ORGANIZACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Dr inŝ. Paweł Raczyński Katedra Systemów Automatyki WETI PG P.R. KSA 1

2 Literatura (1): A. Pyrchla, BIOS. Leksykon kieszonkowy., Helion 2007 A. Pyrchla, B. Danowski, BIOS. Przewodnik, Helion 2007 V. Pirogow, Asembler Podręcznik programisty, Helion 2005 E. Wróbel, Asembler Praktyczny kurs asemblera, Helion 2004 S. Kruk, Turbo asembler idee, polecenia, rozkazy procesora Pentium, Mikom 2000 K. R. Irvine, Asembler dla procesorów Intel vademecum profesjonalisty, Helion 2003 A. Jedruch, Techniki asemblerowe w programowaniu komputera IBM PC. Cz. 2 Zastosowanie funkcji systemu DOS, Skrypt PG 1991 J. Hollingworth, D. Buttrtfield, B. Swart, J. Allsop, C++ Builder 5 vademecum profesjonalisty tom 1 i 2, Helion 2001 Misiurewicz P. Układy mikroprocesorowe struktury i programowanie. WNT Misiurewicz P. Podstawy techniki mikroprocesorowej. WNT Niederliński A. Mikroprocesory mikrokomputery mikrosystemy. WSiP Systemy interfejsu w miernictwie. Praca zbiorowa pod redakcją W. Nowakowskiego. WKiŁ Rydzewski A. "Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51", WNT Warszawa Mielczarek W. "Szeregowe interfejsy cyfrowe", HELION, Metzger P. "Anatomia PC", HELION, P.R. KSA 2

3 Literatura (2): Coffron J.W. "Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesorowych" WNT Warszawa Cellary W., Królikowski Z. "Wprowadzenie do projektowania baz danych" WNT Warszawa Ullman J.D. "Systemy baz danych", WNT Warszawa M. Szafarczyk, D. Śmigulska-Grądzka, R. Wypysiński Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych PWN 2007 A. S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion 2006 N. Noam, S. Shimon Elementy systemów komputerowych. Budowa nowoczesnego komputera od podstaw., WNT 2008 B. Danowski, Leksykon pojęć sprzętowych, Helion 2005 W. Komorowski, Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, Mikom 2004 W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT 2003 A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ B. Zieliński, Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań, Helion 2002 Katalogi, strony WWW i podręczniki firmowe P.R. KSA 3

4 Warunki zaliczenia przedmiotu Wykła d Punkty Kolokwium 8-tydzień 20 Kolokwium 15-tydzień 20 Raze m 40 próg zalicze nia 21 pkt Laboratorium Punkty odrobie nie wszystkich ćw iczeń Ćwiczenie 1-6 6*7=42 S rawozdania 1-6 6*3=18 Raze m 60 próg zalicze nia 31 pkt Oce na zaleŝna sumy punktów (trze ba zaliczyć obie części) Dla chę tnych Re fe rat max 10 min P.R. KSA 4

5 Model prostego komputera URZĄDZENIA WE/WY magistrala PROCESOR PAMIĘĆ P.R. KSA 5

6 Model prostego procesora Rodzina procesorów firmy Intel Prawo Moore a moc obliczeniowa procesorów podwaja się co 24 miesiące P.R. KSA 6

7 Model prostego procesora (i8080) P.R. KSA 7

8 Model prostego procesora (i8080) internal data bus Accumulator Buffer FLAGS Accomulator B-register C-register Buffer ALU L-register SP Jednostka arytmetyczno-logiczna PC Registers P.R. KSA 8

9 Model prostego procesora (i8080) General PurposeRegisters Accomulator B-register D-register H-register C-register E-register L-register 8 bit data 8/16 bit data / 16-bit address 8/16 bit data / 16-bit address 8/16 bit data / 16-bit address FLAGS SP SP -IP 16-bit address 16-bit address Programowo dostępne rejestry ogólnego przeznaczenia P.R. KSA 9

10 Model prostego procesora (i8080) Instruction register Budowa instrukcji procesora P.R. KSA 10

11 Model prostego procesora (i8080) data register address register address data PAMIĘĆ CONTROL strobe processor Adres źródło: PC-IP adres rozkazu SP adresowanie pamięci stosu HL, DE, BC adresowanie danych Dane źródło/miejsce przeznaczenia: A,B,C,D,E,H,L,IR dane 8-bitowe HL, DE, BC, AF dane 16-bitowe P.R. KSA 11

12 Model prostego procesora (i8080) Cykl magistrali P.R. KSA 12

13 Model prostego procesora (i8080) Pobranie rozkazu Wykonanie rozkazu Pobranie rozkazu Wykonanie rozkazu Pobranie rozkazu Wykonanie rozkazu P: Szyna adresowa:= IP IP:=IP+1 IR:=DANE IF nie zakończono pobierania rozkazu GOTO P K: WYKONAJ ROZKAZ czas Cykl pracy procesora P.R. KSA 13

14 Model prostego procesora (i8080) PAMIĘĆ MEMR & MEMW A0-A15 IOR & IOWW A0-A7 UKŁADY WE/WY Podział przestrzeni adresowej P.R. KSA 14

15 Model prostego procesora (i8080) Lista rozkazów P.R. KSA 15

16 Model prostego procesora (i8080) Lista rozkazów P.R. KSA 16

17 Model prostego procesora (i8080) Lista rozkazów P.R. KSA 17

18 Model prostego procesora (i8080) adresowanie natychmiastowe adresowanie rejestrowe adresowanie bezpośrednie adresowanie rejestrowe pośrednie Maszyna jednoadresowa - konsekwencje Tryby adresowania P.R. KSA 18

19 Model prostego procesora (i8080) T1 WAIT=YES pobranie rozkazu czytanie z pamięci pisanie do pamięci czytanie ze stosu pisanie na stos czytanie z wejścia pisanie na wyjście przyjęcie przerwania NO NO T2 T3 T4 T5 Command finished? INT&INTE=1 WAIT=NO WAIT=YES TW Cykl maszynowy: T1-T3/T4/T5 (jeden kontakt z magistralą) Rozkaz: 1-5 cykli maszynowych Uproszczony graf stanów YES zamiast pobrania rozkazu przyjęcie przerwania P.R. KSA 19

20 Model prostego procesora (i8080) HOLDRQ=YES T3 T3 HOLDRQ=YES HOLDRQ=NO TWH Generacja HOLDACK Ustawienie magistrali w stan TS Stan zatrzymania P.R. KSA 20

21 Model prostego procesora (i8080) P.R. KSA 21

22 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 22

23 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 23

24 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 24

25 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 25

26 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 26

27 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 27

28 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 28

29 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 29

30 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 30

31 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 31

32 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 32

33 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 33

34 Architektura wejść cyfrowych i analogowych address bus CPU data bus RD WR Dekoder adresowy OR Rejestr ADC OR Wejście cyfrowe obiekt S&H obiekt Wejście analogowe Czujnik Przetwornik P.R. KSA 34

35 Architektura wyjść cyfrowych i analogowych address bus CPU PWM data bus RD WR Dekoder adresowy OR Rejestr DAC OR Wyjście cyfrowe obiekt Filtr dolnoprzepustowy obiekt Wzmacniacz i człon wykonawczy Filtr dolnoprzepustowy Wzmacniacz i człon wykonawczy obiekt Wyjście analogowe Wyjście analogowe P.R. KSA 35

36 Kierunki rozwojowe mikroprocesorów częstotliwość zegara wydłuŝenie słowa i rejestrów zwiększenie uniwersalności rejestrów zwiększenie przestrzeni adresowej rozbudowa listy rozkazów CISC/RISC zwiększenie liczby trybów adresowania modyfikacja architektury i cyklu procesora zwiększenie liczby przerwań wieloprogramowość mechanizmy ochrony zasobów działanie na wielu argumentach jednocześnie MMX inne? kompatybilność! P.R. KSA 36

37 8086 protoplasta rodziny x86 - rejestry AX (16) BX (16) CX (16) DX (16) Rejestry ogólnego przeznaczenia AH (8) AL (8) BH (8) BL (8) CH (8) CL (8) DH (8) DL (8) akumulator baza licznik dane Rejestry indeksowe BP (16) SP (16) SI (16) DI (16) Rejestry stanu i sterowania FLAGI (16) IP (16) Rejestry segmentowe CS (16) DS (16) SS (16) ES (16) P.R. KSA 37

38 8086 protoplasta rodziny x86 - flagi x x x x O D I T S Z x A x P x C O overflow (przepełnienie) D direction (kierunek) I interrupt (przerwanie) T trap (pułapka) S sign (znak) Z zero A auxilliary carry (przeniesienie pomocnicze) P parity (parzystość) C carry (przeniesienie) x nie wykorzystane P.R. KSA 38

39 8086 protoplasta rodziny x86 adresowanie pamięci 15 adres efektywny (16) 0 15 segment (16) SUMATOR 19 0 adres fizyczny (20) P.R. KSA 39

40 8086 protoplasta rodziny x86 adresowanie pamięci IP (16) CS (16) 0000 SUMATOR MOV d segment kodu SI (16) SUMATOR DS (16) 0000 SUMATOR Argument segment danych MOV r,[si+d] P.R. KSA 40

41 8086 protoplasta rodziny x86 modele pamięci 00000H KOD IP CS SS DS ES STOS DANE SP, BP BX, SI Wspólne dane DI FFFFFH P.R. KSA 41

42 8086 protoplasta rodziny x86 modele pamięci 00000H 00000H KOD + DANE + STOS + WSPÓLNE DANE 64 kb KOD 64 kb STOS 64 kb... DANE 64 kb Wspólne dane 64 kb CS=SS=DS=ES FFFFFH FFFFFH CS SS DS ES P.R. KSA 42

43 8086 protoplasta rodziny x86 modele pamięci 00000H KOD DANE 64 kb 64 kb Pojęcia: Bliski w zasięgu 16 bitowego przesunięcia Odległy wymaga modyfikacji przesunięcia i segmentu Krótki wymaga modyfikacji IP Długi wymaga modyfikacji CS i IP FFFFFH Konsekwencje: czas wykonania zajętość pamięci P.R. KSA 43

44 8086 protoplasta rodziny x86 sterowanie Jednostka wykonawcza EU magistrala wewnętrzna Jednostka obsługi magistrali BIU magistrala zewnętrzna rozkaz rozkaz rozkaz kolejka rozkazów pobranie rozkazu wykonanie rozkazu pobranie rozkazu wykonanie rozkazu pobranie rozkazu pobranie rozkazu wykonanie rozkazu pobranie rozkazu wykonanie rozkazu t P.R. KSA 44

45 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania albo albo albo BX BP SI DI albo albo BX BP SI DI + albo albo albo + CS 0000 SS 0000 DS 0000 ES 0000 przemieszczenie + adres efektywny + adres fizyczny P.R. KSA 45

46 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania kod operacji mod przemieszczenie adres efektywny adresowanie bezpośrednie kod operacji mod BX albo BP albo SI albo DI adresowanie pośrednie przez rejestr adres efektywny kod operacji mod przemieszczenie BX albo BP + adres efektywny adresowanie bazowe (względne) P.R. KSA 46

47 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania kod operacji mod przemieszczenie SI albo DI + automodyfikacja SI i DI flaga kierunku D adresowanie indeksowe adres efektywny kod operacji mod przemieszczenie SI albo DI + BX albo BP adresowanie bazowo-indeksowe adres efektywny automodyfikacja SI i DI flaga kierunku D P.R. KSA 47

48 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania kod operacji SI DI adres efektywny łańcucha źródłowego adres efektywny łańcucha docelowego adresowanie łańcuchów kod operacji dana DX adres portu bezpośrednie adresowanie portu kod operacji adres portu pośrednie adresowanie portu P.R. KSA 48

49 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFD FFFFE FFFFC a+1 a A19-A1 3 1 A19-A1 2 0 D15-D8 D7-D0 BHE=1 Bus High Enable A0=0 Transmisja bajtu do/z komórki o adresie parzystym P.R. KSA 49

50 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFD FFFFE FFFFC a+1 a A19-A1 3 1 A19-A1 2 0 D15-D8 D7-D0 BHE=0 Bus High Enable A0=1 Transmisja bajtu do/z komórki o adresie nieparzystym P.R. KSA 50

51 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFD FFFFE FFFFC b+1 a+1 b a A19-A1 3 1 A19-A1 2 0 D15-D8 D7-D0 BHE=0 Bus High Enable A0=0 Transmisja słowa do/z komórki o adresie parzystym P.R. KSA 51

52 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFE FFFFF FFFFE FFFFD FFFFC FFFFD FFFFC b+1 b b+1 b a+1 a a+1 a A19-A1 A19-A1 A19-A1 A19-A D15-D8 D7-D0 D15-D8 D7-D0 BHE=0 Bus High Enable A0=1 BHE=1 Bus High Enable A0=0 Transmisja słowa do/z komórki o adresie nieparzystym (dwa cykle magistrali!) P.R. KSA 52

53 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów rozwiązanie CISC wiele złoŝonych rozkazów wykonywanych często w ciągu wielu cykli maszynowym rozwiązanie RISC niewielka ilość prostych rozkazów ale wykonywanych najczęściej w jednym (lub w minimalnej liczbie) cykli maszynowych Wybór zaleŝy przede wszystkim od zadań stawianych danemu procesorowi! P.R. KSA 53

54 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy przesłań P.R. KSA 54

55 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy arytmetyczne P.R. KSA 55

56 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy manipulacji na bitach P.R. KSA 56

57 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Wykorzystanie rejestrów i flag Rozkazy operacji na łańcuchach P.R. KSA 57

58 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Diagram operacji na łańcuchach P.R. KSA 58

59 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy skoków i skoków ze śladem / powrotu P.R. KSA 59

60 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów problem zasięgu skoku adres bezpośredni / względny CALL RET 0059 IP 0059 IP CALL RET 2C00 CS 2C00 CS 0059 IP 0059 IP Rozkazy skoków ze śladem bliskich i dalekich P.R. KSA 60

61 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Wybrane konsekwencje resetu Rozkazy sterujące P.R. KSA 61

62 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Czas wyznaczania adresu efektywnego Fragment listy rozkazów P.R. KSA 62

63 8086 protoplasta rodziny x86 przerwania Struktura systemu przerwań i ich priorytety P.R. KSA 63

64 8086 protoplasta rodziny x86 przerwania Wektory przerwań Obsługa pracy krokowej (TF=1) P.R. KSA 64

65 8086 protoplasta rodziny x86 przerwania Przerwania wewnętrzne 0 dzielenie przez 0 1 praca krokowa 2 NMI 3 pułapka 4 gdy podczas INT0 wykryty nadmiar Diagram obsługi przerwań P.R. KSA 65

66 8086 protoplasta rodziny x86 tryb pracy Tryb minimalny / maksymalny Tryb minimalny system z pojedynczym mikroprocesorem, niewielkie zasoby Tryb maksymalny procesor współpracuje ze sterownikiem magistrali, moŝliwa znaczna rozbudowa zasobów komputera oraz współpraca wielu procesorów P.R. KSA 66

67 80286 tryby pracy W trybie rzeczywistym moŝliwość adresacji 1 MB pamięci segmentowanej, wprowadzony w celu kompatybilności z wcześniejszymi modelami. W trybie chronionym moŝliwość adresowania 4 GB pamięci adres 32 bitowy. UmoŜliwia sprzętową ochronę pamięci przy pracy wielozadaniowej moduł Memory Management Unit (MMU). rejestry segmentowe zawierają selektory, które wskazują deskryptory 8-bajtowe struktury opisujące segment. deskryptor zawiera wskazanie fizycznego adresu w pamięci 24-bitowy adres bazowy, 16-bitowa długość segmentu, prawa dostępu, numer uprawnienia segmentu przerwanie sprzętowe w przypadku naruszenia praw dostępu przełączanie rzeczywisty/chroniony bit PE (Protection Enable) w Control Register P.R. KSA 67

68 80286 tryb chroniony - deskryptor Ba za ZIARN D/B 0 S YS re z Limit PAM PRZYWILEJ S TYP Ba za Ba za 15-0 Limit 15-0 Baza 32-bitowy offset segmentu Limit 20-bitowa wielkość segmentu interpretacja w kontekście ZIARN D/B 0-segm 16-bitowy, 1-segm 32-bitowy ZIARN 0-ziarnistość 1B (max 1 MB), 1-ziarnistość 4kB (max 4GB) SYS rez zarezerwowane dla systemu operacyjnego PAM informacja czy segment załadowany do pamięci PRZYWILEJ poziom uprzywilejowania (0 najwyŝszy) S 0 segment systemowy TYP typ segmentu i prawa dostępu (róŝna interpretacja dla róŝnych segmentów) P.R. KSA 68

69 tryby wirtualny V86 (Virtual 8086) Tryb wirtualny umoŝliwia procesorom IA-32 uruchamianie programów przeznaczonych dla trybu rzeczywistego. Uwaga: dostęp do zasobów np. portów, przerwań jest sankcjonowany przez system operacyjny (niedostępne bezpośrednio dla uŝytkownika). Na system operacyjny spada konieczność emulowania zasobów i nadzór nad wykorzystaniem rzeczywistych zasobów. Systemy operacyjne mają moŝliwość wykorzystanie tego trybu nazywane róŝnie np. DOSEMU, DOSBOX lub NTVDM P.R. KSA 69

70 8086 protoplasta rodziny x86 technologia MMX Single Instruction Multiple Data jak przetworzyć jedną instrukcją wiele danych? Odmiany tej technologii: MMX (Intel) - MultiMedia Extensions 3Dnow (AMD) Streaming SIMD Extensions (SSE) Pentium III, nowsze AMD Streaming SIMD Extensions 2 (SSE 2) Pentium IV, AMD 64 Streaming SIMD Extensions 3 (SSE 3) Xeon, nowsze AMD Technologia MMX operuje na ośmiu 64-bitowych rejestrach danych oznaczonych mm0,..., mm7, stanowiących części 80-bitowych rejestrów FPU. To wyklucza jednoczesne uŝycie FPU i MMX! Rejestry 64-bitowe mieszczą spakowane dane np. 2 słowa 32-bitowe, 4 słowa 16-bitowe lub 8 słów 8-bitowych. MoŜna zatem wykonywać jedną instrukcje od razu na zbiorze danych! P.R. KSA 70

71 Obsługa urządzeń wejścia - wyjścia Synchronizacja wymiany danych start start Nadajnik informacji Dane waŝne = NIE Gotowość = TAK zapis Przygotuj dane NIE Dane waŝne? Bufor (1) S Q (2) NIE Odbiornik gotowy? TAK Zapis do bufora TAK Odczyt z bufora Gotowość = NIE R Dane waŝne = TAK UŜyj danych odczyt Odbiornik informacji (2) (1) NIE TAK Odbiornik gotowy? Dane waŝne = NIE Koniec danych? Gotowość = TAK Dane waŝne? Koniec danych? P.R. KSA 71 stop TAK NIE TAK TAK stop NIE NIE

72 Obsługa urządzeń wejścia - wyjścia Wyjście równoległe INT address bus CPU address decoder OR write port Register data bus RD WR read status OR Q FLIP- FLOP S R Output device (1) (2) P.R. KSA 72

73 Obsługa urządzeń wejścia - wyjścia Wejście równoległe INT address bus CPU address decoder OR read port Register load data bus RD WR read status OR Q FLIP- FLOP R S Input device (2) (1) P.R. KSA 73

74 Programowany interfejs równoległy P.R. KSA 74

75 Programowany interfejs równoległy 8255 Opis wyprowadzeń P.R. KSA 75

76 Programowany interfejs równoległy 8255 Dostęp do zasobów P.R. KSA 76

77 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryby pracy P.R. KSA 77

78 Programowany interfejs równoległy 8255 Programowanie trybów pracy słowo sterujące P.R. KSA 78

79 Programowany interfejs równoległy 8255 Programowanie trybu pracy portów P.R. KSA 79

80 Programowany interfejs równoległy 8255 Słowo wykonawcze indywidualne ustawianie/kasowanie bitów P.R. KSA 80

81 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 1 - wejście INTR=1 - przerwanie P.R. KSA 81

82 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 1 - wyjście INTR=1 - przerwanie P.R. KSA 82

83 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 1 kombinacja wejście / wyjście P.R. KSA 83

84 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 2 port dwukierunkowy P.R. KSA 84

85 Programowany interfejs równoległy 8255 Czytanie portu C w trybach 1 i 2 dostarcza informacji statusowej P.R. KSA 85

86 Programowany interfejs równoległy 8255 Przykład wykorzystania współpraca z przetwornikami A/C i C/A P.R. KSA 86

87 Zestaw programowalnych liczników 8254 Architektura i moŝliwości układu P.R. KSA 87

88 Zestaw programowalnych liczników P.R. KSA 88

89 Zestaw programowalnych liczników 8254 Współpraca z magistralą systemową P.R. KSA 89

90 Zestaw programowalnych liczników 8254 Cykl zapisu Cykl odczytu P.R. KSA 90

91 Zestaw programowalnych liczników 8254 Postać słowa sterującego P.R. KSA 91

92 Zestaw programowalnych liczników 8254 Rozkazy wykonawcze i status P.R. KSA 92

93 Zestaw programowalnych liczników 8254 Adresy i konsekwencje polecenia read-back P.R. KSA 93

94 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 0 przerwanie po doliczeniu do stanu końcowego OUT na początku =0, zmienia stan na 1 po osiągnięciu stanu końcowego GATE = 0 blokuje zliczanie Start/Restart zliczania następny impuls zegara po załadowaniu licznika P.R. KSA 94

95 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 1 sprzętowo (re)wyzwalany pojedynczy impuls OUT na początku =1, zmienia stan na 0 po wyzwoleniu GATE GATE powtórnie wyzwala impuls (restartuje zliczanie) Czas trwania impulsu zaleŝny od nastawy wpisanej do licznika P.R. KSA 95

96 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 2 generator sygnału o zadanej częstotliwości OUT na początku =1, zmienia stan na 0 na jeden takt zegara podczas wyzerowania licznika GATE = 0 zatrzymuje zliczanie Wpisanie nowej wartości do licznika podczas zliczania skutkuje w następnym cyklu zliczania P.R. KSA 96

97 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 3 generator przebiegu prostokątnego OUT na początku =1, zmienia stan na 0 na połowę okresu zliczania licznika W przypadku nieparzystego N OUT=1 przez (N-1)/2+1 okresów zegara a OUT=0 przez (N-1)/2 okresów zegara GATE = 0 zatrzymuje zliczanie P.R. KSA 97

98 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 4 programowo wyzwalany impuls o czasie trwania 1 okresu zegara OUT na początku =1, zmienia stan na 0 po wyzerowaniu licznika, start zliczania po załadowaniu GATE = 0 wstrzymuje zliczanie Przeładowanie licznika w trakcie zliczania powoduje dokończenie zliczania wg. Pierwotnej nastawy, odliczenie wg. Nowej i dopiero generację impulsu P.R. KSA 98

99 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 5 sprzętowo (re)wyzwalany impuls o czasie trwania 1 okresu zegara OUT na początku =1, zmienia stan na 0 po wyzerowaniu licznika, start zliczania po opadającym zboczu GATE Kolejne zbocze opadające GATE restartuje zliczanie Przeładowanie licznika w trakcie zliczania powoduje dokończenie zliczania wg. pierwotnej nastawy, odliczenie wg. nowej dopiero po kolejnym wyzwoleniu P.R. KSA 99

100 Zestaw programowalnych liczników 8254 Minimalne i maksymalne wartości początkowe zliczania w zaleŝności od wybranego trybu Podsumowanie roli GATE w poszczególnych trybach pracy P.R. KSA 100

101 Zestaw programowalnych liczników 8254 Parametry czasowe cyklu zapisu do licznika P.R. KSA 101

102 Zestaw programowalnych liczników 8254 Parametry czasowe sygnałów CLOCK i GATE P.R. KSA 102

103 Idea transmisji szeregowej synchronicznej Rejestr PISO dane Rejestr PISO ZEGAR takt Warunek poprawności transmisji: liczba impulsów zegara równa długości przesyłanego słowa zgodny kierunek przesuwu rejestrów Transmisja bez przerw wypełniaczem transmisji znaki synchronizacji. Bitowa szybkość transmisji (BST) wyznaczona przez zegar. Efektywna szybkość transmisji (EST) wynika z szybkości podawania danych. EST <= BST P.R. KSA 103

104 Idea transmisji szeregowej asynchronicznej Rejestr PISO dane Rejestr PISO ZEGAR takt N takt O ZEGAR Warunek poprawności transmisji: f(takt N) = f(takt O) decydują o bitowej szybkości transmisji zgodność fazy zegarów (mechanizm synchronizacji) ustalona długość znaków ustalony kierunek przesuwu rejestrów określony sposób kontroli poprawności przesyłanych danych Między przesłaniem kolejnych znaków dowolnie długa przerwa. Bitowa szybkość transmisji (BST) wyznaczona przez zegar. Efektywna szybkość transmisji (EST) wynika z szybkości podawania danych. EST <= BST P.R. KSA 104

105 Mechanizm synchronizacji w transmisji asynchronicznej stan spoczynku Bit startu Bity danych Bit(y) stopu Linia danych Zegar N T NADAJNIK RAMKA stan spoczynku Bit startu Bity danych Bit(y) stopu Linia danych Zegar O 3/2T T t ODBIORNIK Krótkoterminowa niestabilność f zegara < 5% P.R. KSA 105

106 Mechanizm kontroli poprawności Bit parzystości ustawiany w nadajniku i kontrolowany w odbiorniku Bit nieparzystości ustawiany w nadajniku i kontrolowany w odbiorniku P.R. KSA 106

107 Parametry transmisji szeregowej asynchronicznej Transmisja synchroniczna niebieskie znaki danych, zielone znaki synchronizacji Transmisja asynchroniczna Standard RS232C 1 bit startu 5-8 bitów znaku danych tolerowany bit kontrolny 1, 1,5 lub 2 bity stopu BST {110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, , } bodów (bitów na sekundę) P.R. KSA 107

108 P.R. KSA 108

109 16550 jeden z następców 8250 Adresy rejestrów wewnętrznych Schemat aplikacyjny P.R. KSA 109

110 16550 jeden z następców 8250 Struktura wewnętrzna P.R. KSA 110

111 16550 jeden z następców 8250 Rejestry sterujące P.R. KSA 111

112 16550 jeden z następców 8250 Funkcje przerwań P.R. KSA 112

Asembler. Æwiczenia praktyczne

Asembler. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Asembler. Æwiczenia praktyczne Autor: Eugeniusz Wróbel ISBN: 83-7197-836-7 Format: B5, stron: 166 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052)

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 Sprawy formalne 1. Zaliczenie 2. Projekt z Techniki

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej

Spis treści. Urzadzenia techniki komputerowej TI 312[01] Spis treści 1. Bramki logiczne... 3 2. Kodery i dekodery... 5 3. Multipleksery i demultipleksery... 8 4. Przerzutniki, liczniki, rejestry... 12 5. Płyty główne... 17 6. Rodzaje płyt głównych...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Na kierunku INFORMATYKA Jakub Jóźwicki Nr albumu 181560

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe System mikroprocesorowy 1. Przedstaw schemat blokowy systemu mikroprocesorowego.

Bardziej szczegółowo

MIKROSYSTEMY POMIAROWE

MIKROSYSTEMY POMIAROWE MIKROSYSTEMY POMIAROWE I PROCESORY SYGNAŁOWE mgr inż. Kazimierz Brydak pok. bud. A 204 lab. bud. A 208 17-865-1438 Mikrosystemy (ang. MST - Micro Systems Technology) są to miniaturowe systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Język asembler dla każdego

Język asembler dla każdego 2009-03-04 Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Bogdan Drozdowski Kodu źródłowego umieszczonego w tym kursie można używać na zasadach licencji GNU LGPL w wersji

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe 1 SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH 1. Podstawy...2 1.1 Klasyfikacja systemów równoległych...3 1.1.1 Taksonomia Flynna...3 1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA 1. Wstęp POLITECHNIKA POZNAŃSKA Raport RB 016/02 Testowanie układów i pakietów cyfrowych metodą ścieŝki brzegowej wg IEEE 1491.1 (Interfejs JTAG) Zygmunt Kubiak INSTYTUT INFORMATYKI Piotrowo 3a, 60-965

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4]. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].pdf Wstęp 2 Systemy operacyjne udział (top500, 6/2011) Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 3 Struktura systemu komputerowego Toruń, 2004 System komputerowy Struktura komputera Magistrala systemowa Funkcje jednostki centralnej Struktura

Bardziej szczegółowo

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3

BASCOM BASIC AVR. Wersja 1.11.7.3 BASCOM BASIC AVR Wersja 1.11.7.3 Opracowano na podstawie oryginalnego pliku pomocy programu BASCOM-AVR (wersja 1.11.7.3). Niektóre rysunki pochodzą z oryginalnego pliku pomocy oraz not katalogowych firmy

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Procesory ARM w systemach wbudowanych Programowanie procesorów ARM

Procesory ARM w systemach wbudowanych Programowanie procesorów ARM Programowanie procesorów ARM Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak email: krzysztof.michalak@ue.wroc.pl http://kti.ae.wroc.pl http://citi-lab.pl Egzamin: - w sesji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych 1 W każdym systemie mikroprocesorowym znajduje zastosowanie układ czasowy lub układ licznikowy Liczba liczników stosowanych w systemie i ich długość

Bardziej szczegółowo