ProMIC. komputerowy system obsługi laboratorium mikrobiologicznego. Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ProMIC. komputerowy system obsługi laboratorium mikrobiologicznego. Strona 1"

Transkrypt

1 ProMIC komputerowy system obsługi laboratorium mikrobiologicznego Strona 1

2 System powstawał w laboratoriach mikrobiologicznych i tylko na ich specyficzne potrzeby. Od ponad 10 lat jest doskonalony i rozbudowywany w ścisłej współpracy z klientami. Dzięki pełnej obsłudze analizatorów i dzięki różnorodnym mechanizmom automatyzacji pracy ProMIC ułatwia codzienną pracę laboratorium, daje możliwość elektronicznego udostępniania wyników badań i wykonywanie przeróżnych analiz ilościowokosztowych na danych gromadzonych w centralnej bazie danych. Obecni klienci systemu ProMIC: Laboratorium Mikrobiologiczne - Szpital Dziecięcy "POLANKI" im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp.zo.o. Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Laboratoria mikrobiologiczne - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Laboratorium Mikrobiologii - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Stargard Szczeciński Laboratorium Bakteriologii - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie Zakład Mikrobiologii - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie Katedra i Zakład Mikrobiologii Klinicznej - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Zakład Mikrobiologii - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Laboratorium Bakteriologiczne - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Zakład Mikrobiologii - Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Pomorski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Szczecinie Pracownia Mikrobiologii - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej - Uniwersytet Medyczny w Łodzi Laboratorium Analiz Medycznych MIKROMEDICA w Szczecinie Strona 2

3 Na naszym systemie pracuje już trzech Wojewódzkich Konsultantów w dziedzinie mikrobiologii, dwa Uniwersytety Medyczne i cztery laboratoria szpitali klinicznych. Podstawowe zalety systemu ProMIC: możliwość jednoczesnej pracy dowolnej ilości użytkowników brak ograniczeń max ilości użytkowników systemu (nie płaci się za każde kolejne stanowisko pracy) brak ograniczeń max ilości odnotowanych badań możliwość deklarowania i używania jednocześnie wielu własnych wzorów wydruków (np. inne dla wyników dodatnich i ujemnych, itp.) wraz ze ścisłą ewidencją oryginałów, kopii i odpisów możliwość drukowania kart roboczych automatyzacja wprowadzania wyniku np. poprzez deklarowanie szablonów wyników tekstowych i szablonów antybiogramów, podpowiadanie wyniku na podstawie ostatnich wyników pacjenta, automatyczne przeliczanie wyniku podawanego w MIC lub strefie na interpretację słowną (EUCAST), itp współpraca systemu z analizatorami (zależnie od możliwości analizatora jedno lub dwukierunkowa) w pełni edytowalne słowniki mikroorganizmów i antybiotyków wg WHO rozszerzone o słowniki z analizatorów w pełni edytowalne przeliczniki wyników stref i MIC na słowną interpretację wyniku (EUCAST) możliwość elektronicznego udostępniania wyników badań jednostkom zlecającym poprzez dodatkowy program udostępniający on-line wyniki badań (w cenie systemu) Strona 3

4 deklarowanie osobnych cenników dla poszczególnych kontrahentów i osobne ceny dla badań cito elastyczny sposób wyliczania ceny badania (ceny uśrednione lub cena wyliczana na podstawie czynności wykonanych przy badaniu posiadających własne ceny cząstkowe) możliwość prowadzenia ewidencji konsultacji mikrobiologicznych (wyniki udostępniane elektronicznie lub papierowo) możliwość ewidencji metodyki wykonania badania możliwość dokumentowania wyników badań poprzez podczepienie do badania dowolnej ilości zeskanowanych dokumentów, obrazów z mikroskopu, zeskanowanych wyników podwykonawców, itp. rozbudowany system analiz wyników badań (ilościowe, wartościowe, mapy wrażliwości, zestawienia wydruków, błędów przedlaboratoryjnych, zakażeń szpitalnych, okresowe raporty do SANEPiD-u, itp.) możliwość zapisu wyniku każdego zestawienia do pliku xls (Microsoft Excell) i csv z możliwością jego dalszej edycji tworzenie wykresów na podstawie wyników zestawień z możliwością ich wydruku lub zapisu do pliku (można je potem np. dołączyć do dokumentu, maila, itp.) możliwość ewidencji testów kontroli jakości możliwość prowadzenia magazynów możliwość ewidencjonowania miejsca składowanych próbek automatyzacja raportowania kodów rozliczeniowych NFZ mechanizmy wiadomości wewnętrznych przesyłanych między użytkownikami systemu ewidencja błędów przedlaboratoryjnych ewidencja zakażeń szpitalnych/pozaszpitalnych (automatyzacja wymiany informacji z sekcjami epidemiologicznymi) wydruk wprost z systemu kart zgłoszeń do SANEPiD-u, KORLD-u i KOROUN-u prowadzenie rozliczeń kasowych dla pacjentów płacących prywatnie z podglądem w badaniach czy i w jakim zakresie zostały opłacone wydruk potwierdzeń wykonania badań i dokumentów kasowych (KP/KW, faktury) obsługa kas fiskalnych System ProMIC działa w technologi klient-serwer. Informacje gromadzone są w centralnej bazie danych (PostgreSQL) na wydzielonym komputerze. Użytkownicy łączą się z bazą danych za pomocą programu ProMIC lub programu do udostępniania wyników badań. Program umożliwia jednoczesną pracę na wspólnej bazie danych w dowolnej ilości lokalizacji geograficznych (filie, kontrahenci, itp.). Szczególny nacisk położony jest na bezpieczeństwo danych. Łącze internetowe pomiędzy bazą danych a komputerami klienckimi jest podwójnie szyfrowane. Osobno szyfrowane jest łącze między komputerami i osobno łącze pomiędzy bazą danych i Strona 4

5 programem. Prawo do łączenia się z bazą danych mają tylko wskazane komputery. Dodatkowo każdy użytkownik posiada swój własny login i hasło bez którego nie może korzystać z systemu i którym "podpisuje" wszystkie swoje czynności w systemie (pełna weryfikacja czasu i loginu osoby wykonującej każdą czynność). System przechowuje też wszystkie zmiany zapisanych informacji udostępniając użytkownikom tylko aktualne. W razie potrzeby istnieje możliwość prześledzenia zmian i odtworzenia zmienionych informacji. W praktyce szybkość pracy systemu zależy niemal wyłącznie od szybkości łącza internetowego pomiędzy komputerem klienckim i bazą danych. Komputery klienckie nie przechowują żadnych informacji gromadzonych w systemie ProMIC. Do poprawnego działania oprogramowania klienckiego niezbędny jest: komputer klasy PC min. Pentium III 800 MHz (każdy komputer PC wyprodukowany przez ostatnie 7 lat nie powinien mieć żadnych problemów z obsługą systemu) pamięć operacyjna min. 512 MB karta graficzna i monitor o rozdzielczości min. 1024*768 (zalecana 1280*1024 lub większa, im większy monitor i im większa rozdzielczość ekranu tym większa wygoda użytkowania) karta sieciowa łącze internetowe ( o ile serwer znajduje się poza terenem jednostki ) lub wewnętrzna sieć komputerowa ( o ile serwer znajduje się na terenie jednostki ) system operacyjny Windows 95/98/2000/XP/VISTA/7 lub system LINUX z pakietem Wine i zainstalowanymi czcionkami Microsoft (np. pakiet ttf-mscorefonts w UBUNTU) dowolna zainstalowana drukarka (nie musi być fizycznie podłączona do komputera, wystarczy zainstalowany sterownik) Do poprawnego działania bazy danych zalecany jest wydzielony komputer o konfiguracji min.: komputer klasy PC min. Pentium IV 2 GHz pamięć operacyjna min. 1 GB system operacyjny Linux Debian karta sieciowa łącze internetowe baza danych PostgreSQL w wersji min pojemność dysków twardych min. 250GB ( im większa tym więcej danych można będzie zgromadzić ) system udostępniania plików, np. Samba Jeżeli klienci nie decydują się na posiadanie własnego serwera bazodanowego możliwe jest skorzystanie z serwerów firmy Mori Marcin Bogucki. W takim przypadku na podstawie dodatkowej umowy dane powierzane są firmie Mori która zarządza serwerem na którym się one znajdują. W dowolnym momencie możliwe jest przeniesienie danych z serwera firmy Mori na serwer klienta lub odwrotnie. System umożliwia bezpośrednią współpracę z analizatorami. Zakres współpracy ( np. wysyłanie zleceń i/lub odbiór wyników ) ograniczony jest tylko możliwościami technicznymi poszczególnych aparatów i dostępnością dokumentacji technicznej protokołów transmisji aparatów. Strona 5

6 Obsługiwane obecnie analizatory: BD Bactec BD BactecFX BD Phoenix Biomic (V3) Cobas e411 MicroScan WalkAway MIDITECH Analyzer mini VIDAS VIDAS Vitek Vitek 2 BacT/ALERT (120, 240, 3D) Możliwe jest oczywiście podłączenie do systemu innych aparatów o ile tylko posiadają one możliwości wymiany danych z systemami zewnętrznymi i dostępna jest specyfikacja techniczna takich interfejsów. Użyteczności systemu MIC/ProMIC: Moduły współpracy z analizatorami mikrobiologicznymi osobne moduły umożliwiające współpracę z analizatorami mikrobiologicznymi, m.in. Vitek, BacT/Alert umożliwiające dwustronną komunikację z aparatami (wysyłanie zleceń do aparatu wprost z programu i bezpośredni odbiór wyniku w programie z możliwością wykonywania wydruków, zestawień i analiz z programu ProMIC) Moduł ewidencji badań mikrobiologicznych/posiewowych ewidencja zleconych badań mikrobiologicznych ewidencja wyników badań mikrobiologicznych (cząstkowych lub końcowych wraz z określeniem które części wyniku mają być drukowane i udostępniane elektronicznie na zewnątrz) ewidencja wyników obserwacji preparatu bezpośredniego (ciałka ropne, komórki nabłonkowe, flora bakteryjna, uwagi) ewidencja części składowych badania (metodyk wykonania) ewidencja kodów rozliczeniowych NFZ ewidencja typów butelek dołączonych do badania wraz z wynikami pracy szaf posiewowych automatyzacja wprowadzania wyniku poprzez użycie własnych predefiniowanych fenotypów (wzorców wyników skojarzonych z poszczególnymi mikroorganizmami) automatyzacja wprowadzania wyniku poprzez powtórzenie wcześniejszego wyniku badania danego pacjenta automatyzacja wprowadzania wyniku poprzez automatyczne przeliczanie różnych typów wyniku (MIC/strefa) na wynik słowny zgodnie z własnymi predefiniowanymi wzorcami Strona 6

7 automatyzacja wprowadzania wyników poprzez grupowe wprowadzanie wyników badań (np. jednoczesne zamknięcie wielu badań ujemnych wraz z wydrukiem ich raportów) grupowe wydawanie badań (zatwierdzanie do wydruku lub wydawania elektronicznego) wydruk wyniku badania mikrobiologicznego (pojedynczy lub jednoczesny wydruk wielu wyników) wraz z pełną ewidencją wydruków określanie kosztu wykonania badania (możliwość przypisywania stałej ceny badania z możliwością różnicowania cen na poszczególnych kontrahentów lub określania cen poszczególnych elementów badania i określania ceny całości badania jako sumy cen dowolnej kombinacji jego części) możliwość udostępniania tylko części wyniku (np. nie udostępniania części oznaczeń wrażliwości oznaczanych tylko dla identyfikacji mikroorganizmu wydruk zgłoszeń do SANEPID-u, KORLD-u i KOROUN-u szybkie przejście jednym kliknięciem myszki do pozostałych badań pacjenta odnotowywanie trybu cito podgląd czy badanie zostało opłacone z informacją ile jeszcze pacjent musi dopłacić bądź ile pieniędzy musimy mu zwrócić W systemie dostępne są domyślne wzorce wydruków wyników. Możliwe jest jednak zadeklarowanie własnego wzoru wydruku zawierającego dowolną kombinację wprowadzanych danych. Każdy kontrahent może mieć zadeklarowane wiele typów wydruków np. A4 dla pełnego wyniku z antybiogramem i A5 dla wyników ujemnych, itp. Moduł ewidencji szybkich testów diagnostycznych ewidencja zleconych szybkich testów ewidencja wyników szybkich testów wydruk wyniku szybkiego testu. Możliwe jest jednak zadeklarowanie własnego wzoru wydruku zawierającego dowolną kombinację wprowadzanych danych. Każdy kontrahent może mieć zadeklarowane wiele typów wydruków. określanie kosztu wykonania badania (możliwość przypisywania stałej ceny badania z możliwością różnicowania cen na poszczególnych kontrahentów) Moduł ewidencji badań epidemiologicznych/czystościowych ewidencja zleconych badań epidemiologicznych (materiał od pacjenta lub inny dowolnie określony, np. wymazy środowiskowe, badania czystości powietrza, itp.) ewidencja wyników badań epidemiologicznych wydruk wyniku badań epidemiologicznych (pojedynczych lub zbiorczy) określanie kosztu wykonania badania (możliwość przypisywania stałej ceny badania z możliwością różnicowania cen na poszczególnych kontrahentów lub określania cen poszczególnych elementów badania i określania ceny całości badania jako sumy cen dowolnej kombinacji jego części) możliwość łączenia badań w paczki i drukowania ich jako jedno sprawozdanie z badania wielu czynników (np. kilkudziesięciu wymazów środowiskowych) Strona 7

8 Moduł grupowego wprowadzania wyników badania wyszukiwanie badań bez wyniku grupowe wprowadzanie wyników badania (możliwość np. jednoczesnego wprowadzenia identycznego wyniku ujemnego lub dodatniego do wielu badań i jednoczesnego wydruku tych wyników w dowolnej ilości kopii) możliwość wprowadzania metod badań i kodów rozliczeniowych NFZ Moduł grupowego drukowania wyników badania wyszukiwanie badań bez wydruku grupowe drukowanie wyników badania powtórne drukowanie wyników badania deklarowanie dowolnej ilości kopii Moduł ewidencji konsultacji mikrobiologicznych ewidencja wykonanych konsultacji wraz z udzielonymi zaleceniami przypisywanie wyników badań do udzielonej konsultacji (odnotowywanie badań na podstawie których udzielamy konsultacji) wydruk dokumentu konsultacji wraz z dołączonymi wynikami skojarzonych z nią badań zestawienia ilości udzielonych konsultacji w rozbiciu na konsultantów, pacjentów i jednostki zlecające konsultację Moduł kontroli epidemiologicznej szpitala (wymagana integracja z systemem szpitalnym) automatyczne wyszukiwanie nowoprzyjętych pacjentów którym oznaczono kiedykolwiek szczepy alarmowe automatyczne wyszukiwanie leżących obecnie pacjentów którym oznaczono kiedykolwiek szczepy alarmowe podgląd historii ruchu międzyoddziałowego pacjenta podgląd wyników badań pacjenta Moduł kontroli jakości deklarowanie szczepów kontrolnych zlecanie wykonania testu kontrolnego przegląd wyników testów kontrolnych dodawanie do niezgodnych wyników informacji o powodach niezgodności, czynnościach wyjaśniających i zaradczych Moduł analiz zestawienia ilości zlecanych badań w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, zlecane materiały i wyniki badań zestawienia ilości użytych metodyk w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, zlecane materiały i wyniki badań Strona 8

9 zestawienie wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki (również z uwzględnieniem niepowtarzalności danych szczepów u poszczególnych pacjentów) zestawienie typów i ilości mikroorganizmów wyhodowanych w poszczególnych materiałach (również z uwzględnieniem niepowtarzalności danych szczepów u poszczególnych pacjentów) zestawienia ilości i wyników wykonanych szybkich testów diagnostycznych w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów i rodzaje testów zestawienia kosztowe w rozbiciu na typy badań, metodyki badania, testy serologiczne, poszczególnych kontrahentów, itp. listy badań wg zadanych kryteriów z możliwością natychmiastowego podejrzenia szczegółowego wyniku badania zestawienia błędów przedlaboratoryjnych zestawienia zakażeń szpitalnych/pozaszpitalnych raporty kasowe wykonywanie zestawień z możliwością dowolnego wyboru zakresu filtrów kontrahentów, jednostek wewnętrznych, mikroorganizmów, antybiotyków, grup mikroorganizmów alarmowych (ESBL, VRE, MRSA, itp.) możliwość wykonywania zestawień tylko dla wskazanych pacjentów z możliwością wybrania puli badań tych pacjentów możliwość wybrania podziału wyniku na okresy czasowe (ręcznie zadeklarowany okres lub z podziałem na miesiące/kwartały/półrocza/lata) możliwość wykonania dowolnego zamówionego zestawienia nie będącego w podstawowej wersji modułu analiz Generator wykresów możliwość generowania wykresów bezpośrednio z systemu ProMIC na podstawie wyniku zestawienia z Modułu analiz wykresy kołowe i słupkowe z legendami, nagłówkami, itp wykresy słupkowe serii danych (np. wyświetlane jako serie wyniki z rozbiciem na miesiące/kwartały/półrocza/lata) możliwość dzielenia wykresu słupkowego na deklarowaną ilość części w celu podniesienia jego czytelności możliwość wydruku każdego wygenerowanego wykresu możliwość zapisu każdego wykresu do pliku graficznego BMP (np. w celu wklejenia do innego dokumentu, prezentacji, maila, itp.) Moduł administracyjny tworzenie użytkowników systemu, zmiana haseł użytkowników deklarowanie uprawnień użytkowników systemu (dostęp do modułów i ich elementów, dostęp do zestawień) deklarowanie materiałów badań i metod badań automatycznie podłączających się do badania z takim materiałem deklarowanie typów szybkich testów diagnostycznych wraz z wzorcem ich wyniku i kojarzenie ich z analizatorami deklarowanie mikroorganizmów deklarowanie antybiotyków (łączenie ich w grupy i ustalanie kolejności na wydrukach i zestawieniach) Strona 9

10 deklarowanie metod wykonania badań deklarowanie kodów rozliczeniowych NFZ wraz z mechanizmami ich automatycznego podłączania do wyniku badania deklarowanie struktury organizacyjnej i kosztowej kontrahentów i ich jednostek kosztu deklarowanie listy pracowni deklarowanie typów butelek wraz z mechanizmami automatycznego podczepiania metod badania na podstawie typu użytej butelki deklarowanie fenotypów (szablonów wyniku) i przypisywanie ich do mikroorganizmów deklarowanie wzorców przeliczania wyników badania (MIC/strefa/słownie) dla poszczególnych mikroorganizmów deklarowanie cenników badań, metodyk i szybkich testów diagnostycznych dla poszczególnych kontrahentów deklarowanie materiałów do kontroli jakości grupowanie badań pacjentów (np. w przypadku zdublowania pacjenta i podczepienie badań tej samej osoby do dwóch pacjentów w bazie możliwe jest masowe przeniesienie badań jednego pacjenta do drugiego) grupowanie personelu (np. w przypadku zdublowania lekarza kierującego możliwe jest przeniesienie badań do wskazanego lekarza) deklarowanie magazynów i ich pozycji asortymentowych deklarowanie statusów końcowych (wyników) badania i ich kolorów na listach możliwość zapisania każdego słownika do pliku xls lub csv Moduł udostępniania wyników badań podgląd statusu badania (zlecone, w trakcie wykonywania, odprawione) podgląd wyników pojedynczego badania podgląd sumaryczny wyników badań pacjenta na przestrzeni czasu (możliwość śledzenia zmian wyników w czasie) odprawa badań (stają się widoczne w mechanizmach udostępniania danych) Moduł wyszukiwania potencjalnie błędnych badań wyszukiwanie badań pominiętych przy opisywaniu (bez wyniku) wyszukiwanie badań bez przypisanych metod badania (bez ceny) wyszukiwanie badań bez przypisanych lekarzy kierujących wyszukiwanie badań w których miesiąc rejestracji nie pokrywa się z miesiącem rozliczania kosztów (np. badanie zarejestrowano w styczniu ale wg dat wykonania czynności pozycje obciążą zestawienia kosztowe w lutym) wyszukiwanie badań bez przypisanego wewnętrznego numeru laboratoryjnego (o ile laboratorium oprócz automatycznie nadawanych numerów komputerowych odnotowuje np. numery z własnych ksiąg laboratoryjnych) wyszukiwanie badań z wprowadzonym wynikiem ale nie udostępnionych drogą elektroniczną szybkie przejście do okna edycji wyniku badania po podwójnym kliknięciu na liście wyszukanych badań wyszukiwanie badań bez wydruku wyniku Strona 10

11 wyszukiwanie wydruków zgłoszeń do SANEPiD-u bez odnotowanego fizycznego przekazania wydruków Moduł magazynu deklarowanie przychodów deklarowanie rozchodów zestawienia stanu magazynu Moduł wiadomości wewnętrznych wysyłanie wiadomości innym użytkownikom systemu podgląd statusu wiadomości (nieodebrana, data i godzina odebrania) automatyczne sygnalizowanie nadejścia nowej wiadomości możliwość automatycznego generowania przez system wiadomości, np. w przypadku odnotowania czynnika alarmowego, itp. Moduł kasowy podgląd składników ceny łącznej badania ewidencja wpłat od pacjenta ewidencja zwrotów dla pacjenta automatyczne podliczanie kwot do dopłaty lub zwrotu deklarowanie płatnika innego niż pacjent któremu wykonano badanie wydruk paragonów i faktur obsługa kas fiskalnych Cechy dodatkowe systemu: możliwość eksportowania wyników zestawień do plików csv i xls (pliki programu Microsoft Excel) możliwość dowolnego dalszego formatowania wyniku zestawienia możliwość przenoszenia dowolnego wycinka wyników zestawień do dowolnego arkusza kalkulacyjnego poprzez kopiuj/wklej. Licencje bez ograniczeń czasowych i bez limitów max ilości obsługiwanych komputerów (wersja ProMIC) Możliwość jednoczesnej pracy dowolnej ilości użytkowników (wersja ProMIC) słowniki programu zgodne ze słownikami WHO i normami EUCAST (z możliwością ich ręcznej modyfikacji) możliwość numerowania badań zarówno w trybie automatycznym (wewnętrznie przez system) lub poprzez podawanie dowolnej numeracji wewnętrznej wg. systemu danego laboratorium Strona 11

12 Kontakt Adres: Mori Marcin Bogucki, ul. Wiślana 4, Ostaszewo Dane firmy: Mail: NIP REGON Telefon: Fax (55) (prosimy używać go do kontaktu) (55) Komunikatory: Skype: boguckimarcin Gadu-gadu: Tlen: marcinbogucki FreeCall: MoriMarcinBogucki Podstawa prawna działania: wpis nr 473/2007 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta gminy Ostaszewo Strona 12

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy

Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość Podatek Wartość brutto Nazwa Produktu Producent Netto netto VAT od (kol. (6x kol 7) (kol. 4 x 5) wartości z + kol

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...5 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...5 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...6 1.3

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

............ Wymagania Zamawiającego

............ Wymagania Zamawiającego Załącznik nr 4 do siwz /pieczęć Wykonawcy/ SZCZEGÓŁOWY OPIS: ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 60 MIEJSC ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 30 MIEJSC Wykonawca

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC

System laboratoryjny. ProMIC System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Wersja 1/2011 aktualizowana 01.06.2011 do wersji 1.2.4.0 systemu ProMIC Strona 1 / 84 Spis treści 1Informacje ogólne...5 1.1 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.4

Aktualizacja 2008.00.2.4 Aktualizacja 2008.00.2.4 środa, 14 kwietnia 2010 Uwagi Dodano nową opcję: KOSZT_NDC_ZEW Jeżeli Klient używa w umowach zewnętrznych rozbicia cen na N, D, C (Normalne, Dyżurowe, CITO), tj. ma ustawioną wartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi. System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Internetowa platforma zarządzania zamówieniami publicznymi System e-procurement dla jednostek sektora finansów publicznych Grupy użytkowników Osoby decyzyjne Kupujący Realizatorzy ZAM - Główne moduły Plany

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania programu NFZPersonel

Instrukcja instalacji i użytkowania programu NFZPersonel Instrukcja instalacji i użytkowania programu NFZPersonel INFOKLINIKA S.A., ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa, tel.: +48 22 548 91 70, fax: +48 22 548 91 72, www.infoklinika.pl Sąd Rejonowy M.St. Warszawy

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę:

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego obejmującego:

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów mmedica PS podstawowa wersja programu obsługująca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnie odpowiada Pakietowi Świadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych świadczeń można przeprowadzić bez konieczności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Dokument Opis Autorzy IZBA CELNA W TORUNIU Instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

ProfLab Wyniki Online

ProfLab Wyniki Online ProfLab Wyniki Online !!!UWAGA!!! Do prawidłowego działania strony niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Do podglądu pobranych plików z wynikami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu doklog

Instrukcja użytkownika programu doklog Instrukcja użytkownika programu doklog INFOKLINIKA S.A., ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa, tel.: +48 22 548 91 70, fax: +48 22 548 91 72, www.infoklinika.pl Sąd Rejonowy M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem

Profesjonalne Zarządzanie Drukiem Profesjonalne Zarządzanie Drukiem XpressProfessional służy do kontroli wydruku, kopiowania i skanowania na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3

Wstęp 2. Instalacja 2. Uruchomienie odbierania faksów 2. Monitowanie odbierania faksu 3. Zakończenie pracy programu faksowego 3 1 ZPKSoft Fax Wstęp 2 Instalacja 2 Uruchomienie odbierania faksów 2 Monitowanie odbierania faksu 3 Zakończenie pracy programu faksowego 3 Wstrzymanie pracy programu faksowego 3 Ustawienia 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NEWSÓW. O systemie

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NEWSÓW. O systemie KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NEWSÓW O systemie Do publikowania na stronach serwisu www.uchodzca.org.pl bieżących informacji z działalności Zespołu ds. Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo