Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.:"

Transkrypt

1 Informacje dotyczące osób powołanych w dniu 10 czerwca 2013 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Bipromet S.A.: Leszek Mierzwa Wykształcenie mgr inż. AGH Kraków, kierunek: Górnictwo i Geologia, MBA Intl St. Gallen Business School (Szwajcaria) / UE Kraków, ACCA Association of Chartered Certified Accountants, Kurs dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa egzamin. Od Dyrektor Naczelny ds. Inwestycji Kapitałowych w Aktywa Produkcyjne, w KGHM Polska Miedź S.A.; Dyrektor Generalny ds. Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich KGHM Polska Miedź S.A. (od Dyrektor Naczelny); Członek Zarządu Auto Marketing Sp. z o.o. w Warszawie (usługi finansowo-księgowe, doradcze, controlling właścicielski dla spółek Grupy Iberia Motor); Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego w Iberia Motor Company SA w Warszawie firma zagraniczna branży motoryzacyjnej; Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego dyrektor wykonawczy w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.; Manager w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. w Warszawie nadzór właścicielski nad powierzonymi Spółkami portfelowymi członek Rad Nadzorczych spółek portfelowych; Główny specjalista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie m.in. prace studialne i projektowe dot. podziemnego magazynowania gazowych i ciekłych węglowodorów w Polsce; - współwłaściciel niezależnego biura konsultingowo - inżynierskiego PRO-FILE w Krakowie; współpraca z Agencją Rozwoju Regionu Krakowskiego SA; Project manager w Sulphurquest of Poland Ltd., firmie zagranicznej w Warszawie, członek zespołu ekspertów przygotowującego projekt inwestycyjny Kopalnia Siarki Basznia II Specjalista, główny specjalista w OBRGSChem CHEMKOP, Kraków; m.in. udział w pracach zespołu przygotowującego strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne Podziemny Magazyn Gazu w Mogilnie. Pełnione funkcje: - Dyrektor Naczelny ds. Inwestycji Kapitałowych w Aktywa Produkcyjne, w KGHM Polska Miedź S.A., - Przewodniczący Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. w Katowicach, - Przewodniczący Rady Nadzorczej NITROERG S.A. w Bieruniu, - Członek Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. we Wrocławiu, - Członek rady dyrektorów KGHM INTERNATIONAL LTD., - Członek Zarządu B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY, - Członek Zarządu Fermat 1 S.à r.l. - Członek Zarządu Fermat 2 S.à r.l.

2 - Członek Zarządu Fermat 3 S.à r.l. Pan Leszek Mierzwa zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Leszek Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Monika Hardygóra 1974 mgr inż. górnik - Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej doktor nauk technicznych - Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej doktor habilitowany - Wydział Nauk Technicznych Akademii Górniczej we Freibergu, Niemcy profesor nauk technicznych - postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Wydziału Górniczego AGH profesor zwyczajny. Działalność naukowa : - Systemy transportowe we wszystkich typach kopalń, ze szczególnym uwzględnienie transportu przenośnikowego. - Projektowanie i obliczenia systemów transportu poziomego i pionowego stosowanego w górnictwie. - Teoretyczne i eksperymentalne badania taśm przenośnikowych i ich połączeń. - Racjonalne metody doboru taśm przenośnikowych. - Górnictwo zagraniczne, technologie eksploatacji. - Organizator akredytowanego Laboratorium Transportu Taśmowego. - Doświadczenia w działalności dydaktycznej 35 lat pracy dydaktycznej na Politechnice Wrocławskiej, wykłady prowadzone na uniwersytetach Niemiec, Australii, Włoch. Od 1977 roku zatrudniona w Politechnice Wrocławskiej, Adiunkt w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Kierownik Zakładu Systemów Maszynowych Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Dyrektor Instytutu Górnictwa, Dziekan Wydziału Górniczego, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, 1989 Specjalista w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" - uzyskane zatwierdzenia dozoru górniczego, 1982/83 roczny staż naukowy w Instytucie Transportu i Maszyn Górniczych Uniwersytetu w Hanowerze, Niemcy, 1992 roczny staż badawczy w Institute of Bulk Material Handling the University of Newcastle (Australia), Obecne zatrudnienie: Prezes Zarządu KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo- Rozwojowe, Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii profesor zwyczajny, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. w Katowicach Pani Monika Hardygóra zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej

3 konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Monika Hardygóra nie figuruje w Rejestrze Artur Więznowski 1996 tytuł doktora nauk ekonomicznych praca z zakresu bankowości i finansów międzynarodowych Intensive Programme in Business Management w Limburg Business School (Belgia, studia dzienne, język wykładowy i egzaminów angielski) wyższe - studia magisterskie dzienne na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: ekonomika przemysłu. VII 2010 do dzisiaj Sekretarz Rady Nadzorczej Bipromet S.A., VI 2009 do dzisiaj Dyrektor Naczelny Huty Miedzi Legnica, Pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., I 2009 VI 2009 Pełnomocnik Zarządu, Główny Specjalista ds. Ekonomiczno Administracyjnych KGHM Polska Miedź SA, O/HM Legnica, Doradca Zarządu JZO Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej w Finepharm Sp. z o. o., Spółka była podmiotem zależnym grupy MCI S.A. firmy notowanej na GPW, Członek Rady Nadzorczej FD Kowary S.A., 2007 Członek Rady Nadzorczej ZL Orzeł S.A., Członek Zarządu, Dyrektor ekonomiczno finansowy ZL Orzeł S.A., 2003 Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy ZL Orzeł S.A. w Mysłakowicach, Wiceprezes Zarządu ds. finansów Aquakonrad S.A. w Iwinach (spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A.), Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Administracji i Finansów Aquakonrad S.A. w Iwinach, Kierownik Ekonomiczny OBNiU Economicus SP w Jeleniej Górze, Konsultant w OBNiU Economicus SP w Jeleniej Górze, Analityk Finansowy ZO Gryfex S.A., 1990 Specjalista w Dziale Marketingu w Best- Impex Spóka z o.o. w Jeleniej Górze, Asystent w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w Katedrze Ekonomii. Ponadto od 1997r do dnia dzisiejszego Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (do maja Akademia Ekonomiczna). Pan Artur Więznowski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Więznowski nie figuruje w Rejestrze

4 Antoni Tajduś Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górniczy (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) magister inżynier doktor nauk technicznych doktor hab. nauk technicznych profesor nauk technicznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie asystent, adiunkt, 1990 profesor nadzwyczajny, 2003 profesor zwyczajny, Prodziekan Wydziału Górniczego AGH, Dziekan WGiG AGH, Prorektor ds. Ogólnych AGH, Rektor AGH, 2013 i nadal Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki WGiG, 2013 i nadal Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Pełnione funkcje: - Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN, - Członek Sekcji Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN, - Wiceprzewodniczący Sekcji Górnictwa i Energetyki PAU, - Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, - Członek Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, - Przewodniczący Komitetu Sterującego dla przygotowania zagospodarowania Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego, - Członek Komisji ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym, - Członek Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał, - Członek rady programowej kilku czasopism dotyczących górnictwa i budownictwa podziemnego i energetyki o zasięgu międzynarodowym, - Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, - Członek Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji powołanej przez Ministra Gospodarki, - Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A., - Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska, - Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce, - Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A., - Członek Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. - Członek Rady Nadzorczej RAMB Sp. z o.o. Pan Antoni Tajduś zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Antoni Tajduś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

5 Marek Leśniak Wyższe ekonomiczne absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydział Zarządzania, dyplom w 1994 r. W latach Biuro Maklerskie Arabski i Gawor S.C. - Kierownik Działu Analiz oraz Kierownik Działu Obsługi Rynku Kapitałowego. Od 1995 roku do roku 2003 pracownik dydaktyczno-naukowy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw. W okresie r. Browary Polskie Brok-Strzelec S.A., gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2005 do chwili obecnej Invest House S.A. z siedzibą w Krakowie i inne funkcje wymienione poniżej: - Prezes Zarządu AD Polska Sp. z o.o. w Krakowie od lutego 2006 roku do dnia dzisiejszego, - Prezes Zarządu Invest House Mazury Sp. z o.o. w Krakowie od kwietnia 2007 do dnia dzisiejszego, - Prezes Zarządu Budostal 5 S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie od lutego 2010 do dnia dzisiejszego, - Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Ożarów S.A. w Sobowie od czerwca 2004 roku do dnia dzisiejszego, - Członek Rady Nadzorczej Bipromet S.A. w Katowicach od czerwca 2008 do dnia dzisiejszego, - Członek Rady Nadzorczej Piecexport S.A. w upadłości układowej w Dąbrowie Górniczej od maja 2008 do dnia dzisiejszego, - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dom Maklerski Capital Partners S.A. w Warszawie od grudnia 2005 do grudnia 2009, - Członek Rady Nadzorczej Bać-Pol S.A. w Rzeszowie od stycznia 2008 do dnia dzisiejszego. Pan Marek Leśniak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Leśniak nie figuruje w Rejestrze

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2015 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 93 / 2012

Raport bieżący nr 93 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 93 / 2012 Data sporządzenia: 2012-06-28 Skrócona nazwa emitenta Temat Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. Członkowie Rady Nadzorczej. 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej I. Członkowie Rady Nadzorczej 1. Marcin Matuszczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu

Bardziej szczegółowo

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 18-04-2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 65 / 2015

Raport bieżący nr 65 / 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 65 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-16 Skrócona nazwa emitenta CNT S.A. Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Roman Jarosiński. Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. Przebieg kariery zawodowej:

1. Roman Jarosiński. Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. Przebieg kariery zawodowej: 1. Roman Jarosiński Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. 1977-1982 - Wydawnictwo Czasopism i KsiąŜek Technicznych NOT SIGMA Wicedyrektor ds. ekonomiczno-handlowych,

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu:

Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01. Treść raportu: Raport bieżący nr 16/2011 Data sporządzenia: 2011-07-18 Temat: Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01 Treść raportu: Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku

Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Aneks numer 5 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z otrzymaniem przez

Bardziej szczegółowo

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004

Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 Uchwały NWZA 16 stycznia 2004 W nawiązaniu do raportu nr 4/2004 z 15.01.2004 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.01.2004 podjęło następujące uchwały:

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu

Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pan

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący nr 47/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo