Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service"

Transkrypt

1 Transport Spedycja Forwarding Logistyka Logistics Serwis celny Customs service

2 O FIRMIE POLITYKA właściciel owner Jesteśmy przedsiębiorstwem wykonującym i oferującym szeroki wachlarz usług logistycznych, od prostych usług przewozowych do elementów logistyki w projektach zarządzania dostawami. Staramy się służyć naszym Klientom pomocą w rozwiązywaniu Ich problemów związanych z przemieszczaniem towaru oraz doradzać, jak w bezpieczny sposób poruszać się po wszelkich zagadnieniach coraz bardziej skomplikowanych transakcji handlu zagranicznego i projektów logistycznych. Chcemy wykorzystywać naszą wiedzę i zdobyte doświadczenie, aby zapewnić najwyższej jakości rozwiązania logistyczne, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas i zoptymalizować koszty naszym Klientom. Naszym kluczem do sukcesu są ludzie, a coraz większa liczba Klientów mobilizuje nas do jeszcze większego zaangażowania i wysiłku. Wszelkie działania podejmujemy w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi i socjalnymi oraz wymaganiami z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Naszym celem jest rozwój firmy, jednoczesny z tymi segmentami rynku, które wymagają niezależnego, elastycznego i prężnego operatora logistycznego. Zamierzenia te będziemy realizować poprzez naturalny wewnętrzny wzrost dzięki doskonaleniu już istniejących rozwiązań i systemów zarządzania oraz ciągłą poprawę jakości obsługi. Erontrans jest polskim prywatnym przedsiębiorstwem rodzinnym założonym w 1989 roku. KILKA FAKTÓW Z HISTORII FIRMY: zakup pierwszego samochodu Renault TR305 XII 1989 pierwszy transport międzynarodowy (do Francji) 1991 pierwszy transport do Wielkiej Brytanii 1996 najdłuższy w historii firmy transport z Holandii (Rotterdamu) do Uzbekistanu (Taszkientu) 2002 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych we współpracy z Erontrans zorganizował na cześć Jana Pawła II wylot 2000 gołębi z Placu Św. Piotra w Watykanie 2003 przeniesienie całej siedziby firmy do nowego centrum logistycznego w Pruszczu Gd. X 2006 najcięższy transport ponadgabarytowy dwóch elementów [(13,4 x 5,7 x 5,75m; 94,5t), (16,4 x 5,4 x 5,55m; 104t)] Erontrans is a Polish private family enterprise, established in A NUMBER OF FACTS ABOUT THE COMPANY: 1989 purchase of the first truck, Renault TR305 XII 1989 first international transport (to France) 1991 first transport to Great Britain 1996 the longest transport from Holland (Rotterdam) to Uzbekistan (Tashkent) in the company s history 2002 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (Polish Homing Pigeon Breeders Association) in co-operation with Erontrans, organized a fly-out of 2000 pigeons from Saint Peter s Square in Vatican, in order to honour Pope John Paul II 2003 transfer of the company to a new logistic centre in Pruszcz Gdański X 2006 the toughest oversize transport of two elements [(13.4 x 5.7 x 5.75 m, 94.5 t), (16.4 x 5.4 x 5.55 m; 104 t)] THE POLICY We are a company providing and performing a wide range of logistic services, from simple transportation services to elements of logistics as part of the transportation management projects. We try to assist our customers in solving their problems with the transportation of goods, along with advice on how to navigate safely through the more and more complex issues concerning international commercial transactions and logistical projects. We want to use our expertise and experience to provide best quality logistic solutions, which will help our customers save valuable time and optimise costs. Our key to success is people, and the ever-growing number of customers gives us energy for even greater commitment and effort. We undertake all our activities in concordance with current legal and social regulations and requirements concerning environment protection and safety. Rozwijające się na bazie przemian społeczno-ekonomicznych możliwości lat dziewięćdziesiątych spowodowały gwałtowne zapotrzebowanie rynku na usługi przewozowe. Rozpoczynając od przysłowiowego jednego samochodu i koncentrując się na procesie przemieszczania ładunków, na przestrzeni ponad piętnastu lat działalności poszerzyliśmy zakres usług i przeobraziliśmy się z typowego przewoźnika w operatora logistycznego. ŚWIADCZYMY SZEROKI WACHLARZ USŁUG od przewozu pojedynczej przesyłki do realizacji skomplikowanego projektu logistycznego, w kraju i poza jego granicami, zarówno w Europie, jak i poza kontynentem, od drobnej paczki po wyrafinowany ponadnormatyw. STANOWIMY ZGRANY ZESPÓŁ otwarty na potrzeby Klientów, gotowy do realizacji nowych wyzwań, służący Państwu poradą i pomocą. Zapraszamy do współpracy The growing opportunities of the 1990 s, which were based on social and economic transformations, created a sudden market demand for transportation services. Starting with the proverbial one car and focusing on the process of moving loads, within fifteen years we have been able to expand our service offer and transform from a typical carrier into a logistic operator. WE PROVIDE A WIDE RANGE OF SERVICES, from transporting a single shipment, organizing a complex logistical project, within the area of Europe and overseas, from a small parcel to a sophisticated oversized load. WE ARE A CONSOLIDATED TEAM open to customers needs, always ready to face new challenges, being there for you with advice and assistance. We would like to offer our co-operation. Our goal as a company is to grow along with those market segments, which require an independent, flexible, and dynamic logistic operator. We are going to fulfil these tasks through a natural internal growth, by means of improving already existing solutions and management systems and constantly improving the quality of service Obrót / Revenue unaccompanied trailers trucks + trailers (sets) Liczba samochodów / Number of trucks and trailers ABOUT THE COMPANY 3

3 GDZIE JESTEŚMY GDZIE JESTEŚMY CENTRALA HEAD OFFICE TERMINALE SYSTEMU PSD PSD TERMINALS Helsinki TERMINALE SYSTEMU FFDN FFDN TERMINALS Oslo Orebro Stockholm TERMINALE PARTNERSKIE PARTNERS' TERMINALS Gotheburg Malmo Kopenhagen Pruszcz Gdański Szczecin Inowrocław Białystok Birmingham Hamburg Poznań Łódź Warszawa London Rotterdam Fulda Zielona Góra Wrocław Kalisz Tychy Piotrków Trybunalski Kielce Radom Frankfurt/M. Prague Ostrava Katowice Rzeszów Paris Budapest Bassel Milan Bucharest Firenze Sofia Barcelona WHERE WE ARE WHERE WE ARE 4 5

4 TRANSPORT DROGOWY MIĘDZYNARODOWY SERWIS DROBNICOWY Serwis w oparciu o określone rozkłady jazdy Scheduled service Serwis na życzenia klienta Service on request W zakresie przemieszczania towarów transportem drogowym oferujemy Państwu przewóz: In respect of cargo relocation with the use of road transport, we offer you the service of: ładunków drobnicowych, częściowych i całopojazdowych ładunków neutralnych i specjalnych (niebezpiecznych, wymagających temperatury kontrolowanej, ponadnormatywnych i ciężkich) OBSŁUGUJEMY PAŃSTWA przesyłki zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. DYSPONUJEMY rozbudowanym, nowoczesnym parkiem samochodowym, na który składają się jednostki spełniające najwyższe normy z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu dostępowi do taboru, własnego i kontraktowego oraz zespołowi doświadczonych spedytorów zapewniamy naszym Klientom szybką reakcję na zgłoszone potrzeby oraz gwarantujemy terminowe wykonanie usług. OFERUJĄC KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ Państwa ładunków pomagamy nie tylko zorganizować całość lub część procesu przemieszczenia towaru, ale również: poradnictwo przy realizacji transakcji dostawę drzwi drzwi obsługę celną dodatkowe ubezpieczenie towaru usługi przeładunkowo-składowe obsługę logistyczną full, part and groupage cargo neutral and special cargo (hazardous, requiring controlled temperature, non-standard and heavy cargo). WE PROVIDE BOTH domestic and international road transport services. WE POSSESS an extensive modern vehicle fleet, consisting of units which meet environmental protection and safety norms. Thanks to the wide access to our own and contracted fleet and the team of experienced forwarders, we ensure our customers a prompt reaction to the notified demand and guarantee timely performance of the service. OFFERING A COMPREHENSIVE SERVICE of your cargo, we not only help arrange all or part of the process of cargo relocation, but also provide: counselling in performance of transactions door to door delivery customs services additional insurance of the cargo handling and storage services logistic services Hungary + Czech + Slovakia Spain Italy + Switzerland SIEĆ BIUR I TERMINALI własnych i partnerskich w kraju i Europie pozwala nam dostarczyć Państwa towar z niemalże każdego punktu kontynentu do wskazanego miejsca dostawy. OUR OWN NETWORK and partnership offices and terminals in Poland and all over Europe enable us to deliver your cargo from nearly every place on the continent to any designated destination. France Others W ramach kompleksowej obsługi ładunków drobnicowych w systemie door - door oferujemy Państwu: With our door to door system of comprehensive groupage service, we offer: International Domestic Transport krajowy i międzynarodowy (%) Domestic and international transport (%) Benelux Germany Finland United Kingdom Sweden + Norway Kierunki w transporcie międzynarodowym International transport by destination uzgodnienie szczegółów odbioru przesyłki transport międzynarodowy do jednego z naszych terminali jeżeli to konieczne odprawę celną dostarczenie przesyłki w wyznaczone miejsce DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z NASZYMI PARTNERAMI i regularnym połączeniom drobnicowym z większością krajów Europy mamy możliwość zaoferowania Państwu szerokiego wachlarza opcji przewozowych do i z: Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Benelux u, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Austrii, Włoch, Krajów Bałtyckich, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii. mutual arrangements in respect of details concerning collection of the cargo international transport to one of our terminals where necessary customs clearance delivery of the cargo to a designated destination THANKS TO COOPERATION WITH OUR PARTNERS and regular schedule of groupage services with most European countries, we are able to offer you a wide range of transport options to and from: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Great Britain, Ireland, Germany, Benelux, France, Spain, Portugal, Switzerland, Austria, Italy, The Baltic Countries, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria. ROAD TRANSPORT INTERNATIONAL GROUPAGE SERVICE 6 7

5 KRAJOWY SERWIS DOWOZOWO-DYSTRYBUCYJNY LOGISTYKA DZIĘKI ROZWINIĘTEMU krajowemu serwisowi dowozowo-dystrybucyjnemu proponujemy Państwu przewóz każdej przesyłki z dowolnego miejsca w Polsce do wybranego miejsca dostawy w kraju zgodnie ze zdefiniowanymi standardami obsługi Klienta: systemem stałego śledzenia drogi przesyłki (monitoring) czasem realizacji zamówienia: 24 godz. dla przesyłki masowej, drobnicy, paczki; 48 godz. dla przesyłki celnej punktualnością i kompletnością dostawy uszkodzeń i procesu odszkodowawczego DZIAŁAMY w dwóch nowatorskich rozwiązaniach dystrybucyjnych: PSD (ładunki neutralne / suche) i FFDN (ładunki chłodnicze i mrożone). Obydwa systemy są sieciami dystrybucyjnymi ładunków drobnicowych opartych o magazyny logistyczne, umożliwiające przeładunki oraz składowanie towarów i określone rozkłady połączeń pomiędzy nimi. CENTRA REGIONALNE Odpowiadają za odbiór przesyłki i dostawę do terminalu głównego, gdzie następuje wymiana ładunków i dostawa przesyłki do miejsca przeznaczenia w ciągu 24/48 godz. THANKS TO THE DEVELOPED national delivery and distribution service, we offer you transport of any kind of shipment from any place in Poland to any selected place in accordance with the defined standard terms of customer service: shipment monitoring system lead time: 24 hours for bulk and general cargo and a parcel; 48 hours for a customs clearance consignment punctuality and completeness of the shipment claim and damage processing WE OPERATE with two innovative distribution solutions: PSD (neutral/dry goods) and FFDN (cooled/frozen goods). Both systems are in fact distribution networks of groupage shipments, based on logistic hubs and firm schedules between them. Such systems guarantee proper consignment handling and storage. LOCAL HUBS are responsible for collection and delivery to main hub where all shipments are separated and distributed to the final destination within 24/48 hours. Aby zaproponować Państwu kompleksowość usług związanych z przemieszczaniem ładunku rozwinęliśmy działalność logistyczną. ZAPEWNIENIE KLIENTOM pełnej obsługi logistycznej możliwe jest dzięki posiadanym powierzchniom magazynowym oraz krajowemu serwisowi dowozowo-dystrybucyjnemu. DZIĘKI CENTROM LOGISTYCZNYM i sieci magazynów na terenie całego kraju możemy zaproponować Państwu usługi: składowania krótko- i długoterminowego składowania towarów w magazynach celnych składowania towarów wymagających kontrolowanej temperatury i wilgotności powietrza (chłodnie, mroźnie) konfekcjonowania, konsolidacji i dekonsolidacji doradztwa logistycznego zarządzania towarem w magazynie DZIĘKI WYPOSAŻENIU MAGAZYNÓW w bardzo dobrej klasy sprzęt techniczny, wyspecjalizowanemu personelowi oraz nowoczesnemu systemowi komputerowemu dbamy o wysokiej jakości serwis i przepływ informacji (rejestr stanów, ewidencja wysyłek i przyjęć, raporty okresowe, czytanie kodów kreskowych i elektroniczna wymiana danych). BEZPIECZEŃSTWO powierzonego nam ładunku zapewnia system przeciwpożarowy, alarmowy oraz ubezpieczenie powierzchni i operacji magazynowych. In order to provide you with all-inclusive services related to transportation of goods, we developed logistic operations. THE PROVISION OF COMPREHENSIVE logistic service to our customers is possible due to our storage space and a domestic delivery and distribution service. THANKS TO LOGISTIC CENTERS and a chain of warehouses all over Poland we can provide following services: short- and long-term storage storage of goods in bonded warehouses storage of goods in temperature and humidity control packaging, consolidation and deconsolidation logistic advising supply chain management in the store DUE TO HIGH QUALITY EQUIPMENT, skilled staff and state-of-the art computer system we offer not only high quality service but also information flow (stock and in-out registration, daily/weekly/monthly reports, bar codes, data exchange). THE SAFETY of cargo entrusted to us is ensured by a fire protection system, alarm and insurance of storage space and operations. DOMESTIC COLLECTION AND DISTRIBUTION SYSTEM LOGISTICS 8 9

6 SPEDYCJA MORSKA OBSŁUGA CELNA I FISKALNA OFERTA NASZYCH BIUR PORTOWYCH została rozszerzona o pakiet usług z zakresu spedycji morskiej. Obsłużymy Państwa ładunki w portach oraz przewieziemy transportem morskim lub kombinowanym o zasięgu europejskim i globalnym. Gwarancją bezpieczeństwa oraz pełnej kontroli nad procesem przewozowym, a tym samym wysokiej jakości obsługi, są serwis kontrakty oraz umowy partnerskie z uznanymi na rynkach armatorami, liniami żeglugowymi oraz spedytorami. SPEDYCJA MORSKA OFERUJE PAŃSTWU: obsługę portową, manipulacje i magazynowanie ładunków na terenie portów przewóz ładunków pełno kontenerowych FCL i drobnicowych LCL przewóz ładunków cało statkowych i part cargo serwis port to port, port to door, door to port, door to door korzystne stawki frachtowe, sprawne połączenia, terminowość dostaw na życzenie Klienta dodatkowe ubezpieczenie cargo THE OFFER OF OUR PORT OFFICES was extended for a package of services in marine forwarding. We shall be pleased to service your cargo in ports and ship it by sea/combined means all over Europe and worldwide. Our service partners contracts with ocean carriers, shipping lines and forwarders, recognized on the market, guarantee a safety and full control of the transportation process, and a high quality of the service. OUR MARINE FORWARDING DEPARTMENT OFFERS YOU: port services, handling and storing of cargo transport of full container loads (FCL) and less-than-container loads (LCL) transport of bulk vessel loads and break cargo port to port, port to door, door to port, door to door deliveries attractive freight rates, effective connections, on time deliveries additional cargo insurance Niezbędnym elementem w obsłudze obrotu towarowego z zagranicą jest serwis celny i fiskalny. NASZE AGENCJE CELNE w Gdyni oraz Gdańsku (również na lotnisku) oraz powiązane agencje partnerskie proponują Państwu pełen pakiet usług, łącznie z pomocą w sytuacjach awaryjnych, kiedy niezbędne jest złożenie towaru w magazynie lub składzie celnym oraz zabezpieczenie należności celno-podatkowych. W RAMACH SERWISU CELNEGO I FISKALNEGO świadczymy Państwu następujące usługi: wypełnianie i zgłaszanie intrastat wystawianie dokumentów oraz dokonywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach uiszczanie należności / opłat celnych oraz udzielanie zabezpieczeń długu celnego sprawne potwierdzanie kart 3SAD w eksporcie reprezentowanie Klienta w zakresie wszelkich wniosków przed urzędem celnym i w ograniczonym zakresie przed urzędem skarbowym Customs clearance and especially nowadays fiscal representation is a indispensable element of commodity turnover with foreign countries. OUR CUSTOMS AGENCIES in Gdynia and Gdańsk (also airport) as well as related partners agencies offer you a full range of services, including assistance in emergencies when it is necessary to place goods in a bonded warehouse and secure the payment of customs duties and taxes. AS PART OF CUSTOMS AND FISCAL SERVICE, WE: settle an intrastat issue documents and make customs declarations in all procedures pay customs charges and give security for a customs debt smoothly confirm 3SAD cards in export are the authorized agent for our customers in respect of all matters relating to Customs and of a part matters relating to tax authority SEA FREIGHT SERVICE CUSTOMS AND FISCAL REPRESENTATIVE 10 11

7 PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIENORMATYWNYCH I CIĘŻKICH SERWIS PROMOWY CENTRALA HEAD OFFICE TERMINALE SYSTEMU PSD PSD TERMINALS Helsinki TERMINALE SYSTEMU FFDN FFDN TERMINALS Oslo Orebro Stockholm TERMINALE PARTNERSKIE PARTNERS' TERMINALS Gotheburg Malmo Kopenhagen Dublin Pruszcz Gdański Szczecin Inowrocław Białystok OBSŁUGA ŁADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH uzupełnia naszą propozycję świadczenia Państwu wszechstronnej obsługi spedycyjnej. Dzięki inwestycjom i dostępności bardzo dobrej klasy sprzętu oraz wiedzy i doświadczeniu fachowców staramy się prezentować wysoki stopień specjalizacji w zakresie przewozów ładunków przekraczających wszystkie dopuszczalne parametry (ciężar, długość, szerokość, wysokość). REALIZUJEMY OBSŁUGĘ ładunków ponadnormatywnych w kraju i poza jego granicami transportem drogowym, morskim, śródlądowym i kolejowym. ORGANIZUJĄC PRZEWÓZ ładunków ponadgabarytowych i ciężkich oferujemy Państwu nie tylko sam transport towaru, ale również jego kompletną obsługę: wytyczenie i ekspertyzę trasy przejazdu uzyskanie odpowiednich dla danego kraju pozwoleń specjalnych pilotaż cywilny eskortę policji demontaż elementów infrastruktury drogowej, niezbędną do właściwego i bezpiecznego przemieszczenia powierzonego nam ładunku THE SERVICING OF LARGE AND HEAVY CARGO completes our offer providing you with a comprehensive forwarding service. Owing to our investment and the availability of top quality equipment, as well as the professional knowledge and experience of our experts, we can provide a high degree of specialisation in the transport of items which exceed all the maximum allowable dimensions (weight, length, width, height). WE PROVIDE SERVICES for transporting non-standard cargo at home and abroad by road, sea, and rail transport. WHILE ORGANISING THE TRANSPORT of non-standard and heavy items, we offer not only the transport itself but also full service including: setting and analysing the shipment route obtaining any special permits applicable for the given country civilian escort organising a police escort disassembling any elements of the road infrastructure necessary to ensure the correct and safe transport of the cargo entrusted to us Birmingham London SERWIS PROMOWY Rotterdam Hamburg jest uzupełnieniem naszej oferty usług logistycznych. jazdy, stawek frachtowych, Frankfurt/M. bukowania miejsc dla aut i kierowców. Prague współpracy Paris z największymi przewoźnikami promowymi jesteśmy sprawne połączenia Bassel w rejonie Morza Bałtyckiego, Milan Firenze Zielona Góra Poznań Wrocław Tychy Proponujemy naszym Klientom doradztwo Fulda w zakresie optymalnych przepraw promowych na wszystkich liniach w Europie, rozkładów DZIĘKI WIELOLETNIEJ KOOPERACJI w stanie zaoferować naszym Kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy i wysoką jakość świadczonego serwisu poprzez: Północnego i Śródziemnego korzystne stawki frachtowe dogodne warunki płatności bezpieczeństwo transportu prostą organizację obsługi Ostrava Łódź Piotrków Trybunalski Warszawa Kalisz FERRY FREIGHT Radom SERVICE completes our range of logistic activity. Kielce We propose to our customers a full advising in the field of actual and optimal Katowice ferry connections in all over Europe, time tables, freight rates Rzeszów and booking facilities for trucks and drivers. OUR LONG LASTING PARTNERSHIP with main ferry lines enables us to offer our clients very attractive terms of cooperation and high level of quality of our service by: Budapest efficient ferry crossings on Baltic, North and Mediterranean Sea attractive freight rates convenient terms of payment safety transportation simple organization of service Sofia Bucharest Barcelona TRANSPORT OF NON-STANDARD AND HEAVY CARGO FERRY FREIGHT SERVICE 12 13

8 PRODUKTY SPECJALNE Do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki należą sektor spożywczy, elektroniczny i samochodowy. Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze żywności, elektroniki użytku domowego oraz środków transportu publicznego. LOGISTICS FOR ELECTRONIC HOME APPLIANCES fracht lotniczy lub morski z krajów Dalekiego Wschodu do dowolnego państwa UE odprawa celna ostateczna i reprezentacja fiskalna na terenie UE transport drogowy z lotniska lub portu morskiego do dowolnego miejsca w Polsce doskonała znajomość warunków i specjalne procedury przewozów towarów o wysokiej wartości FMCG LOGISTICS systemy dowozowo-dystrybucyjne PSD i FFDN dla artykułów neutralnych/suchych, chłodzonych i mrożonych magazyny przeładunkowe i składowe dla artykułów neutralnych/suchych, chłodzonych i mrożonych zorganizowany łańcuch dostaw artykułów szybko rotujących do supermarketów i sieci handlowych LOGISTICS FOR MUNICIPAL TRANSPORT VEHICLES odbiór gotowych autobusów prosto z fabryki i dostawa do punktu dealerskiego lub finalnego odbiorcy organizacja dokumentacji (dowody i tablice rejestracyjne, odprawy celne, opłaty drogowe) wyposażenie w środki niezbędne do realizacji usługi (kierowca, paliwo, GPS, serwis techniczny) obsługa 35% rynku w Polsce DOPASOWUJEMY SIĘ DO POTRZEB KAŻDEGO KLIENTA Food, hi-tech as well as automotive are the most dynamic growing sectors. We got specialized in logistics of fast moving goods, electronic home appliances and municipal transport vehicles. LOGISTICS FOR ELECTRONIC HOME APPLIANCES air or sea freight from Far East to any destination all over Europe final custom clearance and fiscal representation within European Union regular road connections with major air ports and harbors to any place in Poland knowledge and special procedures for high value goods transportation FMCG LOGISTICS PSD and FFDN systems for collection distribution of neutral/dry, cooled and frozen goods handling and store terminals for neutral/dry, cooled and frozen goods supply chain management of fast moving goods for retail-, wholesale- and network customers LOGISTICS FOR MUNICIPAL TRANSPORT VEHICLES collection of ready made units from manufacturing plant and delivery to dealrs or final customer administration (registration plates, custom representation, road taxes) providing drivers, fuel, GPS, technical service serving of 35% market in Poland WE MEET INDIVIDUAL REQUIREMENTS AND EXPECTATIONS OF OUR CUSTOMERS SPECIAL SERVICES 14

9 ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdanski Tel: Fax: e-mai:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

G R U PA R A B E N CHILE POLAND VIRTUAL MISSION FOR THE FOOD INDUSTRY

G R U PA R A B E N CHILE POLAND VIRTUAL MISSION FOR THE FOOD INDUSTRY G R U PA R A B E N CHILE POLAND VIRTUAL MISSION FOR THE FOOD INDUSTRY November 6th, 2015 R A B E N G R O U P Kamienie milowe J. W. Raben zakłada firmę transportową w Holandii 1931 2015 HRL Eurocargo i

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja na najwyższym poziomie

Transport i spedycja na najwyższym poziomie Transport i spedycja na najwyższym poziomie Szanowni Państwo, Chciałbym w tym miejscu pozwolić sobie na kilka słów, by w skrócie opowiedzieć Państwu historię jaka tworzyła się od narodzin Firmy, aż po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl e-mail: info@maxlogistics.pl Spis treści: 1. O FIRMIE 3 2. SPEDYCJA LĄDOWA 4 3. SPEDYCJA MORSKA 6 4. SPEDYCJA LOTNICZA 7 5. NADGABARYTY 8 6. USŁUGI MAGAZYNOWE 9 7. LOKALIZACJA 10 8. INFORMACJE KOŃCOWE

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

UNIT 2. MY WORK UNIT 2. MY WORK. Reading. Exercise 1. Read the text and answer the questions.

UNIT 2. MY WORK UNIT 2. MY WORK. Reading. Exercise 1. Read the text and answer the questions. Reading UNIT 2. MY WORK Exercise 1. Read the text and answer the questions. 1. Who works for a logistics company? 2. Who deals with delivering goods? 3. Who has driving experience? 4. Who works in a warehouse?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

FRACHT DROGOWY FRACHT DROGOWY. www.goeast.eu TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY KONSOLIDACJE DROBNICOWE FRACHT DROGOWY - OSOBA KONTAKTOWA

FRACHT DROGOWY FRACHT DROGOWY. www.goeast.eu TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY KONSOLIDACJE DROBNICOWE FRACHT DROGOWY - OSOBA KONTAKTOWA FRACHT DROGOWY TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY FRACHT DROGOWY KONSOLIDACJE DROBNICOWE Transport FTL: FTL Standard FTL Reloaded, pakiet wraz z usługami dodanymi FTL Express Obsługa celna: Odprawa eksportowa we

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

PROFIL FIRMY. Informacje ogólne

PROFIL FIRMY. Informacje ogólne PROFIL FIRMY Informacje ogólne KIM JESTEŚMY? ROHLIG SUUS Logistics SA to jeden z najszybciej rozwijających się operatorów logistycznych w Polsce. Od ponad 20 lat zajmujemy się zarządzaniem logistyką i

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche. Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik

Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche. Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik 1 Logistyka polska żywność przekracza Kanał La Manche Seminarium Eksportuj Żywność do Wielkiej Brytanii Edyta Cieślik 2 Obroty handlu zagranicznego w roku 2016 30,0 Obroty handlu zagranicznego według ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager)

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager) PCC Intermodal West-East corridor, terminals and future developments Maciej Słowiński (Key Account Manager) The Company was established in 2005 It is leading intermodal operator in Management Board Poland-Germany-Netherlands

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

O firmie. About us. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE CUSTOMS AGENCIES

O firmie. About us. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE CUSTOMS AGENCIES www.pkscargo.pl O firmie / About us Droga do sukcesu / The road to success O firmie About us Droga do sukcesu The road to success PKS International Cargo S.A. działa na rynku agencji celnych i usług logistycznych

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

C. HARTWIG GDYNIA S.A. W TROSCE O KAŻDĄ PRZESYŁKĘ

C. HARTWIG GDYNIA S.A. W TROSCE O KAŻDĄ PRZESYŁKĘ C. HARTWIG GDYNIA S.A. W TROSCE O KAŻDĄ PRZESYŁKĘ Jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą z branży spedycyjno logistycznej. Z powodzeniem łączymy doświadczenie wynikające z długoletniej

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Grupy Metro z operatorem logistycznym Fresh Logistics w Polsce

Współpraca Grupy Metro z operatorem logistycznym Fresh Logistics w Polsce Współpraca Grupy Metro z operatorem logistycznym Fresh Logistics w Polsce Współpraca Grupy Metro z operatorem logistycznym Fresh Logistics w Polsce Copyright 2002 2003 METRO AG Agenda Grupa Metro właściciel

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Firmy. Copyright 2010 Latis Logistics - 2 -

Prezentacja Firmy. Copyright 2010 Latis Logistics - 2 - Prezentacja Firmy Copyright 2010 Latis Logistics - 2 - Kim Jesteśmy? Firma Latis Logistics zajmuje się szeroko pojętą spedycją ładunków w transporcie morskim, lotniczym oraz drogowym. Firma zatrudnia zespół

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logis7cs Sp. z o.o.: Ø Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Ø Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Poznaniu Ø

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben

Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben Martna Pawelec Szczepaniak Raben Polska Poznań, 25.04. 2013 Omawiane aspekty podczas wykładu 1. Pochodzenie i historia 2. Rodzaje usług i obsługiwane branże

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa IMPORT Z KRAJÓW AZJI Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę importu z krajów Azji (Chin, Tajwanu, Korei Południowej). Oferujemy dwa modele współpracy: IMPORT POD DRZWI Sprowadzamy na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

R A B E N G R O U P ZAPRASZAMY. L u b l i n, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 5 r.

R A B E N G R O U P ZAPRASZAMY. L u b l i n, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 5 r. R A B E N G R O U P ZAPRASZAMY L u b l i n, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 5 r. A G E N D A 1. Raben Group informacje ogólne 6. Główne założenie serwisu PL UK 2. Grupa Raben 2020 nasze plany 7. Lead Time

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Rola Lead Logistics Providera w obsłudze logistycznej branży motoryzacyjnej

Rola Lead Logistics Providera w obsłudze logistycznej branży motoryzacyjnej A leading automotive logistics company Rola Lead Logistics Providera w obsłudze logistycznej branży motoryzacyjnej Tomasz Zarzycki Kierownik Sprzedaży i Marketingu CAT LC Polska 21 czerwca 2017 www.groupecat.pl

Bardziej szczegółowo

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016 Gateway to Europe Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomorskie Centrum Logistyczne ul. Kontenerowa 21, 80-601

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Logistics DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Arkadiusz Marczyk Head of Vertical Market - Automotive DB Schenker Key Account Management DB Schenker na globalnym rynku TSL Transport lądowy Transport

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KRAJOWY OBSŁUGA LOGISTYCZNA O FIRMIE Pięć spółek z pięcioma centrami logistycznymi na terenie Europy, Magazyny logistyczne o łącznej powierzchni 21.500 m 2, Magazyny

Bardziej szczegółowo