PRZEDMIAR ROBÓT ZATWIERDZIŁ: Nazwa zadania: branża: roboty budowlane. Rob. bud.: STWiOR - B CPV Obiekty rekreacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT ZATWIERDZIŁ: Nazwa zadania: branża: roboty budowlane. Rob. bud.: STWiOR - B-01.00 CPV - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, BUDOWA OGRODZENIA, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 6407/10, OBRĘB 104 RAKSZAWA branża: roboy budowlane Rob. bud.: STWiOR - B CPV Obieky rekreacyjne Lokalizacja: Rakszawa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie Zaawiający: Gina Rakszawa, Rakszawa 506 Opracował: Daa opracowania: arzec 2013 JEDNOSTKA OPRACOW. KOSZTORYS: Andrzej Lenkiewicz Budownicwo Ogólne, Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8 ZATWIERDZIŁ:

2 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, BUDOWA OGRODZENIA, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU, NA DZIAŁCE NR 6407/10, OBRĘB 104 RAKSZAWA CPV Obieky rekreacyjne Idenyfikaor koorysu: BOISKA_RAKSZAWA_KOSZTORYS_INWESTORSKI W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 1 ka iary 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR ,00 Rozebranie ogrodzenia z siaki na słupkach ealowych obeonowanych 170,*1,50 255,00 2 KNR ,000 Ogrodzenie z siaki na słupkach sal. o rozsawie 2,6 z kałowników salowych, wys. ogrodzenia od erenu 1,50, siaka sal ocynk.+pcv, słupki ocynk.+alow ,000 : Monaż cokołu beonowego pod ogrodzenie: prefabrykowane eleeny pod słupki + cokół 4 KNR ,800 Analogia:Furka 1,20x1,50 z siaki ocynk+pcv, w rakach z kaownika 40x40x5 ze słupkai przybraowyi z rury kw. 100x100x3, ocynk.+alow., fundaeny beon B20 1,20*1,50 1,800 5 KNR ,00 Regulacja pionowa sudzienek dla urządzeń podzienych - włazów kanałowych - analogia, obniżenie sudni ściekowych o jeden krąg 6 KNR ,00 Analogia, zasypanie sudni sciekowych zieią z wykopów 7 KNR Analogia, zaślepienie odpływu w sudzienkach deszczowych (likwidacja nieczynnych rurociągów) 2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 2.1 Podbudowa i nawierzchnia 8 KNR ha 0,30 Analogia, Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - wraz z inwenaryzacją powykonawczą wykonanych eleenów zagospodarowania [RMS=5] 9 KNR ,00 Usunięcie warswy ziei urodzajnej (huusu) za poocą spycharek gr.warswy do 15 c - z pozosawienie na działce 50,0*36, ,00 10 KNR ,00 Usunięcie warswy ziei urodzajnej (huusu) za poocą spycharek - dodaek za dalsze 5 c [RMS=3] 11 KNR ,00 Wykopy wykonywane spycharkai 55 kw (75 KM), ka.grunu I-II - koryowanie z wbudowanie ziei w nasyp - wyrównaie erenu pod boisko 1800,0*0,80*0,50 720,00 12 KNR ,00 Przeieszczenie spycharkai as zienych na odległość do 10, ka.grunu I-II - nakłady podsawowe 13 KNR Przeieszczenie spycharkai as zienych - nakłady dodakowe - za dalsze rozpoczęe 10 odległości przeieszczenia do nakładów podsawowych należy dodać nakłady dodakowe w przedziałach ponad 10 do 30, ka.grunu I-II [RMS=2] 720,00 14 KNR Przeieszczenie spycharkai as zienych - nakłady dodakowe - za dalsze rozpoczęe 10 odleglości przeieszczenia do nakładów podsawowych należy dodać nakłady dodakowe w przedziałach ponad 30 do 60, ka.grunu I-II [RMS=3] 720,00 15 KNR ,00 Forowanie i zagęszczanie spycharkai nasypów o wys.do 3, ka.grunu I-II

3 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 2 ka iary 16 KNR ,00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warswy konsrukcyjne nawierzchni wykonywane echanicznie, grun ka.i-iv 47,0*35, ,00 17 KNR ,80 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 c, grun ka.iii-iv (44,2+32,2)*2 152,80 18 KNR ,35 Ławy beonowe z opore pod krawężniki, beon B15 - pod obrzeża 152,8*0,035 5,35 19 KNR ,80 Obrzeża beonowe o wy.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskie 20 KNR ,00 Warswy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie echaniczne, gr.warswy po zagęszczeniu 10 c, pospółka drogowa - z wyprofilowanie spadku boiska 44,0*32, ,00 21 KNR ,00 Warswy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie echaniczne, każdy dalszy 1 c gr.warswy po zagęszczeniu pow.10 c - za dalsze 4c średniej grub. [RMS=4] 22 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, łuczeń, warswa dolna o gr.15 c po zagęszczeniu 23 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, każdy dalszy 1 c gr.warswy dolnej pow.15 c po zagęszczeniu, porącenie o 5c do poz. jw. [RMS=5] 24 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, łuczeń, górna warswa o gr.8 c po zagęszczeniu 25 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, każdy dalszy 1 c gr.warswy górnej pow.8 c po zagęszczeniu, porącenie o 3c do poz. jw. [RMS=3] 26u 2-1 Kalkulacja indywidualna. Dosawa i onaż nawierzchni poliureanowej ypu "narysk" gr. in. 13 dwuwarswowa wraz z warswą podkładową/sabilizującą gr. 3,50c oraz alowanie linii boisk - nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody , Ogrodzenie boiska 27 KNR ,00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do i głębokości do 1, ka.grunu III - analogia - wiercenie wiernicą echaniczną oworów o średnicy40c i głębokości 1 28 KNR ,00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do i głębokości do 1, ka.grunu III- analogia - wiercenie wiernicą echaniczną oworów o średnicy40c i głębokości 1,5, wsp. 1,5 [RMS=1,5] 29 KNR ,23 Rozplanowanie ręczne ziei wydobyej z wykopów 3,14*0,40*0,40/4*1,0*55 3,14*0,40*0,40/4*1,5*7 30 KNR ,23 Sopy fundaenowe beonowe o objęości do 0.5, beon B20 R=1,5 ab eleeny beonowe i żelbeowe do 1 w jedny iejscu [R=1,5] 31 KNR ,042 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe żebrowane 0,006*(4+3) 0, KNR ,021 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe gładkie 0,003*(4+3) 0,021 6,91 1,32

4 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 3 ka iary 33u 2-5 Dosawa i onaż ogrodzenia panelowego wysokości 4,0, słupki 80x40x4 co 2,52, siaka zgrzewana 5x20c z druu fi6 (pionowe) i fi8 podwójnie (pozioe) - eleeny ocynkowane i alowane proszkowo RAL ,70 (44,50+32,50)*2-4,3 149,70 34u 2-6 Dosawa i onaż bray ogrodzeniowej 3,0*3,10, słupy 100x100x3 wys. 4 nad erene (równo z ogrodzenie), poprzeczka nad braą 80x80x3 i panel ogrodzeniowy wys. 1,0, siaka zgrzewana jak w ogrodzeniu, eleeny bray ocynkowane i alowane proszkowo, zaknięcie na zasuwę+kłódka 1,00 35u 2-7 Dosawa i onaż furki ogrodzeniowej 1,10*2,10, słup 100x100x3 wys. 4 nad erene (równo z ogrodzenie), poprzeczka nad braą 80x80x3 i panel ogrodzeniowy wys. 2,0, siaka zgrzewana jak w ogrodzeniu, eleeny furki ocynkowane i alowane proszkowo, zaknięcie na klakę+zaek na klucz 1,00 36 KNR ,40 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 c, grun ka.iii-iv (45,1+33,1)*2-5,0 151,40 37 KNR ,54 Ławy beonowe z opore pod krawężniki, beon B15 - pod obrzeża 151,4*0,030 4,54 38 KNR ,40 Obrzeża beonowe o wy.25x6 na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskie 39 KNR ,00 Warswy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie echaniczne, gr.warswy po zagęszczeniu 10 c, pospółka 40 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, górna warswa o gr.8 c po zagęszczeniu 41 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, każdy dalszy 1 c gr.warswy górnej pow.8 c po zagęszczeniu - za dalsze 3c, warswa klinująca [RMS=3] 42 KNR ,00 Nawierzchnie koski brukowej beonowej gr.6 c układanej na podsypce ceenowo-piaskowej 2.3 Wyposażenie boiska 43 KNR Wykopanie dołów o powierzchni dna do i głębokości do 1, ka.grunu III- analogia - wiercenie wiernicą echaniczną oworów o średnicy40c i głębokości 1,5, wsp. 1,5 - fundaeny pod słupki do enisa i siakówki, braki do piłki ręcznej [RMS=1,5] 10,00 44 KNR ,00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do i głębokości do 1, ka.grunu III - pod sojaki do koszykówki, wsp. 2,5 [RMS=2,5] 45 KNR ,60 Analogia, Podkłady z ubiych aeriałów sypkich na podłożu grunowy, piasek 46 KNR ,20 Sopy fundaenowe beonowe o objęości do 0.5, beon B20 - fundaeny beonowe pod urządzenia sporowe R=1,5 ab eleeny beonowe i żelbeowe do 1 w jedny iejscu [R=1,5] 0,20*10 (1,0*0,5*1,05)*2*4 47 KNR ,060 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe żebrowane 0,006*10 0, KNR ,018 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe gładkie 0,003*6 0, KNR [R=0,955] 6,00 Osadzenie eleenów salowych - uleje do słupków do siakówki i enisa 50 KNR [R=0,955] 6,00 Osadzenie eleenów salowych - raek i pokrywek na uleje 4,20

5 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 4 ka iary 51 KNR ,40 Rozplanowanie ręczne ziei wydobyej z wykopów 52 KNR [R=0,955] Usawienie w goowych oworach /ulejach/ zesawu 2 słupków uniwersalnych do enisa, siakówki, koeki - słupki aluniowe owalne 100x120 z płynną regulacją wysokości, z napinacze śrubowy, siaka do enisa zienego na boisko do debla, podpórka singlowa do siaki, sanowisko sędziowskie ocynkowane i alowane proszkowo, z regulacją wysokości, siedzisko z worzywa, dodakowo siaka do siakówki urniejowa z anenkai wzocniona aśą, przyiar do ierzenia wysokości zawieszenia siaki 53 KNR [R=0,955] 8,00 Osadzenie eleenów salowych, ulei do sojaka do koszykówki 54 KNR [R=0,955] Usawienie w goowych oworach /ulejach/ i regulacja sojaków ealowych do koszykówki - sojak podwójny ocynkowany ogniowo 100x100x3, wysięg 160, siaka łańcuchowa ogniwa pełne ocynk, dodakowo siaka urniejowa polipropylenowa bezwęzłowa gr KNR [R=0,955] Osadzenie eleenów salowych - ulei do słupków i sojaków do braek piłki ręcznej 56 KNR [R=0,955] Usawienie w goowych oworach /ulejach/ i regulacja braek do piłki ręcznej 3,0x2,0, profil aluiniowy 80x80, siaka polipropyleniowa głęb. 1,0/1,20, sznurek fi 4 3 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ (RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO BOISKA) 3.1 Renowacja urawy boiska piłkarskiego 57 KNR [R=0,955] 540,00 Rozściełanie ziei urodzajnej na erenie płaski, spycharkai - wyrównanie powierzchni isniejącego boiska z rawy nauralnej - huus z odkładu 1800,0*0,30 540,00 58u 1-32 Renowacja nawierzchni rawiasej na cały boisku - likwidacja isniejącej rawy, profilowanie, przygoowanie pod zasiew, w razie porzeby huusowanie, nawożenie, wykonanie nowej urawy siewe ieszanką przeznaczoną na boiska sporowe ,00 (30,0+1,50*2)*(56,0+2,50*2) 2 013,00 59u ,00 Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni rawiasych wykonanych siewe - do pierwszego koszenia (wraz z koszenie) 3.2 Braki piłkarskie 60 KNR Wykopanie dołów o powierzchni dna do i głębokości do 1, ka.grunu III- analogia - wiercenie wiernicą echaniczną oworów o średnicy40c i głębokości 1,5, wsp. 1,5 - fundaeny pod słupki do enisa i siakówki, braki do piłki ręcznej [RMS=1,5] 61 KNR ,10 Analogia, Podkłady z ubiych aeriałów sypkich na podłożu grunowy, piasek 62 KNR ,80 Sopy fundaenowe beonowe o objęości do 0.5, beon B20 - fundaeny beonowe pod urządzenia sporowe R=1,5 ab eleeny beonowe i żelbeowe do 1 w jedny iejscu [R=1,5] 0,20*4 0,80 63 KNR ,024 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe żebrowane 0,006*4 0, KNR ,012 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe gładkie 0,003*4 0, KNR ,80 Rozplanowanie ręczne ziei wydobyej z wykopów 66 KNR [R=0,955] Osadzenie eleenów salowych - uleje do słupków i sojaków do piłki nożnej, obsada przednia 67 KNR [R=0,955] Usawienie w goowych oworach /ulejach/ i regulacja słupków, sojaków i braek, braki do piłki nożnej aluiniowe 5,0x2,0, profil 80x80, siaką poliprop. głęb. 1,0/1,2, sznurek fi Piłkochwy

6 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 5 ka iary 68 KNR ,00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do i głębokości do 1, ka.grunu III- analogia - wiercenie wiernicą echaniczną oworów o średnicy40c i głębokości 1,5, wsp. 1,5 - fundaeny pod piłkochwy [RMS=1,5] 9*2 18,00 69 KNR ,30 Analogia, Podkłady z ubiych aeriałów sypkich na podłożu grunowy, piasek 70 KNR ,39 Sopy fundaenowe beonowe o objęości do 0.5, beon B20 R=1,5 ab eleeny beonowe i żelbeowe do 1 w jedny iejscu [R=1,5] 3,14*0,40*0,40/4*1,50*18 3,39 71 KNR [R=0,955] 18,00 Osadzenie eleenów salowych - ulei ocynkowanych do słupków piłkochwyu 72 KNR ,108 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe żebrowane 0,006*18 0, KNR ,054 Zbrojenie konsrukcji żelbeowych eleenów budynków i budowli - pręy salowe okrągłe gładkie 0,003*18 0, KNR ,39 Rozplanowanie ręczne ziei wydobyej z wykopów 3,39 3,39 75u 1-80 Dosawa i onaż dwóch piłkochwyów syseowych wys. 4,0 (2x24,0b), słupki 80x40x3, zasrzały 60x60x3, ocynkowane i alowane proszkowo, siaka polipropylenowa 10x10c z linki fi3, wzocnione brzegi, ocowana do słupków uchwyai z worzywa na całej wysokości, linki naciągowe ocynkowane fi 3 b 48,00 24,0*2 48,00 4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 4.1 Zebranie huusu 76 KNR ,00 Usunięcie warswy ziei urodzajnej (huusu) za poocą spycharek gr.warswy do 15 c 77 KNR ,00 Usunięcie warswy ziei urodzajnej (huusu) za poocą spycharek - dodaek za dalsze 5 c 4.1 Obrzeża i krawężniki 78 KNR ,00 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 c, grun ka.i-ii 7,0*5,0 35,00 79 KNR ,00 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 c, grun ka.iii-iv 15,0+46,0+11,0+28,0 210,0 100,00 210,00 80 KNR ,56 Ławy beonowe z opore pod krawężniki i obrzeża, B15 35,0*0, ,0*0, ,0*0,030 5,0*0, KNR ,00 Krawężniki beonowe uliczne o wy.15x30 c na podsypce ceenowo-piaskowej - krawężnik obniżony i kraweznik na płask 82 KNR ,00 Obrzeża beonowe o wy.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskie 83 KNR ,00 Obrzeża beonowe o wy.25x6 na podsypce piaskowej z wypełnienie spoin piaskie 84 KNR ,00 Ścieki z eleenów beonowych na podsypce ceenowo-piaskowej, gr.prefabrykau 15 c 4.1 Nawierzchnia z koski gr. 8c 2,28 3,50 6,30 0,48

7 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 6 ka iary 85 KNR ,00 Korya wykonywane na całej szerokości echanicznie, głębokość 15 c, grun ka.i-iv - z wyrównanie poziou erenu 150,0+7,0 5,0*0,60 86 KNR [R=0,955] 2 Rozściełanie ziei z koryowania na erenie płaski, ręczne z przerzue 157,00 3,00 160,0*0, KNR ,00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warswy konsrukcyjne nawierzchni wykonywane echanicznie, grun ka.i-iv 89 KNR ,00 Warswy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, wykonanie i zagęszczenie echaniczne, gr.warswy po zagęszczeniu 10 c - pospółka 90 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, warswa dolna o gr.15 c po zagęszczeniu 150,0+7,0 157,00 91 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, każdy dalszy 1 c gr.warswy dolnej pow.15 c po zagęszczeniu - porącenie o 5c [RMS=3] 92 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, górna warswa o gr.8 c po zagęszczeniu 93 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, każdy dalszy 1 c gr.warswy górnej pow.8 c po zagęszczeniu - porącenie o 3c [RMS=3] 94 KNR ,00 Nawierzchnie koski brukowej beonowej gr.8 c układanej na podsypce ceenowo-piaskowej gr. 5c, koska szara 4.2 Nawierzchnia z koski gr. 6c 95 KNR ,00 Korya wykonywane na całej szerokości echanicznie, głębokość 5 c, grun ka.i-iv - z wyrównanie poziou erenu 96 KNR [R=0,955] 7,25 Rozściełanie ziei z koryowania na erenie płaski, ręczne z przerzue 145,0*0,05 7,25 97 KNR ,00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warswy konsrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grun ka.iii-iv 88 KNR Regulacja pionowa sudzienek dla urządzeń podzienych - włazów kanałowych 98 KNR ,00 Warswy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, wykonanie i zagęszczenie echaniczne, gr.warswy po zagęszczeniu 10 c - pospółka 99 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, górna warswa o gr.8 c po zagęszczeniu 100 KNR ,00 Podbudowy z kruszyw łaanych, każdy dalszy 1 c gr.warswy górnej pow.8 c po zagęszczeniu - za dalsze 3c, warswa klinująca [RMS=4] 101 KNR ,00 Nawierzchnie koski brukowej beonowej gr.6 c układanej na podsypce ceenowo-piaskowej 5 ROBOTY POZOSTAŁE 5.1 Zieleń 102 KNR [R=0,955] 80,00 Rozściełanie ziei urodzajnej na erenie płaski, ręczne z przerzue, wzdłuż chodników, warswą śr. grub. 10c 400,0*0,20 80, KNR ,00 Planowanie (obrobienie na czyso) skarp i nasypów, ka.grunu I-III - przygoowanie pod wysiew rawy 104 KNR [R=0,955] 2 800,00 Wykonanie rawników dywanowych siewe z nawożenie, grun ka.i-ii 5.2 Urządzenia erenowe

8 W1 Przediar robó wyk.dn: sr. 7 ka iary 105u : Dosawa i onaż ławek parkowych z oparcie - podsawa żeliwna, siedzisko i oparcie z ła drewnianych iglasych ipregnowanych i lakierowanych, dług. 1,80 106u ,00 : Dosawa i onaż ablicy inforacyjnej - regulain 107u 20-1 : Dosawa i onaż koszy parkowych plasykowych, kowa ealowa ocynk., poj l Koniec wydruku -----

Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogólne Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, tel ,

Jolanta Lenkiewicz Budownictwo Ogólne Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, tel , Jolana Lenkiewicz Budownicwo Ogólne 39-200 Dębica, ul. Sienkiewicza 4/8, el. 608 398 294, e-ail: joan@afdesign.pl PRZEDMIAR ROBÓT Przedio koorysu: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM ORAZ

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780. 1 Ogrodzenie beonowe 1 KNR-W 2-25 Rozebranie desek żelbeowych ogrodzenia prefabrykowanego 0308-02 przyjęo wsp. do R=0,7 przyjęo wsp. do S=0,7 2.60*300 780.000 RAZEM 780.000 2 KNR 4-01 0104-02 Wykopy o

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233200-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lubieszów, ul. Leśna 17A. P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Lubieszów, ul. Leśna 17A. P.P.U.H. PK Patryk Kawa. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa 7- Lubieszów, ul. Leśna 7A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000-8 59-573-9 570-5 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul. Wojska Polskiego nr 6-7 działka nr 797 INWESTOR : Gmina Żagań o statusie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233260-9 Drogi piesze

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : luty 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli ADRES INWESTYCJI : Pogorzela, ul. Krobska 19, działka 1728/3 INWESTOR : Gina Pogorzela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa budynku Reizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboy budowlane 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 2 0354-08 1.70*1.50*2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu MOST NAD RZEKĄ PSZCZYNKĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4109S W KM 1+750- BRZEŹCE 1 DZIAŁ WSTĘPNY DM.00.00.00 1 Kalk. ind. Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniai gruze (ruszowania, poosy robocze, siaki

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 2 d.1 1101-03 3 d.1 1101-03 1101-04 4 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 5 d.1 0114-05 6 d.1 0114-05 z.o. 2.12.

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Rado ul. Żeroskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP.

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. P.P.B.H. "BUDART" 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 40/108 ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDA PRZY U. SŁOWIAŃS- KIEJ U.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : maj 2012r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : maj 2012r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 73300-9 Usługi opoiarowania 4000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 46300-4 Betonowanie 433- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT

BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z CZĘŚCIĄ DROGOWĄ PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 28, Zduny. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 28, Zduny. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008 STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 8, -70 Zduny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych we Wróblowicach ADRES INWESTYCJI : ul. Długa, dz.nr 9; -0 Wróblowice: gina Miękinia; obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DO OFERTY. <<adres firmy opracowującej kosztorys>>

PRZEDMIAR DO OFERTY. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Pawel Urbanski PRZEDMIAR DO OFERTY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzami 25/1

PRZEDMIAR. KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzami 25/1 KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzai 25/1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ADRES INWESTYCJI : Dębnica Kaszubska INWESTOR : Gina Dębnica Kaszubska ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIAR ROBÓT Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1. "R/S" Pracownia Architektoniczno - Budowlana

PRZEDMIIAR ROBÓT Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1. R/S Pracownia Architektoniczno - Budowlana "R/S" Pracownia Architektoniczno - Budowlana Piotr Rynkiewicz 72-100 Goleniów, ul. Jana Matejki 20 A/1 PRZEDMIIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOZTOY NAKŁADCZY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego łownika Zaówień NAZWA INWETYCJI: ADE INWETYCJI: INWETO: ADE INWETOA: WYKONAWCA: ADE WYKONAWCY: Budynek rażnicy KP PP wraz z zaplecze użykowy ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/ i 89/9, obręb Biała Piska- iasto - II etap. Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową istniejacego boiska wraz z wykonanie urzadzeń budowlanych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 5- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH NAZWA INWESTYCJI : Boisko do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną ADRES INWESTYCJI : Leszczydół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE ( BOISKO, PLAC ZABAW, DRENAŻ ODWADNIAJĄCY, MAŁA ARCHITEKTURA, PIŁKOCHWYT, SIŁOWNIA ZEWĘTRZNA)

PRZEDMIAR - ROBOTY BUDOWLANE ( BOISKO, PLAC ZABAW, DRENAŻ ODWADNIAJĄCY, MAŁA ARCHITEKTURA, PIŁKOCHWYT, SIŁOWNIA ZEWĘTRZNA) Architea-Piotr Wiss Mierczyce 77 59-40 Wądroże Wielkie - ROBOTY BUDOWLANE ( BOISKO, PLAC ZABAW, DRENAŻ ODWADNIAJĄCY, MAŁA ARCHITEKTURA, PIŁKOCHWYT, SIŁOWNIA ZEWĘTRZNA) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233200-1 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Dariusz Rżany, tel

Kosztorys ofertowy Dariusz Rżany, tel Kosztorys ofertowy Nazwa kosztorysu: COPu 7 w Mielcu Nazwa obiektu lub robót: Drogowe Lokalizacja: 39-300 Mielec, ul. COPu 7 Nazwy i kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto Przedmiar

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto Przedmiar Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/ i 89/9, obręb Biała Piska- iasto Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów

Przedmiar robót. 35-069 Rzeszów Przedmiar robót Przedmiot koorysu: Zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła. Lokalizacja: ul. Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Kijak DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Kijak DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. NAZWA INWESTYCJI : Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzenie, drenaże i dojście w iejscowości Wieloża, Gina Sułoszowa ADRES INWESTYCJI : Wieloża; 32-045 Sułoszowa, działki nr 5, 8/1 (obręb

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MCONCEPT ul. Bolecha 50/ 0-49 Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 4560-6 Fundamenowanie 4560000-7 Roboy w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Zachodniopoorskie Cenru Opieki nad Kobieą i Dzieckie ADRES INWESTYCJI : ul. Mączna 4 70-780 Szczecin INWESTOR : S.P.S.Z.O.Z " Zdroje " ADRES INWESTORA : 70-780 Szczecin ul.mączna 4 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski Izabelin ul. Sobieskiego 13 Biuro Obsługi Projektowania i Inwestycji - Tadeusz Olszewski 05-080 Izabelin ul. Sobieskiego 13 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45233320-8

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK. W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednos Ilość

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK. W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednos Ilość Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO W RAKSZAWIE CPV - 45212140-9 Obiekty rekreacyjne Identyfikator koorysu: BOISKO_RAKSZAWA_KOSZTORYS_INWESTORSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboy przygoowawcze 1 0318-04.01 Ogrodzenie yczasowe placu budowy - przygoowanie słupów - siaka ealowa sz. 30 sz. 30.000 RAZEM 30.000 2 0318-04.03

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY 1.1 Ukształtowanie terenu 1 d d.1. 5 6 7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY. Ukształtowanie terenu d.. d.. d.. d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. KNNR 0-0 KNNR - 0 KNNR - 0 KNNR - KNNR 006-0 KW Opłaty lokalne KNR-W -0 08-0 s.sz..5.. 9907-

Bardziej szczegółowo

Przebudowa boiska - wyznaczenie obiektów i lokalizacja obiektów wysokościowych

Przebudowa boiska - wyznaczenie obiektów i lokalizacja obiektów wysokościowych Reon i odernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonanie skoczni w dal przy Zespole Szkół Licealnych i Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Reon i odernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. branża - budowlana

Kosztorys. branża - budowlana Wartość kosztorysowa Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa Słownie: branża - budowlana Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Lokalizacja Złotów, osiedle Chojnicka, działka nr 2/19 Poziom cen II

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDO- WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboy budowlane 45214200-2 Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Boiska w Stobnicy ADRES INWESTYCJI : Stobnica INWESTOR : Gmina Ręczno ADRES INWESTORA : Ręczno

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Boiska w Stobnicy ADRES INWESTYCJI : Stobnica INWESTOR : Gmina Ręczno ADRES INWESTORA : Ręczno NAZWA INWESTYCJI : Boiska w Stobnicy ADRES INWESTYCJI : Stobnica INWESTOR : Gina Ręczno ADRES INWESTORA : 97-510 Ręczno DATA OPRACOWANIA : 03. 2009 r Stawka roboczogodziny : Pozio cen : Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Boisko Obiekt : Boisko sportowe Adres : Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie: Budowa placu zabaw i parkingu przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Kod CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Lokalizacja inwestycji: Biskupice, ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa 47-244 Lubieszów, ul. Leśna 17A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 45330000-9 45212221-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki

Kosztorys ofertowy. Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki Kosztorys ofertowy Budowa: ścieżka spacerowo-rowerowa Obiekt lub rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: działka nr 79, obręb Luchowo, gmina Łobżenica Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni lekkoatletycznej400 oraz skoczni do skoku w dal ADRES INWESTYCJI : ul.poznanska 4, 63-005 Kleszczewo INWESTOR : Ginny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Insalowanie drzwi 45431000-7 Kładzenie płyek 45233220-7 Roboy w zakresie nawierzchni dróg 45443000-4 Roboy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 PŁYTA BOISKA PIŁKARSKIEGO 1 8 2 WYPOSAśENIE BOISKA PIŁKARSKIEGO 9 12 3 KABINY DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH 13 24 4 OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE wys. 3,0 5 29 5 OGRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,... Przedmiar Data: 2008-04-12 Budowa: Budynek Administracyjno Biurowy Sądu Okręgowego i Rejonowego raz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej przy ul. Dąbrowskiego w Tarnowie Kody CPV: 45216112-2 Sądy Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 26-11-2013 Samolicz SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR Strona 1 26-11-2013 DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

JW w Powidzu Powidz, ul. Witkowska 8 PRZEDMIAR

JW w Powidzu Powidz, ul. Witkowska 8 PRZEDMIAR JW. 3293 w Powidzu Powidz, ul. Wikowska 8 NAZWA INWESTYCJI : kopleks 4204 reon chodników ADRES INWESTYCJI : JW w Powidzu INWESTOR : JW 3293 ADRES INWESTORA : Powidz, ul. Wikowska 8 PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola

I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola B u d o w a : Roboty drogowe O b i e k t : Droga gminna Data : 2008-03-27 Str: 1 I. ELEMENT : Zjazd i droga dojazdowa do przedszkola Poz. 1. KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km...... Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane  Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" sc Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 1 Linia auobusowa Sobno- Szczecin 1.1 Roboy Przygoowawcze 1 1 KSNR 1 - Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - korya pod nawierzchnie placów posojowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński WARSZAWA, UL. Tadeusza Borowskiego

PRZEDMIAR. SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński WARSZAWA, UL. Tadeusza Borowskiego SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński 03-475 WARSZAWA, UL. Tadeusza Borowskiego /3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 750000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 450-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. miary i 2 3 4 5. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni

Przedmiar robót. miary i 2 3 4 5. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60% powierzchni Obiekt: Działka nr ewid 872/2 Rodzaj robót: Budowlane Adres budowy: ul Kwiatowa, 9-11 Sochocin Przedmiar robót Lp Podstawa Opis robót Jedn Obmiar ustalenia miary i 2 3 4 5 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI PPU "Wood-Play" Krystyna Bielak 41-500 Chorzów, ul. Nowa 32 INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Opole, Graniczna 1 - Struga 24, dz. nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski rozbiórką istniejącego boiska na działce Nr 2720/3 w Skawinie. Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Działka nr 2720/3 w Skawinie Inwestor: Powiat Krakowski, Al.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366 Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2 Urząd Giny Dąbrowa Zielona Plac Kościuszki nr 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 45233162-2 ŚcieŜki rowerowe ROBÓT CPV 45233162-2 NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w iejscowości Cielętniki,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krakowska 5 tel/fax Zakład Usług Projektowych Przeworsk

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krakowska 5 tel/fax Zakład Usług Projektowych Przeworsk Zakład Usług Projektowych Przeworsk ul. Krakowska 5 tel/fax 487-836 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa Szkolnego Placu Zabaw w Ramach Programu "Radosna Szkoła"

Przedmiar robót. Budowa Szkolnego Placu Zabaw w Ramach Programu Radosna Szkoła Przedmiar robót Budowa Szkolnego Placu Zabaw w Ramach Programu "Radosna Szkoła" Data: 2011-06-28 Budowa: 63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 335/13 Kody CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km do km ( ) / 1000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym od km do km ( ) / 1000 Przediar j.. Raze.. KNNR 0-0 Roboy poiarowe przy liniowych roboach zienych - rasa dróg w erenie równinny od k 20+79 do k 20+965 (20965-2079) / 000 k k 0,25.2. KNNR 03-0 Usunięcie warswy ziei urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG)

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45223000-6 Roboy budowlane w zakresie konsrukcji 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. PIŁSUDSKIEGO ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE INWESTOR : UMiG KOZIENICE ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5 BRANśA : DROGI CPV 45111220, CPV 45233142, CPV45233290,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka robót : utwardzenie terenu

Charakterystyka robót : utwardzenie terenu Budowa : Przedszkole w Rzeczycy Obiekt : Przedszkole gminne Adres : Rzeczyca, 59-160 Grębocice Data : 2013-03-06 Str: 1 1 Roboty remontowe -zagospodarowania terenu 1.1 Wykonanie utwardzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH - ETAP I PPDUi UT" PROKOM" s.c.k. Szidt, B.Kwiatkowski, J.Chwieroś Białystok ul. Zwycięstwa 26 c DROGOWYCH - ETAP I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45233220-7

Bardziej szczegółowo

Zamienny przedmiar robót

Zamienny przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zamienny przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych dz nr 659/178 obr 3 Myślenice Poziom

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Droga krajowa DK-49 Nowy Targ Granica Państwa. Bukowina Tatrzańska, skrzyżowanie DK-49 z DW-960

PRZEDMIARY ROBÓT. Droga krajowa DK-49 Nowy Targ Granica Państwa. Bukowina Tatrzańska, skrzyżowanie DK-49 z DW-960 BIURO KOMPLEKSOWEJ OBSLUGI BUDOWNICTWA mgr inż. Wiesława NICIEJA ul. Reymonta 33/13 33-100 TARNÓW tel. 602 789-347, 0-14 621-63-13 poczta: niciejabud@poczta.okay.pl PRZEDMIARY ROBÓT Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nr specyfikacji, opis robót KNNR i KNR

PRZEDMIAR ROBÓT. Nr specyfikacji, opis robót KNNR i KNR iary jedn. 1. D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 0111/02 1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych w terenie pagórkowaty h 0 + 00.00 1 +

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa DZ. NR 205, OBRĘB 04, UL. ŁAZIENNA, CHEŁMŻA Inwestor GMINA MIASTO CHEŁMŻA, UL.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Data: 2010-05-17 Budowa: MODLNICZKA DZ. NR 966, GMINA WIELKA WIEŚ Kody CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

1. Wspinalnia i klatki schodowe

1. Wspinalnia i klatki schodowe Książka Przedmiarów 1. Wspinalnia i klatki schodowe 1 KNR 2-01I 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do

Bardziej szczegółowo

CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; GRUDZIADZ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ PORĘBNY DATA OPRACOWANIA :

CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; GRUDZIADZ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ PORĘBNY DATA OPRACOWANIA : CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; 86-300 GRUDZIADZ przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY ULICY SADY ADRES INWESTYCJI : SADY 14, 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę BPKL TRASA TOMASZ ŚWIDERSKI KOLISTA 6A/6 41-709 RUDA ŚLĄSKA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Cena jedn. Wartość wyceny

Kosztorys ofertowy. Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Cena jedn. Wartość wyceny Kosztorys ofertowy Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Cena jedn. Wartość wyceny 1 2 3 4 5 6 7 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 451-8 1 KNNR 1 12-4-52 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR AKTUALIZACJA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

PRZEDMIAR AKTUALIZACJA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych AKTUALIZACJA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4511-1 Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych NAZWA INWESTYCJI : Boisko wielofunkcyjne i bieżnia lekkoatletyczna

Bardziej szczegółowo