Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok"

Transkrypt

1 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok (tekst ujednolicony zawierający zmiany zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego w dniach: 24 stycznia 2014 r., 30 stycznia 2014 r., 24 lutego 2014 r., 21 marca 2014 r., 24 marca 2014 r., 28 marca 2014 r., 30 czerwca 2014 r., 29 września 2014 r., 22 grudnia 2014 r.)

2 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej skarg i wniosków. 3. Prawidłowość i rzetelność prowadzonych postepowań administracyjnych w zakresie ujawnionych samowoli budowlanych. 4. Prawidłowość i rzetelność prowadzonych postepowań administracyjnych w zakresie ujawnionych samowoli budowlanych. 5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI 1. Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: - wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz Urząd Gminy Skórcz zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 2. w gminach; - prowadzenie rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Urząd Gminy Miłoradz Oraz prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania Nadzoru i Kontroli Aneks nr 7 - Aneks nr 4 6. Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 7. Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr 7 8. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie do spożycia przez ludzi. 9. Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr 7 Strona 2

3 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 10. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku 11. Sposób ewidencjonowania, przechowywania i niszczenia zatrzymanych narzędzi połowowych i innych przedmiotów przeznaczonych do nielegalnego połowu. 12. Prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 13. Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: - wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz 14. zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - prowadzenie rejestru działalności regulowanej, o 15. którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Oraz prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 16. Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze 17. Zasady organizacji i funkcjonowania jednostki. Państwowa Straż Rybacka Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Urząd Gminy Wicko Starostwo Powiatowe w Pucku Nadzoru i Kontroli - Aneks nr 7 - Aneks nr 4 Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr 8 Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr 8 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych 18. Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr 4 Strona 3

4 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 20. Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 22. Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr Sprawdzenie realizacji zadań,z zakresu wykonywania przez starostę uprawnień w stosunku do fundacji mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Kartuskiego Starostwo Powiatowe w Kartuzach 25. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Bacdorf Maria 26. tłumacz przysięgły języka angielskiego Bańko Dorota 27. tłumacz przysięgły języka angielskiego Nadzoru i Kontroli Barańska Mirosława 28. tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Bieszke Nadia Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia 29. tłumacz przysięgły języka serbskiego i chorwackiego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia Biziuk Teresa Hanna określonego w przepisach, o których mowa w art tłumacz przysięgły języka szwedzkiego ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza Bober Iwona przysięgłego. 31. tłumacz przysięgły języka szwedzkiego Bober Paweł 32. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Buchholc Krystian 33. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Chajecka Teresa 34. Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr 7 Strona 4

5 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 35. tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego Czaplewski Jan 36. tłumacz przysięgły języka bułgarskiego Dzięciołowska Anna 37. tłumacz przysięgły języka angielskiego Gawriilidis Maria 38. tłumacz przysięgły języka włoskiego Gliniecki Henryk 39. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Greczan-Gierasimiuk Maria 40. tłumacz przysięgły języka angielskiego Gromadzka-Duszak Katarzyna 41. tłumacz przysięgły języka angielskiego Imbierowicz Małgorzata 42. tłumacz przysięgły języka angielskiego Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia Janicka Marzena repertorium oraz pobierania wynagrodzenia 43. tłumacz przysięgły języka chińskiego określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 Juś Jerzy Andrzej Nadzoru i Kontroli ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza 44. tłumacz przysięgły języka niemieckiego przysięgłego. Kamińska Marzena 45. tłumacz przysięgły języka szwedzkiego Kanthak Anna 46. tłumacz przysięgły języka włoskiego Karbowska Małgorzata 47. tłumacz przysięgły języka szwedzkiego Kassolik Anna 48. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Konopko Ewa Joanna 49. tłumacz przysięgły języka angielskiego Kotlarz Mariusz 50. tłumacz przysięgły języka angielskiego Kotwicki Marcin 51. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kowalińska Urszula Strona 5

6 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 52. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kowalska Izabela 53. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kozłowski Radosław 54. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Król Grażyna 55. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kucera Jolanta 56. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kuchta Jacek 57. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kujawa Alina 58. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Kurzępa Danuta 59. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia Kwiatkowska Bożena repertorium oraz pobierania wynagrodzenia 60. tłumacz przysięgły języka niemieckiego określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 Kwiecińska Wioletta Nadzoru i Kontroli ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza 61. tłumacz przysięgły języka angielskiego przysięgłego. Landsman-Kwapińska Joanna 62. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Lass Aleksandra 63. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Łabędzka Maria 64. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Maj Piotr 65. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Malak Bogdan 66. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Malinowski Marian 67. tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego Manowska Karolina 68. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Markowicz-Hofman Agnieszka Strona 6

7 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 69. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Matczuk Ewa 70. tłumacz przysięgły języka angielskiego Piesik Jolanta Wanda 71. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Popkiewicz Maria 72. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Puławska Alina 73. tłumacz przysięgły języka szwedzkiego Radtke Agata 74. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ratajski Remigiusz 75. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Roman Lidia 76. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia Rosiak Hanna repertorium oraz pobierania wynagrodzenia 77. tłumacz przysięgły języka niemieckiego określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 Ryżlak Barbara Nadzoru i Kontroli ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza 78. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego przysięgłego. Sadowska Grażyna 79. tłumacz przysięgły języka angielskiego Salkowska Barbara 80. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Sejmicka Monika 81. tłumacz przysięgły języka rumuńskiego Sęp Karol Grzegorz 82. tłumacz przysięgły języka angielskiego Skibicka Joanna 83. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Skupińska-Dybek Elżbieta dr 84. tłumacz przysięgły języka angielskiego Słaboszewski Piotr 85. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Sprengler Walentyna Strona 7

8 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 86. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Stanek-Kozłowska Marzanna 87. tłumacz przysięgły języka angielskiego Starkel Maria 88. tłumacz przysięgły języka angielskiego Studzińska Małgorzata 89. tłumacz przysięgły języka angielskiego Swolkień Joanna 90. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Szefler Tadeusz Grzegorz 91. tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Ścibiwołk Małgorzata 92. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Świetlikowski Ryszard 93. tłumacz przysięgły języka bułgarskiego Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia Terlecka Anna repertorium oraz pobierania wynagrodzenia 94. tłumacz przysięgły języka angielskiego określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 Thun Barbara Nadzoru i Kontroli 95. ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza tłumacz przysięgły języka rosyjskiego przysięgłego. Tomsia Bożena 96. tłumacz przysięgły języka angielskiego Tubis Beata 97. tłumacz przysięgły języka francuskiego Turzańska-Skiba Dorota 98. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Urban Marcin 99. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Wasilewska Olena 100. tłumacz przysięgły języka białoruskiego Wieczorek Janina 101. tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego i portugalskiego Wilkoński Rafał 102. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Wiśniewski Krzysztof Mieczysław Strona 8

9 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 103. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Wojciechowska Dorota 104. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Wojda Katarzyna 105. tłumacz przysięgły języka angielskiego Wojtkuński Andrzej 106. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Woś Damian 107. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia Wyrzykowska Anna 108. tłumacz przysięgły języka niemieckiego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia Zakrzewska Iwona określonego w przepisach, o których mowa w art tłumacz przysięgły języka niemieckiego ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza Zakrzewski Przemysław przysięgłego tłumacz przysięgły języka angielskiego Zalewska Danuta Nadzoru i Kontroli 111. tłumacz przysięgły języka szwedzkiego Zarzycka-Jacewicz Elżbieta 112. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Zaszewski Lech 113. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Zembrzuski Zbigniew 114. tłumacz przysięgły języka niemieckiego Żelewska Gabriela 115. Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: - wydawania, odmowy Urząd Miasta Sopot wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom dla 116. potrzeb działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalani Urząd Miasta Tczew zwłok zwierzęcych i ich części Wprowadzono kontrolę do planu - Aneks nr 8 Wprowadzono kontrolę do planu - Aneks nr 8 Strona 9

10 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej Razem : 119 WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU 1. WOPR Gdańsk 2. Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji WOPR Gdynia 3. przyznanej w 2013r. WOPR Sopot 4. WOPR Słupsk 5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 7. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 117. Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: - wydawania, odmowy Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom dla 118. potrzeb działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalani Urząd Miasta Gdańska Nadzoru i Kontroli zwłok zwierzęcych i ich części; - wydawania, odmowy 119. wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony Urząd Miasta Kościerzyna przed bezdomnymi zwierzętami 8. Prawidłowość ewidencjonowania wydatków w Państwowa Straż Rybacka 9. układzie zadaniowym oraz prawidłowość wykazywania wartości mierników w sprawozdaniach Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej 10. budzetowych w 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych 11. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 12. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 13. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Finansów i Budżetu Wprowadzono kontrolę do planu - Aneks nr 8 Wprowadzono kontrolę do planu - Aneks nr 8 Wprowadzono kontrolę do planu - Aneks nr 8 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 Strona 10

11 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 14. Kuratorium Oświaty temacie - Aneks nr Prawidłowość ewidencjonowania wydatków w Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego układzie zadaniowym oraz prawidłowość temacie - Aneks nr wykazywania wartości mierników w sprawozdaniach Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków budzetowych w 2013 r. temacie - Aneks nr 1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 17. Nasiennictwa temacie - Aneks nr PSSE Bytów 19. PSSE Lębork 20. PSSE Słupsk 21. PSSE Człuchów 22. PSSE Malbork 23. PSSE Gdynia 24. PSSE Sopot 25. Realizacja dochodów budżetu państwa oraz PSSE Chojnice 26. wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte PSSE Gdańsk 27. planem finansowym jednostki w 2013r. PSSE Puck 28. PSSE Kwidzyn 29. PSSE Wejherowo 30. PSSE Pruszcz 31. PSSE Kartuzy 32. PSSE Nowy Dwór 33. PSSE Kościerzyna 34. PSSE Starogard Gd. 35. Prawidłowość wykorzystania i roliczenia dotacji Urząd Gminy Lichnowy 36. otrzymanych z budżetu państwa w 2013r. w Urząd Gminy Nowa Karczma 37. wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja Urząd Gminy Kolbudy 38. dochodów budżetu państwa (gminy) Urząd Gminy Miłoradz Finansów i Budżetu Strona 11

12 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 39. Urząd Miasta Krynica Morska 40. Urząd Gminy Sulęczyno 41. Urząd Gminy Zblewo 42. Urząd Miasta i Gminy Nowy Staw 43. Urząd Miasta Puck 44. Urząd Miasta Malbork 45. Urząd Gminy Człuchów 46. Urząd Miasta Człuchów 47. Urząd Gminy Gniewino 48. Urząd Miasta i Gminy Miastko 49. Prawidłowość wykorzystania i roliczenia dotacji Urząd Gminy Cewice 50. otrzymanych z budżetu państwa w 2013r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja 51. dochodów budżetu państwa (gminy) Urząd Miasta i Gminy Prabuty 52. Urząd Gminy Gardeja 53. Urząd Gminy Starogard 54. Urząd Gminy Stary Targ 55. Urząd Miasta i Gminy Sztum 56. Urząd Miasta i Gminy Dzierżgoń 57. Urząd Gminy Mikołajki 58. Urząd Miasta Gdańsk 59. Urząd Miasta Gdynia 60. Urząd Gminy Karsin 61. Urząd Gminy Ryjewo 62. Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Finansów i Budżetu - Aneks nr 7 - Aneks nr 7 - Aneks nr 7 Wykreślono kontrolę z planu Aneks nr 7 Strona 12

13 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 63. Urząd Gminy Cedry Wielkie 64. Urząd Miasta i Gminy Kartuzy 65. Urząd Miasta i Gminy Gniew 66. Urząd Gminy Sierakowice 67. Urząd Gminy Przechlewo 68. Urząd Gminy Dębnica Kaszubska 69. Urząd Gminy Tuchomie Prawidłowość wykorzystania i roliczenia dotacji 70. otrzymanych z budżetu państwa w 2013r. w Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska 71. wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja Urząd Gminy Trzebielino 72. dochodów budżetu państwa (gminy) Urząd Miasta i Gminy Czersk Urząd Gminy Krokowa 75. Urząd Gminy Rzeczenica 76. Urząd Gminy Lipusz 77. Urząd Gminy Słupsk 78. Starostwo Powiatowe w Gdańsku 79. Starostwo Powiatowe w Pucku 80. Starostwo Powiatowe w Tczewie Realizacja dochodów budżetu państwa oraz 81. prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji Starostwo Powiatowe w Sopocie 82. otrzymanych z budżetu państwa w 2013 r. w wybranych rozdziałach (powiaty) Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Starostwo Powiatowe w Chojnicach 85. Urząd Miejski w Słupsku Finansów i Budżetu Wykreślono kontrolę z planu Aneks nr 8 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 Wykreślono kontrolę z planu Aneks nr 8 temacie - Aneks nr 1 temacie - Aneks nr 1 Strona 13

14 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 86. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2013r. w wybranych rozdziałach Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 87. Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2013r. PSSE Tczew 86 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 GOPS Cedry Wielkie 2 GOPS Suchy Dąb 3 GOPS Nowa Karczma 4 MGOPS Czersk 5 GOPS Chojnice 6 GOPS Przechlewo 7 GOPS Osiek 8 MGOPS Debrzno 9 GOPS Chmielno Realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy 10 społecznej zleconych gminie przez administrację MOPS Sopot 11 rządową oraz zadań własnych dotowanych z budżetu GOPS Cewice 12 państwa w 2013 roku MOPS Władysławowo 13 GOPS Lipnica 14 GOPS Słupsk 15 MGOPS Miastko 16 MOPS Łeba 17 GOPS Tuchomie 18 GOPS Rzeczenica 19 GOPS Wicko 20 GOPS Ryjewo Finansów i Budżetu Polityki Społecznej Wprowadzono kontrolę do planu - Aneks nr 6 Strona 14

15 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 21 GOPS Damnica 22 GOPS Ustka 23 GOPS Dębnica Kaszubska 24 Realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy GOPS Konarzyny 25 społecznej zleconych gminie przez administrację GOPS Ostaszewo 26 rządową oraz zadań własnych dotowanych z budżetu MOPS Krynica Morska państwa w 2013 roku 27 GOPS Choczewo 28 GOPS Szemud 29 MOPS Tczew 30 GOPS Nowa Wieś Lęborska Poprawność realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2013 roku Poprawność realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2013 roku GOPS Linia MGOPS Kępice GOPS Wejherowo GOPS Lipusz GOPS Sulęczyno MOPS Bytów MGOPS Prabuty MGOPS Czarne GOPS Miłoradz GOPS Kwidzyn 41 Środowiskowy Dom Samopomocy Prowadzenie i rozwój infrastruktury w Gdańsku, ul. Nałkowskiej 6 środowiskowych domów samopomocy dla osób 42 z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowych (dla Gminy Pelplin) Polityki Społecznej temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 temacie - Aneks nr 2 Strona 15

16 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 43 Środowiskowy Dom Samopomocy Prowadzenie i rozwój infrastruktury w Dziemianach 44 środowiskowych domów samopomocy dla osób Środowiskowy Dom Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi. w Kościerzynie (dla Miasta i Gminy Kościerzyna) 45 GOPS Bobowo 46 Realizacja gminnych zadań z zakresu GOPS Rzeczenica 47 przeciwdziałania przemocy w rodzinie. MOPS Władysławowo 48 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 49 Realizacja zadań z zakresu pomocy Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Chorym społecznej zleconych na podstawie umów pomiędzy w Wejherowie 50 wojewodą a poszczególnymi organizacjami Teen Challenge Chrześcijaska Misja Społeczna pozarządowymi w wyniku otwartego konkursu ofert. w Broczynie/ Oddział w Malborku 51 Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie" zleconych na podstawie umów pomiędzy wojewodą a w Rumi 52 poszczególnymi organizacjami pozarządowymi w Stowarzyszenie "Nadzieja dla Rodziny" wyniku otwartego konkursu ofert. w Gdańsku 53 GOPS Subkowy 54 GOPS Lubichowo 55 GOPS Bobowo Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez 56 administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 GOPS Zblewo 57 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do GOPS Kwidzyn 58 alimentów GOPS Liniewo 59 GOPS Mikołajki Pomorskie 60 GOPS Stary Targ 61 Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez Urząd Gminy Morzeszczyn administrację rządową z zakresu ustawy z dnia listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych GOPS Kaliska Polityki Społecznej - Aneks nr 7 Strona 16

17 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 63 Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez GOPS Dziemiany administrację rządową z zakresu ustawy z dnia listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych GOPS Gardeja 65 GOPS Stare Pole Poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez 66 GOPS Stężyca administrację rządową z zakresu ustawy z dnia GOPS Somonino listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 68 GOPS Kolbudy 69 Dom Św. Elżbiety ul. Hallera 27, Stargard Gdański 70 Standard usług socjalno-bytowych i przestrzeganie Kaszubski Dom Opieki Łubin praw mieszkańców w Sznurkach 96a, Brodnica 71 Dom Opieki p.w. Św. Alberta w Kochanowie 24A, Luzino 72 Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr 4 73 Firma Vita w Gdańsku Standard usług socjalno-bytowych i przestrzeganie przy ul. Barniewickiej 108, Gdańsk 74 praw mieszkańców Nestor w Żukowie przy ul. Fredry 3, Żukowo 75 Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami w Gdańsku przy ul. Generała J. Hallera 227A, Gdańsk 76 Standard świadczonych usług Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 20, Gdańsk 77 Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23, Gdańsk 78 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Realizacja organizacji i finansowania staży dla osób 79 bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Pucku 80 Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni Realizacja refundacji pracodawcy zatrudniającego w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych części kosztów poniesionych na wynagrodzenia nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Polityki Społecznej Strona 17

18 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 83 Realizacja dofinansowania dla bezrobotnych na podjecie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 84 Realizacja standardów podstawowych usług rynku pracy w zakresie organizacji szkoleń Realizacja przepisów normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Koscierzynie Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 87 SECURITY SYSTEM MS ul. Litewska 11/13, Gdańsk 88 SECURITY Sp. z o.o. ul. Litewska 11/13, Gdańsk 89 ARES-SERVICE Sp. z o.o. ul. Budowlanych 31, Gdańsk Kontrola pracodawcy pod kątem spełniania warunków 90 i wywiązywania się z obowiązków wynikających z ARES-SERVICE Wośko Zbigniew uzyskanego statusu zakładu pracy chronionej ul. Budowlanych 31, Gdańsk 91 określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 2b, Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ust. 4, art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 ul. Sobieskiego 1, Tczew sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 92 Nord Security Sp. z o.o. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z ul. Partyzantów 76, Gdańsk 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 93 AKU Sp. z o.o. ul. Gdańska 33, Tczew 94 MADEX Violetta, Jarosław Majorkowscy Grażyna, Marek Borkowscy KOŚCIELECZKI 10, Malbork 95 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe IZOBUD Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3, Somonino Polityki Społecznej Aneks nr 6 Strona 18

19 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 96 IGLOTEX Sp. z o.o. ul. Leśna 2, Skórcz 97 Spółdzielnia Inwalidów RÓWNOŚĆ" ul. Pomorska 10, Czersk 98 Marek Kosowicz Grażyna Kosowicz "PROFIL" ul. Przemysłowa 34, Słupsk 99 INTERSTYL Jan Reichert ul. Borchardta 79, Słupsk 100 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ARTSTAL S.C. Andrzej Regliński i Piotr Regliński, ul. Wolności 37b, Somonino 101 Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Kontrola pracodawcy pod kątem spełniania warunków POLMET mgr inż. H. Kinder i wywiązywania się z obowiązków wynikających z ul. Biskupa Krasickiego 7, uzyskanego statusu zakładu pracy chronionej Starogard Gdański 102 określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 2b, Przedsiębiorstwo Usługowo Wytwórcze STOLMEX ust. 4, art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 Łojewscy Spółka jawna ul. Majora Sucharskiego 50, 82- sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 200 Starogard Gdański oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Zakład Pracy Chronionej Produkcja Odzieży Ochronnej i Roboczej MIGRA ul. Zwycięstwa 7, Lębork 104 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ADMAR II Andrzej Pakuła ul. Szczecińska, Słupsk 105 WEGA S.A. ul. Kościerska 8c, Żukowo 106 Spółdzielnia Inwalidów POMORZANKA ul. Zielona 24, Starogard Gd. 107 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Constal mgr inż. Andrzej Konieczka, ul. Kościerska 18, Starogard Gd. Polityki Społecznej Strona 19

20 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 108 Przedsiębiorstwo NAN Andrzej Nelson Małgorzata Nelson Spółka Jawna Zajączkowo 35 d, Miłobądz 109 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BARBARA Kurzelewscy i Niedźwiedź Sp. J. ul. Towarowa Człuchów 110 DĘBOWA Marta Pabian, Wojciech Pabian ul. Warszawska 1/12, Kwidzyn 111 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TEGRA T. Puszcz, G. Radziemski GLĘDOWO 3c, Człuchów Kontrola pracodawcy pod kątem spełniania warunków 112 i wywiązywania się z obowiązków wynikających z Przedsiębiorstwo MORZE Władysław Gąsior uzyskanego statusu zakładu pracy chronionej Przedsiębiorstwo ul. Wilcza Produkcyjno-Handlowe 12, Ustka ELEGANT 113 określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 2b, MEN Sp. J. S. Pakuła, J. Pakuła, D. Pakuła, ul. ust. 4, art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 Słowackiego 42, sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej Słupsk 114 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z Spółdzielnia Inwalidów im. Derdowskiego, 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ul. Morozowa 1, Chojnice 115 Spółdzielnia Niewidomych im. mjr Edwina Wagnera ul. M. C. Skłodowskiej 3, Słupsk Polityki Społecznej Sprostowano omyłkę w nazwie jednostki kontrolowanej - Aneks nr Zakład Stolarsko Tapicerski Kazimierz Miąskowski ul. Oliwska 54c, Chwaszczyno 117 Spółdzielnia Niewidomych SINEMA ul. Opata Hackiego 8/10, Gdynia 118 Spółdzielnia Inwalidów ODRODZENIE ul. Andrzeja Struga 2/6, Gdańsk Strona 20

21 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 119 Kontrola pracodawcy pod kątem spełniania warunków Glatz II Spólka jawna B.Palkowska, A.Palkowski ul. i wywiązywania się z obowiązków wynikających z Jana z Kolna 12, Gdynia 120 uzyskanego statusu zakładu pracy chronionej MUSI Spółdzielnia Usługowa określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 2b, ul. Wajdeloty 28, Gdańsk 121 ust. 4, art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 Agencja Ochrony "KINGPOL-SECURITY" Jarosław sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej Czyrson Al. Gen.J.Hallera 132, Gdańsk r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ul. Gdańska 32, Gdańsk oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z Marcin Mazerewicz Grupa Aton 123 Kontrola pracodawcy pod kątem spełniania warunków i wywiązywania się z obowiązków wynikających z UMBRELLA Sp. z o.o. uzyskanego statusu zakładu pracy chronionej ul. Wajdeloty 12, Gdańsk określonych w art. 29 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, 124 art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu Zakład Aktywności Zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, ul. Zamkowa 17, Czarne Polityki Społecznej poz. 721, z późn. zm.) 125 Wykreślono kontrolę z planu - Aneks nr Rodzinny Dom Dziecka "Familejo", ul. Młyńska 50, Władysławowo Zapewnianie dzieciom całodobowej opieki i 127 wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, Rodzinny Dom Dziecka "Cudaczek", ul. Wyzwolenia 32, Władysławowo 128 rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i Rodzinny dom Dziecka im. Św. Antoniego religijnych oraz dokonywanie okresowej oceny Stowarzyszenia Amor Omnia Vincit, sytuacji dziecka ul. Droga Owidzka 7, Starogard Gdański 129 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ZAPIECEK, Miłocin 23A, Cedry Wielkie Razem : 129 u oraz zmieniono temat - Aneks nr 7 Sprostowano omyłkę w nazwie i adresie jednostki kontrolowanej Aneks nr 8 Strona 21

22 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW 1 Urząd Gminy Trąbki Wielkie 2 Urząd Gminy Żukowo 3 Urząd Gminy Cewice 4 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka 5 Urząd Gminy Człuchów 6 Urząd Miasta Człuchów 7 Urząd Gminy Damnica 8 Urząd Gminy Główczyce 9 Urząd Gminy Gniewino 10 Urząd Miasta Krynica Morska 11 Urząd Gminy Lichnowy 12 Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji Urząd Gminy Malbork 13 ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie 14 Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska 15 Urząd Miasta i Gminy Nowy Staw 16 Urząd Gminy Potęgowo 17 Urząd Gminy Pszczółki 18 Urząd Gminy Puck 19 Urząd Miasta Reda 20 Urząd Gminy Skórcz 21 Urząd Gminy Stegna 22 Urząd Gminy Suchy Dąb 23 Urząd Gminy Sztutowo Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Strona 22

23 L.p. Temat Nazwa jednostki kontrolowanej 24 Urząd Miasta Ustka 25 Urząd Miasta Sopot 26 Urząd Miasta i Gminy Prabuty 27 Urząd Miasta Kwidzyn 28 Urząd Gminy Morzeszczyn 29 Urząd Miasta Rumia 30 Urząd Gminy Borzytuchom 31 Urząd Miasta Władysławowo Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 32 ludności i dowodów osobistych Urząd Miasta Jastarnia 33 Urząd Gminy Karsin 34 Urząd Miasta Pruszcz Gdański 35 Urząd Gminy Słupsk 36 Urząd Miasta Starogard Gdański 37 Urząd Miasta i Gminy Debrzno 38 Urząd Miasta Dzierzgoń 39 Urząd Miasta Łeba 40 Urząd Miasta Puck 41 Urząd Miasta Wejherowo 42 Urząd Stanu Cywilnego w Bytowie 43 Urząd Stanu Cywilnego w Cewicach 44 Urząd Stanu Cywilnego w Dębnicy Kaszubskiej 45 Realizacja zadań zleconych w zakresie rejestracji Urząd Stanu Cywilnego w Główczycach 46 stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Stanu Cywilnego w Smołdzinie 47 Urząd Stanu Cywilnego w Lęborku 48 Urząd Stanu Cywilnego w Miastku 49 Urząd Stanu Cywilnego w Mikołajkach Pomorskich Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Strona 23

PLAN KONTROLI NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KONTROLI NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU NK-KE.430.5.2013.MJ ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI / - / Aleksander Marek Skorupa Wrocław, dn. 20 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU *tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2013 r. 1 Autorami raportu są mgr Karol Ważny z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji

Gdańsk 2013 r. 1 Autorami raportu są mgr Karol Ważny z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok

UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i)

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. kontakt@pcprbytow.net fax 59 82 28 068 52 33 44 480 2. Chojnice 89-620

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE. kontakt@pcprbytow.net fax 59 82 28 068 52 33 44 480 2. Chojnice 89-620 Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w województwie pomorskim. Dane JPS oraz ośrodków zarejestrowanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej, realizujących zadania wynikające z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata 2014-2020 (projekt) Kartuzy, 2015 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1... 5 Podstawy prawne Strategii... 5 Rozdział 2... 6 Zgodność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 1349 nr XXXVI/429/2010 z dnia 5 marca 2010 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie uchwalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Projekt GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Choczewo 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1 Struktura dokumentu.4 1.2 Powiązanie Strategii z dokumentami strategicznymi 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A

G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A G M I N A CI E P I E L ÓW POR A DNIK M I E S Z K A Ń C A 2010 GMINA CIEPIELÓW INFORMACJE OGÓLNE Gmina wiejska, położona w dolinie malowniczej rzeki Iłżanki (powiat lipski, województwo mazowieckie). To

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo