z dnia 28 grudnia 2009r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 28 grudnia 2009r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Bjszwy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych na rk Na pdstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samrządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, pz z późn.zm) raz art. 4 1 ust. ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 pz.173 z późn. zm.) na wnisek Wójta Gminy Rada Gminy Bjszwy uchwala: Przyjąć Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w brzmieniu stanwiącym załącznik d niniejszej uchwały. 1 2 Wyknanie uchwały pwierza się Wójtwi Gminy Bjszwy. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia i dtyczy rku

2 Załącznik d uchwały Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Bjszwy z dnia r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010

3 Spis treści Rzdział I Pdstawa prawna d działań z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych. Rzdział II Diagnza sytuacji alkhlwej Gminy. Rzdział III Źródła i zasady finanswania. Rzdział IV Realizatrzy Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych. Rzdział Gminneg Zadania własne gminy realizwane w ramach gminneg prgramu. Rzdział VI Pmc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla sób uzależninych d alkhlu Rzdział VII Punkt Interwencji Kryzyswej. Rzdział VIII Zasady wynagradzania człnków gminnej kmisji ds. rzwiązywania prblemów alkhlwych. Rzdział IX Mnitring prgramu.

4 Rzdział I Pdstawa prawna d działań z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych. Ustawa z dnia 26 października 1982 rku wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (tekst jednlity Dz.U z 2007r; Nr 70, pz.473 z późn.zm); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 rku praw zamówień publicznych (tekst jednlity Dz.U. z 2007 Nr 223 pz.1655 z późn,zm.); Ustawa z dnia 12 marca 2004r. pmcy spłecznej (tekst jednlity Dz. U. Nr 175, pz.1362) Ustawa chrnie zdrwia psychiczneg z dnia 19 sierpnia z 1994r. ( Dz.U. z 1994r., Nr 111 pz.535 z późn.zm.) Rzprządzenie Ministra Zdrwia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie rganizacji, kwalifikacji persnelu, zasad funkcjnwania i rdzajów zakładów lecznictwa dwykweg raz udziału innych zakładów pieki zdrwtnej w sprawwaniu pieki nad sbami uzależninymi d alkhlu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3 pz. 44 z póź.zm.); Uchwały Rady Gminy Bjszwy dtyczącej prblematyki alkhlwej Uchwała XXXII/165/2001 Rady Gminy Bjszwy z w sprawie liczby punktów sprzedaży napjów zawierających pwyżej 4,5% alkhlu z wyjątkiem piwa przeznacznych d spżycia pza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla bszaru administracyjneg Gminy Bjszwy raz uchwalany crcznie Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych.

5 Rzdział II Diagnza sytuacji alkhlwej Gminy Uzależnienie d alkhlu stał się jednym z głównych prblemów spłecznych dzisiejszych czasów. Alkhl d wielu lat jest śrdkiem gólnie dstępnym. W statnich latach jeg dstępnść jeszcze bardziej wzrsła. Kupujemy g w sklepach, w dużych marketach, na stacjach benzynwych, w pubach i restauracjach. Mim przepisów prawnych regulujących dstępnść alkhlu, jeg spżycie nie maleje. Chciaż zgdnie z bwiązującym prawem młdzież nieletnia nie mże samdzielnie kupić alkhlu, rśnie liczba młdych ludzi uzależninych d alkhlu. Szacuje się, że na całym świecie alkhl jest dpwiedzialny za 3,5% szkód takich jak chrby i kalectw. W krajach utrwalnej gspdarce rynkwej szkdy w pstaci chrób i uszkdzeń ciała przypisywane knsumpcji alkhlu szacuje się na 10,3%. Spżycie alkhlu w reginie eurpejskim jest wyższe niż w jakimklwiek innym reginie, w którym działa Światwa Organizacja Zdrwia (WHO), a zagrżenie zdrwia publiczneg jest dpwiedni większe. Uzależnienie d alkhlu jest chrbą, którą mżna zdiagnzwać na pdstawie występwania kreślnych bjawów. Zgdnie z bwiązującym w Plsce systemem diagnstycznym, międzynardwą Klasyfikacją Chrób, Urazów i Przyczyn Zgnów Edycja alkhlików (ICD X), uzależnienie d alkhlu definiwane jest jak zespół właściwści fizjlgicznych, emcjnalnych, behawiralnych i pznawczych, które pjawiają się w wyniku wielletnieg używania alkhlu. D bjawów uzależnienia należą: silne pragnienie alb pczucie przymusu spżywania alkhlu ( głód alkhlwy ); upśledzna zdlnść kntrlwania zachwań związanych z piciem alkhlu (trudnści w unikaniu rzpczęcia picia, w kntrlwaniu ilści wypijaneg alkhlu, trudnści w piciu d wcześniej załżneg pzimu i w zakńczeniu picia); zmienina tlerancja alkhlu ta sama dawka alkhlu nie przynsi czekiwaneg efektu, pjawia się stpniwa kniecznść zwiększania ich liczby. Przy zmniejsznej tlerancji ta sama dawka alkhlu pwduje szybszy stan upjenia alkhlweg; występwanie bjawów abstynencji w sytuacji bniżenia pzimu alkhlu we krwi drżenie mięśniwe, wzmżna ptliwść, niepkój, przyśpieszne bicie serca, biegunka, mdłści, rzszerzenie źrenic, drażliwść, bezsennść i leczenie bjawów abstynencyjnych przy użyciu niewielkich dawek alkhlu lub uspkajających i nasennych. W zesple abstynencyjnym mgą się również pjawić pwikłania napady drgawkwe, majaczenie alkhlwe; pstępujące zaniedbywanie alkhlików z pwdu picia alkhlu alternatywnych źródeł zaintereswań, przyjemnści, zwiększna ilść czasu pświęcna na zdbywanie i picie alkhlu dwracanie następstw picia; uprczywe kntynuwanie picia alkhlu mim świadmści szkód. Uzależnienie mżna zdiagnzwać, kiedy przez pewien czas w ciągu statnieg rku (picia) występują łącznie, c najmniej trzy z wyżej wymieninych bjawów. Odsetek alkhlików w prawie wszystkich spłeczeństwach jest stały (w Plsce t k. 700 tys. sób), a sieć pmcy w miarę dbrze zrganizwan. Rśnie jednak dsetek sób pijących ryzykwnie. Jest ich 3 razy więcej niż alkhlików. Ryzykwne picie znacza wzrst wypadków drgwych raz przy pracy, niechcianych ciąż i przestępstw. Osby pijące w nadmiarze dłużej chrują i trudniej się leczą. Ocenia się, że pchłaniają ni 20-25% ksztów całeg systemu zdrwia. Trzeba się przygtwać na wzrst tych wydatków, pnieważ wzrśnie dsetek pijącej młdzieży (w Plsce nie pije tylk 10% nastlatków). Rśnie liczba pacjentów, którzy cierpią na uzależnienie nie tylk d alkhlu czy narktyków. Spżycie alkhlu w litrach na jedneg mieszkańca (według GUS): Lata Spżycie w litrach na jedneg mieszkańca Wyrby spirytuswe (100% alkhlu) Win i midy pitne Win i midy pitne w przeliczeniu na 100% alkhl Piw ,5 7,6 0,91 38,6 2, ,8 7,5 0,90 33,0 1, ,8 6,9 0,83 36,4 2, ,5 6,8 0,82 39,0 2, ,9 10,3 1,24 42,8 2,35 Piw w przeliczeniu na 100% alkhl

6 1997 2,8 12,8 1,54 49,8 2, ,4 13,7 1,64 54,1 2, ,1 13,6 1,63 60,1 3, ,0 12,0 1,44 66,9 3, ,7 10,6 1,27 66,5 3, ,7 11,2 1,34 70,7 3, ,4 11,3 1,36 74,8 4, ,5 10,6 1,27 82,0 4, ,5 8,6 1,03 80,7 4, ,7 9,1 1,09 90,8 5, ,9 1,07 93,4 5,14 Win i midy pitne zawierają 12% alkhlu; piw zawiera 5.5% alkhlu. Średni na 1 mieszkańca w litrach 100% alkhlu: ,47 litra ,49 litra ,08 litra ,02 litra ,04 litra ,12 litra ,63 litra ,93 litra ,86 litra ,28 litra ,97 litra ,79 litra ,21 litra Struktura spżycia napjów alkhlwych w prcentach w przeliczeniu na 100% alkhl w latach : Wyrby spirytuswe 28,30% 25,80% 24,50% 30,50% 30,20% 31,40% 30,70% 32,6% Win i midy pitne 20,20% 19,20% 19,40% 17,30% 15,30% 12,90% 12,40% 11,6% Piw 51,50% 55% 56,10% 52,20% 54,50% 55,70% 56,90% 55,8%

7 Prdukcja wybranych napjów alkhlwych w latach (w tys. hl.) Wódka czysta Piw Wina grnwe Dstawy wyrbów alkhlwych na zapatrzenie kraju W tysiącach hl. Lata miesiące Wódki, likiery i inne napje alkhlwe* Wina i midy pitne Piw 2002 I XII I XII I XII I - XII I-XII *w przeliczeniu na 100% alkhl Uzależnieniami stają się jedzenie, Internet, praca, seks i ćwiczenia fizyczne w nadmiarze. Fachwcy zajmujący się terapią uzależnień zgdnie wskazują na prfilaktykę. Prfilaktyka musi uwzględniać 3 rdzaje działań: prfilaktykę pierwszeg stpnia, czyli ddziaływanie na sby, które jeszcze nigdy nie zażywały śrdków psychaktywnych raz na ich rdziny; prfilaktykę drugieg stpnia czyli interwencje w sytuacji, kiedy prblem dpier się zaczyna, b ktś zażywa niewielkie ilści, jak rbią t nastlatki i młdzi drśli; prfilaktyka trzecieg stpnia kiedy uzależnienie już się rzwinęł, czyli leczenie. Aby skutecznie prwadzić właściwą prfilaktykę na terenie gminy trzeba dkładnie zainwentaryzwać zasby gminne w tym zakresie. Nasza gmina psiada pewne działające d lat instytucje i rganizacje zajmujące się prblemami uzależnień. Ważne jest, aby istniała między nimi właściwa współpraca, spójny prgram, wymiana dświadczeń i infrmacji, aby śrdki przeznaczne w gminie na prfilaktykę uzależnień były właściwie wykrzystane i rzdyspnwane. D zasbów naszej gminy w tej dziedzinie mżemy zaliczyć: Gminną Kmisję Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w Gminie Bjszwy Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej w Bjszwach Punkt Interwencji Kryzyswej Placówkę Wsparcia Dzienneg Świetlica Śrdwiskwa Klub Integracji Spłecznej Szkły Plicję

8 Przedszkle Prblemy, z jakimi sptykamy się w naszej gminie t: wzrastająca liczba sób uzależninych d alkhlu bniżający się wiek inicjacji alkhlwej i narktykwej dstępnść alkhlu wśród młdzieży nagminne łamanie bwiązująceg prawa (prwadzenie pjazdów mechanicznych pd wpływem alkhlu, picie w miejscach publicznych, sprzedaż alkhlu nieletnim) przemc w rdzinach jak skutek nadużywania alkhlu. Aby skutecznie rzwiązywać prblemy związane z uzależnieniem musimy rzpcząć d wczesnej prfilaktyki (tzw. prfilaktyki 1-g i 2-g stpnia). Przez wiele lat na terenie naszej gminy prwadzn zajęcia z zakresu prfilaktyki skierwanej d dzieci i młdzieży raz śrdwisk zawdwych pedaggów, pracwników scjalnych, persnelu medyczneg. Należałby wrócić d tych działań, b hasł lepiej zapbiegać niż leczyć szczególnie sprawdza się w zakresie uzależnień. Dużą rlę mgą tutaj także degrać lkalne media np. RODNIA dcierające d dużej grupy mieszkańców naszej gminy. Wczesna prfilaktyka t również dbałść rzwój zaintereswań dzieci i młdzieży, rganizacja czasu wlneg. Stawiając na prfilaktykę nie mżemy zapmnieć leczeniu. Leczenie t przede wszystkim prgramy terapeutyczne skierwane d sób uzależninych, współuzależninych, fiar przemcy, finanswanie grup wsparcia. W pięciu miejscwściach Gminy liczących (stan na ) mieszkańców sprzedaż napjów alkhlwych w tym piwa prwadzna jest w 28 punktach z czeg 10 punktów sprzedaży alkhlu t punkty gastrnmiczne a 18 t detaliczne, czyli na jeden punkt sprzedaży przypada 247 mieszkańców. Według infrmacji pracwników Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej z prblemem alkhlwym bryka się rcznie kł 73 rdzin.

9 Z A S O B Y U Z A L E Ż N I E N I E d alkhlu Wczesna prfilaktyka Wczesna prfilaktyka Gminna Kmisja ds Przeciwdz. i Rzwiązyw Prbl.emów Alkhlwych Pszerzenie ferty terapeutycznej Edukacja Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej Prpagwanie trzeźweg stylu życia Łagdzenie skutków uzależnień Pszerzenie ferty terapeutycznej Prpagwanie trzeźweg stylu życia Placówka Wsparcia Dzienneg Pradnie Odwykwe Szkły Plicja Media Pmc fiarm przemcy Z A D A N I A Łagdzenie skutków uzależnień Pmc fiarm przemcy C E L E Punkt Interwencji Kryzyswej

10 Rzdział III Źródła i zasady finanswania. Źródłem finanswania Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych są śrdki finanswe pchdzące z płat za krzystanie z zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych Art W celu pzyskania ddatkwych śrdków na finanswanie zadań kreślnych w art. 4 1 ust.1 gminy pbierają płatę za krzystanie z zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych, których mwa w art Art dchdy z płat za wydawane zezwlenia...wykrzystywane będą na realizację gminnych prgramów prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych i nie mgą być przeznaczane na inne cele. Śrdki finanswe nie wykrzystane w rku 2009 stanwią również źródł finanswania prgramu w rku Planwane dchdy, wpływające z tytułu płat za wydanie zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych na rk zł.

11 Rzdział IV Realizatrzy Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych 1. Wójt Gminy Bjszwy 2. Gminna Kmisja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych pwłana uchwałą Nr 0151/4/2002 Wójta Gminy Bjszwy z dnia r. działająca w parciu Regulamin stanwiący załącznik d w/w Zarządzenia. 3. Instytucje i inne pdmity realizujące zadania kreślne w prgramie na pdstawie umów, zleceń itp.

12 Rzdział V Zadania własne gminy realizwane w ramach gminneg prgramu. Pdstawwym zadaniem Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych jest realizacja przez Gminę Bjszwy zadań w zakresie prwadzenia działań związanych z prfilaktyką i rzwiązywaniem prblemów alkhlwych, które bejmują w szczególnści: 1. Zwiększenie dstępnści pmcy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla sób uzależninych d alkhlu i człnków ich rdzin pprzez: diagnzwanie prblemu uzależnień na terenie gminy, szklenie persnelu pdstawwej pieki zdrwtnej w zakresie stswania metd wczesneg rzpznania i interwencji ukierunkwanych na zagrżenia zdrwtne związane z używaniem alkhlu, pprawę warunków d prwadzenia terapii indywidualnej i grupwej, mdernizację prgramu terapeutyczneg, twrzenie mżliwści zwiększenia dstępnści leczenia dwykweg pprzez finanswanie ddatkwych prgramów terapeutycznych dla sób uzależninych i ich rdzin, wspieranie szklenia persnelu placówek światwych i placówek pmcy spłecznej, wspieranie i finanswanie punktu infrmacyjneg dla sób z prblemami alkhlwymi. 2. Udzielanie rdzinm, w których występują prblemy alkhlwe pmcy psychspłecznej i prawnej w szczególnści chrny przed przemcą w rdzinie pprzez: diagnzwanie zjawisk przemcy dmwej, działania mtywujące d pdejmwania leczenia dwykweg, zapbiegania wiktymizacji raz pmcy sprawcm przestępstw, szklenie pracwników służb spłecznych w zakresie rzpznania i przeciwdziałania prblemm alkhlwym a zwłaszcza przemcy w rdzinie, przeciwdziałanie zjawisku przemcy rdzinie, udzielanie prad prawnych, udzielanie wsparcia i pmcy psychspłecznej fiarm przemcy raz sbm współuzależninym - rganizwanie grup wsparcia, inicjwanie i finanswanie działań zmierzających d pdnszenia kwalifikacji sób mających w swjej pracy kntakt z sbami uzależninymi i współuzależninymi, prwadzenie Placówki Wsparcia Dzienneg współpraca z instytucjami, w zakresie kmpetencji których leży interwencja i rzwiązywanie prblemów sób uzależninych i współuzależninych, a także fiar i sprawców przemcy, rganizwanie szkleń, debat lub knferencji dtyczących prblemów alkhlwych, przemcy w rdzinie raz zaburzeń rzwjwych i wychwawczych spwdwanych używaniem alkhlu i innych śrdków psychaktywnych. 3. Prwadzenie prfilaktycznej działalnści infrmacyjnej i edukacyjnej, w szczególnści dla dzieci i młdzieży: zapbieganie pwstawaniu i rzwiązywanie prblemów alkhlwych w szczególnści u dzieci i młdzieży, realizacja śrdwiskwych prgramów prfilaktycznych w parciu następujące załżenia merytryczne: a. prwadzenie zajęć pzalekcyjnych różnym charakterze (sprtwych, kulturalnych, wyrównawczych) w płączeniu z ddziaływaniami charakterze psychlgiczn-pedaggicznym i edukacyjn-infrmacyjnym z zakresu prfilaktyki i uzależnień,

13 b. prwadzenie działań na rzecz dżywiania dzieci uczestniczących w pzalekcyjnych prgramach piekuńcz-wychwawczych i scjterapeutycznych, c. bjęcie działaniami charakterze prfilaktycznym przede wszystkim dzieci ze śrdwisk zaniedbanych wychwawcz i nawiązanie współpracy z rdzicami tych dzieci, d. pdejmwanie działań charakterze edukacyjnym przeznacznych dla rdziców, e. współpraca różnych instytucji i rganizacji na rzecz pmcy dziecim z rdzin uzależninych d alkhlu, wybór i realizacja prgramów prfilaktycznych dla dzieci, młdzieży i rdziców w zakresie używania substancji psychaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkhlu, pmc w zapatrywaniu instytucji i placówek światwych w materiały edukacyjne dtyczące prblematyki uzależnień raz przemcy dmwej, inicjwanie i prwadzenie kampanii infrmacyjnych skierwanych d dzieci i młdzieży, inicjwanie i wspieranie młdzieżwych liderów trzeźwści (sób i grup), wspieranie i prwadzenie działań trzeźwściwych, rganizwanie lkalnych imprez prfilaktycznych (sprtwych, kulturalnych, artystycznych). 4. Ograniczenie dstępnści alkhlu pprzez rganizwanie szkleń dla instytucji, rganizacji i sób fizycznych z zakresu ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi: pdejmwanie działań edukacyjnych skierwanych d sprzedawców napjów alkhlwych raz działań kntrlnych i interwencyjnych, pdejmwanie działań interwencyjnych wbec firm prwadzących reklamę napjów alkhlwych, w szczególnści reklamę skierwaną d młdzieży, pdejmwanie działań infrmacyjnych i prfilaktycznych ukierunkwanych na kierwców pjazdów mechanicznych. 5. Wspmaganie działalnści instytucji, stwarzyszeń i sób fizycznych, służące rzwiązywaniu prblemów alkhlwych pprzez: dtwanie zadań wynikających z Prgramu, zlecanie wyknania zadań bjętych Prgramem, rganizwanie i współfinanswanie szkleń, debat i knferencji w zakresie przeciwdziałania prblemm uzależnień, dla przedstawicieli różnych grup zawdwych i sprzedawców napjów alkhlwych, pmc w zapatrywaniu różnych instytucji i rganizacji w materiały edukacyjne dtyczące rzwiązywania prblemów uzależnień, finanswanie szkleń w zakresie pdnszenia kwalifikacji w dziedzinie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych dla sób realizujących Prgram.

14 Rzdział VI Pmc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla sób uzależninych d alkhlu Prwadzna będzie w parciu zasby lkalne tj. instytucje, rganizacje i grupy śrdwiskwe zajmujące się prfilaktyką i rzwiązywaniem prblemów alkhlwych: 1. Gminną Kmisję Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, która: krdynuje realizację Prgramu, rganizuje badania i sndaże pzwalające stwierdzić aktualny stan prblemu uzależnień w Gminie, zasbów i efektów pdejmwanych działań, prwadzi kampanie medialne i dba stałą infrmację dtyczącą prfilaktyki i zapbiegania skutkm uzależnień, pełni funkcję dradczą i piniującą przy knstruwaniu i realizacji gminneg prgramu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych, rzpatruje wniski dtację dla pdmitów realizujących wyżej wymieniny Prgram, piniuje akty prawne dtyczące prblematyki alkhlwej w Gminie, piniuje pdejmwanie decyzji zezwlenie na sprzedaż napjów alkhlwych pd względem zgdnści lkalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży raz zasad ich usytuwania, pdejmuje działania zmierzające d pddania się leczeniu dwykwemu sób uzależninych d alkhlu, w tym zleca sprawy biegłemu rzekającemu w przedmicie uzależnień, pdejmuje współpracę ze służbami spłecznymi w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemcy, prwadzi kntrlę w punktach sprzedaży napjów alkhlwych. 2. Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej: zajmuje się rzeznawaniem i analizą zjawisk rdzących zaptrzebwanie na świadczenia zaspkajające ptrzeby sób i rdzin narażnych na działania śrdków durzających, prwadzi pstępwanie w sprawach przyznania pmcy sbm uzależninym i człnkm ich rdzin raz sbm p przemcy, prwadzi działania w zakresie zapbiegania prceswi marginalizacji, prwadzi działalnść infrmacyjn-edukacyjną, pradnictw raz rganizuje szklenia, narady i knferencje w zakresie rzwiązywania prblemów alkhlwych, pprzez Placówkę Wsparcia Dzienneg prwadzi działalnść infrmacyjną, edukacyjną dla dzieci i młdzieży, pdejmuje interwencje w sytuacjach kryzyswych, udziela wsparcia sbm uzależninym i człnkm ich rdzin, a zwłaszcza sbm p przemcy, prwadzi bsługę Punku Interwencji Kryzyswej, pprzez Klub Integracji Spłecznej prwadzi reintegrację spłeczną i zawdwą, pprzez zespół interdyscyplinarny rzwiązywanie prblemów dzieci, udzielanie wsparcia 3. Placówki światwe tj.: przedszkla, szkły - prwadzą działalnść infrmacyjną i edukacyjną dla dzieci i młdzieży zgdnie z bwiązującymi przepisami pedagg szklny pdejmują działania zmierzające d pprawy stanu świadmści rdziców w zakresie zapbiegania i radzenia sbie z prblemami uzależnień wśród dzieci i młdzieży - wychwawcy współuczestniczącą w realizacji zadań kreślnych w Prgramie.

15 4. Plicja - pełni funkcję chrny przed przemcą w rdzinie raz egzekwuje zakaz spżywania alkhlu w miejscach kreślnych przepisami, kntrluje prawidłwść funkcjnwania placówek detalicznych i gastrnmicznych prwadzących sprzedaż alkhlu raz egzekwuje zakaz sprzedaży alkhlu w miejscach kreślnych przepisami. 5. Organizacje pzarządwe i grupy śrdwiskwe: inne instytucje, rganizacje raz sby fizyczne działające na rzecz prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych raz sób wyklucznych spłecznie. 6. Urząd Gminy: pracwuje preliminarz wydatków i prwadzi bsługę dchdów gminy z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych, prwadzi i finansuje zapatrzenie różnych instytucji i rganizacji w materiały edukacyjne dtyczące rzwiązywania prblemu uzależnień, prwadzi działalnść infrmacyjn-edukacyjną w zakresie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych, współrganizuje imprezy prfilaktyczne, szklenia i knferencje, pdejmwanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi, występwanie przed sądem w charakterze skarżyciela publiczneg.

16 Rzdział VII Punkt Interwencji Kryzyswej I. Załżenia gólne. 1. Punkt spełnia zadania interwencyjn-wspierające w sprawach sób i rdzin z prblemem uzależnień raz przemcy dmwej. 2. Działanie punktu ma na celu graniczanie i zmniejszanie rzmiarów degradacji psychlgicznej i spłecznej sób i rdzin z prblemem uzależnień. 3. Zwiększenie dstępnści terapeutycznej dla sób uzależninych. II. Zadania punktu. 1. Udzielanie infrmacji leczeniu sób uzależninych. 2. Mtywwanie zarówn d pdjęcia leczenia sób uzależninych jak i terapii sób współuzależninych, kierwanie d leczenia specjalistyczneg. 3. Mtywwanie sób pijących ryzykwnie i szkdliwie ale nie uzależninych d zmiany szkdliweg wzrca picia. 4. Udzielanie wsparcia sbm p zakńczeniu leczenia dwykweg. 5. Udzielanie infrmacji pmcy terapeutycznej i scjterapeutycznej dla człnków rdzin sób uzależninych. 6. Udzielanie infrmacji spsbach i mżliwściach pstępwania prawnadministracyjneg wbec sób pwdujących prblemy spłeczne na wskutek uzależnień. 7. Wstępne mtywwanie d terapii sób i rdzin z prblemem alkhlwym. 8. Udzielanie infrmacji grupach sampmcwych, stwarzyszeniach i śrdkach zajmujących się rzwiązywaniem prblemów alkhlwych 9. Działania infrmacyjne uzależnieniach w śrdwisku lkalnym. 10. Inicjwanie interwencji w przypadku diagnzy przemcy dmwej. III. Warunki rganizacyjne. 1. Punkt dstępny jest raz w tygdniu. Pełnine są dyżury zatrudninych tam specjalistów. 2. Punkt psiada telefn czynny w czasie pracy. 3. Praca punktu dkumentwana jest pisemnie. 4. Osby zatrudnine w punkcie zbwiązane są d złżenia sprawzdania rczneg. 5. Pracwnicy punktu zbwiązani są d współpracy z gminną kmisja rzwiązywania prblemów alkhlwych raz d pszerzania swjej wiedzy na temat rzwiązywania prblemów alkhlwych. 6. Osby bsługujące punkt zatrudnine są na umwę zlecenie. Umwa kreśla wynagrdzenie i bwiązki zatrudninych sób. 7. Punkt Interwencji Kryzyswej działa w strukturach Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Bjszwach.

17 Rzdział VIII Zasady wynagradzania człnków gminnej kmisji ds. rzwiązywania prblemów alkhlwych raz pracwników scjalnych przeprwadzających wywiady śrdwiskwe. 1.Wynagrdzenie za udział w psiedzeniach dla przewdnicząceg kmisji wynsi 170,00 zł za psiedzenie. 2.Wynagrdzenie dla człnków kmisji, za pracę na psiedzeniach Kmisji wynsi 150 zł za psiedzenie. 3.Wynagrdzenie dla człnków Kmisji, których mwa w pkt. 1,2 wypłacane będzie w parciu listę becnści pdpisaną przez Przewdnicząceg Kmisji i zatwierdzną przez Wójta Gminy Bjszwy. Wynagrdzenie płatne jest na zasadach umwy cywiln prawnej.

18 Rzdział IX Mnitring prgramu Mnitring lkalny prgramu prwadzny będzie pprzez zastswanie różnych metd badawczych. Każda z nich służyć będzie d pzyskiwania i analizy danych z różnych bszarów. W mnitringu prgramu zastswane zstaną zarówn metdy ilściwe jak i jakściwe. D metd ilściwych zaliczamy: Przegląd i analizę danych statystycznych, Oszacwanie liczby sób pijących prblemw. D metd jakściwych zaliczamy: Indywidualne wywiady pgłębine, Obserwacje. Mnitrwanie prgramu zmierza d uchwycenia następujących pdstawwych wskaźników: Zgłaszalnść d leczenia stacjnarneg i ambulatryjneg z pwdu prblemów alkhlwych, Plicyjne interwencje dmwe związane z alkhlem, Wypadki drgwe związane z alkhlem, Wykrczenia i przestępczść związane z alkhlem, w tym naruszenie przepisów ruchu drgwym, Zasby i działania w zakresie prfilaktyki.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2011-2015 RADA MIASTA igmiy P_.'S r Załącznik d chwały r I/23/11 Rady Miasta i Gminy Prsice z dnia 9.02.2011 GMIY PRGRAM PRZCIWDZIAŁAIA PRZMCY W RDZII RAZ CHRY FIAR PRZMCY W RDZII DLA MIASTA I GMIY PRSIC A LATA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY UŁĘŻ NA ROK 2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/206/14 Rady Gminy Ułęż z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Ułęż na rok 2015. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Rk szklny 2014/2015 Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Raprt ewaluacji wewnętrznej Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH Data przyjęcia karty zgłszenia:.. Nr zgłszenia / WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle KULKA, zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w WIRACH,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391.

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391. Darłw: Sukcesywna dstawa paliw płynnych d samchdów słuŝbwych Miejskieg Przedsiębirstwa Gspdarki Kmunalnej Sp. z.. w Darłwie w 2012 r Numer głszenia: 381580-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY BIAŁOGARD z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 5 / kmunikacja /2015 Numer głszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Załącznik do Uchwały Nr III.12.2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 grudnia 2014 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Wstęp Jednym z nadrzędnych i długofalowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gv.pl Warszawa: Grupwe ubezpieczenie na życie pracwników Centrum Usług Wspólnych raz człnków

Bardziej szczegółowo

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania prmcja prjektu, knferencje, publikacje w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia: 141498-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ Centrum Naukw-Badawcze Ochrny Przeciwpżarwej im. Józefa Tuliszkwskieg Państwwy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Plska Data wydania: 2.12.2015 Edycja: pierwsza Egzemplarz nr 1 Strna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer głszenia: 93128-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Rzbiórka budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszwie Numer głszenia: 41248-2015;

Bardziej szczegółowo

Regulamin artystycznej półkolonii letniej

Regulamin artystycznej półkolonii letniej Regulamin artystycznej półklnii letniej Półklnia zapewnia letni wypczynek dla dzieci w budynku Uniwersytetu Papieskieg im. Jana Pawła II w Krakwie przy ulicy Bernardyńskiej 3. Półklnia plega na rganizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/130/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2008 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2009 Wprowadzenie: Polski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE STAROGARD GDAŃSKI NA 2013 ROK Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r.

Załącznik do uchwały nr V/23/2011r. Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. Załącznik do uchwały nr V/23/2011r Rady Gminy Cielądz z dnia14 lutego 2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWA ALKOHOLOWYCH na rok 2011 Obowiązek opracowania i uchwalenia gminnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r.

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. OGŁOSZENIE przetargu niegranicznym na: Odławianie bezdmnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. wartść szacunkwa zamówienia mniejsza d kwt kreślnych w przepisach wydanych na pdstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 180 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 11 marca 2010r

UCHWAŁA NR XXXVI/ 180 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 11 marca 2010r UCHWAŁA NR XXXVI/ 180 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 11 marca 2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r i Przeciwdziałania Narkomanii Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/146/2015 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie: 1 art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Pamiętaj: uprawianie sprtu łączy się ze zwiększnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarcin: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrwtnych w Zespłach Ratwnictwa Medyczneg data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomiechowek.pl, www.kzb.pomiechowek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomiechowek.pl, www.kzb.pomiechowek. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl, www.kzb.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywna dstawa leju napędweg w 2015 rku - I etap

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy z dnia 15 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2015 Kierwnika Gminneg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Dbrzycy w sprawie głszenia nabru, pwłania Kmisji ds nabru raz ustalenia regulaminu nabru na wlne stanwisk ds. księgwści. Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r. UCHWAŁA Nr III/11/06 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 kwietnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Gmina Koniecpol 2015 r. I. WSTĘP Gminny

Bardziej szczegółowo

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych

w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych Urząd Transprtu Klejweg w Warszawie Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: specjalista d spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanwisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy raz Przeciwpżarwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolenr1.leczna.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolenr1.leczna. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.przedszklenr1.leczna.pl Łęczna: WYKONANIE I PRZEPROWADZENIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO I DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/93/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 1. Wprowadzenie. 2. Podstawowe problemy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2006r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 WSTĘP Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo