ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R."

Transkrypt

1 ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R. L.P Wyszczególnienie Ilość osób l. Instruktaż ogólny 2. Szkolenie okresowe pracodawców 3. Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami 4. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno - technicznych 5. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 6. Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby 7. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych 8. Szkolenie z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu (szkolenia w formie internetowej) 9. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynistów maszyn wyciągowych w zakładach górniczych Kursy na stanowiska specjalistyczne 10. Podstawowe szkolenie specjalistyczne techniki strzałowej w zakresie metod strzelania dla górnika strzałowego w pzg. 11. Podstawowe szkolenie specjalistyczne dla wydawców środków strzałowych w pzg. 12. Podstawowe szkolenie specjalistyczne instruktora strzałowego w pzg. 13. Szkolenie specjalistyczne dla maszynisty maszyn wyciągowych. 14. Szkolenie specjalistyczne dla sygnalisty szybowego. Operator samojezdnych maszyn przodkowych 15. Szkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - kombajnów chodnikowych. 16. Szkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - kombajnów ścianowych. 17. Szkolenie specjalistyczne dla operatorów samojezdnych maszyn przodkowych - ładowarek samojezdnych. 18. Szkolenie specjalistyczne operatora samojezdnych przodkowych do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwiącej- wozów wiertniczych, wozów kotwiących 19. Wozów odstawczych urobku w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Operator samojezdnych maszyn pozaprzodkowych (i samojezdnych ) maszyn pomocniczych 20 Operator pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych kurs określonej specjalności. Maszynista lokomotyw pod ziemią: 21. Szkolenie specjalistyczne dla maszynisty lokomotyw pod ziemią. 22. Szkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych szynowych. 24. Szkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek podwieszanych pod ziemią w zakresie kolejek podwieszanych linowych. 25. Szkolenie specjalistyczne dla maszynistów kolejek spągowych pod ziemią. 26. Szkolenie specjalistyczne dla rewidentów urządzeń wyciągowych. 27. Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania w pzg. 28. Szkolenie specjalistyczne z zakresu eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla rewidentów systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa. 29. Szkolenie specjalistyczne z zakresu zagrożeń : wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładu górniczego dla osób wykonujących czynności spawacza. Elektromonter Sprzętu Elektrycznego 30. Szkolenie specjalistyczne eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv. 31. Szkolenie specjalistyczne eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kv. Kursy Specjalistyczne (górnicze) 32. Kurs dla górników przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku górnika 33. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego górnik eksploatacji podziemnej oraz uzyskania kwalifikacji górnika z egzaminem państwowym 34. Kurs kwalifikacyjny robotnika górniczego pod ziemią Młodszy Górnik. 1

2 35. Kurs dla górników przodowych 36. Kurs cieśla górniczy 37. Kurs dla zatrudnionych na stanowisku górnik rabunkarz 38. Kurs górnik kotwiarz 39. Kurs górnik podsadzkarz 40. Kurs górnik wiertacz dołowy 41. Kurs górnik klejarz 42. Szkolenie cykliczne (powtarzane co 5 lat- 17) dla zatrudnionych na stanowisku górnika 43. Szkolenie cykliczne (powtarzane co 5 lat- 17) dla zatrudnionych na stanowisku górnika-rabunkarza 44. Szkolenie cykliczne (powtarzane co 5 lat- 17) dla zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego 45. Szkolenie cykliczne (co 5 lat) dotyczące robót strzałowych dla górników strzałowych, instruktorów strzałowych i wyd.mw; wwywydawców MW; NMW 46. Szkolenie cykliczne (co 5 lat) dotyczące robót strzałowych dla osób dozoru technicznego eksploatacji złóż. 47. Kurs dla osób dozoru wierceń dołowych 48. Kurs dysponentów kolei podziemnej 49. Kurs- manewrowy konwojent kolei podziemnej 50. Kurs metaniarzy pomiarowców wentylacji i odmetanowania 51. Kurs dla dyspozytorów metanometrii w kopalniach metanowych. 52. Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i wydawaniu metanomierzy indywidualnych 53. Obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych 54. Obsługa kołowrotów 55. Obsługa podnośników pod ziemią 56. Obsługa ładowarki ZPP (ładowarka zgarniakowa z pomostem przesypowym na przenośnik) 57. Kurs w zakresie obsługi rabowarki hydraulicznej z ciągnikiem WSH Obsługa i konserwacja prasy hydraulicznej 59. Kurs w zakresie obsługi zmechanizowanych obudów ścianowych 60. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze stacji załadowczych na dole kopalń 61. Obsługa urządzeń wywrotu wozów kopalnianych 62. Obsługa górniczych urządzeń przetokowych (z wyjątkiem urządzeń przy szybowych) 63. Obsługa podajników do mieszanki betonowej 64. Kurs dla osób zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze wy sok o wydajnych kompleksów ścianowych zasilanych napięciem 6 kv 65. Seminarium w zakresie pomiar natężenia prądów błądzących w Kopalniach i Zakładach Górniczych 66. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (sanitariusz) 67. Seminarium dla sanitariuszy 68. Kurs dla osób zatrudnionych przy łączeniu taśm przenośnikowych metodami klejenia, zgrzewania i wulkanizacji 69. Kurs zaplataczy lin stalowych zaploty krótkie 70. Kurs zaplataczy lin stalowych zaploty długie 71. Weryfikacja zaplataczy lin stalowych zaplotem długim Kursy specjalistyczne energomaszynowe 72. Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji pomp w zakresie obsługi i konserwacji 73. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp głównego odwadniania kopalń 74. Naprawa pomp głównego odwadniania 75. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i konserwacji pomp, wentylatorów i sprężarek 76. Szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i montażu pomp, stacji zasilajacych i instalacji zasilających hydrauliki siłowej. 77. Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji i konserwacji pomp do wtłaczania pianek oraz pomp o mocy silnika do 200 kw 78. Kurs dla osób zatrudnionych na stanowisku cieśli szybowego 79. Kurs obsługi urządzeń przyszybowych na nadszybiach, podszybiach i zrębach szybów 80. Konserwator elektrycznych maszyn wyciągowych z napędem tradycyjnym i tyrystorowym 81. Kurs dla konserwatorów maszyn wyciągowych branży mechanicznej 82. Konserwator spalinowych kolejek podwieszanych 83. Konserwator górniczych kolejek z napędem elektrycznym podwieszanych oraz spągowych dla elektromonterów 2

3 84. Konserwator górniczych kolejek z napędem elektrycznym podwieszanych oraz spągowych dla mechaników 85. Konserwator górniczych spalinowych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla elektromonterów 86. Konserwator górniczych spalinowych kolejek podwieszanych oraz spągowych dla mechaników 87. Konserwator spalinowych lokomotyw kolei podziemnych 88. Kurs elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, przeglądach, naprawach i remontach lokomotyw dołowych 89. Kurs dla ślusarzy zatrudnionych przy remoncie lokomotyw dołowych 90. Kurs w zakresie budowy przeglądów okresowych, napraw i konserwacji wózków hamulcowych przeznaczonych dla podwieszanych kolejek szynowych 91. Obsługa belek nośnych, zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych,transportu linowego lub z napędem własnym 92. Szkolenie dla konserwatorów belek nośnych zestawów transportowych szynowych kolejek podwieszanych z napędem linowym lub własnym 93. Konserwator elektronarzędzi 94. Kurs dla telemonterów zatrudnionych przy montażach, konserwacjach, naprawach i kontroli sieci i urządzeń łączności, sygnalizacji i sejsmoakustyki w podziemiach kopalń. 95. Kurs iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej dla elektromonterów. 96. Kurs aparatura zasilająca i łączeniowa do 1kV stosowana w podziemiach kopalń. 97. Kurs system blokad metanometrycznych, konserwacja i obsługa dołowych urządzeń systemu kontroli atmosfery w kopalni. 98. Kurs dla dozoru kopalń w zakresie poprawy trwałości maszyn. 99. Kurs adaptacyjny dla mechaników w zakresie konserwacji maszyn i urządzeń zabudowanych w przodkowych oddziałach górniczych pod ziemią Kurs konwojentów-sygnalistów kolejki spągowej Kurs dla dozoru ruchu w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji, naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej Kurs dla dozoru ruchu nieelektrycznego nadzorującego pracowników obsługujących maszyny i urządzenia posiadające cechy budowy przeciwwybuchowej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy Szkolenie dla pracowników obsługujących maszyny i urządzenia posiadające cechy budowy przeciwwybuchowej w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy Kurs dla mechaników ślusarzy obudów zmechanizowanych w zakresie budowy, obsługi, konserwacji, napraw, montażu i demontażu Kurs dla mechaników ślusarzy zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu przenośników Kurs dla mechaników zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych. Kurs dla mechaników zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów chodnikowych Kurs dla elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów chodnikowych Kurs dla elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych Kurs dla maszynistów wciągników i wciągarek oraz suwnic sterowanych z poziomu roboczego pod ziemią. Kurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek o napędzie ręcznym (w podziemnych wyrobiskach górniczych). Kurs dla osób zatrudnionych przy eksploatacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalń(ure) Kurs obsługi kołowrotu KUBA przy robotach szybowych Kurs kwalifikacyjny dla młodych ślusarzy 115. Kurs kwalifikacyjny dla młodych elektryków 116. Funkcje systemów monitorowania parametrów bezpieczeństwa oraz systemów łączności alarmowo rozgłoszeniowej dla dozoru Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) 118. Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) 3

4 Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) 121. Kurs dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 122. Kurs dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 123. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 124. Aktualizacja uprawnień dla osób zajmujących się dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) 125. Pozostałe kursy i szkolenia Kurs obsługi podstawowych maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla Kurs - obsługa wag pomostowych, samochodowych i kolejowych. Kurs obsługi wag automatycznych przenośnikowych. Kurs obsługi wag nieautomatycznych. Kurs dla pracowników ekspedycji węgla Kurs kwalifikacyjny dla ślusarzy zatrudnionych przy remontach, konserwacjach maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla Szkolenie w zakresie obsługi dyspozytorni zakładu przeróbczego Szkolenie dla pracowników obsługujących urządzenia zakładu wzbogacania i odsiarczania miału w kopalniach węgla kamiennego Kurs pobierania i przygotowania prób węgla na powierzchni kopalni Kurs naprawy i konserwacji lamp górniczych oraz kontroli i wydawania pochłaniaczy ochronnych górniczych. Kurs - eksploatacja stacji uzdatniania wody w energetyce cieplnej i chemiczna kontrola procesów technologicznych. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego w zawodzie elektryk. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego w zawodzie ślusarz. Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Właściwa gospodarka substancjami niebezpiecznymi i preparatami chemicznymi. Kurs dla pracowników robót wysokościowych technikami alpinistycznymi. Kurs dla obsługujących dźwigi w zakresie uprawnień kat. : IID i ID. Konserwator dźwignic ( cięgników i suwnic ) w zakresie części elektrycznej dla kategorii uprawnień EIII, EII, EI. Konserwator cięgników i suwnic w zakresie kategorii uprawnień M IV, M III, M II. Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny w zakresie Kat: II W i l W. Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny w zakresie kat: II S i I S. Kurs - Obsługi podestów ruchomych samojezdnych i przewoźnych Kat: II P i I P. 4

5 Kurs dla obsługujących żurawie w zakresie Kat: II Ż i I Ż. Obsługa zawiesi dźwignic (hakowych). Kurs dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kurs dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kurs podstawowy spawania blach i rur elektrodami otulonymi spoiny pachwinowe (111). Kurs podstawowy spawania gazowego blach (311 ). Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135). Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141). Kurs podstawowy spawania aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) Kurs podstawowy spawania gazowego blach i spawania blach i rur elektrodami otulonymi spoiny pachwinowe ( ) Kurs ponadpodstawowy spawania blach elektrodami otulonymi spoiny czołowe (111) Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135). Kurs ponadpodstawowy spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141 ). Kurs ponadpodstawowy spawania blach z aluminium i jego stopów spoinami czołowymi metodą MIG (131). Kurs ponadpodstawowy spawania rur elektrodami otulonymi spoiny czołowe (111). Kurs ponadpodstawowy spawania gazowego rur (311). Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135). Kurs ponadpodstawowy spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141). Weryfikacja spawania podstawowego. Weryfikacja spawania ponadpodstawowego. Kurs pedagogiczno-dydaktyczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia. Kurs dla instruktorów szkolenia praktycznego wewnątrzzakładowego. Kurs dla instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Kurs pedagogiczno-metodyczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs dla instruktorów pozaszkolnych form kształcenia Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej 174. Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami. 5

6 177. Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje podsadzanie wyrobisk górniczych Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje podsadzanie wyrobisk górniczych Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych Kurs dla osób kierownictwa i dozom ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy: przewietrzanie i zwalczanie zagrożeń,: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Przeszkolenie (powtarzane co 5 lat) osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje wyłącznie sprawy: przewietrzania i zwalczania zagrożeń,: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje transport w wyrobiskach podziemnych, transport drogami przewozowymi kolei podziemnej Szkolenie dozoru nadzorującego prace spawalnicze w zakładach górniczych Szkolenie spawaczy zatrudnionych przy robotach spawalniczych w zakładach górniczych - w zakresie przepisów bhp i p- poż Szkolenie osób nadzorujących roboty strzałowe przy użyciu lontu detonującego Seminaria tematyczne 188 Szkolenie dla osób zatrudnionych na stanowisku dozoru- Kadra Menadzerska 189. Kurs - komputerowa obsługa biura. Kursy Komputerowe 190. Kurs dla sekretarek w zakresie efektywnego zarządzania sekretariatem Kurs podstawowy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Kurs Microsoft Excel dla zaawansowanych Kurs Microsoft Word dla zaawansowanych Kurs podstawowy edytora tekstu Microsoft Word Auto Cad dla początkujących Auto Cad dla zaawansowanych Auto Cad Inventor dla początkujących Auto Cad Inventor dla zaawansowanych Auto Cad Map 3D podstawowy Auto Cad Civil podstawowy Auto Cad Civil zaawansowany Excel i Power Point dla zaawansowanych MS Office dla początkujących Access dla początkujących Access dla zaawansowanych. Inne kursy wyżej nie wyszczególnione 206. Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężęnia zapylenia powietrza oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 207. Montaż rusztowań budowlano-montażowych metalowych Obsługa ładowarek jednonaczyniowych do 2,5 m 3 (kl. III)+Ł Obsługa spycharek o mocy do 110 kw (kl.iii) kurs operatorów spycharek klasy II z poszerzeniem na TD-25G kurs operatorów spycharek kl III z poszerzeniem na TD -25G kurs operatorów z poszerzeniem na Ł34 kurs operatorów ładowarek kl III z poszerzeniem na Ł34 6

7 system monitorowania parametrów środowiska w kopalni SMP-NT/A obsługa części powierzchniowej system monitorowania parametrów środowiska w kopalni SMP-NT/A obsługa części dołowej Kurs z zakresu prawa dotyczącego ochrony środowiska 217. Szkolenie z zakresu przepisów prawnych w dziedzinie miernictwa i geodezji górniczej, szkód górniczych i ochrony środowiska Kurs inżynierów strzałowych w zakładach górnictwa podziemnego Seminarium dla inżynierów strzałowych wraz ze szkoleniem BHP Konferencja w zakresie techniki robót strzałowych Szkolenie okresowe BHP wydawców materiałów wybuchowych Szkolenie okresowe BHP instruktorów strzałowych Kurs dla osób wykonujących okresowe kontrole szczegółowe sprzętu strzałowego Kurs dla osób nazorujących wykonywanie okresowych kontroli szczegółowych sprzętu strzałowego Badania psychologiczne dla górników strzałowych, wydawców materiałów wybuchowych, instruktorów strzałowych Badania psychiatryczne dla górników strzałowych, wydawców materiałów wybuchowych, instruktorów strzałowych Szkolenia dotyczące zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasiłków społecznych Szkolenia dotyczące zmian w ustawie o podatku od towarów i usług-vat Szkolenia dotyczące zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Szkolenia w zakresie bilansu Power Point dla początkujących Seminarium dla metaniarzy - pomiarowców wentylacji i próbobiorców Sortowniczy Kurs obsługi i konserwacji elektronarzędzi, m.in.. szkifierki, wiertarki, młoty elektryczne, itp.. Dysponent wagonów Kurs dla konserwatorów wciągników i wciągarek o napędzie mechanicznym w podziemnych wyrobiskach 237. Stacje transformatorowe na napięcie dolne 1kV, 3,3kV, 6kV w wykonaniu przeciwwybuchowym produkcji krajowej i z importu Działanie i sprawdzanie pól rozdzielczych 6kV eksploatowanych w zakładach górniczych Budowa i eksploatacja górniczych kabli i przewodów oponowych. Rozdzielnice SN, stacje transformatorowe, kompensacja mocy biernej. Systemy łączności radiowej w kopalniach. System telewizji przemysłowej w tym również do stref zagrożonych wybuchem. Nowoczesne urządzenia alarmowo rozgłoszeniowe. 7

8 244. Pomiary parametrów kopalnianych sieci telekomunikacyjnych Budowa, obsługa oraz praktyczne wykorzystanie możliwości systemu alarmowo rozgłoszeniowego SAT dla dyspozytorów kopalń Budowa, obsługa oraz praktyczne wykorzystanie możliwości systemu alarmowo rozgłoszeniowego STAR dla dyspozytorów kopalń System blokad metanometrycznych SBM-96.(UKO-95, UKS-95, UKB-96, IS-96) Działanie, obsługa i konserwacja stacji tyrystorowych i prostowników APST - APSP. Obsługa, naprawa i konserwacja lokomotyw akumulatorowych z wyposażeniem tyrystorowym. Zespoły przekształtnikowe do ładowania baterii akumulatorów trakcyjnych. Projektowanie kopalnianych sieci niskonapięciowych z wykorzystaniem komputera osobistego. Projektowanie kopalnianych sieci 6kV z wykorzystaniem komputera osobistego. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń metanometrii automatycznej - zabezpieczenie metanometryczne kopalń. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1 kv. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci od 1 kv do 6 kv. Kurs dla elektromonterów zatrudnionych przy konserwacji, remoncie, montażu i demontażu kombajnów ścianowych Kurs przygotowawczy dla kandydatów na stanowiska osoby niższego i średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych Mikroprocesorowe systemy sterowania typu BETACONTROL i CARBOCONTROL 260. Kurs elektromonterów w zakresie obsługi układów sterowania przenośników w systemach: USPP, USPP-1, USPP-18, PLlORk, BETACONTROL, APD Kurs iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej SAG-94, UGS-99, UGS Kurs obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu kontroli parametrów atmosfery w kopalni Obsługa stacji odmetanowania. Szkolenie w zakresie aktywnego gaszenia palącego się gazu. Kurs przygotowujący do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń o napięciu do 1 kv. Kurs przygotowujący do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń o napięciu powyżej 1 kv. Rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej Szkolenie pracowników zatrudnionych w metanowych zakładach górniczych, w ścianach i przodkach wyrobisk korytarzowych w zakresie praktycznego gaszenia palącego się metanu, oceny możliwości ugaszenia palącego się metanu z uwzględnieniem miejsca jego zapłonu i bezpieczeństwa osób gaszących. 8

9 Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA NA ROK 2014 DO UMOWY Z DN l.p Nazwa kursu i szkoleń Ilość osób Uwagi 1. Kurs obsługi chromatografu 2. Kurs laboranta kopalnianych laboratoriów 3. Kurs kierownika kopalnianego laboratorium Seminarium O.K.i D.R. z zakr. zwalczania zagrożeń poż. met. i wyb. 4. pyłu węgl. 5. Kurs dla konser. sprzętu p.poż. 6. Kurs dla osób dozoru z zakr. ochrony p.poż. pzg 7. Kurs dla osób wyk. pom. went. i pom. par. fizyko-chem. powietrza Kurs dla osób zatr. przy nap. zb. przenoś. pow. 350cm3 8. w zakresie: gazy sprężone - butle Kurs z zakresu obsługi sprzętu do wykonywania profilaktyki 9. pożarowej 10. Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze lamp górniczych 11. Kurs z zakresu konserwacji POG i SR 12. Kurs okresowy z zakresu obsługi AU9 Kurs dla prac. z.g. w zakr.nabycia uprawnień do szkolenia osób 13. zjeżdż. pod ziemię 14. Kurs dla osób wykonujących pomiary i kontrole sprzętu pomiar. 15. Kurs pomiarowy miernictwa 16. Kurs rewidentów wozów kopalnianych Kurs dla pracowników obsługujących instalację do wytwarzania 17. mieszanki samozescalającej Kurs obsługi, konserwacji i napraw baterii lokomotyw 18. akumulatorowych Kurs dla pracowników w zakresie pobierania 19. i przygotowywania prób jakości węgla kamiennego z pokładów w zakładzie górniczym 20. Konserwator iskrobezpiecznego systemu łączności głośnomówiącej 21. Kurs dla osób dozoru biorących udział w odbiorach rusztowań Seminarium dla elektromonterów wykon. pomiary rezystencji 22. uziemienia w pzg Kurs dla osób zatrudni. przy obsłudze i konserw. pomp do 23. wtłaczania klejów i pianek Program szkolenia i ćwiczeń praktycznych w zakresie obsługi 24. ogólnozakładowych systemów dyspozytorskich 9

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012.

OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA Carboautomatyka W ROKU 2012. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA ul. Budowlanych 168, 4-100 Tychy Tel.: 02 2 42 9 Fax: 02 2 4 2 OFERTA KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY GÓRNICZEJ PROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY L.p. Numer i znak decyzji Nazwa

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99

OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 1 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 2 z 99 OŚRODEK SZKOLENIA CARBOAUTOMATYKA Strona 3 z 99 Spis treści PRZEPISY... 7 Przepisy prawa geologicznego i

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2012 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2012 NOWOŚCI Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2012 Tematyka lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Cena/osoba NOWOŚCI Ochrona i bezpieczeństwo informacji w firmie 19 12 550,00 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

USTAWICZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO W SYSTEMIE POZASZKOLNYM FUNKCJONUJĄCE ROZWIĄZANIA

USTAWICZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO W SYSTEMIE POZASZKOLNYM FUNKCJONUJĄCE ROZWIĄZANIA PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 2/2011 Marzena Majer *, Katarzyna Nowak USTAWICZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ZAWODACH

PRZEWODNIK PO ZAWODACH Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej PRZEWODNIK PO ZAWODACH WYDANIE II TOM IV WARSZAWA 2003 SPIS TREŚCI TOMU IV Imdeks zawodów i grup tomu IV 5 Rozdział.XIII. Przemysł wydobywczy, ciężki,

Bardziej szczegółowo

Ośrodki szkolenia operatorów maszyn rekomendowane przez Forum Budowlane

Ośrodki szkolenia operatorów maszyn rekomendowane przez Forum Budowlane nazwa adres kontakt e-mail strona www Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o ul. Malczewskiego 51 80-107 Gdańsk tel. 58 303 30 30 fax 58 302 49 71 info@oswiatalingwista.eu www.oswiatalingwista.eu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezentacja najważniejszych informacji o systemach kształcenia i zdobywania uprawnień w zawodzie elektryka w kilku krajach europejskich, biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132

AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński. Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 AWM - Akademia Wizażystyki Maestro Olaf Tabaczyński Ul. Dolna Wilda 6 A / 2 Poznań maestro@awm.pl tel: 601 404 808 tel: 693 423 132 Oferowane szkolenia: STYLIST SZKOŁA ROCZNA 250 godzin zajęć! 80% praktyki!

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Skorowidz-BHP 1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z A Administracja rządowa upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych ADR świadectwo dopuszczenia pojazdu

Bardziej szczegółowo

Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie

Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie Prof.zw.dr hab.inż. Adam KLICH Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie S t r e s z c z e n i e W opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł PROMOCJE Wypadki przy pracy (film) 55:30 min format DVD cena: od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji).

Bardziej szczegółowo

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

Wyniki XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Wyniki XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Wyniki XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Kategoria: Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce NAGRODA I STOPNIA Systemy sejsmiczne do oceny zagrożenia tąpaniami

Bardziej szczegółowo

Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki - w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki - w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki - w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG 498 Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo