DIAGRAMY IMPLEMENTACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGRAMY IMPLEMENTACYJNE"

Transkrypt

1 DIAGRAMY IMPLEMENTACYJNE Maciej Patan

2 Strukturalne diagramy implementacyjne Służą pokazaniu implementacji modelu, włączając w to strukturę kodu źródłowego oraz implementację środowiska wykonania. Typy: diagramy komponentów, diagramy wdrożenia. 1

3 Diagramy komponentów Komponent element oprogramowania; fizyczna, wymienna część systemu, służąca do dzielenia procesu implementacji i realizująca określony zbiór interfejsów. Rodzaje komponentów: komponenty procesu wytwórczego(pliki z kodem źródłowym oraz z danymi), komponenty wdrożenia podstawa systemu wykonywalnego(np. pliki wykonywalne, biblioteki DLL, kontrolki ActiveX, JavaBeans itp.), komponenty wykonania są efektem działania systemu(np. pliki pomocnicze itp.). 2

4 Modelowanie komponentowe wyspecjalizowany typ modelowania strukturalnego, służący do modelowania implementacji systemu. pokazuje wzajemne zależności pomiędzy elementami oprogramowania, diagramy wdrożenia mogą zostać użyte do pokazania, które komponenty będą uruchamiane na konkretnych węzłach, stosowane jest do ustalenia jak system będzie budowany w trakcie implementacji, czyli na jakich elementach skoncentrują się działania w czasie tej fazy, zaczyna się na dalszym etapie projektowania, gdy model ogólny jest stosunkowo pełny. 3

5 Dlaczego modelować komponenty? klienci mogą zobaczyć pełną strukturę systemu, twórcy oprogramowania znają strukturę do której mają dążyć, twórcy dokumentacji i plików pomocy rozumieją o czym piszą, możliwe jest wielokrotne wykorzystanie komponentów lub ich zastępowanie. zgodność interfejsów! dostęp do operacji komponentu. 4

6 Komponenty i interfejsy Interfejs koncepcja i byt fizyczny, mechanizm wymiany usług pomiędzy komponentami, S³ownik Pisownia Edytor_tekstu.exe Klasy: ProcesorTekstu UstawieniaDruku LicznikS³ów Interfejs eksportowany Tezaurus Synonimy() Antonimy() Interfejs importowany 5

7 Przykład4.1GraJava Craps (R.Cadenhead,PoznajJava2w24godziny, Infoland 2002). Rzucamy dwoma kośćmi. Wygrywamy zakład jeżeli wypadnie 7 lub 11, przegrywamy gdy 2,3 lub 12. Gra jest zaimplementowana w postaci appletu na stronie www i składa się z następujących plików znajdujących się we wspólnym katalogu o nazwie Crapshoot: craps.html stronawwwzgrą, die.class kod obiektowy rzutu kostką, die.java kod źródłowy rzutu kostką, do którego odwołuje się aplet, craps.html kod obiektowy apletu, craps.java kod źródłowy apletu, w którym implementowany jest jest interfejs ItemListener oczekujący na zdarzenia inicjowane przez użytkownika; w kodzie programu wykorzystywany jest także interfejs ActionListener udostępniający przycisk, którego naciśnięcie powoduje rzut kostką, a który jest implementacją klasy java.awt.awtmeventmulticaster znajdującej się w pakiecie java.awt.event wewnątrz Java Development Kit(JDK). 6

8 Crapshoot 1. wszystkie pliki znajdują się we wspólnym katalogu 2. craps.html zależy od craps.class i die.class craps.html 3. craps.* używają die.*, a pliki*.java są binarnymi implementacjami*.class die.class craps.class 4. crsps.java udostępnia interfejs ItemListener 5. crsps.java wykorzystuje interfejs ActionListener będący implementacją klasy java.awt.awtmeventmulticaster... die.java craps.java ItemListener 6...znajdującejsięwpakiecie java.awt.event wewnątrz JDK JDK java.awt.event AWTEventMulticaster ActionListener 7

9 Diagramy wdrożenia Węzeł fizyczny obiekt środowiska wykonania przedstawiający zasób obliczeniowy. Modelowanie wdrożenia wyspecjalizowany typ modelowania strukturalnego, służący do budowy(fizycznego) środowiska implementacji systemu. w odróżnieniu do modelowania komponentów, model wdrożenia przedstawia zewnętrzne zasoby wymagane przez komponenty, pokazuje konfiguracje przetwarzających elementów uruchomieniowych oraz komponentów oprogramowania, procesów i obiektów, które na nich funkcjonują, diagramy wdrożenia mogą zostać użyte do pokazania, które komponenty będą uruchamiane na konkretnych węzłach, stosowane jest wówczas, gdy potrzebne jest ustalenie w jaki sposób wdrożenie udostępni system użytkownikom, zaczynasięwówczas,gdymodelogólnyjestjużdośćpełny. 8

10 Węzły i połączenia Asocjacja(komunikacyjna) trasa komunikacji pomiędzy węzłami zrealizowana przy użyciu fizycznego połączenia. Wêze³ AdminSerwer:SUN Baza danych Program steruj¹cy wyszukiwaniem Wyniki Serwer Wdra a: Algorytm wyszukiwania danych Po³¹czenie Komputer Andrzeja:PC GUI 9

11 Przykład 4.2 Sieć ARCnet(Attached Resources Computing network) o topologii gwiazdy, korzystająca z tokena przechodzącego od komputera do komputera, zgodnie z określoną numeracją. Każdy komputer jest połączony interfejsem RG-62U z koncentratorem aktywnym wzmacniającym sygnał(max. do 600m)lub pasywnym(każde połączenie max. do 30 m). Narysować przykładowy diagram wdrożenia dla 5 terminali. PC #1 {max. odleg³oœæ = 30m} <<device>> Koncentrator pasywny PC #2 {max. odleg³oœæ = 30m} <<device>> Koncentrator aktywny PC #5 {max. odleg³oœæ = 600m} RG-62U PC #3 PC #4 10

12 Zależności(1) Zależność rezydowania zachodzi między komponentem a elementem UML(pakiet, podsystem lub dowolna klasa); oznacza, że komponent jest klientem elementu, który z kolei jest uważany za dostawcę, i że element rezyduje w komponencie; element może rezydować w dowolnej liczbie komponentów. IPrzetwarzanie <<subsystem>> Przetwarzanie biznesowe <<reside>> Przetwarzanie biznesowe <<reside>> Narzêdzia 11

13 Zależności(2) Zależność użycia komponentu klienta od komponentu dostawcy oznacza, że komponent klienta używa(jest zależny od) komponentu dostawcy. Zależność ta jest równoważna użyciu przez klienta interfejsu udostępnianego przez dostawcę. Interfejs uzytkownika <<use>> Dane IPrzetwarzanie <<use>> IProdukt Przetwarzanie biznesowe Bezpieczeñstwo 12

14 Zależności(3) Zależność wdrożenia pomiędzy komponentem klienckim i węzłem dostawcy oznacza, że komponent kliencki jest wdrożony(uruchamiany) w węźle dostawcy. Serwer baz danych Przeszukiwanie Dane <<deploy>> Serwer baz danych Dane 13

15 Kiedy modelować strukturę? gdy możliwa jest adaptacja uniwersalnego podejścia hierarchicznego do modelowanej struktury, specyfikacja bardziej ogólnych wyższych poziomów struktury(ang. top-level modelling) przy użyciu klasyfikatorów uzasadnionych z punktu widzenia architektury systemu oraz elementów zarządzających(pakiety, podsystemy, modele), specyfikacja szczegółowych niższych poziomów(ang. lower-level modelling) w momencie odkrywania detali klasyfikatorów i wzajemnych relacji występujących między nimi, jeżeli dysponujemy sporą wiedzą w dziedzinie systemu można często rozpocząć od modelowania strukturalnego, w przeciwnym razie jeżeli wychodzimy od modelu przypadków użycia lub modelu kolaboracji należy upewnić się, że nowo powstały model strukturalny jest spójny z danymi przypadkami użycia/kolaboracjami 14

16 Wskazówki przy modelowaniu strukturalnym służy do zdefiniowania szkieletu systemu, który może być łatwo poszerzany i ulepszany w miarę jak nabywamy wiedzy w danej dziedzinie, należy się skupić na użyciu prostych konstrukcji, a zaawansowane i złożone konstrukty i/lub notację stosować tylko w razie konieczności, w procesie modelowania implementację należy odroczyć na możliwie jak najdalsze etapy, Diagramy strukturalne powinny: podkreślać szczególny aspekt modelu strukturalnego, zawierać klasyfikatory(klasy, komponenty, węzły, itd.) o tym samym poziomie abstrakcji, duża liczba klasyfikatorów powinna być zorganizowana w pakiety. 15

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Spis treści 1. OPIS NARZĘDZI INŻYNIERII ONTOLOGII... 6 1.1. PROTEGEWIN... 6 1.1.1. Informacje ogólne... 6 1.1.2. Właściwości i zastosowania... 6 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

MS Windows 2000 od rodka

MS Windows 2000 od rodka IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE WIEDZY KONSULTANTÓW Z PAKIETÓW SYSTEMU SAP R/3

AUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE WIEDZY KONSULTANTÓW Z PAKIETÓW SYSTEMU SAP R/3 AUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE WIEDZY KONSULTANTÓW Z PAKIETÓW SYSTEMU SAP R/3 Rafał KLAUS, Bartosz ŻYLIŃSKI Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie idei i głównych elementów systemu automatycznego

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji Warszawa, 23 czerwiec 2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Przebieg realizacji Projekt zakłada zakup i wdrożenie innowacyjnego oprogramowania typu B2B. Wnioskodawca zdecydował

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo