O firmie. About us. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE CUSTOMS AGENCIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O firmie. About us. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE CUSTOMS AGENCIES"

Transkrypt

1

2 O firmie / About us Droga do sukcesu / The road to success O firmie About us Droga do sukcesu The road to success PKS International Cargo S.A. działa na rynku agencji celnych i usług logistycznych od 1995 roku. Trzy obszary naszej działalności transport, spedycja oraz agencje celne, pozwalają nam na sprawną i kompleksową realizację zadań klientów w optymalnym czasie. Dzięki takiemu połączeniu wzajemnie dopełniających się usług, pełnimy rolę wszechstronnego partnera logistycznego nawet dla najbardziej wymagających Klientów. PKS International Cargo S. A. provides logistics services and services concerning customs agencies since The three fields of our activity transport, forwarding and customs agencies - allow us to guarantee quick and comprehensive execution of customer orders within optimum deadlines. Thanks to such a fusion of complementary services, we fulfil the role of an all-round logistics partner even for the most demanding customers. Zorientowanie na potrzeby Klientów oraz kompleksowość usług to w opinii Klientów największe atuty firmy. Profesjonalną realizację usług zapewnia współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami oraz sprawna komunikacja. Tworzenie wartości dodanej dla Klientów następuje poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, które są indywidualnie dostosowywane do specyfiki i charakteru działalności Klientów. Focus on customer needs and service comprehensiveness are, in customer opinions, the most important assets of our company. Professional service execution is ensured through cooperation with qualified specialists and effective communication. Creation of added value for customers takes place through supply of effective solutions, which are individually tailored to the specifics and characteristic properties of our customers business activities. Specjalizujemy się w drogowych i kolejowych przewozach oraz spedycji w kraju, Europie i Azji. Jako jedyni w Polsce posiadamy agencje celne zlokalizowane na wszystkich towarowych przejściach granicznych z krajami pozaunijnymi sąsiadującymi z Polską, a także w dużych ośrodkach w kraju. W naszych placówkach oferujemy pełny zakres usług we wszystkich procedurach celnych. Zapewniamy szybką, solidną i profesjonalną obsługę oraz pomoc w każdym postępowaniu przed Urzędem Celnym. Wizytówką firmy jest nie tylko rozbudowana sieć jednostek terenowych, ale również profesjonalizm i zaangażowanie załogi oraz kadry kierowniczej. Głównym celem wszystkich naszych działań jest tworzenie wartości dodanej dla naszych Klientów. We specialise in road and rail transport as well as forwarding within Poland, Europe and Asia. As the only company in Poland, we operate customs agencies at all cargo border crossings of Poland with non - EU neighbour countries, as well as in large cities across Poland. At our branch offices, we offer our full range of services concerning all kinds of customs procedures. We ensure fast, reliable and professional services as well as assistance in all procedures before the Polish Customs Authorities. Our hallmark is not only the extensive network of branch offices, but also the professionalism and engagement of our team and management. The main goal of all our activities is generation of added value for our customers. Opierając się na zdobytym przez lata doświadczeniu konsekwentnie podnosimy poziom jakości naszych usług, tak aby móc dostosować się do zmieniających się przepisów oraz zróżnicowanych potrzeb Klientów prowadzących obrót towarowy w Polsce i za granicą. Dynamiczny rozwój opiera się na stałym śledzeniu potrzeb uczestników rynku. Bacznie śledzimy plany uruchamiania kolejnych przejść granicznych, aby od początku zaistnieć tam z naszą kompleksową ofertą. Basing on our long years of experience, we steadily improve the quality level of our services, so as to be able to adapt to the changing provisions and varied customer needs conducting cargo trading in Poland and abroad. Dynamic development is based on continuous watching of the needs of market players. We keenly follow the plans of construction of further border crossings, to be present on site with our comprehensive offer from day one. Agencje celne / Customs agencies Oddziały spedycyjne / Shipping Agencje celne i oddziały spedycyjne / Customs agencies and shipping WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES Siedziba firmy / Head office PRZEKRACZAMY GRANICE / CROSSING BORDERS PKS INTERNATIONAL CARGO S.A. ul. Obrońców Stalingradu 73, Opole, POLSKA tel / , fax: / NIP: REGON: KRS: KAPITAŁ ZAKŁADOWY: N AGENCJE 23 CELNE ODDZIAŁÓW 16 SPEDYCYJNYCH DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE CUSTOMS AGENCIES SHIPPING

3 Nasza oferta / Our offer Rodzaje naczep / Types of semi-trailers Nasza oferta Our offer Specjalizujemy się w drogowym transporcie i spedycji realizując przewozy ładunków: ponadnormatywnych częściowych i całopojazdowych niebezpiecznych (ADR) chłodniczych. We specialise in road transport and forwarding in terms of the following kinds of cargo: oversize loads partial and full truck loads hazardous and dangerous cargo (ADR) refrigerated transport. Wykonujemy transporty krajowe i międzynarodowe na terenie całej Europy i Azji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu oferujemy Państwu usługę transportu ładunków ponadnormatywnych, których długość, szerokość, wysokość lub masa przekraczają wartości tolerancji dopuszczone odpowiednimi przepisami. W tym celu wykorzystujemy różnorodne ciągniki siodłowe oraz naczepy specjalistyczne typu: platforma, semi tele, tiefbet. We conduct transport in Poland and internationally within all of Europe and Asia. Basing on our extensive experience, we offer you handling of oversize load transport, the length, width, height or weight of which would exceed the tolerance values allowable by the relevant provisions. For this purpose, we utilise the most diverse of tractors and specialist semi-trailers such as: flatbed trailers, telescoping trailers, lowbed trailers. Realizując przewozy ponadnormatywne, PKS International Cargo S.A. przejmuje wszystkie obowiązki związane z kompleksową organizacją takiego transportu. Występujemy o uzyskanie wymaganych prawem specjalnych zezwoleń na tego typu przewozy, organizujemy pilotowanie cywilne, konwoje policyjne czy ekspertyzy obiektów mostowych. When carrying oversize cargo, PKS International Cargo S. A. takes over all obligations related to comprehensive organisation of such transport. We motion for the legally required special permits for such transports, we organise civilian pilots, police convoys or bridge structure appraisals. TRANSPORT / TRANSPORT SPEDYCJA / SHIPPING AGENCJE CELNE / CUSTOMS AGENCIES Przeładunek i magazynowanie Transshipment and storage Dysponujemy zróżnicowanym zapleczem magazynowym wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Naszym Klientom oddajemy do dyspozycji składy celne, magazyny celne oraz inne miejsca uznane przez administrację celną, w których mogą składować towary wspólnotowe i niewspólnotowe. W miejscu styku linii kolejowych szerokotorowych z normalnotorowymi oferujemy infrastrukturę przystosowaną do przeładunku różnorodnych towarów, w tym jednostkowych i masowych. We have at our disposal broad and varied warehousing facilities including full technical infrastructure. We provide to our customers bonded warehouses, customs warehouses and other locations approved by customs authorities, where cargo from the community and from outside the community may be stored. At rail line gauge breaks, we offer the infrastructure required for the transshipment of various kinds of cargo, including piece goods and bulk cargo. Transport kolejowy Rail transport Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych przewoźników krajowych i zagranicznych, PKS International Cargo S.A. oferuje kompleksową współpracę w zakresie transportu i spedycji kolejowej. Naszym Klientom udostępniamy punkty przeładunkowe i terminale szerokotorowe oraz normalnotorowe. Thanks to contracting proven domestic and foreign forwarders, PKS International Cargo S. A. offers comprehensive cooperation within the field of rail transport and forwarding. We provide our customers with transshipment facilities as well as broad gauge and normal gauge stations. After obtaining from you information about the loading point, destination, as well as knowing the general properties of the cargo and transport frequency, we are able to prepare a detailed cost estimate for such a transport order. We describe in such a study the forwarding costs in detail, as well as the most advantageous route and customs procedure variants. Dysponując podanymi przez Państwa informacjami o miejscu załadunku, przeznaczenia, jak również znając ogólną charakterystykę towaru i częstotliwość transportów, jesteśmy w stanie przygotować szczegółowy kosztorys realizacji zlecenia transportowego. W opracowaniu tym precyzyjnie określamy koszty spedycyjne, najkorzystniejszą trasę oraz warianty odprawy celnej. Najciekawsze projekty The most interesting projects Wśród naszych najbardziej spektakularnych działań transportowych była organizacja przewozu cywilnych urządzeń radarowych z Francji do Polski na lotniska Poznań - Ławica oraz Wrocław. Naszym obowiązkiem z uwagi na wielkość ładunku (szerokość 4,00 m, wysokość 3,80 m) była organizacja formalności związanych z wjazdem na teren lotniska (przepustki dla sprzętu i ludzi) a także rozładunek i objazdy trasy. Wykonujemy także zlecenia kontraktowe np. 40 transportów na trasie Austria - Norwegia z uwzględnieniem organizacji pozwoleń, przepraw promowych oraz formalności celnych. Among our most extraordinary transport activities was organising the transport of civilian radar equipment from France to Poland to the airports Poznań-Ławica and Wrocław. Our duty, due to the load size (width of 4,00 m and height of 3,80 m) was taking care of the formalities related to entering the airport (passes for equipment and personnel) as well as unloading and route detours. We also do contract work, i. e. 40 transports from Norway to Austria including arrangement of permits, ferry crossings and customs formalities.

4 Najwyzsza jakosc / The highest quality Najwyzsza jakosc Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest wdrożony w marcu 2003 roku i funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008, potwierdzony certyfikatem wydanym przez Det Norske Veritas. Certyfikat obejmuje nasze usługi spedycyjne oraz krajowe oraz międzynarodowe drogowe przewozy towarów. Od 11 września 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i na życzenie Klientów udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. Od 17 czerwca 2009 roku dołączyliśmy również do grona posiadaczy uznawanego we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej Świadectwa AEO, przyznawanego przez administrację celną. Dzięki niemu PKS International Cargo S.A. znajduje się w wąskiej grupie firm posiadających ten prestiżowy certyfikat. The highest quality Introduced in March of 2003, and currently in operation in the system, is the quality management system according to standard ISO 9001:2008, guaranteeing high quality of our services. It is confirmed by a certificate issued by Det Norske Veritas. The certificate spans our forwarding services as well as national and international road goods freight. On June 17th, 2009., we have joined the ranks of owners of the European Community AEO certificate, assigned by the customs administration. Thanks to this document, PKS International Cargo S.A. is found within the narrow group of companies holding this prestigious certificate. Certyfikaty / Certificates

5

O firmie. About the company. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE

O firmie. About the company. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE www.pkscargo.pl O firmie / About the company Droga do sukcesu / The road to success O firmie About the company Droga do sukcesu The road to success PKS International Cargo S.A. świadczy usługi logistyczne

Bardziej szczegółowo

Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service

Transport. Spedycja Forwarding. Logistyka Logistics. Serwis celny Customs service Transport Spedycja Forwarding Logistyka Logistics Serwis celny Customs service O FIRMIE POLITYKA właściciel owner Jesteśmy przedsiębiorstwem wykonującym i oferującym szeroki wachlarz usług logistycznych,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION!

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! Wprowadzenie Witamy w grupie motoryzacyjnej LenGo. Grupa LenGo składa się z wielu niezależnych firm znajdujqcych się

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m

Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y S z a n o w n i P a ń s t w o, Nasz kraj

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu udział w % Shareholding structure shares in % 5,74 34,44 14,23 5,74 5,74 5,74 5,74

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

TSL. A także / And: nr 2 (9) Transport Shipping Logistics

TSL. A także / And: nr 2 (9) Transport Shipping Logistics nr 2 (9) marzec / kwiecień 2013 (dwumiesięcznik) March / April 2013 (bi-monthly magazine) issn 2083-8867 Bezpłatny magazyn Free of charge magazine TSL Transport Shipping Logistics Rynek usług TSL w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tri-City Report September 2012. Trójmiejski Rynek Nieruchomości Wrzesień 2012

Tri-City Report September 2012. Trójmiejski Rynek Nieruchomości Wrzesień 2012 Tri-City Report September 2012 Trójmiejski Rynek Nieruchomości Wrzesień 2012 On Point Tri-City Report September 2012 3 We are very happy to present the 2012 Tri-City Report. This publication provides a

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation

TARGI W POLSCE EXHIBITIONS IN POLAND. i targi za granicą z udziałem polskich wystawców. and exhibitions abroad with Polish exhibitors participation Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TARGI W POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS IN POLAND and exhibitions abroad with Polish exhibitors

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

folder_new-07.indd 1 2007-10-03 11:54:57

folder_new-07.indd 1 2007-10-03 11:54:57 folder_new-07.indd 1 2007-10-03 11:54:57 folder_new-07.indd 2 2007-10-03 11:55:00 01. What we do 01. Co robimy GD&K Group GD&K Consulting GD&K Group GD&K Consulting The GD&K Group Mission The heart of

Bardziej szczegółowo