Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu."

Transkrypt

1 AGH, EAIE, Informatyka Winda - tutorial Systemy czasu rzeczywistego Mirosław Jedynak, Adam Łączyński

2 Spis treści 1 Wstęp Przypadki użycia (Use Case) Diagramy modelu (Object Model Diagram) Diagramy stanów (Statecharts) Implementacja Konfiguracja Wybór klas do inicjalizacji Dodawanie zewnętrznych bibliotek Uruchomienie Animowane diagramy stanów Animowane diagramy sekwencji Bibliografia Spis ilustracji Wstęp Tutorial ten ma na celu pokazanie sposobu tworzenia projektu Elavator w systemie Rhapsody w oparciu o język Java. Przy tworzeniu tuto riala wykorzystania została wersja Projekt Elevator ma na celu zamodelowanie działania systemu sterowania dwoma windami w biurowcu. Modelowany system powinien działać w taki sposób, aby użytkownik mógł dojechać na jedno z wybranych pięter biurowca. Czas oczekiwania i przejazdu powinien być jak najkrótszy. Tutorial prowadzi przez kolejne etapy tworzenia projektu począwszy od zdefiniowania przypadków użycia, a skończywszy na konfiguracji i uruchomieniu. Należy uruchomić aplikację Rhapsody in J i stworzyć nowy projekt (File > New) podając jego nazwę (Elevator). 2 Przypadki użycia (Use Case) Pierwszym etapem projektu jest stworzenie diagramów przypadków użycia. Przypadki użycia reprezentują wymagania funkcjonalna stawiane systemowi oraz aktorów wchodzących w interakcje z systemem. Aby utworzyć diagram przypadków użycia należy: W drzewku projektu wybrać Add New > Use Case Diagram Następnie dodać aktorów wchodzących w interakcje z systemem oraz przypadki użycia Poniżej znajduje się rysunek (Rysunek 1) reprezentujący stworzony diagram. 2

3 Rysunek 1 Diagram przypadków użycia. 3 Diagramy modelu (Object Model Diagram) Diagram modelu (OMD) jest logicznym widokiem przedstawiającym statyczną strukturę klas i instancji w systemach obiektowych oraz relacje między nimi. Jest to kolejny etap tworzenie projektu po zdefiniowaniu przypadków użycia, gdy już znamy wymania funkcjonalne. Aby dodać diagram modelu należy: W drzewku projektu wybrać Add New > Object Model Diagram Dodanie diagramów Modelu (Rysunek 2, Rysunek 3) Aby dodać nowy element do diagramu (klasa, interfejs, pakiet, ) należy wybrać odpowiednia ikonkę na pasku (standardowa notacji UML). Dodanie nowego elementu do diagramu powoduje automatyczne dodanie do węzła pakietów (Packages). 3

4 Rysunek 2 Diagram modelu (OMD). Rysunek 3 Diagram modelu dotyczący GUI. 4

5 4 Diagramy stanów (Statecharts) Diagram stanów definiuje zachowanie poszczególnych klas systemu. Dodanie klas następuje na etapie modelowania poprzez dodanie ich do diagramów modelu. Diagramy stanów (automaty stanowe) składają się z następujących elementów: Stany każdy stan opisany jest nazwą oraz zawiera kod na wejściu (actions on entry) and i wyjściu (actions on exit) ze stanu. Dodatkowo stan składa się z reakcji, które są podobne do przejść tylko bez zmiany stanu. Przejścia przejścia umożliwiają przejścia z jednego stanu do drugiego podczas działania systemu. Każde przejście ma: o Trigger o Strażnika (opcjonalnie) o Kod do wykonania (opcjonalnie) Kiedy stan otrzymuje zdarzenie równe typowi triggera następuje przejście (gdy wyspecyfikowany jest strażnik musi on zezwolić na przejście zwrócenie wartości logicznej true). Domyślny connector oznacza stan początkowy dla danego diagramu. Poniżej znajduje się diagram stanów (Rysunek 4) dla klasy Elevator reprezentującej windę. Rysunek 4 Diagram stanów dla klasy Elevator. Diagram stanów może składać się z kilku maszyn stanowych. Realizuję się to przez dodanie przerwanej linii oznaczającej granice maszyn stanowych. W powyższym diagramie (Rysunek 4) występują dwie maszyny stanowe. 5

6 Sub-Statechart każdy ze stanów może mieć dodatkowo zagnieżdżony diagram stanów. Oznaczone jest to specjalnym znaczkiem na obiekcie reprezentującym stan. Dla diagramu (Rysunek 4) występują dwa poddiagramy stanów (Rysunek 5, Rysunek 6). Rysunek 5 Poddiagram dla stanu stop. Rysunek 6 Poddiagram dla stanu running. 5 Implementacja Etap tworzenia diagramów stanów przeplata się z implementacją akcji na wejściu, wyjściu do stanów, kodu strażników itd. Implementacja zależna jest od wybranego języka programowania (w naszym przypadku jest to Java). Poniżej znajduje się okienko dialogowe z kodem (Rysunek 7), jaki zostanie wykonany w momencie wejścia do stanu running dla klasy Elevator. Implementacje jest analogiczna do implementacji jednej 6

7 z metod klasy analizowanego diagramu stanów, stąd też mamy dostęp do jej wszystkich pól oraz metod (zarówno prywatnych jak i publicznych). Należy zwrócić uwagę, podczas implementacji kodu związanego z przejściami. W przypadku języku Java kod ten jest częścią klasy wewnętrznej Reactive, stąd też dostęp do zewnętrznej można uzyskać przez wyspecyfikowanie jej nazwy wraz z referencją this (e.g. Elevator.this). Rysunek 7 Okienko dialogowe z kodem na wejście do stanu running dla klasy Elevator. 6 Konfiguracja Po zakończeniu procesu konstrukcji diagramów stanów oraz implementacji pora na sprawdzenie wyników działania. Aby uruchomić projekt w środowisku Rhapsody należy stworzyć nowy komponent (Add New > Component).. Komponent pełni rolę inicjalizatora środowiska uruchomieniowego oraz kreatora instancji wybranych klas. 7

8 6.1 Wybór klas do inicjalizacji Rysunek 8 Wybór klas, których instancje zostaną utworzone. Powyższa formatka przedstawia sposób, w jaki dokonuje się wyboru klas, których instancje zostaną utworzone przez komponent inicjalizujący. W naszym przypadku tworzona jest jedna instancja obiektu MainFrame, który tworzy pozostałe zależne obiekty wykorzystywane przez system. 8

9 6.2 Dodawanie zewnętrznych bibliotek Rysunek 9 Formatka pokazująca sposób dodawania bibliotek zewnętrznych. Dodanie bibliotek (kodu) zewnętrznych sprowadza się do poprawnego ustawienia zmiennej CLASSPATH za pośrednictwem formatki pokazanej powyżej. Do wartości tej są następnie doklejane biblioteki wymagane przez system Rhapsody. W naszym przypadku zmienna CLASSPATH ma wartość lib\tablelayout.jar,lib\looks jar, są to następujące biblioteki: TableLayout.jar Layout manager looks jar Looks and Feel 7 Uruchomienie W tym momencie jesteśmy już gotowi sprawdzić poprawność naszej implementacji oraz konfiguracji. Proces uruchomienia składa się z: Kompilacji (Make) Uruchomienia (Run) 9

10 Można też wykonać te czynności razem (Generate/Make/Run). 7.1 Animowane diagramy stanów Rysunek 10 Animowany diagram stanów. Animowany diagram stanów pokazuje, w jakim stanie znajduje się dana instancja wybranej klasy. Aktualny stan obiektu wyszczególniony jest kolorem różowym. Animowany diagram stanów tworzy się na podstawie istniejących już diagramów stanów. 7.2 Animowane diagramy sekwencji Animowany diagram sekwencji służy do pokazania jak komunikują się ze sobą konkretne instancje systemu. Aby utworzyć taki diagram należy: Utworzyć Tools > Animated Sequence Diagram Wygenerować zdarzenie za pośrednictwem generatora zdarzeń Poniżej znajduje się przykładowy diagram wraz z sekwencją wykonanych operacji. 10

11 Rysunek 11 Animowany diagram sekwencji. 8 Bibliografia [1] Rhapsody User Guide (PDF) [2] Rhapsody Getting Started Guide (PDF) [3] Java Tutorial for Rhapsody (PDF) 9 Spis ilustracji Rysunek 1 Diagram przypadków użycia Rysunek 2 Diagram modelu (OMD) Rysunek 3 Diagram modelu dotyczący GUI Rysunek 4 Diagram stanów dla klasy Elevator Rysunek 5 Poddiagram dla stanu stop Rysunek 6 Poddiagram dla stanu running Rysunek 7 Okienko dialogowe z kodem na wejście do stanu running dla klasy Elevator Rysunek 8 Wybór klas, których instancje zostaną utworzone Rysunek 9 Formatka pokazująca sposób dodawania bibliotek zewnętrznych Rysunek 10 Animowany diagram stanów Rysunek 11 Animowany diagram sekwencji

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres trzeciego wykładu

Cel i zakres trzeciego wykładu Cel i zakres trzeciego wykładu Tytuł: Diagramy sekwencji, pakietów, stanu i wdrożenia w perspektywie implementacyjnej Cel wykładu: Zaprezentować sposób przygotowania wyżej wymienionych diagramów w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM Programowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX1000 2. Tworzenie prostego programu w języku

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Praca dyplomowa magisterska Portal firmowy wspierający obieg dokumentów zbudowany za pomocą MS SharePoint 2010 Autor: Marcin Róg Kierujący

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Podstawy UML 2.0. Wstęp. Czym jest UML?

Podstawy UML 2.0. Wstęp. Czym jest UML? Podstawy UML 2.0 Wstęp Ten krótki artykuł jest wstępem do UML 2.0 metodologii 1 stosowanej na co dzień w fazie projektowej podczas produkcji oprogramowania. Tekst porusza te zagadnienia związane z UMLem,

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady

Przypadki użycia (use cases) Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Próby definicji Podstawowe pojęcia Notacje Relacje Dokumentacja Kroki metody Przykłady Po co są przypadki użycia? Gdy projektujemy jakikolwiek system, najważniejszym etapem jest!!!

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL Pierwsze kroki CIMPLICITY Machine Edition Wersja 3.00 Sierpień 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego część 1

Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego część 1 Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego część 1 1. Elementy diagramów przypadków użycia (usecases) 2. Wytyczne tworzenia diagramów przypadków użycia (use-cases) (wg Booch G., Rumbaugh J.,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Jakub Tomczak Promotor prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania Laboratorium

Inżynieria oprogramowania Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Inżynieria oprogramowania Laboratorium Kierunek: Elektrotechnika (EE-DM) Rok: 5 Rzeszów 2009 !"#$#! %&$ '(&#! &)'!!* +,#!-!-%&)%.,%!&) %)%&-/.,!&) #$. %!&) $'!%!( % $$

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo