76. Szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i montażu pomp, stacji zasilajacych i instalacji zasilających hydrauliki siłowej. 77. Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji i konserwacji pomp do wtłaczania pianek oraz pomp o mocy silnika do 200 kw 78. Kurs dla osób zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego 79. Kurs obsługi urządzeń przyszybowych na nadszybiach, podszybiach i zrębach szybów 80. Konserwator elektrycznych maszyn wyciągowych z napędem tradycyjnym i tyrystorowym 81. Kurs dla konserwatorów maszyn wyciągowych branży mechanicznej 82. Konserwator spalinowych kolejek podwieszanych 83. Konserwator górniczych kolejek z napędem elektrycznym podwieszanych oraz spągowych dla elektromonterów 2

3 84. Konserwator górniczych kolejek z napędem elektrycznym podwieszanych oraz spągowych dla mechaników 85. Konserwator górniczych spalinowych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla elektromonterów 86. Konserwator górniczych spalinowych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla mechaników 87. Konserwator spalinowych lokomotyw kolei podziemnych 88. Kurs elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, przeglądach, naprawach i remontach lokomotyw dołowych 89. Kurs dla ślusarzy zatrudnionych przy remoncie lokomotyw dołowych 90. Kurs w zakresie budowy przeglądów okresowych, napraw i konserwacji wózków hamulcowych przeznaczonych dla podwieszanych kolejek szynowych 91. Obsługa belek nośnych, zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych,transportu linowego lub z napędem własnym 92. Szkolenie dla konserwatorów belek nośnych zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych z napędem linowym lub własnym 93. Konserwator elektronarzędzi 94. Kurs dla telemonterów zatrudnionych przy montażach, konserwacjach, naprawach i kontroli sieci i urządzeń łączności, sygnalizacji i sejsmoakustyki w podziemiach kopalń. 95. Kurs iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej dla elektromonterów. 96. Kurs aparatura zasilająca i łączeniowa do 1kV stosowana w podziemiach kopalń. 97. Kurs system blokad metanometrycznych, konserwacja i obsługa dołowych urządzeń systemu kontroli atmosfery w kopalni. 98. Kurs dla dozoru kopalń w zakresie poprawy trwałości maszyn. 99. Kurs adaptacyjny dla mechaników w zakresie konserwacji maszyn i urządzeń zabudowanych w przodkowych oddziałach górniczych pod ziemią Kurs konwojentów-sygnalistów kolejki spągowej Kurs dla dozoru ruchu w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji, naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej Kurs dla dozoru ruchu nieelektrycznego nadzorującego pracowników obsługujących maszyny i urządzenia posiadające cechy budowy przeciwwybuchowej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy Szkolenie dla pracowników obsługujących maszyny i urządzenia posiadające cechy budowy przeciwwybuchowej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy Kurs dla mechaników ślusarzy obudów zmechanizowanych w zakresie budowy, obsługi, konserwacji, napraw, montażu i demontażu Kurs dla mechaników ślusarzy zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu przenośników Kurs dla mechaników zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych. Kurs dla mechaników zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów chodnikowych Kurs dla elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów chodnikowych Kurs dla elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych Kurs dla maszynistów wciągników i wciągarek oraz suwnic sterowanych z poziomu roboczego pod ziemią. Kurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek o napędzie ręcznym (w podziemnych wyrobiskach górniczych). Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalń(ure) Kurs obsługi kołowrotu KUBA przy robotach szybowych Kurs kwalifikacyjny dla młodych ślusarzy 115. Kurs kwalifikacyjny dla młodych elektryków 116. Funkcje systemów monitorowania parametrów bezpieczeństwa oraz systemów łączności alarmowo rozgłoszeniowej dla dozoru Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) 118. Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) 3

4 Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) 121. Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 122. Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 123. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 124. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 125. Pozostałe kursy i szkolenia Kurs obsługi podstawowych maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla Kurs - obsługa wag pomostowych, samochodowych i kolejowych. Kurs obsługi wag automatycznych przenośnikowych. Kurs obsługi wag nieautomatycznych. Kurs dla pracowników ekspedycji węgla Kurs kwalifikacyjny dla ślusarzy zatrudnionych przy remontach, konserwacjach maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla Szkolenie w zakresie obsługi dyspozytorni zakładu przeróbczego Szkolenie dla pracowników obsługujących urządzenia zakładu wzbogacania i odsiarczania miału w kopalniach węgla kamiennego Kurs pobierania i przygotowania prób węgla na powierzchni kopalni Kurs naprawy i konserwacji lamp górniczych oraz kontroli i wydawania pochłaniaczy ochronnych górniczych. Kurs - eksploatacja stacji uzdatniania wody w energetyce cieplnej i chemiczna kontrola procesów technologicznych. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego w zawodzie elektryk. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego w zawodzie ślusarz. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Właściwa gospodarka substancjami niebezpiecznymi i preparatami chemicznymi. Kurs dla pracowników robót wysokościowych technikami alpinistycznymi. Kurs dla obsługujących dźwigi w zakresie uprawnień kat. : IID i ID. Konserwator dźwignic ( cięgników i suwnic ) w zakresie części elektrycznej dla kategorii uprawnień EIII, EII, EI. Konserwator cięgników i suwnic w zakresie kategorii uprawnień M IV, M III, M II. Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny w zakresie Kat: II W i l W. Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny w zakresie kat: II S i I S. Kurs - Obsługi podestów ruchomych samojezdnych i przewoźnych Kat: II P i I P. 4

5 Kurs dla obsługujących żurawie w zakresie Kat: II Ż i I Ż. Obsługa zawiesi dźwignic (hakowych). Kurs dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kurs dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kurs podstawowy spawania blach i rur elektrodami otulonymi spoiny pachwinowe (111). Kurs podstawowy spawania gazowego blach (311 ). Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135). Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141). Kurs podstawowy spawania aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania blach i rur elektrodami otulonymi spoiny pachwinowe ( ) Kurs ponadpodstawowy spawania blach elektrodami otulonymi spoiny czołowe (111) Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135). Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141 ). Kurs ponadpodstawowy spawania blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą MIG (131). Kurs ponadpodstawowy spawania rur elektrodami otulonymi spoiny czołowe (111). Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego rur (311). Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135). Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141). Weryfikacja spawania podstawowego. Weryfikacja spawania ponadpodstawowego. Kurs pedagogiczno-dydaktyczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia. Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego wewnątrzzakładowego. Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kurs pedagogiczno-metodyczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs dla instruktorów pozaszkolnych form kształcenia Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej 174. Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami. 5

6 177. Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje podsadzanie wyrobisk górniczych Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje podsadzanie wyrobisk górniczych Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Kurs dla osób kierownictwa i dozom ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy: przewietrzanie i zwalczanie zagrożeń,: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje wyłącznie sprawy: przewietrzania i zwalczania zagrożeń,: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje transport w wyrobiskach podziemnych, transport drogami przewozowymi kolei podziemnej Szkolenie dozoru nadzorującego prace spawalnicze w zakładach górniczych Szkolenie spawaczy zatrudnionych przy robotach spawalniczych w zakładach górniczych - w zakresie przepisów bhp i p- poż Szkolenie osób nadzorujących roboty strzałowe przy użyciu lontu detonującego Seminaria tematyczne 188 Szkolenie dla osób zatrudnionych na stanowisku dozoru- Kadra Menadzerska 189. Kurs - komputerowa obsługa biura. Kursy Komputerowe 190. Kurs dla sekretarek w zakresie efektywnego zarządzania sekretariatem Kurs podstawowy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Kurs Microsoft Excel dla zaawansowanych Kurs Microsoft Word dla zaawansowanych Kurs podstawowy edytora tekstu Microsoft Word Auto Cad dla początkujących Auto Cad dla zaawansowanych Auto Cad Inventor dla początkujących Auto Cad Inventor dla zaawansowanych Auto Cad Map 3D podstawowy Auto Cad Civil podstawowy Auto Cad Civil zaawansowany Excel i Power Point dla zaawansowanych MS Office dla początkujących Access dla początkujących Access dla zaawansowanych. Inne kursy wyżej nie wyszczególnione 206. Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężęnia zapylenia powietrza oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 207. Montaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych Obsługa ładowarek jednonaczyniowych do 2,5 m 3 (kl. III)+Ł Obsługa spycharek o mocy do 110 kw (kl.iii) kurs operatorów spycharek klasy II z poszerzeniem na TD-25G kurs operatorów spycharek kl III z poszerzeniem na TD -25G kurs operatorów z poszerzeniem na Ł34 kurs operatorów ładowarek kl III z poszerzeniem na Ł34 6

7 system monitorowania parametrów środowiska w kopalni SMP-NT/A obsługa części powierzchniowej system monitorowania parametrów środowiska w kopalni SMP-NT/A obsługa części dołowej Kurs z zakresu prawa dotyczącego ochrony środowiska 217. Szkolenie z zakresu przepisów prawnych w dziedzinie miernictwa i geodezji górniczej, szkód górniczych i ochrony środowiska Kurs inżynierów strzałowych w zakładach górnictwa podziemnego Seminarium dla inżynierów strzałowych wraz ze szkoleniem BHP Konferencja w zakresie techniki robót strzałowych Szkolenie okresowe BHP wydawców materiałów wybuchowych Szkolenie okresowe BHP instruktorów strzałowych Kurs dla osób wykonujących okresowe kontrole szczegółowe sprzętu strzałowego Kurs dla osób nazorujących wykonywanie okresowych kontroli szczegółowych sprzętu strzałowego Badania psychologiczne dla górników strzałowych, wydawców materiałów wybuchowych, instruktorów strzałowych Badania psychiatryczne dla górników strzałowych, wydawców materiałów wybuchowych, instruktorów strzałowych Szkolenia dotyczące zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasiłków społecznych Szkolenia dotyczące zmian w ustawie o podatku od towarów i usług-vat Szkolenia dotyczące zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Szkolenia w zakresie bilansu Power Point dla początkujących Seminarium dla metaniarzy - pomiarowców wentylacji i próbobiorców Sortowniczy Kurs obsługi i konserwacji elektronarzędzi, m.in.. szkifierki, wiertarki, młoty elektryczne, itp.. Dysponent wagonów Kurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek o napędzie mechanicznym w podziemnych wyrobiskach 237. Stacje transformatorowe na napięcie dolne 1kV, 3,3kV, 6kV w wykonaniu przeciwwybuchowym produkcji krajowej i z importu Działanie i sprawdzanie pól rozdzielczych 6kV eksploatowanych w zakładach górniczych Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych. Rozdzielnice SN, stacje transformatorowe, kompensacja mocy biernej. Systemy łączności radiowej w kopalniach. System telewizji przemysłowej w tym również do stref zagrożonych wybuchem. Nowoczesne urządzenia alarmowo rozgłoszeniowe. 7

8 244. Pomiary parametrów kopalnianych sieci telekomunikacyjnych Budowa, obsługa oraz praktyczne wykorzystanie możliwości systemu alarmowo rozgłoszeniowego SAT dla dyspozytorów kopalń Budowa, obsługa oraz praktyczne wykorzystanie możliwości systemu alarmowo rozgłoszeniowego STAR dla dyspozytorów kopalń System blokad metanometrycznych SBM-96.(UKO-95, UKS-95, UKB-96, IS-96) Działanie, obsługa i konserwacja stacji tyrystorowych i prostowników APST - APSP. Obsługa, naprawa i konserwacja lokomotyw akumulatorowych z wyposażeniem tyrystorowym. Zespoły przekształtnikowe do ładowania baterii akumulatorów trakcyjnych. Projektowanie kopalnianych sieci niskonapięciowych z wykorzystaniem komputera osobistego. Projektowanie kopalnianych sieci 6kV z wykorzystaniem komputera osobistego. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń metanometrii automatycznej - zabezpieczenie metanometryczne kopalń. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kv. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci od 1 kv do 6 kv. Kurs dla elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych Mikroprocesorowe systemy sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL 260. Kurs elektromonterów w zakresie obsługi układów sterowania przenośników w systemach: USPP, USPP-1, USPP-18, PLlORk, BETACONTROL, APD Kurs iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej SAG-94, UGS-99, UGS Kurs obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu kontroli parametrów atmosfery w kopalni Obsługa stacji odmetanowania. Szkolenie w zakresie aktywnego gaszenia palącego się gazu. Kurs przygotowujący do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń o napięciu do 1 kv. Kurs przygotowujący do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń o napięciu powyżej 1 kv. Rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej Szkolenie pracowników zatrudnionych w metanowych zakładach górniczych, w ścianach i przodkach wyrobisk korytarzowych w zakresie praktycznego gaszenia palącego się metanu, oceny możliwości ugaszenia palącego się metanu z uwzględnieniem miejsca jego zapłonu i bezpieczeństwa osób gaszących. 8

9 Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA NA ROK 2014 DO UMOWY Z DN l.p Nazwa kursu i szkoleń Ilość osób Uwagi 1. Kurs obsługi chromatografu 2. Kurs laboranta kopalnianych laboratoriów 3. Kurs kierownika kopalnianego laboratorium Seminarium O.K.i D.R. z zakr. zwalczania zagrożeń poż. met. i wyb. 4. pyłu węgl. 5. Kurs dla konser. sprzętu p.poż. 6. Kurs dla osób dozoru z zakr. ochrony p.poż. pzg 7. Kurs dla osób wyk. pom. went. i pom. par. fizyko-chem. powietrza Kurs dla osób zatr. przy nap. zb. przenoś. pow. 350cm3 8. w zakresie: gazy sprężone - butle Kurs z zakresu obsługi sprzętu do wykonywania profilaktyki 9. pożarowej 10. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze lamp górniczych 11. Kurs z zakresu konserwacji POG i SR 12. Kurs okresowy z zakresu obsługi AU9 Kurs dla prac. z.g. w zakr.nabycia uprawnień do szkolenia osób 13. zjeżdż. pod ziemię 14. Kurs dla osób wykonujących pomiary i kontrole sprzętu pomiar. 15. Kurs pomiarowy miernictwa 16. Kurs rewidentów wozów kopalnianych Kurs dla pracowników obsługujących instalację do wytwarzania 17. mieszanki samozescalającej Kurs obsługi, konserwacji i napraw baterii lokomotyw 18. akumulatorowych Kurs dla pracowników w zakresie pobierania 19. i przygotowywania prób jakości węgla kamiennego z pokładów w zakładzie górniczym 20. Konserwator iskrobezpiecznego systemu łączności głośnomówiącej 21. Kurs dla osób dozoru biorących udział w odbiorach rusztowań Seminarium dla elektromonterów wykon. pomiary rezystencji 22. uziemienia w pzg Kurs dla osób zatrudni. przy obsłudze i konserw. pomp do 23. wtłaczania klejów i pianek Program szkolenia i ćwiczeń praktycznych w zakresie obsługi 24. ogólnozakładowych systemów dyspozytorskich 9

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Operator kombajnów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 Lubin, dnia 09.12.2014 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. Operator ładowarek samojezdnych łyżkowych 07.01.2015 r. 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych Górnik strzałowy 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika na oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe ukończenie podstawowego kursu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes O F E R T A S Z K O L E Ń S P E C J A L I S T Y C Z N Y C H. www.kskbiznes.pl

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes O F E R T A S Z K O L E Ń S P E C J A L I S T Y C Z N Y C H. www.kskbiznes.pl Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes O F E R T A S Z K O L E Ń S P E C J A L I S T Y C Z N Y C H www.kskbiznes.pl Kilka słów o nas KSK Biznes powstało z początkiem 2015 roku w wyniku zmian organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2014 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2014 NOWOŚCI NOWOŚCI Szkolenie przygotowujące do licencji detektywa 6 20 850,00 Taktyka i metody pozyskiwania informacji gospodarczych w praktyce przedsiębiorcy (detektywa) Kurs dla Kandydatów na Członków do Rad Nadzorczych

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17. Katowice, r.

Protokół Nr 17. Katowice, r. Katowice, 21.09.2004r. Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych odbytego w dniu 21 września 2004r. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2012 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2012 NOWOŚCI Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2012 Tematyka lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Cena/osoba NOWOŚCI Ochrona i bezpieczeństwo informacji w firmie 19 12 550,00 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2016 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2016 NOWOŚCI Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 206 NOWOŚCI Opiekun osób starszych i schorowanych 2 29 07-5 8-26 2 20 3-2 500,00 2 2 2 2 2 Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych NOWOŚĆ!!! 25 24 2 9 23

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2016 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2016 NOWOŚCI NOWOŚCI Opiekun osób starszych i schorowanych 21 29 12 20 500,00 Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych NOWOŚĆ!!! 25 24 180,00 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 25.01 18.03 04.04 24.05 1450,00

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW 2016

HARMONOGRAM KURSÓW 2016 HARMONOGRAM KURSÓW 2016 ZIAD Bielsko-Biała SA OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 43-316 Bielsko-Biała; al. Armii Krajowej 220 tel. 33 81 38 300-309 www.ziad.bielsko.pl e-mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl AE

Bardziej szczegółowo

ZIAD BIELSKO - BIAŁA SA OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Bielsko - Biała, Al. Armii Krajowej 220 tel tel.

ZIAD BIELSKO - BIAŁA SA OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Bielsko - Biała, Al. Armii Krajowej 220 tel tel. ZIAD BIELSKO - BIAŁA SA OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO e- mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl www.ziad.bielsko.pl 43-316 Bielsko - Biała, Al. Armii Krajowej 220 tel. 033 8138300 309 tel./fax 033 8138301 Oferta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDIUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W RAMACH PROJEKTU KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Ośrodek Pomiarów i Automatyki Ośrodek Pomiarów i Automatyki CBiDGP jest specjalistyczną jednostką realizującą usługi techniczne w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Zawodowego

Centrum Szkolenia Zawodowego Centrum Szkolenia Zawodowego Oświata Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. Rynek województwa pomorskiego stwarza możliwości zatrudnienia licznej grupy bezrobotnych i innych poszukujących lub

Bardziej szczegółowo

ZIAD BIELSKO - BIAŁA SA OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO. 43-316 Bielsko - Biała, Al. Armii Krajowej 220 tel.(33) 81.38.300 309 tel./fax (33) 81.38.

ZIAD BIELSKO - BIAŁA SA OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO. 43-316 Bielsko - Biała, Al. Armii Krajowej 220 tel.(33) 81.38.300 309 tel./fax (33) 81.38. ZIAD BIELSKO - BIAŁA SA OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO e. mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl www.ziad.bielsko.pl 43-316 Bielsko - Biała, Al. Armii Krajowej 220 tel.(33) 81.38.300 309 tel./fax (33) 81.38.301

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 027-043690. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.1.2016, 2016/S 002-001740)

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 027-043690. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.1.2016, 2016/S 002-001740) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:43690-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 027-043690 Spółka Restrukturyzacji Kopalń

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje.

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje. TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE *I N T E R W I E D Z A* Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Rok założenia 1990 KRS 182820, 45-064 Opole, ul. Damrota 10, NIP 754-10-00-156 (77) 4566-568, 453-02-55 w. 341, 454-58-66

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Arkusz 1 z 5 Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego Na jednym wniosku można umieścić urządzenia

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo

3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1. tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 O F E R T A WSPÓŁPRACY. w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM

3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1. tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 O F E R T A WSPÓŁPRACY. w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM 3 9 1 0 2 L U B Z I N A 3 1 1 tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 www.botus.com.pl mail:botus@botus.com.pl O F E R T A WSPÓŁPRACY w zakresie: - KURSÓW I SZKOLEŃ - USŁUG SPRZĘTEM Lubzina 2011 W imieniu

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY Załącznik nr 13 do Układu TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY Lp. STANOWISKO Kategoria zaszeregowania I STANOWISKA ROBOTNICZE (ROBOTY) POD ZIEMIĄ I.1 STANOWISKA (ROBOTY) W PRZODKACH EKSPLOATACYJNYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA I. Eksploatacja odkrywkowa (program boloński) 1. Klasyfikacja technologii urabiania i sposobów zwałowania w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2013roku Lp. Okres kontroli 1 od: 2013-01-09 do: 2013-01-11 2 od: 2013-01-11 do: 2013-01-15 3 od: 2013-01-14 do: 2013-01-16 4 od: 2013-01-14

Bardziej szczegółowo

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15]/MEN/2009.02.03. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15]/MEN/2009.02.03. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15]/MEN/2009.02.03 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I. PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć: opisać

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku (dotyczy NIK,, PIP, UKS, ARP S.A.) Lp. Okres kontroli 1. od: 2011-01-14 do: 2011-01-18 2. od: 2011-01-20 do: 2011-01-24 3.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 2 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 3 z 99 Spis treści PRZEPISY... 7 Przepisy prawa geologicznego i

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM. Lubzina 2014

O F E R T A. KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM. Lubzina 2014 39 102 LUBZINA 311 tel./fax.(017) 22 12 222, 22 12 060 www.botus.com.pl mail:botus@botus.com.pl O F E R T A KURSY i SZKOLENIA KONSERWACJA URZĄDZEŃ UDT USŁUGI SPRZĘTEM Lubzina 2014 Szanowni Państwo! Wychodząc

Bardziej szczegółowo

Projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A. (21.11.2011 r.)

Projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A. (21.11.2011 r.) Projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A. (21.11.2011 r.) SPIS TREŚCI PREAMBUŁA... 3 ROZDZIAŁ I - PRZEPISY WSTĘPNE... 3 ROZDZIAŁ II - ZASADY WYNAGRADZANIA... 5 ROZDZIAŁ III -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Tabele współczynników przeliczeniowych dla stanowisk pracy, grup pracowniczych, działów i oddziałów

Tabele współczynników przeliczeniowych dla stanowisk pracy, grup pracowniczych, działów i oddziałów Załącznik nr 2 Tabele współczynników ch dla stanowisk pracy, grup pracowniczych, działów i oddziałów Lp. I. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 1. Pod ziemią a) brygady przodkowe 1 przodowy w ścianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w odkrywkowych zakładach górniczych

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w odkrywkowych zakładach górniczych Strzałowy 2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska rada federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych not regionalny ośrodek doskonalenia kadr

Warmińsko-Mazurska rada federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych not regionalny ośrodek doskonalenia kadr Warmińsko-Mazurska rada federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych not regionalny ośrodek doskonalenia kadr 10-3 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1, tel./fax 9 7 0 66, tel. 9 3 66 39 w. 11 i 131 tel.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA NA II PÓŁROCZE 2011 r. OŚRODEK SZKOLENIA TECHNICZNEGO Spółka z o.o.

OFERTA SZKOLENIOWA NA II PÓŁROCZE 2011 r. OŚRODEK SZKOLENIA TECHNICZNEGO Spółka z o.o. OFERTA SZKOLENIOWA NA II PÓŁROCZE 2011 r. OŚRODEK SZKOLENIA TECHNICZNEGO Spółka z o.o. Szanowni Państwo Pierwsze półrocze za nami. Przez 6 miesięcy nasze propozycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

WARMIŃSKO-MAZURSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA KADR WARMIŃSKO-MAZURSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA KADR 10-3 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1, tel./fax 9 7 0 66, tel. 9 3 66 39 w. 11 i 131 tel.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. ... (pieczątka zakładu pracy) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. 0 85 742 18 65 Nr ewidencyjny Data wpływu... Data

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu i zawodowe wymagane od osób wykonujących czynności kierownictwa i dozoru ruchu w ruchu zakładu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, b)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 1992 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 423 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE NA KURSY W 2012 ROKU

ZAMÓWIENIE NA KURSY W 2012 ROKU Przedsi biorstwo Kompletacji i Monta u Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA 4-100 Tychy, ul. Budowlanych 168 O rodek Szkolenia: (02) 2 42 9; ; ZAMÓWIENIE NA KURSY W 2012 ROKU......, dnia... (Numer zamówienia)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ I USŁUG

KATALOG SZKOLEŃ I USŁUG KURSY I SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE KATALOG SZKOLEŃ I USŁUG BEHAP-BUD s.c. 32-540 Trzebinia, ul. Przemysłowa 8 tel. 32 711 82 84, fax. 32 719 91 13, tel. kom. 602 172 008, e-mail: behap@behap.pl O NAS BEHAP-BUD

Bardziej szczegółowo

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Mogłoby się wydawać, iż kopalnia węgla kamiennego, która wydobywa teoretycznie jeden surowiec jakim jest węgiel nie potrzebuje tak zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA plus zaprasza na kurs: LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem PREZENTACJA OŚRODKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA PLUS TO SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DOSTARCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Data wpływu:......... (F-ra)... Data wpłaty: :......... Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

z dnia 28 kwietnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA GÓRNICTWA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA GÓRNICTWA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA GÓRNICTWA Od ponad 90 lat tworzymy rozwiązania technologiczne dla górnictwa, czerpiąc z doświadczenia zdobytego w trudnych warunkach polskich kopalń. Dziś należymy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 4 listopada 2009 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Cel szkolenia / kursu / inne wymagania ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą.

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Co to jest praca górnicza? Okresy pracy górniczej to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp.

Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach. Liczba uczestników szkolenia. Charakterystyka uczestników. Nazwa i zakres szkolenia. Lp. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.12.2015. r. PLAN SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY DLA

Bardziej szczegółowo

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY szkolenia@ottima-plus.com.pl www.ottima-plus.com.pl. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie: KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY L.p. Numer i znak decyzji Nazwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe.

Polska-Jaworzno: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857. Okresowe ogłoszenie informacyjne zamówienia sektorowe. 1/25 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198857-2015:text:pl:html Polska-Jaworzno: w zakresie napraw i konserwacji maszyn 2015/S 109-198857 Okresowe ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska rada federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych not regionalny ośrodek doskonalenia kadr

Warmińsko-Mazurska rada federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych not regionalny ośrodek doskonalenia kadr Warmińsko-Mazurska rada federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych not regionalny ośrodek doskonalenia kadr 10-3 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1, tel./fax 9 0 66, tel. 9 3 66 39 w. 11 i 131 tel. kom.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Marian Kasiarz. Tomasz Urbański. Adam Płudowski

Marian Kasiarz. Tomasz Urbański. Adam Płudowski Szanowni Państwo, Jak odnosić sukcesy na obecnym niepewnym rynku gospodarczym? Jak się rozwijać? Pytania, na które odpowiedzią jest stwierdzenie: być o krok do przodu przed konkurencją, a to oznacza ciągłe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych) Art. 24. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu

Bardziej szczegółowo

Kombajny chodnikowe REMAG

Kombajny chodnikowe REMAG Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w

Bardziej szczegółowo