Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Likwidacja barier architektonicznych u budynku "D" - Poradni Specjalistycznych - budowa szybu windowego Budowa Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Inwestor SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY BRZOZÓW UL. KS.J.BIELAWSKIEGO 18

2 Kosztorys Strona 2/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena ROBOTY ROZBIÓRKOWE MAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 1 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 20,32 m2 razem r-g 0,2544 5,169 SpręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,1249 2,538 2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości dalsze 9 cm mnoznik 9 20,32 m2 R=9 razem r-g 0,0437 7,992 S=9 SpręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,0185 3,383 ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE Z ODWOZEM UROBKU 3 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wariant 1 15,31 m3 razem r-g 0,1734 2,655 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,1894 2,900 Koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0646 0,989 4 KNR Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.iv) 3,83 m3 razem r-g 3, ,777 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,39 1,494 5 KNR Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.iii-iv - dalsze 4 km mnoŝnik 8 19,14 m3 razem r-g 0,0054 0,103 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,0274 0,524 ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE NA ODKŁAD Z ZASYPANIEM 6 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 21,5 m3 razem r-g 0,1246 2,679 Koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0394 0,847 7 KNR Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.iv z przerzutem na odl.do 3 m 21,5 m3

3 Kosztorys Strona 3/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena razem r-g 1, ,438 ELEMENTY Z BETONU MONOLITYCZNEGO 8 KNR Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowym - wariant 1 1,05 m3 razem r-g 5,26 5,523 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 1,082 9 KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - wariant 1 10,46 m2 razem r-g 0,2951 3,087 Drewno opałowe kg 2,6 27,196 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,6 16,736 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 3,138 Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 12,029 Wyciąg m-g 0,0098 0,103 Środek transportowy m-g 0,0077 0, KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa - wariant 1 10,46 m2 razem r-g 0,1346 1,408 Drewno opałowe kg 2 20,920 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,3 13,598 Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 12,029 Wyciąg m-g 0,0067 0,070 Środek transportowy m-g 0,0059 0, KNR Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - wariant 1 3,83 m3 razem r-g 1,6578 6,349 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,09 0,345 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m3 0,002 0,008 Beton B20 m3 1,015 3,887 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,002 0,008 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001 0,004 Środek transportowy m-g 0,01 0,038 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,07 0, KNR Ściany Ŝelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - wariant 1

4 Kosztorys Strona 4/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 19,35 m2 razem r-g 2, ,917 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 9,675 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m3 0,003 0,058 Beton B20 m3 0,082 1,587 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,007 0,135 Drut stalowy okrągły kg 0,12 2,322 Wyciąg m-g 0,1598 3,092 Środek transportowy m-g 0,03 0,581 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,01 0, KNR Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1 cm róŝnicy grubości ścian - ściany grubości 25 cm mnoŝnik 17 19,35 m2 R=17 razem r-g 0,0247 8,125 M=17 Beton B20 m3 0,01 3,290 S=17 Wyciąg m-g 0,0094 3,092 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,001 0, KNR Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - wariant 1 4,69 m3 razem r-g 14, ,007 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 4,690 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m3 0,044 0,206 Beton B20 m3 1,02 4,784 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,042 0,197 Wyciąg m-g 1,0951 5,136 Środek transportowy m-g 0,1 0,469 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,09 0, KNR Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 25 cm 9,98 m3 razem r-g 11,71 116,866 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3 42,914 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m3 0,027 0,269 Beton B20 m3 1,02 10,180 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,048 0,479 Wyciąg m-g 0,96 9,581 Środek transportowy m-g 0,18 1, KNR śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - wariant 1 15,86 m2

5 Kosztorys Strona 5/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena razem r-g 2, ,986 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 6,439 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m3 0,0011 0,017 Beton B20 m3 0,153 2,427 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0033 0,052 Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m3 0,0047 0,075 Wyciąg m-g 0,0995 1,578 Środek transportowy m-g 0,0168 0,266 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,014 0, KNR śelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za kaŝdy 1 cm róŝnicy grubości płyty - grubość 12 cm mnoznik -3 15,86 m2 R=-3 razem r-g 0,0095-0,452 M=-3 Beton B20 m3 0,0102-0,485 S=-3 Wyciąg m-g 0,0072-0,343 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,001-0, KNR Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - wariant 1 0,932 m3 razem r-g 12,199 11,369 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,7 2,516 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m3 0,055 0,051 Beton B20 m3 1,02 0,951 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.iii m3 0,046 0,043 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,012 0,011 Wyciąg m-g 1,2126 1,130 Środek transportowy m-g 0,12 0,112 Pompa do betonu na samochodzie m-g 0,08 0, KNR Przygotowanie i montaŝ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty Ŝebrowane - wariant 2 1,5 t razem r-g 47,75 71,625 Pręty Ŝebrowane 8-14 mm t 1,02 1,530 Giętarka do prętów m-g 5,4 8,100 NoŜyce do prętów m-g 6,4 9,600 Prościarka do prętów m-g 4,8 7,200 Wyciąg m-g 1 1,500 Środek transportowy m-g 1,8 2, KNR Przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - wariant 1 0,45 t

6 Kosztorys Strona 6/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena razem r-g 35,72 16,074 Pręty gładkie śr.do 7 mm t 1,002 0,451 Giętarka do prętów m-g 4,03 1,814 NoŜyce do prętów m-g 4,75 2,138 Prościarka do prętów m-g 3,6 1,620 Wyciąg m-g 0,72 0,324 Środek transportowy m-g 1,3 0, KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 17,5 m2 razem r-g 0,0635 1,111 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 5,250 Wyciąg m-g 0,0005 0,009 Środek transportowy m-g 0,0004 0, KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa kolejne 2 warstwy mnoŝnik 2 17,5 m2 razem r-g 0,0587 1,027 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,25 4,375 Wyciąg m-g 0,0004 0,007 Środek transportowy m-g 0,0004 0,007 ROBOTY MURARSKIE Z CEGŁY PEŁNEJ 23 KNR Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - wariant 1 1,94 m3 razem r-g 15,37 29,818 Cegła budowlana pełna szt ,680 Piasek do zapraw m3 0,322 0,625 Wapno suchogaszone kg 34,5 66,930 Woda z rurociągu m3 0,152 0,295 Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 61,8 119,892 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,11 4,093 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0, KNR Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - wariant 1 147,07 m2 razem r-g 2,43 357,380

7 Kosztorys Strona 7/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Cegła budowlana pełna "150" szt 92, ,38 9 Zaprawa m3 0,084 12,354 Wyciąg m-g 0,39 57, KNR Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 3 szt. razem r-g 1,55 4, KNR Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 6 szt. razem r-g 2,14 12,840 ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN STYROPIANEM I WYPRAWĄ AKRYLOWĄ 27 KNR Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - wariant 1 99,83 m2 razem r-g 3, ,692 Sucha mieszanka tynkarska o gr. ziarna do 3,5 mm kg 4 399,320 Płyty styropianowe FS15 gr. 12 cm m3 0, ,648 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 11, ,626 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 415,293 Siatka z włókna szklanego m2 1, ,307 Farba gruntująca dm3 0,3 29,949 Środek transportowy m-g 0,0264 2,636 śuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0073 0, KNR Ocieplenie ościeŝy z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - wariant 1 2,87 m2 razem r-g 5, ,042 Sucha mieszanka tynkarska o gr. ziarna do 3,5 mm kg 4,4 12,628 Płyty styropianowe FS15 gr. 3 cm m3 0,0317 0,091 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 11,025 31,642 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 11,939 Siatka z włókna szklanego m2 1,643 4,715 Farba gruntująca dm3 0,3 0,861 Środek transportowy m-g 0,0264 0,076 śuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0073 0,021

8 Kosztorys Strona 8/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 29 KNR Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - listwa startowa 8,75 m razem r-g 0,22 1,925 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,9 7,875 Listwa startowa szer. 12 cm m 1,176 10,290 Środek transportowy m-g 0,0005 0,004 śuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0, KNR Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŝa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroŝników kątownikiem metalowym 69,1 m razem r-g 0,22 15,202 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,9 62,190 Kątownik aluminiowy m 1,176 81,262 Środek transportowy m-g 0,0005 0,035 śuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0, NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,765 m2 razem r-g 2,15 1,645 Zaprawa cementowa M 80 m3 0,002 0,002 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 21,038 Blacha powlekana płaska m2 1,23 0,941 Środek transportowy m-g 0,008 0,006 POKRYCIA DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NA STYROPIANIE GR. 20 CM LAMINOWANYM PAPĄ 32 KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 gr. 20 cm laminowanych papą poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 11,36 m2 razem r-g 0,2262 2,570 Drewno opałowe kg 2,7 30,672 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,75 19,880 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 3,408 Płyty styropianowe m2 1,05 11,928 Wyciąg m-g 0,0073 0,083 Środek transportowy m-g 0,0116 0, NNRNKB (z.v) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną

9 Kosztorys Strona 9/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 17,81 m2 razem r-g 0,16 2,850 Gaz propan-butan kg 0,1 1,781 Polimerowo-asfalt. papa zgrzew. na osn. z włókniny poliestr. m2 1,2 21,372 Wyciąg m-g 0,002 0,036 Środek transportowy m-g 0,003 0, NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2,6 m2 razem r-g 2,15 5,590 Zaprawa cementowa M 80 m3 0,002 0,005 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 71,500 Blacha powlekana płaska m2 1,23 3,198 Środek transportowy m-g 0,008 0, NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8,6 m2 razem r-g 1,35 11,610 Zaprawa cementowa M 80 m3 0,001 0,009 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 147,920 Blacha powlekana płaska m2 1,23 10,578 Środek transportowy m-g 0,008 0, NNRNKB (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaŝ rynien 4,35 m razem r-g 0,312 1,357 Rynny dachowe z PVC śr. 115 mm m 1,02 4,437 Uchwyty rynnowe kpl 2 8,700 Złączki rynnowe szt 0,25 1,088 Kształtki rynnowe: lej spustowy szt 0,23 1,001 Kształtki rynnowe: deekle szt 0,46 2,001 Klej dm3 0,0012 0,005 Wyciąg m-g 0,0004 0,002 Środek transportowy m-g 0,0006 0,003 DEMONTAś STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 37 KNR Rozebranie przeszkleń z luksferów gr. 10 cm na zaprawie cementowej 2,4 m2 razem r-g 1,03 2,472

10 Kosztorys Strona 10/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 38 KNR Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych i PCV o pow.ponad 2 m2 8,1 m2 razem r-g 0,52 4, KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 5,4 m razem r-g 0,85 4, KNR DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 2 kpl. razem r-g 0,87 1,740 pomocnicze (od R) % KNR DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr mm 2 szt. razem r-g 0,17 0,340 pomocnicze (od R) % 10 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ŚCIAN 42 KNR Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,03 m3 razem r-g 8,63 8,889 PRZEBUDOWA RYNNY NA BUDYNKU SZPITALA 43 KNR Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŝytku 5 m razem r-g 0,23 1, KNR Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŝytku 4 m2 razem r-g 0,3 1, KNR Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m 2 m razem r-g 0,52 1,040 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 4,000 Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia kg 1,77 3,540 Spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,039 0,078 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,02 0,040 Kwas solny techniczny kg 0,02 0,040 Drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany mm kg 0,01 0,020

11 Kosztorys Strona 11/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena pomocnicze % 2 46 KNR Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,15 m3 razem r-g 24,76 3,714 WYWIEZIENIE GRUZU 47 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 4,76 m3 razem r-g 0,86 4,094 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,5 2, KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŝdy nast. 1 km dalsze 4 km mnoŝnik 4 4,76 m3 S=4 Samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,02 0,381 TYNKI WEWNĘTRZNE Z MALOWANIEM 49 KNR Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1 4,8 m2 razem r-g 1,51 7,248 Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052 0,025 Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048 0,023 Piasek do zapraw m3 0,0266 0,128 Woda z rurociągu m3 0,0067 0,032 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,240 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0, KNR Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) - wariant 1 5,4 m2 razem r-g 1,17 6,318 Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052 0,028 Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048 0,026 Piasek do zapraw m3 0,0266 0,144 Woda z rurociągu m3 0,0067 0,036 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,05 0,270 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0, KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 186 m2

12 Kosztorys Strona 12/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena razem r-g 0, ,559 Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206 3,832 Zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027 0,502 Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021 0,391 Wyciąg m-g 0,0378 7, KNR Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 15,86 m2 razem r-g 0, ,246 Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0173 0,274 Zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027 0,043 Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004 0,063 Wyciąg m-g 0,0376 0, KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wariant 1 212,06 m2 razem r-g 0, ,498 Farba emulsyjna Polinit dm3 0, ,307 Środek transportowy m-g 0,0003 0, KNR Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za kaŝde dalsze malowanie - wariant 1 212,06 m2 razem r-g 0, ,709 Farba emulsyjna Polinit dm3 0,135 28,628 Środek transportowy m-g 0,0002 0,042 MONTAś ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 55 KNR-W Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe częściowo oszklone, szczotka, antaba, samozamykacz zamek 2,8 m2 razem r-g 3,64 10,192 Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,952 Silikon kg 0,1 0,280 Kołki rozporowe szt 5 14,000 Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1300x2150 mm jednoskrzydłowe szt 0,3572 1,000 częściowo oszklone Listwy maskujące m 2,55 7,140 pomocnicze % 15 Wyciąg m-g 0,05 0,140

13 Kosztorys Strona 13/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Środek transportowy m-g 0,06 0,168 MONTAś ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ PCV 56 NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 8,1 m2 razem r-g 2,26 18,306 Okna ze wzmocnionego PCV 1500x1800 RU szt 0,1235 1,000 Okna ze wzmocnionego PCV 1500x1800 RU materiał z odzysku szt 0,247 2,001 Kotwy elastyczne kpl. szt 7,25 58,725 Pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 2,187 Wyciąg m-g 0,05 0,405 Środek transportowy m-g 0,06 0, KNR Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3 szt. razem r-g 2,12 6,360 Zaprawa m3 0,013 0,039 Podokienniki prefabrykowane dł 1,80 m szt 1 3,000 Wyciąg m-g 0,11 0,330 PODŁOśA POD POSADZKI - ZASYPANIE PRZESTRZENI FUNDAMENTOWEJ Z CHUDMN BETONEM 58 KNR Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - wariant 1 4,1 m3 razem r-g 5 20,500 Pospółka m3 1,06 4,346 Wyciąg m-g 1,13 4, KNR Podkłady betonowe na podłoŝu gruntowym - wariant 1 0,32 m3 razem r-g 5,26 1,683 Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,03 0, KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - wariant 1 3,15 m2 razem r-g 0,2951 0,930 Drewno opałowe kg 2,6 8,190 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,6 5,040

14 Kosztorys Strona 14/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,945 Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 3,623 Wyciąg m-g 0,0098 0,031 Środek transportowy m-g 0,0077 0, KNR Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa - wariant 1 3,15 m2 razem r-g 0,1346 0,424 Drewno opałowe kg 2 6,300 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,3 4,095 Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 3,623 Wyciąg m-g 0,0067 0,021 Środek transportowy m-g 0,0059 0,019 PODŁOśA POD POSADZKI - WYLEWKI CEMENTOWE Z OKŁADZINĄ PŁYTKAMI GRES 62 KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 9,45 m2 razem r-g 0,0891 0,842 Płyty styropianowe FS20 gr. 5 cm m2 1,05 9,923 Wyciąg m-g 0,0032 0,030 Środek transportowy m-g 0,0047 0, KNR Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 9,45 m2 razem r-g 0,3564 3,368 Drewno opałowe kg 0,12 1,134 Masa asfaltowa kg 0,07 0,662 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206 0,195 Wyciąg m-g 0,0309 0,292 Środek transportowy m-g 0,0003 0, KNR Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm grubość wylewki 5 cm mnoŝnik 3 9,45 m2 R=3 razem r-g 0,0716 2,030 M=3 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 0,298 S=3 Wyciąg m-g 0,0158 0,448

15 Kosztorys Strona 15/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 65 KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŝa 8,75 m2 razem r-g 0,2192 1,918 Zaprawa klejąca kg 4,75 41,563 Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 Wyciąg m-g 0,0093 0, KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki GRES antypoślizgowy 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 8,75 m2 razem r-g 1,0664 9,331 Zaprawa klejąca kg 5,2 45,500 Zaprawa spoinująca kg 0,4 3,500 Płytki GRES 30x30 antypoślizgowe m2 1,02 8,925 Środek transportowy m-g 0,027 0,236 Wyciąg m-g 0,0315 0, KNR Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŝa 19,65 m razem r-g 0,0454 0,892 Zaprawa klejąca kg 0,72 14,148 Środek transportowy m-g 0,0001 0,002 Wyciąg m-g 0,0014 0, KNR Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 19,65 m razem r-g 0,4544 8,929 Zaprawa klejąca kg 0,78 15,327 Zaprawa spoinująca kg 0,12 2,358 Płytki GRES 30x30 antypoślizgowe m2 0,1575 3,095 Środek transportowy m-g 0,004 0,079 Wyciąg m-g 0,0054 0,106 RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 69 KNR Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 130 m2 razem r-g 0, ,231

16 Kosztorys Strona 16/16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009 1,170 Haki do muru kg 0,012 1,560 Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,006 0,780 Płyty komunikacyjne długie m2 0,0004 0,052 Płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,026 Płyty pomostowe robocze m2 0,015 1,950 Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.iii m3 0 0,000 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m3 0,0002 0,026 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m3 0 0,000 Rusztowanie rurowe m-g 0,164 21,320 RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE 70 KNR Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m 3 m2 razem r-g 1,273 3,819 Płyty komunikacyjne długie m2 0,0006 0,002 Płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0004 0,001 Płyty pomostowe robocze m2 0,0338 0,101 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m3 0 0,000 Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.ii m3 0,0001 0,000 Rusztowanie rurowe m-g 0,38 1, KNR Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m 12 m2 razem r-g 0,2942 3,530 Płyty pomostowe robocze m2 0,0212 0,254 Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.ii m3 0,0001 0,001

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku biblioteki i ośrodka zdrowia Adres inwestycji : Koźle 44 gm. Stryków Inwestor : Gmina Stryków : Stryków ul. Tadeusza Kościuszki 27 Sporządził

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : przebudowa magazynu obrony cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urządu Gminy ADRES INWESTYCJI : Sieroszewice ul. Ostrowska, dz. nr 316/2. INWESTOR : Gmina Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Realizacji Inwestycji INVESTA ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin Biuro Realizacji Inwestycji "INVESTA" ul. Bosmańska 23a/23, 75-257 Koszalin NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Jastrowie ul. Wojska Polskiego 14 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3.

KOSZTORYS OFERTOWY. Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. KOSZTORYS OFERTOWY Przedmiot robót: Renowacja elewacji Leszno, ul. KOŚCIELNA 3. Zamawiający: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. J.Dekana 10. Wykonawca prac: ul. Rodzaj robót: renowacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic

Kosztorys ślepy z przedmiarem robót. Remont posadzek w kondygnacji piwnic Kosztorys ślepy z przedmiarem robót Data: 2012-04-12 Obiekt:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Zamawiający:III Liceum ogólnokształcące ul Szopena Cennik materiałów:2012 I kw.inw Cennik sprzętu:2012

Bardziej szczegółowo

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33

INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 INPRO WARSZAWA, UL.HOśA 72/33 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa miejsc garaŝowych dla OSP ADRES INWESTYCJI : Szkaradowo 78a, 63-930 Jutrosin INWESTOR : Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214000-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : 01.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Racibórz, ul. Batorego 14 INWESTOR : MAX Spółka Jawna Majchrzak ADRES INWESTORA : Racibórz, Plac Dworcowy 1 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego

kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy 87-312 Pokrzydowo kosztorys ślepy- budowa schronu na sprzęt (rowery, kajaki) - przy budynku siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł ADMINISTRACJA OSIEDLA NR AO 3 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W BARTOSZYCACH 11-200 BARTOSZYCE, UL. BEMA 32 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DOCIEPLENIA SZCZYTU W SYSTEMIE CERESIT CE-

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2

m Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR analogia m 2 "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w m 3 0304-01 cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- ami obmiar = 0.421m 3 16.4r-g/m

Bardziej szczegółowo

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3

obmiar = 0.421m3 -- R -robocizna 16.4r-g/m3 -- M -Ceg a ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwyk a, pe na kl.15 (dostawca: ICB_SREDNIE) 372szt/m3 Kosztorys z przedmiarem robót Lp. Podstawa Nr sprawy 46/PN/2017 Załącznik Nr 11 do SIWZ Opis jm Nak ady Koszt R M S "Naprawa tynków zewn trznych na elewacji budynku nr 88/2617 1 KNR-W 4-01 Uzupe nienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Strona 1/10

Kosztorys Strona 1/10 Kosztorys Strona 1/10 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Docieplenie stropu 1 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-gr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ELEWACJA

PRZEDMIAR - ELEWACJA PRZEDMIAR - ELEWACJA 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 cz. B i C Wojewódzkiego Sądu

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ZEWNĘTRZNA PLATFORMA HYDRAULICZNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt lub rodzaj robót: Budowa: BUDYNEK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZYSIEKACH, PRZYSEKI 428 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23

KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO. ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. SOPOCKA 3/5 dz. nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR : URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS

WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS WAM OREG KRAKÓW KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : remont dachu Montelupich 3 - krycie pianką poliuretanową ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Montelupich 3 INWESTOR : WAM OReg Kraków ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KOSZTORYS ZEROWY. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne KOSZTORYS ZEROWY 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Nazwa inwestycji : Termomodernizacja poddasza budynku A Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny

Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny Tabela Elementów Rozliczeniowych Część Budowlana Uwaga! Złom z rozbiórki pozostaje na terenie wskazanym przez Zamawiającego Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł (5 x 6) 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja

Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy. Remont oraz renowacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa S łownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Remont oraz renowacja Obiekt Budowa S łupsk, Plac Zwycięstwa 3 Inwestor MIASTO SŁUPK 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23.

1 Naprawa elewacji budynku stra nicy p.po. Razem koszty bezpo rednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 0-23. 1 1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJ CE 1 Zabezpieczenie istniej cej nawierzchni kpl d.1.1 kalk. w asna obmiar = 1kpl 13.2r-g/kpl r-g 13.2000 0.000 0.00 2* Folia budowlana gruba 1szt/kpl szt 1.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : 12 maj 2014. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I EEWACJI BUDYNKU MIESZKANEG0 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK REJTANA 2C INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.

Kosztorys wykonano w SEKO 7.1 OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wojsk.Spec. P.L.S.P. ZOZ Braniewo, KOSZTORYS NAKŁADCZY 1 E1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZYSTOSOWANIE A1 DEMONTAśE, ROZBIÓRKI P1 KNR 4-01 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o m2 0354-0500 powierzchni ponad 2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY "KONSTRUKTOR" mgr inŝ. Krystian Szydłowski ul. Wylotowa 1/3, 74-320 Barlinek KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrza hali sportowej ADRES INWESTYCJI : ul. Za Bramką 8, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo dz. nr 307/5 Inwestor Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7 87-134 Zławieś Wielka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PROMYCZEK" W JAROCINIE

Kosztorys ofertowy REMONT DACHU NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMYCZEK W JAROCINIE Kosztorys ofertowy REMONT DACHU W Budowa: REMONT DACHU W Obiekt lub rodzaj robót: REMONT DACHU W Inwestor: STOWARZYSZENIE WYCHOWACZO-OPIEKU CZO-DYDAKTYCZNE UL. BATOREGO 5 63-200 JAROCIN kosztorysu: z Data

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA Data: 2010-03-01 Budowa: działka nr 1864, 209/4, 209/5 ul. Niezłomnych, ul. Grobla 88-300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia ADRES INWESTYCJI : Rzgów ul. Szkolna INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ROBOTY BUDOWLANE. Obiekt MODU SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Kosztorys Ofertowy ROBOTY BUDOWLANE. Obiekt MODU SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 Warto kosztorysowa ownie: Kosztorys Ofertowy ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe AWIE MA A 87-134 Z AWIE WIELKA URZ D GMINY Z WIE WIELKA 87-134 Z WIE WIELKA UL. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Przedmiar robót Budynek socj.-mag. - Darłowo ul. Chopina, działka Nr 8/2 obr. 16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys ślepy. Przedmiar robót Budynek socj.-mag. - Darłowo ul. Chopina, działka Nr 8/2 obr. 16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Strona 1 z 50 Wartość kosztorysowa Podatek VAT 22% Cena kosztorysowa Słownie: zł ślepy Obiekt Budynek socj.-mag. Budowa Darłowo ul. Chopina, działka Nr 8/2 obr. 16 Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca STAROSTWO POWIATOWE Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ADRES INWESTYCJI : ul.ozorkowskie Przedm. 2,99-100 Łęczyca INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Roman Borowski DATA OPRACOWANIA : 26.05.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Zakład Budowlany Roan Borowski ul. Miodowa 10 68-100 ŻAGAŃ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki okiennej skrzynkowej na okna drewniane jednoraowe ADRES INWESTYCJI : 66-612 Gubin, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS IWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w obiekcie Koncertowa ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.koncertowa 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A"

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego SIELANKA A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A" Zało enia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyj

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont pokrycia dachowego z jednoczesnym ociepleniem Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4

Przedmiar Remont pokrycia dachowego z jednoczesnym ociepleniem Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Przedmiar Remont pokrycia dachowego z jednoczesnym ociepleniem Sali Tańca w Krakowie oś. Górali 4 Data: 2009-05-12 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny :

MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r. Stawka roboczogodziny : MIM Architekci ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach - etap I, w związku z realizacją inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012

Przedmiar robót. Ptaszkowa I - bud. oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja 2012 Przedmiar robót oczyszczalni-rob. budowlane- aktualizacja Budowa: Ptaszkowa I- oczyszczalnia ścieków Obiekt: Budynek oczyszczalni-roboty budowlane Zamawiający: Gmina Grybów Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 8 czerwiec 2009. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 8 czerwiec 2009. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO DMS SERVICE Sp. z o.o. ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku PlacówkiTerenowej KRUS ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ADRES INWESTORA : Warszawa Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU

Przedmiar robót PRACE REMONTOWE -STOLARKA ORAZ OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU MŁODZIEŻY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W POZNANIU Przedmiar robót OSPRZĘT PPOŻ - BUDYNEK DOMU WYCHOWAWCZA W POZNANIU Data: 2010-12-28 Budowa: Obiekt: BUDYNEK DOMU UL. WOJSKA POLSKIEGO 53 Zamawiający: Miasto Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 61-841

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in.

KOSZTORYS. PHU Avente Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze. ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. PHU "Avente" Robert Ko win ul. Wolno ci 262/210 41-800 Zabrze KOSZTORYS ADRES INWESTYCJI : ul. Cisowa SPORZ DZIŁ KALKULACJE : in. Malwina Konieczny Stawka roboczogodziny : 16.00 zł NARZUTY Koszty po rednie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki /7, 0-77 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowy Przedszkole Szcześcioodziałowe. Roboty konstrukcyjno-budowlane - etap I. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.

Kosztorys przebudowy Remizy OSP w Świeszynie. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349. Roboty rozbiórkowe. Lp KNR Czynności technologiczne Nakłady Norma Ilość JM Cena Wartość 1. 0401.0349.04 Rozebreanie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Robocizna 8,08 23,1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 84/2010

Przedmiar robót Nr: 84/2010 Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem Wykonawca: Rudnik nad Sanem 2010-09-10 Przedmiar robót Nr: 84/2010 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Marek Powiecka DATA OPRACOWANIA : październik 2011. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : pracownia projektowa ARCH+ ul. Leśna 15, 44-195 Knurów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWĄ PVC W PRZEDSZKOLU NR 8 ADRES INWESTYCJI : ul. Czempiela 5, Piekary

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka

Przedmiar. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego. Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka Przedmiar Przedmiot kosztorysu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Lokalizacja: Zapadłe 6, 76-270 Ustka Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Zapadłe 5, 6, 7 Opracowany przez: Cena kosztorysowa: słownie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU Przedmiar robót Data: 2012-05-23 Budowa: Zagórze, ul. Kościelna Obiekt: Strażnica OSP w Zagórzu Zamawiający: Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Centrum Kulturalno - Oswiatowo - Rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie Dz Nr 96/3, 96/4, 96/6, 96/7. Budynek Podstawowy

Kosztorys nakładczy. Centrum Kulturalno - Oswiatowo - Rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie Dz Nr 96/3, 96/4, 96/6, 96/7. Budynek Podstawowy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy 96/3, 96/4, 96/6, 96/7. Budynek Data: 2009-02-07 Budowa: Rekraacyjne Płonczyn Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Obiekt: Budynek Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy - Ślepy

Kosztorys Nakładczy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Nakładczy - Ślepy Obiekt Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego. Kod CPV 45453000-7 Budowa Budynek mieszkalny wielorodzinny, Gdańsk ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Rozbudowa budynku usługowo-handlowego o część magazynową, krojownię i wzorcownię z nadbudową garażu oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego garażu na magazyn oraz istniejących

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Obiekt Budowa KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Inwestor ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH 31-510 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 26 Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien. m 2 2 ELEWACJA Z BALKONAMI 44 KNR-W 4- Oderwanie listew wokół okien d.2 01 0808-08 obiar = 381.00 analogia 1* robocizna r-g 68.5800 0.18r-g/ 45 KNR-W 4- d.2 01 0545-08 Rozebranie obróbek z blachy nie nadaj

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z

KOSZTORYS OFERTOWY. Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT : z Podatek VAT : z Ogó em warto kosztorysowa robót : z RM KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ciany wschodniej budynku mieszkalnego w wiebodzinie, Pl. Wolno ci 21 ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, Pl. Wolno ci 21 INWESTOR : GMINA WIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Sporządził :... Sprawdził przedmiar :... Data opracowania :01/03/2011r. Poziom cen :marzec 2008 Stawka roboczogodziny = 10,00 zł Strona 1 z 8 Licencja : 305590424/07/2011 ul. Sienkiewicza 5a 32-300 Olkusz KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji :Strona tytułowa do przykładowego kosztorysu Adres inwestycji :ul Sienkiewicza 5a 32-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Streicher DATA OPRACOWANIA : 10.04.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych z montaŝem drzwi wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Szczecińska 12 INWESTOR : ZBILK ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów, prześwitu bramowego, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : 26.10.2011 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : WIĘŻBA DACHOWA+ POKRYCIE Z OBRÓBKAMI ADRES INWESTYCJI : 19-420 KOWALE OLECKIE Dz, nr, 504/2 INWESTOR : Gmina KOWALE OLECKIE ADRES INWESTORA : KOWALE OLECKIE ul, KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK2 pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: EGREEN - Piotr Bzowy ul. Górczyńska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK37" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,45 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 1. kwartał 2011 - ceny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania

PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania bran a: BUDOWLANA PRZEDMIAR 45211341-1 Mieszkania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sùownika Zamówieñ Nazwa obiektu lub robót budowlanych : BUDYNKI SOCJALNE Lokalizacja /adres inwestycji/ : 63-400 0STRÓW

Bardziej szczegółowo

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO

ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Przedmiar REMONT KOMINÓW i WIĘŹBY WRAZ ZE ZMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO Budowa: Budynek dydaktyczny C.K.U w Jarosławiu Obiekt: Jarosław ul. 3-go Maja 31 dz. Nr 3089 Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Biuro Projektów "IZOL" 87-8 Włocławek, ul. Płocka 26 KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4521-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 14 1. Obiekt: PRACE ROZBIÓRKOWE 1. 1. Element: DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENEJ Z DEMONTAśEM PODOKIENNIKÓW WEWN. I ZEWN. 1. 1. 1. KNR 04-01-1306-0100 DemontaŜ krat okiennych stałowych [ 66.0000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzeczoznawcza Kosztorysowy SKB inż. Wojciech Ładecki upr. 171/04 DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu nad halą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ocieplenie stropodachu budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w GiŜycku. al. 1 Maja 14 11-500 GiŜycko Urząd Miejski w GiŜycku al 1 Maja 14 11-500 GiŜycko PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWEYCJI : ZAĘPCZE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - USUNIECIE UEREK PO ROBOTACH BUDO- WLANYCH WYKONANYCH W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA

Bardziej szczegółowo