IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: Chyliczki ul. Polna 6 tel ; fax ;

2 Spis treści Rozdział 1. Przeznaczenie... 3 Objaśnienie symboli... 3 Rozdział 2. Bezpieczeństwo... 4 Przed rozpoczęciem pracy... 5 Rozdział 3. Urządzenie... 6 Panel przedni... 6 Pilot zdalnego sterowania... 7 Informacje dotyczące baterii/akumulatorów... 8 Alplikacja Wireless Device Remote Control... 9 Panel tylny Rozdział 4. Podłączenia Rozdział 5. Obsługa podstawowa Rozdział 6. Podłączanie do sieci Automatyczna konfiguracja sieci Ręczna konfiguracja sieci Obsługa połączeń sieciowych Rozdział 7. Radio internetowe Portal radia internetowego Rozdział 8. Serwer muzyczny Odtwarzacz muzyczny Obsługa pamięci USB Rozdział 9. Ogólne funkcje Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Rozwiązywanie problemów ze wzmacniaczem Wykrywanie i usuwanie usterek Rozdział 11. Konserwacja i obsługa Rozdział 12. Specyfikacje

3 Szanowny kliencie, dziękujemy za zakupienie tego wysokiej jakości produktu. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat obsługi samego urządzenia, a także zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i czyszczenia. Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzenia oraz zapewni jego bezpieczną pracę. Należy zachować tę instrukcję do użytku w przyszłości oraz przekazać ją wraz z urządzeniem na wypadek jego sprzedaży. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące obsługi lub instalacji tego urządzenia, a także sugestie z tym związane, prosimy o skontaktowanie się z dealerem lub z naszym działem serwisowym w celu uzyskania dalszych informacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych w niniejszej instrukcji, w wyniku niewłaściwej obsługi lub przenoszenia. Wszystkie roszczenia gwarancyjne w takich sytuacjach będą unieważniane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe. Niniejszy produkt ma certyfikat EMV i spełnia wymogi wszystkich dyrektyw europejskich oraz norm krajowych. Jest dostępna deklaracja zgodności CE dla tego produktu. Certyfikacja została udokumentowana i przyznana producentowi. Rozdział 1. Przeznaczenie Urządzenie to stereofoniczne radio internetowe Hi-Fi. Można go używać do odbioru internetowych stacji radiowych przy użyciu szybkiego, szerokopasmowego łącza internetowego przewodowego (Ethernet) lub bezprzewodowego WLAN (Wi-Fi). Odbiór naziemnych stacji radiowych FM jest możliwy dzięki antenie. Można także używać plików muzycznych, które są przechowywane w sieciowej pamięci masowej. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Objaśnienie symboli Znak wykrzyknika ostrzega użytkownika, że w tym momencie przedstawione są ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji sprzętu w dokumentacji lub wymagana jest szczególna uwaga. Ten symbol ostrzega użytkownika przed nieizolowanymi częściami pod napięciem w obrębie obudowy urządzenia lub niebezpiecznymi połączeniami, które po dotknięciu mogą osiągnąć wielkość grożącą porażeniem prądem elektrycznym. Przewody przeznaczone do wykonywania tych połączeń powinien podłączać wyłącznie wykwalifikowany technik lub należy użyć przewodów gotowych do podłączenia. Nie wolno rozkręcać urządzenia, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. 3

4 Rozdział 2. Bezpieczeństwo Szanowny kliencie, Zamieszczone poniżej ostrzeżenia dotyczące zagrożeń mają na celu nie tyko zabezpieczenie urządzenia, ale także chronią przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowia. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przedstawionymi tu instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, w wyniku niewłaściwej obsługi lub przenoszenia. Wszystkie roszczenia gwarancyjne w takich sytuacjach będą unieważniane. Ze względów bezpieczeństwa i licencjonowania (CE), wszelkie nieautoryzowane modyfikacje i/lub zmiany konstrukcji urządzenia są zabronione. W przeciwnym wypadku zostanie unieważniona gwarancja oraz wszelkie roszczenia gwarancyjne. Wszystkie osoby, które obsługują, instalują, konfigurują lub serwisują niniejsze urządzenie, muszą mieć właściwe przeszkolenie i kwalifikacje oraz przestrzegać instrukcji obsługi. Dzieci do lat 3 nie mogą obsługiwać urządzenia. Małe dzieci nie zdają sobie sprawy z nieuniknionych zagrożeń wynikających z niewłaściwego obsługiwania urządzeń elektronicznych. Urządzenie ma także niewielkie elementy, które mogą być połknięte przez dzieci. Opakowanie i folię zabezpieczającą należy przechowywać z dala od zasięgu dzieci, aby uniknąć zagrożenia uduszeniem. Należy upewnić się, że urządzenie jest konfigurowane zgodnie z procedurami opisanymi w instrukcji obsługi. To jest produkt z zabezpieczeniami klasy II. Należy upewnić się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła zasilania (230 V/50 Hz). Należy upewnić się, że gniazdka sieciowe są łatwo dostępne. Przewody zasilania należy poprowadzić w taki sposób, aby nie można było po nich chodzić, potknąć się lub zaplątać, przycisnąć lub przyciąć postawionymi przedmiotami. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka sieciowe i miejsca, w którym kable są wyprowadzone z urządzenia. Unikać narażania przewodów urządzenia na skrajnie wysokie poziomy ciepła i zimna. Zignorowanie powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie przewodu i zagrożenie porażeniem elektrycznym. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka ściennego, przy czym nie wolno ciągnąć za sam przewód, ale wyłącznie za jego wtyczkę!. Odłączenie zasilania urządzenia jego wyłącznikiem zasilania nie jest wystarczające. Jeśli urządzenie i przewody połączeniowe noszą oznaki uszkodzeń, nie należy ich dotykać. Należy najpierw wyłączyć wyłącznik automatyczny tego obwodu zasilania w skrzynce elektrycznej, a następnie odłączyć całkowicie od zasilania, wyciągając przewód zasilający z gniazdka ściennego. Nie wolno już potem używać urządzenia! Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub serwisem. Należy odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego, gdy urządzenie nie będzie używane dłuższy czas. 4

5 Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy odłączyć od gniazdka ściennego podczas burzy z piorunami. Całkowicie zabroniony jest kontakt urządzenia z wilgocią, np. w łazience. Aby wyeliminować zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno dopuścić do zetknięcia się urządzenia i wtyczki przewodu zasilającego z kapiącą lub rozlaną wodą, wilgocią lub deszczem. Urządzenie powinno być używane w umiarkowanych temperaturach. Nie wolno go narażać na działanie skrajnych temperatur oraz wysokiej wilgotności. Gdy urządzenie zostanie przeniesione z zimniejszego do cieplejszego miejsca (np. podczas transportu), może wystąpić gwałtowna kondensacja. W takim wypadku umożliwić podgrzanie urządzenia do temperatury pokojowej przed przystąpieniem do używania. Nie wolno dopuścić do przedostania się do wnętrza urządzenia płynów. Dlatego też nie wolno stawiać w pobliżu urządzenia żadnych pojemników, flakonów czy doniczek z roślinami. Dotyczy to także przewodu zasilającego i wtyczki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nie tylko uszkodzenie samego urządzenia, ale i pożar. Podczas pracy urządzenie musi mieć zapewniony dopływ powietrza; nie wolno go używać w ciasnych i zamkniętych przestrzeniach, jak np. półka z książkami czy pojemniki. Nie wolno blokować otworów urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami. Urządzenie musi być ustawione na równym i stabilnym podłożu. Nie wolno umieszczać źródeł ognia w pobliżu urządzenia, przewodu zasilającego lub na jego wierzchu (np. zapalonej świeczki czy podgrzewacza). Należy pamiętać, że ustawienie nadmiernego poziomu głośności podczas słuchania muzyki przez słuchawki dowolnego typu może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Należy przestrzegać wszystkich dodatkowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. Podczas podłączania innych urządzeń należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi znajdujących się w dokumentacji dostarczonej z tymi urządzeniami. W razie wątpliwości związanych z obsługą urządzenia, wykonaniem podłączeń lub aspektami bezpieczeństwa lub innych pytań na tematy, które nie są wyjaśnione w tej instrukcji, prosimy o kontakt z centrum pomocy technicznej lub serwisantem. Wykorzystując system sortowania i recyklingu odpadów przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Przed rozpoczęciem pracy Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, zaś samą instrukcję zachować na przyszłość. Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzenia oraz zapewni jego bezpieczną pracę. W tej instrukcji zawarto informacje na temat obsługi i konserwacji urządzenia. Jeśli dany podzespół wymaga konserwacji, serwisowania lub naprawy, należy udać się do dealera lub technika serwisowego. 5

6 Rozdział 3. Urządzenie Panel przedni 1. Port USB. 2. Wyświetlacz LCD. 3. Pokrętło funkcji przechodzenia do góry/do dołu menu i potwierdzania wyboru. 4. Dioda LED wskaźnika czuwania. 5. Przycisk MENU: przycisk menu do obsługi radia internetowego/dab/fm/odtwarzacza mediów. Naciśnij go, aby przejść do ekranu menu. 6. Przycisk Wstecz, używany do obsługi menu lub radia internetowego; naciśnij go, aby powrócić do poprzedniego ekranu. 7. Przełącznik trybu FM stereo/mono. 8. Przycisk odtwarzania/pauzy utworów z pamięci sieciowej. 9. Gdy źródłem sygnału audio jest tuner, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do poprzedniej stacji. Gdy źródłem sygnału audio jest pamięć sieciowa, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego utworu. 10. Gdy źródłem sygnału audio jest tuner, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do następnej stacji. Gdy źródłem sygnału audio jest pamięć sieciowa, naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu. 11. Przycisk Mode: naciśnij aby wybrać źródło sygnału: radio internetowe / odtwarzacz mediów / DAB / FM. 12. Przycisk czuwania: naciśnij go, aby włączyć/wyłączyć zasilanie urządzenia. 6

7 Pilot zdalnego sterowania 1. W trybie radia (radio internetowe/dab/fm) przyciski służą do wyboru zapamiętanych stacji radiowych. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zapamiętać stację. Naciśnij krótko, aby przywołać zapamiętaną stację. 2. P-MODE: naciśnij, aby przywołać listę zaprogramowanych stacji, użyj przycisków w górę / w dół, aby wybrać numer pamięci, naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór zaprogramowanej stacji. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby zapisać wybraną stację. Na wyświetlonej liście pamięci, użyj przycisków w górę / w dół i wybierz numer pamięci, aby zapisać aktualną stację. Maksymalna liczba pamięci to MODE: naciśnij aby wybrać źródło sygnału: radio internetowe / media / DAB / FM. 4. MENU: naciśnij ten przycisk, aby przejść do ekranu menu. 5. INFO: przycisk informacji w trybie FM RDS, DAB lub odtwarzacz mediów. 6. W trybie tunera FM, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć częstotliwość o 0,05. W ekranie menu naciśnij go, aby przejść do elementu powyżej. 7. Ruch w lewo i przycisk Wstecz. W ekranie menu naciśnij go, aby przejść do poprzedniego ekranu menu. 8. Ruch w prawo. 9. SELECT: przycisk potwierdzania wyboru. 10. W trybie tunera FM, naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć częstotliwość o 0,05. W ekranie menu naciśnij go, aby przejść do elementu poniżej. 11. W trybie odtwarzacza mediów naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu. 12. W trybie odtwarzacza mediów naciśnij, aby przejść do następnego utworu. 13. W trybie tunera naciśnij, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do następnej stacji. 14. W trybie tunera naciśnij, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do poprzedniej stacji. 15. Przycisk czuwania. 16. Przycisk odtwarzania/pauzy. 17. Przycisk zatrzymania. 7

8 Informacje dotyczące baterii/akumulatorów Do zasilania pilota są potrzebne dwie baterie AAA. Zakładanie/wymiana baterii Zdejmij pokrywę komory baterii. Wyjmij stare baterie. Włóż nowe baterie, zachowując polaryzację wskazaną wewnątrz komory baterii. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii. Informacje dotyczące baterii/akumulatorów Należy przestrzegać wszystkich podanych tu instrukcji dotyczących baterii/akumulatorów. Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Baterie/akumulatory są odpadami niebezpiecznymi i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy przestrzegać polaryzacji podczas zakładania baterii. Należy wyjąć baterie z pilota, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas. Nie wolno pozostawić bez nadzoru leżących luzem baterii. Mogą zostać połknięte przez dzieci zwierzęta domowe, stwarzając tym samym ryzyko zadławienia. Należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarza w takiej sytuacji. Aby nie dopuścić do wybuchu, należy przechowywać baterie z dala od promieni słonecznych, źródeł ognia i ciepła itd. Nie wolno rozbierać baterii, zwierać ich wyprowadzeń ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować zwykłych baterii. Występuje zagrożenie wybuchu! Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta podczas ładowania akumulatorów. Dotknięcie nieszczelnych lub uszkodzonych baterii/akumulatorów grozi poparzeniem skóry. Podczas posługiwania się takimi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice ochronne. Należy upewnić się, że urządzenie zostało całkowicie wyłączone po użytkowaniu. Należy zawsze wymieniać/ładować wszystkie baterie/akumulatory jednocześnie. W razie potrzeby należy wyczyścić styki baterii/akumulatora przed założeniem. Szanowny kliencie! Uwaga: Nie wolno wyrzucać baterii ani akumulatorów razem z odpadami domowymi. Klienci są zobowiązani przepisami prawa do zwracania zużytych baterii i akumulatorów, bez względu na to, czy zawierają szkodliwe substancje* czy też nie, do wyznaczonych miejsc recyklingu, utylizacji lub do sklepów, w których zostały zakupione baterie lub akumulatory. Postępując zgodnie z powyższymi zaleceniami spełniają Państwo prawny obowiązek związany z recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Należy upewnić się, że baterie/akumulatory są całkowicie rozładowane przed ich oddaniem. *) Oznaczenia: Cd kadm, Hg rtęć, PB ołów. 8

9 Alplikacja Wireless Device Remote Control Aby można było korzystać z tej funkcji w smartfonie, ze sklepu App Store (iphone/ipad) lub Sklepu Play (Android) należy pobrać na urządzenie darmową aplikację Frontier Silicon DOK. W menu urządzenia IR100+ wybierz opcję SYSTEM SETTINGS (Ustawienia systemowe) --> NETWORK SETTINGS (Ustawienia sieciowe), zaznacz opcję KEEP NETWORK CONNECTED (Utrzymuj połączenie sieciowe), Wireless Device Remote control na YES (Tak), aby potwierdzić wybór. Urządzenie IR100+ i smartfon muszą być podłączone do tej samej sieci. Informacje ogólne Aplikacja DOK Frontier Silicon dla połączonych aplikacji audio jest najłatwiejszym w obsłudze i najbardziej uniwersalnym kontrolerem multimediów przeznaczonym do sterowania systemów z połączeniem internetowym. Dzięki niej użytkownicy mogą przełączać tryby muzyczne i przeglądać zawartość za pomocą iphone a, ipada lub urządzeń z systemem Android. Aplikacja umożliwia automatyczną synchronizację z urządzeniem, co pozwala na łatwe przełączanie się pomiędzy elementami sterowania w urządzeniu i w aplikacji DOK. Obsługiwane funkcje Automatyczne wyszukiwanie w sieci zgodnych urządzeń i przełączanie pomiędzy nimi. Zmiana trybu słuchania w urządzeniu. Przeglądanie dostępnej zawartości w urządzeniu (lista stacji lub biblioteka multimediów w zależności od trybu słuchania). Wybór zaprogramowanych stacji radiowych w trybie radia internetowego / DAB / FM. Wyświetlenie informacji z ekranu Teraz odtwarzane z urządzenia. Sterowanie odtwarzaniem w zależności od trybu słuchania: odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór. 9

10 Tryby słuchania Aplikacja Wireless Device Remote Control umożliwia sterowanie następującymi trybami słuchania: Radio internetowe Odtwarzacz muzyczny (urządzenie USB/udostępnione multimedia) Radio cyfrowe DAB/DAB+ Radio FM z RDS (Radio Data System) Powrót do ekranu Teraz odtwarzane Ekrany trybu Przeglądanie dostępnej zawartości Ustawienia trybu Powrót do ekranu Tryb Zaprogramowane stacje Ustawienia korektora dźwięku* Ekran trybu pracy Struktura menu jest prosta, zgodna we wszystkich trybach i całkowicie elastyczna. Aplikacja automatycznie przeszukuje dostępne usługi radiowe i odpowiednio filtruje listę trybu. Usługi niedostępne w danej stacji radiowej lub danym regionie nie są wyświetlane. W każdym trybie dostępny jest: Ekran powitalny Ekran Teraz odtwarzane Menu trybu pracy Standardy i certyfikaty Aplikacja DOK jest przeznaczona do obsługi rozwiązań audio firmy Frontier Silicon i jest zgodna z urządzeniami iphone, ipod touch oraz ipad (wymagany jest system ios w wersji lub wyższej) oraz z urządzeniami pracującymi pod kontrolą sytemu Android. 10

11 Panel tylny 1. Przełącznik zasilania: umożliwia włączanie/wyłączanie zasilania wewnętrznych podzespołów; należy jednak pamiętać, że urządzenie jest nadal pod napięciem sieci pomimo wyłączenia tego wyłącznika. 2. Oprawka bezpiecznika: wewnątrz znajduje się bezpiecznik T 2 A o długości 20 mm. WAŻNE: Należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego przed sprawdzeniem/wymianą bezpiecznika w oprawce. 3. Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego: należy upewnić się, czy uchwyt przewodu w urządzeniu jest nienaruszony i czy nie jest uszkodzony. 4. Ikony ostrzegawcze: należy pamiętać, że wewnątrz urządzenia występuje niebezpieczne napięcie, dlatego też nie wolno otwierać jego obudowy. Patrz str. 2 niniejszej instrukcji. 5. Gniazdo cyfrowego wejścia optycznego. 6. Gniazdo wejściowe sygnału audio. 7. Gniazdo anteny DAB/FM. 8. Gniazdo anteny Wi-Fi 2,4 GHz (do radia internetowego). 9. Gniazdo wejściowe sieci LAN (do radia internetowego). 11

12 Rozdział 4. Podłączenia Zasilanie Podłącz przewód zasilający do prawidłowo zamontowanego gniazdka elektrycznego. Antena Podłącz antenę radiową do gniazda oznaczonego symbolem DAB/FM Antenna z tyłu urządzenia. Wyjście sygnałowe Podłącz wtyki przewodów do odpowiednich gniazd urządzenia. Upewnij się, że połączenia zostały wykonane prawidłowo (zwykle czerwone do czerwonego i białe do białego). Sieć WLAN Kabel RJ-45 należy wykorzystać do wykonania połączenia sieciowego z routerem. Aby nawiązać połączenie bezprzewodowe, należy podłączyć antenę do gniazda Wi-Fi 2.4G Antenna. W celu podłączenia się do sieci bezprzewodowej może być wymagane podanie hasła. Rozdział 5. Obsługa podstawowa Konfiguracja Po pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony monit o uruchomienie kreatora konfiguracji. Jeśli nie chcesz teraz konfigurować urządzenia lub uruchomić kreatora w późniejszym czasie, możesz go uruchomić w następujący sposób: MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Po uruchomieniu kreatora konfiguracji: Można wybrać żądany format czasu (12/24 godziny). Czy i które źródło ma wykonywać automatyczne aktualizacje. Można wybrać strefę czasową (Polska leży w strefie czasowej +01:00). Można ustawić opcje włączania/wyłączania czasu letniego. Można ustawić region sieci W-LAN (Polska Most of Europe (Teren Europy)). Obsługa radia FM/DAB Naciskaj kolejno przycisk SOURCE lub wybierz opcję Radio Operation (Obsługa radia) w menu głównym, aby włączyć radio FM/DAB. Ustawianie stacji Tuner FM Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNE +/-, ENTER, pokrętło CONTROL lub przyciski i, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Funkcja wyszukiwania zatrzyma się po znalezieniu stacji. Można zwiększać stopniowo częstotliwość o 0,05 MHz, naciskając krótko przyciski i lub obracając pokrętło CONTROL. 12

13 Tuner DAB Naciśnij przycisk TUNE +/- lub przyciski i, aby wybrać żądaną stację z listy stacji. Jeżeli lista nie zawiera stacji, urządzenie włączy automatycznie funkcję wyszukiwania stacji DAB. Naciśnij przycisk menu i przejdź do opcji menu DAB, aby wybrać pełne skanowanie lub ręczne skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB. Można uzyskać dostęp do dodatkowych opcji menu radia i użyć ich. Naciśnij przycisk MENU. Wybierz opcję radia w menu głównym, jeśli jeszcze nie została wybrana. Scan Setting (Ustawienia wyszukiwania) Wybierz tę opcję, aby zatrzymać wyszukiwanie po znalezieniu stacji o dobrym sygnale. Audio Setting (Ustawienia dźwięku) Wybierz to ustawienie, aby odtwarzać stacje o słabym sygnale jako monofoniczne. Zapisywanie stacji Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (1 10), aby zapisać stację pod danym numerem (1 10). W pamięci dostępnych jest 10 miejsc na zaprogramowane stacje. Wybór zaprogramowanej stacji Dostępne są różne metody wywoływania zaprogramowanej stacji. Naciśnij przycisk numeryczny, aby wybrać zaprogramowaną stację z pamięci. Przykład Naciśnij krótko przycisk P-MODE, aby wyświetlić listę zapisanych stacji. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby wybrać żądaną stację. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybraną stację i przełączyć się na nią. Naciśnij przycisk, P lub BACK, aby wyjść z menu. Menu zostanie automatycznie zamknięte po pewnym czasie. Informacje o stacjach Naciskaj kolejno przycisk INFO, aby wyświetlać różne informacje. Rodzaj informacji i fakt ich wyświetlania zależy od nadającej stacji. Rozdział 6. Podłączanie do sieci Aby używać trybów pracy Internet radio (Radio internetowe) lub Music player (Odtwarzacz muzyki), konieczne jest połączenie sieciowe. Do tego celu potrzebny jest router i kabel RJ-45 lub router WLAN wraz hasłem w celu nawiązania połączenia sieciowego. Aby korzystać z radia internetowego i wykonywać aktualizacje oprogramowania, router musi być podłączony do szerokopasmowego połączenia internetowego. Po wybraniu trybów pracy Internet radio (Radio internetowe) lub Music player (Odtwarzacz muzyki) urządzenie nawiązuje połączenie sieciowe. Jeżeli używasz połączenia sieciowego po raz pierwszy lub nie są dostępne zapisane sieci, zostanie uruchomiony kreator sieciowy. Aby ręcznie uruchomić opcję Network Wizard (Kreator sieciowy), wybierz następujące funkcje: MENU > System settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Wizard (Kreator sieciowy). 13

14 Automatyczna konfiguracja sieci Po uruchomieniu opcji Network Wizard (Kreator sieciowy) można wprowadzić poniższe dane: W-LAN region (Region sieci WLAN) (można wybrać kraj/region z listy). Network name (Nazwa sieci) (wskazuje nazwę sieci). Gdy sieć bezprzewodowa jest zaszyfrowana, należy podać hasło. Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane Wybierz OK, aby potwierdzić wprowadzony kod i nawiązać połączenie z wybraną siecią. Jeśli nie można nawiązać połączenia, urządzenie powróci do ekranu wprowadzania hasła. W MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Profile (Profil sieciowy) nie można usuwać żądanych sieci. Ręczna konfiguracja sieci 1. Wybierz preferowany typ połączenia: Wired (Sieć przewodowa) lub Wireless (Sieć bezprzewodowa). 2. Wybierz, czy ma być używany protokół DHCP (Direct Host Configuration Protocol): DHCP enable (DHCP włączone) - Włączenie automatycznego odbioru danych sieciowych. DHCP disable (DHCP wyłączone) - Wyłączenie automatycznego odbioru danych sieciowych i ręczne wprowadzanie tych danych. 3. IP settings (Ustawienia IP). Wypełnij pola IP address (Adres IP) oraz Subnet mask (Maska podsieci) przyciskami i lub pokrętłem CONTROL. Aby przechodzić pomiędzy polami, użyj przycisków i. Aby przejść do kolejnego pola, naciśnij przycisk ENTER. 4. Gateway address (Adres bramy). Wypełnij pole Gateway address (Adres bramy) przyciskami i lub pokrętłem CONTROL. Aby przechodzić pomiędzy polami, użyj przycisków i. Aby przejść do kolejnego pola, naciśnij przycisk ENTER. 5. DNS (DNS). Wypełnij pole DNS (DNS) przyciskami i lub pokrętłem CONTROL. Aby przechodzić pomiędzy polami, użyj przycisków i. Aby przejść do kolejnego pola, naciśnij przycisk ENTER. Spoza sieci: 6. SSID. Ustaw identyfikator sieci bezprzewodowej. Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane Wybierz OK, aby potwierdzić wprowadzony kod i nawiązać połączenie z wybraną siecią. 7. Authentication (Uwierzytelnianie). Wybierz preferowany sposób uwierzytelniania. Open (Otwarte), Pre-Shared Key (PSK) (Współdzielony klucz PSK), WPA (Wi-Fi Protected Access) (Ochrona dostępu WPA) lub WPA2. 8. Encryption type (Typ szyfrowania). 14

15 Wybierz właściwy typ szyfrowania. Disabled (Wyłączone), WEP (Wired Equivalent Privacy) dla opcji Open (Otwarte) lub PSK, TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) lub AES (Advanced Encryption Standard). 9. Key (Klucz). Wpisz kod dostępu do sieci bezprzewodowej. Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane Wybierz OK, aby potwierdzić wprowadzony kod i nawiązać połączenie z wybraną siecią. Urządzenie teraz nawiąże połączenie z siecią na podstawie wprowadzonych danych. Obsługa połączeń sieciowych Można użyć opcji MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Wizard (Kreator sieciowy) w celu wyświetlenia listy dostępnych sieci. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby wybrać żądaną sieć. Po naciśnięciu przycisku ENTER lub pokrętła CONTROL urządzenie spróbuje nawiązać połączenie z wybraną siecią. Network name (Nazwa sieci) umożliwia wybranie tej sieci. [Rescan] (Skanuj ponownie) powtarza wyszukiwanie dostępnych sieci. [Wired] (Sieci przewodowe) umożliwia wybranie tej sieci przewodowej. [Manual confg] (Ręczna konfiguracja) uruchamia opcję ręcznego konfigurowania parametrów sieci. Profile sieciowe (Network profile) Można użyć opcji MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Profile (Profil sieciowy) w celu usunięcia niepotrzebnych sieci. Zostanie wyświetlona lista używanych poprzednio sieci bezprzewodowych. Wybierz profil przyciskiem lub i naciśnij przycisk ENTER. Potwierdź usunięcie, wybierając opcję YES (Tak). Rozdział 7. Radio internetowe Naciskaj kolejno przycisk MODE lub wybierz opcję Internet radio (Radio internetowe) w menu głównym, aby włączyć radio. Urządzenie zapewnia dostęp do tysięcy stacji radiowych i podkastów na całym świecie. Po wybraniu trybu radia internetowego urządzenie łączy się z portalem Frontier Silicon Internet Radio w celu uzyskania listy stacji, które zorganizowano w różne kategorie, jak np. Country (Kraj) lub Genre (Rodzaj). Po wybraniu stacji urządzenie łączy się z nią i rozpoczyna odtwarzanie. Portal umożliwia też utworzenie wielu list z ulubionymi stacjami. Aby można było korzystać z tej dodatkowej funkcji, należy zarejestrować urządzenie w portalu radia internetowego. Portal radia internetowego Portal radia internetowego Frontier Silicon umożliwia słuchanie stacji radiowych za pomocą komputera, a także organizowanie listy ulubionych stacji. Portal jest bezpłatny. Aby zarejestrować urządzenie w tym portalu, należy uzyskać kod dostępu: 1. W menu wybierz opcje Station list (Lista stacji) > Help (Pomoc) > Get access code (Uzyskaj kod dostępu). 2. Zapisz kod dostępu. 15

16 3. Otwórz witrynę 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy, trzeba będzie podać kod dostępu, adres i hasło oraz nazwę radia internetowego. 5. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się i wybierz opcje My preferences (Moje preferencje) > Add another Wi-Fi radio (Dodaj inne radio internetowe). 6. Po zarejestrowaniu urządzenia można używać opcji Favorites (Ulubione) i Added stations (Dodane stacje). Wybór stacji Można użyć przycisku lub lub obrócić pokrętło CONTROL, aby otworzyć listę stacji. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby przewijać listę i wybrać stację. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić przełączyć się na wybraną stację. Można także odszukać żądaną stację, wybierając opcje MENU > Station List (Lista stacji) > Stations (Stacje) > Search stations (Szukaj stacji). Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane. Wybierz opcję OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji zgodnych z wprowadzonym ciągiem znaków. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista stacji. Dostępne są różne metody wyboru zaprogramowanej stacji. Naciśnij przycisk numeryczny, aby wybrać zaprogramowaną stację z pamięci. Przykład Naciśnij krótko przycisk P, aby wyświetlić listę zapisanych stacji. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby wybrać żądaną stację. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybraną stację i przełączyć się na nią. Naciśnij przycisk, P lub BACK, aby wyjść z menu. Menu zostanie automatycznie zamknięte po pewnym czasie. Przedstawione poniżej funkcje są także dostępne w opcji Station List (Lista stacji): My favorites (Moje ulubione) / Stations (Stacje) / Podcasts (Podkasty) / My added stations (Moje dodane stacje). Wybierz opcję Last Listened (Ostatnio słuchane), aby uzyskać dostęp do ostatnio słuchanych stacji. Zapisywanie stacji Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (1 10), aby zapisać stację pod danym numerem (1 10). W pamięci dostępnych jest 10 miejsc na zaprogramowane stacje. Informacje o stacjach Naciskaj kolejno przycisk INFO, aby wyświetlać różne informacje. Rodzaj informacji i fakt ich wyświetlania zależy od nadającej stacji. Rozdział 8. Serwer muzyczny Aby można było słuchać muzyki zapisanej w komputerze poprzez to urządzenie, należy najpierw skonfigurować komputer i udostępnić pliki multimedialne. Urządzenie może odczytywać pliki w formatach MP3 i WMA. 16

17 Funkcja UPnP (Universal Plug and Play) umożliwia odtwarzanie przez urządzenia muzyki udostępnionej w bibliotece multimediów. Potem będzie można korzystać z opcji menu, jak np. Genre (Rodzaj) lub Artist (Wykonawca). Jeśli posiadasz odpowiedni serwer muzyczny, jak np. komputer PC z programem Windows Media Player 10 lub nowszym, możesz udostępnić bibliotekę muzyczną. Informacje o prawach autorskich Odtwarzanie, powielanie i kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi, a także ich rozprowadzanie, przekazywanie, zapewnianie publicznego dostępu do nich i wypożyczanie bez uzyskania wyraźnej zgody właściciela praw autorskich jest surowo zabronione. Przykład: Najczęściej używanym serwerem UPnP jest program Windows Media Player (w wersji 10 lub nowszej). Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować udostępnianie plików multimedialnych: 1. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do sieci. 2. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do tej samej sieci. 3. Dodaj foldery i pliki audio, które chcesz udostępnić, do biblioteki multimediów programu Windows Media Player. 4. Kliknij prawym przyciskiem bibliotekę multimediów, aby otworzyć okno dialogowe i wybrać opcję Media Sharing (Udostępnianie multimediów). W wyświetlonym następnie oknie dialogowym urządzenie jest pokazane jako Unknown Device (Nieznane urządzenie). Wybierz go i naciśnij przycisk Allow (Zezwalaj), a potem Accept (Akceptuj). Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Odtwarzacz muzyczny Naciskaj kolejno przycisk MODE lub wybierz opcję MUSIC PLAYER (Odtwarzacz muzyczny) w menu głównym. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać żądane źródło plików w sekcji Shared Media (Udostępnione multimedia) i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. Po nawiązaniu połączenia można użyć przycisków nawigacyjnych do przewijania źródeł i nacisnąć przycisk ENTER, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk lub, aby powrócić do poprzedniego utworu lub przejść do następnego utworu. Informacje Naciskaj kolejno przycisk INFO, aby wyświetlać różne informacje. Rodzaj i fakt ich wyświetlania zależy od informacji zapisanych w plikach. Obsługa pamięci USB Można podłączyć pamięć USB do wejścia USB w urządzeniu. System plików pamięci musi mieć format FAT 32, a maksymalna pojemność to 4 GB. Urządzenie CVR 100 może odczytywać pliki MP3 i WMA. Wybierz opcję USB w menu głównym. Można przeglądać pliki audio zapisane w pamięci. Użyj przycisków nawigacyjnych do przewijania i przycisku ENTER do potwierdzenia. Naciskaj kolejno przycisk INFO na pilocie, aby wyświetlać różne informacje. Dostępność informacji oraz ich rodzaj zależy od zapisanych danych. Port USB ważne informacje na temat korzystania Szanowny kliencie: Nazwy plików i folderów nie mogą zawierać żadnych znaków specjalnych, jak np. polskich ogonków (ą, ś, ć itp) i nie mogą być dłuższe niż 8 znaków, gdyż może to skutkować niewłaściwym wyświetleniem informacji i/lub brakiem możliwości odtworzenia takiego pliku. 17

18 Te problemy zostaną rozwiązane w przyszłych aktualizacjach oprogramowania, które będą udostępnione przez usługę radia internetowego lub Internet. Przepraszamy za trudności. Rozdział 9. Ogólne funkcje Aktualizacja oprogramowania Można wyszukać aktualizacje oprogramowania ręcznie lub wybrać opcje w MENU > System settings (Ustawienia systemowe)> Software update (Aktualizacja oprogramowania), jeśli urządzenie ma co jakiś czas sprawdzać dostępność aktualizacji. Po znalezieniu nowej wersji oprogramowania zostanie wyświetlony monit o jej pobranie i zainstalowanie. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane. Factory default settings (Domyślne ustawienia fabryczne) Wybierz tę opcję, aby przywrócić ustawienia domyślne wszystkich opcji. Zostaną tylko zachowane takie ustawienia, jak wersja oprogramowania i dane rejestracyjne z portalu radia internetowego. Można wybrać tę opcję w poniższy sposób: MENU > System settings (Ustawienia systemowe) > Factory reset (Ustawienia fabryczne). Language (Język) Wybierz opcję System settings (Ustawienia systemowe) > Languages (Języki), aby wybrać żądany język. Ustawienie czasu Wybierz opcję System settings (Ustawienia systemowe) > Time setup (Ustawienie czasu), aby ustawić czas. Wybierz opcję AUTO (Automatycznie), aby uaktywnić automatyczne ustawienie czasu. Opcja Daylight savings (Czas letni) określa użycie czasu letniego/zimowego, a opcja Time zone (Strefa czasowa) pozwala wybrać strefę czasową. Urządzenie będzie na bieżąco otrzymywać informacje z wybranego źródła po ich udostępnieniu. Można także ustawić czas i datę ręcznie, wybierając opcję Date/Time Setup (Ustawienie daty/czasu). Format ustawień będzie wyświetlany w następujący sposób: dd-mm-rrrr i gg-mm AM/PM. Migająca cyfra oznacza pole, którego wartość można zmienić. Użyj przycisków nawigacyjnych do ustawienia daty i czasu i przycisku ENTER do potwierdzenia. Wyświetlanie czasu w formacie 12/24 Aby przełączać się pomiędzy wyświetlaniem czasu w formacie 12 lub 24 godzin, wybierz opcję Set 12/24 hour (Ustaw czas w formacie 12/24 godzin). 18

19 Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Komunikat Opis Przykład Failed to connect Klucz został wprowadzony Filtrowanie adresów MAC (Nieudane połączenie) poprawnie, ale router odrzuca jest wyłączone na routerze. Format error (Błąd formatu) Network error (Błąd sieci) Network not ready (Brak gotowości sieci) Network timeout (Limit czasu sieci) No UPnP media found (Nie znaleziono nośnika UPnP) No USB device found (Nie znaleziono pamięci USB) Unauthorised (Brak autoryzacji) Update failed (Nieudana aktualizacja) żądanie. Nie można rozpoznać formatu plików niezależnie od sieci. Odebrano nieprawidłowe dane z sieci. Problem z połączeniem z routerem. Brak odpowiedzi ze strony sieci niezależnie od sieci. Nie znaleziono serwerów usługi UPnP. Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło do CIFS lub dostęp nie został przyznany przez serwer UPnP. Nieudana aktualizacja oprogramowania. Odebrano plik *.wma, ale podczas próby dekodowania wykryto, że strumień nie miał formatu WMA. Dane otrzymane z serwera są nieczytelne. Router jest wyłączony. Strumieniowa stacja radia internetowego, która nagle staje się niedostępna. Próba uzyskania dostępu do menu USB, ale nie podłączono urządzenia USB. 19

20 Rozwiązywanie problemów ze wzmacniaczem PROBLEM MOŻLIWE ROZWIĄZANIE Brak zasilania po włączeniu wyłącznika Gniazdko sieciowe nie jest włączone lub jest uszkodzone. Wtyczka nie jest całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Wewnętrzny bezpiecznik sieciowy uległ spaleniu, należy go wymienić na nowy przez wykwalifikowanego serwisanta. Przewód sieciowy uległ uszkodzeniu, należy go natychmiast wymienić na nowy. Brak dźwięku Urządzenie nie jest włączone. Zbyt niski poziom głośności. Przewody głośnikowe nie są podłączone. Nie podłączono sprzętu audio, który może być źródłem sygnału lub ten sprzęt jest uszkodzony. Nie wybrano poprawnego źródła sygnału na panelu przednim. Nie słychać dźwięku jednym kanale Przewody źródła sygnału audio są podłączone nieprawidłowo lub są uszkodzone. Uszkodzone źródło sygnału audio. Przewody głośnikowe są podłączone nieprawidłowo lub są uszkodzone. Głośniki są uszkodzone. Głośny hałas lub szum Przewody audio są uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone. Nieprawidłowo podłączone uziemienie gramofonu. Nieprawidłowo podłączony ekran głowicy gramofonu. Słabe tony niskie, zaburzony obraz Podłączenia głośników są w przeciwnych dźwięku stereofonicznego. fazach. Sprawdź, czy wyprowadzenia + i są podłączone do odpowiednich zacisków na wzmacniaczu i głośnikach. Zniekształcony dźwięk Wystrzępione przewody mogą dotykać zacisków głośnikowych, powodując zniekształcenia. Zbyt wysoka nastawa regulatora tonów niskich i wysokich względem możliwości technicznych głośników. Zbyt wysokie ustawienie głośności. Nie działają wejścia źródła sygnału Wewnętrzne uszkodzenie urządzenia audio. konieczny kontakt z wykwalifikowanym technikiem lub serwisem. 20

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów HD

Odtwarzacz multimediów HD Odtwarzacz multimediów HD / O!Play HD2 Podręcznik użytkownika PL5763 Pierwsze wydanie Sierpień 2010 Prawa Autorskie 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Żadna część tego informatora, produkt

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100

Podręcznik Użytkownika. Serwer muzyczny Heritage MP100 Podręcznik Użytkownika Serwer muzyczny Heritage MP100 Serwer muzyczny Heritage MP100 Ostrzeżenia i środki ostrożności UWAGA/OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM 00 NIE OTWIERAĆ RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo