PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE"

Transkrypt

1 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE Regulator MR210-S953, w pełnej konfiguracji, przeznaczony jest do sterowania układem przedstawionym na poniższym rysunku. CWU Tzew Tcwu CO1 CO2 CO3 pccw Tco1 Tco2 Tco3 pcwu pco1 pco2 pco3 zco1 zco2 zco3 M M M pk1 pk2 pk3 Tkot3 Kotły K1 i K2 są kotłami firmy De Dietrich z palnikami modulowanymi sterowanymi sygnałem V (modulacja mocy palnika). Kotły te pracują w kaskadzie jako wiodący i nadążny z cykliczną zamianą kolejności. Kocioł K3 jest kotłem z palnikiem jednostopniowym i pracuje w kaskadzie zawsze jako trzeci. Obsługę kotła K3, obwodów CO2, CO3 i CWU można wyłączyć parametrami konfiguracyjnymi. Ważniejsze funkcje realizowane przez regulator: ręczny lub automatyczny wybór trybu Zima/Lato, pogodowa regulacja temperatury w obwodach CO, oddzielne krzywe grzania i niezależne programy tygodniowe dla obwodów CO, praca z priorytetem lub bez priorytetu CWU wybierana oddzielnie dla każdego z obwodów CO, sterowanie pracą siłowników mieszaczy obwodów CO w oparciu o algorytm PI, ochrona pomp i siłowników przed zakleszczeniem, tygodniowy program przygotowania CWU, program dezynfekcji instalacji CWU, załączany ręcznie lub automatycznie, tygodniowy program działania cyrkulacji CWU z cykliczną pracą pompy, sterowanie pracą kaskady w oparciu o algorytm PI, sterowanie mocą kotłów K1, K2 kaskady sygnałem napięciowym V, mechanizm automatycznej zmiany kotła wiodącego - z możliwością wyłączenia, możliwość załączania dodatkowego kotła K3 w przypadku dużego zapotrzebowania na ciepło. dwa porty komunikacyjne RS232 i RS485, obsługa protokołu MODBUS RTU, wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru -28 C 95 C), sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna), test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych. Instrukcja obsługi MR210-S953 1

2 CZUJIKI Charakterystyki elementów pomiarowych Do pomiaru temperatur stosuje się czujniki z elementem pomiarowym KTY Charakterystykę elementu pomiarowego przedstawia poniższa tabela: KTY Temperatura ( C) Rezystancja (Ω) Informacje na temat dostępnych typów czujników z elementem pomiarowym KTY oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć na stronie 2 Instrukcja obsługi MR210-S953

3 MOTAŻ I POŁĄCZEIA ELEKTRYCZE Regulator jest przeznaczony do montażu na szynie DI. Zajmuje szerokość 9 standardowych modułów (o szerokości 17,5mm). Schemat połączeń elektrycznych regulatora przedstawiono niżej. Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Samodzielne wykonywanie połączeń elektrycznych grozi porażeniem lub uszkodzeniem regulatora, nie podlegającym gwarancji. pccw L ~230V +24 V 0 V L ~U ~230V MR210-S953 U1 G1 U2 G Sterowanie V kotłem K1 Sterowanie V kotłem K2 pcwu zco1 zco2 zco3 pco1 pco2 pco3 pk1 pk2 pk3 Sterowanie kotłem K3 M M M L L L L O Z O Z O Z L L L Tzew Tzas Tkot3 Tco1 Tco2 Tco3 Tcwu Instrukcja obsługi MR210-S953 3

4 Skróty użyte na schematach przedstawia poniższa tabela: Skrót L Tzew Tzas Tkot3 Tco1 Tco2 Tco3 Tcwu Opis Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz. Faza zasilania sieciowego 230V/50Hz. Czujnik temperatury zewnętrznej. Czujnik temperatury na zasilaniu. Czujnik temperatury kotła K3. Czujnik nie jest wymagany, gdy kocioł K3 nie jest obsługiwany - parametr KociolK3:BRAK. Czujnik temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO1. Czujnik temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO2. Czujnik nie jest wymagany, gdy obwód CO2 nie jest wykorzystywany parametr ObwodCO2:BRAK. Czujnik temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO3. Czujnik nie jest wymagany, gdy obwód CO3 nie jest wykorzystywany parametr ObwodCO3:BRAK. Czujnik temperatury w zasobniku CWU. Czujnik nie jest wymagany, gdy obwód CWU nie jest wykorzystywany parametr ObwodCWU:BRAK. K1 Sterowanie, sygnałem napięciowym V, mocą kotła K1. K2 Sterowanie, sygnałem napięciowym V, mocą kotła K2. K3 Sterowanie, dwustanowe, załączaniem kotła K3. Pompa cyrkulacji CWU. pccw pk1 Pompa kotła K1. pk2 Pompa kotła K2. pk3 Pompa kotła K3. pco1 pco2 pco3 zco1 zco2 zco3 Pompa obiegowa obwodu CO1. Pompa obiegowa obwodu CO2. Pompa obiegowa obwodu CO3. Siłownik zaworu mieszającego obwodu CO1. Litery "O" i "Z" przy zaciskach siłownika oznaczają odpowiednio otwieranie i zamykanie zaworu. Przy czym otwieranie zaworu oznacza wzrost temperatury czynnika grzewczego. Siłownik zaworu mieszającego obwodu CO2. Litery "O" i "Z" przy zaciskach siłownika oznaczają odpowiednio otwieranie i zamykanie zaworu. Przy czym otwieranie zaworu oznacza wzrost temperatury czynnika grzewczego. Siłownik zaworu mieszającego obwodu CO3. Litery "O" i "Z" przy zaciskach siłownika oznaczają odpowiednio otwieranie i zamykanie zaworu. Przy czym otwieranie zaworu oznacza wzrost temperatury czynnika grzewczego. Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 1A/230V. Sumaryczna obciążalność grupy wyjść przekaźnikowych o zaciskach wynosi 3A/230V. Sumaryczna obciążalność grupy wyjść przekaźnikowych o zaciskach wynosi 3A/230V. Sterowanie urządzeniami o większej mocy lub trójfazowymi musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników. Pompa cyrkulacji CWU nie może być pompą elektroniczną pompy takie podłączone do wyjścia triakowego mogą powodować uszkodzenie regulatora. Maksymalna obciążalność wyjścia triakowego sterującego pompą cyrkulacyjną pccw wynosi 0,6A/230V. Jeżeli pompa jest pompą elektroniczną, pompą o większym poborze prądu lub pompą trójfazową, to do sterowania nią należy zastosować zewnętrzny przekaźnik lub stycznik, jak na kolejnym schemacie. 4 Instrukcja obsługi MR210-S953

5 Schemat połączenia pompy cyrkulacyjnej z wykorzystaniem dodatkowego stycznika: U1 G1 U2 G2 MR210-S ~230V ~U A1 +24 V 0 V A2 Cewka stycznika sterującego pracą pompy cyrkulacji CWU pccw ~230V L Długość przewodów czujników nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu miedzianego 2x0.5 mm 2. Przewody czujników powinny być ekranowane i układane w odległości minimum 30 cm od przewodów energetycznych. iedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli. Obwody zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych powinny być zabezpieczone oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzeń wykonawczych. Podtrzymanie nastaw regulatora wynosi minimum 30 dni. Wyłączenie napięcia zasilania na dłuższy okres czasu spowoduje utratę nastaw parametrów i niewłaściwą pracę regulatora. Instrukcja obsługi MR210-S953 5

6 PORTY KOMUIKACYJE Sterownik jest wyposażony w dwa porty komunikacyjne RS1 typu RS232/RS485 oraz RS2 typu RS485. Porty posiadają zaimplementowaną obsługę protokołu MODBUS RTU. Typ portu RS1 wybierany na etapie zamawiania. Parametry portów komunikacyjnych: RS232 RS485 Zasięg 15m 1200m Maksymalna liczba 1 32 dołączonych urządzeń Separacja galwaniczna brak brak Medium transmisyjne kabel 3 żyłowy (Tx, Rx, GD) skrętka o impedancji falowej 100Ω (±15Ω) Przyłącze portów RS złącze pod wtyczkę RX-W3 złącze pod wtyczkę RX-W3 Parametry transmisji: Szybkość transmisji Format znaku Adres Protokół Realizowane funkcje 9600bps 81 (8 znaków bez kontroli parzystości, 1 bit stopu) Ustawiany parametrem rkomory. MODBUS-RTU 03 (odczyt rejestrów) 04 (odczyt rejestru wejściowego) 06 (zapis do rejestru) 16 (zapis do grupy rejestrów) 6 Instrukcja obsługi MR210-S953

7 OBSŁUGA Regulator ma podświetlany wyświetlacz LCD 2x16 znaków oraz klawiaturę składającą się z 6 przycisków. W prawym górnym rogu pulpitu znajduje się dioda statusowa. Jeżeli sprawne są wszystkie tory pomiarowe dioda świeci na zielono. Czerwony kolor diody statusowej sygnalizuje stan alarmowy (uszkodzenie czujnika). Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb: świecenie ciągłe oznacza tryb użytkownika, mruganie diody oznacza tryb serwisowy. Diody po lewej stronie sygnalizują stan wejść binarnych oraz wyjść przekaźnikowych sterownika. Świecenie danej diody oznacza pobudzenie odpowiedniego wejścia lub załączenie wyjścia. Po włączeniu zasilania wyświetlany jest ekran główny: Pn 08:30 Zima(A) K1-K2 K3 D Menu W pierwszym wierszu wyświetlany jest bieżący dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i), bieżący czas oraz informacja o trybie pracy sterownika. Pole tryb pracy może przyjmować następujące wartości: Pole tryb Lato(R) Lato(A) Zima(R) Zima(A) Interpretacja Ręcznie wybrany tryb Lato (Lato obowiązuje bez względu na to, jaka jest temperatura zewnętrzna). Tryb Lato wybrany automatycznie. Ręcznie wybrany tryb Zima (Zima obowiązuje bez względu na to, jaka jest temperatura zewnętrzna). Tryb Zima wybrany automatycznie. W trybie Lato kaskada pracuje tylko na potrzeby obwodu CWU. Zawory mieszające CO są zamknięte a pompy obiegowe CO wyłączone. Pompy obiegowe CO są raz na dobę załączane na 10 sekund dla ochrony przed zakleszczeniem. Również zawory mieszające CO są raz na dobę otwierane i ponownie zamykane. Obwód CWU działa normalnie. W trybie Zima zasilane są wszystkie obwody CO i obwód CWU. W drugim wierszu wyświetlana jest: Instrukcja obsługi MR210-S953 7

8 kolejność pracy kotłów w kaskadzie: "K1-K2" - kocioł K1 jest kotłem wiodącym, "K2-K1" - kocioł K2 jest kotłem wiodącym, sygnalizacja załączenie kotła K3 - tekst "K3", sygnalizacja trwania dezynfekcji instalacji CWU - litera "D", funkcja menu - napis "Menu". Pozioma kreska widoczna pod literą "M" w prawym dolnym rogu ekranu to kursor, który wskazuje aktywny element ekranu. Aktywnym elementem na ekranie (elementem pod którym można ustawić kursor) jest funkcja Menu umożliwiająca wyświetlenie ekranu z głównym menu sterownika. Pozycję kursora można zmieniać naciskając przyciski: < > przesuniecie kursora do góry, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w przypadku, gdy kursor znajduje się w górnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje przewiniecie ekranu w górę, < > przesunięcie kursora w dół, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w przypadku, gdy kursor znajduje się w dolnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje przewiniecie ekranu w dół, < > przesuniecie kursora w prawo, na kolejny aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na ostatnim aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na pierwszym aktywnym elemencie tego samego wiersza, < > przesuniecie kursora w lewo, na poprzedni aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na pierwszym aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na ostatnim aktywnym elemencie tego samego wiersza. Aktywnym elementem na ekranie (elementem pod którym można ustawić kursor) jest funkcja Menu umożliwiająca wyświetlenie ekranu z głównym menu sterownika. 8 Instrukcja obsługi MR210-S953

9 Menu aciśnięcie przycisku <OK> przy kursorze ustawionym pod literą "M" spowoduje wyświetlenie ekranu zawierającego dwie pierwsze pozycje z menu sterownika. Temperatury astawy CO1 aciśnięcie przycisku < > spowoduje wyświetlenie kolejnych pozycji menu. Poszczególne napisy są elementami menu umożliwiającymi przejście do realizacji związanych z nimi funkcji. aciśnięcie przycisku <OK> spowoduje uruchomienie funkcji związanej z aktywnym elementem menu. W przypadku, gdy lista parametrów nie mieści się na jednym ekranie sterownika, w prawym dolnym lub górnym rogu tego ekranu wyświetlone zostaną znaki: " ", " ". Ekran można przewijać klawiszami: < > - w górę, < > w dół. Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku <ESC>. Elementy menu przedstawia poniższa tabela. Parametr Temperatury astawy CO1 astawy CO2 astawy CO3 astawy CWU Programy Zegar i tryb Serwis Param. kotlow Param. kaskady Test wyjsc Konfiguracja Kalibracja Ustaw fabryczne Interpretacja Funkcja umożliwiająca wyświetlenie mierzonych temperatur. Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu CO1. Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu CO2. Funkcja wyświetlana, gdy regulator obsługuje obwód CO2 - parametr ObwodCO2:JEST. Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu CO3. Funkcja wyświetlana, gdy regulator obsługuje obwód CO3 - parametr ObwodCO3:JEST. Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw dla obwodu CWU. Funkcja wyświetlana, gdy regulator obsługuje obwód CWU - parametr ObwodCWU:JEST. Funkcja umożliwiająca zmianę programów dobowych dla obwodów CO1, CO2, CO3, CWU i CWU. Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw zegara i trybu pracy regulatora. Funkcja umożliwiająca zmianę parametrów kotłów. Funkcja umożliwiająca zmianę parametrów pracy kaskady. Funkcja umożliwiająca dokonanie testu wyjść sterownika. Funkcja umożliwiająca zmianę konfiguracji regulatora. Funkcja umożliwiająca dokonanie kalibracji wejść pomiarowych sterownika. Funkcja umożliwiająca przejście do trybu instalatora. Funkcja umożliwiająca przywrócenie nastaw fabrycznych regulatora. Instrukcja obsługi MR210-S953 9

10 Temperatury ekran: Menu - Temperatury Parametr Interpretacja Tzew Zmierzona temperatura zewnętrzna. Tzas Zmierzona temperatura zasilania, w punkcie Tzas. Tkot3 Zmierzona temperatura kotła K3. Tco1 Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO1. Tco2 Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO2. Tco3 Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO3. Tcwu Zmierzona temperatura w zasobniku CWU. Tzsr Średnia krótkoterminowa wartość temperatury zewnętrznej. Regulator kontroluje sprawność torów pomiarowych. Uszkodzenie toru pomiarowego, do którego powinien być podłączony czujnik, sygnalizowane jest wyświetlaniem w polu odpowiedniej temperatury znaków "???.?" i litery 'A' (Awaria) w miejscu jednostek. ie zawsze wszystkie czujniki wymagane są do poprawnej pracy regulatora. Ich ilość zależy od konfiguracji regulatora. Brak czujnika temperatury kotła K3 Tkot3 nie jest sygnalizowany, gdy regulator nie steruje tym kotłem. Brak czujników temperatury Tco2 lub Tco3 nie jest sygnalizowany, gdy dany obwód CO nie jest wykorzystywany. Brak czujnika temperatury zasobnika CWU nie jest sygnalizowany, gdy obwód CWU nie jest wykorzystywany. Regulator kontroluje maksymalną temperaturę w obwodach CO. Przekroczenie przez zmierzoną temperaturę w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO sygnalizowane jest krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym, wyświetlaniem litery "A" (Alarm) w miejscu jednostek oraz zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. Zakres wyświetlanych temperatur wynosi od -28,0 C do 95,0 C. 10 Instrukcja obsługi MR210-S953

11 astawy CO1, CO2 i CO3 ekran: Menu - astawy CO1 (astawy CO2, astawy CO3) Parametr Interpretacja TEko Wartość zadanej temperatury wewnętrznej ekonomicznej (obniżonej) dla wybranego obwodu CO. TKmf Wartość zadanej temperatury wewnętrznej komfortowej (normalnej) dla wybranego obwodu CO. Krzywa umer krzywej grzania dla wybranego obwodu CO. Dobrze dobrana krzywa powinna zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej w ogrzewanych pomieszczeniach na poziomie 20 C. Krzyw e o numerach od 0 do 7 są przeznaczone dla ogrzewania podłogowego, krzywe o numerach od 8 do 15 dla układów grzejnikowych. Zestaw krzywych do wyboru przedstawia rysunek: Tco[ C] Twew=20 C Tzew[ C] PriorCWU Tco TmaxCO Jeżeli zadana temperatura wewnętrzna, wynikająca z programu regulacji, jest niższa lub wyższa od 20 C, wymagana temperatura wody instalacyjne j odczytywana jest z odpowiednio przesuniętej, w dół lub górę, krzywej. Priorytet grzania CWU względem wybranego obwodu CO; opcje: TAK - praca z priorytetem CWU; podczas grzania zasobnika CWU zamykany jest zawór mieszający, IE - praca bez priorytetu CWU; równoległe ładowanie zasobnika CWU i zasilanie obwodu CO. Wymagane przewyższenie temperatury zasilania nad zadaną temperaturą wody w instalacji CO. Maksymalna zadana temperatura wody instalacyjnej w danym obwodzie CO z mieszaczem. Parametr jest istotny w układach ogrzewania podłogowego, gdzie temperatura wody w instalacji nie powinna przekraczać C. Parametr wyświetlany jest tylko w trybie instalatora, dla obwodu CO z mieszaczem. Instrukcja obsługi MR210-S953 11

12 astawy CO1 (astawy CO2, astawy CO3) - ciąg dalszy. Parametr Interpretacja Tps Czas, w sekundach, przejścia siłownika zaworu mieszającego w danym obwodzie CO, od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia parametr ten podaje zwykle producent siłownika. Kp Wzmocnienie regulatora PI sterującego siłownikiem zaworu mieszającego w danym obwodzie CO. Wartość tego parametru należy dobrać doświadczalnie. Jeżeli reakcja zaworu na odchyłkę regulacji jest zbyt wolna, wartość parametru należy zwiększyć, jeżeli reakcje siłownika są zbyt gwałtowne (oscylacje), wartość parametru należy zmniejszyć. Ti Czas, w sekundach, całkowania regulatora PI sterującego siłownikiem zaworu mieszającego w danym obwodzie CO. astawianie zadanej ekonomicznej temperatury wewnętrznej przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu TEko, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry zadanej temperatury, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę zadanej temperatury ekonomicznej, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze zadanej temperatury, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę zadanej temperatury ekonomicznej, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję zadanej temperatury ekonomicznej. Edycja pozostałych parametrów sterownika odbywa się w sposób analogiczny do powyższego. 12 Instrukcja obsługi MR210-S953

13 astawy CWU ekran: Menu - astawy CWU Parametr Interpretacja TEko Wartość zadanej temperatury ekonomicznej (obniżonej) dla zasobnika CWU. TKmf Wartość zadanej temperatury komfortowej (normalnej) dla zasobnika CWU. DezynfCWU Dezynfekcja instalacji CWU. Opcje: WYL - dezynfekcja wyłączona, ZAL - dezynfekcja załączona (jednorazowy proces dezynfekcji CWU), AUTO - dezynfekcja załączona w trybie automatycznym. Regulator co Dez.Dni dni o godzinie Dez.Czas przeprowadza dezynfekcję instalacji CWU. Tcwu HistCWU t_wylpcwu t_zalpccw t_wylpccw Dez.Dni Dez.Czas W czasie działania programu dezynfekcji i po jego zakończeniu woda w zasobniku ma wysoką temperaturę. ależy w tym czasie zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciepłej wody - grozi niebezpieczeństwo poparzenia! Wymagane przewyższenie temperatury zasilania nad zadaną temperaturą wody w zasobniku CWU. Histereza regulacji CWU; parametr może przyjmować wartości od 1 C do 9 C. Histereza o wartości 4 C oznacza, że ładowanie zasobnika rozpocznie się przy spadku temperatury CWU o 2 C poniżej zadanej i zakończy się przy wzroście temperatury CWU o 2 C powyżej zadanej. Czas, w minutach, zwłoki w wyłączeniu pompy ładującej CWU po uzyskaniu w zasobniku wymaganej temperatury; czas potrzebny na rozładowanie pojemności cieplnej kotłów. Czas, w minutach, załączenia pompy cyrkulacji CWU. W przypadku, gdy pompa cyrkulacji CWU ma pracować bez przerw należy zaprogramować t_wylccw=0 lub t_zalpccw=0. Czas, w minutach, wyłączenia pompy cyrkulacji CWU. Parametr określa co ile dni ma być przeprowadzana dezynfekcja instalacji CWU. Parametr określa godzinę rozpoczęcia procesu dezynfekcji instalacji CWU. Programy Funkcja Programy dostępna z poziomu menu głównego umożliwia wyświetlenie i zmianę programów tygodniowych dla obwodów CO1, CO2, CO3, CWU i cyrkulacji CWU (CCW). Program tygodniowy każdego z obwodów składa się z programów dobowych na każdy dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i). Dla poszczególnych programów można określić jeden lub dwa przedziały czasowe. Czasy rozpoczęcia i zakończenia przedziałów czasowych deklarowane są z dokładnością do minuty. Dla obwodów CO zadeklarowane przedziały wyznaczają okresy w których obowiązuje temperatura komfortowa określona parametrem TKmf. W pozostałych okresach doby obowiązuje temperatura ekonomiczna określona parametrem TEko. Instrukcja obsługi MR210-S953 13

14 Dla obwodu CWU zadeklarowane przedziały czasowe wyznaczają okresy z temperaturą zadaną w zasobniku CWU określoną parametrem TKmf. Poza tymi przedziałami temperatura zadana określona jest parametrem TEko. Dla cyrkulacji CWU zadeklarowane przedziały czasowe określają okresy działania cyrkulacji. W zadeklarowanych przedziałach pompa cyrkulacyjna może pracować cyklicznie. Czas pracy i postoju pompy określają parametry t_zalpccw i t_wylpccw. Ekran wyświetlany po uruchomieniu funkcji Programy przedstawiono niżej. Dzien: Pt CO1 06:30-08:00 11:30-22:00 Kopiuj do:? Ekran funkcji Program składa się z czterech wierszy, przy czym w danej chwili wyświetlane są tylko dwa z nich. W pierwszym wierszu wyświetlany dzień tygodnia, do którego odnosi się program (pole Dzien) oraz nazwa bieżącego obwodu, tzn. nazwa obwodu którego dotyczy program dobowy wyświetlany na ekranie. Pole nazwy obwodu podlega edycji i może przyjmować wartości: CO1 - program dobowy dla obwodu CO1, CO2 - program dobowy dla obwodu CO2, CO3 - program dobowy dla obwodu CO3, CWU - program dobowy dla obwodu CWU, CCW - program dobowy działania cyrkulacji CWU. W drugim wierszu wyświetlany jest pierwszy przedział czasowy, a w trzecim drugi przedział czasowy. Pole Kopiuj do umożliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie wyświetlanego programu dobowego do wybranego dnia tygodnia bieżącego obwodu. Program dobowy przedstawiony powyżej oznacza, że w obwodzie CO1 w piątek od godziny 6:30 do godziny 08:00 i od godziny 11:30 do godziny 22:00 obowiązuje temperatura komfortowa, w pozostałym czasie ekonomiczna (obniżona). Zmiana bieżącego obwodu przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu nazwy bieżącego obwodu, pod pierwszą literą nazwy, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt, naciskając przyciski < >,< > nastawić żądany obwód, dla którego chcemy zmienić/wyświetlić program dobowy (CO1, CO2, CO3, CWU lub CCW), nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję bieżącego obwodu. 14 Instrukcja obsługi MR210-S953

15 Zmiana dnia tygodnia przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu Dzien pod pierwszą literą dnia tygodnia, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt, naciskając przyciski < >,< > nastawić żądany dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i), nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję dnia tygodnia. Zmiana programu dobowego Po wyświetleniu właściwego programu dobowego można przystąpić do edycji tego programu, tzn. zmienić czasy początku i końca przedziałów. ależy przy tym przestrzegać zasady, że kolejne czasy muszą być rosnące. Zmiany czasu początku/końca przedziału czasowego dokonuje się następująco: ustawić kursor pod godziną początku/końca danego przedziału (przyciski: < >,< >,< >,< >), nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry godziny, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę godziny, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze godziny, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę godziny, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję godziny, ustawić kursor pod minutami początku/końca przedziału, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry minut, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę minut, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze minut, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę minut, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję minut. Kopiowanie bieżącego programu ustawić kursor w polu Kopiuj do pod znakiem "?" (przyciski: < >,< >,< >,< >), nacisnąć przycisk <OK>, przyciskami < >,< > nastawić dzień tygodnia, do którego chcemy skopiować aktualnie wyświetlany program (Pn, Wt,, i), nacisnąć <OK> aby zatwierdzić przekopiowanie programu lub nacisnąć <ESC> aby zakończyć operację (bez przekopiowania). Instrukcja obsługi MR210-S953 15

16 Zegar i tryb ekran: Menu - Zegar i tryb Parametr Interpretacja Czas - godzina Godzina bieżącego czasu dnia. Czas - minuty Minuty bieżącego czasu dnia. Dzien Aktualny dzień tygodnia: Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, i. Tryb Tryb pracy regulatora, opcje: Zima ręcznie wybrany tryb Zima (do czasu ręcznej zmiany na inny), Lato ręcznie wybrany tryb Lato (do czasu ręcznej zmiany na inny), Auto przy tej nastawie tryb pracy jest wybierany automatycznie w zależności od wartości parametru Tzsr i TprogZ/L. TprogZ/L Temperatura progu Zima/Lato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura zewnętrzna Tzsr jest wyższa niż nastawiona wartość parametru, regulator pracuje w trybie Lato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura zewnętrzna Tzsr jest niższa niż TprogZ/L regulator pracuje w trybie Zima. Parametry kotłów ekran: Menu - Param. kotlow Parametr Interpretacja t_minpracy Minimalny czas, w sekundach, pracy danego kotła. t_wylpk Czas, w minutach, zwłoki w wyłączeniu pompy kotła nadążnego. MocK1 Moc znamionowa, wyrażona w kw, kotła K1. MinMocK1 Minimalna, wyrażona w % mocy znamionowej, moc kotła K1. Praktycznie parametr określa minimalne napięcie sterujące V powodujące załączenie kotła. MocK2 Moc znamionowa, wyrażona w kw, kotła K2. MinMocK2 Minimalna, wyrażona w % mocy znamionowej, moc kotła K2. MocK3 Moc znamionowa, wyrażona w kw, kotła K3. TmaxK3 Maksymalna temperatury kotła K3. Wzrost temperatury kotła K3 powyżej nastawionej wartości powoduje jego wyłączenie. Spadek temperatury o 5 C powoduje powrót do normalnej pracy. Parametry kaskady ekran: Menu - Param. kaskady Parametr Interpretacja KolejKot Kolejność pracy kotłów w kaskadzie. Opcje: K1-K2 - kocioł K1 jest kotłem wiodącym, K2 załącza się jako 2, K2-K1 - kocioł K2 jest kotłem wiodącym, K1 załącza się jako 2. Kocioł K3 załącza się zawsze jako ostatni. AutZmKot Parametr określa, co ile dni ma następować zmiana kotła, który zalacza się jako 2. Kotłem wiodącym jest zawsze kocioł K1. astawa AutZmKot=0 wyłącza mechanizm automatycznej zmiany kolejności załączania kotłów. Kolejność pracy kotłów ustalana jest ręcznie parametrem KolejKot. ZwlZalKot Czas, w sekundach, zwłoki w załączeniu kolejnego kotła (stopnia) kaskady. Kp Wzmocnienie regulatora PI sterującego pracą kaskady. Ti Czas, w sekundach, całkowania regulatora PI sterującego pracą kaskady. 16 Instrukcja obsługi MR210-S953

17 Test wyjść ekran: Menu - Test wyjsc Parametr Interpretacja pk1 Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy kotła K1. Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. K1 Stan, w procentach, wyjścia napięciowego U V sterującego pracą kotła K1. pk2 Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy kotła K2. Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. K2 Stan, w procentach, wyjścia napięciowego U V sterującego pracą kotła K2. pk3 Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy kotła K3 Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. K3 Stan wyjścia sterującego pracą kotła K3. Opcje: ZAL kocioł załączony, WYL kocioł wyłączony. pco1 Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy obiegowej CO1. Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. zco1 Stan wyjść sterujących pracą siłownika zaworu mieszającego CO1. Opcje: ZAM otwieranie zaworu (wzrost temperatury czynnika za zaworem), OTW zamykanie zaworu, STOP - zawór w ostatnim położeniu. pco2 Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy obiegowej CO2. Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. zco2 Stan wyjść sterujących pracą siłownika zaworu mieszającego CO2. Opcje: ZAM otwieranie zaworu (wzrost temperatury czynnika za zaworem), OTW zamykanie zaworu, STOP - zawór w ostatnim położeniu. pco3 Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy obiegowej CO3. Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. zco3 Stan wyjść sterujących pracą siłownika zaworu mieszającego CO3. Opcje: ZAM otwieranie zaworu (wzrost temperatury czynnika za zaworem), OTW zamykanie zaworu, STOP - zawór w ostatnim położeniu. pcwu Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy ładującej CWU. Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. pccw Stan wyjścia sterującego załączaniem pompy cyrkulacji CWU. Opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. Powyższa tabela przedstawia wszystkie elementy ekranu funkcji "Test wyjsc". Ilość wyświetlanych elementów zależy od konfiguracji regulatora. Funkcja Test umożliwia sprawdzenie wyjść regulatora oraz właściwego podłączenia urządzeń. W czasie wyświetlania ekranów funkcji wyjścia przyjmują stany zgodne z wyświetlanymi na tych ekranach. Po powrocie do menu serwisowego regulator ustawia wyjścia w stany wynikające z działania automatyki. Instrukcja obsługi MR210-S953 17

18 Konfiguracja ekran: Menu - Konfiguracja Parametr Interpretacja KociolK3 Obsługa kotła K3. Opcje: BRAK - regulator nie steruje pracą kotła K3, JEST - regulator steruje pracą kotła K3. ObwodCO2 Obsługa obwodu CO2. Opcje: BRAK - regulator nie obsługuje obwodu CO2, JEST - regulator obsługuje obwód CO2. ObwodCO3 Obsługa obwodu CO3. Opcje: BRAK - regulator nie obsługuje obwodu CO3, JEST - regulator obsługuje obwód CO3. ObwodCWU Obsługa obwodu CWU. Opcje: BRAK - regulator nie obsługuje obwodu CWU, JEST - regulator obsługuje obwód CWU. Sygnal Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych. Opcje: IE - sygnalizacja dźwiękowa wyłączona, TAK - regulator krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym sygnalizuje następujące stany: brak lub uszkodzenie danego czujnika temperatury, wzrost temperatury wody w instalacji CO powyżej wartości maksymalnej (zwłoka w załączeniu sygnalizacji dźwiękowej wynosi 3 minuty). Wyłączenie sygnalizacji następuje po naciśnięciu klawisza <ESC>. iezależnie od nastawy parametru Sygnal wystąpienie jednego z powyższych stanów sygnalizowane jest zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. Adres Adres sieciowy na potrzeby komunikacji. Parametr określa adres portu RS1. Adres portu RS2 jest powiększony o Instrukcja obsługi MR210-S953

19 Kalibracja ekran: Menu - Serwis - Hasło - Kalibracja Parametr Interpretacja Tzew W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tzew wartość temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tzew. Tzas W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tzas wartość temperatury zasilania z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tzas. Tk3 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tkot3 wartość temperatury kotła z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tkot3. Tco1 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tco1 wartość temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO1 z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tco1. Tco2 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tco2 wartość temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO2 z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tco2. Tco3 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tco3 wartość temperatury wody instalacyjnej w obwodzie CO3 z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tco3. Tcwu W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tcwu wartość temperatury w zasobniku CWU z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tcwu. Wartości współczynników kalibracji dodawane są do wartości mierzonych. Kalibracja pozwala wyeliminować błędy pomiarów związanych m.in. z rezystancją przewodów czujnikowych, usytuowaniem czujników itp. Korzystanie z możliwości kalibracji wymaga stosowania dokładnych czujników. Pomiar wzorcowy powinien być dokonywany w tym samym punkcie, w którym zainstalowano czujniki pomiarowe. Ilość wyświetlanych parametrów zależy od konfiguracji sterownika. astawy fabryczne Uruchomienie funkcji "Ustaw fabryczne" spowoduje wyświetlenie poniższego ekranu. Opcje: Ustaw fabryczne? IE TAK TAK - przywrócenie nastaw fabrycznych, IE - powrót do menu regulatora, bez przywracania nastaw fabrycznych. Instrukcja obsługi MR210-S953 19

20 astawy fabryczne parametrów regulatora przedstawia poniższa tabela: Pozycja menu Parametr astawa fabryczna astawy CO1 TEko 17 C (astawy CO2, TKmf 21 C astawy CO3) Krzywa 6 PriorCWU TAK Tco 10 C TmaxCO 70 C Tps 120 sekund Kp 6.00 Ti 120 sekund astawy CWU TEko 35 C TKmf 45 C DezynfCWU AUTO Tcwu 15 C HistCWU 4 C t_wylpcwu 5 minut t_zalpccw 25 minut t_wylpccw 5 minut Dez.Dni 5 dni Dez.Czas 02:00 Programy Jednakowe programy dla wszystkich Wyznaczony przedział obwodów na wszystkie dni tygodnia. od 5:00 do 22:00. Zegar i tryb Czas - godziny Bieżące Czas - minuty Bieżące Dzien Bieżący Tryb AUTO TprogZ/L 18 C Param. kotlow t_minpracy 120 sekund t_wylpk 30 minut MocK1 115 kw MinMocK1 18% MocK2 115 kw MinMocK2 18% MocK3 80 kw TmaxK3 90 C Param. KolejKot K1-K2 kaskady AutZmKot 7 dni ZwlZalKot 180 sekund Kp 4.00 Ti 800 sekund Konfiguracja KociolK3 bez zmian ObwodCO2 bez zmian ObwodCO3 bez zmian ObwodCWU bez zmian Sygnal IE Adres 1 Kalibracja Jednakowa wartość dla wszystkich współczynników kalibracji. 0,0 C 20 Instrukcja obsługi MR210-S953

21 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHICZE Zasilanie VDC / 6,0VA Temperatura otoczenia od +5 C do +40 C Ilość wejść pomiarowych KTY Zakresy pomiarowe od -28 C do +95 C Błąd odczytu temperatury ±1 C Ilość wyjść triakowych 1 Obciążalność wyjścia triakowego maksymalnie 0,6A/230V Ilość wyjść przekaźnikowych 14 Obciążalność wyjść przekaźnikowych maksymalnie 1A/230V Sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach maksymalnie 3A/230V Sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach maksymalnie 3A/230V Podtrzymanie zegara minimum 48 godzin Podtrzymanie nastaw regulatora minimum 30 dni Wymiary 160x90x75mm Masa 0,6 kg Klasa ochronności II Stopień ochrony IP20 Klasa oprogramowania A Instrukcja obsługi MR210-S953 21

22 22 Instrukcja obsługi MR210-S953

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR65-TERM11 przeznaczony jest do sterowania układem przygotowania Ciepłej Wody Użytkowej (CWU). Regulator obsługuje dwa podstawowe układy technologiczne: bez

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE Regulator MR65-S729 przeznaczony jest do sterowania układem przedstawionym na poniższym rysunku. Tzew obwód CO TRp CWU Tcwu G.CWU p.ccw p.co p.cwu Tkom Kl M kominek Regulator

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-M1+ 1 CWU. Twe. Tzew. Pccw. Tco. Tcwu. Pco Pcwu. Zco. Tzas. źródło ciepła

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-M1+ 1 CWU. Twe. Tzew. Pccw. Tco. Tcwu. Pco Pcwu. Zco. Tzas. źródło ciepła PRZEZNACZENIE MR65-M1+ jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania jednym obwodem CO z zaworem mieszającym oraz obwodem CWU z cyrkulacją. Schemat technologiczny obsługiwanego układu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR65-MC przeznaczony jest do sterowania układem przedstawionym na poniższym rysunku. Tzew obwód CO CWU Tco Twew Tcwu p.ccw p.co p.cwu Tzas CO M źródło ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR208-DUO+ przeznaczony jest do sterowania typowym, dwufunkcyjnym węzłem cieplnym. Dodatkowy obwód OBW3 może być wykorzystany do zasilania obwodów ciepła technologicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator przeznaczony jest do sterowania kotłownią wyposażoną w kocioł gazowy lub olejowy z palnikiem jednostopniowym. Kocioł zasila obwód CO oraz pojemnościowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik MR65-KLIM3E jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą wentylacyjną z nagrzewnicą elektryczną w układzie jak na rysunku: Tzew W2 Twew M Z G1 G2 Tkan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora MR55-MC+

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora MR55-MC+ Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291 fax 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MC

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MC Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik MR65-T4 jest 4 kanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi lub chłodzącymi. Konfiguracji dokonujemy parametrem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MCT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MCT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR65-MCT przeznaczony jest do sterowania układem przedstawionym na poniższym rysunku. CO CWU TRp Tco p.co p.cwu Tcwu p.ccw Tzew CO Tzas M źródło ciepła Źródłem

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR2K 1

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR2K 1 PRZEZNACZENIE Regulator MR65-SOLAR2K przeznaczony jest do sterowania układem wykorzystującym energię promieniowania słonecznego przetwarzaną na ciepło przez dwie grupy kolektorów. Ciepło pozyskiwane przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator SR368-COMBI2 przeznaczony jest do sterowania układem z buforem (akumulatorem) ciepła z wewnętrznym zasobnikiem CWU. Bufor zasilany jest z kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

Regulator SR368-MC przeznaczony jest do sterowania układami przedstawionymi niżej. p.co1 p.co2 p.cwu. Tco2 CO2

Regulator SR368-MC przeznaczony jest do sterowania układami przedstawionymi niżej. p.co1 p.co2 p.cwu. Tco2 CO2 PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator SR368-MC przeznaczony jest do sterowania układami przedstawionymi niżej. CO1 CO2 CWU Tzew Twe1/Zds1 Twe2 Tcwu p.ccw p.co1 p.co2 p.cwu Tkot/Tzas Kocioł CO1 CO2

Bardziej szczegółowo

układ U0 układ U1 PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

układ U0 układ U1 PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator RX910-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR65-MC przeznaczony jest do sterowania układem przedstawionym na poniższym rysunku. Tzew obwód CO CWU Tco Twew Tcwu p.ccw p.co p.cwu Tzas CO M źródło ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA RX910

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA RX910 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA RX910 POMPY CIEPŁA: PCS, PCSK, PCST, PCSY PULPIT Regulator ma podświetlany wyświetlacz LCD 4x16 znaków oraz klawiaturę składającą się z 6 przycisków. Naciśnięcie przycisku

Bardziej szczegółowo

Regulatory MR65-FOX mogą współpracować z regulatorami RX910-M3 i MR65-MC obsługującymi obwody CO/CWU w różnych konfiguracjach.

Regulatory MR65-FOX mogą współpracować z regulatorami RX910-M3 i MR65-MC obsługującymi obwody CO/CWU w różnych konfiguracjach. PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE Regulatory MR65-FOX przeznaczone są do sterowania kotłowniami z kaskadą 2 lub 3 kotłów niskotemperaturowych z palnikami jedno- lub dwustopniowymi, olejowymi lub gazowymi.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR65-ZEFIR jest przeznaczony do sterowania kotłem na paliwo stałe z wymuszonym przez wentylator nadmuchem powietrza. Kocioł zasila obwód CO oraz pojemnościowy

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik MR65-KLIM3 jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą wentylacyjną z nagrzewnicą wodną w układzie jak na rysunku: Tzew W2 Twew Z M F ZR M TAZ W1 P

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, OPIS DZIAŁANIA

PRZEZNACZENIE, OPIS DZIAŁANIA PRZEZNACZENIE, OPIS DZIAŁANIA Regulator pogodowy MR65-DUO przeznaczony jest do sterowania typowym, dwufunkcyjnym węzłem cieplnym. Schemat technologiczny węzła, w maksymalnej konfiguracji, przedstawia poniższy

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE Regulator SR368-2 jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania dwoma obwodami CO z zaworami mieszającymi. Ponadto regulator może obsługiwać obwód Obw3 realizujący

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR 1

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR 1 PRZEZNACZENIE Regulator MR65-SOLAR obsługuje sześć podstawowych układów technologicznych instalacji solarnych. Wyboru układu pracy regulatora dokonuje instalator na etapie instalacji, ustawiając odpowiednią

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

ZEPTO-CCW PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

ZEPTO-CCW PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE ZEPTO-CCW PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE Inteligentny sterownik cyrkulacji ZEPTO-CCW przeznaczony jest do zarządzania cyrkulacją Ciepłej Wody Użytkowej (CWU) w domach jednorodzinnych. Poglądowy układ

Bardziej szczegółowo

Zawór Z1 jest zaworem trójdrożnym z siłownikiem trójstawnym. Reguluje on proporcje między przepływami przez kolektory Kol1 i Kol2.

Zawór Z1 jest zaworem trójdrożnym z siłownikiem trójstawnym. Reguluje on proporcje między przepływami przez kolektory Kol1 i Kol2. PRZEZNACZENIE Regulator MR65-SOLAR2K przeznaczony jest do sterowania układem wykorzystującym energię promieniowania słonecznego przetwarzaną na ciepło przez dwie grupy kolektorów. Ciepło pozyskiwane przez

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator SR34-M1 przeznaczony jest do pogodowej regulacji temperatury w jednym z poniższych układów technologicznych: Tzew obwód CO Tzas z.co M p.co Tco Twew źródło ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator RX910-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR65-DUO+ przeznaczony jest do sterowania typowym, dwufunkcyjnym węzłem cieplnym. Schemat technologiczny węzła, w maksymalnej konfiguracji, przedstawia poniższy

Bardziej szczegółowo

Układ U1 PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

Układ U1 PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulatory przeznaczone są do obsługi kotłowni z kaskadą 2 lub 3 kotłów niskotemperaturowych z palnikami jedno- lub dwustopniowymi, olejowymi lub gazowymi. Kaskada może

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE Regulator MR208-COMBI2 przeznaczony jest do sterowania układem z buforem (akumulatorem) ciepła z wewnętrznym zasobnikiem CWU. Schemat technologiczny obsługiwanego układu

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator SR34-M1T przeznaczony jest do pogodowej regulacji temperatury w jednym z poniższych układów technologicznych: Tzew obwód CO Tzas z.co M p.co Tco TRp źródło ciepła

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE Regulator SR368-COMBI przeznaczony jest do sterowania instalacją z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (CWU) z dwiema wężownicami zasilanym z kilku niezależnych źródeł ciepła.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik RX910-KLIMAX jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą klimatyzacyjną w układzie jak na rysunku: Tzew M Z1 F1 W2 F2 Twe1 Twe2 Z2 M N TAZ C W1 Oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR2K 1

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR2K 1 PRZEZNACZENIE Regulator MR65-SOLAR2K przeznaczony jest do sterowania układem wykorzystującym energię promieniowania słonecznego przetwarzaną na ciepło przez dwie grupy kolektorów. Ciepło pozyskiwane przez

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE Regulatory elektroniczne ATTO-M1/ATTO2-M1 przeznaczone są do pogodowo pokojowej regulacji temperatury w obwodzie CO (grzejnikowym lub podłogowym) w jednym z poniższych

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE Regulator SR368-COMBI przeznaczony jest do sterowania instalacją z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (CWU) z dwiema wężownicami zasilanym z kilku niezależnych źródeł ciepła.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator MR65-BUF przeznaczony jest do sterowania układem przedstawionym na poniższym rysunku. Tkol CWU pkol Tbuf_g Tkom pkom1 pkom2 zimna woda Kominek Tbuf_d Kocioł

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora RX910-DUO

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora RX910-DUO Instrukcja instalacji i obsługi regulatora RX910-DUO BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM! Sterownik może zostać zainstalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami i

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator elektroniczny ATTO/ATTO2-CW2 przeznaczony jest do obsługi obwodu CWU w układach jak na poniższym rysunku. Podświetlany wyświetlacz LCD 2x8 znaków oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE Regulatory elektroniczne ATTO-T2S/ATTO2-T2S realizują funkcje uniwersalnego, programowanego termostatu dwustopniowego. Mogą być stosowane zarówno w ogrzewaniu jak i w

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE ATTO-TT/ATTO2-TT są urządzeniami łączącym funkcje uniwersalnego, programowanego termostatu elektronicznego i programatora czasowego. Mogą być stosowane zarówno w ogrzewaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora RX910-TRIOCW

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora RX910-TRIOCW Instrukcja instalacji i obsługi regulatora RX910-TRIOCW BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM! Regulator może zostać zainstalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 8623 1. Przeznaczenie. Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Sterownik swobodnie programowany MR65-MULTICO (od numeru 0473)

Sterownik swobodnie programowany MR65-MULTICO (od numeru 0473) Sterownik swobodnie programowany MR65-MULTICO (od numeru 47) OBUDOWA Sterownik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 6 standardowych modułów. Integralną częścią sterownika jest

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MR65-KLIM5 1. Centrala z nagrzewnicą wodną. Centrala z nagrzewnicą elektryczną.

Instrukcja obsługi MR65-KLIM5 1. Centrala z nagrzewnicą wodną. Centrala z nagrzewnicą elektryczną. Regulator MR65-KLIM5, w maksymalnej konfiguracji, przeznaczony jest do sterowania centralą nawiewną z komorą mieszania w układzie jak na poniższym rysunku. Centrala z nagrzewnicą wodną. Tzew Twew Z2 M

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku.

ona w momencie włączenia zasilania sterownika, przy naciśniętym przycisku. 2 tory pomiaru temperatury - temperatura kotła (c.o.) - temperatura zasobnika (c.w.u.) 4 kanały wyjściowe - sterowanie silnika podajnika - sterowanie wentylatora nadmuchu - sterowanie pompy obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja G613

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Wersja G613 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Wersja G613 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika... 5 Omówienie parametrów użytkownika... 5 Alarmy... 6 Tabela

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Sterownik ogrzewania SYS-OG02

Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Sterownik ogrzewania SYS-OG02 Instrukcja obsługi v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika ogrzewania SYS-OG02 Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Ogólna zasada działania... 2 3. Uruchomienie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR 1

PRZEZNACZENIE. Instrukcja obsługi MR65-SOLAR 1 PRZEZNACZENIE Regulator MR65-SOLAR obsługuje sześć podstawowych układów technologicznych instalacji solarnych. Wyboru układu pracy regulatora dokonuje instalator na etapie instalacji, ustawiając odpowiednią

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Mini R1. Zasada działania. Sterownik kotła CO z podajnikiem. Pojęcia podstawowe. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Mini R1 Sterownik kotła CO z podajnikiem program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Mini R1 jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę, podajnik i pompę obiegu centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 9316

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 9316 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4P UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 9316 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4P jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo