Grupa. Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa. Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile"

Transkrypt

1 Grupa Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile

2 OFERTA PRODUKCYJNA / PRODUCTION OFFER STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nn MV/LV TRANSFORMER SUBSTATIONS URZĄDZENIA ROZDZIELCZE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION EQUIPMENT Stacje transformatorowe SN/nn z obsługą wewnętrzną typu BEK Inside serviced MV/LV transformer substations - BEK type Węzły kablowe SN MV switching stations Rozdzielnice SN w izolacji powietrznej Air insulated MV switchgears Stacje transformatorowe SN/nn z obsługą zewnętrzną typu NZ Outside serviced MV/LV transformer substations - NZ type Rozdzielnice SN w izolacji SF 6 SF 6 insulated MV switchgears URZĄDZENIA ROZDZIELCZE NISKIEGO NAPIĘCIA LOW VOLTAGE DISTRIBUTION EQUIPMENT BATERIE KONDENSATORÓW SN i nn MV & LV CAPACITOR BANKS Rozdzielnice szafowe nn do zastosowań przemysłowych typu RSnn - 0,4 Metal enclosed LV switch panels for industrial application - RSnn - 0,4 type Szafy kablowo-rozdzielcze i pomiarowe w obudowach z poliestru typu KSR Cable joint and measurment cabinets made of polyester - KSR type Rozdzielnice transformatorowe nn typu RTS LV switch panels - RTS type Automatyczne baterie kondensatorów typu BKW Capacitor banks - BKW type

3 OFERTA HANDLOWA TRADE OFFER ZAKŁADY PRODUKCYJNE PRODUCTION PLANTS Transformatory olejowe i żywiczne Oil type and cast resin tranformers WARSZAWA 1. ul. Postępu 13 Osprzęt kablowy nn i SN LV and MV cable accessory Listwy i rozłączniki bezpiecznikowe nn LV fuse switches and fuse rails Systemy szczelnych przepustów do kabli i rur Sealings for cables and pipes 2. ul. Marywilska 44 Wskaźniki zwarć do kablowych i napowietrznych sieci SN Fault passage indicators for cable and overhead MV networks Analizatory parametrów sieci Analysers of network parameters PYSKOWICE Rozłączniki napowietrzne w izolacji SF 6 Overhead LBS in SF 6 insulation Kondensatory mocy nn i SN, regulatory mocy biernej, styczniki MV & LV capacitors, regulators and contactors Przekładniki prądowe nn LV current transformers SUWAŁKI Zespoły prądotwórcze i systemy zasilania awaryjnego Emergency power supply equipment Narzędzia specjalistyczne do prac kablowych Professional tools for cable works

4 PROJEKTOWANIE DESIGNING Kompleksowa realizacja prac projektowych oraz doradztwo techniczne w zakresie projektowania: - stacji transformatorowych SN/nn w obudowach betonowych, metalowych (AlZn), w budynkach murowanych oraz stacji wnętrzowych - punktów zdawczo-odbiorczych (stacji abonenckich) - linii kablowych i napowietrznych SN i nn - modernizacji eksploatowanych obiektów elektroenergetycznych - kompletnych systemów zasilania elektroenergetycznego Projekty do adaptacji typowych stacji transformatorowych dostępne są na serwisie internetowym (format dwg). Designing of: - MV/LV transformer substations enclosed in concrete / metal (AlZn) housings or in brick buildings - MV/LV transformer substations with measurement in MV section - cable and overhead networks - overhaul of transformer substations - complete power supply systems Documentation of typical transformer substations is available on our internet site. WYKONAWSTWO I SERWIS CONSTRUCTION AND MAINTENANCE Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie zasilania elektroenergetycznego, a w tym: - budowa linii kablowych i napowietrznych - montaż stacji transformatorowych i stacji typu PZO (punktów zdawczo-odbiorczych) - kompleksowe wyposażanie stacji transformatorowych SN/nn - modernizacja i remonty obiektów elektroenergetycznych - pomiary i rejestracja parametrów zasilania oraz kompleksowa analiza zarejestrowanych danych - opracowanie dokumentacji powykonawczych - badania pomontażowe i eksploatacyjne stacji oraz linii kablowych - badania okresowe sprzętu BHP - przekazanie robót do odnośnych służb zakładu energetycznego lub inwestora - usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych Construction of turn key power supply systems including: - construction of cable and overhead networks - installation of transformer substations - installation of MV and LV equipment in transformer substations - modernization and overhaul of power distribution facilities - measurement, recording and analysis of power supply parameters - provision of due after-work documentation - tests of electrical installations - periodical verification of electrical equipment in terms of safety standards - submission of finished projects to power distribution company or investor - maintenance and servicing of power supply equipment REALIZACJA KOMPLETNYCH DOSTAW SUPPLY OF EQUIPMENT - realizacja dostaw urządzeń, osprzętu i komponentów dla elektroenergetyki produkowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą - pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych urządzeń - supply of power distribution equipment of Polish and foreign origin - servicing of supplied equipment

5 PROFIL DZIAŁALNOŚCI HOLDINGU OVERWIEV ON HOLDING S BUSINESS PROFILE Grupa ENCO to holding szybko rozwijających się polskich przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej. Trzonem Grupy ENCO jest założona w 1989 roku PPU Energetyka Sp. z o.o., ze swoimi oddziałami produkcyjnymi i handlowymi w Warszawie: - przy ul. Postępu 13 - przy ul. Grochowskiej 14G. Ponadto w skład Grupy ENCO wchodzą: - Scheidt Polska Sp. z o.o., ze swoimi oddziałami produkcyjnymi w: - Pyskowicach k/gliwic, ul. Magazynowa 4 - Warszawie, ul. Marywilska 44 - ENCO NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, Dubowo II nr 31. Grupa ENCO dostarcza klientom produkty i usługi elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej w zakresie średnich i niskich napięć, w tym przede wszystkim: - stacje transformatorowe SN/nn w obudowach betonowych z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną - rozdzielnice SN i nn, szafy kablowo-rozdzielcze i pomiarowe oraz baterie kondensatorów - usługi projektowania i implementacji kompletnych systemów zasilania elektroenergetycznego (stacji transformatorowych, linii kablowych i napowietrznych). Najwyższa jakość oraz innowacyjność produktów i usług stanowi pełną gwarancję zadowolenia klientów Grupy ENCO. Siedziba główna PPU Energetyka Sp. z o.o. Office building of PPU Energetyka Sp. z o.o ENCO Group is a holding group of fast-developing Polish companies active in power distribution sector. Key company of the group is PPU Energetyka Sp. z o.o. established in 1989 with its premises located in Warsaw in: - Postępu 13 street - Grochowska 14G street ENCO Group also includes: - Scheidt Polska Sp. z o.o. with its production plants in: - Pyskowice (nearby Gliwice) in Magazynowa 4 street - Warszawa in Marywilska 44 street - ENCO NORD Sp. z o.o. located in Suwalki, Dubowo II no: 31 ENCO Group is a Polish holding group offering MV and LV equipment and services for power distribution sector. Its main offer includes: - MV/LV transformer substations - MV & LV switchgears, cable joint and measurement cabinets, capacitor banks - designing and construction of complete power supply systems (transformer substations, cable networks and overhead lines) Best quality of products and services guarantee full satisfaction of ENCO Group customers. Stoiska wystawiennicze firm wchodzących w skład holdingu na targach ENERGETAB 2003 Stands of ENCO holding group companies at ENERGETAB 2003 exhibition JAKOŚĆ / QUALITY Wyrazem dbałości o jakość oferowanych przez grupę ENCO rozwiązań i usług są następujące wyróżnienia: - ISO 9001:2000 dla firm PPU ENERGETYKA Sp. z o.o. oraz Scheidt Polska Sp. z o.o. - Wyróżnienie za system stacji transformatorowo-rozdzielczych przyznane podczas targów ENERGETAB Wyróżnienie za stację transformatorową typu NZ 210/290 przyznane podczas targów ENERGETAB Medal Europejski 2002 za rozdzielnicę transformatorową niskiego napięcia typu RTS - Wyróżnienie za wskaźniki przepływu prądu zwarciowego do sieci kablowych typu Flair 279 przyznane podczas targów ENERGETAB Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej za stację transformatorową typu NZ 210/290 z systemem monitorowania i sterowania procesem przesyłu i rozdziału energii - przyznane podczas targów ENERGETAB Medal Europejski 2004 za kompleksową realalizację zasilania energetycznego - Rekomendacja Business Centre Club przyznana PPU Energetyka Sp. z o.o. w roku 2004 Quality of our products and services has been distinguished by following awards: - ISO 9001:2000 for PPU ENERGETYKA Sp. z o.o. and Scheidt Polska Sp. z o.o. - Award for system of transformer substations granted during ENERGETAB 2000 exhibition - Award for NZ 210/290 transformer substation granted during ENERGETAB 2001 exhibition - European Medal 2002 for LV switch panel type RTS - Award for Flair 279 fault passage indicators for MV cable distribution networks granted during ENERGETAB 2002 exhibition - Cup of President of Polish Society of Power Transmission and Distribution for NZ 210/290 transformer substation equipped with system of monitoring and control of power transmission and distribution - granted during ENERGETAB European Medal 2004 for construction of complete power supply systems - Recomendation of Business Centre Club for PPU Energetyka Sp. z.o.o. granted in 2004

6 REFERENCJE / OUR REFERENCES Przykłady projektów zrealizowanych w Warszawie / Project carried out in Warsaw Przez lata swojej działalności przedsiębiorstwa należące do grupy ENCO zdobyły sobie opinię firm solidnych i wdrażających nowoczesne technologie dla elektroenergetyki. Wśród kilkuset zrealizowanych projektów stacji transformatorowych, linii zasilających i kompletnych systemów zasilania elektroenergetycznego część prac wykonana została dla dużych firm i instytucji państwowych, gdzie wielokrotnie ze względu na konieczność przeprowadzania prac bez zakłócania funkcjonowania obiektu, szczególnie liczyły się takie czynniki, jak: doskonała organizacja pracy, świetne przygotowanie techniczne i elastyczność firmy w zakresie czasu realizacji zleconych prac. ENCO holding group companies are renowned for reliability and introduction of cutting edge technologies in the field of LV and MV applications. Among hundreds of projects including MV/LV transformer substations, MV feeders or power supply systems, some of them were carried out for big companies and state institutions where no power supply outages could take place. That sort of works required excellent work organization, perfect technical preparation and flexibility in terms of working hours. Biurowiec Adgar rozbudowa stacji typu PZO Adgar office centre modernization of MV/LV distribution station Zespół 3 stacji zrealizowany dla Kupieckich Domów Towarowych / Complex of 3 substations in the centre of Warsaw W ramach działalności grupy ENCO zrealizowane zostały dostawy stacji transformatorowych lub urządzeń, ewentualnie prace montażowe w zakresie zasilania elektroenergetycznego w takich obiektach, jak: - Siedziba Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - budynek Giełdy Papierów Wartościowych (Centrum Giełdowe S.A) - budynek Mennicy Państwowej - obiekty Telekomunikacji Polskiej S.A. - Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Market Budowlany OBI w Warszawie - Centrum Handlowo-Usługowe Sadyba Best Mall w Warszawie - Zakłady Farmaceutyczne Polfa Tarchomin - Budynek Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej - siedziba Urzędu Ochrony Państwa - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Pełna lista referencji jest dostępna na naszym serwisie internetowym. ENCO holding group companies were involved in delivery or installation of electrical equipment to premises of following companies / institutions: - Securities Printing House - Polish National Stock Exchange - Polish National Mint - Telekomunikacja Polska S.A. - major PolishTelecommunications company - Warsaw international airport - OBI construction materials shopping centre - Sadyba Best Mall shopping centre - Polfa Tarchomin pharmaceutical company - Parliment of the Republic of Poland - National Security Agency - High School of Agriculture Comprehensive reference list is available on our internet site. Stacja typu NZ 210/290 na jednym z warszawskich osiedli mieszkaniowych / NZ 210/290 substation in one of Warsaw housing estates Stacja typu BEK 250/420 wykonana dla osiedla Skorosze / BEK 250/420 made for Skorosze housing estate Porty Lotnicze modernizacja rozdzielni głównych Warsaw Airport - modernization of main switchboards Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych modernizacja systemu zasilania energetycznego / Securities Printing House modernization of power supply system ELEMPOL realizacja systemu zasilania energetycznego / ELEMPOL construction of power supply system Stacja typu BEK 250/600 na jednym z warszawskich osiedli mieszkaniowych / BEK 250/600 substations at one of Warsaw housing estates Mennica Państwowa S.A. modernizacja systemu zasilania energetycznego / Polish National Mint modernization of power supply system Biurowiec TAURUS budowa rozdzielni głównych nn / TAURUS office centre construction of LV switchboards Nr ref.: 09/2004 WARSZAWA: ul. Postępu 13, Warszawa tel.: (+48 22) , fax: ul. Grochowska 14G, W-wa tel: (+48 22) , fax: ul. Marywilska 44, W-wa tel: (+48 22) , fax: SUWAŁKI: Dubowo II nr 31, Suwałki tel.: (+48 87) , fax: PYSKOWICE (k/gliwic): ul. Magazynowa 4, Pyskowice tel.: (+48 32) , fax:

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland skrytka pocztowa / P.O.Box: 102 tel +48/61/ 869 22 92; +48/61/ 869 21 04, fax +48 /61/

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

60 LAT DOŚWIADCZENIA. Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasze realizacje w kraju to m.in.

60 LAT DOŚWIADCZENIA. Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasze realizacje w kraju to m.in. 60 LAT DOŚWIADCZENIA Elektromontaż Warszawa to firma znana na rynku elektroinstalacyjnym od 1948 roku. Nasz Zespół to najlepsi specjaliści w branży posiadający wieloletnie doświadczenie techniczne i menedżerskie

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo