miejsc na Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota "Chleb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "miejsc na 20.01.06 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota "Chleb"

Transkrypt

1 Schroniska, noclegownie, jadłodajnie oraz punkty pomocy socjalnej działające na terenie województwa mazowieckiego Stan na dzień r. 1. Schroniska i noclegownie z terenu Warszawy - kobiety Kontakt Podmiot prowadzący Nazwa Adres Forma pomocy Kategorie Nr tel. miejsc Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota "Chleb , Anna pomoc socjalna, pomoc medyczna 1. Życia" Bezdomnych Kobiet Warszawa, ul. Stawki 27 Staszewska 46 i psychologiczna, odzież, środki Kobiety, matki O "Emaus" czystości Ośrodek Charytatywny Dyr. Ośrodka ks. Dom dla Samotnych, 2. "Tylko z Darów Warszawa, ul. Żytnia 3/9 Mirosław Michalski 50 Nocleg, posiłki, praca socjalna Kobiety samotne 25 Miłosierdzia" Bezdomnych Kobiet Lachowska, Gałczyńska - kobiety i dzieci Podmiot prowadzący Nazwa Adres Kontakt Nr tel. miejsc Forma pomocy Kategorie Stowarzyszenie Pomocy Ośrodek "Dom" dla Ofiar Warszawa Nocleg, posiłki całodobowo, pomoc Kobiety z dziećmi l. Bezdomnym Przemocy w Rodzinie ul. Walecznych 59 Tadeusz Wieszczyk 25 psychologiczna i prawna, praca 5 socjalna, medyczna, pedagogiczna Ośrodek Pomocy Dom Matki i Dziecka Warszawa Nocleg, pomoc socjalna, Tylko kobiety z Społecznej Dzielnicy "Nazaret" ul. Szymanowskiego 4a Ewa Hochmut psychologiczna, prawna, pomoc dziećmi 2. Praga Północ 30 rzeczowa z meldunkiem z O dzielnicy Wspólnota "Chleb Dom Dla Bezdomnych Warszawa, Nocleg, całodzienne wyżywienie, Kobiety, dzieci, 3. Życia" "Betania" ul. Łopuszańska 17 Tamara Kwarcińska 30 pomoc medyczna, psychologiczna mężczyźni bez s. Renata Trzeszczak ograniczeń

2 MONAR Centrum Samotnych Matek ul. Skierdowska 2, /2060 Nocleg, całodzienne wyżywienie Kobiety. dzieci, 4. z Dziećmi Warszawa 460 (dzieci 4 razy dziennie), środki starsze samotne 10 czystości kobiety Nocleg. schronisko, pomoc Fundacja Centrum rzeczowa, porady, konsultacje, Schronisko dla kobiet z Praw adres zastrzeżony pomoc w znalezieniu pracy i Kobiet dziećmi Kobiety i dzieci O mieszkania - meżczyźni Podmiot prowadzący Nazwa Adres Kontakt Nr tel. miejsc Forma pomocy Kategońe MONAR Stowarzyszenie MONAR- ui. Modlińska ID, 80 l Nocleg, całodobowe posiłki Mężczyźni Noclegowania dla Ludzi Warszawa bez l. Bezdomnych "MARKOT" Konstanty 300 ograniczeń Kożewnikow Caritas Archidiecezji Noclegownia dla Warszawa Wola Nocleg (opłata 5 zł za dobę), praca Mężczyźni 2. Warszawskiej Bezdomnych Mężczyzn ul. Wolska 172 Krzysztof 87 socjalna, medyczna, posiłek 2 razy l "Przystań" Cholewiński dziennie dla osób z sali chorych Towarzystwo Pomocy Schronisko dla W-wa Praga Płd Noclęg, odzież, całodzienne Mężczyźni (emeryci, im. Św. Brata Alberta Bezdomnych Mężczyzn ul. Knyszyńska 1 Prezes Krystyna wyżywienie, pomoc socjalna, renciści, z 36 terapia Heldwein odwykowa dla bezdomnych zaburzeniami alkoholików psychicznymi) MONAR Dom dla Bezdomnych ul. Rudnickiego la , Janusz Nocleg, wyżywienie całodobowe, Mężczyźni, ludzie i Najuboższych "Monar Warszawa Opiłło opieka lekarska i pielęgniarska przewlekle chorzy 4. Markot" 59 O Kamiłiańska Misja Pensjonat Socjalny dla Warszawa, , Pomocy Społecznej Bezdomnych Mężczyzn ul. Traktorzystów 26 "Św. Łazarz" O. Bogusław Paleczny Nocleg, wyżywienie, praca socjalna, 80 psycholog, dwóch duchownych Mężczyźni Stowarzyszenie Dom Patronatu - Ośrodek Warszawa, ; Nocleg, posiłek, praca socjalna Byli więźniowie Penitencjarne dla mężczyzn ul. Siennicka mężczyźni do "Patronat" opuszczających zakłady 33 roku życia 2 karne Jacek Zawadzki (preferowani) l 1

3 Dom Noclegowy Ośrodek Charytatywny Warszawa Wola Nocleg, posiłek, praca socjalna. Mężczyźni MęŻCZYZI1 "Tylko z Darów "Przystań II" ul. Żytnia 3/9 Dyr. Ośrodka ks. bez. 7. Miłosierdzia" Mirosław Michalski 150 ograniczeń Stowarzyszenie Noclegownia dla Przyce 17, Warszawa Nocleg, posiłek, pomoc Mężczyźni (również Pomocy Bezdomnym bezdomnych pielęgniarska, pomoc rzeczowa pod wpływem bez 8. (na okres zimy od 1 XI) 130 alkoholu) ograniczeń Stowarzyszenie Dom Rotacyjny Warszawa, ul. Targowa Nocleg, posiłek, pomoc Mężczyźni w wieku "Otwarte Drzwi" Anna Machalica- psychologiczna, pomoc materialna, lat wychodzący 9. Pułtorak socjoterapia, reedukacja, szkolenia, z uzależnień 15 pomoc w znalezieniu pracy. O Ośrodek Charytatywny Mieszkania Chronione ul. Żytnia 3/9,Warszawa Nocleg, posiłki, pomoc socjalna mężczyźni 10. "Tylko z Darów ks. Mirosław 12 bez Miłosierdzia" Michalski ograniczeń MONAR Dom dla Osób ul. Puławska, róg Nocleg, pełne wyżywienie Mężczyźni 11. Bezdomnych i Rzymowskiego L.p. - mężczyźni i kobiety Najuboższych "Monar - Warszawa Andrzej Ślażyński Markot" Podmiot prowadzący Nazwa Adres Kontakt N r tel. miejsc Forma pomocy Kategorie MONAR Praskie Centrum Pomocy ul. Kijowska 22, Nocleg, hostel dla samotnych matek Mężczyźni i kobiety Bliźniemu - ośrodek Warszawa Bolesław Symeryt wychodzące z bez 1. stacjonarny 140 bezdomności ograniczeń 2. Towarzystwo Przyjaciół Niepubliczny ZOL "Dom Warszawa, ul Nocleg, wyżywienie, opieka Mężczyźni i kobiety Domu Ciepła Ciepła" Republikańska 19 Antoni Kraus medyczna - chorzy na AIDS, 32 tylko skierowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia O

4 Wspólnota "Chleb Schronisko dla Chorych Warszawa Nocleg, posiłek całodobowo, opieka Mężczyźni Życia" ul. Potrzebna 55 S. Renata Trzeszczak medyczna, odzież. praca socjalna (w szczególności),. 3. Do fundacji kobiety O Bursa im. H. Ch. Bursa im. H. Ch. Kofoeda Warszawa, ul. Lniana , Nocleg, posiłki, aktywizacja Kobiety, mężczyźni 4. Kofoeda zawodowa, praca socjalna, 30 Elżbieta Zwierz przekwalifikowanie/doradztwo dotyczące zakładania firmy - kobiety. mężczyźni. Dzieci O L.p. Podmiot prowadzący Nazwa Adres Kontakt N r tel. miejsc Forma pomocy Kategorie MONAR Centrum Pomocy Warszawa , Nocleg (dla młodych od 18 lat), Mężczyźni, kobiety, Bliźniemu "Monar- ui. Marywilska 44A Piotr całodobowe wyżywienie, opieka dzieci l. Markot" Wiatr, Hanna medyczna, odzież, buty, pomoc 220 Janowska socjalna, stacjonarna terapia alkoholowa, hostel Fundacja Tarkowskich Dom Pomocy "Słoneczny" ul. Mszczonowska 5, Nocleg, posiłki Mężczyźni, kobiety, bez ograniczeń 2. Herbu Klamry Warszawa Elżbieta Tarkowska 70 rodziny O Fundacja Tarkowskich Dom Pomocy "Słoneczny" ul. Mszczonowska 6, Nocleg, posiłki, odzież, pomoc Mężczyźni, kobiety, Herbu Klamry - ośrodek stacjonarny Warszawa Elżbieta Tarkowska rzeczowa, medyczna, całodobowa rodziny opieka O Fundacja Tarkowskich Dom Pomocy dla ul. Dudziarska l a, ; 424 Nocleg, posiłki Mężczyźni, kobiety, Herbu Klamry Bezdomnych Osób Warszawa 6222 rodziny,samotne 4. Wychowujących Dzieci Elżbieta Tarkowska 42 matki O oraz Bezdomnych Rodzin

5 2. Schroniska i noclegownie znajdujące się na terenie województwa mazowieckie - kobiety L.p. Podmiot prowadzący Nazwa Adres Kontakt Forma pomocy Kategorie miejsc MOPS w Radomiu Noclegownia I dla Kobiet Ul. Zagłoby 3 (048) Całodobowa placówka-nocleg, Kobiety l Radom kier. Elżbieta Buczek 6 gorący posiłek, środki czystości, O odzież - kobiety i dzieci L.p. Podmiot prowadzący Nazwa Adres Kontakt Forma pomocy Kategorie. miejsc Caritas Diecezji Dom Samotnej Matki Zielonka, Nocleg, całodzienne wyżywienie, Samotne kobiety w Warszawsko - Praskiej ul. Kilińskiego 63; powiat Joanna Górska pomoc prawna, psychologiczna, ciąży, matki z l. wołomiński 7 medyczna małymi dziećmi O Caritas Diecezji Centrum Interwencji Otwock, ul. Tadeusza Nocleg, wyżywienie, pomoc Kobiety z dziećmi 2. Warszawsko - Praskiej Kryzysowej - Dom 17 psychologiczna i terapeutyczna, doznające przemocy 5 OtwartYch Serc środki czvstości " Caritas Diecezji Centrum Interwencji Mińsk (0-25) Nocleg, pomoc psychologiczna, Kobiety z dziećmi 3. Warszawsko - Praskiej Kryzysowej Mazowiecki, ul. Kościelna kier. Aldona 10 terapeutyczna, pomoc socjalna doznające przemocy!/ 4 Zgromadzenie Zakonne 18 Żebrowska Dom Samotnej Matki im. Chyliczki, Nocleg, całodobowe wyżywienie, Samotne matki z Matki Bożej Teresy Strzembosz ul. Wschodnia 6; powiat s. Lidia Świder pomoc socjalna, medyczna, dziećmi oraz samotne Miłosierdzia piaseczyński kobiety w ciąży od miesiąca ciąży 3 (odpłatność 150 zł miesięcznie)

6 Wspólnota "Chleb Dom dla Matek z Dziećmi Brwinów, Nocleg, wyżywienie całodobowo, Kobiety, matki z Życia" "N" azaret ul. Sienkiewicza 4; powiat Zofia Dziedzic pomoc medyczna i socjalna, szkoła dziećmi 5. pruszkowski Do Fundacji Nocleg, wyżywienie, praca Fundacja SOS Obrony Ośrodek dla Ofiar Piaski Królewskie, gm , Barbara Matki z dziećmi, socjalna, Poczętego Życia w Przemocy w Rodzinie w Brochów, pow. Gabryś pomoc prawna, psychologiczna ofiary przemocy 6. Warszawie, ul. Piaskach Królewskich sochaczewski 70 domowej 16 Nowolipie 9/11 "Dolina Słońca" Fundacja "Domy Dom Samotnej Matki Kraśniewo 23; Gralewo, Zapewnienie schronienia, Samotne kobiety z Samotnych Matek z powiat płoński Andrzej Konieczko wyżywienia, pomoc prawna, dziećmi 7. Dziećmi wkraśniewie" 37 socjalna, psycholog 4 Towarzystwo im. Św. Dom Samotnej Matki Laski ki Izabelina Nocleg, posiłki, odzież, praca Samotne matki z 8. Brata Alberta ul. Brzozowa 31, pow. Iwona Wiśniewska- 24 socjalna, pomoc psychologiczna, dziećmi, samotne 3 warszawski zachodni Rudak hostel kobiety w ciąży PKPS w Płocku Dom dla Bezdomnych Ruszków 4, (024) Nocleg, wyżywienie, środki Samotne kobiety w 9. Kobiet i Dzieci w Gostynin Grażyna Cieślik 15 czystości, środki apteczne ciąży 10 Ruszkowie i z małymi dziećmi Zgromadzenie Sióstr "Nazaret" Dom dla Matek Otwock, Nocleg, całodzienne wyżywienie, Samotne matki z Małych Misjonarek z Dziećmi i Samotnych ul. Słowackiego17a S. Faustyna pomoc medyczna, socjalna, dziećmi, kobiety w 10. Miłości Miłosierdzia kobiet 25 psychologiczna ciąży l Orionistek Zgromadzenie Matki Dom Samotnej Matki Biała ki Płocka (024) Noclegi, całodzienne wyżywienie, Samotne kobiety z Bożej Miłosierdzia S. Zofia Zdanowicz pomoc pielęgniarska dziećmi, kobiety w 2 12 ciąż (odpłatność 200 zł miesiecznie) PKPS Płock Noclegownia dla Kobiet Płock (024) Nocleg, wyżywienie, środki Kobiety i matki z 12. ul. Kościuszki 3a Grażyna Cieślik 25 czystości, środki apteczne dziećmi 5 MON AR Dom Samotnej Matki z Sobolew (025) Nocleg, całodzienne wyżywienie, Samotne matki z 13. Dzieckiem ul. Łaskarzewska 5 Grzegorz Zajkowski 40 pierwsza pomoc medyczna, odzież, dziećmi. O środki czystości MOPS Radom Dom dla Bezdomnych Radom (048) Nocleg, gorący posiłek, pomoc Kobiety i matki z 14. Kobiet ul. Zagłoby 3 Elżbieta Buczek 31 materialna, odzież dziećmi 15

7 MOPS w Pułtusku Noclegownia Pułtusk, ul. Rynek 13 (023) Nocleg, usługi opiekuńcze w Mężczyźni Agata Kołakowska, Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych 8. Ewa Kowalska 3 O z Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych (023) MOPS w Radomiu Noclegownia II dla ul. Słowackiego 188, 26- (048) , Nocleg, posiłek, środki czystości, Mężczyźni Mężczyzn (czynna od 700 Radom Elżbieta Buczek odzież 9. listopada do kwietnia 24 6 w godz ) MOPS w Ciechanowie Noclegownia Ciechanów, ul. (023) Nocleg, wyżywienie w PCK (gorące Sienkiewicza 32 d dyr. MOPS Zofia posiłki), wydawanie prowiantu, Mężczyźni 10. Brzezińska 8 odzież 6 MONAR Dom Odzyskanych do Al. Krakowska 29; Nocleg, całodzienne wyżywienie, Mężczyźni z lekką 11. Życia "Monar-Markot" Grzędy gm. O , niepełnosprawnością pomoc medyczna, prawna,, 43 Tarczyn, pow. grqjecki Zbigniew Wizner rzeczowa, paczki żywnościowe osoby starsze O Ośrodek Charytatywny Gospodarstwo Rolne Dla Pieńki Zarembskie Noclg, posiłki mężczyźni 12. "Tylko z Darów Bezdomnych Gm. Żabia Wola, pow. ks. Mirosław Miłosierdzia', grodziski Michalski - meżczvźni i kobiety L.p. Kontakt Podmiot prowadzący Nazwa Adres Forma pomocy Kategorie Nr. tel. miejsc Stowarzyszenie Ośrodek "Nadzieja" Wsola 6c, gm. Jedlińsk, , Pobyt, wyżywienie, pomoc w Kobiety, mężczyźni Centrum Prewencji pow. radomski Katarzyna Nodop, dostępie do opieki zdrowotnej, Narkomanii Nadzieja pomoc socjalna l

8 MONAR Dom Dla Osób Starszych Oryszew Osada 10 (046) Nocleg, całodzienne wyżywienie (4 Osoby starsze: 2. "Monar-Markof' Wiskitki Robert Starzyński 212 razy dziennie) kobiety, mężczyźni MON AR -Mazowieckie Centrum Turowo 12 O Nocleg, pełne wyżywienie, odzież, Kobiety, mężczyźni, Pomocy Bliźniemu "Monar O 15 Czernice Borowe, świadczenia zdrowotne, pomoc chorzy 3. -Markot" pow. przasnyski Róża Drężek 165 socjalna i prawna, środki czystości. 20 (O 29) (O 29) Stowarzyszenie Hostel Postrehabilitacyjny Radom, ul. Żeromskiego (O 48) ; Pobyt, wyżywienie, opieka: lekarska, Kobiety, mężczyźni 4. Katolicki Ruch - dla osób bezdomnych, 27, Garbatka-Letnisko- Dorota Chmiel pielęgniarska, psychologiczna, Antynarkotyczny które ukończyły leczenie 10 O Bogucin 81A odzież, środki czystości, środki w "Karan" zakresie uzależnienia od opatrunkowe, oraz leki pierwszej Zgromadzenie Małe Zakład Opiekuńczo - Łaźniew, al. Księży ; , Całodobowa opieka medyczna, Mężczyźni, kobiety Dzieło Boskiej Leczniczy Księży Orinistów l; powiat ks. Andrzej Lipiński pielęgniarska, praca socjalna, (ciężko chorzy, 5. Opatrzności - Orioniści Orionistów warszawski zachodni 30 wyżywienie, terapia zajęciowa, umierający) O w Łaźniewie, al. Księży rehabilitacja skierowani z NFZ Orionistów l Zgromadzenie Małe Ośrodek dla bezdomnych Łaźniew, al. Księży , ks. Całodobowa opieka medyczna, Mężczyźni, kobiety Dzieło Boskiej Orinistów l; powiat Andrzej Lipiński pielęgniarska, praca socjalna, 6. Opatrzności - Orioniści warszawski zachodni 105 wyżywienie, terapia zajęciowa, O w Łaźniewie, rehabilitacja al. Księży Orionistów l L.p. - kobietv, meżczvźni, dzieci Podmiot prowadzący Kontakt Nazwa Adres N r tel. miejsc Forma pomocy Kategorie Fundacja Tarkowskich Ośrodek "Słoneczny" Słomczyn k/grójca Nocleg, posiłki Mężczyźni, kobiety, I. Herbu Klamry p. Stanisław rodziny 150 O Elżbieta Tarkowska Fundacja Tarkowskich Ośrodek "Słoneczny" Piaseczno, O Nocleg, posiłki Rodziny i matki z Herbu Klamry ul.reymonta7 Elżbieta Tarkowska dziećmi O 20

9 MONAR Dom Matek z Dziećmi i Błonie Nocleg, całodzienne wyżywienie, Mężczyźni, kobiety, Ludzi Starszych im. Marka Rokitno 20, powiat Piotr Iwaniec pierwsza pomoc medyczna, pomoc dzieci również osoby 3. Kotańskiego " Nie Jesteś warszawski zachodni 92 rzeczowa, prawna starsze, 5 Sam" niepełnosprawni MONAR Mazowieckie Centrum Laszewo 43B (O 23) Nocleg, całodzienne wyżywienie Mężczyźni, kobiety, Pomocy Bliźniemu w Siemiątkowo O (noclegownie znajdują się w dzieci 4. Laszewie Wiesław Dąbek 50 Laszewie, Milewie i Dreglinie) 2 MON AR Pułtuskie Centrum Pomocy Strzegocin 40, Tadeusz Górowski Nocleg, całodzienne wyżywienie, Mężczyźni, kobiety, Bliźniemu im. Marka Świercze (O 23) kąpiel. środki czystości. odzież. dzieci 5. Kotańskiego Monar obuwie, pomoc lekarska 4 Markot MONAR Janowo, gmina (O 22) , Dom Pomocy"Wzajemnie Zakroczym 506 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Mężczyźni, kobiety, Potrzebni" Markot Szczypiorno 2 Agata Pietras pomoc socjalna, penitencjarna, dzieci, chorzy, Pomiechówek 100 prawna, program wychodzenia z niepełnosprawni, 1 bezdomności, pomoc medyczna młodzieży MOPS Ostrołęka Schronisko MOPR Ostrołęka (029) Nocleg, gorący posiłek, zasiłek Mężczyźni, kobiety, 7. Ul. Sienkiewicza, 46/2 Izabela Żebrowska 8 matki 6 (M), 48/12 (K) z dziećmi Stowarzyszenie Pomocy Dom "Dar Serca" Lucimia, gm. (O 48) ( Nocleg, wyżywienie, pomoc Kobiety z dziećmi, Bliźniemu "MAR- Przyłęk, pow. zwoleński Kier. Zdzisław rzeczowa mężczyźni 8. KOT' w Poznaniu, Mikołąjczyk, ul.głogowska 290 z-ca kier. Sylwia MasaIska Fundacja" Dzieci Ząbki, ul Kolejowa 31 d Dom Adaptacyjny "Dzieci , Lila Nocleg, wyżywienie, środki Mężczyźni, kobiety, Ulicy" Ulicy" 093 Morawska czystości, pomoc w znalezieniu dzieci (młodzież i szkoły, pomoc rzeczowa osoby starsze), pacjenci szpitala O czekający na miejsce wdps

10 - mężczyźni Kontakt L.p. Podmiot prowadzący Nazwa Adres Forma pomocy Kategorie Nr tel. miejsc Schronisko "Don Orione" Zgromadzenie Małe Czarna / k Wołomina Nocleg, posiłki, praca socjalna, Mężczyźni, l. Dzieło Boskiej ul. Witosa 46 ks. Mirosław Lipka pomoc pielęgniarska 30 Opatrzności MOPS Radom Dom dla Bezdomnych Radom (048) Schronienie, odzież, środki Mężczyźni Mężczyzn ul. Słowackiego 188 Elżbieta Buczek czystości, gorący posiłek wydawany w jadłodajni, środki apteczne 8 Caritas Diecezji Dom dla Bezdomnych Płock (024) Nocleg, wyżywienie, pomoc prawna, Mężczyźni 3. Płockiej Mężczyzn ul. Sienkiewicza 54 Ks. Jerzy Zając rehabilitacja, psycholog, pomoc 70 medyczna z pobliskiego ZOZ Caritas Diecezji Centrum Charytatywno- Legionowo Nocleg, posiłki, pomoc socjalna, Mężczyźni Marek Warszawsko - Praskiej Opiekuńcze "Caritas" ul. Polskiej Organizacji medyczna, odzież, jadłodajnia od 15 Niewiadomski, O 4. Wojskowej p3 35 listopada 2004 przy Centrum) O Stowarzyszenie Pomocy Ośrodek Pomocy w Legionowo, ; Pomoc terapeutyczna, socjalna, Mężczyźni im. św. Franciszka, Wychodzenia z ul. Strużańska 2 nocleg, całodzienne wyżywienie, Warszawa, ul. Hoża 19 Bezdomności "Wspólny w okresie zimowym ok.. 70 osób 5. m.75 Dom" 70 6 PKPS Ostrołęka Noclegownia dla ul. Przemysłowa I Janina Brzozowska Nocleg, całodzienne wyżywienie, Mężczyźni 6. Bezdomnych Mężczyzn (029) kąpiel, odzież, świadczenia 16 zdrowotne (leki), środki czystości O 7. PKPS Siedlce Noclegownia Dla Siedlce (025) Nocleg, wyżywienie, odzież Mężczyźni Zofia Chromińska Bezdomnych Mężczyzn ul. bp.świrskiego

11 3. Jadłodajnie, punkty żywienia w Warszawie LIczDa posilkó L.p. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Kontakt w Uwagi dzienni Bar "TYLKO" Ośrodek Warszawa Wydawanie obiadów Chartytatywny"Tylko z ul. Leszno 22 ks. Mirosław 1. Darów Miłosierdzia" Michalski 500 Bar "Marta" Kamiłiańska Misja Pomocy 2. Społecznej Dw. Centralny, ul. E. Warszawa O Gorąca herbata , zupa o o. Bogusław Paleczny Platter g , kanapki i herbata o g. Jadłodajnia im. Brata Caritas Diecezji Warszawa Codziennie zupa i chleb (oprócz Alberta Warszawsko- Praskiej ul. Lubelska 30/32 s. Eustachia środy i niedzieli) od godz.ll.00 do Jadłodajnia pod Konwent Ojców Warszawa Działa od pono do pt. od , wezwaniem Św. Bonifratów ul. Sapieżyńska 3 wydawanie obiadów, kąpiele, Ryszarda Pampurii wymiana odzieży Jadłodajnia Parafii św. Parafia św. Franciszka Warszawa Zupa, herbata, chleb w godz Franciszka ul. Hynka 4a Ks. Nowicki 100 Jadłodajnia dla Zgromadzenie Zakonne Warszawa Codziennie wydawanie zupy i chleba ul. Kawęczyńska 4a s. Cebula bezdomnych i ubogich Sióstr Albertynek od g (bez sobót i niedziel) 350 Jadłodajnia dla Osób MONAR ul. Biskupia Wydawanie suchego prowiantu Ubogich i Bezdomnych Warszawa Elżbieta Jaszczuk i pieczywa, obuwie, odzież, środki czystości ( 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy, piątki)

12 Fundacja Tarkowskich Galeria Sztuku Ludzi Hoża 54 Elżbieta Tarkowska Wydawanie kanapek i około Herbu Klamry Bezdomnych napojów Dom Zakonny Zgromadzenie Sióstr Matki Żytnia 3/9, O l-o wydawanie posiłków, pomoc 9. Bożej Miłosierdzia Warszawa 10 rzeczowa, porady i konsultacje Jadłodajnia dla Zgromadzenie Sióstr Azaliowa 17, Warszawa 0228]52562 wydawanie posiłków dorosłych Misjonarek Apostolstwa Katolickiego 16 Świetlica dla dzieci Zgromadzenie Sióstr Azaliowa 17, Warszawa wydawanie jednego posiłku 11. Misjonarek Apostolstwa 74 dziennie, odzież, porady, konsultacje Katolickiego Jadłodajnia Warszawskie Koło Kapucyńska 4, Warszawa wydawaniw trzech posiłków Towarzystwa dziennie 12. Charytatywnego im. Ojca 200 Pio Jadłodajnia dla ubogich Caritas Diecezji Szaserów ]41, wydawanie jednego posiłku dziennie 13. Warszawsko-Praskiej Warszawa Jadłodajnie i punkty żywienia na terenie województwa mazowieckiego Kontakt Lh:ZOH posilkó L.p. Nazwa Placówki Podmiot prowadzący Adres w Uwagi Nr tel. dzienni Jadłodajnia - Polski PCK Ciechanów O 23) Zupa z wkładką, chleb, wydawane Czerwony Krzyż w ul. Rzeczkowska II Dyr. Bożena od pono do pl. w godz l. Ciechanowie Podleńska 100

13 Jadłodajnia DANPOL Jadłodajnie prowadzi osoba Płońsk, ul. ZWM 10 (pn.- (O 23) Zupa i chleb w godz prywatna - P. Zbigniew pt.), ul. Grunwaldzka 13 Zbigniew Kanownik (od poniedziałku do soboty) 2. Kanowik (sobota) 300 Świetlica środowiskowa Katolickie Stowarzyszenie Płock, ul. Kościuszki Posiłki dla dzieci od 6 roku życia miejska nr 11 im. Św. Brata Alberta "Nasz Krąg" Katolickie Stowarzyszenie Płock, ul. Kościuszki Posiłki dla młodzieży do 21 lat im. Św. Brata Alberta "Ciepła Izba" Katolickie Stowarzyszenie Płock, ul. Kościuszki Wydawanie ciepłych posiłków im. Św. Brata Alberta "Kromka Chleba" dla Katolickie Stowarzyszenie Płock, ul. Kościuszki Wydawanie posiłków 2x dziennie im. Św. Brata Alberta bezdomnych 130 Stołówka Caritas Diecezji Płockiej Płock, ul. Sienkiewicza 54 (O 24) Gorący posiłek, herbata, chleb 7. ks. Jerzy Zając' 500 Stołówka Caritas Diecezji Płockiej Płock, ul. Sienkiewicza 34 (O 24) Gorący posiłek, herbata, chleb 8. ks. Jerzy Zając 500 Instytut Służby Stowarzyszenie Pomocy Siedlce, ul. Świętojańska 4 Jacek Gadomski (025) Obiady dwudaniowe w godz Społecznej im. H..Ch. Społecznej im. H. CH Kofoeda Kofoeda 200 Miejski Ośrodek MOPR w Ostrołęce Ostrołęka, Krystyna Zalewska, codzienne obiady (oprócz soboty i Pomocy Rodzinie - ul. Kilińskiego 2a (029) niedzieli) wydawane dla osób 10. Tani Bar 200 mających skierowanie kier. OPS

14 Punkt Żywienia - Zarząd Miejski Ligi Kobiet Ostrołęka, (O 29) , Wydawanie zupy, żywności, pomoc Zarząd Ligi Kobiet Polskich ul. Piłsudskiego 23/6 Halina Szymańska materialna, lekarstwa, w godz Polskich w Ostrołęce (od pono do pt.) Stołówka MOPS Przasnysz Przasnysz, ul. Miła l Bogumiła Obiady dwudaniowe (oprócz sobót i 12. Lewandowska 10 niedziel) Kuchnia dla Ubogich Klasztor Ojców Radom, ul. Żeromskiego (O 48) Zupa z wkładką i chleb wydawane im. Św. Antoniego Bernardynów 6/8 o. Robert Groń- od poniedziałku do piątku w godz. 13. opiekun kuchni Jadłodajnia dla Ubogich Caritas Diecezji Radom, ul. Kościelna 5 (O 48) Wydawanie zupy i chleba (oprócz 14. im. BI. Ks. B. Radomskiej 700 niedzieli). W dni powszednie Strzeleckiego ks. Grzegorz Wójcik g.l Kuchnia "Betania" Caritas Diecezji Radom, ul. Chrobrego 7/9 (O 48) Dwudaniowe obiady wydawane w g. Radomskiej (9próc,z niedzieli) Józefa Gajda (O 48) ks. Grzegorz Wójcik Jadłodajnia dla Ubogich Caritas Diecezji Radom, (048) Zupa i pieczywo wydawane w g. im. Św. Filipa Neri Radomskiej ul. Grzybowska 22 ks. Ireneusz Gizan (oprócz niedzieli) 16. (O 48) ks. Grzegorz Wójcik Jadłodajnia im. Ks. Caritas Diecezji Pionki, ul. Orzeszkowej 16 (O 48) Wydawanie zupy i chleba od Biskupa Jana Chrapka Radomskiej poniedziałku do piątku w godz. 17. (O 48) Stołówka MGOPS w Kozienicach Kozienice, (O 48) Zupa wydawana od poniedziałku do 18. ul. Skłodowskiej piątku w g Jadłodajnia dla Akcja Katolicka Parafia Zwoleń, ul. Bogusz 29: (O 48) Zupa, pieczywo od poniedziałku do 19. Bezdomnych i Podwyższenia Krzyża Klub Seniora 70 piątku w godz.l Potrzebujących Świętego

15 Kuchnia dla Ubogich Caritas Pallotyńska Radom, ul. (048) , ks. Wydawanie zupy. chleb od 20. -Dom Pomocy im. Św. Prowincji Chrystusa Króla Młodzianowska 124 Mieczysław Lis 500 poniedziałku do piątku Józefa w Radomiu Apostolstwa Katolickiego Stołówka Caritas Caritas Archidiecezji Przy Kościele Miłosierdzia (O 48) Wydawanie zupy z wkładką i Warszawskiej Bożego w Grójcu, ul. Jana ks. Kazulak chlebem, od poniedziałku do piątku, 21. Pawła II 24 (kaplica) w godz (z talonem Monika Sadowska MGOPS-u) MONAR Dom Matki z Dzieckiem i Błonie, Rokito 20 Piotr Iwaniec Wydawanie posiłków Ludzi Starszych "Nikt nie jest sam" Fundacja Tarkowskich Galeria Sztuki Ludzi Hoża 54 Elżbieta Tarkowska wydawanie kanapek i około Herbu Klamry Bezdomnych napojów Punkty pomocy medycznej w Warszawie: L. p. Podmiot prowadzący Nazwa i adres placówki! telefon Formy pomocy Kamiliańska Misja Punkt Pomocy Medycznej Pomoc ambulatoryjna, Pomocy Społecznej Kamiliańskiej Misji opatrunki, wydawanie Pomocy Społecznej leków, badania lekarskie, l. w Warszawie, Al. pon.-pt. w godz. 8-20, dni Jerozolimskie 56 c; peron wolne od pracy w godz. 8- WKD Dworzec Centralny 12 tel Lekarz, wydawanie Stowarzyszenie Pomocy Punkt Lekarski Pogotowia leków, Bezdomnym Interwencji Społecznej w materiałów i sprzętu 2. Warszawie, ul. Poznańska medycznego, prowadzenie 13 m. 5 interwencji kryzysowej tel , Stowarzyszenie Poradnia Zdrowia dla Lekarz (13 specjalistów), "Lekarze Nadziei" Bezdomnych EKG, wydawanie leków, 3. Stowarzyszenia "Lekarze Nadziei" w Warszawie, ul. Wolska 172 tel

16 Punkty pomocy medycznej na terenie woj. mazowieckiego: Podmiot prowadzący Nazwa i adres placówki! telefon Formy pomocy Caritas Diecezji NZOZ Stacja Opieki Gabinet lekarski. Radomskiej Caritas wydawanie leków Radom. ul. Główna 16; tel. (O 48) ) Łaźnie i pralnie w Warszawie: L.p. Podmiot prowadzący Nazwa i adres placówki Telefon Stowarzyszenie Pralnia "Partronat" w Dariusz Penitencjarne Warszawie. ul. Milewski l. "Patronat" w Grochowska 259a (w Warszawie. ul. Okólnik podwórzu) 11 Ośrodek Charytatywny Łaźnia i pralnia w ks. Mirosław "Tylko z Darów Warszawie. Al. Michalski 2. Miłosierdzia" w Solidarności l 04, kobiety Warszawie, ul. Żytnia pn.-pt mężczyźni 3/9 wł.. czw., sb Schroniska i noclegownie w Warszawie na chwilę obecną mogą zapewnić schronienie maksymalnie 2303 osobom.. Na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego schronienie może znaleźć do osób w okresie zimowym.. Łącznie na Mazowszu w szczytowym okresie jakim jest zima schroniska i noclegownie dysponują miejscami. - Jadłodajnie w Warszawie są obecnie przygotowane do tego, aby w razie potrzeby wydawać ciepłych posiłków dziennie. - Na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego jadłodajnie są w stanie zapewnić ludziom potrzebującym do posiłków dziennie - w okresie zimowym. - Łącznie na terenie całego województwa mazowieckiego wszystkie jadłodajnie i punkty żywienia mogą zapewnić posiłki dla maksimum osób. Dane zebrał i opracował: Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Liczba. S K+Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 18 12

Liczba. S K+Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 18 12 8 A powiat owość ulica dzielnica miasta K+ K++Dz Dom Samotnej atki () ; Zgromadzenie atki Bożej +Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 8 8 iłosierdzia Dom dla matek z Dziećmi azaret +Dz pruszkowski Brwinów

Bardziej szczegółowo

kontakt powiat miejscowość ulica podmiot prowadzący posiada status miasta telefon (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie Matki Bożej

kontakt powiat miejscowość ulica podmiot prowadzący posiada status miasta telefon (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie Matki Bożej 1 powiat owość ulica podmiot posiada status Dom amotnej atki K+ K++Dz (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie atki Bożej nocleg,całodzienne wyżywienie, pomoc płocki Biała k/płocka ienkiewicz 18 12 8 iłosierdzia

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r.

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r. olumna 3: - schronisko - hostel - dom dla bezdomnych - noclegownia - ogrzewalnia bjaśnienia: CRIA I CLEGWIE - woj. mazowieckie stan na 5 listopada 2010 r. olumna 4: - kobiety +Dz - kobiety z dziećmi -

Bardziej szczegółowo

Informator dla osób bezdomnych

Informator dla osób bezdomnych Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 1 2 Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 3 Szanowni Państwo, Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz z pustką

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. INDEKS MOPS KRAKÓW PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r.

800-170-010. o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI. SZCZECIN 2012 r. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI SZCZECIN 2012 r. 800-170-010 o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy NUMER ALARMOWY Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 696 031 168 1 MIASTO SZCZECIN W Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe Załącznik do ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 201 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe Lp. azwa placówki zapewniającej miejsca noclegowe Adres placówki, numer telefonu,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa

PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu. opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa PRZEWODNIK opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu opieka zdrowotna pomoc społeczna aktywizacja zawodowa 2012 Przewodnik opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu Opracował

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. Towarzystwo jest katolicką niezależną organizacją dobroczynną, której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Podmiot. Zakres świadczonej pomocy Lp. 1 Podmiot Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z Bielsko- Białej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Bielsko-Biała Kontakt Stowarzyszenie Poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim

Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim Katalog instytucji pomocowych świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji w regionie tarnowskim lp Nazwa i adres instytucji Kontakt Działalność 1 2 3 4 5 6 Arka - Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Głowicka, Izabela Wiercigroch.

Jadwiga Głowicka, Izabela Wiercigroch. Lp. 1 Podmiot Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych z Bielsko-Białej Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Bielsko-Biała Kontakt Stowarzyszenie Poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./

Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./ Nr 11. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu MRĄGOWSKIEGO /stan na dzień 31. 01. 2008 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwojakie?

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo