Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek VI kadencji ( ) zwołanej na wniosek ¼ ustawowego składu rady otworzył o godz Przewodniczący Rady Miasta - A. Lesiński stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające radę do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Z opóźnieniem na salę obrad przybył radny D. Dąbrowski i radny K. Bożym. Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz. Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący Rady A. Lesiński poinformował, że sesja została zwołana na wniosek 6 radnych, jest to sesja informacyjna dotycząca przebiegu prowadzonego remontu ul. Czynu Społecznego po wykonaniu budowy kanalizacji przez spółkę EKOINWESTYCJA. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawa remontu ul. Czynu Społecznego. 4. Zamknięcie obrad. Rada Miasta w głosowaniu 15 radnych za, 0 radny przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 15 radnych. Ad. 3 Sprawa remontu ul. Czynu Społecznego. Radny Z. Dąbrowski wyjaśnił, że radni - zaniepokojeni prowadzonym remontem ul. Czynu Społecznego - złożyli wniosek o zwołanie sesji. W ubiegłym tygodniu na tej ulicy byli: Burmistrz, Wiceburmistrz i p. Bodzenta oraz radna Domańska i wtedy radny dowiedział się, że ta ulica będzie miała szerokość 5,5 m na całej długości, co go zaskoczyło, ponieważ własnymi rękami budował tą ulicę razem z innymi mieszkańcami. Powiedział też, że rada akceptując jednogłośnie środki na tą ulicę nie miała informacji, że są przewidziane jakieś zmiany. Postanowiono zwołać sesję nadzwyczajną, ponieważ radnym i mieszkańcom należą się wyjaśnienia co tam będzie robione. Poinformował, że radni dotarli do przetargów i chcieliby wiedzieć jaki jest udział urzędu miasta. Ulica została zdemolowana przy realizacji kanalizacji, zostało zniszczone 50% krawężników (studnie rewizyjne dochodzą do samych krawężników). Radny chciałby poznać koszty spółki EKOINWESTYCJA w realizacji remontu, bo jest wiele niedomówień. Radny ma nadzieję, że to zostanie na dzisiejszej sesji spokojnie wyjaśnione. Ponadto zwrócił uwagę na wysypany piach na wysokości posesji p. Woińskiej. Następnie powiedział, że myśli, że mieszkańcy Żurawki potrafią się zorganizować, jeżeli zajdzie taka potrzeba i wyjść tak zorganizujemy, że zablokujemy im tą inwestycję, i w poprzek postawimy samochody. Strona 1 z 9

2 Nie może być tak, że są powyrywane krawężniki. Radny rozmawiał z inspektorem nadzoru i innymi osobami i jego zdaniem teraz nie jest czas i pora na wykonywanie takiego remontu. Radny ma nadzieję, że sprawa zostanie dziś wyjaśniona przez p. wiceburmistrz czy burmistrza w zakresie kto za co odpowiada - kto za ślad, a kto za resztę prac. Dodał, że w Halinowie jest to inaczej robione, po kanalizacji jest odnawiana cała ulica. Tak zdaniem radnego powinno też być zrobione w Sulejówku. Jeżeli nie to udamy się do wyższych władz i trzeba wreszcie się dowiedzieć jak to ma być robione, taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca w mieście i radni nie powinni na to pozwolić. Przewodniczący Rady A. Lesiński poprosił, aby mieszkańcy nie zabierali głosu, ewentualnie poprzez radnych. Radna M. Domańska powiedziała, że w ubiegłym tygodniu w pobliżu posesji radnej spotkali się: burmistrz, wiceburmistrz, p. Bodzenta (spółka EKOINWESTYCJA), i wielu pracowników z różnych firm. Okazało się, że firma, która koło radnej korytowała jezdnię wykorytowała za dużo, wtedy pani wiceburmistrz w obecności mieszkańców poinformowała, że będzie lane 5,5 m asfaltu i zaprosiła zainteresowanych na godzinę 14, na spotkanie do urzędu. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele firmy i radna, wtedy też p. wiceburmistrz wytłumaczyła, że będzie wylane 5,5 m asfaltu i z obu stron wysypany tłuczeń. Radna sobie tego nie wyobraża, bo tylko z jednej strony jest krawężnik, a ta droga bez chodnika jest drogą dojścia do szkoły dla ok. 70 dzieci. Na ulicy o szerokości 5,5 m nie ma możliwości, aby minęły się dwa samochody nie łapiąc pobocza, kamienie będą fruwać i rozniosą się na cały asfalt. Radna podkreśliła, że jest to ulica długa, zbiorcza i strategiczna dla tej części miasta. Jest plan dla części północnej, gdzie ludzie się budują, a na części południowej są już deweloperzy, którzy chcą budować domy. Jak zostanie zmieszczony ruch uliczny? Ulica Czynu Społecznego ma m, dochodzi ul. Mariańska 965 m czyli cała ulica ma 3 km 865 m i jest to ulica strategiczna dla tej części miasta. Radna poinformowała, że zostały rozstrzygnięte przetargi na ulicę Czynu Społecznego na zachód i na wschód od ul. Przejazd: - na zachód od ul. Przejazd m długości o szer. 3,25 m + 2,25 m (spółka EKOINWESTYCJA) razem 5,5 m i na wchód od ul. Przejazd m długości o szer. 3,65 m + 1,7 m (spółka EKOINWESTYCJA) razem 5,4 m. Jeszcze p. Bodzenta (spółka EKOINWESTYCJA) robił przebitki do posesji przyłącza do domów. Udokumentowanych jest ponad 70, radna doliczyła się 86 przyłączy tylko na stronę północną, gdzie po całości było zryte. Kto to zalewa? Jakby było zalewane tylko po śladach przez spółkę, to urzędowi zostałoby w tych miejscach bardzo mało do zalania, bo to wyszłaby szachownica. Radna nie liczy krótkich przyłączy w południowej części, tylko te długie w części północnej. Radna przypomniała jak była robiona przepompownia przy ul. Starzyńskiego, firma wylała asfalt i są nowe krawężniki i ulica ma szerokość 6 m. Ulica Czynu Społecznego była wybudowana w latach 70 przez mieszkańców i miała ponad 6 m, są odcinki węższe, bo takie się mieściły, ale na większości przebiegu ulica ma 6 m i ponad. Przy radnej ulica ma 6,40 m szerokości i mieszkańców wtedy było stać na wykonanie. Tą ulice wybudowali mieszkańcy, a teraz po 40 latach włodarzy nie stać na wybudowanie ulicy o szerokości 6 m tylko 5,5 m, jeszcze w tym zniszczonego przez spółkę EKOINWESTYCJA? Jest też projekt ulicy wykonany w maju 2007 r. przez p. A. Dusińskiego - Biuro z Mławy i ta ulica ma tam 6 m szerokości 20 i nie ma pod ulicą terenów prywatnych, tereny prywatne są tylko pod chodnikiem na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. Żeromskiego (49 właścicieli, do niektórych działek należy 6 właścicieli). Nie jest tak, że nie można kłaść asfaltu, wszystko można zrobić jak są dobre chęci. Radna myśli, ze Żurawka, która sama przed 40 laty zrobiła ulicę i te Kresy Wschodnie, które głosowały na burmistrza, zasłużyły na 6 m ulicę po remoncie. Ta ulica nie ma chodnika ani odwodnienia. Strona 2 z 9

3 Radny A. Lipka w czerwcu radni wnioskowali o odtworzenie ulicy po śladzie. Wykonanie miało być wspólne: miasto i Spółka EKOINWESTYCJA i taki wniosek został złożony prze Komisję Inwestycji, ulica miała mieć szerokość 6 m. Jeżeli chodzi o szerokość ulic w ogóle, to są też ulice nawet 5 m, odnośnie za szerokiego wykorytowania to jest to problem firmy wykonującej prace. Skąd się prawdopodobnie wzięła szerokość 5, 5 m? Rada uchwaliła ok. 800 tys. zł. i tą kwotę burmistrz czy pracownicy Referatu Inwestycji dostali do dyspozycji. Jak się później okazało tych środków prawdopodobnie zabrakło i w tym momencie zdaniem radnego - pracownicy urzędu powinni zwrócić się do rady o zwiększenie środków. Tak niestety się nie stało i został ogłoszony przetarg na 5,5 m (ogłoszenie w BIP-ie). Co teraz trzeba zrobić? Trzeba dołożyć ok tys. zł. wykonawcom do wykonania tej ulicy do szerokości 6 m. Jeżeli znajdą się środki w budżecie to mamy załatwione i mamy ulicę 6 m. Odnośnie krawężników to mam nawet zdjęcia i ktoś kto wykonywał projekt 3 lata temu mógł się pomylić i studzienki kanalizacyjne, które są co kilkanaście metrów mogły znaleźć się w krawężniku i stąd musiały być usunięte. Radna M. Domańska w ulotce jaką otrzymali wszyscy mieszkańcy na ul. Czynu Społecznego jest zapisane, że Spółka EKOINWESTYCJA zalewa ok. 2,5 m szerokości i radna myślała, że to może być 2,60-2,40 m. a nie 1,70 m. Radna nie rozumie dlaczego Spółka EKOINWESTYCJA zalewa tak mało. Burmistrz również powiedział na poprzedniej sesji, że Spółka EKOINWESTYCJA będzie zalewać ok. 2,5 m. Radny J. Czarnocki powiedział, że podejmując decyzje w sprawie remontu ul. Czynu Społecznego II cz. do zadań Spółka EKOINWESTYCJA przyjęto średnio 2,5 m a miasto 3,5 m. i pod takie informacje zostały przesunięte środki na pierwszy etap burmistrz, a na drugi etap rada - na wniosek burmistrza. Radny mając tą informację miał również na względzie wykonywane przez spółkę przykanaliki, które powinny być odtwarzane przez spółkę. Od Żeromskiego do ul Przejazd i od ul. Przejazd na wschód krawężniki były i na pewnych odcinkach nadal są. Radny przejechał i wykonał pomiary w pobliżu ul. Przejazd. W niektórych miejscach ulica ma 6,2 m, a nawet 6,4 m szerokość. Na większości długości ulicy jej szerokość wynosi 6 m. Część krawężników została zdemontowana i usunięta lub zniszczona. Według radnego firmy, które wykonywały inwestycję powinny wymienić te najbardziej zniszczone krawężniki, należy się zastanowić jakie znaleźć rozwiązanie, ile z tego ma pokryć Spółka EKOINWESTYCJA, a ile miasto. Jest to główna ulica przelotowa dla tego terenu. Radny oczekuje, że będzie wykonana dobrze. W przetargu było ujęte 5,5 m, nie można ulicy zrobić węższej niż była. Radna H. Wysocka zapytała Prezesa S. Bodzentę (Spółka EKOINWESTYCJA) czy firma, która wygrała przetarg na kanalizację sanitarną na pewno miała pozwolenie przed wejściem na budowę i czy została wykonana dokumentacja zdjęciowa? Ulica była przejezdna, miała krawężniki. Jeżeli jest asfalt to firma powinna najpierw wyciąć pas, gdzie będzie wykonywana kanalizacja. Radna stwierdziła, że dziwi się, że w taki sposób to zostało to zrobione. Radna nie wyobraża sobie, żeby budując taką ulicę można było tyle uchybień popełnić. Nie można na takiej główniej ulicy zostawiać po boku tłucznia. Radna powiedziała, że widziała jak się w Sulejówku buduje ulice i jakie później są problemy, np. z ulicą Reymonta. Czy był nadzór już przy budowie kanalizacji do czasu kiedy zostały zrobione wykopy? Radna nie wyobraża sobie, żeby nie zrobić tam nowych krawężników i porządnie tej ulicy nie wykonać. Radny T. Małkiewicz powiedział, że zostało tu powiedziane prawie wszystko, ale najważniejsza sprawa to pieniądze. Radny przed przejściem do omawiania kwestii finansowych poprosił o wyjaśnienie - kto i gdzie popełnił błąd. Dlaczego został tak ogłoszony przetarg i sporządzona specyfikacja, że wychodzi 5,5 m szerokości ulicy, a nie 6 m. Inaczej byłoby, gdyby przetarg był ogłaszany od razu na właściwą szerokość ulicy. Dodatkowo trzeba będzie ogłaszać przetarg lub szukać Strona 3 z 9

4 innego rozwiązania i teraz to będzie inna cena. Jeśli od razu wykonujemy całe zadanie wykonawca inaczej kalkuluje cenę, dlatego trzeba wyjaśnić kto popełnił błąd. Radny D. Dąbrowski przypomniał, że inicjatywa wybudowania tej ulicy padła od p. burmistrza i nie można powiedzieć, że burmistrz jest przeciwny mieszkańcom i próbuje to robić niezgodnie ze sztuką budowlaną. Radny również chciałby się dowiedzieć dlaczego ta ulic ma 5,5 m a nie 6 m szerokości. Jeżeli chodziło tu faktycznie o brak pieniędzy, to powinno się poszukać środków, aby wykonać ulicę o szerokości 6 m. Radny uważa, że należy porządnie budować ulice, aby mogły służyć mieszkańcom przez długie lata. Przypomniał, że należy pamiętać, że radni długo się zastanawiali czy mają zgodzić się na tą inwestycję. Radny T. Małkiewicz zwrócił uwagę, że pieniądze wychodzą z przetargu, wartość remontu wychodzi z przetargu, a nie odwrotnie. Czyli, że były złe załażenia - bo skąd wiadomo, czy pieniędzy jest za mało. Należało wystąpić o większe pieniądze do rady miasta. Radny w dalszym ciągu uważa, że został popełniony jakiś błąd w założeniach do przetargu. Radny D. Dąbrowski - dlatego się tu spotkaliśmy, aby to wszystko wyjaśnić. Radny Z. Izdebski powiedział, że ciągle powtarzamy po sobie pewne kwestie - kto popełnił błąd i kto powinien dołożyć pieniądze. Według radnego ten kto wszedł na teren inwestycyjny. Jeżeli startował do przetargu, a my wszyscy mieliśmy taką świadomość, że ulica będzie odtworzona do szerokości 6 m. Dlaczego teraz tłumaczymy kogoś i chcemy dokładać pieniądze, bo ktoś nie oszacował kosztów? Radny A. Lipka powiedział, że jeżeli radny Z. Izdebski mówi, że: ten kto wchodzi na budowę jest odpowiedzialny - to jest w wielkim błędzie. W BIP-ie wisi zapytanie ofertowe, oferenci, którzy się zgłaszają mają do wykonania 5,5 m. Radny uważa, że teraz, aby tą sytuację uratować, należy rozszerzyć zakres przetargu. Pomyłka gdzieś nastąpiła. Wracając do szerokości i wykonania po śladzie uzupełnił informacje: - jeżeli chodzi o szerokość koryta pod kanalizację - proszę przejechać się na ulicę Armii Krajowej, która nie jest na pewno w lepszym stanie niż ulica Czynu Społecznego przed remontem. Tam jest pas 1,5 m pod kanalizację i 0,60 m pod przykanaliki, chodniki były (zostały wyremontowane 3 lata temu). Radny Z. Dąbrowski powiedział, że należy pójść w teren i zobaczyć gdzie jest problem. Ucieszyliśmy się kiedy burmistrz zaproponował, żeby ulicę zrobić, była to decyzja gospodarska. Błąd został popełniony w urzędzie miasta na etapie przetargu w założeniach przetargowych. My byliśmy święcie przekonani, że ulica zostanie odbudowana po śladzie. Myślę, że Spółka EKOINWESTYCJA poniosła tutaj małe koszty. Krawężniki muszą być położone na całej długości i szerokość ulicy powinna mieć 6 m, jeżeli będzie brakowało pieniędzy będziemy dyskutować. Radny K. Bożym zgodził się, że po pracach ziemnych powinien być przywrócony stan nie gorszy niż poprzednio. Wszelkie poboczne powinny być przywrócone do stanu pierwotnego. Czyli firma, która budowała kanalizację powinna po sobie zostawić ulicę w stanie nie gorszym niż był. My - jako rada - zdecydowaliśmy się rozszerzyć prace na szerokość jezdni, żeby można było swobodnie przejechać. Według radnego nastąpiła pewna eskalacja żądań poprzez wystąpienie koleżanki Domańskiej o zabukowanie pieniędzy na spowalniacze, itp. Według radnego bardziej strategiczną ulicą w mieście jest ul. Armii Krajowej, a ta ulica została tylko zrobiona po pasie. Radny uważa, że ulicę Czynu Społecznego należy przywrócić do takiego stanu jak była wcześniej i połatać dziury. Radny A. Lipka powiedział, że chciałby uspokoić atmosferę - proszę mieć świadomość, że jeżeli byśmy zrobili nowy krawężnik na całej długości to według szacunków radnego należy wyłożyć 80 tys. zł. Chciałbym porównać dwie ulice w mieście wybudowane prawie w tym samym czasie: ul. Konopnickiej o długości 1400 m, która kosztowała (z kanalizacją i chodnikiem) zł. Tutaj Strona 4 z 9

5 mamy długość ulicy 2 km (bez chodnika i części wykonywanej przez Spółkę EKOINWESTYCJA) to wykonanie tej ulicy za 1 mln lub zł bardzo się miastu opłaca. Przewodniczący Rady A. Lesiński - do tej pory po zakończonych pracach związanych z budową kanalizacji Spółka EKOINWESTYCJA jako inwestor zobowiązywała firmy do przywrócenia stanu istniejącego. Często był to stan lepszy niż zastany przed budową. Radnego dziwi, że jedna ulica, właśnie ta, miałaby być wyłomem w mieście i miałaby być robiona o mniejszej szerokości niż było. Rzeczywiście, kiedy była wykonywana ulica Armii Krajowej w ten sam sposób mogliśmy do tego podejść. Czy w ulicy Czynu Społecznego przyłącza odchodzą od rury głównej w stronę posesji, gdzie był zrywany asfalt i podłoże? Kto pokrywa koszty? Radny J. Czarnocki powiedział, że powinno się wspólnie znaleźć rozwiązanie tego problemu. W przetargu poszło 5,5 m a nie 6 m. W czasie rozmów nad przesunięciami w budżecie rozmawiano na temat wymiany krawężników i uznano, że miasta w tej chwili na to nie stać i żeby na razie zostały te krawężniki, które są. Część krawężników została zdemontowana lub zniszczona i to powinna uzupełnić firma wykonująca kanalizację. Co powinniśmy zrobić? - czy faktycznie szukać pieniędzy na wymianę krawężników,? Został popełniony błąd w przetargu. Tłuczeń jest ściągany ze śladu po realizacji sieci kanalizacyjnej i nakładany jako kliniec na pozostałą część ulicy, a firma miała to - jeśli radny dobrze pamięta - w swoim zakresie. Radny prosi żeby piach z poboczy został uprzątnięty. Radna M. Domańska podziękowała radnemu Bożymowi, że tak popiera Żurawkę która nigdy nic nie miała i nic nie dostała. Burmistrz A. Śliwa powiedział, że istotnie był pomysłodawcą, bo uznał, że przy okazji budowy kanalizacji jest niepowtarzalna szansa za stosunkowo niewielkie pieniądze wykonać 2 km bardzo ważnej dla południowej części miasta ulicy. Od początku zdawał sobie sprawę, że jest to przedsięwzięcie trudne. Trzeba było ogłaszać przetarg i wiadomo było, że jedna firma zbuduje jeden fragment, a druga - drugi. Pierwszy raz taka inwestycja w mieście jest prowadzona, ale podjęto takie ryzyko. Dodatkowo, ponieważ miasto nie miało wystarczających środków w budżecie trzeba było podzielić to zadanie na dwa etapy: I etap - od Żeromskiego do Asfaltowej, II Przejazd Kutrzeby, co utrudniało realizację. Przy tej inwestycji, na każdym etapie uczestniczą dwie firmy, jednej nadzorcą jest Spółka EKOINWESTYCJA, a drugiej miasto. Żeby wszystko było dograne muszą być podpisywane porozumienia i odbywać się narady koordynacyjne, np. w kwestii wspólnego wylania asfaltu. Od początku nie podawano konkretnej liczby metrów. Z ulotki - do której odnosiła się radna Domańska z dodania wartości wynika około 5,75 m szerokości. Burmistrz podkreślił, że cały czas mówił, że spółka odtwarzać powinna 2-2,5 m. Jego zdaniem ulica po remoncie będzie znacznie lepsza niż do tej pory. Burmistrz podkreślił, że starał się za wszelką cenę, żeby wyremontować tą ulicę, bo Żurawka to jedna z najbardziej niedoinwestowanych części miasta. Wiceburmistrz M. Łukomska powiedziała, że z wiedzy, którą posiada szerokość 5,5 m wzięła się stąd, że w maju kiedy sprawa zaczęła być omawiana przez p. burmistrza i kierownika referatu GKiM, który realizował to przedsięwzięcie, zostały zrobione kosztorysy inwestorskie na odtworzenie całej ulicy. Okazało się, że nie ma środków na odtworzenie po pełnym śladzie. Pani wiceburmistrz powiedziała, że nie mówi o 6 m, bo ulica ma różną szerokość: od 5 m do 6 m z kawałkiem. Pieniądze na I etap były wygospodarowane z referatu GKiM, wystarczyły one na wykonanie na tej długości odtworzenia nawierzchni wraz w wykonaniem na średniej szerokości 5,5 m. Założenie było takie, że odtwarzamy istniejący asfalt i średnia miała oznaczać, że jeżeli jest gdzieś szerokość 5 m to robimy 5 m, a jak więcej to robimy więcej. Na tyle nam starczyło pieniędzy na I etapie. Później II część była konsekwencją tego co było w pierwszym etapie. W I etapie przetarg wyszedł nam trochę taniej niż było założone, natomiast w drugim było drożej niż wynikało to z kosztorysu. Radni musieli zwiększać środki, założenie było takie, że 5,5 m to średnia, a odtwarzać się będzie jezdnię tak jak było pierwotnie. Miasto płaciło za różnicę, dokładało do tego co odtwarza Strona 5 z 9

6 Spółka EKOINWESTYCJA i tak został puszczony ten przetarg. Wiceburmistrz wyjaśniła że, ulice gminne mogą być klasy L lokalnej albo dojazdowej. Ulica klasy lokalnej powinna mieć szerokość pasa drogowego 12 m, pas ruchu na takiej ulicy od 2,5 do 3 m. Czyli to co było ustalone przez nas czyli średnia 5,5 m jest zgodna z przepisami. Jeszcze raz powtarzam, że 5,5 m to średnia w skali całej drogi. Prezes Spółki EKOINWESTYCJA S. Bodzenta odpowiadając na pytania radnego Zenona Dąbrowskiego wyjaśnił, że sprawa odtworzenia ulic gminnych w Halinowie jest zgodna z decyzją zarządcy drogi czyli burmistrza i niektóre ulice mają być odtworzone w całej szerokości. W tej sprawie odbyło sie spotkanie w listopadzie 2012 roku, na którym ustalono że, jeżeli chodzi o projekt dotyczący kanalizacji i otworzenie nawierzchni to przewidziany jest jednolity standard kwalifikowania wydatków - czyli po śladzie. Decyzja gminy była taka, że robimy po całości. Prezes zacytował pismo z 28 listopada Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zdaniem instytucji wdrażającej zarówno burmistrz Halinowa jak i Sulejówka działali w dobrze pojętym interesie spółki jak i też mieszkańców obu gmin. Winni co do zasady wydawać zezwolenia o zajęciu pasa drogowego uwzględniając odtworzenie nawierzchni jedynie po pasie robót, co przyczyni się do zapewnienia efektywności ponoszenia wydatków w ramach projektu. Zwracamy uwagę, że warunki kwalifikowania wydatków wg. przywołanych wytycznych oznaczają możliwość uznania kwalifikalności jedynie wydatków efektywnych, tzn. zapewniających osiągnięcie najlepszego efektu przy najniższych kosztach Ewentualne uwzględnienie odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych nie spełniałoby tego i spowodowałoby to znaczące zwiększenie kosztów inwestycyjnych zadania i projektu w fazie inwestycyjnej. Wzrosłaby także kwota wkładu własnego beneficjenta. Skutki takiego działania zdaniem instytucji wdrażającej wpływałyby negatywnie na funkcjonowanie w fazie operacyjnej. Wydatki związane z odtworzeniem nawierzchni w drogach gminnych w Halinowie nie są kwalifikowane do finansowania przez środki Unii Europejskiej, czyli część poza pasem, gdzie była wykonywana kanalizacja jest finansowana z pożyczki zaciągniętej przez Gminę Halinów. Jeżeli byśmy takie założenia przyjęli w Sulejówku to na pewno nie zostałyby wygenerowane oszczędności i w ramach tych oszczędności nie byłaby budowana kanalizacja w ulicy Batorego albo w ulicach Francuskiej czy Lema. Jeśli chcielibyśmy odtwarzać ulice po całości nie byłoby tyle oszczędności i byłoby większe zaawansowanie pożyczki niż dotacji. Sprawa podnoszona przez radną Domańską, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w ulicy Czynu Społecznego - są tu zdjęcia. Wykopy, nie były tak jak wszyscy sugerują na połowie jezdni, są szalunki które mają określoną szerokość 1,1 m. Podobna sytuacja była w ulicy Armii Krajowej, gdzie odtworzony asfalt jest na szerokości 1,4 m - 1,5 m. Jeśli chodzi o otworzenie nawierzchni w ulicy Czynu Społecznego to są sporządzone dwa protokoły z ustaleń. Ustalono, że na odcinku ul. Żeromskiego Przejazd firma otworzy nawierzchnię na szerokości 2,25 m biorąc pod uwagę, że wykop był na 1,10 m. Jest tutaj również wpisane, że wykonawca robót na zlecenie urzędu miasta odtworzy po szerokości 3.25 m, co daje razem 5,5 m. Spółce zależało na tym, żeby firmy które budują kanalizację dogadały się i żeby był zgłoszony jeden wykonawca robót. Odpowiadając na pytanie radnego J. Czarnockiego w sprawie tłucznia, z informacji które uzyskałem od Firmy BUDOMONT część rozliczeń między firmami jest w materiale, a cześć jest rozliczana finansowo, to są ich wewnętrzne uzgodnienia. Firmy, które wygrały przetarg mają ze sobą podpisane wzajemne umowy. Odpowiedź dla radnej Wysockiej - jeżeli chodzi o wejście w teren, każde wprowadzenie na budowę jest wykonywane w asyście przedstawiciela urzędu miasta, zazwyczaj jest to przedstawiciel Referatu GKiM, jest tworzony protokół i jest wydawana decyzja na zajęcie pasa drogowego. W przypadku ulicy Czynu Społecznego były to decyzje na około 2 m, jednak to nie znaczy że na takiej szerokości będzie kopana kanalizacja. Jest wykonana dokumentacja zdjęciowa, ponieważ jest to potrzebne przy odbiorach. Strona 6 z 9

7 Radny J. Czarnocki zwrócił się do Prezesa Spółki EKOINWESTYCJA S. Bodzenty, żeby uszczegółowić odc. Żeromskiego Przejazd średnio ma 2.25 m na całości. Czy przykanaliki, które przechodzą na stronę południową są w tej szerokości? Prezes Spółki EKOINWESTYCJA S. Bodzenta tak. Radny J. Czarnocki zapytał jak to zostało wymierzone, w których miejscach jest rzeczywiście szerokość 5 m, a gdzie 6 m? Radna M. Domańska zapytała, kto konkretnie podjął decyzję o tym, że ulica będzie miała 5,5 m? Wiceburmistrz M. Łukomska wyjaśniła, że decyzja o szerokości została podjęta po stwierdzeniu jakimi środkami dysponuje miasto, z taką propozycją przyszedł kierownik P. Majewski. On był odpowiedzialny za zrobienie przetargu zgodnie z przepisami prawa w taki sposób, żeby ta ulica była przejezdna i za takie pieniądze jakie miasto miało do dyspozycji. Możliwe, że powinien uprzedzić p. Burmistrza, że tam jest szersza ulica. W drugiej części ulicy, w rejonie radnej, został powielony błąd, który wyszedł w przetargu, na szczęście nie był on powielony w przedmiarze robót (pomylono się w opisie przedmiotu). To wszystko zostało wyjaśnione z wykonawcą na budowie. Radna M. Domańska jak to fizycznie będzie wyglądało, z której strony będzie lany asfalt, gdzie będą kamyki? Wiceburmistrz M. Łukomska miasto wykonuje odtworzenie jezdni od południowej krawędzi asfaltu w stosunku do tego co było utwardzone przez Spółkę EKOINWESTYCJA. Radny A. Lipka proszę, żeby radni spojrzeli sobie w oczy i zaproponowali kto zdejmie ze swojego okręgu wyborczego inwestycję i dołoży do Czynu Społecznego, czy ty Darku lub Tadeuszu z odwodnienia? Radny Z. Dąbrowski - może przejdźmy do meritum. Wszyscy chcieli dobrze, ale tak nie wyszło. Proponuję poczynić pewne ustalenia i zakończyć dyskusję. Kto w Urzędzie na dzień dzisiejszy odpowiada za drogi? Wiceburmistrz M. Łukomska - w chwili obecnej nie ma pracownika na stanowisku do spraw dróg. Jest ogłoszony nabór, a Kierownik Referatu GKiM zastępuje tego pracownika. Radny Z. Dąbrowski - czy osoba zastępująca ma uprawnienia drogowe? Wiceburmistrz M. Łukomska poinformowała, że w urzędzie nikt nie miał uprawnień wymagane było tylko wykształcenie drogowe. Radny Z. Dąbrowski zapytał czy dział inwestycji w urzędzie spełnia jakąś rolę przy budowie tej drogi? Wiceburmistrz M. Łukomska wyjaśniła, że w związku z tym, iż nie ma pracownika drogowego dział inwestycji przejął to zadanie. Został zatrudniony inspektor nadzoru, a wszystkie sprawy koordynuje kierownik Referatu Inwestycji. Radny Z. Dąbrowski powiedział, że ma nadzieję że znajdą się pieniądze, żeby zrobić tą ulicę w krawężniku. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał czy na którymś fragmencie będzie wysypany jakiś materiał niebędący asfaltem w starym pasie jezdni? Strona 7 z 9

8 Wiceburmistrz M. Łukomska - możliwe że na poboczu coś będzie wysypane. Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę o jednoznaczną odpowiedź? Wiceburmistrz M. Łukomska - od tego miejsca, do którego wykonała Spółka EKOINWESTYCJA odtwarza miasto do południowej krawędzi asfaltu. Tak zostało założone, że na całej szerokości będzie 5,5 m zapewnione. Natomiast tego co podniosła radna myśmy nie rozpatrywali jako miasto. Burmistrz A. Śliwa - nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, bo wkradło się jakieś nieporozumienie. My na dzień dzisiejszy wykonujemy generalny remont drogi, już mówiliśmy w jakiej szerokości. Jeżeli na przykład od południowej strony, tam gdzie nie było kanalizacji, zalejemy asfalt a nie ma tam krawężnika - to musi tam być wysypane parę centymetrów tłucznia, aby się asfalt nie urywał. Nie planujemy wysypania tłuczniem całej szerokości pobocza. Tylko w niektórych miejscach musi być wysypany tłuczeń ze względów technologicznych. Radny H. Wysocka wydaje mi się, że powinniśmy zakończyć dyskusję w tej sprawie. Jest przecież jasna sytuacja, chodzi nam o wypracowanie rozwiązania jak zrobić, żeby położyć krawężniki i na całości zalać asfaltem. Musimy się w tej chwili zastanowić co i jak mamy zrobić. Radny A. Lipka powiedział, że mamy koniec października, a żeby tą prace wykonać musimy mieć dobrą pogodę do końca roku, a jak nie to co? Trzeba będzie roboty przerwać. Jeżeli będą pieniądze to rozszerzenie o pół metra będzie można zrobić. Radny podejrzewa, że na sam krawężnik trzeba będzie zrobić przetarg i pytam - kiedy? Radny J. Czarnocki powiedział, że chciałby uporządkować pewne etapy. Czy na odcinku Żeromskiego Przejazd średnia wynosi 2.25 m od krawężnika (Spółka EKOINWESTYCJA), tak jest w stronę południową? Pozostałą część 3,84 m wykonuje miasto. Radny poprosił żeby wyjaśnić ile na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Przejazd wykona miasto? Bo jeżeli byłoby to 3.85 m (tak jak podano) i 2.25 m (Spółka EKOINWESTYCJA) to wychodzi szerokość 6 m w tym ciągu, jeżeli nie, to będzie za wąsko. Wiceburmistrz M. Łukomska wyjaśniła, że szerszy odcinek jest po drugiej stronie, tam gdzie węziej odtwarza Spółka EKOINWESTYCJA. Powiedziała również, że można rozmawiać, bo jest możliwość rozszerzenia umowy, ale tylko na podbudowę i asfalt. Krawężniki nie są ujęte w umowie, a rozszerza się tylko o to, co jest w umowie. Ponadto nie wiadomo czy firmy będą chciały negocjować ułożenie krawężnika, bo chcą jak najszybciej uciec z asfaltami przed listopadem, kiedy zaczyna się bardzo różna pogoda. Miasto może zlecić im roboty dodatkowe, ale potrzebny jest czas na przeprowadzenie negocjacji. Gdyby te firmy odmówiły jest możliwość techniczna zlecenia tego innej firmie. Jest też taka możliwość techniczna, że zostanie wykonany - jeśli tak radni uznają - asfalt na szerokości 6 m i zostanie po 10 cm tłucznia. Jeżeli tak zostanie uzgodnione to w następnym roku - z tej strony co był krawężnik - przyjdzie inna firma i ten krawężnik dołoży. Na dzień dzisiejszy jest możliwość, aby w sposób szybki porozumieć się z firmami, żeby wylać asfalt - 6 m, jeżeli będzie taka wola radnych. Krawężniki układa się na betonie. Można wezwać wykonawców na negocjacje i będzie wiadomo, czy przyjmą rozszerzenie zlecenia. Może uda się do wtorku przekazać informację o możliwościach technicznych i cenie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli radni zdecydują o wygospodarowaniu kwoty około 2 tys. zł, to rozpoczną się rozmowy z wykonawcami. Przewodniczący Rady A. Lesiński w czwartek na sesji mamy zmiany budżetowe, może wtedy coś będziemy wiedzieć. Strona 8 z 9

9 Radny A. Lipka powiedział, że rada musi dziś dać władzy wykonawczej zielone światło, że ulica ma mieć 6 m i że rada prosi o znalezienie środków. Radny nie wie jak można przenieść zapłatę na następnym rok, żeby przez ten tydzień maszyny pracowały. Na krawężnik trzeba ogłosić przetarg. Zaproponował sformułowanie odpowiedniego zapisu i przegłosowanie. Przewodniczący Rady A. Lesiński ogłosił 10 minutową przerwę, aby rada ustaliła stanowisko i poddała je pod głosowanie. Po przewie Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał deklarację Rady Miasta Sulejówek w przedmiocie zakresu wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego. Wiceburmistrz M. Łukomska powiedziała, że ma prośbę, ponieważ krawężnik jest poniszczony i trzeba będzie go uzupełniać, a z projektu deklaracji wynikałoby, że wykonawca ma zdemontować i zamontować ten sam krawężnik. Wiceburmistrz poprosiła o sprecyzowanie. Radny A. Lipka zaproponował dopisanie po słowach: wyraża się wolę wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego w następującym zakresie: odtworzenia ulicy w pierwotnej szerokości 6 m. słów: oraz demontażu i montaż z uzupełnieniem. Zapis po autopoprawce: Wyraża się wolę wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego w następującym zakresie: odtworzenia ulicy w pierwotnej szerokości 6 m. oraz demontażu i montażu z uzupełnieniem krawężnika na północnej krawędzi ulicy na całej długości tj. od ul. Żeromskiego do ul. Kutrzeby. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt deklaracji Rady Miasta Sulejówek w przedmiocie zakresu wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego z autopoprawką. Rada Miasta w głosowaniu 15 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła deklarację w przedmiocie zakresu wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego. Deklaracja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Obecnych 15 radnych. Ad. 4 Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady A. Lesiński o godz zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na nagraniu z XLVIII sesji Rady Miasta dostępnym do odsłuchania w Biurze Rady. Protokół sporządziła: Obradom przewodniczył: Strona 9 z 9

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 9 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się wyznaczyła na protokolanta Martę Żaboklicką. Obecnych 9 radnych. Protokół z obrad XVII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 grudnia 2015 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XVII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XLV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

Protokół z obrad XLV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Protokół z obrad XLV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XLV sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20.

Protokół Nr LI/2013. Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono o 16 20. Protokół Nr LI/2013 LI sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 5 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r.

Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. Protokół Nr XLVIII/14 z dnia 1.08.2014 r. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dobromierz, odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz, pod przewodnictwem Danuty Świerk - przewodniczącej Rady. Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Protokół z obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 9 grudnia 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/12. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w po. Nr 20 w Urzędzie Gminy

Protokół Nr 11/12. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w po. Nr 20 w Urzędzie Gminy Protokół Nr 11/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w po. Nr 20 w Urzędzie Gminy W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 02.12.2009r. Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 02.12.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół nr 64/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 13.00 Obecni: Sebastian Burdzy- Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie obrad sesji godz

Rozpoczęcie obrad sesji godz Protokół Nr XLII.2014 z przebiegu obrad sesji Rady Gminy Stare Kurowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy odbytej w dniu 07 sierpnia 2014r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie Rozpoczęcie obrad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku.

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Protokół nr 5/2011 posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Projekt porządku dziennego obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIV/2010 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kuryłówka odbytej dnia 31 maja 2010 r.

Protokół Nr XLIV/2010 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kuryłówka odbytej dnia 31 maja 2010 r. Protokół Nr XLIV/2010 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kuryłówka odbytej W sesji do pkt. 1 uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych, co stanowi 93% obecności. W sesji od pkt. 2 uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji Finansowo Budżetowej z dnia 28.06.2010r.

Protokół z posiedzenia komisji Finansowo Budżetowej z dnia 28.06.2010r. SE PO. 0063-2-7/10 Protokół z posiedzenia komisji Finansowo Budżetowej z dnia 28.06.2010r. 1. Obecni : - Grażyna Strączek przewodnicząca komisji - Jolanta Moćko członek - Wiesław Konderak członek - Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo