Słowo CAD wywodzi się z angielskiego Computer Aided Design czyliprojektowanie wspomagane komputerowo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo CAD wywodzi się z angielskiego Computer Aided Design czyliprojektowanie wspomagane komputerowo."

Transkrypt

1 Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Programowanie w środowisku CAD Programy CAD ułatwiają projektantom sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy wszystkich projektach technicznych. Artykuł przedstawia sposoby tworzenia rozszerzeń CAD. Co to jest CAD? Słowo CAD wywodzi się z angielskiego Computer Aided Design czyliprojektowanie wspomagane komputerowo. Programy CAD służą do tego aby ułatwić inżynierom takich branż jak budownictwo, mechanika, elektronika i pokrewne, sporządzanie dokumentacji technicznej niezbędnej przy wszelkiego rozdzaju projektach. Przejście od rysowania na desce kreślarskiej do projektowania na komputerze było wielką rewolucją ponieważ przyspieszyło wielokrotnie ich pracę. Programy CAD Istnieje wiele programów CAD ale napopularniejszym programem na świecie jest Autocad firmy Autodesk. Autocad umożliwia projektowanie w dwu i trzywymiarowym układzie współrzędnych oraz zapis rysunków do pliku DWG. Pliki DWG są standardem zapisu dla aplikacji CAD. Niestety ze względu na to iż jest to zamknięty format binarny zastrzeżony przez Autodesk to do operacji na plikach DWG wymagane jest Autocad. Na szczęście można też wykorzystać łamiące monopol biblioteki programistyczne tworzone przez inne firmy np. Open Design Alliance (dawniej OpenDWG). Na fali popularności programu powstaje wiele klonów programu Autocad, które zyskują część rynku bijąc go na głowę często podstawowym kryterium wyboru ceną. Takie programy to między innymi: ITC Intellicad amerykańska wersja CAD a z umożliwiająca rozpowszechniająca się w dużej mierze na sprzedaży licencji innym firmom. Dzięki temu powstaje wiele wersji językowych o różnych nazwach opartych na tym samym programie (np. ArCADia-Intellicad, progecad). ITC Intellicad oparty był do wersji 7 na bibiotece OpenDWG, od wersji 7 wprowadzono bibliotekę ODA Teigha do obsługi formatu DWG ZWCAD początkowo był programem na licencji ITC Intellicada, ale ostatnio firma ZWSoft porzuciła to rozwiązanie wprowadzając na rynek własną wersję ZWCAD+, napisaną od podstaw na bazie biblioteki ODA Teigha z Open Design Alliance BricsCAD program typu CAD popularny wśród polskich inżynierów Wszystkie klony dążą do jak największej kompatybilności z Autocadem, tworzonymi przez niego plikami DWG (każda wersja Autocada ma pewne różnice w zapisie tych plików) oraz interfejsami programistycznymi. Rozszerzanie funkcjonalności Podstawowa wersja systemu (chodzi o Autocad a bez rozszerzeń) może być używana przez każdego inżyniera dowolnej specjalności, ale największą siłą Autocada jest możliwość tworzenia oprogramowania specjalistyczne dla węższej grupy odbiorców. Firma Autodesk wydała wiele specjalistycznych nakładek jak AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Civil Design, które do działania wymagają AutoCADa jako silnika zarządzającego ich pracą. Oprócz tego udostępniła też wiele interfejsów programistycznych umożliwiających pisanie własnych rozszerzeń dla Autocada.

2 W trakcie wydawania nowych wersji programu zmieniały się też technologie programistyczne, jedne języki traciły na znaczeniu inne zyskiwały w związku z czym Autocad opracował cały zestaw interfejsów umozliwiających współpracę z nakładkami. Opis poszczególnych interfejsów znajdą Państwo poniżej: AutoLisp Jest odmianą języka skryptowego Lisp zaadaptowaną na potrzeby Autocada w celu automatyzacji powtarzalnych działań i zwiększenia produktywności. Na przykład obliczanie całkowitej długości wszystkich linii na rysunku wyobraźcie sobie ile czasu zajęło by takie liczenie? Dużą zaletą Autolisp a jest to, że aby go używać nie trzeba mieć dużej wiedzy programistycznej. Nawet początkujący użytkownik Autocada może przy jego pomocy stworzyć prosty algorytm, który oszczędzi mu godziny lub dni pracy. Dodatkową zaletą jest jego przenośność, jako że jego Autocad nie rozwijał go przenosząc swoją uwagę na kolejny język VisualLisp, to został on zaimplementowany w takiej samej formie w większości klonów, tak więc aplikacja napisana w Autolispie równie dobrze powinna działać na Autocadzie co na Intellicadzie czy ZWCADZie. AutoLisp posiada również wady dyskwalifikującego jako profesjonalny język pisania nakładek. Ma dostęp jedynie do ograniczonej funkcjonalności Autocada. Jest językiem skryptowym co z jednej strony można traktować jako zaletę (nie potrzeba żadnego specjalistycznego środowiska programistycznego), z drugiej zaś strony jest dużą wadą. Ponieważ język skryptowy jest interpretowany w trakcie wykonywania więc rozszerzenia w nim tworzone charkteryzują się wolnym działaniem. Cały kod aplikacji pisanych w AutoLispie jest widoczny dla każdego kto otworzy pliki z kodem co stanowi duży minus przy programach komercyjnych, nikt nie chce żeby jego ciężka praca została wykorzystywana bezprawnie przez inne osoby. Podsumowując AutoLisp stanowi raczej udogodnienie dla inżynierów pragnących przyśpieszyć nużące czynności niż jezyk umożliwiający pisanie aplikacji na sprzedaż. Przykład kodu rysującego linię w AutoLisp: (defun c:myline () ) (prompt "\nwybierz punkty aby narysować linię.") (if (and (setq p1 (getpoint "\npierwszy punkt linii.")) ) ) (setq p2 (getpoint p1 "\ndrugi punkt linii.")) (command "._line" p1 p2 "") (princ) (prompt "\nnapisz myline aby uruchomić funkcję.") (princ)

3 VisualLisp VisualLisp był zaprojektowany jako rozszerzenie funkcjonalności AutoLisp a. Jego możliwości są o wiele potężniejsze w stosunku do AutoLisp a,np. ma dostęp do modelu obiektu Autocada. Dodatkowo środowisko deweloperskie zostało zaimplementowane w samym Autocadzie więc nie trzeba już korzystać z zewnętrznych edytorów (w przeciwieństwie do AutoLispa). Został on wprowadzony w wersji Autocad 14 jako płatny dodatek, który w wersji Autocad 200 został wprowadznoy na stałe. Jednak od tego czasu nie był zbytnio rozwijany przez Autodesk, który skupiał wysiłki na wydajniejszych interfejsach programistycznych. VisualLisp jako kontynuacja AutoLisp a powiela większość jego ograniczeń, w związku z czym też nadaje się do profesjonalnych zastosowań. DCL Przy okazji języków AutoLisp i VisualLisp nie sposób nie wspomnieć o jezyku DCL (Dialog Control Language), który za pomocą prostych znaczników umożliwiał budowanie okien dialogowych. Jakkolwiek DCL ma bardzo ograniczone możliwości to bez tego języka obsługa programów lispowych możliwa była jedynie z linii poleceń Autocada. Przykładowy kod napisany w DCL u: helloworld : dialog { label = "Okno hello world"; : text { key = "hello world"; } ok_only; } Taki kod zapisuje się w pliku z rozszerzeniem DCL a następnie wykonuję z pomocą lispa : (setq helloworld (load_dialog "helloworld.dcl")) (new_dialog "helloworld" helloworld) (start_dialog) (unload_dialog helloworld) Widać, że kod DCL też jest formatem tekstowym w żaden sposób niezabezpieczonym. VBA Visual Basic for Application wywodzi się z języka Visual Basic firmy Microsoft i używany był w wielu różnych aplikacjach wliczając w to Autocada. W Autocadzie uzyskuje dostep do obiektów poprzez interfejs ActiveX. ActiveX Automotion został wprowadzony do Autocada w tym samym czasie co VisualLisp. Brak dalszego rozwoju VisualLisp a można sobie tłumaczyć tym, że VBA miał nad nim przewagę w postaci

4 wbudowanego mechanizmu do tworzenia okien dialogowych. W roku 2007 Microsoft przestał wspierać Autodesk w dystrybucji tej technologii zachęcając twórców do korzystania z.net API. Autodesk kontunował nieautoryzowane przez Microsoft wsparcie do roku 2010, aktualnie w programie nie ma już środowiska deweloperskiego do VBA a język nie jest już rozwijany. Konkludując, nie piszcie programów w VBA. Przykład kodu VBA wstawiającego tekst do rysunku Autocada: Sub AddTextExample() Dim TextValue As String TextValue = "Programowanie jest łatwe" 'tekst jaki zostanie wstawiony do rysunku Autocada Dim Point(2) As Double 'współrzędne punktu wstawienia tekstu Point(0) = 10 'Położenie na osi X Point(1) = 20 'Położenie na osi Y Point(2) = 0 'Położenie na osi Z Dim TextHeight As Double 'zmienna określająca wysokość tekstu TextHeight = 10 'ustawmy wysokość na 10 ThisDrawing.ModelSpace.AddText(MyString, Point, TextHeight) 'dodajemy tekst do rysunku End Sub ADS Autocad Development System jest to zestaw bibliotek napisanych w języku C. Interfejs ten umożliwia umożliwiającym tworzenie aplikacji na Autocada w językach C oraz C++. Do stworzenia nakładki przy wykorzystaniu ADS konieczne jest zewnętrzne środowisko programistyczne oraz wiedza z zakresu programowania. W porównaniu do poprzednich technologii prędkość działania programów napisanych w języku C/C++ znacznie wzrasta, a możliwości tworzenia aplikacji są wręcz nieograniczone. Można nie tylko wstawiać parametryzowane bloki, ale również podłączać się pod pętle komunikatów Autocada czy nadpisywać domyślne działanie wbudowanych funkcji. Dużym plusem tej technologii było do niedawna to, że większość klonów implementowała różne jej odmiany, większość funkcji pokrywała się - więc podczas pisania nakładki istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że bez większych problemów (osobna kompilacja z właściwymi dla wybranego CAD a bibliotekami) progam zadziała na Autocadzie oraz Intellicadzie. Oczywiście i w klonach pojawiają się implementacje kolejnych interfejsów, ale mają one duże opóźnienie w stosunku do orginału firmy Autodesk. Podstawową strukturą danych w ADS jest resbuf, który zawiera wiadomości na temat typu danych jakie są w nim zapisane, wartości zapisanych w postaci union oraz wskaźnika do następnego elementu resbuf (jeśli taki istnieje). union ads_u_val { ads_real rreal;

5 ads_real rpoint[3]; short rint; char *rstring; long rlname[2]; long rlong; struct ads_binary rbinary; }; struct resbuf { struct resbuf *rbnext; short restype; union ads_u_val resval; }; Dane zapisywane są w postaci łańcuchów resbuf ów a obiekty tworzone w oparciu o specyfikację DXF (która też ulega modyfikacją wraz z wersjami Autocada). Przykładowy kod wstawiający linię w ADS: resbuf * entlist=ads_buildlist(rtdxf0, "line", // typ obiektu 8, "Warstwa", // Nazwa warstwy na której bedzie wstawiona linia 6, "dashdot", //typ linii: dashdot, continuous itd. 62, 0, // Numer koloru, wartości od 0 do , 1, //skala linii 10, p1, // punkt startowy linii 11, p2, // punkt końcowy linii RTNONE); ads_entmake(entlist); //wstawienie obiektu linia do rysunku Możliwe jest także inny sposób tworzenia elementów używanie wbudowanych komend Autocada. Poniższy przykład wstawiania linii pomiędzy punktami p1 i p2. ads_point p1 = {1.0, 1.0, 0.0}, p2 = {5.0, 5.0, 0.0}; ads_command(rtstr, "._LINE", RT3DPOINT, p1, RT3DPOINT, p2, RTSTR, "", NULL); Technologia ADS pomimo swoich niezaprzeczalnych zalet ustąpiła pola swojemu następcy ObjectARX, który udostępnia programowanie w bardziej przystępny sposób i jest wydajniejszy. ObjectARX Autocad Runtime extension to API, stanowi kolejne stadium w rozszerzaniu funkcjonalności Autocada w jego skład wchodzi zestaw bibliotek i plików nagłówkowych dla języka C++. Całe SDK można pobrać za darmo ze stron firmy

6 Autodesk. ObjectARX jest najpotężniejszym ze wszystkich dostępnych interfejsów, zawiera w sobie wszystkie elementy dostępne w ADS i rozwija je o dodatkowe funkcjonalności. Wydajność tej technologii jest taka sama jak wydajność własnych funkcji Autocada, może o tym stanowić też fakt, że Autodesk używa jej do tworzenia własnych rozszerzeń Autocada takich jak Autodesk MAP czy Architectural Desktop. Oczywiście, depcząca Autocadowi po piętach konkurencja stara się umożliwić przenośność nakładek. Klony oparte na bibliotece DWGDirect z Open Design Alliance mają możliwość korzystania z API emulującego ObjectARX DRX (np. Intellicad od wersji 7, poprzednie wersje implementowały jedynie ADS). Niektórzy twierdzą, że ObjectARX jest najtrudniejszym interfejsem dla programisty chociaż ja jednak obstawiałbym, że łatwiejszy niż ADS. Jednakże aby rozpocząć z nim pracę wymagane jest wiedza z zakresu programowania w języku C++ oraz zewnętrzne środowisko programistyczne (np. Microsoft Visual Studio). Przykład wstawiania linii do rysunku: //Pobieramy aktualną bazę z aktywnego rysunku AcDbDatabase* pdb = acdbhostapplicationservices()->workingdatabase(); //Teraz musimy pobrać właściwy kontener dla rysowanego obiektu AcDbBlockTable *pblocktable = NULL; pdb->getsymboltable(pblocktable, AcDb::kForRead); //Wewnątrz BlockTable otwieramy ModelSpace do zapisu AcDbBlockTableRecord* pblocktablerecord = NULL; pblocktable->getat(acdb_model_space, pblocktablerecord, AcDb::kForWrite); //Jak już mamy pobrany wskaźnik do modelu możemy zamknąć tablicę bloków pblocktable->close(); //Teraz można stworzyć linię więc deklarujemy punkty linii AcGePoint3d p1(1.0, 1.0, 0.0); AcGePoint3d p2(10.0, 10.0, 0.0); //Tworzymy instancje linii AcDbLine *pline = new AcDbLine(p1, p2); //i wstawiamy ją we właściwe miejsce AcDbObjectId lineid = AcDbObjectId::kNull; pblocktablerecord->appendacdbentity(lineid, pline); //Aby zakończyć operację należy po sobie posprzątać więc zamykamy ModelSpace i utworzony obiekt

7 pblocktablerecord->close(); pline->close();.net API Kolejnym sposobem tworzenia nakłądek dla CAD a jest.net API. Autodesk uczynił w ten sposób ukłon w stronę programistów korzystającej z.net Framework. Teraz można tworzyć nakładki dla Autocada korzystając z języka C# lub VB.NET korzystając z wszelkich udogodnień dostępnych dla tych technologii takich jak dużo łatwiejsza komunikacja z programami z serii Microsoft Office czy proste tworzenie niestandardowych okien dialogowych przy użyciu technologii WPF. Jeżeli chodzi o wydajność to.net API jest interfejsem przekazującym dane z bibliotek ObjectARX do.net Framework więc prędkość jest nieznacznie mniejsza niż w ObjectARX. Jednak wydaję mi się, że możliwości platformy.net dobrze rekompensują tę stratę. Podobnie jak z poprzednimi technologiami tak i tutaj konkurencja nie próżnuję i oczywiście Open Design Alliance wprowadziło bibliotekę Teigha.Net, jednak w tym wypadku nie sprawdzałem przeności kodu pomiędzy tymi platfomami. Standardowo kod wstawiający linię: //Atrybut określający, że jest to funkcja która jest komendą, czyli może być wywołana z linii poleceń [CommandMethod("AddLine")] public static void AddLine() { //Pobieramy aktualny dokument i jego bazę danych Document acdoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database accurdb = acdoc.database; // Tworzymy transakcję using (Transaction actrans = accurdb.transactionmanager.starttransaction()) { //Pobieramy BlockTable BlockTable acblktbl; acblktbl = actrans.getobject(accurdb.blocktableid, OpenMode.ForRead) as BlockTable; //Otwieramy ModelSpace w trybie zapisu BlockTableRecord acblktblrec; acblktblrec = actrans.getobject(acblktbl[blocktablerecord.modelspace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;

8 //Tworzymy instancję linii na podstawie 2 punktów Line acline = new Line(new Point3d(1, 1, 0), new Point3d(10, 10, 0)); acline.setdatabasedefaults(); //Dodajemy nowy obiekt do ModelSpace i transakcji acblktblrec.appendentity(acline); actrans.addnewlycreateddbobject(acline, true); //Wysyłamy dane do zapisu w bazie actrans.commit(); } } Podsumowanie Ciągle rosnąca liczba projektantów korzystających z programów CAD oraz wielkie pieniądze inwestowane rozwój budownictwa czy energetykę wpływają na zwiększenie popytu rozszerzeń dla platfomy CAD. Nakładki Autocada nie zapełniają całego rynku ponieważ są bardzo rozbudowane (co nie każdemu pasuje) i nie dostosowane do norm technicznych obowiązujących w różnych krajach. Ciekawą niszą w tej materii są też programy narzędziowe wydawane przez firmy produkujące elementy konieczne do realizacji projektów, umożliwiające korzystanie z dedykowanych baz elementów zawierających obiekty danej firmy. Warto więc zastanowić się nad zgłębieniem technologii udostepnionych przez firmę Autodesk. Do tworzenia komercyjnych programów opartych na CAD zie najbardziej elastyczna wydaję mi się technologia ObjectARX. Przenośność kodu programu między Autocadem a klonami jest dość istotna gdyż cena Autocada oscyluje w granicach kilkunastu tysięcy natomiast jego klony kosztują około 2-3 tysięcy złotych co jest dość znaczącą różnicą dla projektantów. Trzeba tu wspomnieć o tym, że najtańsza wersja Autocada Autocad LT nie wspiera rozszerzeń. Jeżeli interesuje Was efektowny wygląd programu i głównie mainstream cadowy czyli AutoCAD to polecam.net API. Oczywiście dobrym wyjściem przy tworzeniu programów dla CAD jest skorzystanie z usług profesjonalisty. Autor: Radosław Dąbrowicz Przedruk ze strony: Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx

INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx INFORMATYKA TECHNICZNA Badanie możliwości wykorzystania języka AutoLISP i środowiska VisualLISP w systemie CAx 1. WPROWADZENIE Program AutoCAD ma wielu użytkowników i zajmuje znaczące miejsce w graficznym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP

INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP INFORMATYKA TECHNICZNA Metody wprowadzania obiektów w programie AutoCAD za pomocą języka AutoLISP 1. WPROWADZENIE Cel ćwiczeń: zapoznanie z możliwościami wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji

Bardziej szczegółowo

METODY URUCHAMIANIA PROGRAMÓW JĘZYKA AutoLISP W ŚRODOWISKU AutoCAD

METODY URUCHAMIANIA PROGRAMÓW JĘZYKA AutoLISP W ŚRODOWISKU AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Wojskowa Akademia Techniczna METODY URUCHAMIANIA PROGRAMÓW JĘZYKA AutoLISP W ŚRODOWISKU AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości tworzenia

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym:

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: powered by CADprofi Opis programu Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: kanałów i kształtek o przekroju

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla AutoCAD

Visual Basic dla AutoCAD Visual Basic dla AutoCAD 1. Programowanie Język programowania to sztuczny język przeznaczony do zapisu algorytmów, w taki sposób, aby mogły one być wykonywane przez komputer. Język programowania charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak

Programowanie w C. dr inż. Stanisław Wszelak Programowanie w C dr inż. Stanisław Wszelak Przeszłość i przyszłość składni programowania w C Ken Thompson Denis Ritchie Bjarne Stoustrup Zespoły programistów B C C++ C# 1969 rok Do SO UNIX 1972 rok C++

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii rysunkowych oraz ich zastosowanie... 4 1.4 Elementy arkusza

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Robotów Mobilnych

Zastosowania Robotów Mobilnych Zastosowania Robotów Mobilnych Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Microsoft Robotics Developer Studio na przykładzie prostych problemów nawigacji. 1) Wstęp: Microsoft Robotics Developer Studio jest popularnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku INFORMATYKA InŜynieria oprogramowania: 1. Wymień i krótko scharakteryzuj modele cyklu zycia oprogramowania. 2. Omów typy diagramów UML oraz ich zastosowania. 3. Podaj i krótko scharakteryzuj rodzaje testów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura

Pierwsze kroki. Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pierwsze kroki Algorytmy, niektóre zasady programowania, kompilacja, pierwszy program i jego struktura Co znaczy

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie BasicCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja ZeitControl BasicCard środowisko programistyczne karta BasicCard Potrzebne wiadomości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Java T M

Spis treści. 1 Java T M Spis treści 1 Java T M 1 2 Co to jest Platforma Java T M 1 3 Przygotowanie komputera 2 4 Pierwszy program 2 5 Dokumentacja 3 6 Budowa aplikacji. Klasy. 3 7 Pola i metody 4 8 Konstruktory 5 9 Inne proste

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy Programowanie w C++ 1.Czym jest programowanie Pisanie programów to wcale nie czarna magia, tylko bardzo logiczna rozmowa z komputerem. Oczywiście w jednym ze specjalnie stworzonych do tego celu języków.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka AutoLISP.

Wykorzystanie języka AutoLISP. Wykorzystanie języka AutoLISP. AutoLISP jest językiem programowania podobnie jak Basic, Pascal, C. Różni się tym, że jest zintegrowany z AutoCADem i nie można go używać oddzielnie, AutoLISP liczy w arytmetyce

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie 1 czerwca 2009 Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie = bjects = database for objects w pełni obiektowa

Bardziej szczegółowo

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych

Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Fluid Desk: Ventpack - oprogramowanie CAD dla inżynierów sanitarnych Ventpack moduł oprogramowania FDBES (Fluid Desk Building Engineering Solutions), służy do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT

Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT Platformy programistyczne:.net i Java L ABORATORIUM 7,8: HACKATHON - JTTT O co chodzi? - Przypomnienie Hackathon - http://en.wikipedia.org/wiki/hackathon A hackathon is an event in which computer programmers

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Koordynator Projektu POKL.04.01.02-00-020/10 Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej POKL.04.01.02-00-020/10 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

Compact Open Remote Nao

Compact Open Remote Nao Damian Kluba Katarzyna Lasak Amadeusz Starzykiewicz Techniki obiektowe i komponentowe Compact Open Remote Nao CORN Podsumowanie projektu 1. Powstałe komponenty 1.1. Video Component 1.1.1. Elementy komponentu

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

6. Tworzenie nowego projektu

6. Tworzenie nowego projektu 6 6. Tworzenie nowego projektu Poznając w poprzednich rozdziałach podstawy środowiska programu AutoCAD: korzystaliśmy z otwieranego automatycznie pliku projektu, rysowaliśmy obiekty na oko, nie przejmując

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych)

I. WSTĘP. Przykład 1. Przykład 2. Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) I. WSTĘP Programowanie czyli tworzenie programów komputerowych (aplikacji komputerowych) Algorytm - sposób na osiągnięcie celu w pewnych ograniczonych krokach. Program komputerowy realizuje zawsze algorytm.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Java Platform Micro Edition

Java Platform Micro Edition Java Platform Micro Edition Instalacja środowiska programistycznego Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0 for Windows z lokalizacji http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/downloads/sdk30-jsp-139759.html

Bardziej szczegółowo

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone

Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone 2 Relacyjne, a obiektowe bazy danych. Bazy rozproszone Zastosowania baz danych systemy bankowe (bankomat) systemy masowej obsługi (hipermarket) rezerwacja biletów lotniczych telefonia komórkowa (sms) Dziekanat

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych

Podstawowe wiadomości i pojęcia związane z projektowaniem schematów elektrycznych Niniejszy artykuł zawiera podstawowa informację o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce. Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Ćwiczenia laboratoryjne Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Sprawozdanie Na każdym zajęciu laboratoryjnym sporządza się za pomocą edytora Word sprawozdanie. Bazowa zawartość

Bardziej szczegółowo

Temat 1. Podstawy Środowiska Xcode i wprowadzenie do języka Objective-C

Temat 1. Podstawy Środowiska Xcode i wprowadzenie do języka Objective-C Temat 1. Podstawy Środowiska Xcode i wprowadzenie do języka Objective-C Wymagana wiedza wstępna: 1) Student musi 1) Znać język C 2) Znać zasady zarządzania pamięcią w komputerze 3) Znać pojecie wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi.

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi. Ekspert radzi mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zarys rozwiązania...3 1.2 Case study...3 1.3 Wymagania...3 2. Projekt...3

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA L7 PRACA ZESPOŁOWA NAD PROJEKTEM Olsztyn 2014 1. Cel ćwiczenia Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych. wykład 1

Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych. wykład 1 Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych wykład 1 1 Baza danych SQLite Autorem biblioteki SQLite jest Richard Hipp z firmy Hwaci - Applied Software Research. Pierwsza wersja tego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Visual Basic for Applications. Wstęp

Visual Basic for Applications. Wstęp Visual Basic for Applications Materiały źródłowe: http://www.vbamania.estrefa.pl 2008-01-14 Wstęp Visual Basic for Applications to język programowania, dołączony do wielu aplikacji. Wspierają go między

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo