Płatności mobilne Przelewy24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płatności mobilne Przelewy24"

Transkrypt

1 Opracował: Arkadiusz Płatności mobilne Przelewy24 Specyfikacja techniczna Data: Wersja: Dokument zawiera opis rozwiązań płatności Przelewy24 możliwych do implementacji w aplikacjach mobilnych. Opisane zostały sposoby realizacji płatności, warianty konfiguracyjne, oraz szczegółowa instrukcja implementacji w aplikacji mobilnej. Ogólne przykłady konfiguracji bibliotek mobilnych podane są w języku Java (Android). W kolejnych sekcjach dokumentu można znaleźć szczegółowe przykłady dla każdej platformy. W wielu miejscach niniejsza dokumentacja odnosi się do dokumentacji płatności www. Dokument ten można pobrać pod adresem Dokumentacja odnosi się do bibliotek mobilnych w wersjach: Android v , ios v , Windows Phone v UWAGA! Aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach bibliotek mobilnych, należy wysłać na adres wiadomość o treści "Proszę o dopisanie adresu (tu podać ) do listy mailingowej informującej o aktualizacjach bibliotek mobilnych.", podając swój kontaktowy. Na podany adres będą przesyłane wyłącznie informacje o aktualizacjach bibliotek, nie będzie on wykorzystywany do wysyłania żadnych informacji marketingowych. Strona 1 z 27

2 Opracował: Arkadiusz Spis treści 1 Natywne biblioteki mobilne (Android, ios i Windows Phone SDK) Opis zastosowania Jak wygląda przebieg transakcji przy użyciu biblioteki mobilnej? Jak zaimplementować w aplikacji płatność one click kartą? Jak zainicjować płatność biblioteką mobilną? Wejście bezpośrednio z danymi transakcji Wejście z tokenem transakcji Jak uruchomić transakcję z konkretną metodą płatność? Jak ustawić konkretny kanał płatności? Jak uruchomić tryb testowy? Jak zweryfikować poprawność transakcji? Weryfikacja za pośrednictwem serwera partnera Weryfikacja wewnątrz systemu Przelewy Jak włączyć responsywne strony banków? Jak włączyć zapamiętywanie haseł do banków? Jak ustawić domyślnie zapamiętywanie haseł do banków? Jak włączyć automatyczne kopiowanie haseł SMS? Jak automatycznie powrócić do aplikacji w momencie zakończenia transakcji? Jak ograniczyć klientowi czas dostępny na zrealizowanie płatności? Jak anulować płatność i wrócić do aplikacji? Jak ustawić styl ActionBar biblioteki dla Androida < Definicje Integracja biblioteki Android w projekcie aplikacji Konfiguracja projektu Konfiguracja biblioteki Wywołanie transakcji Obfuskacja projektu aplikacji...15 Strona 2 z 27

3 Opracował: Arkadiusz 3.5 Znane błędy Integracja biblioteki ios w projekcie aplikacji Konfiguracja projektu Konfiguracja biblioteki Wywołanie transakcji Integracja biblioteki Windows Phone w projekcie aplikacji Konfiguracja projektu Konfiguracja biblioteki Wywołanie transakcji...21 Strona 3 z 27

4 Opracował: Arkadiusz 1 Natywne biblioteki mobilne (Android, ios i Windows Phone SDK) 1.1 Opis zastosowania Natywne biblioteki mobilne Andorid, ios i Windows Phone umożliwiają wykonanie płatności wewnątrz aplikacji mobilnej, bez konieczności przełączania użytkownika między aplikacją a przeglądarką lub inną aplikacją. Cały proces płatności odbywa się w jednym oknie aplikacji. W bibliotekach dostępne są różne metody płatności: przelewy bankowe (automatyczne pay-by-link i półautomatyczne), karty płatnicze, wirtualne portfele (np. PayPal, SkyCash, ) i inne. 1.2 Jak wygląda przebieg transakcji przy użyciu biblioteki mobilnej? Po wywołaniu płatności na ekranie smartfonu pojawia się okno płatności zawierające kontrolkę WebView z załadowanym serwisem transakcyjnym przelewy24.pl. Po wybraniu metody płatności w tym samym oknie ładuje się strona wybranego banku/metody, gdzie użytkownik loguje się do swojego konta, albo podaje konieczne dane potrzebne do płatności (w przypadku płatności kartą i innych metod, np. BLIK). Następnie użytkownik zatwierdza płatność i zostaje przekierowany na ekran oczekiwania na potwierdzenie zaksięgowania wpłaty. Rysunek 1: Przebieg procesu płatności z wykorzystaniem biblioteki mobilnej Po wykonaniu płatności, system Przelewy24 wysyła na adres p24_url_status (serwer sprzedawcy/aplikacji) potwierdzenie wpłaty. Dla potwierdzenia wiarygodności transakcji w odpowiedzi na potwierdzenie wpłaty system partnera weryfikuje wynik żądaniem zwrotnym. Strona 4 z 27

5 Opracował: Arkadiusz W momencie gdy system partnera wykona połączenie weryfikacyjne, na ekranie smartfona pojawia się informacja o poprawnej wpłacie, użytkownik może wrócić do aplikacji ze statusem poprawnej wpłaty. Rysunek 2: Proces płatności przelewem w bibliotece mobilnej Android 1.3 Jak zaimplementować w aplikacji płatność one click kartą? Płatność one click kartą w aplikacji mobilnej polega na możliwości zapamiętania w aplikacji kart wykorzystanych przy poprzednich płatnościach. Taką kartę można wyświetlić w Strona 5 z 27

6 Opracował: Arkadiusz aplikacji jako osobną formę płatności. W momencie wybrania tej karty, aplikacja wywołuje natychmiast żądanie bezpośredniego obciążenia karty daną kwotą i płatność zostaje zrealizowana w ciągu kilku sekund, bez konieczności ponownego podawania danych karty. Rysunek 3: Płatność "one click" w aplikacji Android Technicznie proces płatności one-click wymaga współpracy trzech systemów: aplikacji mobilnej, serwera partnera, oraz WebService Przelewy24 do rekurencji na kartach. UWAGA: Do realizacji one-click niezbędna jest odpowiednia umowa z operatorem kart płatniczych prosimy o kontakt z Działem Handlowym Przelewy ). Proces one click jest podzielony na etapy: Najpierw użytkownik wykonuje płatność kartą w aplikacji za pomocą biblioteki mobilnej. W momencie, gdy transakcja jest potwierdzana przez system Przelewy24 (komunikat na p24_url_status), serwer partnera dokonuje weryfikacji. Serwer partnera odpytuje WebService Przelewy24 (metoda GetTransactionReference) podając ID transakcji otrzymanej w połączeniu weryfikacyjnym, otrzymuje w ten sposób refid karty, przy pomocy której została wykonana wpłata. Serwer partnera odpytuje WebService (metoda CheckCard) podając refid, aby sprawdzić czy dana karta udostępnia płatności rekurencyjne. Jeżeli karta udostępnia rekurencję, to serwer partnera zapisuje w bazie danych refid karty i przypisuje ją do konta użytkownika, który wykonał płatność. Strona 6 z 27

7 Opracował: Arkadiusz Przy kolejnej płatności w aplikacji mobilnej, aplikacja pobiera z serwera listę zapamiętanych dla danego użytkownika kart i prezentuje ją jako metoda płatności obok płatności przelewem i dowolną kartą ( Rysunek). Użytkownik wybiera kartę z listy, aplikacja łączy się z serwerem partnera, serwer partnera wywołuje WebService P24 (metoda ChargeCard), system P24 dokonuje obciążenia karty i zwraca status (ok/error). Aby zaimplementować płatność one click w aplikacji, konieczne jest zaimplementowanie komunika 1.4 Jak zainicjować płatność biblioteką mobilną? Aby zainicjować płatność należy odpowiednio skonfigurować obiekty klas P24Config, P24Payment i P24. Biblioteka umożliwia zainicjowanie transakcji na dwa sposoby: podając dane transakcji bezpośrednio w bibliotece, oraz rejestrując wcześniej transakcję i przekazując do biblioteki tylko token transakcji. Przykładowe kody implementujące konfigurację biblioteki można znaleźć w rozdziałach 3, 4 i Wejście bezpośrednio z danymi transakcji Aby zainicjować transakcję bezpośrednio parametrami płatności, należy utworzyć obiekt konfiguracyjny (P24Config) i podać w nim id partnera i kod CRC (dostępny w panelu partnera). Następnie należy utworzyć obiekt P24Payment i podać w nim dane o transakcji: kwotę (wyrażoną w groszach), walutę (np. PLN ), klienta, oraz id sesji (unikalne dla każdej transakcji). Dodatkowo w obiekcie P24Payment można podać dane adresowe klienta (nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj), które są wymagane dla płatności kartą, oraz opis transakcji, który będzie wyświetlany w panelu transakcyjnym Przelewy24. W zależności od konfiguracji trybu weryfikacji transakcji, należy w obiekcie P24Payment podać adres p24_url_status. Tryby weryfikacji transakcji są opisane w punkcie 1.8. Następnie należy wywołać okno płatności. Sposób wywołania okna płatności na każdej platformie opisany jest w punktach 3.3, 4.3 i Wejście z tokenem transakcji Możliwe jest zarejestrowanie transakcji za pomocą osobnego zapytania z serwera partnera. Opis rejestracji transakcji znajduje się w punkcie 5.1 dokumentacji płatności www. Przy rejestracji transakcji, jeżeli ma być ona wykonana w bibliotece mobilnej, należy dodać parametr p24_mobile_lib=1. W wyniku rejestracji transakcji otrzymujemy TOKEN. Aby skonfigurować bibliotekę na wejście z tokenem nie należy ustawiać żadnych danych w obiektach P24Config i P24Payment, tylko w obiekcie P24Payment podać TOKEN transakcji. Sposób ustawienia tokenu na każdej platformie opisany jest w punktach 3.2, 4.2 i 5.2. Strona 7 z 27

8 Opracował: Arkadiusz UWAGA rejestrując transakcję, która będzie wykonana w bibliotece mobilnej należy pamiętać o dodatkowych parametrach: p24_channel jeżeli nie będzie ustawiony, to domyślnie w bibliotece pojawią się formy płatności przelew tradycyjny i użyj przedpłatę, które są niepotrzebne przy płatności mobilnej. Aby wyłączyć te opcje należy ustawić w tym parametrze flagi nie uwzględniające tych form (np. wartość 3 przelewy i karty, domyślnie ustawione w bibliotece przy wejściu bezpośrednio z parametrami), p24_method jeżeli w bibliotece dla danej transakcji ma być ustawiona domyślnie dana metoda płatności, należy ustawić ją w tym parametrze przy rejestracji, oraz w bibliotece (P24Payment.setMethod). 1.5 Jak uruchomić transakcję z konkretną metodą płatność? Aby biblioteka wybrała automatycznie konkretną metodę płatności, należy podać id formy płatności w parametrze method. Można w ten sposób wyciągnąć wybór form płatności do aplikacji, jeszcze przed wejściem do biblioteki (tak jak np. na rys. Rysunek). p24payment.setmethod("xxx"); W przypadku konfiguracji z użyciem tokena (pkt ), metodę płatności należy podać również podczas rejestracji transakcji (parametr p24_method). Jeżeli ustawiona metoda płatności w danym momencie jest nieaktywna, to zostanie wyświetlona pełna lista form płatności. 1.6 Jak ustawić konkretny kanał płatności? Jest możliwość ustawienia w bibliotece konkretnych kanałów płatności, jak np. płatność tylko kartą, płatność tylko przelewem. W tym celu należy ustawić flagę kanału w parametrze p24channel. p24config.setp24channel(p24config.p24_channel_transfers); Szczegółowy opis ustawienia kanałów płatności znajduje się w punkcie 5.1 dokumentacji płatności www (parametr p24_channel). Domyślna wartość to P24Config.P24_CHANNEL_CARDS P24Config.P24_CHANNEL_24_7 1.7 Jak uruchomić tryb testowy? W trybie testowym możliwe jest zweryfikowanie poprawnej implementacji biblioteki i procesu weryfikacji transakcji, bez konieczności wykonywania przelewu. Po wybraniu dowolnej formy z listy system pominie proces logowania do banku i wyświetli transakcję jako zaksięgowaną poprawnie. Aby testować bibliotekę na środowisku SANDBOX, należy ustawić tryb testowy w obiekcie P24Config. p24config.enabletestmode(true); Strona 8 z 27

9 Opracował: Arkadiusz Należy pamiętać, aby klucz CRC był ustawiony według wartości podanej w ustawieniach konta SANDBOX. Więcej o trybie testowym można znaleźć w punkcie 5.8 dokumentacji płatności www. 1.8 Jak zweryfikować poprawność transakcji? Transakcje wykonywane przez bibliotekę mogą być weryfikowane na dwa sposoby: za pośrednictwem serwera partnera (rekomendowany), oraz wewnątrz systemu Przelewy Weryfikacja za pośrednictwem serwera partnera Po dokonaniu wpłaty biblioteka oczekuje na zaksięgowanie jej w systemie Przelewy24 (następuje to w różnym czasie, zależnie od metody płatności). W momencie zaksięgowania wpłaty system Przelewy24 wysyła powiadomienie o transakcji na adres p24_url_status podany przez partnera w konfiguracji. Serwer partnera po odebraniu powiadomienia musi wysłać do Przelewy24 żądanie weryfikacji transakcji (punkt 5.5 dokumentacji płatności www). Biblioteka wykrywa, że transakcja jest potwierdzona i wyświetla użytkownikowi informację o poprawnym zaksięgowaniu wpłaty. W tym wariancie partner ma pewność, że jego serwer posiada informację o dokonanej wpłacie, nawet jak użytkownik zamknie okno biblioteki zanim transakcja zostanie zweryfikowana, albo gdy nastąpi błąd połączenia z Internetem. Aby uaktywnić ten tryb potwierdzania transakcji, należy ustawić parametr p24_url_status w panelu transakcyjnym (w tym celu należy przesłać adres skryptu na z adresu e- mail, na który jest założone konto), albo w bibliotece: p24payment.setp24urlstatus("http://xxxxxx"); Ustawienie w bibliotece ma większy priorytet od ustawienia w panelu transakcyjnym. Jeżeli nie ustawiono nigdzie p24_url_status, to transakcja będzie weryfikowana wewnątrz systemu Przelewy24 (opisane poniżej). Ten model weryfikacji dedykowany jest dla aplikacji, które wymagają, aby serwer partnera posiadał informacje o wpłacie (np. doładowanie portfela, zakup usługi itp.) Weryfikacja wewnątrz systemu Przelewy24 Po dokonaniu wpłaty i zaksięgowaniu jej przez system Przelewy24, transakcja zostaje automatycznie potwierdzona przez system. Nie ma żadnej komunikacji z serwerem partnera, informacja o poprawnej transakcji jest przekazana jedynie przez bibliotekę do aplikacji mobilnej. Aby uaktywnić ten tryb potwierdzania transakcji, należy zapewnić, aby ani w panelu transakcyjnym, ani w konfiguracji biblioteki nie było ustawione p24_url_status. Ten model weryfikacji dedykowany jest dla aplikacji typu gra, które nie posiadają komunikacji z zewnętrznym serwerem. Nie wymaga to od partnera tworzenia żadnych dodatkowych usług weryfikacyjnych. Strona 9 z 27

10 Opracował: Arkadiusz W tym trybie istnieje ryzyko, że zanim nastąpi weryfikacja transakcji w bibliotece, użytkownik zamknie okno transakcji i powróci do aplikacji. Wtedy transakcja pozostanie zaksięgowana jako do wykorzystania i będzie wymagała ręcznego zaksięgowania w panelu transakcyjnym Przelewy Jak włączyć responsywne strony banków? Ponieważ tylko niektóre banki udostępniają style mobilne w swoich serwisach transakcyjnych, biblioteki mobilne same dostosowują strony banków do małych ekranów smartfonów, aby zwiększyć wygodę użytkowania. p24config.setusemobilestyles(true); Opcja ta domyślnie jest ustawiona na true, można ją wyłączyć. Z przyczyn technologicznych style mobilne nie są dostępne w bibliotece Windows Phone Jak włączyć zapamiętywanie haseł do banków? Aby ułatwić użytkownikom wielokrotne logowanie do swojego banku, biblioteka może zapamiętać login i hasło i automatycznie uzupełnię je w formularzu logowania. W tym trybie biblioteka również ułatwia wprowadzenie hasła maskowanego w bankach, które tego wymagają. p24config.setstorelogindata(true); Opcja ta domyślnie jest ustawiona na false Jak ustawić domyślnie zapamiętywanie haseł do banków? Jeżeli opcja setstorelogindata została ustawiona na true, to domyślnie biblioteka przy pierwszym logowaniu do banku zapyta użytkownika czy wyraża zgodę na zapamiętywanie danych logowania. Można wymusić zapamiętywanie danych logowania domyślnie, bez pytania użytkownika (ale nawet wtedy będzie on miał możliwość wyłączenia tej opcji w oknie Opcje ). p24config.setdontaskforsavelogindata(true); Opcja ta domyślnie jest ustawiona na false Jak włączyć automatyczne kopiowanie haseł SMS? W momencie gdy na telefon przyjdzie SMS z hasłem do potwierdzenia płatności, biblioteka automatycznie może go wykryć i wkleić hasło do odpowiedniego pola na stronie banku (pod warunkiem, że użytkownik będzie dalej znajdował się na ekranie banku oczekującym na hasło SMS). Użytkownik będzie musiał tylko zatwierdzić przelew. p24config.setreadsmspasswords(true) Opcja ta domyślnie jest ustawiona na false. Z przyczyn technologicznych opcja ta jest dostępna tylko na platformie Android. Strona 10 z 27

11 Opracował: Arkadiusz 1.13 Jak automatycznie powrócić do aplikacji w momencie zakończenia transakcji? Domyślnie po zweryfikowaniu wpłaty (albo wystąpieniu błędu podczas płatności) biblioteka wyświetla podsumowanie transakcji i czeka na interakcję z użytkownikiem (musi on zatwierdzić okno podsumowania, aby wrócić do aplikacji). Można skonfigurować bibliotekę tak, aby automatycznie zamykała okno podsumowania po określonym czasie podanym w milisekundach. p24config.setautofinishtimeout(3000); Domyślna wartość to P24Config.NO_AUTO_FINISH = 0 biblioteka czeka na reakcję użytkownika aby wrócić do aplikacji. Z racji zasad projektowania GUI na platformie ios, opcja ta jest niedostępna na tej platformie Jak ograniczyć klientowi czas dostępny na zrealizowanie płatności? Można ustawić własny czas na realizację transakcji. Użytkownik będzie musiał zmieścić się z wpłatą w określonym czasie. p24config.settimelimit(30); Domyślna wartość to 150 (min) Jak anulować płatność i wrócić do aplikacji? W każdym momencie procesu płatności użytkownik może porzucić płatność i powrócić do aplikacji za pomocą przycisku Powrót (na Android i Windows Phone jest to przycisk systemowy w telefonie, na ios jest to przycisk programowy w górnym lewym rogu okna biblioteki). Jeżeli w międzyczasie użytkownik przeszedł na stronę banku, to przy próbie powrotu zostanie poinformowany, że jeżeli dokonał w międzyczasie wpłaty, to zostanie ona zaksięgowana w tle i będzie musiał sprawdzić status wpłaty już wewnątrz aplikacji. Taki komunikat jest konieczny, ponieważ jeżeli wiemy, iż użytkownik odwiedził bank, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć czy wywołał akcję powrót przed, czy po wykonaniu przelewu, jeżeli wpłata nie została jeszcze zweryfikowana przez system Przelewy Jak ustawić styl ActionBar biblioteki dla Androida < 3.0 Dla wersji Androida < 3.0 biblioteka sama tworzy ActionBar z opcjami. Jest możliwość ustawienia własnych kolorów, aby były zgodne z wyglądem aplikacji: p24config.setapi2actionbarcolor(int color); p24config.setapi2actionbarbottomlinecolor(int color); p24config.setapi2actionbartextcolor(int color); Strona 11 z 27

12 Opracował: Arkadiusz 2 Definicje Sprzedawca - instytucja lub osoba prywatna korzystająca z usług serwisu PRZELEWY24. Identyfikator sesji - unikalny identyfikator służący do weryfikacji danych pojedynczej transakcji. Identyfikator ten pobierany jest od sprzedawcy. CRC - losowy ciąg znaków służący do generowania sumy kontrolnej przesyłanych parametrów, do pobrania z panelu Przelewy24. 3 Integracja biblioteki Android w projekcie aplikacji W poniższym punkcie opisany jest sposób konfiguracji i użycie Android SDK w projekcie Android. 3.1 Konfiguracja projektu W projekcie Android należy ustawić wymagany API level na co najmniej 7 (Android 2.1). Wersja 2.1 to minimalna wersja wymagana do poprawnego działania biblioteki. Do projektu należy dodać dwie biblioteki jar (znajdują się w katalogu lib/ w paczce ZIP z SDK): bibliotekę Przelewy24,bibliotekę Jsoup (hqp://jsoup.org/). Należy dodać następujące wpisy do manifestu aplikacji (AndroidManifest.xml), w węźle manifest: <uses-permission android:name="android.permission.internet"/> <uses-permission android:name="android.permission.access_network_state"/> Jeżeli włączone jest automatyczne kopiowanie haseł SMS, należy dodać wpisy: <uses-permission android:name="android.permission.receive_sms"/> <uses-featureandroid:name="android.hardware.telephony" android:required="false" /> W węźle application należy dodać aktywność TransferActivity (jest to aktywność, która jest wykorzystywana do przeprowadzenia płatności): <activity android:name="pl.dialcom24.p24lib.transferactivity" android:configchanges="orientation keyboard keyboardhidden" Uwaga TransferActivity posiada menu z opcjami, dlatego styl dla tego okna dla Androida 3.0+ powinien mieć włączony ActionBar (nie używać stylów FullScreen, NoActionBar). Na Strona 12 z 27

13 Opracował: Arkadiusz niektórych nowszych telefonach może nie być przycisku Menu, w związku z czym może nie być dostępu do ustawień okna płatności. Domyślny styl, Uwaga przy domyślnych ustawieniach Activity podczas obrotu ekranu biblioteki nastąpi przeładowanie WebView, co może powodować powrót ze strony banku do listy form płatności i uniemożliwić sfinalizowanie transakcji. Aby okno biblioteki nie przeładowywało się konieczne jest ustawienie parametru: android:configchanges="orientation keyboard keyboardhidden" W tym samym miejscu dodać aktywność BankListActivity (jest okno ustawień biblioteki, w którym użytkownik sam będzie mógł sterować parametrami setstorelogindata, setusemobilestyles, setreadsmspasswords, oraz ręcznie usuwać zapamiętane hasła do banków): <activity android:name="pl.dialcom24.p24lib.bank.banklistactivity" android:configchanges="keyboardhidden orientation keyboard screensize"/> 3.2 Konfiguracja biblioteki Należy utworzyć obiekty P24Config, P24, P24Payment i ustawić niezbędne dane konfiguracyjne: P24Config p24config = new P24Config(); P24 p24 = new P24(config); P24Payment p24payment = new P24Payment(); Przykładowa konfiguracja przy wejściu bezpośrednio z danymi transakcji (pkt ): p24config.setmerchantid("xxxxx"); p24config.setcrc("xxxxxxxxxxxxxxxx"); p24payment.setsessionid(" "); p24payment.setamount(100); p24payment.setcurrency("pln"); p24payment.setclientaddress("ulica testowa"); p24payment.setclientname("jan Kowalski"); p24payment.setclientcountry("pl"); Strona 13 z 27

14 Opracował: Arkadiusz p24payment.setclientcity("poznan"); p24payment.setclientphone(" "); Przykładowa konfiguracja przy wejściu z tokenem transakcji (pkt ): p24payment.settoken("xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx"); Przykładowa konfiguracja opcjonalna (opisana powyżej): p24payment.setmethod("1"); p24config.enabletestmode(true); p24config.setstorelogindata(true); p24config.setusemobilestyles(false); p24config.setreadsmspasswords(true); p24config.setdontaskforsavelogindata(true); p24config.setautofinishtimeout(3000); p24config.settimelimit(30); p24config.setp24channel(p24config.p24_channel_cards); p24payment.setp24urlstatus("http://xxxxxx"); p24payment.settransferlabel("test label"); 3.3 Wywołanie transakcji Mając obiekty P24 oraz P24Payment można rozpocząć proces płatności. W tym celu należy wykorzystać metodę P24.getPaymentIntent(Context, P24Payment): private final static int REQUEST_CODE = 25; Intent pintent = p24.getpaymentintent(context, p24payment); startactivityforresult(pintent, REQUEST_CODE); Wywołanie powyższej metody spowoduje uruchomienie TransferActivity, które wyświetli okno płatności. Użytkownik będzie mógł wybrać formę płatności (jeżeli nie ustawiono domyślnej metody) i wykonać transakcję. Po przejściu przez proces płatności okno transakcyjne zostanie zamknięte. Informacja na temat statusu płatności zostanie przekazana do metody onactivityresult(int, int, Intent). Wewnątrz metody onactivityresult należy sprawdzić poprawność parametrów requestcode i resultcode. resultcode powinien równać się stałej RESULT_OK a requestcode powinien się zgadzać z liczbą REQUEST_CODE. Jeżeli wszystko się zgadza, należy sprawdzić status transakcji. W tym celu należy pobrać obiekt P24PaymentResult korzystając z metody P24.getPaymentResult(Intent). Jako parametr Strona 14 z 27

15 Opracował: Arkadiusz przekazujemy Intent pochodzący z onactivityresult (jest to ten sam Intent, który został użyty do rozpoczęcia procesu protected void onactivityresult(int requestcode, int resultcode, Intent data){ } if (requestcode!= REQUEST_CODE) { return; } if (resultcode == RESULT_OK) { P24PaymentResult payresult = p24.getpaymentresult(data); boolean ispaymentok = payresult.isok(); if (ispaymentok) { // transakcja zakończona sukcesem } else { } } else { // transakcja zakończona błędem String error = payresult.getstatusmessage(); // transakcja została anulowana albo użytkownik wyszedł z biblioteki // nie czekając na weryfikację wpłaty } 3.4 Obfuskacja projektu aplikacji Aby obfuskować projekt aplikacji z podpiętą biblioteką, należy dodać reguły do konfiguracji proguard: -keep class pl.dialcom24.p24lib.transferactivity$javascriptinterface { *; } -keep class pl.dialcom24.p24lib.bank.jshelpers.javascriptinterface { *; } -keep enum pl.dialcom24.p24lib.p24paymentresult$p24paymentresultstatus { *; } Strona 15 z 27

16 Opracował: Arkadiusz 3.5 Znane błędy Certyfikaty SSL Entrust na Android 4.3 na niektórych kompilacjach Andorida 4.3 występuje błąd podczas ładowania stron www, na których zainstalowany jest certyfikat firmy Entrust. Z tego certyfikatu korzystają obecnie banki Alior i T-Mobile. Błąd powoduje wyłączenie się aplikacji z błędem w momencie, gdy z listy form płatności zostanie wybrany jeden z tych banków. Aktualnie nie jest znane skuteczne zabezpieczenie biblioteki przed tym błędem (poza możliwością wyłączenia wadliwych form płatności dla wszystkich użytkowników z Androidem 4.3). Pomocna dla użytkowników, którzy zgłaszają taki problem, może się okazać sugestia aktualizacji systemu Android na telefonie. Linki: https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=58400&colspec=id%20type%20status %20Owner %20Summary%20Stars 4 Integracja biblioteki ios w projekcie aplikacji Biblioteka ios stworzona jest w języku Objective-C, w Xcode 4.3. W poniższym punkcie opisany jest sposób konfiguracji i użycie ios SDK w projekcie Xcode. 4.1 Konfiguracja projektu W ustawieniach projektu Xcode nalezży ustawić ios Deployment Target (zakładka Info ustawień projektu) na wersję 4.3 lub nowszą. Wersja 4.3 to minimalna wersja systemu ios wymagana do poprawnego działania biblioteki. Należy dodać pliki biblioteki (libp24.a, P24.h znajdują się w katalogu lib/ w paczce ZIP z SDK) do projektu. W tym celu należy: wybrać w Xcode File Add Files To, wybrać katalog zawierający bibliotekę (katalog lib), zaznaczyć opcję Copy items into destination folder (if needed), zaznaczyć opcję Create groups for any added folders, w polu Add to targets wybrać wszystkie elementy, do których ma zostać dodana biblioteka. Należy upewnić się, czy ustawienia Targetów zostały poprawnie zaktualizowane. Plik libp24.a powinien zostać automatycznie dopisany w polu Link Binary With Libraries w zakładce Build Phases. W tym celu należy: Strona 16 z 27

17 Opracował: Arkadiusz wybrać projekt w Project Navigator, wybrać Target, w którym ma być używana biblioteka, wybrać zakładkę Build Phases, wybrać sekcję Link Binary With Libraries, jeżeli plik libp24.a nie znajduje się na liście, należy przeciągnąć go z okna Project Navigator, powtórzyć powyższe kroki dla wszystkich Targetów, w których ma być wykorzystywana biblioteka. Należy dodać do Targetu wymagane biblioteki systemowe. Wymagane są następujące biblioteki: Security.Framework, UIKit.Framework, FoundaSon.Framework, libxml2, libz. Biblioteki te należy dodać do sekcji Link Binary With Libraries w zakładce Build Phases. Należy to wykonać dla każdego Targetu, w którym będzie wykorzystywana biblioteka. Należy dodać flagi JObjC i Jlstdc++ w polu Other Linker Flags w ustawieniach Targetu. W tym celu należy: wybrać zakładkę Build Settings w ustawieniach Targetu, ustawić wartość pola Other Linker Flags na -ObjC -lstdc++. Pole Other Linker Flags znajduje się w sekcji Linking, powyższe kroki należy powtórzyć dla każdego Targetu, w którym biblioteka będzie wykorzystywana. 4.2 Konfiguracja biblioteki Należy zaimportować plik P24.h, utworzyć obiekty P24Config, P24, P24Payment i ustawić niezbędne dane konfiguracyjne: P24Config *p24config = [[P24Config alloc] init]; P24 *p24 = [[P24 alloc] initwithconfig:p24config delegate:self]; P24Payment *p24payment = [[P24Payment alloc] init]; Przykładowa konfiguracja przy wejściu bezpośrednio z danymi transakcji (pkt ): Strona 17 z 27

18 Opracował: Arkadiusz p24config.merchantid p24config.crc p24payment.sessionid p24payment.amount = 100; p24payment.currency p24payment.clientaddress testowa"; p24payment.clientcity p24payment.clientzipcode p24payment.clientname Kowalski"; p24payment.clientcountry p24payment.clientphone p24payment.language p24payment.client = Przykładowa konfiguracja przy wejściu z tokenem transakcji (pkt ): p24payment.token Przykładowa konfiguracja opcjonalna (opisana powyżej): p24payment.method [p24config.enabletestmode: YES]; p24config.storelogindata = YES; p24config.usemobilestyles = NO; p24config.dontaskforsavelogindata = YES; p24config.timelimit = 30; p24config.p24channel = P24_CHANNEL_CARDS; p24payment.p24urlstatus 4.3 Wywołanie transakcji Należy zaimplementować w kontrolerze protokół P24Delegate (zawiera on metody służące do informowania o statusie płatności) - (void)p24:(p24 *)p24 didfinishpayment:(p24payment *)p24payment Strona 18 z 27

19 Opracował: Arkadiusz withresult:(p24paymentresult *)p24paymentresult { BOOL paymentok = [p24paymentresult isok]; if (!paymentok) { Payment error: %d, p24paymentresult.status.code, p24paymentresult.status.description); } - (void)p24:(p24 *)p24 didcancelpayment:(p24payment *)p24payment { // transakcja została anulowana albo użytkownik wyszedł z biblioteki // nie czekając na weryfikację wpłaty } - (void)p24:(p24 *)p24 didfailpayment:(p24payment *)p24payment witherror:(nserror *)error {} Mając obiekty P24 oraz P24Payment można rozpocząć proces płatności. W tym celu należy wykorzystać metodę startpayment:inviewcontroller: z klasy P24: [p24 startpayment:p24payment inviewcontroller:self]; Wywołanie powyższej metody spowoduje wyświetlenie okna płatności. Użytkownik będzie mógł wybrać formę płatności (jeżeli nie ustawiono domyślnej metody) i wykonać transakcję. Po przejściu przez proces płatności okno transakcyjne zostanie zamknięte. Informacja na temat statusu płatności zostanie przekazana do jednej z metod protokołu P24Delegate. 5 Integracja biblioteki Windows Phone w projekcie aplikacji Biblioteka Windows Phone stworzona jest w języku C#. W poniższym punkcie opisany jest sposób konfiguracji i użycie Windows Phone SDK w projekcie Visual Studio. UWAGA: W wersji 2.0 w bibliotece Windows Phone są niedostępne półautomatyczne formy płatności (e-przelewy). Zostaną one dodane w kolejnej wersji biblioteki. 5.1 Konfiguracja projektu U ustawieniach projektu należy ustawić wersję Windows Phone (Target Windows Phone OS Version). Minimalna wersja Windows Phone, z jaką współpracuje biblioteka, to 8.0. Do projektu należy dodać referencje do trzech bibliotek (znajdują się w katalogu lib/ w paczce ZIP z SDK): Biblioteka DialCom24.P24Lib.dll, BouncyCastle.Crypto.WP7.dll, Strona 19 z 27

Płatności mobilne Przelewy24

Płatności mobilne Przelewy24 Opracował: Arkadiusz Płatności mobilne Przelewy24 Specyfikacja techniczna Data: 2015-08-28 Wersja: 2.0.5 Dokument zawiera opis rozwiązań płatności Przelewy24 możliwych do implementacji w aplikacjach mobilnych.

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne Przelewy24

Płatności mobilne Przelewy24 Opracował: Arkadiusz Płatności mobilne Przelewy24 Specyfikacja techniczna Data: 2016-05-06 Wersja: 2.0.11 Dokument zawiera opis rozwiązań płatności Przelewy24 możliwych do implementacji w aplikacjach mobilnych.

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.2c Data: 2015-07-09 Wersja: 3.2.2c Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento Moduł przeznaczony jest dla Magento w wersji minimum 1.4. Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 19 lutego 2015 Płatności CashBill - cstore Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 2.0.8g Data: 2016-06-17 Wersja: 2.0.8g Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Prestashop Moduł przeznaczony jest dla Prestashop w wersji minimum 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.9. Data: 2015-06-05 Wersja: 3.2.9 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Prestashop Moduł przeznaczony jest dla Prestashop w wersji minimum 1.5.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.8 Data: 2016-10-07 Wersja: 3.2.8 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Woocomerce Strona 1 z 9 1 Instalacja wtyczki 1. Ze strony https://przelewy24.pl/pobierz#wtyczki

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ING BusinessMobile

Przewodnik po ING BusinessMobile Przewodnik po ING BusinessMobile Spis treści 1. Ogólne... 3 2. Dla kogo?... 3 3. Definicje wybranych pojęć... 3 4. Blokowanie... 3 7. Wniosek o deaktywację / aktywacje bankowości mobilnej dla firmy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Połączenie aplikacji mobilnej z Facebookiem

Połączenie aplikacji mobilnej z Facebookiem Połączenie aplikacji mobilnej z Facebookiem Paweł Kowalski 1. Opis kodu źródłowego W programie zawarte są dwie klasy MainActivity oraz FacebookManager. Pierwsza odpowiada za aktywność oraz tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 5 marca 2015 Płatności CashBill - SOTE Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1

Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 Implementacja mechanizmu SkyCashClick Wersja 0.1 SkyCash 1/6 Spis treści: 1. Opis usługi... 3 2. Osadzenie przycisku SkyCashClick... 4 2.1. Parametry transakcji... 4 2.2. Weryfikacja znacznika parametrów

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Przelewy24. Specyfikacja techniczna instalacji. Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji. Data: 2014-06-03 Wersja: 3.2

Przelewy24. Specyfikacja techniczna instalacji. Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji. Data: 2014-06-03 Wersja: 3.2 Przelewy24 Specyfikacja techniczna instalacji Data: 2014-06-03 Wersja: 3.2 Dokument zawiera specyfikację techniczną instalacji systemu płatności Przelewy24. Strona 1 z 15 Indeks Indeks... 2 1 Przebieg

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Aplikacje Terminalowe - Instrukcja

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Aplikacje Terminalowe - Instrukcja System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Aplikacje Terminalowe - Instrukcja Spis treści 1. O aplikacjach... 3 2. Panel wejść/wyjść... 4 2.1. Okno logowania... 4 2.2. Logowanie... 4 2.3. Okno

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Przelewy24 mobile payments

Przelewy24 mobile payments Created by: Arkadiusz Przelewy24 mobile payments Integration manual Date: 2016-05-06 Version: 2.0.11 This document contains technical details about Przelewy24 payments inside native mobile applications

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo