PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa"

Transkrypt

1 Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej ADRES INWESTYCJI : ul. Mokra Białystok INWESTOR : Prezydent Miasta Białegostoku ADRES INWESTORA : ul. Słonimska 1, Białystok BRANŻA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. I.Kozłowska DATA OPRACOWANIA : VI Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 Budowa kanalizacji deszczowej przy "Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej" 1 S ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1.1 Roboty przygotowawcze 1 S Przebudowa studni ściekowej ulicznej betonowej ist.d1 o śr studnia d.1.1 mm w gruncie kat. I-II o głębokości 4,0m. z odkopaniem, wycięciem otworu wiertnicą pod projektowany kanał, przebudową kinety zgodnie z projektowanym i istniejącym przepływem ścieków, zasypaniem wykopów po rozbiórce, zagęszczeniem gruntu i dwozem materiałów z rozbiórki 1 studnia S Przebudowa studni ściekowej ulicznej betonowej ist.d7 o śr studnia d.1.1 mm w gruncie kat. I-II o głębokości 4,0m. z odkopaniem, wycięciem otworu wiertnicą pod projektowany kanał, przebudową kinety zgodnie z projektowanym i istniejącym przepływem ścieków, zasypaniem wykopów po rozbiórce, zagęszczeniem gruntu i dwozem materiałów z rozbiórki 1 studnia Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy 300 mm - m S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w km terenie równinnym /1000 km RAZEM S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <ist.d1-d2>6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D2-D3>22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( ) <D3-D4>36.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D4-D5>34.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1* ( ) <D5-D6>38.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1* ( ) <ist.d7-d8>21.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D8-D9>12.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* *1.1* ( ) <D9-D10>16.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D10-D11>40.0*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * *( ) <D11-D12>40.5*1.1* *1.1* *3.14*0.15* * 1.1*( ) S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <ist.d1-d2>((1.1*0.5*( )*6.5)-(6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.459))*0.9 <D2-D3>((1.1*0.5*( )*22.0)-(22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.554))*0.9 <D3-D4>((1.1*0.5*( )*36.0)-(36.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.543))*0.9 <D4-D5>((1.1*0.5*( )*34.0)-(34.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.402))*0.9 <D5-D6>((1.1*0.5*( )*38.5)-(38.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.720))*0.9 <ist.d7-d8>((1.1*0.5*( )*21.0)-(21.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.484))*0.9 <D8-D9>((1.1*0.5*( )*12.0)-(12.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.848))*0.9 <D9-D10>((1.1*0.5*( )*16.0)-(16.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.130))*0.9 <D10-D11>((1.1*0.5*( )*40.0)-(40.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.826))* RAZEM

3 Lp. Nr spec. 6 S S <D11-D12>((1.1*0.5*( )*40.5)-(40.5*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.861))*0.9 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <ist.d1-d2>((1.1*0.5*( )*6.5)-(6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.459))*0.1 <D2-D3>((1.1*0.5*( )*22.0)-(22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.554))*0.1 <D3-D4>((1.1*0.5*( )*36.0)-(36.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.543))*0.1 <D4-D5>((1.1*0.5*( )*34.0)-(34.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.402))*0.1 <D5-D6>((1.1*0.5*( )*38.5)-(38.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.720))*0.1 <ist.d7-d8>((1.1*0.5*( )*21.0)-(21.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.484))*0.1 <D8-D9>((1.1*0.5*( )*12.0)-(12.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.848))*0.1 <D9-D10>((1.1*0.5*( )*16.0)-(16.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.130))*0.1 <D10-D11>((1.1*0.5*( )*40.0)-(40.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.826))*0.1 <D11-D12>((1.1*0.5*( )*40.5)-(40.5*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.861))* Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m 2 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <ist.d1-d2>2*0.5*( )*6.5 m <D2-D3>2*0.5*( )*22.0 m <D3-D4>2*0.5*( )*36.0 m <D4-D5>2*0.5*( )*34.0 m <D5-D6>2*0.5*( )*38.5 m <ist.d7-d8>2*0.5*( )*21.0 m <D8-D9>2*0.5*( )*12.0 m <D9-D10>2*0.5*( )*16.0 m <D10-D11>2*0.5*( )*40.0 m <D11-D12>2*0.5*( )*40.5 m RAZEM RAZEM RAZEM S Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4, kpl 0m 9 S Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 1 kpl S Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości kpl 4,0m 11 S Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. typ ciężki; element o rozpiętości 4 m 1 kpl S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm <ist.d1-d2>6.5*1.1* <D2-D3>22.0*1.1* <D3-D4>36.0*1.1* <D4-D5>34.0*1.1* <D5-D6>38.5*1.1* <ist.d7-d8>21.0*1.1* <D8-D9>12.0*1.1* <D9-D10>16.0*1.1* <D10-D11>40.0*1.1* <D11-D12>40.5*1.1* RAZEM

4 Lp. 13 Nr spec. S Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. 300 mm - wykopy umocnione /Rury kanalizacyjne z żywic poliestrowych o śr. 300 mm/ <ist.d1-d2>6.50 m <D2-D3>22.00 m <D3-D4> <D4-D5> <D5-D6> <ist.d7-d8>21.00 m <D8-D9>12.00 m <D9-D10>16.00 m <D10-D11>40.00 m <D11-D12>40.50 m S Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym <ist.d1-d2>6.5*1.1*( ) <D2-D3>22.0*1.1*( ) <D3-D4>36.0*1.1*( ) <D4-D5>34.0*1.1*( ) <D5-D6>38.5*1.1*( ) <ist.d7-d8>21.0*1.1*( ) <D8-D9>12.0*1.1*( ) <D9-D10>16.0*1.1*( ) <D10-D11>40.0*1.1*( ) <D11-D12>40.5*1.1*( ) S S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu-100%/ <ist.d1-d2>(1.1*0.5*( )*6.5)-(6.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.459) <D2-D3>(1.1*0.5*( )*22.0)-(22.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.554) <D3-D4>(1.1*0.5*( )*36.0)-(36.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.543) <D4-D5>(1.1*0.5*( )*34.0)-(34.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.402) <D5-D6>(1.1*0.5*( )*38.5)-(38.5*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-2.720) <ist.d7-d8>(1.1*0.5*( )*21.0)-(21.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-1.484) <D8-D9>(1.1*0.5*( )*12.0)-(12.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-0.848) <D9-D10>(1.1*0.5*( )*16.0)-(16.0*1.1* *3.14*0.15* *1.1*( )-1.130) <D10-D11>(1.1*0.5*( )*40.0)-(40.0*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.826) <D11-D12>(1.1*0.5*( )*40.5)-(40.5*1.1* *3.14* 0.15* *1.1*( )-2.861) m RAZEM RAZEM RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM S Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1 prób /200 odc. -1 prób. 1.3 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm - m 75,5 S Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w km terenie równinnym RAZEM /1000 km RAZEM

5 19 S S S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <D2-Wp1>8.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D2-Wp2>8.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D4-Wp3>3.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D4-Wp4>9.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D8-Wp5>2.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D8-Wp6>3.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D10-Wp7>4.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D10-Wp8>5.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D11-Wp9>3.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D11-Wp10>4.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D12-Wp11>3.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <D12-Wp12>4.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <ist.d13-wp13>4.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) <ist.d14-wp14>11.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( ) RAZEM Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV <D2-Wp1>(0.5*( )*8.5)-(8.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.267) <D2-Wp2>(0.5*( )*8.0)-(8.0*1* *3.14*0.1* * *( )-0.251) <D4-Wp3>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D4-Wp4>(0.5*( )*9.5)-(9.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.298) <D8-Wp5>(2.5*( )*2.5)-(2.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.079) <D8-Wp6>(0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.110) <D10-Wp7>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D10-Wp8>(0.5*( )*5.5)-(5.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.173) <D11-Wp9>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D11-Wp10>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp11>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp12>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <ist.d13-wp13>(0.5*( )*4.0)-(4.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.126) <ist.d14-wp14>(0.5*( )*11.5)-(11.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.361) RAZEM Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m 2 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <D2-Wp1>2*(0.5*( )*8.5) m <D2-Wp2>2*(0.5*( )*8.0) m <D4-Wp3>2*(0.5*( )*3.0) m <D4-Wp4>2*(0.5*( )*9.5) m <D8-Wp5>2*(2.5*( )*2.5) m <D8-Wp6>2*(0.5*( )*3.5) m <D10-Wp7>2*(0.5*( )*4.5) m <D10-Wp8>2*(0.5*( )*5.5) m <D11-Wp9>2*(0.5*( )*3.0) m <D11-Wp10>2*(0.5*( )*4.5) m <D12-Wp11>2*(0.5*( )*3.0) m <D12-Wp12>2*(0.5*( )*4.5) m <ist.d13-wp13>2*(0.5*( )*4.0) m <ist.d14-wp14>2*(0.5*( )*11.5) m RAZEM

6 22 S Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl typu lekkiego o rozpiętości 4,0m 23 S Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4, kpl 0m 24 S Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl typu lekkiego o rozpiętości 4,0m 25 S Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości kpl 4,0m 26 S Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm <D2-Wp1>8.5*1.0* <D2-Wp2>8.0*1.0* <D4-Wp3>3.0*1.0* <D4-Wp4>9.5*1.0* <D8-Wp5>2.5*1.0* <D8-Wp6>3.5*1.0* <D10-Wp7>4.5*1.0* <D10-Wp8>5.5*1.0* <D11-Wp9>3.0*1.0* <D11-Wp10>4.5*1.0* <D12-Wp11>3.0*1.0* <D12-Wp12>4.5*1.0* <ist.d13-wp13>4.0*1.0* <ist.d14-wp14>11.5*1.0* RAZEM S Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m <D2-Wp1>8.5 m <D2-Wp2>8.0 m <D4-Wp3> <D4-Wp4>9.5 m <D8-Wp5>2.5 m <D8-Wp6> <D10-Wp7>4.5 m <D10-Wp8>5.5 m <D11-Wp9> <D11-Wp10>4.5 m <D12-Wp11> <D12-Wp12>4.5 m <ist.d13-wp13>4.0 m <ist.d14-wp14>11.5 m RAZEM S Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym <D2-Wp1>8.5*1.0*( ) <D2-Wp2>8.0*1.0*( ) <D4-Wp3>3.0*1.0*( ) <D4-Wp4>9.5*1.0*( ) <D8-Wp5>2.5*1.0*( ) <D8-Wp6>3.5*1.0*( ) <D10-Wp7>4.5*1.0*( ) <D10-Wp8>5.5*1.0*( ) <D11-Wp9>3.0*1.0*( ) <D11-Wp10>4.5*1.0*( ) <D12-Wp11>3.0*1.0*( ) <D12-Wp12>4.5*1.0*( ) <ist.d13-wp13>4.0*1.0*( ) <ist.d14-wp14>11.5*1.0*( ) RAZEM

7 29 S S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt z odkładu/ <D2-Wp1>(0.5*( )*8.5)-(8.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.267) <D2-Wp2>(0.5*( )*8.0)-(8.0*1* *3.14*0.1* * *( )-0.251) <D4-Wp3>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D4-Wp4>(0.5*( )*9.5)-(9.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.298) <D8-Wp5>(2.5*( )*2.5)-(2.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.079) <D8-Wp6>(0.5*( )*3.5)-(3.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.110) <D10-Wp7>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D10-Wp8>(0.5*( )*5.5)-(5.5*1* *3.14*0.1* * *( )-0.173) <D11-Wp9>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D11-Wp10>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp11>(0.5*( )*3.0)-(3.0*1* *3.14*0.1* * <D12-Wp12>(0.5*( )*4.5)-(4.5*1* *3.14*0.1* * <ist.d13-wp13>(0.5*( )*4.0)-(4.0*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.126) <ist.d14-wp14>(0.5*( )*11.5)-(11.5*1* *3.14*0.1* *1.0*( )-0.361) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM S Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 75.5/200 odc. -1 prób. 1.4 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm - szt RAZEM S S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ <studnia D2>3.14*0.60*0.60* <studnia D4>3.14*0.60*0.60* <studnia D8>3.14*0.60*0.60* <studnia D9>3.14*0.60*0.60* <studnia D10>3.14*0.60*0.60* <studnia D11>3.14*0.60*0.60* <studnia D12>3.14*0.60*0.60* RAZEM Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <studnia D2>(2.2*2.2*2.55)-(3.14*0.60*0.60*2.55) <studnia D4>(2.2*2.2*2.28)-(3.14*0.60*0.60*2.28) <studnia D8>(2.2*2.2*1.48)-(3.14*0.60*0.60*1.91) <studnia D9>(2.2*2.2*1.79)-(3.14*0.60*0.60*1.79) <studnia D10>(2.2*2.2*1.65)-(3.14*0.60*0.60*1.65) <studnia D11>(2.2*2.2*1.72)-(3.14*0.60*0.60*1.72) <studnia D12>(2.2*2.2*1.97)-(3.14*0.60*0.60*1.97) RAZEM

8 34 S S S S S S S S S S S Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi m 2 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <studnia D2>4*2.2*2.55 m <studnia D4>4*2.2*2.28 m <studnia D8>4*2.2*1.91 m <studnia D9>4*2.2*1.79 m <studnia D10>4*2.2*1.65 m <studnia D11>4*2.2*1.72 m <studnia D12>4*2.2*1.97 m żelbetowej-d2/ żelbetowej-d3/ żelbetowej-d4/ żelbetowej-d5/ żelbetowej-d6/ żelbetowej-d8/ żelbetowej-d9/ żelbetowej-d10/ żelbetowej-d11/ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym żelbetowej-d12/ stud. RAZEM

9 45 S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu/ <studnia D2>(2.2*2.2*2.55)-(3.14*0.60*0.60*2.55) <studnia D3>(2.2*2.2*2.38)-(3.14*0.60*0.60*2.38) <studnia D4>(2.2*2.2*2.28)-(3.14*0.60*0.60*2.28) <studnia D5>(2.2*2.2*1.64)-(3.14*0.60*0.60*1.64) <studnia D6>(2.2*2.2*1.15)-(3.14*0.60*0.60*1.15) <studnia D8>(2.2*2.2*1.48)-(3.14*0.60*0.60*1.91) <studnia D9>(2.2*2.2*1.79)-(3.14*0.60*0.60*1.79) <studnia D10>(2.2*2.2*1.65)-(3.14*0.60*0.60*1.65) <studnia D11>(2.2*2.2*1.72)-(3.14*0.60*0.60*1.72) <studnia D12>(2.2*2.2*1.97)-(3.14*0.60*0.60*1.97) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM Wykonanie studni rewizyjnych tworzywowych o średnicy 600 mm - szt S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ <studnia D3>3.14*0.30*0.30* <studnia D5>3.14*0.30*0.30* S S S S S S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <studnia D3>(1.4*1.4*2.38)-(3.14*0.34*0.34*2.38) <studnia D5>(1.4*1.4*1.64)-(3.14*0.34*0.34*1.64) Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m 2 wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m <studnia D3>4*1.4*2.38 m <studnia D5>4*1.4*1.64 m Studnie kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm m /Kompletna studnia z dennicą z kinetą monolityczną o śr. 600 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d3/ 1 m Studnie kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm m /Kompletna studnia z dennicą z kinetą monolityczną o śr. 600 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d5/ 1 m RAZEM RAZEM RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu/ <studnia D3>(1.4*1.4*2.38)-(3.14*0.34*0.34*2.38) <studnia D5>(1.4*1.4*1.64)-(3.14*0.34*0.34*1.64) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spois- tym kategorii III poz RAZEM Wykonanie studni osadnikowych o śr.1000mm-szt.1 54 S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość studni/ - 9 -

10 <studnia D6>3.14*0.60*0.60* RAZEM S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <studnia D6>(2.2*2.2*2.15)-(3.14*0.60*0.60*2.15) RAZEM S Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m 2 wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m <studnia D6>4*2.2*2.15 m RAZEM S wykopie o głębok. 3m /Kompletna studnia z osadnikiem H=1,0 m, śr mm i zwieńczeniu w postaci wpustu żeliwnego jezdniowego D400 -D6/ 58 S Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypanie wykopów gruntem z odkładu/ <studnia D6>(2.2*2.2*2.15)-(3.14*0.60*0.60*2.15) RAZEM S Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz RAZEM Wykonanie studzienek ściekowych - szt S Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki /odwiezienie nadmiaru urobku - objętość wpustu/ <Wp1>3.14*0.33*0.33* <Wp2>3.14*0.33*0.33* <Wp3>3.14*0.33*0.33* <Wp4>3.14*0.33*0.33* <Wp5>3.14*0.33*0.33* <Wp6>3.14*0.33*0.33* <Wp7>3.14*0.33*0.33* <Wp8>3.14*0.33*0.33* <Wp9>3.14*0.33*0.33* <Wp10>3.14*0.33*0.33* <Wp11>3.14*0.33*0.33* <Wp12>3.14*0.33*0.33* <Wp13>3.14*0.33*0.33* <Wp14>3.14*0.33*0.33* S S Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki m3 w gr.kat. III-IV <Wp1>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp2>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp3>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp4>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp5>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp6>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp7>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp8>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp9>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp10>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp11>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp12>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp13>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp14>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m 2 RAZEM RAZEM

11 Lp. Nr spec. 63 S S S S S S S <Wp1>4*1.40*3.00 m <Wp2>4*1.40*3.00 m <Wp3>4*1.40*2.75 m <Wp4>4*1.40*2.50 m <Wp5>4*1.40*2.50 m <Wp6>4*1.40*2.50 m <Wp7>4*1.40*2.00 m <Wp8>4*1.40*2.00 m <Wp9>4*1.40*2.25 m <Wp10>4*1.40*2.25 m <Wp11>4*1.40*2.75 m <Wp12>4*1.40*2.75 m <Wp13>4*1.40*2.50 m <Wp14>4*1.40*2.00 m Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp1-wp2/ 2 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp3, Wp11, Wp12/ 3 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp4, Wp5, Wp6, Wp13/ 4 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp7, Wp8, Wp14/ 3 szt Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt. bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp9, Wp10/ 2 szt RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warst- wy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt z odkładu/ <Wp1>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp2>(1.40*1.40*3.00)-(3.14*0.33*0.33*3.00) <Wp3>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp4>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp5>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp6>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp7>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp8>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) <Wp9>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp10>(1.40*1.40*2.25)-(3.14*0.33*0.33*2.25) <Wp11>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp12>(1.40*1.40*2.75)-(3.14*0.33*0.33*2.75) <Wp13>(1.40*1.40*2.50)-(3.14*0.33*0.33*2.50) <Wp14>(1.40*1.40*2.00)-(3.14*0.33*0.33*2.00) RAZEM Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spois- tym kategorii III poz RAZEM

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach INWESTOR: Gmina Czernica 1. Opracownie zawiera: - stronę tytułową - opis techniczny - spis działów - przedmiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC.

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. 5.. KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. (poprawiony 2) Lp. Indeks Nazwa Jednostka Obmiar Koszt miary jednostko wy 2 3 4 5 6 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. -Obmiar L.p. Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. LIPOWEJ, RÓŻANEJ I TOPOLOWEJ 1.1 S 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym 0.27 km ( 127,75

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Bipro Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska ul. Hetmańska 42 lok. 210; 15-727 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30. ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy 00-204 Warszawa ul.słomińskiego 1 p.30 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 KANAŁ DESZCZOWY W UL. KONSTYTUCJI -GO MAJA W BIAŁYMSTOKU. KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE d.. ST. -... o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-II z transp.urobku

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Gostyń ul.wrocławska 256, 63-800 Gostyń W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2011-03-25 Sieć kanalizacji grawitacyjnej we wsi Kramkowo i sieć kanalizacji tłocznej relacji Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie - Kramkowo Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT: 1) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT: 1) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT: ) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Parking dla samochodów osobowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA : "INSTALAND" Andrzej Białecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I n w e s t o r : Gmina Jutrosin ul.rynek 26,63-930 Jutrosin W y k o n a w c a :... A d r e s :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ

Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ Przedmiar robót ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa dróg gminnych, ulic A. Dorsza i Zamkowej w Złotowie wraz z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa

Kosztorys ofertowy. Zbiornik retencyjny PRUŚLIN. Ilość. Cena zł (7 / 5) Wartość zł. miary. spec.techn. 1 Kanalizacja deszczowa Kosztorys ofertowy Zbiornik retencyjny PRUŚLIN Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł (7 / 5) Wartość zł 1 2 3 4 5 6 7 1 Kanalizacja deszczowa 1.1 Roboty ziemne i budowlane 1 2 3 4 5 6 7 Igłofiltry

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP. ADRES BUDOWY: tereny targowiska Nowogród działki nr geod. ( 626/2, 245, 627,374 ) Miasto Nowogród

KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP. ADRES BUDOWY: tereny targowiska Nowogród działki nr geod. ( 626/2, 245, 627,374 ) Miasto Nowogród TARGOWISKA W NOWOGRODZIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ POŁOŻONYM NA DZIAŁKACH NR 66/ i 45 ORAZ DRÓG DOJAZDOWYCH POŁOŻONYM NA DZIAŁKACH NR 67 i 374 W NOWOGRODZIE KANALIZCJA DESZCZOWA II ETAP

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40

Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Nidzica, Tatary 40 Usługi Inżynierskie Andrzej Roman 13-100 Nidzica, Tatary 40 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: BR PROJEKT Błażej Rogulski ul. Sosnowskiego /56, 0-78 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów w gm. Kozienice Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WODOCIĄG

PRZEDMIAR ROBÓT - WODOCIĄG Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma (Gmina Suraż) - Etap I PRZEDMIAR ROBÓT - WODOCIĄG Adres zadania : od km 0+000,00 do km 0+510,50 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna. Przedmiar robót

Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-07-15 Treningowe boisko piłkarskie z infrastrukturą towarzyszącą - branża sanitarna Przedmiar robót Dział nr 1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE [CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I

KOSZTORYS OFERTOWY I BUD - MIR COMPLEX MIROSŁAW WOŹNIAK SZCZYTNO UL. KOCHANOWSKIEGO 19 KOSZTORYS OFERTOWY I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232130-2

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 Sieć kanalizacyjna L=2 366,5 m (kod CPV-45232410-9) 1.1 Roboty rozbiórkowe i pomocnicze (kod CPV-45232410-9) 1 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. Rozbiórka m 90.0-8.5 = istniejącej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa w części sieci wodociągowej Adres inwestycji: Piątnica-Poduchowna, ul. Forteczna Zamawiający: Urząd Gminy Piątnica Rodzaje robót

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku

Wykonawca: Przedmiar Robót. Rodzaj robót: Sieć kanalizacji deszczowej z rowami retencyjno-infiltracyjnymi Kanalizacja deszczowa dla budynku Inwestor: Uniwersytet im.adama Mickiewicza w Poznaniu ul.wieniawskiego 1 61-712 Poznań Wykonawca: Poznań 2007-11-17 Przedmiar Robót Kod CPV : 45212225-9/45332300-6 Data oprac.: 2007-11-17 Nazwa budowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00%

Przedmiar. Narzuty: Koszty pośrednie. 65,50%R+ 65,50%S 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 22,00% Przedmiar Data: 2010-02-03 Budowa: KANALIZACJA SANITARNA Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45122000-8 Próbne wykopy 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : Wartość robót ogółem :... zł... zł... zł

Bardziej szczegółowo

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm 1 W O DO CIĄG 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,08 0,08 km 0,08 1.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 1.3 Mechaniczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Domaszczyńska SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Mańdzij DATA OPRACOWANIA : r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Domaszczyńska SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Mańdzij DATA OPRACOWANIA : r. JM Projekt Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa, Strzelce Kraj. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 453300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW.

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW. Inwestor / Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa Biuro Kraków ul. Słowicza 3,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Województwo: Warmińsko-Mazurskie, Powiat: Iławski, Gmina: Susz, Miejscowość: Susz ul. Polna. Podatek od towarów i usług VAT:

KOSZTORYS OFERTOWY. Województwo: Warmińsko-Mazurskie, Powiat: Iławski, Gmina: Susz, Miejscowość: Susz ul. Polna. Podatek od towarów i usług VAT: KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Polnej w Suszu. Adres: Inwestor: Województwo: Warmińsko-Mazurskie, Powiat: Iławski, Gmina: Susz, Miejscowość: Susz ul. Polna Gmina Susz, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Budowa i przebudowa ulic i chodników na Osiedlu lecia, w ulicy OkręŜnej i ulicy Nowotki w Koronowie ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY Budowa i przebudowa ulic i chodników na Osiedlu lecia, w ulicy OkręŜnej i ulicy Nowotki w Koronowie ROBOTY DROGOWE pieczęć oferenta pieczęć oferenta pieczęć adresowa wykonawcy KOSZTORYS OFERTOWY Budowa i przebudowa ulic i chodników na Osiedlu 1000 - lecia, w ulicy OkręŜnej i ulicy Nowotki w Koronowie CZĘŚĆ 3: ul. OkręŜna

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ Obiekt : Budowa zjazdu z drogi publicznej DROGĘ GMINNĄ KLASY L Inwestor : URZĄD GMINY CZERWONAK

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński

Egz. 1/1. Przedmiar ORZEŁEK, KAMIEŃ KRAJEŃSKI. Gmina Kamień Krajeński. Plac Odrodzenia Kamień Krajeński Pracownia Projektowa: B&B Ida Burglin 89-600 Chojnice ul. Angowicka 68 tel O-52 3973730 fax. O-52 3973730 wew.24 burghn@02.pl NIp 555-100-24-34 Przedmiar BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ŚCIEKOWEJ I SIECI

Bardziej szczegółowo

ZADANIE VI -Przebudowa Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta - kanalizacja deszczowa. Przedmiar robót

ZADANIE VI -Przebudowa Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta - kanalizacja deszczowa. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-01-05 ZADANIE VI -Przebudowa Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta - kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Dział nr 1. Kan. deszczowa, Al.Legionów, Łomża.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH Przebudowa dróg powiatowych Nr 1201F, 1204F - odcinek: m.krężoły od km do 2+400

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH Przebudowa dróg powiatowych Nr 1201F, 1204F - odcinek: m.krężoły od km do 2+400 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH Przebudowa dróg powiatowych Nr 1201F, 1204F - odcinek: m.krężoły od km 0+000 do 2+400 LP ELEMENT ROBÓT NETTO PODATEK VAT BRUTTO 1 BRANŻA DROGOWA 2 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Strona 1 z 17

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Strona 1 z 17 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE UL.ZIELONEJ NA ODC. OD UL.LIPOWEJ DO UL.1-GO MAJA WRAZ Z ODWODNIENIEM TERENU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nowa Wieś Wielka, Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka

PRZEDMIAR ROBÓT. Nowa Wieś Wielka, Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa Nowa Wieś Wielka Inwestor: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka, 2008-07-29 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie. Kod

Bardziej szczegółowo

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Jagodziński (SANITARNA) DATA OPRACOWANIA : 2012-09. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo