Projekt K.I.K. Podręcznik użytkownika. Paweł Kieliszczyk, Bartłomiej Kucharczyk, Michał Skrzypkowski, Szymon Wilczek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt K.I.K. Podręcznik użytkownika. Paweł Kieliszczyk, Bartłomiej Kucharczyk, Michał Skrzypkowski, Szymon Wilczek"

Transkrypt

1 Projekt K.I.K. Podręcznik użytkownika Paweł Kieliszczyk, Bartłomiej Kucharczyk, Michał Skrzypkowski, Szymon Wilczek 18 stycznia 2010

2 2

3 Rozdział 1 Wstęp 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór naszego produktu! Produkt K.I.K. czyli Konferencyjny Intuicyjny Komunikator został zaprojektowany po to, by ułatwić prowadzenie konferencji oraz przedstawianie prezentacji na odległość. Poza cechami typowego komunikatora pozwalającego prowadzić konferencje na odległość nasz produkt wyróżnia również: intuicyjny interfejs użytkownika, wirtualna tablica pozwalająca na jednoczesne rysowanie na niej przez kilku użytkowników, pełna funkcjonalność w przeglądarce internetowej. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii Google stało się możliwe stworzenie tak wspaniałego produktu, jakim jest K.I.K. Mamy nadzieję, że korzystanie z naszego produktu przysporzy Państwu, conajmniej tyle samo przyjemności, co nam tworzenie go. Życzymy miłego użytkowania! 1.2 Wymagania systemowe Aby zagwarantować pełne działanie aplikacji należy posiadać przeglądarkę internetową z obsługującą język javascript, na przykład: Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Internet Explorer 6+. Konieczne jest również posiadanie konta na serwerze jabbera obsługującym http-bind. 1.3 Instalacja systemu w sieci lokalnej Instalacja systemu w sieci lokalnej składa się z trzech kroków: 1. Konfiguracja serwera Apache: w pliku konfiguracyjnym apache <apache>/conf/httpd.conf należy odkomentować następujące linie: 3

4 4 ROZDZIAŁ 1. WSTĘP LoadModule proxy module modules/mod proxy.so LoadModule proxy ajp module modules/mod proxy ajp.so LoadModule rewrite module modules/mod rewrite.so Include conf/extra/httpd-vhosts.conf W pliku konfiguracyjnym apache <apache>/conf/extra/httpd-vhosts.conf należy dopisać nastęujące linie < VirtualHost *:80 > ServerName tomcat.localhost ProxyPass /kik ajp://localhost:8009/kik ProxyPassReverse /kik ajp://localhost:8009/kik < /VirtualHost > należy zakomentować pozostałe definicje VirtualHost 2. Konfiguracja serwera Tomcat w pliku konfiguracyjnym Tomcat <tomcat>/conf/server.xml nalećy odkomentować następującą linię: <Connector port="8009" protocol="ajp/1.3" redirectport="8443" /> 3. Konfiguracja lokalnego serwera jabbera poniżej znajduje się adres strony internetowej, na której znajduje się przykładowa konfiguracja serwera jabbera ejabberd na systemie Ubuntu

5 Rozdział 2 Korzystanie z aplikacji K.I.K. 2.1 Uruchomienie aplikacji Uruchomienie aplikacji odbywa się poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu strony. 2.2 Logowanie Poniżej znajduje się interfejs logowania do aplikacji. Logowanie odbywa się w następujący sposób: 1. wpisanie nazwy użytkownika w formie w polu Login, 2. wpisanie hasła w polu Password, 3. kliknięcie na przycisk Connect. 5

6 6 ROZDZIAŁ 2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI K.I.K. W przypadku jeżeli wszystkie podane dane są poprawne, użytkownik zostanie przeniesiony do interfejsu użytkownika konferencji, w przeciwnym wypadku nic się nie stanie. 2.3 Interfejs użytkownika konferencji Jeżeli logowanie przebiegło pomyślnie, użytkownik powinien zobaczyć stronę, która jest przedstawiona poniżej: Początkowy interfejs użytkownika można podzielić na trzy części: 1. Zarządzanie stanem użytkownika, w tej częsci znajdują się: tekst powitania użytkownika: Hello, nazwa użytkownika, przycisk Disconnect pozwalający wylogować się z aplikacji. 2. Okno przechowywania konferencji - zajmujące największą część strony. 3. Interfejs zarządzania konferencjami, w którym znajdują się: lista kontaktów - przedstawia listę dostępnych użytkowników w zakładce Online oraz listę niedostępnych użytkowników w zakładce Offline, przycisk Invite to Conference, przycisk Create Conference Tworzenie nowej konferencji Tworzenie nowej konferencji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Create Conference. W oknie przechowywania konferencji pojawi się panel z zakładkami. Każda z zakładek posiada nazwę Conference oraz numer konferencji. Kliknięcie na odpowiednią zakładkę pozwoli wejść do okna danej konferencji, które jest przedstawione poniżej.

7 2.3. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA KONFERENCJI 7 W lewej części okna znajduje się wirtualna tablica, natomiast w prawej części okna znajduje się panel rozmowy tekstowej, a następnie lista uczestników konferencji Zarządzanie konferencją Do każdej konferencji można zaprosić użytkowników. Wykonuje się to następującymi krokami: 1. zaznaczenie zakładki z konferencją, do której ma zostać zaproszony użytkownik, 2. zaznaczenie na liście kontaktów użytkownika, który ma zostać zaproszony do konferencji, 3. naciśnięcie przycisku Invite to Conference. W przypadku, gdy użytkownik jest dostępny pojawi się mu okno, w którym znajduje się pytanie o to, czy chce dołączyć do danej konferencji (okno to można zobaczyć poniżej). W przypadku, gdy użytkownik jest niedostępny okno to pojawi się dopiero, gdy zmieni swój stan na dostępny. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje przyjęcie zaproszenia oraz w konsekwencji dołączenie do konferencji. Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje odrzucenie zaproszenia. znaj- Z konferencji można wyjść w każdej chwili klikając na przycisk dujący się w oknie konferencji Obsługa wirtualnej tablicy Poniżej znajduje się panel wirtualnej tablicy:

8 8 ROZDZIAŁ 2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI K.I.K. Naciśnięcie strzałki znajdującej się w lewym górnym rogu panelu spowoduje ukrycie wirtualnej tablicy. Ponowne kliknięcie tej strzałki spowoduje, iż wirtualna tablica pojawi się ponownie. To, co zostanie narysowane na wirtualnej tablicy danego użytkownika, pojawi się na wirtualnej tablicy wszystkich pozostałych użytkowników należących do konferencji. Wirtualna tablica posiada 11, z których można korzystać: 1. [] - narzędzie służące do rysowania prostokątów. Przyciśnięcie lewego przycisku myszy na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje rozpoczęcie rysowania prostokąta. Następnie przytrzymując lewy przycisk myszy i poruszając myszką po obszarze roboczym wirtualnej tablicy można obserwować obecnie tworzony prostokąt. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje utworzenie prostokąta wówczas widocznego na ekranie. 2. O - narzędzie służące do rysowania okręgów. Przyciśnięcie lewego przycisku myszy na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje rozpoczęcie rysowania okręgu. Miejsce kliknięcia wyznacza środek okręgu. Następnie przytrzymując lewy przycisk myszy i poruszając myszką po obszarze roboczym wirtualnej tablicy można obserwować obecnie tworzony okrąg. Poruszanie myszką służy do zmiany długości promienia. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje utworzenie okręgu wówczas widocznego na ekranie narzędzie służące do rysowania linii prostej. Przyciśnięcie lewego przycisku myszy na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje rozpoczęcie rysowania linii. Miejsce kliknięcia wyznacza punkt początkowy linii. Następnie przytrzymując lewy przycisk myszy i poruszając myszką po obszarze roboczym wirtualnej tablicy można obserwować obecnie tworzoną linię. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje utworzenie linii wówczas widocznej na ekranie. Miejsce puszczenia lewego przycisku myszki wyznacza punkt końcowy linii narzędzie służące do przesuwania obiektów widocznych na wirtualnej tablicy. Przyciśnięcie lewego przycisku myszy na obiekcie znajdującym się na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje zaznaczenie tego obiektu. Następnie przytrzymując lewy przycisk myszy i poruszając myszką po obszarze roboczym wirtualnej tablicy można obserwować przesuwanie obiektu. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje upuszczenie obiektu oraz pozostawienie tablicy w wówczas widocznym stanie. Wszyst-

9 2.3. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA KONFERENCJI 9 kie obiekty znajdujące się na tablicy mogą być przesuwane poza śladem pędzla. 5. ~ - narzędzie służące do rysowania pędzlej po wirtualnej tablicy. Przyciśnięcie lewego przycisku myszy na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje rozpoczęcie rysowania pędzlem. Następnie przytrzymując lewy przycisk myszy i poruszając myszką po obszarze roboczym wirtualnej tablicy można obserwować tworzony obiekt. Pędzel zostawia ślad za ruchem myszki. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje stworzenie śladu po ruchu pędzla, który odbył się w trakcie trzymania lewego przycisku myszki. 6. txt - narzędzie służy do pisania tekstu na obszarze roboczym wirtualnej tablicy. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje pojawienie się poniższego okna. W polu tekstowym należy wpisać tekst, który chcemy aby pojawił się na obszarze roboczym wirtualnej tablicy. Następnie należy kliknąć na przycisk Drukuj. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje pojawienie się tekstu, w miejscu, w którym kliknięcie myszką spowodowało pojawienie się okna do wpisywania tekstu. 7. /\ - narzędzie służce do zmiany priorytetu rysowania obiektu. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym obiekcie spowoduje przesunięcie obiektu warstwę wyżej, innymi słowy, będzie on rysowany nad obiektem, który znajdował się bezpośrednio nad nim. Narzędzia nie da się zastosować do śladu pędzla. 8. \/ - narzędzie służce do zmiany priorytetu rysowania obiektu. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym obiekcie spowoduje przesunięcie obiektu warstwę niżej, innymi słowy, będzie on rysowany pod obiektem, który znajdował się bezpośrednio pod nim. Narzędzia nie da się zastosować do śladu pędzla. 9. d - narzędzie służące do usuwania obiektów znajdujących się na wirtualnej tablicy. Kliknięcie lewym przyciskiem na obiekt znajdujący się na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje jego usunięcie. Narzędzia nie da się zastosować do śladu pędzla. 10. img - narzędzie służy do dodawania obrazków do obszaru roboczego wirtualnej tablicy. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na obszarze roboczym wirtualnej tablicy spowoduje pojawienie się poniższego okna.

10 10 ROZDZIAŁ 2. KORZYSTANIE Z APLIKACJI K.I.K. W polu tekstowym należy wpisać adres obrazka, którego chcemy wkleić do obszaru roboczego. Następnie należy nacisnąć przycisk Otworz. To spowoduje pojawienie się obrazka w miejscu, w którym kliknięcie myszką spowodawało pojawienie się okna ładowania obrazka. Uwaga: Obrazek musi znajdować się na zewnętrznym serwerze. 11. c - kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wszystkich obiektów obecnie widocznych na obszarze roboczym wirtualnej tablicy Obsługa rozmowy Poniżej znajduje się panel rozmowy. Aby wysłać wiadomość do wszystkich użytkowników należących do konferencji należy wpisać tekst w polu tekstu znajdującym się na dole panelu rozmowy i nacisnąć przycisk Send.

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Netviewer Meet... 2 Instalacja Netviewera... 3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program moderatora...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie... Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Firma VidCom.pl prezentuje

Firma VidCom.pl prezentuje Firma VidCom.pl prezentuje SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O KOMUNIKATORACH VidCom.pl 1.1. Zastosowanie programu 1.2. Wymagania techniczne 1.3. Połączenie internetowe / przepustowość łącza 2. OBSŁUGA KOMUNIKATORA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.3. e-pracownik Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.3 e-pracownik Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się pocztą elektroniczną

Posługiwanie się pocztą elektroniczną Posługiwanie się pocztą elektroniczną Cz. 1. Zakładanie konta Gmail Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa służąca do przesyłania wiadomości, najczęściej tekstowych, drogą elektroniczną. Do jej obsługi

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu

Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu Dostęp do baz danych Biblioteki ALK z domu Wszyscy studenci i pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego mogą korzystać ze specjalnych, wykupionych przez Bibliotekę ALK, baz danych zawierających wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Program Netviewer Support...2 Instalacja Netviewera...3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2. II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER... 2 1. Wymagania systemowe... 2 2. Instalacja platformy... 3 3. Aktualizacja platformy...

I. WSTĘP... 2. II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER... 2 1. Wymagania systemowe... 2 2. Instalacja platformy... 3 3. Aktualizacja platformy... Biuro Maklerskie Alior Trader 2 Rozpoczęcie pracy z platformą SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 2 II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER... 2 1. Wymagania systemowe... 2 2. Instalacja platformy... 3 3. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Czym jest sieć komputerowa... 9 Przygotowanie komputera do pracy w sieci... 10 Karta sieciowa... 10 Projekt 1. Instalacja karty sieciowej...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 2013-06-25 Spis treści Spis treści... 1 1 Wstęp... 2 2 Elementy interfejsu użytkownika... 2 2.1 Widok ogólny... 2 2.2 Panel narzędzi... 3 2.2.1

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo