Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie. The Special Economic Zone in Szczecin. Szczecin_twoje miejsce dla biznesu"

Transkrypt

1 Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie Szczecin_twoje miejsce dla biznesu The Special Economic Zone in Szczecin Szczecin_good location for your business

2 POTENCJAŁ SZCZECINA >>> Stolica województwa zachodniopomorskiego centrum administracyjne i ekonomiczne Powierzchnia 301 km 2 Ludność Szczecina Liczba pracujących Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 65% Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 3950 zł Liczba podmiotów gospodarczych na mieszkańców 1620 Kapitał zagraniczny przedsiębiorstw 898 mln zł Dostęp do wykwalifikowanej kadry 19 uczelni wyższych, liczba studentów ; rocznie absolwentów, 94% studentów znających język angielski, 76% język niemiecki Stopa bezrobocia 10,4% Centra innowacyjne: Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Technopark Pomerania Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Klastry w regionie Klaster ICT Pomorze Zachodnie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zachodniopomorski Klaster Morski Klaster Morski Pomorza Zachodniego Transgraniczny Klaster Turystyczny Szlak Wodny BSB Lokalizacja Bezpośrednie połączenie z autostradą A6 z Europą Zachodnią i drogą S3 z systemem dróg ekspresowych i autostrad w Polsce Bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą, Krakowem, Wrocławiem, Lublinem, Berlinem i Lubeką Węzeł żeglugowy jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku Port Szczecin Świnoujście również jako port tranzytowy dla Czech i Słowacji Port Lotniczy Szczecin Goleniów; połączenia do Warszawy, Bristolu, Dublina, Londynu, Edynburga, Liverpoolu, Oslo Lotniska w Berlinie 1,5 godziny jazdy samochodem PODSTREFA SZCZECIN SSE EURO-PARK MIELEC >>> Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro Park Mielec Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce działa od 1995 roku do 2026 roku. Efekty prowadzonej działalności: 251 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie, ponad 5,8 mld zł nakładów inwestycyjnych, ponad 22 tys. miejsc pracy Łączny obszar SSE Euro Park Mielec 1299 ha Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec 93,9 ha w lokalizacjach: Ostrów Brdowski, ul. W. Szymborskiej (ul. A. Struga), Trzebusz, Dunikowo i ul. Lubczyńska Kniewska Zachęty inwestycyjne: Pomoc publiczna Zwolnienie z podatku CIT z tytułu kosztów nowej inwestycji w wysokości 40% dla dużych, 50% dla średnich i 60% dla małych przedsiębiorców wartości inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy Możliwości zwolnienia z podatków lokalnych Inne środki pomocowe np. lokalnych urzędów pracy, fundusze strukturalne Atuty Podstrefy Szczecin SSE Euro Park Mielec One stop shop zapewnienie kompleksowej obsługi projektu gwarantującej krótki czas realizacji inwestycji, przejrzyste procedury i sprawna administracja współpracująca z otoczeniem Tereny przygotowane pod zabudowę przemysłową (pełna infrastruktura) Wykwalifikowana siła robocza Niskie koszty pracy Bliskość rozwijających się rynków Rozwinięty przemysł i usługi tworzące duże możliwości kooperacyjne Czyste środowisko naturalne (duże obszary zieleni w sąsiedztwie)

3 LOKALIZACJA TRZEBUSZ >>> Teren przeznaczony pod zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową, składy oraz stację paliw obejmuje: 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha i 2,39 ha planowanych do zbycia w 2014 roku 9 działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 2,0 ha każda, planowanych do zbycia w 2015 roku Położenie 1 km od autostrady A6, 25 km do portu Lotniczego Szczecin Goleniów, 140 km do lotniska w Berlinie, 22 km od granicy polsko-niemieckiej i ok.20 km od centrum Szczecina Infrastruktura techniczna Teren w pełni uzbrojony wraz ze skomunikowaniem z autostradą A6 poprzez węzeł Tczewska I połowa 2014 r. LOKALIZACJA DUNIKOWO >>> Planowana Goleniowska zbycie 2015r. LUBCZYŃSKA- KNIEWSKA Teren przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe i bazy transportowe obejmuje: 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,28 ha; 1,46 ha i 4,25 ha planowane do zbycia w 2014 roku 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,77 ha; 5,88 ha i 6,56 ha planowane do zbycia w 2015 roku. Położenie 1 km od autostrady A6, 25 km do portu Lotniczego Szczecin Goleniów, 140 km do lotniska w Berlinie, 22 km od granicy polsko-niemieckiej i ok.20 km od centrum Szczecina Infrastruktura techniczna Teren w pełni uzbrojony wraz ze skomunikowaniem z autostradą A6 poprzez węzeł Tczewska I połowa 2014 r. LOKALIZACJA UL. LUBCZYŃSKA-KNIEWSKA >>> Teren przeznaczony pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, obejmuje: 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,44 ha; 1,35 ha i 3,77 ha, planowane do zbycia po 2015 roku Położenie: 4 km od autostrady A6, 28 km do portu Lotniczego Szczecin Goleniów, 140 km do lotniska w Berlinie, 22 km od granicy polsko-niemieckiej i ok.20 km od centrum Szczecina Infrastruktura techniczna Teren w pełni uzbrojony po 2015roku, po wykonaniu kanalizacji deszczowej Lubczyńska Tczewska North West Logistic Park Kniewska TRZEBUSZ zbycie po 2015r. zbycie 2014r. Berlin A-6 Goleniowska A-6 WĘZEŁ TCZEWSKA termin realizacji 2014 r. DUNIKOWO zbycie 2014 r. Świnoujście Gdańsk Tczewska zbycie 2015 r.

4 SZCZECIN szczecin.eu invest.szczecin.eu Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie The Special Economic Zone in Szczecin

5 ul. Stołczyńska Kostrzyńsko-Słubicka SSE SA Teleyard Sp. z o.o. planowany Zakład obróbki stali. Stołczyńska St. Kostrzyńsko-Słubicka SSE SA Teleyard Sp. z o.o. (Ltd) a planned steel processing plant. Ostrów Brdowski Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. Planowana produkcja morskich wież energetyki wiatrowej Ostrów Brdowski The Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. (Ltd) A planned production of offshore wind energy towers. ul. Lubczyńska/Kniewska - 3 działki inwestycyjne o powierzchni: 1,44 ha; 1,35 ha i 3,77 ha planowane do zbycia po 2015 roku Lubczyńska/Kniewska St. The Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ - 3 investment plots of 1.44 ha; 1.35 ha and 3.77 ha planned for sale after Trzebusz - 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha i 2,39 ha planowanych do zbycia w 2014 roku - 9 działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 2,0 ha każda planowanych do zbycia w 2015 roku Trzebusz The Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ - 5 investment plots of 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha and 2,39 ha planned for sale in 2014; - 9 investment plots of approx. 2 ha each, planned for sale in Dunikowo - 3 działki inwestycyjne o powierzchni: 1,28 ha; 1,46 ha i 4,25 ha planowane do zbycia w 2014 roku - 3 działki inwestycyjne o powierzchni: 1,77 ha; 5,88 ha i 6,56 ha planowane do zbycia w 2015 roku. Dunikowo The Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ - 3 investment plots of 1.28 ha; 1.46 ha and 4.25 ha planned for sale in 2014; - 3 investment plots of 1.77 ha; 5.88 ha and 6.56 ha planned for sale in ul. W. Szymborskiej (ul. A. Struga) Garo Polska Sp. z o.o Produkcja wyrobów elektrotechnicznych. HKL Dekoracja okien Sp. z o.o. Produkcja przesłon okiennych. Sanger Metal Spółka z o.o. Produkcja urządzeń służących do podnoszenia i zabezpieczenia ładunków. W. Szymborskiej St. (A. Struga St.) The Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ Garo Polska Sp. z o.o. Manufacturer of electrotechnical products. HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. Manufacturer of window screens. Sanger Metal Spółka z o.o. Manufacturer of equipment for cargo lifting and securing.

6 THE POTENTIAL OF SZCZECIN >>> The capital of the West Pomeranian Province an administrative and economic hub Area 301 km 2 Population of Szczecin Employed Working-age population 65% Average monthly wage gross 3950 PLN Number of business entities per 10,000 residents 1620 Foreign capital in enterprises m PLN Access to skilled manpower 19 higher education institutions, number of students , graduates every year, 94% of whom speak English, and 76% speak German. Unemployment rate 10.4% An innovation centres West Pomeranian Centre of Advanced Technologies Technopark Pomerania the Szczecin Science and Technology Park SERVICE INTER-LAB a Centre for the Transfer of Knowledge and Innovation for the Service Sector Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Clusters in the region The ICT West Pomerania Cluster The West Pomeranian Chemical Cluster The West Pomeranian Marine Cluster The Marine Cluster of Western Pomerania The Cross-Border Tourist Cluster the BSzB Water Trail Location Direct connection via the A6 motorway with Western Europe, and via the S3 express road with a network of express roads and motorways throughout Poland, Direct rail connection with Warsaw, Kraków, Wrocław, Lublin, Berlin and Lübeck, A ship navigation node one of the largest Baltic port complexes the Szczecin-Świnoujście Port serving also as a transit port for the Czech Republic and for Slovakia, The Szczecin-Goleniów Airport direct connections with Warsaw, Bristol, Dublin, London, Edinburgh, Liverpool and Oslo, Airports in Berlin a 1.5-hour travel by car. THE SZCZECIN SUB-ZONE OF THE EURO-PARK MIELEC SEZ >>> The Euro-Park Mielec Special Economic Zone - The first Special Economic Zone in Poland operating from 1995 to 2026, Achievements to date: 251 permits to conduct business activity in the SEZ, PLN 5.8 billion in capital expenditures, more than 22 thousand jobs. The total area of the Euro-Park Mielec SEZ 1,299 ha. The Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ 93.9 ha in Ostrów Brdowski, W. Szymborskiej St. (Struga St.), Trzebusz, Dunikowo, and Lubczyńska-Kniewska St. Investment incentives: Public support: exemption from CIT on account of the costs of new investment: 40% of the investment value or twoyear labour costs for large, 50% for medium-sized and 60% for small enterprises, possible exemption from local taxes. Other support measures offered by, e.g. local employment offices, structural funds, etc. Strong points of the Szczecin Sub-Zone of the Euro-Park Mielec SEZ One stop shop all-round management of the project, which guarantees a short completion time for investments, transparent procedures, and an efficient, cooperative administration, Plots adjusted to accommodate industrial facilities (complete infrastructure provided), Skilled manpower, Low labour costs, Emerging markets in the vicinity, A well-developed industrial-base and service industry, offering excellent cooperation opportunities, Clean environment (large green areas nearby).

7 THE PLOT IN TRZEBUSZ >>> Land intended for service, production, warehouse and storage facilities, and a petrol station, comprising: 5 investment plots of 2,09 ha; 2,20 ha; 2,27ha; 2,36 ha and 2,39 ha planned for sale in 2014; 9 investment plots of about 2 ha each, planned for sale in Location 1 km from the A6 motorway, 25 km from the Szczecin- Goleniów Airport, 140 km from the Berlin Airport, 22 km from the Polish-German border - and about 20 km from the Szczecin city centre. Technical infrastructure A fully developed piece of land connected to the A6 motorway via the Tczewska junction available in the 1st half of THE PLOT IN DUNIKOWO >>> Planned Goleniowska disposition 2015 Land intended for production, warehouse, storage and service facilities, and transport depots, comprising: 3 investment plots of 1.28 ha; 1.46 ha and 4.25 ha planned for sale in 2014; 3 investment plots of 1.77 ha; 5.88 ha and 6.56 ha planned for sale in Location 1 km from the A6 motorway, 25 km from the Szczecin-Goleniów Airport, 140 km from the Berlin Airport, 22 km from the Polish-German border - and about 20 km from the Szczecin city centre. Technical infrastructure A fully developed piece of land connected to the A6 motorway via the Tczewska junction available in the 1st half of 2014 THE PLOT ON LUBCZYŃSKA-KNIEWSKA STREETS >>> Land intended for service, production, storage and warehouse facilities, comprising: 3 investment plots of 1.44 ha; 1.35 ha and 3.77 ha planned for sale after Location 4 km from the A6 motorway, 28 km from the Szczecin-Goleniów Airport, 140 km from the Berlin Airport, 22 km from the Polish-German border - and about 20 km from the Szczecin city centre. Technical infrastructure To be fully developed after 2015, following the installation of a stormwater drainage system. LUBCZYŃSKA- KNIEWSKA Lubczyńska North West Logistic Park Tczewska Kniewska TRZEBUSZ Disposition after 2015 disposition 2014 Berlin A-6 DUNIKOWO Goleniowska Świnoujście Gdańsk A-6 Tczewska gradeseperated road junction Completion time 2014 Tczewska disposition 2015 disposition 2014

8 Świnoujście Ystad Gdynia Gdańsk E E 28 ODLEGŁOŚĆ OD SZCZECINA DISTANCES >>> Berlin 127 km B 104 Pasewalk 10 SZCZECIN Jezioro Dąbie S 3 E 28 Kopenhaga 281 km Praga Warszawa Bruksela Londyn 505 km 450 km 850 km 1016 km Berlin B 113 E A 6 31 S 3 E 65 S S 10 Gdańsk Bydgoszcz Kołbaskowo Schwedt Słubice Poznań Praha SSE Euro-Park Mielec ul. Partyzantów Mielec Tel.: (+48 17) Fax: (+48 17) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Ul. Nowy Świat 6/12 wejście C Warszawa Oddział ARP S.A. w Szczecinie Urząd Miasta Szczecin Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu Tel.: (+48 91) Fax: (+48 91) The Euro-Park Mielec SEZ 25 Partyzantów St Mielec Tel.: (+48 17) Fax: (+48 17) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Industrial Development Agency) 6/12 Nowy Świat St., entrance C Warszawa ARP S.A. Branch in Szczecin The City of Szczecin Investor and Business Support Department Tel.: (+48 91) Fax: (+48 91)

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu DZiałki inwestycyjne Szczecin - miasto sukcesu Szczecin twoje miejsce dla biznesu Duży wybór atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, znaczny potencjał wykształconych wysoko wykwalifikowanych pracowników,

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz BPO IN BYDGOSZCZ Polska wiodącą lokalizacją BPO/SSC w rejonie CEE Według f irmy doradczej Hacket Group, właśnie Polska zajęła trzecie miejsce

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo