Przedmiar/obmiar robót

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar/obmiar robót"

Transkrypt

1 Str Obiekt: PRACE ROZBIÓRKOWE Element: DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENEJ Z DEMONTAśEM PODOKIENNIKÓW WEWN. I ZEWN KNR DemontaŜ krat okiennych stałowych [ ] Jm. szt. Razem: KNR Rozebranie podokienników zewnętrznych.z blachy nie nadającej się do uŝytku [ ] KNR KNR KNR KNR KNR Jm. m2 Razem: Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko [ ] Jm. m Razem: Wykucie z muru ościeŝnic zewnętrznych o pow.do 1 m2 [ ] Jm. szt. Razem: Wykucie z muru ościeŝnic zewnętrznych o pow.do 2 m2 [ ] Jm. szt. Razem: Wykucie z muru ościeŝnic zewnętrznych o pow.ponad 2 m2 [ ] Jm. m2 Razem: Wykucie z muru ościeŝnic wewnętrznych [ ] Jm. m2 Razem: Element: ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KNR Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [ ] Jm. m2 Razem: Element: SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN I SUFITÓW KNR KNR KNR Rozebranie stropu nad kuzubem klatki schodowej [ ] Jm. m2 Razem: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 [ ] Jm. m2 Razem: Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 [ ] Jm. m2 Razem: Element: ROZEBRANIE ELEMENTÓW śelbetowych KLATKI SCHODOWEJ I STROPU NAD PARTEREM KNR Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej płyt stropowych i dachowych [ ] KNR KNR Jm. m2 Razem: Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji [ ] Jm. m2 Razem: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych [ ] Jm. m3 Razem:

2 Str Element: ROZEBRANIE POSADZEK I PODŁOśY KNR KNR KNR Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony [ ] Jm. m2 Razem: Rozebranie podłóg białych na wpust [ ] Jm. m2 Razem: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych [ *0.08 ] KNR Jm. m2 Razem: Rozebranie warstw izolacyjnych posadzek [ ] KNR Jm. m2 Razem: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - chudy beton gr. 12 cm [ ] Jm. m3 Razem: Element: WYKUCIE OTWORÓW W ŚCIANACH - PRZESKLEPIENIE OTWORÓW BELKAMI STALOWYMI KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Podstemplowania zagroŝonych stropów z deskowaniem [ ] Jm. m Razem: Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej [ ] Jm. m Razem: Wykonanie poduszek betonowych gr. 10 cm pod oparcie belek stalowych 28 szt. x 0.25x0,30 [ ] Jm. m2 Razem: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych C140 [ ] Jm. m Razem: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych C200 [ ] Jm. m Razem: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych C240 [ ] Jm. m Razem: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych jako oddz.robota [ ] Jm. szt. Razem: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' - wariant 1 [ ] Jm. m Razem: Element: WYKUCIE OTWORÓW W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH

3 Str KNR Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych [ 0.5*6.6 ] Jm. m3 Razem: Element: WYWIEZIENIE GRUZU POZA PLAC BUDOWY KNR KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km [ ] Jm. m3 Razem: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km - dalsze 4 km mnoznik 4 [ ] Jm. m3 Razem: Obiekt: ROBOTY STANU OTWARTEGO Element: IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH OD ZEWNĄTRZ KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III [ ] Jm. m3 Razem: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy uŝyciu szczotek stalowych [ ] Jm. m2 Razem: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach [ ] Jm. m2 Razem: Tynki zewnętrzne cementowe kat. II na ścianach fundamentowych wykonywane ręcznie [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej (materiał neutralny dla styropianu)- pierwsza warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej (materiał neutralny dla styropianu)- druga i następna warstwa:dalsze 2 warstwy mnŝznik 2 [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm pionowe na zaprawie bez siatki metal. [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV [ ] Jm. m3 Razem: Element: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

4 Str KNR KNR KNR Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŝytku [ ] Jm. m2 Razem: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm [ ] Jm. m2 Razem: Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami (krokwie, płatwie, słupkki i murłaty na długości 2 x 3,0 m): 3,50 x x 2 = m2 [ ] KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Jm. m2 Razem: Wykucie bruzd o przekroju do m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu Ŝwirowego (przekrój 25x25 cm) mnoŝnik 2 [ ] Jm. m Razem: Zabetonowanie bruzd o przekroju do m2 w podłoŝach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań - dodatkowe słupki do mocowania murłat o przekroju 25x25 cm [ ] Jm. m Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - wariant 1 [ ] Jm. t Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane fi 12 [ ] Jm. t Razem: Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 drewna Razem: Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 drewna Razem: Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 Razem: Rozebranie kleszczy 2x7x14 cm [ ] Jm. m Razem: Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. [ ] Jm. m3 drewna Razem: Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 Razem: Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej [ ] Jm. m Razem: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi [ ] Jm. m2 Razem:

5 Str KNR Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - podbicie od spodu krokwi di uzyskania grubości 18 cm (deski gr. 40 mm i szerkości 7 cm) [ ] KNR KNR KNR KNR NNRNKB NNRNKB Jm. m3 Razem: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska czołowa i pełne deskowanie pod obróbki blacharskie [ ] Jm. m2 Razem: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty mnoŝnik 0.30 [ ] Jm. m2 Razem: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m2 Razem: Folia paroprzepuszczalna [ ] Jm. m2 Razem: (z.vi) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T35 gr. 0.7 mm na łatach [ ] Jm. m2 Razem: (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [ ] NNRNKB NNRNKB NNRNKB Jm. m2 Razem: (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm [ ] Jm. m2 Razem: (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z powlekanej blachy płaskiej o śr. 170 mm łączone na klej - montaŝ rynien [ ] Jm. m Razem: (z.viii) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 125 mm [ ] Jm. m Razem: Element: ROBOTY FUNDAMENTOWE POD ŚCIANY WEWNĘTRZNE - PRZEBUDOWA KNR KNR KNR Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV [ ] Jm. m3 Razem: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km [ ] Jm. m3 Razem: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - wariant 1 [ ] Jm. m3 Razem: Obiekt: STAN "ZERO" ROZBUDOWY Element: ROBOTY ZIEMNE Z ZASYPANIEM I CZĘŚCIOWYM ODWOZEM

6 Str KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŝki 0.25 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km [ ] KNR KNR KNR Jm. m3 Razem: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoŝeniem urobku na odkład (kat.gr.iv) [ ] Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów fundamnetowych o głębokości do 1.5 m kat.gr.iii-iv od zewnątrz budynku ziemią z odkłąddu [ ] Jm. m3 Razem: Zasypywanie wykopów fundamentowych od wewnątrz budynku głębokości do 1.5 m pospółką z zahęszczaniem mechanicznym warstwami 30 cm [ ] Jm. m3 Razem: Element: ELEMENTY śelbetowe STANU "ZERO" KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 [ ] Jm. m3 Razem: Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości ponad 1,3 m [ ] Jm. m3 Razem: Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości do 1,5 m3 [ ] Jm. m3 Razem: Ściany Ŝelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - wariant 1 [ ] Jm. m2 Razem: Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1 cm róŝnicy grubości ścian - dalsze 17 cm grubości mnoznik 17 [ ] Jm. m2 Razem: Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 [ ] Jm. m3 Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 [ ] Jm. t Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane fi 12 [ ] Jm. t Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowane fi 16 [ ] Jm. t Razem: Element: IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej (materiał neutralny dla styropianu)- pierwsza warstwa [ ]

7 Str KNR KNR KNR Jm. m2 Razem: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej (materiał neutralny dla styropianu)- druga i następna warstwa:dalsze 2 warstwy mnŝznik 2 [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm pionowe na zaprawie bez siatki metal. [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje z folii kubełkowej na sucho pionowa - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Obiekt: ROBOTY MURARSKIE I BETONOWE (PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA) Element: ROBOTY MURARSKIE ŚCIAN KNR KNR KNR KNR KNR KNR Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą = m2 [ ] Jm. m2 Razem: Zamurowanie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego [ ] Jm. m3 Razem: Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm: 46, = m2 [ ] Jm. m2 Razem: Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków [ ] Jm. szt. Razem: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków [ ] Jm. szt. Razem: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm = m2 [ ] Jm. m2 Razem: Element: KOMINY WIELOPRZEWODOWE KNR KNR Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. [ ] Jm. m3 Razem: Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm [ ] Jm. m2 Razem: Element: ELEMENTY śelbetowe STANU SUROWEGO (PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA) KNR Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 [ ] KNR Jm. m3 Razem: śelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie l [ ] Jm. m2 Razem:

8 Str KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŝdy 1 cm róŝnicy grubości płyty -dalsze 4 cm mnoznik 4 [ ] Jm. m2 Razem: Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm [ ] Jm. m2 Razem: Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1 cm róŝnicy grubości płyty - dalsze 4 cm mnoŝnik 4 [ ] Jm. m2 Razem: Słupy Ŝelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane [ ] Jm. m3 Razem: Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 [ ] Jm. m3 Razem: Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wariant 1 [ ] Jm. m3 Razem: Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 [ ] KNR KNR KNR KNR Jm. m3 Razem: Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm [ ] Jm. m3 Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 [ ] Jm. t Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 8 [ ] Jm. t Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane - fi KNR [ ] Jm. t Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowane - fi 16 [ ] Jm. t Razem: Obiekt: DACH - ROZBUDOWA Element: ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHOWEJ KNR Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] KNR Jm. m3 drewna Razem: Platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 drewna Razem:

9 Str KNR KNR KNR KNR Zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 Razem: Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 Razem: Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m3 Razem: Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej [ ] Jm. m Razem: Element: POKRYCIE DACHOWE Z KOMPLETEM OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH KNR KNR KNR KNR NNRNKB NNRNKB Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m2 Razem: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty mnoŝnik 0.3 [ ] Jm. m2 Razem: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej [ ] Jm. m2 Razem: Folia paroprzepuszczalna - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: (z.vi) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T35 gr. 0.7 mm na łatach [ ] Jm. m2 Razem: (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [ ] NNRNKB Jm. m2 Razem: (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm [ ] NNRNKB NNRNKB Jm. m2 Razem: (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaŝ rynien [ ] Jm. m Razem: (z.viii) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 125 mm [ ] Jm. m Razem: Element: OBUDOWA SUFITU PŁYTĄ WARSTWOWĄ KNR Lekka obudowa sufitu podwieszonego z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanowym gr. 10 cm mocowanych do krokwii od spodu [ ] Jm. m2 Razem: Obiekt: WEWNĘTRZNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

10 Str Element: STOPY FUNDAMENTOWE PODNOŚNIKA KNR Element: PRACE POSADZKOWE KNR KNR KNR Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m UWAGA: STOPY DOSTOSWAĆ DO PODNOŚNIKA PRZY UDZIALE DOSTAWCY [ ] Jm. m3 Razem: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŝu gruntowym - [ ] Jm. m3 Razem: Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowym [ ] Jm. m3 Razem: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa [ ] KNR Jm. m2 Razem: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa [ ] KNR Jm. m2 Razem: Izolacje z folii budowlanej - jedna warstwa [ ] KNR KNR KNR KNR Jm. m2 Razem: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro [ ] Jm. m2 Razem: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm dalsze 4 cm mnoŝnik 4 [ ] KNR Jm. m2 Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 - siatka 15x15 cm [ ] Jm. t Razem: ANALIZA WŁASNA Posadzka betonowa gr. 12 cm zacierana mechanicznie zbrojona zbrojeniem rozproszonym z włokien stalowych w ilości 25 kg/m2 z posypka trudnościeralną [ ] Jm. m2 Razem:

11 Str KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą [ ] KNR Jm. m2 Razem: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą [ 115 ] KNR KNR KNR Jm. m Razem: Warstwy wygładzające z masy grubości 1-3 mm pod panele podłogowe [ ] Jm. m2 Razem: Posadzki z paneli podłogowych [ ] Jm. m2 Razem: Podłoga z desek struganych grubości 38 mm ze spadkiem wyprofilowanym legarami 8x16 cm [ ] Jm. m2 Razem: Element: ŚCIANA Z LUKSFERÓW KNR Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków szklanych w ramie z C120 [ ] Jm. m2 Razem: Element: MONTAś STOLARKI OKIENNEJ KNR KNR KNR KNR KNR-W Osadzenie okien w połaci dachowej: okna 80x120 cm z kołnierzem uszczelniającym [ ] Jm. szt. Razem: Okno połaciowe 95x160 cm z kołnierzem uszczelniającym [ ] Jm. szt. Razem: Wyłaz dachcowy 80x80 cm z kołnierzem uszczelniającym [ ] Jm. szt. Razem: Wyłaz strychowy z drabiną składaną [ ] Jm. szt. Razem: Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 [ ] Jm. m2 Razem: Element: MONTAś ZEWNĘTRZNEJ SLUSARKI DRZWIOWEJ KNR KNR Drzwi stalowe pełne jednoskrzydłowe 90x200, głębokotloczone z ociepleniem fabrycznie wykończone, podwójny zamek, klamka [ ] Jm. m2 Razem: Drzwi stalowe pełne 1.5-krzydłowe 140x200, głębokotloczone z ociepleniem fabrycznie wykończone, podwójny zamek, klamka [ ] Jm. m2 Razem:

12 Str KNR KNR Wrota stalowe 2-skrzydłowe rozwierne, ocieplone z furtką 600x400 cm z doświetleniem fabrycznie wykończone [ ] Jm. m2 Razem: Wrota stalowe 2-skrzydłowe rozwierne, nie ocieplone z doświetleniem fabrycznie wykończone [ ] Jm. m2 Razem: Element: WENTYLATORY MECHANICZNE ANALIZA WŁASNA Wentylator o wydajności 1800 m3/h z Ŝaluzją, dwubiegowy uruchamiany przyciskiem wraz z instalacją elektryczną [ ] Jm. kpl. Razem: ANALIZA WŁASNA Wentylator łazienkowy uruchamiany wyłacznikiem światła lub fotokomórką wraz z instalacją elektryczną [ ] Jm. kpl. Razem: Element: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [ ] Jm. m2 Razem: ANALIZA WŁASNA Przygotowanie stropów do tynkowania, odkucie łuszczących się elementów betonu, zabezpieczenie zbrojenia i uzupełnienie ubytków betonu betonem naprawczym [ ] Jm. m2 Razem: KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach [ ] KNR Jm. m2 Razem: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wariant 1 [ 194,38 ] KNR KNR Jm. m2 Razem: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za kaŝde dalsze malowanie - wariant 1 [ ] Jm. m2 Razem: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą [ 26 ] KNR Jm. m2 Razem: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych [ 1.79 ] Jm. szt. Razem: Element: SUFITY PODWIESZONEZ PŁYTY G-K Z WARSTWĄ OCIEPLENIA

13 Str KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach - wariant 1 [ ] Jm. m2 Razem: Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach - płyta ognioodporna gr. 20 mm [ ] Jm. m2 Razem: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŝy gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [ ] Jm. m2 Razem: Element: WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA KNR KNR KNR OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - wariant 1 [ ] Jm. szt. Razem: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o 80x200 (łazienkowe) i 90x200 fabrycznie wykończone [ ] Jm. m2 Razem: Drzwi stalowe pełne ognioodporne o powierzchni do 2 m2 [ ] Jm. m2 Razem: Element: KLATKA SCHODOWA: POSADZKI KNR Element: PODDASZE: PODŁOśA KNR KNR KNR Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną wraz z cokolikiem mnoŝnik 1,1 [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Ślepa podłoga z o grubości 25 mm na legarach 8x20 cm w rozstawie 1,0 m [ ]

14 Str Jm. m2 Razem: Obiekt: PRACE ZEWNĘTRZNE Element: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM GR. 12 CM Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ KNR Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej gr. ziarna do 2.0 mm w IV grupie kolorów cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki [ ] KNR KNR KNR KNR NNRNKB Jm. m2 Razem: Ocieplenie ościeŝy i ścian bocznych kominów z cegły płytami styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej tynku akrylowego w IV grupie kolorów z got. suchej mieszanki [ ] Jm. m2 Razem: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - montaz listwy startowej [ ] Jm. m Razem: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym [ ] Jm. m Razem: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach [ ] Jm. m2 Razem: Podoikienniki zewnętrzne i obróbki czapek kominowych z powlekanej blachy płaskiej [ 2.5 ] Jm. m2 Razem: Element: WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW BETONOWYCH BEZ OCIEPLENIA KNR KNR KNR KNR Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej:2 warstwy mnoŝnik 2 [ ] Jm. m2 Razem: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach - elementach nie wymagających ocieplenia - 2 warstwy mnoŝnik 2 [ ] Jm. m2 Razem: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałoŝenie na podłoŝe farby gruntującej - jedna warstwa [ ] Jm. m2 Razem: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego w IV grupie kolorów baranek 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŝu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych [ ] Jm. m2 Razem: Element: PODBICIE OKAPU Z DESEK STRUGANYCH BEJCOWANYCH

15 Str KNR KNR Podsufitka z desek struganych - montaŝ rusztu na konstrukcji drewnianej [ ] Jm. m2 Razem: Podsufitka z desek gr. 19 mm struganych bejcowanych [ ] Jm. m2 Razem: Element: MYJNIA - PŁYTA NAJAZDOWA KNR KNR KNR Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta [ ] Jm. m2 Razem: Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za kaŝde dalsze 5 cm głębokości koryta - dalsze 40 cm mnoŝnik 8 [ ] Jm. m2 Razem: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŝu gruntowym - wariant 3 [ ] KNR KNR KNR KNR KNR Jm. m3 Razem: Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowym - wariant 1 [ ] Jm. m3 Razem: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - wariant 1 [ ] Jm. m2 Razem: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa - wariant 1 [ ] Jm. m2 Razem: śelbetowa płyta myjni gr cm z betonu B25 W8 [ ] Jm. m3 Razem: KrawęŜniki obramujące płyte myjni prostokątne Ŝelbetowe z betonu B25 W8 [ ] KNR Jm. m3 Razem: Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane - siatka fi 10 co 15 x 15 cm górą i dołem [ ] Jm. t Razem: ANALIZA WŁASNA Osadzenie studni o wymiarach 150x50 cm i głębokości 75 cm z blachy chromoniklowej gr. 4 mm z nakrywa kratą pomostową [ ] Jm. kpl. Razem: Element: MYJNIA - OBUDOWA POLIWĘGLANEM KNR Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg -słupy 100x100x4 ocynkowane mocowane kołkami rozporowymi do krawęŝnika Ŝelbetowego [ ] Jm. t Razem: ANALIZA WŁASNA MontaŜ obudowy myjni z poliwęglanu 4-komorowego [ ] Jm. m2 Razem: Obiekt: DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAśENIA

16 Str Element: DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAśENIA ANALIZA WŁASNA Dostawa i montaŝ podnośnika elektrycznego o nośności 5.5 t i wysokości podnoszenia 2.1 m [ ] Jm. kpl. Razem: ANALIZA WŁASNA Dostawa i montaz spręŝarki o pojemności 100 dm3 i mocy około 3.5 kw [ ] Jm. kpl. Razem: ANALIZA WŁASNA Wykonanie instalacji spręŝonego powietrza w pomieszczeniu napraw bieŝących [ ] Jm. m Razem: ANALIZA WŁASNA Montaz detektorów gazu LPG w pomieszczeniach garaŝowych z sygnalziacją świetlną o dźwiękową [ ] Jm. kpl. Razem:

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny

Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny Tabela Elementów Rozliczeniowych Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garaŝowych dla OSP ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 8 czerwiec 2009. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 8 czerwiec 2009. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO DMS SERVICE Sp. z o.o. ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku PlacówkiTerenowej KRUS ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ADRES INWESTORA : Warszawa Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.04 Rozebreanie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Robocizna 8,08 23,1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A"

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego SIELANKA A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A" Zało enia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyj

Bardziej szczegółowo

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA Data: 2010-03-01 Budowa: działka nr 1864, 209/4, 209/5 ul. Niezłomnych, ul. Grobla 88-300

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012 Przedmiar robót oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja Budowa: Ptaszkowa I- oczyszczalnia ścieków Obiekt: Budynek oczyszczalni-roboty budowlane Zamawiający: Gmina Grybów Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK2 pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: EGREEN - Piotr Bzowy ul. Górczyńska

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU Przedmiar robót Data: 2012-05-23 Budowa: Zagórze, ul. Kościelna Obiekt: Strażnica OSP w Zagórzu Zamawiający: Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH R 03-719 Warszawa ul. Jagiello ska 32 lok 7 tel. 618 27 50, tel/fax 618 32 85 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: Roboty remontowo-budowlane polegaj ce na adaptacji i remoncie lokali nr 45 i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 2/6 Roboty remontowe na terenie przychodni MSWiA w Koszalinie-remont pokoju nr 218 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa Koszalin ul.szpitalna 2 Inwestor ZOZ MSWiA Koszalin ul.szpitalna 2 Przedmiar Strona 2/6 1 KNR 4-01 0354/04 2 KNR 4-01 0411/08

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) RAZEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) RAZEM ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO TK10GL2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) 170,84 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY RAZEM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK37" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,45 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MŚCIÓW GM. DWIKOZY USZKODZONEGO W Inwestor : Gmina Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 Opracował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki /7, 0-77 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowy Przedszkole Szcześcioodziałowe. Roboty konstrukcyjno-budowlane - etap I. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE ETAP II PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE ETAP II Adres inwestycji: gm. Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar robót PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Przedmiar robót PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Data: 2009-03-05 Budowa: Gronowo Elbląskie, gm. Gronowo Elblaskie, działka nr 10/10 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2

Przedmiar robót. Roboty remontowo-budowlane Muzeum paw.c-2 Przedmiar robót Budowa: Paw.C-2 Obiekt lub rodzaj robót: Paw.C-2 Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Muzeum strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Muzeum - część na wprost 1 KNR 401/818/5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja

Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Przedmiar robót ul. Średnia 8 Dach i elewacja Lp. Podstawa ustalenia 1 wg nakładów KNR 2-020908-01- Opis robót Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Domu Studenta nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Podgórna INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2008-09-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39 Adres inwestycji: Gaudynek 39, dz. 107 obręb Gaudynek Zamawiający: Nadleśnictwo Drygały, ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. zł 1 2 3 4 5 6 1 STAN ZEROWY 44 105,77 2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 91 765,56

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. zł 1 2 3 4 5 6 1 STAN ZEROWY 44 105,77 2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 91 765,56 Kosztorys dla TK 0 - drewniany.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.,. Fundamenty,. Izolacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Data: 2012-01-31 Budowa: Budynek przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu (starsza część) Obiekt: Gimnazjum Nr 1 w Żywcu Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko Urząd Miejski w GiŜycku al 1 Maja 14 11-500 GiŜycko PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWEYCJI : ZAĘPCZE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - USUNIECIE UEREK PO ROBOTACH BUDO- WLANYCH WYKONANYCH W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45321000-3 Izolacja cieplna PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA PODSTAWOWEJ W GOSTWICY ADRES INWESTYCJI : GOSTWICA GM. PODEGRODZIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Podzamcze, działka nr 1403/5, ul. Wojska Polskiego Inwestor "ZAMEK" Sp. z o. o., Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ORAZ NOWE NAWIERZCHNIE W DZIE- DZIŃCU ADRES INWESTYCJI : Katowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

4 szt 4.000. 5.6 m 2 5.600. RAZEM 5.60 1.4 KNR 4-01 Rozebranie podłóg drewnianych, legary Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENKI MIESZKANIA NR 5 PRZY UL. ST. WYSPIAŃSKIEGO NR 17 WE WROCŁAWIU 1 WZMOCNIENIE STROPU I POSADZKI ŁAZIENKI 1.1 KNR 4-01 Podsteplowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zak adów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia cieków ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu działki Kod CPV : 45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej Adres : Przelewice gm. Człopa działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Data: 2011-07-20 Budowa: Docieplenie scian Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyslu nad Sanem ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Renowacja zabytkowego Ratusza miasta Leska Kosztorys inwestorski L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Razem

Renowacja zabytkowego Ratusza miasta Leska Kosztorys inwestorski L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Razem 1 Remont dachu 1.1 KNR 0401 0412-0200 1.2 KNR 0401 0412-0400 1.3 KNR 0401 0412-0700 1.4 KNR 1901 0439-0800 1.5 KNR 1901 0629-0100 1.6 KNR 1901 0629-0400 1.7 KNR 1901 0634-0400 1.8 KNR 0401 0631-0100 1.9

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/NW/14 NR 2/NW/14 NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku internatu ADRES INWESTYCJI : ul. Krakusa 16, Gliwice INWESTOR : Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul.chorzowska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : -- Obiekt : Budynek szkoły podstawowej w Miłkowie Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Adres : Miłkowo gm. Lubasz nr działki 277/1 Roboty budowlane termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku.

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Kosztorys ślepy Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Obiekt lub rodzaj robót: Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe; CPV 452231100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; CPV

Bardziej szczegółowo

Użytkownik: Lechprojekt Mikołów dnia, 18-12-2005 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9

Użytkownik: Lechprojekt Mikołów dnia, 18-12-2005 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 45111000-8 45453000-7 45223000-6 29221610-3 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Likwidacja usterek - strop nad parterem (pom. nr T 1.38) Obiekt: Budynek Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 34-400 Nowy

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość

Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6. Opis jm Ilość Remont pokrycia dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Załącznik nr 6 Lp. Poz. ST Podstawa wyceny robót Opis jm Ilość Cena jednostkowa (zł) Wartość robót(zł) (6x7) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 174,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : O.I.B. "Concrete" Rafał Głaz Ul.Słoneczna 3a, 98-100 Łask PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa o szyb windowy, przedsionki oraz przebudowa WC na Ip dla potrzeb SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo