ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... 3 FIRMY REPREZENTOWANE... 3 LOKALIZACJA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, PROJEKT WYSTAWY... 4 PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE... 4 DATY DO ZAPAMIĘTANIA... 5 ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA... 6 WYPOSAśENIE I USŁUGI DODATKOWE... 7 SALE WYKŁADOWE... 7 SPIS WYSTAWCÓW NA 8 KATALOG WYSTAWY... 8 REKLAMA... 8 IDENTYFIKATORY... 8 MONTAś I DEMONTAś STOISK... 8 PARKINGI... 9 ZAKWATEROWANIE... 9 HOSTESSY, TŁUMACZE, DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH... 9 SPRZĄTANIE STOISK MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWANIE PUSTYCH OPAKOWAŃ ZABEZPIECZENIE TERENU / OCHRONA STOISKA CATERING RECEPCJA WYSTAWY PRAWA AUTORSKIE ZAIKS ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG ADRESOWANIE PRZESYŁEK NA WYSTAWĘ WIZY SPEDYTORZY GRAND PRIX CEDE GALA CEDE INTERNET, WIFI PRZEPISY PRZECIWPOśAROWE KONTAKT... 12

2 Niniejsza instrukcja zawiera wyłącznie wybrane informacje dotyczące udziału w wystawie. Wystawca przed zgłoszeniem uczestnictwa zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Wystawy oraz Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP Sp. z o.o.. INFORMACJE OGÓLNE Organizatorem wystawy CEDE 2012 jest EXACTUS Sp.j. Wystawa CEDE 2012 odbywa się w dniach września 2012 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonach wystawienniczych nr: 6A, 7, 7A oraz 8. Wjazd na tereny targowe od ul. Śniadeckich. Wystawie towarzyszy XVIII Zjazd Zespołów Stomatologicznych. Program Zjazdu znajduje się na stronie Godziny otwarcia wystawy w dniach dla zwiedzających dla wystawców. w dniu dla zwiedzających dla wystawców.

3 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ. Zarejestrowanie firmy jako wystawcy CEDE 2012 następuje po nadesłaniu pocztą oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego A oraz przekazaniu na konto organizatora opłaty rejestracyjnej. Formularz A zawiera zamówienie powierzchni wystawienniczej. Zamawiający określa powierzchnię, wymiary oraz rodzaj powierzchni: szeregowa, narożna, półwyspowa, wyspowa. Faktury proforma są wystawiane na pisemną prośbę wystawcy przekazaną np. pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu wpłaty Organizator potwierdza pisemnie rejestrację Wystawcy podając jednocześnie numer referencyjny. Informacja ta zostaje przesłana Wystawcy razem z fakturą VAT. Minimalna powierzchnia stoiska wynosi 9 m 2. Stoiska o mniejszej powierzchni mogą być przydzielane w miarę możliwości lokalizacyjno-technicznych. Aby umożliwić Organizatorowi zaoferowanie najkorzystniejszej lokalizacji, wystawca podaje w zamówieniu dolną i górną granicę akceptowalnej wielkości stoiska. Minimalne wielkości powierzchni wymagane dla każdego typu powierzchni. Pawilon 6A Pawilon 7 Pawilon 7A Pawilon 8 powierzchnia narożna 30 m 2 24 m 2 30 m 2 16 m 2 powierzchnia półwyspowa 60 m 2 55 m 2 55 m 2 32 m 2 powierzchnia wyspowa 120 m m m 2 64 m 2 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY Wystawca ma obowiązek zgłoszenia, na formularzu Aw jako współwystawców, podmioty, które korzystają z części stoiska wystawcy i prezentują własne produkty i/lub usługi przy udziale własnego personelu. Od podmiotu dokonującego zgłoszenia współwystawcy Organizator pobiera opłatę rejestracyjną w wysokości określonej w formularzu Zgłoszenie współwystawcy Aw uwzględniającą koszty manipulacyjne związane z rejestracją współwystawcy oraz dodatkowe świadczenia dla współwystawcy, tj: podstawowy wpis do katalogu wystawy wpis w spisie wystawców w materiałach informacyjnych 1 stała karta wjazdu na teren MTP w czasie montażu, wystawy i demontażu materiały wystawowe ( katalog, program, materiały informacyjne) Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki wystawcy, o których mowa w Regulaminie Wystawy. FIRMY REPREZENTOWANE Wystawca / współwystawca może zgłosić, na formularzu B, jako firmy reprezentowane podmioty, których produkty i / lub usługi są prezentowane na stoisku wystawcy, ale bez udziału personelu firmy reprezentowanej. Dane zgłoszonych firm reprezentowanych są umieszczane w katalogu w spisie firm reprezentowanych, ze wskazaniem wystawcy / współwystawcy, który je reprezentuje. Z tytułu zgłoszenia firm reprezentowanych nie pobiera się dodatkowych opłat.

4 LOKALIZACJA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, PROJEKT WYSTAWY Ostateczna lokalizacja oraz jego kształt zostają przydzielone przez Organizatora po przygotowaniu planu wystawy na podstawie otrzymanych zamówień. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą biorąc pod uwagę: warunki lokalizacyjne Wystawy, schemat aranżacyjny wystawy, profil ekspozycji wystawcy, termin otrzymania formularza A oraz opłaty rejestracyjnej wystawcy. stopień zadowolenia wystawcy z lokalizacji stoiska w ubiegłych latach przy jednoczesnym zrozumieniu, iż lokalizacje w poprzednich latach nie gwarantują ich powtórzenia w kolejnych wystawach. Pawilony aranżowane są zgodnie z podziałem na grupy prezentowanych produktów. Informację o umiejscowieniu stoiska otrzymuje każdy zarejestrowany wystawca odrębnym em zawierającym plan pawilonu z podaniem numeru stoiska, jego wymiarów, powierzchni oraz kształtu. Przewidywany termin potwierdzenia lokalizacji - czerwiec PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE Każdy z formularzy aplikacyjnych zawiera ceny zamawianych usług oraz terminy płatności. Organizator nie przyjmuje płatności czekiem. Wszelkie koszty bankowe ponosi płatnik. Organizator wystawia faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu: a) Usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych (bilety, karty wstępu, zaproszenia, karty wjazdu itp.) kontrahentom targowym bez względu na ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności b) Innych usług targowych zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce Organizator wystawia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych innych niż wymienione w punkcie 4.1.a): a) Kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie Unii Europejskiej (UE), b) Kontrahentom posiadającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności poza terenem UE, pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca/ współwystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE jest podanie EU VAT ID w formularzach zamówień wystawowych, Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług kontrahentom spoza EU jest dostarczenie Organizatorowi dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w kraju siedziby. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 o Podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz.U. z 2011 nr 177, poz art. 28b); Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE 282/2011 z 15 marca 2011 r.

5 DATY DO ZAPAMIĘTANIA Terminy zamówień i płatności Zamówienie powierzchni wystawienniczej Formularz A 15 marca 2012 Zgłoszenie współwystawcy Formularz Aw 25 lipca 2012 Treść wpisu do katalogu Formularz B 25 lipca 2012 Reklama w katalogu wystawy Formularz B-R 25 lipca 2012 Zamówienie zabudowy standardowej stoiska, zaliczka 50% wartości zabudowy, Formularz C 30 czerwca 2012 Zamówienie wyposaŝenia dodatkowego Formularz D 31 lipca 2012 Zamówienie przyłączy oraz usług dodatkowych Formularz E 31 lipca 2012 Zamówienie identyfikatorów oraz imprez towarzyszących Formularz ID 31 lipca 2012 Zamówienie identyfikatorów dla ekip montaŝowych Formularz Z 31 lipca 2012 Zgłoszenie produktu(ów) do GRAND PRIX CEDE 2011 Formularz GP 25 sierpnia 2012 NiŜsza stawka opłaty rejestracyjnej 15 marca 2012 Zaliczka 50 % wartości zamówienia 15 czerwca 2012 Termin zapłaty za powierzchnię z rabatem 20 lipca 2012 Termin zapłaty naleŝności za wynajem powierzchni oraz zabudowę standardową stoiska 15 sierpnia 2012 Termin zapłaty pozostałej naleŝności wynikającej z zamówienia 31 sierpnia 2012 Dostarczenie projektu stoiska realizowanego indywidualnie 31 lipca 2012 Zamówienie sal wykładowych, termin zapłaty za wynajem sal Formularz S 30 kwietnia 2012 Zamówienie kart parkingowych oraz usług magazynowych Formularz U 31 lipca 2012 Zamówienie sprzętu multimedialnego Formularz M 31 lipca 2012 Zamówienie personelu pomocniczego Formularz P 31 sierpnia 2012

6 ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA Wystawca może zagospodarować przydzieloną powierzchnię zamawiając zabudowę standardową oferowaną przez Organizatora lub zlecając zabudowę dowolnie wybranemu realizatorowi. ZABUDOWA STANDARDOWA Wykonywana jest w systemie OCTANORM w kolorze białym na podstawie rysunku (rzut z góry) dostarczonego przez wystawcę. Zamówienia zabudowy standardowej dokonuje się wypełniając formularz C aplikacji. W ramach zabudowy standardowej organizator zapewnia: Ściany boczne, wydzielenie zaplecza, zgodnie z otrzymanym projektem (na życzenie wystawcy), Fryz z nazwą firmy (napis wykonany jest standardowym krojem pisma w kolorze czarnym i nie obejmuje żadnych elementów graficznych) dla stoisk o powierzchni 12 m 2 i większych dodatkowo logo firmy (wymiary 100 x 70(H) cm). Oświetlenie stoiska 1 reflektor 150 W na każde 3 m 2 stoiska, Jedno (podwójne) gniazdo elektryczne Wykładzinę dywanową w kolorze szarym, Stół i 4 krzesła, Wieszak na ubrania listwowy, naścienny Kosz na śmieci. Kotarę materiałową wysłaniającą przejście na zaplecze, a dla stoisk powyżej 20 m2 drzwi harmonijkowe Zabudowa standardowa stoiska o powierzchni do 12 m 2

7 Zabudowa standardowa stoiska o powierzchni 12 m 2 i większych Podstawowe wyposażenie stoiska standardowego można uzupełnić dowolnie wybranym dodatkowym wyposażeniem. Wykaz dostępnego wyposażenia dodatkowego wraz z cennikiem znajduje się w odcinku D aplikacji. ZABUDOWA INDYWIDUALNA Realizowana jest przez dowolnie wybraną firmę zewnętrzną. Wystawca przesyła wypełniony formularz E aplikacji oraz uiszcza opłaty: Zryczałtowaną, Za wywóz odpadów, Za przyłącze elektryczne oraz energię - stosownie do zamówionej mocy przyłącza Cennik oraz terminy płatności zawiera formularz E. Wystawca lub realizator zabudowy zobowiązany jest do przesłania do Organizatora oraz działu technicznego MTP projektu stoiska (rzuty, projekt instalacji elektrycznej, miejsca doprowadzenia mediów oraz dokładne wskazanie punktów podwieszeń) celem ich akceptacji. Zabudowę stoiska mogą Państwo zamówić w IDEAEXPO.MTP lista pozostałych firm, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego jest dostępna na stronie WYPOSAŻENIE I USŁUGI DODATKOWE Dodatkowe usługi można zamówić poprzez wypełnienie następujących formularzy: wyposażenie dodatkowe formularz D sprzęt multimedialny formularz M usługi magazynowe, wyładunek, usługi magazynowania formularz U zamówienie sal wykładowych formularz S Usługi i wyposażenie dodatkowe zamawiane po 12 września 2012 są droższe o 30%, stąd sugerujemy przestrzeganie terminu zamawiania wyposażenia dodatkowego. SALE WYKŁADOWE Wystawcy mogą korzystać z sal wykładowych znajdujących się na antresoli pawilonu 7. Plan sal, opis wyposażenia, informacje techniczne oraz cennik dostępne są na formularzu zamówienia S aplikacji.

8 SPIS WYSTAWCÓW NA Lista wystawców będzie obejmowała: nazwę firmy, dane adresowe, opis, grupy towarowe, firmy reprezentowane, nr stoiska. Dodatkowo wystawca może zamówić zamieszczenie logotypu (patrz REKLAMA). Dane do umieszczenia na stronie są pobierane z odcinka B. Informacje podane w odcinku B mogą być modyfikowane przez wystawcę do 14 września 2012 KATALOG WYSTAWY Katalog wystawy otrzymują wszyscy wystawcy, uczestnicy forum oraz zwiedzający wraz z zakupionym biletem wstępu. Katalog składa się z następujących części: Część informacyjna - plan terenów targowych, godziny otwarcia, hotele, gastronomia, imprezy towarzyszące i inne. Program wykładów ( Zjazd Zespołów Stomatologicznych, wykłady firm, program Areny CEDE) Alfabetyczny spis wystawców Spis wystawców wg grup towarowych Dane wpisu do katalogu są dostarczane poprzez wypełnienie formularza B aplikacji. Formularz dostępny jest wyłącznie w wersji on-line. Po przesłaniu formularza, dane wystawcy zostają zamieszczone na liście wystawców publikowanej na stronie internetowej. Zamknięcie katalogu 31 lipca 2012, po tym terminie wszelkie modyfikacje danych będą umieszczone wyłącznie na stronie internetowej: REKLAMA Jest wiele możliwości dotarcia do potencjalnych klientów, tak przed, jak i w czasie wystawy CEDE. Materiały informacyjne drukowane i rozsyłane przed wystawą, strona katalog wystawy, inserty w materiałach konferencyjnych, reklamy wielkoformatowe na terenie targów poznańskich i inne. Listę możliwości zwiększenia zainteresowania firmą, produktem znajdą Państwo w Strefie dla wystawców, w menu REKLAMA. IDENTYFIKATORY Każdy wystawca otrzymuje w ramach opłaty za wynajem powierzchni 1 identyfikator wystawowy na każde 3 m 2 przydzielonej powierzchni. Dodatkowe (płatne) identyfikatory można zamówić przesyłając wypełniony formularz ID aplikacji. Identyfikatory imienne przygotowywane są na podstawie listy przedstawicieli firm dostarczonej przez wystawcę. W przypadku nie otrzymania listy identyfikatory zawierają wyłącznie nazwę firmy Wystawcy. Identyfikatory wystawowe nie uprawniają do wstępu na sale wykładowe Zjazdu Zespołów Stomatologicznych. MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK Godziny otwarcia pawilonów wystawienniczych w trakcie montażu oraz demontażu stoisk Montaż stoisk w godzinach w godzinach Demontaż stoisk w godzinach w godzinach w godzinach Przekroczenie przez Wystawcę lub realizatora zabudowy regulaminowego czasu pracy pawilonu, skutkować będzie naliczaniem dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

9 Wszelkie brudne prace montażowe winny być zakończone w dniu 18 września 2012 r. do godz Demontaż stoiska przed zakończeniem wystawy jest zabroniony, może rozpocząć się najwcześniej 2 godziny po zamknięciu wystawy dla zwiedzających. Usuwanie eksponatów przed zakończeniem wystawy jest zabronione. Wywóz eksponatów może nastąpić wyłącznie po zamknięciu wystawy dla zwiedzających w ostatnim dniu trwania targów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoiskach w czasie montażu/demontażu. Mocowanie eksponatów do ścian i sufitów stoiska zabudowanego przez Organizatora może być dokonywane tylko metodami przez niego zaakceptowanym. Żaden przedmiot nie może być wkręcany, przybijany lub przyklejany do ścian stoiska. PARKINGI Do dyspozycji wystawców dostępne będą parkingi: Parking czasowy zlokalizowany przy Recepcji Wystawców przy ul. Śniadeckich, obok głównej bramy wjazdowej na teren MTP. Korzystanie z parkingu do 30 min jest bezpłatne. Koszt postój dłuższego niż 30 min wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Miejsca parkingowe na terenie MTP dostępne wyłącznie w godzinach otwarcia wystawy. Wjazd na parking na podstawie stałych kart wjazdu. Kartę - 1 szt., - otrzymuje każdy wystawca w ramach opłaty rejestracyjnej. Dodatkowe karty można dokupić wypełniając formularz U lub na miejscu w recepcji wystawców ewentualnie przy bramie wjazdowej przy wejściu zachodnim na teren MTP od ul. Śniadeckich. Niedozwolone jest pozostawianie pojazdów na terenach targowych: - podczas trwania targów po godz podczas montażu i demontażu po godz Pozostawienie samochodu na terenie MTP poza w/w godzinami spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej wysokości 200 zł. Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu. Parking przy pawilonie nr 7 przeznaczony dla wystawców pawilonu 7A, 7 lub 8. Funkcjonuje na takich samych zasadach jak pozostałe miejsca parkingowe na terenie MTP Całodobowy parking strzeżony MTP przy ul. Matejki. Karty parkingowe można zmówić wypełniając formularz U aplikacji lub zakupić przy bramie wjazdowej indywidualnie. ZAKWATEROWANIE Lista hoteli oraz biur oferujących pośrednictwo w wynajmie pokoi hotelowych lub kwater znajduje się na stronie internetowej HOSTESSY, TŁUMACZE, DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Formularz zamówienia personelu pomocniczego - formularz P aplikacji - znajduje się na stronie w Strefie dla wystawców Wszelka działalność reklamowa, w tym dystrybucja materiałów reklamowych, może być prowadzona wyłącznie w obrębie stoiska wystawcy i/lub w innej postaci zaakceptowanej przez Organizatora. Dystrybucja materiałów reklamowych poza stoiskiem jest zabroniona. Reklama prowadzona przez firmy nie będące wystawcami jest zabroniona.

10 SPRZĄTANIE STOISK Wszystkie stoiska są sprzątane (odkurzanie oraz opróżnienie koszy na śmieci) w przeddzień otwarcia wystawy jak również każdego dnia wystawy, po jej zamknięciu dla zwiedzających. Sprzątanie części zamkniętych stoiska i/lub niedostępnych dla personelu sprzątającego odbywa się w godzinach otwarcia wystawy. Koszt sprzątania stoisk jest wliczony w opłatę zryczałtowaną (stoiska realizowane indywidualnie), lub w cenę zabudowy standardowej zamówionej u Organizatora. MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWANIE PUSTYCH OPAKOWAŃ Usługę magazynowania bądź przechowania pustych opakowań można zmówić wypełniając formularz U. W ramach magazynowania/przechowania towar lub opakowania odbierane są ze stoiska oraz dostarczane z powrotem po zakończeniu wystawy. ZABEZPIECZENIE TERENU / OCHRONA STOISKA Wszystkie pawilony są dozorowane od momentu komisyjnego zamknięcia wystawy do jej otwarcia. Wystawca może zlecić MTP (formularz U) bądź firmie zewnętrznej dodatkową ochronę wyłącznie w godzinach otwarcia wystawy. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o zatrudnionej firmie zewnętrznej ze stosownym wyprzedzeniem. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż wszystkie pawilony są zamykane na noc i nikt nie może w nich pozostać. CATERING Na terenie MTP dostępne są firmy oferujące usługi cateringowe. Lista firm zostanie wraz z danymi kontaktowymi opublikowana na stronie wystawy RECEPCJA WYSTAWY Będzie czynna: W dniu 19 września 2012 w godzinach W dniach września 2012 w godzinach otwarcia wystawy. W recepcji wydawane będą materiały wystawowe, przyjmowane reklamacje, przyjmowane dodatkowe zamówienia Dostępni w niej będą przedstawiciele Organizatora oraz służb technicznych MTP. PRAWA AUTORSKIE ZAIKS Wystawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z praw autorskich i ZAiKS w przypadku publicznego wykonywania, odtwarzania i rozpowszechniania artystycznych wykonań i utworów oraz wszystkich innych należności związanych z prawami autorskimi wykorzystywanymi przez Wystawcę podczas imprezy. W związku z powyższym Organizator nie ponosi odpowiedzialności przed żadną z organizacji uprawnioną do pobierania opłat z tego tytułu. ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG Zewnętrznych dostawców usług obowiązują ogólne zasady wstępu, zatem na podstawie ważnego biletu wstępu, bądź posiadanej stałej karty wstępu na teren MTP.

11 ADRESOWANIE PRZESYŁEK NA WYSTAWĘ Adres dostarczenia: Międzynarodowe Targi Poznańskie Ul. Głogowska Poznań Z dopiskiem: Wystawa CEDE 2012 Każda przesyłka musi zawierać nazwę odbiorcy (Wystawcy) wraz z numerem pawilonu oraz stoiska. Organizator nie odbiera przesyłek w imieniu wystawcy. Odbiór może nastąpić wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela wystawcy lub jednego z oficjalnych spedytorów działających na terenie MTP na podstawie indywidualnego zlecenia Wystawcy. WIZY Na życzenie Wystawcy, Organizator potwierdza fakt uczestnictwa w wystawie celem ułatwienia formalności wizowych. Zaświadczenie/Zaproszenie wydaje się wyłącznie zarejestrowanym wystawcom, czyli takim, którzy nadesłali wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe oraz uiścili opłaty wynikające z zamówionych usług. Organizator nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z przejazdem, pobytem, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem Wystawcy. SPEDYTORZY Usługi spedycyjne świadczone przez Oficjalnych Spedytorów Międzynarodowych Targów Poznańskich: rozładunek i załadunek eksponatów bez ograniczeń ciężaru, transport ładunków na stoisko i ustawienie zgodnie ze wskazaniem, usługi dźwigowe, przechowanie opakowań po eksponatach podczas targów, obsługa celna eksponatów. Termin deklaracji zlecenia upływa 1 miesiąc przed targami. PMST TRANSMEBLE INTERNATIONAL SP. Z O.O. Biuro na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich: Pawilon 13 ul. Głogowska Poznań tel ; fax www: SEKCJA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Międzynarodowych Targów Poznańskich rozładunek i załadunek eksponatów max 5t, transport ładunków max 5t na stoisko i ustawienie zgodnie ze wskazaniem, przechowania opakowań po eksponatach podczas targów. ul. Głogowska Poznań tel ; fax

12 GRAND PRIX CEDE 2012 Konkurs, w którym komisja przyznaje wyróżnienia zgłoszonym produktom. Mogą brać w nim udział wyłącznie produktu prezentowane przez wystawców CEDE Produkt może wziąć udział w konkursie tylko 1 raz. Statuetki GRAND PRIX CEDE zostają wręczone laureatom podczas GALI CEDE Szczegółowe zasady udziału w konkursie, skład komisji oraz wysokość opłat znajdują się w regulaminie GRAND PRIX CEDE oraz w formularzu zgłoszeniowym. GALA CEDE Gala CEDE to tradycyjnie organizowane pierwszego wieczoru CEDE spotkanie wystawców, zaproszonych wykładowców, kierowników klinik uniwersytetów medycznych z całej Polski. W oficjalnej części Gali wręczane są statuetki laureatom nagrody GRAND PRIX CEDE. Gala CEDE 2012 odbędzie się w stylowych wnętrzach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Program Gali będzie dostępny wkrótce na stronie w zakładce: Imprezy towarzyszące Cena powierzchni z wystawienniczej uczestnictwem w Gali zawiera 1 zaproszenie na każde pełne 10 m2 zamówionej powierzchni. Zaproszenia na Galę można zamówić wypełniając formularz ID aplikacji. INTERNET, WIFI Zapraszamy do skorzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy płatnych kodów dostępu. W sprzedaży będą następujące rodzaje kart: Całoimprezowa (z okresem montażu i demontażu - max. 7 dni) - 80 PLN 24-godzinna - 35 PLN 3-godzinna - 15 PLN Kody dostępu można zakupić we wszystkich kasach biletowych zlokalizowanych w holach wejściowych oraz w recepcji wystawców (wejście od ul. Śniadeckich). Przy korzystaniu z usługi wifi należy przestrzegać Regulaminu korzystania z usługi Bezprzewodowy dostęp do internetu. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE Na terenie wystawy obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wystawca/realizator zabudowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu wystawy a określonych w Przepisach Technicznych i Przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o. o., stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Wystawy. KONTAKT Exactus sp.j Łódź Al. Kościuszki 17 tel. +48/ fax: +48/

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo