Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych"

Transkrypt

1 Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING SERVICE AND MAINTENANCE OF THE ACTION SERWIS I UTRZYMANIE RUCHU

2 JAKOŚĆ QUALITY BEZPIECZEŃSTWO SAFETY TECHNOLOGIA TECHNOLOGY PROFESJONALIZM PROFESSIONALISM KOMPLEKSOWOŚĆ COMPLEXITY ELASTYCZNOŚĆ FLEXIBILITY ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILTY KONKURENCYJNOŚĆ COMPETIVENESS Specjalizacja: wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej Specialization: performing of electrical systems in industrial plants and in public utility objects r Hale produkcyjne r Hale magazynowe r Obiekty biurowe r Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe r Obiekty komunalne (m. in. szpitale, infrastruktura drogowa) r Zakłady przetwórstwa spożywczego (np. chłodnie i mroźnie, zakłady mięsne, linie technologiczne przetwórstwa spożywczego) r Hotele i obiekty uzdrowiskowe r Production halls r Warehouse halls r Offices r Marts of big areas r Council buildings (that is: hospitals, motoring infrastructure) r Food processing companies (e.g. cold stores and freezers, butcher companies, food processing technological lines) r Hotels and health resorts Partnerzy Partners 2

3 OFERTA HANDLOWA MERCHANT OFFER Instalacje niskiego i średniego napięcia r Linie kablowe niskiego i średniego napięcia r Stacje transformatorowe sn/nn r Rozdzielnie główne i oddziałowe r Wnętrzowe instalacje elektryczne r Instalacje automatyki i sterowania r Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne Electrical systems of low and medium voltage r Cable lines of low and medium voltage r Transformer stations of low/medium voltage r Main and departmental switch chambers r Interior electrical systems r Systems of the automatics and control r Exterior and interior lighting Instalacje słaboprądowe r Systemy okablowania strukturalnego r Systemy wykrywania pożaru SAP r Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO r Systemy telewizji przemysłowej CCTV r Instalacje antywłamaniowe SSWIN r Systemy kontroli dostępu AC r Systemy telekomunikacyjne r Systemy EIB (inteligentny dom) Electrical systems of low current r Systems of structural wiring r Fire detecting systems SAP r Warning sonic systems r CCTV systems r Thief-proof SSWIN systems r Access control systems AC r Telecommunication systems r EIB systems (intelligent house) Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne r Sieci magistralne i rozdzielcze w technologii miedzianej i światłowodowej r Trakty światłowodowe r Kanalizacja teletechniczna (rurociągi kablowe, kanalizacja pierwotna i wtórna, mikrokanalizacja) r Przyłącza do budynków r Instalacje abonenckie r Instalacje PON (Passive Optical Network- Pasywne Sieci Optyczne) i FTTH (FiberTo The Home- doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do klienta końcowego przez włókno światłowodowe) r Linie napowietrzne Teletechnical and telecommunication instalation r Magisterial and distributor networks in copper and fiber optic technology r Fiber optic lines r Telecommunication drainages (cable pipelines, primary and secondary canalization, microcanalization) r Connection to buildings r Internal installations r PON installations (Passive Optical Network) and FTTH (Fiber To The Home - broadband Internet to client through optical fibre) r Aerial cables Serwis i utrzymanie ruchu r Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne r Konserwacje r Remonty r Przeglądy i oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych r Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych i rozdzielnic r Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej Service and maintenance of the action r Guarantee and after guarantee services r Conservation r Repairs r Reviews and assessments of technical state of electrical systems r Inventory of existing electrical systems and switch boards r Stocktaking of the costs of using electric energy Projektowanie r Projekty instalacji elektrycznych SN/nn r Projekty instalacji słaboprądowych r Projekty instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego Designing r Electrical systems projects of low and medium voltage r Projects of electrical systems of low current r Projects of electrical systems of exterior and interior lighting Badania i pomiary r Pomiary instalacji elektrycznych (m.in. pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary natężenia oświetlenia) r Badania i przeglądy instalacji elektrycznych Inspections and Measurement r Electrical systems measurement (that is: measurement of the resistance of the isolation, measurement of the effectiveness of fire protection, measurement of the intensity of lighting) r Inspections and reviews of electrical systems 3

4 BOSCH WARSZAWA INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. OBIEKT: CENTRUM SZKOLENIOWO-BIUROWE (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Warszawa (woj. Mazowieckie) Termin realizacji prac: VI 2008 IX 2009 r instalacje elektryczne zewnętrzne r dostawa i montaż stacji transformatorowej 630kVA 20/04kV r budowa stacji SN r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego r instalacje elektryczne wewnętrzne r wykonanie instalacji teletechnicznej (sieć strukturalna w oparciu o system Corning, międzybudynkowe łącza światłowodowe, instalacja DSO, instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP, okablowanie systemu audio-video, system telewizji dozorowej CCTV pracujący w systemie IP, system domofonowy firmy SIEDLE) r wykonanie systemu BMS (okablowanie, dostawa i montaż szaf sterujących systemem BMS, uruchomienie systemu) INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. SITE: TRAINING & OFFICE CENTRE (facility area about m 2 ) Location: Warsaw (Mazowieckie Voivodship) Project dates: VI 2008 IX 2009 r external wiring r supply and installation of a transformer station of 630kVA 20/04kV r construction of a MV station r installation of external and internal lighting systems r internal wiring r construction of teletechnical installations (Corning structural network, inter-building optical lines, DSO installation, fire detection/alarm system, audio-video system cabling, CCTV IP system, SIEDLE door phone system) r installation of a BMS system (cabling, BMS control cabinets supply and installation, system start-up) 4 Partnerzy Partners:

5 INVESTOR: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER GENERAL CONTRACTOR: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. SITE: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER (facility area about m 2 ) INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI GENERALNY WYKONAWCA: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. OBIEKT: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Location: Gorzów Wielkopolski (Lubuskie Voivodship) Project dates: IV 2008 XII 2008 r installation of a SAMSUNG CCTV system r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN) and a GENESSIS access control system r installation of a MIWI-URMET door phone system r installation of a 3M Cat. 6 structural network r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski (woj. Lubuskie) Termin realizacji prac: IV 2008 XII 2008 r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system GENESSIS r Wykonanie instalacji domofonowej w oparciu o system MIWI-URMET r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH x x NWESTOR: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ GENERALNY WYKONAWCA: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. OBIEKT: ARESZT ŚLEDCZY (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) INVESTOR: REGIONAL PRISON SERVICE HQ GENERAL CONTRACTOR: INTERBUD-WEST SP. Z O.O. SITE: DETENTION CENTRE (facility area about m 2 ) Lokalizacja: Międzyrzecz (woj. Lubuskie) Termin realizacji prac: IV 2008 XII 2008 r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w oparciu o system COMMEND r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M r wykonanie instalacji sterowania krat i centralnej blokady krat CBK w oparciu o system firmy COMMEND r wykonanie instalacji radiowęzła w oparciu o system COMMEND r wykonanie instalacji przyzywowej w oparciu o system COMMEND Location: Międzyrzecz (Lubuskie Voivodship) Project dates: IV 2008 XII 2008 r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) r installation of a SAMSUNG CCTV system r installation of a COMMEND burglary/assault alarm system (SSWiN) r installation of a 3M Cat. 6 structural network r installation of a COMMEND system of bar control and central bar interlock (CBK) r installation of a COMMEND public address system r installation of a COMMEND paging system Partnerzy Partners: 5

6 FARMACOL S.A. INWESTOR: FARMACOL S.A. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Mory koło Ożarowa Mazowieckiego (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2007 XI 2008 r wykonanie linii kablowych WLZ r dostawa i montaż UPS 60 kva/48kw r dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 205 kva r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic r dostawa i montaż baterii kondensatorów r instalacje oświetlenia głównego i awaryjnego r sieć strukturalna Cat. 5 r system sygnalizacji pożaru r instalacja odgromowa i wyrównawcza INVESTOR: FARMACOL S.A. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: HIGH-BAY WAREHOUSE (facility area about m 2 ) Location: Mory, near Ożarów Mazowiecki (Mazowieckie Voivodship) Project dates: XII 2007 XI 2008 r installation of internal power system wiring r supply and installation of UPS devices of 60kVA/48kW r supply and installation of a 205kVA generator r supply and installation of primary and secondary switchgears r supply and installation of capacitor modules r installation of primary and standby lighting systems r installation of a Cat. 5 structural network r installation of a fire alarm system r installation of lightning protection and an equipotential bonding system 6 Partnerzy Partners:

7 INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. OBIEKT: ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) BOSCH MIRKÓW Lokalizacja: Mirków k/wrocławia (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: II 2009 X 2009 r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego r instalacja i udział w uruchomieniu systemu BMS r system sygnalizacji pożaru r dostawa i montaż tras kablowych INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. SITE: PRODUCTION PLANT - EXPANSION (facility area about m 2 ) Location: Mirków, near Wrocław (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: II 2009 X 2009 r installation of internal LV feeding lines r supply and installation of primary and secondary switchgears r installation of external and internal lighting systems r installation of BMS and participation in the system start-up r installation of a fire alarm system r supply and installation of cable ducts Partnerzy Partners: 7

8 ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY INWESTOR: ZAKŁAD INWESTYCJI MIEJSKICH WE WROCŁAWIU GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Wrocław (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: IV 2008 VI 2009 r zasilanie gniazd, obwodów technologicznych i WLZ r dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych r oświetlenie wewnętrzne, ewakuacyjne, drogowe oraz oświetlenie placów i boisk r okablowanie strukturalne Cat. 5 r system nagłośnienia r instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu r system alarmowy, antenowy oraz system telewizji dozorowej CCTV r system sygnalizacji pożarowej r instalacja radiowo-telewizyjna INVESTOR: OFFICE FOR MUNICIPAL INVESTMENT IN WROCŁAW GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: SCHOOL & PRE-SCHOOL COMPLEX (facility area about m 2 ) Location: Wrocław (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: IV 2208 VI 2009 r power supply for sockets, technological systems and internal power system r supply and installation of switchgears r lighting systems internal, evacuation, for roads and yards r installation of a Cat. 5 structural network cabling r installation of an audio system r installation of a burglary/assault alarm system r alarm system, aerial system and CCTV system r installation of a fire alarm system r installation of radio/tv system 8 Partnerzy Partners:

9 INWESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: ELEKTROTERMIA SP. Z O.O. OBIEKT: KOLEJ GONDOLOWA KOLEJ GONDOLOWA Lokalizacja: Świeradów-Zdrój (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: VIII 2007 XI 2007 r wykonanie przyłącza SN dla pompowni wody P1 i P2 dla naśnieżania r budowa dwóch stacji transformatorowych o mocy transformatorów 2x630kVA, 800kVA, 1000kVA zasilających m. in. pompownię wody, wyciąg kolei gondolowej, naśnieżanie i oświetlenie stoku r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia r dostawa i montaż baterii kondensatorów dla kompensacji mocy biernej r dostawa i montaż dwóch pośrednich układów pomiaru energii elektrycznej r montaż tras kablowych r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie wewnętrznych linii zasilających r wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych r wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej INVESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: ELEKTROTERMIA SP. Z O.O. SITE: GONDOLA LIFT Location: Świeradów-Zdrój (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: VIII 2007 XI 2007 r construction of MV service line for P1 & P2 water pumping stations in the snow-making system r construction of two transformer stations, containing 2x630kVA, 800kVA, 1000kVA transformers to supply the water pumping station, gondola lift, snow-making system and slope lighting system r supply and installation of primary LV switchgears r supply and installation of a capacitor module for reactive power compensation r supply and installation of two indirect electrical measurement systems r installation of cable ducts r installation of the lighting system wiring r installation of the internal power supply lines r installation of three-phase power lines and sockets r installation of lightning protection and grounding systems Partnerzy Partners: 9

10 MOPS JELENIA GÓRA INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE GENERALNY WYKONAWCA: PRE-FABRYKAT SP. Z O.O. OBIEKT: BUDYNEK MOPS (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Jelenia Góra (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2007 VIII 2008 r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia i podrozdzielni r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Emiter r wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru r wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV INVESTOR: MUNICIPAL CENTRE FOR SOCIAL SERVICES IN JELENIA GÓRA GENERAL CONTRACTOR: PRE-FABRYKAT SP. Z O.O. SITE: CENTRE FACILITIES (facility area about m 2 ) Location: Jelenia Góra (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: XII 2007 VIII 2008 r supply and installation of primary and secondary LV switchgears r installation of cable ducts r installation of internal LV feeding lines r installation of the lighting system wiring r installation of three-phase power lines and 230V sockets r installation of an Emiter Cat. 5 structural network r installation of a fire detection/alarm system r installation of a CCTV system 10 Partnerzy Partners:

11 INWESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: ZAKŁAD PRODUKCYJNY MONDI ROZBUDOWA (POWIERZCHNIAOBIEKTU m 2 ) MONDI PACKAGING Lokalizacja: Mszczonów (woj. Mazowieckie) Termin realizacji prac: VIII 2006 VII 2007 r projekt wykonawczy r wykonanie przyłącza SN i budowa stacji transformatorowej 1x1600 kva r wykonanie instalacji odgromowych r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia i podrozdzielnic r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system Bosch r wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w oparciu o system Bosch Presideao r wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w oparciu o system PARADOX r wykonanie sieci strukturalnej (miedzianej i światłowodowej) Cat. 5e w oparciu o system Emiter r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego INVESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: Production Plant Mondi facility development (the area of m 2 ) Location: Mszczonów (Mazowieckie Voivodship) Project dates: VIII 2006 VII 2007 r engineering design r installation of medium voltage terminal and construction of the transformer station 1x1600 kva r installation of lightning rods r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of cable tracks r installation of interior low voltage feeders r installation of lighting system r installation of power installations and 230V sockets r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system r installation of warning sound system based on Bosch Presideao system r installation of burglary warning alarm system based on PARADOX system r installation of structural wiring system (copper and fibreoptic) Cat. 5e based on Emiter system r installation of CCTV system r installation of exterior lights system Partnerzy Partners: 11

12 GRUPA SOKOŁÓW INWESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A. OBIEKT: ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW S.A. ODDZIAŁ W KOLE Lokalizacja: Koło (woj. Wielkopolskie) Termin realizacji prac: VII 2004 V 2005; VI 2007 VII 2007 r wykonanie projektów zasilania i automatyki dla sprężarkowni chłodniczej r przebudowa sieci SN r budowa stacji transformatorowej średniego napięcia i niskiego napięcia (2x1000 kva) r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej sprężarkowni wraz z panelami startowymi sprężarek chłodniczych (3x355 kw + 2x132 kw) r dostawa i montaż układu automatyki i sterowania chłodnictwem r wykonanie instalacji zasilania i sterowania wymiennikiem amoniak/glikol r wykonanie instalacji zasilania i sterowania chłodnictwem w komorze szoku wołowego i komorach produkcyjnych INVESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A. (SOKOŁÓW GROUP S.A.) SITE: BUTCHER S HOUSE SOKOŁÓW S.A. Branch in Koło Location: Koło (Wielkopolskie Voivodship) Project dates: VII 2004 V 2005; VI 2007 VII 2007 r design of projects of supplying and automatics for cooling compressor r rebuilding of SN system r construction of transformer station of medium and low voltage (2x1000 kva) r delivery and installation of main switchgear of compressor with starting panels of cooling compressors (3x355 kw + 2x132 kw) r delivery and installation of cooling systems r installation of power supply and ammonia/glycol dose system r installation of power supply of shock chamber and production rooms 12 Partnerzy Partners:

13 INWESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI OBIEKT: CENTRUM HOTELOWO-UZDROWISKOWE JELENIA STRUGA PROFI ENAMEL Lokalizacja: Kowary (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: I 2002 VI 2003 r budowa linii kablowych niskiego napięcia r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia i podrozdzielni r wykonanie zasilania urządzeń technologicznych oraz instalacji oświetleniowej i gniazdowej niskiego napięcia r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Legrand r wykonanie instalacji BMS w oparciu o system Satchwell r wykonanie instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru w oparciu o system Aritech r wykonanie instalacji telewizyjnej r wykonanie instalacji przyzywowej INVESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI SITE: HOTEL & SPA CENTRE JELENIA STRUGA Location: Kowary (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: I 2002 VI 2003 r installation of low voltage cable wires r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of equipment wiring, lights wiring and low voltage socket system r installation of structural wiring system Cat. 5 based on Legrand system r installation of BMS installations based on Satchwell system r installation of fire-alarm system based on Aritech system r installation of TV system r installation of warning sound system Partnerzy Partners: 13

14 BOSCH REXROTH INWESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: BUDYNEK BIUROWO MAGAZYNOWY BOSCH REXROTH (POWIERZCHNIA OBIEKTU OK m 2 ) Lokalizacja: Warszawa (woj. Mazowieckie) Termin realizacji prac: IX 2005 X 2006 r zasilenie obiektu linią kablową niskiego napięcia r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia oraz podrozdzielnic r wykonanie instalacji odgromowych r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 7/6 Dätwyler r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system Bosch r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego INVESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: OFFICE-STORE BUILDING BOSCH REXROTH (facility area about m 2 ) Location: Warsaw (Mazowieckie Voivodship) Project dates: IX 2005 X 2006 r supplying the facility with low voltage cable lines r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of lightning rods r installation of cable tracks r installation of interior low voltage wires r installation of light wires r installation of transformer stations and 230V sockets r installation of structural wire system Cat. 7/6 Dätwyler r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system r installation of exterior lights system 14 Partnerzy Partners:

15 INWESTOR: ADO SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. OBIEKT: ZAKŁAD PRODUKCJI FIRAN ADO SP. Z O.O. (POWIERZCHNIA OBIEKTU m 2) ADO Lokalizacja: Legnica (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2005 VI 2006 r budowa linii kablowej średniego napięcia r przebudowa istniejącego układu zasilania niskiego napięcia r dostawa i montaż podrozdzielni r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego r wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP o oparciu o system Bosch INVESTOR: ADO SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A. SITE: CURTAINS, DRAPES, ROLLER BLINDS PRODUCTION FACTORY ADO SP. Z O.O. - the area: m 2 Location: Legnica (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: XII 2005 VI 2006 r installation of medium voltage cable wires r reconstruction of existing low voltage supplying system r delivery and installation of sub-switchgears r installation of cable tracks r installation of interior low voltage feeders r installation of lights system r installation of power installations and 230V sockets r installation of exterior lights system r installation of fire-alarm SAP system based on Bosch system Partnerzy Partners: 15

16 MERCURY POLSKA ZLECENIODAWCA: MERCURY POLSKA SP. Z O.O. OBIEKT: CENTRUM HANDLOWE STARY BROWAR (SKLEPY: ŚWIAT DZIECKA, H&M ORAZ ODDZIAŁ BANKU ROZWOJU EKSPORTU S.A.) Lokalizacja: Poznań (woj. Wielkopolskie) Termin realizacji prac: X 2003 I 2004 r montaż rozdzielnic niskiego napięcia r wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja gniazdowa 230V) r okablowanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP CUSTOMER: MERCURY POLSKA SP. Z O.O. SITE: SHOPPING MALL STARY BROWAR (stores: Świat Dziecka, H&M and the Branch of Export Development Bank S.A.) Location: Poznań (Wielkopolskie Voivodship) Project dates: X 2003 I 2004 r installation of low voltage switchgears r installation of wiring systems (lights, equipment power supplies, sockets installation 230V) r wiring of fire-alarm SAP system 16 Partnerzy Partners:

17 INWESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. OBIEKT: SZPITAL ŚW. ANTONIEGO (POWIERZCHNIA OBIEKTU: OK m 2 ) EMC INSTYTUT MEDYCZNY Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: XII 2005 II 2007 r budowa stacji słupowej 630 kva wraz z przebudową sieci napowietrznej średniego napięcia r wykonanie linii zasilającej średniego napięcia r przebudowa stacji transformatorowej i wykonanie zasilania rezerwowego niskiego napięcia r dostawa, montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego, r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia wraz z układem SZR oraz podrozdzielni r wykonanie instalacji oświetleniowej z uwzględnieniem pomieszczeń sterylnych (sale operacyjne itp.) r wykonanie instalacji siłowej i gniazd 230V r wykonanie zasilania sal operacyjnych w układzie IT z transformatorami separacyjnymi i układem kontroli stanu izolacji INVESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. SITE: ST. ANTHONY S HOSPITAL ( facility area about m 2 ) Location: Ząbkowice Śląskie (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: XII 2005 II 2007 r building of columnar station 630 kva with reconstruction of medium voltage air lines r installation of medium voltage lines r rebuilding of transformer station and installation of low voltage back up supply r delivery, installation and wiring of power generators r delivery and installation of low voltage main switchgear with SZR system and switch panels system r installation of lights wires system including sterile spaces (operating areas, etc.) r installation of power installations and 230V sockets r wiring of operation rooms in IT pattern with separation transformers and isolation control system Partnerzy Partners: 17

18 INVESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O. O. SITE: DISTRIBUTION CENTRE OF JUTRZENKA COLION SP. Z O. O. INWESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O.O. OBIEKT: CENTRUM DYSTRYBUCYJNE JUTRZENKA COLION SP. Z O.O. Location: Kostrzyn Wielkopolski (Wielkopolskie Voivodship) Project dates: V 2008 IX 2008 r installation of a BOSCH CCTV system r installation of a GAZEX gas detection system r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN) and a SATEL access control system r installation of a Krone Cat. 6 structural network r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) Lokalizacja: Kostrzyn Wielkopolski (woj. Wielkopolskie) Termin realizacji prac: V 2008 IX 2008 r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system BOSCH r wykonanie instalacji systemu detekcji gazu w oparciu o system GAZEX r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system SATEL r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 Krone r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH x x INWESTOR: PERI POLSKA SP Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: CONTRAST SP. Z O.O. OBIEKT: BAZA MATERIAŁOWA PERI POLSKA SP. Z O.O. INVESTOR: PERI POLSKA SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: CONTRAST SP. Z O.O. SITE: MATERIALS WAREHOUSE OF PERI POLSKA SP. Z O.O. Lokalizacja: Kąty Wrocławskie (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: X 2008 XII 2008 r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w oparciu o system SATEL r Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG r Wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 firmy 3M r Wykonanie instalacji oddymiania w oparciu system MERCOR Location: Kąty Wrocławskie (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: X 2008 XII 2008 r installation of a SATEL burglary/assault alarm system (SSWiN) r installation of a SAMSUNG CCTV system r installation of a 3M Cat. 6 structural network r installation of a MERCOR de-smoking system 18 Partnerzy Partners:

19 INVESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. SITE: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. INWESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. OBIEKT: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O. Location: Polkowice (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: IV VI 2008 r installation of a BOSCH fire alarm system (SAP) Lokalizacja: Polkowice (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: IV VI 2008 r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH x x INWESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. OBIEKT: SZPITAL EMC (POWIERZCHNIA OBIEKTU: OK m 2 ) INVESTOR: EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. SITE: EMC HOSPITAL FACILITY ( facility area about m 2 ) Lokalizacja: Wrocław (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: X 2008 IX 2009 r kompensacja mocy biernej r wymiana agregatu o mocy 200 kva r dostawa i montaż UPS - ów o mocach 20 kva i 30 kva r dostawa i montaż rozdzielnic i aparatów r dostawa i montaż tras kablowych r dostawa i montaż GLZ, WLZ r wykonanie instalacji oświetlenia i montaż opraw r wykonanie instalacji gniazd wtykowych i montaż osprzętu r instalacja odgromowa, uziemiająca, wyrównawcza r instalacja przyzywowa Delta Call Plus r instalacja EIB Location: Wrocław (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: X 2008 IX 2009 r reactive power compensation r replacement of a 200 kva generator r supply and installation of UPS devices of 20 kva and 30 kva r supply and installation of switchgears and controlgears r supply and installation of cable ducts r supply and installation of main / internal feeders r installation of lighting system, including fittings r installation of electrical sockets, including fittings r installation of lightning protection, a grounding system and an equipotential bonding system r installation of a Delta Call Plus paging system r installation of EIB Partnerzy Partners: 19

20 INVESTOR: BADER POLSKA SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: POLIMEX MOSTOSTAL S.A./TRASKO-INWEST SP. Z O.O. SITE: LEATHER PRODUCTION AND FINISHING FACILITY BADER POLSKA SP. Z O.O., LEATHER FINISHING HOUSE (THE AREA ABOUT m 2 ), CUTTING HOUSE (1 600 m 2 ), LEATHER TRE- ATMENT HOUSE (5 400 m 2 ) Location: Bolesławiec (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: VII 2004 XI 2004; I 2006 VII 2007 r rebuilding of medium voltage system r construction of transformer stations 2x800 kva r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-switchgears r installation of cable tracks r installation of interior low voltage lines r installation of lights system r installation of power installations and 230V sockets r installation of structural wiring system (copper and fibreoptic) Cat. 5e based on Emiter system r wiring of automatics system of sewage-treatment plant r installation of CCTV system INWESTOR: BADER POLSKA SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: POLIMEX MOSTOSTAL S.A./TRASKO-INWEST OBIEKT: HALA WYKAŃCZALNI SKÓR (POW. OKOŁO m 2 ), HALA WYKRAWALNI (1 600 m 2 ), HALA OBRÓBKI SKÓR (5 400 m 2 ) Lokalizacja: Bolesławiec (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: VII 2004 XI 2004; I 2006 VII 2007 r przebudowa sieci średniego napięcia r budowa stacji transformatorowych 2x800 kva r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia i podrozdzielnic r wykonanie tras kablowych r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia r wykonanie instalacji oświetleniowej r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V r wykonanie sieci strukturalnych (miedzianej i światłowodowej) Cat. 6 w systemie Emiter r okablowanie układu automatyki oczyszczalni ścieków r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV x xinwestor: CERAMIKA MARCONI SP. Z O.O. GENERALNY WYKONAWCA: BUDIMEX DROMEX S.A. OBIEKT: FABRYKA PŁYTEK CERAMICZNYCH MARCONI (POWIERZCHNIA OBIEKTU: m 2 ) INVESTOR: CERAMIKA MARCONI SP. Z O.O. GENERAL CONTRACTOR: BUDIMEX DROMEX S.A. SITE: TILES PRODUCTION FACILITY MARCONI (THE AREA OF THE FACILITY: m 2 ) Lokalizacja: Piechowice (woj. Dolnośląskie) Termin realizacji prac: I 2006 VII 2006 r dostawa i montaż rozdzielnic średniego napięcia (rozdzielnica główna i dwie podrozdzielnie) r montaż stacji transformatorowych średniego napięcia i niskiego napięcia ( 2x2 500 kva, 1x2 000 kva r wykonanie tras kablowych r instalacja kabli średniego napięcia r wykonanie instalacji uziemiającej Location: Piechowice (Dolnośląskie Voivodship) Project dates: I 2006 VII 2006 r delivery and installation of medium voltage switchgears (main switchgear and two sub-switchgears) r installation of transformer stations of medium and low voltage (2x2 500 kva, 1x2 000 kva) r installation of cable tracks r installation of medium voltage lines r installation of lightning rods systems 20 Partnerzy Partners:

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych

SPECJALIZACJA. Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych. Zakres usług obejmuje przygotowanie wariantowych S.A. SPECJALIZACJA Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji słaboprądowych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Zakres usług

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne. - prezentacja firmy

Materiały informacyjne. - prezentacja firmy Materiały informacyjne - prezentacja firmy Kim jesteśmy Firma DRsystem powstała w czerwcu 2004 roku. Za podstawę działania obraliśmy rzetelną oraz profesjonalną obsługę naszych klientów w zakresie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl Kompleksowe rozwiązania www.skynet.com.pl O firmie SKYNET Polska Sp. z o. o. jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku polskim. Od początku swojej działalności firma szczególny nacisk kładzie

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

WRO-SYSTEM. e-mail: biuro@wrosystem.pl

WRO-SYSTEM. e-mail: biuro@wrosystem.pl INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA MIARĘ OCZEKIWAŃ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów, wykonujemy usługi w najwyższym standardzie z zakresu elektroenergetyki. Specjalizujemy się w wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OFERTA WSPÓŁPRACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Berlin 14.01.2014r. Paweł Sternal Tel. +48 513 710 138 E-mail : pjsternal@gmail.com OFERTA WSPÓŁPRACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Jestes my młodą, pręż nie rożwijającą się firmą, stawiamy na sżybki rożwo j

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Grupa. Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile

Grupa. Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile Grupa Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile OFERTA PRODUKCYJNA / PRODUCTION OFFER STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nn MV/LV TRANSFORMER SUBSTATIONS URZĄDZENIA ROZDZIELCZE ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne. - prezentacja firmy

Materiały informacyjne. - prezentacja firmy Materiały informacyjne - prezentacja firmy Kim jesteśmy Firma DRsystem powstała w czerwcu 2004 roku. Za podstawę działania obraliśmy rzetelną oraz profesjonalną obsługę naszych klientów w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 (do SIWZ, Umowy) Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: Przegląd rozdzielnic elektrycznych na tłoczniach gazu w TJE Jarosław. 1. Wstęp Zakres działań wymaganych

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

2. SDT Real w Opolu Adresowalny System Nagłośnieniowy Integracja z Systemem Wczesnego Wykrywania Pożaru oraz lokalnym systemem nagłośnieniowym,

2. SDT Real w Opolu Adresowalny System Nagłośnieniowy Integracja z Systemem Wczesnego Wykrywania Pożaru oraz lokalnym systemem nagłośnieniowym, Lista inwestycji realizowanych przez naszą firmę 1. Centrum Handlowe M1 w Częstochowie (Real, MediaMarkt, Praktiker), Adresowalny System Nagłośnieniowy (nagłośnienie), wentylacja, klimatyzacja, pozostałe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Data Center Beyond.pl

Data Center Beyond.pl Data Center Beyond.pl Specyfikacja techniczna Data Center Beyond.pl Pierwsze w Polsce w pełnie neutralne telekomunikacyjnie centrum danych Ponad 10 operatorów przyłączonych światłowodami: Level 3 Communications,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A U S Ł U G E LEKTRY C Z N Y C H P R Z E G L Ą D Ó W O K R E S O W Y C H, E L E K T R Y C Z N Y C H, N A P R A W A O R A Z

O F E R T A U S Ł U G E LEKTRY C Z N Y C H P R Z E G L Ą D Ó W O K R E S O W Y C H, E L E K T R Y C Z N Y C H, N A P R A W A O R A Z Firma SYLEX ul Chełmońskiego 18/28 83-000 Pruszcz Gdański NIP 593-117-28-46 REGON 192796056 e-mail:biuro@sylex.pl Pruszcz Gdański 29.12.2010 O F E R T A U S Ł U G E LEKTRY C Z N Y C H P R Z E G L Ą D Ó

Bardziej szczegółowo

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Międzychód www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Gmina Międzychód. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Profil działalności Activity outline

Profil działalności Activity outline Profil działalności Activity outline ZAKŁADY PRODUKCYJNE PRODUCTION PLANTS OFERTA HANDLOWA TRADE OFFER Transformatory olejowe i żywiczne Oil type and cast resin transformers Osprzęt kablowy nn i SN LV

Bardziej szczegółowo

Profil Bartimex Sp. z o.o

Profil Bartimex Sp. z o.o Profil Bartimex Sp. z o.o od 20 lat eksperci w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej budynków BARTIMEX Sp. z o.o - 1 - Profil Bartimex Sp. z o.o. Bartimex sp. z o.o. ul. Firlika 26 60-692 Poznań Poland Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Kalendarium 13 listopada 1998r. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. 1 stycznia 1999r. Rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A. 11 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE REALIZACJE TOM-NET oraz ALNAD

WYBRANE REALIZACJE TOM-NET oraz ALNAD WYBRANE REALIZACJE TOM-NET oraz ALNAD Nazwa obiektu, lokalizacja Rodzaj wykonanych prac, systemów, instalacji termin realizacji OBIEKT BIUROWY - ul. Twarda 14, Instalacja systemów BMS, CCTV, SAP, DSO,

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Pozycja Wykazu Cen Opis robót Wartość

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych Szczegółowy zakres tematów i zagadnień poruszanych w ramach przedmiotów: 1. Podstawy zarządzania w procesie budowlanym:

Bardziej szczegółowo

VII Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2012 Piotr PAPLICKI 1, Sławomir SZADKOWSKI 2, Piotr CIERZNIEWSKI 1, Marcin WARDACH 1 Zachodniopomorskie Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb

Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Kalendarium 13 listopada 1998r. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. 1 stycznia 1999r. Rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A. 11 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1

Beyond.pl. Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 Beyond.pl Opis techniczny Beyond.pl Data Center 1 1 Pierwsze w Polsce w pełni neutralne telekomunikacyjnie centrum danych. Ponad 10 operatorów: - operatorzy klasy międzynarodowej Tier1: Cogent, Level3,

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton www.eaton.eu Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną. alecany montaż ogranicznika przepięć

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

Kalendarium. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. Debiut ELEKTROTIM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Kalendarium. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. Debiut ELEKTROTIM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Inwestycje na miarę TWOICH potrzeb Kalendarium 13 listopada 1998r. Podpisanie Aktu założycielskiego zawiązania ELEKTROTIM S.A. 1 stycznia 1999r. Rozpoczęcie działalności ELEKTROTIM S.A. 11 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPiA

ROZDZIAŁ VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPiA ROZDZIAŁ VI INSTALACJE ELEKTRYCZNE, AKPiA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 Część informacyjna... 183 1.1 Dane ogólne... 183 1.2 Podstawa opracowania... 183 1.3 Lokalizacja obiektu... 183 1.4 Cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Zakres działalności. Przedmiotem działalności firmy HERTOM jest: projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki,

Zakres działalności. Przedmiotem działalności firmy HERTOM jest: projektowanie i wykonawstwo w zakresie telekomunikacji, informatyki i energetyki, Wprowadzenie Firma HERTOM jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem na polskim rynku w branży usług elektroinstalacyjnych. Dzięki dążeniu do znalezienia optymalnego rozwiązania dla każdego projektu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO KOMERCYJNE COMMERCIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO KOMERCYJNE COMMERCIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO KOMERCYJNE COMMERCIAL CONSTRUCTION BIUROWO- MAGAZYNOWE OFFICE & WAREHOUSE SPACE NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ Na ponad 33 ha stworzono infrastrukturę pod aktywizację gospodarczą: działalność

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 OBIEKT: REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH W BUDYNKU INSTYTUTU OCEANOGRAFII, Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 46 Działki nr 409, 410, 411, 412, 413,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo