PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA : Ogółe warość koszorysowa robó : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Daa opracowania Daa zawierdzenia Dokuen zosał opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z blachy salowej nie nadających sie do uŝyku d WIATA *12* RAZEM Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k 73.2* RAZEM 0.73 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi - za kaŝdy nas. 1 k 73.2* RAZEM 0.73 Przecinanie poprzeczne palnikie lenowy salowych ceowników noralnych sz o wys WIATA 1 I 2 7*9+2*9 sz RAZEM Rozebranie ogrodzenia z siaki na linkach 2 KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-04 d.1 5 KNKRB 6 d KNR 4-04 d OGRODZE- NIE 7 KNR 4-01 d WIATA RAZEM Przecinanie poprzeczne palnikie lenowy sali okrągłej o śr sz. 29 sz RAZEM Wykopy wąskoprzesrzenne,nieuocnione o szer.dna do 1.5 i głębok.do 1.5 w gr.ka. III 1*0.6*3.5*2*9+1*0.6*0.5* RAZEM KNR 4-01 Rozbiórka eleenów konsrukcji beonowych niezbrojonych o grub.do 15 c d *4.9* POSADZKA RAZEM KNR 4-01 Rozbiórka eleenów konsrukcji beonowych niezbrojonych o grub.do 15 c d COKÓŁ 0.3*0.8* OGRODZE- NIA RAZEM KNR 4-01 Rozbiórka eleenów konsrukcji beonowych zbrojonych d WIATA 1 1*1*3*9+0.5*0.8*11*2+0.3*0.3*0.8* RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na d odl.do 1 k RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za d kaŝdy nas. 1 k RAZEM ROBOTY ZIEMNE 13 KNNR 1 Roboy ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki w d gr.ka. III z ransp.urobku na odl.do 1 k sa.saowyład. 16.5*20.5* RAZEM KNNR 1 Dodaek za kaŝdy rozp. 1 k ransporu ziei saochodai saowyładowczyi d po erenie lub drogach grunowych (ka.gr. I-IV) 16.5*20.5* KNNR 1 d RAZEM Planowanie (obrobienie na czyso) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w grunach ka.i-iii RAZEM

3 16 KNNR 1 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punkowych,rowów,wykopów obiekowych d spycharkai z zagęszcz.echaniczny spycharkai (gr.warswy w sa- nie luźny0 c) - ka.gr. III-IV KNR 2-02 d KNR 2-01 d Podkłady z ubiych aeriałów sypkich na podł.grunowy RAZEM * RAZEM Zagęszczenie nasypów zagęszczarkai; gruny sypkie ka. I-III RAZEM PŁYTA FUNDAMENTOWA I ŚCIANY śelbetowe 19 KNR 2-02 Podkłady beonowe na podł.grunowy d *19.30* KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe biuiczne pozioe - wyk.na zino z eulsji asfal.- pierwsza warswa 19.1* RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe biuiczne pozioe - wyk.na zino z eulsji asfal.- druga i nas.warswa 19.1* RAZEM Płyy fundaenowe Ŝelbeowe 0.5*( )* *14.5*19.1+1*0.25*19.1*2+1.3*0.2*14.5*2+0.25*0.25*( )* RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe biuiczne pionowe - wyk.na zino z lepiku asfal.- pierwsza warswa RAZEM Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe biuiczne pionowe - wyk.na zino z lepiku asfal.- druga i nas.warswa 0.5*( )* RAZEM Ściany Ŝelbeowe prose gr.8 c wys.do *( * ) RAZEM Ściany Ŝelbeowe - dodaek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian Kroność = RAZEM Słupy Ŝelbeowe, prosokąne o wys.do 4 sos.desk.obw.do przekr.do 16 OŚ A B 0.5*0.5*2.8* RAZEM 8.40 Przygoowanie i onaŝ zbrojenia ele.budynków i budowli - pręy Ŝebrowane 28 KNR 2-02 d RAZEM KONSTRUKCJA STALOWA 29 KNR 2-05 Hale ypu lekkiego - ray d * KNR 2-05 d KNR 2-05 d d.4 analiza indywidualna Hale ypu lekkiego - sęŝenia słupów RAZEM RAZEM 0.23 Hale ypu lekkiego - belki podsuwnicowe o asie eleenu do RAZEM 2.07 Dosawa i onaŝ suwnicy naorowej o udźwigu Q=20 k oparej na belkach kpl podsuwnicowych o przekroju dwueowy I200HEB, suwnica elekryczna 1 kpl 1.00 RAZEM

4 33 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczokowanie ręczne do rzeciego sopnia czysości konsrukcji d pełnościennych (san wyjściowy powierzchni B) KNR 7-12 Malowanie naryskie pneuayczny farbai do grunowania chlorokauczukowyi d konsrukcji kraowych KNR 7-12 Malowanie naryskie pneuayczny ealiai chlorokauczukowyi konsrukcji d kraowych DACH 36 KNR 4-06 Wiercenie oworów o śr.do 16 i głębokości 10 do 10 sz.na jedny sz. d sanowisku na wys.do 22 14*2*6 sz RAZEM KNR 2-02 Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5 przekr.poprz.drewna do 180c2 z arcicy d nasyc. 6.95*2*6*0.08* RAZEM KNR 2-02 d Ray górne i plawie,dł.ponad 3 - przekr.poprz.drewna do 180c2 z arcicy nasyc. (3.6*5+0.75*2)*8*2*0.08* RAZEM KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z arcicy nasyc. d RAZEM KNR 2-02 Wiarownice przekr.poprz.drewna do 180c2 z arcicy nasyc. d *0.025*19.5*2+0.15*0.025*6.95*2* RAZEM KNR 0-22 Krycie dachów papą erozgrzewalną na podłoŝu drewniany d RAZEM NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 c d nadrynnowy 0.4*19.5* deski czołowe 19.5*0.25* wiarownice 6,95*0,25*2*2 RAZEM NNRNKB (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 d c na scianach 0.5*(19.5*2+14.5*2) Ŝebeowych i nad braai RAZEM KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 c d * RAZEM KNR 0-15II Rury spusowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 c d * RAZEM KNR 2-02 d MONTAZ RYGLI DREWNIANYCH POD MONTAZ POLIWĘGLANU 0.08*0.08*(18* )*5+0.08*0.08*11* KNR 2-05 d MONTAZ ŚCIAN OSŁONOWYCH Z POLIWĘGLANU RAZEM *18*2+5*14+4.1*2*2+11* RAZEM POSADZKI EPOKSYDOWE I ZABEZPIECZENIE ŚCIAN śelbetowych 48 KNR-W 7-12 Czyszczenie szlifierkai powierzchni pozioych konsrukcji beonowych d

5 POSADZKA I ŚCIANA 49 KNR-W 7-12 Odłuszczanie powierzchni pozioych konsrukcji beonowych d J.W KNR-W 7-12 POSADZKI Z śywicy EPOKSYDOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIE ŚCIAN d śelbetowych J.W ROBOTY ZEWNĘTRZNE 51 NNRNKB MALOWANIE FARBA DO BETONU POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH d *2+2.8*12*2* KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d RAZEM Mechaniczne wykonanie korya na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie ka.i-iv głębok. 20 c Mechaniczne wykonanie korya na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie ka.i-iv - za kaŝde dalsze 5 c głębok. Kroność = Mechanicze zagęszczenie warswy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warswy po zag. 10 c Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa dolna o grub.po zagęszcz. 20 c Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa górna o grub.po zagęszcz. 8 c KrawęŜniki beonowe wysające o wy. 15x30 c na podsypce ce.piaskowej (ilość do weryfikacji przez wykonawcę przed złoŝenie ofery, przyjęo wsepnie 100b) RAZEM Ława pod krawęŝniki beonowa z opore 100*0.3* RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z koski brukowej beonowej grub. 8 c na podsypce ceenowo-piaskowej d BRAMY GARAZOWE 60 KNNR 2 d DOSTAWA I MONTAś BRAM SEGMENTOWYCH Z NAPĘDEM ELEK- TRYCZNYM, PRZYCISKI GÓRA DÓŁ, MOśLIWOŚĆ OTWIERANIA W PRZY- PADKU ZANIKU PRĄDU. UWZGLEDNIĆ DOPROWADZNIE ZASLIANIA DO HALI NA POTRZEBY BRAM. PANELE SEGMENTÓW PEŁNE. PRZETŁO- CZENIA TYPU S 2*5* RAZEM

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2012-11-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2012-11-09 str. 1 KoBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa KOPROBUD 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 108766L w km 0+069.25m - 0+148.45 w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr 108766L Adres:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne - URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-141 WROCŁAW, pl. NOWY TARG 1/8 PRZEDMIAR ROBÓT - roboty sanitarne -, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe w zakresie robót instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT]

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr 11A 50 Dn 500 Lk=513m; St. Nr 50 12 RZEKA, Dn

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej i77so0rm 4 5 6 7 8 Budowa oświetlenia ciągu pieszego Al. Wojska Polskiego na odc. Pl. Inwalidów do ul. Wyspiańskiego w Warszawie Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat.

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : H.Kucharczyk DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2009 r. NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI - ogrodzenia ADRES INWESTYCJI : BRZEG, UL. SPORTOWA NR 1 INWESTOR : MOSiR ADRES INWESTORA : Brzeg, ul. Korfantego nr 34 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo