Prolog - ostatni dzień. 24 kwietnia 1994 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prolog - ostatni dzień. 24 kwietnia 1994 roku"

Transkrypt

1 Prolog - ostatni dzień 24 kwietnia 1994 roku Gdy Dave Haynie ostatni raz dojeŝdŝał do kwatery głównej Commodore International, flaga była opuszczona do połowy masztu. Dave pracował przez jedenaście lat w centrali Commodore w West Chester (Pensylwania) jako inŝynier sprzętowy. Zajmował się zaawansowanymi produktami, takimi jak rewolucyjny chipset AAA, który mógł sprawić, Ŝe Amiga stałaby się ponownie najszybszą i najmocniejszą maszyną do multimediów. Ale układy AAA, tak samo jak większość projektów Commodore, zostały anulowane w drodze kolejnych redukcji kosztów, z których ostatnia obejmowała zmniejszenie zatrudnienia w fabryce z ponad tysiąca osób do niecałych trzydziestu. "Przyniosłeś kamerę ostatniego dnia, co Dave?" - zapytał zrezygnowanym głosem recepcjonista. "Taaa... CóŜ, w końcu nie będą juŝ jęczeć, Ŝe wynoszę z firmy tajemnice słuŝbowe, prawda?" - odpowiedział. Dave zaczął obchodzić z kamerą fabrykę, a jego cichy głos odbijał się echem w pustych korytarzach. "Wpadłem na to dzisiaj rano" - rzekł, odnosząc się do pomysłu sfilmowania ostatnich chwil istnienia firmy, której tak wiele zawdzięczał. "Ani trochę tego nie planowałem". Klimatyzacja dudniła głośno, gdy przemierzał magazyn za magazynem. Jeszcze dwa lata temu te ogromne pomieszczenia były zapełnione sprzętem. W samym roku 1994 Commodore sprzedało komputery i akcesoria do nich o wartości miliarda dolarów. Dzisiaj magazyny te stały kompletnie puste. Dave, kontynuując przechadzkę, udał się na piętro. "To miejsce, w którym pracowali goście od chipów", powiedział gdy kamera objęła puste stanowiska. InŜynierowie tu pracujący projektowali na stacjach roboczych CAD układy specjalizowane wykonane w technologii VLSI (układów w bardzo wielkiej skali integracji). Te chipy zawsze stanowiły serce Amigi. Pięć lat później większość komputerów korzystała z tego typu układów poprawiających prędkość wyświetlania grafiki, generowania dźwięku czy odtwarzania wideo. Amiga wprowadziła takie rozwiązania juŝ w roku "Wow, ktoś jeszcze tu jest!" - powiedział Dave, robiąc zbliŝenie na maszynę Briana Rosiera. "I wciąŝ jeszcze pracuje!" Na ekranie widać było złoŝony wykres będący wynikiem symulacji projektowanego układu. "To do mojej następnej pracy" - rzekł inŝynier z uśmiechem. Większość personelu technicznego nie musiała jej długo szukać. Dave przeszedł teraz do swojego biura. Kamera uchwyciła pustą butelkę po piwku dumnie eksponowaną na półce. "To było z okazji narodzin mojego syna" - powiedział, po czym przechodząc dookoła zarejestrował biurko zapełnione technicznymi papierzyskami. "Musiałem coś z tym zrobić" - mruknął wychodząc. "Tu było moje stanowisko pracy" - wyjaśnił, kontynuując wycieczkę. Na biurku leŝały przeróŝne Amigi, jeden Macintosh IIsi, tony sprzętu testującego oraz spory prototyp pewnej płyty drukowanej.

2 "A to... to jest trzy A" - powiedział Dave, a w jego głosie pobrzmiewała duma i zgorzknienie. "Przeczytałem w "Necie", Ŝe AAA nigdy nie istniało. CóŜ, oto i ono!" Wskazał banki pamięci, sloty rozszerzeń oraz inne cechy prototypu. Wielu inŝynierów Commodore korzystało z Internetu jeszcze zanim powstał World Wide Web. Tak zwany "Net" działał wyłącznie w trybie tekstowym, a korzystali z niego pracownicy naukowi, laboratoria i garstka hobbystów. Układy AAA były tematem wielu plotek, od samej zapowiedzi, poprzez serię opóźnień aŝ po ostateczne anulowanie. Byli tacy, którzy uwaŝali, Ŝe sprzęt ten nigdy nie istniał. Inni nadawali AAA mityczne właściwości, wiernie czekając na ich premierę i idącą za nią dominację rynku komputerowego. Ci sami ludzie zachowali tę wiarę przez długie lata, nawet wtedy gdy Amiga bezskutecznie próbowała parę razy podnieść się po upadłości macierzystej firmy. Ci ludzie nigdy nie wyrzekli się swoich marzeń. Inni byli bardziej pragmatyczni. "Oto i Dr. Mo!" - wykrzyknął Dave, spotykając Grega Berlina, menedŝera systemów high-endowych w Commodore International. Greg klęczał na podłodze wyciągając z komputera układy scalone i odkładając je, jeden po drugim, na obudowie tower. "Dr. Mo zajęty podkradaniem" - powiedział Greg, podnosząc głowę. Z jego twarzy moŝna było wyczytać rozbawienie, poczucie winy, smutek i zrezygnowanie jednocześnie. Westchnął. "CóŜ, tyle lat czekałem - w końcu się przełamałem. Zdecydowałem, Ŝe skoro byłem tu tak długo, to coś mi się naleŝy". Spojrzał na mały, Ŝałosny stosik i uderzyła go ta niesprawiedliwa wymiana. "Więc zabieram ze sobą parę kostek RAM-u" - dokończył. Wstęp W Amidze spełniło się marzenie. Była ona niedrogim, szybkim i elastycznym komputerem multimedialnym, który mógł zostać wykorzystany praktycznie do wszystkiego. Radziła sobie z grafiką, dźwiękiem i animacją z taką łatwością, z jaką współczesne jej inne komputery przetwarzały sam tekst. Amiga wyprzedzała swoje czasy o dobre 10 lat. Była wszystkim, co wymarzyli sobie jej projektanci. Poza jednym, dosyć istotnym problemem: świat nie do końca wiedział o jej istnieniu. Komputery klasy PC odgrywają dzisiaj kolosalną rolę w nowoczesnym społeczeństwie. Tym bardziej zaskakujące jest odkrycie, Ŝe maszyna z większością cech współczesnego PC ukazała się w 1985 roku. Niemal wszyscy, którzy nabyli i uŝywali Amig stali się jej zatwardziałymi miłośnikami. Wielu z tych ludzi z czułością wspomina czasy, gdy Amiga święciła triumfy i opłakuje utratę platformy. Część z nich, nie zwaŝając na szybkość i moc nowoczesnych PC, twierdzi, Ŝe nowym maszynom wciąŝ jeszcze brakuje dreszczyku, tego ducha, który oŝywiał ich komputer. Garstka wciąŝ jeszcze uŝywa swoich Amig, długo po tym jak pecety o porównywalnych moŝliwościach trafiły na śmieci. UŜytkownicy Amigi, jak Ŝadna inna grupa, byli i są ogromnie zafascynowani swoją platformą. Skoro więc Amiga była taka wspaniała, to dlaczego tak niewielu ludzi o niej słyszało? Na świecie moŝna znaleźć ogromne ilości podręczników na temat IBM PC i róŝnych jego klonów, a nawet sporą bibliotekę dotyczącą komputerów Apple i Macintosh. Początkom przemysłu komputerów osobistych poświęcono wiele ksiąŝek oraz filmów dokumentalnych. Kilka znanych przykładów to świetna ksiąŝka "Accidental Empires" ("Imperia z przypadku"), na bazie której powstał dokument telewizyjny - "Triumph of the Nerds" ("Triumf maniaków komputerowych") oraz znacząca praca "Fire in the Valley" ("Ogień w dolinie") i oparty na niej film telewizyjny, który HBO zatytułowało "Pirates of Silicon Valley" (w polskiej wersji: "Piraci z Krzemowej Doliny"). Prace te koncentrują się na pasjonującej opowieści o wczesnych dniach komputerów osobistych. PrzybliŜają nam takie postacie jak Bill Gates czy Steve Jobs, ludzi toczących ze

3 sobą otwartą wojnę, ale jednocześnie podejmujących wysiłki, by umocnić nowo powstały przemysł oraz sprawić, aby reszta świata traktowała ich powaŝnie. Znajdziemy w nich wszystko o perypetiach Microsoftu, IBM-a, Apple oraz innych firm, którym nie udało się przetrwać. Warto jednak zauwaŝyć, Ŝe Commodore czy Amiga są wspominane niezwykle rzadko, a jeśli juŝ, to pobieŝnie. Dlaczego? Moja pierwsza próba znalezienia materiałów dotyczących historii Amigi, zakończyła się fiaskiem. Efektem kolejnych, wyczerpujących poszukiwań była zaledwie garstka starych instrukcji, przewodników po oprogramowaniu i podręczników dla programistów. Nie mogłem w to uwierzyć. CzyŜby historia Amigi była aŝ tak nieciekawa? CzyŜby komputer ten był jedynie marginesem na karcie historii komputerów, nic nie wnoszącym i nie wyróŝniającym się na tle innych platform? Gdy tylko rozpocząłem badania w tym temacie, znalazłem odpowiedź, która zaskoczyła mnie duŝo bardziej niŝ istnienie komputera jako takiego. Historia Commodore oraz Amigi była o wiele ciekawsza od tej Apple czy Microsoftu. To opowieść o wizji, kunszcie technicznym, poświęceniu oraz koleŝeństwie. Jest to jednak równieŝ opowieść o oszustwie, perfidii i zdradzie. Opowieść, która w duŝej mierze nie została do końca opowiedziana. Ta seria artykułów ma na celu wyjaśnić czym była Amiga, co znaczyła dla jej projektantów i uŝytkowników oraz dlaczego, pomimo jej względnego zapomnienia i przedwczesnego upadku, miała tak wielkie znaczenie dla przemysłu komputerowego. PodąŜa ona za ludźmi, których Ŝycie odmieniło się poprzez kontakt z Amigą oraz ukazuje czym owi ludzie zajmują się dzisiaj. I wreszcie, skupia się na małej, pełnej poświęcenia grupie ludzi, którzy w dziesięć lat po bankructwie firmy Commodore dokonali wielkiej, na pozór niemoŝliwej rzeczy i stworzyli nową Amigę oraz dedykowany jej system operacyjny. Długo po tym jak większość ludzi spisała Amigę na straty, ci ludzie poświęcili swój czas, wiedzę oraz pieniądze, dąŝąc do tego celu. Wielu uzna ich wysiłek za daremny, a nawet idiotyczny. Ale dla tych, którzy rozumieją, dla tych, którzy byli na miejscu oraz Ŝyli w czasach, gdy Amiga święciła triumfy - dla nich nie wydaje się to w Ŝaden sposób idiotyczne. Ta historia jest w zasadzie o czymś jeszcze. To nie tylko opowieść o twórcy komputerów. To historia odwiecznej walki pomiędzy przeciętnością a doskonałością, między zwykłą egzystencją a wychodzeniem duŝo dalej poza oczekiwania. W wielu miejscach tej opowieści walkę tę reprezentują dwie strony: cięŝko pracujących inŝynierów-idealistów, ogarniętych gorącym pragnieniem stworzenia czegoś nowego i wspaniałego oraz niekompetentnych i często chciwych menedŝerów i członków zarządu, którzy ostatecznie zniszczyli to marzenie. Ale opowieść wykracza ponad to. W jej centrum znajdują się ludzie. Nie tylko projektanci i programiści, ale takŝe uŝytkownicy i entuzjaści, wszyscy ci, których Ŝycie odmieniła Amiga. W tym i ja, poniewaŝ równieŝ się do nich zaliczam, pomimo Ŝe spóźniłem się na imprezę o dobre dziesięć lat. Wszyscy ci ludzie mają pewną wspólną cechę. Znają moc marzeń. Marzenie ( ) Jest na świecie wielu ludzi, którzy przyczynili się do powstania Amigi, ale marzenie naleŝało do tylko jednego z nich, nazwanego później ojcem Amigi - Jay'a Minera. Jay urodził się w Prescott, w stanie Arizona, 31 maja 1932 roku. Dorastał w czasach kryzysu, stąd w bardzo wczesnym wieku zainteresował się elektroniką. Studia rozpoczął na uniwersytecie w San Diego. W tym czasie wojna w Korei rozpętała się na dobre, a Jay zgłosił

4 się do StraŜy PrzybrzeŜnej. Jego wykształcenie oraz zainteresowania działały na jego korzyść, prowadząc go do szkoły elektroniki w Groton, w stanie Connecticut. Tam poznał swoją przyszłą Ŝonę, Caroline Poplawski. Pobrali się skromnie w 1952 roku. Zainteresowanie Jay'a elektroniką nie malało. Zabrał swoją Ŝonę do Kalifornii, gdzie wstąpił na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Tytuł inŝyniera elektroniki zdobył w 1958 roku. Później Berkeley stało się kolebką informatyki - z uczelni tej wywodzi się między innymi protokół TCP/IP, aktualny standard dla całego Internetu. Przez kolejne 10 lat Jay tułał się od firmy do firmy, wiele z nich tak naprawdę rozkręcając. Pragnienie uczestniczenia w projektowaniu na etapie fundamentów było u niego silniejsze niŝ chęć posiadania stałej posady. W świeŝo powstałych firmach tradycyjne zasady zarządzania, czy procedury są zazwyczaj puszczane mimo uszu. Ludzie, począwszy od zwykłego, szarego pracownika, aŝ po dyrektora generalnego, nie trzymają się kurczowo swojej działki, lecz po prostu robią to, co musi zostać zrobione. Takie środowisko bardzo odpowiadało Minerowi. W końcu Jay wylądował w młodziutkiej firmie zwanej Atari, która błyskawicznie awansowała z nicości do ogólnoświatowej sławy, dzięki wprowadzeniu pierwszych gier komputerowych, z bestselerową PONG na czele. Atari nie było zwykłą firmą. Jej załoŝyciel, Nolan Bushnell był dzieckiem lat sześćdziesiątych. Wierzył, Ŝe korporacje mogą być czymś więcej niŝ tylko bezdusznymi maszynami zysku. UwaŜał, Ŝe powinny być one jak rodziny, w których waŝne jest wzajemne wsparcie - nie tylko finansowe. W Atari nie obowiązywało zbyt wiele zasad i, tak długo jak wykonywałeś swoją robotę, nie miało znaczenia jakim jesteś dziwakiem. Jako ciekawostkę warto nadmienić, Ŝe jednym z pracowników Atari był Steve Jobs, który później przeniósł się, by zajmować się większymi i lepszymi rzeczami. Człowiekiem, który w połowie lat siedemdziesiątych zatrudnił Minera w Atari był Harold Lee. Stał się on później dozgonnym przyjacielem Jay'a. Powiedział kiedyś o nim "ten człowiek zawsze projektował. Nigdy nie przestawał projektować". Taka postawa, w firmach takich jak Atari, mogła przynieść wiele korzyści. Jay został głównym projektantem układów dla rewolucyjnego produktu, który miał stworzyć przemysł wart wiele miliardów dolarów. Mowa o Atari 2600, inaczej zwanym VCS (Video Computer System). Czas Atari Pokolenie graczy, które wyrosło na Sony i Nintendo moŝe nie pamiętać Atari istniejącego juŝ właściwie tylko jako logo i marka wykorzystywana przez firmę zajmującą się wydawaniem gier komputerowych. Tak naprawdę to Atari było fundamentem branŝy elektronicznej rozrywki, jaką znamy dzisiaj. VCS była pierwszą konsolą do gier o tak olbrzymiej popularności. Choć składała się z naprawdę prymitywnych części, przetrwała na rynku dłuŝej niŝ którykolwiek z jej konkurentów. Wiele z jej długowieczności jest zasługą doskonałego projektu autorstwa Jay'a Minera, który umoŝliwił programistom z zewnątrz wyciśnięcie z konsoli rzeczy, o których jej twórcom nawet się nie śniło. Sztandarowym przykładałem moŝe być tutaj gra "Chess", stworzona przez Atari. Na oryginalnym pudełku VCS widniał zrzut ekranu przedstawiający maszynę grającą w szachy, chociaŝ projektanci wiedzieli, Ŝe model 2600 nie ma wystarczającej do tego celu mocy obliczeniowej. Gdy ktoś oskarŝył Atari o wprowadzającą w błąd reklamę, programiści z firmy uświadomili sobie, Ŝe muszą jednak spróbować taką grę napisać. Udało im się osiągnąć to, co pozornie niemoŝliwe, dzięki sztuczkom programistycznym - rzecz, która w czasach Amigi miała się jeszcze wielokrotnie powtórzyć.

5 Po osiągnięciu tak wielkiego sukcesu z VCS-em, Jay'owi przydzielono zadanie stworzenia pierwszego w ofercie Atari komputera osobistego. W 1978 roku komputery ledwo się domowiły, a ich produkcja odbywała się w niewielkich, dziwacznych firemkach, które ledwo co opuściły garaŝe. Apple (załoŝony przez wyŝej wymienionego Steve'a Jobsa i Steve'a Woźniaka) był jednym z głównych graczy na rynku, a obok niego Tandy Radio Shack oraz Commodore (o którym opowiemy dokładnie w kolejnych częściach). Komputer, który udało się Jay'owi zbudować - Atari 400, miał swoją premierę w 1979 roku. Światło dzienne ujrzał równieŝ bardziej wydajny i wyposaŝony w lepszą klawiaturę model 800. W tym czasie większość z konkurencji produkowała niezgrabne, wielkie i cięŝkie "klocki", a generowana przez nie grafika (jeŝeli w ogóle potrafiły generować obraz) była albo monochromatyczna, albo, jak w przypadku Apple ][, ograniczona do palety ośmiu kolorów. Atari 400 i 800 potrafiły jednocześnie wyświetlać 40 kolorów oraz cechowały się układami wspomagającymi dźwięk i grafikę do takiego stopnia, Ŝe moŝliwe stało się dokładne przenoszenie na nie gier z automatów. W porównaniu z Apple ][ czy TRS-80 maszyna Atari wyglądała jakby pochodziła z przyszłości. Tak samo było parę lat później z Amigą. Jednak zarząd Atari na kilka sposobów osłabił sukces modeli 400/800. Po pierwsze, aby uniknąć współzawodnictwa z VCS, nie doceniono lub nawet w ogóle pominięto gry dla nowej platformy, tłumacząc, Ŝe komputer powinien słuŝyć do "powaŝnych" zadań. Jak na ironię, gdy firma poszukiwała następcy dla modelu 2600, skończyło się na umieszczeniu Atari 400 w mniejszej, pozbawionej klawiatury, obudowie. Co gorsze, Atari obawiało się zdradzać w jaki sposób działa ich maszyna. UwaŜali oni, Ŝe takie informacje powinny być tajemnicą handlową, dostępną wyłącznie dla programistów Atari. Niektórzy, jak bardzo znany programista John Harris, podjęli wyzwanie i zdołali poznać sposób funkcjonowania Atari wykorzystując proces podobny do inŝynierii wstecznej. Tak czy inaczej, z powodu kompletnego braku wsparcia dla deweloperów spoza Atari, sprowadzono zagładę na nowy komputer i status wschodzącej gwiazdy przemysłu nagle prysnął. Po tym jak modele 400 i 800 trafiły pod strzechy, zarząd Atari widział Jay'a przy pracy nad kolejnymi komputerami. Jednak chcieli oni, aby Jay bazował na tym samym procesorze, w który wyposaŝony był VCS oraz seria 400/800. Układ ten, 6502, był sercem wielu komputerów tamtych czasów. Ale Jay chciał wykorzystać nowy chip rodem z laboratoriów Motoroli Procesor był marzeniem kaŝdego inŝyniera - szybki, wyprzedzający aktualną technikę o lata świetlne i łatwy do zaprogramowania. Był przy tym jednak nieprzyzwoicie drogi i wymagał więcej kości pamięci, a zarząd Atari ani myślał o wprowadzaniu na rynek droŝszych maszyn. KaŜdy, kto przyglądał się historii elektroniki wie, Ŝe w tej branŝy to, co dziś jest drogie za jakiś czas stanie się tańsze. Jay to dostrzegał i próbował forsować swój pomysł u szefostwa. Stanowczo i konsekwentnie mu odmawiano. W tamtym czasie Atari przechodziło zmiany i to niekoniecznie na lepsze. Gwałtowny wzrost firmy przyniósł ze sobą problemy z płynnością finansową - w rezultacie Nolan Bushnell w 1978 roku sprzedał Atari firmie Warner Communications. Początkowa rodzinna atmosfera i duch współpracy poczęły błyskawicznie zanikać. Nowy dyrektor generalny - Ray Kassar wywodzący się z przemysłu odzieŝowego, o branŝy elektronicznej wiedział bardzo niewiele. Udało mu się zrazić do siebie programistów VCS, odmawiając im tantiemów ze sprzedaŝy gier, jakie stworzyli (a które w tamtych czasach sprzedawały się w astronomicznych liczbach), a nawet porównał ich do "projektantów ręczników dla primadonny". Jego

6 postępowanie przyczyniło się do sporej liczby wypowiedzeń. Część z opuszczających Atari programistów załoŝyła własne firmy - jak na przykład Activision, stworzona przez Larrego Kaplana. Tak się składa, Ŝe Larry był jednym z pierwszych programistów VCS. Jay miał niesamowite wizje komputera, jaki mógłby stworzyć wykorzystując układ 68000, ale zarząd Atari po prostu nie był zainteresowany. Koniec końców Jay zniesmaczył się i odszedł z firmy z początkiem 1982 roku. Wstąpił do Zimast, małej firmy, w której tworzył układy wykorzystywane w rozrusznikach serca. Jego marzenia legły w gruzach. Jednak, jak to wiele razy bywało w krótkiej historii tej branŝy, nieprzewidziany zbieg wydarzeń sprawił, Ŝe uprzednio niemoŝliwe stało się moŝliwe. Podczas gdy technologia rozwijała się pręŝnie, ilość osób, które wydawały się ogarniać ją umysłem była raczej niewielka. Ludzi tych nie miało juŝ ograniczać krótkowzroczne zarządzanie wielkich firm. Przyszedł czas, aby wzajemnie się odnaleźli i wspólnie spełnili marzenie. Coś sprawiło, Ŝe w połowie 1982 roku Larry Kaplan podniósł słuchawkę i wykonał brzemienny w skutkach telefon do Jay'a Minera. Larry zbierał owoce sukcesu Activision, ale czuł się ograniczony tym, Ŝe tworzy gry głównie na Atari VCS. Gry wideo były w tamtych czasach gorącym tematem i wielu inwestorów chętnie wspierało startujące w tej branŝy firmy. Pewne konsorcjum z Teksasu (w skład, którego wchodziło między innymi trzech dentystów oraz baron naftowy zajmujący się równieŝ sprzedaŝą rozruszników serca - stąd znał go Jay) złoŝyło Larremu propozycję zainwestowania siedmiu milionów dolarów w nową firmę zajmującą się grami wideo. Larry natychmiast przedzwonił do Zimast i zapytał Jay'a, czy zechciałby wziąć udział w nowym przedsięwzięciu. Pomysł wyglądał następująco: Larry i Activision zajęliby się tworzeniem gier, natomiast Jay i Zimast - sprzętu, na którym miałyby one działać. W ten sposób kaŝdy mógłby zarobić. Szybko zdecydowano o nazwie dla nowej firmy. Wybrano "Hi- Toro", poniewaŝ brzmiało zarówno jak coś związanego z nowoczesną technologią jak i teksańsko. Przedsiębiorstwo potrzebowało kogoś, kto będzie wszystkim zarządzać, więc szybko zrekrutowano Davida Morse'a - wiceprezesa do spraw marketingu w firmie Tonka Toys. Trzech załoŝycieli wynajęło małe biuro w Santa Clara, w stanie Kalifornia i rozpoczęło prace nad najnowocześniejszą maszyną do gier. Mniej więcej w tym czasie Larry Kaplan zaczął mieć powaŝne wątpliwości na temat całego tego pomysłu. Jay przypuszczał, Ŝe sprawy nie szły do przodu tak szybko, jak Kaplan zakładał lub moŝe obawiał się, Ŝe w branŝy gier panuje juŝ zbytni tłok. Tak czy inaczej, pod koniec 1982 roku Larry zdecydował się opuścić firmę. Wyszło na jaw, Ŝe Nolan Bushnell z Atari złoŝył Kaplanowi bardzo hojną ofertę, która jednak później okazała się nieco mniej hojna niŝ Larry oczekiwał. Odejście Kaplana stanowiło dla początkującego przedsiębiorstwa nie lada kłopot - firma została bez szefa zespołu inŝynierów. To Larry bowiem, chociaŝ był programistą, a nie inŝynierem, zajmował się w Hi-Toro tą działką. Światło padło na Jay'a Minera. Jay zdawał sobie sprawę, Ŝe to była jego szansa. Zgodził się przejąć obowiązki głównego inŝyniera pod dwoma warunkami. Nowa maszyna miała powstać na bazie układu i mieć moŝliwość funkcjonowania jako komputer. Zrodzona jako konsola, lecz z sercem komputera Konsole do gier i komputery osobiste od strony swojego wnętrza wcale tak bardzo się nie róŝnią. Sercem jednych jak i drugich jest procesor (Apple ][, Commodore 64 i Atari 400/800

7 wykorzystywały procesor 6502, ten sam układ, który znalazł zastosowanie takŝe w pierwszych wersjach konsol Nintendo i Sega), umoŝliwiają podłączenie urządzeń sterujących (klawiatury i myszy do komputerów, joysticki i pady do konsol), a obraz wyświetlają na monitorze lub telewizorze. Podstawową jednak róŝnicą jest współdziałanie z uŝytkownikiem. Konsole słuŝą wyłącznie do jednego - do gier, podczas gdy komputery osobiste pozwalają na pisanie listów, przeprowadzanie kalkulacji finansowych, a nawet tworzenie własnych programów. Komputery więcej kosztują, ale równieŝ na więcej pozwalają. Nie wymagało więc wiele wysiłku i pracy, aby nowa konsola firmy Hi-Toro mogła zostać opcjonalnie rozszerzona o nowe komponenty dające w efekcie komputer z prawdziwego zdarzenia. Nie było to jednak po myśli inwestorów. Chcieli oni zarabiać pieniądze, a w tamtym okresie wpływy z rynku gier wideo miały miaŝdŝącą przewagę nad przychodami z rynku komputerów osobistych. Jay i jego koledzy postanowili więc, Ŝe ich nowy sprzęt będzie wyglądał jak konsola do gier, ale zostanie w nim sprytnie ukryta moŝliwość rozszerzenia go do pełnoprawnego komputera. Była to jedna z tych decyzji, którą obecnie moŝna określić jako niewiarygodnie proroczą. W tamtym czasie pomysł zdawał się być mało praktyczny - inwestorzy chcieli mieć konsolę do gier, nowa firma potrzebowała Jay'a Minera, a Jay chciał zaprojektować nowy komputer. Kompromis, na który zdecydowali się twórcy Amigi zadowalał wszystkich. Jednak wydarzenia, które miały nastąpić sprawiły, Ŝe ta decyzja nie była tylko korzystna, ale i niezbędna do przetrwania firmy. Krach na rynku gier wideo Załamanie się rynku gier wideo w roku 1983, tak jak większość tego typu zdarzeń, było łatwe do przewidzenia kiedy juŝ nastąpiło. Rosnąca sprzedaŝ zarówno konsol do domowego uŝytku, jak i salonowych automatów do gier, utwierdziła firmy w przekonaniu, Ŝe potencjalne zyski z tego interesu są nieograniczone. Marketingowcy z firmy Atari przechwalali się, Ŝe dosłownie mogliby "narobić do pudełka i je sprzedać". I tak właśnie robili. Na rynku było zbyt wiele firm tworzących zbyt wiele gier dla Atari VCS i innych konkurencyjnych konsol. Jakość gier zaczęła spadać, a techniczne ograniczenia pierwszej generacji maszyn do gier zaczęły dawać znać o sobie. Obchodzenie ich za pomocą sztuczek programistycznych działało tylko do czasu. Dzisiaj to zrozumiałe, Ŝe kaŝda nowa generacja konsol do gier posiada ograniczony cykl Ŝycia, a nowy sprzęt pojawia się zaraz po tym, gdy starszy nie daje sobie z czymś rady. Wtedy jednak przemysł ten był tak młody, Ŝe nie znano jeszcze sinusoidalnej krzywej obrazującej popyt na platformy do gier. Ludzie oczekiwali, Ŝe sprzedaŝ będzie rosła w nieskończoność. Sytuacja ta była podobna do tzw. bańki internetowej ("Dot-com bubble"), która zaistniała pod koniec lat 90-tych XX wieku ("Dot-com bubble" to zjawisko, którego doświadczyły spółki giełdowe działające w sektorze internetowym w latach Akcje szybko zwyŝkowały, dając inwestorom szanse na duŝe zyski. Rynek jednak się nasycił, przysłowiowa "bańka" pękła, powodując, Ŝe wiele firm oszukało się próbując inwestować dalej co doprowadził do recesji - przyp. tłum.). Osiągnięto punkt, w którym początkowy entuzjazm zastąpiło szaleństwo. Ten moment moŝna dokładnie wskazać - było nim wydanie nowej gry dla Atari VCS pod koniec 1982 roku, które zbiegło się z wydaniem kinowego hitu "E.T. The Extra Terrestrial". Atari wydało miliony dolarów kupując licencję na stworzenie gry, lecz ludzie od marketingu zaŝądali, aby powstała i trafiła do sprzedaŝy w przeciągu sześciu tygodni. Dobre oprogramowanie jest jak dobre wino - musi dojrzeć. Gra, którą przygotowali programiści z firmy Atari okazała się tylko cierpkim w smaku winiaczem. Była wtórna, frustrująca i nie

8 oferowała zbyt wiele rozrywki. Szefowie Atari nie zdawali sobie jednak z tego sprawy. Spotęgowali swój błąd zamawiając produkcję pięciu milionów kartridŝy, czyli prawie tyle, ile było wszystkich istniejących wówczas na rynku konsol VCS. Szaleństwo jednak się na tym nie zatrzymało. Wydając grę Pac-Man, Atari wyprodukowało więcej kartridŝy niŝ istniało konsol, na których moŝna było ją uruchomić! Szef działu marketingu Atari zapytany o ten fakt udzielił odpowiedzi całkowicie oderwanej od rzeczywistości. Odrzekł, Ŝe ludzie mogliby mieć ochotę kupić dwa egzemplarze: jeden do domu, a drugi do domku w górach, gdzie spędzają wakacje! Zamiast dwóch kopii większość ludzi kupiła dokładnie zero. Atari (i w związku z nim takŝe Warner) poinformowało o duŝych stratach i zostało zmuszone do spisania na straty większości niesprzedanych, zalegających w magazynach kartridŝy. Podczas pamiętnego wydarzenia dziesiątki tysięcy egzemplarzy "E.T.", "Pac-Mana" i innych gier zostało zniszczonych i wyrzuconych na przemysłowe wysypisko śmieci. Fiasko gry "E.T." było właśnie tym momentem, w którym pękła przysłowiowa bańka. Miliony dzieci na całym świecie zdecydowało, Ŝe Atari i, co za tym idzie, wszystkie konsole do gier nie były juŝ "cool". SprzedaŜ sprzętu i gier drastycznie spadła. Nagle fundusze, przedkładane na potrzeby nowych firm tworzących gry, zniknęły. W przeciwieństwie do konsol, sprzedaŝ komputerów osobistych systematycznie rosła. Maszyny takie jak Apple ][, Commodore 64, czy nawet nowy IBM PC stawały się coraz bardziej popularne w domach. Rodzice czuli się usprawiedliwieni, Ŝe płacą więcej za narzędzie wspomagające edukację ich dziecka, podczas gdy same dzieci cieszyły się z faktu, Ŝe na tych małych komputerach teŝ mogły grać w gry. W ten sposób zrodziły się warunki do rozstrzygającego spotkania. Zdenerwowani inwestorzy firmy Hi-Toro, widząc jak na ich oczach załamuje się rynek gier wideo, z niepokojem pytali Jay'a Minera czy jest moŝliwe, aby przerobić nową konsolę na komputer osobisty z prawdziwego zdarzenia. Wyobraźcie sobie ulgę jaką musieli poczuć, gdy Jay powiedział im, Ŝe planował to juŝ od dawna! Pozostawał tylko jeden problem: nazwa firmy. PobieŜne sprawdzenie rzeczy wyjawiło, Ŝe nazwa Hi-Toro jest juŝ zarezerwowana dla pewnej japońskiej firmy oferującej usługi w zakresie koszenia trawników. Jay chciał, aby jego komputer był zarazem przyjazny jak i seksowny. Zaproponował słowo "Amiga" jako hiszpański odpowiednik przyjaciółki. Raczej chyba nie przypadkowo - w ksiąŝce telefonicznej słowo Amiga występowało przez słowem Atari! Początkowo Jay nie był jednak do końca usatysfakcjonowany nazwą. Z racji jednak, Ŝe nikt nie wpadł na coś lepszego, nazwa pozostała. Gdy wszystko było juŝ na miejscu, a gracze zajęli swoje pozycje, moŝna było rozpocząć właściwą rozgrywkę. Sen stawał się rzeczywistością. Początki Amigi Pewnego razu Jay Miner opisał uczucie jakie mu towarzyszyło w początkach firmy Amiga. Przyrównał siebie do Myszki Miki w filmie Fantasia, gdy główny bohater stworzył magiczne miotły, które pomagały mu przenosić wiadra z wodą, a następnie nie był w stanie ich powstrzymać, gdyŝ wyrwały się spod kontroli. Jay zatrudnił czterech inŝynierów, aby pomogli mu w pracach nad opracowaniem sprzętu oraz szefa zespołu projektującego oprogramowanie - Boba Pariseau. Bob szybko zatrudnił do pomocy kolejnych czterech

9 programistów. Młoda firma szybko stała się nieokiełznaną bestią, która pochłaniała pieniądze w niesamowitym tempie. Było to jednak konieczne. W tym przemyśle, bardziej niŝ w jakimkolwiek innym, prędkość jest najwaŝniejsza i nigdy nie ma wystarczającej ilości czasu. Rzeczy zmieniają się tak szybko, Ŝe tegoroczna nowinka techniczna, w kolejnym roku staje się przestarzała. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest skoncentrowanie duŝych nakładów ludzkiej inwencji, przy pomocy której powstanie bardzo inteligentny projekt moŝliwy do jak najszybszego przejścia przez wszystkie stadia rozwoju produktu: od projektu, przez wstępny prototyp, aŝ po produkt końcowy. Nawet ten nieelegancki, mało oryginalny i graficznie upośledzony IBM PC zaprezentowany w 1981 roku powstał w wyniku szybkiego, jednorocznego programu wdroŝeniowego. Ludzie z firmy IBM wiedzieli, Ŝe choć firma jest silna i ma zaplecze finansowe i technologiczne większe niŝ niejedno małe państwo, to nie jest odporna na presję czasu. Mała firma, jaką była Amiga, miała jeszcze większe problemy. Obok wywołującej nerwowość gonitwy mającej na celu powiększanie personelu i rozwój nowego produktu, Jay i jego zespół musieli martwić się depczącymi im po piętach większymi firmami, które wykorzystując techniki szpiegostwa przemysłowego mogły wykraść im pomysły i dzięki większemu zapleczu technologicznemu szybciej wprowadzić je na rynek. Nikt nie wiedział co Amiga Inc. kombinuje, a załoŝycielom firmy taki stan rzeczy był bardzo na rękę. Obmyślono szczegółowy, dwufazowy plan ataku zapewniający, Ŝe nikt przed Amigą nie zaprezentuje światu ich ambicjonalnych pomysłów. Na początek firma miała stworzyć wprowadzający w błąd front biznesowy. Musiało to być coś na tyle prostego, aby nie pochłonęło zbyt duŝo środków przeznaczonych na właściwą pracę, a jednocześnie nie utrudniało pracy nad właściwym produktem i nie przyniosło straty (a być moŝe nawet zysk). Firma zdecydowała się trzymać swoich korzeni związanych z przemysłem gier wideo i wyprodukować sprzęt i oprogramowanie będące dodatkiem do Atari VCS. Jednym z pierwszych produktów, obecnie rarytasem kolekcjonerskim, był Amiga Joyboard - coś na styl joysticka, przy czym gracz stał na tym lub siedział czyniąc wychyły w róŝnych kierunkach. Firma napisała takŝe kilka prostych gier wykorzystujących to urządzenie. Dotyczyły one narciarstwa oraz jazdy na deskorolce. Początkowo przychód ze sprzedaŝy tego urządzenia pomógł firmie utrzymać się na powierzchni, lecz załamanie się rynku gier wideo w 1983 roku nie omieszkało pozostawić po sobie piętna. SprzedaŜ szybko zaczęła spadać. Ta krótka historia raczkującej firmy miała swój ogromny wkład w przyszłość komputera Amiga. RJ Mical, programista piszący skomplikowane procedury, które miały oŝywić Amigę, napisał prostą grę wykorzystującą Joyboard. Powstała, aby pomóc mu się zrelaksować. Gra nazywała się "Zen Meditation", a jej celem było jak najdłuŝsze wysiedzenie w bezruchu. Gra cieszyła się duŝą popularnością w biurach Amigi. Do tego stopnia, Ŝe gdy przyszło do napisania tekstu, który miałby pojawić się w przypadku powaŝnego błędu systemowego, programista wymyślił termin "Guru Meditation Error". Istniał on w systemie przez wiele lat do czasu, gdy pewna nikomu nieznana, mało twórcza, waŝniejsza "szycha" z Commodore nakazała usunąć ten tekst, zastępując go zwrotem "Software Failure". Drugim narzędziem zmyłki szpiegostwa przemysłowego było nazewnictwo układów specjalizowanych, które zespół opracowywał dla Amigi. Dave Morse zdecydował, Ŝe od teraz, wszystkie te układy będą nosić Ŝeńskie imiona. Pomysł temu przyświecający był taki, Ŝe nikt, komu udałoby się przechwycić rozmowę telefoniczną pomiędzy ludźmi z Amigi, nie byłby w stanie domyślić się, Ŝe rozmowa jest na temat elementów komputera. Określenia, Ŝe "Agnes" ma swoje kaprysy, a "Denise" nie spełnia oczekiwań trafiły w poczucie humoru inŝynierów. Sam komputer nazwano "Lorraine" - od imienia Ŝony Dave'a.

BARTŁOMIEJ KLUSKA DAWNO TEMU W GRACH CZAS PIONIERÓW SZKICE Z HISTORII GIER KOMPUTEROWYCH ORKA

BARTŁOMIEJ KLUSKA DAWNO TEMU W GRACH CZAS PIONIERÓW SZKICE Z HISTORII GIER KOMPUTEROWYCH ORKA DAWNO TEMU W GRACH BARTŁOMIEJ KLUSKA DAWNO TEMU W GRACH CZAS PIONIERÓW SZKICE Z HISTORII GIER KOMPUTEROWYCH ORKA Copyright 2008 by Bartłomiej Kluska Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z autorem: www.kluska.net

Bardziej szczegółowo

marketing w sieci - studia przypadków -

marketing w sieci - studia przypadków - marketing w sieci - studia przypadków - Kraków 2012 Redakcja Łukasz Leszczyński Projekt graficzny okładki Monika Pletnia Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11 31-033

Bardziej szczegółowo

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: How Google Tests Software Tłumaczenie: Julia Szajkowska ISBN: 978-83-246-8656-8 Authorized translation from the English language edition, entitled: HOW GOOGLE TESTS SOFTWARE; ISBN 0321803027;

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie?

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? WSTĘP,,Stań się demonicznym straŝnikiem lochu, który ma na usługach armię przeraŝających potworów. Zaprowadź rządy terroru w sielskich krainach na powierzchni.

Bardziej szczegółowo

Komputer notebook (laptop) netbook

Komputer notebook (laptop) netbook Bogdan Krzymowski Komputer notebook (laptop) netbook Poradnik dla seniorów młodych duchem Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP Redaktor: Piotr Gomoliński Książka jest przeznaczona dla osób, które nie miały

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

fan AMIGA Commodore 64 PET COMMODORE & AMIGA

fan AMIGA Commodore 64 PET COMMODORE & AMIGA COMMODORE AMIGA LUTY 2013 numer 10 (1/2013) AMIGA Amiga w kieszeni 2: Uae4droid Diagnostyka - nie tylko kombajn NetSurf - nowa nadzieja Perełki z Amikit Simple Find 3 Commodore 64 1541-III Atari ST Loadery

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro.

Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro. Adam Michał Kuczborski Nr albumu: 182409 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro.

Bardziej szczegółowo

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Słapa Nr albumu: 201095 Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

Piotr Stalewski. Jak zarabiać na aplikacjach mobilnych. Wstęp

Piotr Stalewski. Jak zarabiać na aplikacjach mobilnych. Wstęp Piotr Stalewski Jak zarabiać na aplikacjach mobilnych Wstęp Pewnego dnia poproszono mnie o przygotowanie warsztatów zatytułowanych jak zarabiać na aplikacjach mobilnych. Podobno wyniki przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Autorzy: Benjamin Mako Hill, Jono Bacon, Corey Burger, Jonathan Jesse, Ivan Krstiæ T³umaczenie: Adam B¹k, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-0846-1 Tytu³ orygina³u: The

Bardziej szczegółowo

5.4. Indeks podstawowych terminów

5.4. Indeks podstawowych terminów 5. WYKAZY I INDEKSY 5.4. Indeks podstawowych terminów A ACTA... 5, 62, 63, 158, 159, 160, 165, 345 Aktualizacja programu Patch... 238 Upgrade... 238 Anonymous... 62, 63 ASP...183, 195 Ataki na serwery

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15. 2. Marketing, sprzedaż i reklama 37 Spis treści Wstęp do trzeciego wydania 11 Wstęp do czwartego wydania 13 1. Wstęp i pierwsze kroki 15 1.1. Cel tego rozdziału 15 1.2. Jak to jest prowadzić małą firmę? 15 1.3. Wymagania wobec Ciebie i innych

Bardziej szczegółowo

Katedra i bazar 11.04.2007.

Katedra i bazar 11.04.2007. Katedra i bazar 11.04.2007. "Katedra i bazar" jest jednym z najważniejszych tekstów w historii Open Source. Choć jego autor, Eric S. Raymond, nie odgrywa już aktywnej roli w społeczności, trudno odmówić

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego.

Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Instrukcja obsługi Marketingu Społecznościowego. Gdy urządzenie pomimo Twoich wszelkich starań nie działa, sięgnij po instrukcję obsługi Tak widzę świat marketingu. Ten biznes jest robiony w większości

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki

Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia 2004 1 RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

Raport Specjalny. październik 2011. Notebooki. miesięcznik. cyfrowe trendy. inotebook.pl magazine

Raport Specjalny. październik 2011. Notebooki. miesięcznik. cyfrowe trendy. inotebook.pl magazine Raport Specjalny październik 2011 Notebooki Partnerzy: Patronat medialny: miesięcznik cyfrowe trendy inotebook.pl magazine Spis treści 3 Wstęp 4 Partnerzy 5 Patronat medialny 6 Metodologia 7 Czego szukamy

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swój dom!

Zbuduj z nami swój dom! Dostałeś dotację? WYPROMUJ SIĘ NA Oto niektórzy beneficjenci PARP: R Supervisor GPS Web Monitoring Service Firma: SUPERVISOR Sp. z o.o. Supervisor.pl umożliwia użytkownikom zdalny dostęp w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo