Wykaz najważniejszych kontraktów budowlano montażowych realizowanych przez Energoaparaturę SA w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz najważniejszych kontraktów budowlano montażowych realizowanych przez Energoaparaturę SA w latach 2008-2013"

Transkrypt

1 LISTA REFERENCYJNA

2 Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych realizowanych przez Energoaparaturę SA w latach obejmujący prace AKPiA, elektryczne, prace teletechniczne, oraz systemy sterowania i automatycznej regulacji. 1

3 SPIS ZAWARTOŚCI: Informacja o firmie... 3 Wykaz kontraktów zrealizowanych w przemyśle chemicznym... 4 Wykaz kontraktów zrealizowanych w przemyśle paliwowym... 5 Wykaz kontraktów zrealizowanych w energetyce zawowej Wykaz kontraktów zrealizowanych w branży elektroenergetycznej Wykaz kontraktów zrealizowanych w przemyśle ciężkim Wykaz kontraktów zrealizowanych branży celulozowo- papierniczej Wykaz kontraktów zrealizowanych w pozostałych gałęziach przemysłu

4 INFORMACJA O FIRMIE Energoaparatura SA jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług buwlano-montażowych. Istniejąca 1955 roku firma brała udział w buwie i mernizacji niemal wszystkich dużych obiektów energetycznych i przemysłowych w kraju, w tym miedzy innymi: elektrowni (m.in. El. Turów, El. Opole, El. Kozienice, El. Blachownia, El. Jaworzno, El. Połaniec, El. Dolna Odra, El. Bełchatów, El. Siersza, El. Łaziska, El. Łagisza, El. Rybnik), elektrociepłowni (m.in. EC Łódź, EC Katowice, EC Zielona Góra, EC Siekierki, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Żerań, EC Kraków), rafinerii nafty (m.in. PKN Orlen, Rafineria Gdańsk, RN Jedlicze, RN Jasło, RN Gorlice), zakładów chemicznych (ZA Kędzierzyn, ZA Puławy, ZA Tarnów, ZCh. Police, ZCh. Dwory), zakładów celulozowo-papierniczych (m.in., Stora Enso Ostrołęka), oczyszczalni ścieków (OŚ Warta, OŚ Kujawy, OŚ Płaszów), koksowni (Koksownia Przyjaźń, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice), hut (Huta Katowice, HM Głogów, HM Legnica, Huta Ferrum). Obecnie Energoaparatura SA świadczy usługi w zakresie: prac elektrycznych NN i SN, prac elektrycznych wysokich napięć -linie i stacje wysokiego napięcia, prac branży AKPiA, Od 2010 roku Spółka jest także prucentem urządzeń automatyki i zabezpieczeń. Nasza oferta prukcyjna obejmuje: Regulatory napięcia transformatora Automatykę samoczynnego załączenia rezerwy zasilania Centralną sygnalizację awaryjną Rezystory bezindukcyjne Układy automatyki rezerwowania wyłączników Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora Przekaźniki Konwertery komunikacyjne Procesy przeprowadzane w są zgnie ze standardami Systemu Zapewnienia Jakości wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz ISO 18001:2004. Wysoką jakość świadczonych przez nas usług, profesjonalizm, powiedzialność, kwalifikacje i kompetencje naszych pracowników, potwierdzają nasi Klienci w wystawionych kumentach referencyjnych. 3

5 Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w przemyśle chemicznym w latach Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Prace remontowo-konserwacyjne na terenie ZAK SA Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Remont instalacji elektrycznej w bud Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Wyposażenie pola w rozdzielni 0,4 kv w budynku Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Remont rozdzielni w bud. 110 i Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Remont tras kablowych Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK projektu 7520-E-8830 zawierającego przyłączenia tras elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Wykonanie przyłącza elektrycznego namiotu magazynowego na nawozy Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Prace związane z utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej i pomiarowej- Umowa ramowa Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK Mernizacja rozdzielnicy głównej budynku 850 w JB Oxoplast Polimex Mostostal S.A. Orlen Włocławek Wykonanie robót montażowych w branży AKPiA w ramach buwy Wytwórni Kwasu Tereftalowego PTA Mostostal Warszawa S.A. Orlen Włocławek Wykonanie robót montażowych w ramach buwy Wytwórni Kwasu Tereftalowego PTA Zakład Usług Remontowo- Buwlanych Sławików S.C ZAK Remont instalacji elektrycznej w pom. szatni i sanitariatów JB Oxoplast ZAK SA Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK JB Nawozy, JB Energetyka, JB Oxoplast- Prace związane z utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej i pomiarowej- Umowa roczna

6 ZAK Serwis Sp. z o.o. Mostostal Kędzierzyn S.A. ZAK Air Pructs Wykonanie prac montażowych elektrycznych i AKPiA przy zabuwie pompy ciekłego amoniaku oraz przy przebuwie węzła topnika mocznika Wykonanie instalacji elektrycznych i grzewczych: Hala kompresora, budynek SUW, budynek DCS Analyser Zakłady Azotowe Puławy S.A. Zakłady Azotowe Puławy celowej instalacji AdBlue Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. Evonik Carbon Black Zlecenia stałe na prace w branży elektrycznej i AKPiA Grupa Azoty ZAK S.A. ABB Sp z o.o. ZAK PCC Rokita JB Nawozy, JB Energetyka, JB Oxoplast- Prace związane z utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej i pomiarowej Wykonanie montażu AKPiA turbiny 15 MW firmy Siemens, Ułożenie światłowu, Wykonanie tras kablowych, Wyprowadzenie mocy, Opomiarowanie wy sieciowej A&D Oktawiec Zakłady Azotowe Kędzierzyn Dostawa i montaż tras kablowych czujek i montaż kabli, czujek, sygnalizatorów na obiekcie Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. Carbon Black Wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej nowego systemu filtracji linii prukcji sadz technicznych nr Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w przemyśle paliwowym w latach S.A. Wymiana pomp 930-P9A/B i 930-P16A/B - roboty branży elektrycznej, nadal Lotos Serwis Sp. z o.o. Prace remontowe na terenie Grupy Lotos S.A. umowa ramowa nadal 5

7 S.A. Prace AKPiA przy kotle 2700-K S.A. Prace remontowe i konserwacyjne na terenie Grupy Lotos S.A. umowa ramowa ASE Gdańsk Sp. z o.o. EC Gdańsk Wykonanie okablowania dla pomiaru poziomu na zbiorniku 2000V-24, Wykonanie instalacji pomiarowej w zbiornikach pianotwórczych Polimex-Mostostal S.A. Wykonanie zabuwy układu wyparki 1200E32/V S.A. Mernizacja zamknięcia zbiornika wnego 3500 V S.A. Przeniesienie sterowania instalacjami zakładów PZO i PZP budynku nowej sterowni KB Pomorze Sp. z o.o. Prace branży elektrycznej i AKPiA w ramach wykonania grzanego i izolowanego rurociągu DN8 z muldy DE-E zbiorników i 2090S Lotos Serwis Sp. z o.o. Prace branży AKPiA i elektryczne w ramach zadania Instalacja zysku gazów z systemu zrzutowego gazów S.A. Remont kolejowego nalewaka S.A. Mernizacja instalacji Energoster Sp. z o.o. Prace montażowe z zakresu AKPiA S.A. prac pczas Postoju Remontowego Wiosna S.A. Wykonanie prac branży automatyki dla zakresu mernizacji kotła 2700-K3A Grupa Azoty ZAK S.A. ZAK S.A. Remont instalacji elektrycznej w budynku 670 w Dziale Gosparki Magazynowej S.A. Prace remontowo-inwestycyjne na terenie Grupy Lotos

8 S.A. Wykonanie instalacji AKPiA oraz elektrycznej wraz z stawą niezbędnych urządzeń i materiałów w ramach zadania Instalacja wydzielania ksylenów Rockfin Sp. z o.o. Naftoport Instalacja toru kablowego S.A. Remont systemu sterowania instalacji 7700 w zakresie okablowania ZAK Serwis Sp. z o.o. ZAK Prace mernizacyjne i remontowe instalacji elektrycznych na terenie ZAK SA Elektromontaż Gdańsk S.A. Remont okablowania systemu sterowania instalacji Lotos Serwis Sp. z o.o. Prace montażowe elektryczne i AKPiA na terenie Grupy Lotos S.A. Prace remontowo- inwestycyjne w branży AKPiA na terenie Grupy Lotos KB Pomorze Sp. z o.o. Wykonanie prac branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej pczas mernizacji zbiornika 2000 S Mostostal Pomorze S.A. Prace montażowe z zakresu AKPiA na terenie Grupy Lotos ASE Sp. z o.o. Wykonanie prac elektrycznych na terenie Lotos Oil Elektromontaż Gdańsk S.A. Wykonanie prac instalacyjnych branży AKPiA na zbiorniku 2000 S Lotos Serwis Sp. z o.o. Prace montażowe AKPiA dla instalacji hermetyzacji Lotos Asfalt Sp. z o.o. Remont orurowania układu 275FT Lotos Serwis Sp. z o.o. Lotos Asfalt Prace branży elektrycznej i automatycznej na starym nalewaku Lotos Asfalt

9 Naftoremont Sp. z o.o. Prace remontowe i konserwacyjne na terenie Grupy Lotos ASE Sp. z o.o. Montaż systemu ogrzewania Mostostal Pomorze S.A. Wykonanie osiowania urządzeń wirujących instalacji ROSE S.A. Prace remontowo- inwestycyjne w branży AKPiA na terenie Grupy Lotos S.A. Roboty branży AKPiA, elektrycznej i teletechnicznej dla nowobuwanej instalacji SDA/ROSE S.A. Remonty i inwestycje w branży AKPiA na instalacjach rafinerii Naftoremont Sp. z o.o. Wykonanie prac branży AKPiA na remontowanym zbiorniku 2000S na terenie Grupy Lotos Lotos Serwis Sp. z o.o. Lotos Oil Czechowice Kompleksowa stawa i montaż instalacji AKPiA i elektrycznych dla Zbiorników F709 i F Instalacja Komponowania Plastyfikatorów S.A. Dostosowanie sterowania i automatyki kotła 2700 K3 nowych palników S.A. Dostosowanie sterowania i automatyki kotła 2700 K3 nowych palników Scherzer GmbH Prace montażowe w branży elektrycznej i AKPiA S.A. Roboty w branży AKPiA na instalacja CDU/VDU S.A. Remonty i inwestycje w branży AKPiA w ramach programu S.A. Prace montażowe automatyki polowej S.A. Dostosowanie kotła 2700 K2 nowych palników roboty branży AKPiA

10 Lurgi S.A. Prace montażowe w branży AKPiA na instalacji HGU Polimex Mostostal S.A. Mernizacja Stacji Uzdatniania Wy w ramach Programu Gaz & Oil Project Management Tłocznia Gazu Jeleniów Dostawa i montaż instalacji elektrycznych S.A. Prace remontowe AKPiA pczas remontu "Wiosna 2009" S.A. Przeniesienie sterowni -Hydrokraking S.A. Mernizacja sterowania sygnalizacji S.A. S.A. Instalacja teletechniczna- telefony alarmowe Likwidacja kolizji kabli i instalacji ze słupem estakady Ułożenie trasy światłowu, teleksów, koryt i kabli; montaż szafy Prace montażowe w ramach pniesienia estakad Demontaż serwerów wraz z szafkami komputerowymi Przebuwa kabla oraz uporządkowanie tras kablowych Instalacja teletechniczna- telefony alarmowe Likwidacja kolizji kabli i instalacji ze słupem estakady Ułożenie trasy światłowu, teleksów, koryt i kabli; montaż szafy Prace montażowe w ramach pniesienia estakad Demontaż serwerów wraz z szafkami komputerowymi Przebuwa kabla oraz uporządkowanie tras kablowych Naftoremont Sp. z o.o. Roboty elektryczne i AKPiA w ramach remontu zbiornika 1050 S-3 i S-18 Instalacje teletechniczne- zakława sieć telefoniczna Honeywell Sp. z o.o. Montaż szaf systemowych PLC na Stacji Uzdatniania Wy

11 Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Orlen Projekt Sp. z o.o. Rafineria Nafty Jedlicze Baza Magazynowa Sokółka Remont układu pomiarowego pary buwy węzłów zowania biokomponentów olejów napęwych dla Bazy Magazynowej nr 21 w Sokółce Montaż sygnalizatora ciśnienia Lotos Serwis Sp. z o.o. Zasilanie elektryczne i światłowowe pompy Lotos Serwis Sp. z o.o. Zasilanie elektryczne i światłowowe pompy S.A. Mernizacja sterowni Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w energetyce zawowej w latach PGE GiEK S.A. El. Opole Prace na blokach 1-4 i oczyszczalni ścieków nadal Polimex Mostostal S.A. Bełchatów Montaż aparatury kontrolnopomiarowej w El. Bełchatów nadal Ciepło S.A. EC Nowa Umowa ramowa -serwis urządzeń nadal ABB Sp. z o.o. El. Łaziska Prace montażowe i stawa materiałów dla instalacji elektrycznych i AKPiA dla instalacji DeNOx nadal El. Jaworzno III Remonty, przeglądy i usuwanie bieżących usterek AKPiA El. Jaworzno II Remonty aparatury kontrolnopomiarowej, sterowniczej oraz pneumatycznej na urządzeniach

12 EDF Wybrzeże S.A. EC Gdańsk i EC Gdynia Remont młynów INTEC Sp. z o.o. El. Opole Rozbuwa i tworzenie systemu sterowania i zabezpieczeń AKPiA na bloku nr 4, Mernizacja układu palników mazutowych na bl.nr Polimex-Mostostal S.A. EC Bielsko Montaż AKPiA w EC Bielsko w ramach buwy nowego kotła fluidalnego Polimex-Mostostal S.A. EC Bielsko Montaż instalacji elektrycznych w EC Bielsko w ramach buwy nowego kotła fluidalnego Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. EC Bielsko Montaż AKPiA i stawa materiałów montażowych w EC Bielsko-Biała w ramach buwy nowego kotła fluidalnego Centralne biuro konstrukcji kotłów S.A. EC Lublin Wykonanie połączeń kablowych w ramach robót związanych z mernizacją stacji gazowania wy Ciepło S.A. EC. Katowice Prace serwisowe aparatury AKPiA dla EC Katowice Ciepło S.A. EC Nowa Zakup i montaż układu pomiarowego ilości ciepła grzewczego Metso Automation Polska Sp. z o.o. EC Bielsko "Dostawa i ułożenie kabli światłowowych oraz wykonanie montażu urządzeń GPS El. Jaworzno III Prace remontowe oraz mernizacja instalacji Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. El. Jaworzno III Prace elektryczne na zbiorniku mazutu w TAURON El. Łaziska Remont tras kablowych w rejonie młynów i wentylatorów młynowych El. Jaworzno II Prace remontowe aparatury pomiarowej i sterownicze, mernizacja instalacji Ciepło S.A. EC Nowa Wykonanie prac branży AKPiA na węźle wstępnego uzdatniania wy oraz instalacji magazynowania HCI wraz z stawą materiałów ABB AB Wykonanie prac montażowych związanych z wymianą systemu sterowania DCS

13 Metso Automation Polska Sp. z o.o. Huta Łaziska Dostawy i prace montażowe w zakresie AKPiA i elektryki w Hucie Łaziska Saturn Management Sp. z o.o. EC Saturn Umowa ramowa o prace remontowe ABB Sp. z o.o. El. Łaziska Prace montażowe branży AKPiA El. Łaziska Remont tras kablowych, pomiarowych i sygnałowych w rejonie młynów i wentylatorów młynowych bl ABB Sp. z o.o. EC Karolin Prace montażowe instalacji AKPiA w ramach umowy na mernizację systemu sterowania i wizualizacji bloku nr Ciepło S.A. EC Nowa Prace remontowo konserwacyjne AKPiA -Umowa ramowa Jaworzno II Prace remontowe aparatury pneumatycznej kotłów nr 2 i 3 oraz na urządzeniach wydziału HN Jaworzno III Prace remontowe instalacji AKPiA na terenie El. Jaworzno III El. Łaziska Remont tras kablowych, pomiarowych i sygnałowych w rejonie młynów i wentylatorów młynowych bl ABB Sp. z o.o. El. Łaziska Prace montażowe branży AKPiA Emerson Sp. z o.o. El. Jaworzno Demontaż szaf, zabezpieczenie kabli obiektowych i zabezpieczenie przepustów kablowych Saturn Management Sp. z o.o. EC Saturn Remont części AKPiA kotła KW PKE S.A. EL. Siersza Remonty tras kablowych El. Siersza Remont układów AKPiA kotła nr CBKK Sp. z o.o. EC Lublin Montaż obiektowy AKPiA w EC Lublin Wrotków

14 PW Remex EC Nowa Mernizacja filtrów żwirowych 5-8 w zakresie AKPiA EC Katowice Serwisowanie aparatury zainstalowanej w EC Katowice Metso Automation Polska Sp. z o. o. EC Saturn Montaż instalacji AKPiA dla kotła w SM El. Siersza Zabuwa układu pomiarowego na zbiornikach mazutu Kozienice S.A. Kozienice Prace remontowe AKPiA na blokach 8x200 MW, 2x500 MW oraz na obiektach pozablokowych ZAP Intec Sp. z o.o. Opole Mernizacja systemów sterowania i automatyki bl. 1 i 2 w El. Opole Reinvest Sp. z o.o. EC Saturn Wykonanie zasilania i sterowania zaworem regulacyjnym pompy wy zasilającej Ciepło S.A. EC Nowa Prace remontowo konserwacyjne AKPiA -Umowa ramowa Jaworzno II Prace remontowo konserwacyjne AKPiA (K2, K2, SUW) Jaworzno III Remonty bieżące instalacji AKPiA (blok 3, IOS oraz instalacje pozablokowe) Siersza Remont kapitalny aparatury kontrolnopomiarowej bloku nr ZEiSAP Mikrob S.A. EC Saturn Wykonanie połączeń kablowych i położenie światłowu na kotłach 5 i 6 oraz na maszynowni Energo Remont Sp. z o.o. EC Saturn Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego EC Saturn Alstom Power Sp. z o.o. EC Wrocław Montaż okablowania turbozespołu Ciepło S.A. EC Nowa Montaż i uruchomienie AKP na instalacji filtrów żwirowych

15 PKE S.A. Jaworzno III Remonty bieżące AKPiA na blokach Procom System S.A. Opole Wykonanie tras kablowych na blokach 3 i PKE S.A. Jaworzno II Prace remontowo konserwacyjne aparatury sterowniczej siłowników SSO Elpoautomatyka Sp. z o.o. Połaniec Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd remontowych Montaż tras kablowych Montaż kabli światłowowych oraz skrzynek zapasu i przełącznic Montaż regulatora turbiny- bl.10 ABB Wrocław Sp. z o.o. EC Siekierki Przeniesienie systemów bloków i kotła nowej nastawni Montaż sterownika akumulatora ciepła Adaptacja skrzynek przetwornikowych ABB Wrocław Sp. z o.o. PCC Rokita Wykonanie montażu AKPiA turbiny 45 MW wraz z okablowaniem, wyprowadzeniem mocy, opomiarowaniem wy sieciowej i zbiornika zasilającego oraz montaż światłowu PKE S.A. Jaworzno Prace remontowo konserwacyjne aparatury sterowniczej siłowników SSO oraz pneumatycznej aparatury sterowniczej siłowników SUW Prace remontowe związane z remontem średnim pneumatycznej aparatury sterowniczej bloku nr 2, Awaryjna naprawa aparatury obiektowej na Kotle 2 Partner Elektra Sp. z o.o. EC Nowa Rozbuwa systemu sterowania i wizualizacji pracą urządzeń pompowni wy chłzącej P JTC S.A. Skawina Wykonanie montażu AKPiA Instalacji Odsiarczania Spalin PKE S.A. Jaworzno III Remonty średnie i bieżące AKPiA na blokach 1-6, Instalacji Odsiarczania Spalin oraz instalacji popielania Ciepło-Service Sp. z o.o. Łagisza Oczujnikowanie przenośników oraz zespołu zsypnic w budynku W3 na bloku 460 MW

16 PKE S.A. Siersza Remont średni aparatury kontrolnopomiarowej kotła oraz instalacji pozablokowych bloku nr 3 Naprawa i przegląd siłowników ESW kotła nr Elektrobuwa Katowice S.A. Jaworzno III Prace w branży AKPiA na Instalacji Odsiarczania Spalin (nitka 1-3) Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w branży elektroenergetycznej w latach EC Białystok S.A. EC Białystok Wymiana zabezpieczeń różnicowoprąwych nadal SE Skałeczno R-Skałeczno - mernizacja rozdzielni 110 kv oraz obwów strony wtórnej rozdzielni 20 kv nadal Enea operator Sp. z o.o. Oddział dystrybucji Bydgoszcz SE Warlubie Mernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kv Warlubie nadal PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok GPZ Białystok Mernizacja rozdzielni 110kV w stacji 220/110/15kV GPZ-1 Białystok nadal SE Wielowieś Buwa stacji energetycznej Wielowieś nadal SE Ogrnicza Retransmisja sygnałów TM systemu OSP Ogrnicza nadal Oddział Częstochowa Stacje Elektroenergetyczne Usuwanie awarii na stacjach elektroenergetycznych nadal Koksownia Przyjaźń S.A. Koksownia Przyjaźń Mernizacja sieci i stacji WN i SN w zakresie stosowania sieci pracy w warunkach uwzględniających przyłączenie nowych urządzeń i obiektów nadal PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Opracowanie kumentacji projektowej na przebuwę linii napowietrznej 110kV Mokre-Zamość nadal 15

17 U PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Opracowanie kumentacji projektowej na buwę linii napowietrznej 110kV Tyszowce- Ulhówek nadal PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź SE Sieradz Stacja 110/15kV Sieradz przebuwa i rozbuwa stacji SE Załęże Rozbuwa SE Załęże Enea operator Sp. z o.o. Oddział dystrybucji Bydgoszcz SE Przyłęki Stacja 110/15 kv Przyłęki - wymiana zabezpieczeń L 110 kv PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź SE Rusiec Wykonanie kumentacji projektowej dla zadania Stacja 110/15 kv Rusiec - buwa pola 110 kv Oddział Lubań SE Pieńsk Zmiany w kumentacji projektowej t. przebuwy stacji R-330 Pieńsk Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Bydgoszcz SE Mogilno Stacja elektro 110kV/15kV Mogilno-mernizacja stacji; projekt techniczny wykonawstwo Pile Elbud Kraków Sp. z o.o. SE Sośnica Mernizacja SE Sośnica Wykonanie projektu wraz z stosowaniem linii 110kV Halemba- Łaziska oraz Wirek- Halemba Elfeko S.A. GPZ Skarbowców Prace rozruchowe na GPZ Skarbowców Siemens Sp. z o.o. SE Załęże Montaż rozdzielnicy GIS8DN8 123kV oraz zapewnienie nadzorów Załęże PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren SE Żyrardów Mernizacja rozdzielni 110kV w SE Żyrardów Wymiana izolatorów na linii 110 kv Dąbrówka BEH Eltec Polska Sp. z o.o. Przebuwa linii napowietrznej 110kV relacji Halemba-Wirek czep Raszowy Vattenfall Distribution Poland S.A. SE Kozłowska Przebuwa rozdzielni 110/20/6kV W SE Kozłowska

18 U Vattenfall Distribution Poland S.A. SE Odsalanie Mernizacja SE Odsalanie PBW Olmex S.A. SE Zawada Wymiana uszkzonych przekładników prąwych w SE Zawada PBW Olmex SA SE Ząbkowice Mernizacja 7 pól liniowych 110kV, 2 pól transformatorowych, pola łącznika szyn 110kV W SE Ząbkowice Oddział Bielsko Biała GPZ Węgierska Górka Mernizacja telemechaniki w rozdzielni 15kV w GPZ Węgierska Górka Oddział Jelenia Góra SE Pieńsk Wykonanie projektu mernizacji rozdzielni 110kV w stacji 110/20kV R-330 Pieńsk - wymiana 8 szt. łączników 110kV Oddział Bielsko Biała GPZ Skoczów Mernizacja telemechaniki w rozdzielniach 15kV A i B w GPZ Skoczów Enea Operator SP. z o.o. SE Bojanowo Mernizacja stacji WN/SN Bojanowo Oddział Wrocław Milicz Zabuwa w RS-163 Milicz 3 szt. Wyłączników 110kV oraz wymiana aparatury Elektrobuwa S.A. SE Dandówka Prace montażowe i pomontażowe w ST 110/20/6kV W SE Dandówka Vattenfall Distribution Poland S.A. SE Pawłowice Wymiana transformatorów 110/20kV w SE Pawłowice Oddział w Będzinie SE Czeladź Mernizacja rozdzielni 110kV w stacji 110/30/6kV Czeladź Oddział Częstochowa SE Herby Wymiana przekładników prąwych 110kV Herby w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu Oddział Częstochowa SE Stram Mernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV SE Stram Oddział Częstochowa Dystrybucja Oddział Częstochowa SE Zawada SE Zagórze Wymiana przekładników prąwych 110kV w SE 110/15kV Zawada w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu Wymiana przekładników prąwych 110kV w SE 110/15kV Zagórze w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu

19 Vattenfall Distribution Poland S.A. Zakup i montaż ziomka na linii 110kV Moszczenica - Jankowice Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. Wybór stawcy i wykonawcy montującego konstrukcje słupów nr 28 i 66 na linii 110kV Moszczenica Vattenfall Distribution Poland S.A. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok GPZ Białystok Wybór stawcy i wykonawcy montażu konstrukcji słupów na linii 110kV Moszczenica- Jankowice, Miechowice- Powstańców, Miechowice- Wierzbowa, Wierzbowa- Miasteczko Wykonanie mernizacji pól liniowych 110kV w stacji elektroenergetycznej 220/110/15kV GPZ-1 Białystok Oddział w Będzinie Mernizacja linii 110kV Kądzielów- Półwyroby Vattenfall Distribution Poland S.A. SE Moszczenica Wymiana transformatorów w SE Moszczenica Oddział Częstochowa SE Secemin Wymiana przekładników prąwych 110kV w SE 110/15kV Secemin w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu Vattenfall Distribution Poland Wymiana izolacji na linii 110kV relacji Halemba-Aniołki DMP System Sp. z o.o. KWK Budryk Wykonanie mernizacji stacji 110/6kV Chudów Vattenfall Distribution Poland S.A. Malowanie antykorozyjne słupów kratowych wraz z fundamentami linii 110kV relacji Miasteczko- Cynk Miasteczko dział Bielsko GPZ Bielsko Dostawa szafek kablowych pól 110kV wraz z montażem i uruchomieniem ABB Sp. z o.o. SE Łowicz Demontaż i montaż przekładnika J123 na stacji elektroenergetycznej 110/20kV SE Łowicz II Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. Montaż, stawianie i malowanie konstrukcji słupów na terenie Enion S.A. w Bielsku Białej Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. PGE Rzeszów Montaż, stawianie i malowanie konstrukcji słupa typu B2 M3+15 na terenie PGE Dystrybucja Rzeszów

20 Enea Operator Sp. z o.o. SE Rawicz Mernizacja stacji WN/SN Rawicz Enea Operator Sp. z o.o. SE Miłosław Mernizacja stacji WN/SN Miłosław Elmontaż Sp. z o.o. Buwa północnego obejścia miasta Żywca - Przebuwa linii WN 110kVetap II Oddział Będzin Wymiana izolacji na linii 110kV relacji: Kądzielów - Argentyna PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Wymiana istniejącego przewu gromowego na przewód w technologii OPGW na linii energetycznej 110kV W relacji GPZ Puławy Bronowice- GPZ Puławy Kępa Grupa S.A. Oddział Będzin Usunięcie usterek po awariach na liniach 110kV relacji Bukowno- Lipówka, Olkusz- Wolbrom Vattenfall Network Services Poland S.A. Pwyższenie oraz wzmocnienie słupów 110kV relacji Rokitnica - Myśliwska, Barbara - Strefa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym słupów PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. Wykonanie projektu, przebuwa oraz demontaż cinka linii 110kV WSK I i WSK II KGHM Polska Miedź S.A. ZG Lublin Mernizacja rozdzielni 110kV KLW zlokalizowanej na powierzchni Rejon Wschni O/ZG Lublin Vattenfall Network Services Poland S.A. Malowanie antykorozyjne słupów kratowych oraz fundamentów linii 110 kv relacji Wirek- Halemba Enea Operator Sp. z o.o. GPZ Swarzędz Mernizacja rozdzielni WN w GPZ Swarzędz Skanska S.A. Przebuwa linii 110kV w ramach buwy centrum handlowego w Turawie Grupa S.A. Oddział Będzin Usunięcie awarii na liniach napowietrznych wysokiego napięcia 110kV FUM Poręba-Siewierz, Łagisza - Kądzielów, Kądzielów - Tucznawa Vattefall Network Services S.A. Przebuwa linii 110kv, montaż i posawienie słupów w związku z buwą autostrady A

21 70599 Polimex Mostostal S.A. Przebuwa i buwa linii napowietrznych wysokiego napięcia na cinku autostrady A1 Sośnica Maciejów PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. Awaryjna wymiana przewów fazowych na linii 110kV Enea Operator Sp. z o.o. GPZ Nalnik Mernizacja pola transformatorowego w GPZ Nalnik ZE Łódź Teren S.A. SE Łowicz Przebuwa stacji 110/15kV Łowicz PPHU Energo Instal Przebuwa linii 110kV w Lubartowie Skanska S.A. Przebuwa linii 110kV obwnica miasta Siewierz Elpomiar Sp. z o.o. Przebuwa linii 110kV, usunięcie kolizji obwnica Kocka Enion S.A. Oddział Bielsko GPZ Komorowice GPZ Komorowie- wymiana wyłączników i łączników 110kV Quicktel Sp. z o.o. SE Wielopole; SE Łagisza Wykonanie instalacji zasilania 48VDC w ODM Katowice, wykonanie instalacji elektrycznej dla klimatyzatorów w SE Wielopole, wykonanie instalacji elektrycznej w SE Łagisza Enion Grupa S.A. Oddział Będzin Wymiana izolacji na linii 110kV relacji Wolbrom -Stomil PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-teren SE Łask Przebuwa stacji 110/15kV ŁASK 1- wykonanie systemu zasilania, sterowania, automatyki stacji operatorskich wyposażonych w oprogramowanie SCADA Enion S.A. Oddział Bielsko Przebuwa linii 110kV relacji Poręba - Andrychów Vatenfall Distribution Poland S.A. Grzybowa Buwa RS Grzybowa Nestle Waters Polska S.A. Przebuwa linii 110kV Poniatowa Puławy

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 LISTA REFERENCYJNA Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA 2006

LISTA REFERENCYJNA 2006 LISTA REFERENCYJNA 2006 Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Elektromontaż Poznań S.A.

Elektromontaż Poznań S.A. Komfort współpracy Elektromontaż Poznań S.A. jest liderem na rynku usług elektroinstalacyjnych, wykonawcą instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz producentem urządzeń elektroenergetycznych. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE Lp. Numer Beneficjent Tytuł Projektu Data potwierdzenia Działanie Kwota dofinansowania/ wydatki kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

12/2014 informator o firmie referencje

12/2014 informator o firmie referencje 12/2014 informator o firmie referencje o nas Kim jesteśmy? Pro Novum sp. z o.o. jest firmą ekspercką, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego cieplnomechanicznych urządzeń elektrowni.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

Zakład Automatyki Przemysłowej. INTEC Sp. z o. o.

Zakład Automatyki Przemysłowej. INTEC Sp. z o. o. Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o. o. Serwosterownik napędów regulacyjnych SERVOSTER-04 Serwosterownik uniwersalny SERVOSTER-05 Moduł sterowania analogowego SVA-01 Moduł sterowania trójstawnego

Bardziej szczegółowo

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW TOM I DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE TOM II BRANŻA BUDOWLANA KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM IV BRANŻA SANITARNA Instalacje wentylacji,

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

> Dostarczamy urządzenia generujące do silników gazowych lub Diesla (do 50 MVA), używane w

> Dostarczamy urządzenia generujące do silników gazowych lub Diesla (do 50 MVA), używane w AEG Industrial Engineering jest spółką produkującą elektryczne urządzenia przemysłowe dla energetyki i transportu. Znajdą nas Państwo w tradycyjnym umiejscowieniu firmy AEG przy ulicy Hohenzolerndamm w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ROBÓT I OBIEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ PW BZM WARMEX Sp. z o.o.

WYKAZ ROBÓT I OBIEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ PW BZM WARMEX Sp. z o.o. WYKAZ ROBÓT I OBIEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ PW BZM WARMEX Sp. z o.o. 1. Kotłownia technologiczna o mocy 700 kw, parowa, opalana gazem, wraz z układem sieci zewnętrznych i wewnętrznych STOLBUD Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki i wymagania techniczne

Podstawowe warunki i wymagania techniczne Podstawowe warunki i wymagania techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Opis stanu aktualnego Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim oparty jest na Kotłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo