IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: Chyliczki ul. Polna 6 tel ; fax ;

2 Spis treści Rozdział 1. Przeznaczenie... 3 Objaśnienie symboli... 3 Rozdział 2. Bezpieczeństwo... 4 Przed rozpoczęciem pracy... 5 Rozdział 3. Urządzenie... 6 Panel przedni... 6 Pilot zdalnego sterowania... 7 Informacje dotyczące baterii/akumulatorów... 8 Alplikacja Wireless Device Remote Control... 9 Panel tylny Rozdział 4. Podłączenia Rozdział 5. Obsługa podstawowa Rozdział 6. Podłączanie do sieci Automatyczna konfiguracja sieci Ręczna konfiguracja sieci Obsługa połączeń sieciowych Rozdział 7. Radio internetowe Portal radia internetowego Rozdział 8. Serwer muzyczny Odtwarzacz muzyczny Obsługa pamięci USB Rozdział 9. Ogólne funkcje Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Rozwiązywanie problemów ze wzmacniaczem Wykrywanie i usuwanie usterek Rozdział 11. Konserwacja i obsługa Rozdział 12. Specyfikacje

3 Szanowny kliencie, dziękujemy za zakupienie tego wysokiej jakości produktu. Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat obsługi samego urządzenia, a także zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i czyszczenia. Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzenia oraz zapewni jego bezpieczną pracę. Należy zachować tę instrukcję do użytku w przyszłości oraz przekazać ją wraz z urządzeniem na wypadek jego sprzedaży. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące obsługi lub instalacji tego urządzenia, a także sugestie z tym związane, prosimy o skontaktowanie się z dealerem lub z naszym działem serwisowym w celu uzyskania dalszych informacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych w niniejszej instrukcji, w wyniku niewłaściwej obsługi lub przenoszenia. Wszystkie roszczenia gwarancyjne w takich sytuacjach będą unieważniane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe. Niniejszy produkt ma certyfikat EMV i spełnia wymogi wszystkich dyrektyw europejskich oraz norm krajowych. Jest dostępna deklaracja zgodności CE dla tego produktu. Certyfikacja została udokumentowana i przyznana producentowi. Rozdział 1. Przeznaczenie Urządzenie to stereofoniczne radio internetowe Hi-Fi. Można go używać do odbioru internetowych stacji radiowych przy użyciu szybkiego, szerokopasmowego łącza internetowego przewodowego (Ethernet) lub bezprzewodowego WLAN (Wi-Fi). Odbiór naziemnych stacji radiowych FM jest możliwy dzięki antenie. Można także używać plików muzycznych, które są przechowywane w sieciowej pamięci masowej. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Objaśnienie symboli Znak wykrzyknika ostrzega użytkownika, że w tym momencie przedstawione są ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji sprzętu w dokumentacji lub wymagana jest szczególna uwaga. Ten symbol ostrzega użytkownika przed nieizolowanymi częściami pod napięciem w obrębie obudowy urządzenia lub niebezpiecznymi połączeniami, które po dotknięciu mogą osiągnąć wielkość grożącą porażeniem prądem elektrycznym. Przewody przeznaczone do wykonywania tych połączeń powinien podłączać wyłącznie wykwalifikowany technik lub należy użyć przewodów gotowych do podłączenia. Nie wolno rozkręcać urządzenia, gdyż wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. 3

4 Rozdział 2. Bezpieczeństwo Szanowny kliencie, Zamieszczone poniżej ostrzeżenia dotyczące zagrożeń mają na celu nie tyko zabezpieczenie urządzenia, ale także chronią przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowia. Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przedstawionymi tu instrukcjami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, w wyniku niewłaściwej obsługi lub przenoszenia. Wszystkie roszczenia gwarancyjne w takich sytuacjach będą unieważniane. Ze względów bezpieczeństwa i licencjonowania (CE), wszelkie nieautoryzowane modyfikacje i/lub zmiany konstrukcji urządzenia są zabronione. W przeciwnym wypadku zostanie unieważniona gwarancja oraz wszelkie roszczenia gwarancyjne. Wszystkie osoby, które obsługują, instalują, konfigurują lub serwisują niniejsze urządzenie, muszą mieć właściwe przeszkolenie i kwalifikacje oraz przestrzegać instrukcji obsługi. Dzieci do lat 3 nie mogą obsługiwać urządzenia. Małe dzieci nie zdają sobie sprawy z nieuniknionych zagrożeń wynikających z niewłaściwego obsługiwania urządzeń elektronicznych. Urządzenie ma także niewielkie elementy, które mogą być połknięte przez dzieci. Opakowanie i folię zabezpieczającą należy przechowywać z dala od zasięgu dzieci, aby uniknąć zagrożenia uduszeniem. Należy upewnić się, że urządzenie jest konfigurowane zgodnie z procedurami opisanymi w instrukcji obsługi. To jest produkt z zabezpieczeniami klasy II. Należy upewnić się, że napięcie na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu źródła zasilania (230 V/50 Hz). Należy upewnić się, że gniazdka sieciowe są łatwo dostępne. Przewody zasilania należy poprowadzić w taki sposób, aby nie można było po nich chodzić, potknąć się lub zaplątać, przycisnąć lub przyciąć postawionymi przedmiotami. Zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka sieciowe i miejsca, w którym kable są wyprowadzone z urządzenia. Unikać narażania przewodów urządzenia na skrajnie wysokie poziomy ciepła i zimna. Zignorowanie powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie przewodu i zagrożenie porażeniem elektrycznym. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka ściennego, przy czym nie wolno ciągnąć za sam przewód, ale wyłącznie za jego wtyczkę!. Odłączenie zasilania urządzenia jego wyłącznikiem zasilania nie jest wystarczające. Jeśli urządzenie i przewody połączeniowe noszą oznaki uszkodzeń, nie należy ich dotykać. Należy najpierw wyłączyć wyłącznik automatyczny tego obwodu zasilania w skrzynce elektrycznej, a następnie odłączyć całkowicie od zasilania, wyciągając przewód zasilający z gniazdka ściennego. Nie wolno już potem używać urządzenia! Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub serwisem. Należy odłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego, gdy urządzenie nie będzie używane dłuższy czas. 4

5 Ze względów bezpieczeństwa urządzenie należy odłączyć od gniazdka ściennego podczas burzy z piorunami. Całkowicie zabroniony jest kontakt urządzenia z wilgocią, np. w łazience. Aby wyeliminować zagrożenie pożarem lub porażeniem elektrycznym, nie wolno dopuścić do zetknięcia się urządzenia i wtyczki przewodu zasilającego z kapiącą lub rozlaną wodą, wilgocią lub deszczem. Urządzenie powinno być używane w umiarkowanych temperaturach. Nie wolno go narażać na działanie skrajnych temperatur oraz wysokiej wilgotności. Gdy urządzenie zostanie przeniesione z zimniejszego do cieplejszego miejsca (np. podczas transportu), może wystąpić gwałtowna kondensacja. W takim wypadku umożliwić podgrzanie urządzenia do temperatury pokojowej przed przystąpieniem do używania. Nie wolno dopuścić do przedostania się do wnętrza urządzenia płynów. Dlatego też nie wolno stawiać w pobliżu urządzenia żadnych pojemników, flakonów czy doniczek z roślinami. Dotyczy to także przewodu zasilającego i wtyczki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nie tylko uszkodzenie samego urządzenia, ale i pożar. Podczas pracy urządzenie musi mieć zapewniony dopływ powietrza; nie wolno go używać w ciasnych i zamkniętych przestrzeniach, jak np. półka z książkami czy pojemniki. Nie wolno blokować otworów urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami. Urządzenie musi być ustawione na równym i stabilnym podłożu. Nie wolno umieszczać źródeł ognia w pobliżu urządzenia, przewodu zasilającego lub na jego wierzchu (np. zapalonej świeczki czy podgrzewacza). Należy pamiętać, że ustawienie nadmiernego poziomu głośności podczas słuchania muzyki przez słuchawki dowolnego typu może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Należy przestrzegać wszystkich dodatkowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. Podczas podłączania innych urządzeń należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi znajdujących się w dokumentacji dostarczonej z tymi urządzeniami. W razie wątpliwości związanych z obsługą urządzenia, wykonaniem podłączeń lub aspektami bezpieczeństwa lub innych pytań na tematy, które nie są wyjaśnione w tej instrukcji, prosimy o kontakt z centrum pomocy technicznej lub serwisantem. Wykorzystując system sortowania i recyklingu odpadów przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Przed rozpoczęciem pracy Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, zaś samą instrukcję zachować na przyszłość. Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzenia oraz zapewni jego bezpieczną pracę. W tej instrukcji zawarto informacje na temat obsługi i konserwacji urządzenia. Jeśli dany podzespół wymaga konserwacji, serwisowania lub naprawy, należy udać się do dealera lub technika serwisowego. 5

6 Rozdział 3. Urządzenie Panel przedni 1. Port USB. 2. Wyświetlacz LCD. 3. Pokrętło funkcji przechodzenia do góry/do dołu menu i potwierdzania wyboru. 4. Dioda LED wskaźnika czuwania. 5. Przycisk MENU: przycisk menu do obsługi radia internetowego/dab/fm/odtwarzacza mediów. Naciśnij go, aby przejść do ekranu menu. 6. Przycisk Wstecz, używany do obsługi menu lub radia internetowego; naciśnij go, aby powrócić do poprzedniego ekranu. 7. Przełącznik trybu FM stereo/mono. 8. Przycisk odtwarzania/pauzy utworów z pamięci sieciowej. 9. Gdy źródłem sygnału audio jest tuner, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do poprzedniej stacji. Gdy źródłem sygnału audio jest pamięć sieciowa, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego utworu. 10. Gdy źródłem sygnału audio jest tuner, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do następnej stacji. Gdy źródłem sygnału audio jest pamięć sieciowa, naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu. 11. Przycisk Mode: naciśnij aby wybrać źródło sygnału: radio internetowe / odtwarzacz mediów / DAB / FM. 12. Przycisk czuwania: naciśnij go, aby włączyć/wyłączyć zasilanie urządzenia. 6

7 Pilot zdalnego sterowania 1. W trybie radia (radio internetowe/dab/fm) przyciski służą do wyboru zapamiętanych stacji radiowych. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zapamiętać stację. Naciśnij krótko, aby przywołać zapamiętaną stację. 2. P-MODE: naciśnij, aby przywołać listę zaprogramowanych stacji, użyj przycisków w górę / w dół, aby wybrać numer pamięci, naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór zaprogramowanej stacji. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby zapisać wybraną stację. Na wyświetlonej liście pamięci, użyj przycisków w górę / w dół i wybierz numer pamięci, aby zapisać aktualną stację. Maksymalna liczba pamięci to MODE: naciśnij aby wybrać źródło sygnału: radio internetowe / media / DAB / FM. 4. MENU: naciśnij ten przycisk, aby przejść do ekranu menu. 5. INFO: przycisk informacji w trybie FM RDS, DAB lub odtwarzacz mediów. 6. W trybie tunera FM, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć częstotliwość o 0,05. W ekranie menu naciśnij go, aby przejść do elementu powyżej. 7. Ruch w lewo i przycisk Wstecz. W ekranie menu naciśnij go, aby przejść do poprzedniego ekranu menu. 8. Ruch w prawo. 9. SELECT: przycisk potwierdzania wyboru. 10. W trybie tunera FM, naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć częstotliwość o 0,05. W ekranie menu naciśnij go, aby przejść do elementu poniżej. 11. W trybie odtwarzacza mediów naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu. 12. W trybie odtwarzacza mediów naciśnij, aby przejść do następnego utworu. 13. W trybie tunera naciśnij, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do następnej stacji. 14. W trybie tunera naciśnij, aby uruchomić automatyczne dostrajanie do poprzedniej stacji. 15. Przycisk czuwania. 16. Przycisk odtwarzania/pauzy. 17. Przycisk zatrzymania. 7

8 Informacje dotyczące baterii/akumulatorów Do zasilania pilota są potrzebne dwie baterie AAA. Zakładanie/wymiana baterii Zdejmij pokrywę komory baterii. Wyjmij stare baterie. Włóż nowe baterie, zachowując polaryzację wskazaną wewnątrz komory baterii. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii. Informacje dotyczące baterii/akumulatorów Należy przestrzegać wszystkich podanych tu instrukcji dotyczących baterii/akumulatorów. Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Baterie/akumulatory są odpadami niebezpiecznymi i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy przestrzegać polaryzacji podczas zakładania baterii. Należy wyjąć baterie z pilota, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas. Nie wolno pozostawić bez nadzoru leżących luzem baterii. Mogą zostać połknięte przez dzieci zwierzęta domowe, stwarzając tym samym ryzyko zadławienia. Należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarza w takiej sytuacji. Aby nie dopuścić do wybuchu, należy przechowywać baterie z dala od promieni słonecznych, źródeł ognia i ciepła itd. Nie wolno rozbierać baterii, zwierać ich wyprowadzeń ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować zwykłych baterii. Występuje zagrożenie wybuchu! Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta podczas ładowania akumulatorów. Dotknięcie nieszczelnych lub uszkodzonych baterii/akumulatorów grozi poparzeniem skóry. Podczas posługiwania się takimi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice ochronne. Należy upewnić się, że urządzenie zostało całkowicie wyłączone po użytkowaniu. Należy zawsze wymieniać/ładować wszystkie baterie/akumulatory jednocześnie. W razie potrzeby należy wyczyścić styki baterii/akumulatora przed założeniem. Szanowny kliencie! Uwaga: Nie wolno wyrzucać baterii ani akumulatorów razem z odpadami domowymi. Klienci są zobowiązani przepisami prawa do zwracania zużytych baterii i akumulatorów, bez względu na to, czy zawierają szkodliwe substancje* czy też nie, do wyznaczonych miejsc recyklingu, utylizacji lub do sklepów, w których zostały zakupione baterie lub akumulatory. Postępując zgodnie z powyższymi zaleceniami spełniają Państwo prawny obowiązek związany z recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Należy upewnić się, że baterie/akumulatory są całkowicie rozładowane przed ich oddaniem. *) Oznaczenia: Cd kadm, Hg rtęć, PB ołów. 8

9 Alplikacja Wireless Device Remote Control Aby można było korzystać z tej funkcji w smartfonie, ze sklepu App Store (iphone/ipad) lub Sklepu Play (Android) należy pobrać na urządzenie darmową aplikację Frontier Silicon DOK. W menu urządzenia IR100+ wybierz opcję SYSTEM SETTINGS (Ustawienia systemowe) --> NETWORK SETTINGS (Ustawienia sieciowe), zaznacz opcję KEEP NETWORK CONNECTED (Utrzymuj połączenie sieciowe), Wireless Device Remote control na YES (Tak), aby potwierdzić wybór. Urządzenie IR100+ i smartfon muszą być podłączone do tej samej sieci. Informacje ogólne Aplikacja DOK Frontier Silicon dla połączonych aplikacji audio jest najłatwiejszym w obsłudze i najbardziej uniwersalnym kontrolerem multimediów przeznaczonym do sterowania systemów z połączeniem internetowym. Dzięki niej użytkownicy mogą przełączać tryby muzyczne i przeglądać zawartość za pomocą iphone a, ipada lub urządzeń z systemem Android. Aplikacja umożliwia automatyczną synchronizację z urządzeniem, co pozwala na łatwe przełączanie się pomiędzy elementami sterowania w urządzeniu i w aplikacji DOK. Obsługiwane funkcje Automatyczne wyszukiwanie w sieci zgodnych urządzeń i przełączanie pomiędzy nimi. Zmiana trybu słuchania w urządzeniu. Przeglądanie dostępnej zawartości w urządzeniu (lista stacji lub biblioteka multimediów w zależności od trybu słuchania). Wybór zaprogramowanych stacji radiowych w trybie radia internetowego / DAB / FM. Wyświetlenie informacji z ekranu Teraz odtwarzane z urządzenia. Sterowanie odtwarzaniem w zależności od trybu słuchania: odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór. 9

10 Tryby słuchania Aplikacja Wireless Device Remote Control umożliwia sterowanie następującymi trybami słuchania: Radio internetowe Odtwarzacz muzyczny (urządzenie USB/udostępnione multimedia) Radio cyfrowe DAB/DAB+ Radio FM z RDS (Radio Data System) Powrót do ekranu Teraz odtwarzane Ekrany trybu Przeglądanie dostępnej zawartości Ustawienia trybu Powrót do ekranu Tryb Zaprogramowane stacje Ustawienia korektora dźwięku* Ekran trybu pracy Struktura menu jest prosta, zgodna we wszystkich trybach i całkowicie elastyczna. Aplikacja automatycznie przeszukuje dostępne usługi radiowe i odpowiednio filtruje listę trybu. Usługi niedostępne w danej stacji radiowej lub danym regionie nie są wyświetlane. W każdym trybie dostępny jest: Ekran powitalny Ekran Teraz odtwarzane Menu trybu pracy Standardy i certyfikaty Aplikacja DOK jest przeznaczona do obsługi rozwiązań audio firmy Frontier Silicon i jest zgodna z urządzeniami iphone, ipod touch oraz ipad (wymagany jest system ios w wersji lub wyższej) oraz z urządzeniami pracującymi pod kontrolą sytemu Android. 10

11 Panel tylny 1. Przełącznik zasilania: umożliwia włączanie/wyłączanie zasilania wewnętrznych podzespołów; należy jednak pamiętać, że urządzenie jest nadal pod napięciem sieci pomimo wyłączenia tego wyłącznika. 2. Oprawka bezpiecznika: wewnątrz znajduje się bezpiecznik T 2 A o długości 20 mm. WAŻNE: Należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego przed sprawdzeniem/wymianą bezpiecznika w oprawce. 3. Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego: należy upewnić się, czy uchwyt przewodu w urządzeniu jest nienaruszony i czy nie jest uszkodzony. 4. Ikony ostrzegawcze: należy pamiętać, że wewnątrz urządzenia występuje niebezpieczne napięcie, dlatego też nie wolno otwierać jego obudowy. Patrz str. 2 niniejszej instrukcji. 5. Gniazdo cyfrowego wejścia optycznego. 6. Gniazdo wejściowe sygnału audio. 7. Gniazdo anteny DAB/FM. 8. Gniazdo anteny Wi-Fi 2,4 GHz (do radia internetowego). 9. Gniazdo wejściowe sieci LAN (do radia internetowego). 11

12 Rozdział 4. Podłączenia Zasilanie Podłącz przewód zasilający do prawidłowo zamontowanego gniazdka elektrycznego. Antena Podłącz antenę radiową do gniazda oznaczonego symbolem DAB/FM Antenna z tyłu urządzenia. Wyjście sygnałowe Podłącz wtyki przewodów do odpowiednich gniazd urządzenia. Upewnij się, że połączenia zostały wykonane prawidłowo (zwykle czerwone do czerwonego i białe do białego). Sieć WLAN Kabel RJ-45 należy wykorzystać do wykonania połączenia sieciowego z routerem. Aby nawiązać połączenie bezprzewodowe, należy podłączyć antenę do gniazda Wi-Fi 2.4G Antenna. W celu podłączenia się do sieci bezprzewodowej może być wymagane podanie hasła. Rozdział 5. Obsługa podstawowa Konfiguracja Po pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony monit o uruchomienie kreatora konfiguracji. Jeśli nie chcesz teraz konfigurować urządzenia lub uruchomić kreatora w późniejszym czasie, możesz go uruchomić w następujący sposób: MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Po uruchomieniu kreatora konfiguracji: Można wybrać żądany format czasu (12/24 godziny). Czy i które źródło ma wykonywać automatyczne aktualizacje. Można wybrać strefę czasową (Polska leży w strefie czasowej +01:00). Można ustawić opcje włączania/wyłączania czasu letniego. Można ustawić region sieci W-LAN (Polska Most of Europe (Teren Europy)). Obsługa radia FM/DAB Naciskaj kolejno przycisk SOURCE lub wybierz opcję Radio Operation (Obsługa radia) w menu głównym, aby włączyć radio FM/DAB. Ustawianie stacji Tuner FM Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNE +/-, ENTER, pokrętło CONTROL lub przyciski i, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Funkcja wyszukiwania zatrzyma się po znalezieniu stacji. Można zwiększać stopniowo częstotliwość o 0,05 MHz, naciskając krótko przyciski i lub obracając pokrętło CONTROL. 12

13 Tuner DAB Naciśnij przycisk TUNE +/- lub przyciski i, aby wybrać żądaną stację z listy stacji. Jeżeli lista nie zawiera stacji, urządzenie włączy automatycznie funkcję wyszukiwania stacji DAB. Naciśnij przycisk menu i przejdź do opcji menu DAB, aby wybrać pełne skanowanie lub ręczne skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB. Można uzyskać dostęp do dodatkowych opcji menu radia i użyć ich. Naciśnij przycisk MENU. Wybierz opcję radia w menu głównym, jeśli jeszcze nie została wybrana. Scan Setting (Ustawienia wyszukiwania) Wybierz tę opcję, aby zatrzymać wyszukiwanie po znalezieniu stacji o dobrym sygnale. Audio Setting (Ustawienia dźwięku) Wybierz to ustawienie, aby odtwarzać stacje o słabym sygnale jako monofoniczne. Zapisywanie stacji Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (1 10), aby zapisać stację pod danym numerem (1 10). W pamięci dostępnych jest 10 miejsc na zaprogramowane stacje. Wybór zaprogramowanej stacji Dostępne są różne metody wywoływania zaprogramowanej stacji. Naciśnij przycisk numeryczny, aby wybrać zaprogramowaną stację z pamięci. Przykład Naciśnij krótko przycisk P-MODE, aby wyświetlić listę zapisanych stacji. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby wybrać żądaną stację. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybraną stację i przełączyć się na nią. Naciśnij przycisk, P lub BACK, aby wyjść z menu. Menu zostanie automatycznie zamknięte po pewnym czasie. Informacje o stacjach Naciskaj kolejno przycisk INFO, aby wyświetlać różne informacje. Rodzaj informacji i fakt ich wyświetlania zależy od nadającej stacji. Rozdział 6. Podłączanie do sieci Aby używać trybów pracy Internet radio (Radio internetowe) lub Music player (Odtwarzacz muzyki), konieczne jest połączenie sieciowe. Do tego celu potrzebny jest router i kabel RJ-45 lub router WLAN wraz hasłem w celu nawiązania połączenia sieciowego. Aby korzystać z radia internetowego i wykonywać aktualizacje oprogramowania, router musi być podłączony do szerokopasmowego połączenia internetowego. Po wybraniu trybów pracy Internet radio (Radio internetowe) lub Music player (Odtwarzacz muzyki) urządzenie nawiązuje połączenie sieciowe. Jeżeli używasz połączenia sieciowego po raz pierwszy lub nie są dostępne zapisane sieci, zostanie uruchomiony kreator sieciowy. Aby ręcznie uruchomić opcję Network Wizard (Kreator sieciowy), wybierz następujące funkcje: MENU > System settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Wizard (Kreator sieciowy). 13

14 Automatyczna konfiguracja sieci Po uruchomieniu opcji Network Wizard (Kreator sieciowy) można wprowadzić poniższe dane: W-LAN region (Region sieci WLAN) (można wybrać kraj/region z listy). Network name (Nazwa sieci) (wskazuje nazwę sieci). Gdy sieć bezprzewodowa jest zaszyfrowana, należy podać hasło. Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane Wybierz OK, aby potwierdzić wprowadzony kod i nawiązać połączenie z wybraną siecią. Jeśli nie można nawiązać połączenia, urządzenie powróci do ekranu wprowadzania hasła. W MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Profile (Profil sieciowy) nie można usuwać żądanych sieci. Ręczna konfiguracja sieci 1. Wybierz preferowany typ połączenia: Wired (Sieć przewodowa) lub Wireless (Sieć bezprzewodowa). 2. Wybierz, czy ma być używany protokół DHCP (Direct Host Configuration Protocol): DHCP enable (DHCP włączone) - Włączenie automatycznego odbioru danych sieciowych. DHCP disable (DHCP wyłączone) - Wyłączenie automatycznego odbioru danych sieciowych i ręczne wprowadzanie tych danych. 3. IP settings (Ustawienia IP). Wypełnij pola IP address (Adres IP) oraz Subnet mask (Maska podsieci) przyciskami i lub pokrętłem CONTROL. Aby przechodzić pomiędzy polami, użyj przycisków i. Aby przejść do kolejnego pola, naciśnij przycisk ENTER. 4. Gateway address (Adres bramy). Wypełnij pole Gateway address (Adres bramy) przyciskami i lub pokrętłem CONTROL. Aby przechodzić pomiędzy polami, użyj przycisków i. Aby przejść do kolejnego pola, naciśnij przycisk ENTER. 5. DNS (DNS). Wypełnij pole DNS (DNS) przyciskami i lub pokrętłem CONTROL. Aby przechodzić pomiędzy polami, użyj przycisków i. Aby przejść do kolejnego pola, naciśnij przycisk ENTER. Spoza sieci: 6. SSID. Ustaw identyfikator sieci bezprzewodowej. Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane Wybierz OK, aby potwierdzić wprowadzony kod i nawiązać połączenie z wybraną siecią. 7. Authentication (Uwierzytelnianie). Wybierz preferowany sposób uwierzytelniania. Open (Otwarte), Pre-Shared Key (PSK) (Współdzielony klucz PSK), WPA (Wi-Fi Protected Access) (Ochrona dostępu WPA) lub WPA2. 8. Encryption type (Typ szyfrowania). 14

15 Wybierz właściwy typ szyfrowania. Disabled (Wyłączone), WEP (Wired Equivalent Privacy) dla opcji Open (Otwarte) lub PSK, TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) lub AES (Advanced Encryption Standard). 9. Key (Klucz). Wpisz kod dostępu do sieci bezprzewodowej. Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane Wybierz OK, aby potwierdzić wprowadzony kod i nawiązać połączenie z wybraną siecią. Urządzenie teraz nawiąże połączenie z siecią na podstawie wprowadzonych danych. Obsługa połączeń sieciowych Można użyć opcji MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Wizard (Kreator sieciowy) w celu wyświetlenia listy dostępnych sieci. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby wybrać żądaną sieć. Po naciśnięciu przycisku ENTER lub pokrętła CONTROL urządzenie spróbuje nawiązać połączenie z wybraną siecią. Network name (Nazwa sieci) umożliwia wybranie tej sieci. [Rescan] (Skanuj ponownie) powtarza wyszukiwanie dostępnych sieci. [Wired] (Sieci przewodowe) umożliwia wybranie tej sieci przewodowej. [Manual confg] (Ręczna konfiguracja) uruchamia opcję ręcznego konfigurowania parametrów sieci. Profile sieciowe (Network profile) Można użyć opcji MENU > System Settings (Ustawienia systemowe) > Network (Sieć) > Network Profile (Profil sieciowy) w celu usunięcia niepotrzebnych sieci. Zostanie wyświetlona lista używanych poprzednio sieci bezprzewodowych. Wybierz profil przyciskiem lub i naciśnij przycisk ENTER. Potwierdź usunięcie, wybierając opcję YES (Tak). Rozdział 7. Radio internetowe Naciskaj kolejno przycisk MODE lub wybierz opcję Internet radio (Radio internetowe) w menu głównym, aby włączyć radio. Urządzenie zapewnia dostęp do tysięcy stacji radiowych i podkastów na całym świecie. Po wybraniu trybu radia internetowego urządzenie łączy się z portalem Frontier Silicon Internet Radio w celu uzyskania listy stacji, które zorganizowano w różne kategorie, jak np. Country (Kraj) lub Genre (Rodzaj). Po wybraniu stacji urządzenie łączy się z nią i rozpoczyna odtwarzanie. Portal umożliwia też utworzenie wielu list z ulubionymi stacjami. Aby można było korzystać z tej dodatkowej funkcji, należy zarejestrować urządzenie w portalu radia internetowego. Portal radia internetowego Portal radia internetowego Frontier Silicon umożliwia słuchanie stacji radiowych za pomocą komputera, a także organizowanie listy ulubionych stacji. Portal jest bezpłatny. Aby zarejestrować urządzenie w tym portalu, należy uzyskać kod dostępu: 1. W menu wybierz opcje Station list (Lista stacji) > Help (Pomoc) > Get access code (Uzyskaj kod dostępu). 2. Zapisz kod dostępu. 15

16 3. Otwórz witrynę 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy, trzeba będzie podać kod dostępu, adres i hasło oraz nazwę radia internetowego. 5. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się i wybierz opcje My preferences (Moje preferencje) > Add another Wi-Fi radio (Dodaj inne radio internetowe). 6. Po zarejestrowaniu urządzenia można używać opcji Favorites (Ulubione) i Added stations (Dodane stacje). Wybór stacji Można użyć przycisku lub lub obrócić pokrętło CONTROL, aby otworzyć listę stacji. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby przewijać listę i wybrać stację. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić przełączyć się na wybraną stację. Można także odszukać żądaną stację, wybierając opcje MENU > Station List (Lista stacji) > Stations (Stacje) > Search stations (Szukaj stacji). Użyj przycisków nawigacyjnych lub pokrętła CONTROL, aby przesuwać kursor po wyświetlonych znakach. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybrany znak. Aby usunąć ostatni wybrany znak, wybierz opcję BKSP (Cofnij). Wybierz opcję CANCEL (Anuluj), aby anulować wprowadzone dane. Wybierz opcję OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie stacji zgodnych z wprowadzonym ciągiem znaków. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista stacji. Dostępne są różne metody wyboru zaprogramowanej stacji. Naciśnij przycisk numeryczny, aby wybrać zaprogramowaną stację z pamięci. Przykład Naciśnij krótko przycisk P, aby wyświetlić listę zapisanych stacji. Użyj przycisku lub lub obróć pokrętło CONTROL, aby wybrać żądaną stację. Naciśnij przycisk ENTER lub pokrętło CONTROL, aby potwierdzić wybraną stację i przełączyć się na nią. Naciśnij przycisk, P lub BACK, aby wyjść z menu. Menu zostanie automatycznie zamknięte po pewnym czasie. Przedstawione poniżej funkcje są także dostępne w opcji Station List (Lista stacji): My favorites (Moje ulubione) / Stations (Stacje) / Podcasts (Podkasty) / My added stations (Moje dodane stacje). Wybierz opcję Last Listened (Ostatnio słuchane), aby uzyskać dostęp do ostatnio słuchanych stacji. Zapisywanie stacji Naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny (1 10), aby zapisać stację pod danym numerem (1 10). W pamięci dostępnych jest 10 miejsc na zaprogramowane stacje. Informacje o stacjach Naciskaj kolejno przycisk INFO, aby wyświetlać różne informacje. Rodzaj informacji i fakt ich wyświetlania zależy od nadającej stacji. Rozdział 8. Serwer muzyczny Aby można było słuchać muzyki zapisanej w komputerze poprzez to urządzenie, należy najpierw skonfigurować komputer i udostępnić pliki multimedialne. Urządzenie może odczytywać pliki w formatach MP3 i WMA. 16

17 Funkcja UPnP (Universal Plug and Play) umożliwia odtwarzanie przez urządzenia muzyki udostępnionej w bibliotece multimediów. Potem będzie można korzystać z opcji menu, jak np. Genre (Rodzaj) lub Artist (Wykonawca). Jeśli posiadasz odpowiedni serwer muzyczny, jak np. komputer PC z programem Windows Media Player 10 lub nowszym, możesz udostępnić bibliotekę muzyczną. Informacje o prawach autorskich Odtwarzanie, powielanie i kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi, a także ich rozprowadzanie, przekazywanie, zapewnianie publicznego dostępu do nich i wypożyczanie bez uzyskania wyraźnej zgody właściciela praw autorskich jest surowo zabronione. Przykład: Najczęściej używanym serwerem UPnP jest program Windows Media Player (w wersji 10 lub nowszej). Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować udostępnianie plików multimedialnych: 1. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do sieci. 2. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do tej samej sieci. 3. Dodaj foldery i pliki audio, które chcesz udostępnić, do biblioteki multimediów programu Windows Media Player. 4. Kliknij prawym przyciskiem bibliotekę multimediów, aby otworzyć okno dialogowe i wybrać opcję Media Sharing (Udostępnianie multimediów). W wyświetlonym następnie oknie dialogowym urządzenie jest pokazane jako Unknown Device (Nieznane urządzenie). Wybierz go i naciśnij przycisk Allow (Zezwalaj), a potem Accept (Akceptuj). Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Odtwarzacz muzyczny Naciskaj kolejno przycisk MODE lub wybierz opcję MUSIC PLAYER (Odtwarzacz muzyczny) w menu głównym. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby wybrać żądane źródło plików w sekcji Shared Media (Udostępnione multimedia) i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić. Po nawiązaniu połączenia można użyć przycisków nawigacyjnych do przewijania źródeł i nacisnąć przycisk ENTER, aby potwierdzić. Naciśnij przycisk lub, aby powrócić do poprzedniego utworu lub przejść do następnego utworu. Informacje Naciskaj kolejno przycisk INFO, aby wyświetlać różne informacje. Rodzaj i fakt ich wyświetlania zależy od informacji zapisanych w plikach. Obsługa pamięci USB Można podłączyć pamięć USB do wejścia USB w urządzeniu. System plików pamięci musi mieć format FAT 32, a maksymalna pojemność to 4 GB. Urządzenie CVR 100 może odczytywać pliki MP3 i WMA. Wybierz opcję USB w menu głównym. Można przeglądać pliki audio zapisane w pamięci. Użyj przycisków nawigacyjnych do przewijania i przycisku ENTER do potwierdzenia. Naciskaj kolejno przycisk INFO na pilocie, aby wyświetlać różne informacje. Dostępność informacji oraz ich rodzaj zależy od zapisanych danych. Port USB ważne informacje na temat korzystania Szanowny kliencie: Nazwy plików i folderów nie mogą zawierać żadnych znaków specjalnych, jak np. polskich ogonków (ą, ś, ć itp) i nie mogą być dłuższe niż 8 znaków, gdyż może to skutkować niewłaściwym wyświetleniem informacji i/lub brakiem możliwości odtworzenia takiego pliku. 17

18 Te problemy zostaną rozwiązane w przyszłych aktualizacjach oprogramowania, które będą udostępnione przez usługę radia internetowego lub Internet. Przepraszamy za trudności. Rozdział 9. Ogólne funkcje Aktualizacja oprogramowania Można wyszukać aktualizacje oprogramowania ręcznie lub wybrać opcje w MENU > System settings (Ustawienia systemowe)> Software update (Aktualizacja oprogramowania), jeśli urządzenie ma co jakiś czas sprawdzać dostępność aktualizacji. Po znalezieniu nowej wersji oprogramowania zostanie wyświetlony monit o jej pobranie i zainstalowanie. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane. Factory default settings (Domyślne ustawienia fabryczne) Wybierz tę opcję, aby przywrócić ustawienia domyślne wszystkich opcji. Zostaną tylko zachowane takie ustawienia, jak wersja oprogramowania i dane rejestracyjne z portalu radia internetowego. Można wybrać tę opcję w poniższy sposób: MENU > System settings (Ustawienia systemowe) > Factory reset (Ustawienia fabryczne). Language (Język) Wybierz opcję System settings (Ustawienia systemowe) > Languages (Języki), aby wybrać żądany język. Ustawienie czasu Wybierz opcję System settings (Ustawienia systemowe) > Time setup (Ustawienie czasu), aby ustawić czas. Wybierz opcję AUTO (Automatycznie), aby uaktywnić automatyczne ustawienie czasu. Opcja Daylight savings (Czas letni) określa użycie czasu letniego/zimowego, a opcja Time zone (Strefa czasowa) pozwala wybrać strefę czasową. Urządzenie będzie na bieżąco otrzymywać informacje z wybranego źródła po ich udostępnieniu. Można także ustawić czas i datę ręcznie, wybierając opcję Date/Time Setup (Ustawienie daty/czasu). Format ustawień będzie wyświetlany w następujący sposób: dd-mm-rrrr i gg-mm AM/PM. Migająca cyfra oznacza pole, którego wartość można zmienić. Użyj przycisków nawigacyjnych do ustawienia daty i czasu i przycisku ENTER do potwierdzenia. Wyświetlanie czasu w formacie 12/24 Aby przełączać się pomiędzy wyświetlaniem czasu w formacie 12 lub 24 godzin, wybierz opcję Set 12/24 hour (Ustaw czas w formacie 12/24 godzin). 18

19 Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Komunikat Opis Przykład Failed to connect Klucz został wprowadzony Filtrowanie adresów MAC (Nieudane połączenie) poprawnie, ale router odrzuca jest wyłączone na routerze. Format error (Błąd formatu) Network error (Błąd sieci) Network not ready (Brak gotowości sieci) Network timeout (Limit czasu sieci) No UPnP media found (Nie znaleziono nośnika UPnP) No USB device found (Nie znaleziono pamięci USB) Unauthorised (Brak autoryzacji) Update failed (Nieudana aktualizacja) żądanie. Nie można rozpoznać formatu plików niezależnie od sieci. Odebrano nieprawidłowe dane z sieci. Problem z połączeniem z routerem. Brak odpowiedzi ze strony sieci niezależnie od sieci. Nie znaleziono serwerów usługi UPnP. Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło do CIFS lub dostęp nie został przyznany przez serwer UPnP. Nieudana aktualizacja oprogramowania. Odebrano plik *.wma, ale podczas próby dekodowania wykryto, że strumień nie miał formatu WMA. Dane otrzymane z serwera są nieczytelne. Router jest wyłączony. Strumieniowa stacja radia internetowego, która nagle staje się niedostępna. Próba uzyskania dostępu do menu USB, ale nie podłączono urządzenia USB. 19

20 Rozwiązywanie problemów ze wzmacniaczem PROBLEM MOŻLIWE ROZWIĄZANIE Brak zasilania po włączeniu wyłącznika Gniazdko sieciowe nie jest włączone lub jest uszkodzone. Wtyczka nie jest całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Wewnętrzny bezpiecznik sieciowy uległ spaleniu, należy go wymienić na nowy przez wykwalifikowanego serwisanta. Przewód sieciowy uległ uszkodzeniu, należy go natychmiast wymienić na nowy. Brak dźwięku Urządzenie nie jest włączone. Zbyt niski poziom głośności. Przewody głośnikowe nie są podłączone. Nie podłączono sprzętu audio, który może być źródłem sygnału lub ten sprzęt jest uszkodzony. Nie wybrano poprawnego źródła sygnału na panelu przednim. Nie słychać dźwięku jednym kanale Przewody źródła sygnału audio są podłączone nieprawidłowo lub są uszkodzone. Uszkodzone źródło sygnału audio. Przewody głośnikowe są podłączone nieprawidłowo lub są uszkodzone. Głośniki są uszkodzone. Głośny hałas lub szum Przewody audio są uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone. Nieprawidłowo podłączone uziemienie gramofonu. Nieprawidłowo podłączony ekran głowicy gramofonu. Słabe tony niskie, zaburzony obraz Podłączenia głośników są w przeciwnych dźwięku stereofonicznego. fazach. Sprawdź, czy wyprowadzenia + i są podłączone do odpowiednich zacisków na wzmacniaczu i głośnikach. Zniekształcony dźwięk Wystrzępione przewody mogą dotykać zacisków głośnikowych, powodując zniekształcenia. Zbyt wysoka nastawa regulatora tonów niskich i wysokich względem możliwości technicznych głośników. Zbyt wysokie ustawienie głośności. Nie działają wejścia źródła sygnału Wewnętrzne uszkodzenie urządzenia audio. konieczny kontakt z wykwalifikowanym technikiem lub serwisem. 20

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia.

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. COBY Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2 Instrukcja obsługi Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. Opakowanie może zawierad plastikowe opakowania lub inne elementy niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART

Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Contents

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału

NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału PR2000 Podręcznik instalacji NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi

CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO. Instrukcja obsługi MR-2000 Rozkoszuj się muzyką CYFROWE RADIO FM, INTERNET ORAZ DAB Z FUNKCJĄ STRUMIENIOWANIA AUDIO Instrukcja obsługi Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj tę część przed zainstalowaniem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Y-3653

Podręcznik użytkownika Y-3653 Podręcznik użytkownika Y-3653 Poznań 2015 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie stacji dokującej Unitek Y-3653. Poniższa instrukcja obsługi pozwoli wyjaśnić zasadę działania i obsługi podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Opis produktu

Dane techniczne. Opis produktu 11868379 Repeater WLAN i Access Point do 300 Mb na sekundę Drodzy Klienci, Dziękujemy, że zdecydowaliście się na zakup Repeatera WLAN. Dzięki temu praktycznemu wzmacniaczowi WLAN pokryjcie dziury w waszej

Bardziej szczegółowo