Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 3"

Transkrypt

1 Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 3 Modelowanie układów mikroprocesorowych - część II Wykonywanie całego programu Cały program wykonywany jest przez funkcję intpprog. Jedynym argumentem jest tu lista instrukcji, zaś stos jest początkowo pusty (patrz funkcja pomocnicza ips). fun intpprog(is) = let fun ips([],x::xs) = x (* koniec listy instrukcji (obliczeń) zwracany wierzchołek stosu *) ips(i::is,xs) = ips(is, intinstr(i,xs))(* wykonanie pojedynczej instrukcji i *) in ips(is,[]) end; (* start programu, stos początkowo pusty*) Jak widać, po wykonaniu wszystkich instrukcji funkcja intpprog zwraca wartość znajdującą się na wierzchołku stosu (początku listy). Przykład Obliczyć wartość wyrażenia: 2.0 * ( ); Rozwiązanie A D D 7. 0 M U L Drzewo obliczeń pokazano powyżej. Pierwszą instrukcją do wykonania jest ADD z argumentami 3.0 i 4.0. Należy załadować na stos oba argumenty (PUSH 3.0, PUSH 4.0), a dopiero potem wykonać dodawanie ADD. Wynik działania znajduje się na stosie. Do wykonania mnożenia potrzebna jest wartość 2.0 (PUSH 2.0). Ostatnią operacją jest mnożenie - MUL. Kompletna lista instrukcji wygląda następująco: val il1 = [PUSH 3.0, PUSH 4.0, ADD, PUSH 2.0, MUL]; Wykonanie programu jest następujące: intpprog(il1); (* zanotuj wynik *) Zadanie. Wykonaj dwie niepoprawne listy instrukcji: - 1 -

2 val il3 = [PUSH 3.0, PUSH 4.0, ADD, MUL]; Jakie w nich występują błędy? Co zwraca funkcja intpprog? Sprawdzenie poprawności listy instrukcji analiza składniowa Do elementarnej analizy poprawności programu wykorzystuje się analizator składniowy - parser. Bada on, czy instrukcje i argumenty są poprawnie umieszczone w programie, ale nie wykonuje żadnych obliczeń. Również dla programów jak wyżej można wykonać elementarne sprawdzenie. Poprawna składniowo lista instrukcji powinna mieć dwie elementarne cechy: 1) dla każdej wykonywanej instrukcji muszą znajdować się argumenty na stosie, 2) po wykonaniu całego programu na stosie powinien pozostać tylko jeden element. Rozwiązanie. Poszczególne instrukcje wymagają różnej liczby argumentów i niejednakowo modyfikują stos. Przedstawia to poniższa tabela. instrukcja argumenty pobierane ze stosu modyfikacja stosu PUSH x 0 +1 ^^ 1 0 ADD, MUL, SUB 2-1 Na tej podstawie zdefiniowano następującą funkcję sprawdzającą: fun poprawny ([],1) = true (* lista instrukcji pusta, na stosie zostaje dokladnie 1 wartosc *) poprawny ([], n) = false (* lista instrukcji pusta po wykonaniu programu, ale zbyt duza pozostalosc na stosie *) poprawny ((PUSH _)::xs, n) = n>=0 andalso poprawny (xs,n+1) (* stos po wykonaniu instrukcji zwiększa się o 1 el.*) poprawny (( ^^ )::xs, n) = n>=1 andalso poprawny (xs,n) (* wszystkie pozostale operatory dwuargumentowe *) poprawny ( _ ::xs, n) = n>=2 andalso poprawny (xs,n-1); Sprawdzenie Zanotuj otrzymane rezultaty dla trzech poniższych przypadków. Czy są one prawidłowe? val il1 = [PUSH 3.0, PUSH 4.0, ADD, PUSH 2.0, MUL]; poprawny (il1,0); poprawny (il2,0); val il3 = [PUSH 3.0, PUSH 4.0, ADD, MUL]; poprawny (il3,0); - 2 -

3 Wyszukiwanie błędów podczas wykonywania programu. W przypadku, gdy w czasie wykonywania programu wystąpi błąd (dzielenie przez zero, nieprawidłowy argument funkcji itp.) zgłaszany jest wyjątek, którego obsługa pozwala na wykrycie przyczyny. Pomocne jest wypisanie zawartości stosu, bieżącej instrukcji oraz listy instrukcji pozostałych do wykonania. Funkcja pomocnicza 1 wypisywanie zawartości stosu. fun wypisz_stos ([]:stack) = "nil"^" " wypisz_stos (x1::xs) = (Real.toString x1) ^ " " ^ wypisz_stos(xs); Zadanie. Sprawdź działanie powyższej funkcji na dwóch przykładach. Funkcja pomocnicza 2 wypisywanie bieżącej instrukcji. fun wypisz_instr ( PUSH x) = "PUSH "^(Real.toString x) wypisz_instr ( ^^ ) = " ^^ " wypisz_instr ( ADD ) = " ADD " wypisz_instr ( SUB ) = " SUB " wypisz_instr ( MUL ) = " MUL "; Zadanie. Sprawdź działanie powyższej funkcji na dwóch przykładach. Realizacja interpretera z obsługą (wypisywaniem) błędów exception RUN_TIME_ERROR; (* blad podczas wykonywania programu *) fun intpprog(is) = let fun ips([],x::xs) = x ips(i::is,xs) = ips(is, intinstr(i,xs) handle BLEDNY_PROGRAM (ins, stos) => ( print "Bledny program\n"; print ("instrukcja -> "^(wypisz_instr ins) ^ "\n"); print (" stos po wykonaniu ===>>> "^wypisz_stos(stos)); raise RUN_TIME_ERROR (* dalsze wykonywanie programu jest przerywane *) ) ) in ips(is,[]) end; Funkcja wypisuje informacje o błędzie i przerywa działanie programu. Można ją rozszerzyć wprowadzając dodatkowy licznik instrukcji (ułatwi wykrycie błędu). Sprawdzenie Zanotuj otrzymane wyniki. Czy znalezienie błędu w programie jest możliwe? Wskaż przyczynę błędu. val il1 = [PUSH 3.0, PUSH 4.0, ADD, PUSH 2.0, MUL ]; intpprog (il1); intpprog (il2); - 3 -

4 val il3 = [PUSH 3.0, PUSH 4.0, ADD, MUL]; intpprog (il3); Część 2 kompilator Problem. Do podanego powyżej modelu układu obliczeniowego należy dopisać kompilator tworzący listę instrukcji dla danego wyrażenia. Podobnie jak w językach programowania wysokiego poziomu podaje się wyrażenie, którego wartość należy obliczyć, zaś jego tłumaczenie (kompilację) wykonuje specjalizowany program kompilatora. Rozwiązanie. Zdefiniowane zostały operatory: infix ; infix 7 ** ; oraz składnia wyrażeń: datatype fexpr = C of real (* stala Const *) ++ of fexpr * fexpr ** of fexpr * fexpr -- of fexpr * fexpr Pot2 of fexpr ; Dla tak podanych wyrażeń funkcja trans (odpowiednik kompilatora) tłumacząca wyrażenia na listę instrukcji jest następująca: fun trans( C x) = [PUSH x] trans(fe1 ++ fe2) = [ADD] trans(fe1 -- fe2) = [SUB] trans(fe1 ** fe2) = [MUL] trans(pot2 (fe)) = [^^] ; Przykład. Obliczyć wartość wyrażenia 2.0 * ( ); val wyraz = C 2.0 ** (C C 4.0); Zobacz, jak jest ono interpretowane przez ML (priorytet operatorów). Jest to właściwie program w języku wyższego rzędu, tłumaczony dalej na listę instrukcji. trans (C 2.0 ** ( C C 4.0) trans(c trans (C C [MUL] [PUSH trans(c trans(c [MUL] [PUSH [PUSH PUSH [MUL] Automatyczne tłumaczenie val il = trans (wyraz); Wykonanie skompilowanego programu

5 intpprog (il); Zadanie. Sprawdź, jak jest wykonywana translacja wyrażenia zawierającego nawiasy. Zadania do samodzielnego rozwiązania 1. Zmodyfikuj funkcję sprawdzającą poprawny tak, aby precyzyjnie informowała (przynajmniej dla jednego wariantu), która instrukcja jest błędna i z jakich powodów. Zastosuj funkcje pomocnicze: fun wypisz_stos ([]:stack) = "nil"^"\n" wypisz_stos (x1::xs) = (Real.toString x1)^" "^wypisz_stos(xs); fun wypisz_instr ( PUSH x) = "PUSH "^(Real.toString x) wypisz_instr ( ^^ ) = " ^^ " wypisz_instr ( ADD ) = " ADD " wypisz_instr ( SUB ) = " SUB " wypisz_instr ( MUL ) = " MUL "; 2. Zdefiniuj wielowariantową funkcję intinstr (drugim argumentem jest dowolna lista il) za pomocą konstrukcji case. Do wyodrębniania elementów listy użyj instrukcji postaci let val (x1::x2::xs) = il in...end; Uwzględnij generowanie wyjątków przy nieprawidłowych wywołaniach funkcji. 3. Zdefiniuj wielowariantową funkcję wypisz_instr za pomocą konstrukcji case. 4. Zmodyfikuj intpprog tak, aby zliczała wykonane instrukcje. Teraz funkcja powinna zwracać parę

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po języku Python

Przewodnik po języku Python Przewodnik po języku Python Wydanie 2.3 Guido van Rossum Fred L. Drake, Jr., editor 27 października 2004 PythonLabs Email: python-docs@python.org Copyright c 2001 Python Software Foundation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL

PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne pod względem przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Ruby. Wprowadzenie Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows, SAS Institute Polska sierpień 2013 Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo