Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 17 października 2013 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek VI kadencji ( ) zwołanej na wniosek ¼ ustawowego składu rady otworzył o godz Przewodniczący Rady Miasta - A. Lesiński stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające radę do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Z opóźnieniem na salę obrad przybył radny D. Dąbrowski i radny K. Bożym. Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz. Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący Rady A. Lesiński poinformował, że sesja została zwołana na wniosek 6 radnych, jest to sesja informacyjna dotycząca przebiegu prowadzonego remontu ul. Czynu Społecznego po wykonaniu budowy kanalizacji przez spółkę EKOINWESTYCJA. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawa remontu ul. Czynu Społecznego. 4. Zamknięcie obrad. Rada Miasta w głosowaniu 15 radnych za, 0 radny przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 15 radnych. Ad. 3 Sprawa remontu ul. Czynu Społecznego. Radny Z. Dąbrowski wyjaśnił, że radni - zaniepokojeni prowadzonym remontem ul. Czynu Społecznego - złożyli wniosek o zwołanie sesji. W ubiegłym tygodniu na tej ulicy byli: Burmistrz, Wiceburmistrz i p. Bodzenta oraz radna Domańska i wtedy radny dowiedział się, że ta ulica będzie miała szerokość 5,5 m na całej długości, co go zaskoczyło, ponieważ własnymi rękami budował tą ulicę razem z innymi mieszkańcami. Powiedział też, że rada akceptując jednogłośnie środki na tą ulicę nie miała informacji, że są przewidziane jakieś zmiany. Postanowiono zwołać sesję nadzwyczajną, ponieważ radnym i mieszkańcom należą się wyjaśnienia co tam będzie robione. Poinformował, że radni dotarli do przetargów i chcieliby wiedzieć jaki jest udział urzędu miasta. Ulica została zdemolowana przy realizacji kanalizacji, zostało zniszczone 50% krawężników (studnie rewizyjne dochodzą do samych krawężników). Radny chciałby poznać koszty spółki EKOINWESTYCJA w realizacji remontu, bo jest wiele niedomówień. Radny ma nadzieję, że to zostanie na dzisiejszej sesji spokojnie wyjaśnione. Ponadto zwrócił uwagę na wysypany piach na wysokości posesji p. Woińskiej. Następnie powiedział, że myśli, że mieszkańcy Żurawki potrafią się zorganizować, jeżeli zajdzie taka potrzeba i wyjść tak zorganizujemy, że zablokujemy im tą inwestycję, i w poprzek postawimy samochody. Strona 1 z 9

2 Nie może być tak, że są powyrywane krawężniki. Radny rozmawiał z inspektorem nadzoru i innymi osobami i jego zdaniem teraz nie jest czas i pora na wykonywanie takiego remontu. Radny ma nadzieję, że sprawa zostanie dziś wyjaśniona przez p. wiceburmistrz czy burmistrza w zakresie kto za co odpowiada - kto za ślad, a kto za resztę prac. Dodał, że w Halinowie jest to inaczej robione, po kanalizacji jest odnawiana cała ulica. Tak zdaniem radnego powinno też być zrobione w Sulejówku. Jeżeli nie to udamy się do wyższych władz i trzeba wreszcie się dowiedzieć jak to ma być robione, taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca w mieście i radni nie powinni na to pozwolić. Przewodniczący Rady A. Lesiński poprosił, aby mieszkańcy nie zabierali głosu, ewentualnie poprzez radnych. Radna M. Domańska powiedziała, że w ubiegłym tygodniu w pobliżu posesji radnej spotkali się: burmistrz, wiceburmistrz, p. Bodzenta (spółka EKOINWESTYCJA), i wielu pracowników z różnych firm. Okazało się, że firma, która koło radnej korytowała jezdnię wykorytowała za dużo, wtedy pani wiceburmistrz w obecności mieszkańców poinformowała, że będzie lane 5,5 m asfaltu i zaprosiła zainteresowanych na godzinę 14, na spotkanie do urzędu. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele firmy i radna, wtedy też p. wiceburmistrz wytłumaczyła, że będzie wylane 5,5 m asfaltu i z obu stron wysypany tłuczeń. Radna sobie tego nie wyobraża, bo tylko z jednej strony jest krawężnik, a ta droga bez chodnika jest drogą dojścia do szkoły dla ok. 70 dzieci. Na ulicy o szerokości 5,5 m nie ma możliwości, aby minęły się dwa samochody nie łapiąc pobocza, kamienie będą fruwać i rozniosą się na cały asfalt. Radna podkreśliła, że jest to ulica długa, zbiorcza i strategiczna dla tej części miasta. Jest plan dla części północnej, gdzie ludzie się budują, a na części południowej są już deweloperzy, którzy chcą budować domy. Jak zostanie zmieszczony ruch uliczny? Ulica Czynu Społecznego ma m, dochodzi ul. Mariańska 965 m czyli cała ulica ma 3 km 865 m i jest to ulica strategiczna dla tej części miasta. Radna poinformowała, że zostały rozstrzygnięte przetargi na ulicę Czynu Społecznego na zachód i na wschód od ul. Przejazd: - na zachód od ul. Przejazd m długości o szer. 3,25 m + 2,25 m (spółka EKOINWESTYCJA) razem 5,5 m i na wchód od ul. Przejazd m długości o szer. 3,65 m + 1,7 m (spółka EKOINWESTYCJA) razem 5,4 m. Jeszcze p. Bodzenta (spółka EKOINWESTYCJA) robił przebitki do posesji przyłącza do domów. Udokumentowanych jest ponad 70, radna doliczyła się 86 przyłączy tylko na stronę północną, gdzie po całości było zryte. Kto to zalewa? Jakby było zalewane tylko po śladach przez spółkę, to urzędowi zostałoby w tych miejscach bardzo mało do zalania, bo to wyszłaby szachownica. Radna nie liczy krótkich przyłączy w południowej części, tylko te długie w części północnej. Radna przypomniała jak była robiona przepompownia przy ul. Starzyńskiego, firma wylała asfalt i są nowe krawężniki i ulica ma szerokość 6 m. Ulica Czynu Społecznego była wybudowana w latach 70 przez mieszkańców i miała ponad 6 m, są odcinki węższe, bo takie się mieściły, ale na większości przebiegu ulica ma 6 m i ponad. Przy radnej ulica ma 6,40 m szerokości i mieszkańców wtedy było stać na wykonanie. Tą ulice wybudowali mieszkańcy, a teraz po 40 latach włodarzy nie stać na wybudowanie ulicy o szerokości 6 m tylko 5,5 m, jeszcze w tym zniszczonego przez spółkę EKOINWESTYCJA? Jest też projekt ulicy wykonany w maju 2007 r. przez p. A. Dusińskiego - Biuro z Mławy i ta ulica ma tam 6 m szerokości 20 i nie ma pod ulicą terenów prywatnych, tereny prywatne są tylko pod chodnikiem na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. Żeromskiego (49 właścicieli, do niektórych działek należy 6 właścicieli). Nie jest tak, że nie można kłaść asfaltu, wszystko można zrobić jak są dobre chęci. Radna myśli, ze Żurawka, która sama przed 40 laty zrobiła ulicę i te Kresy Wschodnie, które głosowały na burmistrza, zasłużyły na 6 m ulicę po remoncie. Ta ulica nie ma chodnika ani odwodnienia. Strona 2 z 9

3 Radny A. Lipka w czerwcu radni wnioskowali o odtworzenie ulicy po śladzie. Wykonanie miało być wspólne: miasto i Spółka EKOINWESTYCJA i taki wniosek został złożony prze Komisję Inwestycji, ulica miała mieć szerokość 6 m. Jeżeli chodzi o szerokość ulic w ogóle, to są też ulice nawet 5 m, odnośnie za szerokiego wykorytowania to jest to problem firmy wykonującej prace. Skąd się prawdopodobnie wzięła szerokość 5, 5 m? Rada uchwaliła ok. 800 tys. zł. i tą kwotę burmistrz czy pracownicy Referatu Inwestycji dostali do dyspozycji. Jak się później okazało tych środków prawdopodobnie zabrakło i w tym momencie zdaniem radnego - pracownicy urzędu powinni zwrócić się do rady o zwiększenie środków. Tak niestety się nie stało i został ogłoszony przetarg na 5,5 m (ogłoszenie w BIP-ie). Co teraz trzeba zrobić? Trzeba dołożyć ok tys. zł. wykonawcom do wykonania tej ulicy do szerokości 6 m. Jeżeli znajdą się środki w budżecie to mamy załatwione i mamy ulicę 6 m. Odnośnie krawężników to mam nawet zdjęcia i ktoś kto wykonywał projekt 3 lata temu mógł się pomylić i studzienki kanalizacyjne, które są co kilkanaście metrów mogły znaleźć się w krawężniku i stąd musiały być usunięte. Radna M. Domańska w ulotce jaką otrzymali wszyscy mieszkańcy na ul. Czynu Społecznego jest zapisane, że Spółka EKOINWESTYCJA zalewa ok. 2,5 m szerokości i radna myślała, że to może być 2,60-2,40 m. a nie 1,70 m. Radna nie rozumie dlaczego Spółka EKOINWESTYCJA zalewa tak mało. Burmistrz również powiedział na poprzedniej sesji, że Spółka EKOINWESTYCJA będzie zalewać ok. 2,5 m. Radny J. Czarnocki powiedział, że podejmując decyzje w sprawie remontu ul. Czynu Społecznego II cz. do zadań Spółka EKOINWESTYCJA przyjęto średnio 2,5 m a miasto 3,5 m. i pod takie informacje zostały przesunięte środki na pierwszy etap burmistrz, a na drugi etap rada - na wniosek burmistrza. Radny mając tą informację miał również na względzie wykonywane przez spółkę przykanaliki, które powinny być odtwarzane przez spółkę. Od Żeromskiego do ul Przejazd i od ul. Przejazd na wschód krawężniki były i na pewnych odcinkach nadal są. Radny przejechał i wykonał pomiary w pobliżu ul. Przejazd. W niektórych miejscach ulica ma 6,2 m, a nawet 6,4 m szerokość. Na większości długości ulicy jej szerokość wynosi 6 m. Część krawężników została zdemontowana i usunięta lub zniszczona. Według radnego firmy, które wykonywały inwestycję powinny wymienić te najbardziej zniszczone krawężniki, należy się zastanowić jakie znaleźć rozwiązanie, ile z tego ma pokryć Spółka EKOINWESTYCJA, a ile miasto. Jest to główna ulica przelotowa dla tego terenu. Radny oczekuje, że będzie wykonana dobrze. W przetargu było ujęte 5,5 m, nie można ulicy zrobić węższej niż była. Radna H. Wysocka zapytała Prezesa S. Bodzentę (Spółka EKOINWESTYCJA) czy firma, która wygrała przetarg na kanalizację sanitarną na pewno miała pozwolenie przed wejściem na budowę i czy została wykonana dokumentacja zdjęciowa? Ulica była przejezdna, miała krawężniki. Jeżeli jest asfalt to firma powinna najpierw wyciąć pas, gdzie będzie wykonywana kanalizacja. Radna stwierdziła, że dziwi się, że w taki sposób to zostało to zrobione. Radna nie wyobraża sobie, żeby budując taką ulicę można było tyle uchybień popełnić. Nie można na takiej główniej ulicy zostawiać po boku tłucznia. Radna powiedziała, że widziała jak się w Sulejówku buduje ulice i jakie później są problemy, np. z ulicą Reymonta. Czy był nadzór już przy budowie kanalizacji do czasu kiedy zostały zrobione wykopy? Radna nie wyobraża sobie, żeby nie zrobić tam nowych krawężników i porządnie tej ulicy nie wykonać. Radny T. Małkiewicz powiedział, że zostało tu powiedziane prawie wszystko, ale najważniejsza sprawa to pieniądze. Radny przed przejściem do omawiania kwestii finansowych poprosił o wyjaśnienie - kto i gdzie popełnił błąd. Dlaczego został tak ogłoszony przetarg i sporządzona specyfikacja, że wychodzi 5,5 m szerokości ulicy, a nie 6 m. Inaczej byłoby, gdyby przetarg był ogłaszany od razu na właściwą szerokość ulicy. Dodatkowo trzeba będzie ogłaszać przetarg lub szukać Strona 3 z 9

4 innego rozwiązania i teraz to będzie inna cena. Jeśli od razu wykonujemy całe zadanie wykonawca inaczej kalkuluje cenę, dlatego trzeba wyjaśnić kto popełnił błąd. Radny D. Dąbrowski przypomniał, że inicjatywa wybudowania tej ulicy padła od p. burmistrza i nie można powiedzieć, że burmistrz jest przeciwny mieszkańcom i próbuje to robić niezgodnie ze sztuką budowlaną. Radny również chciałby się dowiedzieć dlaczego ta ulic ma 5,5 m a nie 6 m szerokości. Jeżeli chodziło tu faktycznie o brak pieniędzy, to powinno się poszukać środków, aby wykonać ulicę o szerokości 6 m. Radny uważa, że należy porządnie budować ulice, aby mogły służyć mieszkańcom przez długie lata. Przypomniał, że należy pamiętać, że radni długo się zastanawiali czy mają zgodzić się na tą inwestycję. Radny T. Małkiewicz zwrócił uwagę, że pieniądze wychodzą z przetargu, wartość remontu wychodzi z przetargu, a nie odwrotnie. Czyli, że były złe załażenia - bo skąd wiadomo, czy pieniędzy jest za mało. Należało wystąpić o większe pieniądze do rady miasta. Radny w dalszym ciągu uważa, że został popełniony jakiś błąd w założeniach do przetargu. Radny D. Dąbrowski - dlatego się tu spotkaliśmy, aby to wszystko wyjaśnić. Radny Z. Izdebski powiedział, że ciągle powtarzamy po sobie pewne kwestie - kto popełnił błąd i kto powinien dołożyć pieniądze. Według radnego ten kto wszedł na teren inwestycyjny. Jeżeli startował do przetargu, a my wszyscy mieliśmy taką świadomość, że ulica będzie odtworzona do szerokości 6 m. Dlaczego teraz tłumaczymy kogoś i chcemy dokładać pieniądze, bo ktoś nie oszacował kosztów? Radny A. Lipka powiedział, że jeżeli radny Z. Izdebski mówi, że: ten kto wchodzi na budowę jest odpowiedzialny - to jest w wielkim błędzie. W BIP-ie wisi zapytanie ofertowe, oferenci, którzy się zgłaszają mają do wykonania 5,5 m. Radny uważa, że teraz, aby tą sytuację uratować, należy rozszerzyć zakres przetargu. Pomyłka gdzieś nastąpiła. Wracając do szerokości i wykonania po śladzie uzupełnił informacje: - jeżeli chodzi o szerokość koryta pod kanalizację - proszę przejechać się na ulicę Armii Krajowej, która nie jest na pewno w lepszym stanie niż ulica Czynu Społecznego przed remontem. Tam jest pas 1,5 m pod kanalizację i 0,60 m pod przykanaliki, chodniki były (zostały wyremontowane 3 lata temu). Radny Z. Dąbrowski powiedział, że należy pójść w teren i zobaczyć gdzie jest problem. Ucieszyliśmy się kiedy burmistrz zaproponował, żeby ulicę zrobić, była to decyzja gospodarska. Błąd został popełniony w urzędzie miasta na etapie przetargu w założeniach przetargowych. My byliśmy święcie przekonani, że ulica zostanie odbudowana po śladzie. Myślę, że Spółka EKOINWESTYCJA poniosła tutaj małe koszty. Krawężniki muszą być położone na całej długości i szerokość ulicy powinna mieć 6 m, jeżeli będzie brakowało pieniędzy będziemy dyskutować. Radny K. Bożym zgodził się, że po pracach ziemnych powinien być przywrócony stan nie gorszy niż poprzednio. Wszelkie poboczne powinny być przywrócone do stanu pierwotnego. Czyli firma, która budowała kanalizację powinna po sobie zostawić ulicę w stanie nie gorszym niż był. My - jako rada - zdecydowaliśmy się rozszerzyć prace na szerokość jezdni, żeby można było swobodnie przejechać. Według radnego nastąpiła pewna eskalacja żądań poprzez wystąpienie koleżanki Domańskiej o zabukowanie pieniędzy na spowalniacze, itp. Według radnego bardziej strategiczną ulicą w mieście jest ul. Armii Krajowej, a ta ulica została tylko zrobiona po pasie. Radny uważa, że ulicę Czynu Społecznego należy przywrócić do takiego stanu jak była wcześniej i połatać dziury. Radny A. Lipka powiedział, że chciałby uspokoić atmosferę - proszę mieć świadomość, że jeżeli byśmy zrobili nowy krawężnik na całej długości to według szacunków radnego należy wyłożyć 80 tys. zł. Chciałbym porównać dwie ulice w mieście wybudowane prawie w tym samym czasie: ul. Konopnickiej o długości 1400 m, która kosztowała (z kanalizacją i chodnikiem) zł. Tutaj Strona 4 z 9

5 mamy długość ulicy 2 km (bez chodnika i części wykonywanej przez Spółkę EKOINWESTYCJA) to wykonanie tej ulicy za 1 mln lub zł bardzo się miastu opłaca. Przewodniczący Rady A. Lesiński - do tej pory po zakończonych pracach związanych z budową kanalizacji Spółka EKOINWESTYCJA jako inwestor zobowiązywała firmy do przywrócenia stanu istniejącego. Często był to stan lepszy niż zastany przed budową. Radnego dziwi, że jedna ulica, właśnie ta, miałaby być wyłomem w mieście i miałaby być robiona o mniejszej szerokości niż było. Rzeczywiście, kiedy była wykonywana ulica Armii Krajowej w ten sam sposób mogliśmy do tego podejść. Czy w ulicy Czynu Społecznego przyłącza odchodzą od rury głównej w stronę posesji, gdzie był zrywany asfalt i podłoże? Kto pokrywa koszty? Radny J. Czarnocki powiedział, że powinno się wspólnie znaleźć rozwiązanie tego problemu. W przetargu poszło 5,5 m a nie 6 m. W czasie rozmów nad przesunięciami w budżecie rozmawiano na temat wymiany krawężników i uznano, że miasta w tej chwili na to nie stać i żeby na razie zostały te krawężniki, które są. Część krawężników została zdemontowana lub zniszczona i to powinna uzupełnić firma wykonująca kanalizację. Co powinniśmy zrobić? - czy faktycznie szukać pieniędzy na wymianę krawężników,? Został popełniony błąd w przetargu. Tłuczeń jest ściągany ze śladu po realizacji sieci kanalizacyjnej i nakładany jako kliniec na pozostałą część ulicy, a firma miała to - jeśli radny dobrze pamięta - w swoim zakresie. Radny prosi żeby piach z poboczy został uprzątnięty. Radna M. Domańska podziękowała radnemu Bożymowi, że tak popiera Żurawkę która nigdy nic nie miała i nic nie dostała. Burmistrz A. Śliwa powiedział, że istotnie był pomysłodawcą, bo uznał, że przy okazji budowy kanalizacji jest niepowtarzalna szansa za stosunkowo niewielkie pieniądze wykonać 2 km bardzo ważnej dla południowej części miasta ulicy. Od początku zdawał sobie sprawę, że jest to przedsięwzięcie trudne. Trzeba było ogłaszać przetarg i wiadomo było, że jedna firma zbuduje jeden fragment, a druga - drugi. Pierwszy raz taka inwestycja w mieście jest prowadzona, ale podjęto takie ryzyko. Dodatkowo, ponieważ miasto nie miało wystarczających środków w budżecie trzeba było podzielić to zadanie na dwa etapy: I etap - od Żeromskiego do Asfaltowej, II Przejazd Kutrzeby, co utrudniało realizację. Przy tej inwestycji, na każdym etapie uczestniczą dwie firmy, jednej nadzorcą jest Spółka EKOINWESTYCJA, a drugiej miasto. Żeby wszystko było dograne muszą być podpisywane porozumienia i odbywać się narady koordynacyjne, np. w kwestii wspólnego wylania asfaltu. Od początku nie podawano konkretnej liczby metrów. Z ulotki - do której odnosiła się radna Domańska z dodania wartości wynika około 5,75 m szerokości. Burmistrz podkreślił, że cały czas mówił, że spółka odtwarzać powinna 2-2,5 m. Jego zdaniem ulica po remoncie będzie znacznie lepsza niż do tej pory. Burmistrz podkreślił, że starał się za wszelką cenę, żeby wyremontować tą ulicę, bo Żurawka to jedna z najbardziej niedoinwestowanych części miasta. Wiceburmistrz M. Łukomska powiedziała, że z wiedzy, którą posiada szerokość 5,5 m wzięła się stąd, że w maju kiedy sprawa zaczęła być omawiana przez p. burmistrza i kierownika referatu GKiM, który realizował to przedsięwzięcie, zostały zrobione kosztorysy inwestorskie na odtworzenie całej ulicy. Okazało się, że nie ma środków na odtworzenie po pełnym śladzie. Pani wiceburmistrz powiedziała, że nie mówi o 6 m, bo ulica ma różną szerokość: od 5 m do 6 m z kawałkiem. Pieniądze na I etap były wygospodarowane z referatu GKiM, wystarczyły one na wykonanie na tej długości odtworzenia nawierzchni wraz w wykonaniem na średniej szerokości 5,5 m. Założenie było takie, że odtwarzamy istniejący asfalt i średnia miała oznaczać, że jeżeli jest gdzieś szerokość 5 m to robimy 5 m, a jak więcej to robimy więcej. Na tyle nam starczyło pieniędzy na I etapie. Później II część była konsekwencją tego co było w pierwszym etapie. W I etapie przetarg wyszedł nam trochę taniej niż było założone, natomiast w drugim było drożej niż wynikało to z kosztorysu. Radni musieli zwiększać środki, założenie było takie, że 5,5 m to średnia, a odtwarzać się będzie jezdnię tak jak było pierwotnie. Miasto płaciło za różnicę, dokładało do tego co odtwarza Strona 5 z 9

6 Spółka EKOINWESTYCJA i tak został puszczony ten przetarg. Wiceburmistrz wyjaśniła że, ulice gminne mogą być klasy L lokalnej albo dojazdowej. Ulica klasy lokalnej powinna mieć szerokość pasa drogowego 12 m, pas ruchu na takiej ulicy od 2,5 do 3 m. Czyli to co było ustalone przez nas czyli średnia 5,5 m jest zgodna z przepisami. Jeszcze raz powtarzam, że 5,5 m to średnia w skali całej drogi. Prezes Spółki EKOINWESTYCJA S. Bodzenta odpowiadając na pytania radnego Zenona Dąbrowskiego wyjaśnił, że sprawa odtworzenia ulic gminnych w Halinowie jest zgodna z decyzją zarządcy drogi czyli burmistrza i niektóre ulice mają być odtworzone w całej szerokości. W tej sprawie odbyło sie spotkanie w listopadzie 2012 roku, na którym ustalono że, jeżeli chodzi o projekt dotyczący kanalizacji i otworzenie nawierzchni to przewidziany jest jednolity standard kwalifikowania wydatków - czyli po śladzie. Decyzja gminy była taka, że robimy po całości. Prezes zacytował pismo z 28 listopada Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zdaniem instytucji wdrażającej zarówno burmistrz Halinowa jak i Sulejówka działali w dobrze pojętym interesie spółki jak i też mieszkańców obu gmin. Winni co do zasady wydawać zezwolenia o zajęciu pasa drogowego uwzględniając odtworzenie nawierzchni jedynie po pasie robót, co przyczyni się do zapewnienia efektywności ponoszenia wydatków w ramach projektu. Zwracamy uwagę, że warunki kwalifikowania wydatków wg. przywołanych wytycznych oznaczają możliwość uznania kwalifikalności jedynie wydatków efektywnych, tzn. zapewniających osiągnięcie najlepszego efektu przy najniższych kosztach Ewentualne uwzględnienie odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych nie spełniałoby tego i spowodowałoby to znaczące zwiększenie kosztów inwestycyjnych zadania i projektu w fazie inwestycyjnej. Wzrosłaby także kwota wkładu własnego beneficjenta. Skutki takiego działania zdaniem instytucji wdrażającej wpływałyby negatywnie na funkcjonowanie w fazie operacyjnej. Wydatki związane z odtworzeniem nawierzchni w drogach gminnych w Halinowie nie są kwalifikowane do finansowania przez środki Unii Europejskiej, czyli część poza pasem, gdzie była wykonywana kanalizacja jest finansowana z pożyczki zaciągniętej przez Gminę Halinów. Jeżeli byśmy takie założenia przyjęli w Sulejówku to na pewno nie zostałyby wygenerowane oszczędności i w ramach tych oszczędności nie byłaby budowana kanalizacja w ulicy Batorego albo w ulicach Francuskiej czy Lema. Jeśli chcielibyśmy odtwarzać ulice po całości nie byłoby tyle oszczędności i byłoby większe zaawansowanie pożyczki niż dotacji. Sprawa podnoszona przez radną Domańską, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w ulicy Czynu Społecznego - są tu zdjęcia. Wykopy, nie były tak jak wszyscy sugerują na połowie jezdni, są szalunki które mają określoną szerokość 1,1 m. Podobna sytuacja była w ulicy Armii Krajowej, gdzie odtworzony asfalt jest na szerokości 1,4 m - 1,5 m. Jeśli chodzi o otworzenie nawierzchni w ulicy Czynu Społecznego to są sporządzone dwa protokoły z ustaleń. Ustalono, że na odcinku ul. Żeromskiego Przejazd firma otworzy nawierzchnię na szerokości 2,25 m biorąc pod uwagę, że wykop był na 1,10 m. Jest tutaj również wpisane, że wykonawca robót na zlecenie urzędu miasta odtworzy po szerokości 3.25 m, co daje razem 5,5 m. Spółce zależało na tym, żeby firmy które budują kanalizację dogadały się i żeby był zgłoszony jeden wykonawca robót. Odpowiadając na pytanie radnego J. Czarnockiego w sprawie tłucznia, z informacji które uzyskałem od Firmy BUDOMONT część rozliczeń między firmami jest w materiale, a cześć jest rozliczana finansowo, to są ich wewnętrzne uzgodnienia. Firmy, które wygrały przetarg mają ze sobą podpisane wzajemne umowy. Odpowiedź dla radnej Wysockiej - jeżeli chodzi o wejście w teren, każde wprowadzenie na budowę jest wykonywane w asyście przedstawiciela urzędu miasta, zazwyczaj jest to przedstawiciel Referatu GKiM, jest tworzony protokół i jest wydawana decyzja na zajęcie pasa drogowego. W przypadku ulicy Czynu Społecznego były to decyzje na około 2 m, jednak to nie znaczy że na takiej szerokości będzie kopana kanalizacja. Jest wykonana dokumentacja zdjęciowa, ponieważ jest to potrzebne przy odbiorach. Strona 6 z 9

7 Radny J. Czarnocki zwrócił się do Prezesa Spółki EKOINWESTYCJA S. Bodzenty, żeby uszczegółowić odc. Żeromskiego Przejazd średnio ma 2.25 m na całości. Czy przykanaliki, które przechodzą na stronę południową są w tej szerokości? Prezes Spółki EKOINWESTYCJA S. Bodzenta tak. Radny J. Czarnocki zapytał jak to zostało wymierzone, w których miejscach jest rzeczywiście szerokość 5 m, a gdzie 6 m? Radna M. Domańska zapytała, kto konkretnie podjął decyzję o tym, że ulica będzie miała 5,5 m? Wiceburmistrz M. Łukomska wyjaśniła, że decyzja o szerokości została podjęta po stwierdzeniu jakimi środkami dysponuje miasto, z taką propozycją przyszedł kierownik P. Majewski. On był odpowiedzialny za zrobienie przetargu zgodnie z przepisami prawa w taki sposób, żeby ta ulica była przejezdna i za takie pieniądze jakie miasto miało do dyspozycji. Możliwe, że powinien uprzedzić p. Burmistrza, że tam jest szersza ulica. W drugiej części ulicy, w rejonie radnej, został powielony błąd, który wyszedł w przetargu, na szczęście nie był on powielony w przedmiarze robót (pomylono się w opisie przedmiotu). To wszystko zostało wyjaśnione z wykonawcą na budowie. Radna M. Domańska jak to fizycznie będzie wyglądało, z której strony będzie lany asfalt, gdzie będą kamyki? Wiceburmistrz M. Łukomska miasto wykonuje odtworzenie jezdni od południowej krawędzi asfaltu w stosunku do tego co było utwardzone przez Spółkę EKOINWESTYCJA. Radny A. Lipka proszę, żeby radni spojrzeli sobie w oczy i zaproponowali kto zdejmie ze swojego okręgu wyborczego inwestycję i dołoży do Czynu Społecznego, czy ty Darku lub Tadeuszu z odwodnienia? Radny Z. Dąbrowski - może przejdźmy do meritum. Wszyscy chcieli dobrze, ale tak nie wyszło. Proponuję poczynić pewne ustalenia i zakończyć dyskusję. Kto w Urzędzie na dzień dzisiejszy odpowiada za drogi? Wiceburmistrz M. Łukomska - w chwili obecnej nie ma pracownika na stanowisku do spraw dróg. Jest ogłoszony nabór, a Kierownik Referatu GKiM zastępuje tego pracownika. Radny Z. Dąbrowski - czy osoba zastępująca ma uprawnienia drogowe? Wiceburmistrz M. Łukomska poinformowała, że w urzędzie nikt nie miał uprawnień wymagane było tylko wykształcenie drogowe. Radny Z. Dąbrowski zapytał czy dział inwestycji w urzędzie spełnia jakąś rolę przy budowie tej drogi? Wiceburmistrz M. Łukomska wyjaśniła, że w związku z tym, iż nie ma pracownika drogowego dział inwestycji przejął to zadanie. Został zatrudniony inspektor nadzoru, a wszystkie sprawy koordynuje kierownik Referatu Inwestycji. Radny Z. Dąbrowski powiedział, że ma nadzieję że znajdą się pieniądze, żeby zrobić tą ulicę w krawężniku. Przewodniczący Rady A. Lesiński zapytał czy na którymś fragmencie będzie wysypany jakiś materiał niebędący asfaltem w starym pasie jezdni? Strona 7 z 9

8 Wiceburmistrz M. Łukomska - możliwe że na poboczu coś będzie wysypane. Przewodniczący Rady A. Lesiński proszę o jednoznaczną odpowiedź? Wiceburmistrz M. Łukomska - od tego miejsca, do którego wykonała Spółka EKOINWESTYCJA odtwarza miasto do południowej krawędzi asfaltu. Tak zostało założone, że na całej szerokości będzie 5,5 m zapewnione. Natomiast tego co podniosła radna myśmy nie rozpatrywali jako miasto. Burmistrz A. Śliwa - nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, bo wkradło się jakieś nieporozumienie. My na dzień dzisiejszy wykonujemy generalny remont drogi, już mówiliśmy w jakiej szerokości. Jeżeli na przykład od południowej strony, tam gdzie nie było kanalizacji, zalejemy asfalt a nie ma tam krawężnika - to musi tam być wysypane parę centymetrów tłucznia, aby się asfalt nie urywał. Nie planujemy wysypania tłuczniem całej szerokości pobocza. Tylko w niektórych miejscach musi być wysypany tłuczeń ze względów technologicznych. Radny H. Wysocka wydaje mi się, że powinniśmy zakończyć dyskusję w tej sprawie. Jest przecież jasna sytuacja, chodzi nam o wypracowanie rozwiązania jak zrobić, żeby położyć krawężniki i na całości zalać asfaltem. Musimy się w tej chwili zastanowić co i jak mamy zrobić. Radny A. Lipka powiedział, że mamy koniec października, a żeby tą prace wykonać musimy mieć dobrą pogodę do końca roku, a jak nie to co? Trzeba będzie roboty przerwać. Jeżeli będą pieniądze to rozszerzenie o pół metra będzie można zrobić. Radny podejrzewa, że na sam krawężnik trzeba będzie zrobić przetarg i pytam - kiedy? Radny J. Czarnocki powiedział, że chciałby uporządkować pewne etapy. Czy na odcinku Żeromskiego Przejazd średnia wynosi 2.25 m od krawężnika (Spółka EKOINWESTYCJA), tak jest w stronę południową? Pozostałą część 3,84 m wykonuje miasto. Radny poprosił żeby wyjaśnić ile na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Przejazd wykona miasto? Bo jeżeli byłoby to 3.85 m (tak jak podano) i 2.25 m (Spółka EKOINWESTYCJA) to wychodzi szerokość 6 m w tym ciągu, jeżeli nie, to będzie za wąsko. Wiceburmistrz M. Łukomska wyjaśniła, że szerszy odcinek jest po drugiej stronie, tam gdzie węziej odtwarza Spółka EKOINWESTYCJA. Powiedziała również, że można rozmawiać, bo jest możliwość rozszerzenia umowy, ale tylko na podbudowę i asfalt. Krawężniki nie są ujęte w umowie, a rozszerza się tylko o to, co jest w umowie. Ponadto nie wiadomo czy firmy będą chciały negocjować ułożenie krawężnika, bo chcą jak najszybciej uciec z asfaltami przed listopadem, kiedy zaczyna się bardzo różna pogoda. Miasto może zlecić im roboty dodatkowe, ale potrzebny jest czas na przeprowadzenie negocjacji. Gdyby te firmy odmówiły jest możliwość techniczna zlecenia tego innej firmie. Jest też taka możliwość techniczna, że zostanie wykonany - jeśli tak radni uznają - asfalt na szerokości 6 m i zostanie po 10 cm tłucznia. Jeżeli tak zostanie uzgodnione to w następnym roku - z tej strony co był krawężnik - przyjdzie inna firma i ten krawężnik dołoży. Na dzień dzisiejszy jest możliwość, aby w sposób szybki porozumieć się z firmami, żeby wylać asfalt - 6 m, jeżeli będzie taka wola radnych. Krawężniki układa się na betonie. Można wezwać wykonawców na negocjacje i będzie wiadomo, czy przyjmą rozszerzenie zlecenia. Może uda się do wtorku przekazać informację o możliwościach technicznych i cenie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli radni zdecydują o wygospodarowaniu kwoty około 2 tys. zł, to rozpoczną się rozmowy z wykonawcami. Przewodniczący Rady A. Lesiński w czwartek na sesji mamy zmiany budżetowe, może wtedy coś będziemy wiedzieć. Strona 8 z 9

9 Radny A. Lipka powiedział, że rada musi dziś dać władzy wykonawczej zielone światło, że ulica ma mieć 6 m i że rada prosi o znalezienie środków. Radny nie wie jak można przenieść zapłatę na następnym rok, żeby przez ten tydzień maszyny pracowały. Na krawężnik trzeba ogłosić przetarg. Zaproponował sformułowanie odpowiedniego zapisu i przegłosowanie. Przewodniczący Rady A. Lesiński ogłosił 10 minutową przerwę, aby rada ustaliła stanowisko i poddała je pod głosowanie. Po przewie Przewodniczący Rady A. Lesiński odczytał deklarację Rady Miasta Sulejówek w przedmiocie zakresu wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego. Wiceburmistrz M. Łukomska powiedziała, że ma prośbę, ponieważ krawężnik jest poniszczony i trzeba będzie go uzupełniać, a z projektu deklaracji wynikałoby, że wykonawca ma zdemontować i zamontować ten sam krawężnik. Wiceburmistrz poprosiła o sprecyzowanie. Radny A. Lipka zaproponował dopisanie po słowach: wyraża się wolę wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego w następującym zakresie: odtworzenia ulicy w pierwotnej szerokości 6 m. słów: oraz demontażu i montaż z uzupełnieniem. Zapis po autopoprawce: Wyraża się wolę wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego w następującym zakresie: odtworzenia ulicy w pierwotnej szerokości 6 m. oraz demontażu i montażu z uzupełnieniem krawężnika na północnej krawędzi ulicy na całej długości tj. od ul. Żeromskiego do ul. Kutrzeby. Przewodniczący Rady A. Lesiński poddał pod głosowanie projekt deklaracji Rady Miasta Sulejówek w przedmiocie zakresu wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego z autopoprawką. Rada Miasta w głosowaniu 15 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się podjęła deklarację w przedmiocie zakresu wykonania remontu ulicy Czynu Społecznego. Deklaracja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Obecnych 15 radnych. Ad. 4 Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady A. Lesiński o godz zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miasta Sulejówek. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na nagraniu z XLVIII sesji Rady Miasta dostępnym do odsłuchania w Biurze Rady. Protokół sporządziła: Obradom przewodniczył: Strona 9 z 9

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009 roku

Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009 roku Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009 roku Data utworzenia 2009-12-28 Numer aktu 40 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie

Bardziej szczegółowo