Umowa nr 45/2013. rodzicami uczniów z Dwujęzycznego Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, , ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr 45/2013. rodzicami uczniów z Dwujęzycznego Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, 53-534, ul."

Transkrypt

1 zawarta w dniu 18 luty 2013 r. pomiędzy: Umowa nr 45/2013 Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Młodzieży z siedzibą w Łodzi, ul. Łanowa 99A/9, , z filią w Łodzi, ul. Zakładowa 147 A, , zwanym dalej Stowarzyszeniem, reprezentowanym przez: Adama Kazimierczaka Dyrektora ECM, a rodzicami uczniów z Dwujęzycznego Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, , ul. Zielińskiego 38, zwanych dalej grupą szkolną, reprezentowaną przez: Stowarzyszenie zobowiązuje się zorganizować projekt edukacyjno-językowy, anglojęzyczny do Szkocji w terminie * dla grupy uczniów zwanych dalej Uczestnikami i nauczycieli zwanych dalej Opiekunami - Dwujęzycznego Gimnazjum Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej zwanego dalej Szkołą. 2. Koszt projektu wynosi 2 299,00 zł (słownie dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł) od jednego Uczestnika. 3. Koszt projektu edukacyjno-językowego zawarty w 2. obejmuje: - transport tanimi liniami lotniczymi - wyżywienie Uczestnika, - zakwaterowanie Uczestnika *ostateczny termin uzależniony od dostępności w tanich liniach lotniczych Ryanair

2 - koszt pobytu, wyżywienia i transportu Kierownika Projektu ze strony Stowarzyszenia, - koszt pobytu, wyżywienia i transportu Opiekunów ze strony Szkoły, - koszt przygotowania indywidualnie dla Szkoły zeszytów edukacyjnych Opiekunowie podczas pobytu i podróży do Szkocji pełnią funkcję opiekuńczą i wychowawczą w stosunku do Uczestników projektu. 2. Kierownik Projektu ze strony Stowarzyszenia odpowiada za sprawy organizacyjne i programowe podczas realizacji całego projektu. 3. Wszelkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) spełnia Szkoła. Szczegóły programowe zawarte w załączniku nr 1 stanowią integralną część umowy W projekcie edukacyjno-językowym określonym w 1. bierze udział: /min.36/... uczestników i /min.3/.. opiekunów (dla grupy uczniów). /min.45/... uczestników i /min.4/.. opiekunów (dla grupy uczniów). /min.60/... uczestników i /min.5/.. opiekunów (dla grupy uczniów). 7. Rodzice zobowiązują się przekazać na konto Stowarzyszenia: Bank WBK VIII O/Łódź, numer konta: (wpłaty PLN): I rata - do 26 lutego 2013r.... x 900,00 zł =... zł II rata do 20 kwietnia 2013r.... x 700,00 zł =... zł III rata 20 czerwca 2013 r.... x 699,00zł=...zł 8. Rodzice zobowiązują się przekazać wraz z ostatnią ratą na konto walutowe Stowarzyszenia: Bank WBK VIII O/Łódź, numer konta , SWIFT: WBKPPLPPXXX (wpłaty GBP) - opłatę za projekt fakultatywny i poniższe wejścia dodatkowo płatne, z góry przed wyjazdem: 54GBP (wejścia do zamku w Edynburgu, Our Dynamic Earth, Lochy w Edynburgu, fakultet w Stirling) Stowarzyszenie zapewnia podczas realizacji projektu spełnienie wszystkich przepisów BHP w zakresie organizacji wyjazdu grupowego. 2. Każdy z Uczestników projektu zobowiązany jest posiadać aktualną kartę EKUZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. 10. Opiekunowie po zakończonym projekcie prześlą do biura Stowarzyszenia wypełnioną ankietę ewaluacyjną, oraz ogólne sprawozdanie z wyjazdu do Szkocji w nieprzekraczalnym terminie r.

3 Stowarzyszenie zwraca wpłacone zaliczki tylko tym rodzicom/uczniom, którzy wykupili ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu w kwocie 229 zł, płatnych w ciągu 5 dni od podpisania umowy. Ubezpieczenie upoważnia do rezygnacji z projektu na 72h przed terminem wyjazdu, po wcześniejszym powiadomieniu Stowarzyszenia w formie pisemnej. 2. W przypadku niedotrzymania postanowień umowy przez Stowarzyszenie z ważnych przyczyn bez zgody drugiej strony, Stowarzyszenie zwraca całą kwotę wpłaconych zaliczek w terminie 7 dni od daty powiadomienia Szkoły o zaistniałej sytuacji. 12. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.... Dyrektor Europejskiego Centrum Młodzieży Rodzice uczniów uczestniczących w projekcie

4 Załącznik nr 1 do umowy nr 45/2013 z dnia Szczegóły programowe projektu edukacyjno językowego w Szkocji 1. Temat projektu: Projekt edukacyjno-językowy w Szkocji 2. Termin realizacji: * 3. Wylot: r., zbiórka na lotnisku we Wrocławiu: na 2h przed planowanym wylotem. Godzina podawana jest na 2 tygodnie przed terminem wyjazdu 4. Przylot: r. Godzina podawana jest na 2 tygodnie przed terminem wyjazdu 5. Zakwaterowanie: Ośrodek młodzieżowy /pokoje 3,4,5,6-osobowe z łazienkami na korytarzu 6. Wyżywienie: kuchnia polska; 3 posiłki dziennie śniadanie, lunch-pakiety i obiadokolacja. System dyżurnych.** **Każdy uczestnik wyjazdu jest dyżurnym co najmniej raz podczas pobytu w Anglii. W ośrodku obowiązuje system dyżurnych. Każdy uczeń jest raz dyżurnym podczas śniadania i obiadokolacji. Dyżury odbywają się w grupach 4-5 osobowych. Do obowiązków dyżurnego należy: - przyjście na stołówkę 15 minut przed planowanym posiłkiem, rozłożenie zastawy, sztućców i potraw przygotowanych przez kucharkę z Polski, - po posiłku wszystkie talerze i produkty zanoszone są do kuchni i dzieci pomagają pani kucharce przy ich zmywaniu, - sprzątana jest podłoga w kuchni i ścierane są na mokro stoły. 7. Liczba uczestników: Zalecane jest, aby co najmniej jeden nauczyciel znał język angielski. 8. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji z projektu w kwocie 229 zł od 1 uczestnika. Informację tę trzeba zgłosić i opłacić w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 9. Ubezpieczenie zdrowotne grupy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Szkoła zobowiązana jest do dopilnowania, aby każdy uczestnik wyjazdu miał Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego /EKUZ/ oraz był zapoznany z warunkami ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii - na stronie 10. Transport: tanie linie lotnicze 11. Koszt wyjazdu do Szkocji: 2299 zł/od uczestnika + ubezpieczenie OC i NNW: 35 zł 12. W cenę wliczono: transport, zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników projektu; transport, zakwaterowanie i wyżywienie przedstawiciela (pilota) Stowarzyszenia; transport, zakwaterowanie i wyżywienie Opiekunów ze strony Szkoły; koszt wszystkich materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Europejskie Centrum Młodzieży na w/w program. 13. Cele projektu: - realizacja wcześniej zaplanowanego programu projektu edukacyjno-językowego w Szkocji, - realizacja projektów w Edynburgu, Glasgow, Stirling, - realizacja zadań językowych na poszczególnych etapach projektu. 14. Zwiedzanie: koszty nieobowiązkowego zwiedzania dodatkowych obiektów wszystkich uczestników zawierają się w 54 GBP płatnych wraz z ostatnią ratą (w tym wejścia nauczycieli). 15. Lista uczestników: Szkoła zobowiązuje się przesłać em lub listem do biura Stowarzyszenia na adres: Łódź, ul. Zakładowa 147 A, pełną listę uczestników z następującymi danymi: imię i nazwisko wszystkich uczestników wyjazdu, data urodzenia, *ostateczny termin uzależniony od dostępności w tanich liniach lotniczych Ryanair

5 dokładny adres zamieszkania (z kodem pocztowym), telefon kontaktowy, przeciwwskazania zdrowotne (np. uczulenia, choroba lokomocyjna, przyjmowane leki) i żywieniowe (np. dieta wegetariańska i in.). Lista uczestników powinna być przesłana w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy.... Dyrektor Europejskiego Centrum Młodzieży

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Calineczka i Przyjaciele w Kamieńcu Wrocławskim Zawarta w Kamieńcu Wrocławskim w dniu pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku...

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin dalej zwana Uczelnią, reprezentowana do celów podpisania niniejszej Umowy przez Panią Profesor Marzennę R. Dudzińską, Prorektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Wypełniając umowę należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo