SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 olumna 3: - schronisko - hostel - dom dla bezdomnych - noclegownia - ogrzewalnia bjaśnienia: CRIA I CLEGWIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r. olumna 4: - kobiety +Dz - kobiety z dziećmi - męŝczyźni - kobiety i męŝczyźni +Dz - kobiety, męŝczyźni i dzieci chronisko-usługa całodobowa; czasowe schronienie, pełne wyŝywienie (w tym 1 ciepły posiłek) ostel/dom dla bezdomnych -usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyŝywienie plus kompleksowa opiekuńczowspomagająca oclegownia -zapewnienie noclegu. soby korzystające nie mogą znajdować się pod wływem alkoholu. ypialnie są wyposaŝone w łóŝka oraz niezbędną pościel. grzewalnia - e spędzenia nocy, na jej wyposaŝeniu znajdują się krzesła i ławki (podobnie jak w poczekalni). Z y mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące (teŝ pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych), które jednak nie zagraŝają bezpieczeństwu innych osób przebywających w placówce Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy 1 2 Dom amotnej atki +Dz płocki Biała k/płocka Biała 19 Filia Agro-zkoły Zycia Dom Rodzinny +Dz mławski Bońkowo ościelne (24) ; Bońkowo ościelne 48 (23) Zgromadzenie atki BoŜej iłosierdzia towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot 3 Dom dla matek z Dziećmi azaret +Dz pruszkowski Brwinów ienkiewicza 4 (22) Wspólnota Chleb śycia nocleg,całodzienne wyŝywienie, nocleg, wyŝywienie, w miarę moŝliwości nocleg, wyŝywienie całodobowo, medyczna i socjalna, szkoła, prawna 4 chronisko Don rione wołomiński Czarna Witosa 46 (22) Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści nocleg, posilki, praca socjalna, pielęgniarska 1 x w tyg. Lekarz, terapia dla alkoholików Dom Dla sób tarszych onar- arkot ciechanowski Dreglin Dreglin 7 (23) towarzyszenie AR oclegownia Dom dzyskanych dla śycia,,onar-arkot chronisko dla bezdomnych meŝczyzn +Dz Ŝyrardowski Gąba 29 gm. szczonów (46) towarzyszenie FIL im. oanny Froehlich piaseczyński Grzędy rakowska 29 (22) towarzyszenie AR miński ipolitów ipolitowska 121a (22) towarzyszenie Pomocna Dłoń nocleg, posiłki, praca socjalna,społeczność terapeutyczna, nocleg, wyŝywienie, prawna nocleg, całodzienne wyŝywienie, medyczna, prawna,, paczki Ŝywnościowe, praca socjalna, moŝliwość stworzenia dodatkowych 15 nocleg, całodzienne wyŝywienie, medyczna i socjalna 5 dodatkowych w okresie nasilenia mrozów 9 środek dla osób bezdomnych +Dz nowodworski anowo 42, gm. Zakroczym 10 chronisko dla osób bezdomnych +Dz ciechanowski onarzewo ławki Dom amotnej atki Centrum Charytatywno- piekuńcze,,caritas (w tym środek Interwencji ryzysowej) (22) towarzyszenie ATIDTU ocleg, posiłki, socjalna, terapia, programy wychodzenia z bezdomności onarzewo ławki 18A Fundacja Dzieci iczyje nocleg, posilki, +Dz płoński raśniewo raśniewo legionowski Legionowo Polskiej rganizacji Wojskowej 20 (22) Fundacja Domy amotnych atek z Dziećmi w raśniewie Caritas Diecezji zapewnienie schronienia, wyŝywienia, prawna, socjalna, psycholog, lekarz oraz zimowe wydawanie posiłków (ok..115 posiłków ) nocleg, posiłki, socjalna, medyczna, odzieŝ, jadlodajnia od 15 listopada do grudnia danego roku działa równieŝ w soboty. dpłatność zł 13 Dom Dar erca +Dz zwoleński Lucimia (48) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie,, w uzyskaniu zatrudnienia Zakład piekuńczo-leczniczy sięŝy rionistów Łaźniew Al. sięŝy rionistów 1 (22) Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści całodobowa opieka socjalna i bytowa, opieka medyczna, pielęgniarska, praca socjalna, wyŝywienie, rehabilitacja 15 środek dla Bezdomnych Łaźniew Al. sięŝy rionistów 1 (22) Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści całodobowa opieka socjalna i bytowa, opieka medyczna, pielęgniarska, praca socjalna, wyŝywienie, rehabilitacja 16 Agro-zkoła śycia +Dz mławski iączyn DuŜy iączyn DuŜy 19 (23) Centrum interwencji ryzysowej- 17 ostel +Dz miński ińsk azowiecki ościelna 18 (25) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, Caritas Diecezji nocleg, psychologiczna, socjalna

2 Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy Dom Dla sób tarszych onar- arkot Ŝyrardowski ryszew sada ryszew sada 10 oclegownia dla Bezdomnych ęŝczyzn strołęka strołęka Przemysłowa 1 (29) (46) , towarzyszenie AR Polski omitet Pomocy połecznej Zarząd w strołęce nocleg, całodzienne wyŝywienie (4 razy )opieka lekarska, socjalna nocleg, całodzienne wyŝywienie, kąpiel, odzieŝ, świadczenia zdrowotne (leki), środki czystosci, terapia uzaleŝnień, psycholog, socjalna, pokoj dziennego pobytu, biblioteka, kompleksowa medyczna (lekarz PZ, psychiatra, stomatolog) moŝliwość stworzenia dodatkowych chronisko PR +Dz strołęka strołęka ienkiewicza 46/2 i 48/12 (29) Centrum Interwencji ryzysowej - Dom twartych erc +Dz otwocki twock Tadeusza 12 (22) azaret Dom dla atek z Dziećmi i amotnych kobiet +Dz otwocki twock łowackiego 17a (22) iejski środek Pomocy połecznej w strołęce nocleg, gorący posiłek, zasiłek nocleg, wyŝywienie, Caritas Diecezji psychologiczna i terapeutyczna, socjalna Zgromadzenie ióstr ałych isjonarek iłości- nocleg, całodzienne wyŝywienie, rionistki socjalna, psychologiczna 23 Dom dla osób bezdomnych +Dz Ŝarów azowiecki ikołaja opernika 2 (22) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, 20 "dostawek" 24 Dom Zacisze +Dz zwoleński Pająków Pająków chronisko dla Bezdomnych ęŝczyzn oclegownia dla obiet Dom dla Bezdomnych ęŝczyzn grodziski Pieńki Zarębskie Pieńki Zarębskie Dz Płock Płock isjonarska 22 (24) towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, Polski omitet Pomocy połecznej Zarząd Rejonowy w Płocku Płock Płock ienkiewicza 54 (24) Caritas Diecezji Płockiej ostel dla Bezdomnych Chorych ęŝczyzn Płock Płock ienkiewicza 54 (24) Caritas Diecezji Płockiej 29 Dom dla Bezdomnych obiet Radom Radom Zagłoby 3 Glinice (48) Caritas Diecezji Radomskiej Dom dla Bezdomnych obiet Dom dla Bezdomnych ęŝczyzn +Dz Radom Radom Zagłoby 3 Glinice (48) Caritas Diecezji Radomskiej Radom Radom łowackiego 188 Glinice (48) iejski środek Pomocy połecznej w Radomiu nocleg, posiłki,, prawna, psychologiczna, praca socjalna, terapeuty uzaleznień nocleg, wyŝywienie, środki czystości, środki apteczne nocleg, wyŝywienie, prawna, współpraca z P w Płocku nocleg, wyŝywienie, rehabilitacja, medyczna całodobowa placówka-nocleg, gorący posiłek, środki czystości, odzieŝ nocleg, gorący posiłek, materialna, odzieŝ całodobowe schronienie, odzieŝ, środki czystosci, gorący posiłek wydawany w jadłodajni, środki apteczne oclegownia dla ęŝczyzn 32 Radom Radom Zagłoby 3 Glinice (48) Caritas Diecezji Radomskiej nocleg, posiłek, odzieŝ Fundacja uczniowie arka otańskiego ikt ie est nocleg, wyŝywienie, medyczna, 33 Dom dla osób bezdomnych +Dz Rokitno Rokitno am prawna,, psychologiczna 34 oclegownia Dla Bezdomnych ęŝczyzn iedlce iedlce Bpa Świrskiego środek łoneczny +Dz grójecki łomczyn k/grójca Dom dla sób Bezdomnych i ajuboŝszych AR - ART (25) , p.kowron p. Tarkowska 60 Polski omitet Pomocy połecznej Zarząd w iedlcach garwoliński obolew Łaskarzewska 5 (25) towarzyszenie AR nocleg, wyŝywienie, odzieŝ, opieka medyczna i duchowa Fundacja Tarkowskich erbu lamry schronienie, posiłki nocleg, całodzienne wyŝywienie, odzieŝ, środki czystości Dom dla sób Bezdomnych i ajuboŝszych AR - ART ciechanowski Trzcianka Trzcianka 16 (29) towarzyszenie AR nocleg, posiłki, praca socjalna, nocleg, pełne wyŝywienie, odziez, azowieckie Centrum Pomocy świadczenia zdrowotne, socjalna i Bliźniemu onar-arkot przasnyski Turowo Turowo 12 (29) towarzyszenie AR prawna, środki czystości

3 Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy 39 oclegownia dla Bezdomnych obiet,,emaus tawki 27 ródmieście (22) , 40 Wspólnota Chleb śycia nocleg, całodzienne wyŝywienie, socjalna i psychologiczna, odzieŝ, środki czystości 40 środek Charytatywny TYL z Darów ilosierdziadom dla amotnych, Bezdomnych obiet śytnia 3/9 Wola (22) nocleg, posiłki, praca socjalna 41 środek dla fiar Przemocy w Rodzinie "Dom" +Dz 42 Dom dla matek z Dziećmi +Dz Walecznych 59 Praga Południe (22) ul. B. Czecha 4 Wawer (22) towarzyszenie Pomocy i Interwencji połecznej nocleg, wsparcie Ŝywnościowe, psychologiczna i prawna, praca socjalna, medyczna, pedagogiczna towarzyszenie Pomocy Bliźniemu ar-ot nocleg, wyŝywienie, 43 chronisko dla kobiet z dziećmi +Dz 44 środek Interwencji kryzysowej +Dz chronisko dla Bezdomnych ęŝczyzn - Przystań Dom dla sób Bezdomnych i ajuboŝszych onar-arkot Pensjonat ocjalny dla Bezdomnych ęŝczyzn,,św. Łazarz Dom Patronatu środek dla męŝczyzn opuszczających zakłady karne środek Charytatywny Tylko z Darów ilosierdzia - chronisko dla ęŝczyzn 50 Dom Rotacyjny 51 oclegownia Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu chronisko dla Chorych Betlejem Bursa im.. Ch. ofoeda Readaptacyjne schronisko dla osób bezdomnych po podstawowej terapii alkoholowej chronisko "D" readaptacyjny dla młodzieŝy defaworyzowanej Centrum Pomocy Bliźniemu schronisko readaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi adres zastrzeŝony (22) ; (22) Polska 33 okotów (22) Wolska 172 Wola (22) Rudnickiego 1a Bielany Traktorzystów 26 Ursus iennicka 48 Praga Południe Fundacja Centrum Praw obiet Polski omitet Pomocy połecznej Rada aczelna (22) , towarzyszenie AR (22) ; biuro (22) (22) , śytnia 3/9 Wola (22) Targowa 82 Praga Północ (22) Burakowska 16 Wola (22) ijowska 22 Praga Północ amiliańska isja Pomocy połecznej nocleg, schronienie, porady psychologiczne i prawne, konsultacje we wspołpracy z innymi instytucjami i urzędami, w znalezieniu pracy i mieszkania nocleg, Ŝywność, poradnictwo prawne i psychologiczne, pedagogiczna i socjalna nocleg, praca socjalna, medyczna, posiłek 2 razy nocleg, wyŝywienie, opieka pielęgniarska, socjalna, nocleg, wyŝywienie, praca socjalna, psycholog, dwóch duchownych towarzyszenie penitencjarne Patronat nocleg, posiłek, praca socjalna nocleg, posiłek, praca socjalna nocleg, posiłek, psychologiczna, materialna, socjoterapia, reedukacja, szkolenia, w towarzyszenie twarte znalezieniu pracy, darmowe porady Drzwi prawne Polski omitet Pomocy połecznej Rada aczelna ; (22) towarzyszenie onar Potrzebna 55 Włochy (22) Wspólnota Chleb śycia Lniana 1 Targówek arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka (22) , Bursa im.. Ch. ofoeda (22) , towarzyszenie AR ( , towarzyszenie AR (22) , towarzyszenie AR nocleg, 2 posilki,, praca socjalna, medyczna nocleg, kąpiel, wyŝywienie, socjalna, medyczna-pielęgniarska nocleg, pisiłek całodobowo, opieka medyczna, odzieŝ, praca socjalna nocleg, posiłki, aktywizacja zawodowa, praca socjalna, przekwalifikowanie/doradztwo dotyczące zakładania firmy schronienie, posiłek(3 razy ), socjalna, psychologiczna, schronienie, posiłek(3 razy ), socjalna, psychologiczna, nocleg, posiłek(3 razy ), socjalna i psychologiczna, 6 dostawek w okresie nasilenia mrozów

4 Dz +Dz powiat owość ulica dzielnica miasta kont Forma y Rodzaj j y: "TA" - jeśli uługa jest razy chronisko dla osób w programie substytucyjnym chronisko interwencyjne +Dz ZZ Izba Chorych towarzyszenia AR oclegownia dla osób Bezdomnych i ajuboŝszych AR - ART 62 Dom Pomocy łoneczny 63 Dom dla Bezdomnych "Betania" środek Charytatywny Tylko z Darów iłosierdzia ieszkania Chronione pecjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym Centrum Pomocy pecjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym Przystań arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka arywilska 44A Białołęka karyszewska 19 Praga Południe (22) , ( , (22) , (22) , towarzyszenie onar 30 towarzyszenie AR 70 towarzyszenie AR 300 towarzyszenie AR nocleg,posiłek, socjalna i psychologiczna, nocleg, posiłek, socjalna i psychologiczna całodobowy pobyt, terapia, detox, posiłki, socjalna i psychiatryczna nocleg, posiłek, socjalna, podstawowa opieka lekarska Placówka przyjmuje osoby po zazyciu środków psychoaktywnych i pod wpływem alkoholu Fundacja Tarkowskich Przyce 17 Wola (22) erbu lamry schronienie, posiłek oŝliwość "dostawek" nocleg, całodzienne wyŝywienie, medyczna, socjalna, Łopuszańska 17 Włochy (22) Wspólnota Chleb śycia psychologiczna nocleg, posiłki, socjalna, śytnia 3/9 Wola (22) programy wychodzenia z bezdomności ul. Burakowska 16/24 Wola ul. Wolska 172 Wola Rada aczelna Polskiego omitetu Pomocy połecznej całodobowe schronienie, opieka pielęgnacyjna, wyŝywienie całodobowe schronienie, opieka pielęgnacyjna, wyŝywienie 67 Dom Adaptacyjny Dzieci Ulicy +Dz wołomiński Ząbki olejowa 31d (22) Fundacja Dzieci Ulicy nocleg, wyŝywienie, środki czystości, w znalezieniu szkoly,, leki, nauka obsługi komputera, spotkania indywidualne z psychologiem 4 a w okresie nasilenia mrozów 68 Dom amotnej atki +Dz wołomiński Zielonka ilińskiego 63 (22) Razem 3346 Caritas Diecezji nocleg, całodzienne wyŝywienie, prawna, psychologiczna, medyczna

5 ŚRDI WPARCIA DRAŹEG DLA BEZDYC - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r. olumna 3: - jadłodajnie ś - punkt wydawania paczek Ŝywnościowych - punkt wydawania odzieŝy - punkt y medycznej P - pralnia Ł - łaźnia ś P Ł powiat gmina owość ulica dzielnica miasta kont posiłków (jadłodajnie) Forma y 1 adłodajnia im. Brata Alberta Lubelska 30/32 Praga Południe (22) Caritas Diecezji 700 co zupa i chleb (oprócz srody i niedzieli) od godz do adłodajnia Św. Ryszarda Pampurii adłodajnia Parafii Św. Franciszka adłodajnia dla Bezdomnych i Ubogich adłodajnia dla Bezdomnych i Ubogich Galeria ztuki Ludzi Bezdomnych,ś, Ł 7 adłodajnia 8 adłodajnia dla Ubogich,ś 9 adłodajnia, ś 10 adłodajnia dla bezdomnych i najuboŝszych 11 tołówka dla bezdomnych 12 Punkt Pomocy Doraźnej apieŝyńska 3 Śródmieście (22) onwent jców Bonifratrów 300 działa od pon.- pt. od , wydawanie gorących posiłków(od 11.00),wydawanie paczek Ŝywnościowych, odzieŝy ynka 4a Włochy (22) Parafia Św. Franciszka 100 zupa, herbata, chleb w godz awęczyńska 4a Praga Północ (22) Zgromadzenie Zakonne ióstr Albertynek 180 Boznańskiej 21 Wola (22) Zgromadzenie sięŝy Rogacjonistów 50 cosziennie wydawanie zupy i chleba od g (bez sobót i niedziel) wydawanie posiłków od pon.-sob oŝliwość skorzystania z łazienki i środków czystości, łaźnia oŝa 54 Śródmieście Fundacja Tarkowskich erbu lamry 200 kanapki, napoje, jogurty Azaliowa 17 Wawer (22) , iodowa 4 Śródmieście (22) agazynowa okotów Prowincja Zgromadzenia ióstr św. Feliksa z antalicjo 80 Warszawskie oło Towarzystwa Charytatywnego im. jca Pio 250 (22) , okotowskie ospicjum Świętego rzyŝa 300 eździecka 20 Wesoła (22) towarzyszenie Alter - Ego 126 posiłek Równa 10/3 Praga Północ (22) towarzyszenie twarte Drzwi 150 Puławska róg Rzymowskiego (22) Fundacja omeless adłodajnia ciechanowski Ciechanów Ciechanów Rzeczkowska 11 (23) Polski Czerwony rzyŝ 100 Centrum Charytatywno - piekuńcze Caritas DWP legionowski Legionowo Legionowo 15 tołówka miński 16 wydawanie posiłków (zupa, suchy prowiat) pon.- sob moŝliwość kapieli i wymiana odzieŝy wydawanie posiłków co od godz posiłek w godz (pon.,śr.,pt). We wtorek i czwartek oraz sobotę posilek w godz ciepły posiłek (poniedziałek-sobota) w godz wydawanie posiłków, odzieŝy, środków higieny, art. spoŝywczych, porady prawne zupa z wkładką, wydawane od pon. do pt. w godz Polskiej rganizacji Wojskowej 20 (22) Caritas Diecezji 100 zupa, co 11:30-13:30 ińsk azowiecki ińsk azowiecki Graniczna 18 (25) Caritas Diecezji 50 zupa, co 12:00-13:00 romka Chleba dla bezdomnych plocki Płock Płock ościuszki 5 (24) atolickie towarzyszenie im. Św. Brata Alberta 160 wydawanie posiłków od pon.-pt w godz tołówka płocki płocki Płock ienkiewicza 54 (24) Caritas Diecezji Płockiej 300 gorący posilek co16 18 tołówka płocki Płock Płock ienkiewicza 34 (24) Caritas Diecezji Płockiej 400 gorący posiłek, co Tani Bar ostrołecki strołęka strołęka ilińskiego 2 a (29) iejski srodek Pomocy Rodzinie tołówka przasnyski Przasnysz Przasnysz Św. Wojciecha 1 b (29) iejski środek Pomocy połecznej uchnia dla Ubogich im. Św. Antoniego radomski Radom Radom śeromskiego 6/8 (48) lasztor jców Bernardynów 350 adłodajnia dla ubogich im. Bł. s. B. trzeleckiegp Radom Radom Radom ościelna 5 (48) Caritas Diecezji Radomskiej uchnia Betania radomski Radom Radom Chrobrego 7/9 (48) Caritas Diecezji Radomskiej adłodajnia dla ubogich im. Św. Filipa eri (punkt wydawania posiłków) radomski Radom Radom Grzybowska 22 (48) Caritas Diecezji Radomskiej tołówka kozienicki ozienice ozienice kłodowskiej 3 (48) iejsko- Gminny środek Pomocy połecznej w ozienicach 176 co obiady (oprócz soboty i niedzieli) wydawane dla osób mających skierowanie kier. PR w godz obiady dwudaniowe (oprócz sobót i niedziel) w godz zupa z wkładką i chleb wydawane od poniedziałku do piątku w godz wydawanie zupy i chleba(oprócz niedzieli) W dni powszednie g dwudaniowe obiady wydawanew g (oprócz niedzieli) zupa i pieczywo wydawane w g (oprócz niedzieli) posiłki wydawane są co od pon-pt. w godz adłodajnia dla Bezdomnych i Potrzebujących zwoleński Zwoleń Zwoleń Bogusza 29 (48) wew. 22 iejski środek Pomocy połecznej 30 zupa, pieczywo od pon.-pt w godz 12-

6 ś P Ł powiat gmina owość ulica dzielnica miasta kont posiłków (jadłodajnie) Forma y Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa 27 uchnia dla ubogich radomski Radom Radom łodzianowska 124 (48) róla Apostolstwa atolickiego 300 zupa, pieczywo 28 tołówka Caritas grójecki Grójec ana Pawła II 24 (48) zupa z wkładką, chleb 29 Poradnia Zdrowia dla Bezdomnych 30 Zakład piekuńczo-leczniczy + warszawski-zachodni Błonie Łaźniew 31 Pralnia Patronat P Wolska 172 Wola (22) towarzyszenie Lekarze adziei Al. sięzy rionistów 1 (22) Zgromadzenie ałe Dzieło Boskiej patrzności sięŝa rioniści Lekarze (8 specjalności) EG, wydawanie leków na zlecenie lekarza opieka medyczna Grochowska 259 a Praga Południe (22) towarzyszenie Penitencjarne Patronat usługi pralnicze od pon-pt Razem: 5442

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2012 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego 2011 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego Spis treści Spis treści... 3 I. Wprowadzenie.... 5 II. Bilans potrzeb metodologia badania.... 7 III. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim lp Nazwa i adres instytucji Kontakt Działalność 1 2 3 4 5 6 Arka - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. Towarzystwo jest katolicką niezależną organizacją dobroczynną, której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu. Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne Osoby opuszczające zakłady karne borykają się z wieloma problemami dotyczącymi zarówno sfery emocjonalnej, jak i stricte egzystencjonalnej. O ile, moŝliwość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo