Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1"

Transkrypt

1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii III-IV ; { [ ( 1,6 x 1,0 x 1,60 ) x 20 ] + [ ( 0,50 x 0,60 x 1,30 ) x 3 ] + ( 5,40 x 1,10 x 0,25 ) + ( 1,97 x 0,25 x 1,10 ) + [ ( 5,33 x 4 + 5,40 x ,0 + 0,80 + 1,0 ) x 1,0 ] x 1,10 } x 0,90 = 157, RAZEM KNNR N001- Wykopy liniowe lub jaiste ze skarpai o szerokości dna do 1,5. Wykopy o d szerokości do 1,5. Grunt kategorii III KNNR N002- Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - chudy beton d B - 7,5 ; { [ ( 1,60 x 1,0 x 0,10 ) x 20 ] + [ ( 0,50 x 0,60 x 0,10 ) x 3 ] + [ ( 5,40 x 0,25 x 0,10 ) x 1 ] + [ ( 1,97 x 0,25 x 0,10 ) x 1 ] + ( 109,72 x 0,20 x 0,10 ) x 1 ] } = 5, KNNR N002- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny: stóp fundaentowych d ; { [ ( 1,60 x 1,0 x 0,50 ) x 20 ] + [ ( 0,50 x 0,60 x 1,25 ) x 3 ] = 17, KNNR N002- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych,ścian prostych - belki podwalinowe ; ( 109,72 x 1,25 ) x 2 ] = 274,30 2 d KNNR N002- Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych,słupów prostokątnych d ; { [ ( 0,60 x 4 ) x 1,25 ] x 19 } + { [ ( 0,40 + 0,60 ) x 2 ] x 1,25 } + { [ ( 0,50 + 0,60 ) x 2 ] x 0,25 } x 4 = 61, KNNR N002- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny: ścian prostych d belki podwalinowe + urki oporowe ; [ ( 5,40 x 0,25 x 1,25 ) + ( 1,97 x 0, 25 x 1,25 ) + ( 109,72 x 0,20 x 1,25 ) ] = 29, KNNR N002- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny: słupów prostokątnych d ; { [ ( 0,60 x 0,60 x 1,25 ) x 19 ] + [ ( 0,40 x 0,60 x 1,25 ) x 1 ] } = 8, RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM KNNR N002- Zbrojenie konstrukcji onolitycznych etodą tradycyjną prętai stalowyi t d okrągłyi, Ŝebrowanyi o średnicy do t RAZEM KNR 23- Przygotowanie podłoŝa poprzez dwukrotne gruntowanie eulsją gruntującą - d analogia ; [ ( 54, , ,46 + 2,20 + 2,0 ) x 1,25 ] = 156, Kalk.własna Izolacje ścian fundaentowych płytai teroizolacyjnyi ze styropianu ekstrudowanego d.1 o gr. 6 c ocowanych na klej KNR 17- d KNR 202- d KNR 202- d KNR 401- d KNR 401- d Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z eulsji asfaltowej.pierwsza warstwa. ; [ ( 125,28 x 1,0 ) x 2 ] = 250, RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z eulsji asfaltowej.kaŝda następna warstwa RAZEM Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi na odległość do 1 k. Kategoria gruntu III RAZEM Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi na kaŝdy następny 1 k - przyjęto krotność = 9, docelowa odległość = 10 k - 1 -

2 RAZEM ŚCIANY NADZIEMNE 17 d.2 KNNR N Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do RAZEM g 18 Kalk.własna Czas pracy rusztowań zewnętrznych d g RAZEM KNNR N002- Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych d KNNR N002- Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pozioych,przeciwwilgociowe wykonywane d z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowanie podłoŝa roztwo- re asfaltowy ; { [ ( 54, ,16 ) x 2 + ( 2,74 + 1,52 + 1,52 ) ] x 0,15 } = 20, KNR 205- d KNR 202Ud KNR 217- d Hale o konstrukcji stalowej raowej zabezpieczonej antykorozyjnie t RAZEM RAZEM t RAZEM Pokrycie ścian płytai warstwowyi gr. 15 c z rdzenie styropianowy wraz z systeowyi obróbkai blacharskii - analogia ; { [ ( 54, ,16 ) x 2 ] x 4,14 + [ ( 0,50 x 12,16 x 2,34 ) x 2 ] - [ ( 1,36 x 2,10 ) x 1 + ( 1,06 x 2,10 ) x 1 + ( 7,0 x 3,0 ) x 1 + ( 3,0 x 3,50 ) x 1 + ( 6,0 x 1,30 ) x 6 + ( 6,0 x 2,60 ) x 2 + [ ( 5,60 x 1,30 ) + ( 1,50 x 1,30 ) + ( 0,50 x 3,0 x 1,30 ) ] x 2 } = 443, RAZEM Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 szt 2.00 szt RAZEM KNNR N002- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych. Ścianki na d rusztach etalowych pojedyncznych z pokrycie obustronny, jednowarstwowe ; { [ ( 2,74 + 1,52 + 1,52 ) x 2,80 ] - [ ( 1,0 x 2,10 ) x 1 + ( 0,90 x 2,10 ) x 1 ] } = 12, KNR-W d.2 202W RAZEM Okładziny stropów płytai gipsowo-kartonowyi wodoodpornyi na podwieszony pojedynczy ruszcie etalowy z kształtowników CD i UD ; ( 2,74 x 1,52 ) = 4, RAZEM KNNR N002- Siatkowanie powierzchni siatka stalowa ; ( 125,28 x 0,23 ) = 28,81 2 d KNR 202U- Gruntowanie powierzchni pionowych preparatai gruntującyi d KNNR N002- Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów d KNR 23- d KNR 23- d KNR 202- d NałoŜenie na podłoŝe podkładowej asy tynkarskiej - cokół ; ( 125,28 x 0,25 ) = 31, RAZEM Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego Ŝywicznego kayczkowego w kolorze cienoszary,na ścianach płask.po- wierzchniach pozio.na uprzednio przygotowany podłoŝu RAZEM Balustrady proste z pochwytai stalowyi, h = 1, RAZEM

3 32 KNR 202U- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 c d belki podwalinowe + urek oporowy ; [ ( 125,28 x 0,20 ) + ( 1,97 x 0,50 ) ] = 26, KNR 202Ud KNR 202- d KNR 202- d KNR 202Ud RAZEM Gruntowanie powierzchni pionowych preparatai gruntującyi ; { [ ( 1,10 + 1, 52 ) x 1 ] + [ ( 1,40 + 1,52 ) x 1 ] x 2,0 - [ ( 1,0 x 2,0 ) x 1 + ( 0,90 x 2,0 ) x 1 ] } = 7, Licowanie ścian płytkai klasy I na klej.przygotowanie podłoŝa Licowanie ścian płytkai na klej etodą zwykłą Gruntowanie powierzchni pionowych preparatai gruntującyi KNNR N002- Dwukrotne alowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą eulsyjną bez d gruntowania KNR 202U- Gruntowanie powierzchni pionowych preparatai gruntującyi d RAZEM KNNR N002- Dwukrotne alowanie farbą eulsyjną podłoŝy gipsowych ; [ ( 2,74 + 2,74 + 1, d ,52 + 1,52 + 1,52 ) x 2,80 ] - [ ( 1,0 x 2,0 ) x 1 + ( 1,52 x 2,0 ) x 3 + ( 1,0 + 1,40 ) x 2,0 ] } = 16, RAZEM KNR 202U- Gruntowanie powierzchni pozioych preparatai gruntującyi ; ( 3,22 x 1 ) = d , KNNR N002- Dwukrotne alowanie farbą eulsyjną podłoŝy gipsowych d STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 42 d.3 KNR-W 202W KNR-W d.3 202W KNR-W d.3 202W KNR 202- d KNR 202- d Okna z PCV, dwuszybowe, jednoraowe, szklone szkłe niskoeisyjny o współczynniku 1,10 W/2 K, wy. 6,0 x 1,30-6 szt. ; [ ( 6,0 x 1,30 ) x 6 ] = 46, RAZEM Okna z PCV o wy. 6,0 x 2,60-2 szt. ; [ ( 6,0 x 2,60 ) x 2 ] = 31,20 2 ; opis j.w RAZEM Okna z PCV o wy. 5,60 x 1,30 + 1,50 x 1,30 + 0,50 x 3,0 x 1,30-2 szt. ; { [ ( 5,60 x 1,30 ) + ( 1,50 x 1,30 ) + ( 0,50 x 3,0 x 1,30 ) ] x 2 } = 22,36 2 ; opis j.w RAZEM Braa segentowa, ocieplona, wy. 7,0 x 3,0-1 szt. ; [ ( 7,0 x 3,0 ) x 1 ] = 21, RAZEM Braa segentowa, ocieplona, wy. 3,0 x 3,50-1 szt. ; [ ( 3,0 x 3,50 ) x 1 ] = 10, RAZEM szt 47 KNNR N002- OścieŜnice stalowe wykończone d szt RAZEM KNNR N002- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, z tulejai wentylacyjnyi, wy. 0,90 x 2,0-1 szt. ; [ ( 0,90 x 2,0 ) x 1 ] = 1,80 d

4 RAZEM KNNR N002- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, z tulejai d wentylacyjnyi, wy. 0,80 x 2,0-1 szt. ; [ ( 0,80 x 2,0 ) x 1 ] = 1, KNR 202Ud POSADZKA KNNR N d.4 RAZEM Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 c - podokienniki zewn. ; { [ ( 5,70 x 0,15 ) x 2 ] + [ ( 6,10 x 0,15 ) x 8 ] } = 9, RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii III-IV ; { ( 624,40 x 0,52 ) + [ ( 1,57 x 2,80 ) - ( 0,30 x 0,20 ) x 2 ] x 0,22 } = 325, KNNR N002- Podkłady z ubitych ateriałów sypkich gr. 20 c : piasek średnioziarnisty ; ( d ,40 x 0,20 ) = 124, KNNR N002- Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego B - 10 gr. 20 d c KNNR N006- Podsypka ceentowo-piaskowa zagęszczana echanicznie,grubość warstwy d po zagęszczeniu 4 c ; KNNR N006- Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 c,kolorowej, d układane na podsypce ceentowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskie KNNR N002- Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej pozioa podpodsadzkowa ; { ( 1, d x 2,80 ) - [ ( 0,30 x 0,20 ) x 2 ] = 4, KNNR N002- Zbrojenie konstrukcji onolitycznych etodą tradycyjną prętai stalowyi t d okrągłyi, Ŝebrowanyi o średnicy do t KNNR N002- Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjny: płyt fundaentowych d fundaent pod wc ; { ( 1,57 x 2,80 ) - [ ( 0,30 x 0,20 ) x 2 ] } x 0, 20 = 0, KNR 202Ud KNR 202- d KNR 202- d KNR 401- d KNR 401- d DACH 64 KNR 205- d RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM Gruntowanie powierzchni pozioych preparatai gruntującyi ; ( 3,22 x 1 ) = 3, Posadzki z płytek GRES układanych na klej - przygotowanie podłoŝa Posadzki płytkowe GRES, o wyiarach 30x30 c układanych na klej etodą zwykłą Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi na odległość do 1 k. Kategoria gruntu III Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi na kaŝdy następny 1 k - przyjęto krotność = 9, docelowa odległość = 10 k Hale typu lekkiego. Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona antykorozyjnie t RAZEM t - 4 -

5 65 KNR 202U- Pokrycie dachów płytai warstwowyi gr. 20 c z rdzenie styropianowy d wraz z systeowyi obróbkai blacharskii - analogia ; [ ( 55,06 x 7,0 ) x 2 ] = 770, KNR 202- d KNR 202- d OPASKA BUDYNKU KNNR N d.6 RAZEM Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej półokrągłe o średnicy 10 c ; ( 55,06 x 2 ) = 110, RAZEM Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,okrągłe o średnicy 11 c. ; ( 5,0 x 8 ) = 40, RAZEM Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 30 c,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV ; { [ ( 13, ,46 ) x 2 ] - ( 1,23 + 3,0 + 0,94 ) } x 0,60 = 78, KNNR N006- Profilowanie i zagęszczanie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, d wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV ; KNNR N002- Podkłady z ubitych ateriałów sypkich gr. 20 c : piasek średnioziarnisty ; ( d ,28 x 0,20 ) = 15, KNNR N006- Podsypka ceentowo-piaskowa zagęszczana echanicznie,grubość warstwy d po zagęszczeniu 5 c KNNR N006- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 c,kolorowej,układane na d podsypce ceentowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskie KNNR N006- ObrzeŜa betonowe o wyiarach 20x6 c,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane d piaskie ; { [ ( 13, ,66 ) x 2 ] - ( 1,23 + 3,0 + 0,94 ) } = 132, KNR 401- d KNR 401- d RAZEM RAZEM Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi na odległość do 1 k. Kategoria gruntu III ; ( 78,28 x 0,30 ) = 23, RAZEM Wywóz ziei saochodai saowyładowczyi na kaŝdy następny 1 k - przyjęto krotność = 9, docelowa odległość = 10 k RAZEM

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy 45223320-5 45232130-2 45342000-6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie Obiekty do parkowania i jazdy Ruroci gi do odprowadzania wody burzowej Wznoszenie ogrodze NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Warto kosztorysowa ROBOTY BUDOWLANE. 45000000-7 - Roboty budowlane Adres CHE A UL. SIKORSKIEGO 33

Kosztorys Ofertowy. Warto kosztorysowa ROBOTY BUDOWLANE. 45000000-7 - Roboty budowlane Adres CHE A UL. SIKORSKIEGO 33 Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY BUDOWLANE Nazwa zadania Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Adres CHE A UL. SIKORSKIEGO 33 Inwestor URZ D MIASTA CHE Y Wykonawca AMBIT - Pracownia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY BUDOWLANE. Obiekt MODU SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Kosztorys Ofertowy ROBOTY BUDOWLANE. Obiekt MODU SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe AWIE MA A 87-134 Z AWIE WIELKA URZ D GMINY Z WIE WIELKA 87-134 Z WIE WIELKA UL. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Numer og oszenia: 11363-2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer og oszenia: 11363-2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rado dnia 4.0.20 r. Spr. Nr PN/00/0/ ZMIANA TRE CI SIWZ w post powaniu o udzielenie zaówienia na roboty budowlane Reont lokali ieszkalnych (pustostanów), stanowi cych w asno Giny Rado. Nuer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4526-7 45453-7 4533-45321- 3 45431-7 4544-3 PRZEDIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty w zakresie wykonywania pokry i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 60-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Zadanie nr "Modernizacja pokryć dachowych obiektów na terenie SUW Cicha w dzierzoniowiue przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5P-14-Ł

Przedmiar robót 5P-14-Ł Przedmiar robót 5P-14-Ł Roboty budowlane - dobudowa szybów windowych. / wycena na 1 szyb windy - winda dostawa Inwestora/ / Obiekt Kod CPV 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

Bardziej szczegółowo

kacja. osc miary jednostek

kacja. osc miary jednostek Lp. Kod CPV Podstawa Opis pozycj i obliczenie iloœci robót Specyfi wyceny Jedn II " kacja. osc l 2 3 4 miary jednostek 5 6 45111200-0 1.1. Rob~przy2otowawt7R i rozbiórkowe l D-OI.OI.OI KNNR I Roboty pomarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111220-6 Roboty rozbiórkowe-zewn trzne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111220-6 Roboty rozbiórkowe-zewn trzne Adaptacja poieszcze Internatu ZST oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111220-6 Roboty rozbiórkowe-zewn trzne 1 KNNR 1 Roboty poiarowe przy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PETRONOVA 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88 PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 ADRES INWESTYCJI : 70-434 SZCZECIN, UL. ŚLĄSKA 20 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA PN ZAGOSPODAROWANIE OGRÓDKA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SIENKIEWICZA W RZESZOWIE

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA PN ZAGOSPODAROWANIE OGRÓDKA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SIENKIEWICZA W RZESZOWIE PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA PN ZAGOSPODAROWANIE OGRÓDKA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SIENKIEWICZA W RZESZOWIE ADRES BUDOWY: RZESZÓW UL. HOFFMANOWEJ 11 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA

Bardziej szczegółowo

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr Inwestor: Zak ad Us ug Komunalnych 59-940 W gliniec Ul. Partyzantów 8 Przedmiot opracowania: Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k d.1 0119-03 0.495 k 0.50

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Krause (budowlana) DATA OPRACOWANIA : 20.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 20.10.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Krause (budowlana) DATA OPRACOWANIA : 20.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 20.10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Borowska, Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa rapy i dróg dojazdowych przy Aptece Centralnej ADRES INWESTYCJI : ul. Borowska, 54-40 Wrocław - rapa przy budynku K INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Roboty remontowe i renowacyjne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT budowa dźwigu osobowego

PRZEDMIAR ROBÓT budowa dźwigu osobowego PiK Robert Skowroński tel. 503 07 88 95 e-mail biuro@pik.szczecin.pl ROBÓT budowa dźwigu osobowego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind 45111000-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT BUDOWY KOMPOSTOWNI ODPADÓW JAKO ELEMENTU INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE 1 - ROBOTY BUDOWLANE Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45262690-4 - Remont starych budynków 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212340-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

2 kpl 2,000 Rozebranie okładziny z płyt azbestowo - cementowych nie nadaj cych si do u ytku

2 kpl 2,000 Rozebranie okładziny z płyt azbestowo - cementowych nie nadaj cych si do u ytku 1 RO BO TY PRZYGO TO W AW CZE I RO ZBIÓ RKO W E 1.1 RO BO TY DEMO NTA O W E PŁYT ZAW IERAJ CYCH AZBEST 1.1.1 KW Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed- po- i w trakcie rozbiórki płyt azbestowo-cementowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU O POCHYLNIĘ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES INWESTYCJI : NAGOSZYN,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

FORMULARZ OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : FORMULARZ OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 5000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

** PRZEDMIAR ROBOT :KULZEG1 ** Strona 1

** PRZEDMIAR ROBOT :KULZEG1 ** Strona 1 Strona 1 2.00 ( 1-4 ) WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH 1 KNR 401 0535/04 ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH M 129.12 1.00 -RYNNY Z BLACHY NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU 1 14.23+3.0+4.0+4.30+3.0+15.80+9.93+17.23+37.53-1.9+13.0+6.5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, ULICA GROTA ROWECKIEGO 1

PRZEDMIAR STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, ULICA GROTA ROWECKIEGO 1 STAROSTWO POWIATOWE W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, ULICA GROTA ROWECKIEGO 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Branża budowlana

Kosztorys ofertowy. Branża budowlana Kosztorys ofertowy Data: 2007-03-21 Budowa: Przebudowa budynku Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie przy ul. Leśnej 3N Obiekt: Budynek Polskiego Związku Łowieckiego Olsztyn, ul. Leśna 3N Zaawiający:

Bardziej szczegółowo

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014 Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar na teroodernizację budynku Adinistracji Szkół Giny Skała NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Skała ul. Szkolna 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane APA ABAKUS 65-140 ZIELONA GÓRA, ul.braci GIERYMSKICH 59 KSIĄśKA ÓW Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : ZAPLECZE STOŁOWKI I WARSZTATY GASTRONOMII

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jerzy Łyjak 26-600 Radom, ul. Jagiellońska 2/20

Pracownia Projektowa Jerzy Łyjak 26-600 Radom, ul. Jagiellońska 2/20 Pracownia Projektowa Jerzy Łyjak 26-600 Rado, ul. Jagiellońska 2/20 KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY BODOWLANE NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie - Kod CPV 45214220-8 ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Strona 1/7 Przediar 1 NOWO PROJEKTOWANE KLATKI SCHODOWE I GALERIA KLATKA I i II KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłożu gruntowy 2 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/2015

Przedmiar robót 1/2015 Przedmiar robót 1/2015 BUDYNEK STRAŻNICY KPPSP w BARTOSZYCACH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45200000-9 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZ DZI KALKULACJE : mgr in.grzegorz Wo niak DATA OPRACOWANIA : grudzie 2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZ DZI KALKULACJE : mgr in.grzegorz Wo niak DATA OPRACOWANIA : grudzie 2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Cz stochowa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45000000-7 Roboty budowlane 45320000-6 Roboty izolacyjne 45400000-1 Roboty wyko czeniowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 4/15

Przedmiar robót 4/15 Przedmiar robót 4/15 Obiekt ETAP 1 - Remont zabezpieczenia przyziemia budynku LO nr XIII z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i instalacji wentylacji mechanicznej Kod CPV 45214220-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Z U H UNIbud 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ARCHITEKCI PROJEKTOWANIE&WYKO- NAWSTWO. 01-175 Warszawa ul. Młynarska 27/4

PRZEDMIAR ROBÓT ARCHITEKCI PROJEKTOWANIE&WYKO- NAWSTWO. 01-175 Warszawa ul. Młynarska 27/4 ARCHITEKCI PROJEKTOWANIE&WYKO- NAWSTWO 01-175 Warszawa ul. Młynarska 27/4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji i dachu ADRES INWESTYCJI : Otwock ul. Andriollego 42/44 INWESTOR : WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WROCŁAW PLAC UNIWERSYTECKI 1

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WROCŁAW PLAC UNIWERSYTECKI 1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WROCŁAW PLAC UNIWERSYTECKI 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45342000-6 Wznoszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach PB Nasz Do Zygunt Dyrda 37-450 Stalowa Wola; ul. Poniatowskiego 21/19 PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla wsi Hucina Staszówka

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla wsi Hucina Staszówka Inwestor: Urz d Gminy Nowiska 36-147 Niwiska 430 Wykonawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. PCK 2 35-060 Rzeszów Przedmiar robót Nr HUCINA-STASZÓWKA0109, 45232423-3, 45112700-3,

Bardziej szczegółowo

OSIRnaprawa izolacji 2

OSIRnaprawa izolacji 2 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 2-31 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 0815-02 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2.00*(27.70+21.92+9.04)

Bardziej szczegółowo

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT. Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie. Adres: Konin, ul. 11 Listopada 7a.

INNOWATOR - PLUS PRZEDMIAR ROBÓT. Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie. Adres: Konin, ul. 11 Listopada 7a. INNOWATOR - PLUS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - P I O T R ś Y W I C A 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 p. 113, tel. (63) 245 45 77, 601 79 44 18 www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola B u d o w a : Roboty drogowe O b i e k t : Droga gminna Data : 2008-03-27 Str: 1 I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola Poz. 1. KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km...... Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa, Nawojowa 313. 2014-12-15 inż Stanislaw Sowa...

Przedmiar robót. Inwestor: Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa, Nawojowa 313. 2014-12-15 inż Stanislaw Sowa... Przedmiar robót odbudową korpusu drogi Gminnej Frycowa - Popradowa Wyżna w km 1+850 do 2+040 (KDO 12-10-122-3) Inwestor: Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa, Nawojowa 313 Data opracowania: Kosztorys opracowany

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Daniszewski Sławomir Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-01-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane 1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 m d.1 0101-04 cm - posadzka

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 15-05-2015. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : 15-05-2015. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT -PRZEBUDOWA GARAŻY NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową garazy ogniska dla dzieci "Stara Prochownia" ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Stara 4 INWESTOR : ZESPÓŁ OGNISK

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Hala przemysłowa z częścią administracyjno-konferencyjno - socjalną oraz infrastrukturą techniczną Obiekt : INKUBATOR TECHNOLOGICZN

Bardziej szczegółowo

FRANCISZEK ZBIGNIEW JURGIELEWICZ 11-100 LIDZBBARK WARM. UL SMOLNA 2

FRANCISZEK ZBIGNIEW JURGIELEWICZ 11-100 LIDZBBARK WARM. UL SMOLNA 2 FRANCISZEK ZBIGNIEW JURGIELEWICZ 11-100 LIDZBBARK WARM. UL SMOLNA 2 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45000000-7 Roboty budowlane 45110000-1

Bardziej szczegółowo

stalowego - drabina stalowa Usunięcie drabin szt. 1,00 na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

stalowego - drabina stalowa Usunięcie drabin szt. 1,00 na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Kosztorys ofertowy zał. nr 1A Lp. Podstawa Opis 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Jedn. o 1 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 15,40 2 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych

PRZEDMIAR ROBÓT MKG PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA. ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych "MKG" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁU- GOWA ul. Z. Nałkowskiej 23/4, 58-309 Wałbrzych ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Kosztorys ofertowy (ślepy) Kosztorys ofertowy (ślepy) Budowa obiektów małej architektury : urządzeń rekreacyjnych, bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 1110/24, 1110/25, 1111/6, 1111/7 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ----~ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Kanalizacja dla yjni autobusowej - wariant z odwodnienie wewnętrzny 47-400 Racibórz ul. Adaczyka 0 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul.nowaczyńskiego 1 - remont słupów i logii budynku głównego Przedmiar robót budynku głównego Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. ul. Nowaczyńskiego 1 Kosztorys opracowany przez: inż. Andrzej Koziński,... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-01(lic. 7707) strona nr: Przedmiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne TOM II Roboty sanitarne PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dział Faracji ADRES INWESTYCJI : ul.sierakowskiego 13 03-709 Warszawa INWESTOR : Saodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00 AMAYA ARCHITEKCI-KATOWICE PRZEDMIAR nr 7899 NAZWA INWESTYCJI : REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 20 INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Modernizacja strefy wejścia do części parterowej budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach

Przedmiar Modernizacja strefy wejścia do części parterowej budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach Przedmiar Modernizacja strefy wejścia do części parterowej budynku II Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach Data: 2014-04-09 Budowa: 44-121 Gliwice, ul.mewy 34 Obiekt: Budynek Oddziału II Żłobków Miejskich

Bardziej szczegółowo

Lech czek STRONA TYTU OWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Pozna Temat nr : 527-100-300 KOBRA wer. 8.1 PRZEDM I AR ROBÓT.

Lech czek STRONA TYTU OWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Pozna Temat nr : 527-100-300 KOBRA wer. 8.1 PRZEDM I AR ROBÓT. Lech czek STRONA TYTU OWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Pozna Temat nr : 527-100-300 KOBRA wer. 8.1 PRZEDM I AR ROBÓT Zadanie : Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ci gu ul. Osiedlowej w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. SUWAŁKI, czerwiec 2015r

Przedmiar robót. SUWAŁKI, czerwiec 2015r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Inwestor 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK32 pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,50 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2010 - ceny średnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : maj 2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : maj 2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń sanitarnych w pionie 103-403 w Hotelu Asystenta ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.pautscha 5/7 INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodziierz

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST Nazwa inwestycji: Adaptacja pomieszczeń internatu na cele usługowe ( administracyjne) Adres: 12-230 Biała Piska,ul. Sikorskiego 21 a, woj.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA ZEGOCINA

AUTOR PROGRAMU : PHP INFO-BIS KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA ZEGOCINA AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA ZEGOCINA OBIEKT : BUDYNEK OSRODKA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY ZEGOCINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. "KOSZT" TOMASZ KURPIOS Warszawa ul.bartoszewicza 5/34

PRZEDMIAR. KOSZT TOMASZ KURPIOS Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 "KOSZT" TOMASZ KURPIOS Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO GOŚCINIEC : Warszawa ul. Wincentego Rzyowskiego 36 INWESTOR : Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI (prace remontowe z wymianą drzwi D2 i D4) - PRZEDMIAR KOSZTORYS INWESTORSKI (prace reontowe z wyianą drzwi D2 i D) - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 553000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UPORZĽDKOWANIE ROWU ETAP II OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Prace przygotowawcze 1 KNR 2-01 0120-03 z.sz. 2.3.3 9902 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul.

Kosztorys ofertowy. Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Załącznik nr 7 Kosztorys ofertowy Wykonanie odwodnienia z izolacją fundamentów i drenażem opaskowym budynku głównego PSSE w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

ciany fundamentowe wykona grub. 25cm i wyprowadzi ponad teren na wysoko

ciany fundamentowe wykona grub. 25cm i wyprowadzi ponad teren na wysoko OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY. 1.1. Przeznaczenie. Budynek gospodarczy przeznaczony b dzie na przechowywanie podr cznego sprz tu gospodarczego b cego na stanie

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Zleceniodawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzanowicach 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a Rok założenia 1951 PRZEDMIAR ROBÓT Stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego "PORTO" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 271 679,70 zł VAT: 62 486,34

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 348/07/2010

Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Przedmiar robót CDI 348/07/2010 Obiekt Zmiana sposobu uŝytkowania budynku fitness klubu na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie - roboty budowlane - ETAP I, aktualizacja kosztorysu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 Instalowanie wind NAZWA INWESTYCJI : MONTAś PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MU- ZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 PRZEDMIAR ROBÓT

FUH PROJBUD Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 PRZEDMIAR ROBÓT FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112723-9 Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw 45100000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Budynek Administracyjny Gminy Lubrza Obiekt : j.w Adres : 66-218 Lubrza ul. Świebodzińska 68 WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł / r-g Narzut kosztów pośrednich

Bardziej szczegółowo