SeismicMount PR Podręcznik instalacji. Tłumaczenie oryginalnego podręcznika instalacji Wydanie 7.3.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SeismicMount PR Podręcznik instalacji. Tłumaczenie oryginalnego podręcznika instalacji Wydanie 7.3."

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji SeismicMount PR 6144 Tłumaczenie oryginalnego podręcznika instalacji Wydanie GmbH, Meiendorfer Str. 205 A, Hamburg, Niemcy Tel.: Faks:

2 Przedmowa Koniecznie przestrzegać! Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie o ile nie jest to nakazane przepisami prawa nie są wiążące dla irmy, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Obsługę/instalację produktu można powierzyć wyłącznie odpowiednio przeszkolonemu i wykwaliikowanemu personelowi. W przypadku prowadzenia korespondencji dotyczącej niniejszego produktu prosimy podać typ, nazwę i numer wersji/numer seryjny oraz wszelkie numery licencji związane z tym produktem. Wskazówka Fragmenty niniejszego dokumentu są chronione prawem autorskim. Nie wolno go zmieniać ani kopiować, a korzystanie z niego bez dokonania jego zakupu lub uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich () jest niedozwolone. Korzystanie z produktu oznacza wyrażenie zgody na powyższe postanowienia.

3 SeismicMount PR 6144 Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie Przeczytać instrukcję Tak wyglądają instrukcje postępowania Tak wyglądają listy Tak wyglądają menu i przyciski ekranowe Tak wyglądają instrukcje bezpieczeństwa Infolinia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki ogólne Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Kontrola przyjęcia towaru Przed uruchomieniem Zalecenia dotyczące montażu Rozmieszczenie przetworników wagowych Wewnętrzne zabezpieczenie przed podnoszeniem Ograniczniki Specyikacja techniczna Zakres dostawy SeismicMount PR 6144/54,../15,../ SeismicMount PR 6144/ Wymiary Schematy rozmieszczenia otworów Wymiary montażowe Dane techniczne Instalacja Przed montażem Przygotowanie fundamentu / konstrukcji wsporczej Momenty dokręcające Montaż Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Montaż zestawu montażowego Kontrola montażu Czyszczenie Utylizacja Części zamienne i akcesoria Części zamienne...20 PL-1

4 SeismicMount PR 6144 Spis treści 8.2 Akcesoria Elementy dociskowe Certyikaty...21 PL-2

5 1 Wprowadzenie SeismicMount PR Wprowadzenie 1.1 Przeczytać instrukcję. - Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. - Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Przechowywać ją w dobrze dostępnym i bezpiecznym miejscu. 1.2 Tak wyglądają instrukcje postępowania 1.3 Tak wyglądają listy 1. - n. stoi przed kolejnymi czynnościami. znajduje się przed opisem czynności. - oznacza wyliczenie. 1.4 Tak wyglądają menu i przyciski ekranowe [ ] otaczają pozycje menu i przyciski ekranowe Przykład: opisuje wynik czynności. [Start]- [Programy]- [Excel] 1.5 Tak wyglądają instrukcje bezpieczeństwa Hasła określają stopień występującego zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania środków chroniących przed nim. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób NIEBEZPIECZEŃSTWO, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkich, nieodwracalnych obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności zapobiegawcze. Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze. OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed miejscami zagrożeń i/lub obrażeniami ciała osób. OSTRZEŻENIE przed możliwą sytuacją, która może skutkować śmiercią i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi obrażeniami ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności zapobiegawcze. Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze. PL-3

6 SeismicMount PR Wprowadzenie PRZESTROGA Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób. OSTROŻNIE, możliwa sytuacja, która może skutkować lekkimi, odwracalnymi obrażeniami ciała i/lub stratami materialnymi, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności zapobiegawcze. Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze. UWAGA Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska naturalnego. UWAGA, możliwa sytuacja, która może skutkować stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska naturalnego, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności zapobiegawcze. Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze. Notyikacja: Porady dotyczące zastosowania, użyteczne informacje i wskazówki. 1.6 Infolinia Telefon: Faks: PL-4

7 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa SeismicMount PR Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 2.1 Wskazówki ogólne UWAGA Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska naturalnego. Produkt opuszcza zakład produkcyjny w stanie wolnym od wad z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego. Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi stosować się do wskazówek oraz uwag ostrzegawczych zawartych w niniejszej dokumentacji. 2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 2.3 Kontrola przyjęcia towaru 2.4 Przed uruchomieniem Zestawy montażowe PR 6144 można stosować wyłącznie do ważenia zgodnego z przeznaczeniem. Zestawy montażowe PR 6144 są przeznaczone do montażu przetworników wagowych PR 6201, PR 6203, PR Wszystkie parametry elementów montażowych i konstrukcyjnych należy dobrać w taki sposób, aby zapewniały wystarczająco dużą odporność na przeciążenia dla ewentualnie występujących obciążeń, uwzględniając odpowiednie normy. W szczególności należy zabezpieczyć stojące obiekty ważone, aby wykluczyć przewrócenie się lub przesunięcie instalacji ważącej, a przez to zagrożenie dla osób, zwierząt lub samych przedmiotów, nawet w przypadku pęknięcia przetwornika wagowego lub elementów wbudowanych. Prace instalacyjne i naprawcze mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni i wykwaliikowani pracownicy. Zestawy montażowe zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej. Za szkody powstałe z powodu innych części instalacji lub w wyniku nieprawidłowej obsługi produktu producent nie ponosi odpowiedzialności. Przesyłkę należy sprawdzić pod kątem kompletności. Przeprowadzając kontrolę wzrokową stwierdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia natychmiast złożyć reklamację u doręczyciela. Koniecznie powiadomić punkt sprzedaży i serwisu irmy. UWAGA Przeprowadzić kontrolę wzrokową! Przed uruchomieniem, po magazynowaniu i transporcie sprawdzić, czy zestaw montażowy nie jest uszkodzony mechanicznie. PL-5

8 SeismicMount PR Zalecenia dotyczące montażu 3 Zalecenia dotyczące montażu 3.1 Rozmieszczenie przetworników wagowych Przykłady: 120 PL-6

9 3 Zalecenia dotyczące montażu SeismicMount PR Wewnętrzne zabezpieczenie przed podnoszeniem Ze względów bezpieczeństwa zapewnione jest wewnętrzne zabezpieczenie przed podnoszeniem. B 1 ØD 1 = łapa/stopka zbiornika Zalecana średnica " D" w łapie/stopce zbiornika na zabezpieczenie przed podnoszeniem oraz odstęp "B" Typ D B PR 6144/54 50 mm 0,51,5 mm PR 6144/15 50 mm 0,51,5 mm PR 6144/35 56 mm 0,51,5 mm PR 6144/55 56 mm 0,51,5 mm 3.3 Ograniczniki Ograniczniki należy ustawić zgodnie z poniższym rysunkiem. A (2x) A (2x) A = 1 4 mm, w zależności od rozszerzalności termicznej zbiornika. PL-7

10 SeismicMount PR Specyikacja techniczna 4 Specyikacja techniczna 4.1 Zakres dostawy SeismicMount PR 6144/54,../15,../ , 5, Poz. Nazwa 1 Śruba (4 ) 2 Nakrętka (4 ) 3 Płyta górna 4 Śruba (2 ) 5 Pierścień sprężysty (2 ) } do przewodu wyrównawczego 6 Podkładka (2 ) 7 Nakrętka (12 ) 8 Podkładka (4 ) 9 Pręt gwintowany ze znakiem do kontroli głębokości wkręcenia (4 ) 10 Płyta dolna 11 Atrapa (bez rysunku) 12 Górny element dociskowy 13 Skrócona instrukcja obsługi (bez ilustracji) PL-8

11 4 Specyikacja techniczna SeismicMount PR SeismicMount PR 6144/ , 5, Poz. Nazwa 1 Śruba (4 ) 2 Nakrętka (4 ) 3 Płyta górna 4 Śruba (2 ) 5 Pierścień sprężysty (2 ) 6 Podkładka (2 ) 7 Nakrętka (12 ) 8 Podkładka (4 ) } do przewodu wyrównawczego (zakres dostawy zestawu elementów dociskowych PR 6143/55) 9 Pręt gwintowany ze znakiem do kontroli głębokości wkręcenia (4 ) 10 Płyta dolna 11 Atrapa 12 Skrócona instrukcja obsługi (bez ilustracji) PL-9

12 SeismicMount PR Specyikacja techniczna 4.2 Wymiary Schematy rozmieszczenia otworów l B 1 2 h k j g B A f A 3 b e d c a wszystkie wymiary w mm Poz. Opis 1 Schemat rozmieszczenia otworów w płycie górnej 2 tylko dla PR6144/35 i PR6144/55 3 Schemat rozmieszczenia otworów w płycie dolnej Zestaw montażowy a b c d e f g h j k l PR 6144/ PR 6144/ PR 6144/ PR 6144/ PL-10

13 4 Specyikacja techniczna SeismicMount PR Wymiary montażowe o C p q m 25 * n C u s t r wszystkie wymiary w mm * Pręt gwintowany jest całkowicie wkręcony. Zestaw montażowy m n o p q r s t u PR 6144/ M PR 6144/ M PR 6144/ M PR 6144/ M PL-11

14 SeismicMount PR Specyikacja techniczna 4.3 Dane techniczne Zestaw montażowy PR 6144/54 PR 6144/15 PR 6144/35 PR 6144/55 Obciążenie znamionowe PW* 0,575 t 100 t t 520 t dop. siła dział. w poziomie maks. 370 kn maks. 440 kn maks. 520 kn maks. 520 kn Siła rozrywająca dział. w poziomie >600 kn >800 kn >1200 kn >1200 kn dop. siła podnosząca maks. 400 kn maks. 600 kn maks. 880 kn maks. 880 kn Siła rozrywająca podczas podnoszenia dop. obciążenie w pionie bez PW* (funkcja atrapy) >600 kn >900 kn >1200 kn >1200 kn maks. 16 t maks. 24 t maks. 60 t maks. 110 t Materiał ** ** ** ** Masa netto bez atrapy 121 kg 197 kg 320 kg 348 kg Masa brutto z atrapą 122 kg 200 kg 328 kg 364 kg * PW = przetwornik wagowy ** stal ocynkowana galwanicznie, pasywowana i powlekana, (zgodnie z dyrektywą ROHS) PL-12

15 5 Instalacja SeismicMount PR Instalacja 5.1 Przed montażem Przygotowanie fundamentu / konstrukcji wsporczej 5.2 Momenty dokręcające - Fundament pod zestaw montażowy musi być wypoziomowany (użyć poziomnicy), płaski i niepoddający się przewidywanym obciążeniom. - Obciążenie na przetwornikach wagowych musi być rozmieszczone możliwie jak najbardziej równomiernie, aby uniknąć przeciążenia któregoś z przetworników wagowych. - Fundamenty / powierzchnie wsporcze konstrukcji wsporczych pod zestawy montażowe muszą znajdować się w jednej płaszczyźnie, a powierzchnie wsporcze ważonych obiektów (np. stopki zbiorników) muszą być równoległe w stosunku do siebie. - Jeżeli w celu wytłumienia drgań lub zapewnienia izolacji cieplnej między zestawem montażowym a zbiornikiem i/lub między zestawem montażowym a konstrukcją wsporczą użyto miękkich podkładek (np. z gumy lub tworzywa sztucznego), wówczas między miękką podkładką a zestawem montażowym należy umieścić płytę wyrównującą obciążenie, która zapewnia równomierne rozmieszczenie obciążenia w zestawie montażowym. Wybór rodzaju płyt wyrównawczych i izolacyjnych zależy od zastosowania. Przestrzegać momentów dokręcających podanych w poniższej tabeli. Zestaw montażowy Element Śruby Moment dokręcający PR 6144/54 Płyta górna/płyta dolna M Nm PR 6144/15 Płyta górna/płyta dolna M Nm PR 6144/35 Płyta górna/płyta dolna M Nm PR 6144/55 Płyta górna/płyta dolna M Nm 5.3 Montaż Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W trakcie montażu zbiornik może się przewrócić. Koniecznie zabezpieczyć zbiornik przed przewróceniem się. Zastosować odpowiednią dźwignicę. PL-13

16 SeismicMount PR Instalacja UWAGA Prąd spawania lub prąd pioruna przepływający przez przetwornik wagowy może go uszkodzić. Przed zamontowaniem przetworników wagowych należy zakończyć wszelkie prace związane ze spawaniem w obrębie urządzenia ważącego. Podczas instalacji przetwornika wagowego należy bezzwłocznie zbocznikować go podłączając elastyczny, miedziany przewód wyrównawczy (objęty zakresem dostawy przetwornika wagowego) Montaż zestawu montażowego W przypadku późniejszego spawania elektrycznego w pobliżu przetwornika wagowego - odłączyć wszystkie przewody przetworników wagowych. - zadbać o dobre elektryczne zbocznikowanie przetwornika wagowego elastycznym przewodem miedzianym. - przyłączyć zacisk masy systemu spawania możliwie jak najbliżej miejsca spawania. Notyikacja: Podczas spawania górnej i dolnej płyty należy bezwzględnie przestrzegać danych na temat spawu. Min. grubość obwodowej spoiny pachwinowej: a = 8 mm (a ). Notyikacja: Poniżej opisano przykręcanie płyty górnej i dolnej. Czynności należy wykonać dla wszystkich punktów podparcia zbiornika. Warunki: - W fundamencie / konstrukcji wsporczej wykonano wszystkie otwory gwintowane potrzebne do przykręcenia płyty dolnej (patrz rozdział 4.2.1). - W łapie/stopce zbiornika wykonano wszystkie otwory gwintowane potrzebne do przykręcenia płyty górnej (patrz rozdział 4.2.1). PL-14

17 5 Instalacja SeismicMount PR Sposób postępowania: 1. Przykręcić płytę górną (2) do stopki/łapy zbiornika (1). Bezwzględnie przestrzegać klas wytrzymałości i momentów dokręcania śrub, patrz rozdział Płytę dolną (7) z atrapą (6) ustawić we właściwej pozycji na fundamencie. Upewnić się, że płyty górna i dolna są ustawione względem siebie równolegle i pionowo! 3. Ostrożnie umieścić zbiornik na płycie dolnej, tak aby atrapa była osadzona w wyfrezowaniu (3) płyty górnej. 4. Zamocować płytę górną (2) za pomocą ograniczników (5) (4 ). Notyikacja: Obracając atrapę sprawdzić, czy zachowany jest odstęp między atrapą (6) a wyfrezowaniem (3), który umożliwia włożenie cienkich, pozbawionych zadziorów blach między - płytę górną (2) a łapę/stopkę zbiornika (1) lub - płytę dolną (7) a fundament (8). 5. Przymocować płytę dolną do fundamentu. Bezwzględnie przestrzegać klas wytrzymałości i momentów dokręcania śrub, patrz rozdział Zapewnić wyrównanie potencjałów (nie wchodzi w zakres dostawy) między płytą górną a dolną (4). 7. Odkręcić ograniczniki i unieść zbiornik na tyle, aby możliwe było usunięcie atrapy: PR 6144/54N: ok. 25 mm PR 6144/15N: ok. 30 mm PR 6144/35N: ok. 30 mm PR 6144/55N: ok. 35 mm 8. Usunąć atrapę. PL-15

18 SeismicMount PR Instalacja Oczyścić gniazdo przetwornika wagowego na płycie płyty dolnej (7) i wyfrezowanie (3) pod górny element dociskowy (9) w płycie górnej (2). 10. Przetwornik wagowy (11) z elementami dociskowymi umieścić pionowo w zestawie montażowym. 11. Powoli opuścić zbiornik i upewnić się, że górny element dociskowy (9) nie przechyla się w wyfrezowaniu (3) (skontrolować za pomocą otworu (10)). 12. Ustawić zabezpieczenia przed podnoszeniem (12) (4 ), patrz rozdział Ustawić ograniczniki (5) (4 ), patrz rozdział 3.3. Notyikacja: Tylko w przypadku PR 6144/55 (obciążenie znamionowe 520 t): Zestaw elementów dociskowych PR 6143/55 należy zamawiać osobno, nr katalogowy patrz rozdział 8.2.1! PL-16

19 5 Instalacja SeismicMount PR Kontrola montażu Po zamontowaniu wszystkich zestawów montażowych należy sprawdzić poprawność montażu całej instalacji. W szczególności należy sprawdzić i wyeliminować wpływ działania sił pobocznych. Należy skontrolować: - czy przetwornik wagowy w zestawie montażowym jest ustawiony pionowo i bez odchylenia od pionu. - czy górną i dolną płytę zamontowano w poziomie. - czy istnieje wystarczający luz umożliwiający ruch w pionie oraz dla skutków rozszerzalności termicznej. Tylko w przypadku prawidłowego montażu przetwornika wagowego możliwe jest jednoczesne zachowanie dokładności pomiaru oraz zapewnienie swobody ruchu ważonego obiektu, która jest niezbędna do jego przemieszczania ze względu na rozszerzalność termiczną, wibrację itp. W celu uniknięcia wpływu działania sił pobocznych, wszystkie połączenia mechaniczne (węże, rury, kable) ważonego obiektu z instalacją muszą być w miarę możliwości jak najbardziej elastyczne. Całkowite obciążenie ważonego obiektu musi być przenoszone przez przetworniki wagowe! PL-17

20 SeismicMount PR Czyszczenie 6 Czyszczenie Zestaw montażowy jest łatwy do czyszczenia. Można go spryskiwać wodą. Strumień wody należy przy tym prowadzić od góry do dołu i wokół zestawu montażowego. UWAGA Istnieje możliwość nietolerancji środków czyszczących przez materiały zestawu montażowego. Podczas stosowania środków czyszczących należy pamiętać, aby używać wyłącznie środków czyszczących, które przetestowano pod kątem ich tolerancji przez materiał zestawu montażowego (patrz rozdział 4.3). PL-18

21 7 Utylizacja SeismicMount PR Utylizacja Jeżeli opakowanie nie jest już potrzebne, należy je przekazać do lokalnego punktu usuwania odpadów wzgl. dostarczyć do renomowanego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją lub do punktu zbiórki. Opakowanie składa się głównie z materiałów ekologicznych, które mogą być używane jako surowiec wtórny. Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstw domowych, ani przekazywać do lokalnych punktów zbiórki prowadzonych przez publiczne zakłady gospodarki odpadami dotyczy to również drobnych przedsiębiorców. Ustawodawstwo UE wymaga, aby utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych w państwach członkowskich dokonywana była osobno od niesegregowanych odpadów komunalnych w celu późniejszego poddania ich recyklingowi. Przed utylizacją lub zezłomowaniem produktu należy wyjąć z niego baterie i przekazać je do właściwego punktu zbiórki. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszych OWH. Adresy punktów serwisowych świadczących usługi naprawy podane są w dołączonej do produktu karcie informacyjnej, jak również na naszej stronie internetowej Zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia do naprawy produktów skażonych materiałami niebezpiecznymi (skażenie ABC). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem naszego serwisu na miejscu lub z centralą serwisową. GmbH Centrum Napraw Meiendorfer Straße 205 A Hamburg, Niemcy Tel.: PL-19

22 SeismicMount PR Części zamienne i akcesoria 8 Części zamienne i akcesoria 8.1 Części zamienne Poz. Nazwa Poziom obciążenia Nr zamówienia 1 Górny element dociskowy 100 t Górny element dociskowy 200 t, 300 t Akcesoria Elementy dociskowe Do montażu przetworników wagowych zalecane jest zastosowanie niżej podanych elementów dociskowych: Poz. Nazwa Poziom obciążenia Nr zamówienia 1 Zestaw elementów dociskowych PR 6143/55N 520 t N = stal cynkowana galwanicznie, pasywowana i powlekana, (zgodna z dyrektywą RoHS) PL-20

23 9 Certyikaty SeismicMount PR Certyikaty Nr bież. Nazwa Nr dokumentu 1 CE marking CE-PR Declaration of Performance 003/ Conformity of the Factory Production Control 2451-CPR-EN PL-21

24 Published by GmbH Meiendorfer Strasse 205 A Hamburg, Germany Phone:

25 European Standard EN 1090 Since July 2014, load-bearing parts made of steel have required EN 1090 certiication to obtain general technical approval. The standard applies in he following countries: Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Croatia, Latvia, Lihuania, Luxembourg, Malta, he Neherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Spain, he Czech Republic, Hungary, he United Kingdom and Cyprus

26 Declaration of Performance in accordance with Annex III of regulation (EU) no 305/2011 (Building Products Regulation) No 003/ ID code of product type: Mounting kit 2. ID to identify the building product in accordance with article 11, paragraph 4: PR 6144/xxN 3. Intended use: The mounting kit is used in combination with a PR 6201/PR 6203/PR 6204 load cell for container and silo weighing. 4. Manufacturer in accordance with Article 11, Paragraph 5: 5. System to evaluate and check the constancy of performance of the building product in accordance with Annex V: GmbH Meiendorfer Strasse 205 A Hamburg, Germany System The notified location: DVS ZERT GmbH has carried out the first inspection of the plant and in-house production control, as well as continuous monitoring, assessment and evaluation of the in-house production control in accordance with system 2+ and issued the following: Certification of Conformity for In-House Production Control Certificate number: 2451-CPR-EN Performance declaration: Essential features Performance/classification Geometric tolerances EN Extended tolerances ISO cl Weldability Steel S355 in accordance with EN Fracture toughness 27J at -20 C PR 6144 Declaration of Performance 1/2

27 Fire behavior Durability Material classified in category A1 galv. zinc coating, passivated and sealed in accordance with DIN EN ISO Load capacity Measurement carried out in accordance with EN Manufacturing In accordance with component specification xx1 and EN1090-2, execution class EXC2 8. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the performance declaration in number 7. The manufacturer in accordance with number 4 is solely responsible for creating this performance declaration. Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by: GmbH Hamburg, November 19, 2019 Wolf Dieter Schulze Managing Director Oliver Freitag Responsible for in-house production control ad interim (according to DIN EN 1090) PR 6144 Declaration of Performance 2/2

28

29

30

31

Pierścień tłumiący DT i DTV

Pierścień tłumiący DT i DTV 1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2.1

Bardziej szczegółowo

Pierścień tłumiący Instrukcja eksploatacji (typ D, zamknięty)

Pierścień tłumiący Instrukcja eksploatacji (typ D, zamknięty) 1 z 6 służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu pompy oraz łącznika pompa-silnik, poprzez odseparowanie tych dwóch elementów. Spis treści 1 Dane techniczne Wskazówki 3.1 Wskazówki ogólne 3.

Bardziej szczegółowo

VLS pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy

VLS pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy VLS 3130 pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy pl 4 VLS 3130 Spis treści 1. Stosowane symbole 5 1.1 W dokumentacji 5 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze opis 5 1.1.2 Symbole opis i znaczenie 5 1.2 Na produkcie

Bardziej szczegółowo

VLS 3132 H. pl Instrukcja montażu. Podnośnik nożycowy zdwojony

VLS 3132 H. pl Instrukcja montażu. Podnośnik nożycowy zdwojony VLS 3132 H pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy zdwojony pl 4 VLS 3132 H Spis treści 1. Stosowane symbole 5 1.1 W dokumentacji 5 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze opis 5 1.1.2 Symbole opis i znaczenie 5

Bardziej szczegółowo

Nakrętka zaciskowa KTR

Nakrętka zaciskowa KTR 1 z 7 wytwarza duży nacisk na śrubie poprzez dokręcenie śrub dociskowych nakrętki przy użyciu stosunkowo małego momentu dokręcania. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2 2.1 Wskazówki ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Obudowa zespołu EX-EBG. 1. Informacje o dokumencie. Content

Instrukcja obsługi Obudowa zespołu EX-EBG. 1. Informacje o dokumencie. Content 1. Informacje o dokumencie Instrukcja obsługi...............strony 1 do 6 Oryginał 1.1 Funkcja Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza niezbędnych informacji dotyczących montażu, zastosowania zgodnego z

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22141537_0615* Dodatek do instrukcji obsługi SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S

INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S INSTRUKCJA ORYGINALNA Halogen LED Model EWLED-10S EWLED-20S EWLED-30S VANDER 35-506 RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 156A WWW.VANDER.PL Wyprodukowano w ChRL dla Vander Polska (2014) SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NAKLEJCE

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Strona 14. Winiarka ze strefami temperatur EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Instrukcja montażu Strona 14. Winiarka ze strefami temperatur EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Instrukcja montażu Strona 14 Winiarka ze strefami temperatur PL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Spis treści Zakres dostawy... 14 Wymiary urządzenia... 14 Transportowanie urządzenia... 15 Wymiary

Bardziej szczegółowo

MEFA-Punkty stałe z tłumieniem

MEFA-Punkty stałe z tłumieniem MEFA-Punkty stałe z tłumieniem Wydłużenia termiczne rurociągu muszą być kompensowane przez odpowiednie zaplanowanie trasy rurociągu lub zastosowanie kompensatorów. Nieodzowne są przy tym punkty stałe.

Bardziej szczegółowo

Termostat przylgowy BRC

Termostat przylgowy BRC Kunda, Termostat przylgowy BRC Instrukcja obsługi i montażu CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 11.2010 0 Spis treści 1. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do central deszczowych Domestic

Pompa zasilająca do central deszczowych Domestic Pompa zasilająca do central deszczowych Domestic Instrukcja montażu oraz obsługi Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją! Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dot. bezpieczeństwa!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABUDOWY. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 EL

PLAN ZABUDOWY. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 EL PLAN ZABUDOWY podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 EL INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 EL Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego dla konwektora pompy ciepła EKVKHPC Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Zestaw zaworu -drogowego dla konwektora pompy ciepła Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z tą instrukcją. Instrukcji nie należy

Bardziej szczegółowo

KERN KFP_V20 ( 300 kg) Wersja /2015 PL

KERN KFP_V20 ( 300 kg) Wersja /2015 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Plattformy ( 300 kg) KERN KFP_V20

Bardziej szczegółowo

Tempoplex-odpływ wysokość zabudowy 60 mm. Instrukcja obsługi. Rok produkcji: 6963 od 01/2010. pl_pl

Tempoplex-odpływ wysokość zabudowy 60 mm. Instrukcja obsługi. Rok produkcji: 6963 od 01/2010. pl_pl Tempoplex-odpływ wysokość zabudowy 60 mm Instrukcja obsługi Wzór Rok produkcji: 6963 od 01/2010 pl_pl Tempoplex-odpływ wysokość zabudowy 60 mm 2 od 14 Spis treści Spis treści 1 Informacje na temat instrukcji

Bardziej szczegółowo

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1227603 Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35113, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 155 x 155 x 400 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Nasz produkt jest

Bardziej szczegółowo

Podstawka do regulatora bezprzewodowego

Podstawka do regulatora bezprzewodowego Instrukcja montażu i obsługi Podstawka do regulatora bezprzewodowego DS-1 6720889395 (2018/10) pl Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa......................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Lampa LED montowana na lustrze

Lampa LED montowana na lustrze Lampa LED montowana na lustrze pl Informacje o produkcie 16262FV05X02IX 2019-02 Wskazówki bezpieczeństwa Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503)

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503) T Ł U M A C Z E N I E O R Y G I N A L N E J I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA Ozn. BM1000 typu Opis Moduł produktu Bus PROFIBUS, PROFINET Nr katalogowy Nr dokumentu 560-315 560-316 jiqb10pl1-04 (1503)

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Do jednostki zewnętrznej urządzeń Vitocal 200-S/222-S/242-S oraz Vitocaldens 222-F

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe. Do jednostki zewnętrznej urządzeń Vitocal 200-S/222-S/242-S oraz Vitocaldens 222-F Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Elektryczne ogrzewanie dodatkowe Do jednostki zewnętrznej urządzeń Vitocal 200-S/222-S/242-S oraz Vitocaldens 222-F Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Viesmann. Instrukcja montażu. Ruszt. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. do Vitoligno 300-C, 60 do 70 kw

Viesmann. Instrukcja montażu. Ruszt. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. do Vitoligno 300-C, 60 do 70 kw Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu Viesmann Ruszt do Vitoligno 300-C, 60 do 70 kw Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Kompletny zestaw Wyposażenie podstawowe Przód i Tył. Stan: V

Instrukcja montażu. Kompletny zestaw Wyposażenie podstawowe Przód i Tył. Stan: V Kompletny zestaw Wyposażenie podstawowe Przód i Tył Stan: V8.20161221 30322558-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości. Nota

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

(z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Zabezpieczający ogranicznik temperatury

(z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Zabezpieczający ogranicznik temperatury Instrukcja montażu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Regulator temperatury (z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Zabezpieczający ogranicznik temperatury (z czujnikiem o kształcie ćwierćkoła) Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji montażu i obsługi

Dodatek do instrukcji montażu i obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *22866981_0416* Dodatek do instrukcji montażu i obsługi SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251

Bardziej szczegółowo

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm

Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1227607 Gniazdo ogrodowe z lampą Heitronic 35112, 2x, 230 V, 3500 W, (DxSxW) 80 x 80 x 400 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie naszego produktu. Nasz

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przycisk stopu awaryjnego ADR Informacje o dokumencie. Zawartość

Instrukcja obsługi Przycisk stopu awaryjnego ADR Informacje o dokumencie. Zawartość Przycisk stopu awaryjnego 1. Informacje o dokumencie Instrukcja obsługi...............strony 1 do 6 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 1.1 Funkcja Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 91712HB54XVII

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 91712HB54XVII Lampa sufitowa pl Instrukcja montażu 91712HB54XVII 2017-06 Na temat tej instrukcji Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 405, 42 406 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Moduł M1 do sterowników BDC-i440

Moduł M1 do sterowników BDC-i440 BDC-i440 M1 pl Informacja techniczna Moduł M1 do sterowników BDC-i440 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47" INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47 INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo. Instrukcja obsługi 0 Elster GmbH Edition 0. Tłumaczenie z języka niemieckiego D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ RUS H www.docuthek.com Instrukcja obsługi Przezbrojenie zaworu elektromagnetycznego bez układu tłumienia na zawór

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Fontanna z ogniwem solarnym Esotec Palermo-S , wydajność do 300 l/h. Strona 1 z 6

Fontanna z ogniwem solarnym Esotec Palermo-S , wydajność do 300 l/h. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Fontanna z ogniwem solarnym Esotec Palermo-S 101769, wydajność do 300 l/h Nr produktu : 469377 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Obsługa klienta: Jeśli masz problemy lub pytania dotyczące tego

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

KIT FREE LC-LVC KIT FREE LVC VAS/101 LVC/01 KIT FREE LC VAS/101 LC/01. Polski KIT FREE_LC-LVC _PL

KIT FREE LC-LVC KIT FREE LVC VAS/101 LVC/01 KIT FREE LC VAS/101 LC/01.  Polski KIT FREE_LC-LVC _PL KIT FREE LC-LVC 24810540 KIT FREE LVC LVC/01 KIT FREE LC www.came.com LC/01 PL Polski 106 A 70 43,5 7,5 57 45 Ostrzeżenia ogólne Przed rozpoczęciem instalacji i wykonaniem prac w sposób wskazany przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW 1 212 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW RAZ-TW... 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Karta danych technicznych

Karta danych technicznych Kanałowy/zanurzeniowy czujnik temperatury Aktywny czujnik (4...20 ma) do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych. W połączeniu z osłoną ze stali nierdzewnej lub mosiądzu może być też stosowany do

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 91709HB54XVII

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 91709HB54XVII Lampa sufitowa LED pl Instrukcja montażu 91709HB54XVII 2017-06 Na temat tej instrukcji Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do instrukcji obsługi

Uzupełnienie do instrukcji obsługi Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy Uzupełnienie do instrukcji obsługi SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251

Bardziej szczegółowo

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych 1909P01 Czujnik ciśnienia do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych Wysoka precyzja pomiaru Zakres pomiarowy od 0 do 60 bar ciśnienia względnego Napięcie zasilania 24 V AC / 12...33

Bardziej szczegółowo

PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016

PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016 Instrukcja obsługi PROMIENNIK PODCZERWIENI I KONWEKTOR 2v1 R-8016 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM

PIERŚCIENIE ROZPRĘŻNO ZACISKOWE PREMIUM -2- Spis treści 1.1 Pierścienie rozprężno-zaciskowe RfN 7013 - ogólna charakterystyka... 3 1.2 Pierścienie rozprężno-zaciskowe typ RfN 7013.0 - Tabela wymiarowa... 4 1.3 Pierścienie rozprężno-zaciskowe

Bardziej szczegółowo

Luka płci w emeryturach w przyszłości

Luka płci w emeryturach w przyszłości Luka płci w emeryturach w przyszłości Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja Polityka rodzinna a systemy emerytalne Warszawa, 11 grudnia 2017 r. Luka płci w emeryturach: zmiany w czasie Obecne różnice w

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Drążek ryglujący AZ/AZM 200-B30-P30/-P31 AZ/AZM 201-B30-P30/-P Informacje o dokumencie. Zawartość

Instrukcja obsługi Drążek ryglujący AZ/AZM 200-B30-P30/-P31 AZ/AZM 201-B30-P30/-P Informacje o dokumencie. Zawartość 1. Informacje o dokumencie 1.1 Funkcja Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza niezbędnych informacji dotyczących montażu, uruchomienia, niezawodnej eksploatacji i demontażu urządzenia. powinna być zawsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEMU KELLAN SPIDER PL 1 SPIS TREŚCI Elementy systemu str3 Grubość szkła. str4 Przygotowanie szkła str4 Przygotowanie okuć.. Przygotowanie rotuli do zamontowania na szkle.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Moduł NFC do sterowników BDC-i440

Instrukcja montażu i obsługi. Moduł NFC do sterowników BDC-i440 Moduł NFC pl Instrukcja montażu i obsługi Moduł NFC do sterowników BDC-i440 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110

Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 Nr produktu 108417 Strona 1 z 6 Wersja 10/11 Wskaźnik temperatury LED Voltcraft TM-110 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

celexon. Instrukcja obsługi windy sufitowej celexon PL400 HC Plus Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu marki celexon.

celexon. Instrukcja obsługi windy sufitowej celexon PL400 HC Plus Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu marki celexon. celexon. TM Instrukcja obsługi windy sufitowej celexon PL400 HC Plus Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu marki celexon. Przedmowa Prosimy o zapoznanie się z następującymi punktami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów.

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. AKCESORIA OPCJONALNE DLA KLIMATYZATORÓW Interfejs do split Nr 9317807043-01 INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. Spis treści 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 2. INFORMACJE O URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC

Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy V DC Czujnik przeciwzamrożeniowy do stosowania po stronie powietrza QAF63.2-J QAF63.6-J Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0 15 C Napięcie zasilania 24 V AC Sygnał pomiarowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Komora spalania i dno szczelinowe

Komora spalania i dno szczelinowe Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu Viesmann Komora spalania i dno szczelinowe do Vitoligno 300-C, 60 do 70 kw Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Dodatkowe ogrzewanie elektryczne Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy stół kempingowy

Aluminiowy stół kempingowy Aluminiowy stół kempingowy Montaż Bezpieczeństwo OBSŁUGA KLIENTA 00800 / 78747874 (bezpłatny dla połączenia z telefonu stacjonarnego) flexxtrade-pl@teknihall.com Art.-Nr. 4057 21/04/2018 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Wyposażenie podstawowe ISOBUS z tylnym gniazdkiem wtykowym (bez Tractor-ECU)

Instrukcja montażu. Wyposażenie podstawowe ISOBUS z tylnym gniazdkiem wtykowym (bez Tractor-ECU) Wyposażenie podstawowe ISOBUS z tylnym gniazdkiem wtykowym (bez Tractor-ECU) Stan: V5.20161221 30322554-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi GARDENA Lampa pływająca Instrukcja obsługi Lampa pływająca FL 160, art. 7960 / FL 200, art. 7962 Witamy w ogrodzie GARDENA. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 91594HB54XVII L N

Lampa sufitowa. Instrukcja montażu 91594HB54XVII L N Lampa sufitowa L N pl Instrukcja montażu 91594HB54XVII 2017-06 Na temat tej instrukcji Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 88346HB54XVII

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 88346HB54XVII Lampa sufitowa LED pl Instrukcja montażu 88346HB54XVII 2017-07 Na temat tej instrukcji Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji www.fanina.pl Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 4 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników prądowych napowietrznych typu ISSN-70.

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi. Zestaw części podstawy z mieszaczem termostatycznym. Wskazówki bezpieczeństwa. dla personelu wykwalifikowanego

VIESMANN. Instrukcja obsługi. Zestaw części podstawy z mieszaczem termostatycznym. Wskazówki bezpieczeństwa. dla personelu wykwalifikowanego Instrukcja obsługi dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Zestaw części podstawy z mieszaczem termostatycznym Rozdzielacz obiegu grzewczego dla kotła Vitopend 100, typ WH1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

Stół warsztatowy Holzmann Maschinen WST10

Stół warsztatowy Holzmann Maschinen WST10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001433114 Stół warsztatowy Holzmann Maschinen WST10 Strona 1 z 7 Drogi kliencie Ta instrukcja zawiera informacje i ważne instrukcje dotyczące instalacji i prawidłowego stosowania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczający ogranicznik temperatury. Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS

Zabezpieczający ogranicznik temperatury. Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS Instrukcja montażu i serwisu dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Zabezpieczający ogranicznik temperatury Do pompy ciepłej wody użytkowej Vitocal 161-A, typ WWKS Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ IFC 070 Quick Start Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ Niniejsza dokumentacja stanowi całość tylko w połączeniu z odpowiednią dokumentacją czujnika. KROHNE

Bardziej szczegółowo

Podpora ślizgowa CENTUM 13/48. Typ A, h = 100 mm. Typ B, h = 150 mm. Typ C, h = 200 mm

Podpora ślizgowa CENTUM 13/48. Typ A, h = 100 mm. Typ B, h = 150 mm. Typ C, h = 200 mm Podpora ślizgowa Podpora ślizgowa Zakres średnic: 219 do 8 mm Powierzchnia: surowa, ocynk galwaniczny ocynk ogniowy Czas dostawy: na zapytanie * Wartości odnoszą się do pozycji podparcia Typ A, h = 100

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji słupka wielofunkcyjnego

Instrukcja instalacji słupka wielofunkcyjnego Instrukcja instalacji słupka wielofunkcyjnego Spis treści 1. Wymiary zewnętrzne 2 2. Budowa i przeznaczenie 2 3. Demontaż skrzynki 4 4. Montaż słupka 4 5. Prowadzenie instalacji elektrycznej 5 1. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu

Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Instrukcja instalacji & Utrzymania w ruchu 1 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo