Rejestr umów. Środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr umów. Środowiska"

Transkrypt

1 Rejestr umów Raport wygenerował(a): Bożena Topolewska dnia: Lp OP Andrzej Grzywaczewski 250,74 zł Umowa o uzywanie samochodu prywatnego do celów słuzbowych NP Zakład Usług Komunalnych ,97 zł Umowa o roboty budowlane - remont dachu na budynku komunalnym przy ul. 11 Listopada TI Jan Raban 8 000,00 zł Umowa o roboty budowlane TI r - wykonanie przyłącza energetycznego do fontanny TI Przemysław Karbowski DROKAR 3 000,01 zł Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego chodnik Wierzbówka NP Marek Sternik 163,12 zł Umowa dzierżawy gruntu OP Zbigniew Marszał 0,00 zł Aneks do umowy zlecenia z dn NP ABC Spółka Cywilna 0,00 zł Rozwiązanie umowy dzierżawy NP Zofia Słoma 93,48 zł Umowa dzierżawy gruntu TI Wojewódzki Fundusz Ochrony ,20 zł Umowa o dofinansowanie POIS Środowiska 123/14-00 dotycząca kanalizacji w miejscowości Laski NP Piotr Ignatowicz ,73 zł Umowa o roboty budowlane - remont świetlicy wiejskiej w Sowinie Strona 1 z 52

2 TI Samorząd Województwa ,00 zł Umowa o przyznanie pomocy Lubelskiego UM /14 na budowę kanalizacji w Laskach TI Zakład Wielobranżowy SOPEL 4 428,00 zł Dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej Sławomir Sobczyk na potrzeby transportu zbiorowego w miejscowości Tysmienica OP Bożena Topolewska 450,00 zł Umowa zlecenia dotycząca pomocy Pełnomocnikowi wyborczemu przy przeprowadzeniu wyborów samorządowych OP Marcin Kułak 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funckji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Piotr Cieniuch 1 178,50 zł Umowa zlecenia na pełnienie funckji koordynatora gminnego oraz pełnomocnika ds. Obsługi informatycznej przy wyborach samorządowych OP Paweł Matwiej 925,00 zł Umowa zlecenia dot. sporządzenia i aktualizacji spisu wyborców OP Tomasz Dąbrowski 150,00 zł Umowa zlecenia - rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych OP Zuzanna Zaworska 925,00 zł Umowa zlecenia dot. sporządzenia i aktualizacji spisu wyborców NP Marlena Świć 0,00 zł Umowa dzierżawy gruntu Strona 2 z 52

3 TI Samorząd Województwa ,00 zł Umowa przyznania pomocy na operację z Lubelskiego zakresu małych projektów PROW - Budowa placu zabaw w miejscowosci Laski OP Paweł Korszeń 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Grzegorz Lis 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Paweł Romaniuk 275,80 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Andrzej Grzywaczewski 275,80 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Arkadiusz Piekarski 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Robert Wilczyński 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Piotr Sadłowski 275,80 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych 2014 Strona 3 z 52

4 OP Jarosław Rojewski 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Michał Protaś 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych TI Samorząd Województwa ,00 zł Umowa o przyznanie pomocy w ramach PROW - Lubelskiego Budowa placu zabaw w Koczergach OP Wojciech Topolewski 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych OP Mirosław Bujan 250,00 zł Umowa zlecenia dotycząca pomocy dla OKW przy dekorowaniu lokali wyborczych na wybory samorządowe OP Adrian Bzoma 330,00 zł Umowa zlecenia na pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi OKW w wyborach samorządowych NP Euroimpex Polska Sp. z o.o ,05 zł Umowa dzierżawy nieruchomości TI P.P.U.H. RAPID Sp. z o.o ,13 zł Aneks Nr 3 do umowy Nr TI dotyczący wykonania dodatkowych instalacji solarnych TI P.P.U.H. RAPID Sp. z o.o. 0,00 zł Aneks Nr 2 dot. zmiany terminu końcowego realizacji całości robót związanymi z montażem solarów Strona 4 z 52

5 TI Euro Dotacje Andrzej Misiński 0,00 zł Aneks Nr 1 dotyczący terminu realizacji umowy - kierownik projektu ds. solarów TI Biuro Projektowania Systemów Wodno-Ściekowych EKOSAN ,00 zł Umowa Nr TI na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do projektu: Kompleksowe rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew - Etap I TI Piotr Dawidziuk MDM 0,00 zł Aneks Nr 1 dot. przesunięcia terminu realizacji umowy - Inspektor nadzoru ds. solarów NP Andrzej Marciniuk 217,34 zł Umowa dzierżawy gruntu OP Ochotnicz Straż Pożarna w Parczew 1 500,00 zł Umowa przekazania dotacji celowej NP GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 1,23 zł Umowa Nr 1/2014 na sprzedaż licencji na system egmina (portal mapowy dla mieszkańców) z modułem impavs OP Rafał Drozd Kancelaria Adwokacka 8 610,00 zł Umowa zlecenia na reprezentację prawną przed WSA ws. wykorzystania dotacji oświatowej - Tyśmienica OP AWA-DRUK Alina Domańska 4 000,00 zł Umowa na druk kart do głosowania na wybory samorządowe TI Piotr Szymański 6 710,88 zł Umowa o roboty budowlane TI na monitoring fontanny GKO Regis System Paweł Gala ,40 zł Sprzedaż i dostawa kosza na śmieci Strona 5 z 52

6 TI Wojewoda Lubelski ,00 zł Aneks Nr 1 do umowy nr 714 ws udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowania zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Parczew poprzez przebudowę drogi gminej nr L (ul. Spółdzielcza) i L (ul. PCK) od drogi powiatowej nr 1636L do drogi wojewódzkiej nr 813 w Parczewie TI F.U.H.R. Zdzisław Kułak ,50 zł Dostawa kruszywa łamanego na utwardzenie dróg na terenie gm. Parczew TI Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ,35 zł Umowa o roboty budowlane - remont drogi w Mostowych S.A. Babiance TI Zakład Usług Komunalnych ,00 zł Umowa Nr TI na zimowe utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie gm. Parczew TI PGE Obrót S.A. 0,00 zł Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla gm. Parczew (0,2737zł/1kWh) TI Zarząd Powiatu Parczewskiego ,00 zł Udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Parczewski dla Gminy Parczew na realizacje zadania dot. przebudowy drogi gminnej - ul. Spółdzielczej i ul. PCK PR P.P.H. IWONEX ,00 zł Umowa na opracowanie publikacji "Ziemia Parczewska Historia-Ludzie-Przyroda" OK Marzena Kamińska 200,00 zł Umowa OK na dowóz oraz opiekę podczas dowozu dziecka na zajęcia Strona 6 z 52

7 PR Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości 0,00 zł Aneks do umowy Nr UDA-RPLU /13 o dofinansowanie realizacji projektu "Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja programu budowy marki gminy Parczew jako miejsca przyjaznego inwestycjom" - zmiana kwalifikowalności wydatków oraz okresu realizacji projektu NP ZEGARMISTRZ Maria Krzysiak 1 150,00 zł Umowa nr 1/2014 na obsługę i konserwację urządzeń zegarowych wraz z obsługą hejnału wieżowego PR Wira Martyniuk 800,00 zł Usługa tłumaczenia bieżącej korespondencji biznesowej z języków: polskiego na angielski i angielskiego na polski oraz przekład tekstów pisemnych na j. angielski w ramach opracowywania publikacji "Ziemia Parczewska Historia-Ludzie-Przyroda" OP Grazyna Bloch 550,00 zł Obsługa i utrzymanie czystości szaletu oraz pomieszczeń gospodarczych na terenie targowiska miejskiego "Mój rynek" w Parczewie OP Paweł Romaniuk 137,90 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Mirosław Bujan 150,00 zł Pomoc obwodowym komisjom wyborczym przy dekoracji lokali wyborczych w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r. Strona 7 z 52

8 OP Bożena Topolewska 200,00 zł Pomoc Pełnomocnikomi wyborczemu przy przeprowadzeniu ponownego głosowania na burmistrza Parczewa w dniu zamieszczanie informacji i komunikatów wyborczych w BIP oraz przygotowywanie materiałów biurowych OP Piotr Cieniuch 508,80 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funckji koordynatora gminnego oraz pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Andrzej Grzywaczewski 137,90 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Grzegorz Lis 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Michał Protaś 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r. Strona 8 z 52

9 OP Marcin Kułak 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Piotr Sadłowski 137,90 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Arkadiusz Piekarski 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Adrian Bzoma 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Wojciech Topolewski 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r. Strona 9 z 52

10 OP Robert Wilczyński 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Jarosław Rojewski 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r OP Paweł Korszeń 165,00 zł Wykonanie zadań polegających na pełnieniu funkcji operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w ponownym głosowaniu na burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r GKO SKATOM Sp. z o.o ,66 zł Zakup i dostawa koszy na psie odchody TI Samorząd Województwa Lubelskiego 0,00 zł Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu - przesunięcie terminu realizacji operacji Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację części miasta w rejonie ulic 11-go Listopada i PCK Strona 10 z 52

11 TI Samorząd Województwa Lubelskiego 0,00 zł Aneks Nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie lokalizacji projektu - Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację zabytkowej części miasta w rejonie ulic Żabia i Szeroka GKO Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o ,00 zł Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Parczew i z PSZOKu w 2015 roku USC Ewa Pawlikowska-Lisek ,00 zł Wykonanie zabiegów konserwatorskch 10 ksiąg Artystyczna Pracownia stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego NP Zdzisław Wierzchowski Rozwiązanie umowy dzierżawy stanowiska na Targowisku Miejskim w Parczewie NP Marek Kalisz 492,00 zł Umowa dzierżawy stanowiska na Targowisku Miejskim w Parczewie TI PGE Dystrybucja S.A. Oddział Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii Lublin - Andrzej Ścibora elektrycznej na ul. PCK OP Paweł Kędracki 167,16 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych Strona 11 z 52

12 PR Howorus. Pl Grzegorz Howorus 6 370,00 zł Montaż wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, tj. ekranu i rzutnika LCD podwieszanego wraz z systemami sterowania, zaciemnienia, nagłośnienia z okablowaniem NP Zbigniew Bzoma 0,00 zł Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu PR Samorząd Województwa Lubelskiego ,85 zł Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów - "Ruch to zdrowie" - rozwijanie aktywności społecznej poprzez zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych na terenie Gminy Parczew OP Centralny Ośrodek Infomatyki 750,30 zł Udzielenie licencji na System USC wspomagającego pracę Urzędu Stanu Cywilnego oraz świadczenie usług serwisowych OP AS Zakład Systemów 565,80 zł Objęcie nadzorem konserwacyjnym Komputerowych oprogramowania dot. Systemu Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA OP Centralny Ośrodek Infomatyki 1 023,36 zł Udzielenie licencji na System MikroPesel wspomagający pracę komórki Ewidencji Ludności OP AWERS A.Wierzbicki Usługi związane z monitorowaniem obiektu budynku wraz z przyległym terenem przy ul. Warszawskiej 24 w Parczewie - usługi nadzoru przy użyciu alarmu (80,00zł netto/miesiąc), patrolowe i ochroniarskie (100,00zł netto/miesiąc) oraz konserwacja systemu (80,00 zł netto/kwartał). Strona 12 z 52

13 NP Rafał Drozd Kancelaria Adwokacka 2 952,00 zł Reprezentacja prawna w sprawie wniesienia powództwa Gminy Parczew przeciwko Photovoltan Sp. z o.o NP Zbigniew Bzoma 0,00 zł Umowa użyczenia nieruchomości gruntowej TI Samorząd Województwa Lubelskiego ,60 zł Aneks do umowy o przyznanie pomocy Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Wierzbówka - dotyczy zmiany kosztów po przetargu w zestawieniu rzeczowo-finansowym OP VENDIS Sławomir Jóźwiak, Dariusz 3 936,00 zł Licencja na użytkowanie programu "Egzekucja Grączek, Sławomir Wieczorek podatków i opłat" oraz świadczenia usług serwisowych TI PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin - Andrzej Ścibora ,28 zł Wykonanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami TI PGE Dystrybucja S.A. Oddział ,32 zł Wykonanie czynności dotyczących świadczenia Lublin - Andrzej Ścibora usług oświetlenia drogowego na rok NP Helena Gorzkiewicz 15,00 zł Umowa dzierżawy nieruchomości NP Lechosław Chwalczuk 44,85 zł Umowa dzerżawy nieruchomości NP Mirosław Boguszewski 15,25 zł Umowa dzierżawy gruntu NP Jerzy Banachewicz 14,90 zł Umowa dzierżawy nieruchomości NP Janusz Makówka 13,90 zł Umowa dzierżawy nieruchomości Strona 13 z 52

14 NP Stanisław Kopeć 14,25 zł Umowa dzierżawy nieruchomości NP Barbara Ostrowska 45,00 zł Umowa dzierżawy nieruchomości NP Jarosław Pastor 45,00 zł Umowa dzierżawy nieruchomości NP Zbigniew Markowski 15,37 zł Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej NP Andrzej Śledź 315,56 zł Umowa dzierżawy gruntu NP Andrzej Śledź 196,80 zł Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej NP Grzegorz Kowalczuk 528,70 zł Umowa dzierżawy gruntu NP Leokadia Wachulik 40,59 zł Umowa dzierżawy nieruchomości NP Stanisław Teleon 14,76 zł Umowa dzierżawy gruntu NP Helena Szlachta 41,52 zł Umowa dzierżawy nieruchomości TI P.U.H. DEKAL Wiesław Deć i Wspólnicy Sp. J. Dostawa paliw płynnych do jednostek organizacyjnych gm. Parczew oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015 roku (ceny paliw płynnych podlegają 2% upustowi dla Eurosuper Pb 95 oraz dla oleju napędowego ON od ceny detalicznej w dniu tankowania przez cały okres trwania umowy) NP Ewa Furman 531,36 zł Umowa dzierżawy gruntu NP Jerzy Mazur 590,40 zł Umowa dzierżawy gruntu OP Krzysztof Waszczuk 265,00 zł Konserwacja samochodu pożarniczego, dwóch motopomp oraz konserwacja sprzętu pożarniczego będacego w posiadaniu OSP Jasionka Strona 14 z 52

15 OP Krzysztof Aleksandrowicz 265,00 zł Konserwacja samochodu pożarniczego, motopompy oraz konserwacja sprzętu pożarniczego będacego w posiadaniu OSP Parczew NP Bogusława Matejczuk 10,00 zł Umowa dzierżawy gruntu NP Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zarządzanie nieruchomościami - lokalami i budynkami stanowiącymi własność Gminy Parczew (Lokale mieszkalne w budynkach własności gminy - 0,60zł/m2 netto, lokale użytkowe 0,42zł/m2 netto, lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 0,70zł/m2 netto) na 2015r OP lek. Med.. Kamila Skoczylas Prywatny Gabinet Medycyny Pracy Świadczenie opieki zdrowotnej na rzecz osób skierowanych przez Gminę Parczew w 2015 roku (wynagrodzenie 50,00 zł brutto za przeprowadzenie badania wstępnego, okresowego i kontrolnego jednego pracownika wraz z wydaniem zaświadczenia lekarskiego; 40,00 zł brutto za badanie do celów sanitarnoepidemiologicznych wraz z wydaniem zaświadczenia; 50,00 zł brutto za okresowe badanie lekarskie dla jednego członka OSP wraz z wydaniem zaświadczenia; 200,00 zł brutto za badanie lekarskie uprawniające do kierowania pojazdami lub kierowcy wraz z wydaniem zaświadczenia) Strona 15 z 52

16 OP Starostwo Powiatowe ,57 zł Aneks nr 5 do Umowy Partnerskiej z dnia 30 stycznia 2013r. Celem utrzymania trwałości rezultatów projektu pod nazwą "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód" realizowany w ramach RPO WL - Dot. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu finansowania trwałości projektu w 2015 roku TI Marek Amanowicz KANCELARIA RADCY PRAWNEGO i wspólnik s.c. Kancelaria Radców Prawnych REBUS 7 380,00 zł Analiza akt sprawy oraz sporządzenie pisemnej opinii/analizy w oparciu o udostępnione materiały dotyczących realizacji umowy w ramach zadania pn:"czysta energia w dolinie Piwonii i Zielawy" OK Transport Sanitarny, Usługi transportowe, przewóz osób Dariusz Kubiniec 5 500,00 zł Przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie oraz dowożenie ich po zakończonych zajęciach do miejsc zamieszkania OP Rafał Drozd Kancelaria Adwokacka 3 200,00 zł Prowadzenie obsługi prawnej Burmistrza oraz Rady Miejskiej; udzielanie infromacji i wyjaśnień na potrzeby Gminy i jej jednostek organizacyjnych, opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady Miejskiej, opiniowanie projektów umów, porozumień, pism administracyjnych, sporządzanie pism procesowych dla Gminy Parczew. Strona 16 z 52

17 OP Piotr Sadłowski 250,74 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych OK Maria Olszewska 1 100,00 zł Umowa na dowóz i opiekę w trakcie dowozu dziecka do szkoły w roku 2014/ OK Ewa Kochanowska 4 800,00 zł Umowa na dowóz i opiekę w trakcie dowozu dziecka do szkoły w roku 2014/ OK Maria Maliszewska 2 100,00 zł Umowa na dowóz i opiekę podczas dowozu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2014/ OP Michał Bożym 83,58 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych OP Jarosław Korniluk 250,74 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych GKO Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o ,82 zł Umowa na świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście i gminie Parczew na terenach nieruchomości stanowiących własność gm. Parczew w 2015 roku Strona 17 z 52

18 OP Tomasz Dąbrowski 250,74 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych OP Jolanta Lichosyt 83,58 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych OP Janusz Tryniecki 83,58 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych TI Zarząd Województwa Lubelskiego Umowa dotycząca pozwolenia na wejście inwestora ze sprzętem niezbędnych do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej oraz jej remontów, eksploatacji lub naprawy na nieruchomość stanowiącą własność Województwa Lubelskiego OP Piotr Cieniuch 83,58 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych OP Joanna Suchodolska 250,74 zł Dotyczy użytkowania pojazdu - samochodu osobowego do celów służbowych związanych z wykonywaniem jazd lokalnych w celach służbowych NP Wiesław Kozłowski 547,40 zł Umowa dzierżawy gruntu Strona 18 z 52

19 OK Agnieszka Samczuk 1 800,00 zł Umowa na dowóz i opiekę w trakcie dowozu dziecka do szkoły w roku OK Katarzyna Pusiewicz Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Łukasz Pusiewicz Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Mateusz Pusiewicz Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Dorota Jędrzejewska Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu). Strona 19 z 52

20 OK Bartosz Bzoma Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Patryk Koszko Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Paweł Budzyński Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Jakub Pastor Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu). Strona 20 z 52

21 OK Mariusz Chwedczuk Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Marta Chmielarz Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Mateusz Bloch Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Igor Kędracki Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu). Strona 21 z 52

22 OK Cezary Grunwald Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Weronika Mierz Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Jacek Domański ,00 zł Umowa o wykonanie dzieła artystycznego tj. przygotowanie i wykonanie z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie koncertów w 2015 roku OK Łukasz Osiecki Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu) OK Tomasz Topolewski Umowa o wykonanie dzieła artystycznego: przygotowanie i wykonanie koncertów z Orkiestrą Dętą Urzędu Miejskiego w Parczewie (Wynagrodzenie za dzieło to 30zł za wykonanie koncertu, 8zł za jednorazowe przygotowanie do koncertu). Strona 22 z 52

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo