KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ROZBUDOWA ŚWIELTICY WIEJ- SKIEJ ADRES INWESTYCJI : MIEDZNA MUROWANA, DZ. NR 364, GM. ŻARNÓW INWESTOR : Gmina Żarnów ADRES INWESTORA : UL. OPOCZYŃSKA, ŻARNÓW BRANŻA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Miedzna, rozbudowa.kst PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY ZIEMNE 1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą d spycharek RAZEM KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.i- m 3 d II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km ((13.69*4.68)+(7.71*1.85)+(4.68*1.85))*1.25 m RAZEM KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.iii) m 3 d m RAZEM KNR 2-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m m 3 d kat.gr.iii-iv -szerokość m m RAZEM KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m 3 d m w gruncie kat. I-III m RAZEM KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie m 3 d kat. III m RAZEM KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za m 3 d każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m m RAZEM KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m 3 d m RAZEM ŁAWY FUNDAMENTOWE KNR 2-02 Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10 cm m d.2 ((( )*0.65)+(( )*0.45)+(1.0* 0.68))*0.1 m RAZEM KNR 2-02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m m 3 d ((( )*0.65)+(( )*0.45)+(1.0* m ))*0.40 RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław d fundament.betonowych ((( )*0.75)+(( )*0.55)+(1.1* )) RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu d asfalt.- druga i nast.warstwa RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie kg d ((( )*4*1.2)+(( )*4*1.2))* kg RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane kg d ( )*4*0.888 kg RAZEM ŚCIANY FUNDAMENTOWE 15 KNR-W 2-02 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej: ściany m 3 d piwnic gr.38 cm ( )*0.38*2.37 m RAZEM KNR-W 2-02 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej: ściany m 3 d piwnic gr.25 cm ( )*0.25*2.37 m RAZEM KNR-W 2-02 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej: gr.38 m 3 d cm ( )*0.38*1.50 m RAZEM

3 Miedzna, rozbudowa.kst PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 18 KNR-W 2-02 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej: gr.25 m 3 d cm ( )*0.25*1.50 m RAZEM KNR-W 2-02 Tynki zewn. cementowe kat.iii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i d pow. poziomych ( )* RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku d asfalt.- pierwsza warstwa ( )* RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku d asfalt.- druga i nast.warstwa ( )* RAZEM STROP NAD PIWNICĄ - TARAS 22 KNR 2-02 Żelbetowe płyty stropowe, grub. 12 cm płaskie lub na żebrach - stemplowanie d wysokości 2.05 m 38.70* KNR 2-02 d KNR 2-02 d analogia 25 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d kalkulacja d.4 własna 30 KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane kg 38.70*8.88 kg RAZEM Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm m 3 (3.62*2+9.76)*0.24* *0.2*0.25 m RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane kg (3.62*3+9.76*2)*3.55 kg RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie kg (3.62*3+9.76*2)*0.60 kg RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa RAZEM Ułożenie siatek metalowych pod posadzkę cementową z drutu 3 mm o oczkach 15x15 cm RAZEM Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm RAZEM Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm RAZEM KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej d układane metodą nieregularną RAZEM ŚCIANY NADZIEMIA 33 KNR 2-02 d Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm 34 KNR 0-17 d ( )* RAZEM Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar- stwowej z got. suchej mieszanki ( )* RAZEM

4 Miedzna, rozbudowa.kst PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 35 KNR 2-02 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i szt d pustaków 3 szt RAZEM KNR 2-02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne szt. d do drzwi wzmocnionych i p.poż. 3 szt RAZEM KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z szt d cegieł pojed.,bloczków i pustaków 4 szt RAZEM KNR 2-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. d ( )* RAZEM KNR 2-02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi szt. d wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7 szt RAZEM KNR 2-02 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm - opaskowy m 3 d ( )*0.24*0.25 m RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane kg d ( )*4*0.888 kg RAZEM KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie kg d ( )*3*0.9*0.222 kg RAZEM kalkulacja Montaż kotew w wieńcu w celu zamocowania murłaty szt d.5 własna 12 szt RAZEM KOMINY 44 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. m 3 d *0.9* *0.38*4.68 m KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Tynki zewn.cementowe kat.iii wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom. komin 0.90*7.07*2+0.38* RAZEM Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. m *0.38*4.65 m RAZEM KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.iii wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom. d komin (1.68*2+0.38)* RAZEM POSADZKI 48 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza d warstwa ( )+( ) RAZEM KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga d i nast. warstwa ( )+( ) RAZEM KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu d konstr.na zaprawie - styropian gr. 10 cm RAZEM kalkulacja Ułożenie siatek metalowych pod posadzkę cementową z drutu 3 mm o oczkach d.7 własna 15x15 cm RAZEM KNR 2-02 d Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm RAZEM

5 Miedzna, rozbudowa.kst PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 53 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm d RAZEM KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej d układane metodą nieregularną - ( )+( ) RAZEM STOLARKA DRZWIOWA 55 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne d * KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2 1.00*2.10* RAZEM Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt. wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościażnice w projektowanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych 10 szt RAZEM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe w projektowanych pomieszczeniach 1.0*2.10*6+0.9*2.10* RAZEM STOLARKA OKIENNA 59 KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką d obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.50* RAZEM KNR 0-19 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką d obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.60*0.60* RAZEM KNR 0-19 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. d do 1.0 m2 0.90*0.60* RAZEM KNNR 2 Parapety wewnętrznez aglomarmuru o gr.3 cm i szer. do 30 cm m d * m RAZEM KNR 2-05 Parapety z blachy ocynkowanej powlekane szt. d analogia 6 szt RAZEM STROP PODWIESZANY 64 KNR AT-12 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowychna metalowej konstrukcji d nośnej- izolacja pozioma z wełny mineralnej RAZEM KNR AT-12 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej d pojedynczej, profile CD i uchwyty ES RAZEM TYNKI i OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 66 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i słupach: piwnice d (3.62*6+4.60*2+2.76*2+1.40*2)* KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na stropach i podciągach: piwnice RAZEM RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i słupach: parter (3.62*6+2.50* *2+4.00*2+1.54*4+1.28*4)* RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na stropach i podciągach: parter RAZEM

6 Miedzna, rozbudowa.kst PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 70 KNR 2-02 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną d (3.62*6+2.50* *2+4.00*2+1.54*4+1.28*4)* RAZEM ROBOTY MALARSKIE 71 NNRNKB Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome d NNRNKB d Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe RAZEM RAZEM KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków d gładkich bez gruntowania (3.62*2+2.50* *2+1.54*4+1.28*4)* RAZEM KONSTRUKCJA ZADASZENIA TARASU 74 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. ( )*0.14*0.14 m 3 drew. Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 2.14*5*0.14*0.14 m 3 drew. Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m RAZEM RAZEM *0.10*0.10*10 m RAZEM DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE 77 KNR 2-02 d Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m 3 drew. 0.14*0.14*22.77 m drew. RAZEM KNR 2-02 Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m 3 d nasyc. (0.07*0.16*4.70)*23 m RAZEM KNR AT-09 Łacenie - rozstaw łat 30 cm d * RAZEM KNR AT-09 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 d m 4.12* RAZEM NNRNKB Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną d dachówkową na łatach 4.12* RAZEM ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 82 KNR AT-09 Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do d cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy 22.77* RAZEM KNR AT-09 Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do d cm w rozwinięciu - pas podrynnowy 22.77* RAZEM KNR AT-09 Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad d cm w rozwinięciu - pas przyścienny 22.77* RAZEM KNR AT-09 Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad d cm w rozwinięciu - obróbka kominów ( )*0.3+( )* RAZEM KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m d RAZEM

7 Miedzna, rozbudowa.kst PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 87 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt d szt KNR-W 2-02 d Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m RAZEM *2 m RAZEM SCHODY ZEWNĘTRZNE 89 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.iv) m 3 d ( )*0.80*0.25 m KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d RAZEM Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,6 m pod schody zewnętrzne m 3 ( )*1.50*0.25 m RAZEM Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm RAZEM Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.płyty RAZEM Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.płyty RAZEM Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane kg *8 kg RAZEM Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej (5*0.19*2.50)+(5*0.19*1.80) RAZEM

8 1 ROBOTY ZIEMNE 1 KNR Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek d KNR d.1 03 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.i-ii z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 3 KNR Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.iii) d KNR Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych d.1 02 głębokości do 1.5 m kat.gr.iii-iv -szerokość m 5 KNR Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. d.1 01 I-III 6 KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III d KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie d.1 05 kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 8 KNR Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. d.1 01 I-III m 3 ((13.69* 4.68)+(7.71* 1.85)+(4.68* 1.85))*1.25 = m m m = m m m

9 2 ŁAWY FUNDAMENTOWE 9 KNR Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10 cm m 3 (((4.08+ d )* 0.65)+ (( )*0.45)+ (1.0*0.68))* 10 KNR Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0, d m 11 KNR Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na d.2 02 lepiku na gorąco ław fundament.betonowych 12 KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - d.2 10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa 13 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków d.2 01 i budowli - pręty gładkie 14 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków d.2 02 i budowli - pręty żebrowane 0.1 = m 3 ((( )* 0.65)+ (( )*0.45)+ (1.0*0.68))* 0.40 = ((( )* 0.75)+ (( )*0.55)+ (1.1*0.78)) = kg ((( )* 4*1.2)+ (( )*4*1.2)) *0.222 = kg ( )* 4*0.888 =

10 3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 15 KNR-W 2-02 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie m 3 ( )* d cementowej: ściany piwnic gr.38 cm 0.38*2.37 = 16 KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej: ściany piwnic gr.25 cm Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej: gr.38 cm Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej: gr.25 cm Tynki zewn. cementowe kat.iii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych 20 KNR Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - d.3 07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 21 KNR Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - d.3 08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa m 3 ( )* 0.25*2.37 = m 3 ( )* 0.38*1.50 = m 3 ( )* 0.25*1.50 = ( )*2.37 = ( )*2.37 = ( )*2.37 =

11 4 STROP NAD PIWNICĄ - TARAS 22 KNR Żelbetowe płyty stropowe, grub. 12 cm płaskie lub na 38.70*0.12 = d żebrach - stemplowanie wysokości 2.05 m KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków kg 38.70*8.88 = d.4 02 i budowli - pręty żebrowane d.4 KNR analogia Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm 25 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków d.4 02 i budowli - pręty żebrowane 26 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków d.4 01 i budowli - pręty gładkie m 3 (3.62* )*0.24* * 0.2*0.25 = kg (3.62* *2)*3.55 = kg (3.62* *2)*0.60 = KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku d.4 05 na zimno - pierwsza warstwa 28 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku d.4 06 na zimno - druga i nast.warstwa 29 kalkulacja Ułożenie siatek metalowych pod posadzkę cementową z d.4 własna drutu 3 mm o oczkach 15x15 cm 30 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro d.4 01 gr.25mm 31 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko d.4 02 gr.25mm 32 KNR-W 2-02 d = Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną

12 5 ŚCIANY NADZIEMIA 33 KNR Ściany budynków wielokond.z bloczków z ( d.5 01 bet.komórkow.,gr.24cm )* 3.50 = 34 KNR Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i d.5 01 ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 35 KNR Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i d.5 01 pustaków 36 d.5 KNR KNR d KNR d.5 02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 39 KNR Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na d.5 02 budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 40 KNR d.5 12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm - opaskowy 41 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków d.5 02 i budowli - pręty żebrowane 42 KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków d.5 01 i budowli - pręty gładkie 43 kalkulacja d.5 własna ( )*3.50 = szt 3 szt. 3 szt 4 ( )*2.88 = szt. 7 m 3 ( )*0.24* 0.25 = kg ( )*4* = kg ( )*3*0.9* = Montaż kotew w wieńcu w celu zamocowania murłaty szt

13 6 KOMINY 44 KNR Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/ m *0.9* d ceg * 0.38*4.68 = 45 KNR Tynki zewn.cementowe kat.iii wyk.ręcznie na ścianach d.6 01 płaskich i pow.poziom. komin 46 KNR Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/ d ceg. 47 KNR Tynki zewn.cementowe kat.iii wyk.ręcznie na ścianach d.6 01 płaskich i pow.poziom. komin *7.07* *7.07 = m *0.38* 4.65 = (1.68* )*1.75 =

14 7 POSADZKI 48 KNR-W 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa ( ) +( ) = 49 KNR-W 2-02 d Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i nast. warstwa 50 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - styro- d.7 02 pian gr. 10 cm 51 kalkulacja Ułożenie siatek metalowych pod posadzkę cementową z d.7 własna drutu 3 mm o oczkach 15x15 cm ( ) +( ) = KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro d.7 01 gr.25mm 53 KNR Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm d KNR-W 2-02 d Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - ( )+ ( ) =

15 8 STOLARKA DRZWIOWA 55 KNR-W 2-02 d Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne 1.60*2.10 = KNR-W 2-02 d Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m2 1.00*2.10*2 = KNR Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt. 10 d.8 01 budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - ościażnice w projektowanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych 58 KNR Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne d.8 02 pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe w projektowanych pomieszczeniach 1.0*2.10*6+ 0.9*2.10*4 =

16 9 STOLARKA OKIENNA 59 KNR Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do *1.50 = d m2 60 KNR Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 d.9 05 m2 61 KNR Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 d.9 03 m2 62 d.9 KNNR KNR d analogia Parapety wewnętrznez aglomarmuru o gr.3 cm i szer. do 30 cm 0.60*0.60*2 = *0.60*3 = m * = Parapety z blachy ocynkowanej powlekane szt

17 65 KNR AT-12 d STROP PODWIESZANY 64 KNR AT-12 d Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowychna metalowej konstrukcji nośnej- izolacja pozioma z wełny mine ralnej Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES

18 11 TYNKI i OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 66 KNR Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i (3.62*6+ d słupach: piwnice 4.60* * *2)* KNR Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na stropach i d podciągach: piwnice 68 KNR Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i d słupach: parter 69 KNR Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na stropach i d podciągach: parter 70 KNR Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej d metodą kombinowaną = = (3.62* * * * * *4)*2.88 = (3.62* * * * * *4)*2.00 =

19 12 ROBOTY MALARSKIE 71 NNRNKB 202 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie d poziome 72 NNRNKB 202 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie d pionowe 73 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni (3.62*2+ d wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.50* * * *4)* =

20 13 KONSTRUKCJA ZADASZENIA TARASU 74 KNR Płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m 3 drew. ( d tarcicy nasyc. 1.40)*0.14* 0.14 = KNR Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m 3 drew. 2.14*5*0.14* d tarcicy nasyc = d.13 KNR Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m *0.10* 0.10*10 =

21 14 DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE 77 KNR Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy m 3 drew. 0.14*0.14* d nasyc = 78 KNR Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do d cm2 z tarcicy nasyc. 79 KNR AT-09 d KNR AT-09 d NNRNKB 202 d m 3 (0.07*0.16* 4.70)*23 = Łacenie - rozstaw łat 30 cm 4.12*22.77 = Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach *22.77 = rozstaw kontrłat 1,00 m Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci 4.12*22.77 = do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

22 15 ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 82 KNR AT-09 d Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynno *0.25 = KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d wy Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas podrynnowy Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - pas przyścienny Obróbki z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - obróbka kominów 22.77*0.25 = *0.30 = ( )*0.3+ ( )* 0.3 = Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt 2 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 3.75*2 =

23 16 SCHODY ZEWNĘTRZNE 89 KNR Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość m 3 ( d do 10 m (kat.gr.iv) )* 0.80*0.25 = 90 KNR Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer. do 0,6 d m pod schody zewnętrzne m 3 ( )* 1.50*0.25 = KNR Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm = d KNR Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy = d grub.płyty KNR Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy = d grub.płyty KNR Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków kg *8 = d i budowli - pręty żebrowane KNR-W 2-02 d Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: (5* 0.19*2.50)+ (5*0.19* 1.80) =

24 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę ROBOTY ZIEMNE ŁAWY FUNDAMENTOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWE STROP NAD PIWNICĄ - TARAS ŚCIANY NADZIEMIA KOMINY POSADZKI STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA STROP PODWIESZANY TYNKI i OKŁADZINY WEW- NĘTRZNE ROBOTY MALARSKIE KONSTRUKCJA ZADASZENIA TARASU DACH - KONSTRUKCJA + PO- KRYCIE ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLA- CHARSKIE SCHODY ZEWNĘTRZNE RAZEM netto VAT Razem brutto Ogółem wartość kosztorysowa robót W tym: kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Słownie: Udzi ał procentowy

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki /7, 0-77 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowy Przedszkole Szcześcioodziałowe. Roboty konstrukcyjno-budowlane - etap I. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garaŝowych dla OSP ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A"

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego SIELANKA A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A" Zało enia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyj

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK2 pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: EGREEN - Piotr Bzowy ul. Górczyńska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012 Przedmiar robót oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja Budowa: Ptaszkowa I- oczyszczalnia ścieków Obiekt: Budynek oczyszczalni-roboty budowlane Zamawiający: Gmina Grybów Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni

Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni Kosztorys ofertowy docieplenia budynku socjalnego i cz. stolarni NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku socjalnego i cz. stolarni ADRES INWESTYCJI : Kijany gm. Spiczyn INWESTOR : Zespól Szkól Rolniczych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK37" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,45 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : 0,00 z. ownie: zero i 00/100 z. Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zak adów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia cieków ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 8 czerwiec 2009. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 8 czerwiec 2009. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO DMS SERVICE Sp. z o.o. ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku PlacówkiTerenowej KRUS ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ADRES INWESTORA : Warszawa Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA Data: 2010-03-01 Budowa: działka nr 1864, 209/4, 209/5 ul. Niezłomnych, ul. Grobla 88-300

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU Przedmiar robót Data: 2012-05-23 Budowa: Zagórze, ul. Kościelna Obiekt: Strażnica OSP w Zagórzu Zamawiający: Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kosztorys inwestorski POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Kosztorys inwestorski Budowa: Konin Obiekt lub rodzaj robót: budowlane Lokalizacja: Konin, ul Kard. St. Wyszyńskiego Inwestor: Paaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin Data

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. zł 1 2 3 4 5 6 1 STAN ZEROWY 44 105,77 2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 91 765,56

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. zł 1 2 3 4 5 6 1 STAN ZEROWY 44 105,77 2 STAN SUROWY ZAMKNIETY 91 765,56 Kosztorys dla TK 0 - drewniany.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę. Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.,. Fundamenty,. Izolacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) RAZEM

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) RAZEM ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO TK10GL2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (łącznie z garażem) 170,84 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY RAZEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów "BHL" BIURO USŁUG BUDOWLANYCH inŝ. Halina Luty Gdańsk ul.kocurki 2 lok.9 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych eleentów NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny

Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny Tabela Elementów Rozliczeniowych Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar robót PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Przedmiar robót PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Data: 2009-03-05 Budowa: Gronowo Elbląskie, gm. Gronowo Elblaskie, działka nr 10/10 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Biuro Projektów "IZOL" 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 51 B KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin ul Kościelna 12 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu Rejon ul Kościelna 12 ADRES

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 14 1. Obiekt: PRACE ROZBIÓRKOWE 1. 1. Element: DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENEJ Z DEMONTAśEM PODOKIENNIKÓW WEWN. I ZEWN. 1. 1. 1. KNR 04-01-1306-0100 DemontaŜ krat okiennych stałowych [ 66.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "OLA III" BRANŻA : BUDOWLANA

KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY OLA III BRANŻA : BUDOWLANA KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "OLA III" BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki DATA OPRACOWANIA : październik 2003 (aktualizacja cen

Bardziej szczegółowo

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.04 Rozebreanie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Robocizna 8,08 23,1

Bardziej szczegółowo

1. 8,51-2,66 5,85 3 KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III

1. 8,51-2,66 5,85 3 KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III Przedmiar robót na bramę wjazdową i furtkę do OEM I - 3. 1. Brama wjazdowa i furtka do OEM / w tym konstrukcja / I-3. 2. Roboty ziemne 1 KNR 2-01 0307-02-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej okna skrzynkowe na okna zespolone z drewna klejonego ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Cegielskiego 1 INWESTOR : Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KRUCZKOWSKI CZESŁAW 60-183 Poznan, Slawinska 13 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KRUCZKOWSKI CZESŁAW 60-183 Poznan, Slawinska 13 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu KRUCZKOWSKI CZESŁAW 60-183 Poznan, Slawinska 13 45214620-2 Ośrodki badawcze PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : "MODRENIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Użytkownik: Lechprojekt Mikołów dnia, 18-12-2005 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9

Użytkownik: Lechprojekt Mikołów dnia, 18-12-2005 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 45111000-8 45453000-7 45223000-6 29221610-3 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Podzamcze, działka nr 1403/5, ul. Wojska Polskiego Inwestor "ZAMEK" Sp. z o. o., Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty remontowe - budowlane Inwestor : Gmina Kaczory 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22 Opracował : Sylwester Skąpski Data : 2015-03-02 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D

Bardziej szczegółowo

P.U.P.I PLAN Sp. z o.o. 65-823 ZIELONA GÓRA UL. BROWARNA 1

P.U.P.I PLAN Sp. z o.o. 65-823 ZIELONA GÓRA UL. BROWARNA 1 P.U.P.I PLAN Sp. z o.o. - ZIELONA GÓRA UL. BROWARNA PRZEDMIAR OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Zielonej Górze ADRES INWESTYCJI : ul. Botaniczna, -00 Zielona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE ETAP II PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE ETAP II Adres inwestycji: gm. Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI

PRZEDMIAR UL. SANATORYJNA 18/4, 82-550 PRABUTY ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY JA- NUSZ LEŚNIEWSKI UL. SANATORYJNA 8/4, 8-550 PRABUTY PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wiaa ocieplona sorowni odpadów ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Lieracka 83 INWESTOR : JANTAR Jarosław Fiałkowski ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, ul. Króka 2 BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Sala wiejska z zapleczem Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Adres : Wieś Jeziorki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenu działki Kod CPV : 45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej Adres : Przelewice gm. Człopa działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ANIELKA" BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Nadleśnictwo Piotrków zs. w Łęcznie Leśniczówka Wierzeje Adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśników 4 Inwestor : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski. ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb.

PRZEDMIAR. Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski. ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb. Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb. PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH R 03-719 Warszawa ul. Jagiello ska 32 lok 7 tel. 618 27 50, tel/fax 618 32 85 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA ZAMÓWIENIA: Roboty remontowo-budowlane polegaj ce na adaptacji i remoncie lokali nr 45 i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia

ADMEX Zarządzanie Nieruchomościami ul. Komandorska 53A/8 Wrocław INWESTOR : Data zatwierdzenia ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ul. Koandorska 53A/8 Wrocław PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Ginazjalna 2a INWESTOR : ADMEX Zarządzanie Nieruchoościai ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe A-4 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Myśliwska 4, -00 Nowy Sącz KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko Urząd Miejski w GiŜycku al 1 Maja 14 11-500 GiŜycko PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWEYCJI : ZAĘPCZE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - USUNIECIE UEREK PO ROBOTACH BUDO- WLANYCH WYKONANYCH W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 174,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod ogi ponad 5 m2 ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) 1 KNR 4-01 ugowanie farby olejnej ( nale y za zdj cie i za enie listew z kablami) lub 1208-02 tapeta natryskowa - ciany 1.20*(1.25+0.65*2+1.30+1.70+1.15+1.30+0.90+1.10+0.60+3.10+1.50+0.7*2+ 41.93 - balustrada

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo