OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV d.1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1"

Transkrypt

1 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Budowa budynku przedszkola. Roboy ziene- CPV 45- d.. KNR-W - 9- KNR-W - d.. 9- KNR - d KNR - d KNR-W - d.. - KNR-W - d KNR - d.. - Usuniêcie warswy ziei urodzajnej (huusu) o grub.do 5 c za pooc¹ spycharek 4 4. RAZEM 4. Usuniêcie warswy ziei urodzajnej (huusu) za pooc¹ spycharek - dodaek za ka de dalsze 5 c gruboœci Kronoœã = poz. 4. RAZEM 4. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai podsiêbiernyi.4 na odkùad w gruncie ka.iii- fundaeny.48*4-poz RAZEM 888. Rêczne wykopy z podnoszenie urobku w pojeniku urawie przesuwny budowlany i wyùadowanie na odkùad ka.gr.iii-iv 99*. 7.7 RAZEM 7.7 Przeieszczenie spycharkai as zienych na odlegùoœã do w gruncie ka. III poz.+poz.4.8 RAZEM.8 Zasypywanie wykopów liniowych o œcianach pionowych gùêbokoœci do. i szerokoœci.8-.5 ; ka. gr. III-IV poz.+poz.4-(poz.+poz.4+poz.5+poz.+poz.7+poz.8) RAZEM Zagêszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; gruny sypkie ka. I-III- piasek, poz RAZEM KNR 4- Wywóz ziei saochodai saowyùadowczyi na odlegùoœã do k grun.ka. d.. 8- III poz.*.+poz.+poz RAZEM Fundaeny i sciany fundaenowe - CPV 45-, KNR - Izolacje przeciwwilgociowe powùokowe biuiczne pionowe - wykonywane na zino d.. -7 z lepiku asfalowego - pierwsza warswa.**(.+8.* *+.5*+9.4*+47.*+.94*+8.7* +.5* )+.5*(.+8.* *+.5*+9.4*+ 47.*+.94*+8.7*+.5*)+.55*.8+8.*.4+.7*.7*+.85*.4+.*.+.8*.+.*.+(.7*4+.85*+.4*+.*+.*+.8*+.* +*.+.*)*.4.9 KNR - d.. -8 KNR -9 d.. 4- KNR AT- d.. 7- KNR - d KNR - d KNR - d.. 4- KNR - d.. 4- RAZEM.9 Izolacje przeciwwilgociowe powùokowe biuiczne pionowe - wykonywane na zino z lepiku asfalowego - druga i nasêpna warswa poz.9.9 RAZEM.9 Docieplenie œcian fundaenowych pùyai polisyrenowyi (syropianowyi) ocowanyi caùopowierzchniowo w echnologii SUPERFLEX--syropian eksrudo- wany gr. c (5.8*+8.9*)*. 7.8 RAZEM 7.8 Mona liswy pocz¹kowej 5.8*+8.9* 8.5 RAZEM 8.5 awy fundaenowe prosok¹ne elbeowe, szerokoœci do, - z zasosowanie popy do beonu - beon B5 (.+8.* *+.5*+9.4*+47.*+.94*+8.7*+.5* 9.8 )*.5*.4+8.*.4*.4 RAZEM 9.8 awy fundaenowe prosok¹ne elbeowe, szerokoœci do,8 - z zasosowanie popy do beonu.55*.8*.4 4. RAZEM 4. Sopy fundaenowe prosok¹ne elbeowe, o objêoœci do,5 - z zasosowanie popy do beonu.7*.7**.4+.85*.4*.4+.*.*.4+.8*.*.4.9 RAZEM.9 Sopy fundaenowe prosok¹ne elbeowe, o objêoœci do,5 - z zasosowanie popy do beonu.*.*.4.8 RAZEM Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

2 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 7 KNR - Podkùady beonowe na podùo u grunowy - beon B d.. - (.+8.* *+.5*+9.4*+47.*+.94*+8.7*+.5* 8.87 )*.*.+.55*.9*.+8.*.5*.+.8*.8**.+.95*.5*.+.*.*.+.9*.*.+.*.*. RAZEM KNR-W - d.. - Úciany fundaenowe z bloczków beonowych na zaprawie ceenowej.4*.4*(.+8.* *+.5*+9.4*+47.*+.94*+ 8.7*+.5* ) 4.78 RAZEM KNR 4- Dwuwarswowe izolacje pozioe urów z papy asfalowej na sucho d *(.+8.* *+.5*+9.4*+47.*+.94*+8.7* * ) RAZEM 4.84 KNR - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane d # A-III (4GS) ( )*4*.*.888*.+(.*8*+.9*+*.9+.*+.4.9*)*.888*. RAZEM.4 KNR - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkie - d.. 9- fi A- (SS) ( )/.5*.*.*.*..59 RAZEM.59. Sciany konsrukcyjne - CPV 455- KNR 4- Dwuwarswowe izolacje pozioe urów z papy asfalowej na sucho d.. -4 (7+5)* RAZEM KNR - Úciany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z beonu koórkowego, gruboœci d c - beon koórkowy M RAZEM. 4 KNR - d KNR - d.. - KNR-W - d KNR - d KNR - d KNR - d.. - KNR - d.. 9- KNR - d.. 9- Sùupy elbeowe, prosok¹ne o wysokoœci do ; sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad - rêczne ukùadanie beonu - sùupy i rzpienie w œcianach B5.4*.4*5.5*75+.4*.4*.8*4+.4*.4*5.5*7+.5*.5*5.5+.4*.7.4**. RAZEM.7 Nadpro a, elbeowe; sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad - rêczne ukùadanie beonu - beon B5. RAZEM. Wieñce onoliyczne na œcianach zewnêrznych o szerokoœci do c.4*.5*9.9** 4.99 RAZEM 4.99 Owory na okna w œcianach urowanych gruboœci ceg. z cegieù pojedynczych, sz bloczków i pusaków sz 9. RAZEM 9. Owory na drzwi, drzwi balkonowe i wroa w œcianach urowanych gruboœci sz ceg. z cegieù pojedynczych, bloczków i pusaków sz 4. RAZEM 4. Ýelbeowe pùyy sropowe, gruboœci 5 c pùaskie - z zasosowanie popy do beonu 9.9*.7** 4.58 RAZEM 4.58 Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane - # A-III (4GS) (5.*4*75+5.*+4*.54*4+7*5.47*4+.*4*4+.4***+.5*7**)* *.+.5 Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkie - fi A- (SS) (75**.8+.9*+4*8*.8+7*.8*+.8**+9.9***+.8*5)*.*. RAZEM.95.7 RAZEM.7.4 Koiny KNR-W - Spalinowe i dyowe kanaùy z pusaków beonowych np. Schiedel Rondo Plus d Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

3 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze RAZEM 7. KNR-W - Wenylacyjne kanaùy z pusaków beonowych - 4xxc ( kanaùy) d RAZEM 7. 4 KNR - Nakrywy ayk œcian ogniowych i koinów o œredniej gruboœci 7 c d * RAZEM KNR-W - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkiesiaka d zbroj¹ca posadzkê - siaka fi o czko x c poz.4**.*.*.. RAZEM. KNR - Drzwiczki i kraki, osadzone w œcianach o powierzchni eleenu do. sz. d sz. 4. RAZEM 4. 7 KNR AT- Mona liswy pocz¹kowej d *+.7*.4 RAZEM.4 8 KNR AT- Ocieplenie (wyprawa ynkarska ineralna); pùyy syropianowe gr. 5 c na œcianach d..4 - poz.7*. 4.8 RAZEM Úciany dziaùowe - CPV KNR - Úcianki dziaùowe z pùyek piano- lub gazobeonowych gruboœci c d RAZEM KNR 7-4 Obudowa chùodni z pùy izolacyjnych PWS o gruboœci 5 c - œciany d (*.4+.9*)*.. RAZEM. 4 KNR 7-4 Obudowa chùodni z pùy izolacyjnych PWS o gruboœci 5 c - sropy d * RAZEM KNR-W - d Úcianki usêpowe HPL gr. z drzwiai (.+.5*)*.85* 48.9 RAZEM Úcianka obilna 4 Mona œcianki oblinej ypu Opial 4 db skùadana na dwie srony d.. kalk. wùasna.*7. 8. RAZEM 8..7 Sropy 44 KNR-W - Sropy gêso ebrowe Technobeon TB +5 c d RAZEM KNR-W - Sropy gêso ebrowe Technobeon TB +5 - dodakowe belki w sropie d *.9+7.5*(++++++) 8.5 RAZEM KNR-W - d KNR - d KNR - d KNR - d..7 - Owory w œcianach urowanych -uùo enie nadpro y prefabrykowanych NST-4 Technobeon *(.8*5+.*9+.7*+.+.5*+.5*4) 87. RAZEM 87. Ýelbeowe pùyy sropowe, gruboœci 8 c pùaskie lub na ebrach - z zasosowanie popy do beonu.45* RAZEM 5.8 Ýelbeowe pùyy sropowe, dachowe - dodaek za ka dy c ró nicy gruboœci pùyy - z zasosowanie popy do beonu Kronoœã = 4 poz RAZEM 5.8 Ýelbeowe pùyy sropowe, gruboœci 5 c pùaskie - z zasosowanie popy do beonu - - Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

4 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze.5* RAZEM KNR - Belki i podci¹gi, elbeowe; sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad d z zasosowanie popy do beonu.9.9 RAZEM.9 5 KNR-W - Wieñce onoliyczne na œcianach zewnêrznych o szerokoœci do c d..7 - (7+5+*.5+*.)*.4*.5.5 RAZEM.5 5 KNR - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane d # A-III (4GS).5+55*4*.*.888* RAZEM 4. 5 KNR - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane d # 8 A-III (4GS).8.8 RAZEM.8 54 KNR - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane d # A-III (4GS).. RAZEM. 55 KNR - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkie - d fi A- (SS).4+55/.5*.9*.*.*..944 RAZEM KNR - d KNR - d KNR - d Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkie - fi 5 A- (SS) 5x5 c siaka przypodporowa Technobeon 57*7**.*.*. 4.5 RAZEM 4.5 Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane # A-III(4GS) dozbrojenie góry nad belkai 5*.54*..4 RAZEM.4 Klary wùazowe ypowe sz. sz.. RAZEM..8 Okna i drzwi - CPV KNR -9 d KNR -9 d KNR-W - d..8 - KNR-W - d..8 - KNR - d KNR - d..8 - Mona okien aluiniowych o pow. ponad. - U=,8W/K, szkùo bezpieczne-harowane,okna owierane wyposa one w kluczyk.*.*8+.5*.7*+.*.7*8+.*.*+.*.+.*.*7+.*.+.*. Mona drzwi aluiniowych dwuskrzydùowych - drzwi zewnêrzne U=,5W/K, szkùo bezpieczne (harowane) 4. RAZEM 4..5*.*+.5*.*+.45*.+.45*.* RAZEM 4.55 Skrzydùa drzwiowe salowe peùne jednoskrzydùowe fabrycznie wykoñczone z oœcie nic¹ syseow¹ z naœwiele.*.. RAZEM. Drzwi chùodnicze.*.. RAZEM. Skrzydùa drzwiowe pùyowe wewnêrzne jednodzielne peùne o powierzchni ponad. fabrycznie wykoñczone - MDF.*.*4+.*.*8+.9*.*4+.*.*5+.*.*7+.*.*+.* 5..* Oœcie nice drzwiowe MDF regulowane sz. RAZEM sz.. RAZEM Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

5 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 5 KNR-W - Parapey, póùki, lady i nakrywy wewnêrzne - eleeny gruboœci do c i szerokoœci d do 4 c - kongloera.7*8+.*+.7*8+.7*+.+.* RAZEM 7.5 KNR - Obróbki przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 5 c - z blachy powlekanej d poz.5*..45 RAZEM.45 7 KNR 4- d Mona saozaykaczy np. TSV 5 sz. 5. RAZEM 5..9 Podùo a i posadzki 8 KNR - Podkùady z ubiych aeriaùów sypkich na podùo u grunowy- gr. c d * RAZEM KNR - Podkùady beonowe na podùo u grunowy - B d..9-58*. 5.8 RAZEM KNR - d KNR - d..9-7 KNR - d..9-7 NNRNKB d KNR-W - d KNR - d NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d KNR-W - d Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polieylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe dwukronie Kronoœã = RAZEM 58. Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej gruboœci zaare na gùadko RAZEM 58. Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej - dodaek lub por¹cenie za zianê gruboœci o Kronoœã = 4 poz RAZEM 58. (z.vii) Grunowanie podùo y preparaai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe RAZEM 58. Posadzki jedno- i dwubarwne z pùyek z kaieni szucznych x c na zaprawie klejowej ukùadane eod¹ regularn¹ *+.* sz RAZEM 598. Cokoliki pùykowe z kaieni szucznych z pùyek x - cokolik 5 c ukùadane na klej z przecinanie pùyek eod¹ zwykù¹ 7 7. RAZEM 7. (z.viii) Posadzki z paneli podùogowych- np. Panele podùogowe D¹b Verden Szary AC4 Classen Discovery RAZEM 5. Uùo enie pianki pod panele gr. poz.7 5. RAZEM 5. Posadzki z wykùadzin eksylnych rulonowe ukùadane bez kleju np. ETON 8.+.9*5 7. RAZEM 7. Posadzki - liswy przyœcienne drewniane 8.4*+7.*+*(8.4*+7.*)+4.5*+8.4*+.*+.5*+(.85*+ 7.*) RAZEM KNR-W - Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkiesiaka zbroj¹ca posadzkê - siaka fi o czko x c d ***.*.*.. RAZEM.. Dach drewniany - konsrukcja - CPV Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

6 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 8 KNR - d.. 4- Murlay - przekrój poprzeczny drewna ponad 8 c z arcicy nasyconej (47.* )*.4*.4.87 RAZEM.87 8 KNR - d.. 4- Ray górne i plawie, dùugoœã ponad - przekrój poprzeczny drewna ponad 8 c z arcicy nasyconej (5*+8*)*.4* RAZEM KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d KNR - d Krokwie zwykùe, dùugoœã do 4.5 przekrój poprzeczny drewna do 8 c z arcicy nasyconej (.*+.* )*.8*..88 RAZEM.88 Krokwie zwykùe, dùugoœã ponad 4.5 przekrój poprzeczny drewna do 8 c z arcicy nasyconej (.45*+5.55*+4.7*+.8*+.95*+7.8* )*.8*. Krokwie naro ne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 8 c z arcicy nasyconej.54 RAZEM.54 *.*.*..5 RAZEM.5 Podwaliny krokie o dùugoœci do, - przekrój poprzeczny drewna ponad 8 c z arcicy nasyconej (+8+)*.*.4*.4 Sùupy o dùugoœci ponad - przekrój poprzeczny drewna ponad 8 c z arcicy nasyc..4*.4*(*.+8*.5+.*) Podwaliny o dùugoœci ponad, - przekrój poprzeczny drewna ponad 8 c z arcicy nasyc. Wiarownice przekrój poprzeczny drewna do 8 c z arcicy nasyconej.54 RAZEM RAZEM.98. RAZEM. *(47.* )*.*.4.5 RAZEM.5 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 8 c z arcicy nasyconej (5.5**9+**5.5)*.5*..7 RAZEM.7 Miecze i zasrzaùy przekrój poprzeczny drewna do 8 c z arcicy nasyconej.***.*..78 RAZEM.78. Dach-pokrycie - CPV 45-9 KNR-W - Pokrycie dachów blach¹ powlekan¹ gruboœci.5 ; rozsaw r¹bka prosopadùego d do okapu 57 c - blacha panelowa gr.,5 *. 44. RAZEM KNR - Deskowanie poùaci dachowych z arcicy nasyconej d.. 4- poz RAZEM KNR - d.. 4- Oùacenie poùaci dachowych, z arcicy nasyconej - konrùay,8 x7, c, wspóù., Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

7 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze poz.9* RAZEM KNR AT-9 Folie wsêpnego krycia (FWK) ukùadane na deskowaniu - folia wiaroizolacyjna d.. - poz RAZEM KNR AT-9 Folie ukùadane na deskowaniu - folia paroziolacyjna d.. - poz RAZEM KNR-W - Rynny dachowe póùokr¹gùe o œr. 5 c - z blachy salowej powlekanej d RAZEM KNR-W - Rury spusowe okr¹gùe o œr. c - z blachy salowej powlekanej d * 98.9 RAZEM KNR - d.. 5- KNR AT-9 d KNR AT-9 d.. 4- KNR-W - d.. - KNR-W - d KNR - d KNR - d.. - Obróbki przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 5 c - z blachy powlekanej ( )*.+.*( )+.4*(5.+.7)+.*.*+7.*(.*+.8*+.*4)+(.+.8*4)*.+.* (.7*+.5*)+.9*4*.+.*(.9*+.*)+( )*. Akcesoria do pokryã dachowych - ùawy koiniarskie 5. sz. RAZEM 5. sz.. RAZEM. Akcesoria do pokryã dachowych - pùoek przeciwœniegowy RAZEM 45.4 Boazeria z lisew drewnianych o szerokoœci do 45 ( )* RAZEM Boazeria z lisew drewnianych - lakierowanie ( )* RAZEM Pokrycie dachów pap¹ na podùo u beonowy lepik asfalowy na zino, dwie warswy papy, budynki ieszkalne.45*.85*..8 RAZEM.8 Podkùady beonowe na sropie-wykonanie spadku.85*.45*..8 RAZEM.8. Izolacja sropu nad osani¹ kondygnacj¹ - CPV KNR - Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej gruboœci zaare d.. - na gùadko RAZEM KNR - d KNR - d.. 9- Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej - dodaek lub por¹cenie za zianê gruboœci o Kronoœã = poz. 58. RAZEM 58. Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z pùy syropianowych pozioe na wierzchu konsrukcji na sucho - jedna warswa - syropian EPS -8 gr.5 c poz. 58. RAZEM Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

8 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 9 KNR - d.. 9- KNR - d.. 7- KNR-W - d KNR AT- d.. -5 Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z pùy syropianowych pozioe na wierzchu konsrukcji na sucho - jedna warswa - syropian EPS -8 gr. c.45* RAZEM 5.8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polieylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe - folia paroizolacyjna poz. 58. RAZEM 58. Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkiesiaka zbroj¹ca posadzkê - siaka fi o czko x c poz.*.***.*. 5.5 RAZEM 5.5 Przyklejanie pùy syropianowych o gr. 5 c na œcianach-ocieplenie œcianek szczyowych na wysokoœã,5 syropian EPS 7-4 (.*5+7.*4)* RAZEM Tynki i oblicowania wewnêrzne - CPV KNR - Tynki wewnêrzne zwykùe ka. III wykonywane rêcznie na œcianach i sùupach d RAZEM 4. 4 KNR - Tynki wewnêrzne zwykùe ka. III wykonywane rêcznie na sropach i podci¹gach d RAZEM. 5 NNRNKB d.. 4- NNRNKB d KNR - d (z.vii) Grunowanie podùo y preparaai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz. 4. RAZEM 4. (z.vii) Grunowanie podùo y preparaai "CERESIT CT 7" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pozioe poz.4. RAZEM. Licowanie œcian pùykai o wyiarach x c na klej eod¹ zwykù¹ 7 7. RAZEM 7..4 Roboy alarskie - CPV KNR - d Dwukrone alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnêrznych - ynków gùadkich bez grunowania, farba kolorowa np. Únie ka Teflon Surface poz.+poz.4-poz.7 4. RAZEM 4..5 Roboy wenylacyjne - CPV 45-9 KNR - Mona kraek wenylacyjnych - 5x5 c sz. d sz.. RAZEM.. Elewacje - docieplenie - CPV 45- KNR AT- Mona liswy pocz¹kowej d *+8.9* 8.5 RAZEM 8.5 KNR AT- d KNR AT- d.. - Tynk cienkowarswowy ozaikowy Baui MosaikPuz -wykonany rêcznie na œcianach (5.8*+8.9*)*..58 RAZEM.58 Ocieplenie (wyprawa ynkarska ineralna); pùyy syropianowe EPS 7-4 gr. 5 c na œcianach RAZEM Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

9 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze KNR AT- d KNR AT- d KNR-W - d.. - KNR - d KNR AT- d KNR AT- d NNRNKB d.. 4- KNR-W - d.. - KNR 9- d.. - KNR - d.. 4- Ocieplenie (wyprawa ynkarska ineralna); pùyy syropianowe EPS 7-4 gr. 5 c.75*.5+.*(.5*+.*).75 RAZEM.75 Ocieplenie (wyprawa ynkarska ineralna); pùyy syropianowe EPS 7-4 gr. c na œcianach.*9.9** 77. RAZEM 77. Ruszy drewniane pod pùyy OSB.*9.9** 77. RAZEM 77. Poszycie œcian z pùy OSB gr. 5.*9.9** 77. RAZEM 77. Wykonanie warswy zbrojonej na œcianach - wysokoœã œciany do, (5.8*+8.9*)*. 47. RAZEM 47. Ochrona naro ników wypukùych przy u yciu profilu naro nikowego.*+(.+.*)*8+(.5+.7*)*+(.+.7*)*8+.**+.*.*+(.+.*)*7+(.45+.*)*4+(.5+.*)*+(.+.*)*+9.9* * (z.v) Docieplenie œcian zewnêrznych budynków pùyai z weùny ineralnej wraz z okùadzin¹ z ele.drewnianych - pùyy z weùny ineralnej gr. c RAZEM RAZEM 5. Boazeria z lisew drewnianych - lakierowanie 7 7. RAZEM 7. Mocowanie wiaroizolacyjnej 7 7. RAZEM 7. Ruszowania zewnêrzne rurowe o wysokoœci do (5.8*+8.9*)* RAZEM Uchwyy dla osób niepeùnosprawnych w ùazience KNR - Mona uchwyów dla osób niepeùnosprawnych sz. d sz.. RAZEM. 4 KNR - d Mona krzeseù prysznicowych sz.. RAZEM. sz Nora PRO Wersja 4.5 Nr seryjny: 488

(1.17+4.29)*3.20-0.8*2.0 m 2 15.872. 0.90*2.05*3 szt. 5.535. 1.5*2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m 2 32.376. 4 szt. 4.

(1.17+4.29)*3.20-0.8*2.0 m 2 15.872. 0.90*2.05*3 szt. 5.535. 1.5*2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m 2 32.376. 4 szt. 4. Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa wejscia budynku Zespolu Szkóù ponadginnzjalnych przy ul.poczowej w Mysùowicach 1 45100000-8 Roboy rozbiórkowe 1 d.1 KNR 4-01 0349-02 2 KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa budynku Reizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboy budowlane 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 2 0354-08 1.70*1.50*2

Bardziej szczegółowo

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688 Podsawa 1 Roboy ziemne 1 KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamenowych w erenie równinnym d.1 22- i nizinnym 5.176+20.606+22.906 48.688 RAZEM 48.688 2 KNR 2- Usuni cie warswy ziemi urodzajnej o grubo ci do

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Zachodniopoorskie Cenru Opieki nad Kobieą i Dzieckie ADRES INWESTYCJI : ul. Mączna 4 70-780 Szczecin INWESTOR : S.P.S.Z.O.Z " Zdroje " ADRES INWESTORA : 70-780 Szczecin ul.mączna 4 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011.

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011. INWESTOR PROJEKT MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI ULICA PIOTRKOWSKA 104 90-926 ŁÓDŹ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ADRES DZ. NR: 31/14, 33/1, 34/5 OBRĘB W-3 ULICA OPOLSKA - ŁÓDŹ FAZA OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

d.1 0114-01 1) niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.

d.1 0114-01 1) niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Hala agazynowo garazowa - Ząbki 1 San surowy owary 1 KNR-W 2-01 Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - ha d.1 0114-01 1) niwelacja erenu pod obieky przeysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warswy

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1 Koszorysowanie FORTE 9.52 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Budowa szkoły wraz z salą ginasyczną w Korzeniowie Idenyfikaor koszorysu: ROBOTY BUDOWLANE W1 Przediar robó wyk.dn: 2008-11-14 sr. 1 Nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2015-07-31 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Koszorysowanie FORTE 14.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Przebudowa i nadbudowa isniejącego budynku pralni z częścią dydakyczną - san surowy owary Idenyfikaor koszorysu: 2015 ZAMIENNYVER 1,2 W1 Przediar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboy przygoowawcze 1 0318-04.01 Ogrodzenie yczasowe placu budowy - przygoowanie słupów - siaka ealowa sz. 30 sz. 30.000 RAZEM 30.000 2 0318-04.03

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński PHU Hydrobud Sanisław Kuźiński ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KULESZACH KOŚCIEL- NYCH ADRES INWESTYCJI : UL. GŁÓWNA 2,

Bardziej szczegółowo

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25 Nadbudowa jednej kondygnacji nad budynkiem sraży pożarnej wraz z przebudową więźby dachowej, dobudowa garażu, zadaszenie wieży dachem czerospadowym na słupach - prace konsrukcyjne Podsawa KNR 4-04 0504-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher Pracownia Projekowo Koszorysowa CADI- MA Paweł Macher 67-200 Głogów ul. Oriona /3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4525000-7 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych opieki zdrowonej i społecznej, kreaoriów oraz obieków uŝyeczności publicznej NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Rozbudowa sali wiejskiej. Roboty ziene d.. KNNR 00-0 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 wyk.na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki 0.5 3 w gr.kat. I-III.0*.0*(3.80+*3.55)

Bardziej szczegółowo

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu a.s.p.a. Pracownia Archiekoniczna ul. Kwiaowa 13, 8-306 Wałbrzych Kasy sadionu przedmiar -dla projeku Zagospodarowanie erenów sporowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu Klasyfikacja robó

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45200000-9 Roboy budowlane w zakresie wznoszenia koplenych obieków budowlanych lub ich części oraz roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wiaa ocieplona sorowni odpadów ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Lieracka 83 INWESTOR : JANTAR Jarosław Fiałkowski ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, ul. Króka 2 BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO Konseal Alians Sp. z o.o. ul. Jana Kaziierza 60 lok. U2 01-248 Warszawa "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO NAZWA INWESTYCJI : Budynek nr 1 - KASYNO wraz z owarzyszącyi urzadzeniai budowlanyi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką 05-555 Tarczyn ul. Stępkowskiego 15 Gina Tarczyn 05-555

Bardziej szczegółowo

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn Klimas Przedsiębiorswo Budowlano Projekowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krooszyn NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA SALĘ ĆWICZEŃ ORAZ WYKO- NANIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 Deontaż garażu z blachy trapezowej szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 Rozebranie obrzeży 6x20 c na podsypce piaskowej 0814-01 13.15 13.150 RAZEM 13.150 3 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214210-5 Szkoły podstawowe 45212222-8 Sale gimnastyczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214210-5 Szkoły podstawowe 45212222-8 Sale gimnastyczne srona:1 Pracownia Projekowa "MAXPOL" 26-600 Rado ul. śeroskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214210-5 Szkoły podsawowe 45212222-8 Sale ginasyczne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski ARP Zespół Usług Projekowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobóki 21a/4 KOSZTORYS Slepy - Rozbudowa i przebudowa - dobudowa windy zewnęrznej ośrodka zdrowia w Baninie przy ul. Loniczej 31 adres : Banino, ul Lonicza

Bardziej szczegółowo

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2014-07-14 str. 1

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2014-07-14 str. 1 Koorysowanie FORTE 13.01 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. JASKÓŁCZA 17 DZ. NR 27/17, 27/15 I 24 Sawka robocizny: Walua: PLN Idenyfikaor koorysu: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. : BUDOWA BUDYNKÓW - MIESZKANIA SOCJALNE Stan surowy zamknięty II etap : Czerwionka - Leszczyny Ul. Polna nr działki 4457/348

KOSZTORYS ŚLEPY. : BUDOWA BUDYNKÓW - MIESZKANIA SOCJALNE Stan surowy zamknięty II etap : Czerwionka - Leszczyny Ul. Polna nr działki 4457/348 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA BRANŻA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Zakład Gospodarki Mieszkaniowej DATA OPRACOWANIA Sawka roboczogodziny Czerwionka Leszczyny ul Ligonia 5c KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ

PRZEDMIAR ROBÓT. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTO- WA TOMASZ MOSKALEWICZ 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul.łączą- CA 53 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV 1KNR 4-01 Wykucie z uru podokienników betonowych zewnętrznych d.1 0354-12 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 16.750 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MCONCEPT ul. Bolecha 50/ 0-49 Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 4560-6 Fundamenowanie 4560000-7 Roboy w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 214620-2,Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 214620-2,Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN 45332000-3 4521420-2, Roboy budowlane w za K O S Z T O R Y S 01-224 WARSZAWA UL.KASPRZAKA 44/52 N A K Ł A D C Z Y Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 21420-2,Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-5 Roboy budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obieków budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego - budynek suszarni ADRES

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) NAZWA INWESTYCJI : Reon dachu -sryropap ADRES INWESTYCJI : ul Zięka 60, 41-940 Piekary Śląskie INWESTOR : MOSIR ADRES INWESTORA : ul Olipijska 3, 41-940 Piekary Śląskie WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG)

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45223000-6 Roboy budowlane w zakresie konsrukcji 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000 Hunik Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Podjazd dla osoby niepełnosprawne) 1Roboy rozbiórkowe KNR-W 4-1 Rozebranie eleenów sropów drewnianych - belki sropowe o przekroju do d.1 44-7 analogia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 45262300-4 45262522-6 45410000-4 45442100-8 Insalowanie wind Beonowanie Roboy urarskie Tynkowanie Roboy alarskie Nazwa inwesycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215000-7 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych opieki zdrowonej i społecznej, kreaoriów oraz obieków uŝyeczności publicznej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Nazwa zaówienia: Obiek Nr 6- Przebudowa isniejącej wiay garażowej Adres: Inwesor: Zgorzelec, ul. Idzikowskiego 2 Tauron Dysrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Jeleniej Górze przy ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W STADŁACH ADRES INWESTYCJI : -86 STADŁA GM. PODEGRODZIE DZ. NR 0/6, 0/8, / INWESTOR : Gmina Podegrodzie ADRES INWESTORA : -86 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010

PRZEDMIAR ROBÓT nr 0049/04/2010 ROBÓT nr 009/0/00 Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000- Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY - wykonanie sropów poddasza użykowego i

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem. RAZEM ROBOTY ZIEMNE 3 d.2

OBMIAR. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem. RAZEM ROBOTY ZIEMNE 3 d.2 PRZEDMIAR Zaojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp z o.o. Kiepury 6, 22-400 Zaość PRZEDMIAR Nazwa Inwestycji : ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PWSZ W ZAMOŚCIU DLA POTRZEB UTWO- RZENIA LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych; roboy ziene 45210000-2 Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ARCHI CONCEPT ARCH. PIOTR OPAŁKA 48-300 NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/ 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : STRZELNICA NYSA - I ETAP ADRES

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. OBMIAR : Wyspiańskiego 1/1 Mława. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

OBMIAR. OBMIAR : Wyspiańskiego 1/1 Mława. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : OBMIAR OBMIAR : Wyspiańskiego 1/1 Mława Ogółem wartość koorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Nazwa działu Od Do Budowa sali sporowej wraz z częścią dydakyczną w Śniadowie - roboy rozbiórkowe 1 45110000-1 Rozebranie budynku urowanego 1 26 2 45110000-1 Rozebranie budynku hali 27

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Kosztorysowe "CENBUD" Opole, ul. Poświatowskiej 3-5

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Kosztorysowe CENBUD Opole, ul. Poświatowskiej 3-5 Biuro Koszorysowe "CENBUD" 45-002 Opole, ul. Poświaowskiej 3-5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa wiarołapu do budynku ZOL-u ADRES INWESTYCJI : Dobrodzień ul. Oleska 5 INWESTOR : Saodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1 KoszBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Rozbudowa oraz

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 1.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 1.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH d... KNR -05 00-0 KNR -0 d.. 00-0. KNR -0 d.. 05-0. KNR -0 d.. 05-0. Deontaż

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1. Demontaż z muru kratek wentylacyjnych.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1. Demontaż z muru kratek wentylacyjnych. Wenylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1 KNR 4-01 0354-13 2 KNR 2-02 d.1 2004-01 3 KNR 4-02 d.1 0314-07 4 KNR 4-01 d.1 0425-02 5 KNR 4-01 d.1 0333-12 6 KNR-W 2-02 d.1 0616-09 7 KNR-W 2-17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Centru Proocji Obszarów Natura 000 ADRES INWESTYCJI : Budy Głogowskie Nr. Ew. 8 INWESTOR : Caritas Diecezji Rzeszowskiej ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Jana Styki BRANśA : budowlana WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu MOST NAD RZEKĄ PSZCZYNKĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4109S W KM 1+750- BRZEŹCE 1 DZIAŁ WSTĘPNY DM.00.00.00 1 Kalk. ind. Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniai gruze (ruszowania, poosy robocze, siaki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Goswicy- eap I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05 Biblioteka Węgliniec elewacja PARTER KSIĄśKA PRZEDIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-07-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212170-8 Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku świetlicy ADRES INWESTYCJI : Trzciniec dz. nr 350, 351 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, Łącko 770 DATA OPRACOWANIA : r WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, Łącko 770 DATA OPRACOWANIA : r WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboy budowlane 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene 45210000-2 Roboy budowlane w zakresie budynków 45216121-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Grupa robó:45111200-0. ROZDZIAŁ 1 Roboy ziemne 1 KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamenowych w erenie równinnym m 3 d.1 22- i nizinnym - wyyczenie budynku 66,791 m 3 66,791 RAZEM 66,791 2 KNR 2- Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Budynek wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osiedle Kozłówka w Legionowie ARCHITEKTURA

PRZEDMIAR ROBÓT Budynek wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osiedle Kozłówka w Legionowie ARCHITEKTURA ROBÓT Budynek wielorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osiedle Kozłówka w Legionowie ARCHITEKTURA ADRES INWESTYCJI : Legionowo ul. Polskiej Organiczacji Wojskowej dz. nr ew. 5/6, obręb 63 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76 PRZEDMIAR INWESTORSKI Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 CZĘŚĆ A- od podwórka 1 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów ip.z blachy

Bardziej szczegółowo

proekobud 50-234 Wrocław, ul.słowiańska 33/2

proekobud 50-234 Wrocław, ul.słowiańska 33/2 proekobud 50-4 Wrocław, ul.słowiańska / PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kryej srzelnicy garnizonowej ypu B w Powidzu, kopleks 605, działka 0/ ADRES INWESTYCJI : Powidz, koleks 605, dz.nr 0/,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A KLUCZBORK. ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH mgr inż. Andrzej Arczyński

PRZEDMIAR ROBÓT. LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A KLUCZBORK. ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH mgr inż. Andrzej Arczyński ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH gr inż. Andrzej Arczyński LIGOTA GÓRNA ul. Gliwicka 13 A 46-200 KLUCZBORK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81 1 ROBOTY ZIEMNE KNR 2-01 0126-01 1 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c za poocą spycharek 10,00*10,00 100,00 2 KNR 2-01 0126-02 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Wymiana ścian osłonowych na ściany z płyt warstwowych 1.1 Elementy do demontażu 1 d.1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Wymiana ścian osłonowych na ściany z płyt warstwowych 1.1 Elementy do demontażu 1 d.1. Remon pomosu U Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Wymiana ścian osłonowych na ściany z pły warswowych. Elemeny do demonażu d.. d.. KNR -0 00-0 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZEDPOKÓJ 4,68 M2 ( VIDE RZUT LOKALU ) 1.1 PODŁOGA 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZEDPOKÓJ 4,68 M2 ( VIDE RZUT LOKALU ) 1.1 PODŁOGA 1 d.1. KOWALSKA 58- PRZEDPOKÓJ,68 M ( VIDE RZUT LOKALU ). PODŁOGA d.. KNR-W -0 088-05 KNR-W -0 d.. -0 KNR-W -0 d.. -0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.68.680 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław DPI MALACHIT ul. Kętrzyńska 7 5-4 Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku powiatowej i iejskiej biblioteki publicznej ADRES INWESTYCJI : Oleśnica, ul. M. Reja INWESTOR : POwiatowa i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro projektowe em.forma mgr inż. arch. M. Jarominiak 62-513 Brzeźno ul. Świerkowa 16

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro projektowe em.forma mgr inż. arch. M. Jarominiak 62-513 Brzeźno ul. Świerkowa 16 Biuro projektowe em.fora gr inż. arch. M. Jaroiniak 62-513 Brzeźno ul. Świerkowa 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont części poieszczeń budynku PWSZ w Koninie ADRES INWESTYCJI : Konin, ul. Przyjaźni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa kina "Pegaz" w Cenru Kulury i Szuki w Połańcu ADRES INWESTYCJI: : 28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 5 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : PLN. Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : PLN. Słownie: ...... ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziemne 40000- Roboy budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Gdański

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Roboty reontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kopleksie lotniskowy w Świdwinie Grupa robót wg CPV: 452, 454 Nazwy i kody kategorii robót budowlanych: (nazwy i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11

PRZEDMIAR. Projektowo-Kosztorysowe Usługi Budownictwa KOPROBUD 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 Projekowo-Koszorysowe Usługi Budownicwa "KOPROBUD" 32-050 Skawina, ul. Radziszowska 11 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4511-1 Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Świecie

PRZEDMIAR ROBÓT Świecie BUDOMEX ul. Wodna 1B 86-105 Świecie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboy w zakresie burzenia, roboy ziene 45262210-6 Fundaenowanie 45262522-6 Roboy urarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych Sołówka-Roboy budowlane Lp. Pods KNR -0 d. 00-0 KNR -0 d. 00-0 d. KNR -0 00-0 KNR -0 d. 00-0 5 d. d. 7 d. 8 d. 9 d. 0 d. KNR -0 09-0 KNR-W - 0 0-09 KNR-W - 0 007-07 KNR-W - 0 00-0 KNR-W - 0 00-0 KNR-W

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 2 3 Pomiary przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

Przedmiar. KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Strona 1/7 Przediar 1 NOWO PROJEKTOWANE KLATKI SCHODOWE I GALERIA KLATKA I i II KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych ateriałów sypkich na podłożu gruntowy 2 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na poieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji -demontaz blach podestowych

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji -demontaz blach podestowych w rejonie Hali Kra GOŚ ŁAM Lp Podsawa Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 ROBOTY DEMONTAZOWE 1 KNR-W 2-05 Lekka obudowa ścian z blach salowych fałdowych bez ocieplenia onowaną 2 d1 1007-01 eodą radycyjną

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem Poz Podstawa Opis Jm Ilość Cena Wartość Roboty ziemne i fundamentowe m2 pu 168,5 235,24 39.637,48 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za 1 KNR 2-01 0126/01 pomocą spycharki m2 224,4 0,36

Bardziej szczegółowo

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym BEZ POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym BEZ POMIARÓW GEODEZYJNYCH Budynek garaowy 0800 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Budynek garazowy CPV 500-0 BRANZA BUDOWLANA Roboty ziene CPV 50000- KNR -0 d 0-0 KNR -0 d 07-0 KNR -0 d 005-0 KNR -0 d 0-0 5 KNR-W - d 8 008-0

Bardziej szczegółowo

BNS PROJEKT- ARCH.ANDRZEJ NIGBOR

BNS PROJEKT- ARCH.ANDRZEJ NIGBOR BNS PROJEKT- ARCH.ANDRZEJ NIGBOR Biuro Usług Archiekonicznych i In ynierskich 0-7 Kaowice, Nowoarska, el./fax. 8 06 0, 0 97 07 e-ail: bnsprojek@archiekci.kaowice.pl NIP: 6 007 98 - Kono bankowe nr 0 00

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego. Zielona Góra ul. Mechaników 66

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego. Zielona Góra ul. Mechaników 66 Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego P R Z E D M I A R Zielona Góra ul. Mechaników 66 R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r. NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa i reont elewacji oraz części poieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboy remonowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK OŚRODKA POSTAW TWÓRCZYCH - REMONT STREFY WEJŚCIOWEJ I ELEWACJI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo