KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY"

Transkrypt

1 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego, 2. inŝynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego. 1. czteroletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŝszym dozorze ruchu, w tym co najmniej dwuletnia praktyka w kierownictwie ruchu oraz odbycie jednorocznej praktyki na stanowisku bezpośrednio niŝszym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego tj. na stanowisku kierownika działu robót górniczych lub kierownika działu wentylacji w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 2. sześcioletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŝszym dozorze, w tym co najmniej trzyletnia praktyka w kierownictwie ruchu, a ponadto złoŝenie w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania poŝarów w zakładach górniczych zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŝszych studiów na kierunku górnictwo i geologia oraz odbycie jednorocznej praktyki na stanowisku bezpośrednio niŝszym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego tj. na stanowisku kierownika działu robót górniczych lub kierownika działu wentylacji w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO KOPALINY INNE NIś WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego, 2. inŝynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego. 1/18

2 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne 1. czteroletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŝszym dozorze ruchu, w tym co najmniej dwuletnia praktyka w kierownictwie ruchu oraz odbycie jednorocznej praktyki na stanowisku bezpośrednio niŝszym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego tj. na stanowisku kierownika działu robót górniczych lub kierownika działu tąpań w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niŝ węgiel kamienny, 2. sześcioletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŝszym dozorze, w tym co najmniej trzyletnia praktyka w kierownictwie ruchu, a ponadto złoŝenie w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania poŝarów w zakładach górniczych zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŝszych studiów na kierunku górnictwo i geologia oraz odbycie jednorocznej praktyki na stanowisku bezpośrednio niŝszym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego tj. na stanowisku kierownika działu robót górniczych lub kierownika działu tąpań w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niŝ węgiel kamienny władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz : KIEROWNIK RUCHU LIKWIDOWANEGO PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, 2. inŝynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej. 1. czteroletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŝszym dozorze, w tym co najmniej dwuletnia praktyka w kierownictwie ruchu oraz jednoroczna praktyka na stanowisku bezpośrednio niŝszym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego tj. na stanowisku kierownika działu ruchu w likwidowanych podziemnych zakładach górniczych, 2. sześcioletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŝszym dozorze, w tym co najmniej trzyletnia w kierownictwie ruchu, oraz jednoroczna praktyka na 2/18

3 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: stanowisku bezpośrednio niŝszym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego tj. na stanowisku kierownika działu ruchu w likwidowanych podziemnych zakładach górniczych władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz : : Kwalifikacje ogólne: : KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH W PODZIEMNYM ZAKŁADZIE GÓRNICZYM wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego, 2. inŝynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego 1. dwuletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, 2. trzyletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, a ponadto złoŝenie z wynikiem pozytywnym w wyŝszej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania poŝarów w zakładach górniczych, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich studiów wyŝszych na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz KIEROWNIK RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO I KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH TAKIEGO ZAKŁADU 1. magister lub inŝynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego, 2. magister lub inŝynier na kierunku lub w specjalności technicznej innych niŝ kierunek górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego, 3. magister na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka, 4. średnie zawodowe w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej. 1. trzyletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, 2. czteroletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu i świadectwo złoŝenia z wynikiem pozytywnym 3/18

4 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: w wyŝszej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z zakresu górnictwa odkrywkowego zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego, 3. pięcioletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu i świadectwo złoŝenia z wynikiem pozytywnym w wyŝszej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z zakresu górnictwa odkrywkowego zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego, 4. sześcioletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu i świadectwo złoŝenia w wyŝszej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z zakresu górnictwa odkrywkowego zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz : Kwalifikacje ogólne: KIEROWNIK RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO KOPALINY POSPOLITE BEZ UśYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH TAKIEGO ZAKŁADU 1. magister lub inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 2. magister na kierunku geologia lub fizyki w specjalności geofizyka, 3. średnie zawodowe odpowiedniej specjalności technicznej, 4. zawodowe lub dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej. 1. półroczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 2. półroczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 3. roczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 4. dwuletnia praktyka w średnim dozorze ruchu. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz 4/18

5 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru : Kwalifikacje ogólne: Kwalifikacje ogólne: KIEROWNIK RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO KOPALINY POSPOLITE W WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 16 UST.2A USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE I KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH TAKIEGO ZAKŁADU 1. zawodowe lub dyplom mistrza odpowiedniej specjalności technicznej, 2. świadectwo wykwalifikowanego robotnika w zawodzie. 1. dwuletnia praktyka w ruchu zakładu górniczego, 2. czteroletnia praktyka w ruchu zakładu górniczego. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO KOPALINY OTWORAMI WIERTNICZYMI I KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH TAKIEGO ZAKŁADU 1. magister na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, 2. inzynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, 3. magister na kierunku geologia lub fizyki w specjalności geofizyka, 4. średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 1. trzyletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, 2. czteroletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, 3. pięcioletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu i świadectwo stwierdzające złoŝenie w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŝszych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, 4. sześcioletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz 5/18

6 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru KIEROWNIK DZIAŁU RUCHU INNEGO NIś DZIAŁ ROBÓT GÓRNICZYCH W ZALEśNOŚCI OD SPECJALNOŚCI TECHNICZNEJ TEGO DZIAŁU 1. W podziemnych zakładach górniczych: 1) magister odpowiedniego dla danego działu ruchu kierunków studiów, 2) inŝynier odpowiedniego dla danego działu ruchu kierunków studiów, 2. W odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 1) magister lub inŝynier odpowiedniego dla danego działu ruchu kierunków studiów, 2) magister na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka, 3) średnie zawodowe na kierunku odpowiednim dla danego działu ruchu. 1. W podziemnych zakładach górniczych: 1) dwuletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, 2) trzyletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, a ponadto w odniesieniu do kierownika działu wentylacji świadectwo złoŝenia w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania poŝarów w zakładach górniczych obowiązującego na kierunku górnictwo i geologia. 2. W odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 1) dwuletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, 2) trzyletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu, 3) czteroletnia praktyka w wyŝszym dozorze ruchu. Osoby ubiegające się o stwierdzenie kierownika działu technologii górniczej lub działu techniki strzałowej w odkrywkowych zakładach górniczych, których program nauczania nie obejmował nauki stosowania materiałów wybuchowych, powinny przedstawić dowód stwierdzający złoŝenie w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŝszych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej. Osoby ubiegające się o stwierdzenie kierownika działu wierceń w zakładach górniczych 6/18

7 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi tj. ropa naftowa i gaz ziemny, ropa naftowa i gaz ziemny ze złóŝ w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, metan z węgla kamiennego, siarkę rodzimą, sól kamienną, solanki, wody lecznicze i termalne, których program nauczania nie obejmował nauki wiertnictwa powinny przedstawić dowód stwierdzający złoŝenie w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŝszych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz WYśSZY DOZÓR RUCHU 1. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny: 1) magister odpowiedniej specjalności technicznej, 2) inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 3) magister na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka, 4) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 2. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niŝ węgiel kamienny: 1) magister odpowiedniej specjalności technicznej, 2) inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 3) magister na kierunku geologia lub fizyki w specjalności geofizyka, 4) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 3. W odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 1) magister odpowiedniej specjalności technicznej, 2) inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 3) magister na kierunku geologia lub fizyki w specjalności geofizyka, 7/18

8 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: 4) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 1. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny: 1) dwuletnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 2) trzyletnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 3) trzyletnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 4) czteroletnia praktyka w średnim dozorze ruchu. 2. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niŝ węgiel kamienny: 1) roczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 2) dwuletnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 3) dwuletnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 4) trzyletnia praktyka w średnim dozorze ruchu. 3. W odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 1) roczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 2) dwuletnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 3) dwuletnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 4) trzyletnia praktyka w średnim dozorze ruchu. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz ŚREDNI DOZÓR RUCHU 1. W podziemnych zakładach górniczych: 1) magister odpowiedniej specjalności technicznej, 2) inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 3) magister na kierunku geologia lub fizyki w specjalności geofizyka, 4) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 2. W odkrywkowych zakładach górniczych i zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 1) magister lub inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 2) magister na kierunku geologia lub fizyki w specjalności geofizyka, 3) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 4) wykształcenie zawodowe lub mistrz odpowiedniej specjalności technicznej. 8/18

9 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: 3. W odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite bez uŝycia materiałów wybuchowych: 1) magister lub inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 2) magister na kierunku geologia lub fizyki w specjalności geofizyka, 3) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 4) wykształcenie zawodowe lub mistrz odpowiedniej specjalności technicznej. 1. W podziemnych zakładach górniczych: 1) roczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 2) półtoraroczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 3) półtoraroczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 4) dwuletnia praktyka w niŝszym dozorze ruchu. 2. W odkrywkowych zakładach górniczych i w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 1) roczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 2) roczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 3) dwuletnia praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 4) czteroletnia praktyka w niŝszym dozorze ruchu. 3. W odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite bez uŝycia materiałów wybuchowych: 1) trzymiesięczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 2) trzymiesięczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 3) półroczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu, 4) roczna praktyka w niŝszym dozorze ruchu. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz NIśSZY DOZÓR RUCHU 1. W podziemnych zakładach górniczych: 1) magister lub inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 2) magister na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka, 3) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 2. W odkrywkowych zakładach górniczych i w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 9/18

10 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: otworami wiertniczymi: 1) magister lub inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 2) magister na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka, 3) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 4) zawodowe lub mistrz odpowiedniej specjalności technicznej. 3. W odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite bez uŝycia materiałów wybuchowych: 1) magister lub inŝynier odpowiedniej specjalności technicznej, 2) magister na kierunku geologia lub fizyka w specjalności geofizyka, 3) średnie zawodowe w odpowiedniej specjalności technicznej. 4) zawodowe lub mistrz odpowiedniej specjalności technicznej. 1. W podziemnych zakładach górniczych: 1) trzymiesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 2) półroczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 3) roczna praktyka w ruchu zakładu górniczego. 2. W odkrywkowych zakładach górniczych i w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 1) trzymiesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 2) półroczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 3) roczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 4) dwuletnia praktyka w ruchu zakładu górniczego. 3. W odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite bez uŝycia materiałów wybuchowych: 1) miesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 2) miesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 3) trzymiesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 4) półroczna praktyka w ruchu zakładu górniczego. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz 10/18

11 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: DOZÓR RUCHU W ODKRYWKOWYCH ZAKŁDACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH KOPALINY POSPOLITE W WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 16 UST 2A USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE 1. zawodowe lub mistrz odpowiedniej specjalności technicznej, 2. podstawowe lub gimnazjalne i świadectwo wykwalifikowanego robotnika w zawodzie władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz Kwalifikacje ogólne: MIERNICZY GÓRNICZY 1. magister na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej, 2. magister na kierunku geodezja i kartografia oraz dowód złoŝenia w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŝszych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej, 3. inŝynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej, 4. inŝynier na kierunku geodezja i kartografia oraz dowód złoŝenia w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŝszych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej 1. dwuletnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŝbie mierniczo geologicznej, 2. trzyletnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŝbie mierniczo geologicznej, 3. czteroletnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŝbie mierniczo geologicznej, 4. czteroletnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŝbie mierniczo geologicznej. Władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz 11/18

12 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: GEOLOG GÓRNICZY 1. magister na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geologii górniczej, 2. magister na kierunku geologia oraz dowód złoŝenia w wyŝszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z geologii górniczej, górnictwa, geodezji górniczej i wiertnictwa zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich studiów wyŝszych na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geologii górniczej, 3. inŝynier w zakresie geologii górniczej. 1. dwuletnia praktyka w zakresie geologii w górniczej słuŝbie mierniczo-geologicznej, 2. trzyletnia praktyka w zakresie geologii w górniczej słuŝbie mierniczo-geologicznej, 3. czteroletnia praktyka w zakresie geologii w górniczej słuŝbie mierniczo-geologicznej. władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz I. Podziemne zakłady górnicze - stanowiska wymagające szczególnych. : SYGNALISTA SZYBOWY zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne kurs sygnalisty szybowego 18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy w szybowych brygadach remontowokonserwacyjnych, 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. OPERATOR (SAMOJEZDNYCH) MASZYN PRZODKOWYCH: - kombajnów ścianowych, - kombajnów chodnikowych, 12/18

13 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru - ładowarek samojezdnych, - wozów wiertniczych, - wozów kotwiących, - wozów odstawczych urobku, - kompleksów ciągłego urabiania, - do robót strzałowych obrywki, stawiania obudowy podporowej, - z ruchomymi platformami (koszami) zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne kurs operatora określonej specjalności 18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika lub ślusarza 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata OPERATOR POJAZDÓW POZAPRZODKOWYCH I (SAMOJEZDNYCH) MASZYN POMOCNICZYCH: - pojazdów do przewozu osób, - pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych, - pojazdów do przewozu materiałów elementów maszyn i urządzeń, - maszyn i pojazdów specjalistycznych do wykonywania montaŝu, demontaŝu i remontów maszyn, urządzeń i instalacji zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs operatora określonej specjalności 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. GÓRNIK STRZAŁOWY zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne kurs górnika strzałowego 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika w oddziale wykonującym roboty strzałowe, minimum 5 lat pracy dołowej 24 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata 13/18

14 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru WYDAWCA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs wydawców materiałów wybuchowych 24 miesiące pracy w ruchu zakładu. górniczego 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata INSTRUKTOR STRZAŁOWY zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. Kurs instruktora strzałowego 5 lat pracy na stanowisku górnika strzałowego. 29 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata MASZYNISTA MASZYN WYCIĄGOWYCH zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. kurs maszynisty maszyn wyciągowych 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy w szybowych brygadach remontowokonserwacyjnych, 6 miesięcy w brygadzie konserwatorów maszyn wyciągowych, 3 miesiące na stanowisku sygnalisty, 6 miesięcy szkolenia praktycznego kierowania maszyną wyciągową przy ciągnieniu urobku pod nadzorem maszynisty wyciągowego. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata MASZYNISTA LOKOMOTYW POD ZIEMIĄ - lokomotyw powietrznych, spalinowych i elektrycznych szynowych, - kolejek podwieszanych szynowych, - kolejek podwieszanych linowych, - kolejek spągowych zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne kurs operatora okreslonej specjalności 14/18

15 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 12 miesięcy w oddziale przewozowym pod ziemią, 6 miesięcy pod nadzorem maszynisty przy transporcie materiałów lub jeździe ludzi. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata : REWIDENT URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs rewidenta urządzeń wyciągowych 24 miesiące pracy w oddziale szybowym zakładu górniczego 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata REWIDENT URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MASZYN WYCIĄGOWYCH I SYGNALIZACJI SZYBOWYCH zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej lub teletechnicznej) kurs rewidenta urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy konserwacji maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata REWIDENT URZĄDZEŃ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I ALARMOWANIA zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej lub teletechnicznej) kurs rewidenta urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy konserwacji urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata SPAWACZ zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs spawania elektrycznego i gazowego 15/18

16 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne: 3 miesiące pracy pod nadzorem spawacza. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata ELEKTROMONTER SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO A) O NAPIĘCIU DO 1 KV B) O NAPIĘCIU POWYśEJ 1 KV 1. zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej), 2. zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej). 1. kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy sprzęcie elektrycznym do 1 kv, 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy pod ziemią pod nadzorem uprawnionego elektromontera, 2. kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy sprzęcie elektrycznym powyŝej 1 kv, 12 miesięcy pracy pod ziemią jako elektromonter sprzętu o napięciu do 1 kv, w tym 6 miesięcy pod nadzorem uprawnionego elektromontera sprzętu elektrycznego powyŝej 1 kv lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata, lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata II. Odkrywkowe zakłady górnicze - stanowiska wymagające szczególnych. STRZAŁOWY zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs techniki strzałowej w zakresie określonych metod strzelania, 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika lub wiertacza otworów strzałowych 24 lata, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata WYDAWCA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs wydawców materiałów wybuchowych 18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych, w tym 3 miesiące w charakterze 16/18

17 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru pomocnika wydawcy materiałów wybuchowych. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. MASZYNISTA WIERTNICZY zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs wiertaczy 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 3 miesiące w charakterze pomocnika maszynisty. 18 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata OPERATOR SPECJALISTYCZNYCH WIELOSTANOWISKOWYCH MASZYN ZWAŁUJĄCYCH I URABIAJĄCYCH zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. kurs operatorów maszyn 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 9 miesięcy przy obsłudze maszyny zwałującej i urabiającej. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. III. Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi - stanowiska wymagające szczególnych. : MECHANIK WIERTNI zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs mechaników - maszynistów wiertni, 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata OPERATOR AGREGATÓW CEMENTACYJNYCH, ZASOBNIKÓW ORAZ URZĄDZEŃ DO INTENSYFIKACJI WYDOBYCIA ROPY I GAZU zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. 17/18

18 i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru kurs operatorów oraz dodatkowe uprawnienia do przewozu materiałów radioaktywnych, Ŝrących i kwasów. 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 21 lat, badania psychofizyczne. WYDAWCA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs wydawców materiałów wybuchowych 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. STRZAŁOWY zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs strzałowych 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego. 24 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata SPAWACZ zawodowe, średnie zawodowe lub średnie ogólne. kurs spawania elektrycznego i gazowego 3 miesiące pracy pod nadzorem spawacza. 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata 18/18

19 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego zawodu KIEROWNIK JEDNOSTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO ORAZ JEGO ZASTĘPCA WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 2. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności. 1. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownictwa lub wyŝszego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym dwuletniej praktyki na stanowisku kierownictwa ruchu podziemnego zakładu górniczego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 2. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego lub kierownika zawodowych zastępów ratowniczych lub kierownika zawodowego pogotowia specjalistycznego w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych. Kwalifikacje ogólne władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. zawodu: KIEROWNIK OKRĘGOWEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 1/10

20 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego 2. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności. 1. odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 2. odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika zawodowych zastępów ratowniczych lub kierownika zawodowego pogotowia specjalistycznego w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych. Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. zawodu: KIEROWNIK JEDNOSTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO ORAZ JEGO ZASTĘPCA, WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH INNYCH NIś PODZIEMNE ZAKŁADY GÓRNICZE 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 2. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności. 1. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku wyŝszego dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy, 2. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownika oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego lub kierownika zawodowych zastępów ratowniczych lub kierownika zawodowego pogotowia specjalistycznego w jednostce ratownictwa 2/10

21 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze. Kwalifikacje ogólne: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. zawodu: KIEROWNIK ZAWODOWYCH ZASTĘPÓW RATOWNICZYCH WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 2. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 3. ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, 4. ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, 5. ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, 6. ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie. 3/10

22 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego 1. odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 2. odbycie trzyletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych, 3. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 4. odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych, 5. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 6. odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych. Kwalifikacje ogólne: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. zawodu: KIEROWNIK ZAWODOWEGO POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 2. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 3. ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie 4/10

23 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, 4. ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, 5. ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, 6. ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie. 1. odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 2. odbycie trzyletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych, 3. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 4. odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych, 5. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 6. odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych 5/10

24 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego zakładów górniczych. Kwalifikacje ogólne: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. zawodu: KIEROWNIK ODDZIAŁU TERENOWEGO JEDNOSTKI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH INNYCH NIś PODZIEMNE ZAKŁADY GÓRNICZE 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 2. ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie, 3. ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie. 1. odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze, 2. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 6/10

25 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze, 3. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze. Kwalifikacje ogólne: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. zawodu: KIEROWNIK ZAWODOWYCH ZASTĘPÓW RATOWNICZYCH WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH INNYCH NIś PODZIEMNE ZAKŁADY GÓRNICZE 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 2. ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie, 3. ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie. 1. odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 7/10

26 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze, 2. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze, 3. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze. Kwalifikacje ogólne: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. zawodu: KIEROWNIK ZAWODOWEGO POGOTOWIA SPECJALISTYCZNEGO WYKONUJĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH INNYCH NIś PODZIEMNE ZAKŁADY GÓRNICZE 1. ukończenie studiów wyŝszych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 2. ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie, 3. ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 8/10

27 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie. 1. odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze, 2. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze, 3. odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niŝ podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŝbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŝ podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŝ podziemne zakłady górnicze. Kwalifikacje ogólne: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty, zawodu: znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. RATOWNIK GÓRNICZY Wymagane brak wymagań wykształcenie: Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu podstawowego dla kandydatów na ratowników górniczych i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym 12 miesięcy pracy w zakładzie górniczym w danej specjalności. Inne wymogi: ukończone 21 lat odpowiedni stan zdrowia oraz odpowiednie 9/10

28 i ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, oraz ratownika górniczego i mechanika sprzętu ratowniczego predyspozycje psychologiczne, potwierdzone specjalistycznymi badaniami. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do sprawowania czynności ratownika górniczego. zawodu: MECHANIK SPRZĘTU RATOWNICZEGO Wymagane co najmniej zasadnicze zawodowe wykształcenie: Dodatkowe kwalifikacje: ratownik górniczy lub były ratownik górniczy, który ma: nie krótszy niŝ 5 lat staŝ ratowniczy, a w zakładach poszukujących ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi nie krótszy niŝ 3 lata ukończony kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego i zdany egzamin z wynikiem pozytywnym Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do sprawowania czynności mechanika sprzętu górniczego. 10/10

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych Górnik strzałowy 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika na oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe ukończenie podstawowego kursu

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu i zawodowe wymagane od osób wykonujących czynności kierownictwa i dozoru ruchu w ruchu zakładu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, b)

Bardziej szczegółowo

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2:

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2: Dziennik Ustaw Nr 109-1965 Poz. 522 b) dyplom magistra Inzyniera lub inżyniera : geologa górniczego, geodety górniczego, mechanika, elektryka oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, b) odbycie rocznej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, b) odbycie rocznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU Lubin, dnia 29.11.2016 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. 2. 3. 4. 5. Operator samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz Lubin, dnia 29.11.2016 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. 2. 3. 4. 5. Operator samojezdnych maszyn: ładowarek

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Operator kombajnów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17. Katowice, r.

Protokół Nr 17. Katowice, r. Katowice, 21.09.2004r. Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych odbytego w dniu 21 września 2004r. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w odkrywkowych zakładach górniczych

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w odkrywkowych zakładach górniczych Strzałowy 2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 Lubin, dnia 09.12.2014 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. Operator ładowarek samojezdnych łyżkowych 07.01.2015 r. 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1049 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Dz.U.2011.275.1629 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 659 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. nr 275, poz. 1629) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. Dz.U.06.124.865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 027-043690. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.1.2016, 2016/S 002-001740)

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 027-043690. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.1.2016, 2016/S 002-001740) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:43690-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 027-043690 Spółka Restrukturyzacji Kopalń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Katowice, 20 czerwca 2006r.

Katowice, 20 czerwca 2006r. Katowice, 20 czerwca 2006r. Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych, które odbyło się 20 czerwca 2006r. 1. Wiceprezes Wyższego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/

OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/ OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/ /na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.VI.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. Zasady oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących stwierdzania spełnienia wymagań oraz nadawania uprawnień w zakresie średniego i niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA w Warszawie Oddział

Bardziej szczegółowo

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu i dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA Oddział w Sanoku. Podstawa: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S

Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398387-2016:text:pl:html Polska-Brzeszcze: Usługi instalowania maszyn górniczych 2016/S 218-398387 Nowe Brzeszcze Grupa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 11 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 11 czerwca 2002 r. Dz.U.02.84.755 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.101.1035 1 2004.05.16 zm. Dz.U.2004.101.1035 1 2007.11.20 zm. Dz.U.2007.204.1474 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Stwierdzanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu

Stwierdzanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu Stwierdzanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu 1. Kandydat składa wniosek o stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa lub dozoru ruchu do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego właściwego

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu Jak załatwić sprawy? Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez organ administracji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2005 r. Druk nr 1072 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bytom: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bytom: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 71561 2017 z dnia 2017 04 24 r. Bytom: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 64319 2017 Data: 12/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 '

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ' Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ' z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 Projekt /. dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego

Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2015 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2015 NOWOŚCI NOWOŚCI Opiekun osób starszych i schorowanych 22 30 16 24 23 31 20 28 21 29 15 23 500,00 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 09.02 13.04 23.03 04.05 04.05-19.06 1450,00 Operator koparko - ładowarki

Bardziej szczegółowo

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą.

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Co to jest praca górnicza? Okresy pracy górniczej to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2015 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2015 NOWOŚCI NOWOŚCI Opiekun osób starszych i schorowanych 13-21 3-11 21-29 19-27 7-15 500,00 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 06.07-28.08 14.09-06.11 09.11-07.01 1450,00 Operator koparko - ładowarki w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW KTÓRE WYMAGAJĄ DEREGULACJI

LISTA ZAWODÓW KTÓRE WYMAGAJĄ DEREGULACJI LISTA ZAWODÓW KTÓRE WYMAGAJĄ DEREGULACJI 1. Trener poszczególnych stopni (klasy II, klasy I, klasy mistrzowskiej) 2. Instruktor sportu 3. Detektyw 4. Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia 5. Pracownik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE

PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE GEODEZJA INŻYNIERYJNA PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE czyli kilka słów o Górnictwie, Geodezji Górniczej i Szkodach Górniczych Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA (w Górnictwie) Zakres zainteresowania Geodezja Górnicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953

Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 Informacja dla osób urodzonych w latach 1949-1953 (wybrane artykuły z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych) Art. 24. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2014 NOWOŚCI

Harmonogram szkoleń otwartych II półrocze 2014 NOWOŚCI NOWOŚCI Szkolenie przygotowujące do licencji detektywa 6 20 850,00 Taktyka i metody pozyskiwania informacji gospodarczych w praktyce przedsiębiorcy (detektywa) Kurs dla Kandydatów na Członków do Rad Nadzorczych

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika:

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH, A TAKŻE RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Różne usługi dla przedsiębiorstw 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bytom: Różne usługi dla przedsiębiorstw 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259552-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Różne usługi dla przedsiębiorstw 2016/S 143-259552 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes O F E R T A S Z K O L E Ń S P E C J A L I S T Y C Z N Y C H. www.kskbiznes.pl

Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes O F E R T A S Z K O L E Ń S P E C J A L I S T Y C Z N Y C H. www.kskbiznes.pl Ośrodek Doradztwa i Szkolenia KSK Biznes O F E R T A S Z K O L E Ń S P E C J A L I S T Y C Z N Y C H www.kskbiznes.pl Kilka słów o nas KSK Biznes powstało z początkiem 2015 roku w wyniku zmian organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego

Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego Podstawa prawna: 1) art. 58 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. Poz. 2126,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2017

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838, z 2004 r. Nr 102, poz. 1073 oraz z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu Przewodnik po kształceniu dualnym Opracował: Tomasz Madej Doradca metodyczny w zakresie metodyki kształcenia zawodowego Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 2 1. Co to jest kształcenie dualne? Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu

Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu Kierownik ruchu oraz zastępca kierownika ruchu ukończeniu studiów drugiego stopnia w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w

Bardziej szczegółowo

Materiał dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Materiał dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, 2007 12 27 Materiał dla Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na temat: System przygotowania kadr dla górnictwa w aspekcie przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R.

ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R. ZAPOTRZEBOWANIE NA SZKOLENIA BHP I KURSY SPECJALISTYCZNE NA 2014 R. L.P Wyszczególnienie Ilość osób l. Instruktaż ogólny 2. Szkolenie okresowe pracodawców 3. Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1740-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Różne usługi branżowe i podobne 2016/S 002-001740 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 2006 Data ukazania się ogłoszenia: 18 kwietnia 2014 r.

Numer ogłoszenia: 2006 Data ukazania się ogłoszenia: 18 kwietnia 2014 r. Numer ogłoszenia: 2006 Data ukazania się ogłoszenia: 18 kwietnia 2014 r. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2016 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

Dział II Prace geologiczne. Rozdział 1 Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych

Dział II Prace geologiczne. Rozdział 1 Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych Dział II Prace geologiczne Rozdział 1 Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych Dział II Prace geologiczne Rozdział 1 Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych (1) Art. 31. 1. Prace geologiczne

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 marca 1999 r.

z dnia 9 marca 1999 r. załącznik nr.1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 2005 Data ukazania się ogłoszenia: 18 kwietnia 2014 r.

Numer ogłoszenia: 2005 Data ukazania się ogłoszenia: 18 kwietnia 2014 r. Numer ogłoszenia: 2005 Data ukazania się ogłoszenia: 18 kwietnia 2014 r. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące Matura Szkoła podstawowa Gimnazjum Technikum czteroletnie Zasadnicza szkoła zawodowa Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO, dotyczący stosowania art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Katowice, 4 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin

USTAWA z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1983 Nr 5 poz. 32 USTAWA z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1995 r. Nr 30, poz. 154, z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1907 2011 ZADANIA STATUTOWE SKwP Działalność wydawnicza w zakresie

Bardziej szczegółowo

WyŜszy Urząd Górniczy w Katowicach

WyŜszy Urząd Górniczy w Katowicach WyŜszy Urząd d GórniczyG w Katowicach Akty prawa wydane z delegacji ustawy, z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, regulujące m. in. zagadnienia: bezpieczeństwa ruchu u górniczego, ochrony

Bardziej szczegółowo

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie geologii

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie geologii Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie geologii Informacja dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie kat. XI i XII Termin składania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

z dnia.. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 06.07.15 P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia.. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia:

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: Ogłosze nr 10249-2017 z dnia 2017-01-18 r. Bytom: Szkole pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2017 roku Część I: szkolenia w zakresie szkoleń okresowych, Prawa Pracy oraz kursów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

Nowy model kształcenia zawodowego

Nowy model kształcenia zawodowego Nowy model kształcenia zawodowego Franciszek Górski. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Białystok, 10.05.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2007r. Lubin, styczeń 2008r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia..3 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r.

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r. INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego Białystok, 07.06.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikające

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U.02.94.838 (tekst ujednolicony przez Z.W./ZZG w Polsce) ozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr.94 z dnia 1 lipca 2002 r) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego.

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego. 13.04.2016r. 1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne typy szkół. 2. Zasady rekrutacji ważne daty. 3. Egzamin gimnazjalny organizacja. 4. Prezentacja oferty edukacyjnej przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1.

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1. ZAŁĄCZNIKI Nr 2-5 do Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Stanowi on wykonanie upoważnienia ustawowego z art.

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów przeznaczonych do deregulacji w pierwszej transzy:

Lista zawodów przeznaczonych do deregulacji w pierwszej transzy: Lista zawodów przeznaczonych do deregulacji w pierwszej transzy: 1. Adwokat 2. Radca prawny 3. Komornik 4. Syndyk 5. Notariusz 6. Urzędnik sądowy i prokuratury 7. Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr 113, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr 113, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. Nr 113, poz. 988) Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD wykonywanie zespołu czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek społecznego podziału pracy, wymagających od

ZAWÓD wykonywanie zespołu czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek społecznego podziału pracy, wymagających od INFORMACJE O ZAWODACH I SPECJALNOŚCIACH, W TYM ZADANIA, CZYNNOŚCI ZAWODOWE I WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE ORAZ SZANSE ZATRUDNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH I SPECJALNOŚCIACH Podstawowe definicje: ZAWÓD wykonywanie

Bardziej szczegółowo

w zakresie kształcenia zawodowego

w zakresie kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Lublinie KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH w zakresie kształcenia zawodowego www.kuratorium.lublin.pl Lublin, listopad 2007 Kuratorium Oświaty Wydział w Lublinie Kształcenia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu Publikator: Dz. U. nr 61, poz. 378 Data ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo