ORGANIZACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH"

Transkrypt

1 ORGANIZACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Dr inŝ. Paweł Raczyński Katedra Systemów Automatyki WETI PG P.R. KSA 1

2 Literatura (1): A. Pyrchla, BIOS. Leksykon kieszonkowy., Helion 2007 A. Pyrchla, B. Danowski, BIOS. Przewodnik, Helion 2007 V. Pirogow, Asembler Podręcznik programisty, Helion 2005 E. Wróbel, Asembler Praktyczny kurs asemblera, Helion 2004 S. Kruk, Turbo asembler idee, polecenia, rozkazy procesora Pentium, Mikom 2000 K. R. Irvine, Asembler dla procesorów Intel vademecum profesjonalisty, Helion 2003 A. Jedruch, Techniki asemblerowe w programowaniu komputera IBM PC. Cz. 2 Zastosowanie funkcji systemu DOS, Skrypt PG 1991 J. Hollingworth, D. Buttrtfield, B. Swart, J. Allsop, C++ Builder 5 vademecum profesjonalisty tom 1 i 2, Helion 2001 Misiurewicz P. Układy mikroprocesorowe struktury i programowanie. WNT Misiurewicz P. Podstawy techniki mikroprocesorowej. WNT Niederliński A. Mikroprocesory mikrokomputery mikrosystemy. WSiP Systemy interfejsu w miernictwie. Praca zbiorowa pod redakcją W. Nowakowskiego. WKiŁ Rydzewski A. "Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51", WNT Warszawa Mielczarek W. "Szeregowe interfejsy cyfrowe", HELION, Metzger P. "Anatomia PC", HELION, P.R. KSA 2

3 Literatura (2): Coffron J.W. "Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesorowych" WNT Warszawa Cellary W., Królikowski Z. "Wprowadzenie do projektowania baz danych" WNT Warszawa Ullman J.D. "Systemy baz danych", WNT Warszawa M. Szafarczyk, D. Śmigulska-Grądzka, R. Wypysiński Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych PWN 2007 A. S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion 2006 N. Noam, S. Shimon Elementy systemów komputerowych. Budowa nowoczesnego komputera od podstaw., WNT 2008 B. Danowski, Leksykon pojęć sprzętowych, Helion 2005 W. Komorowski, Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, Mikom 2004 W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT 2003 A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ W. Nawrocki, Komputerowe systemy pomiarowe, WKŁ B. Zieliński, Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań, Helion 2002 Katalogi, strony WWW i podręczniki firmowe P.R. KSA 3

4 Warunki zaliczenia przedmiotu Wykła d Punkty Kolokwium 8-tydzień 20 Kolokwium 15-tydzień 20 Raze m 40 próg zalicze nia 21 pkt Laboratorium Punkty odrobie nie wszystkich ćw iczeń Ćwiczenie 1-6 6*7=42 S rawozdania 1-6 6*3=18 Raze m 60 próg zalicze nia 31 pkt Oce na zaleŝna sumy punktów (trze ba zaliczyć obie części) Dla chę tnych Re fe rat max 10 min P.R. KSA 4

5 Model prostego komputera URZĄDZENIA WE/WY magistrala PROCESOR PAMIĘĆ P.R. KSA 5

6 Model prostego procesora Rodzina procesorów firmy Intel Prawo Moore a moc obliczeniowa procesorów podwaja się co 24 miesiące P.R. KSA 6

7 Model prostego procesora (i8080) P.R. KSA 7

8 Model prostego procesora (i8080) internal data bus Accumulator Buffer FLAGS Accomulator B-register C-register Buffer ALU L-register SP Jednostka arytmetyczno-logiczna PC Registers P.R. KSA 8

9 Model prostego procesora (i8080) General PurposeRegisters Accomulator B-register D-register H-register C-register E-register L-register 8 bit data 8/16 bit data / 16-bit address 8/16 bit data / 16-bit address 8/16 bit data / 16-bit address FLAGS SP SP -IP 16-bit address 16-bit address Programowo dostępne rejestry ogólnego przeznaczenia P.R. KSA 9

10 Model prostego procesora (i8080) Instruction register Budowa instrukcji procesora P.R. KSA 10

11 Model prostego procesora (i8080) data register address register address data PAMIĘĆ CONTROL strobe processor Adres źródło: PC-IP adres rozkazu SP adresowanie pamięci stosu HL, DE, BC adresowanie danych Dane źródło/miejsce przeznaczenia: A,B,C,D,E,H,L,IR dane 8-bitowe HL, DE, BC, AF dane 16-bitowe P.R. KSA 11

12 Model prostego procesora (i8080) Cykl magistrali P.R. KSA 12

13 Model prostego procesora (i8080) Pobranie rozkazu Wykonanie rozkazu Pobranie rozkazu Wykonanie rozkazu Pobranie rozkazu Wykonanie rozkazu P: Szyna adresowa:= IP IP:=IP+1 IR:=DANE IF nie zakończono pobierania rozkazu GOTO P K: WYKONAJ ROZKAZ czas Cykl pracy procesora P.R. KSA 13

14 Model prostego procesora (i8080) PAMIĘĆ MEMR & MEMW A0-A15 IOR & IOWW A0-A7 UKŁADY WE/WY Podział przestrzeni adresowej P.R. KSA 14

15 Model prostego procesora (i8080) Lista rozkazów P.R. KSA 15

16 Model prostego procesora (i8080) Lista rozkazów P.R. KSA 16

17 Model prostego procesora (i8080) Lista rozkazów P.R. KSA 17

18 Model prostego procesora (i8080) adresowanie natychmiastowe adresowanie rejestrowe adresowanie bezpośrednie adresowanie rejestrowe pośrednie Maszyna jednoadresowa - konsekwencje Tryby adresowania P.R. KSA 18

19 Model prostego procesora (i8080) T1 WAIT=YES pobranie rozkazu czytanie z pamięci pisanie do pamięci czytanie ze stosu pisanie na stos czytanie z wejścia pisanie na wyjście przyjęcie przerwania NO NO T2 T3 T4 T5 Command finished? INT&INTE=1 WAIT=NO WAIT=YES TW Cykl maszynowy: T1-T3/T4/T5 (jeden kontakt z magistralą) Rozkaz: 1-5 cykli maszynowych Uproszczony graf stanów YES zamiast pobrania rozkazu przyjęcie przerwania P.R. KSA 19

20 Model prostego procesora (i8080) HOLDRQ=YES T3 T3 HOLDRQ=YES HOLDRQ=NO TWH Generacja HOLDACK Ustawienie magistrali w stan TS Stan zatrzymania P.R. KSA 20

21 Model prostego procesora (i8080) P.R. KSA 21

22 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 22

23 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 23

24 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 24

25 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 25

26 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 26

27 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 27

28 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 28

29 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 29

30 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 30

31 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 31

32 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 32

33 Współpraca z pamięcią P.R. KSA 33

34 Architektura wejść cyfrowych i analogowych address bus CPU data bus RD WR Dekoder adresowy OR Rejestr ADC OR Wejście cyfrowe obiekt S&H obiekt Wejście analogowe Czujnik Przetwornik P.R. KSA 34

35 Architektura wyjść cyfrowych i analogowych address bus CPU PWM data bus RD WR Dekoder adresowy OR Rejestr DAC OR Wyjście cyfrowe obiekt Filtr dolnoprzepustowy obiekt Wzmacniacz i człon wykonawczy Filtr dolnoprzepustowy Wzmacniacz i człon wykonawczy obiekt Wyjście analogowe Wyjście analogowe P.R. KSA 35

36 Kierunki rozwojowe mikroprocesorów częstotliwość zegara wydłuŝenie słowa i rejestrów zwiększenie uniwersalności rejestrów zwiększenie przestrzeni adresowej rozbudowa listy rozkazów CISC/RISC zwiększenie liczby trybów adresowania modyfikacja architektury i cyklu procesora zwiększenie liczby przerwań wieloprogramowość mechanizmy ochrony zasobów działanie na wielu argumentach jednocześnie MMX inne? kompatybilność! P.R. KSA 36

37 8086 protoplasta rodziny x86 - rejestry AX (16) BX (16) CX (16) DX (16) Rejestry ogólnego przeznaczenia AH (8) AL (8) BH (8) BL (8) CH (8) CL (8) DH (8) DL (8) akumulator baza licznik dane Rejestry indeksowe BP (16) SP (16) SI (16) DI (16) Rejestry stanu i sterowania FLAGI (16) IP (16) Rejestry segmentowe CS (16) DS (16) SS (16) ES (16) P.R. KSA 37

38 8086 protoplasta rodziny x86 - flagi x x x x O D I T S Z x A x P x C O overflow (przepełnienie) D direction (kierunek) I interrupt (przerwanie) T trap (pułapka) S sign (znak) Z zero A auxilliary carry (przeniesienie pomocnicze) P parity (parzystość) C carry (przeniesienie) x nie wykorzystane P.R. KSA 38

39 8086 protoplasta rodziny x86 adresowanie pamięci 15 adres efektywny (16) 0 15 segment (16) SUMATOR 19 0 adres fizyczny (20) P.R. KSA 39

40 8086 protoplasta rodziny x86 adresowanie pamięci IP (16) CS (16) 0000 SUMATOR MOV d segment kodu SI (16) SUMATOR DS (16) 0000 SUMATOR Argument segment danych MOV r,[si+d] P.R. KSA 40

41 8086 protoplasta rodziny x86 modele pamięci 00000H KOD IP CS SS DS ES STOS DANE SP, BP BX, SI Wspólne dane DI FFFFFH P.R. KSA 41

42 8086 protoplasta rodziny x86 modele pamięci 00000H 00000H KOD + DANE + STOS + WSPÓLNE DANE 64 kb KOD 64 kb STOS 64 kb... DANE 64 kb Wspólne dane 64 kb CS=SS=DS=ES FFFFFH FFFFFH CS SS DS ES P.R. KSA 42

43 8086 protoplasta rodziny x86 modele pamięci 00000H KOD DANE 64 kb 64 kb Pojęcia: Bliski w zasięgu 16 bitowego przesunięcia Odległy wymaga modyfikacji przesunięcia i segmentu Krótki wymaga modyfikacji IP Długi wymaga modyfikacji CS i IP FFFFFH Konsekwencje: czas wykonania zajętość pamięci P.R. KSA 43

44 8086 protoplasta rodziny x86 sterowanie Jednostka wykonawcza EU magistrala wewnętrzna Jednostka obsługi magistrali BIU magistrala zewnętrzna rozkaz rozkaz rozkaz kolejka rozkazów pobranie rozkazu wykonanie rozkazu pobranie rozkazu wykonanie rozkazu pobranie rozkazu pobranie rozkazu wykonanie rozkazu pobranie rozkazu wykonanie rozkazu t P.R. KSA 44

45 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania albo albo albo BX BP SI DI albo albo BX BP SI DI + albo albo albo + CS 0000 SS 0000 DS 0000 ES 0000 przemieszczenie + adres efektywny + adres fizyczny P.R. KSA 45

46 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania kod operacji mod przemieszczenie adres efektywny adresowanie bezpośrednie kod operacji mod BX albo BP albo SI albo DI adresowanie pośrednie przez rejestr adres efektywny kod operacji mod przemieszczenie BX albo BP + adres efektywny adresowanie bazowe (względne) P.R. KSA 46

47 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania kod operacji mod przemieszczenie SI albo DI + automodyfikacja SI i DI flaga kierunku D adresowanie indeksowe adres efektywny kod operacji mod przemieszczenie SI albo DI + BX albo BP adresowanie bazowo-indeksowe adres efektywny automodyfikacja SI i DI flaga kierunku D P.R. KSA 47

48 8086 protoplasta rodziny x86 tryby adresowania kod operacji SI DI adres efektywny łańcucha źródłowego adres efektywny łańcucha docelowego adresowanie łańcuchów kod operacji dana DX adres portu bezpośrednie adresowanie portu kod operacji adres portu pośrednie adresowanie portu P.R. KSA 48

49 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFD FFFFE FFFFC a+1 a A19-A1 3 1 A19-A1 2 0 D15-D8 D7-D0 BHE=1 Bus High Enable A0=0 Transmisja bajtu do/z komórki o adresie parzystym P.R. KSA 49

50 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFD FFFFE FFFFC a+1 a A19-A1 3 1 A19-A1 2 0 D15-D8 D7-D0 BHE=0 Bus High Enable A0=1 Transmisja bajtu do/z komórki o adresie nieparzystym P.R. KSA 50

51 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFD FFFFE FFFFC b+1 a+1 b a A19-A1 3 1 A19-A1 2 0 D15-D8 D7-D0 BHE=0 Bus High Enable A0=0 Transmisja słowa do/z komórki o adresie parzystym P.R. KSA 51

52 8086 protoplasta rodziny x86 organizacja magistrali FFFFF FFFFE FFFFF FFFFE FFFFD FFFFC FFFFD FFFFC b+1 b b+1 b a+1 a a+1 a A19-A1 A19-A1 A19-A1 A19-A D15-D8 D7-D0 D15-D8 D7-D0 BHE=0 Bus High Enable A0=1 BHE=1 Bus High Enable A0=0 Transmisja słowa do/z komórki o adresie nieparzystym (dwa cykle magistrali!) P.R. KSA 52

53 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów rozwiązanie CISC wiele złoŝonych rozkazów wykonywanych często w ciągu wielu cykli maszynowym rozwiązanie RISC niewielka ilość prostych rozkazów ale wykonywanych najczęściej w jednym (lub w minimalnej liczbie) cykli maszynowych Wybór zaleŝy przede wszystkim od zadań stawianych danemu procesorowi! P.R. KSA 53

54 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy przesłań P.R. KSA 54

55 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy arytmetyczne P.R. KSA 55

56 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy manipulacji na bitach P.R. KSA 56

57 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Wykorzystanie rejestrów i flag Rozkazy operacji na łańcuchach P.R. KSA 57

58 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Diagram operacji na łańcuchach P.R. KSA 58

59 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Rozkazy skoków i skoków ze śladem / powrotu P.R. KSA 59

60 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów problem zasięgu skoku adres bezpośredni / względny CALL RET 0059 IP 0059 IP CALL RET 2C00 CS 2C00 CS 0059 IP 0059 IP Rozkazy skoków ze śladem bliskich i dalekich P.R. KSA 60

61 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Wybrane konsekwencje resetu Rozkazy sterujące P.R. KSA 61

62 8086 protoplasta rodziny x86 lista rozkazów Czas wyznaczania adresu efektywnego Fragment listy rozkazów P.R. KSA 62

63 8086 protoplasta rodziny x86 przerwania Struktura systemu przerwań i ich priorytety P.R. KSA 63

64 8086 protoplasta rodziny x86 przerwania Wektory przerwań Obsługa pracy krokowej (TF=1) P.R. KSA 64

65 8086 protoplasta rodziny x86 przerwania Przerwania wewnętrzne 0 dzielenie przez 0 1 praca krokowa 2 NMI 3 pułapka 4 gdy podczas INT0 wykryty nadmiar Diagram obsługi przerwań P.R. KSA 65

66 8086 protoplasta rodziny x86 tryb pracy Tryb minimalny / maksymalny Tryb minimalny system z pojedynczym mikroprocesorem, niewielkie zasoby Tryb maksymalny procesor współpracuje ze sterownikiem magistrali, moŝliwa znaczna rozbudowa zasobów komputera oraz współpraca wielu procesorów P.R. KSA 66

67 80286 tryby pracy W trybie rzeczywistym moŝliwość adresacji 1 MB pamięci segmentowanej, wprowadzony w celu kompatybilności z wcześniejszymi modelami. W trybie chronionym moŝliwość adresowania 4 GB pamięci adres 32 bitowy. UmoŜliwia sprzętową ochronę pamięci przy pracy wielozadaniowej moduł Memory Management Unit (MMU). rejestry segmentowe zawierają selektory, które wskazują deskryptory 8-bajtowe struktury opisujące segment. deskryptor zawiera wskazanie fizycznego adresu w pamięci 24-bitowy adres bazowy, 16-bitowa długość segmentu, prawa dostępu, numer uprawnienia segmentu przerwanie sprzętowe w przypadku naruszenia praw dostępu przełączanie rzeczywisty/chroniony bit PE (Protection Enable) w Control Register P.R. KSA 67

68 80286 tryb chroniony - deskryptor Ba za ZIARN D/B 0 S YS re z Limit PAM PRZYWILEJ S TYP Ba za Ba za 15-0 Limit 15-0 Baza 32-bitowy offset segmentu Limit 20-bitowa wielkość segmentu interpretacja w kontekście ZIARN D/B 0-segm 16-bitowy, 1-segm 32-bitowy ZIARN 0-ziarnistość 1B (max 1 MB), 1-ziarnistość 4kB (max 4GB) SYS rez zarezerwowane dla systemu operacyjnego PAM informacja czy segment załadowany do pamięci PRZYWILEJ poziom uprzywilejowania (0 najwyŝszy) S 0 segment systemowy TYP typ segmentu i prawa dostępu (róŝna interpretacja dla róŝnych segmentów) P.R. KSA 68

69 tryby wirtualny V86 (Virtual 8086) Tryb wirtualny umoŝliwia procesorom IA-32 uruchamianie programów przeznaczonych dla trybu rzeczywistego. Uwaga: dostęp do zasobów np. portów, przerwań jest sankcjonowany przez system operacyjny (niedostępne bezpośrednio dla uŝytkownika). Na system operacyjny spada konieczność emulowania zasobów i nadzór nad wykorzystaniem rzeczywistych zasobów. Systemy operacyjne mają moŝliwość wykorzystanie tego trybu nazywane róŝnie np. DOSEMU, DOSBOX lub NTVDM P.R. KSA 69

70 8086 protoplasta rodziny x86 technologia MMX Single Instruction Multiple Data jak przetworzyć jedną instrukcją wiele danych? Odmiany tej technologii: MMX (Intel) - MultiMedia Extensions 3Dnow (AMD) Streaming SIMD Extensions (SSE) Pentium III, nowsze AMD Streaming SIMD Extensions 2 (SSE 2) Pentium IV, AMD 64 Streaming SIMD Extensions 3 (SSE 3) Xeon, nowsze AMD Technologia MMX operuje na ośmiu 64-bitowych rejestrach danych oznaczonych mm0,..., mm7, stanowiących części 80-bitowych rejestrów FPU. To wyklucza jednoczesne uŝycie FPU i MMX! Rejestry 64-bitowe mieszczą spakowane dane np. 2 słowa 32-bitowe, 4 słowa 16-bitowe lub 8 słów 8-bitowych. MoŜna zatem wykonywać jedną instrukcje od razu na zbiorze danych! P.R. KSA 70

71 Obsługa urządzeń wejścia - wyjścia Synchronizacja wymiany danych start start Nadajnik informacji Dane waŝne = NIE Gotowość = TAK zapis Przygotuj dane NIE Dane waŝne? Bufor (1) S Q (2) NIE Odbiornik gotowy? TAK Zapis do bufora TAK Odczyt z bufora Gotowość = NIE R Dane waŝne = TAK UŜyj danych odczyt Odbiornik informacji (2) (1) NIE TAK Odbiornik gotowy? Dane waŝne = NIE Koniec danych? Gotowość = TAK Dane waŝne? Koniec danych? P.R. KSA 71 stop TAK NIE TAK TAK stop NIE NIE

72 Obsługa urządzeń wejścia - wyjścia Wyjście równoległe INT address bus CPU address decoder OR write port Register data bus RD WR read status OR Q FLIP- FLOP S R Output device (1) (2) P.R. KSA 72

73 Obsługa urządzeń wejścia - wyjścia Wejście równoległe INT address bus CPU address decoder OR read port Register load data bus RD WR read status OR Q FLIP- FLOP R S Input device (2) (1) P.R. KSA 73

74 Programowany interfejs równoległy P.R. KSA 74

75 Programowany interfejs równoległy 8255 Opis wyprowadzeń P.R. KSA 75

76 Programowany interfejs równoległy 8255 Dostęp do zasobów P.R. KSA 76

77 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryby pracy P.R. KSA 77

78 Programowany interfejs równoległy 8255 Programowanie trybów pracy słowo sterujące P.R. KSA 78

79 Programowany interfejs równoległy 8255 Programowanie trybu pracy portów P.R. KSA 79

80 Programowany interfejs równoległy 8255 Słowo wykonawcze indywidualne ustawianie/kasowanie bitów P.R. KSA 80

81 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 1 - wejście INTR=1 - przerwanie P.R. KSA 81

82 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 1 - wyjście INTR=1 - przerwanie P.R. KSA 82

83 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 1 kombinacja wejście / wyjście P.R. KSA 83

84 Programowany interfejs równoległy 8255 Tryb 2 port dwukierunkowy P.R. KSA 84

85 Programowany interfejs równoległy 8255 Czytanie portu C w trybach 1 i 2 dostarcza informacji statusowej P.R. KSA 85

86 Programowany interfejs równoległy 8255 Przykład wykorzystania współpraca z przetwornikami A/C i C/A P.R. KSA 86

87 Zestaw programowalnych liczników 8254 Architektura i moŝliwości układu P.R. KSA 87

88 Zestaw programowalnych liczników P.R. KSA 88

89 Zestaw programowalnych liczników 8254 Współpraca z magistralą systemową P.R. KSA 89

90 Zestaw programowalnych liczników 8254 Cykl zapisu Cykl odczytu P.R. KSA 90

91 Zestaw programowalnych liczników 8254 Postać słowa sterującego P.R. KSA 91

92 Zestaw programowalnych liczników 8254 Rozkazy wykonawcze i status P.R. KSA 92

93 Zestaw programowalnych liczników 8254 Adresy i konsekwencje polecenia read-back P.R. KSA 93

94 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 0 przerwanie po doliczeniu do stanu końcowego OUT na początku =0, zmienia stan na 1 po osiągnięciu stanu końcowego GATE = 0 blokuje zliczanie Start/Restart zliczania następny impuls zegara po załadowaniu licznika P.R. KSA 94

95 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 1 sprzętowo (re)wyzwalany pojedynczy impuls OUT na początku =1, zmienia stan na 0 po wyzwoleniu GATE GATE powtórnie wyzwala impuls (restartuje zliczanie) Czas trwania impulsu zaleŝny od nastawy wpisanej do licznika P.R. KSA 95

96 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 2 generator sygnału o zadanej częstotliwości OUT na początku =1, zmienia stan na 0 na jeden takt zegara podczas wyzerowania licznika GATE = 0 zatrzymuje zliczanie Wpisanie nowej wartości do licznika podczas zliczania skutkuje w następnym cyklu zliczania P.R. KSA 96

97 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 3 generator przebiegu prostokątnego OUT na początku =1, zmienia stan na 0 na połowę okresu zliczania licznika W przypadku nieparzystego N OUT=1 przez (N-1)/2+1 okresów zegara a OUT=0 przez (N-1)/2 okresów zegara GATE = 0 zatrzymuje zliczanie P.R. KSA 97

98 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 4 programowo wyzwalany impuls o czasie trwania 1 okresu zegara OUT na początku =1, zmienia stan na 0 po wyzerowaniu licznika, start zliczania po załadowaniu GATE = 0 wstrzymuje zliczanie Przeładowanie licznika w trakcie zliczania powoduje dokończenie zliczania wg. Pierwotnej nastawy, odliczenie wg. Nowej i dopiero generację impulsu P.R. KSA 98

99 Zestaw programowalnych liczników 8254 Tryb 5 sprzętowo (re)wyzwalany impuls o czasie trwania 1 okresu zegara OUT na początku =1, zmienia stan na 0 po wyzerowaniu licznika, start zliczania po opadającym zboczu GATE Kolejne zbocze opadające GATE restartuje zliczanie Przeładowanie licznika w trakcie zliczania powoduje dokończenie zliczania wg. pierwotnej nastawy, odliczenie wg. nowej dopiero po kolejnym wyzwoleniu P.R. KSA 99

100 Zestaw programowalnych liczników 8254 Minimalne i maksymalne wartości początkowe zliczania w zaleŝności od wybranego trybu Podsumowanie roli GATE w poszczególnych trybach pracy P.R. KSA 100

101 Zestaw programowalnych liczników 8254 Parametry czasowe cyklu zapisu do licznika P.R. KSA 101

102 Zestaw programowalnych liczników 8254 Parametry czasowe sygnałów CLOCK i GATE P.R. KSA 102

103 Idea transmisji szeregowej synchronicznej Rejestr PISO dane Rejestr PISO ZEGAR takt Warunek poprawności transmisji: liczba impulsów zegara równa długości przesyłanego słowa zgodny kierunek przesuwu rejestrów Transmisja bez przerw wypełniaczem transmisji znaki synchronizacji. Bitowa szybkość transmisji (BST) wyznaczona przez zegar. Efektywna szybkość transmisji (EST) wynika z szybkości podawania danych. EST <= BST P.R. KSA 103

104 Idea transmisji szeregowej asynchronicznej Rejestr PISO dane Rejestr PISO ZEGAR takt N takt O ZEGAR Warunek poprawności transmisji: f(takt N) = f(takt O) decydują o bitowej szybkości transmisji zgodność fazy zegarów (mechanizm synchronizacji) ustalona długość znaków ustalony kierunek przesuwu rejestrów określony sposób kontroli poprawności przesyłanych danych Między przesłaniem kolejnych znaków dowolnie długa przerwa. Bitowa szybkość transmisji (BST) wyznaczona przez zegar. Efektywna szybkość transmisji (EST) wynika z szybkości podawania danych. EST <= BST P.R. KSA 104

105 Mechanizm synchronizacji w transmisji asynchronicznej stan spoczynku Bit startu Bity danych Bit(y) stopu Linia danych Zegar N T NADAJNIK RAMKA stan spoczynku Bit startu Bity danych Bit(y) stopu Linia danych Zegar O 3/2T T t ODBIORNIK Krótkoterminowa niestabilność f zegara < 5% P.R. KSA 105

106 Mechanizm kontroli poprawności Bit parzystości ustawiany w nadajniku i kontrolowany w odbiorniku Bit nieparzystości ustawiany w nadajniku i kontrolowany w odbiorniku P.R. KSA 106

107 Parametry transmisji szeregowej asynchronicznej Transmisja synchroniczna niebieskie znaki danych, zielone znaki synchronizacji Transmisja asynchroniczna Standard RS232C 1 bit startu 5-8 bitów znaku danych tolerowany bit kontrolny 1, 1,5 lub 2 bity stopu BST {110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, , } bodów (bitów na sekundę) P.R. KSA 107

108 P.R. KSA 108

109 16550 jeden z następców 8250 Adresy rejestrów wewnętrznych Schemat aplikacyjny P.R. KSA 109

110 16550 jeden z następców 8250 Struktura wewnętrzna P.R. KSA 110

111 16550 jeden z następców 8250 Rejestry sterujące P.R. KSA 111

112 16550 jeden z następców 8250 Funkcje przerwań P.R. KSA 112

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe Programowanie niskopoziomowe ASSEMBLER Teodora Dimitrova-Grekow http://aragorn.pb.bialystok.pl/~teodora/ Program ogólny Rok akademicki 2011/12 Systemy liczbowe, budowa komputera, procesory X86, organizacja

Bardziej szczegółowo

organizacja procesora 8086

organizacja procesora 8086 Systemy komputerowe Procesor 8086 - tendencji w organizacji procesora organizacja procesora 8086 " # $ " % strali " & ' ' ' ( )" % *"towego + ", -" danych. Magistrala adresowa jest 20.bitowa, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski Procesory rodziny x86 Dariusz Chaberski 8086 produkowany od 1978 magistrala adresowa - 20 bitów (1 MB) magistrala danych - 16 bitów wielkość instrukcji - od 1 do 6 bajtów częstotliwośc pracy od 5 MHz (IBM

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci Dariusz Chaberski Jednostka centralna szyna sygnałow sterowania sygnały sterujące układ sterowania sygnały stanu wewnętrzna szyna danych układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

CPU. Architektura FLAGS Bit: dr Paweł Kowalczyk; DPTNS, KFCS UŁ. SI 16 bit. 16 bit. 16 bit.

CPU. Architektura FLAGS Bit: dr Paweł Kowalczyk; DPTNS, KFCS UŁ. SI 16 bit. 16 bit. 16 bit. Architektura 8086 8086 posiada 4 rejestry ogólnego użytku AX, BX, CX, DX, 2 rejestry indeksowe SI, DI, 3 rejestry wskaźnikowe SP, BP, IP, 4 rejestry segmentowe CS, DS, SS i ES oraz rejestr flag FLAG AH

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesor Intel 8088 (8086)

Mikroprocesor Intel 8088 (8086) Mikroprocesor Intel 8088 (8086) Literatura: Mroziński Z.: Mikroprocesor 8086. WNT, Warszawa 1992 iapx 86,88 Users Manual Intel 80C86 Intersil 1997 [Źródło: www.swistak.pl] Architektura wewnętrzna procesora

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 3 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) 2 Plan wykładu Podstawowe komponenty komputera Procesor CPU Cykl rozkazowy Typy instrukcji Stos Tryby adresowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 4: Architektura i zarządzanie pamięcią IA-32 Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Wstęp Tryby pracy Rejestry

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor C A D A D pamięć programu C BIOS dekoder adresów A C 1 C 2 C 3 A D pamięć danych C pamięć operacyjna karta

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I DZIAŁANIE MIKROPROCESORA

BUDOWA I DZIAŁANIE MIKROPROCESORA BUDOWA I DZIAŁANIE MIKROPROCESORA I. Budowa mikroprocesora 1. Schemat blokowy mikroprocesora 2. Jednostka arytmetyczno-logiczna 3. Rejestry a) Rejestry mikroprocesorów Zilog Z80 i Intel 8086 b) Typy rejestrów

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Systematyczny przegląd. (CISC) SFR umieszczane są w wewnętrznej pamięci danych (80H 0FFH). Adresowanie wyłącznie bezpośrednie. Rejestry o adresach podzielnych przez 8 są też dostępne bitowo. Adres n-tego

Bardziej szczegółowo

Procesor Intel 8086 model programisty. Arkadiusz Chrobot

Procesor Intel 8086 model programisty. Arkadiusz Chrobot Procesor Intel 8086 model programisty Arkadiusz Chrobot 5 października 2008 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Rejestry procesora 8086 2 3 Adresowanie pamięci 4 4 Ważne elementy języka Pascal 6 1 1 Wstęp Głównym

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler

J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler ASSEMBLER J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler Geneza (8086, 8088). Rejestry Adresowanie pamięci Stos Instrukcje Przerwania

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej II. Urządzenia wejścia-wyjścia

Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej II. Urządzenia wejścia-wyjścia Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej II Urządzenia wejścia-wyjścia Tomasz Piasecki magistrala procesor pamięć wejście wyjście W systemie mikroprocesorowym CPU może współpracować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY PLAN... work in progress 1. Mikrokontrolery i mikroprocesory - architektura systemów mikroprocesorów ( 8051, AVR, ARM) - pamięci - rejestry - tryby adresowania - repertuar instrukcji - urządzenia we/wy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek Wstęp do informatyki Architektura komputera Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki System komputerowy systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM,

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

Magistrala systemowa (System Bus)

Magistrala systemowa (System Bus) Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki systemowa (System Bus) Pamięć operacyjna ROM, RAM Jednostka centralna Układy we/wy In/Out Wstęp do Informatyki

Bardziej szczegółowo

Procesor Intel 8086 model programisty. Arkadiusz Chrobot

Procesor Intel 8086 model programisty. Arkadiusz Chrobot Procesor Intel 8086 model programisty Arkadiusz Chrobot 26 września 2011 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Rejestry procesora 8086 2 3 Adresowanie pamięci 4 4 Ważne elementy języka Pascal 8 1 1 Wstęp Głównym celem

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne Spis treści 5 Spis treœci Co to jest mikrokontroler? Wprowadzenie... 11 Budowa systemu komputerowego... 12 Wejścia systemu komputerowego... 12 Wyjścia systemu komputerowego... 13 Jednostka centralna (CPU)...

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Rozkazy mikroprocesora Rozkazy mikroprocesora 8086 można podzielić na siedem funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor.

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor. Zadaniem centralnej jednostki przetwarzającej CPU (ang. Central Processing Unit), oprócz przetwarzania informacji jest sterowanie pracą pozostałych układów systemu. W skład CPU wchodzą mikroprocesor oraz

Bardziej szczegółowo

J. Ułasiewicz Komputerowe systemy sterowania 1. 1 Architektura PC Ogólna struktura systemu jednoprocesorowego

J. Ułasiewicz Komputerowe systemy sterowania 1. 1 Architektura PC Ogólna struktura systemu jednoprocesorowego J. Ułasiewicz Komputerowe systemy sterowania 1 1 Architektura PC 1.1. Ogólna struktura systemu jednoprocesorowego Już systemy jednoprocesorowe mogą być środowiskiem, w którym wykonywane jest wiele programów

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania

Architektura Systemów Komputerowych. Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania Architektura Systemów Komputerowych Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania 1 Jednostka arytmetyczno- logiczna ALU ALU ang: Arythmetic Logic Unit Argument A Argument B A B Ci Bit przeniesienia

Bardziej szczegółowo

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 Spis treści 3 Spis treœci 1. Informacje wstępne... 9 2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 2.1. Budowa wewnętrzna mikrokontrolerów PIC16F8x... 14 2.2. Napięcie zasilania... 17 2.3. Generator

Bardziej szczegółowo

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski

System mikroprocesorowy i peryferia. Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy i peryferia Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor pamięć kontroler przerwań układy wejścia wyjścia kontroler DMA 2 Pamięć rodzaje (podział ze względu na sposób

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów WYKŁAD Projektowanie mikroprocesorów Projektowanie układ adów w cyfrowych - podsumowanie Algebra Boole a Bramki logiczne i przerzutniki Automat skończony System binarny i reprezentacja danych Synteza logiczna

Bardziej szczegółowo

CYKL ROZKAZOWY = 1 lub 2(4) cykle maszynowe

CYKL ROZKAZOWY = 1 lub 2(4) cykle maszynowe MIKROKONTROLER RODZINY MCS 5 Cykl rozkazowy mikrokontrolera rodziny MCS 5 Mikroprocesory rodziny MCS 5 zawierają wewnętrzny generator sygnałów zegarowych ustalający czas trwania cyklu zegarowego Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Wykład Mikroprocesory i kontrolery

Wykład Mikroprocesory i kontrolery Wykład Mikroprocesory i kontrolery Cele wykładu: Poznanie podstaw budowy, zasad działania mikroprocesorów i układów z nimi współpracujących. Podstawowa wiedza potrzebna do dalszego kształcenia się w technice

Bardziej szczegółowo

Programowanie w asemblerze Środowiska 64-bitowe

Programowanie w asemblerze Środowiska 64-bitowe Programowanie w asemblerze Środowiska 64-bitowe 24 listopada 2015 Nieco historii najnowszej Intel wraz z HP rozpoczynaja pracę nad procesorem 64-bitowym z wykorzystaniem technologii VLIW. Powstaje procesor

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa I Wykład 3

Technika mikroprocesorowa I Wykład 3 Technika mikroprocesorowa I Wykład 3 Instrukcje wejścia-wyjścia Z80 Odczyt na akumulator danej z urządzenia we-wy o adresie 8-mio bitowym n Odczyt do rejestru r danej z urządzenia we-wy o adresie zawartym

Bardziej szczegółowo

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Plan wykładów Wykład 1: - Wstęp. Klasyfikacje mikroprocesorów Wykład 2: - Mikrokontrolery 8-bit: AVR, PIC Wykład 3: - Mikrokontrolery 8-bit: 8051, ST7 Wykład

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych

Architektura systemów komputerowych Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część I 1. ALU 2. Cykl rozkazowy 3. Schemat

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1.

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja. do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: SYSTEMY CYFROWE 1 PAMIĘCI SZEREGOWE EEPROM Ćwiczenie 3 Opracował: dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Architektura Komputerów C4

KARTA PRZEDMIOTU. Architektura Komputerów C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 3: Architektura procesorów x86 Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Pojęcia ogólne Budowa mikrokomputera Cykl

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej

Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej Wybrane zagadnienia elektroniki współczesnej y pracy, Marika Kuczyńska Fizyka Techniczna IV rok 20-03-2013, AGH prezentacji y pracy 1 2 y pracy 3 4 5 6 Jednostka wykonawcza, instrukcje (Marika) Rodzina

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Definicja Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Operacjami wejścia/wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Architektura typu Single-Cycle

Architektura typu Single-Cycle Architektura typu Single-Cycle...czyli budujemy pierwszą maszynę parową Przepływ danych W układach sekwencyjnych przepływ danych synchronizowany jest sygnałem zegara Elementy procesora - założenia Pamięć

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory.

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: procesor, CPU, ALU, potrafi podać typowe rozkazy; potrafi omówić uproszczony i rozszerzony schemat mikroprocesora; potraf omówić

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych

Architektura Systemów Komputerowych. Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych Architektura Systemów Komputerowych Bezpośredni dostęp do pamięci Realizacja zależności czasowych 1 Bezpośredni dostęp do pamięci Bezpośredni dostęp do pamięci (ang: direct memory access - DMA) to transfer

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Wykład I Podstawowe pojęcia 1, Cyfrowe dane 2 Wewnątrz komputera informacja ma postać fizycznych sygnałów dwuwartościowych (np. dwa poziomy napięcia,

Bardziej szczegółowo

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 12 Wspomaganie systemu operacyjnego: pamięć wirtualna Partycjonowanie Pamięć jest dzielona, aby mogło korzystać z niej wiele procesów. Dla jednego procesu przydzielana jest

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe System mikroprocesorowy 1. Przedstaw schemat blokowy systemu mikroprocesorowego.

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Schematy zarzadzania pamięcia

Schematy zarzadzania pamięcia Schematy zarzadzania pamięcia Segmentacja podział obszaru pamięci procesu na logiczne jednostki segmenty o dowolnej długości. Postać adresu logicznego: [nr segmentu, przesunięcie]. Zwykle przechowywana

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Architektura komputera Architektura von Neumanna: Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Zawartośd tej pamięci jest adresowana przez wskazanie miejsca, bez względu

Bardziej szczegółowo

Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253

Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253 Programowanie na poziome sprzętu opracowanie pytań Część I - Sterownik przerwań 8259A i zegar/licznik 8253 Autor opracowania: Marcin Skiba cines91@gmail.com 1. Jakie są dwie podstawowe metody obsługi urządzeń

Bardziej szczegółowo

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C-"

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C- PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 AD7 U ss c 3 L 5 c.* Cl* S 9 10 11 12 13 U 15 H 17 Cu C-" ln LTJ CO 2.12. Wielofunkcyjne układy współpracujące z mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

Procesor ma architekturę rejestrową L/S. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset nand Rx, Ry, A add Rx, #1, Rz store Rx, [Rz]

Procesor ma architekturę rejestrową L/S. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset nand Rx, Ry, A add Rx, #1, Rz store Rx, [Rz] Procesor ma architekturę akumulatorową. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset or Rx, Ry, A add Rx load A, [Rz] push Rx sub Rx, #3, A load Rx, [A] Procesor ma architekturę rejestrową

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler 80C51

Mikrokontroler 80C51 DSM-51 * STRONA 1 * Temat : Wiadomości podstawowe Układy cyfrowe to rodzaj układów elektronicznych, w których sygnały napięciowe przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przypisywane są wartości

Bardziej szczegółowo

2. Budowa układów procesorowych rodziny TMS320C

2. Budowa układów procesorowych rodziny TMS320C 3 Wstęp...8 1. Procesory sygnałowe DSC (Digital Signal Controllers)...11 1.1. Przegląd układów procesorowych czasu rzeczywistego...13 1.2. Procesory rodziny TMS320C2000 firmy Texas Instruments...15 2.

Bardziej szczegółowo

2 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.02 Rok akad. 2011/ / 24

2 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK MP.02 Rok akad. 2011/ / 24 ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH modele programowe komputerów ASK MP.02 c Dr inż. Ignacy Pardyka 1 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach 2 Literatura Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Struktura portów (CISC) Port to grupa (zwykle 8) linii wejścia/wyjścia mikrokontrolera o podobnych cechach i funkcjach Większość linii we/wy może pełnić dwie lub trzy rozmaite funkcje. Struktura portu

Bardziej szczegółowo

1.2 Schemat blokowy oraz opis sygnałów wejściowych i wyjściowych

1.2 Schemat blokowy oraz opis sygnałów wejściowych i wyjściowych Dodatek A Wyświetlacz LCD. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Wyświetlacz ciekłokrystaliczny HY-62F4 zastosowany w ćwiczeniu jest wyświetlaczem matrycowym zawierającym moduł kontrolera i układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki Automatyka i Robotyka. Obszary kształcenia. Nauki techniczne

Katedra Systemów Automatyki Automatyka i Robotyka. Obszary kształcenia. Nauki techniczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia KOMPUTEROWE SYSTEMY AUTOMATYKI I E:05131W0 Katedra Systemów Automatyki Automatyka i Robotyka Nauki techniczne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Tryb rzeczywisty to tryb pracy mikroprocesorów z rodziny procesorów x86, w którym procesor pracuje tak jak procesor Intel 8086.

Tryb rzeczywisty to tryb pracy mikroprocesorów z rodziny procesorów x86, w którym procesor pracuje tak jak procesor Intel 8086. T: Tryb rzeczywisty i chroniony procesora. Tryb rzeczywisty to tryb pracy mikroprocesorów z rodziny procesorów x86, w którym procesor pracuje tak jak procesor Intel 8086. W trybie tym brak ochrony pamięci

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 5 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) c.d. 2 Architektura CPU Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) Rejestry Układ sterujący przebiegiem programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami pamięci

Zarządzanie zasobami pamięci Zarządzanie zasobami pamięci System operacyjny wykonuje programy umieszczone w pamięci operacyjnej. W pamięci operacyjnej przechowywany jest obecnie wykonywany program (proces) oraz niezbędne dane. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładu. 7.Architekturax86. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski

Materiały do wykładu. 7.Architekturax86. Marcin Peczarski. Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski Materiały do wykładu 7.Architekturax86 Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 25maja2009 Narodziny 7.1 1978 Intel8086 architektura 16-bitowa 5 MHz, obudowa DIP40, 29000 tranzystorów

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera

Wprowadzenie. Dariusz Wawrzyniak. Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działania systemu operacyjnego (2) Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne... Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...4 Podział układów logicznych...6 Cyfrowe układy funkcjonalne...8 Rejestry...8

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Programowanie niskopoziomowe dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Literatura Randall Hyde: Asembler. Sztuka programowania, Helion, 2004. Eugeniusz Wróbel: Praktyczny kurs asemblera, Helion,

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Przedmiot : Programowanie w języku wewnętrznym. Ćwiczenie nr 4

Przedmiot : Programowanie w języku wewnętrznym. Ćwiczenie nr 4 Przedmiot : Programowanie w języku wewnętrznym Ćwiczenie nr 4 str. 1. 1. Użycie Asemblera. Polecenie JMP. Polecenie nakazuje procesorowi wykonywanie kodu programu od nowego innego miejsca. Miejsce to jest

Bardziej szczegółowo

Mikroinformatyka. Wielozadaniowość

Mikroinformatyka. Wielozadaniowość Mikroinformatyka Wielozadaniowość Zadanie Tryb chroniony przynajmniej jedno zadanie (task). Segment stanu zadania TSS (Task State Segment). Przestrzeń zadania (Execution Space). - segment kodu, - segment

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj

Systemy operacyjne. wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Systemy operacyjne wykład dr Marcin Czarnota laboratorium mgr Radosław Maj Plan wykładów 1. Wprowadzenie, 2. Procesy, wątki i zasoby, 3. Planowanie przydziału procesora, 4. Zarządzanie pamięcią operacyjną,

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Struktury systemów komputerowych. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB

Wykład 2. Struktury systemów komputerowych. Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Wykład 2 Struktury systemów komputerowych Wojciech Kwedlo, Wykład z Systemów Operacyjnych -1- Wydział Informatyki PB Uproszczony schemat architektury komputera Procesor, pamięć i urządzenia we-wy podłączone

Bardziej szczegółowo

Procesor budowa, schemat, tryby pracy

Procesor budowa, schemat, tryby pracy 1 Procesor budowa, schemat, tryby pracy Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) to główny element komputera, urządzenie cyfrowe sekwencyjne, którego zadaniem jest wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Metody obsługi zdarzeń

Metody obsługi zdarzeń SWB - Przerwania, polling, timery - wykład 10 asz 1 Metody obsługi zdarzeń Przerwanie (ang. Interrupt) - zmiana sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu, spowodowana pojawieniem się sygnału

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów egzamin końcowy

Architektura komputerów egzamin końcowy Architektura komputerów egzamin końcowy Warszawa, dn. 25.02.11 r. I. Zaznacz prawidłową odpowiedź (tylko jedna jest prawidłowa): 1. Czteroetapowe przetwarzanie potoku architektury superskalarnej drugiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Schemat ogólny X Y Układ kombinacyjny S Z Pamięć Zegar Działanie układu Zmiany wartości wektora S możliwe tylko w dyskretnych chwilach czasowych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek Architektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy sekwencyjne Cezary Bolek Katedra Informatyki Plan wykładu Układy sekwencyjne Synchroniczność, asynchroniczność Zatrzaski Przerzutniki

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Współpraca procesora ColdFire z pamięcią

Współpraca procesora ColdFire z pamięcią Współpraca procesora ColdFire z pamięcią 1 Współpraca procesora z pamięcią zewnętrzną (1) ROM Magistrala adresowa Pamięć programu Magistrala danych Sygnały sterujące CS, OE Mikroprocesor FLASH, SRAM, DRAM

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputerowych S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Mikrokontroler 8051 Budowa

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Mikrokontroler 8051 Budowa Systemy wbudowane Mikrokontroler 8051 Budowa dr inż. Maciej Piechowiak Wprowadzenie rdzeń CPU z jednostką artymetyczno-logiczną (ALU) do obliczeń na liczbach 8-bitowych, uniwersalne dwukierunkowe porty

Bardziej szczegółowo