Wykaz najważniejszych kontraktów budowlano montażowych realizowanych przez Energoaparaturę SA w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz najważniejszych kontraktów budowlano montażowych realizowanych przez Energoaparaturę SA w latach 2007-2011"

Transkrypt

1 Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych realizowanych przez Energoaparaturę SA w latach obejmujący prace AKPiA, elektryczne, prace teletechniczne, oraz systemy sterowania i automatycznej regulacji 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI: Informacja o firmie... 3 Wykaz kontraktów zrealizowanych w przemyśle chemicznym... 4 Wykaz kontraktów zrealizowanych w przemyśle paliwowym... 5 Wykaz kontraktów zrealizowanych w energetyce zawowej... 9 Wykaz kontraktów zrealizowanych w branży elektroenergetycznej Wykaz kontraktów zrealizowanych w przemyśle ciężkim Wykaz kontraktów zrealizowanych branży celulozowo- papierniczej Wykaz kontraktów zrealizowanych w pozostałych gałęziach przemysłu

3 INFORMACJA O FIRMIE Energoaparatura SA jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług buwlano-montażowych. Istniejąca 1955 roku firma brała udział w buwie i mernizacji niemal wszystkich dużych obiektów energetycznych i przemysłowych w kraju, w tym miedzy innymi: elektrowni (m.in. El. Turów, El. Opole, El. Kozienice, El. Blachownia, El. Jaworzno, El. Połaniec, El. Dolna Odra, El. Bełchatów, El. Siersza, El. Łaziska, El. Łagisza, El. Rybnik), elektrociepłowni (m.in. EC Łódź, EC Katowice, EC Zielona Góra, EC Siekierki, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Żerań, EC Kraków), rafinerii nafty (m.in. PKN Orlen, Rafineria Gdańsk, RN Jedlicze, RN Jasło, RN Gorlice), zakładów chemicznych (ZA Kędzierzyn, ZA Puławy, ZA Tarnów, ZCh. Police, ZCh. Dwory), zakładów celulozowo-papierniczych (m.in. Mondi Packaging Paper Świecie, Stora Enso Ostrołęka), oczyszczalni ścieków (OŚ Warta, OŚ Kujawy, OŚ Płaszów), koksowni (Koksownia Przyjaźń, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice), hut (Huta Katowice, HM Głogów, HM Legnica, Huta Ferrum). Obecnie Energoaparatura SA świadczy usługi w zakresie: prac elektrycznych NN i SN, prac elektrycznych wysokich napięć -linie i stacje wysokiego napięcia, prac branży AKPiA, instalacji słaboprąwych. Od 2010 roku Spółka jest także prucentem urządzeń automatyki i zabezpieczeń. Nasza oferta prukcyjna obejmuje: Regulatory napięcia transformatora Automatykę samoczynnego załączenia rezerwy zasilania Centralną sygnalizację awaryjną Rezystory bezindukcyjne Układy automatyki rezerwowania wyłączników Różnicowe zabezpieczenie szyn zbiorczych Wskaźnik położenia przełącznika zaczepów transformatora Przekaźniki Konwertery komunikacyjne Procesy przeprowadzane w są zgnie ze standardami Systemu Zapewnienia Jakości wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz ISO 18001:2004. Wysoką jakość świadczonych przez nas usług, profesjonalizm, powiedzialność, kwalifikacje i kompetencje naszych pracowników, potwierdzają nasi Klienci w wystawionych kumentach referencyjnych. 3

4 Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w przemyśle chemicznym w latach Zleceniawca Obiekt Temat ZAK Zakłady Azotowe Kędzierzyn Prace związane z utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej i pomiarowej- Umowa roczna ZAK ZA Kędzierzyn Mernizacja rozdzielnicy głównej budynku 850 w JB Oxoplast ZAK Serwis ZA Kędzierzyn Wykonanie prac montażowych elektrycznych i AKPiA przy zabuwie pompy ciekłego amoniaku oraz przy przebuwie węzła topnika mocznika ZAK ZA Kędzierzyn JB Nawozy, JB Energetyka, JB Oxoplast- Prace związane z utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej i pomiarowej- Umowa roczna Polimex Mostostal Wytwórnia Kwasu Teraftalowego Włocławek Wykonanie robót montażowych w branży AKPiA w ramach buwy Wytwórni Kwasu Tereftlalowego PTA Mostostal Warszawa Wytwórnia Kwasu Teraftalowego Włocławek Wykonanie robót montażowych w ramach buwy Wytwórni Kwasu Tereftlalowego CTA Mostostal Kędzierzyn Air Pructs Wykonanie instalacji elektrycznych i grzewczych: Hala kompresora, budynek SUW, budynek DCS Analvser Zakłady Azotowe Puławy Zakłady Azotowe Puławy celowej instalacji AdBlue ABB PCC Rokita Wykonanie montażu AKPiA turbiny 15 MW firmy Siemens, Ułożenie światłowu, Wykonanie tras kablowych, Wyprowadzenie mocy, Opomiarowanie wy sieciowej A&D Oktawiec Zakłady Azotowe Kędzierzyn Dostawa i montaż tras kablowych czujek i montaż kabli, czujek, sygnalizatorów na obiekcie Evonik Carbon Black Evonik Carbon Black Zlecenia stale na prace w branży elektrycznej i AKPiA Zakłady Azotowe Kędzierzyn Zakłady Azotowe Kędzierzyn JB Nawozy, JB Energetyka, JB Oxoplast- Prace związane z utrzymaniem ruchu w branży elektrycznej i pomiarowej

5 Zleceniawca Obiekt Temat Evonik Carbon Black Carbon Black Wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej nowego systemu filtracji linii prukcji sadz technicznych nr Zakłady Azotowe Kędzierzyn Zakłady Azotowe Kędzierzyn Instalacja pomiarowa i AKPiA oraz konfiguracja nowych układów bilansowych zbiorników akcyzowych Zakłady Azotowe Kędzierzyn Zakłady Azotowe Kędzierzyn JB Energetyka- prace na instalacjach elektrycznych i pomiarowych TG6 i TG7 związane z usuwaniem skutków pożaru JB Nawozy- Prace związane z utrzymaniem ruch w branży elektrycznej i pomiarowej Polimex Mostostal Koksownia Przyjaźń Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych na obiekcie- Węglopochne Evonik Carbon Black Evonik Carbon Black Dostosowanie przedsiębiorstwa wymogów BAT w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego Wykonanie instalacji AKP wdmuchiwacza parowego, Pgrzewacza powietrza Wykonanie sterowania zasuwami DN Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w przemyśle paliwowym w latach Zleceniawca Obiekt Temat Elektromontaż Gdańsk Wykonanie instalacji AKPiA oraz elektrycznej wraz z stawą niezbędnych urządzeń i materiałów w ramach zadania Instalacja wydzielania ksylenów nadal Remont okablowania systemu sterowania instalacji Elektromontaż Gdańsk Wykonanie prac instalacyjnych branży AKPiA na zbiorniku 2000 S KB Pomorze Wykonanie prac branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej pczas mernizacji zbiornika 2000 S Mostostal Pomorze Prace montażowe branży AKPiA: - wymiana uszczelnień pomp - nowy mieszalnik statyczny 12M

6 Zleceniawca Obiekt Temat Lotos Serwis Prace montażowe elektryczne i AKPiA na terenie Grupy Lotos Prace remontowo- inwestycyjne w branży AKPiA na terenie Grupy Lotos Naftoremont Prace remontowe i konserwacyjne na terenie Grupy Lotos Mostostal Pomorze Wykonanie osiowania urządzeń wirujących instalacji ROSE Naftoremont Wykonanie prac branży AKPiA na remontowanym zbiorniku 2000S na terenie GL Lotos Serwis Lotos Asfalt Prace branży elektrycznej i automatycznej na starym nalewaku Lotos Asfalt Dostosowanie sterowania i automatyki kotła 2700 K3 nowych palników Prace remontowo- inwestycyjne w branży AKPiA na terenie Grupy Lotos Roboty branży AKPiA, elektrycznej i teletechnicznej dla nowobuwanej instalacji SDA/ROSE Lotos Serwis Lotos Oil Czechowice Kompleksowa stawa i montaż instalacji AKPiA i elektrycznych dla Zbiorników F709 i F Instalacja Komponowania Plastyfikatorów Dostosowanie sterowania i automatyki kotła 2700 K3 nowych palników Scherzer Prace montażowe w branży elektrycznej i AKPiA Prace montażowe automatyki polowej Remonty i inwestycje w branży AKPiA w ramach programu Elektromontaż Gdańsk Roboty w branży AKPiA na instalacja CDU/VDU

7 Zleceniawca Obiekt Temat Dostosowanie kotła 2700 K2 nowych palników roboty branży AKPiA Lurgi Prace montażowe w branży AKPiA na instalacji HGU Polimex Mostostal Mernizacja Stacji Uzdatniania Wy w ramach Programu Prace remontowe KiA pczas remontu "Wiosna 2009" Remonty i inwestycje w branży AKPiA na instalacjach rafinerii Przeniesienie sterowni -Hydrokraking Rafineria Nafty Jedlicze Rafineria Nafty Jedlicze Remont układu pomiarowego pary Honeywell Montaż szaf systemowych PLC na Stacji Uzdatniania Wy Orlen Projekt Baza Magazynowa Sokółka buwy węzłów zowania biokomponentów olejów napęwych dla Bazy Magazynowej nr 21 w Sokółce Mernizacja sterowania sygnalizacji Naftoremont Roboty elektryczne i AKPiA w ramach remontu zbiornika 1050 S-3 i S-18 Instalacje teletechniczne- zakława siec telefoniczna Orlen Projekt BM Sokółka Montaż sygnalizatora ciśnienia Gaz & Oil Project Management Tłocznia Gazu Jeleniów Dostawa i montaż instalacji elektrycznych Mernizacja sterowni

8 Zleceniawca Obiekt Temat Lotos Serwis Zasilanie elektryczne i światłowowe pompy Sices Polska PKN Orlen Dostawa i montaż systemu przeciwpożarowego PKN Orlen PKN Orlen Prace instalacyjne AKPia na instalacji Hydrosiarczania Oleju Napęwego z HOG Mostostal-Pomorze Mernizacja zbiornika 2000 S Instalacja teletechniczna- telefony alarmowe Likwidacja kolizji kabli i instalacji ze słupem estakady Ułożenie trasy światłowu, teleksów, koryt i kabli; montaż szafy Prace montażowe w ramach pniesienia estakad Demontaż serwerów wraz z szafkami komputerowymi Przebuwa kabla oraz uporządkowanie tras kablowych Polimex Sices PKN Orlen Prace montażowe AKPiA I instalacji p.poż - HONH - Prime D Naftoremont Remont instalacji AKPiA i elektrycznych zbiornika S Lotos Serwis Montaż zaworów szybko-zamykających na kotłach K2 i K Sprint Wykonanie przyłączy teletechnicznych i światłowowych w budynku BRI Instalacja przyłączy telekomunikacyjnych budynku biurowego oraz budynku pompowni nr 25 COMEX Wykonanie instalacji przyłączy telekomunikacyjnych i energetycznych posterunków nr Przełożenie kabli światłowowych na posterunkach nr 3-5 Honeywell Prace mernizacyjne w branży AKPiA na Stacji Uzdatniania Wy

9 Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w energetyce zawowej w latach Zleceniawca Obiekt Temat EC Nowa EC Nowa Wykonanie prac branży AKPiA na węźle wstępnego uzdatniania wy oraz instalacji magazynowania HCI wraz z stawą materiałów nadal Intec Elektrownia Opole Mernizacja systemów sterowania i automatyki bl. 1 i 2 w El. Opole nadal ABB El. Łaziska Prace montażowe i stawa materiałów dla instalacji elektrycznych i AKPiA dla instalacji DeNOx nadal ABB El. Łaziska Prace montażowe branży AKPiA Turon Wytwarzanie El. Łaziska Remont tras kablowych, pomiarowych i sygnałowych w rejonie młynów i wentylatorów młynowych bl Saturn Management EC Saturn Remont części AKPiA kotła KW ABB EC Karolin Prace montażowe instalacji AKPiA w ramach umowy na Mernizację systemu sterowania i wizualizacji bloku nr EC Nova EC Nova Prace remontowo konserwacyjne AKPiA -Umowa ramowa Turon Wytwarzanie Jaworzno II Prace remontowe aparatury pneumatycznej kotłów nr 2 i 3 oraz na urządzeniach wydziału HN Turon Wytwarzanie Jaworzno III Prace remontowe instalacji AKPiA na terenie El. Jaworzno III ZRE Katowice El. Siersza Roboty AKPiA na remont średni bl. nr Turon Wytwarzanie El. Siersza Remont układów AKPiA kotła nr Turon Wytwarzanie EC Katowice Serwisowanie aparatury zainstalowanej w EC Katowice

10 Zleceniawca Obiekt Temat Remex EC Nova Mernizacja filtrów żwirowych 5-8 w zakresie AKPiA CBKK EC Lublin Montaż obiektowy AKPiA w EC Lublin Wrotków Metso Automation EC Saturn Montaż instalacji AKPiA dla kotła w SM Świecie Turon Wytwarzanie El. Siersza Zabuwa układu pomiarowego na zbiornikach mazutu Elektrownia Kozienice Elektrownia Kozienice Prace remontowe AKPiA na blokach 8x200 MW, 2x500 MW oraz obiektach pozablokowych EC Nova EC Nova Prace remontowo konserwacyjne AKPiA -Umowa ramowa Turon Wytwarzanie Elektrownia Jaworzno II Prace remontowo konserwacyjne AKPiA (K2, K2, SUW) Turon Wytwarzanie Elektrownia Jaworzno III Remonty bieżące instalacji AKPiA (blok 3, IOS oraz instalacje pozablokowe) Turon Wytwarzanie Elektrownia Siersza Remont kapitalny aparatury kontrolnopomiarowej bloku nr Mikrob EC Saturn Wykonanie połączeń kablowych i położenie światłowu na kotłach 5 i 6 oraz maszynowni Energo Remont EC Saturn Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego EC Saturn Alstom Power EC Wrocław Montaż okablowania turbozespołu Grupa Turon EC Nova Montaż i uruchomienie AKP na instalacji filtrów żwirowych PKE Elektrownia Jaworzno III Remonty bieżące AKPiA na blokach Procom System Elektrownia Opole Wykonanie tras kablowych na blokach 3 i

11 Zleceniawca Obiekt Temat PKE Elektrownia Jaworzno II Prace remontowo konserwacyjne aparatury sterowniczej siłowników SSO Elpoautomatyka ABB Wrocław ABB Wrocław Elektrownia Połaniec EC Siekierki PCC Rokita Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd remontowych Montaż tras kablowych Montaż kabli światłowowych oraz skrzynek zapasu i przełącznic Montaż regulatora turbiny- bl.10 Przeniesienie systemów bloków i kotła nowej nastawni Montaż sterownika akumulatora ciepła Adaptacja skrzynek przetwornikowych Wykonanie montażu AKPiA turbiny 45 MW wraz z okablowaniem, wyprowadzeniem mocy, opomiarowaniem wy sieciowej i zbiornika zasilającego oraz montaż światłowu PKE Elektrownia Jaworzno Prace remontowo konserwacyjne aparatury sterowniczej siłowników SSO oraz pneumatycznej aparatury sterowniczej siłowników SUW Prace remontowe związane z remontem średnim pneumatycznej aparatury sterowniczej bloku nr 2, 3 Awaryjna naprawa aparatury obiektowej na Kotle Partner Elektra EC Nowa Rozbuwa systemu sterowania i wizualizacji pracą urządzeń pompowni wy chłzącej P JTC Elektrownia Skawina Wykonanie montażu AKPiA Instalacji Odsiarczania Spalin PKE Elektrownia Jaworzno III Remonty średnie i bieżące AKPiA na blokach 1-6, Instalacji Odsiarczania Spalin oraz instalacji popielania ABB Wrocław EC Siekierki Demontaż i montaż instalacji AKPiA na bloku nr 9 Montaż regulatora turbiny bloku nr 9 i Ciepło-Service Elektrownia Łagisza Oczujnikowanie przenośników oraz zespołu zsypnic w budynku W3 na bloku 460 MW PKE Elektrownia Siersza Remont średni aparatury kontrolnopomiarowej kotła oraz instalacji pozablokowych bloku nr 3 Naprawa i przegląd siłowników ESW kotła nr Elektrobuwa Katowice Elektrownia Jaworzno III Prace w branży AKPiA na Instalacji Odsiarczania Spalin (nitka 1-3)

12 Zleceniawca Obiekt Temat Procom System Elektrownia Opole Montaż AKPiA Instalacji nawęglania bloków nr 1 i JTC Elektrownia Skawina Montaż AKPIA na instalacji siarczania spalin ABB Wrocław EC Czechnica Demontaż i montaż AKPiA PKE Elektrownia Siersza Remont średni układów aparatury kontrolno-pomiarowej kotła EL PAK Elektrownia. Pątnów Montaż AKPIA na Instalacji Odsiarczania Spalin PKE Elektrownia Jaworzno II Wykonanie prac remontowokonserwacyjnych pneumatycznej aparatury sterowniczej Stacji Suchego Odpopielania ABB Wrocław Elektrownia Skawina Prace montażowe branży AKPiA na kotle nr Elektrobuwa Katowice Elektrownia Jaworzno III Kompletny demontaż i montaż AKPiA bloku nr 1 i 2 oraz części wspólnej Elpoautomatyka Elektrownia Połaniec Blok nr 5 w Elektrowni Połaniec- prace remontowe i mernizacyjne branży AKPiA PKE* Elektrownia Jaworzno III Remonty bieżące AKPiA na blokach nr 1-6 i IOS Remont średni AKPiA na blokach nr 2 i Remont kapitalny AKPiA na bloku nr 5 Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w branży elektroenergetycznej w latach Zleceniawca Obiekt Temat Tauron Dystrybucja dział Jelenia Góra SE Pieńsk Mernizacja rozdzielni 110 kv w stacji 110/20 kv R-330 Pieńsk - wymiana 8 szt łączników 110 kv nadal Vattenfall Distribution Poland SE Kozłowska Przebuwa rozdzielni 110/20/6 kv nadal 12

13 Zleceniawca Obiekt Temat Turon Dystrybucja dział Wrocław Milcz Zabuwa wyłączników 110 kv wraz z wymianą aparatury nadal PGE Dystrybucja dział Łódź Teren SE Żyrardów Mernizacja rozdzielni 110 kv nadal Tauron Dystrybucja dział Bielsko GPZ Węgierska Górka Mernizacja telemechaniki w rozdzielni 15kV nadal Tauron Dystrybucja dział Bielsko GPZ Skoczów Mernizacja telemechaniki w rozdzielniach 15kV A i B nadal Vattenfall Distribution Poland SE Radlin Wykonanie projektu wraz z zabuwą transformatora TR 1 110/20 kv nadal Koksownia Przyjaźń Koksownia Przyjaźń Mernizacja sieci i stacji WNi SN w zakresie stosowania sieci pracy w warunkach uwzględniających przyłączenie nowych urządzeń i obiektów nadal Enea Operator SE Bojanowo Mernizacja stacji WN/SN Bojanowo nadal Vattenfall Distribution Poland SE Odsalanie Mernizacja SE Odsalanie nadal PGE Dystrybucja Zamość Opracowanie kumentacji projektowej na przebuwę linii napowietrznej 110 kv Mokre- Zamość nadal PGE Dystrybucja Zamość Ulhówek Opracowanie kumentacji projektowej na buwę linii napowietrznej 110 kv Tyszowce-Ulhówek nadal Vattenfall Distribution Poland SE Pawłowice Wymiana transformatorów 110/20 kv Turon Dystrybucja dział w Będzinie SE Czeladź Mernizacja rozdzielni 110 kv w stacji 110/30/6 kv Czeladź DMP System KWK Budryk Wykonanie mernizacji stacji 110/6 kv Chudów Enion Częstochowa SE Herby Wymiana przekładników prąwych 110 kv Herby w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu Enion Częstochowa SE Stram Mernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kv SE Stram

14 Zleceniawca Obiekt Temat Enion Częstochowa SE Zawada Wymiana przekładników prąwych 110 kv w SE 110/15 kv Zawada w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu Vattenfall Distribution Poland SE Moszczenica Wymiana transformatorów w SE Moszczenica Enion Częstochowa SE Secemin Wymiana przekładników prąwych 110 kv w SE 110/15 kv Secemin w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu Enion Częstochowa SE Zagórze Wymiana przekładników prąwych 110 kv w SE 110/15 kv Zagórze w zakresie zaprojektowania, stawy i montażu Vattenfall Distribution Poland Zakup i montaż ziomka na linii 110 kv Moszczenica - Jankowice Vattenfall Network Services Poland Wybór stawcy i wykonawcy montującego konstrukcje słupów nr 28 i 66 na linii 110 kv Moszczenica PGE Dystrybucja Białystok GPZ Białystok Wykonanie mernizacji pól liniowych 110 kv w stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kv GPZ-1 Białystok Tauron Dystrybucja dz. w Będzinie Mernizacja linii 110 kv Kądzielów- Półwyroby Vattenfall Distribution Poland Wybór stawcy i wykonawcy montażu konstrukcji słupów na linii 110kV Moszczenica- Jankowice, Miechowice- Powstańców, Miechowice- Wierzbowa, Wierzbowa- Miasteczko Vattenfall Distribution Poland Wymiana izolacji na liniach 110 kv relacji Halemba-Aniołki Vattenfall Distribution Poland Malowanie antykorozyjne słupów kratowych wraz z fundamentami linii 110 kv relacji Miasteczko- Cynk Miasteczko Turon Dystrybucja dział Bielsko GPZ Bielsko Dostawa szafek kablowych pól 110 kv wraz z montażem i uruchomieniem ABB SE Łowicz Demontaż i montaż przekładnika J123 na stacji elektroenergetycznej 110/12kV Łowicz II Vattenfall Network Services Poland Montaż, stawianie i malowanie konstrukcji słupów na terenie "Enion" S.A. w Bielsku Białej Vattenfall Network Services Poland PGE Rzeszów Montaż, stawianie i malowanie konstrukcji słupa typu B2 M3+15 na terenie PGE Dystrybucja Rzeszów

15 Zleceniawca Obiekt Temat Enea Operator SE Rawicz Mernizacja stacji WN/SN Rawicz Enea Operator SE Miłosław Mernizacja stacji WN/SN Miłosław Elmontaż Buwa północnego obejścia miasta Żywca - Przebuwa linii WN 110kV- etap II Enion Bedzin Wymiana izolacji na linii 110 kv relacji: Kądzielów - Argentyna PGE Dystrybucja O.Lublin Wymiana istniejącego przewu gromowego na przewód w technologii OPGW na linii energetycznej 110 kv W relacji GPZ Puławy Bronowice- GPZ Puławy Kępa Enion Usunięcie usterek po awariach na liniach 110 kv relacji Bukowno- Lipówka, Olkusz- Wolbrom Vattenfall Network Services Pwyższenie oraz wzmocnienie słupów 110 kv relacji Rokitnica - Myśliwska, Barbara - Strefa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym słupów PGE Dystrybucja Lubzel Wykonanie projektu, przebuwa oraz demontaż cinka linii 110 kv WSK I i WSK II KGHM Polska Miedź ZG Lublin Mernizacja rozdzielni 110 kv KLW zlokalizowanej na powierzchni Rejon Wschni O/ZG Lublin Vattenfall Network Services Poland Malowanie antykorozyjne słupów kratowych oraz fundamentów linii 110 kv relacji Wirek- Halemba Enea Operator GPZ Swarzędz Mernizacja rozdzielni WN w GPZ Swarzedz Skanska Przebuwa linii 110 kv w ramach centrum handlowego w Turawie Enion Będzin Usunięcie awarii na liniach napowietrznych wysokiego napięcia 110 kv FUM Poręba-Siewierz, Łagisza - Kądzielów, Kądzielów - Tucznawa Energo - Instal Przebuwa linii 110kV PGE Dystrybucja Lubzel Awaryjna wymiana przewów fazowych na linii 110kV

16 Zleceniawca Obiekt Temat Enea Operator GPZ Nalnik Mernizacja pola transformatorowego w GPZ Nalnik ZE Łódź - Teren SE Łowicz Przebuwa stacji 110/15kV Łowicz Skanska Przebuwa linii 110kV obwnica miasta Siewierz Elpomiar Przebuwa linii 110kV, usunięcie kolizji obwnica Kocka Enion Bielsko GPZ Komorowice GPZ Komorowie- wymiana wyłączników i łączników 110 kv Quicktel SE Wielopole; SE Łagisza Wykonanie instalacji zasilania 48VDC w ODM Katowice, wykonanie instalacji elektrycznej dla klimatyzatorów w SE Wielopole, wykonanie instalacji elektrycznej w SE Łagisza Enion Grupa Turon 110 kv Wolbrom Stomil Vattefall Network Services Przebuwa linii, montaż i posawienie słupów - Rokitnica PGE Dystrybucja SE Łask Przebuwa stacji 110/15kV ŁASK Enion Przebuwa linii 110kV relacji Poręba - Andrychów Vattenfall Grzybowa Buwa RS Grzybowa Nestle Waters Polska Przbuwa linii 110kV Poniatowa Puławy Artel Zamość Przebuwa linii energetycznej 110 kv Bogdanka Stefanów Polimex Mostostal Przebuwa i buwa linii napowietrznych wysokiego napięcia Sośnica Maciejów Elektrobuwa Katowice ZA Puławy Wymiana izolacji na rozdzielni 220kV

17 Zleceniawca Obiekt Temat Saturn Management Mondi Świecie Wymiana transformatorów dla potrzeb nowego kotła Saller Market Przebuwa słupa nr 55 linii 110 kv relacji Rokitnica Sowice ABB GSZ Ożarów Mernizacja GSZ 110/6kV, stawa i montaż szaf, wykonanie instalacji elektrycznej, gromowej i oświetlenia Saturn Management* Mondi Świecie Przebuwa rozdzielni 110kV dla potrzeb zasilania MP EnergiaPro SE Konrad Mernizacja obwów wtórnych pola 110kV Elektrobuwa Katowice SE Dańdówka Rozdzielnia 20kV- wyposażenie pola nr Helical Sośnica Przebuwa linii wysokiego napięcia 110kV PSE Południe SE Tarnów + SE Klikowa SE Tarnów + SE Klikowa - remont oświetlenia KZA Lublin KZA Lublin Położenie kabli energetycznych, telefonicznych, wykonanie instalacji światłowowej Enion Grupa Turon GPZ Wieczysta Wymiana wyłączników 110kV Vattenfall Distribution Poland Wymiana linki gromowej 1-2 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym słupów i fundamentów- węzeł Sośnica Kędzierzyn El-Pak SE Polkowice Mernizacja obwów wtórnych pola 110kV linii S-412, S J&P AVAX Buwa Węzła Sośnica Przebuwa linii wysokiego napięcia110kv- Skrzyżowanie autostrad A4/A Vattenfall Distribution Poland Eliminacje ograniczeń przesyłowych linii 110kV Katowice- Brynów PSE Południe SE Dobrzeń/ Blachownia Remont oświetlenia zewnętrznego w SE 400/100 Dobrzeń I SE 220/110 Blachownia

18 Zleceniawca Obiekt Temat Elcon Elbud SE Cieśle Rozdzielnia elektro 110/15 kv- Montaż Obwów wtórnych- SE Cieśle Sosnowiec PSE Południe* SE Kopanina Zabezpieczenie konstrukcji dwóch słupów i ścianki przeciwpożarowej w SE Kopanina Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w przemyśle ciężkim w latach w latach /koksownie, kopalnie, huty, cementownie/ Zleceniawca Obiekt Temat Cementownia Warta Cementownia Warta Prace montażowe elektryczne i AKPiA (504811) nadal Koksownia Przyjaźń Koksownia Przyjaźń Mernizacja 8 pól zasilających spreżarki gazu w rozdzielniach 6 kv w zakresie wymiany wyłączników na próżniowe, zabuwy zabezpieczeń cyfrowych ora kompleksowej wymiany aparatury przynależnej na polach 6kV nadal Energoest Koksownia Przyjaźń Ułożenie linii światłowowej, montaż szafek zapasu kabla, założenie końcówek i sprawdzenie światłowów Piecbud Wrocław ZK Zdzieszowice Wykonanie instalacji obiektowych i sterowników AKPiA oraz instalacji elektrycznych Wykonanie instalacji elektrycznej siły, sterowania, oświetlenia i uziemienia w ramach projektu Zabuwa i hermetyzacja zbiorników spustów w magazynie smoły i benzolu ZK Zdzieszowice ZK Zdzieszowice Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA stacji rozdziału kondensatu sprężarek gazu Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej przy rozbuwie węzła technologicznego gazu koks. Cementownia Warta Cementowania Warta Wykonanie instalacji oświetlenia wózka rewersyjnego oraz dwóch klatek schowych Wykonanie oświetlenia uzupełniającego Płączenie ogrzewania filtrów 18

19 Zleceniawca Obiekt Temat Cementownia Warta TP Elbud Koksownia Przyjaźń Cementowania Warta Huta Miedzi Głogów Koksownia Przyjaźń Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla zadania Instalacja zowania węgla opon pieca nr 6 Wykonanie instalacji AKPiA oraz systemów mikroprocesorowych dla wykonania zadania Wymiana suszarni koncentratu wraz z mernizacją węzła mielenia suszonego koncentratu na wydziale przygotowania wsadu HMG-II Zmiana sposobu sterowania napędami łączników szynowych oraz kablowych z napędu pneumatycznego na elektryczny w polach stacji 6kV KGSZ Snef Cementownia Małogoszcz Młyn cementu i silos klinkieru- stawa i montaż instalacji AKPiA Cementownia Warta Cementownia Warta Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania w ramach zadania Mernizacja systemu sterowania urządzeń Młynowni Węgla W Koksownia Przyjaźń Koksownia Przyjaźń Remont instalacji gromowej na obiektach Cementownia Warta Cementownia Warta Położenie kabli energetycznych, telefonicznych, Wykonanie instalacji światłowowej i gromowej Demontaż rozdzielni 6R21 i 3R Siemens ZK Radlin Wykonanie i montaż instalacji elektrycznych BGH Polska BGH Polska Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z stawą materiałów Polimex Mostostal Cementownia Warta Koksownia Przyjaźń Cementownia Warta Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych na obiektach i w pompowniach instalacja elektrycznego ogrzewania rurociągów stawa i usługi w zakresie instalacji elektrycznego ogrzewania rurociągów gazu pieca rurowego nr 815 Instalacja oświetlenie Instalacja elektrycznego ogrzewania rynien spustowych Wykonanie instalacji elektrycznej Przebuwa kanału kablowego na cinku zbiornika łupku SO19 Usunięcie kolizji tras kablowych z wylotem gazów chłnika oraz pieca nr

20 Zleceniawca Obiekt Temat Koksownia Przyjaźń Koksownia Przyjaźń Referencje Kompleksowa mernizacja stacji 6kV SR ZK Zdzieszowice ZK Zdzieszowice Zabuwa układu sterowania i kontroli pływu kondensatu Rozbuwa rozdzielni RS-3 Remont instalacji elektrycznych Prace AKPiA na baterii nr 12 Wykonanie instalacji elektrycznych chłni wentylatorowej, instalacji elektryczne na pomoście 19 oraz instalacji elektrycznych obiegu Remont instalacji oprogramowania EC Prace AKPiA trasy wnej ZK REM Zdzieszowice ZK Zdzieszowice Zabuwa układu sterowania i kontroli pływu kondensatu ZGH Bolesław ZK Zdzieszowice ZGH Bolesław ZK Zdzieszowice Mernizacja Rozdzielni Głównej 6kV Remont układów pomiarowych i zabezpieczeń młynów kulowych Nr 1 i 2 Układ sterowania napełnianiem cystern samochowych i kolejowych kwasem siarkowym Remont instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd sieci komputerowej, sieci telefonicznej w budynku Głównego Mechanika BGH Polska BGH Polska Wykonanie instalacji elektrycznych budynku biurowo- socjalnego IBS Grupa Serwisowa Mittal Steel Poland Prace montażowe w branży elektrycznej i AKPiA związane z buwą Walcowni Gorącej Blach BPiDUH Huta Ferrum Roboty montażowe branży AKPiA wraz z stawą materiałów o udział w uruchomieniu urządzenia bierającego i paczkującego profile zamknięte Elektromontaż Gdańsk Elkem Aluminium Mosjoen Aluminium Plant Project w Norwegii- wykonanie prac w branży AKPIA, elektrycznej i teletechnicznej Wykaz najważniejszych kontraktów buwlano montażowych zrealizowanych przez ENERGOAPARATURĘ SA w przemyśle celulozowo- papierniczym w latach Zleceniawca Obiekt Temat 20

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101

ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 LISTA REFERENCYJNA Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-121 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA 2006

LISTA REFERENCYJNA 2006 LISTA REFERENCYJNA 2006 Lista referencyjna ASKOM Spółka z o.o. 44-100 GLIWICE ul. Józefa Sowińskiego 13 tel. (32) 30-18-100 / fax. (32) 30-18-101 KRS 0000125971, Sąd Rejonowy Gliwice, Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Elektromontaż Poznań S.A.

Elektromontaż Poznań S.A. Komfort współpracy Elektromontaż Poznań S.A. jest liderem na rynku usług elektroinstalacyjnych, wykonawcą instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz producentem urządzeń elektroenergetycznych. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE ZESTAWIENIE PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH I REZERWOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY POTWIERDZENIE MŚ BĄDŹ DECYZJĘ KE Lp. Numer Beneficjent Tytuł Projektu Data potwierdzenia Działanie Kwota dofinansowania/ wydatki kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie i jego Grupie Kapitałowej 1.1. Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Cechą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

12/2014 informator o firmie referencje

12/2014 informator o firmie referencje 12/2014 informator o firmie referencje o nas Kim jesteśmy? Pro Novum sp. z o.o. jest firmą ekspercką, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego cieplnomechanicznych urządzeń elektrowni.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

> Dostarczamy urządzenia generujące do silników gazowych lub Diesla (do 50 MVA), używane w

> Dostarczamy urządzenia generujące do silników gazowych lub Diesla (do 50 MVA), używane w AEG Industrial Engineering jest spółką produkującą elektryczne urządzenia przemysłowe dla energetyki i transportu. Znajdą nas Państwo w tradycyjnym umiejscowieniu firmy AEG przy ulicy Hohenzolerndamm w

Bardziej szczegółowo

Zakład Automatyki Przemysłowej. INTEC Sp. z o. o.

Zakład Automatyki Przemysłowej. INTEC Sp. z o. o. Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o. o. Serwosterownik napędów regulacyjnych SERVOSTER-04 Serwosterownik uniwersalny SERVOSTER-05 Moduł sterowania analogowego SVA-01 Moduł sterowania trójstawnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ROBÓT I OBIEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ PW BZM WARMEX Sp. z o.o.

WYKAZ ROBÓT I OBIEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ PW BZM WARMEX Sp. z o.o. WYKAZ ROBÓT I OBIEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ PW BZM WARMEX Sp. z o.o. 1. Kotłownia technologiczna o mocy 700 kw, parowa, opalana gazem, wraz z układem sieci zewnętrznych i wewnętrznych STOLBUD Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW TOM I DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE TOM II BRANŻA BUDOWLANA KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM IV BRANŻA SANITARNA Instalacje wentylacji,

Bardziej szczegółowo

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl

Indywidualna obsługa. www.ehi24.pl ące j u n o cj k a f s y Sat wiązania roz Rzet elna inform acja Indywidualna obsługa 2 Oferta firmy Eco House Investment obejmuje kompleksową obsługę inwestycji w systemie generalnego wykonawcy w pełnym

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych

Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych Professional services in electrical systems DESIGNING PROJEKTO WANIE WYKONAWSTWO PERFORMANCE BADANIA I POMIARY INSPECTIONS AND MEASUREMENTDESIGNING

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych technologii w specjalistycznych pracach realizowanych w przemyśle petrochemicznym przez CLIMBEX

Zastosowanie nowoczesnych technologii w specjalistycznych pracach realizowanych w przemyśle petrochemicznym przez CLIMBEX Zastosowanie nowoczesnych technologii w specjalistycznych pracach realizowanych w przemyśle petrochemicznym przez CLIMBEX Tomasz Tłustochowicz Płock CHEMIA 2010 www.climbex.pl CLIMBEX działalność od 1994

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo