ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... 3 FIRMY REPREZENTOWANE... 3 LOKALIZACJA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, PROJEKT WYSTAWY... 4 PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE... 4 DATY DO ZAPAMIĘTANIA... 5 ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA... 6 WYPOSAśENIE I USŁUGI DODATKOWE... 7 SALE WYKŁADOWE... 7 SPIS WYSTAWCÓW NA 8 KATALOG WYSTAWY... 8 REKLAMA... 8 IDENTYFIKATORY... 8 MONTAś I DEMONTAś STOISK... 8 PARKINGI... 9 ZAKWATEROWANIE... 9 HOSTESSY, TŁUMACZE, DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH... 9 SPRZĄTANIE STOISK MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWANIE PUSTYCH OPAKOWAŃ ZABEZPIECZENIE TERENU / OCHRONA STOISKA CATERING RECEPCJA WYSTAWY PRAWA AUTORSKIE ZAIKS ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG ADRESOWANIE PRZESYŁEK NA WYSTAWĘ WIZY SPEDYTORZY GRAND PRIX CEDE GALA CEDE INTERNET, WIFI PRZEPISY PRZECIWPOśAROWE KONTAKT... 12

2 Niniejsza instrukcja zawiera wyłącznie wybrane informacje dotyczące udziału w wystawie. Wystawca przed zgłoszeniem uczestnictwa zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Wystawy oraz Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP Sp. z o.o.. INFORMACJE OGÓLNE Organizatorem wystawy CEDE 2012 jest EXACTUS Sp.j. Wystawa CEDE 2012 odbywa się w dniach września 2012 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonach wystawienniczych nr: 6A, 7, 7A oraz 8. Wjazd na tereny targowe od ul. Śniadeckich. Wystawie towarzyszy XVIII Zjazd Zespołów Stomatologicznych. Program Zjazdu znajduje się na stronie Godziny otwarcia wystawy w dniach dla zwiedzających dla wystawców. w dniu dla zwiedzających dla wystawców.

3 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ. Zarejestrowanie firmy jako wystawcy CEDE 2012 następuje po nadesłaniu pocztą oryginału wypełnionego formularza zgłoszeniowego A oraz przekazaniu na konto organizatora opłaty rejestracyjnej. Formularz A zawiera zamówienie powierzchni wystawienniczej. Zamawiający określa powierzchnię, wymiary oraz rodzaj powierzchni: szeregowa, narożna, półwyspowa, wyspowa. Faktury proforma są wystawiane na pisemną prośbę wystawcy przekazaną np. pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu wpłaty Organizator potwierdza pisemnie rejestrację Wystawcy podając jednocześnie numer referencyjny. Informacja ta zostaje przesłana Wystawcy razem z fakturą VAT. Minimalna powierzchnia stoiska wynosi 9 m 2. Stoiska o mniejszej powierzchni mogą być przydzielane w miarę możliwości lokalizacyjno-technicznych. Aby umożliwić Organizatorowi zaoferowanie najkorzystniejszej lokalizacji, wystawca podaje w zamówieniu dolną i górną granicę akceptowalnej wielkości stoiska. Minimalne wielkości powierzchni wymagane dla każdego typu powierzchni. Pawilon 6A Pawilon 7 Pawilon 7A Pawilon 8 powierzchnia narożna 30 m 2 24 m 2 30 m 2 16 m 2 powierzchnia półwyspowa 60 m 2 55 m 2 55 m 2 32 m 2 powierzchnia wyspowa 120 m m m 2 64 m 2 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY Wystawca ma obowiązek zgłoszenia, na formularzu Aw jako współwystawców, podmioty, które korzystają z części stoiska wystawcy i prezentują własne produkty i/lub usługi przy udziale własnego personelu. Od podmiotu dokonującego zgłoszenia współwystawcy Organizator pobiera opłatę rejestracyjną w wysokości określonej w formularzu Zgłoszenie współwystawcy Aw uwzględniającą koszty manipulacyjne związane z rejestracją współwystawcy oraz dodatkowe świadczenia dla współwystawcy, tj: podstawowy wpis do katalogu wystawy wpis w spisie wystawców w materiałach informacyjnych 1 stała karta wjazdu na teren MTP w czasie montażu, wystawy i demontażu materiały wystawowe ( katalog, program, materiały informacyjne) Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki wystawcy, o których mowa w Regulaminie Wystawy. FIRMY REPREZENTOWANE Wystawca / współwystawca może zgłosić, na formularzu B, jako firmy reprezentowane podmioty, których produkty i / lub usługi są prezentowane na stoisku wystawcy, ale bez udziału personelu firmy reprezentowanej. Dane zgłoszonych firm reprezentowanych są umieszczane w katalogu w spisie firm reprezentowanych, ze wskazaniem wystawcy / współwystawcy, który je reprezentuje. Z tytułu zgłoszenia firm reprezentowanych nie pobiera się dodatkowych opłat.

4 LOKALIZACJA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, PROJEKT WYSTAWY Ostateczna lokalizacja oraz jego kształt zostają przydzielone przez Organizatora po przygotowaniu planu wystawy na podstawie otrzymanych zamówień. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą biorąc pod uwagę: warunki lokalizacyjne Wystawy, schemat aranżacyjny wystawy, profil ekspozycji wystawcy, termin otrzymania formularza A oraz opłaty rejestracyjnej wystawcy. stopień zadowolenia wystawcy z lokalizacji stoiska w ubiegłych latach przy jednoczesnym zrozumieniu, iż lokalizacje w poprzednich latach nie gwarantują ich powtórzenia w kolejnych wystawach. Pawilony aranżowane są zgodnie z podziałem na grupy prezentowanych produktów. Informację o umiejscowieniu stoiska otrzymuje każdy zarejestrowany wystawca odrębnym em zawierającym plan pawilonu z podaniem numeru stoiska, jego wymiarów, powierzchni oraz kształtu. Przewidywany termin potwierdzenia lokalizacji - czerwiec PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE Każdy z formularzy aplikacyjnych zawiera ceny zamawianych usług oraz terminy płatności. Organizator nie przyjmuje płatności czekiem. Wszelkie koszty bankowe ponosi płatnik. Organizator wystawia faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu: a) Usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych (bilety, karty wstępu, zaproszenia, karty wjazdu itp.) kontrahentom targowym bez względu na ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności b) Innych usług targowych zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce Organizator wystawia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych innych niż wymienione w punkcie 4.1.a): a) Kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie Unii Europejskiej (UE), b) Kontrahentom posiadającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności poza terenem UE, pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca/ współwystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE jest podanie EU VAT ID w formularzach zamówień wystawowych, Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług kontrahentom spoza EU jest dostarczenie Organizatorowi dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w kraju siedziby. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 o Podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz.U. z 2011 nr 177, poz art. 28b); Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE 282/2011 z 15 marca 2011 r.

5 DATY DO ZAPAMIĘTANIA Terminy zamówień i płatności Zamówienie powierzchni wystawienniczej Formularz A 15 marca 2012 Zgłoszenie współwystawcy Formularz Aw 25 lipca 2012 Treść wpisu do katalogu Formularz B 25 lipca 2012 Reklama w katalogu wystawy Formularz B-R 25 lipca 2012 Zamówienie zabudowy standardowej stoiska, zaliczka 50% wartości zabudowy, Formularz C 30 czerwca 2012 Zamówienie wyposaŝenia dodatkowego Formularz D 31 lipca 2012 Zamówienie przyłączy oraz usług dodatkowych Formularz E 31 lipca 2012 Zamówienie identyfikatorów oraz imprez towarzyszących Formularz ID 31 lipca 2012 Zamówienie identyfikatorów dla ekip montaŝowych Formularz Z 31 lipca 2012 Zgłoszenie produktu(ów) do GRAND PRIX CEDE 2011 Formularz GP 25 sierpnia 2012 NiŜsza stawka opłaty rejestracyjnej 15 marca 2012 Zaliczka 50 % wartości zamówienia 15 czerwca 2012 Termin zapłaty za powierzchnię z rabatem 20 lipca 2012 Termin zapłaty naleŝności za wynajem powierzchni oraz zabudowę standardową stoiska 15 sierpnia 2012 Termin zapłaty pozostałej naleŝności wynikającej z zamówienia 31 sierpnia 2012 Dostarczenie projektu stoiska realizowanego indywidualnie 31 lipca 2012 Zamówienie sal wykładowych, termin zapłaty za wynajem sal Formularz S 30 kwietnia 2012 Zamówienie kart parkingowych oraz usług magazynowych Formularz U 31 lipca 2012 Zamówienie sprzętu multimedialnego Formularz M 31 lipca 2012 Zamówienie personelu pomocniczego Formularz P 31 sierpnia 2012

6 ZAMÓWIENIE ZABUDOWY STOISKA Wystawca może zagospodarować przydzieloną powierzchnię zamawiając zabudowę standardową oferowaną przez Organizatora lub zlecając zabudowę dowolnie wybranemu realizatorowi. ZABUDOWA STANDARDOWA Wykonywana jest w systemie OCTANORM w kolorze białym na podstawie rysunku (rzut z góry) dostarczonego przez wystawcę. Zamówienia zabudowy standardowej dokonuje się wypełniając formularz C aplikacji. W ramach zabudowy standardowej organizator zapewnia: Ściany boczne, wydzielenie zaplecza, zgodnie z otrzymanym projektem (na życzenie wystawcy), Fryz z nazwą firmy (napis wykonany jest standardowym krojem pisma w kolorze czarnym i nie obejmuje żadnych elementów graficznych) dla stoisk o powierzchni 12 m 2 i większych dodatkowo logo firmy (wymiary 100 x 70(H) cm). Oświetlenie stoiska 1 reflektor 150 W na każde 3 m 2 stoiska, Jedno (podwójne) gniazdo elektryczne Wykładzinę dywanową w kolorze szarym, Stół i 4 krzesła, Wieszak na ubrania listwowy, naścienny Kosz na śmieci. Kotarę materiałową wysłaniającą przejście na zaplecze, a dla stoisk powyżej 20 m2 drzwi harmonijkowe Zabudowa standardowa stoiska o powierzchni do 12 m 2

7 Zabudowa standardowa stoiska o powierzchni 12 m 2 i większych Podstawowe wyposażenie stoiska standardowego można uzupełnić dowolnie wybranym dodatkowym wyposażeniem. Wykaz dostępnego wyposażenia dodatkowego wraz z cennikiem znajduje się w odcinku D aplikacji. ZABUDOWA INDYWIDUALNA Realizowana jest przez dowolnie wybraną firmę zewnętrzną. Wystawca przesyła wypełniony formularz E aplikacji oraz uiszcza opłaty: Zryczałtowaną, Za wywóz odpadów, Za przyłącze elektryczne oraz energię - stosownie do zamówionej mocy przyłącza Cennik oraz terminy płatności zawiera formularz E. Wystawca lub realizator zabudowy zobowiązany jest do przesłania do Organizatora oraz działu technicznego MTP projektu stoiska (rzuty, projekt instalacji elektrycznej, miejsca doprowadzenia mediów oraz dokładne wskazanie punktów podwieszeń) celem ich akceptacji. Zabudowę stoiska mogą Państwo zamówić w IDEAEXPO.MTP lista pozostałych firm, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego jest dostępna na stronie WYPOSAŻENIE I USŁUGI DODATKOWE Dodatkowe usługi można zamówić poprzez wypełnienie następujących formularzy: wyposażenie dodatkowe formularz D sprzęt multimedialny formularz M usługi magazynowe, wyładunek, usługi magazynowania formularz U zamówienie sal wykładowych formularz S Usługi i wyposażenie dodatkowe zamawiane po 12 września 2012 są droższe o 30%, stąd sugerujemy przestrzeganie terminu zamawiania wyposażenia dodatkowego. SALE WYKŁADOWE Wystawcy mogą korzystać z sal wykładowych znajdujących się na antresoli pawilonu 7. Plan sal, opis wyposażenia, informacje techniczne oraz cennik dostępne są na formularzu zamówienia S aplikacji.

8 SPIS WYSTAWCÓW NA Lista wystawców będzie obejmowała: nazwę firmy, dane adresowe, opis, grupy towarowe, firmy reprezentowane, nr stoiska. Dodatkowo wystawca może zamówić zamieszczenie logotypu (patrz REKLAMA). Dane do umieszczenia na stronie są pobierane z odcinka B. Informacje podane w odcinku B mogą być modyfikowane przez wystawcę do 14 września 2012 KATALOG WYSTAWY Katalog wystawy otrzymują wszyscy wystawcy, uczestnicy forum oraz zwiedzający wraz z zakupionym biletem wstępu. Katalog składa się z następujących części: Część informacyjna - plan terenów targowych, godziny otwarcia, hotele, gastronomia, imprezy towarzyszące i inne. Program wykładów ( Zjazd Zespołów Stomatologicznych, wykłady firm, program Areny CEDE) Alfabetyczny spis wystawców Spis wystawców wg grup towarowych Dane wpisu do katalogu są dostarczane poprzez wypełnienie formularza B aplikacji. Formularz dostępny jest wyłącznie w wersji on-line. Po przesłaniu formularza, dane wystawcy zostają zamieszczone na liście wystawców publikowanej na stronie internetowej. Zamknięcie katalogu 31 lipca 2012, po tym terminie wszelkie modyfikacje danych będą umieszczone wyłącznie na stronie internetowej: REKLAMA Jest wiele możliwości dotarcia do potencjalnych klientów, tak przed, jak i w czasie wystawy CEDE. Materiały informacyjne drukowane i rozsyłane przed wystawą, strona katalog wystawy, inserty w materiałach konferencyjnych, reklamy wielkoformatowe na terenie targów poznańskich i inne. Listę możliwości zwiększenia zainteresowania firmą, produktem znajdą Państwo w Strefie dla wystawców, w menu REKLAMA. IDENTYFIKATORY Każdy wystawca otrzymuje w ramach opłaty za wynajem powierzchni 1 identyfikator wystawowy na każde 3 m 2 przydzielonej powierzchni. Dodatkowe (płatne) identyfikatory można zamówić przesyłając wypełniony formularz ID aplikacji. Identyfikatory imienne przygotowywane są na podstawie listy przedstawicieli firm dostarczonej przez wystawcę. W przypadku nie otrzymania listy identyfikatory zawierają wyłącznie nazwę firmy Wystawcy. Identyfikatory wystawowe nie uprawniają do wstępu na sale wykładowe Zjazdu Zespołów Stomatologicznych. MONTAŻ I DEMONTAŻ STOISK Godziny otwarcia pawilonów wystawienniczych w trakcie montażu oraz demontażu stoisk Montaż stoisk w godzinach w godzinach Demontaż stoisk w godzinach w godzinach w godzinach Przekroczenie przez Wystawcę lub realizatora zabudowy regulaminowego czasu pracy pawilonu, skutkować będzie naliczaniem dodatkowych opłat za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

9 Wszelkie brudne prace montażowe winny być zakończone w dniu 18 września 2012 r. do godz Demontaż stoiska przed zakończeniem wystawy jest zabroniony, może rozpocząć się najwcześniej 2 godziny po zamknięciu wystawy dla zwiedzających. Usuwanie eksponatów przed zakończeniem wystawy jest zabronione. Wywóz eksponatów może nastąpić wyłącznie po zamknięciu wystawy dla zwiedzających w ostatnim dniu trwania targów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoiskach w czasie montażu/demontażu. Mocowanie eksponatów do ścian i sufitów stoiska zabudowanego przez Organizatora może być dokonywane tylko metodami przez niego zaakceptowanym. Żaden przedmiot nie może być wkręcany, przybijany lub przyklejany do ścian stoiska. PARKINGI Do dyspozycji wystawców dostępne będą parkingi: Parking czasowy zlokalizowany przy Recepcji Wystawców przy ul. Śniadeckich, obok głównej bramy wjazdowej na teren MTP. Korzystanie z parkingu do 30 min jest bezpłatne. Koszt postój dłuższego niż 30 min wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Miejsca parkingowe na terenie MTP dostępne wyłącznie w godzinach otwarcia wystawy. Wjazd na parking na podstawie stałych kart wjazdu. Kartę - 1 szt., - otrzymuje każdy wystawca w ramach opłaty rejestracyjnej. Dodatkowe karty można dokupić wypełniając formularz U lub na miejscu w recepcji wystawców ewentualnie przy bramie wjazdowej przy wejściu zachodnim na teren MTP od ul. Śniadeckich. Niedozwolone jest pozostawianie pojazdów na terenach targowych: - podczas trwania targów po godz podczas montażu i demontażu po godz Pozostawienie samochodu na terenie MTP poza w/w godzinami spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej wysokości 200 zł. Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu. Parking przy pawilonie nr 7 przeznaczony dla wystawców pawilonu 7A, 7 lub 8. Funkcjonuje na takich samych zasadach jak pozostałe miejsca parkingowe na terenie MTP Całodobowy parking strzeżony MTP przy ul. Matejki. Karty parkingowe można zmówić wypełniając formularz U aplikacji lub zakupić przy bramie wjazdowej indywidualnie. ZAKWATEROWANIE Lista hoteli oraz biur oferujących pośrednictwo w wynajmie pokoi hotelowych lub kwater znajduje się na stronie internetowej HOSTESSY, TŁUMACZE, DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Formularz zamówienia personelu pomocniczego - formularz P aplikacji - znajduje się na stronie w Strefie dla wystawców Wszelka działalność reklamowa, w tym dystrybucja materiałów reklamowych, może być prowadzona wyłącznie w obrębie stoiska wystawcy i/lub w innej postaci zaakceptowanej przez Organizatora. Dystrybucja materiałów reklamowych poza stoiskiem jest zabroniona. Reklama prowadzona przez firmy nie będące wystawcami jest zabroniona.

10 SPRZĄTANIE STOISK Wszystkie stoiska są sprzątane (odkurzanie oraz opróżnienie koszy na śmieci) w przeddzień otwarcia wystawy jak również każdego dnia wystawy, po jej zamknięciu dla zwiedzających. Sprzątanie części zamkniętych stoiska i/lub niedostępnych dla personelu sprzątającego odbywa się w godzinach otwarcia wystawy. Koszt sprzątania stoisk jest wliczony w opłatę zryczałtowaną (stoiska realizowane indywidualnie), lub w cenę zabudowy standardowej zamówionej u Organizatora. MAGAZYNOWANIE, PRZECHOWANIE PUSTYCH OPAKOWAŃ Usługę magazynowania bądź przechowania pustych opakowań można zmówić wypełniając formularz U. W ramach magazynowania/przechowania towar lub opakowania odbierane są ze stoiska oraz dostarczane z powrotem po zakończeniu wystawy. ZABEZPIECZENIE TERENU / OCHRONA STOISKA Wszystkie pawilony są dozorowane od momentu komisyjnego zamknięcia wystawy do jej otwarcia. Wystawca może zlecić MTP (formularz U) bądź firmie zewnętrznej dodatkową ochronę wyłącznie w godzinach otwarcia wystawy. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o zatrudnionej firmie zewnętrznej ze stosownym wyprzedzeniem. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż wszystkie pawilony są zamykane na noc i nikt nie może w nich pozostać. CATERING Na terenie MTP dostępne są firmy oferujące usługi cateringowe. Lista firm zostanie wraz z danymi kontaktowymi opublikowana na stronie wystawy RECEPCJA WYSTAWY Będzie czynna: W dniu 19 września 2012 w godzinach W dniach września 2012 w godzinach otwarcia wystawy. W recepcji wydawane będą materiały wystawowe, przyjmowane reklamacje, przyjmowane dodatkowe zamówienia Dostępni w niej będą przedstawiciele Organizatora oraz służb technicznych MTP. PRAWA AUTORSKIE ZAIKS Wystawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z praw autorskich i ZAiKS w przypadku publicznego wykonywania, odtwarzania i rozpowszechniania artystycznych wykonań i utworów oraz wszystkich innych należności związanych z prawami autorskimi wykorzystywanymi przez Wystawcę podczas imprezy. W związku z powyższym Organizator nie ponosi odpowiedzialności przed żadną z organizacji uprawnioną do pobierania opłat z tego tytułu. ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG Zewnętrznych dostawców usług obowiązują ogólne zasady wstępu, zatem na podstawie ważnego biletu wstępu, bądź posiadanej stałej karty wstępu na teren MTP.

11 ADRESOWANIE PRZESYŁEK NA WYSTAWĘ Adres dostarczenia: Międzynarodowe Targi Poznańskie Ul. Głogowska Poznań Z dopiskiem: Wystawa CEDE 2012 Każda przesyłka musi zawierać nazwę odbiorcy (Wystawcy) wraz z numerem pawilonu oraz stoiska. Organizator nie odbiera przesyłek w imieniu wystawcy. Odbiór może nastąpić wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela wystawcy lub jednego z oficjalnych spedytorów działających na terenie MTP na podstawie indywidualnego zlecenia Wystawcy. WIZY Na życzenie Wystawcy, Organizator potwierdza fakt uczestnictwa w wystawie celem ułatwienia formalności wizowych. Zaświadczenie/Zaproszenie wydaje się wyłącznie zarejestrowanym wystawcom, czyli takim, którzy nadesłali wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe oraz uiścili opłaty wynikające z zamówionych usług. Organizator nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z przejazdem, pobytem, zakwaterowaniem, ubezpieczeniem Wystawcy. SPEDYTORZY Usługi spedycyjne świadczone przez Oficjalnych Spedytorów Międzynarodowych Targów Poznańskich: rozładunek i załadunek eksponatów bez ograniczeń ciężaru, transport ładunków na stoisko i ustawienie zgodnie ze wskazaniem, usługi dźwigowe, przechowanie opakowań po eksponatach podczas targów, obsługa celna eksponatów. Termin deklaracji zlecenia upływa 1 miesiąc przed targami. PMST TRANSMEBLE INTERNATIONAL SP. Z O.O. Biuro na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich: Pawilon 13 ul. Głogowska Poznań tel ; fax www: SEKCJA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Międzynarodowych Targów Poznańskich rozładunek i załadunek eksponatów max 5t, transport ładunków max 5t na stoisko i ustawienie zgodnie ze wskazaniem, przechowania opakowań po eksponatach podczas targów. ul. Głogowska Poznań tel ; fax

12 GRAND PRIX CEDE 2012 Konkurs, w którym komisja przyznaje wyróżnienia zgłoszonym produktom. Mogą brać w nim udział wyłącznie produktu prezentowane przez wystawców CEDE Produkt może wziąć udział w konkursie tylko 1 raz. Statuetki GRAND PRIX CEDE zostają wręczone laureatom podczas GALI CEDE Szczegółowe zasady udziału w konkursie, skład komisji oraz wysokość opłat znajdują się w regulaminie GRAND PRIX CEDE oraz w formularzu zgłoszeniowym. GALA CEDE Gala CEDE to tradycyjnie organizowane pierwszego wieczoru CEDE spotkanie wystawców, zaproszonych wykładowców, kierowników klinik uniwersytetów medycznych z całej Polski. W oficjalnej części Gali wręczane są statuetki laureatom nagrody GRAND PRIX CEDE. Gala CEDE 2012 odbędzie się w stylowych wnętrzach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Program Gali będzie dostępny wkrótce na stronie w zakładce: Imprezy towarzyszące Cena powierzchni z wystawienniczej uczestnictwem w Gali zawiera 1 zaproszenie na każde pełne 10 m2 zamówionej powierzchni. Zaproszenia na Galę można zamówić wypełniając formularz ID aplikacji. INTERNET, WIFI Zapraszamy do skorzystania z usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy płatnych kodów dostępu. W sprzedaży będą następujące rodzaje kart: Całoimprezowa (z okresem montażu i demontażu - max. 7 dni) - 80 PLN 24-godzinna - 35 PLN 3-godzinna - 15 PLN Kody dostępu można zakupić we wszystkich kasach biletowych zlokalizowanych w holach wejściowych oraz w recepcji wystawców (wejście od ul. Śniadeckich). Przy korzystaniu z usługi wifi należy przestrzegać Regulaminu korzystania z usługi Bezprzewodowy dostęp do internetu. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE Na terenie wystawy obowiązuje całkowity zakaz palenia. Wystawca/realizator zabudowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu wystawy a określonych w Przepisach Technicznych i Przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o. o., stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Wystawy. KONTAKT Exactus sp.j Łódź Al. Kościuszki 17 tel. +48/ fax: +48/

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY...

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... SPIS TREŚCI ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ.... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... 3 FIRMY REPREZENTOWANE... 3 LOKALIZACJA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Miejsce wystawy, plan pawilonów, informacje ogólne... 3. Plan terenów targowych... 3. Adres wystawy CEDE 2015... 3

Miejsce wystawy, plan pawilonów, informacje ogólne... 3. Plan terenów targowych... 3. Adres wystawy CEDE 2015... 3 ABC WYSTAWCY Spis treści Miejsce wystawy, plan pawilonów, informacje ogólne... 3 Plan terenów targowych... 3 Adres wystawy CEDE 2015... 3 Godziny otwarcia wystawy, wstęp na wystawę... 3 Dojazd, zakwaterowanie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

2. WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE

2. WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2014 stanowiący wraz z Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP sp. z o.o. integralną część zamówienia Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Wystawca zainteresowany udostępnieniem powierzchni targowej przesyła do osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY CEDE

REGULAMIN WYSTAWY CEDE REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2015 stanowiący wraz z Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP sp. z o.o. integralną część zamówienia (załącznik nr 1) Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 DATA MIEJSCE 27-29 marca 2015 r.. Hala Stulecia ADRES GODZINY OTWARCIA TARGÓW ul. Wystawowa 1, Wrocław, Piątek (27.03) 10.00 18.00 Sobota (28.03) 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 Szanowni Państwo Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 będzie połączona z IV Konferencją Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

XLV KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM

XLV KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie Firmy biorące udział w XLV Kongresie Naukowym PTU, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 17-19 września 2015 (DoubleTree

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C Organizator: Polskie Stowarzyszenie Vendingu, ul. Czerniakowska 71/111, 00-715 Warszawa kontakt Aldona Witak, tel. +48 512 008 609, e-mail: a.witak@psv.org.pl INSTRUKCJA DO UMOWY UCZESTNICTWA 1. Umowę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r.

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r. R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej 25 28 listopada 2010 r. 1. XIX Targi Książki Historycznej odbywać się będą w Warszawie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, adres: Plac Zamkowy 4,

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Formy uczestnictwa Uczestnik Firma ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA Miejsce, termin i godziny otwarcia Targów Warunki uczestnictwa 1. Miejsce targów: Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24 62-800 Kalisz 2. Termin targów: 11-12 kwietnia 2015. 3. Godziny otwarcia targów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 1. ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE Wystawcą

Bardziej szczegółowo

na stronie www.cede.pl.

na stronie www.cede.pl. Reklama na stronie www.cede.pl Logotyp/reklama na stronie g łównej www.cede.pl o wielkości 180 pikseli (szeroko ść) na 126 pikseli (wysoko ść) podlinkowane do strony reklamodawcy. Format: gif, jpg, swf.

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH III Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKO niezabudowane STOISKA WYSTAWIENNICZE

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY 2017

INFORMATOR TECHNICZNY 2017 INFORMATOR TECHNICZNY 2017 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY 2017 TARGI TURYSTYCZNO-ROWEROWE DATA: 20-21.05.2017 MIEJSCE: ADRES: Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław GODZINY OTWARCIA FESTIWALU: 20.05.2017

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA

WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA 2017 Targi gastronomiczno-hotelarskie Magdy Gessler Tytuł edycji: Nawigacja po gastronomicznej i hotelarskiej mapie Polski 02-04.06.2017, WROCŁAW HALA STULECIA - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na:

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011 Szanowni Państwo BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: VII Konferencję Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW www.mtp.pl REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. ZASADY UCZESTNICTWA...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób.

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób. BMP 06/04/2012 Racibórz, 6 kwietnia 2013 Szanowni Państwo BMP oraz redakcja miesięcznika Energetyka Cieplna i Zawodowa serdecznie zapraszają do udziału w XV Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA-BEŁCHATÓW

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 Organizator: Fundacja ArchitectsPL Termin Targów: 05.04.2016 Miejsce: Hala Sportowa II LO w Koszalinie ul. Chełmońskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w

Regulamin uczestnictwa w Regulamin uczestnictwa w I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Mobility Days obowiązują wszystkich uczestników wystawy i ekspozycji, konferencji, eventów organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r.

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Lubelskich Targów Turystycznych, zwanych dalej Targami jest Lubelska Regionalna

Bardziej szczegółowo

XLVII KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM

XLVII KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie Firmy biorące udział w XLVII Kongresie Naukowym PTU, który odbędzie się w Katowicach, w dniach 19-21 czerwca (Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik. wystawcy. Tu jest TWOJE miejsce. www.targikielce.pl

Niezbędnik. wystawcy. Tu jest TWOJE miejsce. www.targikielce.pl Niezbędnik wystawcy Tu jest TWOJE miejsce Twoje zadowolenie to Nasz sukces! Dlatego przestawiamy Ci krótki poradnik co zrobić aby targi były sukcesem. W kilku krokach przekonasz się jakie to proste. Krok

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XXI Targach

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI IgnACEgO PRąDZYŃSKIEgO STR 12/14 01-222 WARSAW ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto 1. Dane Wystawcy Nazwa firmy: Adres: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Międzynarodowych Targach Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016 05-06.10.2016 r. Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 54-777 Wrocław Kod

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk

IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk Organizator: Fundacja Rzecz Jasna Termin Targów: 3/6 kwietnia 2017 Miejsce: 1. Stargard - Hala Sportowa ZS

Bardziej szczegółowo

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA HONOROWY PATRONAT: WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER GOSPODARKI JANUSZ PIECHOCIŃSKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK SAWICKI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r.

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. I. Czas trwania Festiwalu. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i wskazanych przez nie instytucji/organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA REGULAMIN KSZTAŁCENIA w ramach II konferencji naukowej "Żywienie dziecka wczoraj i dziś", która odbędzie się w Krakowie w dniu 22 kwietnia 2017 r. Forma kształcenia: konferencja I. Sposób organizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland 2016 6-7 sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej Wystawca ) podczas Expo IMZC Poland 2016

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

21 24 stycznia 2016 GODZINY OTWARCIA

21 24 stycznia 2016 GODZINY OTWARCIA Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY 2016 21 24 stycznia 2016 GODZINY OTWARCIA Data 21 stycznia (czwartek) DZIEŃ AGROBIZNESMENA Godziny otwarcia terenów targowych dla publiczności 11.00 18.00

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY FITNESS & WELLNESS PAŹDZIERNIK 2016 ORGANIZATOR: 1

MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY FITNESS & WELLNESS PAŹDZIERNIK 2016 ORGANIZATOR: 1 MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY FITNESS & WELLNESS międzynarodowe targi fitness & wellness PAŹDZIERNIK 1 Założenia na Edycję : rozszerzenie działań marketingowych kierowanych do klienta biznesowego rozwój

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA.

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA. HPS 014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARANŻACJA STOISKA 1-3.10.014 tel. +48 (3) 7 81 506, 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 KOLOR WYKŁADZINY: BRAK CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY

Bardziej szczegółowo

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE REGULAMIN I Międzynarodowych Targów ŚWIAT PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE Narodowy, 7-9 kwietnia 2017 r. organizowanych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Postanowienia ogólne Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011 1. Postanowienia ogólne 1. VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu,

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK. powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) powierzchnia bez zabudowy (boisko) powierzchnia bez zabudowy (balkon bok)

CENNIK. powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) powierzchnia bez zabudowy (boisko) powierzchnia bez zabudowy (balkon bok) CENNIK do cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) 1 m² = 140 zł powierzchnia bez zabudowy (boisko) 1 m² = 70 zł powierzchnia bez zabudowy (balkon

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.+48 (32)78-99-104 Fax +48 (32)254-02-27 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie nowoczesne, w pełni wyposażone sale szkoleniowe do wynajęcia w systemie godzinowym lub całodziennym. Polecamy do wykorzystania na spotkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik NIP 584 05 37 05 KRS 000003836 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. faks www e-mail wpis do KRS/ nr wpisu do Ewid. Działal. Gosp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Seminarium

Regulamin Seminarium Regulamin Seminarium Regulamin uczestnictwa w Seminarium organizowanym przez SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. z dnia 25.02.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1. Seminarium firmy SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY ARENA AGRO OSTRÓDA 2015

REGULAMIN WYSTAWY ARENA AGRO OSTRÓDA 2015 REGULAMIN WYSTAWY ARENA AGRO OSTRÓDA 2015 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Wystawy Rolniczej ARENA AGRO OSTRÓDA 2015. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów, usług i innych środków

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wystawców

Oferta dla Wystawców Oferta dla Wystawców Stoiska targowe Stoiska z zabudową (zabudowa z białych ścianek) Stoisko bez zabudowy Stoisko Stoisko 4 m 2 : 1 lada, barowe, obiad dla 2 osób. Stoisko 6 m 2 : 1 lada, 1 stolik barowy,

Bardziej szczegółowo

30-31 MAJA 2015. Rzgów k. Łodzi OFERTA UDZIAŁU

30-31 MAJA 2015. Rzgów k. Łodzi OFERTA UDZIAŁU 30-31 MAJA 2015 Rzgów k. Łodzi OFERTA UDZIAŁU O TA R G A C H TA R G I H E A LT H & B E A U T Y S H O W Targi poświęcone kosmetyce, fryzjerstwu, medycynie estetycznej, fitnessowi, zdrowemu żywieniu Imprezy

Bardziej szczegółowo

30 stycznia 2 lutego 2014 GODZINY OTWARCIA

30 stycznia 2 lutego 2014 GODZINY OTWARCIA Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY 2014 30 stycznia 2 lutego 2014 GODZINY OTWARCIA Data 30 stycznia (czwartek) VIP DAY Godziny otwarcia terenów targowych dla publiczności Godziny

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015 Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

13-14 LUTEGO ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU. CHEMOBUDOWA, ul. Klimeckiego 14 GODZINA 10.00-17.00. www.sbdim.pl www.gielda.sbdim.pl SZANOWNI PAŃSTWO,

13-14 LUTEGO ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU. CHEMOBUDOWA, ul. Klimeckiego 14 GODZINA 10.00-17.00. www.sbdim.pl www.gielda.sbdim.pl SZANOWNI PAŃSTWO, 114 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań planuje w kolejnym roku cykl sześciu edycji Krakowskich Giełd Domów i Mieszkań, które będą zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH

Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH I. Warunki ogólne. 1. Organizatorem Forum jest Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

NASZE TARGI DLA KOGO WARTO SKORZYSTAĆ

NASZE TARGI DLA KOGO WARTO SKORZYSTAĆ Zapraszamy do udziału w wyjątkowych Targach DZIECKO Mama Tata. To jedyna taka impreza w regionie zachodniopomorskim, będąca przeglądem propozycji skierowanych do rodzin z małymi dziećmi (0-12 lat) oraz

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PPH "ELEKTRO-PLAST" Tadeusz Czachorowski 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18 Nasielsk, 27-12-2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56 Nazwa firmy: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A5 A6 A7 A8 A22 A15 A4 A3 A2 Reseller & Business A12 A11 A10 A9 VIP A21 A20 strefa A15 edukacji A7 A7 A1 A23 A13 A17+A18 A19 A18 A7 B7 Reseller & Business

Bardziej szczegółowo

21-22 LISTOPADA GODZINA 10.00-17.00

21-22 LISTOPADA GODZINA 10.00-17.00 113 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY NA OSTATNICH W TYM ROKU TARGACH MIESZKANIOWYCH Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem 1 Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty tradycyjne/regionalne

Bardziej szczegółowo

Informacje dla wystawców RENEXPO POLAND października 2017, Centrum Expo XXI w Warszawie

Informacje dla wystawców RENEXPO POLAND października 2017, Centrum Expo XXI w Warszawie Informacje dla wystawców RENEXPO POLAND 2017 25-27 października 2017, Centrum Expo XXI w Warszawie 1. Montaż i demontaż 2. Karty wstępu wystawców 3. Usługi dla wystawców / serwis targów 4. Obiekty wiszące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW www.mtp.pl REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. ZASADY UCZESTNICTWA...3

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NA JARMARK NA ŚW. JACKA 2016

ZGŁOSZENIE NA JARMARK NA ŚW. JACKA 2016 ZGŁOSZENIE NA JARMARK NA ŚW. JACKA 2016 (ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!) 1. Nazwisko: 2. Imię:.. 3. Telefon kontaktowy:.. 4. Adres siedziby firmy: (dane do faktury)... 5. NIP: 6. REGON:...

Bardziej szczegółowo