SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 olumna 3: - schronisko - hostel - dom dla bezdomnych - noclegownia - ogrzewalnia bjaśnienia: CRIA I CLEGWIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r. olumna 4: - kobiety +Dz - kobiety z dziećmi - męŝczyźni - kobiety i męŝczyźni +Dz - kobiety, męŝczyźni i dzieci chronisko-usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyŝywienie (w tym 1 ciepły posiłek) ostel/dom dla bezdomnych -usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyŝywienie plus kompleksowa opiekuńczowspomagająca oclegownia -zapewnienie noclegu. soby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. ypialnie są wyposaŝone w łóŝka oraz niezbędną pościel. grzewalnia - e spędzenia nocy, na jej wyposaŝeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z y mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (teŝ pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagraŝają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy 1 2 Dom amotnej atki +Dz płocki Biała k/płocka Biała 19 Filia Agro-zkoły Zycia Dom Rodzinny +Dz mławski Bońkowo ościelne (24) ; Bońkowo ościelne 48 (23) Zgromadzenie atki BoŜej iłosierdzia towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot 3 Dom dla matek z Dziećmi azaret +Dz pruszkowski Brwinów ienkiewicza 4 (22) Wspólnota Chleb śycia nocleg,całodzienne wyŝywienie, nocleg, wyŝywienie, w miarę moŝliwości nocleg, wyŝywienie całodobowo, medyczna i socjalna, szkoła, prawna 4 chronisko Don rione wołomiński Czarna Witosa 46 (22) Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści nocleg, posilki, praca socjalna, pielęgniarska 1 x w tyg. Lekarz, terapia dla alkoholików Dom Dla sób tarszych onar- arkot ciechanowski Dreglin Dreglin 7 (23) towarzyszenie AR oclegownia Dom dzyskanych dla śycia,,onar-arkot chronisko dla bezdomnych meŝczyzn +Dz Ŝyrardowski Gąba 29 gm. szczonów (46) towarzyszenie FIL im. oanny Froehlich piaseczyński Grzędy rakowska 29 (22) towarzyszenie AR miński ipolitów ipolitowska 121a (22) towarzyszenie Pomocna Dłoń nocleg, posiłki, praca socjalna,społeczność terapeutyczna, nocleg, wyŝywienie, prawna nocleg, całodzienne wyŝywienie, medyczna, prawna,, paczki Ŝywnościowe, praca socjalna, moŝliwość stworzenia dodatkowych 15 nocleg, całodzienne wyŝywienie, medyczna i socjalna 5 dodatkowych w okresie nasilenia mrozów 9 środek dla osób bezdomnych +Dz nowodworski anowo 42, gm. Zakroczym 10 chronisko dla osób bezdomnych +Dz ciechanowski onarzewo ławki Dom amotnej atki Centrum Charytatywno- piekuńcze,,caritas (w tym środek Interwencji ryzysowej) (22) towarzyszenie ATIDTU ocleg, posiłki, socjalna, terapia, programy wychodzenia z bezdomności onarzewo ławki 18A Fundacja Dzieci iczyje nocleg, posilki, +Dz płoński raśniewo raśniewo legionowski Legionowo Polskiej rganizacji Wojskowej 20 (22) Fundacja Domy amotnych atek z Dziećmi w raśniewie Caritas Diecezji zapewnienie schronienia, wyŝywienia, prawna, socjalna, psycholog, lekarz oraz zimowe wydawanie posiłków (ok..115 posiłków ) nocleg, posiłki, socjalna, medyczna, odzieŝ, jadlodajnia od 15 listopada do grudnia danego roku działa równieŝ w soboty. dpłatność zł 13 Dom Dar erca +Dz zwoleński Lucimia (48) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie,, w uzyskaniu zatrudnienia Zakład piekuńczo-leczniczy sięŝy rionistów Łaźniew Al. sięŝy rionistów 1 (22) Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści całodobowa opieka socjalna i bytowa, opieka medyczna, pielęgniarska, praca socjalna, wyŝywienie, rehabilitacja 15 środek dla Bezdomnych Łaźniew Al. sięŝy rionistów 1 (22) Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści całodobowa opieka socjalna i bytowa, opieka medyczna, pielęgniarska, praca socjalna, wyŝywienie, rehabilitacja 16 Agro-zkoła śycia +Dz mławski iączyn DuŜy iączyn DuŜy 19 (23) Centrum interwencji ryzysowej- 17 ostel +Dz miński ińsk azowiecki ościelna 18 (25) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, Caritas Diecezji nocleg, psychologiczna, socjalna

2 Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy Dom Dla sób tarszych onar- arkot Ŝyrardowski ryszew sada ryszew sada 10 oclegownia dla Bezdomnych ęŝczyzn strołęka strołęka Przemysłowa 1 (29) (46) , towarzyszenie AR Polski omitet Pomocy połecznej Zarząd w strołęce nocleg, całodzienne wyŝywienie (4 razy )opieka lekarska, socjalna nocleg, całodzienne wyŝywienie, kąpiel, odzieŝ, świadczenia zdrowotne (leki), środki czystosci, terapia uzaleŝnień, psycholog, socjalna, pokoj dziennego pobytu, biblioteka, kompleksowa medyczna (lekarz PZ, psychiatra, stomatolog) moŝliwość stworzenia dodatkowych chronisko PR +Dz strołęka strołęka ienkiewicza 46/2 i 48/12 (29) Centrum Interwencji ryzysowej - Dom twartych erc +Dz otwocki twock Tadeusza 12 (22) azaret Dom dla atek z Dziećmi i amotnych kobiet +Dz otwocki twock łowackiego 17a (22) iejski środek Pomocy połecznej w strołęce nocleg, gorący posiłek, zasiłek nocleg, wyŝywienie, Caritas Diecezji psychologiczna i terapeutyczna, socjalna Zgromadzenie ióstr ałych isjonarek iłości- nocleg, całodzienne wyŝywienie, rionistki socjalna, psychologiczna 23 Dom dla osób bezdomnych +Dz Ŝarów azowiecki ikołaja opernika 2 (22) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, 20 "dostawek" 24 Dom Zacisze +Dz zwoleński Pająków Pająków chronisko dla Bezdomnych ęŝczyzn oclegownia dla obiet Dom dla Bezdomnych ęŝczyzn grodziski Pieńki Zarębskie Pieńki Zarębskie Dz Płock Płock isjonarska 22 (24) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, Polski omitet Pomocy połecznej Zarząd Rejonowy w Płocku Płock Płock ienkiewicza 54 (24) Caritas Diecezji Płockiej ostel dla Bezdomnych Chorych ęŝczyzn Płock Płock ienkiewicza 54 (24) Caritas Diecezji Płockiej 29 Dom dla Bezdomnych obiet Radom Radom Zagłoby 3 Glinice (48) Caritas Diecezji Radomskiej Dom dla Bezdomnych obiet Dom dla Bezdomnych ęŝczyzn +Dz Radom Radom Zagłoby 3 Glinice (48) Caritas Diecezji Radomskiej Radom Radom łowackiego 188 Glinice (48) iejski środek Pomocy połecznej w Radomiu nocleg, posiłki,, prawna, psychologiczna, praca socjalna, terapeuty uzaleznień nocleg, wyŝywienie, środki czystości, środki apteczne nocleg, wyŝywienie, prawna, współpraca z P w Płocku nocleg, wyŝywienie, rehabilitacja, medyczna całodobowa placówka-nocleg, gorący posiłek, środki czystości, odzieŝ nocleg, gorący posiłek, materialna, odzieŝ całodobowe schronienie, odzieŝ, środki czystosci, gorący posiłek wydawany w jadłodajni, środki apteczne oclegownia dla ęŝczyzn 32 Radom Radom Zagłoby 3 Glinice (48) Caritas Diecezji Radomskiej nocleg, posiłek, odzieŝ Fundacja uczniowie arka otańskiego ikt ie est nocleg, wyŝywienie, medyczna, 33 Dom dla osób bezdomnych +Dz Rokitno Rokitno am prawna,, psychologiczna 34 oclegownia Dla Bezdomnych ęŝczyzn iedlce iedlce Bpa Świrskiego środek łoneczny +Dz grójecki łomczyn k/grójca Dom dla sób Bezdomnych i ajuboŝszych AR - ART (25) , p.kowron p. Tarkowska 60 Polski omitet Pomocy połecznej Zarząd w iedlcach garwoliński obolew Łaskarzewska 5 (25) towarzyszenie AR nocleg, wyŝywienie, odzieŝ, opieka medyczna i duchowa Fundacja Tarkowskich erbu lamry schronienie, posiłki nocleg, całodzienne wyŝywienie, odzieŝ, środki czystości Dom dla sób Bezdomnych i ajuboŝszych AR - ART ciechanowski Trzcianka Trzcianka 16 (29) towarzyszenie AR nocleg, posiłki, praca socjalna, nocleg, pełne wyŝywienie, odziez, azowieckie Centrum Pomocy świadczenia zdrowotne, socjalna i Bliźniemu onar-arkot przasnyski Turowo Turowo 12 (29) towarzyszenie AR prawna, środki czystości

3 Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy 39 oclegownia dla Bezdomnych obiet,,emaus tawki 27 ródmieście (22) , 40 Wspólnota Chleb śycia nocleg, całodzienne wyŝywienie, socjalna i psychologiczna, odzieŝ, środki czystości 40 środek Charytatywny TYL z Darów ilosierdziadom dla amotnych, Bezdomnych obiet śytnia 3/9 Wola (22) nocleg, posiłki, praca socjalna 41 środek dla fiar Przemocy w Rodzinie "Dom" +Dz 42 Dom dla matek z Dziećmi +Dz Walecznych 59 Praga Południe (22) ul. B. Czecha 4 Wawer (22) towarzyszenie Pomocy i Interwencji połecznej nocleg, wsparcie Ŝywnościowe, psychologiczna i prawna, praca socjalna, medyczna, pedagogiczna towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, 43 chronisko dla kobiet z dziećmi +Dz 44 środek Interwencji kryzysowej +Dz chronisko dla Bezdomnych ęŝczyzn - Przystań Dom dla sób Bezdomnych i ajuboŝszych onar-arkot Pensjonat ocjalny dla Bezdomnych ęŝczyzn,,św. Łazarz Dom Patronatu środek dla męŝczyzn opuszczających zakłady karne środek Charytatywny Tylko z Darów ilosierdzia - chronisko dla ęŝczyzn 50 Dom Rotacyjny 51 oclegownia Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu chronisko dla Chorych Betlejem Bursa im.. Ch. ofoeda Readaptacyjne schronisko dla osób bezdomnych po podstawowej terapii alkoholowej chronisko "D" readaptacyjny dla młodzieŝy defaworyzowanej Centrum Pomocy Bliźniemu schronisko readaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi adres zastrzeŝony (22) ; (22) Polska 33 okotów (22) Wolska 172 Wola (22) Rudnickiego 1a Bielany Traktorzystów 26 Ursus iennicka 48 Praga Południe Fundacja Centrum Praw obiet Polski omitet Pomocy połecznej Rada aczelna (22) , towarzyszenie AR (22) ; biuro (22) (22) , śytnia 3/9 Wola (22) Targowa 82 Praga Północ (22) Burakowska 16 Wola (22) ijowska 22 Praga Północ amiliańska isja Pomocy połecznej nocleg, schronienie, porady psychologiczne i prawne, konsultacje we wspołpracy z innymi instytucjami i urzędami, w znalezieniu pracy i mieszkania nocleg, Ŝywność, poradnictwo prawne i psychologiczne, pedagogiczna i socjalna nocleg, praca socjalna, medyczna, posiłek 2 razy nocleg, wyŝywienie, opieka pielęgniarska, socjalna, nocleg, wyŝywienie, praca socjalna, psycholog, dwóch duchownych towarzyszenie penitencjarne Patronat nocleg, posiłek, praca socjalna nocleg, posiłek, praca socjalna nocleg, posiłek, psychologiczna, materialna, socjoterapia, reedukacja, szkolenia, w towarzyszenie twarte znalezieniu pracy, darmowe porady Drzwi prawne Polski omitet Pomocy połecznej Rada aczelna ; (22) towarzyszenie onar Potrzebna 55 Włochy (22) Wspólnota Chleb śycia Lniana 1 Targówek arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka (22) , Bursa im.. Ch. ofoeda (22) , towarzyszenie AR ( , towarzyszenie AR (22) , towarzyszenie AR nocleg, 2 posilki,, praca socjalna, medyczna nocleg, kąpiel, wyŝywienie, socjalna, medyczna-pielęgniarska nocleg, pisiłek całodobowo, opieka medyczna, odzieŝ, praca socjalna nocleg, posiłki, aktywizacja zawodowa, praca socjalna, przekwalifikowanie/doradztwo dotyczące zakładania firmy schronienie, posiłek(3 razy ), socjalna, psychologiczna, schronienie, posiłek(3 razy ), socjalna, psychologiczna, nocleg, posiłek(3 razy ), socjalna i psychologiczna, 6 dostawek w okresie nasilenia mrozów

4 Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy chronisko dla osób w programie substytucyjnym chronisko interwencyjne +Dz ZZ Izba Chorych towarzyszenia AR oclegownia dla osób Bezdomnych i ajuboŝszych AR - ART 62 Dom Pomocy łoneczny 63 Dom dla Bezdomnych "Betania" środek Charytatywny Tylko z Darów iłosierdzia ieszkania Chronione pecjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym Centrum Pomocy pecjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym Przystań arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka karyszewska 19 Praga Południe (22) , ( , (22) , (22) , towarzyszenie onar 30 towarzyszenie AR 70 towarzyszenie AR 300 towarzyszenie AR nocleg,posiłek, socjalna i psychologiczna, nocleg, posiłek, socjalna i psychologiczna całodobowy pobyt, terapia, detox, posiłki, socjalna i psychiatryczna nocleg, posiłek, socjalna, podstawowa opieka lekarska Placówka przyjmuje osoby po zazyciu środków psychoaktywnych i pod wpływem alkoholu Fundacja Tarkowskich Przyce 17 Wola (22) erbu lamry schronienie, posiłek oŝliwość "dostawek" nocleg, całodzienne wyŝywienie, medyczna, socjalna, Łopuszańska 17 Włochy (22) Wspólnota Chleb śycia psychologiczna nocleg, posiłki, socjalna, śytnia 3/9 Wola (22) programy wychodzenia z bezdomności ul. Burakowska 16/24 Wola ul. Wolska 172 Wola Rada aczelna Polskiego omitetu Pomocy połecznej całodobowe schronienie, opieka pielęgnacyjna, wyŝywienie całodobowe schronienie, opieka pielęgnacyjna, wyŝywienie 67 Dom Adaptacyjny Dzieci Ulicy +Dz wołomiński Ząbki olejowa 31d (22) Fundacja Dzieci Ulicy nocleg, wyŝywienie, środki czystości, w znalezieniu szkoly,, leki, nauka obsługi komputera, spotkania indywidualne z psychologiem 4 a w okresie nasilenia mrozów 68 Dom amotnej atki +Dz wołomiński Zielonka ilińskiego 63 (22) Razem 3346 Caritas Diecezji nocleg, całodzienne wyŝywienie, prawna, psychologiczna, medyczna

5 ŚRDI WPARCIA DRAŹEG DLA BEZDYC - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r. olumna 3: - jadłodajnie ś - punkt wydawania paczek Ŝywnościowych - punkt wydawania odzieŝy - punkt y medycznej P - pralnia Ł - łaźnia ś P Ł powiat gmina owość ulica dzielnica miasta kont posiłków (jadłodajnie) Forma y 1 adłodajnia im. Brata Alberta Lubelska 30/32 Praga Południe (22) Caritas Diecezji 700 co zupa i chleb (oprócz srody i niedzieli) od godz do adłodajnia Św. Ryszarda Pampurii adłodajnia Parafii Św. Franciszka adłodajnia dla Bezdomnych i Ubogich adłodajnia dla Bezdomnych i Ubogich Galeria ztuki Ludzi Bezdomnych,ś, Ł 7 adłodajnia 8 adłodajnia dla Ubogich,ś 9 adłodajnia, ś 10 adłodajnia dla bezdomnych i najuboŝszych 11 tołówka dla bezdomnych 12 Punkt Pomocy Doraźnej apieŝyńska 3 Śródmieście (22) onwent jców Bonifratrów 300 działa od pon.- pt. od , wydawanie gorących posiłków(od 11.00),wydawanie paczek Ŝywnościowych, odzieŝy ynka 4a Włochy (22) Parafia Św. Franciszka 100 zupa, herbata, chleb w godz awęczyńska 4a Praga Północ (22) Zgromadzenie Zakonne ióstr Albertynek 180 Boznańskiej 21 Wola (22) Zgromadzenie sięŝy Rogacjonistów 50 cosziennie wydawanie zupy i chleba od g (bez sobót i niedziel) wydawanie posiłków od pon.-sob oŝliwość skorzystania z łazienki i środków czystości, łaźnia oŝa 54 Śródmieście Fundacja Tarkowskich erbu lamry 200 kanapki, napoje, jogurty Azaliowa 17 Wawer (22) , iodowa 4 Śródmieście (22) agazynowa okotów Prowincja Zgromadzenia ióstr św. Feliksa z antalicjo 80 Warszawskie oło Towarzystwa Charytatywnego im. jca Pio 250 (22) , okotowskie ospicjum Świętego rzyŝa 300 eździecka 20 Wesoła (22) towarzyszenie Alter - Ego 126 posiłek Równa 10/3 Praga Północ (22) towarzyszenie twarte Drzwi 150 Puławska róg Rzymowskiego (22) Fundacja omeless adłodajnia ciechanowski Ciechanów Ciechanów Rzeczkowska 11 (23) Polski Czerwony rzyŝ 100 Centrum Charytatywno - piekuńcze Caritas DWP legionowski Legionowo Legionowo 15 tołówka miński 16 wydawanie posiłków (zupa, suchy prowiat) pon.- sob moŝliwość kapieli i wymiana odzieŝy wydawanie posiłków co od godz posiłek w godz (pon.,śr.,pt). We wtorek i czwartek oraz sobotę posilek w godz ciepły posiłek (poniedziałek-sobota) w godz wydawanie posiłków, odzieŝy, środków higieny, art. spoŝywczych, porady prawne zupa z wkładką, wydawane od pon. do pt. w godz Polskiej rganizacji Wojskowej 20 (22) Caritas Diecezji 100 zupa, co 11:30-13:30 ińsk azowiecki ińsk azowiecki Graniczna 18 (25) Caritas Diecezji 50 zupa, co 12:00-13:00 romka Chleba dla bezdomnych plocki Płock Płock ościuszki 5 (24) atolickie towarzyszenie im. Św. Brata Alberta 160 wydawanie posiłków od pon.-pt w godz tołówka płocki płocki Płock ienkiewicza 54 (24) Caritas Diecezji Płockiej 300 gorący posilek co16 18 tołówka płocki Płock Płock ienkiewicza 34 (24) Caritas Diecezji Płockiej 400 gorący posiłek, co Tani Bar ostrołecki strołęka strołęka ilińskiego 2 a (29) iejski srodek Pomocy Rodzinie tołówka przasnyski Przasnysz Przasnysz Św. Wojciecha 1 b (29) iejski środek Pomocy połecznej uchnia dla Ubogich im. Św. Antoniego radomski Radom Radom śeromskiego 6/8 (48) lasztor jców Bernardynów 350 adłodajnia dla ubogich im. Bł. s. B. trzeleckiegp Radom Radom Radom ościelna 5 (48) Caritas Diecezji Radomskiej uchnia Betania radomski Radom Radom Chrobrego 7/9 (48) Caritas Diecezji Radomskiej adłodajnia dla ubogich im. Św. Filipa eri (punkt wydawania posiłków) radomski Radom Radom Grzybowska 22 (48) Caritas Diecezji Radomskiej tołówka kozienicki ozienice ozienice kłodowskiej 3 (48) iejsko- Gminny środek Pomocy połecznej w ozienicach 176 co obiady (oprócz soboty i niedzieli) wydawane dla osób mających skierowanie kier. PR w godz obiady dwudaniowe (oprócz sobót i niedziel) w godz zupa z wkładką i chleb wydawane od poniedziałku do piątku w godz wydawanie zupy i chleba(oprócz niedzieli) W dni powszednie g dwudaniowe obiady wydawanew g (oprócz niedzieli) zupa i pieczywo wydawane w g (oprócz niedzieli) posiłki wydawane są co od pon-pt. w godz adłodajnia dla Bezdomnych i Potrzebujących zwoleński Zwoleń Zwoleń Bogusza 29 (48) wew. 22 iejski środek Pomocy połecznej 30 zupa, pieczywo od pon.-pt w godz 12-

6 ś P Ł powiat gmina owość ulica dzielnica miasta kont posiłków (jadłodajnie) Forma y Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa 27 uchnia dla ubogich radomski Radom Radom łodzianowska 124 (48) róla Apostolstwa atolickiego 300 zupa, pieczywo 28 tołówka Caritas grójecki Grójec ana Pawła II 24 (48) zupa z wkładką, chleb 29 Poradnia Zdrowia dla Bezdomnych 30 Zakład piekuńczo-leczniczy + warszawski-zachodni Błonie Łaźniew 31 Pralnia Patronat P Wolska 172 Wola (22) towarzyszenie Lekarze adziei Al. sięzy rionistów 1 (22) Zgromadzenie ałe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści Lekarze (8 specjalności) EG, wydawanie leków na zlecenie lekarza opieka medyczna Grochowska 259 a Praga Południe (22) towarzyszenie Penitencjarne Patronat usługi pralnicze od pon-pt Razem: 5442

kontakt powiat miejscowość ulica podmiot prowadzący posiada status miasta telefon (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie Matki Bożej

kontakt powiat miejscowość ulica podmiot prowadzący posiada status miasta telefon (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie Matki Bożej 1 powiat owość ulica podmiot posiada status Dom amotnej atki K+ K++Dz (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie atki Bożej nocleg,całodzienne wyżywienie, pomoc płocki Biała k/płocka ienkiewicz 18 12 8 iłosierdzia

Bardziej szczegółowo

Liczba. S K+Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 18 12

Liczba. S K+Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 18 12 8 A powiat owość ulica dzielnica miasta K+ K++Dz Dom Samotnej atki () ; Zgromadzenie atki Bożej +Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 8 8 iłosierdzia Dom dla matek z Dziećmi azaret +Dz pruszkowski Brwinów

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Nastały mrozy, które zagrażają życiu osób, które nie mają własnego dachu nad głową. Dlatego w okresie zimowym tym bardziej musimy zwracać uwagę na tych, którzy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13.

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13. Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa L.p. Podmiot prowadzący Dla kogo Rodzaj Oferta Godziny przyjęć do Liczba Adres placówki Telefon przeznaczona jest placówki pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK. Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis www.nowa-akropolis.pl

POMOCNIK. Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne Nowa Akropolis www.nowa-akropolis.pl POMOCNIK Na podstawie danych dostępnych na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.mazowieckie.pl 31.12.2015 Bezpłatna infolinia tel. 987 Pomocnik przygotowany przez Towarzystwo Kulturalne

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których mogą uzyskać pomoc osoby doznające przemocy w rodzinie Województwo Mazowieckie (stan na październik 2010 r.

Wykaz placówek, w których mogą uzyskać pomoc osoby doznające przemocy w rodzinie Województwo Mazowieckie (stan na październik 2010 r. Wykaz placówek, w których mogą uzyskać pomoc osoby doznające przemocy w rodzinie Województwo Mazowieckie (stan na październik 2010 r.) L.p. Podmiot prowadzący Nazwa placówki Adres placówki Telefon Adres

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1 Objaśnienia: Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M - mężczyźni K+M - kobiety i mężczyźni K+M+Dz - kobiety,

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI GDZIE SZUKAĆ POMOCY W WARSZAWIE Warszawa, wydanie IX

BEZDOMNI GDZIE SZUKAĆ POMOCY W WARSZAWIE Warszawa, wydanie IX strona 1 BEZDOMNI GDZIE SZUKAĆ POMOCY W WARSZAWIE Warszawa, wydanie IX aktualizacja danych adresowych wydania IX styczeń 2007: Katarzyna Gajewska Dane placówek aktualizowane telefoniczne (w styczniu 2007

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Objaśnienia: Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: ks. dr Zbigniew Zembrzuski Dyrektor Caritas AW Zakres działalności ( klienci,

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie, jadłodajnie oraz punkty pomocy medycznej działające na terenie województwa mazowieckiego Stan na dzień 19.11.2008 r.

Schroniska, noclegownie, jadłodajnie oraz punkty pomocy medycznej działające na terenie województwa mazowieckiego Stan na dzień 19.11.2008 r. Schroniska i noclegownie z terenu Warszawy kobiety Schroniska, noclegownie, jadłodajnie oraz punkty pomocy medycznej działające na terenie województwa mazowieckiego Stan na dzień 19.12008 r., nr tel. 838-44-50,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Lp. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI DLA OSÓB BEZDOMNYCH zima 2009/2010

PLACÓWKI DLA OSÓB BEZDOMNYCH zima 2009/2010 NR NAZWA PLACÓWKI/adres TELEFON PODMIOT PROWADZĄCY Dom Samotnej Matki 2 ul. Przybyszewskiego 9 0-28 Kraków Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej ul. śywiecka 6 0-427 Kraków dmd-zywiecka@caritas.pl

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

miejsc na 20.01.06 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota "Chleb

miejsc na 20.01.06 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota Chleb Schroniska, noclegownie, jadłodajnie oraz punkty pomocy socjalnej działające na terenie województwa mazowieckiego Stan na dzień 20.01.2006 r. 1. Schroniska i noclegownie z terenu Warszawy - kobiety Kontakt

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 204 Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS DPS-IV-52-IR/205 UWAGI:. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący.

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. kontakt telefon. podmiot prowadzący. Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie województwa warmińskomazurskiego 1 2 3 4 Dom Dziennego Pobytu w Braniewie w Braniewie w Działdowie Działdowskie Centrum "Caritas" J ś Braniewo

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Informator dla osób bezdomnych

Informator dla osób bezdomnych Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 1 2 Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 3 Szanowni Państwo, Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz z pustką

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2015/2016

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2015/2016 OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2015/2016 Lp. Placówka/Podmiot prowadzący Adres/Telefon Liczba miejsc Formy pomocy 1. Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie. w roku 2012 Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 UWAGI: 1. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Kategoria placówki Adresat usługi Liczba miejsc Pomoc rzeczowa Posiłek raz dziennie Posiłek kilka razy dziennie Pomoc w zdobyciu mieszkania itp.. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Informator dla osób bezdomnych

Informator dla osób bezdomnych Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 1 Szanowni Państwo, Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz z pustką bez przyszłości. Zły los, niesprzyjające okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ROK 2014

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ROK 2014 azwa placówki TAK / IE jeśli IE, w jakich, H,, OW godzinach K,, Dz 1 Dom ocjalny I: (towarzyszenie AGAPE) 82-420 REJETR PLACÓWEK ZAPEWIAJĄCYCH IEJCA OCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POORKI Ryjewo Borowy łyn 22

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2014/2015

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2014/2015 OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 14/15 Lp. Placówka/Podmiot prowadzący Adres/Telefon Liczba miejsc Formy pomocy 1. Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2013/2014

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2013/2014 OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2013/2014 Lp. Placówka/Podmiot prowadzący Adres/Telefon Liczba miejsc Formy pomocy 1. Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Informator dla osób bezdomnych

Informator dla osób bezdomnych Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2015 Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2015 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 3 Spis treści Szanowni Państwo, Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2611 OBWIESZCZENIE NR 13/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe Na podstawie art. 48a ust. 1, 2 i 3 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ROK 2014

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ROK 2014 REJETR PLACÓWEK ZAPEWIAJĄCYCH IEJCA OCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE POORKI azwa placówki TAK / IE jeśli IE, w jakich, H,, OW godzinach K,, Dz 55 277 42 88 1 Dom ocjalny I: (towarzyszenie AGAPE) 82-420 Ryjewo Borowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach Schroniska, domy dla bezdomnych, noclegownie, lokale socjalne i inne miejsca świadczące usługi dla osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 15 września 2007 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2264 OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 16 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2264 OGŁOSZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO. z dnia 16 czerwca 2014 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POORKIEGO Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2264 OGŁOZEIE WOJEWODY POORKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek jących

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie

Schroniska, noclegownie WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W 2013 R. Schroniska, noclegownie Lp. Miejscowość Pełna nazwa Adres/tel. 1. Dębica Powiat Dębicki Dom dla Bezdomnych 39-200 Dębica ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Pełna nazwa organizacji: CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: Ks. Mirosław Jaworski Adres siedziby organizacji oraz telefon i fax: 00-322 Warszawa Ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 3435 OBWIESZCZENIE NR 14/13 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE NOCLEGOWNIE Lp. NAZWA PLACÓWKI ADRES NR TELEFONU/ FAX PODMIOT PROWADZĄCY ul. Kobylińska A 62-725-36-68 1 Noclegownia 63-700 Krotoszyn fax.: 62-725-36-68 Noclegownia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 Gdzie szukać pomocy? OSOBY BEZDOMNE GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno zimowym (1 października 2013-31 marca

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM L.p. 1 2 Nazwa placówki Adres, nr tel, fax, e-mail Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 maja 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM L.p. 1 2 Nazwa placówki Adres, nr tel, fax, e-mail Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. "Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy" Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2015" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. "Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy" Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Adresaci pomocy: K- Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Adresaci pomocy: K- Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Stołówka MOPS w Augustwie Augustów 1 mops@urzad.augustow.pl tel. 87 644 54 30 w Augustowie TAK (obiady) TAK (na bieżąco) NIE od września do kwietnia

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2016" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 08 kwietnia 2016 roku)

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 10 czerwca 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM rzeczowa finansowa posiłek raz - kobiety, mężczyźni i dzieci Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa opiekuńczo-wspomagająca ""

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Załącznik nr 3 Lp Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy województwo adres NR wniosku. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 08-110 Siedlce. mazowieckie. Broczyna 11 77-203 Dretyń.

L.p. Nazwa wnioskodawcy województwo adres NR wniosku. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39 08-110 Siedlce. mazowieckie. Broczyna 11 77-203 Dretyń. Wykaz podmiotów uprawnionych, które otrzymały dotacje w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania z pomocy społecznej w zakresie programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Powrót osób bezdomnych

Bardziej szczegółowo

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14 Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania Uczniowie 2015 wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia czerwca 14 r. Poz. 3422 INFORACJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 18 czerwca 14 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5. Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email. ul. Wojska Polskiego 1. Białystok ul.

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5. Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email. ul. Wojska Polskiego 1. Białystok ul. Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email 1 Stołówka MOPS w Augustwie Augustów ul. Wojska Polskiego 1 mops@urzad.augustow.pl 2 Dom dla Bezdomnych Białostockiej pod wezwaniem

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM POMOCY Zima 2012/2013 Pomoc osobom bezdomnym w województwie lubuskim realizują w ramach zadań własnych 83 ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo