Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce"

Transkrypt

1 + Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 213 r.

2 Spis treści 1. Zakres i cel analizy Usługi mobilnego Internetu w Polsce Metodologia kalkulacji Założenia ogólne Koszty korzystania z Internetu mobilnego w ofertach abonamentowych Założenia dla ofert abonamentowych Metoda kalkulacji kosztów w ofertach abonamentowych Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych Oferty abonamentowe z limitem do 2 GB włącznie Oferty abonamentowe z limitem od 2 do 5 GB włącznie Oferty abonamentowe z limitem od 5 do 1 GB włącznie Oferty abonamentowe z limitem od 1 do 15 GB włącznie Oferty abonamentowe z limitem od 15 do 2 GB włącznie Oferty abonamentowe z limitem od 2 do 3 GB włącznie Oferty abonamentowe z limitem powyżej 3 GB Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów biznesowych Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem do 2 GB włącznie Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 2 do 5 GB włącznie Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 5 do 1 GB włącznie Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 1 do 15 GB włącznie Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 15 do 2 GB włącznie Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 2 do 3 GB włącznie Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem powyżej 3 GB Koszty korzystania z Internetu mobilnego w ofertach pre-paid Założenia dla ofert pre-paid Metoda kalkulacji kosztów w ofertach pre-paid Ceny mobilnego Internetu w ofertach pre-paid Zmiany cen usługi mobilnego Internetu Oferty abonamentowe dla klientów indywidualnych Oferty abonamentowe dla klientów typu biznes Oferty pre-paid Wnioski Spis regulaminów i cenników Spis wykresów i schematów

3 [tys. modemów] 1. Zakres i cel analizy Przedmiotem opracowania jest analiza cen mobilnego Internetu w Polsce w dwóch wariantach: abonamentowym dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz na kartę. Ma ona na celu porównanie ogólnodostępnych ofert w oparciu o kalkulację średniego miesięcznego wydatku ponoszonego przez użytkownika końcowego oraz wynikającą z tego rzeczywistą cenę 1 GB transferu danych. W analizie uwzględniono oferty wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zgodnie ze stanem na 1 stycznia 213 r. 1 świadczyli dostęp mobilny jako samodzielną usługę, tj. możliwą do nabycia przez użytkownika końcowego bez konieczności zakupu innych usług. Łącznie zestawiono 362 taryfy dziesięciu operatorów, według stanu na marca 213 r. 2. Usługi mobilnego Internetu w Polsce Usługi mobilnego Internetu są dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku telekomunikacyjnego zyskującym coraz szersze grono odbiorców. Według stanu na koniec 212r. korzystało z nich ponad 4 mln użytkowników, co dało penetrację na poziomie 1,6%. (Wykres 1) Głównymi dostawcami dostępu mobilnego byli operatorzy sieci ruchomych - P4, Polkomtel, PTC oraz PTK Centertel koncentrujący blisko 95% udziałów w sektorze. (Wykres 2). Efektem dużej popularności usług mobilnych był rosnący udział czterech wskazanych podmiotów w całym rynku dostępu do Internetu, na koniec 211 r. obsługiwali oni 4,5% użytkowników. (Wykres 3) Wykres 1. Liczba modemów oraz penetracja rynku usługami mobilnego Internetu w Polsce ,67% ,59% ,43% ,4% ,18% 8,74% ,49% ,63% % 1% 8% 6% 4% 2% 2q29 4q29 2q21 4q21 2q211 4q211 2q212 4q212 % Liczba modemów Penetracja 1 Według corocznych sprawozdań COCOM. 3

4 Wykres 2. Udziały operatorów w liczbie użytkowników mobilnego Internetu 1% 8% 6% 4%,2% 1,1% 4,4% 4,9% 24,7% 22,4% 19,1% 2,3% 15,4% 21,7% 22,5% 22,4% 2,5% 21,% 23,2% 24,9% 2% 39,2% 33,9% 3,8% 27,4% % Polkomtel PTK Centertel P4 PTC Pozostali Wykres 3. Udziały operatorów w liczbie abonentów usługi dostępu do Internetu w 211r. % 5% 1% 15% 2% 25% TP 2,1% PTK Centertel 15,9% Polkomtel 1,4% P4 PTC UPC Netia Multimedia Polska Vectra Aster Telefonia Dialog Internetia 7,5% 6,7% 6,% 4,4% 3,6% 3,3% 2,1% 1,5% 1,% Pozostali ISP 17,6% Uwagi: uwzględniono zarówno abonentów Internetu mobilnego jak i stacjonarnego. Ciemniejszym kolorem wyróżniono operatorów telefonii ruchomej. 4

5 2,5% 19,9% 16,5% 13,3% 1,7% 1,7% 1,2% 8,3% 8,1% 8,1% 7,9% 7,1% 6,6% 6,6% 6,4% 6,1% 6,% 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,3% 2,5% 52,8% Duża popularność mobilnego Internetu stanowi jedną z cech wyróżniających Polskę na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej wskaźnik penetracji przekraczał średnią unijną o,2 pp. (Wykres 4) Wykres 4. Penetracja Internetu mobilnego w krajach Unii Europejskiej na koniec 211r. 6% 5% 4% 3% 2% 1% % FI SE AT DK IE EE PT IT PL GB UE LV SK ES DE LU CZ NL HU RO LT FR MT GR BG CY BE SI Źródło: UKE na podstawie Digital Agenda Scoreboard. 3. Metodologia kalkulacji 3.1. Założenia ogólne Analizy cen dokonano na podstawie informacji z cenników i regulaminów dostępnych na stronach internetowych oraz infolinii operatorów, według stanu na marca 213 r. Uwzględniono oferty, których szczegółowe warunki były ogólnodostępne i możliwe do nabycia przez nowego użytkownika. Zestawienie objęło trzy warianty taryf: abonamentowe (post-paid) dedykowane dla klienta indywidualnego, abonamentowe dla klienta biznesowego oraz na kartę (pre-paid). Przyjęto następujące założenia ogólne, właściwe zarówno dla ofert post-paid jak i pre-paid: brak powiązania z innymi usługami (np. telewizją, stacjonarnym dostępem do Internetu itp.) w formie pakietu; oferta skierowana do nowego klienta - użytkownik końcowy nie korzysta z benefitów i promocji związanych z posiadaniem innych usług; zakup wraz z urządzeniem końcowym, dedykowanym do połączeń z Internetem, typu modem USB. Uwzględniono wariant z najtańszym modemem, dostępnym w ofercie ogólnej lub przy sprzedaży na odległość. Zakup urządzenia końcowego na własność użytkownika, chyba że w ofercie przewidziano jedynie opcję udostępnienia sprzętu na czas korzystania z usługi (modem pozostaje własnością operatora); uwzględniono obowiązujące promocje i rabaty obniżające koszty usługi; założono korzystanie z e-faktury; oferty ogólne oraz dostępne wyłącznie w telesprzedaży i sklepie internetowym; użytkownik nie korzysta z innych usług telekomunikacyjnych niż transmisja danych (typu połączenia głosowe, SMS, MMS, wymiana karty SIM itp.); 5

6 kalkulacja nie obejmuje kosztów korzystania z usługi HotSpot; aktywacja usługi następuje pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, tj. użytkownik od pierwszego miesiąca posiada pełen pakiet danych oraz ponosi całość związanych z tym opłaty; przyjęto, że 1 GB = 1 MB; 1 cykl rozliczeniowy = 3 dni; kwoty w PLN, z VAT. W analizie pominięto: - oferty z dodatkowym sprzętem, np. notebook, tablet etc.; - dedykowane dla wybranej grupy klientów, np. studentów; - dodatkowy pakiet danych dostępny jedynie w określonych porach dnia lub dni tygodnia (np. pakiet nocny); - oferty z dostępem ograniczonym do konkretnych, określonych przez operatora, aplikacji i treści (tzw. walled garden) W przypadku wykresów dotyczących struktury kosztów usługi, niektóre wartości elementów składowych są niewidoczne, co oznacza, iż ich udział jest znikomy lub w ogóle nie występują w wybranej do kalkulacji ofercie (np. procentowy udział promocji). W rozdziale 6 zaprezentowano porównanie cen mobilnego Internetu ze stycznia 212 r. oraz marca 213 r. Opiera się ono na danych zebranych na potrzeby poniższej analizy oraz ubiegłorocznej bazy cen. Metodologia opracowania obu baz, kalkulacji kosztów oraz doboru taryf jest tożsama. W przypadku ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, zestawienie objęło sześciu operatorów uwzględnionych w obu analizach. Porównania dokonano w siedmiu przedziałach limitu transferu danych (patrz rozdział 4). W zestawieniu taryf na kartę uwzględniono czterech operatorów świadczących tą usługę. Analiza została oparta o średni miesięczny koszt korzystania z oferty, obliczony dla obu okresów porównawczych zgodnie z metodą kalkulacji opisaną w rozdziale 5. 2 Prezes UKE nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych nieaktualnych lub nieprawdziwych w sytuacji, gdy były one dostępne na stronie internetowej i/lub zostały wskazane przez konsultantów operatora jako osiągalne dla konsumenta. 4. Koszty korzystania z Internetu mobilnego w ofertach abonamentowych 4.1. Założenia dla ofert abonamentowych Analizę ofert abonamentowych przeprowadzono dla dwóch profili klientów: klient abonamentowy indywidualny klient abonamentowy biznesowy w siedmiu przedziałach limitu transferu danych: 2 W aktualnej analizie dokonano kilku zmian w metodyce liczenia średnich miesięcznych kosztów korzystania z usługi pre-paid, celem uproszczenia kalkulacji wskaźników. Najważniejsza zmiana dotyczy założenia doładowania stałą kwotą zasilenia. Dla celów porównawczych obliczono średnie wydatki Internetu mobilnego na kartę z 212r. według zmienionej metodyki. 6

7 do 2 GB włącznie; od 2 do 5 GB włącznie; od 5 do 1 GB włącznie; od 1 do 15 GB włącznie; od 15 do 2 GB włącznie; od 2 do 3 GB włącznie; powyżej 3 GB; Dla każdego ze zdefiniowanych przedziałów limitu transferu do szczegółowej analizy wybrano ofertę z najniższym średnim miesięcznym kosztem korzystania z usługi. W przypadku wariantów z identycznym poziomem cen kryterium doboru był wyższy limit transferu danych. Dodatkowo wprowadzono rozróżnienie na ofertę standardową oraz w technologii LTE dla dwóch operatorów świadczących te usługi Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtela. W przypadku ofert dla klientów indywidualnych, w opracowaniu uwzględniono następujących operatorów: Cyfrowy Polsat S.A., marka Cyfrowy Polsat;; Inea S.A., marka Inea; Netia S.A., marka Netia; P4 Sp. z o.o., marka Play; Polkomtel Sp. z o.o., marka Plus; Polska Telefonia Cyfrowa S.A., marka T-Mobile; PTK Centertel Sp. z o.o., marka Orange; SAT FILM Sp. z o.o., marka SAT FILM; Telefonia Dialog Sp. z o.o., marka Dialog; Toya Sp. z o.o., marka Toya. Dedykowane oferty mobilnego Internetu dla klienta biznesowego posiadało pięciu przedsiębiorców - operatorów sieci: Inea, Netia, Orange, Play oraz T-Mobile. Z usług Cyfrowego Polsatu, Plusa, SAT FILM oraz Toya mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty instytucjonalne, stąd też plany taryfowe tych czterech podmiotów zostały uwzględnione zarówno w rozdziale 4.3 jak i Metoda kalkulacji kosztów w ofertach abonamentowych Analiza opiera się na kalkulacji: średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi, skalkulowanego jako suma wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta w ciągu okresu korzystania z usługi, podzielonego przez liczbę cykli (miesięcy) zobowiązania; (Schemat 1) efektywnej ceny 1 GB, skalkulowanej jako suma wszystkich kosztów ponoszonych przez klienta abonamentowego w ciągu okresu korzystania z usługi w przeliczeniu na koszt miesięczny, podzielonego przez miesięczną liczbę GB transferu dostępnego w danej ofercie. (Schemat 2) 7

8 Schemat 1. Schemat kalkulacji średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi dla klienta abonamentowego Koszt aktywacji Koszt modemu + suma opłat jednorazowych = średni miesięczny koszt korzystania z usługi liczba cykli rozliczeniowych w umowie + / abonament w okresie promocji + abonament po okresie promocji = koszt korzystania z usługi przez okres zobowiązania 1, 4, 12, 15, 16, 18, 24, 3, 36 12, 15, 16, 18, 24, 3, 36 oś cykli rozliczeniowych Schemat 2. Schemat kalkulacji efektywnego kosztu 1 GB dla klienta abonamentowego średni miesięczny koszt korzystania z usługi / miesięczna liczba GB w pakiecie danych = - efektywny koszt 1GB 4.3. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych Poniżej zaprezentowano minimalne, średnie i maksymalne wartości najważniejszych statystyk zebranych ofert mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych. 8

9 [zł, z VAT/GB] [zł, z VAT] Wykres 5. Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania z usług mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Dialog Inea Netia Orange Play Plus SAT FILM T-Mobile Toya Wykres 6. Minimalny, średni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB dla klientów indywidualnych LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Dialog Inea Netia Orange Play Plus SAT FILM T-Mobile Toya 9

10 [zł, z VAT] [zł, z VAT] Wykres 7. Minimalne, średnie oraz maksymalne ceny aktywacji, abonamentu w promocji oraz poza promocją wszystkich analizowanych ofert dla klientów indywidualnych 159, aktywacja 1,23 38,97 61, abonament w promocji 23,97 89,9 65,91 9,9 abonament poza promocją średnia minimum maksimum Uwaga: minimalna cena abonamentu w promocji na poziomie, wynika z darmowego okresu korzystania z usługi przez określoną liczbę cykli rozliczeniowych Oferty abonamentowe z limitem do 2 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych, z najniższym limitem transferu do 2 GB włącznie. Wykres 8. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem do 2 GB włącznie 35 32,2 3 27, ,32 13,98 21,15 14,6 21,58 2,24 15,24 21,46 15,9 1 5 LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Dialog Inea Netia Orange Plus SAT FILM T-Mobile Toya 1

11 [zł, z VAT/GB] Wykres 9. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem do 2 GB włącznie 1% 44% 71% % 7% % 88% 47% 62% 97% % 99% 8% 6% 4% 2% % % 85% 96% % 93% % 46% % % 15% 15% 51% % 35% % % 1% % % % % % 9% 15% 6% 15% 4% 12% 2% 2% 2% 6% 1% LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Dialog Inea Netia Orange Plus SAT FILM T-Mobile Toya aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Wykres 1. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem do 2 GB włącznie 9 84, ,29 75, ,17 42, ,6 11,65 13,55 2,24 15,24 16,1 LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Dialog Inea Netia Orange Plus SAT FILM T-Mobile Toya Oferty abonamentowe z limitem od 2 do 5 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych, z limitem transferu w przedziale od 2 do 5 GB włącznie. 11

12 [zł, z VAT] Wykres 11. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB włącznie ,17 27, 37,11 41,58 41,15 35,24 29,7 46,46 39,1 2 1 LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Netia Orange Play Plus SAT FILM Toya Wykres 12. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB włącznie 1% 75% 92% % 94% % 81% 99% 99% 1% 8% 6% 4% 97% 97% 2% % % 19% % % % % % % % % % % 18% % % % 6% 8% 3% 6% 3% 1% 1% 1% % LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Netia Orange Play Plus SAT FILM Toya aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 12

13 [zł, z VAT] [zł z VAT/GB] Wykres 13. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 2 do 5 GB włącznie , ,36 8,44 9,28 8,23 8,81 7,27 11,61 9,78 4 LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Netia Orange Play Plus SAT FILM Toya Oferty abonamentowe z limitem od 5 do 1 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych, z limitem transferu w przedziale od 5 do 1 GB włącznie. Wykres 14. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 5 do 1 GB włącznie ,2 47,11 51,55 5,24 48,24 52,46 52, LTE standard Inea Netia Orange Plus SAT FILM T-Mobile 13

14 [zł z VAT/GB] Wykres 15. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 5 do 1 GB włącznie 1% 97% % % 95% 99% 99% % 8% 6% 4% 97% 95% 96% 2% % % % % % % % % 4% % % % 3% 3% 5% 1% 1% 1% 4% LTE standard Inea Netia Orange Plus SAT FILM T-Mobile aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Wykres 16. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 5 do 1 GB włącznie , ,89 5,73 5,2 4,82 6,56 6,5 4 2 LTE standard Inea Netia Orange Plus SAT FILM T-Mobile Oferty abonamentowe z limitem od 1 do 15 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych, z limitem transferu w przedziale od 1 do 15 GB włącznie. 14

15 [zł, z VAT] Wykres 17. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 1 do 15 GB włącznie ,67 43,67 57,11 61,4 51,15 5,24 48,24 62, LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Netia Orange Play Plus T-Mobile Wykres 18. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 1 do 15 GB włącznie 1% 91% 95% % % % 95% 99% % 8% 6% 4% 98% 96% 98% 97% 2% % % % % % 4% % % % % 4% % % 4% 5% 2% 4% 2% 1% 1% 3% LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Netia Orange Play Plus T-Mobile aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 15

16 [zł, z VAT] [zł z VAT/GB] Wykres 19. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 1 do 15 GB włącznie 5 4 4,48 4,28 3,81 4,7 4,26 4,19 4,2 4, LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Netia Orange Play Plus T-Mobile Oferty abonamentowe z limitem od 15 do 2 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych, z limitem transferu od 15 do 2 GB. Wykres 2. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 15 do 2 GB , , 52, 61,15 57,82 57,82 LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Inea Play Plus 16

17 [zł, z VAT/GB] Wykres 21. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 15 do 2 GB 1% 96% 96% 99% % 99% 99% 8% 6% 4% 98% 2% % % % % % % % % % % % % 4% 4% 1% 2% 1% 1% LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Inea Play Plus aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Wykres 22. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 15 do 2 GB 8 7, ,42 3,42 3,4 3,4 3,4 2 LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Inea Play Plus Oferty abonamentowe z limitem od 2 do 3 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych, z limitem transferu w przedziale od 2 do 3 GB włącznie. 17

18 [zł, z VAT] Wykres 23. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 2 do 3 GB włącznie ,67 68,67 11,58 81,15 76,99 76, LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Orange Play Plus Wykres 24. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 2 do 3 GB włącznie 1% 97% 97% 97% % 99% 99% 8% 6% 4% 98% 2% % % % % % % % % % % % % 3% 3% 3% 1% % % LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Orange Play Plus aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 18

19 [zł, z VAT] [zł, z VAT/GB] Wykres 25. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 2 do 3 GB włącznie 5 4,84 4 3,4 3,4 3,38 3,35 3, LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Orange Play Plus Oferty abonamentowe z limitem powyżej 3 GB Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów indywidualnych, z najwyższym limitem transferu, tj. powyżej 3 GB. Wykres 26. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem powyżej 3 GB ,49 134, ,98 11,98 11,75 92, LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Orange Plus T-Mobile 19

20 [zł, z VAT/GB] Wykres 27. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem powyżej 3 GB 1% 98% 98% 97% 1% 1% % 8% 6% 4% 98% 2% % % % % % % 2% 2% 2% % % 2% % % % % % % LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Orange Plus T-Mobile aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Wykres 28. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów indywidualnych z limitem powyżej 3 GB 4 3 3,38 3,38 2,99 3,84 3,84 2, LTE standard LTE standard Cyfrowy Polsat Orange Plus T-Mobile 4.4. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów biznesowych Poniżej zaprezentowano minimalne, średnie i maksymalne wartości najważniejszych statystyk zebranych ofert mobilnego Internetu przeznaczonych dla klientów biznesowych. 2

21 [zł, z VAT] [zł, z VAT] Wykres 29. Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania z usług mobilnego Internetu dla klientów biznesowych Cyfrowy Polsat Inea Netia Orange Play Plus SAT FILM T-Mobile Toya Wykres 3. Minimalny, średni oraz maksymalny efektywny koszt 1GB dla klientów biznesowych Cyfrowy Polsat Inea Netia Orange Play Plus SAT FILM T-Mobile Toya 21

22 [zł, z VAT] [zł, z VAT] Wykres 31. Minimalne, średnie oraz maksymalne ceny aktywacji, abonamentu w promocji oraz poza promocją wszystkich analizowanych ofert dla klientów biznesowych ,65 149, ,42 49,9 26,97 6, aktywacja 1,23 abonament w promocji 9,9 abonament poza promocją średnia minimum maksimum Uwaga: minimalna cena abonamentu w promocji na poziomie, wynika z darmowego okresu korzystania z usługi przez określoną liczbę cykli rozliczeniowych Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem do 2 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych, z najniższym limitem transferu do 2 GB włącznie. Wykres 32. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem do 2 GB włącznie 3 25, ,98 14,6 16,67 2,81 14,7 21,46 18,4 15,9 1 5 Cyfrowy Polsat Inea Netia Orange Play Plus SAT FILM T-Mobile Toya 22

23 [zł, z VAT/GB] Wykres 33. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem do 2 GB włącznie 1% 71% 7% % % 59% 97% 97% 99% 8% 6% 4% 2% % 94% 1% % % % 29% 15% 15% % % % % % % % % 15% 15% 6% % 12% 3% 2% 1% Cyfrowy Inea Netia Orange Play Plus SAT FILM Toya Polsat aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwagi: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Wykres 34. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem do 2 GB włącznie ,29 75, , , ,65 12,98 2,81 14,7 Cyfrowy Polsat Inea Netia Orange Play Plus SAT FILM Toya Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 2 do 5 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych, z limitem transferu w przedziale od 2 do 5 GB włącznie. 23

24 [zł, z VAT] Wykres 35. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 2 do 5 GB włącznie , 44,41 32,17 29,7 46,46 39,1 2 1 Cyfrowy Polsat Netia Orange Plus SAT FILM Toya Wykres 36. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 2 do 5 GB włącznie 1% 92% % % 99% 99% 1% 8% 6% 4% 97% 1% 2% % % % % % % % % % % 8% 3% % 1% 1% % % Cyfrowy Netia Orange Plus SAT FILM Toya aktywacja Polsat modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwagi: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 24

25 [zł, z VAT] [zł, z VAT/GB Wykres 37. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 2 do 5 GB włącznie ,44 11,1 1,72 7,27 11,61 9, Cyfrowy Polsat Netia Orange Plus SAT FILM Toya Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 5 do 1 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych, z limitem transferu w przedziale od 5 do 1 GB włącznie. Wykres 38. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 5 do 1 GB włącznie 7 62, ,56 46,56 48,24 52,46 49, Inea Netia Orange Plus SAT FILM T-Mobile 25

26 [zł, z VAT/GB] Wykres 39. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 5 do 1 GB włącznie 1% 97% % % 99% 99% 8% 6% 4% 97% 1% 2% % % % % % % % % % 3% 3% % 1% 1% Inea Netia Orange Plus SAT FILM aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwagi: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Wykres 4. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 5 do 1 GB włącznie ,34 5,6 7,76 4,82 6, Inea Netia Orange Plus SAT FILM Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 1 do 15 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych, z limitem transferu w przedziale od 1 do 15 GB włącznie. 26

27 [zł, z VAT] Wykres 41. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 1 do 15 GB włącznie ,67 57,63 56,63 48,24 62, Cyfrowy Polsat Orange Play Plus T-Mobile Wykres 42. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 1 do 15 GB włącznie 1% 95% % 98% 99% 8% 6% 4% 1% 2% % % % % % % % % 5% % 2% 1% Cyfrowy Polsat Orange Play Plus aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwagi: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 27

28 [zł, z VAT] [zł, z VAT/GB] Wykres 43. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 1 do 15 GB włącznie 5 4 4,28 4,8 4,5 4, Cyfrowy Polsat Orange Play Plus Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 15 do 2 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych, z limitem transferu od 15 do 2 GB. Wykres 44. Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 15 do 2 GB , , 81,31 68,93 57, Cyfrowy Polsat Inea Netia Play Plus 28

29 [zł, z VAT/GB] Wykres 45. Udział elementów składowych w minimalnym średnim miesięcznym koszcie korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 15 do 2 GB 1% 96% 99% % 98% 99% 8% 6% 4% 98% 2% % % % % % % % % % % 4% 1% 2% 2% 1% Cyfrowy Polsat Inea Netia Play Plus aktywacja modem USB abonament w promocji abonament poza promocją Uwaga: wartości mogą nie sumować się do 1% ze względu na zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Wykres 46. Minimalne efektywne ceny za 1 GB korzystania z usługi mobilnego Internetu dla klientów biznesowych z limitem od 15 do 2 GB , ,42 4,7 3,45 3, Cyfrowy Polsat Inea Netia Play Plus Oferty abonamentowe dla biznesu z limitem od 2 do 3 GB włącznie Poniżej zaprezentowano średnie miesięczne wydatki na usługę mobilnego Internetu, strukturę kosztów oraz cenę za 1 GB danych w ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych, z limitem transferu w przedziale od 2 do 3 GB włącznie. 29

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r. 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3 2. Pakietyzacja usług...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play

Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play + Analiza cen wybranych pakietów usług wiązanych double play i triple play Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, 2011 r. 1. Przedmiot analizy... 3 2. Rynek usług wiązanych... 3 2.1. Pakiety

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Szybki i tani internet na linii TP Porównanie ofert 3 największych operatorów DSL

Szybki i tani internet na linii TP Porównanie ofert 3 największych operatorów DSL Rynek ofert dostępu do internetu Raport bieżący VERIVOX Szybki i tani internet na linii TP Porównanie ofert 3 największych Analiza najtańszych ofert internetu BSA u 3 największych (Dialog, Netia i TP)

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r. czerwiec 2014 r. Wrzesień, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 17.07.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r.

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r. Narodowy Bank Polski Warszawa, 29 marca 2013 r. Departament Systemu Płatniczego Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III BSA/WLR Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia 4.11.2013 r. do 31.12.2014 r. 1.2. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

for me do wszystkich sieci nielimitowane rozmowy NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s przewodnik FM GROUP Mobile nr 5e

for me do wszystkich sieci nielimitowane rozmowy NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s przewodnik FM GROUP Mobile nr 5e for me do wszystkich sieci NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s nielimitowane rozmowy 2013 Dołącz do sieci przewodnik FM GROUP nr 5e 2 nowe możliwości 3 spis treści Telefonia bez limitów Do udogodnień i luksusu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym Warunki Oferty PrOmOcyjnej mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 24.04.2015 roku do wyczerpania zapasów urządzeń objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo